Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing"

Transcriptie

1 Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie? Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Een vanaf 1 januari 2005 gesloten lening De lening moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving Een hypotheekinschrijving is vereist Een hypothecair mandaat volstaat niet Een hypotheekbelofte volstaat ook niet De techniek van de hypotheek voor alle schulden is de zgn. omnibushypotheek Overbruggingskrediet Aangegaan bij een in de Europese Economische Ruimte gevestigde instelling Looptijd van ten minste 10 jaar Voor welke woningen? Woning Gelegen in de EER Enige woning Bewijs Voor elke echtgenoot afzonderlijk Eigen woning Wat als de woning geheel of gedeeltelijk verhuurd wordt op 31 december van het leningjaar? Wat als die woning niet langer uw enige of eigen woning is? Voor welke werken krijgt u dat belastingvoordeel? Ter financiering van welke werken? Uitgesloten werken Door wie uitgevoerd? III

2 5. Hoeveel bedraagt die aftrek enige en eigen woning? Fiscaal voordeel: belasting vermindering Bedrag van het fiscale voordeel Basisbedrag Toeslag(en) Behoud/verlies van de toeslag(en) Voorwaarden Effectieve betaling Formaliteiten Bijzonderheden In de aangifte te vermelden bedrag U wordt alleen belast en u heeft de lening alleen gesloten U wordt alleen belast en u heeft de lening met andere personen gesloten U wordt gemeenschappelijk belast en u bent beiden kredietnemer Vrije verdeling bij echtgenoten Praktische werkwijze bij de verdeling van de gezinskorf Let op als u nog een oude lening lopen heeft! Wanneer kiest u en hoe maakt u uw keuze kenbaar? Wat is over het algemeen de voordeligste keuze? Wat als het gaat om een zgn. gemengd pand? Wat als de woning eigendom is van uw vennootschap? Deel 2 - Bijzondere fiscale aftrek voor zgn. groene leningen 1. Wat is een groene lening? Voor energiebesparende uitgaven Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Bij wie moest u lenen? Welk type van lening? Wanneer moest u lenen? Wat is het doel van de lening? Hoeveel moest u lenen? IV

3 2. Voor wie? Fiscaal voordeel Interestbonificatie Wat is dat? Hoeveel bedraagt de interestbonificatie? Hoe kon u de interestbonificatie aanvragen? Wijze van verlening van de interestbonificatie Controle van de interestbonificatie Belastingvermindering Belastingvermindering voor interesten? Hoe groot is het voordeel? Voorwaarden Wat komt er niet in aanmerking? Formaliteiten Bijzonderheden Omdeling van de belastingvermindering bij fiscaal alleenstaanden Omdeling van de belastingvermindering bij fiscaal gehuwden (gemeenschappelijke aanslag) Cumulmogelijkheden Deel 3 - Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven voor aanslagjaar Voor wie? Volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of naakte eigenaar Huurder Eigenaar en huurder Voor welke woningen? Wat is een woning? Wat komt er niet in aanmerking? Gemengd gebruikte woning Waarover gaat het? Voor welk gedeelte geldt het fiscale voordeel? Werken die betrekking hebben op de volledige woning Ouderdom van de woning V

4 3. Voor welke uitgaven? De werkelijk in 2011 betaalde uitgaven De volgende uitgaven betaald in 2011 komen in aanmerking voor de belasting vermindering: Uitgaven voor de vervanging van een bestaande, oude stookketel door Uitgaven voor het onderhoud van de stookketel Uitgaven voor de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie Uitgaven voor de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie Uitgaven voor de plaatsing van alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking (een warmtepomp) Uitgaven voor de plaatsing van dubbele beglazing Uitgaven voor de isolatie van daken Uitgaven voor de plaatsing van thermostatische kranen of een kamer thermostaat met tijdsinschakeling Uitgaven voor een energie-audit van de woning Wie moet de werken uitvoeren? Aannemer Bouwpromotor of sleutel-op-de-deur-firma (Geregistreerde) aannemer die zelf energiebesparende uitgaven aan zijn eigen woning uitvoert Energie-audit Fiscaal voordeel Belastingvermindering soms belastingkrediet Hoe groot is het voordeel? Belastingvermindering voor 2011: (tot 3.680) Mogelijke overdracht van de belastingvermindering Mogelijke omzetting in een belastingkrediet Combinatie van overdracht met omzetting in een belastingkrediet Opvulling van de maximumgrens Voorwaarden Effectieve betaling Wat met subsidies en andere premies? Wat wordt er uitgesloten? Formaliteiten VI

5 6. Bijzonderheden: omdeling van de belastingvermindering Omdeling van de belastingvermindering bij uitgaven als eigenaar Apart belaste eigenaars Samen belaste eigenaars Omdeling van de belastingvermindering bij uitgaven als huurder U wordt apart belast en u bent als enige huurder U wordt apart belast en u bent medehuurder Samen belaste echtgenoten-huurders Specifiek geval: medehuurders in ongelijke verhoudingen Deel 4 - Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven voor aanslagjaar Voor wie? Volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of naakte eigenaar Huurder Eigenaar en huurder Voor welke woningen? Wat is een woning? Wat komt er niet in aanmerking? Gemengd gebruikte woning Waarover gaat het? Voor welk gedeelte geldt het fiscale voordeel? Werken die betrekking hebben op de volledige woning Ouderdom van de woning en datum overeenkomst Voor welke uitgaven? Wie moet de werken uitvoeren? Aannemer Energie-audit VII

6 5. Fiscaal voordeel Belastingvermindering soms belastingkrediet Hoe groot is het voordeel? Belastingvermindering voor 2012: (tot 3.810) Mogelijke overdracht van de belastingvermindering Mogelijke omzetting in een belastingkrediet Combinatie van overdracht van de belastingvermindering met de omzetting ervan in een belastingkrediet Opvulling van de maximumgrens Voorwaarden Effectieve betaling Wat met subsidies en andere premies? Wat wordt er uitgesloten? Formaliteiten Bijzonderheden: omdeling van de belastingvermindering Omdeling van de belastingvermindering bij uitgaven als eigenaar Apart belaste eigenaars Samen belaste eigenaars Omdeling van de belastingvermindering bij uitgaven als huurder U wordt apart belast en u bent als enige huurder U wordt apart belast en u bent medehuurder Samen belaste echtgenoten-huurders Specifiek geval: medehuurders in ongelijke verhoudingen Deel 5 - Belastingvermindering voor de restauratie en het onderhoud van beschermde monumenten 1. Voor wie? Voor welke panden? Beschermde monumenten Publiekelijk toegankelijk VIII

7 3. Voor welke werken? Wie moet de werken uitvoeren? Fiscaal voordeel Belastingvermindering Hoe groot is het voordeel? Belastingvermindering van 30% Voorwaarden Effectieve betaling Subsidies Wat wordt er uitgesloten? Formaliteiten Bijzonderheden Bijzonder geval: samen belaste echtgenoten Aanrekeningswijze bij een gemeenschappelijke aanslag Deel 6 - Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passief woningen en nulenergiewoningen 1. Wat is een lage energiewoning, een passiefwoning en een nulenergiewoning? Algemeen Voorwaarden voor een lage energiewoning Voorwaarden voor een passiefwoning Voorwaarden voor een nulenergiewoning Voor wie? Eigenaar, bezitter, erfpachter of opstalhouder Niet voor vennootschappen Ook voor verhuurde woningen Wie komt er niet in aanmerking? Wat bij een gemengd gebruikte woning? Geen beperking van de belastingvermindering Beroepsmatige investeringen IX

8 3. Fiscaal voordeel Belastingvermindering Hoe groot is het voordeel? jaar na elkaar Niet als u een lage energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning koopt met registratierechten Voorwaarden Certificaat lage energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning uitgereikt uiterlijk Behoud van subsidies Combinatie met andere fiscale voordelen? Formaliteiten Bijzonderheden Omdeling van de belastingvermindering Apart belaste eigenaars, bezitters, erfpachters of opstalhouders Samen belaste eigenaars, bezitters, erfpachters of opstalhouders Vermelding op de aangifte Deel 7 - Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning in een zone voor positief grootstedelijk beleid 1. Voor wie? Voor welke woningen? Wat is een woning? Het is niet nodig dat u de woning zelf betrekt Woning gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Het moet uw enige woning zijn Enige woning De naakte eigendom telt niet mee Andere onroerende goederen dan woningen Uitzondering voor geërfde of geschonken woningen De woning moet sinds ten minste 15 jaar in gebruik genomen zijn Bewijs X

9 2.5. Gemengd gebruikte woning Waarover gaat het? Voor welk gedeelte geldt het fiscale voordeel? Werken die betrekking hebben op het volledige pand Voor welke uitgaven? Vernieuwingsuitgaven Kostprijs van de werken Wie moet de werken uitvoeren? Fiscaal voordeel Belastingvermindering Bedrag van het fiscale voordeel Voorwaarden Effectieve betaling en minimumkostprijs vernieuwingswerken Behoud van subsidies Wat wordt er uitgesloten? Formaliteiten Bijzonderheden Afzonderlijk belaste eigenaars Samen belaste eigenaars (echtgenoten en wettelijk samenwonenden) Deel 8 - Renovatie van een sociale huurwoning 1. Voor wie? Voor welke woningen? Wat is een woning? Wat komt er niet in aanmerking? Voorwaarden m.b.t. de woning Gemengd gebruikte woning? Waarover gaat het? Voor welk gedeelte geldt het fiscale voordeel? Werken die betrekking hebben op het volledige pand XI

10 3. Voor welke uitgaven? Vernieuwingswerken Aard van de vernieuwingswerken Uitgesloten werken Kostprijs van de vernieuwingswerken Wie moet de werken uitvoeren? Fiscaal voordeel Belastingvermindering Hoe groot is het fiscale voordeel? Voorwaarden Effectieve betaling en minimumkostprijs vernieuwings werken Inkomen van de woning in de belastbare inkomsten Verhuring via een sociaal verhuurkantoor Behoud van subsidies Wat wordt er uitgesloten? Formaliteiten Bijzonderheden Omdeling van de belastingvermindering Bevriezing van het kadastraal inkomen Deel 9 - Beveiliging van een woning tegen inbraak of brand 1. Voor wie? Volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of naakte eigenaar Huurder Voor welke woningen? Wat is een woning? Wat komt er niet in aanmerking? Gemengd gebruikte woning Waarover gaat het? Voor welk gedeelte geldt het fiscale voordeel? Werken die betrekking hebben op de volledige woning XII

11 3. Voor welke uitgaven? Inbraakbeveiliging Levering en plaatsing van inbraakvertragende gevelelementen Uitgaven voor diefstaldetectie Brandbeveiliging Komen niet in aanmerking Wie moet de werken uitvoeren? Aannemer Alarmsystemen Alarmbeheer Fiscaal voordeel Belastingvermindering Hoe groot is het voordeel? Voorwaarden Effectieve betaling Behoud van subsidies Wat wordt er uitgesloten? Formaliteiten Bijzonderheden: omdeling van de belastingvermindering Omdeling als eigenaar Apart belaste eigenaars Samen belaste eigenaars Omdeling als huurder U wordt apart belast en u bent als enige huurder U wordt apart belast en u bent medehuurder Samen belaste echtgenoten-huurders Deel 10 - Fiscale kortingen voor de beveiliging van beroepslokalen 1. Verhoogde eenmalige investerings aftrek voor beveiligingsinvesteringen voor beroepslokalen Voor wie? Voor welke panden geldt die investeringsaftrek? XIII

12 1.3. Voor welke investeringen? Voor nieuwe materiële vaste activa die dienen voor de beveiliging van de beroepslokalen gelegen in België en hun inhoud Wat is er uitgesloten? Wie moet de werken uitvoeren? Fiscaal voordeel Afschrijving en investeringsaftrek Hoe groot is het voordeel? Voorwaarden Formaliteiten Wat moet de aannemer of onderneming die de beveiligingswerken uitvoert, doen? Door diegene die de investeringsaftrek wil krijgen Aftrek tegen 120% voor beveiligings diensten Voor wie? Voor welke diensten? Wat is er uitgesloten? Fiscaal voordeel Onaantastbaarheidsvoorwaarde in de vennootschapsbelasting Formaliteiten XIV

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07.

Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5A Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening van

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Vervanging en onderhoud van oude stookketel Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning,

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167 hoofdstuk 8 167 Inleiding Iemand die een woning koopt, bouwt of verbouwt doet voor de financiering ervan meestal een beroep op een hypothecaire lening. Dankzij de hypothecaire lening beschikt men over

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Fiscale knipperlichten voor de bouwsector. Praktische tips en informatie. SBB Partner voor bedrijvige mensen

Fiscale knipperlichten voor de bouwsector. Praktische tips en informatie. SBB Partner voor bedrijvige mensen P R A K T I J K G I D S Fiscale knipperlichten voor de bouwsector Praktische tips en informatie SBB Partner voor bedrijvige mensen Met SBB Online is mijn accountant 24 uur per dag met één muisklik beschikbaar.

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie