FORTUNA 54 GRONDLEGGER NEDERLANDSE BETAALD VOETBAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORTUNA 54 GRONDLEGGER NEDERLANDSE BETAALD VOETBAL"

Transcriptie

1 FORTUNAKRANT vembe 214 Ftu Sittd bestt 6 j FORTUNA 54 GRONDLEGGER NEDERLANDSE BETAALD VOETBAL D: Guus Queise Het is 6 j gelede dt i Nedeld de eeste betld vetbl gistie wed pgeicht. I Gelee zg Ftu 54 het leveslicht. Eid vembe veschijt ee bek ve 6 j Ftu v de hd v Vicet de Vies, beked ls uteu v het bek Vechtlust ve Fed Rickse. Mee hieve vedep i deze specile kt. Vede dcht v dee Ftu Sittd geelteede dewepe zls.. de visie v diecteu Mti Msset, de jubileumlteij v Jh v Bmmel, de jeugdpleidig, de supptes e ekele ieuwe spse. Histie Ftu 54, de eeste pfclub v Nedeld, wed pgeicht d Gied Jste. Tt gte fkee v de KNVB gig de Geleese eme ve p het betle v speles e zette hij ee eige vetblcmpetitie p. Ok Alkm (u AZ), Vel (u VVV), Rpid 54 (u Rd JC) e De Gfschp mkte dedeel uit v deze wilde cmpetitie i Deze wed ekele weke pgeheve dt de KNVB vestg gig e het betle v speles testd. Misschie is het u meilijk v te stelle, m e ws ee peide dt de tpclubs uit biee buiteld i de ij stde m het p te eme tege Ftu 54. Rel Mdid, Btfg FR, Bye Müche e Chelse vme ee kleie geep v tpclubs wtege de Geleese club i de je 5 e 6 efede. Regelmtig ws het Muitsstdi i Gelee tt de k te gevuld m de stee uit het vee buiteld i ctie te zie. De Nedeldse itetils Fs de Muck, C v de Ht, Bm Appel, Bt Clie, Hek Ageet e Fs Wilkes wede getkke d Ftu 54, evels de Luxembuge Spitz Kh. Uit de eige egi kwm itetil J Ntems. Odks het lege stespeles behlde Ftu 54 it ee kmpieschp. Wel wed tt tweeml te de KNVBbeke gewe. Op de plek w it het Muitsstdi std, stt u ee gedekplt met dp de gte me die it deel uitmkte v dit legedische tem. Sittdi I de schduw v Ftu 54 tppte Sittdi zich ls de club v het lkle tlet. Met gedkpe speles uit de eige steek kde de geel-bluwe uit Sittd iet wedijvee met de gte clubs. Tch pmveede Sittdi ekele kee de eedivisie e de hd v stespele Willy Dulles, die i De Bdet uitgeide tt itetil, kede k Sittdi ee bleipeide wi het i éé seize zelfs twee kee wist te wie v de tsivl uit Gelee. I 1968 degdeede Sittdi e wed ee fusie geg met Ftu 54, dt de successe uit de je 5 h geldschiete ws kwijtgekt e filliet zu zij geg zde smeg. N de fusie met Sittdi i 1968 bleef het Muitsstdi g twee j i gebuik, w gekze wed m lle thuiswedstijde v de te g Ftu Sittdi Cmbitie gehete club i De Bdet i Sittd f te weke.

2 i3 G! AANBIEDIN DIRECT RIJDEN VOORDEEL Met..: 15-ich lichtmetle velge Achteuitijcme Bluetth-ckit Cuise Ctl Geïtegeed vigtiesysteem met 5 j gtis ktupdtes Vlutmtische icditiig Nml G! Pkket vdeel Ext iuilbus Nu v , 3.9, 2., 2.495,- Ftu Sittd diecteu Mti Msset: HYUNDAI R E B M E V O N G, 5. TOT BEPERKT AANTA L Stp v stp veue i2 G! D: Jee Ls e Guus Queise Met..: 15-ich lichtmetle velge Bluetth-ckit Cuise ctl Stuuwielbedieig udi Lichtses Nml G! Pkket vdeel Ext iuilbus Nu v 17.79, 2.295, 2., ,- KOM SNEL WANT OP = ECHT OP! HENSGENS MOBILITEITSGROEP Nieuwstdt Kuisweide 3, tel Msticht Begestt 11, tel hesges.hyudi.l Gecmbieed bdstfvebuik: 3,7-6,8 (l/1 km) / 27-14,7 (km/l); CO2-emissie: (g/km). Uitstt is fhkelijk v gebuik. Uitstt- e bdstfvebuikgegeves zij gebseed p tests die zij uitgeved vlges Eupese Vedeig 715/27/EEG. ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST VANAF T/M GENOEMDE PRIJZEN VAN DE MODELLEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. HET ACTIEMODEL IS VERKRIJGBAAR ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN OF VRAAG ERNAAR IN DE SHOWROOM. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. GRATIS KAARTUPDATES VAN HET NAVIGATIESYSTEEM ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP DE HYUNDAI I pdf 1 214/215 HYUNDAI :2:19 DIDDEN v: Geeedschppe - Mchies - IJzewe Rijksweg Lkl-Dilse (B) T: +32() F: +32() E-mil: Ftu Sittd kmt uit ee heel diep dl. Met vlle e pst kmt de club wee p de plts w ze ls eeste Nedeldse betld vetbl gistie (BVO) thuis ht: i de Eedivisie. Dt is de pechte meig v diecteu Mti Msset. Uiteidelijk zl Ftu Sittd wee p ee hge pl kue g ctee. M de weg dte zulle we met vlle e pst mete flegge. E p deze weg mge we gee dige isic s eme. Dbij heeft de club wel de steu dig v het publiek e het bedijfsleve uit de hele egi. De deelme de ply-ffs i de fgelpe twee seizee vme het bewijs v het pkbbele. De huidige sptieve dip is ee geistuip, is de meig v Mti Msset. Hij vevlgt: Ftu heeft heel veel ptetie, m je met het wel p ee hele gede, ustige e pfessiele mie pbee p te buwe. Dt vegt gew hde e m die te kijge heb je geld dig. We pijze s ls club gelukkig dt we ve bijzde veel vijwilliges beschikke. Msset legt uit dt hij Ftu Sittd het liefst ziet ls ee cöpetie. Ee sme- Beeld: Studi VR / Iv Delhye wekig w iedeee met zij eige keis e kude zij ibeg i heeft e gelijke tijd plezie beleeft. Deze zme hebbe supptes flik wt wek veicht i e m het stdi. Wt ik deze zme lleml heb gezie met l die vijwilliges die bezig we met ee fcelift v s stdi, gf mij de meeste vldeig v het hele vetblj. Dit ws ee echt vbeeld v de missie wmee ik hie twee j gelede bege be: ee cöpetieve gistie, vetelt Mti zichtb veheugd. Om stppe te mke zulle beplde zke i de gistie wde gepfessiliseed weet Msset. Mmeteel weke we ee ieuwe bestuulijke gistie. We wille sel, m we elisee s tedege dt we stp v stp mete buwe e sms k (eve) ee stpje teug mete de. Ficieel Op weg ee gezde ficiële huishudig zij begi dit j fse stppe gemkt met de schuldseig e de eigedmsvedcht v het stdi. M deze stppe we i de ge v de KNVB g vldede m ficieel gezd te zij. Dte met ee BVO miiml 65 3 pute hle. Bij het ltste meetmmet i jui 214 vegde Ftu Sittd 64 pute. Msset: Ee schmel putje te weiig m de begeede ges v 65 pute te beslechte. Op 1 vembe 214 is ee ieuw meetmmet. Wij de e lles p bij dit meetmmet bve de 65 pute uit te kme. Ik be hieve gemtigd psitief. Het zu v ze hele cmmuity ee pesttie v fmt zij. Algemee gegeves Ftu Sittd Officiële uitgve BVO Ftu Sittd Opgeicht: 1 juli 1968 Iteet: E-mil: Twitte Fcebk : Fcebk.cm/ftusittd Adesgegeves Stdi: Tekmst Nst de gistische e ficiële speepute is het ceëe v mee dgvlk ee de belgijk speeput v Msset. De club met wee gedge wde d de hele egi. Ik ev dt de club iet llee i de Westelijke Mijsteek m k bijvbeeld i Midde-Limbug g steeds p veel sympthie k ekee. We wille deze mese wee teugkijge i het stdi, zdt het vdje Bdet wee gt heleve, besluit Msset s gespek. Mti Msset: Uiteidelijk zl Ftu Sittd wee p ee hge pl kue g ctee. M de weg dte zulle we met vlle e pst mete flegge. E p deze weg eme we gee dige isic s. Ftu Sittd speelt h thuiswedstijde i het Ftu Sittd Stdi. Milstt LH Sittd But cpciteit: 12.5 zitpltse Nett cpciteit: 1.3 zitpltse Cpciteit bezekesvk: 8 zitpltse Skybxe: 16 Pkeegge: 8 pltse Sfeetibue: Rickse Side (vhee N-Side, chte del) Suppteshme: Vzijde stdi, st hfdigg Kte/Admiisttie Euegil Spt- e Cgescetum Sptcetuml KX Sittd Tel E-mil: Website: Pstdes: Pstbus AA Sittd Tiigscmplex: Sptpk Het Ake Akesweg ET Buchte Clf Hfdedctie: Guus Queise Redctie: Deis v Blkm Nt Hesse Rld Hitze Jee Ls Iv v Luxembg Dieuwetje Mgeg Guus Queise Ftgfie: Rb Nijpels Ftgfie Studi VR / Iv Delhye Jk Kps Gffe Stuiksm Eidedctie: M&O bueu Guus Queise vf Sittd Uitgeve e cquisitie: ZPRESS Spt Vmgevig: Medimes BV, Sittd - Amstedm Duk: Nieuwsduk Nedeld pdf :42:24

3 DE WINTER WACHT NIET, WAAROM U WEL? WINTERBANDEN HOTEL: pslg v uw zme-/witebde VOORKOM VERRASSINGEN! Lt tijdig uw witebde mtee. INCL. MONTEREN, BALANCEREN, BTW, MILIEUBIJDRAGE VOERENDAAL, Vlkebugeweg 41, tel MAASTRICHT, Bemeleweg 9, tel SITTARD, Begeweg 59, tel TEGELEN - VENLO Bdespecilist Kicke wekt k v lle lesemtschppije pdf :54:13 Vp i de twikkelig v multimdle keteegie Oveses Lgistics Multimdl Ild Lctis Supply Chi Slutis Sec Lgistics is dé lgistieke keteegisseu met ee mitiem kkte. Weeldwijde lgistieke vgstukke lsse we i smewekig met ze ptes itegl p vuit ze wezigheid i mee d 75 lde. Sec Lgistics lpt l mee d 25 j vp i het tepsse v het multimdle tsptccept. Oze ildlcties sp-, weg- e wtetemils zij het fudmet v wuit wij weeldwijd peee. Mee wete? Neem d ctct p met ze fdelig sles, tel , stuu ee e-mil f kijk p Tie Pete v Vsse: Os vetbl met psse bij Ftu D: Iv v Luxembg Met ee p veel pltse gewijzigde selectie e techische stf beg Pete v Vsse eid jui het seize. Hij debuteede ls Ftu-tie met ee kppe -1 zege bij Helmd Spt. D liet de pleg bij vlge dig vetbl zie, m dt levede veell iet het geweste esultt p. Bij zij kmst gf V Vsse Ftu tekkelijk te wille lte vetblle. De thuiswedstijd tege het hg geklsseede FC Vledm ws dv ee ged vbeeld. De stijdwijze wed k d het publiek gewdeed, dt het tem de gelukkige -1 edelg belde met ee welvedied pplus. Evels de tweede helft i het bekeduel tege NAC Bed wi ee -2 uststd ee velegig wed fgedwge. Vóó die wedstijd tege Vledm gf V Vsse wt hij v de gep vewchtte. Het k gebeue dt we ee wedstijd velieze, m het miste dt vewcht mg wde is dt je het mximle geeft. Beeld: Iv Delhye/Studi VR Ftu is ee ieuwe weg igeslge e dks dt de esultte tt u te tegevlle heeft tie Pete v Vsse e vetuwe i dt het igezette pces uiteidelijk v esultt gt zge. E hebbe veel vedeige bij de club pltsgevde. Dt heeft tijd dig. Iedeee wekt keihd m Ftu vuit te helpe. Wij wete wt s publiek gg wil zie e wille dt p ee gede mie ivulle. D kijge we hu steu e die is v deze gep em belgijk. Dt heb ik v de wedstijd tege FC Vledm k tege de gep gezegd. Vuit stijd mete we vede g buwe. We wille ee st vetbl spele dt bij Ftu pst. Dt beteket veel izet e pssie e z veel mgelijk ve geicht. Dt is v s de mtstf. I de vhede vetkke de dige speles, zdt veel sced vemge wegviel. Met Dy de Gt keeg Ftu ee tl wedstijde de eve spits w me zcht. Dy is ee vlle die stek is i het zestiemetegebied. Hij met g mee ve kijge. D weke we hd. Tijdes de tiige zij we vlp bezig m s te vebetee. Tie Pete v Vsse: We wille ee st vetbl spele dt bij Ftu pst. Dt beteket veel izet e pssie e z veel mgelijk ve geicht. Dt is v s de mtstf. Die beid met i de kmede duels zij vuchte g fwepe, dt de eeste peide iet geheel wes veliep. We hebbe veel gede mmete gehd, m hdde zelf k vewcht u mee pute te hebbe. I de eeste wedstijde hebbe we tege veel steke tegestdes gespeeld. Ok tege die plege hebbe we mee kue de e i fses ged 214/215 5 vetbl lte zie, m we vegte szelf dv te bele. Allee tege Telst, Eidhve e Emme ws het iet best v ze kt. De meeste wedstijde wde i het ltste hlf uu beslist. Nu kwm het egelmtig v dt we v die tijd l te ve chte stde. We gve te mkkelijk kse weg. Dt gt euit. D be ik v vetuigd pdf :25:5 Duuzme eegie... u ivestee i uw tekmst! Zepele Widmles Led-velichtig Betseveldsigel 49 Rggel t (475) Sec Lgistics bv, Pstbus 371, 592 RB Vel Vel (NL) - B (NL) - Meppel (NL) - Duisbug (DE) - Melz (IT) - Budpest (H) - Mscw (RU) Advced lgistics f smlle wld pdf :42:9 KAARTVERKOOP THUISWEDSTRIJDEN FORTUNA SITTARD Kte kue sel e eevudig lie wde besteld vi de website Dst zij teggskte stdd i de vvekp te kijge bij Wilspt de Steeweg 51 te Sittd. V specile wedstijde wde e mgelijk meedee vvekpdesse i de egi geped. Hud hiev de ieuwsbeichte p de clubwebsite i de gte. Op wedstijdvde zij de kss s bij het stdi geped vf éé uu v vg v de wedstijd. I gevl v specile wedstijde, wde deze peigstijde mgelijk veuimd. Ok hiev geldt: hud de clubwebsite i de gte v mee ifmtie. Gepe Ftu Sittd biedt v gte gepe vf 2 pese iteesste mgelijkhede. Wilt u sme met bijvbeeld uw vetbltem ee kee kme kijke? Neem d ctct p met Ftu Sittd p f mil We bespeke gg met u de mgelijkhede. Vzieige v mide vlide Ok de mide vlide wdt uited gedcht i het Ftu Sittd stdi. De hfdtibue is melijk vzie v ee lstelpltfm met ee cpciteit v 9 lstelhudes. Rlstelhudes mge teves éé begeleide gtis meeeme thuiswedstijde v Ftu Sittd. Het Ftu Sittd stdi is gecetificeed met het ITS symbl, hetgee beteket dt het uitsteked tegkelijk is v lstelhudes. Tijdes de ust v de wedstijde wde de lstelhudes vuit de pesuimte vzie v ee kp kffie. Rlstelhudes kue teves gebuik mke v ivlidetilette, welke p lle etges wezig zij. Ktm k mide vlide biedt Ftu Sittd geeg mgelijkhede m ee thuiswedstijd te bezeke. Neem dv ctct p met Ftu Sittd d te e-mile pdf :51: pdf :33:5

4 Sce etl ú vf 4.349,- bij Suzuki Sittd! Msbchte Jh v Bmmel wee i ctie Zes KIA Pict s te wie i jubileumlteij D: Guus Queise Beeld: Studi VR / Iv Delhye 214/ j Suzuki Alt eschkelde 1. VVT vesies: de dee helft betlt u ve twee j. Zde ete! ú ee ieuwe Splsh kpt, d ijdt u v ee uitest iteesste pijs i deze leuke e ge ut e geiet u v lle vdele die ee ieuwe ut biedt. De Splsh is cmpct, m tch geeg uimte vijf vlwssee iclusief bgge. D de pettige, iets hgee zit u ged zicht dm. De Splsh 1. (VVT vesies) heeft A-lbel e is vijgesteld v wegetig. Km u bij s lgs e pfitee v deze tekkelijke 5-5 ctie. dstfvebuik vlges de Eu 5-m (CE) 715/27 e 692/28: 5,-5,7 l/1km; 2, km/l; CO 2 -uitstt: g/km. evbeeld Suzuki 5/5 ctie ttpijs Abetlig Ttl Jlijks Debetetevet Lptijd Temijbedg Ttl te kedietbedg kstepecetge i mde betle bedg 699, ,- 4.35,- % % 24,- 4.35,- iet-dlpede kediet wdt gebde d Suzuki Ficil Sevices Geldig v 1 ktbe t/m 31 decembe 211 Registtie t/m 15 jui 212 ee ieuwe Suzuki Splsh U ficiet 5% v de csumetepijs met ee mximum kedietbedg v 1.,-; miimum 3.5,- Ode vbehud edietccepttie Tetsig e egisttie bij BKR te Tiel Suzuki Ficil Sevices stt de tezicht v de Autiteit Ficiële Mkte (AFM) Wijzigige e ute vbehude Suzuki Sittd B.V. Begeweg 73, 6135 KD Sittd Tel. (46) , Autbulevd, Begeweg 73, eede vekppijs is icl. BTW/BPM, excl. kste ijkl mke, vewijdeigsbijdge e legeskste. Wijzigige vbehude. Afgebeeld Splsh Exclusive met GT Plus-pkket Nu v 9.999,- ijkl Megeles Suzuki Sittd b.v pdf :58:9 The Vitul Gstic Bd Zu het iet geweldig zij m ee ½ tt 1 kil pe week f te vlle Zde Dieet? Met de Vitul Gstic Bd methde is dt mgelijk. De behdelig bestt uit 4 Hypsesessies HYPNOVISI Ok u des v stppe met ke, vebetee sptpestties, pk llegieë, fbieë, metle pbleme, exmevees, stess, vediet, vlieggst, pij, depessie, tdtsgst, (zelf)vetuwe ez pdf :26: pdf :25:7 UNIEK PROJECT INTERNAAT HEIKAMP FOCUST OP DE ONDERNEMERS VAN DE TOEKOMST Op 1 septembe 214 zij we gestt i Msmechele (België) met ee uiek e veieuwed pedggisch pject; we fcusse vlp p ze tekmstige deemes. We ichte s p dymische udes die wese dt hu kidee iet de vlges m de BOUWERS v de tekmst wde. Kidee v 6 tt 18 j die het deeme i het bled hebbe, kijge de ks m vi divese ctiviteite e didctische methdieke hu cmpeteties izke deeme te twikkele. Kleutes vf 2,5 j zij k welkm. Met divese ptes, zwel vuit de cdemische weeld ls het beepsveld, is ee specifiek pgmm twikkeld. Mee if p (uiek pject) OPEN DEUREN OP 8 NOVEMBER VAN UUR! INFO EN/OF INSCHRIJVING: 89/ Op dit mmet dit de ltevekp v de Ftu Sittd jubileumlteij p vlle tee. Ee gig-lteij wbij liefst zes ieuwe KIA Pict s zij te wie! De pbegst gt de jeugdpleidig. Jh v Bmmel is (wee) de dijvede kcht chte dit iititief. Dgelijks is Jh v Bmmel uit Msbcht i de wee v Ftu Sittd. De club ligt hem het ht. Z ws hij de dijvede kcht chte de wedstijde tege Bye Müche e de fscheidswedstijd v z Mk. Beide duk bezchte wedstijde die Ftu Sittd wee eige ficiële lucht bde. M k de veilig v llehde vetbl geelteede zke e ee eedee lteij mge zeke iet beemd blijve. Opvllede lteij Het wed wee tijd v ee pvllede ctie, begit Jh s gespek ls we i de Msbchtse wkme zij geschve. Ee lteij, m d iet zm eetje met éé ut ls hfdpijs e wt dee kleie pijsjes. Nee, ls e ee lteij zu kme mest het wel ee heel pvllede zij, vevlgt V Bmmel. E pvlled is deze lteij zeke. Niet éé, twee, die, vie f vijf spikspliteieuwe KIA Pict s zij te wie m liefst zes! E dst g ee hele ge v mie pijze. E m de lteij v iedeee beeikb te mke kst éé lt slechts tie eu. Met je kidee ee thuiswedstijd v Ftu Sittd bezeke vmt gee slg p je beus. Kidee tt e met 12 j hebbe de begeleidig immes gtis tegg e v 13 t/m 15 j betle ze slechts 5 eu! Dbij gelde wel ekele vwde. Pe vlwssee met ee ls ktje f ee seizekt hebbe mximl 2 jeugdige t/m 12 j gtis tegg. Ze mete bvedie ee geldig ID-bewijs kue te. De ctie is geldig bij de cmpetitie thuiswedstijde v Ftu Sittd. Uitgezded zij de deby s tege MVV, VVV e Rd JC e mgelijk dee te vewchte zee dukke Vekp k vi iteet V Bmmel: Vi lle mgelijke kle (peslijke ctcte, scil medi, websites, dveteties, ffiches, fldes) pbee we geïteesseede i het hele ld te beeike. Nst ee tl echtsteekse vekppute, tietlle supptes e (jeugd-)speles kue e k vi iteet (www.ftusittdjubileumlteij.l) i cmbitie met ee I-del betlig digitle lte wde gekcht. Oveiges v deemes is het ee mi cdeu ls eidejsgeschek e/f v i het kestpkket. Kidee gtis Ftu Sittd Jh v Bmmel is de dijvede kcht chte de gig-lteij t.b.v. de jeugdpleidig v Ftu Sittd wbij liefst zes ieuwe KIA Pict s zij te wie! Pijzepkket Met ee lt v 1 eu mk je ks p éé v de 29 pijze uit het ttle pijzepkket te wde v bij 1. eu, wde: 6 x ee gledieuwe Ki Pict, 6 x ee ll-i bemet fitess e welless v Fitld XL, 25m2 pketvle v Ge Rdemkes Pket, 2 x ee Smsug LED TV, 2 x ee Tshib lptp, 2 x ee mfiets e 1 diebe v 2 pese v estut Medls i Sittd. I ttl zij 4. lte beschikb. De pbegst is bestemd v de jeugdpleidig v Ftu Sittd. De jeugdpleidig ls jge e ispit v de club. Tekkig lteij Op mdg 22 decembe 214 vidt tijdes ee gte feestelijke vd i de Sptze de tekkig plts. Dt wdt ee festij wbij tl v bekede Nedeldes wezig zulle zij. Zls dte Rymd v Beveld, licht V Bmmel lvst ee tipje v de sluie. Oveiges eemt de gistie de ksspelbelstig v 29% ve de wde v de ut v h ekeig. Zdt we ee wi v ee KIA Pict iet met ee ficieel pbleem pzdele, besluit V Bmmel s gespek. thuiswedstijde. Dit wdt vf beked gemkt. V de wedstijde w de gtis tegg iet v tepssig is, geldt ee eteepijs v slechts 5 eu. Kidee tt e met 12 j hebbe de begeleidig gtis tegg e v 13 t/m 15 j betle ze slechts 5 eu. Ft: Studi VR / Iv Delhye VERKOOPADRESSEN LOTEN FORTUNA SITTARD JUBILEUMLOTERIJ Lte kue gekcht wde p www. ftusittdjubileumlteij.l f ee v de vlgede vekpdesse: BEEK Jmzik Cdesig, Weth Sgesstt 47 BRUNSSUM Jelti Spt (de Wit), Schildstt 32 Ry Buskes, Gyestt 17 GELEEN Rdemkes Pket, Mcelliestt 14 Remc Ijpeij, Dssekuill 32 Ge Ijpeij, Gudevestt 67 Hek Kwees, Steebegstt 2 Vivety kppe, Elisbethstt 3 Cfé de Heemiet, Kluis 48-5 Cmpute Cete, Rijksweg Cetum 73 Sigemgzij Deli, Rdhuisstt 15 Sls de Bck, Peschstt 54 GEULLE Mtjes Steetwe, Luipetstt 23 HERKENBOSCH Bj v Vldp Cteig, Eupl West 13 JABEEK Fijs Bedeijwikel, Dpstt 38 LIMBRICHT Cfe de Pltz (Jii Jge), Pltz 9 MAASBRACHT Pete Schls Schemde, Mleweg 28 Jh v Bmmel, Klstestt 17 SITTARD Wilspt, Steeweg 51 Hiplet v..f., Steeweg 11 Cmpee Augustus v Nee bv, Mkt 18 SUSTEREN Rijwielcetum, Mktstt 16A Hld Jsse, Ldsheel 1 VAALS Delye Spt, A de Veveij 7 WEERT Biels Zwembde, Mesdijk 26A Mcht ee vijwillige k g lte wille vekpe v de jeugdfdelig v Ftu Sittd d k hij ctct peme met Jh v Bmmel, tel f vi mil: pdf :14: pdf :9:51

5 Jubileumbek 6 j Ftu Sittd vf 739,(icl. BTW) D Dieuwetje Mgeg e Guus Queise STATIONSTRAAT BH NUTH TEL: BOUWEN AAN VAKMENSEN VOOR DE TOEKOMST pdf :19:4 PAUL S H.O. I 1954 wed Ftu 54 pgeicht ls eeste betld vetblclub i Nedeld. Dt is u 6 j gelede. V Vicet de Vies, uteu v de bigfie v Fed Rickse, mee d vldede ede m sme met Eddy v de Ley e Michiel Hlsheime ee bek sme te stelle ve zestig j Ftu Sittd. Met zestig bijzdee iteviews met bijzdee clubmese wdt het ee bek dt elke Ftu Sittd-f i zij kst met hebbe. SITTARD (77) 396 VENLO Nusteweg De Sdet 17A 1 (77) pdf :38:11 STATIONSTRAAT BH NUTH TEL: GROWSHOP Vicet, wm ee bek ve Ftu Sittd? Heel simpel. Ajx, PSV, Feyed e FC Twete mge p ppie d wel tt de beste clubs v Nedeld behe, m de meest uieke club v s ld kmt tt echt uit Sittd-Gelee. Welisw heeft de club de ltste je iet heel ged gepesteed, het is e blijft tch ee club met ee geweldige histie e mie vehle. M WENST FORTUNA SITTARD VEEL SUCCES TOE! pdf :23:9 9 Beeld: Gffe Stuiksm Alle A-meke vewmig e siti U velt zich ls hebe Reb i B! Rijksweg Nd 14, igg Ovehveestt 6131 CN SITTARDEL /215 STATIONSTRAAT BH NUTH TEL: GROHE HR-cmbiketel + GRATIS klkthemstt SPHINX VOOR DE TOEKOMST Km vdelig geiete v l ze fciliteite met éé v ze bdekte! Theme B Lgeeweg 21A 6121 SB B pdf :9:26 de belgijkste ede is tuulijk het 6-jig best v de club. Ftu is tch de eeste e dmee udste pfclub v Nedeld. E d mg geust bij stil wde gest. Wt v ee st bek mge we vewchte? Ee vessed bek. We wille vkme dt dit het zveelste vetblbek wdt is. Z kieze we bewust iet llee v iteviews met speles e ties. Dt beteft slechts ee kwt v lle vehle. Uited zij dt wel vehle met de belgijkste vetblles e efemeestes uit de geschiedeis v Ftu Sittd, de wie Fed Rickse, Mk v Bmmel, Jh Lifd e Bet v Mwijk. Fed Rickse is éé v de 6 echte clubmese die i het bek het wd kme. Nee, de dee 45 iteviews zij gespekke met de échte clubmese. Mese die Ftu Sittd z bijzde e uiek mke. A welke mese mete we d deke? Dek dbij heel beed. V de stewd tt de stdibeheede, v de mteilm tt de meest ftieke suppte. Omdt we het met elke hfdpes ve éé bepld dewep hebbe, kijg je p deze mie zestig bijzdee e uieke vehle. Dst biede we de uimte ee tl spss. E mdt we iet llee de huidige geetie het wd lte, m k de vige kijg je utmtisch ee mi beeld v 6 j Ftu Sittd. Ove beeld gespke, wdt het bek mi geïllusteed? Jzeke. Ftgfie vmt ee belgijk dedeel i dit bijzdee pject dt bestt uit gevee 4 pgi s. Z wdt elke geïteviewde, dus lle zestig, p exct dezelfde mie geftgfeed zdt het gee mgekeede pullebk wdt. Dt wdt ged d de Amstedmse ftgf Gffe Stuiksm. Hij mkte k de ft die p de cve stt v Fightig Spiit, de Egelse uitgve v het bek Vechtlust v Fed Rickse. W e wee kmt het bek i de vekp? Op 26 vembe zulle we het bek pesetee. D is het i de fshp v Ftu Sittd te kp. Vede zl de site l vlledig wde gewijd dit jubileumbek. D pltse we iet llee veschillede teses, m k tege die tijd k het bek lie wde besteld. Vede zij we bezig met het gisee v ee spetteede bkluch i het stdi. Op deze vd, eid vembe, eme we iet llee met ee tl hfdpese uit het bek de miste ekdtes d, d zl teves het bek te kp zij. Mee if: Tmeikeweg 2, 6161 RB Gelee (Idustieteei Kwikel Zuid) Telef: Mbiel: :31: pdf :1:36 - EXOTISCHE NOTEN EN VRUCHTEN - EXCELLENTE CHOCOLATERIE - FIJNE VLEESWAREN - NATUURGERIJPTE GOUDSE KAAS ZUIDHOF BA GELEEN TEL: vese mbchtelijke pizz s je peft het veschil FROMAGERIE ZUIDHOF VEEL MEER DAN KAAS ALLEEN pdf :1: :54: pdf 1 N E S N A K T S N I W A G METEÉÉN MAAR ZES KIA PICANTO,STEPWERNLNOETN! NI pdf 1 6X KANS OP KIA PICANTO - EXCLUSIEVE BUITENLANDSE KAAS :39: pdf pdf :4:55 VOOR MAA 1 VERKOOPADRESSEN Beek Jmzik Cdesig Jbeek Fijs Bedeijwikel Bussum Jelti Spt (de Wit) Ry Buskes Limbicht Cfe de Pltz Gelee Rdemkes Pket Remc Ijpeij Ge Ijpeij Hek Kwees Vivety kppe Cfé de Heemiet Cmpute Cete Sigemgzij Deli Sls de Bck Geulle Mtjes Steetwe HekeBsch Bj v Vldp Msbcht Pete Schls Schemde Jh v Bmmel Sittd Wilspt Hiplet Cmpee Augustus v Nee Sustee Rijwielcetum Hld Jsse Vls Delye Spt Wee Biels Zwembde lte zij k lie vekijgb vi:

6 spt, tlettwikkelig, ecetieve spt, dewijs e ivtie. Ee gidvle is mkkelijk i dehud, e k p iedee vmvste devle gelegd wde. Gee dig hk e beekwek, gee wekelg pthud pdf :43: pdf :32:3 Oze pducte Mmevlee Gietvlee Tffelvlee Siegidvle buite Gidvlee Gidtp Plite Gidvlee vf 24,- pe M2 Jzef Pstmesstt CK Sittd Telef E-mil pdf :49:4 Hulp v jgee e vlwssee met DYSLEXIE! COACHING, TRAINING e ADVIES! WERK: effectieve fuctiee met dyslexie d pktische hdvtte, izicht e keis. STUDIE: bete studee, selle leze e midmppe v mee stuctuu. GRATIS: INTAKEGESPREK! SITTARD pdf :13: pdf :2:4 OP DE FOTO ONTBREKEN Ls Gulpe, Niels Vets, Chistphe v de At, Ali Celisse e Kick Hmes (Temts) RH-Gidvlee is gespeciliseed i het legge v gidvlee e epxyvlee. Gidvlee, k wel siegid geemd, zij d zij dlze, stfvije e multifuctiele kkte ee type vle dt uitemte geschikt v zwel pticulie ls bedijfsmtig gebuik. ONDERSTE RIJ V.L.N.R.: Mc Lemmes (Vezge), Kevi Kis, Jeffey Vlug, Rel Jsse, Willy Dulles (Techisch Adviseu), Pete v Vsse (Hfdtie), Jeffey Kist (Assistet Tie), Rm V, Bb Vk, Adew Mveggi e Jee Dietee (Fysithepeut) Sptze Limbug, hét cetum v tp- BOVENSTE RIJ V.L.N.R.: Js Schutp (Mteilvezge), Jelle v Rijswijk, Jspe Wlkes, Tms Ovehf, Gle Diëls, Richd Bessems (Keepestie), Feht Ky, Zltk Zejilvic, Mitchell Elsht, Ely Pppt e Rld Rke (Mteilvezge) MIDDELSTE RIJ V.L.N.R.: Chly Chudik (Mge Vetblzke), Deis Degeig, Seku Ceh, Dy de Gt, Di Wts, Jdy te Bgh, Jdie Biels, Ftih Tu, Sjed Lisse e Sj Philippe (Temmge) :34:15 SELECTIE FORTUNA SITTARD 214/ pdf 1

7 Het gtste stfechtkt v Limbug u k bij u i de buut Het stfecht is ee echtsgebied w iedeee wel ee meig ve heeft. De éé vidt dt stffe it hg geeg kue zij e de de vidt dt cimiele i de gevgeis ls htelgste behdeld wde. Odks l deze meige stijdt me bij Weeig stfechtdvcte te Msticht steeds wee v de belge v de cliët. He estig het misdijf k is, zij vide dt iedee vedchte echt heeft p gedege echtsbijstd e ee eelijk pces. De pichte v het kt, m. Sege Weeig, vlgde zij pleidig bij m. Mx Mszkwicz s. Als ltste stgiie v de gte meeste legde hij i 24 de bsis v het huidige kt. I de lp de tijd is het kt vestekt met dvcte die lle de ktvisie deschijve. Ee visie wbij het belg v de cliët vp stt, zwel bie ls buite de echtszl. Op dit mmet bestt het tem v Weeig stfechtdvcte uit 6 dvcte. Het kt hudt zich uitsluited bezig met stfzke, wd het p de hgte blijft v de ltste twikkelige p het gebied v stfecht. D zit k ze kcht zegt Fcise Ldel ddt we llee m stfzke de, hebbe we vk et dt beetje mee keis e evig dt we dig hebbe m het veschil te mke. Als iemd met ee echtscheidig bij he klpt, wdt hij dgestuud Ddt we llee stfzke de, hebbe we et dt beetje mee keis m het veschil te mke. Vekeesgevl, medische fut f de gevl? Beij Letselschde helpt u e bvep! E kmt ee helebel p je f ls je ee gevl f medische fut vekmt. Je hebt d vk zelf iet de kcht e/f de keis m ee e de i gede be te leide. Ik be destijds, te mijzelf ee gevl i 1995 vekwm, tege lleml mue pgelpe. Met deze evige e mij juidische specilistie be ik v u ths de pefecte vetuwespes. Ik help u iet llee p juidisch gebied, m k u k steu biede p medisch, scil e fi cieel gebied; ee pk die mij descheidt v dee. Check mij website v vedee ifmtie e divese tips. ee dvct die d vestd v heeft. Dt zude iet-stfechtdvcte k vke mete de met stfzke vegt Weeig e te. M hels gebeut dt g veel te weiig e cliëte lijke iet te beseffe dt ze k p-de teecht kue bij ee gespeciliseede dvct. Omdt het kt vidt dt iedeee echt heeft p gede echtsbijstd, is e ee gtis telefumme e wde e k speekue bij u i de buut gehude. Het kt heeft zich sids h pichtig bezig gehude met spkmkede zke d heel Nedeld. Met succes. M k i mide spectculie plitieechtezke wde juidische successe gebekt. I dt st zke mkt de plitie gl ees ee (vm)futje, wt vijspk tt gevlg k hebbe. zegt V de Begh. M d met dt futje tuulijk wel tdekt wde e dv is tch wel specilistische keis veeist. Die keis is bij het kt zeke wezig. Zke wde tijdes het wekelijkse ktveleg d de behdeled dvct bespke met de ktgete. Dd wde de belge v de cliëte iet llee d ee cmpetete dvct, m d ee deskudig tem v stfechtdvcte behtigd. M. Mtie M.E.C. Beij, (letselschde)dvct V mee ifmtie: telef Weeig stfechtdvcte is i Limbug het kt met het gtste tl stfechtspeciliste die lid zij v de Nedeldse Veeigig v Stfechtdvcte. Dt lidmtschp k beschuwd wde ls ee st keumek v stfechtdvcte. Dt, gecmbieed met de betkkeheid e gedeveheid v de dvcte, mkt dt we met ee stfechtelijk pbleem hie zeke i gede hde zij. Ee blik p de idukwekkede website v het kt (www.stfechtdvcte.l) mkt ee dee telichtig eigelijk vebdig. Bel gtis: (8-WEENING) Wij hebbe k speekuu bij u i de buut pdf :39:37 Het fciliti vetbl evet v edeld e belgië! Editie 3 STANDS VANAF 78,- wesdg 3 decembe 214 v 1. tt 21. uu Eveemetehl Gichem gtis etee Advetetie Kt x44.idd :11: pdf :5: pdf :13:4 Gezdheidswikel Bilgische pducte Dieetvedig e supplemetelctse- e glutevije vedigbd & fuit, etc. Het ZetjeRijksweg 43/2Msmechele T+32()89/ www.gezdheidswikelhetzetje.be 48 Stfzk? Kullds V diefstl Pefect tt Reset: vevl ee e uieke v heeppltge e tt lbtium. delteffede behdelig v ug- e Als e wt i zit, hle wij het euit. ekklchte Sel, cmftbel e mee Vf u elke wesdg tusse 15:3 e 17:3 uu gtis ilpspeekuu i Hesbek (Kuvedestt 218). V gtis fspk bij u i de buut bel gtis: (8-WEENING) Bekkescheefstd k de leidig zij v tl v uiteelpede klchte. Lge ug- e ekklchte zij ee v de meest vkmede, iet zelde met uitstlig bee, me e schudes. Eg veveled, met me ls de klchte blijve vtdue. De Kullds Pefect Reset-thepie, ee ieuwe, evlutiie behdelmethde, k echte uitkmst biede. Fysithepeut Mcel Teeij behdelt sme met clleg-fysithepeut Etiëe Svelkul sids jui v dit j cliëte i ee gledieuwe pktijk i Obbicht de hd v deze pziebede thepie. D het echtzette v het bekke vedwije vk iet llee de ug- e ekklchte, k is e i veel gevlle spke v stek vebetede gfucties. D Agel Pibii Ft s Hey Petes Ogestde wekig v het zeuwstelsel Twlf j lg wekte mgeve e fysithepeut Rb Kullds de twikkelig v de Kullds Pefect Reset-thepie. I slechts die sessies wdt getcht de bekkescheefstd te pzichte v de wevelklm p te heffe. Bekkescheefstd leidt vk tt ficties i de wevelklm, wd wevels ee dee std eme e zeuwe bekeld kue ke, dceet Mcel Teeij, die eeds zevetie j wekzm is ls fysithepeut e divese pktijke i zwel Duitsld ls Nedeld leidde. Vegelijk het met ee bm. Bij ee bmstm die echtstt, fuctiee wtels e tkke immes k bete d bij ee scheve bm. Zeuwbe zij k cmmuictielije. Hpet die cmmuictie d ee bekellig, d kue klchte te zie v spiee, gewichte e ge ptede. D het lichm ls het we te esette, k de wevelklm h mle psitie wee ieme e kue blkkdes wde pgeheve. De behdelmethde is uitest effectief tege lge uge ekklchte. De pij vemidet f vedwijt vk vlledig. M de evige met de Kullds Pefect Reset hebbe s geleed dt vk tegelijketijd k psitieve effecte te zie v bijvbeeld hfdpijklchte, spiekmpe, estless legs fwel ustige bee, mg-dmpblemtiek e bleddukmlistie eve wede. Ok zij e vbeelde v suikeptiëte die de Kullds Pefect Reset-thepie mide heve te spuite, f v mese die s chts veelvuldig het bed uit meste v tiletbezek e die u wee gestd kue slpe. Ok dt k wde vekld d ee wedem gestde eguleede wekig v het zeuwstelsel. Pikkels Imiddels telt Nedeld sids de pichtig i 213 eeds veetie Kullds Pefect Reset-behdelcet. De pktijk v Mcel Teeij i het Zuid-Limbugse Obbicht is ths de eige i Limbug die de evlutiie thepie biedt. Cetl stt de veieuwede Kullds Pefect Reset plte, ee itetil beschemd Thepiecetum behdelppt. Mcel Teeij: Vfgd de behdelig vidt ee mese plts, zeg m ee uitgebeide itke, e ctlee ik f e ddwekelijk spke is v scheefstd v het bekke, hetgee bij het gte meedeel v de mese het gevl is. Ok veicht ik ekele teste e metige met betekkig tt ekbeweeglijkheid, spiezeuwfuctie e dbledig v me e bee. Vevlges gt de cliët p de plte st. N ekele dukmetige e bewegige met de bee stt cic detig secde het bekke wee echt. Idedd, ee hlve miuut. De behdelig met uditieve, visuele e ppiceptieve pikkels is cmftbel, veilig, pijls e effectief; vk is de spkelijke pij kt de behdelig duidelijk vemided f zelfs vlledig vedwee. Dgs zij die sessies te bevele m het bekke duuzm echt te hude. N de eeste behdelig kijge cliëte zltjes mee die ze i hu schee kue dge. De zltjes dge bij m het effect v de behdelig te behude. Mcel Teeij: Z zesduized cliëte, wde bekede Nedeldes ls ppe Ali B. e wieleste Mie Vs, hebbe eeds keisgemkt met de Kullds Pefect Resetmethde. Bij uim egetig pcet v deze cliëte wed het bekke echtgezet e het pecetge tevede cliëte bedgt mee d 85 pcet. Odevid zelf de wekig v de Kullds Pefect Reset hie i het thepiecetum i Obbicht. Ee vewijzig v ts f specilist is iet dig. KPR Sittd-Gelee Vdestt AZ Obbicht T E I Mge Vetblzke Chly Chudik: V jeugdpleidig itetile cdemy D: Nt Hesse Beteft het llee ee mswijzigig f is e mee veded? Chudik: E is heel veel veded. We hebbe v de m Acdemy gekze mdt we u ee dgpleidig zij. Dt wil zegge dt de jeugd iet mee s vds m i de chted e middg tit. E dt miiml zes kee pe week. De club zgt v veve v e schl. Dte diee ze wel ee Sittdse schl te bezeke. Wt is de specifieke delstellig v de Acdemy? Dt uiteidelijk de helft v het eeste elftl d de club zelf is pgeleid. De Acdemy geeft Ftu gee geld, m levet h bijdge i de vm v speles. Dst wille we Beeld: Studi VR/Iv Delhye Ftu Sittd ket ee succesvl velede p het gebied v jeugdpleidig. Speles ls Mk v Bmmel, Kevi Hfld, Fed Rickse e Dy Hese dliepe de pleidig e speelde v het eeste elftl m vevlges itetile fue te mke. Dit seize is de m v de jeugdpleidig gewijzigd i de Ftu Acdemy. Mge Vetblzke Chly Chudik legt uit wt het veschil is. bie u e twee j ee tile vetblcdemie wde. De dp vlgede stp is ee itetile cdemy wde. D geve we szelf vijf j de tijd v. He velpe de ple tt u te? Het gt eg ged. We mke gte stppe. We meke k dt geldschietes hke. De eede geemde vevlgstppe wille we gg z sel mgelijk mke, dus de begtig met flik mhg. Dt is dig mdt je ls tile e itetile jeugdpleidig ee miimum tl vste ties i diest met hebbe. D deze ieuwe kes i te sl e d tspt ve te zij, hke mese. Wt zij de meest ecete peltjes v de Ftu-jeugd? E lpe dig wt speles d die p het put v dbeke st. D dek ik bijvbeeld Jdi Bu, TJ Wt zij juw evige met de jeugdpleidig? E zij lichtige die ged e mide ged zij. Je ziet veschille. De begeleidig is ltijd uitsteked. I de ege j dt ik bij Ftu Sittd zit heb ik veel gede ties gehd. De twee die me het meest zij bijgebleve zij Fed Rickse e J Pulisse. Met he hd ik ee gede klik. 214/ Mge Vetblzke Chly Chudik: E lpe dig wt speles d die p het put v dbeke st. Nwukwu, Thms Ovehf f Jelle v Rijswijk. Het beste vbeeld is Bb Vk. Hij mkte vig j zij debuut i het eeste elftl. Bb Vk: Vi jeugdpl i het eeste elftl Als sids zij 8ste is Bb Vk bij Ftu Sittd ctief. Hij wed tijdes het spele v ee pefwedstijd pgemekt d scuts. Sidsdie dliep hij de hele jeugdpleidig. Vk: Eest zt ik llee bij het jeugdpl. D ti je p zdg bij Ftu e ddeweeks bij je eige club. Dt duude dehlf j. D kwm ik e vst bij. Bb Vk is ee v de jeugdspeles die mmeteel vuit de jeugd is dgestte het eeste elftl. Wt zij de gtste veschille tusse de jeugd e het eeste? I het begi tide ik de Wil Besse éé kee pe week mee e speelde ik gee wedstijde. Dt ws flik pte. Heleml te ik met efewedstijde mee mcht de. Uiteidelijk vid je vzelf je di e g je mee i het iveu. Wt is je uiteidelijke del ls vetblle? De Chmpis Legue hle. De m met FC Bcel d. Dt is echt het meest ultieme pdf :3: pdf :7:15

8 mkb wekplezie v deemes! Admiisttie... Als deeme heb je u tijd v dt gezde mmetje! Olie Adviseus MKB Nusteweg 63B 6136 KT Sittd Tel ONAC pdf 1lbel sisppels 127x91mm.idd :55:28 1: pdf :3: pdf :53:11 Dé Limbugse eisspecilist Kupes Vevede e sps Ftu D: Guus Queise Sids deze cmpetitie vezgt Kupes Tuigcs uit Weet de eize v lle tems v Ftu Sittd de uitwedstijde. Kupes eemt ee vstde psitie i de Limbugse eisweeld i. Als zte v de fmilie Kupes vee Jyce Fteij e h eef Bet Fteij sme de diectie v Kupes Reize. Jyce is vetwdelijk v Kupes Reisif e Bet Fteij v Kupes Tuigcs. Als gebe Sittdse keeg Jyce Ftu Sittd met de pplepel igegeve. Mij vde bezcht e bezekt g steeds de wedstijde v Ftu. Vhee sme met mij be e u sids ekele je sme mij z e zij kleiz Ky. Ky speelt k i de jeugd v Ftu Sittd. Z km e blijf je met Ftu i ctct e ku je k iets v elk betekee, legt Jyce Fteij de eeste chtegd v de spsig uit. Tuigcs Met ee wgepk v 32 busse is Kupes Tuigcs g steeds ee belgijk spect bie het bedijf. Kupes beschikt ve éé v de jgste e mdeste wgepke v Nedeld. Nst kwliteit, sevice e veiligheid is k flexibiliteit ee v de eigeschppe v de gistie: Jyce: Of u u ee gep heeft v 15, 5, 7 f 3 pese, wij hebbe ltijd ee pskle plssig vhde. Dt ptimle kwliteit, sevice e veiligheid bij Kupes p de eeste plts st bewijst het feit dt het bedijf ls eeste i Nedeld het Keumek Tuigcbedijf sids vembe 1998 vet. Deze specte wde gewbgd d cstte ctle e het dehude v ee kwliteitssysteem te zie v de gistie, tuigcs e chuffeus. Alle chuffeus zij i bezit v lle dzkelijke veklige/diplm s/cetificte e wde dst ctiue getid e pgeleid m ptimle kwliteit, sevice e veiligheid te biede. Reisbueus Ee dee tk bie de Kupes gistie is Kupes Reisif, Limbugs gtste fhkelijke eisbueukete. U vidt de 14 filile i: Weet (2), Vel, Remd, Echt, B, Sittd, Stei, Gelee, Hesbek, Bussum, Heele, Vls e Msticht. Jyce: Vi Kupes Reisif vekpe we eize v cic 15 Nedeldse, Belgische e Duitse tupets. Vi gte itetile eseveigssysteme kue we lle pijze eevudig met elk vegelijke. Veel mee e bete d vi de divese (bekede Nedeldse) websites. Z kue we de klt de meest tekkelijke vktie biede. D bijvbeeld veschillede vktiespeidig pe ld e/f Sids deze cmpetitie vezgt Kupes Tuigcs uit Weet het veve v lle tems v Ftu Sittd de uitwedstijde. 214/ clcultiemethdes pe eisgistie tst sms gte veschille v dezelfde eis/veblijf. Vi s lie eseveigssysteem, dt gekppeld is ze website Kupes.l, biede we k de mgelijkheid eevudig e veilig lie uw vktie te beke. Om ddwekelijke e bewust te ccuee met Nedeldse iteet biedes is hiebij gekze v ee Duitse bekigssite. Veell zij ze pijze, met vetek v ee bij gelege Duitse luchthve, ee ede m bij s te beke. E mcht iets duidelijk zij f misg tijdes de vktie, d k de klt gew bij ee v ze 14 eisbueus teecht. V de mese die hu vktieple het liefst thuis wille bespeke e egele p ee tijdstip dt hu het beste uitkmt, hebbe we MbielReisdvies. l. Oze mbiele eisdviseus hebbe jelge evig i de vktieweeld e l vele bestemmige bezcht. Mede hied kut u ee uitgebeid e ged debuwd eisdvies v ze mbiele eisdviseus vewchte, ldus Jyce Fteij. Tt de Kupes Gep beht k Kupes Gepseize. Deze fdelig is vetwdelijk v ee geheel eige eispgmm, dt idividueel te beke is,.. vi hu eige eisbueus. Teves vezgt de fdelig v veeigige, bedijve e peseelsveeigige dgtchte e meedgse tips. Alleml geheel p mt smegesteld p bsis v de wese v de klt. Niet llee pe bus m k evetueel pe vliegtuig e/f bt. RESTEREND WEDSTRIJDPROGRAMMA 214 Dit j st g die thuiswedstijde p het pgmm. Die wedstijde wi Ftu Sittd lles p lles zl zette m de weg bve i te sl. Km e steu he dbij. Vijdg 21 vembe 2. uu Ftu Sittd - De Gfschp Mdg 1 decembe 2. uu Ftu Sittd - Spt Rttedm Vijdg 12 decembe 2. uu Ftu Sittd - FC Oss pdf :12:53

9 Dé E-bike Dé specilist E-bike Dé specilist E-bike Dé specilist E-bike Dé E-bike specilist specilist Dé E-bike specilist Mi m te zie he de mese geiete Nu k e Nu k e Nu k e Nu k enu k e iskch elektisch elektisch elektischelektisch t k u e l N e s Fiets sel Fiets sel Fiets sel Fiets sel Fiet ks eel el cbsthi. bl ikes utibikes utibikeustibikes i. s ltieffietse.ltieffietse.ltieuffi i. t t se se se et et et ffi ffi ie ie u k t sp sp sp sp mele sp ms m m m el v e Fiets s k i v v v v b je je je je je i elld meld ffietse m. meld meld ut meld sptie e efiee ief ief e iefme uwsbief e zei ieuwsb ze ieuwsb ze ze ieuwsb ze ieuw sb v D Rld Hitze meld jek s p ee ee p ef p ee p ee pkee m s sb s k kieuw mze i keks mk ks mk km,,,,, t.w.v. 1fiets t.w.v. 1fiets t.w.v.fi s et1st.w.v. 1 fiets t.w.v. 1fietee mk ks p,fiets t.w.v :27:59 Uw dmiisttiekt dichtbij. ei ee Wi eeeewi eewi eewi ew its twvets twvets twvets twevts twv W e i f fvi fi fi fi w t,- 1,- 1,- 1,1-Het,- kt met de vste f iet1s, PAKKET-PRIJS pe j etse.l etse.l etse.l etse.l etse.l Piete. mkt deeme leuk. Rge Wije Sptief Rge Wije FietseSptief Rge - Muitsl Wije FietseSptief Rge 12 - Muitsl Wije Fietse Rge HZ Sptief 12 - Gelee Muitsl Wije Fietse Sptief HZ12 - Gelee Muitsl Fietse HZ Muitsl 12 Gelee HZ -Gelee 6161 HZ Gelee Rge Wije Sptief Fietse Muitsl 6161 HZ 474 Gelee pdf :16:44 t pdf :13:2 AhR Tx uw txi v deze egi! Vccities PeAct & Vezuim Milieu e veiligheid Opleidige Expetise Letselschde Ldelijk Istituut V Ab & Milieu LIVAM BV Pstbus 14, 613 AA Sittd T: +31 () F: +31 () E: W: Sittd Beek Msticht Remd Msbcht Eidhve Bed Rttedm Utecht Amstedm :5: pdf :1:5 Rymd Timmems Registe schde-expet Leeliestt DC Mustegelee T F Emil pdf :7: pdf 1 Ftu Sittd is mee d llee vetbl, desteept Wil Helwig. Helwig is éé v de mese die uw betkke is bij mtschppelijk vetwd deeme (fgekt MVO) bie Ftu Sittd. Hij licht ee tl ctiviteite te.,,olgs, dm de thuiswedstijd tege FC Vledm, hebbe we de egede Gviededg gegiseed. A deze ctiviteit me uim 6 mese met ee bepekig e hu begeleides deel. We mchte iet llee deelemes uit heel Limbug, m zelfs ee fiks tl uit het Belgisch Limbugse Alke begete. Helwig vevlgt:,,al weke veheuge deze mese zich hiep. V hu telt het vetbl e de uitslg veel mide. Zij geiete v de sfee e het vdje uit. Dt is mi m te zie. Vijdg 24 pil 215, tijdes de thuiswedstijd tege Jg PSV, zl de Zuidtibue v het stdi v Ftu Sittd pieuw wde igeme d de Gviede. Vetbl Puu pkket Sids ekele je biedt Ftu Sittd mteuvetblclubs de mgelijkheid m het zgemde Vetbl Puu Pkket f te eme. Vi dit pkket kue de clubs gebuik mke v ee gt tl vdele die Ftu Sittd biedt. V de jeugdspeles v de deelemede veeigige gisee we de mee ee cliic die de speles v het eeste elftl vezge. De jeugdleides v de clubs hebbe de mgelijkheid deel te eme ee kdevd, w mese v ze jeugdfdelig ee bepld them behdele. Dek dbij bijvbeeld het geve v ee keepesti- ig f ifmtie ve ee pssede tiigsmethdiek ichtig de jeugd. Vede k de jgste jeugd deeleme ee vetbltei, dt p de ccmmdtie v Ftu Sittd wdt gegiseed. E kijgt me bij die thuiswedstijde i het seize de mgelijkheid m met vijftig mese het stdi te kme. Helwig:,,We meke dt de im v het Vetbl Puu Pkket gt is. De meeste meldig zij fkmstig uit ze diecte egi, m k divese veeigige uit Midde-Limbug zij v de ptij. Schlepject I vembe stt wee het schlepject. Het schlepject mkt l uim twitig j dedeel uit v de MVO ctiviteite v Ftu Sittd. Het pject icht zich p de leelige v gep cht v de bsisschle. Zij kue p ee gedwge mie keismke met betld vetbl i Sittd-Gelee. Wil Helwig:,,De jeugdige kijge p ee mdg- f disdgchted ee dleidig d het stdi gebde. Teves kijge ze de mgelijkheid m twee speles v het eeste elftl de td te vele. Ok wdt de jeugd uitgedigd ee thuiswedstijd v het eeste elftl bij te we. Elk j tvgt Ftu Sittd z 1.5 tt 2. jeugdige i het kde v het schlepject. Mee ctiviteite Ftu Sittd is p mee gebiede i de smelevig ctief e pbeet ls betld vetbl gistie ivullig te geve h mtschppelijke vetwdelijk. Op de website is de de butt MVO mee ifmtie teug te vide ve h mtschppelijke ctiviteite. V de jgste Ftu supptes: Kidsclub Ftuis Ab e Medische Keuige pdf 1 17 Beeld: Studi VR / Iv Delhye Vetblle stt bij Ftu Sittd uited cetl. Echte de club wil mee betekee v de iwes e gisties v de Westelijke Mijsteek e dbuite. Vuit h mtschppelijke betkkeheid is Ftu Sittd dm ctief p ee gt tl gebiede i de smelevig pdf 1 214/215 Ftu Sittd zee ctief i de smelevig :21:44 Ok v de jgste Ftu Sittd suppte is e ee supptesclub: de Kidsclub Ftuis ls dedeel v het Ftu Supptes Cllectief. Deze is bedeld v kidee i de leeftijd v tt 12 j. De Kidsclub wil jgee l p vege leeftijd lte peve de sfee v betld vetbl i Sittd-Gelee. Jelg ws de Kidsclub v Ftu Sittd ctief de de m Fuclub, sids het seize 212/213 is de m veded i Jmi Sittd Kidsclub Ftuis. Bij ee ieuwe Kidsclub ht tuulijk k ee ieuwe msctte: Ftui. Ftui is ste, jg, tts m vl geel e ge e et ls jij ee eme suppte v Ftu Sittd! Het lidmtschp heeft veel vdele: Je kijgt ee welkmstcdeu; Twee à dieml pe j het pchtige FtuSC supptsmgzie De mgelijkheid m p de ft te kme met ze echte msctte Ee Siteklsmiddg e de ltijd gezellige spellemiddg De mgelijkheid m met je eige ft p ze website te kme. Je tvgt ee lidmtschpspsje v de Kidsclub; Je wdt uitgedigd v specile Kidsclub ctiviteite; Je kut Msctte v de Wedstijd wde bij ee thuiswedstijd v het eeste elftl, llee dus mgelijk v lede v de Ftuis; Je mkt ks m uitgedigd te wde v specile ctiviteite dm thuis- f uitwedstijde bijvbeeld ee 4-tege-4 vetblwedstijd i de ust f ee zgemde Lie Up. Hiebij lp je sme met de speles v Ftu Sittd het veld p; Je mkt ks p kte v ee wedstijd v het Nedelds elftl; Je kijgt 2 wedstijdkte v ee thuiswedstijd v Ftu Sittd. Ischijve bij de Kidsclub Wil je gg lid wde v de Kidsclub, d k dt d het ischijffmulie p i te vulle. Je kut evetueel k ee miltje stue Het lidmtschp v Ftuis kst slechts 1 eu pe md (12 eu pe j). Ftu kidefeestje Ok is het mgelijk m v juw kid ee kidefeestje dm ee thuiswedstijd v Ftu Sittd te gisee. Hiev ku je ee miltje stue geef eve m heveel kidee het gt e dm welke wedstijd u gg ee kidefeestje wilt. Als Ftui ku je Msctte v de Wedstijd wde bij ee thuiswedstijd v het eeste elftl. (ft: Studi VR / Iv Delhye)

10 214/215 Nieuwe sps Jeugd cetl bij Ruitehee Uw fficiële Peuget dele v heel Zuid-Limbug! 18 D: Guus Queise Beeld: Studi VR / Iv Delhye Begi dit seize is Ruitehee tegetede tt de spsgep v Ftu Sittd. De m pijkt p meedee pltse p de tibues e pvlled geeg k p de shits v de jeugd v Ftu Sittd, tewijl p de chtezijde de Sittdse deemig Cllé Retl e Sles stt vemeld. Zk m de schijwepes te ichte p dit i Limbug g vij beked bedijf. I 1978 sttte mij vde dit bedijf ls glzewsse- e geveldehudsbedijf. Al sel wed duidelijk dt ze klte behefte hdde mee d llee gevel- e medehud. Met ee flike vebedig v ze diestveleig hebbe we hiep igespeeld, begit Reé Te Bgh (47) s gespek. Sids het velijde v zij vde i 1987 is hij lgemee diecteu v het fmiliebedijf Ruitehee. Met 4 medewekes is Ruitehee uitgegeid tt éé v de gtee 24- uus sevice- e dehudsbedijve v Nedeld. Het bedijf is wekzm i de meest uiteelpede bches: v veheid tt gezdheidszg e v idustie tt diestveleig. Vuit de hfdvestigig i Almee e de evevestigige i De Bsch, Ahem, Rttedm e Amstedm is het bedijf ctief i geheel Nedeld. Nst Limbug zij k de pvicies Gige e Zeeld v s g te tgie gebiede. Expsie I Limbug telt Ruitehee g m ekele klte. Het beteft klte/ gebuwe die behe tt ldelijke ketes. Zls de Amth htels i B e Msticht, ecycligbedijf Sit, ktecmplex de Clel i Msticht e divese pde i Heele v vstgedbeheede WPM-Gep. M ls het Reé Te Bgh ligt vedet dt sel: We g hie delgeicht de weg timmee e ze uitgebeide diestveleig biede. Os steve is m bie twee j ee vestigig i het Limbugse te pee. I dit kde is spsig v Ftu Sittd, e mee specifiek de jeugdfdelig, ee bewuste keuze. Te Bgh: Wij spse heel bewust e v lgee tijd, meedee jeugdfdelige v vetblclubs. Z vegte we eezijds ze msbekedheid e dezijds kweke we p de lgee temij gdwill. Immes de jeugd wdt k ude. Lte heiee ze zich g de m p hu vetblshit wmee ze hebbe gelpe. Diestveleig Ruitehee heeft jelge evig met het behee e dehud v bedijfspde. Met het biede v ee ttle diestveleig i- e dm gebuwe, zls geveldehud, schmk, schildewek, beveiligig e hdeled ptede bij clmiteite, tzgt het bedijf eigee/ gebuikes v gebuwe. Oze kltekig is heel dives. Z bevide zich i ze klteptfli: gtwikelbedijve, htels, sptcet, vstgedbeheedes, vstgedeigee, veeigig v eigee e zgcet. Allee l v het stle v gevels heeft Ruitehee 8 eve geveldehud speciliste i diest. Met de juiste middele zge zij ev dt gevels lgduig beschemd zij tege llelei tmsfeische ivlede. De schilde pfessils v Ruitehee vzie uw bedijfspd v ee gledieuwe e pchtige veflg wd uw bedijfspd wee de uitstlig kijgt die het vediet. V steeds ee bdsch, e dmee epesettief e gstvij, bedijfspd f kt eemt de schmktk v Ruitehee de vetwdig p zich. V het schmke v tilette, het lege v de pullebkke, het schmke v de wstfels tt het vulle v zeepdispeses, pltse v luchtvefisses e het vevge v de hddeklle. Ruitehee egelt álles p het gebied v hygiëe e siti. Ok dm uw gebuwe: Ruitehee vezgt de vkkudige leg é dehud v uw gevzieig. E met plmtig vledehud d Ruitehee heeft u ee zg mide i uw pd. Met ptiml dehud gt ee vle melijk jelg mee. Ok de beveiligig is bij Ruitehee lettelijk i veilige hde. Dbij wde teggsbeleid e bdbeveiligig uwkeuig p elk fgestemd. Ruitehee is k uw vkkudige speekpte gde bdpevetie. Het bedijf vekpt, ctleet e dehudt lle ste bdbluspptuu, dvelichtig, meldistllties, BHV- vebddze e bddekes. Ktm u kmt Ruitehee de kmede je iet llee i Sittd tege m getwijfeld k eldes i de pvicie. Wethude Sgesstt 1 Beek Tehevedeweg 97 Heele pdf :18:3 Sids dit seize pijkt de m v Ruitehee p de bst e Cllé Retl e Sles p de ug v de Ftu Sittd jeugdspeles. p vet v deze dvetetie 1% ktig p lle ccesies e fietse *iet geldig met dee biedige pdf :36: pdf :5: pdf :44:28

11 De duuzmste wijk v Limbug - De Beekse B Uw twep is ltijd mgelijk! AL 45% GERESERVEERD VOOR VERKOOP! Gte bespig eegiekste Vij p m vekppijs Tusse-/hekwig vf 165. Hlfvijstde wig vf Vijstd geschkelde wig vf 24. Vijstde wig wig vf 218. vf 218. I Beek wdt de meest duuzme wijk v Limbug geeliseed: De Beekse B. Ee pchtige ieuwe w- e leefmgevig met 35 wige die iet llee geked duuzm, m k g ees ee b v wcmft is. Ee b v ispitie e vl k v ultieme keuze e twepvijheid! Elke vijstde, vijstd geschkelde, hlfvijstde, hek- f tussewig wdt vlledig uw wese twpe. Vd dt e v de wige eigelijk gee plttegde best. Die mke we ps ls wij wete wt u wilt, de hd v uw wweselijst. Neem ctct p met de mkel f schijf i vi C-ceti: De vetlig v elke wwes Met de weselijst beplt u v ee gt deel uw wcmft e wget. Uited is k uw peslijke smk v gt belg. Oze c-cet gt met de peslijke weselijst de slg e peseteet u zij pfessiele vstel v uw gedmde wig. Sped, vessed e gegdeed wes! Dit eeste vstel bespeekt uw mkel met u, iclusief ee peslijke ffete, w evetuele pssige vlge e het defiitief twep geeed is. Dg s uit met uw wese e wij vesse u met de ultieme wig tege ee zee schepe kppijs! Wekelijk lles k i de duuzmste wijk! De Beekse B wdt ee heel gevieede wijk: vijstde, hlfvijstde e hek-e tussewige i ee klssieke chitectuu, tussevm f mdee vetlig. Op elke kvel k elk type st, wt ee eg tekkelijk wbeeld plevet. Klssiek Tussevit Mde BL Huisvestig BV I. E. Vekped mkel: Tel: pdf :13:9

Dollargevoeligheid meer dan dollar

Dollargevoeligheid meer dan dollar Iustie Dllevelihei mee ll De kes v e ll te pzichte v e eu is e felpe je flik vezwkt. Ok i 2008 zet eze te zich vt. I veelijki met 2007 zl e emiele eu/ll kes zelfs 14% teeme. eeie i e eu/llkes zij vmelijk

Nadere informatie

CV Portfolio. Jolijn Peters. zoekt een baan als grafisch vormgeefster

CV Portfolio. Jolijn Peters. zoekt een baan als grafisch vormgeefster CV Prtfli Jlij Peters zekt ee baa als grafisch vrmgeefster ethusiast eigeijs creatief leergierig vasthuded drzetter team player impulsief behulpzaam pe harde erker sciaal deer Bureau Buuv Mlehek 2013 Wie

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products Doe als de Kennedy s Coné van Zeijl tekt lessen uit de cisisjaen detig Bokeondezoek 009 Welke gootbank of nieuwkome stopt de zegetocht van Binck Bank? Medisch Centum Aseus Als het economisch slechte gaat,

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

PL 3. Leida, Rijksmuseum van Oudheden, stamnos del Funnel Group: lato B, dipinto dal Pittore di Berliner satiro con timpano

PL 3. Leida, Rijksmuseum van Oudheden, stamnos del Funnel Group: lato B, dipinto dal Pittore di Berliner satiro con timpano 48 M.HARARI PL 3 PL 3. Leida, Rijksmuseum va Oudhede, stams del Fuel Grup: lat B, dipit dal Pittre di Berlier satir c timpa 49 EEN MIDDENNEOLITHISCH NEDERZETTINGSTERREIN EN EEN KUIL VAN DE STEIN-GROEP

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

DOS Nieuws. April 2015 R I A N W O O R D J E

DOS Nieuws. April 2015 R I A N W O O R D J E D iuws pil 2015 www.dosldwijk.l www.fcbook.com/dldwijk www.twitt.com/dldwijk bstuu@dosldwijk.l I W D J Volg os u ook op Istgm: @dosldwijk Lt D klok is w uu voouit gg d lt is bgo dus kom m op mt dt lkk

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

LAAT BLOEMEN UW TOLK ZIJN'

LAAT BLOEMEN UW TOLK ZIJN' w su?.. W,. S-.. he > (Çehuwû M5glK3«2 Aprl 3 - ruwrg Gbrel Delllë, Nrdsrl 2, MALDEGEM GEBOORTE - rèe, d.v. Adré Là Mre Flcker, Eelvel GerêJrd z-v. Ahur De Kse Rz De Wggel, eke Wllly z.v. Hecr Bre Êrdul

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00 11 JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988 Prijs FI 2,00 REDACTIONEEL Werelddierendag 'Allicht' iseenuitgave van de stichting Allicht. Deze zet zich in voor eendemocratisch, mens- enmilieuvriendelijk energiebeleid.

Nadere informatie

p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277

p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277 p i - : j 6 & g Ministerie vn Verkeer en Wterstt Diretrt-Generl Rijkswterstt Diretie Nrdzee I I INTO s-jw 1 C577 B!3LiOTHEEK" StQNATUUR.: C5~ } f / Eindrpprtge Inventristie Millenniumgeveligheid vn de

Nadere informatie

Programma's bij de vleet!

Programma's bij de vleet! Prgramma's bij de vleet! MSX Club Magazine kende het al jaren: het disk-abnnement. En nu kunnen alle MCCM lezers daar k van prfiteren! ~ Bij elk nummer van MCCM een diskette, brdevl handige prgramma's,

Nadere informatie

Met elkaar voor een heel, schoon en veilig Prinsenland

Met elkaar voor een heel, schoon en veilig Prinsenland Numme 1 febui 2011 Ee uive v de Sichi Bewoeodeeui Pie, Redciee: Mi Weei 8, 3065 GA Roedm, Teefoo: 010-2207747 Iee: wwwbpie Me ek voo ee hee, choo e veii Pie De vijwiievod die de SPB oieede op 9 decembe

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Afgiftktoo: GENT X P4A9074 Mlijks uitgv (bhlv ugustus) Jgg 4. 11 ovmb 2007 1,25 uo V. uitg.: Fk Vhck, Moupli 8 bus 9 t 1210 Bussl Stop i komi! VRIJE TRIBUNE Dz m is oz gstcommtto Filip D M, volksvtgwooig

Nadere informatie

blz. 29 blz. 15 blz. 37

blz. 29 blz. 15 blz. 37 blz. 29 blz. 15 blz. 37 VOORWOORD Beste lezer, te n di e de ve re n i gi n g d e k o m e nd e t i j d g a at do e n. N at u u r l i jk m o ge n fo to s van de a c t i vi te i te n e n e e n las t i ge

Nadere informatie

Jeroen gaat met opa naar het strand. Opa heeft Jeroen een vlieger gegeven. Een knalrode, met mooi gekleurde figuren erop. Samen laten ze de vlieger

Jeroen gaat met opa naar het strand. Opa heeft Jeroen een vlieger gegeven. Een knalrode, met mooi gekleurde figuren erop. Samen laten ze de vlieger 1 Opa is naar de hemel Jeren kmt uit schl. Als hij naar binnen rent, rept hij bij de vrdeur: Hi, ik ben er! Mag ik vanmiddag vetballen met Jst? Hé, wat raar. Meestal kmt mama meteen naar de gang. Maar

Nadere informatie