gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 5 november 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 5 november 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00 uur, einde 21.00 uur."

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 5 november 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde uur. Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. R. van Gijzel voorzitter X drs. J. Verheugt griffier X drs. W.G.F. Aarts D66 X M.F. Oosterveer VVD X mw. A.M.J. van den Berkvan TROTS X A.J. Oosting PvdA X Bragt M. Bouassria GL X drs. M.G. Punte VVD X H. Bouteibi PvdA X mw. drs. E. Quanten D66 F. van den Broek VVD X A.W.C.M. Raaijmakers PvdA X F.J.A.G. Depla PvdA X R.G.J. Reker LPF X M. van Dorst D66 X A.J.A. Rennenberg OAE X mw. ir. J.C. van Eijs D66 X mw. drs. R.J.A. Richters GL X J.A.A.M. van Erp SP X K.M. Rijnders SE X mw. J.W.H.M. Heesterbeek- Senders mw. H.J.M.C. van Herk-de Zeeuw SP X mw. M.J.S. de Rooij- Driessen D66 CDA X ir. J. Rozendaal VVD X E. Isik PvdA mw. A.J.M. Schoots PvdA X mw. H.M.E. Jacobs-van VVD X mw. P. Sodenkamp SE X Nisselrooij J.J.M. de Jong VVD X N.H. Stoevelaar CDA X mw. B.G.M.W. van SP X C.M. Stroek LPF X Kaathoven mr. P.P.H.A. Leenders CDA X ir. E. Thewissen VVD X ing. J.R. Legrom VVD X mw. drs. W.C.F.M. Verhees PvdA X mw. L.H. Lioe-Anjie PvdA X R. Verkroost D66 X E.R. Maas SP X mw. drs. K. Wagt CDA X A. Meulensteen PvdA X C.H.B. Weijs CDA X ing. P.A. Mulder OAE X A.J.O. Wijbenga CDA X X

2 ing. T.J.H. van den GL X J.F.A. van Zijl GL X Nieuwenhuijzen F.A.M. Noldus OAE X Wethouders: ir. G.C.F.M. Depla X mw. M.C.T.M. List - de X Roos Y. Torunoglu X mw. drs. M.-A. Schreurs X ir. J.B. Helms X mw. drs. H.T.M. Scholten X mw. drs. P.M. Pistor gem.secr. X Afwezig met kennisgeving: dhr. E. Isik (PvdA) en mw. E. Quanten (D66). Aanwezig vanaf: uur dhr, C.H.B. Weijs (CDA), uur mw. L.H. Lioe-Anjie (PvdA), uur dhr. M. Bouassria (GL), uur dhr. drs. W.G.F. Aarts (D66), uur dhr. H. Bouteibi (PvdA) en dhr. A.J.O. Wijbenga (CDA), uur mw. J.W.M.C. van Herk-de Zeeuw (CDA), uur dhr. mr. P.P.H.A. Leenders (CDA), uur mw. M.J.S. de Rooij-Driessen (D66), uur dhr. E.R. Maas (SP). Afwezig vanaf uur dhr. A.J.A. Rennenberg (OAE). 1

3 Verslag van het gesprokene 1. Opening en mededelingen. Voorzitter: Ik open de vergadering en verzoek de leden hun plaatsen in te nemen. Ik verzoek u ook om een moment stilte te betrachten om het werk van de raad, in het bijzonder van deze vergadering, te overdenken. [Stilte] Voorzitter: Dank u wel. Welkom aan de mensen op de publieke tribune; ook de mensen die deze vergadering via internet volgen, van harte welkom. Er is bericht van verhindering binnengekomen van mijnheer Maas; die verwachten wij om uur. Mevrouw Richters: Mijnheer Bouassria zal in verband met zijn werk ook wat later komen. Mevrouw Verhees: Dat geldt ook voor mijnheer Bouteibi. Mevrouw Van Kaathoven: En ook voor mevrouw Heesterbeek! Zij zal hier binnen een uur zijn. Voorzitter: Geldt dat ook voor mijnheer Bouteibi? Mevrouw Verhees: Ja, hij komt iets later. De heer Van Dorst: Voorzitter, mevrouw Quanten is vandaag afwezig. Ik verwacht mijnheer Aarts binnen een uur. Mevrouw De Rooij zal omstreeks uur aanwezig zijn. De heer Stoevelaar: Ook mijnheer Leenders komt wat later. Voorzitter: Oké. Nou, dan hadden we beter een uur later kunnen beginnen, maar het presidium heeft besloten dat we om uur beginnen; dat doen we dus ook. Vandaag wordt het burgerinitiatief over de nieuwbouw van de basisschool Tarieq officieel aan de raad aangeboden. De overhandiging wordt verzorgd door mevrouw Kotati. Is zij aanwezig? Ja? U mag naar voren komen Aanbieding burgerinitiatief Basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad. 2

4 Mevrouw Kotati: Goedemiddag, en dank u wel voor de mogelijkheid om ons burgerinitiatief officieel aan te bieden. Geachte burgemeester en leden van de raad, hier staan we dan weer: twee ouders van Tarieq Ibnoe Ziyad, leden van het onlangs opgerichte actiecomité. Mijn naam is Rachida Kotati en dit is Habibe Koçak. Wij staan hier vandaag wederom namens alle ouders, kinderen en leerkrachten. Dat wij nieuwbouw willen aan de Frankrijkstraat, weten jullie al. Dat dit tien jaar geleden al beloofd is, weten jullie inmiddels ook al. Samen met ouders, kinderen en het team hebben we de afgelopen weken actie gevoerd tegen de plannen van wethouder Schreurs. Een van die acties is dit burgerinitiatief. Ik mag met trots zeggen dat wij in drie dagen tijd ruim handtekeningen hebben opgehaald. Dit laat zien dat velen met ons precies denken zoals wij denken. Wij gaan voor nieuwbouw aan de Frankrijkstraat, en niets anders. We zouden een buurtontmoetingscentrum krijgen waar we samen met buurtbewoners maatschappelijke activiteiten konden ontplooien. We zouden een eigen gymzaal krijgen en een modern, duurzaam schoolgebouw met een gezond leefklimaat en een veilige oversteekplaats. Een gebouw dat kind- en onderwijsvriendelijk is, met goede pedagogische voorwaarden die een inspirerend leerklimaat mogelijk maken; onze kinderen verdienen dit tenslotte. Onze droom van een buurtontmoetingscentrum is ons afgenomen in Onze droom van een eigen gymzaal is ons afgenomen in Nu lijkt het er zelfs op dat onze laatste droom, een gloednieuw schoolgebouw, ook in duigen valt. Het voorstel van wethouder Schreurs om de gebouwen aan de Barrierweg te transformeren, vinden wij geen goede oplossing. De wethouder belooft in haar nieuwe plan meer ruimte; dit gaat echter ten koste van het aannemen van twee leerkrachten. Twee gebouwen brengen hogere kosten met zich mee. Het gebouw is ook niet veilig, of veilig te maken om nog maar niet te spreken over de verkeerssituatie. Er is ooit een bomaanslag geweest, dus een veilig gebouw staat op nummer één. In ons gesprek met de wethouder bleek dat wij het hier hebben over een verschil van De duur van zowel nieuwbouw als transformatie is even lang. Beste burgemeester, beste leden van de raad, wat wij vragen van u is niets anders dan ons beloofd is: een veilig, nieuw gebouw. Ondersteun ons burgerinitiatief en wijs wethouder Schreurs erop dat zij het besluit van tien jaar geleden uitvoert zoals toen vastgelegd is. Beloofd is beloofd, afspraak is afspraak! Ik overhandig u hierbij de handtekeningen, ruim stuks. Hartelijk bedankt voor uw tijd. Voorzitter: Dank u wel voor uw toelichting en voor het aanbieden van het burgerinitiatief. Dit werd al informeel aan de griffie overhandigd; daarom konden er al controles worden uitgevoerd. De griffie heeft geconstateerd dat er aan alle voorwaarden van een burgerinitiatief is voldaan. Het presidium heeft het voorstel 3

5 gedaan om het initiatief ontvankelijk te verklaren. Kunt u daarmee instemmen? Ja, dat is het geval. Dan is het burgerinitiatief ontvankelijk. Het presidium stelt voor om het te bespreken in de vergadering van de commissie Ruimte & Vastgoed, en wel op 12 november In de agenda's is daar al rekening mee gehouden; u kunt het behandelen omdat het nu als burgerinitiatief formeel is. Kunt u ook instemmen met de behandeling op 12 november a.s.? Ja? Waarvan akte Raadsvoorstel tot bekrachtiging van de Noodverordening PSV Dinamo Zagreb. raadsnummer 13R5603 Voorzitter: Dan graag uw aandacht voor het volgende. Aanstaande donderdag vindt er een voetbalwedstrijd plaats tussen PSV en Dinamo Zagreb. Gelet op de reputatie van een deel van de supporters, die overigens bijna nooit bij de wedstrijd aanwezig zijn of mogen zijn, heeft mij dat doen overwegen om een noodverordening uit te vaardigen. U hebt daarvoor een raadsvoorstel ontvangen. Als er een noodverordening wordt uitgevaardigd, is het normaal gesproken zo dat u daar meestal achteraf van op de hoogte wordt gesteld en het achteraf kunt bekrachtigen, maar de wet schrijft voor dat het vooraf moet plaatsvinden als het vooraf kan. Die mogelijkheid bestaat, vandaar dat ik u het raadsvoorstel nu voorleg, zodat u het vandaag formeel kan bekrachtigen. Wenst iemand hier het woord over te voeren? Is er iemand die hier stemming over wenst? Dat is niet het geval; dan is het voorstel aangenomen. We gaan verder met het volgende agendapunt. 2. Vaststellen van de volgorde van de agenda. Voorzitter: Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. Kunt u instemmen met de agenda zoals die is voorgelegd? Dat is het geval. Dan komen we nu bij agendapunt Begroting Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting en het Meerjaren Investeringsprogramma (hierna te noemen: MIP) raadsnummer 13R Raadsvoorstel met nadere toelichting met herzien ontwerp raadsbesluit tot het vaststellen van de Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten

6 raadsnummer 13R5532 Voorzitter: Ik stel voor de beide voorstellen, vermeld onder 3.1 en 3.2 tegelijkertijd te behandelen. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. Het is vandaag weer een belangrijk moment voor de raad. U komt vooral sterk aan bod met het oog op uw kaderstellende taak. De programmabegroting staat centraal, waarmee de financiële kaders van uitgaven en inkomsten voor de gemeentelijke organisatie, dus de gemeente als geheel, aan de orde zijn. Daarna komt het MIP; het sluitstuk voor het proces van vandaag. Ik wijs u erop dat er bij het tarievendossier nog een nadere toelichting is uitgebracht. Als 't goed is, hebt u die ontvangen. Is dat het geval? Ja. Er kan dus mee geprocedeerd worden. Op 19 september jl. zijn de begrotingen en verschillende documenten reeds aan u aangeboden. Er is een technische vragenronde geweest in oktober, waarin alle antwoorden zijn aangereikt op de vragen die u hebt gesteld. Op 29 oktober jl. is in commissieverband uitvoerig gesproken over de begroting. U hebt een overzicht ontvangen van de vastgestelde toezeggingen. Naar aanleiding daarvan hebt u ook diverse reacties van het college gekregen. Dat zijn de relevante stukken die vandaag op de agenda staan. Als u die allemaal heeft, komt u beslagen ten ijs. Vandaag is dus de afronding. U hebt een tijdschema ontvangen, door het presidium vastgesteld. De ervaring heeft geleerd dat het soms wel korter kan zijn met dank aan mevrouw Van Kaathoven, want zij weet wat ik bedoel. Laten we gaan kijken hoever we vandaag komen. Nog een aantal andere zaken: de volgorde is door loting vastgesteld en er worden spreektijden gehanteerd. We gaan van start met de eerste termijn van de zijde van de raad. De VVD is als eerste aan de beurt met een spreektijd van dertien minuten. De fractie van de VVD. De heer Rozendaal: Dank u wel. Voorzitter, leden van de raad, wethouders. Voor ons ligt ter bespreking de begroting voor het komende jaar en de jaren daarna. Het is de laatste begroting die ons door dit college wordt aangereikt. Waar de begroting in vorige jaren ambitieus was, vol plannen die ook zijn uitgevoerd, is deze beleidsarm opgesteld, zoals het past, om in de nieuwe raadsperiode zoveel mogelijk ruimte te laten voor eigen keuzes. Het college gaat beslissingen die nu moeten worden genomen echter niet uit de weg; hiermee wapent het college zich voor de toekomst. Voor dit jaar is de begroting sluitend gemaakt, het resultaat van degelijk financieel beleid. Alleen al het enkele feit dat het college hierin is geslaagd, is een compliment waard. In de huidige omstandigheden is het verre van vanzelfsprekend dat dit zomaar slaagt; onze waardering hiervoor is dan ook op zijn plaats. Dat wij in grote lijnen tevreden zijn met de begroting, wil niet zeggen dat er geen vragen overblijven. Ik wil enkele opmerkingen plaatsen bij de begroting. Eerst wil ik 5

7 positieve punten benadrukken en daarna wil ik punten aanhalen waarover wij als VVD-fractie nog zorgen hebben. Allereerst valt op dat het college erin is geslaagd om de gemeentelijke lasten voor burgers naar beneden te brengen. Dat is in deze tijden een belangrijk resultaat; wij zijn blij dat wij daarvoor hebben gezorgd. Wij verwachten dat door handiger werken ook de tarieven voor gemeentelijke leges omlaag zullen gaan. Ook valt op dat de wethouder erin is geslaagd om te voldoen aan de opgave om vijfhonderd mensen aan het werk te helpen via het Werk-Leerbedrijf. Dat geeft ook voor de komende jaren goede hoop op positieve resultaten. Conclusie: deze regio doet het nog steeds bovengemiddeld goed. Wij zijn blij dat er een nieuwe hockey-accommodatie komt. De wijze waarop de verenigingen zelf de financiering ter hand hebben genomen, mag als voorbeeld voor anderen dienen. Ook zien wij positieve resultaten van het invoeren van WIJeindhoven. Doordat de aandacht is gericht op de vraag en niet op het aanbod, wordt niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd, maar ook de efficiëntie. Als gevolg hiervan zien wij een begrotingsoverschot van 2 miljoen op de Wmo-middelen; dit wordt toegevoegd aan de reserve Risicovoorziening in het kader van de transities. Kan het college verantwoorden dat dit in lijn is met de actuele motie van GroenLinks, mede door ons ingediend en raadsbreed gesteund, 'Reserveren Wmo-gelden' van 4 december 2012? Daarnaast vragen wij ons af op basis van welke criteria u bent gekomen tot de hoogte van dit bedrag. Wij bedoelen de hoogte van de risicovoorziening, zijnde 25 miljoen. Wij zien hier graag uw onderbouwing voor. Cultuur. Wij beschikken in deze stad over een wethouder die zich met hart en ziel heeft ingezet voor cultuur, en daarmee veel heeft bereikt. Toch gaat in dat dossier niet alles van een leien dakje. In deze begroting zitten we met een bevriezing van subsidies omdat het nog niet mogelijk is gebleken nu al keuzes te maken. Daar is mijn fractie wél voorstander van. We gaan ervan uit dat we in de komende tijd duidelijk zullen krijgen waar die keuzes gemaakt moeten worden. De kaasschaaf is voor de VVD geen optie. Dan is er nog het verhaal van de Dutch Design Week, ook dit jaar weer een zeer groot succes. Naar aanleiding van de problemen met Capital D hebben wij afgesproken dat er een discussie zou komen over hoe het in de toekomst verder moet met de organisatie van de Dutch Design Week, en dan met name of hier nog wel een rol voor Capital D weggelegd moet zijn. Wij zullen dit als VVD-fractie binnenkort op de agenda plaatsen. Voor wat betreft de reservering in het MIP van 3,5 miljoen voor VOLT ziet de VVD-fractie graag op korte termijn uitleg over waarom de gemeente voor een dergelijk bedrag zou moeten bijspringen, en zien wij de verdere risico's van deze investering graag nader uitgewerkt. Voor de VVD is de bibliotheek nog geen gesloten boek. Wij zullen, zoals u van ons gewend bent, de 6

8 ontwikkelingen op de voet blijven volgen en waar mogelijk meedenken over oplossingen. Structureel onderhoud openbare ruimte. Voor groen hebben wij nu een extra investering staan; deze is echter curatief. Het vergroten van de reserves voor curatieve middelen is volgens de VVD niet de beste manier om de structurele onderhoudsachterstanden aan te pakken. Dat is net zoiets als wanneer je veel ongelukken hebt; je gaat dan niet anders om met veiligheid, maar koopt extra pleisters. Bij openbare voorzieningen gaat het niet alleen om groenvoorzieningen, maar ook om wegen en infrastructurele kunstwerken. De VVD verwacht dat het college op korte termijn komt met een aanvullend voorstel. Er moeten dan wel investeringen worden gedaan in zaken die langer meegaan dan de bomen op het Catharinaplein; we gaan immers ook voor duurzaam. Bij dit punt mag ik u verder aankondigen dat wij een motie hebben over de diversiteit van ons bomenbestand, mede ingediend door andere fracties. Ik zal de motie zodadelijk aan de griffier overhandigen. Vastgoed. Het Rekenkamerrapport over dit onderwerp stemt ons niet vreugdevol. Er moet nog een heleboel gebeuren voordat duidelijk is wat de gemeente met haar vastgoed gaat doen. Dit geldt niet alleen voor maatschappelijk, maar ook voor commercieel vastgoed. De onduidelijkheden over het vastgoed en de organisatie die nog steeds niet op orde is, zorgen voor financiële risico's. Hiermee komen we dan op een van de belangrijkste punten uit de begroting: de risico's. In de risicoparagraaf worden risico's helder en duidelijk beschreven daarvoor alle lof. Wij vragen ons echter af of alle risico's wel zijn opgenomen. Zo is het risico, voortvloeiend uit vastgoed, niet duidelijk. Wij refereren hierbij aan het onderzoek van Deloitte. De risico's die samenhangen met de uiteindelijke resultaten van de operatie 2014 zijn ook vrij groot. Kan de wethouder daar alvast iets meer over zeggen? Dat was het einde van mijn bijdrage. Ik dank u zeer. Voorzitter: Mijnheer Rennenberg. De heer Rennenberg: Voorzitter, ik heb mijnheer Rozendaal uit laten praten omdat ik vind dat dat zo hoort. U zegt dat uw fractie tevreden is over de begroting omdat ze sluitend is gemaakt. Dat gebeurt jaar op jaar, met gelden uit onze reserves. We hebben vorig jaar allemaal een brief van de provincie gehad; die gaf aan dat dat eigenlijk niet goed was, maar dat men er vertrouwen in had dat de zaak in orde komt met een sluitende begroting in is echter niet sluitend. Hoe denkt de VVD daarover? 7

9 De heer Rozendaal: Nou, kijk, wij hebben straks verkiezingen. Het nieuwe college zal er dus aan moeten werken om het wél sluitend te krijgen. Als je het nu al sluitend zou moeten gaan maken, zou je als college feitelijk 'over je graf heen' gaan regeren. Dat is niet echt netjes. Wij verwachten dat een nieuw college er wel voor zal zorgen. Wat betreft het halen van gelden uit reserves, ja, daar zijn reserves voor bedoeld. Als je iets gaat doen waarvoor die reserveringen waren gemaakt, kun je dat geld in je begroting inzetten. Dat zie je dan als invoer in de begroting en als extra uitgave, ja, dat klopt. Daarmee maak je een begroting niet kunstmatig dekkend, nee, dat is niet zo. De heer Rennenberg: Ik kom er in mijn eigen bijdrage ook nog op terug, maar je kunt geen geld nemen uit de reserves. Je moet dat lenen. Ik heb daar toch een andere kijk op. De heer Rozendaal: Je kunt wel geld uit de reserves nemen als je reserves hebt. Er is een verschil tussen geld nemen uit reserves die je niet hebt, of geld nemen uit reserves die niet liquide zijn. Je kunt ze dan liquide maken door middel van een lening; dat is op zich een mogelijkheid. Als je de financiële lasten van een lening kunt dragen, is dat binnen dat kader een goede zaak. Je hebt dan weliswaar een hypotheek op je vastgoed genomen bijvoorbeeld, maar je hebt wel degelijk dekking voor gelden die je uit de reservering haalt. Daar is helemaal niets mis mee. De heer Rennenberg: Ik kom er in mijn eigen bijdrage nog op terug, maar ik moet zeggen dat ik er een andere kijk op heb. De reserves nemen dan af en de schulden nemen dan toe. De heer Rozendaal: Ja. Als de gemeente reserves zover afroomt dat je er geen geld meer uit kunt halen, dan hebt u volkomen gelijk dat we geen geld meer uit reserves kunnen halen. Je kunt alleen maar geld uit je reserves halen als je reserves hebt. Dat geld moet dan overigens wél worden besteed aan zaken waarvoor die reserves bestemd waren! Als u zou stellen dat wij geld uit reserves halen voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is, dan heeft u een volkomen terecht punt. Dat zie ik nu echter niet gebeuren, dus ik heb daar geen problemen mee. Wij zijn zeer blij dat de begroting voor dit jaar in elk geval sluitend is. Dat vind ik onder de huidige omstandigheden een heel goede prestatie. Voorzitter: Dan is nu het woord aan de fractie van het CDA. De heer Weijs: Geachte voorzitter, geachte leden van de raad. Ook namens het CDA zou ik willen beginnen met enkele complimenteuze opmerkingen over de begroting. Er is systematisch gewerkt aan een beter beheer, men is op onderdelen meer in control met als zichtbaar resultaat bijvoorbeeld het beter begroten van de ozb en een inkoop waaraan we door middel van social return maatschappelijk relevante 8

10 opbrengsten verbinden. Ook waardeert het CDA de matige stijging van de ozb-lasten voor Positief zijn we ook over het nakomen van de afspraken over de bouw van de vmbo-scholen en de Internationale School, het met de gebruikers hard werken aan het openhouden van het IJssportcentrum, het op peil houden van het armoedebeleid en het in stand houden van het gratis openbaar vervoer voor de eigen inwoners. Er zijn echter ook zorgen. Zorgen over 2014 bijvoorbeeld; die hebben wij in de commissievergadering met de wethouder besproken. In reactie daarop hebben wij een stappenplan gekregen. Dat is des te zorgelijker, want het A4tje (veel meer is het niet) geeft nog niet erg veel vertrouwen dat wij de behoorlijke ombuiging die voor ons ligt zullen bereiken. WIJeindhoven geeft op zich een heldere richting, maar ook daar zijn toch wel zorgen over de onderliggende financiering, en in het verlengde daarvan de financiering van de transities en de manier waarop wij uiteindelijk zorg zullen gaan inzetten voor de inwoners. Ik schrik ervan als ik in mijn bezoeken bij gemeenten, ook in andere delen van de regio, hoor dat men heel erg sterk bezig is met het zoeken naar inzet door ambtenaren, terwijl ik denk: dit is zorggeld! Hoe kunnen we nu met elkaar borgen dat het AWBZ-geld dat naar Eindhoven komt, ook echt voor 100% wordt ingezet voor zorg aan mensen die het nodig hebben? Hoe voorkomen we dat we als gemeente een uitvoeringsorganisatie gaan inrichten die vroeg of laat veel te veel geld gaat vragen? Dat is een grote zorg. Ik denk dat wij daarover de discussie stevig met elkaar moeten aangaan, nog voor de verkiezingen. Niet alles is helder, niet alles is op orde. Daar hebben wij een kleine presentatie van gemaakt die nu wordt aangezet. Er is sprake van onderbenutting. Normaal heb je het daar bij een begroting niet over, maar de wethouder zelf heeft het als argument gebruikt om het probleem van de 16 miljoen bij de investeringen voor maatschappelijk nut te bagatelliseren. Wat ons betreft is onderbenutting een signaal van een niet-optimaal functionerende organisatie. Wij willen dat hier graag uitspreken: begroot geld mag, misschien moet je zelfs wel zeggen: begroot geld moet worden uitgegeven! We verwachten een organisatie die dat efficiënt kan. Het begint bij verantwoord begroten, maar dan mag er ook gewerkt worden, en dan valt het tegen dat het niet optimaal benutten van de begroting nu door de wethouder zelf wordt gebruikt om het niet-maken van een keuze over investeringen die eigenlijk niet zouden kunnen omdat het geld er niet voor is, toch goed te praten. Wellicht hebben wij de wethouder in dit opzicht echter verkeerd begrepen. De presentatie mag overigens worden aangezet; deze rolt vanzelf door. Laat hem maar doorrollen. Hetzelfde geldt voor het onderwerp 'lenen.' Helder, want er komt minder geld binnen dan er uitgegeven wordt, en als je geen spaargeld hebt, ga je lenen. Helder is ook de keuze om te lenen voor investeringen met een economische waarde. Toch voelt het 9

11 ergens als niet in orde om te lenen. Dat heeft te maken met het aflossen; dat ontbreekt, voor zover wij kunnen zien in de langetermijnvisie. Volgens een van de insprekers tijdens de hoorzitting heeft de wethouder het belang van aflossen ontkend. Wij zijn benieuwd en willen graag horen of dat klopt, en hoe de wethouder dat dan ziet in relatie tot een tijd waarin wordt aangedrongen op aflossen, zowel bij particulieren voor hun leningen op huizen als bij de overheid zelf. Op zich is er niets mis met lenen in een tijd van onstuimige groei of torenhoge inflatie, maar die hebben we tegenwoordig geen van beide. Zelfs een heel optimistische wethouder kan niet garanderen dat de rijksoverheid over vijf jaar niet ineens veel minder in het Gemeentefonds zal stoppen. Wat dan? Veel onderwerpen die samenhangen met vastgoed komen nog op de agenda van de raad in de komende maanden. We zijn heel benieuwd naar het integraal huisvestingsplan (hierna te noemen: IHP) voor het primair onderwijs. Kan de wethouder aangeven wanneer dat bij de raad ligt, en of er ook een financiële onderbouwing ter besluitvorming van beide IHP's zal worden voorgelegd vóór de verkiezingen? Tot dan is het voor ons erg moeilijk om in te stemmen met het MIP, want het gaat bij onderwijshuisvesting om grote bedragen. Ook het TD-gebouw komt weer op de agenda. Er lekt daar immers vreselijk veel goed geld weg, elk jaar dat het langer leeg staat. De Rekenkamer heeft nu het vastgoedplaatje helder, waar dat het college in de afgelopen jaren niet lukte. Die helderheid laat vooral zien dat er nog heel veel niet op orde is. De bibliotheek, de komende jaren voor een deel gefinancierd met geld dat toevallig over was van de VVE. Geld dat nu voor jaren is weggegeven en niet meer gebruikt kan worden voor een 'groep nul' bijvoorbeeld, zoals dat in andere steden wél wordt gedaan. VVE-geld dat niet meer kan worden uitgegeven aan een Zomerschool, waarvan deskundigen zeggen dat dat voor kansarme kinderen een wereld van verschil maakt. Een keuze tussen VVE-geld voor de bibliotheek en VVE-geld voor andere doeleinden die wij hier als raad eigenlijk nooit hebben kunnen maken. Wij hebben nooit, om het met de woorden van wethouder Torunoglu (toen hij nog raadslid in ons midden was) te zeggen, een integrale afweging kunnen maken. Dat heb ik hem de afgelopen jaren heel vaak horen zeggen, steeds weer opnieuw, steeds het college thema's toeroepend waarover wij als raad gaan. In dit geval hebben wij nooit een integrale afweging kunnen maken. Ondertussen blijkt dat er een probleem is met de huisvesting van de centrale vestiging van de bibliotheek in de Witte Dame, mede veroorzaakt door de leegstand in het gebouw dat voor de helft eigendom is van de bibliotheek. Onze motie, samen met het OuderenAppèl ingediend, wil vanuit de verantwoordelijkheid van de gemeente een oplossingsrichting aandragen voor deze constructie. 10

12 Het cultuurbeleid is de afgelopen weken voor de zoveelste keer in de afgelopen jaren niet echt gelukt. Nadat het vorige college uiteindelijk met veel moeite iets door de raad had gekregen, lukte het deze periode weer niet, met als resultaat 'niet helder en niet op orde.' Zo hebben wij heel wat voorbeelden die voor een deel aan u worden gepresenteerd. Enkele daarvan hebben wij in onze moties en amendementen gezet. Een amendement voor de monumentenleges. Veel mensen die een gemeentelijk monument bewonen, willen dat verbouwen. Zij worden geconfronteerd met hoge kosten, terwijl zij niet of nauwelijks voor subsidie in aanmerking komen. Een motie over de huisvesting van de openbare bibliotheek. Een motie over het voorbeeld van co-financiering; wij waren zeer onder de indruk van de manier waarop de hockeyverenigingen in staat zijn geweest om een behoorlijk deel van hun plannen zelf te financieren. Wij vinden dat dat wel een model zou mogen zijn voor heel veel andere projecten die aan ons worden voorgelegd. Een motie over de Dorpsraad, omdat wij ergens het gevoel hebben dat we dat voorbeeld van inspraak en medezeggenschap van een dorpsgemeenschap avant la lettre met alles wat we hier in ons huis aan samenspraak en inspraak hebben georganiseerd, misschien wel ten onrechte hebben afgeschaft. Een motie 'taakstellend begroten,' waarin we alvast vooruitkijken naar de toekomst, en kijken of we de hele personeelsbegroting niet veel nadrukkelijker in kerngetallen kunnen vatten, waardoor het voor ons als raad gemakkelijker wordt om de ontwikkelingen te volgen. Een motie die naar voren kijkt, naar de coalitieonderhandelingen, met de vraag: als je dan zo'n begroting presenteert, met een tekort van 26 miljoen, kun je dan als raad niet wat voorwerk doen om aan te geven wat er aan bezuinigingsmogelijkheden zijn, zodat je dat kunt meenemen in de onderhandelingen? De heer Oosterveer: Voorzitter? Voorzitter: Mijnheer Oosterveer. De heer Oosterveer: U zegt dat er een begroting wordt gepresenteerd met een groot tekort. De heer Weijs: Ja, in Ten slotte hebben wij nog een motie waarin we vragen om onderzoek naar de ontwikkelingen rond het recreatief zwemmen. Mevrouw Van Kaathoven: Voorzitter? Ik had een vraag over de motie van het CDA over de 'inventarisatie verdere bezuinigingsmogelijkheden.' U zegt: je moet de winkel netjes achterlaten en kijken hoe er de komende jaren bezuinigd kan worden, maar het college geeft in de begroting zelf aan dat zij dat niet willen doen, omdat zij niet 'over hun graf' willen regeren. Bent u niet bang dat het verhaal dat dan op tafel 11

13 ligt wat betreft bezuinigingsmogelijkheden niet gewoon gekleurd is door het huidige college, als uw motie wordt aangenomen? De heer Weijs: Dat wantrouwen hebben wij niet, omdat we zelf behoorlijk wat ervaring hebben opgedaan, door te kijken naar het apparaat. Wij weten wel wat er ongeveer speelt. Tegelijkertijd wil je de opties natuurlijk gewoon eens naast elkaar gezet hebben. Wij gaan er in principe niet van uit dat daarin heel nauw gekeken zal worden. Daar heeft het college geen belang bij; uiteindelijk moet je af en toe toch breder kijken om het ongerijmde zo af en toe eens onder woorden te brengen en uiteindelijk een inventarisatie neer te leggen waar bij de coalitieonderhandelingen keuzes uit gemaakt kunnen worden. Mevrouw Van Kaathoven: U begon met te zeggen dat u dat wantrouwen niet hebt. Ik heb ook geen wantrouwen daar gaat het niet om. Het gaat mij meer om het verschil tussen wat er in de begroting staat en dat het college aangeeft niet over haar graf te willen regeren. Met deze motie legt u uw opdracht bij het college neer. U zou ook om een raadsvoorstel kunnen vragen; dan kun je er met de raad nog over in gesprek gaan. Misschien geeft dat toch meer body aan uw voorstel. De heer Weijs: Dat is een mooie gedachte die we zeker zullen meenemen. In principe gaat het er vooral om, de vinger bij de zere plek te leggen; het college laat immers een meerjarenbegroting zien met een behoorlijk tekort. Daar zijn wij best van geschrokken; je kunt niet tot ná de verkiezingen wachten, maar kunt beter eerder aan de bak gaan. Voorzitter: Mijnheer Rennenberg. De heer Rennenberg: Ik ondersteun eigenlijk wel, in tegenstelling tot mevrouw Van Kaathoven, het standpunt van mijnheer Weijs. Als dit college nu al punten gaat aanwijzen en gaat kijken waarop we kunnen bezuinigen, en waarop we geld overhouden, dan zou dat geld dat over is, overgeheveld kunnen worden. Het nieuwe college kan gebruik maken van die ruimte. Hun zorgen worden dan meteen al een klein beetje verlicht. Voorzitter: Mijnheer Oosterveer. De heer Oosterveer: Dank u wel, voorzitter. Ik ben een beetje verbaasd over de bijdrage van het CDA ten aanzien van de begroting 2016, waarover we praten. Mijnheer Weijs, u verwijt dit college dat zij niet over hun graf regeren! U verwijt dit college te zeggen: u maakt voor ons nu geen keuzes. Met zijn allen weten wij echter dat er verkiezingen komen, waarna de samenstelling anders kan zijn. U wilt daar zelf invloed op uitoefenen. Bent u niet van mening dat dit college juist zeer behoudend is 12

14 en terecht geen keuzes maakt voor het jaar 2016 en dat overlaat aan de dan nieuwe raad? De heer Weijs: In de twaalf jaar dat ik nu de gemeentepolitiek volg in Eindhoven heb ik nog nooit een meerjarenraming gezien met zo'n tekort. Dat is wel belangrijk om over het voetlicht te brengen. Het college heeft het uitgelegd; dat vallen wij hier op zich ook niet aan, maar wij geven wel aan dat wij er nota van nemen en ons zorgen maken. Omwille van die zorgen vragen wij om een inventarisatie, zodat wij niet blijven wachten tot in april, als wij wellicht met elkaar om de tafel gaan. Wat ons betreft zijn er goede dingen, maar ook zorgen. Wij willen met onze moties en amendementen meewerken aan een begroting waarmee nog meer 'helder en op orde' komt. Dank u wel. Voorzitter: Mevrouw Verhees. Mevrouw Verhees: Dank u wel. Ik heb mijnheer Weijs even laten uitpraten, want er kwam nogal wat voorbij dat naar zijn mening al dan niet helder was en al dan niet op orde. Ik heb zitten wachten op de oplossingen waarmee het CDA zou komen. Het gaat toch om vier jaren waarin ook u aan tafel zat als raadsfractie. U verwijt nu het college dat u weinig kans hebt gehad om integraal na te denken over bepaalde zaken. U haalde daarbij de VVE aan als voorbeeld. U legt dan een aantal oplossingen voor in moties en amendementen. Mijn vraag aan u is wat er integraal is aan het er één soort leges uit pikken om die te verlagen, in het geheel van leges. En wat is er integraal aan het keer op keer weer ter discussie stellen van de afschaffing van de Dorpsraad, waartoe indertijd bij meerderheid werd besloten? Wat is er integraal aan het indienen van een motie of een amendement waarin een compleet nieuw voorstel wordt gedaan over een proces dat wij diep aan het doorlopen zijn? U diende dat in om twee voor twaalf; we hebben het echt nét binnenkregen. Wat is daar dan zo integraal aan? De heer Weijs: Dat is voor een deel politiek, mevrouw Verhees. Daarin maken wij onze eigen keuzes en onze eigen afwegingen. Die delen wij met u en daar proberen wij dan medestanders voor te krijgen. Wij geven daarmee aan dat je op onderdelen natuurlijk andere keuzes zou kunnen maken, en tot andere uitkomsten zou kunnen komen. Wij willen het in uw midden neerleggen om uiteindelijk tot een integrale afweging te komen waar dat op onderdelen wellicht nooit gebeurd is. Veel wordt hier inderdaad goed besproken. Tegelijkertijd kun je toch ook af en toe aangeven dat je met voortschrijdend inzicht terug kunt komen op besluiten die je genomen hebt. Laten wij wel wezen: de discussie over de bibliotheek heeft nooit de vastgoedcomponent van de centrale echt goed doordacht. Dat is een gegeven waarvan men is uitgegaan, maar waarvan we nu ontdekken dat daar best haken en ogen aan zitten. Wij hebben toen in de discussie al wel aangegeven dat het voor ons wel eens een heel belangrijk punt zou kunnen worden, omdat we toen al signalen 13

15 hadden dat het daar mis ging. De laatste weken is het alleen maar helderder geworden dat daar inderdaad een pijnpunt zit, waardoor je nog eens even goed moet kijken of het besluit dat wij hier met elkaar genomen hebben het juiste besluit wel is geweest, of dat je het kunt doorontwikkelen. Mevrouw Verhees: Los van het feit of ik het eens ben met uw analyse, want eigenlijk gaat het nu niet over die bibliotheek. We zijn er al drie jaar met elkaar over bezig; ik heb u in die drie jaar echt niet één keer met een andere oplossing horen komen. Met veel pijn en moeite hè, begrijp mij goed. Wij staan ook niet te juichen hoe dat gegaan is. Ik heb u echt niets anders horen suggereren, en dan komt u aan ik zeg het nog maar een keer om uur 's middags, de dag vóór de begrotingsbehandeling begint, met een idee om het helemaal anders te gaan inrichten. Denkt u nu dat wij daar dan in meegaan? Ik vind dat absoluut niet integraal; ik vind het eerlijk gezegd zelfs bijna een belediging om dit hier op deze manier nog zo neer te leggen. De heer Weijs: Het is in het verlengde van de acht moties en amendementen die wij hier op 23 april 2013 hebben ingediend, toen we het over de bibliotheek hadden. Wij hebben het er dus wel degelijk al eerder over gehad. Het zou u nu niet moeten verrassen dat wij grote zorgen hebben over het gedwongen huwelijk tussen de bibliotheek en de Witte Dame. Dat is niet nieuw. Dat het nu opnieuw in uw midden komt, is omdat dit te maken heeft met de ontwikkeling waarvan wij de laatste weken op de hoogte zijn gebracht. Ik bestrijd dus uw opstelling dat wij er om vijf voor twaalf mee komen. Dit is niet iets waarover wij alleen gisteren maar hebben nagedacht. Voorzitter: Mevrouw Richters. Mevrouw Richters: Voorzitter, ik heb een paar aanvullende vragen, ook over de bibliotheek. Het is ons duidelijk dat het CDA het niet eens is met de bezuinigingen op de bibliotheek. Dat hebben zij de afgelopen jaren meerdere malen kenbaar gemaakt. Bij de laatste begroting kijken we echter ook een beetje terug, wat er de afgelopen vier jaar is gebeurd. Ik herinner mij dat uw voorganger ooit de 'minder pijn begroting' presenteerde. Als ik het mij goed herinner, had u daarin geen cent méér over voor de bibliotheek als het college nu heeft gereserveerd. U ging uit van een bezuiniging van ruim 2 miljoen. Het budget dat nu vanuit cultuur en de VVE beschikbaar is, komt ook uit op een netto bezuiniging van 2 miljoen. Dit brengt mij tot twee vragen. Allereerst: hoe zou u de ontvlechting van de Witte Dame willen financieren, en hoe ziet u de verantwoordelijkheid van de gemeente daarin? U spreekt over een 'gedwongen huwelijk.' Ik ben benieuwd hoe u dat uitlegt. Ten tweede: wilt u de 76 schoolbibliotheken die inmiddels in gang zijn gezet, weer dichtgooien ten gunste van steunpunten in enkele wijken, zoals ik in uw motie lees? Vindt u dat naar verhouding? 14

16 De heer Weijs: Het antwoord op de eerste vraag is dat wij vragen om het doordenken, dus dat wij het college in elk geval de optie meegeven als een mogelijkheid. Tot nu toe is de deur dicht gebleven; ik vraag mij af of dat terecht is. De motie beoogt om die optie nu eens bespreekbaar te maken en het college de opdracht te geven om een onderzoek te doen, en om ons aan te geven wat daar dan de consequenties van zouden kunnen zijn. Ik weet ook niet wat de consequenties daarvan zijn, maar wij weten wel dat de consequenties wel eens heel groot zouden kunnen zijn als wij niets doen. Dat is het eerste. Het tweede. Als u het goed leest, stelt de motie het besluit van 23 april 2013 niet ter discussie, maar brengt het een aantal bijstellingen met zich mee. Wij hebben, om even terug te komen om mevrouw Verhees, in de 'minder pijn begroting' indertijd wel degelijk aangegeven dat de intensiveringen op cultuur wat ons betreft niet hoeven, en dat je dan vanaf het begin meer geld had gehad voor de culturele sector. Mevrouw Richters: Dan constateer ik volgens mij terecht dat u zelf nog geen idee hebt hoe die ontvlechting eruit zou kunnen komen te zien en wie er voor de kosten moet opdraaien. Dat legt u bij de overheid neer. Naast de 76 schoolbibliotheken, die u wél een goed idee vindt, waar ik blij om ben, zou u nog enkele steunpunten willen realiseren, maar daar voert u geen dekking voor op. De heer Weijs: In dat laatste heeft u gelijk. Het ligt in de aard van de motie dat je daar geen dekking voor hoeft op te voeren. Het zal u niet onbekend zijn dat wij denken aan gelden die zijn gereserveerd voor Brabant Culturele Hoofdstad. Mag ik het andere element van uw vraag oppakken? Met betrekking tot de ontvlechting, dat is wel even heel erg belangrijk, onderschrijven wij met deze motie dat wij als raad verantwoordelijk zijn voor de constructie, en dat wij niet kunnen toezien dat de bibliotheek, doordat wij nu ineens onze ogen sluiten, aan die constructie ten onder zou kunnen gaan. Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren, maar de mogelijkheid is er. Voorzitter: Mijnheer Aarts. De heer Aarts: Voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag over het amendement over de monumenten. Dat klinkt op zich wel sympathiek, maar in de commissievergadering heeft de wethouder toegelicht dat de feitelijke kosten voor de eigenaar van een monument al omlaag zijn gegaan doordat er minder vergunningsplichtig is. Mijn vraag is hoe u dat ziet. U dekt uw amendement met het geld van Brabant Culturele Hoofdstad, maar volgens mij zijn dat structurele kosten die u op deze manier incidenteel dekt. Is dat wel de juiste manier? De heer Weijs: Ten aanzien van het eerste punt waren wij inderdaad verrast door de manier waarop de wethouder meebewoog. Dat hebben wij erg gewaardeerd in de commissievergadering. Het tweede is dat we het inderdaad met incidenteel geld 15

17 dekken, in het vertrouwen dat het college de toezegging gestand zal doen dat er efficiënter gewerkt gaat worden en dat de leges over de gehele breedte naar beneden kunnen. Voorzitter: Mevrouw Van Kaathoven. Mevrouw Van Kaathoven: Dank u wel, voorzitter. Ik wilde eigenlijk nog een vraag stellen over de bibliotheekmotie. De heer Aarts: Voorzitter, mag ik dan toch nog even reageren op mijnheer Weijs? U was blij dat de wethouder wilde meegaan, zegt u. Zelf hoorde ik eerder dat de wethouder zei 'we doen al heel veel.' U vindt dus blijkbaar dat het niet voldoende is en u wilt blijkbaar verder gaan. De heer Weijs: Wij hebben begrotingen gezien, en dan schrokken wij ervan wat dat betekende voor mensen die een gemeentelijk monument bewonen, maar om die monumentenstatus niet hebben gevraagd. Dat is een verschil met andere bouwplannen in de stad. Mensen vragen de gemeente niet om hun woning als gemeentelijk monument aan te merken. Daarmee worden zij dus al met kosten opgezadeld. Vervolgens zie je een bedrag aan leges waarvan je denkt: dit is eigenlijk te gek voor woorden. Voorzitter: Nu mevrouw Van Kaathoven. Mevrouw Van Kaathoven: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Weijs, u hebt het in uw motie over 'een kleine centrale' in combinatie met de mogelijkheid voor 'kleine, moderne steunpunten in enkele wijken.' Het is voor mij niet helemaal helder wat het verschil is tussen het bibliotheekvoorstel dat in april jl. is aangenomen en uw motie. U spreekt van een logistiek steunpunt op een bedrijventerrein; dat zou een toevoeging kunnen zijn op de huidige situatie, maar wat verandert er bij 'enkele wijksteunpunten?' De heer Weijs: Dat moet dan opnieuw worden ingevuld. Ik zie in De Kempen wel nieuwe bibliotheekfilialen ontstaan, waarvan ik denk dat het wel voorbeelden zouden kunnen zijn waar je als stad eens goed naar zou kunnen kijken. Je realiseert je immers wel dat je met minder vierkante meters wilt gaan werken, maar de bibliotheek ook toegankelijk wil houden voor de gewone Eindhovenaren. Een kleine centrale betekent voor ons dat je afscheid zou kunnen nemen van de Witte Dame als geheel, en dat er op een andere, goedkopere plek in de stad een centrale wordt ingericht, waarbij je de kantoor- en logistieke functies die nu ook in de centrale zitten, daar weghaalt en naar een goedkope plek op een bedrijventerrein brengt. 16

18 Mevrouw Van Kaathoven: Bent u dan niet bang dat er minder geld beschikbaar is voor de centrale bibliotheek en dat er dan nog minder geld beschikbaar is voor de bibliotheek in zijn geheel, als uw motie wordt uitgevoerd? De heer Weijs: Wij zouden ons op zich wel kunnen voorstellen dat de centrale bibliotheek dan veel minder kost, dus dat je daar geld zou kunnen overhouden. Wij zijn ook bereid, dat hebben wij al eerder gezegd, om het geld dat over is van Brabant Culturele Hoofdstad tijdelijk op te plussen. Voorzitter: Mevrouw Van Eijs. Mevrouw Van Eijs: U hebt het over een kleine centrale bibliotheek, maar daarmee lost u het financiële probleem waarover u het heeft toch niet op? Of zie ik dat verkeerd? De heer Weijs: Als de Witte Dame niet meer als een molensteen om de nek hangt, krijg je een heel ander huisvestingsplaatje en heel andere kosten. Mevrouw Van Eijs: Maar dat is niet precies hetzelfde als een kleinere centrale bibliotheek. De heer Weijs: Dat zou een mogelijke uitkomst kunnen zijn van het gevraagde onderzoek. Voorzitter: Mevrouw Richters nog, en dan niet meer. Mevrouw Richters: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Weijs heeft nu al een paar keer gezegd dat het geld van Brabant Culturele Hoofdstad als dekking kan worden opgevoerd bij moties en amendementen; in mijn beleving komt het grootste deel van dat geld uit de sector cultuur, namelijk het incidentele cultuurbudget dat wij daarvoor hebben. Dat is niet zomaar een potje dat ergens op een plank ligt en dat je nu ergens anders aan kunt besteden. Ik wil het CDA vragen of zij het verantwoord vinden om geld uit cultuur in te zetten voor andere doeleinden op een moment dat u zelf signaleert dat er problemen zijn in de cultuur, die u wilt oplossen. Ik denk bijvoorbeeld aan Carte Blanche. De heer Weijs: Het is mijn indruk dat wij alleen bij de monumentenleges in onze fractie de discussie hebben gehad over of dat wel of niet kan het heeft immers met cultuurhistorie te maken. Wij hebben daarbij gesteld dat het gaat om cultuurhistorie, wat wij als stad belangrijk vinden. Daarom hebben wij het immers een gemeentelijk monument genoemd. Daarom vonden wij het verantwoord om daarvoor uit het budget voor Brabant Culturele Hoofdstad te putten. Alle andere manieren waarop wij er denken mee om te gaan, hebben te maken met cultuur en culturele activiteiten in wijken en buurten. Dat vinden we belangrijk. 17

19 Voorzitter: Mevrouw Verhees. Mevrouw Verhees: Nog even in het kader van het maken van integrale afwegingen, een vervolgvraag op de vraag van mevrouw Richters. Eindhoven is geen Culturele Hoofdstad geworden, maar er is in de provincie nog veel geld beschikbaar. Wethouders denken met de provincie na over hoe alle buzz, alle borrel en bruis die is ontstaan in de samenwerkingsverbanden kan worden ingezet, en of dat geld daar beschikbaar voor kan worden gekregen. De provincie gaat dat natuurlijk niet doen als wij hier allemaal op onze eigen potjes gaan zitten en dat in infrastructuur gaan vastzetten. En dan vervolgens bij de provincie aankomen met de mededeling dat wij het geld eigenlijk niet meer hebben, maar dat zij toch met die 50 miljoen moeten komen. Bent u het niet met mij eens dat wij dat risico lopen, als wij het nu allemaal al zo incidenteel gaan uitgeven, zonder dat daar een integraal plan achter ligt? De heer Weijs: Inderdaad. Alleen, het grote verschil met u is dat ik dat geen risico vind maar dat ik het de Statenfracties toevertrouw dat zij op een verantwoorde manier met dat geld zullen omgaan, ten dienste van de Brabantse gemeenschap. Wat ons betreft hoeft dat niet direct in Eindhoven te worden ingezet. Mevrouw Verhees: Dat is niet helemaal een antwoord op mijn vraag. Mijn stelling is dat het geld uit de provincie niet naar ons komt als wij onze portemonnee dicht houden. Dat risico. De heer Weijs: En ik zeg dat dat geen punt is. Mevrouw Verhees: U vindt dat geen risico? Dus u ontzegt onze stad gewoon al die miljoenen? De heer Weijs: Nee, het zijn Brabantse miljoenen, en die worden ten dienste van Brabantse burgers ingezet. Daar zijn ze voor bedoeld, en als dat gebeurt ben ik daar heel tevreden over. Voorzitter: Het woord is aan mevrouw Van den Berk van TROTS. De heer F. Depla: Voorzitter? Voorzitter: Ja, nee, ik heb heel veel ruimte gelaten. U kunt nu nog één vraag stellen, en dan is dit rondje voorbij. Ja, u kunt één vraag stellen. De heer F. Depla: Ik had nog een vraag over een motie die het CDA wil indienen, over het recreatief zwemmen. Vliegt u die niet iets te breed in? Moet het niet gewoon gaan over de 4 miljoen van De Tongelreep? Daar moet straks immers de keuze 18

20 worden gemaakt over welke rol de overheid vervult. Subsidieer je de Turbotol en de glijbaan of de mijnheer en mevrouw die daar een baantje komen trekken, of de ouder die met het babyzwemmen meedoet? Moet het niet daarover gaan, en heeft u dat eigenlijk ook niet voor ogen, dat daar straks scherpe keuzes worden gemaakt? De heer Weijs: Dat is natuurlijk wel de aanleiding voor deze motie, maar wij zien ook dat er iets fundamenteels aan het veranderen is in het recreatief zwemmen in Nederland, ook in onze regio. Wij maken ons erge zorgen over de grote investeringen in twee instellingen voor maatschappelijk nut die daar door ons voorgeslacht zijn neergezet. Wij vragen ons af of die in de toekomst nog wel in stand zullen kunnen worden blijven gehouden, zoals wij die nu hebben. Wij zien naast de uitgaven voor De Tongelreep ook het nodige aan uitgaven komen voor het Ir. Ottenbad. Je zou met elkaar eens even afstand moeten nemen om te kijken waar het heen gaat in Nederland, wat merken wij daar nu al van, kunnen we dingen keren of niet, of moeten wij dan maar zeggen: dit is het inderdaad niet. Tegelijkertijd zou onderzoek ook kunnen laten zien dat wij met een gerust hart veel geld kunnen steken in onze zwemvoorzieningen, omdat ze tot in lengte van dagen op een goede manier gebruikt zullen worden. Voorzitter: Nu is het woord aan mevrouw Van den Berk. Mevrouw Van den Berk: Voorzitter, wij willen onze waardering uitspreken voor alle ambtenaren die de programmabegroting volbracht hebben. Voor ons als kleine fractie was het een hele klus om al die paragrafen goed door te spitten; een welkome hulp bij het bestuderen waren de 150 technische vragen die de collega's van de andere partijen hebben gesteld. Uit de beantwoording van die vragen is ons duidelijk geworden dat het college geprobeerd heeft om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de inhoud van de begroting en de daarin voorgestane keuzes. Wij willen kort op die zaken ingaan die wij van belang vinden voor de toekomst van onze stad en burgers. Zoals de begroting al aangeeft, vormt de combinatie van dringend noodzakelijke bezuinigingen en investeringen de basis van denken en besluitvorming. Wij zijn blij met de lastenverlaging voor onze burgers. Met voortvarendheid wordt er gewerkt aan het tot stand komen en verder uitrollen van WIJeindhoven, hetgeen wij zien als een efficiëntieslag in het welzijnswerk in Eindhoven. De praktijk zal echter moeten uitwijzen of de doelstellingen werkelijk gerealiseerd worden. Laten we met beide benen op de grond blijven staan en kritisch blijven. Voor ons is duidelijk dat de huidige economische crisis, die gelukkig iets begint te verminderen, een langdurig na-ijleffect zal hebben en met name kwetsbare burgers zal blijven achtervolgen. Denk daarbij maar eens aan de gevolgen van stapelingseffecten, diverse bezuinigingen en tariefsverhogingen. Schuldhulpverlening zal gericht, efficiënt en goed bereikbaar moeten werken, zonder lange wachtlijsten en zonder digitale 19

21 barrières. Het is dus belangrijk dat wij aandacht blijven houden voor de minder bedeelden in onze stad. Het in stand houden van loketfuncties voor persoonlijk contact is voor ons van het grootste belang. Ondanks dat de economie begint aan te trekken, is het belangrijk dat we aandacht blijven houden voor het bevorderen van werkgelegenheid. Ook de komende jaren zal er krachtig ingezet moeten worden op het bevorderen van werkgelegenheid voor de kwetsbaarste groepen van de Eindhovense beroepsbevolking. De juiste keuzes voor betrouwbare partners bij re-integratietrajecten is van het grootste belang. Tussentijdse controles van het verloop en de resultaten zijn meer dan noodzakelijk gebleken. Als fractie zijn wij zeer gecharmeerd van een krachtige stimulans van social return, om daarmee de arbeidsparticipatie van de kwetsbare beroepsbevolking in 'gewone' bedrijven verder uit te bouwen. Gelukkig beschikt onze stad over een breed en gevarieerd cultuuraanbod, dat de stad aantrekkelijk maakt voor een brede bevolkingsgroep. Voor onze fractie was het hele circus rondom Brabant Culturele Hoofdstad niet nodig geweest. Het bevorderen van cultureel ondernemerschap zien wij als een nadrukkelijke opdracht aan alle instellingen, om subsidieafhankelijkheid te verminderen. Samenvattend hopen wij dat het economisch herstel in de komende jaren zal voortzetten en zal leiden tot herstel van werkgelegenheid en economische onafhankelijkheid van burgers die nu nog uiterst kwetsbaar zijn. Eenvoud, kennis, realisme en creativiteit vormen de ingrediënten voor een toekomstbestendig Eindhoven. Voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan Samen Eindhoven, mijnheer Rijnders. De heer Rijnders: Dank u, voorzitter. De begrotingsbehandeling. Ook onze complimenten gaan uit naar de ambtelijke organisatie, die dit boekwerk weer tot stand heeft gebracht en de beantwoording van de technische vragen heeft verzorgd. Ons staat een enorme uitdaging te wachten. Hoe kunnen wij onze toekomst enigszins zeker stellen? Dat is de vraag die iedereen zich terecht stelt. Er dienen enorme inspanningen geleverd te worden met het oog op de Wmo en de jeugdzorg. Zijn we er klaar voor, en hebben we de capaciteit? Nee, nog niet. Dat zal iedereen kunnen beamen. Hoe nu verder? Alvorens verder te gaan, wil ik eerst het college een pluim geven voor de reserves die zij op de begroting hebben opgenomen, voor de toekomst. Dat vinden wij een groot goed; daar kunnen wij wel een stapje mee vooruit. In onze verdere bijdrage gaan wij niet, zoals het CDA, met een PowerPoint werken, maar met kleurkaarten. In de voetbalsport is een nieuw systeem geïntroduceerd; dat werkt met gele en rode kaarten. Samen Eindhoven is altijd 20

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 13 november 2013 Verslaggecombineerde vergadering commissies Financiën en Bestuur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 25 maart 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00 uur, einde 15.25 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 25 maart 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00 uur, einde 15.25 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 april 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 25 maart 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 februari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 juni 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 17:00 uur, einde 19:20 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 juni 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 17:00 uur, einde 19:20 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 39 leden 15 augustus 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 juni 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 mei 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 17:00 uur, einde 18:30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 mei 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 17:00 uur, einde 18:30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 44 leden 10 juli 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 mei 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 10 september 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 10 september 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 2013 CONCEPT Verslag Commissie Maatschappij en Cultuur (MC) Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 september 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 september 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:15 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 37 leden 26 oktober 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 september 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 1 leden 10 januari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 8 november 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 11 maart 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 11 maart 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 24 maart 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 11 maart 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 november 2013, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 22:35 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 november 2013, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 22:35 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 19 november 2013, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 22:35 uur 1. Opening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 november 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 23:45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 november 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 23:45 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 44 leden 23 januari 2013 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 november 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 februari 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 21:15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 februari 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 21:15 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 40 leden 16 maart 2012 voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 februari 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 42 leden 10 november 2011 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 4 oktober 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 juni 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde 23:30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 juni 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde 23:30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 41 leden 15 augustus 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 juni 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 43 leden 15 augustus 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 26 juni 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 23:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 23:00 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 39 leden 25 november 2010 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 27 augustus 2013, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 27 augustus 2013, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2013 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 mei 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 mei 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2012 Verslaggecombineerde vergadering commissies Ruimte & Vastgoed (cie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 44 leden 17 januari 2013 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 6 november 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Inleiding Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Op 21 mei 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die anticipeerde op de wijzigingen in de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013. Deze wijzigingen zijn inmiddels

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 20 maart 2013 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen.

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang 18.00 uur te Heythuysen. Aanwezig: De voorzitter De griffier De griffiesecretaresse : de heer ing. J.C.G.J.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein)

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein) gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5353 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein) Inleiding In de raadsvergadering van 26 maart 2013

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010 locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010 locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 12 november 2010 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering

Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering 29-11-2016 Betreft vergadering van dinsdag 22 november 2016, locatie Burgemeester Witte kamer, aanvang

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef).

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst01698 Dossiernummer 29 oktober 2013 Commissienotitie Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 41 leden 16 maart 2012 voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 24 januari 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 43 leden 10 januari 2011 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 16 november 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 44 leden 2 mei 2013 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 26 februari 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 28 juni 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19:00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 28 juni 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19:00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 43 leden 31 augustus 2011 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 28 juni 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB)

Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB) gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. M. van Meijl Telefoon (040) 238 5855 Verzenddatum 7 oktober 2015 Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB) Betreft: Openbare vergadering

Nadere informatie

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po?

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW is er relatief weinig gesproken over het primair onderwijs. Wel kwamen voor het po belangrijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 23 november 2010, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 23 november 2010, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Commissiesecretariaat Griffie gemeenteraad Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 22 december 2010 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (RV) Betreft openbare vergadering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 oktober 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 oktober 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 november 2012 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV)

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door H.P.C. Verbruggen Telefoon (040) 238 25 41 Verzenddatum 11 maart 2015 Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) Betreft: Openbare vergadering

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 2 oktober 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 2 oktober 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:15 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 39 leden 7 november 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 2 oktober 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 april 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 22:45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 april 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 22:45 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig43 leden 31 mei 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 april 2012, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rz 20 oktober 2oro OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juni 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19:00 uur, einde 22:50 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juni 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19:00 uur, einde 22:50 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 42 leden 30 augustus 2011 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juni 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw.

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 40 leden 18 maart 2013 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 februari 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd?

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd? Vervolg-aanvullende vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex artikel 40 Rvo betreffende bestemming gebouw de Morgenster en beantwoording college. 16 mei 2011 Op 21 april 2011 heeft u in

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven griffier PvdA X PJ.van Liempd CDA X Y. Torunoglu CDA X mw W.C.F.M.

gemeente Eindhoven Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven griffier PvdA X PJ.van Liempd CDA X Y. Torunoglu CDA X mw W.C.F.M. gemeente Eindhoven Inboeknummer Veralagnummer tr Bladnummer t Aanutezig qr leden t2 oktober 2009 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 september 2009, locatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 11 januari 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 11 januari 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 22:45 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Verslag Bladnummer Aanwezig 42 leden 10 februari 2011 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 11 januari 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie