Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal juni 2014"

Transcriptie

1 Gemeente en IBN in kwartaal juni 2014

2 Inhoudsopgave Vooraf Ons werk is uw succes Uw gemeente en IBN Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever Wsw-dienstverbanden en financiering Verzuim Re-integratieladder Wachtlijstgegevens Meetinstrument doeltreffendheid Dimensie 2: De gemeente als eigenaar Algemeen Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) Dimensie 3: De gemeente als klant Dimensie 4: De gemeente als werkgever Dimensie 5: De gemeente als belanghebbende partij Overige dienstverbanden Social Return Verklaring van afkortingen en begrippen Gemeente en IBN in kwartaal Pagina 2 van 15

3 Vooraf IBN brengt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk. Werk dat bij ze past en aansluit op hun capaciteiten en wensen. IBN is een van de grootste zakelijke dienstverleners in het noordoosten van Noord-Brabant en bestaat uit de bedrijven Arbeidsintegratie, Facilitair, Productie en Kwekerijen en het interne bedrijf Dienstencentrum. IBN en uw gemeente hebben op verschillende terreinen met elkaar te maken. In deze informatieset informeren we u graag over de financiële- en sociale resultaten binnen IBN in het algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en afkortingen gebruikt wordt die verbonden zijn met IBN en de specifieke opdracht die wij voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 3 een verklaring van afkortingen en begrippen opgenomen. Heeft u na het lezen van deze informatieset nog vragen of heeft u suggesties? Dan kunt u contact opnemen met Machteld van Boheemen, gemeentelijke contactfunctionaris te bereiken onder telefoonnummer of via Gemeente en IBN in kwartaal Pagina 3 van 15

4 1. Ons werk is uw succes Ons werk is uw succes. Ter illustratie hiervan geven wij graag elk kwartaal concrete voorbeelden van uitgevoerde projecten, inwoners die een bepaalde opleiding hebben afgerond of die een Begeleid werken- of re-integratietraject zijn gestart. Successen uit zowel uw eigen gemeenten als daarbuiten. Een greep uit de actuele ontwikkelingen van dit kwartaal: Blijvend aan het werk Een 18-jarige schoolverlater wilde na de IBN Jobscan bij IBN Productie in Cuijk aan de slag. Helaas is daar op dit moment nog geen plek. Er is gezocht naar een tussentijdse oplossing zodat hij niet thuis zou komen te zitten. Hij liep voorheen stage bij Tandem, waar geen vervolg mogelijkheden zouden zijn, maar nu dit Etappe is geworden. Hier is nu wel een tijdelijke plek voor betrokkene gevonden. Zo is hij aan de slag en komt deze schoolverlater niet thuis te zitten. Door naar ander werk Een medewerker die via IBN geruime tijd werkzaam was in bouw/metaal, is wegens omstandigheden zijn baan verloren. Er is geruime tijd gezocht naar passend werk. Deze is nu gevonden bij het regionale Kringloopbedrijf. Hij vervult nu binnen de inname-post een centrale rol. Regulier aan de slag De pilot vacature vervulling wordt actief opgepakt tussen IBN en de gemeente, wat heeft geresulteerd in een sollicitatie gesprek van één WWB-er. De uitslag van deze sollicitatie wordt nog verwacht, wat kan betekenen dat deze WWB-er regulier uit gaat stromen. Gemeente en IBN in kwartaal Pagina 4 van 15

5 2. Uw gemeente en IBN Om als IBN-bedrijven in afzonderlijke marktomgevingen succesvol te kunnen zijn, zijn concurrerend werken en het leveren van kwaliteit absolute voorwaarden. In de markt is IBN succesvol door innovatief en pro-actief ondernemerschap. Alleen dan kan IBN werkgelegenheid op langere termijn garanderen en medewerkers een volwaardige werkplek bieden waar ze met recht trots op kunnen zijn. Onze sociale doelstellingen kunnen slechts gerealiseerd worden bij het beschikbaar hebben van voldoende werk en mensen. Om continuïteit te bieden zijn positieve resultaten essentieel. IBN en de gemeenten vervullen verschillende rollen naar elkaar. Er zijn feitelijk vijf dimensies te onderscheiden in de relatie tussen uw gemeente en IBN. Die van opdrachtgever eigenaar klant werkgever belanghebbende partij In dit hoofdstuk gaan we in op alle dimensies tussen IBN en uw gemeente. Ondersteund met relevante feiten en cijfers Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever Iedere gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De 12 gemeenten in het werkgebied van IBN hebben ervoor gekozen om samen te werken voor de uitvoering van de Wsw in het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Het Werkvoorzieningschap is, namens de gemeenten, opdrachtgever voor IBN als uitvoerende organisatie. IBN neemt alle zorg compleet over en ontvangt hiervoor via het Werkvoorzieningschap - alle middelen die de gemeenten van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de Wsw. Daar hoort bij dat IBN zorgt voor verantwoording per gemeente, zoals bijvoorbeeld met deze informatieset Wsw-dienstverbanden en financiering Door het ministerie van Sociale zaken en welzijn is voor 2014 een taakstelling (rijksbudget) toegekend. De taakstelling geeft aan hoeveel medewerkers IBN dient te plaatsen in een bepaald jaar. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden van inwoners van uw gemeente bij IBN tot en met het 2e kwartaal 2014 en de realisatie van de taakstelling Gemeente en IBN in kwartaal Pagina 5 van 15

6 Plaatsingen Wsw (incl. Begeleid Werken) Se's Fte's Pers. Se's Totaal Fte's Pers. Aantal per 1 januari ,9 186, , , Nieuwe dienstverbanden 8,5 7, ,3 75,8 117 Beëindigde dienstverbanden 6,3-6, ,8-103, Overige mutaties * 3,9 3,0 3 4,6 2,0 - Aantal per 30 juni ,0 191, , , Waarvan: - Contracten bepaalde tijd 37,2 34, ,7 517, Contracten onbepaalde tijd 166,8 156, , , Gemiddelde realisatie t/m 2e kwartaal Gemiddeld taakstelling t/m 2e kwartaal Over-/onderrealisatie 1-3- * Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap Van het aantal nieuw aangegane dienstverbanden (vacatureruimte) is van uw gemeente 17% (IBN totaal 10%) ingestroomd in een Begeleid werken dienstverband. Tot en met het 2e kwartaal 2014 zijn voor uw gemeente gemiddeld 34 Se (IBN totaal = 387 Se) geplaatst via Begeleid werken, waarvan extern Begeleid werken: 18 Se (IBN totaal = 201 Se). Aantal dienstverbanden van medewerkers met een ondergrens-indicatie voor uw gemeente is 1 (IBN totaal = 7). Aantal dienstverbanden van medewerkers met een persoonsgebonden budget voor uw gemeente is 0 (IBN totaal = 19) Verzuim IBN heeft een verzuimbeleid waarbij het uitgangspunt is dat we de focus leggen op dat wat een medewerker nog wel kan, in plaats van wat hij of zij niet kan. Onderstaand wordt inzicht gegeven in het gemiddelde verzuim bij IBN tot en met het 2e kwartaal 2014 Verzuim in % per per per Wsw 11,7 10,7 11,4 B.W.-intern 10,8 11,5 13,2 Productiepersoneel 7,3 7,0 6,1 Kader/Ambtelijk 3,6 4,0 4, Re-integratieladder Wanneer iemand een Wsw indicatie heeft ontvangen komt degene op de wachtlijst bij IBN. Het hoogst haalbare voor een kandidaat met een Wsw-indicatie is uitstroom naar reguliere arbeid. Daarna is dat Begeleid werken. Medewerkers krijgen dan een arbeidsovereenkomst bij een externe werkgever, zijn daar in dienst en worden betaald naar de daar geldende CAO. Als Begeleid werken niet mogelijk is dan wordt gekeken naar het volgende hoogst haalbare voor de kandidaat. Op de re-integratieladder staan de verschillende vormen van werk gerangschikt naar haalbaarheid en naar mate van begeleiding: 1. Begeleid werken bij een externe werkgever of één van de IBN-bedrijven (arbeidsovereenkomst bij een externe werkgever of in de branche CAO bij één van de IBNbedrijven) of detachering (contract bij IBN en werkzaam bij een externe werkgever) vraagt over het algemeen de minste begeleiding. 2. Werkzaam buiten de muren van de IBN (bv groepsdetacheringen van IBN Productie of werken bij IBN Facilitair). Gemeente en IBN in kwartaal Pagina 6 van 15

7 3. Werkzaam binnen de muren van de IBN (werkzaam bij IBN Kwekerijen of IBN Productie) vraagt over het algemeen de meeste begeleiding. Re-integratieladder (gemiddeld in fte's) Begeleid werken extern 17 (9%) 191 7% Individuele detachering 56 (29%) % Groepsdetachering 9 (5%) % Facilitair 76 (40%) % Productie / Kwekerij 32 (17%) % Totaal Wachtlijstgegevens IBN voert namens de gemeenten het wachtlijstbeheer uit voor de Wsw. Het wachtlijstbeheer wordt op regionaal niveau uitgevoerd. De plaatsingen verlopen conform het meetinstrument doeltreffendheid (zie 2.1.5). Het verloop van de wachtlijst is als volgt: Stroomgegevens Totaal Pers. Pers. Matig Ernstig Matig Ernstig Aantal per 1 januari Instroom (nieuwe indicaties) Instroom terugkeerders Uitstroom naar een dienstverband * Overige mutaties ** Aantal per 30 juni * zie specificatie onderstaand ** Betreft verhuizingen en/of personen die van verdere bemiddeling hebben afgezien. Uitkering voor instroom in een dienstverband Totaal Pers. % Pers. % Inkomen uit WWB 1 8,3% 8 6,8% Voorrangsgarantie 0 0,0% 2 1,7% Wajong 2 16,7% 20 17,1% Overig 9 75,0% 85 72,6% Instroom vanaf de wachtlijst ,0% ,3% Overname dienstverband van collega SW-bedrijf 0 0,0% 2 1,7% Totale instroom per 30 juni ,0% ,0% De wachttijd van de personen op de wachtlijst is als volgt te classificeren: Gemeente en IBN in kwartaal Pagina 7 van 15

8 Tijdsduur op wachtlijst: 7% Tijdsduur op wachtlijst: Totaal 4% 0% < 1 jaar 4% < 1 jaar 1-2 jaar 1-2 jaar > 2 jaar > 2 jaar 93% 92% De gemiddelde wachttijd van de wachtenden uit uw gemeente bedraagt 6,5 maanden (IBN totaal = 7,5). De gemiddelde wachttijd van de geplaatsten uit uw gemeente was 5,2 maanden (IBN totaal = 5,6). De wachtlijst wordt regelmatig op persoonsniveau doorgesproken met uw gemeente. De gemiddelde wachttijd wordt hier berekend over een periode van 12 maanden Meetinstrument doeltreffendheid Het algemeen bestuur heeft besloten om het plaatsingsbeleid Wsw in 2014 zodanig uit te voeren dat de wachttijd van de geplaatsten zoveel mogelijk gelijk is aan de wachttijd van de nog wachtenden. Hierop wordt gestuurd volgens het meetinstrument doeltreffendheid. Plaatsen volgens het Meetinstrument Doeltreffendheid (MID) betekent sturen op het evenwichtig plaatsen van personen met verschillende handicaps. Stel IBN plaatst iemand die pas kort op de wachtlijst staat, dan moet daartegenover iemand geplaatst worden die al lang op de wachtlijst staat. Maar met het MID sturen we vooral op het zo kort mogelijk houden van de wachttijd op de wachtlijst. Dit laatste wordt vertaald in de wachttijdratio. De wachttijdratio geeft aan of er doeltreffend geplaatst wordt. Om doeltreffend te kunnen plaatsen moet de wachttijdratio kleiner zijn dan of gelijk aan 1,5 liggen en de gemiddelde wachttijd van de geplaatsten moet dan ook kleiner dan of gelijk zijn aan 12 maanden. Tot en met het 2e kwartaal 2014 de ontwikkeling als volgt: 2,0 Wachttijdratio (MID) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1, Wachttijdratio (wachttijd wachtenden/ wachttijd geplaatsten) Gemeente en IBN in kwartaal Pagina 8 van 15

9 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 10,4 7,0 9,9 9,3 8,7 8,1 6,6 6,3 Tijdsduur wachtlijst (in maanden) 7,5 5,8 5,8 5,6 0, Gem. wachttijd wachtenden Gem. wachttijd geplaatsten Normering: Wachttijdratio Geplaatsten 1,5 1,5-2 > 2 Verklaring 12 mnd : doeltreffend mnd : redelijk doeltreffend > 24 mnd : onvold. doeltreffend In de periode januari 2014 tot en met juni 2014 is de gemiddelde wachttijd van de geplaatsten (degene die een Sw-dienstverband hebben gekregen vanaf de wachtlijst) 5,6 maanden. De wachttijdratio (de wachttijd van de geplaatsten is zoveel mogelijk gelijk aan de wachttijd van de wachtenden) was in juni ,3. Dit betekent dat er in het 2e kwartaal 2014 doeltreffend geplaatst is Dimensie 2: De gemeente als eigenaar Algemeen De gemeenten Bernheze, Boekel,, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en St. Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Veghel zijn, via het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant eigenaar van IBN. Met u als eigenaar van IBN is een bijzondere winstverdeling afgesproken. Naar rato van geboden omzet door de gemeente wordt 50% van het nettoresultaat verdeeld onder alle eigenaren. Deze winst realiseren we uiteraard ook over niet-gemeentelijke opdrachten. Daar profiteert uw gemeente dus ook van Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) Het resterend rendement (maatschappelijke winst) komt via een bijzondere bestemmingsregeling geheel ten goede van (werkgelegenheid voor) de doelgroep: via de Algemene Gemeentelijke Reserve en het innovatie- en acquisitiefonds wordt werkgelegenheid gestimuleerd, via het personeelsfonds worden niet-cao gebonden extra s voor de medewerkers gefinancierd, waaronder bijvoorbeeld de aanpak laaggeletterdheid, het noodfonds en het project Sportief IBN. De verdeling van de AGR over de gemeenten komt tot stand naar rato van de afgenomen diensten. Onttrekking aan deze AGR gebeurt op verzoek van een van de deelnemende gemeenten. Voorwaarde hierbij is dat de bestemming in overeenstemming is met de doelstellingen van IBN. Het verloop van de AGR is als volgt: Gemeente en IBN in kwartaal Pagina 9 van 15

10 Verloop AGR (in euro's) Aandeel gemeentelijke reserve Dividenduitkeringen Bestedingen Stand per 1 januari 2014 Dividenduitkering 2013 Bestedingen in 2014 Onttrekking overrealisatie Stand per 30 juni 2014 Geplande uitgaven Vrij beschikbaar per 30 juni 2014 Totaal Onderstaand treft u de specificaties voor uw gemeente aan: Specificatie bestedingen bedrag Totaal - Geplande uitgaven (onderhanden werk) - Digitaliseren van bouwvergunningen Totaal Dimensie 3: De gemeente als klant Uw gemeente neemt diverse diensten af van IBN. Denk bijvoorbeeld aan diensten op het gebied van schoonmaak, catering, re-integratietrajecten of de huur van vergaderruimte bij IBN. Wij leveren deze diensten op verzoek van uw gemeente. Er is sprake van een klantleveranciersrelatie. Omdat de gemeente (via het Werkvoorzieningschap) de uitvoering van de Wsw heeft opgedragen aan IBN en IBN inwoners uit uw gemeente naar betaald werk brengt, is het ook logisch dat de gemeente diensten in eerste instantie afneemt van IBN. Met het inkoopbeleid (preferred suppliership) kan de gemeente het organiseren om werk voor te behouden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via IBN Arbeidsintegratie kan uw gemeente gesubsidieerd personeel inschakelen op detacheringsbasis. Ook voert IBN Arbeidsintegratie re-integratietrajecten uit. IBN Facilitair biedt alle facilitaire diensten in en rondom gebouwen en woningen: van schoonmaak, catering, bode- en receptietaken tot ontwerp, onderhoud en beheer van openbare ruimten en zelfs een eigen vergadercentrum in Uden. Een nieuw bedrijfsonderdeel van IBN Facilitair is DoQument Services. Dit bedrijfsonderdeel is specialist in digitalisering van archieven en kan ook digitale postkamers aanbieden. IBN Productie richt zich op het overnemen van arbeidsintensieve productieprocessen in elke denkbare branche. Op één van de eigen productielocaties in Oss, Malden, Veghel en Cuijk of bij de opdrachtgever in huis (groepsdetacheringen). IBN Kwekerijen is een gespecialiseerd stekbedrijf in de marktsegmenten sierheesters, sier- en haagconiferen, snijheesters en klimplanten. Onderstaand een overzicht van het door de gemeenten bestede geld bij IBN-bedrijven tot en met het 2e kwartaal 2014 (ter vergelijking zijn de cijfers over dezelfde de cijfers over dezelfde periode van vorig jaar opgenomen), dit is gefactureerde omzet: Gemeente en IBN in kwartaal Pagina 10 van 15

11 St. Anthonis Oss Cuijk Uden Maasdonk Bernheze Mill & St. Hubert Boekel Landerd Veghel Grave Omzet per inwoner Tot en met Tot en met Verschil (in euro's) 2e kwartaal e kwartaal Gemeente 19,12 19,32-1% Gemeente Totaal 20,16 20,22 0% Omzet per inwoner Gemeenten zijn op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) verantwoordelijk voor de re-integratie van onder meer mensen met een bijstandsuitkering. Daarvoor heeft uw gemeente IBN ingezet om dit te realiseren. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel inwoners van uw gemeente hiervan gebruik hebben gemaakt. Plaatsingen WWB Totaal Fte's Pers. Fte's Pers. Aantal per 1 januari Nieuwe dienstverbanden Mutaties a.g.v. urenwijziging Beëindigde dienstverbanden Totaal per 30 juni Dimensie 4: De gemeente als werkgever Ook in de rol van werkgever zijn er contacten tussen IBN en uw gemeente. Zo kunnen er tegen een inleenvergoeding IBN-medewerkers bij de gemeentelijke organisatie gedetacheerd worden en verzorgt IBN de begeleiding. Via een arbeidsovereenkomst kan een Wsw-geïndiceerde in uw gemeente in het kader van Begeleid werken aan de slag gaan. In dat laatste geval is de medewerker bij de gemeente in dienst en is er sprake van begeleiding door een jobcoach van IBN Arbeidsintegratie. De gemeente ontvangt als werkgever een loonkostensubsidie van IBN. Gemeente en IBN in kwartaal Pagina 11 van 15

12 Werkzaam bij gemeenten Begeleid werken Detacheringen Totaal Detachering/ B.W. FTE Personen FTE Personen FTE Personen Bernheze 10,4 11 7, ,6 21 Boekel - - 0,6 1 0, ,8 2 1,8 2 Cuijk 2,6 3 8, ,4 14 Grave 1,0 1 2,0 3 3,0 4 Landerd - - 1,6 2 1,6 2 Maasdonk 0,7 1 8,1 11 8,8 12 Mill en St. Hubert - - 5,2 6 5,2 6 Oss 1,0 1 10, ,5 14 Si. Anthonis 1,0 1 4,1 5 5,1 6 Uden - - 9,7 12 9,7 12 Veghel - - 2,6 3 2,6 3 Totaal per 30 juni , , , Dimensie 5: De gemeente als belanghebbende partij Een laatste rol die u als gemeenten vervult is die van belanghebbende partij. IBN is in de regio een van de grootste werkgevers. Per 30 juni 2014 werken er gesubsidieerde en 722 niet gesubsidieerde medewerkers bij IBN. IBN brengt als werkgever voor inwoners uit de regio werkgelegenheid en draagt daarmee direct maar ook indirect bij aan de welvaart in de regio. Uit het SROI onderzoek uit 2011 blijkt daarnaast ook dat IBN medewerkers gelukkiger zijn/zich gelukkiger voelen dan de kandidaten op de wachtlijst. Daarnaast blijkt dat IBN medewerkers in de praktijk gemiddeld 2 uur meer werken dan ze aanvankelijk wensten of verwachtten en dat ze meer sporten en sociaal actiever zijn dan voordat zij in dienst traden Overige dienstverbanden IBN biedt niet alleen werk voor Wsw geïndiceerden uit de gemeenten. Wij hebben ook inwoners uit de gemeenten die zonder subsidie binnen een kaderfunctie of als productiepersoneel werken. Ook kan het zijn dat er nog enkele inwoners werkzaam zijn via de inmiddels vervallen wiw-regeling (overgangsmaatregel). Onderstaand overzicht geeft de gemiddelde bezetting tot en met het 2e kwartaal 2014 weer: Overige plaatsingen (gemiddeld) Totaal Regeling Fte's Pers. Fte's Pers. Kader Productiepersoneel (Voormalig) Wiw Totaal per 30 juni Social Return Gemeenten hebben er al mee te maken en krijgen er hoogstwaarschijnlijk meer en meer mee te maken: Social Return, het gericht en winstgevend investeren in mensen. Social Return is inzetbaar voor opdrachtgevers en nemers. Het toepassen van Social Return kan via detachering van een of meerdere gemotiveerde IBN-medewerkers of via het afnemen van producten en diensten bij IBN. Een combinatie van beide kan natuurlijk ook. Vaak wordt Social Return toegepast in de vorm van een contracteis (meestal als '5%-regeling'), maar er zijn meer mogelijkheden, bijvoorbeeld: - Het gebruikmaken van de vergaderfaciliteiten van IBN Vergadercentrum Gemeente en IBN in kwartaal Pagina 12 van 15

13 - De schoonmaak van een bedrijfsgebouw of het groenonderhoud van een bedrijfsterrein door IBN Facilitair - Het laten detacheren van een werkondersteuner via IBN Arbeidsintegratie of het uitbesteden van een re-integratietraject Maar ook door een mailing te laten uitvoeren, een digitaliseringsklus neer te leggen of zelfs gewoon een lekker kopje koffie te laten verzorgen bij een bedrijfsreceptie! Een positief effect voor het bedrijfsleven uit uw regio is de mogelijkheid om makkelijker aan de Social Return verplichtingen van uw gemeente te voldoen met de hulp van IBN. Gemeenten zijn aan zet om het bedrijfsleven te stimuleren meer Social Return in te zetten. Dan kan nu makkelijker door de inzet van IBN Social Return. Daarmee helpen we ook inwoners uit de regio aan werk. Gemeente en IBN in kwartaal Pagina 13 van 15

14 3. Verklaring van afkortingen en begrippen AGR Begeleid werken IBN FTE Gemeentelijke omzet Groepsdetachering Productiepersoneel Re-integratieladder AGR staat voor Algemene Gemeentelijke Reserve. Deze reserve wordt door het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant aangehouden. De AGR wordt gevoed door dividenduitkering van IBN Holding BV en is verdeeld en geoormerkt over de twaalf aan het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant deelnemende gemeenten. De verdeling van de AGR over de gemeenten komt tot stand naar rato van de gemeentelijke omzet. Onttrekking aan deze AGR gebeurt op verzoek van de deelnemende gemeenten. Voorwaarde hierbij is dat de bestemming in overeenstemming is met de doelstelling van IBN. Personen die werken in het kader van Begeleid werken hebben een dienstverband met een (reguliere) werkgever (niet zijnde de CAO-Wsw), maar krijgen wel begeleiding via IBN. Gaat het om een dienstverband bij een van de IBN-bedrijven (onder een branche-cao) dan is er sprake van Begeleid werken intern. Heeft degene een dienstverband bij een andere werkgever dan IBN, dan spreken we van Begeleid werken extern. Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant. De missie van IBN is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk te brengen. Fte staat voor full-time equivalent en is gelijk aan een voltijd baan. Dit is het bedrag dat uw gemeente bij de diverse IBN-bedrijven besteedt. Op basis hiervan worden de AGR-gelden verdeeld. Dit betreft een detachering van een groep medewerkers die onder eigen werkleiding van IBN werkzaam is bij een inlener. Medewerkers die in dienst zijn van één van de IBNbedrijven waarbij de branche CAO van toepassing is (regulier personeel van de IBN-bedrijven). De re-integratieladder geeft aan hoe ver de medewerkers van de reguliere arbeidsmarkt afstaan. Werken zij bij een reguliere werkgever dan staan zij dicht bij de reguliere arbeidsmarkt, werken zij in een beschermde omgeving met een arbeidsovereenkomst conform CAO Wsw en veel begeleiding dan is de afstand (nog) groot. Gemeente en IBN in kwartaal Pagina 14 van 15

15 Rijkstaakstelling (-budget) Se SROI Wachtlijst WWB Wiw Wsw Jaarlijks wordt door het ministerie van Szw de rijkssubsidie vastgesteld. Hieraan is gekoppeld een minimum aantal te realiseren arbeidsplaatsen (uitgedrukt in Se s). Dit is de zogenoemde rijkstaakstelling. Se staat voor Subsidiabele eenheid. Is er sprake van mensen met een indicatie arbeidshandicap ernstig, dan wordt de fte-factor vermenigvuldigd met 1,25. SROI staat voor Social Return on Investment. Oftewel het maatschappelijk rendement op investeringen: wat levert IBN op voor de maatschappij. In 2011 hebben we hiernaar een groot onderzoek verricht. Zodra het UWV een persoon heeft geïndiceerd voor de Wsw komt deze op de wachtlijst terecht. IBN Arbeidsintegratie bemiddelt mensen naar een baan, rekening houdend met de beschikbare middelen, arbeidsplaatsen en capaciteiten van betrokkenen. De Wet werk en bijstand regelt bijstand voor mensen die: niet genoeg inkomen hebben om van te kunnen leven en/of geen recht (meer) hebben op een andere uitkering. Wiw staat voor Wet inschakeling werkzoekenden. Doel van de Wiw is uitkeringsgerechtigden, langdurig werklozen en jongeren te stimuleren aan activiteiten mee te doen ter bevordering van toetreding tot het arbeidsproces en ter voorkoming van sociale uitsluiting. Per 1 januari 2004 is deze wet afgeschaft. Personen die per die datum bij IBN in dienst waren hebben hun rechten en dienstverband behouden. Wsw staat voor Wet sociale werkvoorziening. De Wet sociale werkvoorziening maakt het mogelijk dat mensen die (begeleid) willen werken, dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon mogelijke arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap die zijn aangewezen op werken onder aangepaste omstandigheden. De sociale werkvoorziening is alleen bestemd voor mensen die daar ook echt thuishoren. Het UWV WERKbedrijf bepaalt dit via een onafhankelijke indicatiestelling. Gemeente en IBN in kwartaal Pagina 15 van 15

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal september 2013

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal september 2013 Gemeente en IBN in kwartaal 3 2013 september 2013 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 5 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever... 5 2.1.1. Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 2e kwartaal 2012 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Gemeente Mill & St. Hubert in beeld bij IBN

Gemeente Mill & St. Hubert in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 4e kwartaal 2012 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 2e kwartaal 2011 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal maart 2015

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal maart 2015 Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal 1 2015 maart 2015 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 6 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw en Participatiewet)...

Nadere informatie

Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal september 2015

Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal september 2015 Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal 3 2015 september 2015 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 6 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw en

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal september 2015

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal september 2015 Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal 3 2015 september 2015 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 6 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw en Participatiewet)...

Nadere informatie

Gemeente Mill & St. Hubert en IBN in kwartaal september 2015

Gemeente Mill & St. Hubert en IBN in kwartaal september 2015 Gemeente Mill & St. Hubert en IBN in kwartaal 3 2015 september 2015 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 6 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw

Nadere informatie

Gemeente Grave en IBN in kwartaal 2 2015. juni 2015

Gemeente Grave en IBN in kwartaal 2 2015. juni 2015 Gemeente Grave en IBN in kwartaal 2 2015 juni 2015 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 6 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw en Participatiewet)...

Nadere informatie

Gemeente Grave en IBN in kwartaal september 2016

Gemeente Grave en IBN in kwartaal september 2016 Gemeente Grave en IBN in kwartaal 3 2016 september 2016 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 6 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw en Participatiewet)...

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 3e kwartaal 2011 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 5 2.1 DIENSTVERBANDEN 5 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Gemeente Mill & St. Hubert en IBN in kwartaal maart 2016

Gemeente Mill & St. Hubert en IBN in kwartaal maart 2016 Gemeente Mill & St. Hubert en IBN in kwartaal 1 2016 maart 2016 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 4 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw en

Nadere informatie

Gemeente Mill & St. Hubert in beeld bij IBN

Gemeente Mill & St. Hubert in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 3e kwartaal 2011 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 6 2.1 DIENSTVERBANDEN 6 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal juni 2016

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal juni 2016 Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal 2 2016 juni 2016 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 4 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw en Participatiewet)...

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal

Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal 4 20 5 december 205 r 0.0 00 wrerylflti: * ki4 v 'In,u es teren, 'in mens en, înaatscltappij' l\'erkgelegenheid is essentieel voor de leefbaarheid in onze samenleving.

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

WERKVOORZIENINGSCHAP Noordoost-Brabant

WERKVOORZIENINGSCHAP Noordoost-Brabant I-SZ/2013/222 I-SZ 12-3-2013 22-4-2013 WERKVOORZIENINGSCHAP Noordoost-Brabant Wethouder van Eschstraat 50 De raden vari de aan het Werkvoorzieningschap Noordoost- Brabant deelnemende gemeenten. Oss, 11

Nadere informatie

IBN, hoe en wat? Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 1

IBN, hoe en wat? Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 1 IBN, hoe en wat? Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 1 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Wat adviseert het college te besluiten? De raad voor te stellen: 1. Als gemeente Oss een partnership met IBN

Nadere informatie

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen

voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen voor werkgelegenheid voor maatschappelijk rendement voor iedereen 1 MVO, Social Return, SROI en social enterprise Iedereen winst Hoe kunnen we nu en in de toekomst uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Opinienota. Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW

Opinienota. Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW Opinienota Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen heeft in oktober 2015

Nadere informatie

Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal

Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal Gemeente St. Anthonis en BN in kwartaal 4 20 5 december 20 5 nmryt*fip','!.*hl& v 'nu esteren in mens n Tnaatschapp{j' Werkgelegenheid is essentieel voor de leefbaarheid in onze samenleting. nvesteren

Nadere informatie

documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel *Z01821BCE26* documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 22 augustus 2016 Portefeuillehouder : H.P.W.M. van Daal

Nadere informatie

Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal

Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal 1 201 6 maart 2016 n.ô0c i M,& /-.U, *' ljrt N' * n0' v 'In,ttesteren, 'in rnens en rrlaatschappij' Werkgelegenheid is essentieel r,oor de leefbaarheid in onze

Nadere informatie

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer

Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer GR Wvs oordoost-brabant 1 e halfjaar 2007 UO-nummer 10080 Maart 2008 B3256 VOORWOORD Voor de Wsw-statistiek worden elk halfjaar gegevens verzameld van alle personen

Nadere informatie

Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal

Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal Gemeente St. Anthonis en IBN in kwartaal 2 201 6 juni2016 10.00A ørlil þilttlllt' r'ht'4t v 'Inu esteren, 'i.n rnens en rnaatschapp'ij' Werkgelegenheid is essentieel voor cle leefbaarheid in onze samenleving.

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen

voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen 1 Strategisch plan 2010-2015 de basis voor groei IBN staat voor marktgericht ondernemen met een passie voor mens en maatschappij. Dagelijks brengen wij mensen

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Citeertitel Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Wettelijke

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Concept-management-rapportage Werkgeversservicepunt t/m Q november 2017

Concept-management-rapportage Werkgeversservicepunt t/m Q november 2017 Concept-management-rapportage Werkgeversservicepunt t/m Q3 2017 9 november 2017 Inhoudsopgave Realisatie plaatsingen t/m Q3 versus t/m doelen Q3 totaal Realisatie plaatsingen vergelijking Q3 met voorafgaande

Nadere informatie

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw.

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2015/2095 Raadsvergadering : 20 oktober 2016 Agendapunt : Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Aanleiding Voor de uitvoering van de Participatiewet en

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel *Z0184C81A92* documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 26 augustus 2016 Portefeuillehouder : A.M. Henisch-Hulsman

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Uitnodiging. Vragenlijst. Selectiegesprek. IBN ziet mogelijkheden voor jou. Je bent door naar de 2e ronde.

Uitnodiging. Vragenlijst. Selectiegesprek. IBN ziet mogelijkheden voor jou. Je bent door naar de 2e ronde. Werken bij IBN IBN heeft vacatures Je bent door jouw contactpersoon van de gemeente aangemeld voor de vacatures bij IBN omdat: 1. Je graag aan het werk wilt; 2. Je ondersteuning kan gebruiken bij het

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Wachtlijstbeheer Wsw 2012

Onderwerp : Verordening Wachtlijstbeheer Wsw 2012 Raadsvergadering : 22 januari 2013 Commissie : Sociaal Agendapunt : Onderwerp : Verordening Wachtlijstbeheer Wsw 2012 Collegevergadering : 11 december 2012 Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11 Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2014/1437 I-SZ/2015/82 Raadsvergadering : 12 maart 2015 Agendapunt : 11 Onderwerp : Vaststelling van het Regionaal Beleidskader Participatiewet (inclusief bijbehorende documenten)

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

*Z005D345734* documentnr.: INT/C/14/06666 zaaknr.: Z/C/14/07428

*Z005D345734* documentnr.: INT/C/14/06666 zaaknr.: Z/C/14/07428 *Z005D345734* documentnr.: INT/C/14/06666 zaaknr.: Z/C/14/07428 Raadsinformatiebrief Onderwerp Aard : Invoering van de Participatiewet : Actieve informatie Portefeuillehouder : Mw. W.T.G. Vervoort Reijnders

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

BELEIDSARTIKEL 4 AANGEPAST WERKEN. 4.1 Algemene doelstelling

BELEIDSARTIKEL 4 AANGEPAST WERKEN. 4.1 Algemene doelstelling BELEIDSARTIKEL 4 AANGEPAST WERKEN 4.1 Algemene doelstelling Het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen, door hen op zo kort mogelijke

Nadere informatie

Bijlage 4-1: RSA 5 september 2017 Nieuw Beschut Werken

Bijlage 4-1: RSA 5 september 2017 Nieuw Beschut Werken Bijlage 4-1: RSA 5 september 2017 Nieuw Beschut Werken Bestuurlijk opdrachtgevers POHO: Ambtelijk opdrachtgever RSA: Stellers voorstel: Status: n.v.t. Inge Willems Peter Burgerjon (UWV), Caroline van den

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Notitie toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Notitie toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Notitie toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw September 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage Toelichting Artikelgewijs Artikel 1 Begripsomschrijvingen Geen nadere toelichting Artikel 2 Vrijwilligerswerk Het doel van vrijwilligerswerk is de belanghebbende met behoud van uitkering te laten wennen

Nadere informatie

GEMEENTE ÖËNHËLDER lngeitomen_. 3 MAART 2015

GEMEENTE ÖËNHËLDER lngeitomen_. 3 MAART 2015 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2 Info Den Helder - Lbr. 15/016 - Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening Van: VNG Aan: VNG Datum: Woensdag 18 Maart 2015

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering:

Aan: de gemeenteraad Vergadering: Aan: de gemeenteraad Vergadering: 21-02-2011 Onderwerp: raadsvoorstel verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Beesel Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL De verordening wachtlijstbeheer

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de wijk

Werkgelegenheid in de wijk Werkgelegenheid in de wijk IBN Sociaal ondernemen Verkenning speelveld rondom werkgelegenheid in de wijk Voorbeelden en ervaringen IBN Facilitair Waar staat IBN voor IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant)

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017

Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017 Bijlage 5-3 POHO 21 september 2017 Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017 POHO: Huib van Olden Opdrachtgever RSA: Leida Rasing Van: Asya van Wamel (gemeente

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

\ 3 NOV. E008 Annette Baart

\ 3 NOV. E008 Annette Baart Gemeente fj Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam verordening wachtlijstbeheer

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005 Reïntegratieplan werk en bijstand 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding. Op 1 januari 2004 trad de Wet werk en bijstand (WWB) in werking. Deze wet verving de Algemene bijstandswet, en legt nog

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de verordening Wachtlij stbeheer sociale werkvoorziening

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de verordening Wachtlij stbeheer sociale werkvoorziening gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer O8. RZ g Z 8. OOZ Inboeknummer o8bstooyyr Beslisdatum B&W rs april 2008 Dossiernummer 8r6.453 Raadsvoorsteltot het vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Presentatie. en specifiek

Presentatie. en specifiek Presentatie Ontwikkeling Werk & Inkomen en specifiek Wet Werken Naar Vermogen T.b.v. raadsthemabijeenkomst 2011 Wet Werken naar vermogen (Wwnv) Belangrijkste punten op gebied van werk en inkomen (vooral

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Aanleiding Social Return On Investment (SROI) is als thema opgenomen in het Beleidskader Programma Rijnstreek werkt dat op 28 februari 2013 door

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 No. 11858-1 Emmeloord, 31 juli 2012. Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 Voorgenomen besluit De verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Beleidskaders Participatiewet

Beleidskaders Participatiewet Beleidskaders Participatiewet Uitgangspunten Participatiewet Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen, samenvoegen WWB, Wsw en de Wajong (niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt) Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Toelichting. Artikelsgewijs

Toelichting. Artikelsgewijs Toelichting Algemeen Deze verordening regelt de ondersteuning die de gemeente biedt bij de arbeidsinschakeling van werklozen die horen tot de doelgroep. De opdracht om die ondersteuning te bieden is geregeld

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noordoost Brabant

Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noordoost Brabant Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noordoost Brabant AWBZ/WMO Participatiewetdoelgroepen: wsw-doelgroep, nieuwe doelgroep, klassieke doelgroep Dagbesteding 15.580 aanspraak AWBZ extramuraal 416 Wachtlijst

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom Verordening wachtlijstbeheer Wsw Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom Gelet op Artikel 12 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening dat aan de gemeenteraad de bevoegdheid toekent

Nadere informatie

Publiek Overzicht Resultaten (POR) Wsw Gemeente

Publiek Overzicht Resultaten (POR) Wsw Gemeente Tabel 1a Taakstelling en realisatie arbeidsplaatsen in arbeidsjaren (AJ) tot en met 30 juni 2011 Provincie Grootteklasse Nederland (1) taakstelling in AJ, exclusief overdrachten 138 4268 33451 90804 (2)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost Januari t/m juni 2016

Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost Januari t/m juni 2016 1 oktober 2016 Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost Januari t/m juni 2016 Inhoud Inleiding 2 Deel 1: Gezamenlijke WMO-taken (WMO) 3 Zorg In Natura (ZIN) 4 Persoonsgebonden

Nadere informatie

Gemeente Boekel Quotum percentage Banenafspraken ,76% 1, ,13% 2,20

Gemeente Boekel Quotum percentage Banenafspraken ,76% 1, ,13% 2,20 Stand van zaken banenafspraken gemeenten regio Noordoost Brabant Memo voor secretarissenoverleg 5 oktober 2017 Karin van Meer (secretaris POHO Arbeidsmarkt), 3 oktober 2017 1. Aanleiding Het Ministerie

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel)

Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel) Beleidsregels detacheringsbanen 2007 (Artikel 13 Reïntegratieverordening gemeente Boxtel) Definities: - detacheringsbaan dienstverband voor bepaalde tijd gericht op de bevordering van de arbeidsinschakeling

Nadere informatie