WVS-groep. Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal wvs/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WVS-groep. Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2014. wvs/1"

Transcriptie

1 WVS-groep Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 214 wvs/1 m G R O E P

2 w v s/li Gemeente Steenbergen H i ľ l 1 Ü T l WVS-groep Informatieset 1e kwartaal 214 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemene informatie Ontwikkelingen 4 2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal Wachtlijstgegevens Re-integratieladder wachtlijst Niet beschikbaar op de wachtlijst Herindicaties wachtlijst Financiering Wsw Voorschakeltrajecten Dienstverbanden Wsw-dienstverbanden Re-integratieladder Begeleid Werken I detachering bij gemeenten Herindicaties dienstverbanden Herindicaties ten opzichte van de regio Taakstelling en wachtlijsten ten opzichte van de regio Gemeentelijke omzet Rechtspositie en medezeggenschap Personele bezetting (regulier) Personele regelingen a opleiding Medezeggenschap Ziekteverzuim Financiële kengetallen en informatie Exploitatierekening Kosten Investeringen Verklaring van afkortingen en begrippen 25

3 Inleiding WVS-groep is een van de grotere zakelijke dienstverleners in het westen van Noord-Brabant. De missie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk brengen. WVSgroep beschikt hiertoe over diverse werkbedrijven. Negen gemeenten in het westen van Noord-Brabant zijn aandeelhouder van WVS-groep. Dit geldt ook voor uw gemeente. Graag informeren wij u over de financiële en sociale resultaten binnen WVS-groep in het algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met WVS-groep en de specifieke opdracht die wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 5 een verklaring van afkortingen en begrippen opgenomen. Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren. Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heren Jos Koopman, algemeen directeur, of Pieter Havermans, ambtelijk secretaris, te bereiken op telefoonnummer of per of -3- wvs/lff m.hj-h

4 1. Algemene informatie In deze k w a r t a a l r a p p o r t a g e d o e t de d i r e c t i e v e r s l a g v a n haar a c t i v i t e i t e n en r e s u l t a t e n binnen de aan h a a r v e r s t r e k t e o p d r a c h t e n. Hierbij g e l d e n als leidraad de s t r a t e g i s c h e doelen uit het v a s t g e s t e l d e b e l e i d s p l a n, te w e t e n : - het bieden v a n een S W - b a a n aan o n g e v e e r 2 8 personen - het m e e r naar b u i t e n plaatsen v a n onze m e d e w e r k e r s - het z o e k e n van s a m e n w e r k i n g m e t p r i v a t e m a r k t p a r t i j e n het u i t v o e r e n van het d o o r de g e m e e n t e n v a s t g e s t e l d e w a c h t l i j s t b e l e i d. In deze r a p p o r t a g e t r e f t u sociale én financiële k e n g e t a l l e n aan o v e r (en t o t en m e t ) het 1 kwartaal van 214. e 1.1 On twikkelingen In het 1 k w a r t a a l v o n d e n de n a v o l g e n d e g e b e u r t e n i s s e n en I of o n t w i k k e l i n g e n plaats. e 1. D o o r het d a g e l i j k s b e s t u u r is het i n k o o p - en a a n b e s t e d i n g s b e l e i d v a n W V S - g r o e p v a s t g e s t e l d. T e v e n s is de Notitie inzake i n - en a a n b e s t e d i n g d o o r g e m e e n t e bij W V S g r o e p g e a c t u a l i s e e r d en aan de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e t o e g e z o n d e n m e t het v e r z o e k de m o g e l i j k h e d e n v a n i n b e s t e d i n g en SROI zoveel m o g e l i j k t e b e n u t t e n. 2. Door het d a g e l i j k s b e s t u u r is de o n t w e r p j a a r r e k e n i n g v a n W V S - g r o e p o p g e s t e l d. De j a a r r e k e n i n g sluit m e t een nadelig r e s u l t a a t v a n C 2,6 m i l j o e n. In het e e r s t e k w a r t a a l v a n w e r d nog een verlies v o o r s p e l t v a n C 3,5 m i l j o e n. W V S g r o e p is er d e r h a l v e in g e s l a a g d het verlies a a n z i e n l i j k te b e p e r k e n. T e v e n s is d o o r het d a g e l i j k s b e s t u u r een o n t w e r p b e g r o t i n g o p g e s t e l d. Dit b e t r e f t een ' g l o b a l e ' b e g r o t i n g w a a r b i j u i t s l u i t e n d r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t de s i t u a t i e zoals die nu ( b e k e n d ) is. S c h e r p op de k o s t e n letten is een aspect d a t hoog in het v a a n d e l s t a a t bij W V S - g r o e p. Aan de o p b r e n g s t e n k a n t l e v e r t W V S - g r o e p e v e n e e n s e x t r a i n s p a n n i n g e n. Zo w o r d e n b e s t a a n d e k l a n t e n b e n a d e r d o m i n g a n g e n v o o r a n d e r e p r o d u c t e n en d i e n s t e n t e v i n d e n. D a a r n a a s t zijn er d i v e r s e c o m m e r c i ë l e acties g e s t a r t d o o r m i d d e l v a n m a i l i n g e n, f l y e r - a c t i e s en a c t i e f bezoek v a n d i v e r s e z a k e l i j k e n e t w e r k e n. Ook i n t e r n e t m a r k e t i n g in c o m b i n a t i e m e t social media en de o n t w i k k e l i n g v a n een n i e u w e w e b s i t e zijn m i d d e l e n die ingezet w o r d e n o m de o m z e t in positieve zin te b e ï n v l o e d e n. In het c o m m e r c i e e l o v e r l e g w o r d e n de b o v e n s t a a n d e i n s p a n n i n g e n a f g e s t e m d en w o r d e n d u i d e l i j k e a f s p r a k e n g e m a a k t. D o o r de v o r m i n g v a n één w e r k b e d r i j f in c o m b i n a t i e m e t de v r a a g v a n u i t de m a r k t w o r d t er m e e r i n t e g r a a l g e w e r k t. V o o r d i v e r s e k l a n t e n bieden w i j nu een t o t a a l c o n c e p t v a n p r o d u c t e n en d i e n s t e n aan w a a r d o o r er s p r a k e is van o p t i m a l e o n t z o r g i n g. B e d r i j v e n k r i j g e n één c o n t a c t p e r s o o n, één f a c t u u r en een breed en professioneel scala aan w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o d e n. W V S - g r o e p zal de k o m e n d e t i j d nog a c t i e v e r acquisitie plegen m e t d i t ' t o t a a l p a k k e t '. H i e r o n d e r t r e f t u een r e s u m é aan v a n de c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n in het 4e k w a r t a a l W V S - g r o e p, dat werkt! O n d e r s t a a n d de b e l a n g r i j k s t e c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n b i n n e n W V S - g r o e p. Gelet onze relatie m e t onze k l a n t e n n o e m e n w e geen b e d r i j f s n a m e n. wvs/ir -4- m.hj-h

5 Online marketing Er is nog steeds s p r a k e van g r o e i in het a a n t a l d i g i t a l e a a n v r a g e n. In het e e r s t e k w a r t a a l h e b b e n we 53 c o m m e r c i ë l e a a n v r a g e n via de online m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n v e r k r e g e n. In het e e r s t e k w a r t a a l v a n w a r e n d i t nog 4 4 a a n v r a g e n. O m nog m e e r b e d r i j v e n aan ons te binden z o n d e r t e v e e l in te z e t t e n op o u t b o u n d m a r k e t i n g ( a c q u i s i t i e, b e l l e n, m a i l i n g s ) zijn we a f g e l o p e n k w a r t a a l b e g o n n e n m e t een k o p g r o e p k e n n i s d e l i n g. V e e r t i e n c o l l e g a ' s, v a r i ë r e n d v a n b e d r i j f s l e i d e r s t o t a c c o u n t m a n a g e r s w o r d e n opgeleid o m via social media op een v r i e n d e l i j k e w i j z e h u n specifieke kennis te delen m e t de b u i t e n w e r e l d. Dit past in de i n b o u n d marketingstrategie van WVS-groep. Cross-selling Binnen W V S - g r o e p k e n t m e n al enige t i j d het Crosselling o v e r l e g ( k r u i s b e s t u i v i n g ). M e d e w e r k e r s m e t veel k l a n t e n c o n t a c t e n en c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n, k o m e n m a a n d e l i j k s bij e l k a a r o m zaken op e l k a a r af te s t e m m e n o m o p die m a n i e r e f f e c t i e v e r en e f f i c i ë n t e r de k l a n t e n te b e n a d e r e n en v a n d i e n s t te z i j n. Een c o m m e r c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n 5 g e m e e n t e n n e e m t o o k deel aan d i t o v e r l e g. U i t g a n g s p u n t e n v a n d i t o v e r l e g zijn o.a. de k l a n t c e n t r a a l s t e l l e n, geen kansen o n b e n u t laten en de ( p o t e n t i ë l e ) k l a n t e n g o e d in beeld b r e n g e n en hen een t o t a a l p a k k e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n. Door deze w e r k w i j z e en m e t het i n z e t t e n v a n het i n s t r u m e n t social media beoogt W V S - g r o e p de k l a n t e n nog b e t e r van d i e n s t te k u n n e n z i j n. Industriële activiteiten D o o r d e e l n a m e aan een t e n d e r is d o o r een b e k e n d e s u p e r m a r k t k e t e n in N e d e r l a n d aan W V S - g r o e p de o p d r a c h t g e g u n d, o m in w e e k o n t b i j t b o x e n te v e r p a k k e n b i n n e n 2 d a g e n. Deze o n t b i j t b o x e n zijn i. v. m. K o n i n g s d a g b e s t e m d v o o r d i v e r s e scholen in N e d e r l a n d. Bij een c o - p a c k e r in E t t e n - L e u r zijn we b e g o n n e n m e t een n i e u w e g r o e p s d e t a c h e r i n g v a n o n g e v e e r 25 m e d e w e r k e r s. Een b e s t a a n d e g r o e p s d e t a c h e r i n g bij een d i s t r i b i t e u r v a n Aloë Vera in Roosendaal is m e t 25 m e d e w e r k e r s u i t g e b r e i d. V o o r een p r o d u c e n t in wellness p r o d u c t e n h e b b e n we een s t r u c t u r e l e o p d r a c h t g e k r e g e n v o o r het m a k e n v a n w a r m t e k u s s e n s. Er is v o o r een n i e u w e relatie een pilot o p g e s t a r t v o o r het d e m o n t e r e n v a n a f g e s c h r e v e n c o m p u t e r s y s t e m e n, die later g e r e c y c l e d w o r d e n. V o o r een Belgische p a r t i j h a n d e l a a r heeft I n d u s t r i e de o p d r a c h t g e k r e g e n, o m bij een g r o t e p a r t i j v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n h a n d m a t i g d i v e r s e codes te v e r w i j d e r e n. V o o r een b e s t a a n d e relatie uit M o e r d i j k h e b b e n we een g r o t e o p d r a c h t o n t v a n g e n v o o r het a s s e m b l e r e n en v u l l e n van een luxe v e r p a k k i n g v o o r s i g a r e t t e n. Groen/ Businesspost Het c o n t r a c t m e t de g e m e e n t e Roosendaal is n a g e n o e g r o n d. Het is een s a m e n w e r k i n g m e t het T e a m O p e n b a r e W e r k e n, Sociale Z a k e n en W V S - g r o e p. Het G r o e n o n d e r h o u d w o r d t o n d e r de vlag van de g e m e e n t e u i t g e v o e r d in 18 w i j k t e a m s die w o r d e n a a n g e s t u u r d d o o r de g e m e e n t e en W V S - g r o e p. Het o n d e r h o u d is m e e r dan Groen a l l e e n. Het is de bedoeling d a t ook kleine reparaties aan s t r a a t w e r k, v e r k e e r s b o r d e n, kleine c a l a m i t e i t e n e. d. w o r d e n m e e g e n o m e n t i j d e n s de r o n d g a n g d o o r de w i j k. Een g r o t e z o r g i n s t e l l i n g uit de regio h e e f t v o o r het g r o e n o n d e r h o u d o p 12 locaties v o o r W V S - g r o e p g e k o z e n v a n w e g e de g o e d e k w a l i t e i t. Het b e t r e f t een 1 j a r i g c o n t r a c t m e t een o p t i e v a n nog eens 2 j a a r. V a n w e g e de g o e d e e r v a r i n g e n die m e n h e e f t m. b. t. het u i t r i j d e n I v e r w i s s e l e n v a n c o n t a i n e r s d o o r W V S - g r o e p, is d o o r m e e r d e r e g e m e e n t e n in de regio via een regionaal inzamelingsbedrijf voor huishoudelijk afval, gekozen voor WVS-groep. wvs/ir -5- m.hj-h

6 De a f d e l i n g B e s t r a t i n g h e e f t de o r d e r g e k r e g e n o m de b r a n d g a n g e n v a n een w o n i n g b o u w v e r e n i g i n g in T i l b u r g te h e r s t r a t e n. Het Franciscus z i e k e n h u i s heeft W V S - g r o e p g e v r a a g d een n i e u w e t u i n aan t e leggen. Een w o n i n g b o u w c o ö p e r a t i e in M o e r d i j k heeft W V S - g r o e p de o p d r a c h t g e g u n d een t u i n aan te leggen en de b o m e n te o n d e r h o u d e n. Door e n k e l e g e m e e n t e n is g e k o z e n u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n in te z e t t e n bij de a v o n d o p v o e r p l o e g bij PostNl. W V S - g r o e p zal d i t proces b e g e l e i d e n. Z i e k e n h u i s Lievensberg en G G Z W N B laten hun post b e z o r g e n d o o r Businesspost. Detachering Een i n s t a l l a t i e b e d r i j f uit de regio h e e f t een S W - m e d e w e r k e r die d a a r g e d e t a c h e e r d w a s, in dienst g e n o m e n in het k a d e r van Begeleid W e r k e n. M e d e w e r k e r s van W V S - g r o e p en u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n van E t t e n - L e u r w e r k e n s a m e n bij 4 i n z a m e l i n g s p u n t e n van s u p e r m a r k t e n. Dit o m plastic afval uit het milieu te h o u d e n. Bij een g r o t e b r o u w e r i j uit de regio is het a a n t a l g e d e t a c h e e r d e n u i t g e b r e i d v a n 1 naar 2 fulltimers. Na de g e h o u d e n w e r k t o p heeft W V S - g r o e p 1 m e d e w e r k e r k u n n e n d e t a c h e r e n bij een logistiek bedrijf. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( w e g e n b o u w en b e s t r a t i n g ) 1 medewerker gedetacheerd. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( t u i n a a n l e g en o n d e r h o u d ) 1 m e d e w e r k e r g e d e t a c h e e r d. Met ons g r o e n b e d r i j f w o r d t n a d e r o n d e r z o c h t of v e r d e r e s a m e n w e r k i n g bij de k l a n t m o g e l i j k is. Bij een s c h i l d e r b e d r i j f uit de regio heeft W V S - g r o e p 1 m e d e w e r k e r g e d e t a c h e e r d. Men is in g e s p r e k o m m o g e l i j k m e e r m e n s e n te d e t a c h e r e n. G e m e e n t e M o e r d i j k h e e f t, via W V S - g r o e p, 1 S W - m e d e w e r k e r a a n g e s t e l d als assistent-havenmeester. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( s u p e r m a r k t ) 1 m e d e w e r k e r gedetacheerd. W V S - g r o e p h e e f t bij een n i e u w e k l a n t ( d i s t r i b u t i e b e d r i j f ) 2 m e d e w e r k e r s g e d e t a c h e e r d. Het b e d r i j f d o e t o o k een beroep op het Flying Corps (een g r o e p v a n 5 t o t 1 m e d e w e r k e r s die flexibel k u n n e n w o r d e n i n g e z e t ). V a n u i t W V S - g r o e p z i j n er bij nog 5 k l a n t e n m e n s e n i n d i v i d u e e l g e d e t a c h e e r d w a a r d o o r er in het laatste k w a r t a a l 14 m e d e w e r k e r s i n d i v i d u e e l g e d e t a c h e e r d z i j n. Samenwerking Er is een a f t r a p g e d a a n in het eerste k w a r t a a l m e t collega S W - b e d r i j v e n WAVA I Go! ( O o s t e r h o u t ) en A t e a - g r o e p ( B r e d a ) o m s a m e n t o t een u n i f o r m e w e r k a a n p a k t e k o m e n. Met v e r s c h i l l e n d e w e r k g r o e p e n w o r d e n de z a k e n die bij iedereen goed lopen g e ï n v e n t a r i s e e r d. Medio j u n i v o l g t een t e r u g k o p p e l i n g v a n alle b e v i n d i n g e n aan de directie. In d e c e m b e r is er een w e r k c o n f e r e n t i e g e o r g a n i s e e r d v o o r de 19 g e m e e n t e n, het UWV, de 3 SW b e d r i j v e n en de k e n n i s c e n t r a o m t o t 1 g e c o ö r d i n e e r d e w e r k g e v e r s b e n a d e r i n g te k o m e n. H i e r u i t zijn 5 w e r k g r o e p e n en een b o u w p l o e g g e v o r m d. Een d e e l n a m e uit alle regio's, v a n u i t de v e r s c h i l l e n d e disciplines, is actief b e t r o k k e n o m hier v e r d e r v o r m aan t e g e v e n. I n het eerste k w a r t a a l v a n zijn de p r o j e c t l e i d e r s b e n o e m d, p r o j e c t p l a n n e n o p g e s t e l d en de w e r k g r o e p e n s a m e n g e s t e l d. V a n a f m a a r t zijn de w e r k g r o e p e n aan de slag g e g a a n. Medio s e p t e m b e r d i e n e n zaken g e ï m p l e m e n t e e r d te g a a n w o r d e n. - W V S - g r o e p is lid g e w o r d e n v a n o n d e r n e m e r s v e r e n i g i n g H a l d e r b e r g e. wvs/ir -6- HIHJ-H

7 - Er is een succesvolle werktop georganiseerd waarbij 8 deelnemers aanwezig waren waarvan 4 werkgevers. Er zijn tevens plaatsingen en constructieve gesprekken over verdere samenwerking uitgekomen en op 11 april volgde er een rondleiding bij 1 van de werkgevers. - Er zijn gesprekken gaande met Titurel, specialist in opvang en begeleiding van medewerkers met autisme, om een 'onderweg naar huis' bijeenkomst te gaan organiseren rondom het thema autisme. Hierbij worden zowel werkgevers als dienstverleners betrokken. - Samen met de gemeenten Roosendaal, Etten Leur, Breda en Oosterhout, WAVA I Go! en Atea-groep zijn we in overleg gegaan om het verzoek van PostNl om een avondploeg te gaan realiseren. Een mooi begin van een daadwerkelijke samenwerking waarbij de werkgever centraal staat. -7- wvs/lf f HIHJ-H

8 2. Informatie van u w gemeente en WVS-groep totaal O m als W V S - g r o e p in a f z o n d e r l i j k e m a r k t o m g e v i n g e n succesvol t e k u n n e n z i j n, zijn c o n c u r r e r e n d w e r k e n en het l e v e r e n v a n k w a l i t e i t a b s o l u t e v o o r w a a r d e n. W V S - g r o e p m o e t zich n a m e l i j k k u n n e n m e t e n m e t de b e t e r e b e d r i j v e n in de d i v e r s e m a r k t e n. Alleen d a n kan W V S - g r o e p w e r k g e l e g e n h e i d op langere t e r m i j n g a r a n d e r e n en m e d e w e r k e r s een v o l w a a r d i g e w e r k p l e k bieden w a a r ze t r o t s op k u n n e n z i j n. Onze sociale d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n slechts g e r e a l i s e e r d w o r d e n bij het b e s c h i k b a a r h e b b e n v a n v o l d o e n d e w e r k. O m c o n t i n u ï t e i t t e bieden zijn positieve r e s u l t a t e n e s s e n t i e e l. 2.1 Wachtlijstgegevens W V S - g r o e p v o e r t n a m e n s de g e m e e n t e n het w a c h t l i j s t b e h e e r uit i n g e v o l g e de W s w. Het w a c h t l i j s t b e h e e r w o r d t op r e g i o n a a l niveau u i t g e v o e r d. De p l a a t s i n g e n v i n d e n plaats op basis v a n de g e m e e n t e l i j k e w a c h t l i j s t v e r o r d e n i n g. Het v e r l o o p v a n de w a c h t l i j s t is als v o l g t. Per 31 december 213 Instroom (nieuwe indicaties) Uitstroom naar een dienstverband* Overige m u t a t i e s * * Per 31 maart 214 Aantal * Zie onderstaande specificatie. * * Betreft verhuizingen en/of personen die van verdere bemiddeling hebben afgezien of personen die niet beschikbaar zijn. De k a n d i d a t e n op de w a c h t l i j s t die z i j n u i t g e s t r o o m d naar een d i e n s t v e r b a n d h a d d e n de volgende uitkering: Steenbergen Ander inkomen Geen inkomen Inkomen uit gesubsidieerde arbeid ihkv de WWB Uitkering WWB, IOAW, IOAZ Uitkering werkloosheid (niet WWB) Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid De p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t per 3 1 m a a r t z i j n als v o l g t t e v e r d e l e n naar g e s l a c h t, h a n d i c a p c a t e g o r i e, a r b e i d s h a n d i c a p en l e e f t i j d. Verdeling naar geslacht: Steenbergen verdeling naar geslacht: T otaal vrouw w v s / ì f^ -8- H:1.HI"H ĩ

9 Verdeling naar handicap: Steenbergen Verdeling naar handicap: lichamelijk lichamelijk verstandelijk verstandelijk psychisch o psychisch overig l overig* *overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling Verdeling naar arbeidshandicap: Steenbergen Verdeling naar arbeidshandicap: licht/matig licht/matig ernstig ernstig Verdeling naar leeftijd: Steenbergen Verdeling naar leeftijd: tot 27 tot 27 tot 35 tot 35 n tot 45 tot 45 tot 55 tot 55 tot 65 tot 65 De w a c h t t i j d v a n de p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t is als v o l g t t e c l a s s i f i c e r e n : Tijdsduur op de wachtlijst: Steenbergen Tijdsduur op de wachtlijst: < 1 jaar 1-2 jaar > 2 jaar < 1 jaar 1-2 jaar > 2 jaar De g e m i d d e l d e w a c h t t i j d v a n de p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t uit u w g e m e e n t e b e d r a a g t 1 6, 7 7 m a a n d e n ( W V S - g r o e p t o t a a l = 1 8, 7 8 ) per 3 1 m a a r t I n d e c e m b e r is g e s t a r t m e t een o p s c h o n i n g v a n de S W - w a c h t l i j s t. V a n SWg e ï n d i c e e r d e n die al langer niet b e s c h i k b a a r z i j n (en b l i j v e n ) v o o r een S W - d i e n s t v e r b a n d zal de S W - i n d i c a t i e w o r d e n i n g e t r o k k e n. Z i j zullen d a a r n a v a n de w a c h t l i j s t w o r d e n v e r w i j d e r d. -9- wvs/ir

10 2.1.1 Re-integratieladder wachtlijst De personen op de wachtlijst zijn onder te verdelen op de re-integratieladder*. Aan het eind van het 1e kwartaal van 214 geldt de volgende verdeling: Re-integratieladder wachtlijst Steenbergen Trainingsafdeling 3 34 Binnen onder eigen leiding 16 Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) 1 7 Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering 2 8 Begeleid werken 2 Nog niet plaatsbaar 7 25 * Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris Niet beschikbaar op de wachtlijst Personen op de wachtlijst die niet beschikbaar zijn met de reden aan het eind van het 1e kwartaal van 214 (deze personen worden periodiek gevolgd door de afdeling Arbeidsontwikkeling): Niet beschikbaar op de wachtlijst Steenbergen Momenteel geen interesse Ziekte 1 Opleiding Detentie Arbeid met loonkostensubsidie 1 Aanmelding Arbo-traject Momenteel niet bereid Herindicaties wachtlijst Herindicaties van de personen op de wachtlijst ten opzichte van de regio tot en met het 1e kwartaal van 214: Herindicaties wachtlijst Aantal Aantal Verlenging indicatie 3 63 Bovengrens* Ondergrens** 3 63 *Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. **Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding. -1- w vs/lf! m.hihn

11 2.2 Financiering Wsw Door het ministerie van Szw is voor 212 aan de gemeenten een Wsw-taakstelling (Wswrijksbudget) toegekend. De gemeenten in het werkgebied van WVS-groep hebben door middel van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) de uitvoering van de Wsw-taakstelling opgedragen aan WVS-groep. Hiertoe wordt de Wsw-rijkssubsidie door de gemeenten aan WVS-groep overgedragen. De uitvoering van de taakstelling en de financiering ziet er op 31 maart 214 als volgt uit, afgezet tegen de bestedingen (plaatsingen): Middelen WVS-groep Steenbergen Financiering* Bestedingen* 121,48 121, , , , , , ,12 OverVonderrealisatie -,2-52,7, ,6 * Inclusief uitruil,, inclusief andere schappen. Voor wat betreft de uitvoering van de individuele gemeentelijke Wsw-taakstellingen wordt gestuurd op gemeenteniveau. Dit moet omdat de gemeenten van het ministerie van SoZaWe jaarlijks de Wsw-taakstelling krijgen opgedragen met toekenning van de daarbij horende Wsw-rijkssubsidie. De gemeenten moeten hierover jaarlijks aan het ministerie verantwoording afleggen, waarbij het van belang is dat de individuele gemeentelijke taakstellingen zo exact mogelijk worden gehaald Voorschakeltrajecten Vanaf januari 28 is het mogelijk voor gemeenten om voor wachtlijst-kandidaten een voorschakeltraject in te kopen. Dit kan gefinancierd kan worden uit WWB-middelen (dienstverband) of met behoud van uitkering (traject). De kandidaat blijft tevens op de wachtlijst staan. Tot en met het 1e kwartaal van 214 is als volgt gebruik gemaakt van deze regeling: Voorschakeltrajecten Per 31 december 213 Nieuwe dienstverbanden Nieuwe trajecten Beëindigde dienstverbanden* Beëindigde trajecten** Per 31 maart 214 Gemiddeld t/m 1e kwartaal * De beëindiging van de dienstverbanden is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband A a n t a l Aantal "/O Wsw-plaatsing Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Overlijden werknemer -11- w vs/lf! m.hihn

12 ** De beëindiging van trajecten is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband Steenbergen Tot Aantal Wsw-plaatsing Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Overige bestemmingen Overlijden werknemer 2.3 Dienstverbanden Wsw-dienstverbanden In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden bij WVSgroep van uw gemeente tot en met het 1e kwartaal van 214. Plaatsingen WSW Steenbergen (incl. Begeleid Werken) Se's Fte's Per 31 december ,79 118, , , Nieuwe dienstverbanden,, 5,62 5,29 7 Beëindigde dienstverbanden,56, ,72 19,17 26 Overige mutaties* 1,25 1, ,34-14,21-11 Per 31 maart ,48 118, , ,3 287 Gemiddeld t/m 1e kwartaal 12,48 118, ,5 245, Waarvan Begeleid Werken: Gemiddeld t/m 1e kwartaal, 24,17 Werkzaam bij ander Wsw-bedrijf: Gemiddeld t/m 1e kwartaal 1, 27,6 * Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing. De gemiddelde deeltijdfactor van de geplaatsten bedraagt voor uw gemeente: 87, (WVS-groep totaal = 85 zb) Van het aantal nieuw aangegane dienstverbanden is van uw gemeente O (WVSgroep totaal = O) ingestroomd in een Begeleid Werken dienstverband. Aantal dienstverbanden van medewerkers met een 'ondergrensindicatie' voor uw gemeente is 1 (WVS-groep totaal = 6). Aantal dienstverbanden van medewerkers met een persoonsgebonden budget voor uw gemeente is (WVS-groep totaal = ). De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 1e kwartaal 214 is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband Stee nbergen Tot Reguliere arbeid buiten Wsw Aantal vb Wsw-plaatsing andere gemeente 1 4 Retour wachtlijst Wsw 4 15 Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid 8 31 Uitkering werkloosheid (Vervroegd)pensioen Voorziening ihkv AWBZ Overige bestemmingen 1 38 Overlijden werknemer 2 8 Begeleid werken plaatsing m.hihn

13 De v e r d e l i n g v a n de g e p l a a t s t e W s w - m e d e w e r k e r s naar g e s l a c h t, h a n d i c a p c a t e g o r i e en a r b e i d s h a n d i c a p per 3 1 m a a r t is als v o l g t : Verdeling naar geslacht: Steenbergen Verdeling naar geslacht: T otaal Verdeling naar handicap: Steenbergen Verdeling naar handicap: T otaal 1 1 / 17/ 33 7o ^ ^ ^ ^ ^^^^ lichamelijk 25 7o o zo lichamelijk verstandelijk verstandelijk ū psychisch ū psychisch overig* u overig* 39 7o 39 7o *overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling Verdeling naar arbeidshandicap: T otaal Verdeling naar arbeidshandicap: Steenbergen : licht/matig l licht/matig 1 ernstig 1 ernstig 92 7o 94 7o Re-integratieladder Het W s w - p e r s o n e e l is o n d e r t e v e r d e l e n op de r e - i n t e g r a t i e l a d d e r *. Aan het eind v a n het 1e k w a r t a a l v a n g e l d t de v o l g e n d e v e r d e l i n g : Trainingsafdeling Binnen onder eigen leiding Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering Begeleid werken 1, 26,14 47,44 9,44 32,12 2,56 * Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris. wvs^l ,36 58,84 989,32 274,11 55,42 98,58

14 2.3.3 Begeleid Werken detachering bij gemeenten WVS-groep heeft Wsw-geïndiceerden geplaatst bij de gemeenten. Dit kan ofwel op basis van een Begeleid Werken plaats ofwel middels een detacheringsovereenkomst. Onderstaande overzichten geven het aantal geplaatste medewerkers weer bij uw gemeente aan het eind van het 1e kwartaal van 214 vergeleken met het eind van het 4e kwartaal van 213. Begeleid Werken bij Gemeente eind 3e kwartaal 213 eind 1e kwartaal 214 Fte's Aantal Fte's Aantal Bergen op Zoom 2, 2 2, 2 Etten-Leur,, Halderberge,, Moerdijk,, Roosendaal,, Rucphen,, Steenbergen,, Woensdrecht,, Zundert,, 2, 2 2, 2 Detachering bij Gemeente* eind 4e kwartaal 213 eind 1e kwartaal 214 Fte's Aantal Fte's Aantal Bergen op Zoom 34, ,61 36 Etten-Leur 15, ,94 22 Halderberge 3,56 4 3,56 4 Moerdijk 7,24 8 7,67 8 Roosendaal 6,78 9 7,83 9 Rucphen 2,89 3 2,89 3 Steenbergen 1,57 2 1,67 2 Woensdrecht,68 1 1, 1 Zundert 12, , , ,5 98 * Zowel individuele-detachering als groenvoorziening. 2.4 Herindicaties dienstverbanden Herindicaties ten opzichte van de regio aantal herindicaties van geplaatste Wsw-medewerkers tot en met het 1e kwartaal van 214. Herindicaties medewerkers Aantal Aanta Verlenging indicatie Bovengrens* Ondergrens** *Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. **Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding w v s / W m.hihn

15 2.4.2 Taakstelling en w a c h t l i j s t e n ten opzichte v a n de regio De v e r h o u d i n g t u s s e n de W s w - t a a k s t e l l i n g ( W s w - d i e n s t v e r b a n d e n ) en de S W - w a c h t l i j s t ( W s w - k a n d i d a t e n ) per g e m e e n t e is als v o l g t. Taakstelling ten opzichte van regio ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Steenbergen ( - O v e r i g \^--~- 5, 7o Etten-Leur m Zundert I o 95, 7o y / '^ J ^ ^ į ļ ^ ^ ^ "~~ 5 5 \ 1 ^ 3,9 7o. 4, 1 Vo ^ \Ĺ^^^^ Roosendaal Rucphen ^2 s% ì Wachtlijst ten opz ichte van regio Rucphen 12,7 7o Roosendaal 35,3 7o Woensdrecht 3,2 7o Steenbergen Overig 95,4 7o Zundert 4,6 7o 4,6 7o Moerdijk 7,4 7o Halderberge Bergen op Z o o m 6,7 7o 13,8 7o Etten-Leur 11,7 7o wvs/lf H I.HĴ*H g

16 2.5 Gemeentelijke omzet O n d e r s t a a n d t r e f t u een o v e r z i c h t a a n v a n de d o o r de g e m e e n t e n aan W V S - g r o e p v e r s t r e k t e o p d r a c h t e n (in g e l d ) t o t en m e t het 1e k w a r t a a l v a n ( t e r v e r g e l i j k i n g z i j n de c i j f e r s o v e r d e z e l f d e p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ). I n h e t o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t v a n het 1e k w a r t a a l is o o k r e k e n i n g g e h o u d e n m e t de o m z e t v a n W V S - g r o e p bij de S t i c h t i n g S a m e n w e r k e n ( S S W ). Deze o m z e t is in het o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t v e r d e e l d o v e r de g e m e e n t e n B e r g e n op Z o o m (43 7o), S t e e n b e r g e n (28,5 7o) en W o e n s d r e c h t (28,5 7o). Een g e d e e l t e v a n W o e n s d r e c h t G r o e n w o r d t g e r e a l i s e e r d via o n d e r - a a n n e m i n g. Bedrijf (in euro's) Tot en met 1e kwartaal 214 Centrale diensten Bedrijf 1 (groen + wagenpark) Bedrijf 2 (schoonm + ind. Rsd + WOL) Bedrijf 3 (post + ind. EL + ind. Boz) Bedrijf 4 (individuele deta + BW) SSW Steenbergen Tot en met 1e kwartaal 213 Verschil Tot en met 1e kwartaal 214 Tot en met 1e kwartaal 213 Verschil * Inclusief enkele crediteringen. De o m z e t per i n w o n e r v a n u w g e m e e n t e t o t en m e t het 1e k w a r t a a l is als v o l g t ( t e r v e r g e l i j k i n g is het k e n g e t a l o v e r d e z e l f d e p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ) : Omzet per inwon er Verschil Tot en met Tot en met _ (in euro's) 1e kwartaal 214 1e kwartaal Gemeente Steenbergen 5,21 5,19,2 De o m z e t per i n w o n e r t o t en m e t h e t 1e k w a r t a a l v a n v a n de n e g e n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in de regio W e s t - B r a b a n t is als v o l g t t e specificeren (in v e r g e l i j k i n g t o t v o r i g jaar): Omzet per inwoner 1, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Bergen op Zoom 214 Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht «213 wvs -16- Zundert

17 De o m z e t per SE v a n u w g e m e e n t e t o t en m e t het 1e k w a r t a a l is als v o l g t ( t e r v e r g e l i j k i n g is het k e n g e t a l o v e r dezelfde p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ) : Verschil Tot en met Tot en met (in euro's) 1e kwartaal Gemeente Steenbergen De o m z e t per SE t o t en m e t het 1e k w a r t a a l v a n v a n de n e g e n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in de regio W e s t - B r a b a n t is als v o l g t t e specificeren (in v e r g e l i j k i n g t o t v o r i g Omzet per S E c Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen 1 Steenbergen W oensdrecht Zundert wvs/ir -17- H I.HĴ*H j

18 3. Rechtspositie en medezeggenschap 3.1 Personele bezetting (regulier) De gebudgetteerde formatie 214 voor regulier personeel met een ambtelijk dienstverband in dienst van WVS-groep dan wel met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van Flexkompaan B.V. bedraagt 172 fte's. De daadwerkelijke bezetting per ultimo maart 214 is als volgt. Regeling Fte's Flexkompaan* 8,19 8 Ambtelijk 9, ,2 176 Waarvan: werkzaam bij WVS-groep 161,1 werkzaam bij Accessio B.V.,5 werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof 4,63 werkzaam bij Stichting Samen Werken 2,88 werkzaam bij Stichting WBW, werkzaam bij Atea-groep Breda 1,66 werkzaam bij Fa. Bras,34 * Op basis van een 36-urig dienstverband. 3.2 Personele regelingen & opleiding Vergoeding verblijfskosten 214 De vergoeding van de verblijfskosten is geregeld in de regeling 'Reis- en verblijfskosten'. De vergoedingen zijn per 1 januari 214 geactualiseerd en de nieuwe tarieven gepubliceerd op het intern informatienetwerk. Regeling melding vermoeden misstand Er is een nieuwe 'klokkenluidersregeling' vastgesteld. Dit naar aanleiding van het samengaan van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid met de commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid. WVS-groep was aangesloten bij deze laatste commissie en dit is nu opgegaan in de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. In de nieuwe regeling is het recht op juridische bijstand voor zowel melder als vertrouwenspersoon opgenomen. Verbod e-smoker Er is een aanpassing in het rookbeleid doorgevoerd, waarmee e-smokers en andere vormen van roken gelijk zijn gesteld met het roken van tabaksartikelen. Dit betekent dat iedere vorm van roken onder het rookverbod valt. Het is alleen toegestaan om in pauzes op de daarvoor aangewezen plekken te roken. 3.3 Medezeggenschap In het 1e kwartaal hebben er twee overlegvergaderingen (tussen de Ondernemingsraad en de algemeen directeur) plaatsgevonden. De algemeen directeur heeft de OR o.a. geïnformeerd over : - het financiële tekort van WVS-groep over 213; -18- m.hihn

19 - het t e r u g d r a a i e n v a n het besluit v a n de g e m e e n t e Roosendaal o m in geen v a s t S W - c o n t r a c t e n m e e r aan t e b i e d e n. T e v e n s z i j n er e n k e l e a r b o - a a n g e l e g e n h e d e n b e s p r o k e n. Er hebben 3 O R - v e r g a d e r i n g e n p l a a t s g e v o n d e n, w a a r v a n één e x t r a. De OR h e e f t i n g e s t e m d m e t de Regeling m e l d i n g v e r m o e d e n m i s s t a n d 2 1 3, het v e r z u i m b e l e i d en het v e r z u i m r e g l e m e n t en m e t de RI&E r a p p o r t a g e b e d r i j f 3 I b u s i n e s s p o s t ŭ p a k k e t s e r v i c e. De OR heeft een i n i t i a t i e f v o o r s t e l i n g e d i e n d bij de a l g e m e e n d i r e c t e u r o v e r het a f s c h a f f e n v a n de b e o o r d e l i n g s g e s p r e k k e n d a a r de basis v o o r deze g e s p r e k k e n zowel v o o r het SWals het a m b t e l i j k personeel is k o m e n t e v e r v a l l e n d o o r het a f s c h a f f e n v a n de o v e r g a n g s r e g e l i n g u i t l o o p s c h a l e n en de regeling s e m i f u n c t i o n e l e b e v o r d e r i n g. De OR stelt v o o r o m ( w e d e r o m ) f u n c t i o n e r i n g s g e s p r e k k e n in t e v o e r e n. V e r d e r h e e f t de OR op basis v a n een a a n t a l r e d e n e n besloten o m niet ( m e e r ) deel t e n e m e n aan de w e r k g r o e p die het 4 - j a r i g j u b i l e u m v a n W V S - g r o e p o r g a n i s e e r t. De h o o f d r e d e n is, d a t W V S - g r o e p niet in een r o o s k l e u r i g e financiële s i t u a t i e v e r k e e r t. B o v e n d i e n p l a a t s t zij v r a a g t e k e n s bij de h a a l b a a r h e i d v a n de d o e l s t e l l i n g ( e n ) v a n de open dagen. De OR was v e r t e g e n w o o r d i g d bij een o n a a n g e k o n d i g d bezoek v a n de I n s p e c t i e SZW ( A r b e i d s i n s p e c t i e ) aan het i n d u s t r i ë l e b e d r i j f aan het V a a r t v e l d in R o o s e n d a a l. T i j d e n s d i t bezoek bleek d a t aan m e d e w e r k e r s o n v o l d o e n d e v e i l i g h e i d s s c h o e n e n bij o n v e i l i g e s i t u a t i e s w a r e n v e r s t r e k t. I n m i d d e l s is de o n v e i l i g e s i t u a t i e o p g e h e v e n. Een d e l e g a t i e v a n de OR h e e f t een g e s p r e k g e h a d m e t de t o e t s i n g s c o m m i s s i e v a n Cedris v o o r het v e r k r i j g e n v a n een ( t o e k o m s t i g ) b r a n c h e k e u r m e r k. Op 12 m a a r t j l. h e b b e n er OR v e r k i e z i n g e n p l a a t s g e v o n d e n. Er zijn 7 n i e u w e k a n d i d a t e n g e k o z e n. Kort na de v e r k i e z i n g heeft er een 2 - d a a g s e OR cursus " A a n de slag m e t een n i e u w e OR " p l a a t s g e v o n d e n o m zo g o e d m o g e l i j k te w o r d e n t o e g e r u s t o m in t e spelen op g r o t e v e r a n d e r i n g e n. De a l g e m e e n d i r e c t e u r h e e f t bij a a n v a n g v a n de cursus de OR g e ï n s t a l l e e r d en h e e f t een g e d e e l t e v a n de cursus b i j g e w o o n d. Eind m a a r t heeft de a l g e m e e n d i r e c t e u r de OR b i j g e p r a a t o v e r de b e s t u u r s o p d r a c h t SW en o v e r de s t a n d v a n zaken v a n de h u i d i g e lokale en l a n d e l i j k e politieke o n t w i k k e l i n g e n. 3.4 Ziekteverzuim V e r z u i m v i s i e en v e r z u i m b e l e i d Het e e r s t e k w a r t a a l v a n is g e b r u i k t v o o r het v o r m g e v e n en v o o r b e r e i d e n v a n k o r t e i n t e r v i s i e b i j e e n k o m s t e n die in mei en j u n i v a n zullen p l a a t v i n d e n. Deze b i j e e n k o m s t e n w o r d e n w e d e r o m d o o r Falke ŭ V e r b a a n v e r z o r g d en zijn v o o r m a n a g e m e n t t e a m, d i v i s i e t e a m, b e s t u u r O n d e r n e m i n g s r a a d, de p r o d u c t i e m a n a g e r s, b e d r i j f s a r t s e n, de p e r s o n e e l s a d v i s e u r s en alle l e i d i n g g e v e n d e n. Bij deze b i j e e n k o m s t e n zal de g e s p r e k s t e c h n i e k v a n m o t i v e r e n d e g e s p r e k s v o e r i n g, w o r d e n g e ï n t e g r e e r d. Dit b e t r e f t het op een m o t i v e r e n d e w i j z e de m e d e w e r k e r s a a n s p r e k e n op hun ( v e r z u i m ) g e d r a g en o o k henzelf hier v e r a n t w o o r d e l i j k m a k e n. C a m p a g n e Gezond W e r k e n De c a m p a g n e Gezond W e r k e n g a a t de o n d e r w e r p e n die l a n d e l i j k in de a a n d a c h t k o m e n t e s t a a n op het g e b i e d v a n Psycho Sociale A r b e i d s b e l a s t i n g b i n n e n W V S - g r o e p aan de o r d e s t e l l e n. Dit j a a r zal in het t e k e n staan v a n w e r k s t r e s s. Het t i j d s t i p w a a r o p d i t w o r d t a a n g e p a k t is a f h a n k e l i j k v a n de l a n d e l i j k e acties I p r o m o t i e h i e r o m t r e n t. w vs/lf! -19- m.hihn

20 Cijfermatig overzicht Het ziekteverzuim in het 1 e kwartaal van 214 vertoont het navolgende beeld: - Wsw-medewerkers 11,4 7 (1e kwartaal 213: 14,9 7) - Regulier personeel 5,3 7 (1e kwartaal 213: 8,3 7). De verdeling van het aantal ziektegevallen over kort- en langdurend verzuim is als volgt: Kort = 1-7 dagen Middellang = 8-42 dagen Lang = dagen. Kort Middellang Lang ^65 dagen Regulier Wsw De verdeling van het aantal ziektedagen volgt: over kort- en langdurend verzuim is als Kort = 1-7 dagen Middellang = 8-42 dagen Lang = dagen. Kort Middellang Lang ^65 dagen Regulier Wsw m.hihn

Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 2014

Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 2e kwartaal 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

VWS-groep. Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 2013 GROEP

VWS-groep. Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 2013 GROEP VWS-groep Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 213 Gemeente Steenbergen WVS-groep Informatieset 2e kwartaal 213 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemene informatie 4 1.1 Ontwikkelingen 4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 3e kwartaal 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2011

Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2011 Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2011 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 4e kwartaal 2011 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Algemene informatie...4 1.1 Ontwikkelingen...4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2012

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 3e kwartaal 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 1e kwartaal 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Algemene informatie...4 1.1 Ontwikkelingen...4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2012

Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 4e kwartaal 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

De leden van het algemeen bestuur van WVS-groep i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden van de 9 aangesloten gemeenten

De leden van het algemeen bestuur van WVS-groep i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden van de 9 aangesloten gemeenten De leden van het algemeen bestuur van WVS-groep i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden van de 9 aangesloten gemeenten Onderwerp Uw brief van Ons kenmerk rapportage 2 e kwartaal 2016 WVS-groep Bestsecr-16/49

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Citeertitel Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Wettelijke

Nadere informatie

Hoofdkantoor Postbus BC Roosendaal

Hoofdkantoor Postbus BC Roosendaal wvs GROEP Hoofdkantoor Postbus 11 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail algemeen@wvsgroep.nl De leden van het algemeen bestuur van WVSgroep i.a.a. de colleges van B&W en de

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom Informatieset 1e kwartaal 2017

Gemeente Bergen op Zoom Informatieset 1e kwartaal 2017 Gemeente Bergen op Zoom Informatieset 1e kwartaal 2017 Gemeente Bergen op Zoom & WVS-groep Informatieset 1e kwartaal 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Bestuurlijke ontwikkeling...

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 2e kwartaal 2012 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal juni 2014

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal juni 2014 Gemeente en IBN in kwartaal 2 2014 juni 2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 5 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever... 5 2.1.1. Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Gemeente Mill & St. Hubert in beeld bij IBN

Gemeente Mill & St. Hubert in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 4e kwartaal 2012 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 2e kwartaal 2011 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer

Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer GR Wvs oordoost-brabant 1 e halfjaar 2007 UO-nummer 10080 Maart 2008 B3256 VOORWOORD Voor de Wsw-statistiek worden elk halfjaar gegevens verzameld van alle personen

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005 Reïntegratieplan werk en bijstand 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding. Op 1 januari 2004 trad de Wet werk en bijstand (WWB) in werking. Deze wet verving de Algemene bijstandswet, en legt nog

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

\ 3 NOV. E008 Annette Baart

\ 3 NOV. E008 Annette Baart Gemeente fj Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam verordening wachtlijstbeheer

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal september 2013

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal september 2013 Gemeente en IBN in kwartaal 3 2013 september 2013 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 5 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever... 5 2.1.1. Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Presentatie Participatiewet en dergelijke Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Agenda 1. WerkgeversServicepunt 2. Participatiewet 3. Sociaal akkoord en baanafspraken 4. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15294 25 juli 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2012, nr. R&P/AV/2012/11423,

Nadere informatie

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren A Algemeen A1 Indien het onderzoeksteam naar aanleiding van de geretourneerde enquête vragen heeft of toelichting en/of aanvullingen behoeft, nemen wij contact met u op Naam contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Programma / Programmanummer 9230/ Werk en Inkomen BW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting In de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

BELEIDSARTIKEL 4 AANGEPAST WERKEN. 4.1 Algemene doelstelling

BELEIDSARTIKEL 4 AANGEPAST WERKEN. 4.1 Algemene doelstelling BELEIDSARTIKEL 4 AANGEPAST WERKEN 4.1 Algemene doelstelling Het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen, door hen op zo kort mogelijke

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel)

Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel) Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel) Definities: - detacheringsbaan dienstverband voor bepaalde tijd gericht op de bevordering van de arbeidsinschakeling

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

t ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^

t  ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^ R16.00060 B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus 109 9300 AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t www.gi ^ nl T E L E F

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 332804 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2 Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode Nr. 2007-076 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode 2008-2012. Beslispunten: 1. Te besluiten de werking van het

Nadere informatie

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november Inhoudsopgave 1. Beschut werken: waar hebben we het over 2. Beleidskeuzes 3. De financiële

Nadere informatie

Begroting 2017 NV Empatec

Begroting 2017 NV Empatec Begroting 2017 NV Empatec Inhoudsopgave Inleiding 4 Aansluiting tussen NV Empatec en de Gemeenschappelijke 6 Regeling Fryslân-West DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 7 Begroting 2017

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016 EMCO^GROEP D O O R W E R K N A A R W E R K * 1 6. O 3 4-6 7 INK d.d. 8/2/216 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf 1 INHOUD Omschrijving pagina 1 Toelichting op de begrotingswijziging 3 2. Programmabegroting 4 3 Programmabegroting gewijzigd

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag:

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: 20 14 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Gewijzigd Voorstel aan de raad

Gewijzigd Voorstel aan de raad Gewijzigd Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2008 Agendapunt: Onderwerp: Verordeningen

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren November 2015 Auteur: H. Kerkdijk MMO Transitie Wsw BWR gemeente Haren 1 Inhoud 1. Actuele situatie... 3 1.1. Liquidatie GR BWR... 3 1.2. Harense Wsw medewerkers... 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude;

Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; 122649 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; overwegende dat re-integratie van diverse doelgroepen een verantwoordelijkheid is van de gemeente; het Besluit re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006.

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006. Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D6 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de Gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening Provincie Noord-Brabant Versie: 2.2 Status: Definitief Inleiding Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben te kennen gegeven dat de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2016 ev

Meerjarenbegroting 2016 ev Meerjarenbegroting 2016 ev Inhoudsopgave Inleiding begroting 2016 3 Uitgangspunten 5 Paragraaf: 6 - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Verbonden partijen - Risicoparagraaf Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

Afwijking Prognose vs Begroting

Afwijking Prognose vs Begroting Halfjaarbericht 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Paragraaf financieel Samenvatting - belangrijkste ontwikkelingen Puntsgewijs wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 e Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 Gemeente Stadskanaal Afdeling Werk & Inkomen 10-12-2013 Afdeling Werk en Inkomen Historische jaarcijfers en actuele stand 2013 Deel 1: Inkomensverstrekking Aantallen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Begroting Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie. Versie: Definitief 2.0 ( )

Begroting Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie. Versie: Definitief 2.0 ( ) 2015 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie Versie: Definitief 2.0 (16-12-2014) INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestuur BWR...4 3. Bedrijf en management...5 4. Verbonden partijen...6

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Verordening cliëntenparticipatie WSW Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Verordening cliëntenparticipatie WSW Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008 Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Citeertitel Verordening cliëntenparticipatie WSW 2008 Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008 Wettelijke grondslag Wet sociale werkvoorziening,

Nadere informatie