Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep. Allen hebben een verschillend concept gepresenteerd. Naar aanleiding van de raadsvergadering is nog een aantal inhoudelijke vragen gesteld. Hier wordt per initiatief inhoudelijk punt dieper op ingegaan. Verschillende zaken in schema (meeste bekend voordat presentaties gegeven werden) Hieronder in schema een overzicht van de verschillende initiatieven, zodat direct de verschillen duidelijk worden. Naar aanleiding van de inhoudelijke vragen in de raad heeft de initiatiefgroep WijkZwemt een aangepast voorstel gedaan (zie bijlage). Belangrijkste wijziging is dat de exploitatiebijdrage die men jaarlijks vraagt op dit moment bijgesteld is naar Dit komt door lagere kapitaalslasten en hogere opbrengsten door het oprichten van een groep: Vrienden van het zwembad. Lagere kapitaalslasten komen voort uit het bijstellen van de rente. Dit rentepercentage is mede verlaagd omdat uitgegaan wordt van een gemeentegarantie voor het gehele investeringsbedrag van 4.2 miljoen. Doelgroepen ZIB Wijk bij Duurstede Huidige gebruikers, waarbij de aantekening gemaakt moet worden dat het niet mogelijk is om wedstrijden in het bad te houden Wijkzwemt Huidige gebruikers ZIG (zwembadinnovatiegroep) Huidige gebruikers met uitbreiding van activiteiten met bijvoorbeeld peutersurvival en spel-instuiven. Waarbij de aantekening gemaakt moet worden dat het bij het kleinere concept niet mogelijk is om wedstrijden te houden. Grootte zwembad 20 bij 8 meter 25 bij 16 meter Na onderzoek te bepalen of 20 bij 12 meter of 25 bij 18 meter Beoogde locatie Huidige locatie in De Heul (geen eigendom van de gemeente Wijk bij Duurstede) Sportpark Mariënhoeve (uitgegeven in erfpacht) Bedrijfsvoering Door professionals Combinatie van professionals en vrijwilligers Gevraagde jaarlijkse exploitatiebijdrage per jaar afhankelijk van hoeveel vrijwilligers Voormalig Kleine Ros terrein (eigendom van de gemeente Wijk bij Duurstede) * Door professionals 0

2 Levensduur zwembad 15 jarige overeenkomst met gemeente, daarna wordt het door geëxploiteerd zonder bijdrage men in kan zetten 40 jaar overeenkomst met de gemeente Gemeentegarantie Nee Ja Nee 15 jaar daarna wordt gekeken naar een eventueel vervolg *Het stuk grond is in eigendom van de gemeente Wijk bij Duurstede. De vraag is gesteld of wij het in erfpacht uit willen geven voor de realisatie van het zwembad. Er zit een boekwaarde op dit perceel, maar op het moment dat wij het in erfpacht uitgeven hoeft dit niet direct afgeboekt te worden. Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden, dat er op deze locatie in de aankomende periode geen woningbouw plaats kan vinden. Investeringen Onderstaande bedragen en posten zijn opgenomen in deze bijlage rapport om u een zeer globale inschatting te geven van de extra investeringen die minimaal nodig zijn voor de aanleg van een zwembad op de verschillende locaties. Daarnaast zijn er enkele posten opgenomen waar sowieso rekening mee gehouden moet worden. Deze schattingen komen voort uit schattingen van de vakinhoudelijk ambtenaren en navraag bij de verschillende initiatiefnemers. De schattingen zijn gebaseerd op de globale informatie zoals deze nu voorhanden is. Voor alle bedragen en dus het exacte totaalbedrag per initiatief geldt dat deze pas berekend kan worden als er een keuze is gemaakt en de plannen in zijn geheel zijn uitgewerkt. Dan weten we namelijk precies wat er gevraagd wordt. Met betrekking tot de ondergrondse infrastructuur (riolering, elektriciteitsaansluiting, gasaansluiting, wateraansluiting, communicatie (internet, telefoon)) en de kosten voor leges kan er op dit moment door de initiatiefnemer nog geen inschatting gemaakt worden van de kosten. Dit is namelijk afhankelijk van het daadwerkelijke ontwerp en grootte van het bad. Dit heeft bijvoorbeeld effect op de gevraagde capaciteit van de aansluitingen, de capaciteit van de huidige kabel en leidingnetwerk op de locatie etc.

3 Sloop van eventuele bebouwing Bovengrondse infrastructuur (parkeerplaatsen, wegen) Bovengrondse infrastructuur (verlichting) Ondergrondse infrastructuur Archeologie Milieu ZIB Wijk bij Duurstede 0 (eigenaar huidig zwembad is verantwoordelijk voor de sloop) Als het zwembad binnen het huidige bouwvlak blijft en er geen extra functies op de locaties bijkomen hoeven er in principe geen infrastructurele aanpassing gedaan te worden. Dit hangt ook samen met ontwikkeling van De Heul. 0 (ervan uitgaande dat de bestaande verlichting kan blijven) minimaal (hoogstwaarschijnlijk voldoet de aanwezige ondergrondse infrastructuur en dit is meegenomen in de bouwkosten) p.m. omdat de grond al verstoord is bij de eerdere werkzaamheden is de inschatting dat hier weinig tot geen archeologische kosten gemaakt hoeven worden. Worden geen dingen verwacht Wijkzwemt ZIG (zwembadinnovatiegroep) * (bedragen gebaseerd op aanleggen van extra parkeerplaatsen 43 tot 51 `a per stuk) (gebaseerd op aanleg van 5 extra armaturen op parkeerterrein) 0 (de investeringen in de nuts- en rioolaansluitingen zijn opgenomen in de bouwkosten voor het zwembad) p.m. Marienhoeve heeft een hoge archeologische verwachting. Hoogstwaarschijnlijk moet hier verkennend onderzoek gedaan worden en mogelijk verder verdiepend onderzoek. Eventuele kosten van archeologie zijn niet in te schatten. Worden geen dingen verwacht (bedragen gebaseerd op aanleggen van parkeerplaatsen tussen 26 tot 51 `a per stuk en uitgaande van een zwembad van 20 bij 12 meter of 25 bij 18 meter en aanleg van extra uitrit van 2.000) (gebaseerd op aanleg van 8 armaturen en leidingen) Kosten zijn niet opgenomen in de bouw. Hoogte van de kosten zijn op dit moment niet in te schatten door de initiatiefnemer. Dit is geheel afhankelijk van de grootte van het bad. p.m. Het Kleine Ros heeft een hoge archeologische verwachting dus hoogstwaarschijnlijk moet hier sowieso verkennend onderzoek gedaan worden en mogelijk verder verdiepend onderzoek. Eventuele kosten van archeologie zijn niet in te schatten. Is in 2011 al onderzoek gedaan.

4 Leges Globale schatting investering van bovenstaande posten Zitten in de totale investering 0 - minimale investering Zitten bij de totale investering Toen is niets gevonden. Verwachting is dat hier niets uitkomt Hoogte van de kosten zijn op dit moment niet in te schatten door de initiatiefnemer. Dit bedrag is afhankelijk van de bouwsom en die is niet bekend omdat dit afhankelijk is van de grootte van het bad Tussen en (exclusief ondergrondse infrastructuur) *In de berekening van Wijkzwemt wordt uitgegaan van de toezegging van de gemeente dat wij 40 parkeerplaatsen aan gaan leggen tegenover CDW. Dit in het kader van de bouw van de sporthal. Bij deze uitspraak moet een nuance worden aangebracht. Het ProjectManagementbureau van de gemeente is aan het onderzoeken of de aanleg van 40 parkeerplaatsen past binnen de financiële mogelijkheden. Het aangegeven bedrag is gebaseerd op de vakinhoudelijke kennis van de ambtenaar. In het bijgestelde plan van Wijkzwemt en antwoorden op vragen wordt uitgegaan van het feit dat er wel genoeg parkeerplaatsen zijn op Mariënhoeve. De onderbouwing van Wijkzwemt over het aantal parkeerplaatsen is voorgelegd aan de beleidsmedewerker Verkeer. Hij geeft aan dat hetgeen er nu en straks na aanleg van de parkeerplaatsen tegenover CDW is, voldoende zou zijn voor hetgeen er straks, zonder zwembad, nodig is. Het aantal parkeerplaatsen dat nodig is voor een zwembad moet hier nog bij opgeteld worden. Planning Aan de initiatiefnemers is gevraagd om globaal een planning aan te geven vanaf het moment dat er een richtinggevende uitspraak gedaan wordt tot het moment van opleveren. Hierbij is uitgegaan van een positieve definitieve besluitvorming. ZIB: +/- juli 2016 Wijkzwemt: +/- november 2016 ZIG: +/- september 2016

5 Draagvlak voor de verschillende initiatieven bij de verenigingen Door de raad is gevraagd om bij de verenigingen het draagvlak te peilen voor de verschillende initiatieven. Dorestad Dolphins, Poseidon en GSV zijn gevraagd om aan te geven hoe het draagvlak voor de verschillende initiatieven is. Hieronder wordt per initiatief aangegeven hoe het draagvlak is. ZIB Wijk bij Duurstede Het draagvlak voor dit initiatief is niet groot onder de verenigingen. Zowel de GSV als Poseidon hebben aangegeven dat ze gezien de ervaringen met de huidige exploitant van het zwembad niet positief zijn over het gebruik maken van een zwembad van ZIB. Daarnaast zijn de gebruiksmogelijkheden van een groter bad voor deze verenigingen beter. Dorestad Dolphins kan gezien de grootte van het bad geen gebruik maken van het zwembad. Ook voor trainingsdoeleinden is het bad te klein. Wijkzwemt Alle verenigingen maken onderdeel uit van het burgerinitiatief Wijkzwemt. Het draagvlak voor dit initiatief is erg groot. Door de grootte van het bad zijn de gebruiksmogelijkheden voor de verschillende verenigingen optimaal. ZIG Wijk bij Duurstede De verschillende verenigingen reageren nagenoeg hetzelfde: omdat er nog onduidelijkheden zijn in de grootte van het bad en de financiën (hoeveel gaat het de verenigingen kosten om gebruik te maken van het bad) kan men nu niet aangeven of men gebruik gaat maken van het bad en hoe het draagvlak op dit moment is. Wel geldt ook bij dit initiatief dat alle verenigingen aan hebben gegeven dat de gebruiksmogelijkheden van een doelgroepenbad minder zijn dan die van een 25 meter bad. En net als bij ZIB heeft de zwemvereniging aangegeven dat zij hier geen gebruik van kunnen maken als het geen 25 meter bad wordt. Daarnaast heeft de GSV aangegeven dat zij de locatie van het Kleine Ros door de afgelegen ligging niet als prettig ervaren. Ervaringen Omdat de initiatieven erg verschillend zijn is gekeken of er ervaringen waren met vergelijkbare initiatieven of met de personen die een initiatief hebben ingediend. Hieronder per initiatief wat er aan ervaringen is opgehaald: ZIB ZIB is zoals bekend de exploitant van het huidige zwembad. In de afgelopen jaren zijn er een aantal negatieve ervaringen met ZIB in het kader van de Wet en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen. De problemen zijn wel steeds opgelost. Wijkzwemt Wijkzwemt wil graag een zwembad realiseren volgens het 2521 principe. Binnen Nederland is er één 2521 zwembad gerealiseerd en dat is op 11 oktober 2014 opgeleverd in Alblasserdam. De eerste ervaringen zijn positief. De gebruikers zijn allemaal tevreden. Tijdens de bouw zijn er wel wat kinderziektes in de constructie geconstateerd die nog opgelost moeten worden (bijvoorbeeld lekkend bad). In Alblasserdam is een erg actieve zwemvereniging (600 leden) die vrijwilligerswerk doet. Daarnaast kunnen de verenigingen iets terugverdienen door het doen van vrijwilligerswerk in het zwembad. Dus op dit moment gaat het daar met het aantal vrijwilligers goed. Om hoeveel vrijwilligersuren het in totaal gaat kon de betreffende persoon niet vertellen.

6 Omdat het concept nog niet lang draait, is niet aan te geven hoe de ervaringen zijn op het moment dat het zwembad er langer staat. Dit vooral met betrekking tot het vraagstuk vrijwilligers. Ondanks dat het in Alblasserdam hetzelfde concept is, is het van belang om aan te geven dat de constructie daar anders is. Zo is het bad in eigendom bij de gemeente en dragen zij de jaarlijkse kapitaalslasten (+/ ). De exploitatie is bij een stichting ondergebracht en die krijgen voor het exploitatietekort jaarlijks een bedrag van ZIG Naar aanleiding van de presentatie is onderzocht of er andere gemeenten zijn waar ZIG reeds een zwembad heeft gerealiseerd. Dit is nog niet het geval.

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst RUD UTRECHT Aan Algemeen Bestuur RUD Utrecht Van Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Opsteller: Norbert de Blaay Onderwerp Huisvesting en facilitaire dienstverlening t.b.v. Vergadering 13 maart 2014 bijlagen

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

stappenplan leefbaarheidsinitiatieven

stappenplan leefbaarheidsinitiatieven stappenplan voor leefbaarheidsinitiatieven Je hebt een idee, en wat voor één! Een idee waarmee je de leefbaarheid van je dorp kunt versterken. Een idee waarmee je een langgekoesterde wens in vervulling

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden.

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Aan: Van: College van Burgemeester en wethouders; Afdeling Welzijn en Burgers (H. Koops) en afdeling VROM (W. Haaijer en W.M. Niemeijer);

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Ontwerp en toetsing businessmodel breedband buitengebied Horst aan de Maas

Ontwerp en toetsing businessmodel breedband buitengebied Horst aan de Maas Ontwerp en toetsing businessmodel breedband buitengebied Horst aan de Maas In opdracht van: Gemeente Horst aan de Maas Project: 2014.113 Publicatienummer: 2014.113-1438 Datum: Utrecht, 11 december 2014

Nadere informatie

Notitie riolering November 2014

Notitie riolering November 2014 Notitie riolering November 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenvatting en overzicht richtlijnen commissie BBV... 4 1.3 Begrippen... 8 2 Wettelijk kader... 8 2.1. De relatie met

Nadere informatie

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/223-34 Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Feitenonderzoek mechanische riolering

Feitenonderzoek mechanische riolering Feitenonderzoek mechanische riolering Stichting RIONED Ede Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 maart 2014 Verantwoording Titel : Feitenonderzoek mechanische riolering Projectnummer : 332358 Referentienummer

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Enkele succesvolle voorbeelden ter inspiratie voor zowel de wethouder duurzaamheid als de wethouder financiën Juli 2015 Voorwoord Mening

Nadere informatie

Van Kostenpost naar Beleggingsfonds

Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend Gemeente Purmerend februari 2008 Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend

Nadere informatie

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Datum : 15 juni 2007 Van : Rekenkamercommissie Aan : de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede Betreft

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013

Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013 Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013 1. Inleiding In 2007 is een vooronderzoek (Synarchis) gestart naar een gemeenschappelijke zwemvoorziening voor de Zwijndrechtse Waard Het leidde

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014

INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014 INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) projectnr. 248231 revisie 04 26 maart 2013 auteur(s) ing. M. Fransen Opdrachtgever Postbus 40 4900 AA Oosterhout Nb datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie