Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde onderdelen van je arbeidsvoorwaarden inruilen, om zo een arbeidsvoorwaardenpakket te realiseren dat bij jouw wensen past. In dit systeem kun je bepalen of je arbeidsvoorwaarden nog aan jouw huidige en toekomstige wensen voldoen. Je kunt daarbij denken aan: aanvullend pensioen een fiets bedrijfsfitness een pc vergoeding vakbondslidmaatschap vergoeding lidmaatschap beroepsvereniging extra vergoeding studiekosten extra salaris extra vakantie-uren extra vergoeding reiskosten Dit zijn de doelen uit het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Deze wensen kun je vervullen door gebruik te maken van verschillende bronnen, zoals: bruto salaris bruto vakantietoeslag bruto eindejaarsuitkering (bruto waarde van) bovenwettelijke vakantie-uren bruto onregelmatigheidstoeslag PLB-uren meer gewerkte uren netto looncomponenten (netto salaris) Wanneer kiezen? Als medewerker van het Westfriesgasthuis kun je elk moment beginnen met deelnemen door je keuze kenbaar te maken op het Keuzeformulier Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. Alleen als je keuze betrekking heeft op inzet of aankoop van tijdscomponenten geldt 1 juli van het lopende kalenderjaar als vast keuzemoment. De gemaakte keuzes gaan dan in per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Alles op een rij Hieronder staan de keuzemogelijkheden op een rij. De exacte invulling van de regeling is te vinden in het Algemeen Reglement Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden, dat je kunt opzoeken op DKS Portal. De uitgebreide reglementen voor alle doelen en het keuzeformulier Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden zijn ook via DKS Portal verkrijgbaar.

2 Aanvullend pensioen MINDER WERKEN OF EERDER STOPPEN Je wilt vóór je AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken of minder gaan werken in de jaren voor je pensioen. Door nu een deel van je salaris en/of vrije tijd te gebruiken voor aanvullend pensioen, kun je deze wens op termijn vervullen. Je kunt op deze manier ook je ouderdomspensioen verhogen. Door het gebruik van geldbronnen heb je een lager inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor onder andere de hoogte van een WIA- en WW-uitkering en loondoorbetaling bij ziekte. Bij gebruik van geldbronnen zijn er geen nadelige gevolgen voor je PFZW-pensioen. Je vraagt bij PFZW een offerte op basis van jouw wensen. PFZW toetst of de gewenste inleg mogelijk is binnen de fiscale kaders. Je ontvangt van PFZW een offerte op je huisadres. Je vult het keuzeformulier Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden in een geeft daarop aan wanneer het extra pensioen moet worden afgewikkeld. Het keuzeformulier en de door jou voor akkoord getekende offerte lever je in bij de afdeling P&O. De premie-inleg voor PFZW Extra Pensioen wordt verrekend via de salarisstrook. Je legt in vanuit je brutoloon. Je hoeft zelf dus niets te regelen met belastingformulieren. Jaarlijks ontvang je een schriftelijke opgave van het aanvullend pensioen via het Pensioenbericht. Je betaalt geen belasting en sociale premies over de pensioenpremie, mits je binnen de grenzen blijft die de belastingdienst toestaat. PFZW berekent voor jou de fiscale premieruimte en vermeldt deze jaarlijks op je persoonlijke Pensioenbericht. Als je wilt weten hoeveel extra pensioen een bepaalde premiebetaling oplevert, kun je een berekening aanvragen bij PFZW of met je Pensioenbericht bij de hand zelf een berekening maken met de Pensioenplanner op via de optie Mijn PFZW. Fietsplan Je bent toe aan een nieuwe (elektrische) fiets. Die kun je voordelig aanschaffen met het fietsplan van het Westfriesgasthuis. Je hebt hierbij een fiscaal voordeel. Door het gebruik van geldbronnen heb je een lager inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor onder andere de hoogte van een WIA- en WW-uitkering en loondoorbetaling bij ziekte. Er is een maximumbedrag dat je kunt besteden van 1.500,00 voor een (elektrische) fiets, inclusief fietsaccessoires en fietsverzekering gedurende de looptijd van vijf jaar. Na goedkeuring van je aanmelding voor het Fietsplan schaf je de fiets met toebehoren aan. Je kiest zelf voor de maand of maanden waarin de aanschaf met bruto inkomen moet worden verrekend. De maximale periode voor verrekening bedraagt 60 maanden. Je kunt een keer per 5 jaar deelnemen aan het Fietsplan. Indien gewenst, kun je voor de financiering van de fiets een voorschot aanvragen.

3 Bedrijfsfitness Sporten bij een van de aangesloten fitnesscentra bij Bedrijfsfitness Nederland met fiscaal voordeel. Goed voor je gezondheid en voor je portemonnee. Door het gebruik van geldbronnen heb je een lager inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor onder andere de hoogte van een WIA- en WW-uitkering en loondoorbetaling bij ziekte. De kosten van het fitnessabonnement mogen tot een maximum bedrag van 480,00 per jaar worden ondergebracht in het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Je keuze voor een fitnesscentrum, de abonnementsvorm en abonnementsduur vermeld je op het deelnameformulier van Bedrijfsfitness Nederland. Dit formulier lever je samen met het keuzeformulier MKSA in bij de afdeling P&O. De afdeling P&O zorgt voor de aanmelding bij Bedrijfsfitness Nederland. Je ontvangt van Bedrijfsfitness Nederland een bevestiging van jouw deelname. Het Westfriesgasthuis houdt bruto looncomponenten in zodat jij netto minder betaalt voor je abonnement. PC-lening EEN PC MET RANDAPPARATUUR OP BASIS VAN EEN AANTREKKELIJKE LENING Dankzij de PC-lening-regeling van het Westfriesgasthuis kun je voordelig(er) een PC voor thuis aanschaffen. Bovendien hoef je voor deze regeling de PC niet als voorwaarde ook thuis te gebruiken voor je werk. Door het gebruik van netto geldbronnen heb je een lager netto inkomen. Dit heeft geen enkel gevolg voor pensioenopbouw, eventuele uitkeringen WIA en WW of loondoorbetaling bij ziekte. Je vraagt een leverancier een officiële offerte voor de configuratie van jouw keuze. Je bent vrij om een eigen leverancier te kiezen (die ingeschreven moet zijn in het register van de Kamer van Koophandel). Er geldt een maximumbedrag voor de aanschaf van PC en randapparatuur van 1415,--. Voor deze lening moet een marktconforme rente worden berekend, over deze rente betaal je loonheffing. De marktconforme rente wordt jaarlijks vastgesteld op basis van een vergelijk van rente op persoonlijke leningen bij drie grote Nederlandse banken. Je mag eenmaal per drie jaar gebruikmaken van de PC-lening-regeling. De maximale periode voor verrekening bedraagt 36 maanden. Je betaalt de lening af vanuit je netto looncomponenten. Na goedkeuring van je aanmelding voor de PC-lening-regeling betaal je de factuur zelf en het Westfriesgasthuis vergoedt vervolgens het aanschafbedrag aan jou. Je geeft aan met welk aantal maandelijkse termijnen je de lening wilt aflossen.

4 Vakbondslidmaatschap of beroepsvereniging Je wilt lid worden van een vakbond of beroepsvereniging. De contributie kun je voordelig betalen door deze onder te brengen in het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van het Westfriesgasthuis. Je hebt hierbij een fiscaal voordeel. voor onder andere de hoogte van een WIA- en WW-uitkering en loondoorbetaling bij ziekte. De kosten voor lidmaatschap mogen geheel worden ondergebracht in het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Je wordt lid van de vakbond of beroepsvereniging en overhandigd het Westfriesgasthuis een geldig betalingsbewijs. Het Westfriesgasthuis vergoedt de kosten. Het Westfriesgasthuis houdt bruto looncomponenten in waardoor jij netto minder betaalt voor jouw lidmaatschap. Extra vergoeding studiekosten Je wilt een studie volgen die niet (volledig) wordt vergoed door de studiekostenregeling van het Westfriesgasthuis. De (resterende) kosten komen voor jouw eigen rekening. Deze (resterende) kosten mag je in het meerkeuzesysteem van het Westfriesgasthuis betalen met bruto looncomponenten. Je hebt hierbij een fiscaal voordeel. voor onder andere de hoogte van een WIA- en WW-uitkering en loondoorbetaling bij ziekte. Onder studie wordt verstaan een studie of opleiding die je volgt met het oog op het verwerven van inkomen uit werk Het maximumbedrag dat kan worden ondergebracht in het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden is het verschil tussen de werkelijke studiekosten en de studiekostenvergoeding die je eventueel van het Westfriesgasthuis ontvangt. Na goedkeuring van je aanmelding voor de regeling extra studiekosten ontvang je van het Westfriesgasthuis de vergoeding van de (resterende) studiekosten. Het Westfriesgasthuis houdt bruto looncomponenten in waardoor jij netto minder betaalt voor jouw studie of opleiding. Extra salaris Via het meerkeuzesysteem van het Westfriesgasthuis heb je de mogelijkheid maximaal 22 PLB-uren te verkopen. Hiervoor ontvang je een belaste éénmalige extra salarisuitkering. De afkoopwaarde van PLB uren behoort soms tot het dagloon waarop de hoogte van eventuele uitkeringen krachtens de werknemersverzekeringswetten wordt gebaseerd. De

5 verkoop van PLB-uren kan in sommige gevallen leiden tot een hogere uitkering uit de sociale zekerheidswetten. Het verkopen van PLB-uren verhoogt het premieloon voor de duur van de keuzeperiode. Je kunt jaarlijks maximaal 22 PLB-uren verkopen. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je van het Westfriesgasthuis in de maand januari de extra salarisuitkering. Het Westfriesgasthuis schrijft het aantal PLB-uren per 1 januari af van het PLB-tegoed van dat kalenderjaar. Extra vakantie-uren Je wilt in een bepaald jaar beschikken over extra vakantie-uren. Via het meerkeuzesysteem van het Westfriesgasthuis kun je maximaal 22 vakantieuren kopen. voor onder andere de hoogte van een WIA- en WW-uitkering, loondoorbetaling bij ziekte en de verplichte verzekering voor het Ziekenfonds. Je kunt jaarlijks maximaal 22 vakantieuren kopen (parttimers naar rato). Na goedkeuring van je aanmelding schrijft het Westfriesgasthuis het aantal aangekochte vakantieuren per 1 januari bij aan het vakantietegoed van dat kalenderjaar. In de maand januari wordt een evenredig deel van het brutosalaris ingehouden. De extra vakantieuren moeten aan het einde van het kalenderjaar zijn opgenomen. Extra vergoeding reiskosten Via het meerkeuzesysteem van het Westfriesgasthuis ontvang je een extra onbelaste aanvulling op de bestaande reiskostenvergoeding. Hiervoor wordt een deel van je bruto inkomen gebruikt. Je hebt hierbij een fiscaal voordeel voor onder andere de hoogte van een WAO- en WW-uitkering, loondoorbetaling bij ziekte. Het gebruik van geldbronnen verlaagt je pensioengrondslag. Het Westfriesgasthuis bepaalt op 1 december van het kalenderjaar welk bedrag voor extra vergoeding reiskosten via het MKSA in aanmerking komt. Dit bedrag is afhankelijk van je persoonlijke fiscale maximum en de vergoeding woonwerkverkeer en/of dienstreizen die je al van het Westfriesgasthuis hebt ontvangen. De eenmalige extra vergoeding wordt in december van het lopende kalenderjaar aan jou uitbetaald. Jaarlijks ontvang je van de werkgever een brief waarin de uitruil wordt aangekondigd. Wil je deelnemen dan hoef je zelf verder niets te doen.

6 Wil je NIET deelnemen dan moet je de antwoordstrook bij de brief tijdig en getekend aan de werkgever terugsturen! Bovenstaande informatie is bedoeld als voorlichting en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Meer weten over de verschillende onderwerpen? Kijk hieronder waar je hiervoor terecht kunt: je leidinggevende via DKS Portal, afdelingspagina P&O via de website van Pensioenfonds Zorg en Welzijn; Via de website van Bedrijfsfitness Nederland

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Nationale Fietsplan. de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen

Nationale Fietsplan. de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen Nationale Fietsplan de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen Verzorgd door Nationale Fiets Projecten (NFP) geldig per 12 maart 2009 Inhoud Artikel 1: Definities 3 Artikel

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Groningen. Inleiding

Universitair Medisch Centrum Groningen. Inleiding Persoonlijk Budget Universitair Medisch Centrum Groningen Inleiding In de CAO UMC is afgesproken dat er een persoonlijk budget voor UMC werknemers, geboren na 1950, beschikbaar is. Dit persoonlijk budget

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Inleiding De medewerkers van AkzoNobel bepalen het succes van de onderneming. Dat succes is direct afhankelijk van hún kwaliteiten, initiatief en toewijding. Er is AkzoNobel

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen F L E X Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Bedrijfsfitness informatie

Bedrijfsfitness informatie IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven: Kan ik meedoen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie