November KlachtenMonitor. Nationale Benchmark

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "November 2002. KlachtenMonitor. Nationale Benchmark"

Transcriptie

1 November 2002 KlachtenMonitor Nationale Benchmark

2 Inhoudsopgave 1 KlachtenMonitor Nationale Benchmark 1.1 KlachtenMonitor Deelnemers KlachtenMonitor (managers klachtenmanagement) KlachtenMonitor (managers klachtenmanagement) 4 2 Resultaten 2.1 Resultaten: gemiddelde tevredenheid in het algemeen en naar deelproces Resultaten: scores gerelateerd aan succesfactoren en prestatie-indicatoren 7 3 Conclusies 3.1 Conclusies KlachtenMonitor 9 0 Rapportage KlachtenMonitor - november 2002

3 1 KlachtenMonitor Nationale Benchmark Het meten van de perceptie van managers, medewerkers en klanten naar de kwaliteit van het klachtenmanagement stelt een organisatie in staat om doelgericht te verbeteren en te winnen aan klantgerichtheid. Klanten binden door een kwalitatief hoogwaardig klachtenmanagement zal in de competitieve markten aan belang winnen. 1.1 KlachtenMonitor De KlachtenMonitor is de nationale benchmark voor organisaties die hun prestatie op het gebied van klachtenmanagement willen spiegelen en ontwikkelen. In de toekomst zal de KlachtenMonitor benchmarkgegevens genereren over de perceptie en ervaring van 3 doelgroepen: KlachtenMonitor (managers klachtenmanagement) KlachtenMonitor (medewerkers) KlachtenMonitor (klanten) In dit onderzoek worden de resultaten belicht van het onderzoek KlachtenMonitor (managers klachtenmanagement). Ook in 2003 zullen de benchmarkgegevens op 2 momenten bekend gemaakt worden. 1.2 Deelnemers KlachtenMonitor (managers klachtenmanagement) In totaal hebben 37 organisaties de KlachtenMonitor via het internet ingevuld. De meting is uitgevoerd in oktober De bedrijven behoren tot verschillende branches en geven een betrouwbaar beeld van de wijze waarop BtoB en BtoC-bedrijven omgaan met klachtenmanagement. Deelnemers KlachtenMonitor landelijke benchmark Aedes Deli XL Leaseplan SNS Bank Nederland Alcoa Nederland Eclipse MCB TPG Audi Essent Meneba Meel Tui Nederland Avero Enai Systems Novartis Van Gansewinkel Brabant Water Formaat Notarissen NUON VGZ Content Uitzendbureau Fortis OCE Nederland Vidomes Creamy Creation Getronics Ohra Volvo Cars CZ Hago Nederland PGGM Damco Holland Ridderkerk Rabo Nederland Danzas Chemicals Interpolis Smithuis 3 Rapportage KlachtenMonitor - november 2002

4 1 KlachtenMonitor Nationale Benchmark 1.3 KlachtenMonitor (managers klachtenmanagement) De KlachtenMonitor beschrijft de kwaliteit van het klachtproces: 1 Voor de klacht hoe makkelijk valt een klacht te uiten? 2 Klachtontvangst hoe klachtontvankelijk is de organisatie? 3 Klachtbehandeling hoe worden klachten behandeld? 4 Na de klacht hoe tevreden is men met het eindresultaat? Het klachtproces is meetbaar gemaakt door 21 serviceaspecten (Kritieke Prestatie Indicatoren of KPI s) te meten. Op een 6-puntschaal is per indicator het belang (zeer belangrijk tot en met zeer onbelangrijk) en de ervaring (zeer goed, tot en met zeer slecht) aangegeven. Deze scores zijn vervolgens omgerekend volgens een econometrisch rekenmodel naar een rapportcijfer van 1 tot en met 10 voor de tevredenheid. Daarnaast hebben de managers aangegeven hoe zij denken dat zij presteren met het klachtenmanagement ten opzichte van de concurrentie. Processen Pre-klacht Klachtontvangst Klachtbehandeling Klachtresultaat Kritieke Prestatie Indicatoren De organisatie is goed bereikbaar als t gaat om klachten De organisatie waardeert mij als klagende klant De organisatie ziet klachten als een kans om zich te verbeteren De organisatie is doordrongen van het belang om goed om te gaan met klachten De organisatie is helder in de communicatie rondom klachten De organisatie staat open voor mijn klachten De organisatie maakt t mij makkelijk klachten te uiten Bij de organisatie weet ik waar ik terecht kan als ik een klacht heb De organisatie staat mij vriendelijk te woord als ik een klacht heb De organisatie voelt mij(n problemen) goed aan als ik een klacht heb De organisatie bevestigt schriftelijk dat ze mijn klacht hebben ontvangen De organisatie behandelt mijn klacht zorgvuldig De organisatie heeft zijn zaakjes goed voor elkaar bij het behandelen van klachten De organisatie trekt lering uit de klachten die ze ontvangt Bij de organisatie staan kundige mensen mij te woord bij een klacht De organisatie reageert adequaat op klachten De organisatie lost mijn klachten terstond op De organisatie komt bij de afhandeling van klachten zijn afspraken na Na afhandeling van een klacht ben ik blij met de oplossing Ik ben tevreden over de manier waarop de klacht is afgehandeld Ik voel mij als klant door de organisatie goed behandeld 4 Rapportage KlachtenMonitor - november 2002

5 2 Resultaten 2.1 Resultaten: gemiddelde tevredenheid in het algemeen en naar deelproces In onderstaande tabellen zijn de gesommeerde scores per fase van het klachtproces voor belang, ervaring en tevredenheid weergegeven. De scores dienen als volgt te worden geïnterpreteerd: De gemiddelde tevredenheid bedraagt een 6.7. Het meest belangrijk is het klachtresultaat (8.7) en het minst tevreden is men met het pre-klachtproces. Succesfactor Belang Ervaring Tevredenheid Pre-klacht Klachtontvangst Klachtbehandeling Klachtresultaat Gemiddelde succesfactor Een tevredenheidsscore van 6.7 is kritiek en betekent dat 40-45% van de managers ontevreden is met de kwaliteit van het klachtenmanagement. > 8.5 Zeer goed Goed Beetje goed Beetje slecht Slecht < 6.5 Zeer slecht In onderstaande tabel zijn alle indicatoren per succesgebied weergegeven: Indicator Belang Ervaring Tevredenheid De organisatie is goed bereikbaar als het gaat om klachten De organisatie waardeert mij als klagende klant De organisatie ziet klachten als een kans om zich te verbeteren De organisatie is doordrongen van het belang om goed om te gaan met klachten De organisatie is helder in de communicatie rondom klachten Pre-klacht Rapportage KlachtenMonitor - november 2002

6 2 Resultaten Indicator Belang Ervaring Tevredenheid De organisatie staat open voor mijn klachten De organisatie maakt het mij makkelijk klachten te uiten De organisatie weet waar ik terecht kan als ik een klacht heb Klachtontvangst De organisatie staat mij vriendelijk te woord als ik een klacht heb De organisatie voelt mij(n problemen) goed aan als ik een klacht heb De organisatie bevestigd schriftelijk dat ze mijn klacht hebben ontvangen De organisatie behandelt mijn klacht zorgvuldig De organisatie heeft zijn zaakjes goed voor elkaar bij het behandelen van klachten De organisatie trekt lering uit de klachten die ze ontvangt Bij de organisatie staan kundige mensen mij te woord bij een klacht De organisatie reageert adequaat op klachten De organisatie lost mijn klachten terstond op De organisatie komt bij de afhandeling van klachten zijn afspraken na Klachtbehandeling na afhandeling van een klacht ben ik blij met de oplossing Ik ben tevreden over de manier waarop de klacht is afgehandeld Ik voel mij als klant door de organisatie goed behandeld Klachtresultaat Rapportage KlachtenMonitor - november 2002

7 2 Resultaten 2.2 Resultaten: scores gerelateerd aan succesfactoren en prestatie-indicatoren De 21 indicatoren zijn elk geadresseerd naar succesfactoren en prestatie-indicatoren. Zo is de indicator de organisatie behandelt mijn klacht zorgvuldig geadresseerd naar de succesfactor betrouwbaarheid en de organisatie staat open voor mijn klachten naar toegankelijkheid. Vervolgens is het gewogen gemiddelde bepaald van de geadresseerde succesfactoren naar het percentage deelnemers dat denkt dat een succesfactor een beetje goed tot zeer slecht scoort en daarbij zeer belangrijk is. In onderstaand Model KlachtenMonitor zijn deze performance-resultaten opgenomen. Model KlachtenMonitor Performance Results Toelichting %: Negatieve ervaring / Zeer belangrijk Medewerkers Grondhouding Samenwerking Empowerment Doelgerichtheid Verbetering Toegankelijkheid 49% / 65% Metaliteit 71% / 41% Lerend vermogen 74% / 37% Informatie 67% / 39% Klantgestuurdheid 62% / 68% Betrouwbaarheid 52% / 60% Snelheid 71% / 38% Tevredenheid Hechtheid relatie Algemeen 6,7% Ontevreden 57% Klant blijven 73% Sterke band 50% Performance Het belang dat wordt gehecht aan de succesfactoren wordt als volgt gescoord: 1 Klantgestuurdheid (68%) 2 Toegankelijkheid (65%) 3 Betrouwbaarheid (60%) 4 Mentaliteit (41%) 5 Informatie (39%) 6 Snelheid (38%) 7 Lerend vermogen (37%) In de performance zijn de knelpunten (scores beetje goed tot zeer slecht ) van hoog tot laag: 1 Lerend vermogen (74%) klachten als verbeterkansen zien 2 Mentaliteit (71%) een ontvankelijk attitude ten opzichte van klachten 3 Snelheid (71%) klachten direct zo dicht mogelijk bij de klant oplossen 4 Informatie (67%) heldere, adequate informatie en communicatie rondom klachten 5 Klantgestuurdheid (62%) de klant(relatie) voorop stellen bij het omgaan met klachten 6 Betrouwbaarheid (52%) zorgvuldig en adequaat omgaan met klachten 7 Toegankelijkheid (49%) bereikbare, vindbare organisatie voor klachten 7 Rapportage KlachtenMonitor - november 2002

8 2 Resultaten Results De gemiddelde tevredenheid (tevredenheidsgevoel/beleving na afhandeling van de klacht) bedraagt een 6.7 en moet als kritiek en voor verbetering vatbaar worden gelezen. Daarbij is 57% van mening dat de klant een beetje tevreden tot zeer ontevreden is met het resultaat van de klachtbehandeling. Qua hechtheid van de relatie (mate waarin de klant blijft en de impact van klachtenbehandeling/afhandeling op de sterkte van de relatie) denkt 27% dat de klachtbehandeling leidt tot het verbreken van de klantrelatie en 50% denkt dat de klachtbehandeling leidt tot het versterken van de klantrelatie. 8 Rapportage KlachtenMonitor - november 2002

9 3 Conclusies 3.1 Conclusies KlachtenMonitor De overallscore van 6.7 geeft aan dat klachtenmanagement in de volle breedte (van intake tot en met afhandeling) door managers als kritiek wordt ervaren en dan ook nadrukkelijk voor verbetering vatbaar is. Met name in de bewustwording rondom het belang van goed omgaan met klachten en in de communicatie rondom klachten is verbetering noodzakelijk. Qua performance valt op dat lerend vermogen alarmerend laag scoort en dat er relatief het laagste belang aan wordt toegekend. Terwijl leren van klachten naast het tevreden houden van klanten een dominant doel is van klachtenmanagement. Ook de ontvankelijkheid voor klachten en de directheid van behandeling en afhandeling van klachten laat nogal te wensen over. De implicaties van klachtenmanagement op de klantrelatie zijn dan ook bepaald negatief. Een tevredenheidscijfer van 6.7 is alarmerend laag. Daarbij komt dat bijna 60% voorvoelt dat de klant onvoldoende tevreden is met de wijze waarop de klacht is afgehandeld. Bovendien wordt ingeschat dat maar liefst ruim een kwart van de klanten met klachten wegloopt als gevolg van de wijze waarop hun klacht is behandeld. De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding en handvatten om klachtenmanagement fundamenteel extra aandacht te geven zodat klanten behouden blijven en organisaties zich kunnen versterken op basis van klantsignalen. Deze managementresultaten mogen evenwel niet als stuurinformatie voor verbetering worden gezien. Voor het verkrijgen van betrouwbaar inzicht in de performance van klachtenmanagement is het noodzakelijk en raadzaam om ook de perceptie en ervaring van klanten en medewerkers in kaart te brengen. Pas dan is de uitgangssituatie scherp in beeld om gericht te kunnen werken aan versterkt klachtenmanagement. 9 Rapportage KlachtenMonitor - november 2002

10 Integron BV Opgesteld door drs. S.A.J. van Gelder Postbus HH Rotterdam T E Seven Nederland BV drs. J.H. van Haaren Postbus BV s-hertogenbosch T E Ontwerp: springvorm bno, s-hertogenbosch

De klantbeleving in Nederland in 2010. Stephan van Gelder

De klantbeleving in Nederland in 2010. Stephan van Gelder De klantbeleving in Nederland in 2010 Stephan van Gelder 1 Inhoudsopgave! Beleving! Onderzoek! Resultaten! Naar klantmoment! Naar branche! Naar bedrijf! Conclusie Samenvatting van de resultaten gratis

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Wat een verschrikkelijk land, kopte Volkskrant Magazine eind 2005. Het

Wat een verschrikkelijk land, kopte Volkskrant Magazine eind 2005. Het De innovatieve kracht van klachtenmanagement Zanna van Dun De kritiek op de slechte dienstverlening van Nederlandse bedrijven groeit. Tegelijkertijd klagen Nederlanders veel bij diezelfde bedrijven. Een

Nadere informatie

Klantenmanagement. Juli 2003

Klantenmanagement. Juli 2003 Klantenmanagement Juli 2003 Een onderzoek naar de wijze waarop organisaties in de groothandel, facilitaire dienstverlening en bouw & installatie zich bezig houden met Klantenmanagement Inleiding In de

Nadere informatie

Resultaten en conclusies zorgmarkt

Resultaten en conclusies zorgmarkt KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage

Nadere informatie

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Een onderzoek van: In opdracht van KWH 1 Postbus 8536 3009 AM Rotterdam Tel 010-452 86 02 Fax 010-452 97 78 info@icsb.nl www.icsb.nl Voorwoord Een goede

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers voordezorg.nl Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Benchmark 2012 Samenvatting onderzoek vitaliteit hoofdverzekerden IZZ 2 IZZ Samenvatting voordezorg.nl IZZ Samenvatting voordezorg.nl

Nadere informatie

KLACHTEN- MANAGEMENT IN VIJF STAPPEN

KLACHTEN- MANAGEMENT IN VIJF STAPPEN Trefwoorden Klachtenmanagement Organisatiecultuur Klanttevredenheid ZANNA VAN DUN KLACHTEN- MANAGEMENT IN VIJF STAPPEN De innovatieve kracht van Carglass Zanna van Dun is als CRM-consultant Klachtenmanagement

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2)

Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2) Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2) Om daadwerkelijk het klantbelang centraal te stellen, is het nodig dat financiële ondernemingen Key Performance Indicators (KPI s) gericht op het klantbelang

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Woningstichting Openbaar Belang Rotterdam, versie 28 april Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015

VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015 1 VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015 Voorwoord 3 VOORWOORD Tot ons genoegen zien wij elk

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Klachtenmanagement als cruciale CRM-component

Klachtenmanagement als cruciale CRM-component De klant is de belangrijkste bezoeker van ons huis. Hij is niet de onderbreking van ons werk hij is ons doel. Als wij hem bedienen, doen wij hem geen gunst. Hij doet ons een gunst als wij hem mogen bedienen.

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Viveste. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Viveste. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Viveste Rotterdam, 16 februari 2011 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus

Nadere informatie