De 100 meest begeerde fiscale tips!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De 100 meest begeerde fiscale tips!"

Transcriptie

1 De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon

2 Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de werknemer of gepensioneerde 1. Pensioensparen 2. De levensverzekering 3. Lenen voor vastgoed 4. De energiebesparende maatregelen 5. De vermindering van de onroerende voorheffing in Vlaanderen 6. De woonbonus 7. De Vlaamse Winwinlening (vriendenlening) 8. Inbraak- en/of brandbeveiliging 9. Een vennootschap voor een gepensioneerde of voor wie een zelfstandig bijberoep heeft 10. Roerende inkomsten aangeven? 11. Voorafbetalen 12. Met de moto naar het werk 13. De groene lening 14. De regularisatie van niet aangegeven inkomsten 15. Giften 16. De poetsvrouw 17. Opvangkosten voor kinderen 18. De meerwaarde op een woning 19. Samenwonen of huwen 20. De onderhoudsuitkeringen tijdens het jaar van de feitelijke scheiding 1

3 DEEL 2 Twintig tips voor elke zelfstandige of vrije beroeper 1. Wat betekent aftrekbaar voor de belastingen? 2. Huren van een pand van de echtgenote 3. Kosten thuis aftrekken van het bureau, de telefoon enz 4. Bespaar een pak registratierechten bij een hernieuwing van de handelshuur 5. Voorkomende problemen wat de restaurantkosten betreft 6. Is een communie- of huwelijksfeest aftrekbaar? 7. U houdt een opendeurdag. Wat met de gemaakte kosten? 8. Wat met u weten over de fiscaliteit en de autokosten? 9. Zijn alle autokosten aftrekbaar? Ook van zeer exclusieve wagens? 10. Wat met forfaitaire dagvergoedingen 11. U wenst uw personeel te belonen met een geschenk 12. Medehelpende echtgenote (lees partner) 13. De zelfstandig(e) help(st)er 14. Afschrijven of onmiddellijk in kosten steken? 15. Wanneer degressief afschrijven? 16. Het belastingkrediet in de personenbelasting 17. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor de zelfstandige (VAPZ) 18. Het vooruitbetalen van de beroepskosten 19. Voorafbetaling belastingen 20. Bijscholing 2

4 DEEL 3 Twintig tips voor wie een vennootschap heeft 1. Kosten eigen aan de vennootschap 2. Dividend uitkeren en verlaagd tarief 3. Kunstwerken 4. De vennootschap koopt een zeiljacht (vliegtuig, ). 5. Voordeel van een tweede vennootschap 6. Welke vennootschapsvorm kiezen? 7. Pensioenopbouw via de vennootschap 8. Het verhuren van een gebouw aan de vennootschap 9. Uw vennootschap verkoopt een gebouw en realiseert een meerwaarde 10. Is goodwill interessant? 11. Hoe de overdracht van een éénmanszaak door een vennootschap financieren 12. De aandelen verkopen aan een nieuwe vennootschap (holding)? 13. Tax shelter 14. Het verhuren van één privégoed aan de vennootschap 15. De auto in de vennootschap 16. Uw partner mee als zaakvoerder benoemen? 17. Rekening courant 18. Een tussentijds dividend uitkeren 19. Vruchtgebruik en afschrijvingen 20. Mag de vennootschap privé kosten betalen 3

5 DEEL 4 Tien tips voor wie vastgoed koopt met een vennootschap 1. Voor- en nadelen van een onroerend goed in een vennootschap 2. 6% BTW en vennootschap 3. Het voordeel van een BTW-eenheid 4. Het recht van opstal 5. Het vruchtgebruik 6. Welke vennootschapsvorm te kiezen voor een patrimoniumvennootschap 7. Het voordeel van alle aard 8. Onroerende leasing 9. De onbeslagbaarheid van de gezinswoning 10. Aandelen verkopen van een patrimoniumvennootschap is niet onderhevig aan de registratierechten. DEEL 5 Tien tips om slim geld uit uw vennootschap te halen 1. Individuele pensioentoezegging en bezoldiging 2. Dividenduitkering 3. Een nieuwe vennootschap oprichten 4. Een inkoop eigen aandelen 5. Een tantième 6. Een kapitaalvermindering 7. Maaltijdcheques 8. Leasing wagen 9. aandelenopties 10. De loonbonus 4

6 DEEL 6 Tien tips om slim uw vermogen weg te schenken 1. Waarom schenken? 2. Schenken en toch controle houden 3. Toch beter roerende goederen schenken via notaris? 4. Schenken van onroerende goederen 5. Schenken van de BVBA 6. Schenken aan 2% 7. Onroerend maken we roerend 8. Schenken is nog te vroeg 9. De burgerlijke maatschap 10. Sterven in Spanje DEEL 7 Tien tips om minder successierechten te betalen 1. Hoe zitten de Vlaamse successierechten in mekaar? 2. Het huwelijkscontract aanpassen 3. Het restlegaat (fideï commis de residuo) 4. Samen met de kinderen een appartement aan zee kopen 5. Het ik-opa (ik-oma) testament 6. De restschenking 7. Het duolegaat 8. De keuze van de gezinswoning 9. De waardering van openbare effecten 10. Het spanningsveld tussen erfrecht en successierechten voor samenwonenden 5

7 DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de werknemer of gepensioneerde 1. Pensioensparen Probleem Wie ouder wordt, denkt al wel eens sneller aan zijn pensioen dan de jaren voordien. De kranten staan er trouwens regelmatig bol van. Onheilspellende artikels zoals Zijn onze pensioenen op termijn betaalbaar?, zijn geen uitzondering. Niet te vergeten dat het pensioen door velen als een geschenk aanzien wordt. Niets is minder waar. We hebben er immers bijdragen voor betaald. Maar het spreekwoord waar rook is, is vuur heeft hier zijn belang. Daarom is het verstandig zelf voor een appeltje voor de dorst te zorgen. Ook niet te vergeten dat de pensioenen zowat de laagste van de ganse Europese Unie zijn. Een Grieks pensioen is gemiddeld beduidend hoger dan een Belgisch pensioen! M.a.w. pensioensparen is in feite een must geworden voor wie zijn oude dag op een waardige manier wenst door te komen. Ook is het verstandig met pensioensparen tijdig te beginnen. Oplossing Zoals reeds vermeld, aan pensioensparen doen en dit liefst tijdig! Werkwijze en voorwaarden Er zijn echter voorwaarden aan verbonden. Een korte opsomming van de meest belangrijke. - min. 18 jaar (op 31 december bij de start van het pensioensparen) - max. 65 jaar oud zijn (op 31 december van het jaar van storting) - Minimum looptijd van 10 jaar - Begunstigde van de pensioenspaarverzekering: o bij leven: de belastingplichtige zelf o bij overlijden: wanneer de pensioenspaarverzekering dient voor het wedersamenstellen (gemengde verzekering) of het waarborgen (schuldsaldoverzekering) van een lening die voor een onroerend goed is aangegaan: Wat het beleende kapitaal betreft, dat de lening waarborgt of wedersamenstelt: de personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van dat onroerend goed 6

8 verkrijgen. Het saldo: de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of de bloedverwanten tot de tweede graad (broer, zus, ouder, grootouder, kind, kleinkind) - Er moeten (in principe) minstens vijf jaarlijkse stortingen gebeuren Let wel per belastingplichtige mag de bank of de verzekeringsonderneming slechts één enkele pensioenspaarrekening openen of slechts één enkele pensioenspaarverzekering sluiten. Dit neemt niet weg dat de gespaarde kapitalen van de ene instelling kunnen worden getransfereerd naar een andere instelling. Er zijn hiervoor wel twee voorwaarden die in de gaten moeten gehouden worden. Ten eerste moet het volledige kapitaal worden overgedragen. En tweede is de overdracht enkel mogelijk tussen spaarrekeningen en tussen spaarverzekeringen. Dit betekent dat de overdracht van de spaarreserve van een spaarverzekering naar een spaarrekening en vice versa fiscaal vriendelijk niet mogelijk is. Voor aanslagjaar 2010 bedraagt het bedrag per belastingplichtige, dat voor belastingvermindering in aanmerking komt, 870 EUR. Het fiscaal voordeel wordt berekend adhv de verbeterde gemiddelde aanslagvoet. Er is echter een minimum van 30% voorzien en een maximum van 40%. Let wel dat het een belastingvermindering is. Dit betekent dan ook wie geen belastingen betaalt, ook geen vermindering geniet. Niettegenstaande zal het toch belast worden. Eén euro fiscaal voordeel genoten hebben, betekent belastingen betalen. Er is echter een eindtaxatie van toepassing. Op de 60ste verjaardag van diegene die aan pensioensparen doet, wordt dit spaartegoed of de spaarreserve onderworpen aan de zogenaamde taks op het langetermijnsparen die 10% bedraagt. Dit betekent dat de stortingen die nadien nog worden verricht tot en met het jaar waarin de belastingplichtige 64 jaar wordt, nog recht op belastingvermindering. Het kapitaal echter dat hierdoor nog extra wordt opgebouwd worden niet meer belast. In de praktijk zijn de volgende twee stelsels overwegend van toepassing : - Pensioensparen bij een bank. De taks wordt berekend op het totaal van de verrichte stortingen gekapitaliseerd tegen 4,75%. - Pensioenspaarverzekering: bij een levensverzekeringsmaatschappij. Hier wordt de taks berekend op het verzekerd bedrag. 7

9 2. De levensverzekering Probleem Het sluit in feite aan bij het pensioensparen. Wat wel hier in de praktijk kenmerkend is, is dat wie een dagje ouder wordt, merkt dat de fiscale aftrek van zijn gezinswoning vermindert. Het ontleende kapitaal geraakt immers (gelukkig maar) of is reeds volledig afbetaald. Anderzijds merkt men dit in zijn belastingsfactuur. De aftrek van de hypothecaire lening is immers het gevolg. Oplossing De aftrek van een levensverzekering biedt hier perspectieven. Werkwijze en voorwaarden De levensverzekering wordt aangegaan door de belastingplichtige die alleen zichzelf verzekerd heeft. M.a.w. de verzekerde moet dezelfde persoon zijn als de verzekeringnemer. Het contract moet aangegaan zijn vóór de leeftijd van 65 jaar. Ook voor een looptijd van minimaal 10 jaar (indien het contract voordelen bij leven voorziet). Tot en met aanslagjaar 2010 kon een levensverzekeringscontract met terugwerkende kracht van max zes maanden worden aangegaan. Deze mogelijkheid werd echter vanaf aanslagjaar 2011 opgeheven. Ook hier (zoals bij pensioensparen) genieten de premies betaald na de leeftijd van 60 jaar nog van de belastingvermindering. Maar worden ze niet belast. De voordelen van het levensverzekeringscontract moeten bedongen zijn : bij leven : ten gunste van de belastingplichtige (in principe- ten vroegste vanaf de leeftijd van 60 jaar of 65 jaar. bij overlijden: wanneer de levensverzekering dient voor het wedersamenstellen of waarborgen van een lening voor het verwerven van een onroerend goed (zogenaamde gemengde levensverzekering en schuldsaldoverzekering). Wat het beleende kapitaal betreft, dat de lening waarborgt of wedersamenstelt: de personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van dat onroerend 8

10 Wat het saldo betreft: de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of de bloedverwanten tot de tweede graad (broer, zus, ouder, grootouder, kind, kleinkind). Het belastingvoordeel is ook hier gelijk aan de verbeterde gemiddelde aanslagvoet. Het bedrag van levensverzekeringspremies dat recht geeft op belastingvermindering wordt voor elke belastingplichtige beperkt tot: - 15 % op de eerst schijf van EUR van zijn of haar totaal nettoberoepsinkomen; - 6 % op het saldo. Met een maximum van EUR (aanslagjaar 2010). Let wel dat de deze begrenzing een korf is en geldt voor kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies samen. De eindtaxatie van een klassieke levensverzekering (die niet gebonden is aan één of ander hypothecaire lening) gebeurt op de volgende manier : - stortingen van vóór 1993 : 16,50 % - stortingen vanaf 1993 : 10 % Er wordt door de fiscus geen onderscheid gemaakt tussen een individuele levensverzekering van enkel privé-aard en een levensverzekering van beroeps-aard. Concreet wil dit zeggen dat volgens de fiscus premies van een individuele levensverzekering niet in aanmerking komt om via de beroepskosten in aftrek te nemen. Dit standpunt werd al meermaals op de korrel genomen door de rechtspraak. 9

11 3. Lenen voor vastgoed Probleem Wie wat vastgoed bezit, weet dat hierop personenbelasting verschuldigd is. Het zogenaamde onroerend inkomen wordt berekend op de volgende manier : - tweede eigendom(men) of verhuur aan privé personen (lees wie het niet beroepsmatig gebruikt) het onroerend inkomen = kadastraal inkomen x indexeringscoëfficiënt (Aj 2010 bedraagt deze 1,5461) x 1,4 - eigendom verhuurd aan beroepsgebruiker het onroerend inkomen = bruto huur forfaitaire kostenaftrek forfaitaire kostenaftrek = 40% x bruto huur 2/3 x kadastraal inkomen x revalorisatiecoëfficiënt (Aj 2010 bedraagt deze 3,88) Het laagste bedrag wordt weerhouden Hierop is personenbelasting verschuldigd, zoals dit van toepassing is op de beroepsinkomsten, maw er zijn geen aparte tarieven van toepassing. Oplossing: U kan intresten aftrekken van dit totaal bedrag aan onroerend inkomen. Let wel de gezinswoning is een geval apart. Daar komen we later op terug. Dit levert een belastingbesparing op tegen het progressief tarief. M.a.w. de intrest kost minder dan de helft. Werkwijze en voorwaarden In feite zijn er geen voorwaarden of beperkingen aan verbonden. De intresten zijn aftrekbaar wanneer ze er (specifiek) voor zorgen het onroerend goed te behouden of te verwerven. Wie leent om zijn dak te vernieuwen kan de intresten in aftrek nemen. Deze is ook niet gebonden aan dat bepaald onroerend goed waarvan het dak vernieuwd wordt. Neen, het totale bedrag aan intresten is aftrekbaar van het totaal onroerend inkomen. Simpeler kan niet. 10

12 Ook zijn er geen voorwaarden zoals dat het een minimale looptijd moet hebben van 10 jaar of hypothecair gewaarborgd hoeft te zijn door een hypothecaire inschrijving. Tip men doet er goed aan minimaal een hypothecaire belofte te nemen. Zodoende geniet men van de wettelijke bescherming die eigen is aan de wet op het hypothecair krediet. Wie ook wil genieten van de aftrek van het kapitaal moet zich wel schikken naar een aantal ander voorwaarden : - krediet dient voor het aankopen of (ver)bouwen van een woning (gelegen in de EER) - de ontlener moet volle eigenaar zijn van de woning - krediet met een hypothecaire inschrijving - en een looptijd van 10 jaar of meer De belastingvermindering is te vergelijken met de belastingvermindering lange termijnsparen zoals besproken bij de levensverzekering. Het ontleende bedrag dat in aanmerking komt is begrensd tot EUR voor aanslagjaar Ook het beroepsinkomen bepaalt mee hoeveel in aftrek kan genomen worden. Let wel dat het absoluut maximum van EUR (Aj 2010) een korf is. Deze aftrek komt mee in deze korf. Noot ook het gedeelte van de woning dat voor het beroep wordt aangewend komt in aanmerking voor de kapitaalaftrek, niettegenstaande u dit gedeelte ook reeds afschrijft, indien aan alle voorwaarden werd voldaan. 11

13 4. De energiebesparende maatregelen Probleem Uw woning is al enkele jaren een energievreter. Er zijn dringend een aantal investeringen nodig om de energiefactuur onder controle te houden. Maar deze investeringen kosten behoorlijk wat geld. Oplossing Een aantal van deze investering kunnen mogelijk niet enkel uw energiefactuur laten dalen doch ook uw belastingsfactuur. Werkwijze en voorwaarden Sinds enkele jaren, genieten een aantal uitgaven die het energieverbruik van de woning ten goede komen een belastingvermindering via de personenbelasting. We denken aan: de vervanging van een oude stookketel, het onderhoud van de stookketel, de plaatsing van zonnecelpanelen, de installatie van een systeem van waterverwarming op zonne-energie, de uitrusting om geothermische energie op te wekken, de plaatsing van dubbele beglazing, de plaatsing van dakisolatie, de plaatsing van een warmteregeling op een centrale verwarmingsinstallatie d.m.v. thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdschakeling en de energie-audit. Let wel niet enkel energiebesparende investeringen bij renovatie kwamen in aanmerking komen, maar ook een nieuwbouw. Dit is echter sinds 2010 niet langer het geval. De uitvoering van de energiebesparende investeringen geeft een korting op de belastingsfactuur van 40% van de investering, met een maximum van van euro (aanslagjaar 2010). Dit bedrag wordt nog verhoogd met 830 euro voor zover deze verhoging uitsluitend betrekking heeft op hetzij de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie hetzij de plaatsing van zonnepanelen (energiewinning). In totaal dus maximaal euro (voor Aj 2010). Voor 2009 en 2010 komt het isoleren van muren en vloeren ook in aanmerking. Ook wordt het gedeelte van de belastingvermindering voor het isoleren van daken, muren en vloeren (dat niet effectief kan worden genoten) omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. 12