DI RUPO 1 BEGROTING 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DI RUPO 1 BEGROTING 2012"

Transcriptie

1 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen

2 DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering energiebesparende uitgaven & energiezuinige woningen afschaffing korting op factuur schone wagen Hervorming aftrekbare uitgaven en langetermijnsparen: twee vaste tarieven van 45% en 30% wijzigingen m.b.t. pensioenen tweede pijler Verhoging belastbaar bedrag voordeel alle aard: bedrijfswagen, gratis woning, verwarming & elektriciteit belastbaar voordeel aandelenopties

3 DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Redactie op basis van ontwerptekst fiscale amendementen bij wetsontwerp diverse bepalingen (programmawet) zoals behandeld in commissievergadering dd Onder voorbehoud van latere wijzigingen

4 Afschaffing belastingvermindering energiebesparende uitgaven Rationeel energieverbruik = Gewestmaterie (VL, Wall, Br) om inmenging g in de materies die onder de bevoegdheid van de gewesten vallen te vermijden, maakt de federale overheid vanaf budget 2012 een einde aan de fiscale stimuli die ze in die materies verleent

5 Afschaffing belastingvermindering energiebesparende uitgaven Betalingen 2011: vermindering 40% + overdracht als w > 5 j max euro euro (aj. 2012) Vervanging g & onderhoud stookketel (w > 5 j) BK* Zonneboiler Zonnepanelen Andere geothermische energieopwekking: warmtepomp Dubbel glas (w > 5 j) BK Dakisolatie (w > 5 j) BK Kamerthermostaat/thermostatische kranen (w > 5 j) BK Energie-audit (w > 5 j) BK *BK = belastingkrediet t

6 Afschaffing belastingvermindering energiebesparende uitgaven Betalingen 2011: geen wijziging 40% vermindering (of belastingkrediet) + OVERDRACHT (max. drie jaar: 2012, 2013, 2014) verworven recht Betalingen vanaf : ALLE belastingverminderingen, uitgezonderd voor DAKISOLATIE, geschrapt overgangsregeling

7 Afschaffing belastingvermindering g energiebesparende uitgaven OVERGANGSREGELING voor betalingen 2012: ondertekende overeenkomst (offerte, bestelbon) uiterlijk 27 november 2011: regime cf. betalingen 2011 belastingvermindering (of BK) 40% voor alle uitgaven + OVERDRACHT! Overgangsregeling g g g geldt OOK voor uitgaven dakisolatie Betalingen 2012 aangifte 2013 (aj. 2013)

8 Afschaffing belastingvermindering g energiebesparende uitgaven Betalingen 2012: ondertekende overeenkomst (offerte, bestelbon) NA 27 november 2011: ENKEL vermindering (of BK) voor dakisolatie: 30% + GEEN overdracht! Betalingen 2013 e.v.: ENKEL vermindering (geen BK) voor dakisolatie: 30% + GEEN overdracht! Max. vermindering: 2000 euro (niet geïndexeerd basisbedrag) 2830 euro (index aj. 2012)

9 Afschaffing belastingvermindering energiezuinige woningen Aj 2012: belastingvermindering i i gedurende d 10 jaar (vanaf jaar certificaat): 420 euro/j (lage energiewoning) g) 850 euro/j (passiefwoning) 1700 euro/j (nul energiewoning) Certificaat vóór 2012: vermindering (10 jaar) blijft behouden Aj. 2013: GEEN belastingvermindering g meer voor energiezuinige woning met certificaat uitgereikt vanaf 2012 OVERGANGSREGELING!

10 Afschaffing belastingvermindering energiezuinige woningen OVERGANGSREGELING Certificaat uitgereikt in periode wordt geacht uitgereikt te zijn in 2011 (wettelijke fictie) Belastingvermindering i i gedurende d 10 jaar Voorwaarde: aanvraag certificaat ingediend vóór 2012!

11 Verlaging belastingvermindering intresten groene lening Groene leningen gesloten in periode intrestbonificatie (1,5 % korting) belastingvermindering 40% Intresten betaald vanaf 2012: 40% 30% (ontwerptekst fiscale amendementen besproken in commissie dd ) In kader hervorming fiscale aftrekken en langetermijnsparen (twee unieke tarieven)

12 Afschaffing korting op factuur schone wagen (parafiscaal) Korting op factuur voor wagen met: CO2-uitstoot < 105 g/km: 15% (max euro) CO2-uitstoot g/km: 3% (max. 870 euro) Korting afgeschaft voor betaling (levering) na 2011

13 Afschaffing korting op factuur schone wagen (parafiscaal) Overgangsregeling voor betaling (levering) in 2012: Bestelling vóór Voorschotfactuur vóór 2012 met minimum gefactureerd bedrag: 1 x korting (indien korting tegen 15%) 2 x korting (indien korting tegen 3%) Bewijs: indiening (door verdeler) van bestelbon én voorschotfactuur bij FOD Financiën vóór 5 januari 2012!

14 Hervorming aftrekbare uitgaven en LTsparen: twee vaste tarieven van 45% en 30% in het kader van de vereenvoudiging i van de personenbelasting : nivellering belastingvoordeel Nog geen ontwerpteksten (januari 2012): discussie! Vanaf aj Gros aftrekbare uitgaven (art. 104 WIB92) 45% (nu tussen 25% en 50%) Bouwsparen (art. 145/17 WIB92 aj. 2005) 45% (nu tussen 30% en 50%) Belastingverminderingen LT-sparen + andere? 30% (nu tussen 30% en 40%)

15 Hervorming aftrekbare uitgaven en LTsparen: twee vaste tarieven van 45% en 30% Aftrekbare uitgaven (nu max. 50%): Aftrek enige woning (woonbonus: KA+I) Giften Kinderoppaskosten Bijkomende intrestaftrek (oud stelsel)? Restauratie beschermd OG Bezoldiging huisbediende 45% 30% Uitzondering: onderhoudsuitkeringen (25% - 50%) (AFTREK blijft behouden wegens correlatie aftrek belasting)

16 Hervorming aftrekbare uitgaven en LTsparen: twee vaste tarieven van 45% en 30% Bouwsparen (nu max. 50%) 45% Langetermijnsparen (nu max. 40%): Pensioensparen Aanvullend pensioen via individuele levensverzekering Persoonlijke bijdragen pensioen tweede pijler Kapitaalaflossingen i lening niet eigen/enige i woning 30% Werkgeversaandelen PWA-cheques

17 Hervorming aftrekbare uitgaven en LTsparen: twee vaste tarieven van 45% en 30% Andere? Intresten groene lening (nu vast 40%) 30% Quid huidige tarieven 15% (PGB-zone, elektrische wagens), 5% (obligaties, aandelen), 45% (verhuurde woning), 50% (beveiliging g woning)? Discussie o.a. over inwerkingtreding woonbonus-45% enkel nieuwe hypotheken vanaf 2012 (?) Begrotingsnota

18 Hervorming aftrekbare uitgaven en LTsparen: twee vaste tarieven van 45% en 30% Voorbeeld: gehuwden, pensioensparen 880 euro (man), max. aftrek enige woning 2 x 2830 euro, kinderoppaskosten 400 euro Gezin met lagere inkomsten (man euro/vrouw euro) verlaging belastingdruk met 510 euro/j Eenverdienergezin ( euro/0 euro) stijging belastingdruk met 370 euro/j Gezin met hogere inkomsten ( euro/ euro) stijging belastingdruk met 350 euro/j

19 Hervorming aftrekbare uitgaven en LTsparen: twee vaste tarieven van 45% en 30% HERVERDELING fiscaal voordeel Neveneffect: hogere BBSZ (sociale bijdrage) voor lage & middeninkomens: wegens afschaffing ffi AFTREK hoger belastbaar inkomen hogere berekeningsgrondslag g g BBSZ

20 Wijzigingen m.b.t. pensioenen tweede pijler bv. groepsverzekering Belastingvermindering persoonlijke bijdrage (max. 40 %) 30% Eindbelasting WN-kapitaal (persoonlijke bijdragen) : status quo: 10 %, cf. pensioensparen (= breuk met hervorming 1992) Eindbelasting WG-kapitaal (bijdragen onderneming) : status quo: 16,5% (62-64j) & 10% (65j) HOGER: 20% (60j) & 18% (61 j) Striktere afbakening 80%-regel + bijkomende beperking: aanvullend + wettelijk pensioen: < 80% laatste brutobezoldiging < hoogste overheidspensioen Verplichte uitbesteding interne pensioenprovisie (+ taks 4,4%)

21 Voordeel alle aard bedrijfswagen Nieuwe formule vanaf aj. 2013: prijs vervangt afstand CATALOGUSWAARDE x [5,5 + 0,1 x (CO2uitstoot 95 diesel of 115 benzine)]*/100 x 6/7** = VAA*** * max. 18 / min. 4 (bv. elektrische wagen) ** 1/7 verworpen uitgave vennootschap (= 17% x 6/7) *** minimum 820 euro (niet geïndexeerd wettelijk basisbedrag)

22 Voordeel alle aard bedrijfswagen VW Passat 1.6TDI - CO2 114 g/km euro euro x [5,5 + 0,1 x (114 95)]/100 x 6/7 = 1592,06 euro VAA oude regeling*: 1396,50 euro (5000 km) of 2094,75 euro (7500 km) * op basis van index aj. 2013

23 Voordeel alle aard bedrijfswagen Porsche Panamera turbo S - CO2 270 g/km euro euro x [5,5 + 0,1 x ( )]/100, beperkt tot 18 x 6/7 = ,70 euro VAA oude regeling*: 3024 euro (5000 km) of 4536 euro (7500 km) * op basis van index aj. 2013

24 Voordeel alle aard bedrijfswagen Art. 36 WIB92 Personenwagen, dubbel gebruik, minibus (bedoeld in art. 65 WIB92) Cataloguswaarde = gefactureerde waarde incl. opties en btw, vóór korting zowel voor nieuwe als tweedehandswagen: dus voor tweedehandswagen NIET nieuwwaarde, maar bedrag op factuur!

25 Voordeel alle aard bedrijfswagen Referentie-CO2-uitstoot (95 of 115): jaarlijks bij KB vastgelegd CO2-uitstoot niet gekend: forfaitair 195 g/km diesel of 205 g/km benzine/lpg Minimum VAA: 820 euro (te indexeren, euro aj. 2013) Persoonlijke bijdrage aftrekbaar van VAA (niet van catalogusprijs)

26 Voordeel alle aard bedrijfswagen: correlatie met aftrek werkelijke beroepskosten Aantal km woon-werkverkeer werkverkeer GEEN invloed op VAA Aftrek werkelijke beroepskosten 15 cent/km (art. 66 en 66bis WIB92) beperking beroepskosten tot bedrag VAA (+ persoonlijke bijdrage) neveneffect: carpoolers verliezen aftrek 15 cent/km! (aanpassing art. 66bis WIB92 viseert niet enkel bedrijfswagen) aanpassing wetsontwerp?

27 Voordeel alle aard bedrijfswagen: verworpen uitgave vennootschap Cataloguswaarde x CO2coëfficient (4 18) x 1/7 Of VAA x 17%* (art. 198 en 207 WIB92) * 1/7 = 6/7 x 16,67% 67% (afgerond 17%)

28 Voordeel alle aard gratis woning, verwarming Aanpassing art. 18 KB/WIB92 (vanaf aj. 2013) Rechtspersoon stelt gebouwd onroerend goed kosteloos ter beschikking van bedrijfsleider of werknemer: niet-geïndexeerd KI > 745 euro VAA = geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8 (i.p.v. 2) indien gemeubileerd: verhoging VAA met 66,67% (2/3) Verstrekking gratis verwarming/elektriciteit aan bedrijfsleider of leidinggevend personeel: VAA verwarming = ongeveer 1820 euro (na indexatie) nu: 1640 euro VAA elektriciteit = ongeveer 910 euro (na indexatie) nu: 820 euro

29 Belastbaar voordeel aandelenopties Niet-beursgenoteerde t opties Belastbaar voordeel aandelenopties aangeboden vóór 2012 = 15% van waarde onderliggende aandelen (Wet van 26 maart 1999, BS 1 april 1999) Belastbaar voordeel aandelenopties aangeboden vanaf = 18% van waarde onderliggende aandelen

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn?

Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn? Antwerpen 6 december 2011 Geachte cliënt Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn? Het socialistisch gedachtegoed heeft er in de regeringsverklaring Di Rupo ongetwijfeld

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

Programma. Het einde van de sessie is voorzien rond 21u30

Programma. Het einde van de sessie is voorzien rond 21u30 In samenwerking met Programma Inleiding (Patrick Kessels) ADMB (Peter Van Eynde) ZENITO (Jos Meyen) Begrotingsmaatregelen (Peter Vandersteegen en Patrick Kessels) Slotwoord (Peter Vandersteegen) Het einde

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering)

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

1. Roerende voorheffing

1. Roerende voorheffing 1 Inhoud 1. Roerende voorheffing 2. Notionele interestaftrek 3. Meerwaarde op aandelen 4. Onroerend goed in vennootschap 5. Bedrijfswagens 6. Thin cap 7. Geheime commissielonen 8. Strijd tegen fraude 9.

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Federale regering 27/11/2014. Programmawet: belangrijkste maatregelen

Federale regering 27/11/2014. Programmawet: belangrijkste maatregelen Federale regering 27/11/2014 Programmawet: belangrijkste maatregelen FINANCIËN 1. Forfaitaire beroepskosten In België zijn de lasten op arbeid te hoog in de personenbelasting. Verhoging van de forfaitaire

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Recent werd bij de regeringsformatie een politiek akkoord bereikt over de begroting, waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen van

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie