Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,"

Transcriptie

1 Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren. Een groot aantal zaken heeft het DB daarbij goed aangepakt. Zo zet dit bestuur in op veiligheid en trekt daar zelfs behoorlijk extra budget voor uit. En ook mooi dat overlap en versnippering in het welzijnsaanbod wordt tegengegaan. Zo is het CDA ook tevreden dat het DB 50% meer bezuinigingen heeft voorgesteld om activiteiten die jarenlang met incidentele middelen gefinancierd werden, nu structureel te dekken. Dat is winst. Daarbij hoort echter ook een kanttekening. Het DB noemt in de aanbiedingsbrief trots dat het in deze voorjaarsnota een uitgebreid voorstel doet voor nieuw beleid. Dat nieuwe beleid is echter in veel gevallen slechts het verschil tussen incidentele en structurele financiering. Voor de ontvangers verandert er feitelijk niets. Op dat punt zou het bestuur meer bescheidenheid sieren. Ik moet zeggen, een bepaalde passage in de aanbiedingsbrief is mij zelfs uit mijn CDA-hart gegrepen, ik citeer: Wij pakken deze ombuigingstaakstelling op samen met de lokale partners en benutten de kracht van de lokale samenleving. Bij het benutten van de kracht van de lokale samenleving, ik citeer nog steeds, zou het best wel eens kunnen blijken dat nieuwe coalities en lokale instellingen veel beter en met minder geld in staat zijn om maatschappelijke vraagstukken op te lossen Einde citaat. Wij vinden dat de overheid inderdaad zo veel mogelijk de randvoorwaarden moet scheppen om initiatieven uit de samenleving te faciliteren. Het is daarbij natuurlijk wel de

2 bedoeling dat het stadsdeel zijn eigen kerntaken blijft uitvoeren. Dat is iets anders dan je eigen taken (plompverloren) bij bewoners neer te leggen. Dat gevoel bekruipt ons als we lezen over de plannen voor zelfbeheer van bijvoorbeeld zandbakken en zwembadjes. Op zichzelf kan het waardevol zijn als mensen op deze manier meer betrokken raken bij hun buurt en de openbare ruimte. Het moet daarbij niet zo zijn, dat als bewoners de boel niet onderhouden, dat de boel dan helemaal niet meer wordt onderhouden. De verantwoordelijkheid blijft bij het stadsdeel en als het gaat om veiligheid, gezondheid en hygiëne (bedenk dat vooral kinderen gebruik maken van de zwembadjes) is het stadsdeel daarvoor aansprakelijk. Die last kun je niet op de schouders van bewoners leggen. Wij willen voor zelfbeheer een duidelijk actieplan op papier hebben waardoor voor vrijwilligers, gebruikers en het stadsdeel duidelijk is bij wie welke verantwoordelijkheid ligt. motie Omdat er ook een groter beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van winkeliers (bezuiniging op winkelstraatmanagement), zijn goed functionerende winkeliersverenigingen een must. Als je goed kijkt zie je dat op al onze winkelcentra wel iets aan de hand is. Daarom doen wij een voorstel dat het weerstandsvermogen van winkeliers hopelijk versterkt. Wij willen graag dat het DB in gesprek gaat met woningbouwverenigingen over de mogelijkheid van een verplicht lidmaatschap van de betreffende winkeliersvereniging via het huurcontract voor meer participatie. Motie Het is spannend en afwachten met welke bezuinigingsvoorstellen een bestuur, waar je zelf geen deel van uitmaakt, mee komt. Waar zou een rood-groene coalitie in snijden? En wat schetst onze verbazing: van de 10,7 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen vallen er ongeveer 7,5 miljoen (driekwart!) bij Sociale Zaken, Openbare Ruimte en Milieu.

3 Natuurlijk zijn dit domeinen waar veel geld in omgaat en waar dus ook het meeste valt te bezuinigen. Toch bekroop mij de gedachte: waar is Groen en Links in dit verhaal gebleven? de invoering van chemische onkruidbestrijding, waar de vorige raad unaniem op tegen was; stoppen met het herplanten van dode bomen, voor een stadsdeel dat zich erop voorstaat het groenste te zijn? Bij de begroting 2011 is ook al bezuinigd op groenbeheer (totaal ca ). Wij willen dat Noord ook in de toekomst beleefd wordt als een groen en verzorgd stadsdeel, daarom stellen wij voor dat monumentale en gezichtsbepalende bomen wel herplant worden. Het kan toch niet zijn dat het Purmerplein of de Van der Pekstraat eruit komt te zien als een wisselend kindergebit. En dan onze grote trots en tegelijk ook onze grote zorg, waarvan ik uitga dat wij die trots én zorg delen met onze groenminnende collega s in deze raad: het landelijk gebied. We moeten nieuwe mogelijkheden bieden om dit gebied vitaal en sterk te houden. Maar het bestemmingsplan laat op zich wachten. Boerem hebben daar last van en veel projecten liggen stil. En dan wil het bestuur nog eens een keer bezuinigen op de CDR. Een organisatie die met een relatief kleine investering kwalitatief hoogstaande bijdragen levert en 80 vrijwilligers aanstuurt. Juist nu het bestuur besluit een zeer zware wissel te trekken op vrijwilligers, het landelijk gebied met smart op een nieuw bestemmingsplan wacht en de bijdrage van de CDR daarbij zeer gewenst is, is het niet wenselijk opnieuw bijna 30% te bezuinigen op de CDR. - motie Van deze melkkoe kom ik op de andere melkkoe: Het idee om betaald parkeren in te voeren als bezuinigingsmaatregel vinden wij op zijn minst gezegd opmerkelijk. Zeker als dat onderwerp in de portefeuille zit van de wethouder van de SP, de partij die stedelijk scherp ageert tegen betaald parkeren. Maar afgezien daarvan, want het

4 onderwerp moet natuurlijk in deze raad wel gewoon besproken kunnen worden, is de gang van zaken niet zoals je zou wensen. Het hele onderwerp parkeerregulering zou in de commissie besproken worden, maar dat is nooit gebeurd. Daarom vinden wij dat er nu niet over dit onderwerp besloten kan worden. amendement Van de NDSM-werf kom ik op het onderwerp cultuur. En dan wat ik noem de basis infrastructuur van cultuur. Dat betreft volgens ons vooral de muziekschool en de bibliotheek. Zij krijgen zware klappen te verduren. Wat zou betekenen dat het filiaal van de bibliotheek aan het Hagedoornplein, in één van de wijken die extra ondersteuning hard nodig hebben, zou moeten sluiten. En wat zou kunnen betekenen dat niet meer alle kinderen muziekonderwijs krijgen op school. Wij doen daarom een voorstel om de muziekschool en de bibliotheek te ontzien. Dat gaat ten koste van het tijdelijk theater in het CAN-gebied. Wij vinden het tijdelijk theater een sympathiek initiatief. Niets op tegen, in tijden dat er genoeg geld is. In deze tijd van bezuinigingen kiezen wij voor de ontwikkeling van onze jeugd. 2 moties Wat wij in deze voorjaarsnota misten, zijn voorstellen om inkomsten te genereren uit vastgoed dat niet direct een maatschappelijke taak herbergt. Wij zouden bijvoorbeeld moeten overwegen om onze camping te verkopen. We hebben de afgelopen jaren steeds een tekort gehad op de begroting van de camping dat elke keer bijgepast moet worden- motie Er is nog één belangrijke zaak waar ik hier aandacht voor wil vragen. De situatie, of de context van het betreffende project, is namelijk sinds het vaststellen van de begroting veranderd en zou ons daarom wellicht een financiële strop kunnen bezorgen. Dat willen wij voorkomen. Ik heb het over het crematorium. Het stadsdeel is van plan een crematorium te bouwen en te

5 exploiteren. Sinds kort weten wij dat ook Landsmeer plannen heeft om aan een uitvaartondernemer een vergunning te verlenen voor het bouwen en exploiteren van een crematorium. Een crematorium zo dichtbij, waarbij de noodzaak van extra capaciteit in de omgeving van begin af aan niet erg overtuigend was, zou wel eens van invloed kunnen zijn op de financiële haalbaarheid van een stadsdeel-crematorium. Deze nieuwe situatie is door de stedelijke CDA fractie onder de aandacht van het College gebracht en wethouder Asscher heeft toegezegd de plannen voor het crematorium opnieuw tegen het licht te houden. Wij vragen het dagelijks bestuur hierbij aan te sluiten en gezien de nieuwe situatie de haalbaarheid van het crematorium in Noord opnieuw te onderzoeken. Daarbij vragen wij ook de mogelijkheid van private exploitatie in het onderzoek mee te nemen. Ik dank iedereen in deze zaal, en thuis voor de webbuis, voor de aandacht.

E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M.

E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Diemen, gehouden op donderdag 1 november 2012 in het gemeentehuis te Diemen, aanvang 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen PvdA-fractie Programmabegroting 2013 2016 Scherp aan de wind

Algemene Beschouwingen PvdA-fractie Programmabegroting 2013 2016 Scherp aan de wind Algemene Beschouwingen PvdA-fractie Programmabegroting 2013 2016 Scherp aan de wind Inleiding We hebben er al uitgebreid aandacht aan besteed in de voorjaarsnota. Maar ook nu wil de PvdA-fractie aangeven

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

KrachtMeting Movisie. StuurKracht

KrachtMeting Movisie. StuurKracht KrachtMeting Movisie Zet per stelling een kruisje bij het antwoord dat het meest op uw organisatie van toepassing is. Tel per krachtenveld de uitslag op en kijk wat de uitslag betekent! Tel vervolgens

Nadere informatie

Kadernota 2011 inclusief BERAP 2011-1 30 juni 2011

Kadernota 2011 inclusief BERAP 2011-1 30 juni 2011 Kadernota 2011 inclusief BERAP 2011-1 30 juni 2011 Deze week verschijnt het ledenblad van CDA Emmen met daarin een artikel van wethouder Henk Jumelet. Het is getiteld: Nieuwe Blik en begint met een gedichtje

Nadere informatie

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters,burgemeester/voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

2 Afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

2 Afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten

Nadere informatie

- 1 - Registratienummer 2009035092

- 1 - Registratienummer 2009035092 Registratienummer 2009035092 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal over de BEGROTING 2010 gehouden op donderdag 12 november 2009 om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis

Nadere informatie

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden.

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden. 5e raadsvergadering, 4 juni 2015, 14.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden J.L. van Aert, H.F.J. Bekkers, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, M.

Nadere informatie

Anders werken, meer bereiken

Anders werken, meer bereiken Anders werken, meer bereiken Collegeprogramma gemeente Teylingen 2010-2014 Een nieuw college, een nieuwe koers Anders werken, meer bereiken - Collegeprogramma 2010-2014 Uitdagingen en kansen Als nieuw

Nadere informatie

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 AANWEZIG 5de leden: 10 de wethouders: de voorzitter: 15de griffier: verslaglegging: de heer H.J. Al (VLW), de heer H.J. van der Snoek (VLW),

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 5 november 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00 uur, einde 21.00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 5 november 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00 uur, einde 21.00 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 5 november 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Poslbroek (PvdA), de heer R.

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

GROENLINKSGOES. Commentaar op de perspectiefnota 2005, reactie op het kerntakenonderzoek en algemene beschouwingen 2006

GROENLINKSGOES. Commentaar op de perspectiefnota 2005, reactie op het kerntakenonderzoek en algemene beschouwingen 2006 GROENLINKSGOES Geen blik in beschermd stadsgezicht! Onder dit motto voerde GroenLinksGoes zaterdag 19 februari 2005 actie tegen het dempen van de Westvest ten behoeve van parkeerplaatsen. Commentaar op

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Aanwezig M. Houben voorzitter secretaris PvdA PvdA VVD VVD D66 CDA CDA CDA GroenLinks GroenLinks GroenLinks VVD OuderenAppel

gemeente Eindhoven Aanwezig M. Houben voorzitter secretaris PvdA PvdA VVD VVD D66 CDA CDA CDA GroenLinks GroenLinks GroenLinks VVD OuderenAppel gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (o4o) 238 24 07 Verzenddatum r4 oktober 2OIO Verslagcommissie Maatschappij en Cultuur (cie

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman.

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman. 1 Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen gehouden op donderdag 12 december 2013 om 20.30 uur in het TATA Steel Stadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J.

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J. GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2005 OM 19.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 17 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée, burgemeester

Nadere informatie

Duidelijk Decentraliseren

Duidelijk Decentraliseren Initiatief voorstel Duidelijk Decentraliseren Inleiding De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Zorgtaken die nu door het Rijk worden geregeld gaan naar de gemeente. Het CDA is van mening

Nadere informatie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien Jonathan Swift, schrijver 1667 1745 Het schrijven van een beleidsvisie

Nadere informatie