Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011"

Transcriptie

1 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj Inhoudelijke wijzigingen Aangifteformulier / rubrieknummers Deze versie is gebaseerd op de rubrieken van het aangifteformulier aj Het berekeningsprogramma werd hieraan aangepast. Nieuwe rubrieken DEEL 1: 1300/2300 Aanvull. vergoed. vervangingsink. met clausule december /2301 Aanvull. vergoed. vervangingsink. zonder clausule december /2302 Uitkeringen tijdelijke arbeidsongeschiktheid december /2303 Wettelijke vergoed. ziekte december /2304 Aanvull. werkloosheidsuitk. december /2305 Aanvull. vergoed. brugpensioenen december 2010 (openbare overheid) 1332/2332 Ter beschikking gestelde bedr. renovatieover. op 01/01/ lage energiewoningen 1348 nulenergiewoningen 1323/2323 Aandelen erkende ontwikkelingsfondsen 1324/2324 Belastingverm. elektrische personenauto s-auto s dubbel gebruik 1325/2325 Belastingverm. elektrische motorfiets, driewieler 1326/2326 Belastingverm. elektrische vierwieler 1327 Belastingverm. oplaadpunt Rubrieken energiebesparende uitgaven - overzicht: UITGAVEN VOOR ÉÉN WONING UITGAVEN ZONNEBOILER EN ZONNEPANELEN (<5J) 1337 UITRUSTINGEN VOOR GEOTHERMISCHE ENERGIEOPWEKKING (WARMTEPOMP) (<5J) 1328 UITGAVEN (ANDERE) (>5J) 1329 ZONNEBOILER (>5J) 1330 ZONNEPANELEN (>5J) 1331 UITRUSTINGEN VOOR GEOTHERMISCHE ENERGIEOPWEKKING (WARMTEPOMP) (>5J) OVERGEDRAGEN VERMINDERINGEN ISOLATIE DAKEN, MUREN EN VLOEREN 1339 ZONNEBOILER 1340 ZONNEPANELEN 1341 ANDERE UITGAVEN UITGAVEN VOOR MEERDERE WONINGEN 1343 BELASTINGVERMINDERING AJ MET BELASTINGKREDIET 1344 BELASTINGVERMINDERING AJ ZONDER BELASTINGKREDIET Nieuwe rubrieken DEEL 2: 1441/2441 Andere Belgische ink. zonder RV belastbaar tegen 25% 1442/2442 Andere Belgische ink. zonder RV belastbaar tegen 15% 1443/2443 Andere Belgische ink. zonder RV belastbaar tegen 10% 1444/2444 Ink. uit lidstaat EER zonder Belg. tussenpersoon bel. tegen 25% 1445/2445 Ink. uit lidstaat EER zonder Belg. tussenpersoon bel. tegen 15% 1446/2446 Ink. uit lidstaat EER zonder Belg. tussenpersoon bel. tegen 10% 1447/2447 Andere inkomsten van buitenlandse oorsprong belastbaar tegen 25% 1448/2448 Andere inkomsten van buitenlandse oorsprong belastbaar tegen 15% 1449/2449 Andere inkomsten van buitenlandse oorsprong belastbaar tegen 10% Personenbelasting aj /5

2 Eigen rubrieken: 1765/2765 Supplementaire SZ-bijdrage zelfstandigen Verwijderde rubrieken: 196/197 Supplementaire SZ-bijdragen zelfstandigen 1335 Energiebesparende uitgaven voor één woning < 5 jaar - isolatie 1386/2386 Startersfonds 1152/2152 Buitenlandse ink. zonder RV gelddeposito s of deposito s op termijn 1153/2153 Buitenlandse div. zonder RV belastbaar tegen 25% 1161/2161 Buitenlandse div. zonder RV belastbaar tegen 15% 1164/2164 Buitenlandse div. zonder RV belastbaar tegen 10% 1154/2154 Andere ink. zonder RV belastbaar tegen 25% 1155/2155 Andere ink. zonder RV belastbaar tegen 15% Fiscale info Tarieven & Info Energiebesparende uitgaven De infoteksten werden aangepast voor aanslagjaar 2011 met de geïndexeerde bedragen en de gekende fiscale wijzigingen. Volgende tarieven werden aangepast: - Revalorisatiecoëfficiënt - Geïndexeerde bedragen aj Forfait burgemeesters en schepenen - Vak IX, rubriek G, werd in de aangifte voor aj grondig uitgebreid. Kort samengevat: - Vanaf aj komen voor woningen ouder dan 5 jaar niet alleen de uitgaven voor isolatiewerken in aanmerking voor de omzetting in een belastingkrediet, maar ook volgende, andere energiebesparende uitgaven: - vervanging van oude stookketels en onderhoud van stookketels; - plaatsing van dubbele beglazing; - plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming d.m.v. thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdsinschakeling; - energie-audit. - Niet alle energiebesparende uitgaven geven vanaf aj nog recht op een belastingvermindering indien zij gedaan zijn voor recent gebouwde woningen (jonger dan 5 jaar). Enkel de installatie van zonneboilers, de installatie van zonnepanelen, en de uitrustingen voor geothermische energieopwekking (warmtepompen) geven vanaf aj nog recht op een belastingvermindering voor deze woningen jonger dan 5 jaar. - Dit jaar zijn er voor het eerst ook overgedragen belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven uit vorig aanslagjaar op te nemen in het aangifteformulier. Dit alles resulteert in een herschikking en uitbreiding van de rubrieken, zie hierboven het lijstje met de opsomming. Detail Uw berekeningsprogramma werd niet alleen aangepast aan deze nieuwe situatie, maar tevens uitgebreid met een detailoverzicht van de lopende energiebesparende uitgaven over de jaren heen. Het invulscherm energiebesparende uitgaven eigenaars/huurders werd opgesplitst in een tabblad voor de uitgaven van het huidige inkomstenjaar en een tabblad met de overgedragen belastingverminderingen van de vorige jaren. U krijgt het meest volledige beeld (ook op de afdruk) indien u de aangifte inleest, inclusief de hulpschermen, uit het vorige aanslagjaar. Een uitgebreide afdruk geeft een totaalbeeld van de overgedragen uitgaven en belastingverminderingen uit aanslagjaar 2010 en de nieuwe uitgaven en belastingverminderingen voor aanslagjaar Personenbelasting aj /5

3 voor energiezuinige woningen Vanaf aj geven niet alleen passiefwoningen recht op een belastingvermindering, maar ook 'lage energiewoningen' en 'nulenergiewoningen'. Het hulpscherm voor energiezuinige woningen werd hiervoor aangevuld met 2 bijkomende opties. De inschrijving op aandelen (op naam) van erkende ontwikkelingsfondsen wordt sinds aj beloond met een belastingvermindering. Pas in 2010 werden voor de eerste keer aandelen uitgegeven door een erkend ontwikkelingsfonds. De belastingvermindering is daarom ook maar voor de eerste maal opgenomen in de belastingaangifte van De fiscale hulpschermen werden uitgebreid met deze belastingvermindering. voor erkende ontwikkelingsfondsen elektrische voertuigen oplaadpunten Vanaf aj worden uitgaven voor de verwerving in nieuwe staat van een elektrisch voertuig beloond met een belastingvermindering. Deze elektrische voertuigen werden verdeeld in 3 verschillende categorieën met elk een eigen max. bedrag aan vermindering. Een hulpscherm past automatisch het juiste bedrag toe en vult de correcte rubriek in het aangifteformulier voor u in. De programmawet dd (BS ) voorziet in een aantal gunstmaatregelen voor investeringen in 'oplaadstations voor elektrische voertuigen'. Onder Fiscale hulp werd hiervoor een invulscherm voorzien. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie creëert de Belgische wetgever een ongeoorloofd verschil in behandeling tussen roerende inkomsten die Belgische rijksinwoners ontvangen uit beleggingen en investeringen in België en roerende inkomsten die Belgische rijksinwoners ontvangen uit beleggingen en investeringen in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER). De belastingadministratie kan op basis van het aangifteformulier aj (rubriek A.2.d, e en f van vak XIV) echter geen onderscheid maken tussen de van gemeentebelasting vrijgestelde EER-inkomsten en de andere inkomsten. Het aangifteformulier aj werd daarom aangepast. In rubriek A.2.d.2 kunnen de van aanvullende gemeentebelasting vrijgestelde inkomsten uit beleggingen en investeringen in de EER nu afgezonderd aangegeven worden. Op het bedrag in de nieuwe rubrieken m.b.t. inkomsten uit een andere lidstaat van de EER die zijn geïnd of ontvangen in het buitenland zonder tussenkomst van een in België gevestigde tussenpersoon zal geen gemeentebelasting of aanvullende agglomeratietaks berekend worden. Fiscale bijlagen PB (enkel voor Fiscalc PB/ SuperFisc PB) De module Fiscale bijlagen PB voor natuurlijke personen werd vanaf dit jaar beschikbaar gesteld vanuit uw programma personenbelasting. Een aantal bijlagen is al voorzien, deze lijst zal nog uitgebreid worden. Bij het openen van de fiscale bijlagen worden de personalia automatisch mee overgenomen. Deze bijlagen kan u vervolledigen, bewaren, afdrukken en later meesturen met uw aangifte via Tax-on-web. Personenbelasting aj /5

4 FISKOBEL ACT-ACTIVA Taalcorrecties Er werden enkele taalcorrecties doorgevoerd. De bijgewerkte versie kunt u downloaden via onze site OPTIMALISATIE PB/VEN.B Sociale bijdragen De module werd aangepast aan de nieuwe berekeningen van personen- en vennootschapsbelasting. Geïndexeerde bedragen werden opgenomen. De berekening van de sociale bijdragen werd verfijnd. OVERGANG NAAR VENNOOTSCHAP Sociale bijdragen Ingave De module werd aangepast aan de nieuwe berekeningen van personen- en vennootschapsbelasting. Geïndexeerde bedragen werden opgenomen. De berekening van de sociale bijdragen werd verfijnd. Bij de overdracht van onroerende goederen is er een opsplitsing voorzien tussen de boekwaarde en verkoopwaarde voor het terrein en voor het gebouw. Bij de vennootschapsvormen werd de s-bvba toegevoegd. Afdruk Info-velden Bij de afdruk van het algemeen resultaat werd een visuele voorstelling opgenomen van de verschillende te betalen belastingen vóór en na oprichting, uitgedrukt in dagen. De teksten werden aangevuld. LEASEN OF LENEN (enkel voor Fiscalc PB/SuperFisc PB) Investeringsaftrek Wettelijke aanpassingen betreffende de percentages investeringsaftrek. BEROEPSKOSTEN ZELFSTANDIGEN (enkel voor Fiscalc PB/SuperFisc PB) Afdruk Er werd een afdrukmogelijkheid voorzien in het relatiebeheer. INDICIAIRE TAXATIE (enkel voor SuperFisc PB) Deze versie bevat geen specifieke wijzigingen. UITSTELAANVRAAG (enkel voor SuperFisc PB) Deze versie bevat geen specifieke wijzigingen. WOONLENING (enkel voor SuperFisc PB) Alle relevante bedragen werden aangepast aan de geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar De module werd aangepast aan de nieuwe berekening van personenbelasting. Personenbelasting aj /5

5 Gebruikersfaciliteiten Link fiscale databanken Download updates Vanuit het programma Personenbelasting kunt u (mits abonnement) rechtstreeks overschakelen naar de fiscale databanken monkey.be om meer gedetailleerde informatie op te vragen, bronnen te consulteren. Alle bijwerkingen aan het programma na de verzending kunt u downloaden via onze site Varia: Voorzien in een volgende update online Gebruikersopleidingen Niet beschikbaar in de eerste definitieve versie: - omdeling aangever / partner: wijziging KB/WIB92 art.144/1 t/m 144/7 - module beheer Tax-on-web - definitieve handleiding - In het voorjaar zullen opnieuw gebruikersopleidingen voorzien worden. Er zal uiteraard extra aandacht worden besteed aan de nieuwigheden aj Hiervoor kunt u zich inschrijven via onze site Personenbelasting aj /5

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Vervanging en onderhoud van oude stookketel Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning,

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER vzw Pendule IJzermolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

Fiscale knipperlichten voor de bouwsector. Praktische tips en informatie. SBB Partner voor bedrijvige mensen

Fiscale knipperlichten voor de bouwsector. Praktische tips en informatie. SBB Partner voor bedrijvige mensen P R A K T I J K G I D S Fiscale knipperlichten voor de bouwsector Praktische tips en informatie SBB Partner voor bedrijvige mensen Met SBB Online is mijn accountant 24 uur per dag met één muisklik beschikbaar.

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Accountants & Co 2009

Accountants & Co 2009 Accountants & Co 2009 Gunstregimes voor sporters & auteurs AANGIFTE PERSONENBELASTING 2009 JEF WELLENS Fiscaal jurist Kluwer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie