Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig"

Transcriptie

1 Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2014 II volgende fiches / attesten inzake aangifte inkomstenbelasting mbt. Inkomsten 2014: Persoonlijke gegevens: Burgerlijke stand: - waren er wijzigingen tijdens het jaar 2014? (datum wijziging) - situatie op 01/01/2015: - ongehuwd / niet wettelijk samenwonend / feitelijk samenwonend (schrappen wat niet van toepassing is) - gehuwd / wettelijk samenwonend - gescheiden / weduwe(naar) - is er een huwelijkscontract? Gemeenschap bijvan de Nationale goederen Bank (wettelijk van België stelsel) (gelieve ons een kopie van de melding van buitenlands rekeningen te bezorgen - - werden er later eventueel wijzigingen aangebracht Scheiding van goederen - werden er later eventueel wijzigingen aangebracht -> kopie van het huwelijkscontract bezorgen! Gezinslasten : - kinderen ten laste per 01/01/2015: Naam Voornaam Geboortedatum Gehandicapt Co-ouderschap Bij co-ouderschap: bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd? - Andere personen ten laste binnen het gezin per 01/01/2015: (inwonende ouders, ) Naam Voornaam Geboortedatum Verwantschap Aangifte PB inkomsten 2014 / AJ / 5

2 Inkomsten van onroerende goederen -> kopie van het aanslagbiljet onroerende voorheffing van alle onroerende goederen (gronden, gebouwen) in persoonlijk bezit Vanaf inkomstenjaar 2004 dienen de onroerende inkomsten te worden aangegeven op basis van het eigendomsrecht. Het is dan ook zeer belangrijk aan te duiden wie eigenaar is van een bepaald onroerend goed en of er eventueel mede-eigenaars zijn, andere dan de partner(s). Let vooral op in situaties zoals: verdeling na echtscheiding, erfenis, gezamenlijke aankoop, LET OP: vermeld ook onroerende goederen in het buitenland! Onroerend Goed : - ligging (adres): - het betreft: grond / woning / appartement / opbrengsteigendom / kantoor / magazijn / garage - wie is eigenaar : partner 1: (naam) % partner 2: (naam) % overige: (naam) % 100% - is deze woning aangekocht in 2014 : - datum ingebruikname van de woning (bewonging / verhuis) - werd deze woning 5 jaar of langer in gebruik genomen : - het betreft de eigen woning die U zelf betrekt : - (gedeeltelijk) gebruikt voor eigen beroep : - onroerend goed wordt verhuurd : naam van de huurder adres van de huurder ontvangen huur op jaarbasis beroepsmatig gebruik door de huurder - Energiebesparende uitgaven: enkel dakisolatie, betaald in 2014: - kopie van de factuur met de nodige vermeldingen + attest aannemer - bewijs van betaling - Is het onroerend goed verkocht in 2014? - datum verkoop - verkoopprijs - aankoopdatum onroerend goed - Was er leegstand tijdens het jaar 2014? van tot (Indien meerdere onroerende goederen tijdens het kalenderjaar : gebruik dan het extra invulformulier) Aangifte PB inkomsten 2014 / AJ / 5

3 Leningen met betrekking tot onroerende goederen "Nieuwe" lening Bent u tijdens het jaar 2014 een lening aangegaan voor de aankoop of de verbouwing van een woning of werd in 2014 een bestaande lening geherfinancierd? a) Aankoop van een woning : gelieve volgende kopies te bezorgen : - aankoopakte - leningakte - schuldsaldoverzekering gelieve volgende originele documenten te bezorgen : - eenmalig attest (basisattest) van de leningakte - eenmalig attest (basisattest) van de schuldsaldoverzekering b) Verbouwing van een woning - idem kopies + attesten bij aankoop lening - waarde van de verbouwingen (u moet dit kunnen aantonen met facturen van aannemers) "Oude" lening De door U betaalde intresten van reeds lopende contracten van hypothecaire leningen hebben betrekking op: Lopend contract 1: Lopend contract 2: Lopend contract 3: contract 1 contract 2 contract 3 - heeft betrekking op onroerend goed : 1 / 2 / 3 1 / 2 / 3 1 / 2 / 3 - lening voor aankoop / bouw eigen woning - lening voor verbouwing van de eigen woning - de woning is voor beide partners de enige woning -> Fiscale attesten aflossing kapitaal + intresten -> Vermeld duidelijk welke aflossing betrekking heeft op welk onroerend goed!! Wedden, lonen, werkloosheidsuitkering, ziekte, invaliditeit, vervangingsinkomen en brugpensioen, -> alle (loon)fiches die hier betrekking op hebben - Indien u stempelgeld hebt ontvangen, gelieve ook deze fiche te bezorgen - Fiche verlofkas (voor arbeiders) / jaarlijkse vakantie - Veranderde u van werkgever tijdens het kalenderjaar? Dan is het noodzakelijk dat wij over ten minste twee loonfiches beschikken - ook inkomsten uit buitenlandse oorsprong dient u te bezorgen! afstand woon-werkverkeer; enkele afstand : aantal effectief gewerkte dagen in 2014: km dagen aandelenopties : hebt u deze in 2014 ontvangen, gelieve ons een kopie van het optievoorstel te bezorgen Aangifte PB inkomsten 2014 / AJ / 5

4 Pensioenen -> alle fiches die hier betrekking op hebben - ontvangt u pensioen uit het buitenland : Land : Totaal ontvangen in 2014: - heeft u een levensverzekering afgekocht? -> kopie van de fiche Onderhoudsuitkeringen hebt u deze betaald of ontvangen in 2014? BETAALD / ONTVANGEN wie is de genieter of schuldenaar : naam adres verwantschap betaalde of ontvangen bedrag (op jaarbasis) Alle bankuittreksels, waarin de betaling/ontvangst van een dergelijk uitkering is gebeurd, bezorgen Levensverzekering & pensioensparen -> kopie van de fiche(s) - indien u een nieuw contract aanging, kopie van het contract bijvoegen Contract 1 Contract 2 - betreft een levensverzekeringscontract ter dekking van: Contract 1 Contract 2 - een hypothecaire lening - heeft betrekking op onroerend goed 1 / 2 / 3 1 / 2 / 3 - andere (levensverzekering) - wie is de begunstigde van het contract : Aangifte PB inkomsten 2014 / AJ / 5

5 Overige - uitgaven die recht geven op een belastingvermindering -> attesten die hierop betrekking hebben - Giften - Kinderopvang tot 12 jaar (gehandicapte kinderen tot 18 jaar) - Kosten voor onderhoud en restauratie van geklasseerde gebouwen en landschappen - Pensioensparen - Sommen besteed aan werkgeversaandelen - PWA cheques - Dienstencheques - Winwinlening - passiefhuizen, lage energiewoningen, nulenergiewoningen - Woning-vernieuwing van woningen verhuurd via een sociaal verhuurkantoor - Beveiligen van een privéwoning,vernieuwing huurwoning tegen inbraak of brand - Elektrische voertuigen: aankoop nieuw voertuig/moto/driewieler (factuur + betalingsbewijs) - Voorafbetaling belasting - Inkomsten uit lijfrente DEEL 2 Enkel van toepassing voor bedrijfsleiders, vrije beroepen of zelfstandigen Attest: sociale bijdrage zelfstandige vrij aanvullend pensioen (VAPZ) gewaarborgd inkomen moederschapscheques lening beroepsdoeleinden rekeninguittreksel van de voorafbetaling Attest loonlasten (voor zelfstandigen met personeel in dienst) Meewerkend echtgenoot Aangifte PB inkomsten 2014 / AJ / 5

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

& betaald 051/30.25.45 051/31.43.89 info@demandelbeek.woonnet.be www.demandelbeek.be../../..

& betaald 051/30.25.45 051/31.43.89 info@demandelbeek.woonnet.be www.demandelbeek.be../../.. INSCHRIJVINGSPAKKET voor het KOPEN van een sociale koopwoning Datum cv De Mandelbeek - uw partner voor sociale woningbouw - dossier S.H.M. 321 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen volledig Oostrozebekestraat

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van dit document kan u contact opnemen met uw lokaal loket of met de lokale entiteit WVI. 1. Gegevens

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167 hoofdstuk 8 167 Inleiding Iemand die een woning koopt, bouwt of verbouwt doet voor de financiering ervan meestal een beroep op een hypothecaire lening. Dankzij de hypothecaire lening beschikt men over

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder die: recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

Heeft u een partner? Ja, Gehuwd Nee Samenwonend Geregistreerd Partnerschap Gescheiden? Per Nee/ Ja Per

Heeft u een partner? Ja, Gehuwd Nee Samenwonend Geregistreerd Partnerschap Gescheiden? Per Nee/ Ja Per In te vullen door &Van der Kloet Type biljet Jaar Doorgenomen op Cliënt nr. 2010 PERSOONS GEGEVENS Naam & Geboortedatum Adres & Postcode & Woonplaats Telefoonnummer & E-mail BSN & Nationaliteit Aangever

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

Vragenlijst inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW

Vragenlijst inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW Vragenlijst inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW VRAGENLIJST INZAKE HET ONBEPERKT UITSTEL VAN DE INVORDERING VAN DE BTW (artikel 84quinquies tot 84undecies van het Wetboek van de

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats :

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats : INLICHTINGENFORMULIER A DAT AANGETEKEND MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE Gelieve een antwoord

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie