een uitgave van uitvaartverzorging de Groot-de Kam bv - Veerseweg BG - Middelburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een uitgave van uitvaartverzorging de Groot-de Kam bv - Veerseweg 36-4332 BG - Middelburg - 0118-612868"

Transcriptie

1 oigiele bouwschets v geplde eidsitutie ouwcetum Uitvtkt editie 2007 ee uitgve v uitvtvezogig de Goot-de Km bv - Veeseweg BG - Middelbug Het voomlig schoolgebouw de Buitehovel doet l sids 1983 diest ls ouwcetum. Tot voig j wed dit cetum doo meedee uitvtodeemes gehuud v de gemeete Middelbug. Begi dit j heeft uitvtvezogig de Goot-de Km bv het ouwcetum gekocht e het diect godig vebouwd e uitgebeid. De vebouwig ws hoog tijd. Het pd voldeed gewooweg iet mee de eise v deze tijd, zegt Alexde de Goot. Eelijk gezegd is het eigelijk ee compleet ieuw gebouw gewo- de. Veel gelijkeis met de oude situtie is e d ook iet mee. Het ouwcetum omvt ee pchtige gote zl, die tot twee kleiee zle opgedeeld k wode. Ee modee keuke stt i diecte vebidig met de zl. Het geheel doet lles behlve kil, steke og, dkzij de dkleue heeft het ee wme uitstlig. Nst de vele luxe uitbeidige is het pd imiddels ook volledig olstoelviedelijk gemkt, icl. ee pt ivlidetoilet. BEW AA KRAN R T Vf 4 ovembe.s. zl de jlijkse ope dg v de uitvtvezogig i het ieuwe ouwcetum pltsvide. Tijdes deze ope dg kijge de opeig v het ouwcetum heeft het bedijf sids pil ee ieuwe ouwuto e bestt het bedijf 2 ovembe pecies 25 j. Os ieuwe ouwcetum Middelbug is de koo op 25 j hd weke. Ltste foto v de oude situtie, vlk voodt de vebouwigswekzmhede zoude g vge. Ee goed voobeeld v de vebeteige zij de zg. 24uuskmetjes. Dit zij kmes w de oveledee opgebd ligt e w de fmilie ee sleutel v kijgt. Zodoede k e op iede momet v de dg fscheid geome wode. Nbestde kue d zelfs gebuik mke v ee kleie keuke e toilet. mese ee odleidig doo het gebouw e kue ze keis mke met de mese chte de uitvtvezogig e divese dee bedijve met wie de Goot-de Km uw smeweke. Al met l is 2006 ee bijzode j voo de Goot-de Km. Nst de We zie de opeig v dit ouwcetum d ook ls ee koo op ee kwt eeuw hd weke. We hebbe i die 25 j bij veel fmilies ee steke vetouwesbd opgebouwd. Deze bd heeft e mede voo gezogd dt het bedijf is gewode tot wt het u is. Goothoek-foto v het opegeboke gedeelte de chtekt v het ouwcetum, hlvewege de vebouwig. Ndt het gemte v de gote zl ws opgezet, ko met het metsele v de buitemuu begoe wode. Uitvtvezogig de Goot-de Km kijgt ee ieuw gezicht Lees mee op pgi 6 v deze kt > Liks: de uitbeidig v de gote zl kijgt vom Rechts: Costuctiemedeweke beeidt het dk voo. Ope dg op 4 ovembe N de opeig zl e ee ope dg wode gehoude i het ouwcetum. Tijdes deze dg wodt u odemee i de gelegeheid gesteld het gebouw te bezichtige e pesoolijk keis met os bedijf te mke. Teves zij e die dg divese bedijve vetegewoodigd die uw betokke zij bij de uitvt. I deze uitvtkt wodt ee tl v he u voogesteld. U bet welkom os ouwcetum de Buitehovel 1 te bewodee op ztedg 4 ovembe.s. tusse e uu. 1 uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv

2 Ee uitvtvezoge be je eigelijk ltijd Hoe kom je e eigelijk bij om uitvtvezoge te wode? Voo veel mese is het ee veemd beoep. 'Dt lijkt me iet leuk', of 'ik zou het iet kue om steeds met vedietige mese om g', zij teme die sel bove kome. Yvo de Km oefet dit 'pte' beoep l 25 j uit. het is e ls het we ee beetje igegoeid, doodt ik ls kostees v de toemlige 'Thomskpel' i Middelbug egelmtig betokke kte bij uitvte. 29 J gelede bestod e ee veeigig voo de begfeisodeemes i de std, de AMBV gemd (de Algemee Middelbugse Begfeis Veeigig). Deze bestod uit de hee Dhlms, Pietese, V Hecke, Poldem e Vehulst. Yvo: Doodt ze met egelmt bij os i de kek hu dieste hielde, hd ik d ee goed cotct mee. N veloop v tijd wilde éé v he stoppe met het wsse e vezoge v de oveledee. Hij zei tege me: Yvo, dát vid ik iets voo jou. Zou je dt wek iet v me ove wille eme?. D heb ik toch wel eve ove moete deke. Op zij vezoek be ik ee tl kee met hem mee geg om te zie wt het wek ihield. E eelijk gezegd be ik i het begi ook wel ees weggelope omdt het me te veemd ws. M ee tl weke kte ik emee vetouwd e deed ik het l sel heleml llee. Zo is mij liefde voo het vk eigelijk begoe. Steeds vke kwm de vg v veschillede odeemes om hie e d te ssistee of het bezoek te otvge wee e fscheid geome wed. Ee vst ouwcetum ws e og iet. Motui bevode zich toe og llee i het oude ziekehuis v Middelbug of i Koudekeke bij vezogigshuis 'De Boede'. Ee bekede fmilie v me keeg te mke met ee ovelijde e voege specil mij om de uitvt te egele. Dt gf mij voldoede zelfvetouwe om me ls eeste vouwelijke uitvtvezogste i Zeeld tusse de me i te kome st. Het heeft wt tijd gekost, m op de duu wed ik doo lle melijke odeemes geccepteed om ls uitvtvezogste mij wek te doe. I 1983 wed doo de AMBV het ouwcetum 'Middelbug' i Ee uitvtvezoge be je eigelijk ltijd. 24 Uu pe dg, 7 dge i de week. Of het u ee doodeweekse dg is of het is eeste kestdg; je stt kl voo de mese. Zo' stellig vgt om de telefoo te kue eme. Litugieë wede modelig doo de telefoo doogegeve. Rouwdveteties wede tot uitelijk uu pesoolijk gebcht de dukkeij v de PZC i Vlissige. Alle dmiisttie wed uitgetypt op ee typemchie e opgeslge i odes. We vge os vdg de dg wel ees f hoe we het ooit zode compute, gsm, iteet of fx hebbe kue doe. gebuik geome. Ndt i de loop de je de oudste geetie uitvtodeemes e ee voo ee mee stopte, huude wij het ouwcetum tot voig j v de gemeete Middelbug. Eid voig j hebbe wij ls uitvt- iet llee veel v jezelf, m ook v je gezi. Zeke 25 j gelede, toe fx e e-mil og iet bestode. Ee mobiele telefoo? Obetlb! Het ws volkome oml dt e dus ltijd iemd bij os thuis wezig ws e de ltste wes v de oveledee e bestde e voee die zo coect mogelijk uit. We ifomee mese vijblijved ove de uitvt e het ouwpoces, zoodig stelle wij de wese voo de uitvt voof vst, met behulp v ee wilsbeschikkig. We ogisee op vezoek ifomtievode voo schole, veeigige e zogcet. Imiddels ket os bedijf 4 fulltimes, wode mijzelf, mij beide kidee e Ad Bkhuize. Sme met Ad voe ik de uitvte uit, tewijl mij dochte Agel de dmiisttie vezogt. Mij zoo Alexde is hoofdzkelijk vetwoodelijk voo het dukwek. Sme met ee tietl opoepkchte zij we uitgegoeid tot ee voouitsteved bedijf, dt de modee e selle otwikkelige v de uitvtweeld iet uit de weg gt. We hebbe os eige ouwvevoe e oze eige dukkeij. We doe e lles om de dempel os vkgebied te velge. Ee tl voobeelde hiev zij os ifomtiecetum e uitvtwikel, het ogisee v ee jlijkse ope dg e het vestekke v ee gtis ifomtiepkket e wilsbeschikkige. Ook op iteet (www.degootdekm.l) is os bedijf vetegewoodigd. Yvo de Km i het ifomtiecetum de Veeseweg. Op de duu wed i dukke tijde gevgd om ee uitvt 'voo te egele'. Ik moest d de hd v ee vgelijst de bsis opstelle e zod de odeeme tijd hd, wed ik doo hem fgelost. Ee opleidig voo dit vk hd ik toe og iet, m het viel me op dt de gespekke voo het egele v de uitvt ls vzelf gige. Gdeweg wed ik vetouwd met lles wt bij ee uitvt kwm kijke. De evig die ik op hd ged bij mij oudcolleg's zogde evoo dt ik twee j lte (i 1981) i éé kee slgde voo de opleidig uitvtvezoge bij de STIVU. Nu zou het logisch moete zij ls volgede stp ee eige zk te stte. M dt viel iet mee, omdt de uitvtweeld toe og ee echte 'meweeld' ws. Wt eigelijk veemd is, wt wom zou degelijk gevoelig wek iet doo ee vouw ged kue wode? D stod ik d met de odige evig e m' diplom op zk. Uiteidelijk heb ik toch de stoute schoee getokke e me pe 2 ovembe 1981 ls eeste vouwelijke uitvtvezogste i lte schijve bij de Kme v Koophdel i Middelbug. vezogig de Goot-de Km bv het ouwcetum gekocht e is het imiddels godig vebouwd. Op vijdg 3 ovembe wodt het officieel geoped. De schf v dit ouwcetum zie ik ls ee koo op 25 j hd weke. M sommige dige zij ogewijzigd gebleve: we st ltijd kl voo de mese. Dt is ltijd oze pioiteit geweest. We begeleide de fmilie i de moeilijke dge tusse het ovelijde e de uitvt. We luiste- Dit lles hebbe wij kue beeike omdt i de fgelope 25 j mese vetouwe hebbe gekege i os bedijf. We zulle e i de toekomst lles doe dit vetouwe te behoude! Mximl TV: zodg 5 e dodedg 9 ovembe is Yvo iede uu te zie i het pogmm Stijl Mgzie v Mximl TV. N h studie fotogfie de kustcdemie v Msticht otwept, de uit Vlissige fkomstige Suze Bohcke ode de m B & W BVBA ue die gemkt wode v veschillede metle. Deze kue i stij ls ook i hooggls gepolijst wode. Om het og pesoolijke te mke, k de u wode voozie v ee gvue. Nst ue otwept Suze ook ssiede e dee mogelijkhede voo het bewe v s. Suze Bohcke is wezig tijdes de ope dg v de Goot-de Km bv op Ztedg 4 ovembe. Nieuw: Igietige v bijzodee heieige Assiede B & W BVBA METALEN URNEN uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv PoteXio u 2

3 DVD-opme v uitvt ls ouwvewekig De eeste levesje v je kid, de diplom-uiteikig v je zus, het huwelijk v ome Kees; we egistee het lleml op foto e video. Het vstlegge v de uitvt is vk mide vzelfspeked. Toch komt het steeds vke voo dt ook de uitvt digitl vstgelegd wodt. Als je wezig bet op de uitvt v je pte, je vde of moede, bevid je je vk i ee oes. De mooie woode v de spekes g ddoo vk Alexde de Goot ogemekt lgs je hee. D is het pktisch wee je lte, op ee tijdstip dt je e toe bet, de uitvt teug k kijke. Of stel je voo dt beplde fmilielede iet bij de uitvt wezig kue zij omdt ze te ve weg woe, of ziek zij. Of wee iemd op joge leeftijd ovelijdt e kidee chtelt die og zo jog zij, dt ze mpe kue beseffe wt de dood ihoudt. Zij kue op ltee leeftijd eg gebt zij met ee visuele opme v de uitvt., zegt Alexde de Goot. Zie het ls ee stukje ouwvewekig. Het opeme v de diest op cssette of cd is wel beked. Het filme v ee uitvt is iets v de ltste tijd. Ekele je gelede keeg ik het eeste vezoek hievoo vuit de fmilie zelf. Deze we zo tevede ove het esultt dt de uitvtodeemes v os bedijf het bewust zij g pomote. Tijdes het egele v ee uitvt wodt u ook stdd gevgd of de uitvt op foto of dvd moet wode vstgelegd. Voodt ik ee uitvt op video vstleg, stel ik eest ee 'diboek'met de fmilie sme. Di otee ik duidelijk wt zij pecies vewchte v de opme, welke muziek zij evetueel ode de beelde wille hebbe ezovoot. Voof loop ik de oute die tijdes de uitvt fgelegd wodt, zodt ik de juiste cmepute vid om tijdes de uitvt iet ls stoede fcto gezie te wode. Het liefst film ik uit de losse hd, met ee vst sttief wodt ee opme l sel eg sttisch. Ndt de opmes gemkt zij, bewek e motee ik het beeldmteil e de muziek tot éé geheel. Dt is best ee tijdoved kwei. Wee ik de eidmotge op dvd of video heb gezet, mk ik e ee bijpssed hoesje bij. Mij oudes Mij steve is deze sevice betlb te houde. Als uitvtvezogig wode wij egelmtig beded doo divese bedijve, vk v ve buite Zeeld, die ee degelijke sevice biede. De tieve dvoo vid ik schdlig hoog. E wode bedge geoemd die oplope tot euo. Met tots k ik he diect meedele dt wij deze sevice l je zelf biede voo ee betee pijs. Het beeld v mij oudes stt op mij etvlies gescheve twee mese Alexde de Goot is begi dit j vde gewode v ee zoo. Als gfisch vomgeve vezogt hij bie de uitvtvezogig sids 1999 de PR, het ouwdukwek, de huisstijl e de jlijkse ope dg. Zelf zeg ik lieve dt ik vetwoodelijk be voo de cetieve kt v de uitvt! die gve wt ik u bezit liefde e dcht e eebied voo mese oog voo het kleie ook i de tuu dkb be ik voo wt zij mij hebbe gegeve op mij ietvlies stt het beeld v mij oudes gescheve De dvd s wode compleet met hoesje e lbel fgeleved I Sipkes de Smit uit: A het licht gekome ISBN Koste videoegisttie: v.. 275,Vedee ifomtie: Reclme-buo Alloud Gphix! telefoo: d g p hi x! de g i s k, ete we. l t p k. m com du t het e p s k o k of ee e v elij tge e h w o i d ez o sc log bee vew s ep i f!. l e t g eft, e t voo phix, zo ede k t e e h m e be of h d g gfi elijk! x e hi sit ti ou oto og p web ete, All f ze m g v v d u u ee d culie beid tot o o i All dit ijl, ee pt et ge oot f t f s O is jk o p h be h Toets 26 hu keli lles o kig 4336 JR Middelbug z k we Oo tobe i: fo e: t: f: ou m d oe d eb e w 3 Al l w sig ll. ww u o d p g. x i h l uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv

4 Ntuusteebedijf Geboedes Domiicus Het bedijf v Geb. Domiicus vidt zij oospog i 1975, toe het voomelijk kustmmee vestebke poduceede voo woige. Het kustmme wed l sel vevge doo écht tuustee. I 1987 is het ssotimet uitgebeid met kemische tegels, siti, kchels e gedekstee. Imiddels is het Zeeuwse bedijf uitgegoeid tot ee v de ldelijke mktleides met vestigige i Westkpelle, Goes, Dodecht e Amstedm e ket het 75 wekemes. Voo de lgehele fdelig gedektekes is Pete Domiicus vetwoodelijk, zij colleg Willy Otto vezogd de vekoop dv i de showoom v Westkpelle. E is veel veded, zegt Pete Domiicus. Kijk m ees od op ee begfplts e vegelijk de stee v u met die v 30 j gelede. Het zl je opvlle Gekleud smeltgls (ood, bluw, geel e goe) i combitie met mtgls e zdstlfiguties. dt de modee gedekstee bij lleml uiek zij. Dt komt omdt mese vdg de dg ee stee pesoolijk wille mke. Die mogelijkheid is e, wt tegewoodig zij de mogelijkhede vijwel obepekt. Oze speciliteit is d ook het vevdige v ee uiek gedekteke. Ee gedekteke voo op ee gf wodt meestl ee p weke de uitvt besteld. Dit gebeut de hd v ee pesoolijk gespek met de bestde(), meestl i ee v oze showooms. Wee de tekst e de mteilsoot zij bepld, wodt ee fduk gemkt op ppie. Vf dt momet duut het og cic 10 weke voodt de stee op het gf gepltst k wode. Die tijd is odig voo het gf om te stbilisee e voo os om de stee te poducee. Wt iet veel mese wete is dt wij ook ee veguig voo het gedekteke moete vge bij de gemeete. Om de peiode tusse uitvt e defiitieve pltsig te ovebugge, pltse wij ee zg. 'tijdelijk' steetje op het gf. Op dit steetje v ogevee 30 bij 20 cm. stt de m v de oveledee. Nst de vom v de modee gedekstee is de mteilkeuze tegewoodig eom. I het begi Willy Otto e Pete Domiicus i hu showoom te Westkpelle wekte we voomelijk og met de odehoudsgevoelige vite hdstee uit België e mme uit Itlië. Imiddels is de techiek zo eom vebeted, dt zelfs de hdste giet steesoot, v w ook te weeld, bewekb is gewode Wee gevgd wodt de ieuwste 'ted' op het gebied v gedektekes, komt het twood ee beetje uit ovewchte hoek: Gls, zegt Willy Otto. Hievoo zij wij sids ee p j dele voo Zeeld v At-Emotios, dt ee odedeel is v Tetteode Gls uit Voothuize. Bie het zee uitgebeide techiekespectum v At Emotios is het mogelijk om dik gls te buige, te zdstle e te smelte i ee gote divesiteit stuctue. Ook het toepsse v kleu is mogelijk doo het toevoege v bijzodee soote gekleud gls welke wode vesmolte e doo de toevoegig v emilles of glspoedes of koels. De bewekig v gls ket dus vijwel gee geze. Ook de tspte eigeschp v het mteil is zee symbolisch e biedt veel mogelijkhede i combitie met dee mteile, zols tuustee e RVS. Vede is het goed te oeme dt gls, evels de hdee steesoote wode giet, bovedie geoeg odehoudsvij is. Sids kot is het ook mogelijk om hschepe kleuefoto's i het gls te bde wdoo deze goed bestd zij tege wee e wid e beschemd zij tege vekleuig doo UV stle. De techiek stt dus og steeds iet stil!, besluit Willy Otto. Geboedes Domiicus heeft ee showoom i Westkpelle e ee showoom i Goes. Ee tl voobeelde v bovegeoemde gedektekes zl wode getood tijdes de ope dg v uitvtvezogig de Goot-de Km bv. Mee ifomtie: tel e ope dg de Goot-de Km 4/11/ 06 Ojeplei 41 Oost-Soubug tel Plzzoli Huis is het steuput voo mese met kke. Ook voo bestde is e uimte i dit huis. Mee ifomtie vekijgt u vi oze website, os telefooumme of vi oze vijwilliges op de ope dg v uitvtvezogig de Goot-de Km bv. steuput voo mese met kke Tomb gfkiste biedt mee d llee zes plke Vf 1998 levet Tomb gfkiste uit Gedige (Geldeld) gfkiste op mt. Dit eltief joge bedijf is sids ekele je vst levecie v uitvtvezogig de Goot-de Km. Rit v Tomb gfkiste: Oze mssief houte gfkiste zij vekijgb i elze-, gee- e eikehout. Dtoe biede wij ee uitgebeid pogmm met hdgepe, sluitschoeve e vele kleustellige. Doo de vele houtsoote, kleue, hdgepe e bekledig zij tlloze combities mogelijk. Wee me doo de uitgebeide ctlogus bldet, spigt vool de bekledig eg i het oog. Dit is duidelijk ee specilistie v het bedijf. Voo de biebekledig wode llee tuulijke mteile gebuikt zols ktoe, zijde, lie e fluweel. Tomb is het eeste bedijf i Nedeld dt gebuik mkt Sids 2004 heeft os bedijf ook ee tl uitvtkiste i de collectie, uitgevoed i spplt met eike- of kesefiee. Alle kiste, zowel de mssieve ls de spplte kiste, zij v uitzodelijke kwliteit. Alexde v de Goot-de Km: Doodt Tomb veel pesoolijke zog besteedt de fwekig v de kiste, zij Fid v Ovebeeke-Veschuu AtelieGleie 8e4 beelde i: bos kemiek lumiium cemet stee ook voo gfkust! Idi Gdhil JG Goes Tel.: E-mil: Veell wodt gekoze voo ee spplte kist met vlk of vehoogd deksel. v hdbedukte bekledige. Deze exclusieve collectie is specil voo Tomb otwope e bestt o.. uit otwepe met oze, egele e divese tekes. Wt iet veel mese wete is dt het ook mogelijk is zelf bekledig of ee kistkleed te mke. Hiedoo kijgt de kist tijdes de opbig ee wt pesoolijk kkte. Ifomtie hieove wodt op vezoek doo uitvtvezogig de Goot-de Km vestekt. De bekledig k wode bedukt met ee bestde of eige pit wij eg ove dit bedijf tevede. Dmee odescheide zij zich v lle dee levecies v gfkiste. Rit: Adcht voo idividuele wese, kwliteit e mtwek eme i oze diestveleig ee cetle plts i. Dt is l vf het begi ee kemekede eigeschp v Tomb. Oze pesoolijke bedeig wodt, gezie de vele positieve ecties v bestde, d ook zee gewdeed. Mee ifomtie: uitv. vez. de Goot-de Km tel iteet: ope dg de Goot-de Km ztedg 4/11/ 06 uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv 4

5 Het is belgijk ee ustput te zij Ik weet het iet Zl het gemis oveg zl het gemis ooit oveg zl e ee tijd kome dt ik iet mee je dek? ik weet het iet l scheeuwt de hele weeld dt gemis zl echt slijte M hoe k ik dt wete u het vediet e het gemis og m et begoe zij Ik mis je i de ue e de dge i de chte die og m et begoe zij voo mij zo zode jou Ik weet het iet 2004 I Sipkes de Smit uit: Ik mis je zo ISBN The Geeoom Ochidee Twee ml pe week bezoekt Ad Riemes de bloemeveilig i Nldwijk. Met uim 40 j evig weet de bekede bloemevekope uit Middelbug pecies wt de mese wille. Zij wikel 'The Geeoom Ochidee' bevidt zich i de Sit Jstt 3. Nst bloeme e plte vekoopt Ad sme met zij vouw Soj ook buidsboekette e cdeutikele. Sids 25 j vezoge zij ook de ouwgemete voo uitvtvezogig de Goot-de Km bv. The Geeoom Ochidee heette voohee Bloemkdo Ochidee. Sids ekele je heeft Ad zich geslote bij de ldelijke fchise ogistie. M de klt mekt d iets v, hoo. De fomule blijft zols ik 'm l 40 j voe: bloeme, plte e c d e u t i k e l e. Vo o d e ieuwste cdeutikele g ik ee p ml pe j Goud, w de ieuwste teds gepeseteed wode. Het is leuk om dt te combiee met bloeme e plte. Specil voo ouwbloemstukke is ee uitgebeide ctlogus I de je 80 vehuisde hij v de povicie Utecht de povicie Zeeld e hd op dt momet gee wek. N gesolliciteed te hebbe bij ee uitvtbedijf is hij ls opoepkcht i dit vk teechtgekome. Met ee kleie 'ovestp' het opeb vevoe is hij imiddels teug i de uitvtbche. Sids 2 ½ j wekt Ad Bkhuize ls uitvtvezoge bij de Goot-de Km. Mij teugkomst i de uitvtbche voelde ls 'thuis kome'. Zeke bij ee bedijf wt l 25 j stt voo ee zogvuldige e betokke uitvoeig v h wekzmhede; het begeleide v uitvte e d met me het begeleide v de fmilie. Ik k mij d heleml i vide. De wijze wop Yvo de Km het bedijf sme met h kidee, Alexde e Agel, ihoud heeft gegeve, k llee m bewodeig e espect opoepe. Ik hoop op mij mie d og lg bij te dge. Omdt voo veel mese het beoep uitvtvezoge veemd is, wt boeit je d om dt wek te g doe? De veelzijdigheid v het wek speekt mij eom, i het bijzode de omgg met mese. Het is ook ee uitdgig om de ltste wes v de oveledee op ee juiste mie vom te geve e uit te voee. Iede mes is des, dus is ook iedee uitvt des. Gee twee uitvte zij hetzelfde. I de dge tusse het ovelijde e de uitvt pobee ik ee vetouwesbd met de fmilie op te bouwe. Je gt i die p dge heel uw met elk om. N biekomst v ee meldig v ovelijde zl de eeste zog beschikb met tietlle voobeelde. Het bod is iet mee te vegelijke met de ouwstukke uit de tijd dt ik et bego, zegt Ad. Bestode de bloemstukke toe voomelijk uit oze e witte bloeme, tegewoodig is iedee kleu e iedee bloem toepsb i ee ouwstuk. De 'Soloti' (ook wel beked ls 'het hekmmetje') is typisch zo' bloem die de ltste je eg populi is. Tewijl hij e toch l tietlle je is. Voo specile wese i de vom v ee specifieke bloem of ee beplde vit doe ik ltijd mij best om het de klt de zi te mke. Ajes e oze zij het hele j doo leveb, dt is ltijd l zo geweest. Oveiges geldt dt tegewoodig voo veel ltijd uitg de oveledee, deze te vezoge e te klede. Het is fij ls blijkt dt fmilie die vezogig zelf wil geve of e bij wezig wil zij. De Uitvtvezoge Ad Bkhuize tedes v de ltste je is dt de fmilie zo veel mogelijk zelf wil doe. Dit stimulee wij w m mogelijk is. Wee me dit echte wil k ook lles i oze hde wode gelegd. Het meehelpe veschillede odedele v de uitvt k helpe i ee stukje vewekig. D wodt de vezogig v de uitvt ps i gg gezet. Mij wek bestt d i hoofdzk uit heel veel luistee. Gdeweg met lle cotcte die e zij otstt e vk ee bijzodee bd. Het is belgijk dt je voo de fmilie ee ustput kut zij i die dge, ee cotctpesoo w me met l hu vge teecht k. Als uitvtvezoge deel je i de emotie v de fmilie i die peiode e het komt d egelmtig voo dt je zelf ook eve ee bok i je keel moet wegslikke. Ik schm me iet om dt toe te geve. Ee uitvtvezoge is ook ee mes e iet v stee. Iets wt bij veel gespekke voe komt zij de uitvtvezekeige. Zeke de oudee geetie heeft og veel oude polisse v kleie bedge. Deze oude polisse blijve hu wde behoude. Wij stue deze doo de beteffede vezekeigsmtschppij. Dit geldt voo lle vezekeige die geld uitkee, de zogemde kpitlvezekeige. Dst zij e tuulijk ook de zg. tuvezekeige. E zij veel mese die hievoo kieze met de gedchte dt lles ficieel geegeld is ls me komt te ovelijde. Hels is oze evig dt veel tuvezekeige mese iet vijlte i de keuze v uitvtodeeme. Kieze zij voo ee dee odeeme, d wode ze chtef vest met ee ext ekeig. Volges oze keis is deze wekwijze iet toegest volges de wet, m het blijkt eg moeilijk dit te doobeke. De Goot-de Km is e wil iet gebode zij ee vste vezekeigsmtschppij. Zo k zij op vije wijze hdele om mese bij te st op het momet wop zij wode ovevlle doo ee stefgevl. Nst bloeme e plte vekoopt The Geeoom ook cdeutikele mee bloeme. Dek dbij de ochidee, of de zoebloem. Die kome d uit Isël of ZuidAfik. Toch zij e ltijd og bloeme wvoo dt og iet geldt. D doe ik mij best ee pssed ltetief te vide. Voo de specile wese biedt de veilig vk uitkomst. Bij het egele v ee uitvt komt de keuze v de bloeme diect de ode. V de Gootde Km veeem ik uim op tijd welke ouwgemete gewest zij e of e ee lit met ee pesoolijke tekst bij moet. klei bosje bloeme beteft of ee uitbudig bloemstuk, ze wode lleml met eveveel liefde doo Ad gemkt. Het is teslotte het ltste wt ik voo iemd k betekee. Mee ifomtie: tel iteet: De bloeme wode ove het lgemee op de dg v de uitvt bezogd, omdt ze d het vest zij. N de uitvt k ee bloemstuk op het gf, op het bloemeveld of op het stooiveld wode gelegd. Ook bestt de mogelijkheid de bloeme op het gf te legge v ee fmilielid, of bij ee bepld moumet. Vk wode de kte e lite de uitvt mee huis geome. Ad Riemes voo zij wikel i de St. Jstt te Middelbug 5 Alle bloemstukke, of het u ee De Soloti (het hekmmetje ) is tegewoodig eg populi uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv

6 Ee ieuw gezicht voo de Goot-de Km N 25 j het logo met het kekm e de tk te hebbe gevoed, is het tijd voo ee ieuw logo, ldus Alexde de Goot. Met zij gfische chtegod is hij vetwoodelijk voo 'het gezicht' v de zk, wt voo het gootste gedeelte bepld wodt doo het logo. Zowel het oude ls het ieuwe logo kome v zij hd. Op zich is e iets mis met het oude logo, llee het stlt iet de sfee uit v os bedijf. Dit ieuwe logo is ls het we met os bedijf mee geëvolueed. Het ieuwe logo bestt uit ee hlf hefstbld, wt de vegkelijkheid voostelt. Bie, i het ht v het bld, is ee ode vom zichtb wuit ee kleiee ode vom los komt. Alexde; De ode vome st symbool voo het loslte v ee stukje v jezelf. Je zou het ook kue zie ls ee ommig. Wee je te mke Ee ieuw logo beteket dus ook ee ieuwe uitstlig. Voohee ssocieede me het logo met de tk voo het kekm diect met os bedijf. Dt wil zegge dt het Uited is het otwepe v logo's ook bsoluut gee uitzodeig is. Het is geweldig om voo de meest uiteelopede bedijve ee logo te mke. Ik zie het d ook ls ee uitdgig om de sfee v het bedijf i het logo te vge. Achte de meest simpele logo's gt vk mee voobeeidig voof d je zou deke. Ee goed logo hoot kcht uit te stle i l zij eevoud. Dst mg het die kcht iet velieze wee het stek vegoot of vekleid wodt. Dt geldt ook voo wee het otwep i kleu, zwt/wit of i ee Dges Co Bs e Kees Goeewege Dge zij bij ee uitvtvezogig is iet zo m ee beoep. Het is belgijk e mede vetwoodelijk voo te zij dt ee uitvt etjes e espectvol veloopt, zegt Co Bs. Voo Kees Goeewege is het ee stukje levesvevullig. Beide hee zij i diest v de Goot-de Km. Co l 7 j, Kees et 4 mde. Ndt hij bij de mie hd gezete, bleek dt hij tijdes zij pesioe iet stil ko zitte. Co Bs (68) egeede op ee dvetetie i de kt e wed i 2000 geome bij de Goot-de Km ls opoepkcht. Op deze mie doe ik og steeds wek w ik heleml chte st. Wekzmhede die voo kue kome zij het dge v de kist kijgt met ee ovelijde wodt je gecofoteed met tietlle tegestellige. Dit ieuwe logo zit, odks zij eevoud, ook vol met tegestellige: het bld hoekig e hefstbui gekleud, tewijl de ode vome biei stk zij met fisse goee letekleue. Oud e ieuw, klssiek e mode. Het stt symbool voo steve, m tegelijketijd ook voo ieuw leve. Nst het weke bij de uitvtvezogig heeft Alexde de Goot sids zes j ee eige eclmebueu, dt teves vetwoodelijk is voo de website v de uitvtvezogig ekele kleu ls bijvoobeeld zwt getood wodt. Teves is het ee beeldmek dt ls bsis geldt voo de hele huisstijl, oftewel de visuele idetiteit v ee bedijf. Dek dbij de wezigheid op biefppie, visitektjes, uto- e mbeletteig, etc. wode, heb ik totl gee pobleem. Dg of cht, wee ik opgeoepe wodt, st ik kl wt tijd zl koste voodt me os opieuw gt idetificee met het ieuwe logo. Dom zulle beide logo's voolopig bij oze dveteties e dee medi gecommuiceed wode. Eid volged j zulle we het heleml los kue lte, die tijd heeft het echt odig. Zelf be ik ev ovetuigd dt dit ieuwe logo miiml og ees 25 j mee k! Mee ifomtie: Reclme-buo Alloud Gphix! telefoo: Co Bs Kees is sids kot begoe ls dge. Ik kte i de tijd dt ik i steekziekehuis Wlchee wekte egelmtig i cotct met veschillede uitvtvezoges, wode de Goot-de Km. Het kwm wel ees voo dt me mij voeg eve ee hdje toe te steke. Begi dit j wed ik doo Yvo de Km beded om ls opoepkcht te kome weke. D hoefde ik iet lg ove te deke. Het is mooi e dkb wek. Dbij weke we hecht sme i ee leuk tem. Kees Goeewege bij ee begfeis, het ijde i de ouw- of volgwge, m ook het ovebege e vezoge v ee oveledee het ovelijde. Voo vezogig heb ik dit j mij diplom behld. Met de vibele tijde wvoo ik opgeoepe k Hesselms Itetiol Hesselms Itetiol doet l vele je zke met uitvtvezogig de Goot-de Km bv. Wij zij e tots op, om i dit voo he zo bijzodee j, l. het 25 jige best v het bedijf, e de opeig v het vebouwde e veieuwde ouwcetum de Buitehovel i Middelbug, opieuw ee ol te hebbe moge spele i de iichtig v dit ouwcetum. E toch... zou ik iets wille zegge. eigelijk... ee m om je wille legge. e toch... Wij zij levecie v uitvtbeodigdhede e gevestigd i Almee. Het bedijf wed op 21 ugustus 1935 opgeicht de Luiegcht i Amstedm. Oospokelijk ws het ee fbiek tot het vevdige v lijkkistebeslg, zols dt heette i die dge. Het bedijf goeide, e ook het ssotimet wed steeds uitgebeide. Doo uimtegebek vehuisde Hesselms vuit Amstedm ee ieuwe loktie i Weesp. M ook d wed het te klei. Om oze klte goed te kue blijve bediee, zij wij i pil 2004 wee vekst ee ieuw pd i het cetl gelege Almee. wil ik je lte wete. dt... ik je vediet iet be vegete. M d... be ik bg i de weg te st. e dus... Hieode ziet u ee foto v oze Hley Dvidso uitvtmoto, die wij i 2000 hebbe geïtoduceed. Hesselms is steeds bezig met veieuwige i de uitvtbche e met deze moto zij wij d zeke i geslgd. Wij wese uitvtvezogig De Goot de Km voo u e i de toekomst heel veel goeds toe met hu ieuwe ouwcetum. lt ik het gewoo wee g... Cetief i dvies Flexibel i diestveleig Actief i smewekig! Middelbug Buiteuststt EH Middelbug T Goes Sttiospk 29/A 4462 DZ Goes T Seooskeke Toestt AA Seooskeke T uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv Vlissige Stdhuisplei 10/A 4382 LG Vlissige T Zieikzee Hvepk CD Zieikzee T

7 Agel: uitvtleide e moede v 2 zoos Hoewel ze l 12 ½ j i diest is bij de uitvtvezogig is dochte Agel de Goot (32) l bij h hele leve uw betokke bij de uitvtvezogig. Als kid hielp ze l mee chte de scheme bij koffietfels e hd ze egelmtig telefoodiest. Imiddels heeft ze h diplom voo uitvtleide e piëteitsvolle vezogig op zk e is ze op vele odedele bij de Goot-de Km izetb. Obewust ws ik beetje voo beetje steeds vetouwde gekt met het wek v mij oudes. Het ws dus voo mij ee logische stp toe ik i 1994 i vste diest td. I die tijd hdde we et oze Agel de Goot eeste ouwuto gekocht. Omdt ik kot dvoo mij ijbewijs hd gehld bestod mij wek i het begi voomelijk uit het ijde op deze ouwuto. Niet llee tijdes uitvte m ook bij het ophle v de oveledee v huis of ziekehuis het ouwcetum. Zo leede ik gdeweg de 24-uus metliteit kee die gepd gt met dit wek. E k op iede momet v de dg of cht ee beoep op je wode ged. Hoe logisch dt voo os ook is, iet veel mese st d bij stil. I 1999 behlde ik mij diplom voo het vezoge v de oveledee. Niet lg d ook die voo uitvtleide. I de je d heb ik steeds mee uitvte geegeld e uitgevoed, wdoo ik ee vetouwesbd heb opgebouwd met veschillede fmilies. Ik put d veel kcht uit, wt het is mooi e dkb wek. I ugustus dit j be ik bevlle v mij tweede zoo. Om mij gezisleve iet tekot te doe heb ik bewust ee stpje teugged e be ik imiddels pttime g weke. Dom vezog ik u mide vk uitvte. Mij voomste tk bestt u uit het vezoge v de dmiisttie, zowel voo de uitvtvezogig ls voo os ieuwe ouwcetum. Wom ee veklig v efecht? Nst lle vediet e zog ee ovelijde kome e ook veel pktische zke op je f, die geegeld moete wode. Sommige zke kue wel eige tijd wchte. Adee zke moete vij sel wode gepkt. N het ovelijde is het belgijk vst te stelle wie de efgeme zij. De efgeme kome melijk i de plts v de oveledee voo dies bezittige e schulde. Wie is bevoegd ove de bkekeig te beschikke? Wie mg de woig vekope? Wie is spkelijk voo de schulde v de oveledee? Debbie Geits, die ls otisklek bij Notis Hewig i Vlissige veel lteschppe behdelt, licht toe: Om deze vge te betwoode mkt de otis ee veklig v efecht op. Ee veklig v efecht is ee veklig wi stt vemeld wie bevoegd is mes de gezmelijke efgeme op te tede. Om deze veklig te kue fgeve, moet de otis ee tl zke odezoeke: Bij het cetl testmeteegiste ifomeet de otis of de oveledee ee testmet hd gemkt. De otis eemt ook izge i de egistes v de Bugelijke Std om te odezoeke of de oveledee gehuwd, of ls pte geegisteed, ws e of de oveledee kidee heeft. De otis zl de efgeme ifomee ove hu efechtelijke positie. De efgeme kue melijk die keuzes mke: Zij kue zuive vde. Zij zij d ook eveedigheid v hu efdeel spkelijk voo de schulde v de oveledee. Efgeme Debbie Geits is sids dit j otisklek kue ook ee lteschp vewepe. Zij zij d heleml gee efgem. Teslotte kue zij ook beeficii vde. Zij kue d iet zelf wode ge-spoke voo de schulde v de oveledee. Dit is tuulijk v goot belg ls de schulde v de lteschp hoge zij d de bezittige. Als ee efgem v ee v de twee ltste mogelijkhede gebuik mkt, zl de otis de efgem ee volmcht lte tekee, wmee bij de giffie v de echtbk de beodigde veklig k wode fgelegd. Als uit het odezoek blijkt, dt e meedee efgeme gezmelijk bevoegd zij, k het pktisch zij dt zij éé v he volmcht geve om mes de gezmelijke efgeme de lteschp f te wikkele. Ades moete zij steeds gezmelijk optede. Ook hievoo mkt de otis de volmchte kl. Het esultt v zij odezoek legt de otis vst i de veklig v efecht. Op bsis v deze veklig k de lteschp wode fgewikkeld. Deze veklig mkt ook duidelijk wie bevoegd is mes de efgeme op te tede. Het is voo veel mese veemd dt dit lleml odig is; zelfs ls e m weiig bezittige zij. Adezijds vewchte efgeme juist dt zij wode geïfomeed, wille zij wete hoe de lteschp wodt fgewikkeld e wille zij iet gecofoteed wode met schulde v de oveledee. Mee ifomtie: tel ope dg de Goot-de Km 4/11/ 06 De Htog ficiële diestveleig De mkt v de ficiele diestveleig is e ee die iet stil stt, m juist cotiu vedeig odehevig is. E vedet zo otzetted veel, zegt Sjk de Htog, eigelijk is het voo de mese iet mee bij te houde. Het is d ook iet zom dt Sjk sme met zij vouw Fsisc ee iede totldvies geeft op welke vom v ficieig d ook. V hypotheekegelig tot uitvtpolis. Al vf 1998 wekt het echtp ode de lles ovekoepelede m 'De Htog ficiële ste odedele zij hypotheek- e pesioedvies, divese vezekeige e ficieige. Om op de hoogte te blijve v lle vedeige od belstig- e socile wetgevig volge we met e g e l m t c u s u s s e e tiige. Ee tl dv lope vi de SEH (Stichtig Ekede Hypotheekdviseus) wbij wij zij geslote. Op die mie houde we iedeee op de hoogte v de ieuwste otwikkelige. mtschppije, totdt ik degee heb gevode die het beste pst bij het vezoek v mij klt. Ove de ficieig v ee uitvt wodt ik wel ees beded doo mese die l op leeftijd zij e e chte kome dt ze iet goed of zelfs heleml iet vezeked zij voo hu eige uitvt. Stel dt ee polis i 1940 is fgeslote d wodt e u og m ee fctie uitgekeed v de totle koste v ee uitvt. Om voo iemd v 70 og ee levesvezekeig f te sluite is tuulijk gee idele optie. Toch weet ik i de meeste gevlle ee pssede oplossig te vide, wbij bijvoobeeld wt spgeld gebuikt k wode. Me kijgt d vk og ee leuke ete ove die bovedie og ftekb is. Het k ee eome opluchtig zij, wee je e vetouwe i hebt dt degelijke belgijke zke goed geegeld zij. Voo vge ove bovegeoemde e dee vome v ficiële diestveleig is De Htog Ficiële diestveleig wedeom vetegewoodigd op de ope dg v uitvtvezogig de Goot-de Km bv op ztedg 4 ovembe Mee ifomtie: tel iteet: ope dg de Goot-de Km 4/11/ 06 Toost E zij zo weiig woode om te tooste wel woode loos e m dom v mij gee woode m heel gewoo mij m 2002 I Sipkes de Smit uit: Voo he die chteblijve ISBN Ove het lgemee vezogt Sjk de buitedieste, tewijl zij vouw Fsisc het biewek voo h ekeig eemt. diestveleig' sme. E met succes. I het begi diede ee gedeelte v de huiskme ls ktoo, die j gelede hebbe we het bedijf uitgebeid doo ee ktoouimte het huis te lte bouwe. Zodoede kue we de mese og bete v diest zij. Wij dvisee e bemiddele op lle gebied, m oze voom- Sjk eemt de buitedieste voo zij ekeig. Ik kom dus ook bij de mese thuis, wt wel zo pesoolijk is. De hele povicie Zeeld is dbij mij wekgebied. Zo heb ik klte v Zieikzee tot Teeuze e v Vlissige tot Bege op Zoom. Fsisc dgt zog voo de biedieste, zo vezogt zij de dmiisttie, odehoudt de ged e egelt het telefoovekee. Sjk: Ik pobee zo goed mogelijk te luistee het vehl v mij klte. Wie is mij klt, wt wil de klt e hoe k ik hem het beste v diest zij. Als bemiddel zit ik iet vst ee beplde vezekeigsmtschppij, dus vegelijk ik het bod v de vezekeigs- Fsisc e Sjk de Htog voo hu ktoo i Wolphtsdijk. 7 uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv

8 Os pesoeel stt dg e cht voo u kl Tot 7 j gelede bestod uitvtvezogig de Goot-de Km uit éé gezi. Doodt het bedijf i de loop v de je steeds gote goeide, otstod de behoefte ee goep opoepkchte. I 2000 is toe ee compleet dgestem bij elk gezocht e bestt de uitvtvezogig imiddels uit 16 medewekes. Doodt het moeilijk is kchte te vide die egelmtig beschikb zij voo opoepkchte, wisselde de fomtie v het tem wel ees i de loop de je. Toch wekt ee tl v he l zeve volle je voo het bedijf. De opoepkchte best uit zowel me ls vouwe. Voo de bedijfskledig is gekoze voo ee 2-delig kostuum met ovejs e stopds i combitie met ee gleufhoed. Hiebij is bewust gekoze voo de kleu tciet. Dit om v het geijkte zwte hoge hoede-imgo f te kome, wmee veel mese oze bche og ssociëe. De meige ove de kleu we i het begi best vedeeld, m ove het lgemee positief. N zeve j is het tijd voo ee ieuwe klediglij, wbij we ove wille g op de kleu dokebluw. Gtis ifomtiepkket Veel opoepkchte die bij het bedijf zij begoe met llee dges- e chuffeusdieste uit te voee, hebbe imiddels het diplom behld voo piëteitsvolle vezogig. Dit wil zegge dt zij op pofessioele wijze de oveledee kue vezoge. Yvo de Km: Ik be zee tots op l mij medewekes, temee omdt zij lle met espect het wek uitvoee e met zog omg met fmilie e bestde. Ze st dg e cht kl voo mij e voo de fmilie. Doodt het tem heel hecht is, weke wij op bijzode pettige wijze sme. Geheel vijblijved vestekke wij ee ifomtiepkket wt u kosteloos* kut vge vi odestde cotctgegeves. I dit pkket teft u tieve e pktische ifomtie ove de uitvt, iclusief 2 wilsbeschikkige. *) geldt llee op Wlchee e Beveld e-mil: telefoo: OPEN DAG uitvtvezogig de Goot-de Km bv ztedg 4 ovembe 2006 v tot uu Het pesoeel v de Goot-de Km voo het ifomtiecetum de Veeseweg. Met v.l... Ad Bkhuize, Agel de Goot, Alexde de Goot, Jo Dekke, Yvoe v de Pool, Yvo de Km, Si v de Lide, Louis Wite, Co Bs, Sylvi Esveld, Jold Deyèe, Bm Lidebeg e Kees Goeewege. Niet op de foto: Adé de Rijke, Piet Dellebeke e Sjk Dekke. i Rouwcetum Middelbug Buitehovel De Goot -de Km op TV: De uitvtkt kwm tot std i smewekig met ORCHIDEE Uitvtvezogig de Goot-de Km Veeseweg BG Middelbug tel.: iteet: e-mil: Lifegem Euope bv Bedseweg DC Zudet tel: iteet: e-mil: Geboedes Domiicus BV Oude Zdweg SK Westkpelle tel: iteet: e-mil: Fid v Ovebeeke Idi Gdhil JG Goes tel: iteet: degootdekm.l/opedg4.htm e-mil: Tomb gfkiste Eegieweg AD Gedige tel: iteet: e-mil: Huys Te Schelde Vlissigsestt RE Koudekeke tel: iteet: e-mil: The Geeoom Ochidee St. Jstt KA Middelbug Telefoo: iteet: e-mil: Accoutts e dviesgoep Rijkse Buiteuststt EH Middelbug Telefoo: iteet: e-mil: De Htog Ficiele Diestveleig Betiusstt JC Wolphtsdijk tel.: iteet: e-mil: Hesselms uitvtbeodigdhede Pootmolestt MT Almee tel.: iteet: e-mil: B&W BVBA metle ue Postbus AJ Vlissige tel: iteet: e-mil: Toostgeschek / Gedekegele Euopweg AJ Nieuw-Schooebeek (Dethe) tel: iteet: e-mil: Notis Hewig Coosje Buskestt LW Vlissige tel: iteet: e-mil: Alloud gphix! Toets JR Middelbug tel: iteet: e-mil: uitvtkt 2007 uitvtvezogig de Goot-de Km bv 1 Mximl: Stijl Mgzie zodg 5 ovembe e dodedg 9 ovembe (elk uu) Zie ook Mximl TeleTekst pgi 251 De uitvtkt is ee uitgve v uitvtvezogig de Goot-de Km bv. Veeseweg 36 te Middelbug. Duk: Dukkeij Wegee, Apeldoo. Vespeidig: Huis huis vespeid i Wlchee e Kmpeld doo Itelde bv, Eidhove. Oplge: Oplge: stuks. Nbestellige: pe telefoo: , of pe e-mil: Otwep e ly-out: Alexde de Goot, Alloud Gphix! Fotogfie: Alexde de Goot, Alloud Gphix! Met uitzodeig v: foto Alexde (pgi 3): Sege Mdg (po.mdg.com), foto moto (pgi 3): Hesselms It. Tekst: Alexde de Goot, Alloud Gphix! Met uitzodeig v tekst otis Hewig e Hesselms It. Gedichte: Alle gedichte zij gescheve doo I Sipkes de Smit. H gedichtebudels veschije bij uitgeveij Te Hve uit Kmpe e zij vekijgb vi uitvtvezogig de Gootde Km bv. Dkbetuigig: Oze dk gt uit dukkeij Wegee, I Sipkes de Smit, Sege Mdg, Coby v Hemet, Elle Kotebout e Tio de Goot Niets uit deze uitgve mg wode veveelvoudigd e/of opeb gemkt wode doo middel v duk, fotokopie, micofilm of welke dee wijze d ook, zode schiftelijke toestemmig v uitvt-vezogig de Goot-de Km bv. 8

Niks gedaan en toch gevangen... Kan dat zomaar?

Niks gedaan en toch gevangen... Kan dat zomaar? Niks ged e toch gevge... K dt zomr? Lesbrief voor de leerkrcht Hdleidig voor de leerkrcht Leerligebld Ee kid v cht stop je iet i ee cel. Niet i Nederld. Dt is belchelijk. Voor groep 7 e 8 v het bsisoderwijs

Nadere informatie

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016 t e v o C l io g Re Duurzm (ver)bouwe Noordoost-Brbt 2013-2016 e w u o b e m S d i e h m duurz Duurzm Bouwe Grodstoffe worde schrser, het eergievrgstuk ijpeder e os klimt verdert. Duurzm bouwe e verbouwe

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen graag met u het allerbeste te wensen voor 2016. Het wordt ongetwijfeld een topjaar!

Voorwoord. We beginnen graag met u het allerbeste te wensen voor 2016. Het wordt ongetwijfeld een topjaar! Voowood Beste oudes, leden en sympthisnten We beginnen gg met u het llebeste te wensen voo 2016. Het wodt ongetwijfeld een topj! Nu de kestvkntie gedn is begint ook de scouts opnieuw. Elke tk begint uited

Nadere informatie

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht - Herhalingsmeting

Bereik en waardering RTV Dordrecht - Herhalingsmeting Bereik e wrderig RTV ordrecht - Herhligsmetig Socil Geogrfisch Bureu bureu voor beleidsoderzoek e sttistiek ordrecht drs. F.W. Witerwerp drs. J.M. Schiff september 2006 Colofo Opdrchtgever Tekst rukwerk

Nadere informatie

16.6 Opgaven hoofdstuk 7: Producten en combinatoriek

16.6 Opgaven hoofdstuk 7: Producten en combinatoriek 166 Opgve hoofdstu 7: Producte e combitorie 166 Opgve hoofdstu 7: Producte e combitorie Opgve 71 1 + x) 3 1 + x) 1 + x) 2 1 + x) 1 + 2x + x 2 ) 1 + 2x + x 2 + x + 2x 2 + x 3 1 + 3x + 3x 2 + x 3 Opgve 72

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Walter Gillijnsschool

Walter Gillijnsschool Schoolgids 2014 2015 Wlter Gillijsschool voor jeploderwijs Rietbergstrt 2 7201 GJ Zutphe Tijdelijk dres: (tot ogeveer medio mei 2015) Vispoortplei 16 7201 ET Zutphe Telefoo: 0575-516310 E-mil: ifo@wgs.skbg.l

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Termijn cq deadline. Uitvoe rende

Termijn cq deadline. Uitvoe rende 1 4.6 ACTIEPUNTEN PERIODE INCLUSIEF WERKAGENDA -GEMEENTEN Voo de komede vie jaa is ee stevige basis gelegd doo het samewekigsvebad. E is goed zicht op de mogelijkhede va de schole e daadoo op de huidige

Nadere informatie

In dit project werken wij samen met: Technisch volledig op de hoogte

In dit project werken wij samen met: Technisch volledig op de hoogte Purp I dit project e ij sme met:? Afspr me 010-26 42 424 Trsprte offte U otvgt ee offte met ee trsprte prijs iclusief motge (idie geest) é de mogelijheid gelij ee idictie te rijge voor de oste v de istlltie

Nadere informatie

Bezonningsonderzoek realisatie hoogbouw te Utrecht

Bezonningsonderzoek realisatie hoogbouw te Utrecht Bezoigsoderzoek relistie hoogbouw te Utrecht Oderdeel v het bestemmigspl voor deelgebied 4 e 5 v Kleeild Cetrum Cocept Rpportummer HA 2963-20-RA d.d. 22 jui 2015 Bezoigsoderzoek relistie hoogbouw te Utrecht

Nadere informatie

Scharlaken II, Kobalt I, Kobalt II en Violet

Scharlaken II, Kobalt I, Kobalt II en Violet Schrle II, Koblt I, Koblt II e Violet I dit project e ij sme met:? Afspr me 010-26 42 424 Trsprte offte U otvgt ee offte met ee trsprte prijs iclusief motge (idie geest) é de mogelijheid gelij ee idictie

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Deel D. Breuken en algebra n

Deel D. Breuken en algebra n Deel D Breue e lgebr 9 9 7 7 7 9 0 Reee et stroe (). stt voor ee obeed tuurlij getl 7 9 0 Met wordt bedoeld e dus oo 0 0 Vul i: et wordt bedoeld... e dus oo... Vul oo de vjes v de stroo i: Tel de getlle

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

1 Bewerkingen met matrices invoeren via voorbeelden. , is een commutatieve groep.

1 Bewerkingen met matrices invoeren via voorbeelden. , is een commutatieve groep. 1 Bewerkige met mtrices ivoere vi voorbeelde 11 -tlle e de bewerkige ( 1, 2, 3,, ) is ee -tl met i De verzmelig v reële -tlle otere we met Defiieer de som ls ( 1, 2, 3,, ) + (b 1,b 2,b 3,,b ) = ( 1 +b

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Oktoer 2015 Commuict iliotheek Hilversum Ee oderzoek r ehoefte e tevredeheid over commuict 0 Ihoud Oepger 2 Cocluss e evige 3 Vertwoordig 8 1. Wrderig huidige commuict 10 1.1 Overll tevredeheid 11 1.2

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken Oktoer 2015 Commuict Cluster Drethe Stdsiliotheke Ee oderzoek r ehoefte e tevredeheid over commuict 0 Ihoud Oepger 2 Cocluss e evige 3 Vertwoordig 8 1. Wrderig huidige commuict 10 1.1 Overll tevredeheid

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Projectbesluit Bergbezinkbassin Wilsonsplein Ontwerp ruimtelijke onderbouwing

Projectbesluit Bergbezinkbassin Wilsonsplein Ontwerp ruimtelijke onderbouwing Pojectbesluit Begbezinkbssin Wilsonsplein Ontwep uimtelijke ondebouwing Dtum: 9 juli 0 Contctpesoon: Annemiek Kmphuis (VVH/OV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.... PLANBESCHRIJVING....1 Beschijving vn het gebied....

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel Oktoer 2015 Commuict Cluster Kop v Overijss Ee oderzoek r ehoefte e tevredeheid over commuict 0 Ihoud Oepger 2 Cocluss e evige 3 Vertwoordig 8 1. Wrderig huidige commuict 10 1.1 Overll tevredeheid 11 1.2

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Bijzonder wonen vraagt om een bijzondere keuken

Bijzonder wonen vraagt om een bijzondere keuken Bijzoder woe vrgt om ee bijzodere keuke I dit project werke wij sme met:? Afsprk mke 030-63 50 063 Trsprte offerte U otvgt ee offerte met ee trsprte prijs iclusief motge (idie gewest) é de mogelijkheid

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Antwoord: a) Voor de gravitatiekracht geldt: F, waarbij r de afstand tussen het

Antwoord: a) Voor de gravitatiekracht geldt: F, waarbij r de afstand tussen het Oefening: Ruitepuin Een stuk uitepuin (op te vtten ls een deeltje) et ss bevindt zich op zee gote fstnd vn de de, en beweegt dn et snelheid V 0 tov de (stilstnde) de Een eeste eting doo een obsevtiesttion

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Oktoer 2015 Commuict iliotheke Noord Fryslâ Ee oderzoek r ehoefte e tevredeheid over commuict 0 Ihoud Oepger 2 Cocluss e evige 3 Vertwoordig 8 1. Wrderig huidige commuict 10 1.1 Overll tevredeheid 11 1.2

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Bijzonder wonen vraagt om een bijzondere keuken

Bijzonder wonen vraagt om een bijzondere keuken Bijzoder woe vrgt om ee bijzodere keuke I dit project werke wij sme met:? Afsprk mke 033-456 05 55 Trsprte offerte U otvgt ee offerte met ee trsprte prijs iclusief motge (idie gewest) é de mogelijkheid

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

0 niet gedefinieerd is).

0 niet gedefinieerd is). Mchte 1) Mchte et gehele exoete Volgede defiities kee we l ekele jre,...... 1 fctore (erk o dt iet gedefiieerd is). 1, Je ket ook l ee hele tijd de ekede rekeregels,,.,,,,,,.,, ) Vierktswortels e -de chtswortels

Nadere informatie

In dit nummer: T+huis. Creatieve Broedplaats. Welkomstpakket. Actieve Vrouwen. Buurtblad. Nieuw - kinderredactie. Kruidenbuurt. Nummer 2 - April 2015

In dit nummer: T+huis. Creatieve Broedplaats. Welkomstpakket. Actieve Vrouwen. Buurtblad. Nieuw - kinderredactie. Kruidenbuurt. Nummer 2 - April 2015 I dit ummer: T+huis Cretieve Broedplts Welkomstpkket Actieve Vrouwe Nieuw - kiderredctie Buurtbld Nummer 2 - April 2015 Kruidebuurt Ihoud Voorwoord Activiteiteoverzicht 3 Wijkdg 4 Ee ieuwe lete e ee ieuw

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken

Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken Oktoer 2015 Commuict Cluster Drethe lttdsiliotheke Ee oderzoek r ehoefte e tevredeheid over commuict 0 Ihoud Oepger 2 Cocluss e evige 3 Vertwoordig 8 1. Wrderig huidige commuict 10 1.1 Overll tevredeheid

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Verloop van exponentiele en logaritmische functies

Verloop van exponentiele en logaritmische functies Verloop v epoetiele e loritmische fucties ) Herhli ) Defiitie e rfiek v epoetiële fucties Ee epoetiële fuctie is ee fuctie met voorschrift vk eoteerd ls ep Hierst st ekele rfieke v epoetiële fucties eteked

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Crescendo

Crescendo MAATWERK TOT OP DE CENTIMETER Cescendo Collectie 2016 WWW.PARASOLS.NL SOLERO CRESCENDO FAVORE Fvoe Cescendo Alle hlve mten tot 500 x 500 cm mogelijk ALS WE PRATEN OVER DE FAVORE, HEBBEN WE HET OVER MAATWERK

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Ondersteuningsplan. Beschrijving basiszorgstructuur. VakcollegeTilburg 2014-2015

Ondersteuningsplan. Beschrijving basiszorgstructuur. VakcollegeTilburg 2014-2015 Odersteuigspl Beschrijvig bsiszorgstructuur VkcollegeTilburg 2014-2015 Postdres Postbus 1330 5004 BH Tilburg 013-5397020 Iteret www.vkcollegetilburg.l (E) ifo@vkcollegetilburg.l Aukje Brekelms Versie:

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

FORTUNA 54 GRONDLEGGER NEDERLANDSE BETAALD VOETBAL

FORTUNA 54 GRONDLEGGER NEDERLANDSE BETAALD VOETBAL FORTUNAKRANT vembe 214 www.ftusittd.l @FtuSittd Ftu Sittd bestt 6 j FORTUNA 54 GRONDLEGGER NEDERLANDSE BETAALD VOETBAL D: Guus Queise Het is 6 j gelede dt i Nedeld de eeste betld vetbl gistie wed pgeicht.

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Waar klasse en comfort elkaar ontmoeten. Solero. Collectie 2015. www.parasols.nl

Waar klasse en comfort elkaar ontmoeten. Solero. Collectie 2015. www.parasols.nl W klsse en comfot elk ontmoeten. Soleo Collectie 2015 www.psols.nl Soleo voowood Voowood De nm vn onze website www.psols.nl zegt eigenlijk l genoeg. We zijn gespeciliseed in de ontwikkeling, vekoop en

Nadere informatie

Acdemi Press Dele Bij delig vermeigvuldigt me met het omgekeerde v de deler..3.5 Vereevoudige Het is goed mogelijk dt voorgde bewerkige iet de

Acdemi Press Dele Bij delig vermeigvuldigt me met het omgekeerde v de deler..3.5 Vereevoudige Het is goed mogelijk dt voorgde bewerkige iet de Acdemi Press 0 BIJLAGE Wiskudige opfrissig. Bewerkige bij vergelijkige Verdere v lid is omkere v de bewerkig, dus verderig v teke bij som of verschil y x+ b y b x vermeigvuldigig wordt delig e omgekeerd

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Protocol schoolzwemmen. Inspiratiebron voor overleg en samenwerking tussen zwembaden en scholen

Protocol schoolzwemmen. Inspiratiebron voor overleg en samenwerking tussen zwembaden en scholen Protocol choolzwemme Ipirtiebro voor overleg e mewerkig tue zwembde e chole Ihoudtfel Woord voorf 1 Elemete voor de overeekomt 3 1. Prtije 3 2. Algemee beplige 3 3. Zwembd 4 4. School / Schoolgemeechp

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

4. HOOFDSTUK 4 STATIONAIR GEDRAG VAN DE GELIJKSTROOMMOTOR

4. HOOFDSTUK 4 STATIONAIR GEDRAG VAN DE GELIJKSTROOMMOTOR 4. HOOFDSUK 4 SAIONAIR GEDRAG VAN DE GELIJKSROOOOR 4.1 Ondezoeksmethode Een conventionele gelijkstoommchine kn zowel weken in geneto- ls motomode. In de meeste gevllen kn men op utomtische wijze oveschkelen

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

PLANNING 2013-2014 2de semester

PLANNING 2013-2014 2de semester PLANNING 2013-2014 2de semeste Niove-Zottegem-Oudeaade Hoofdzetel Niove: Cetumlaa 160 9400 NINOVE Telefoo: 054 31 78 60 Fax: 054 31 78 61 (ma, di & do va 9u tot 12u & va 13u tot 16u30; woe va 9u tot 12u;

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

F G mm. r opzoeken alle planeetgegevens voor bovenstaande formule goede formule G kwadraat verwerkt. mg G mm g G M 24. mv GM. G mm r.

F G mm. r opzoeken alle planeetgegevens voor bovenstaande formule goede formule G kwadraat verwerkt. mg G mm g G M 24. mv GM. G mm r. Gvittiewet GRVITTIEKRCHTEN Gvittiekchten woden eschouwd ls niet zo n gote kchten, m dtegenove stt dt zij ove zee gote fstnden weken. We zijn geïnteesseed in de ntekkingskcht tussen de de en Pluto, het

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Programma. Introductie. Zaakgericht werken en de Sensus-methode. Zaakgericht werken. Welkom

Programma. Introductie. Zaakgericht werken en de Sensus-methode. Zaakgericht werken. Welkom Progrmm Zkgericht werke e de Sesus-methode Mrcee v der Leeuw & Moique v Dodewrd Wekom 9.30 uur Itroductie Sesus-methode 9.30-10.15 Zkgericht werke 10.15-10.45 Oefeig 10.45-11.45 Diestvereig 11.45-12.00

Nadere informatie

Redactioneel. Inhoudsopgave F O L I A P H A R M A C E U T I C A. J a n u a r i. Beste lezers, Redactioneel 3 K.N.P.S.V. 4

Redactioneel. Inhoudsopgave F O L I A P H A R M A C E U T I C A. J a n u a r i. Beste lezers, Redactioneel 3 K.N.P.S.V. 4 edctoeel Beste lezes, ls dt leest s het ewe j lwee geboke. Bekot zl wee ee zeljke goep (bo)fmce stdete met ee mstepogmm v stt g. et gootste deel v de stdete zl doostome de gebkeljke mstes mce e "Bo-hmcetcl

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

eerste kennismaking met Maarten Jilderda geachte lezer,

eerste kennismaking met Maarten Jilderda geachte lezer, eerste keismki met Doordcht bouwe echte lezer, Om u ee eerste idruk te eve v mij werkzmhede ls bouwkudi er, teker e dviseur heb ik dit korte portfolio emkt. buro visie. Ee bouwwerk moet zich vorme v bieuit.

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Cijn Mix Ajokt Coloon Rknn Cijn gop Autus Mjnn vn Gmn Cokky Stolz ThimMulnho ontwikklt lmiln voo Pimi Onwijs, Vootgzt Onwijs, Bopsonwijs n Volwssnnuti n Hog Onwijs Zlstnig wkn Rknn Gop Antwoon Dit ntwoonokj

Nadere informatie

de arend, sterk op alle vlakken De Arend Collectie

de arend, sterk op alle vlakken De Arend Collectie de end, stek op lle vlkken De Aend Collectie De Aend voowood Voowood De end is gespeciliseed in de ontwikkeling, vekoop en instlltie vn lle sooten psols. De Aend stt voo psols in het midden- en hogee segment.

Nadere informatie

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015

M+R interior architecture Provincie Zeeland Abdij van Middelburg ontmoetingsruimte, vergaderruimten, binnentuin maart 2015 M+R iterior architecture Provicie Zeelad Abdij va Middelburg otmoetigsruimte, vergaderruimte, bietui maart 2015 iterieurarchitecte opdrachtgever locatie opdracht opleverig Over otmoete i de Abdij Al eeuwelag

Nadere informatie

Steekproefkarakteristieken en betrouwbare uitspraken

Steekproefkarakteristieken en betrouwbare uitspraken Steekpoefkaakteistieke e betouwbae uitspake Steekpoefkaakteistieke. De ities Ee steekpoef uit X s W (; ) is ee ij X ; X ; :::; X zo dat de X i zij oafhakelijk; de X i hebbe dezelfde vedelig als X. Belagijke

Nadere informatie

de praktijk: tabellen ISO Het Relationele Database Model alternatieve voorstellingen de onderliggende theorie: relaties relatie schema en instantie

de praktijk: tabellen ISO Het Relationele Database Model alternatieve voorstellingen de onderliggende theorie: relaties relatie schema en instantie de pktijk: tellen ISO Het Reltionele Dte Model Pof. d. Pul De een dte ett uit een ntl tellen elke tel heeft een nm en een ntl ttiuten elk ttiuut heeft een nm en een dt type een tel-intntie heeft een ntl

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie