VWS-groep. Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 2013 GROEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VWS-groep. Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 2013 GROEP"

Transcriptie

1 VWS-groep Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 213

2 Gemeente Steenbergen WVS-groep Informatieset 2e kwartaal 213 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemene informatie Ontwikkelingen 4 2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal Wachtlijstgegevens Re-integratieladder wachtlijst Niet beschikbaar op de wachtlijst Herindicaties wachtlijst Financiering Wsw Voorschakeltrajecten Dienstverbanden Wsw-dienstverbanden Re-integratieladder Begeleid Werken I detachering bij gemeenten Herindicaties dienstverbanden Herindicaties ten opzichte van de regio Taakstelling en wachtlijsten ten opzichte van de regio Gemeentelijke omzet Rechtspositie en medezeggenschap Personele bezetting (regulier) Personele regelingen S opleiding Medezeggenschap Ziekteverzuim Financiële kengetallen en informatie Exploitatierekening Kosten Investeringen Verklaring van afkortingen en begrippen 24

3 Inleiding WVS-groep is een van de grotere zakelijke dienstverleners in het westen van Noord-Brabant. De missie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk brengen. WVSgroep beschikt hiertoe over diverse werkbedrijven. Negen gemeenten in het westen van Noord-Brabant zijn aandeelhouder van WVS-groep. Dit geldt ook voor uw gemeente. Graag informeren wij u over de financiële en sociale resultaten binnen WVS-groep in het algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met WVS-groep en de specifieke opdracht die wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 5 een verklaring van afkortingen en begrippen opgenomen. Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren. Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heren Jos Koopman, algemeen directeur, of Pieter Havermans, ambtelijk secretaris, te bereiken op telefoonnummer of per of -3-

4 1. Algemene informatie In deze k w a r t a a l r a p p o r t a g e d o e t de d i r e c t i e v e r s l a g v a n haar a c t i v i t e i t e n en r e s u l t a t e n b i n n e n de aan h a a r v e r s t r e k t e o p d r a c h t e n. Hierbij g e l d e n als leidraad de s t r a t e g i s c h e doelen uit het v a s t g e s t e l d e b e l e i d s p l a n, t e w e t e n : - het bieden v a n een S W - b a a n aan o n g e v e e r 2 8 personen - het m e e r naar b u i t e n plaatsen v a n onze m e d e w e r k e r s - het z o e k e n v a n s a m e n w e r k i n g m e t p r i v a t e m a r k t p a r t i j e n het u i t v o e r e n v a n het d o o r de g e m e e n t e n v a s t g e s t e l d e w a c h t l i j s t b e l e i d. In deze r a p p o r t a g e t r e f t u sociale én f i n a n c i ë l e k e n g e t a l l e n aan o v e r het 2 k w a r t a a l v a n 213. e 1.1 On twikkelingen In het 2 k w a r t a a l v o n d e n de n a v o l g e n d e g e b e u r t e n i s s e n en I of o n t w i k k e l i n g e n plaats. e 1. Op 2 1 j u n i heeft het a l g e m e e n b e s t u u r de j a a r r e k e n i n g en het j a a r v e r s l a g v a n W V S - g r o e p v a s t g e s t e l d. De j a a r r e k e n i n g sluit m e t een v e r l i e s v a n C 1,6 m i l j o e n ( t e r w i j l een verlies v a n C 2,7 m i l j o e n was b e g r o o t ). 2. V a n w e g e de g r o t e o n z e k e r h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t de v e r a n d e r i n g e n in de sociale w e r k v o o r z i e n i n g is d o o r het a l g e m e e n b e s t u u r besloten de b e g r o t i n g (en de m e e r j a r e n r a m i n g t o t en m e t ) v a n W V S - g r o e p w a t later op te s t e l l e n. De o n t w e r p b e g r o t i n g zal in de loop v a n s e p t e m b e r aan de g e m e e n t e n w o r d e n g e z o n d e n. Het ligt in de b e d o e l i n g de b e g r o t i n g in d e c e m b e r v a s t te s t e l l e n. De d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n k u n n e n dan nog wel m e t de b e g r o t i n g en de m e e r j a r e n r a m i n g t o t en m e t r e k e n i n g h o u d e n bij het v a s t s t e l l e n v a n de eigen g e m e e n t e b e g r o t i n g in o k t o b e r of n o v e m b e r. 3. In j u n i is de e i n d r a p p o r t a g e v a n de b e s t u u r s o p d r a c h t A r b e i d s o n t w i k k e l i n g SW b e s p r o k e n in het p o r t e f e u i l l e h o u d e r s o v e r l e g SW ( P o h o ). Het Poho h e e f t een v e r v o l g o p d r a c h t g e g e v e n o m te k o m e n t o t een nadere u i t w e r k i n g v a n de v e l e a s p e c t e n die v o o r t v l o e i e n uit de b e s t u u r s o p d r a c h t. De a m b t e n a r e n v a n alle g e m e e n t e n en v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n W V S - g r o e p gaan h i e r m e e de k o m e n d e m a a n d e n (in v e r s c h i l l e n d e w e r k g r o e p e n ) aan de s l a g. De u i t k o m s t e n v a n de v e r v o l g o p d r a c h t zullen eind dit j a a r w o r d e n g e r a p p o r t e e r d aan het Poho SW. 4. T e n e i n d e zo e x a c t m o g e l i j k uit t e k o m e n op de g e m e e n t e l i j k e W s w - t a a k s t e l l i n g e n heeft het a l g e m e e n b e s t u u r besloten aan 6 v a n de 9 d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n een v o o r s t e l t o t doen t o t u i t r u i l v a n t a a k s t e l l i n g. Een v e r z o e k t o t u i t r u i l v a n t a a k s t e l l i n g d i e n t v ó ó r 1 s e p t e m b e r t e w o r d e n i n g e d i e n d bij het m i n i s t e r i e. 5. De a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n W V S - g r o e p h e e f t in het a l g e m e e n b e s t u u r n o g m a a l s een d r i n g e n d beroep g e d a a n op de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n o m bij de g e m e e n t e l i j k e b e z u i n i g i n g e n oog te h e b b e n v o o r de ( n e g a t i e v e ) e f f e c t e n h i e r v a n op de e x p l o i t a t i e v a n W V S - g r o e p. De g e m e e n t e l i j k e b e z u i n i g i n g e n zullen d i t j a a r b i j v o o r b e e l d een a a n z i e n l i j k n e g a t i e f effect h e b b e n op het n e t t o r e s u l t a a t v a n de uit t e v o e r e n g r o e n o p d r a c h t e n. Het is v o o r W V S - g r o e p in de h u i d i g e m a r k t o m s t a n d i g h e d e n o n m o g e l i j k zulke n e g a t i e v e e f f e c t e n ( v o l l e d i g ) te c o m p e n s e r e n. Dit v e r d i e n t a a n d a c h t o m d a t de v e r l i e z e n v a n W V S - g r o e p, z e k e r na 2 1 3, v o l l e d i g t e n laste zullen k o m e n v a n de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n. -4-

5 S c h e r p op de k o s t e n letten is een aspect d a t hoog in het v a a n d e l s t a a t bij W V S - g r o e p. Aan de o p b r e n g s t e n k a n t levert W V S - g r o e p e v e n e e n s e x t r a i n s p a n n i n g e n. Zo w o r d e n b e s t a a n d e k l a n t e n b e n a d e r d o m i n g a n g e n v o o r a n d e r e p r o d u c t e n en d i e n s t e n t e v i n d e n. D a a r n a a s t zijn er d i v e r s e c o m m e r c i ë l e acties g e s t a r t d o o r m i d d e l v a n m a i l i n g e n, f l y e r acties en a c t i e f bezoek v a n d i v e r s e z a k e l i j k e n e t w e r k e n. O o k i n t e r n e t m a r k e t i n g in c o m b i n a t i e m e t social m e d i a en de o n t w i k k e l i n g v a n een n i e u w e w e b s i t e z i j n m i d d e l e n die ingezet w o r d e n o m de o m z e t in positieve zin t e b e ï n v l o e d e n. In het c o m m e r c i e e l o v e r l e g w o r d e n de b o v e n s t a a n d e i n s p a n n i n g e n a f g e s t e m d en w o r d e n d u i d e l i j k e a f s p r a k e n g e m a a k t. D o o r de v o r m i n g v a n één w e r k b e d r i j f in c o m b i n a t i e m e t de v r a a g v a n u i t de m a r k t w o r d t er m e e r i n t e g r a a l g e w e r k t. V o o r d i v e r s e k l a n t e n bieden w i j nu een t o t a a l c o n c e p t v a n p r o d u c t e n en d i e n s t e n aan w a a r d o o r er s p r a k e is v a n o p t i m a l e o n t z o r g i n g. B e d r i j v e n k r i j g e n één c o n t a c t p e r s o o n, één f a c t u u r en een breed en professioneel scala aan w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o d e n. W V S - g r o e p zal de k o m e n d e t i j d nog a c t i e v e r a c q u i s i t i e plegen m e t d i t ' t o t a a l p a k k e t '. H i e r o n d e r t r e f t u een r e s u m é aan v a n de c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n in het 2e k w a r t a a l W V S - g r o e p, dat werkt! Overzicht commerciële ontwikkelingen In de v o r i g e k w a r t a a l r a p p o r t a g e h e b b e n we naast e n k e l e o p v a l l e n d e c o m m e r c i ë l e s u c c e s s e n, o o k a a n g e g e v e n d a t o p d r a c h t e n in de h u i d i g e m a r k t en t i j d v a n b e z u i n i g i n g e n bij g e m e e n t e n m o e i l i j k e r t e realiseren z i j n. D e s o n d a n k s h e b b e n we o o k in het a f g e l o p e n k w a r t a a l d i v e r s e n i e u w e k l a n t e n m o g e n v e r w e l k o m e n en zijn er veel i n s p a n n i n g e n v e r r i c h t op c o m m e r c i e e l g e b i e d. O n d e r s t a a n d een o v e r z i c h t v a n de b e l a n g r i j k s t e c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n in het a f g e l o p e n k w a r t a a l ( g e l e t op onze relatie m e t k l a n t e n n o e m e n we geen b e d r i j f s n a m e n ). - S t r e v e n n a a r een c o n s t a n t e v e r b e t e r i n g v a n onze d i e n s t v e r l e n i n g. Dat is w a a r W V S - g r o e p v o o r g a a t. O m d a a d w e r k e l i j k te w e t e n w a a r we staan op d i t g e b i e d h o u d e n w i j j a a r l i j k s een k l a n t t e v r e d e n h e i d s o n d e r z o e k. Zo o o k d i t j a a r. In mei zijn r u i m 55 k l a n t e n g e v r a a g d hoe t e v r e d e n zij zijn o v e r de s a m e n w e r k i n g m e t W V S - g r o e p. Met een 7,4 als g e m i d d e l d r a p p o r t c i j f e r ( a l g e m e n e t e v r e d e n h e i d ) en g o e d e scores op de i n d i v i d u e l e v r a g e n, k u n n e n w e c o n s t a t e r e n d a t w e t e v r e d e n k l a n t e n h e b b e n. U i t e r a a r d zijn er o o k z a k e n die a a n d a c h t v r a g e n en hier zullen we ons het k o m e n d e j a a r op r i c h t e n! Een o v e r z i c h t v a n de r e s u l t a t e n is te b e k i j k e n via w w w. w v s g r o e p. n l / n i e u w s / k l a n t e n - g e v e n - w v s - g r o e p - e e n Er is o o k in het laatste k w a r t a a l ( h a l f j a a r ) s p r a k e v a n een e x p l o s i e v e groei in het a a n t a l c o m m e r c i ë l e a a n v r a g e n via de w e b s i t e v a n W V S - g r o e p. W a a r er in 14 m a a n d e n ( en ) 152 a a n v r a g e n in t o t a a l zijn v e r k r e g e n, h e b b e n we d i t a a n t a l al bijna in het eerste h a l f j a a r v a n b e r e i k t ( ). Naast de vele p a r t i c u l i e r e a a n v r a g e n v o o r s c h u t t i n g e n en g r o e n w e r k z a a m h e d e n, zijn er steeds m e e r b e d r i j v e n die ons o n l i n e w e t e n te v i n d e n. Dit j a a r zijn er t o t nu t o e 4 a a n v r a g e n v a n b e d r i j v e n b i n n e n g e k o m e n t e n o p z i c h t e v a n 5 z a k e l i j k e a a n v r a g e n in g e h e e l D o o r s t e r k te s t u r e n op o p t i m a l i s a t i e, r e l e v a n t e c o n t e n t en link b u i l d i n g ( a n d e r e w e b s i t e s die v e r w i j z e n naar o n s ) w o r d t onze d i g i t a l e positie v e r s t e v i g t. R e c e n t e l i j k hebben w e i n f o r m a t i e o v e r social r e t u r n en w a t w i j hierin k u n n e n b e t e k e n e n v o o r o n d e r n e m e r s g e p l a a t s t op de w e b s i t e en o o k deze t e k s t e n g e o p t i m a l i s e e r d v o o r de z o e k m a c h i n e s. I n m i d d e l s is er al één a a n v r a a g v a n een c o m m e r c i ë l e p a r t i j b i n n e n o m social r e t u r n v o o r hen in te v u l l e n. Een p u n t v a n a a n d a c h t r o n d o m de d i g i t a l e a a n v r a g e n b l i j f t de c o n v e r s i e ( a a n v r a a g o m z e t t e n naar k l a n t ). Er w o r d t aan g e w e r k t o m d i t proces t e verbeteren. - In het laatste k w a r t a a l is er een s t a r t g e m a a k t o m de cross-selling b e t e r op o r d e t e k r i j g e n. Hier is een o v e r l e g v o o r o p g e s t a r t w a a r b i j d i v e r s e c o m m e r c i ë l e collega's uit de o r g a n i s a t i e i n f o r m a t i e uitwisselen o v e r k l a n t e n aan de h a n d v a n lijsten uit ons C R M - s y s t e e m. O o k w o r d t -5-

6 er b i n n e n dit o v e r l e g g e s p r o k e n o m de d i v e r s e d i e n s t e n v a n W V S - g r o e p m e e r als één p a k k e t t e g e n g u n s t i g e v o o r w a a r d e n op de m a r k t te b r e n g e n. - Naar a a n l e i d i n g v a n het Rode Loper O n d e r n e m e r s e v e n t in de Sint Jan heeft W V S - g r o e p op d i n s d a g 11 j u n i j l. s t a n d h o u d e r s v a n de beurs u i t g e n o d i g d, v o o r een bezoek aan het V a a r t v e l d. Dit o m t e laten zien w a t W V S - g r o e p o.a. d o e t op het g e b i e d v a n a r b e i d s o n t w i k k e l i n g. Een g r o e p v a n 25 o n d e r n e m e r s g i n g op de u i t n o d i g i n g i n. Er was veel b e r e i d h e i d o m W V S - g r o e p in hun rol als a m b a s s a d e u r o n d e r de a a n d a c h t t e b r e n g e n. Door het O n d e r n e m e r s b e l a n g ( B - t o - B m a g a z i n e ) is er t e v e n s een a r t i k e l o v e r g e p u b l i c e e r d. - Er is s a m e n m e t S a v e r een p r o j e c t o p g e s t a r t in het k a d e r v a n k l e d i n g s c h e i d e n. Op d i t m o m e n t w e r k t er een stabiele g r o e p v a n u i t de a f d e l i n g d e t a c h e r i n g o n d e r t o e z i c h t en leiding v a n Saver. O m het w e r k v e i l i g en goed t e k u n n e n u i t v o e r e n h e e f t iedere m e d e w e r k e r een V C A - c u r s u s d o o r l o p e n en m e t g o e d g e v o l g a f g e s l o t e n. - In het t w e e d e k w a r t a a l heeft de a f d e l i n g D e t a c h e r i n g a c h t n i e u w e b e d r i j v e n / i n s t e l l i n g e n binnengehaald variërend van kinderopvang tot aannemersbedrijf. - De a f d e l i n g D e t a c h e r i n g heeft een s a m e n w e r k i n g o p g e s t a r t m e t het V i n c e n t v a n Gogh huis in het k a d e r v a n r e - i n t e g r a t i e v a n onze m e d e w e r k e r s en er z i j n g e s p r e k k e n g a a n d e o m s a m e n t e b e k i j k e n hoe deze s a m e n w e r k i n g v e r d e r u i t g e b r e i d kan w o r d e n, r e k e n i n g h o u d e n d met beperkte budgeten. - Op d o n d e r d a g 6 j u n i was W V S - g r o e p a a n w e z i g bij de o p e n i n g v a n het e e r s t e T r a n s f e r c e n t r u m in W e s t - B r a b a n t. De o p e n i n g v a n het c e n t r u m w e r d v e r z o r g d d o o r m i n i s t e r L o d e w i j k Asscher v a n Sociale Z a k e n en W e r k g e l e g e n h e i d. Het T r a n s f e r c e n t r u m g a a t de b r u g v o r m e n v a n " w e r k naar w e r k " b i n n e n de regio W e s t - B r a b a n t. Dit c e n t r u m w e r k t s a m e n m e t het w e r k g e v e r s n e t w e r k v a n de S t i c h t i n g ACE. W V S - g r o e p is al v a n a f de o p s t a r t v i j f j a a r g e l e d e n a a n g e s l o t e n bij d i t n e t w e r k, w a a r s a m e n m e t a n d e r e w e r k g e v e r s een b i j d r a g e w o r d t g e l e v e r d aan het realiseren v a n d u u r z a m e a r b e i d s p a r t i c i p a t i e. - De d i g i t a l e a n i m a t i e die is g e r e a l i s e e r d o m o n d e r n e m e r s op een o r i g i n e l e, k o r t e en p a k k e n d e w i j z e t e i n f o r m e r e n o v e r de m o g e l i j k h e d e n v a n i n d i v i d u e l e d e t a c h e r i n g, is r e c e n t e l i j k v e r z o n d e n n a a r h o n d e r d b e d r i j v e n. D a a r v a n z i j n z e v e n t i g b e d r i j v e n n a g e b e l d en d a a r u i t zijn z e v e n t i e n bezoeken g e r e a l i s e e r d. I n m i d d e l s zijn er drie o f f e r t e s u i t g e b r a c h t en k u n n e n er bij drie b e d r i j v e n m e d e w e r k e r s w o r d e n v o o r g e s t e l d. - Naar a a n l e i d i n g v a n het B e d r i j v e n in M o e r d i j k ( B I M ) p r o j e c t w a a r d i v e r s e i n s t a n t i e s / o r g a n i s a t i e s s a m e n w e r k e n op het v l a k v a n een g e z a m e n l i j k e w e r k g e v e r s b e n a d e r i n g, zijn d i v e r s e o p d r a c h t e n v e r k r e g e n w a a r o n d e r v o o r W V S - g r o e p. - Eind mei is het S h e l l / W a j o n g - p r o j e c t a f g e r o n d w a a r b i j Shell a a n g e g e v e n heeft zeer t e v r e d e n t e zijn o v e r de r e s u l t a t e n. Van de n e g e n t i e n j o n g e r e n die d o o r het UWV zijn a a n g e d r a g e n in de periode v a n 1 m a a r t t / m mei zijn er zeven g e p l a a t s t w a a r v a n zes m e t c o n t r a c t e x t e r n en 1 als S W ' er in d i e n s t. - Na zes m a a n d e n h e e f t de a f d e l i n g D e t a c h e r i n g het r e g i o t e a m Roosendaal w e e r op v o l l e s t e r k t e. Het a a n t a l bezoeken aan n i e u w e k l a n t e n n e e m t h i e r d o o r t o e. - Naast de successen bij de a f d e l i n g D e t a c h e r i n g, zijn er o o k z o r g e n d o o r het t o e n e m e n d a a n t a l k l a n t e n d a t failliet is g e g a a n. O o k de b e z u i n i g i n g e n bij g e m e e n t e n z o r g e n e r v o o r d a t d e t a c h e r i n g s c o n t r a c t e n w o r d e n o p g e z e g d. Aan de a n d e r e k a n t w o r d e n er o o k p r o j e c t e n o p g e s t a r t m e t g e m e e n t e n o m b i j s t a n d s g e r e c h t i g d e n v a n w e r k te v o o r z i e n b i n n e n en b u i t e n WVS-groep. -6-

7 - O o k de i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n v a n W V S - g r o e p h e b b e n t e k a m p e n m e t een a f n e m e n d m a r k t a a n b o d en p r i j z e n die o n d e r d r u k s t a a n. D o o r e x t r a i n s p a n n i n g e n te l e v e r e n zijn er d e s o n d a n k s e n k e l e n i e u w e k l a n t e n b i n n e n g e h a a l d en zijn er o p d r a c h t e n u i t g e b r e i d bij huidige klanten: * V o o r een g r o t e k l a n t in de a u t o m o t i v e s e c t o r w o r d t de p r o d u c t i e m e t 4/b v e r h o o g d d o o r het in g e b r u i k n e m e n v a n een 2 u l t r a s o o n las c a r r o u s e l v a n a f 1 o k t o b e r a.s. e * Een b e s t a a n d e k l a n t in de e n t e r t a i n m e n t i n d u s t r i e h e e f t een n i e u w p r o d u c t o n t w i k k e l d w a a r v o o r m o m e n t e e l 1 p r o t o t y p e w o r d t o n t w i k k e l d. Het doel v o o r d i t j a a r en v o l g e n d j a a r is o m 2 units t e p r o d u c e r e n ( e l e c t r o + a s s e m b l a g e ). * Een b e s t a a n d e k l a n t in t e e l t s y s t e m e n m a a k t een forse g r o e i d o o r. G e v r a a g d is o m de c a p a c i t e i t t e v e r h o g e n v a n 6 n a a r 1 m i l j o e n s t u k s per j a a r. * V o o r een n i e u w e k l a n t en v o o r een g r o t e v e r f f a b r i k a n t w o r d e n c o - p a c k w e r k z a a m h e d e n uitgevoerd. * In de m a a n d m e i is er een WOL ( W e r k e n op Locatie) o p g e s t a r t bij een d i s t r i b u t i e c e n t r u m in Roosendaal v a n een g r o o t A m e r i k a a n s b e d r i j f die p r o d u c t e n op de m a r k t b r e n g t op het g e b i e d v a n een g e z o n d e l e v e n s s t i j l, p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g en c o s m e t i c a. * V o o r een b e s t a a n d e k l a n t w o r d t b i n n e n k o r t g e s t a r t m e t een p r o e f o p d r a c h t v o o r het o m p a k k e n v a n p r o d u c t e n. Als d i t p r o j e c t d o o r g a n g v i n d t, b e t e k e n t d i t s t r u c t u r e e l w e r k v o o r een langere periode in onze f o o d h a l. * In m e i is er een s t a r t g e m a a k t m e t een e e r s t e o p d r a c h t v a n een i m p o r t e u r en p r o d u c e n t v a n z o e t w a r e n. De t w e e d e o p d r a c h t is i n m i d d e l s g e p l a a t s t en d i t biedt w e r k v o o r een l a n g e r e periode in de f o o d h a l. - WVS S c h o o n m a a k h e e f t een u i t b r e i d i n g v a n een o p d r a c h t v e r k r e g e n bij een g r o o t l o g i s t i e k b e d r i j f per 1 j u l i. T w e e m e d e w e r k e r s zullen d a g e l i j k s de hal v e g e n. D a a r n a a s t w o r d e n er d i v e r s e o p l e v e r i n g s s c h o o n m a k e n v e r r i c h t v o o r een b o u w b e d r i j f uit de r e g i o. - Businesspost h e e f t in het laatste k w a r t a a l een a a n t a l n i e u w e k l a n t e n v e r k r e g e n en is m o m e n t e e l bezig o m via de eigen w e b s i t e m e e r a a n v r a g e n t e g e n e r e r e n. - De b e z u i n i g i n g e n bij g e m e e n t e n op de g r o e n v o o r z i e n i n g z o r g e n v o o r m i n d e r o m z e t zoals w e in de v o r i g e k w a r t a a l r a p p o r t a g e h e b b e n a a n g e g e v e n. D e s o n d a n k s v e r k r i j g t g r o e n v o o r z i e n i n g o.a. d o o r een e f f e c t i e v e i n t e r n e t m a r k e t i n g s t r a t e g i e steeds m e e r w e r k v a n b e d r i j v e n en p a r t i c u l i e r e n. O o k via a n d e r e o f f l i n e k a n a l e n w o r d e n er n i e u w e s a m e n w e r k i n g e n o p g e s t a r t en stelt g r o e n v o o r z i e n i n g zich steeds m e e r op als v e r b i n d e n d e s c h a k e l t u s s e n g e m e e n t e n, b e d r i j f s l e v e n en diverse m e d e w e r k e r s m e t een a f s t a n d t o t de a r b e i d s m a r k t. Om g r o e n v o o r z i e n i n g nog b e t e r o n - en o f f l i n e te p o s i t i o n e r e n is er een d u i d e l i j k e o n d e r v e r d e l i n g g e k o m e n in de a c t i v i t e i t e n. Met WVS T u i n e n ( s c h u t t i n g e n, b e s t r a t i n g e n, b e p l a n t i n g, g a z o n s, v i j v e r s ) g e r i c h t op p a r t i c u l i e r e n, WVS N a t u u r S Bos ( w a n d e l - en f i e t s p a d e n, p r u n u s b e s t r i j d i n g, b o o m o n d e r h o u d e t c. ), WVS O n d e r h o u d ( b e d r i j v e n ; o n d e r h o u d, hagen o n d e r h o u d, s n o e i e n I z a g e n ) en WVS G e m e e n t e n ( s p e e l v o o r z i e n i n g e n, z w e r f v u i l, o n d e r h o u d, o n k r u i d b e s t r i j d i n g, g r a f f i t i v e r w i j d e r e n e t c. ) zal g r o e n v o o r z i e n i n g zich e x t e r n nog b e t e r profileren. A a n de slag met k e t e n s a m e n w e r k i n g! In de v o r i g e k w a r t a a l r a p p o r t a g e s h e b b e n w e r e g e l m a t i g b e r i c h t d a t w e v o o r t v a r e n d aan de slag zijn g e g a a n o m de s a m e n w e r k i n g m e t diverse k e t e n p a r t n e r s (Mee W e s t - B r a b a n t, SDW en De K a m e l e o n ) t e i n t e n s i v e r e n. Naast o n d e r s t a a n d e o n t w i k k e l i n g e n, zijn w e o o k g e s t a r t -7-

8 met een brede samenwerking tussen Mee West-Brabant, SDW, de Kameleon, Jutz (jeugdzorgaanbieder) en het Da Vinci College om voor kwetsbare jongeren in de leeftijdscategorie jaar werk te vinden en te behouden. Zodra er ontwikkelingen zijn op het gebied van ketensamenwerking zullen we hierover via diverse kanalen en de kwartaalrapportage berichten. -8-

9 2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal O m als W V S - g r o e p in a f z o n d e r l i j k e m a r k t o m g e v i n g e n succesvol t e k u n n e n z i j n, zijn c o n c u r r e r e n d w e r k e n en het l e v e r e n v a n k w a l i t e i t a b s o l u t e v o o r w a a r d e n. W V S - g r o e p m o e t zich n a m e l i j k k u n n e n m e t e n m e t de b e t e r e b e d r i j v e n in de d i v e r s e m a r k t e n. Alleen d a n kan W V S - g r o e p w e r k g e l e g e n h e i d op langere t e r m i j n g a r a n d e r e n en m e d e w e r k e r s een v o l w a a r d i g e w e r k p l e k bieden w a a r ze t r o t s op k u n n e n z i j n. Onze sociale d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n slechts g e r e a l i s e e r d w o r d e n bij het b e s c h i k b a a r h e b b e n v a n v o l d o e n d e w e r k. O m c o n t i n u ï t e i t t e bieden zijn positieve r e s u l t a t e n e s s e n t i e e l. 2.1 Wachtlijstgegevens W V S - g r o e p v o e r t n a m e n s de g e m e e n t e n het w a c h t l i j s t b e h e e r uit i n g e v o l g e de W s w. Het w a c h t l i j s t b e h e e r w o r d t op r e g i o n a a l niveau u i t g e v o e r d. De p l a a t s i n g e n v i n d e n plaats op basis v a n de g e m e e n t e l i j k e w a c h t l i j s t v e r o r d e n i n g. Het v e r l o o p v a n de w a c h t l i j s t is als v o l g t. Steenbergen Aantal Per 31 december 212 Instroom (nieuwe indicaties) Uitstroom naar een dienstverband* Overige m u t a t i e s * * Per 3 juni 213 Aantal * Zie onderstaande specificatie. * * Betreft verhuizingen en/of personen die van verdere bemiddeling hebben afgezien of personen die niet beschikbaar zijn. De k a n d i d a t e n op de w a c h t l i j s t die z i j n u i t g e s t r o o m d naar een d i e n s t v e r b a n d h a d d e n de volgende uitkering: Steenbergen Ander inkomen Geen inkomen Inkomen uit gesubsidieerde arbeid ihkv de WWB Uitkering WWB, IOAW, IOAZ Uitkering werkloosheid (niet WWB) Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid De p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t per 3 j u n i zijn als v o l g t t e v e r d e l e n naar g e s l a c h t, h a n d i c a p c a t e g o r i e, a r b e i d s h a n d i c a p en l e e f t i j d. Verdeling naar geslacht: Steenbergen verdeling naar geslacht: vrouw

10 Verdeling naar handic ap: Verdeling naar handic ap: Steenbergen 12 Zo 22 Zo lic hamelijk lic hamelijk verstandelijk verstandelijk ^^^^^ n psyc hisc h u overig n psyc hisc h overig* 22/ 44 7o *overig = handic aps die niet direc t te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling Verdeling naar arbeidshandic ap: Steenbergen Verdeling naar arbeidshandic ap: licht/matig licht/matig ernstig ernstig Verdeling naar leeftijd: Steenbergen Verdeling naar leeftijd: tot 27 tot 27 tot 35 tot 35 tot 45 ũ tot 45 tot 55 tot 55 tot 65 tot 65 De w a c h t t i j d v a n de p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t is als v o l g t t e c l a s s i f i c e r e n : Tijdsduur op de wachtlijst: Steenbergen < 1 jaar 1-2 jaar Tijdsduur op de wachtlijst: < 1 jaar > 2 jaar [ 1-2 jaar I > 2 jaar De g e m i d d e l d e w a c h t t i j d v a n de p e r s o n e n op de w a c h t l i j s t u i t u w g e m e e n t e b e d r a a g t 2 4, 2 2 m a a n d e n ( W V S - g r o e p t o t a a l = 2 3, 4 ) per 3 j u n i I n d e c e m b e r is g e s t a r t m e t een o p s c h o n i n g v a n de S W - w a c h t l i j s t. V a n S W g e ï n d i c e e r d e n die al langer niet b e s c h i k b a a r z i j n ( e n b l i j v e n ) v o o r een S W - d i e n s t v e r b a n d zal de S W - i n d i c a t i e w o r d e n i n g e t r o k k e n. Z i j zullen d a a r n a v a n de w a c h t l i j s t w o r d e n v e r w i j d e r d. -1-

11 2.1.1 Re-integratieladder wachtlijst De personen op de wachtlijst zijn onder te verdelen op de re-integratieladder*. Aan het eind van het 2e kwartaal van 213 geldt de volgende verdeling: Re-integratieladder wachtlijst Steenbergen Trainingsafdeling 6 58 Binnen onder eigen leiding 24 Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) 7 Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering 1 11 Begeleid werken 5 Nog niet plaatsbaar 3 13 * Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris Niet beschikbaar op de wachtlijst Personen op de wachtlijst die niet beschikbaar zijn met de reden aan het eind van het 2e kwartaal van 213 (deze personen worden periodiek gevolgd door de afdeling Arbeidsontwikkeling): Niet beschikbaar op de wachtlijst Steenbergen Momenteel geen interesse Ziekte 4 22 Opleiding Detentie Aanmelding Arbo-traject 1 Momenteel niet bereid Herindicaties wachtlijst Herindicaties van de personen op de wachtlijst ten opzichte van de regio tot en met het 2e kwartaal van 213: Herindicaties wachtlijst Aantal Verlenging indicatie Bovengrens* Ondergrens** *Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. **Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding. -11-

12 2.2 Financiering Wsw Door het ministerie van Szw is voor 212 aan de gemeenten een Wsw-taakstelling (Wswrijksbudget) toegekend. De gemeenten in het werkgebied van WVS-groep hebben door middel van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) de uitvoering van de Wsw-taakstelling opgedragen aan WVS-groep. Hiertoe wordt de Wsw-rijkssubsidie door de gemeenten aan WVS-groep overgedragen. De uitvoering van de taakstelling en de financiering ziet er op 3 juni 213 als volgt uit, afgezet tegen de bestedingen (plaatsingen): Middelen WVS-groep Steenbergen Financiering* Bestedingen* 118,57 118, , , , , , ,82 OverVonderrealisatie -, ,14 1, ,33 * Inclusief uitruil,, inclusief andere schappen. Voor wat betreft de uitvoering van de individuele gemeentelijke Wsw-taakstellingen wordt gestuurd op gemeenteniveau. Dit moet omdat de gemeenten van het ministerie van SoZaWe jaarlijks de Wsw-taakstelling krijgen opgedragen met toekenning van de daarbij horende Wsw-rijkssubsidie. De gemeenten moeten hierover jaarlijks aan het ministerie verantwoording afleggen, waarbij het van belang is dat de individuele gemeentelijke taakstellingen zo exact mogelijk worden gehaald Voorschakeltrajecten Vanaf januari 28 is het mogelijk voor gemeenten om voor wachtlijst-kandidaten een voorschakeltraject in te kopen. Dit kan gefinancierd kan worden uit WWB-middelen (dienstverband) of met behoud van uitkering (traject). De kandidaat blijft tevens op de wachtlijst staan. Tot en met het 2e kwartaal van 213 is als volgt gebruik gemaakt van deze regeling: Voorschakeltrajecten Per 31 december 212 Nieuwe dienstverbanden Nieuwe trajecten Beëindigde dienstverbanden* Beëindigde trajecten** Per 3 juni 213 Gemiddeld t/m 4e kwartaal * De beëindiging van de dienstverbanden is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband A a n t a l Aantal "/O Wsw-plaatsing Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Overlijden werknemer -12-

13 ** De beëindiging van trajecten is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband Steenbergen Tot Aantal Wsw-plaatsing Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Overige bestemmingen Overlijden werknemer 2.3 Dienstverbanden Wsw-dienstverbanden In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden bij WVSgroep van uw gemeente tot en met het 2e kwartaal van 213. Plaatsingen WSW Steenbergen (incl. Begeleid Werken) Se's Fte's Per 31 december ,73 114, , , Nieuwe dienstverbanden 1,94 1, ,92 4,69 62 Beëindigde dienstverbanden,67, ,14 45,8 58 Overige mutaties* -,4 -,4-16,7-15,68-14 Per 3 juni ,96 115, ,8 243, Gemiddeld t/m 4e kwartaal 117,2 115, , , Waarvan Begeleid Werken: Gemiddeld t/m 4e kwartaal 1,33 25,6 Werkzaam bij ander Wsw-bedrijf: Gemiddeld t/m 4e kwartaal 1, 25,6 * Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing. De gemiddelde deeltijdfactor van de geplaatsten bedraagt voor uw gemeente: 87, (WVS-groep totaal = 86 zb) Van het aantal nieuw aangegane dienstverbanden is van uw gemeente O (WVSgroep totaal = O) ingestroomd in een Begeleid Werken dienstverband. Aantal dienstverbanden van medewerkers met een 'ondergrensindicatie' voor uw gemeente is 1 (WVS-groep totaal = 5). Aantal dienstverbanden van medewerkers met een persoonsgebonden budget voor uw gemeente is (WVS-groep totaal = ). De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 2e kwartaal 213 is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband Stee nbergen Tot Reguliere arbeid buiten Wsw ^^^^^^ Aantal vo Wsw-plaatsing andere gemeente Retour wachtlijst Wsw Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid 1 17 Uitkering werkloosheid 2 3 (Vervroegd)pensioen Voorziening ihkv AWBZ Overige bestemmingen Overlijden werknemer 4 7 Begeleid werken plaatsing

14 De v e r d e l i n g v a n de g e p l a a t s t e W s w - m e d e w e r k e r s naar g e s l a c h t, h a n d i c a p c a t e g o r i e en a r b e i d s h a n d i c a p per 3 j u n i is als v o l g t : Verdeling naar geslacht: Steenbergen Verdeling naar geslacht: vrouw Verdeling naar handicap: Verdeling naar handicap: Steenbergen 8 Zo 28 Zo lichamelijk 25 7o lichamelijk verstandelijk verstandelijk psychisch a psychisch ü overig overig* 39 7o *overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling Verdeling naar arbeidshandicap: Verdeling naar arbeidshandicap: Steenbergen : licht/matig 1 ernstig 93/ 95/ Re-integratieladder Het W s w - p e r s o n e e l is o n d e r t e v e r d e l e n op de r e - i n t e g r a t i e l a d d e r *. Aan het eind v a n het 2e k w a r t a a l v a n g e l d t de v o l g e n d e v e r d e l i n g : Trainingsafdeling Binnen onder eigen leiding Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering Begeleid werken Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris ,19 25,61 32,68,93 115,6 71,66 3, 65,52 23,6

15 2.3.3 Begeleid Werken detachering bij gemeenten WVS-groep heeft Wsw-geïndiceerden geplaatst bij de gemeenten. Dit kan ofwel op basis van een Begeleid Werken plaats ofwel middels een detacheringsovereenkomst. Onderstaand overzicht geeft het aantal geplaatste medewerkers bij uw gemeente aan het eind van het 2e kwartaal van 213 weer. Regeling bergen ļ "Aantal Fte's Aantal Begeleid Werken bij gemeente, 2, 2 Detachering bij gemeente 1, , ,67 2 6, Herindicaties dienstverbanden Herindicaties ten opzichte van de regio aantal herindicaties van geplaatste Wsw-medewerkers tot en met het 2e kwartaal van 213. Herindicaties medewerkers Aantal Aantal Verlenging indicatie Bovengrens* Ondergrens** *Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. **Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding. -15-

16 2.4.2 s Taak telling en w a c h t l i j s t e n ten opzichte v a n de regio De v e r h o u d i n g t u s s e n de W s w - t a a k s t e l l i n g ( W s w - d i e n s t v e r b a n d e n ) en de S W - w a c h t l i j s t ( W s w - k a n d i d a t e n ) per g e m e e n t e is als v o l g t. Taakstelling ten opzichte van regio ^ Steenbergen ^ Overig ļ Etten-Leur Zundert fl ~ ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ \ 12,8 7o ^2,S% Wachtlijst ten opzichte van regio Rucphen 12,5 Zo ^ Stee n b 5 i rgen \ WoensdrechL 94 9 '^ I Zundert ļ^^^b^ä BeTgerTop^Zoom ^5J% ^ E t t fľ'jof w -16- U r 1 4, / vs paiiaiij

17 2.5 Gemeentelijke omzet O n d e r s t a a n d t r e f t u een o v e r z i c h t a a n v a n de d o o r de g e m e e n t e n aan W V S - g r o e p v e r s t r e k t e o p d r a c h t e n (in g e l d ) t o t en m e t het 2e k w a r t a a l v a n ( t e r v e r g e l i j k i n g z i j n de c i j f e r s o v e r d e z e l f d e p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ). I n h e t o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t v a n het 2e k w a r t a a l is o o k r e k e n i n g g e h o u d e n m e t de o m z e t v a n W V S - g r o e p bij de S t i c h t i n g S a m e n w e r k e n ( S S W ). Deze o m z e t is in het o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t v e r d e e l d o v e r de g e m e e n t e n B e r g e n op Z o o m (43 7o), S t e e n b e r g e n (28,5/b) en W o e n s d r e c h t (28,5/b). Bedrijf n euro's) mm mm Steenbergen Centrale diensten Bedrijf 1 (groen + wagenpark) Bedrijf 2 (schoonm + ind. R sd + WOL) Bedrijf 3 (post + ind. EL + ind. Boz) Bedrijf 4 (individuele deta + BW) SSW * Inclusief enkele crediteringen. De o m z e t per i n w o n e r v a n u w g e m e e n t e t o t en m e t het 2e k w a r t a a l is als v o l g t ( t e r v e r g e l i j k i n g is het k e n g e t a l o v e r d e z e l f d e p e r i o d e v o r i g j a a r o p g e n o m e n ) : Omzet per inwoner Verschil Tot en met Tot en met (in euro's) 2e kwartaal 213 2e kwartaal 212 Gemeente Steenbergen 7,39 2,59 9,98 De o m z e t per i n w o n e r t o t en m e t h e t 2e k w a r t a a l v a n v a n de n e g e n d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n in de regio W e s t - B r a b a n t is als v o l g t t e specificeren (in v e r g e l i j k i n g t o t v o r i g jaar): Omzet per inwoner c 22, -ļ ilihliil Bergen op Zoom 213 Etten-Leur Halderberge Moerdijk R oosendaal R ucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert «212 w -17- s v paaaaj

18 3. Rechtspositie en medezeggenschap 3.1 Personele bezetting (regulier) De gebudgetteerde formatie 213 voor regulier personeel met een ambtelijk dienstverband in dienst van WVS-groep dan wel met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van Flexkompaan B.V. bedraagt 185 fte's. De daadwerkelijke bezetting per ultimo juni 213 is als volgt. Regeling e' s F t Aantal Flexkompaan* 82,67 81 Ambtelijk 94, , Waarvan: werkzaam bij WVS-groep 168,76 werkzaam bij Accessio B.V.,5 werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof 4,5 werkzaam bij Stichting Samen Werken 2,88 werkzaam bij Stichting WBW, werkzaam bij BSW bedrijven Breda 1, * Op basis van een 36-urig dienstverband. 3.2 Personele regelingen & opleiding Vertrouwenspersonen Binnen WVS-groep en Flexkompaan BV kennen we al geruime tijd de functie van vertrouwenspersoon. Er zijn onlangs twee nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld. Het betreft een mannelijke en vrouwelijke functionaris. Bescherming persoonsgegevens Gegevens dienen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt te worden. De afspraken over het verwerken van gegevens bij WVS-groep en haar partners zijn recent vastgelegd in een' Gedragscode bescherming en verwerking (persoons-)gegevens'. Deze gedragscode is voor iedere medewerker via Intranet toegankelijk. Cultuurcampagne In 28 heeft WVS-groep in een cultuurcampagne aandacht gevraagd voor de wijze waarop we met elkaar omgaan ('Zo zijn onze manieren'). Onlangs is gestart met een campagne met andere onderwerpen zoals, flexibilisering en positief gebruik van social media. Verjaring verlofuren In de vorige cao SW stond dat het wettelijk verlof (4 weken verlof) na 5 jaar verjaart. Door de huidige vakantiewetgeving vervalt het wettelijk verlof formeel na 1,5 jaar. Dit geldt ook voor het wettelijk verlof van 212. In de nieuwe cao SW is de verjaringstermijn van het wettelijk verlof (met ingang van ) weer vastgesteld op 5 jaar. Het wettelijk verlof toegekend in het kalenderjaar 212 vervalt, ondanks de nieuwe bepaling in de huidige cao SW, dus nog wel per 1 juli 213. Naar verwachting vervallen per 1 juli verlofuren. De medewerkers zijn hier diverse malen op gewezen. -18-

19 P r e m i e b e t a l i n g z i e k t e k o s t e n niet l a n g e r via loon Besloten is, d o o r een w i j z i g i n g in de C A R - U W O, d a t de p r e m i e v o o r een z i e k t e k o s t e n v e r z e k e r i n g v a n het a m b t e l i j k personeel niet l a n g e r d o o r de l o o n a d m i n i s t r a t i e via het loon w o r d t i n g e h o u d e n en a f g e d r a g e n. De I Z A - p r e m i e d i e n t v a n a f 1 o k t o b e r d o o r de a m b t e n a a r r e c h t s t r e e k s via b i j v o o r b e e l d a u t o m a t i s c h e incasso te w o r d e n b e t a a l d. De collectieve z i e k t e k o s t e n v e r z e k e r i n g bij het Z i l v e r e n K r u i s, w e l k e d o o r de k o e p e l o r g a n i s a t i e Cedris is a f g e s l o t e n, k e n t nog wel een v e r p l i c h t e p r e m i e b e t a l i n g via het loon. 3.3 Medezeggenschap In het 2 k w a r t a a l h e b b e n er t w e e o v e r l e g v e r g a d e r i n g e n (tussen de OR en de a l g e m e e n d i r e c t e u r ) p l a a t s g e v o n d e n. De a l g e m e e n d i r e c t e u r h e e f t de OR o.a. g e ï n f o r m e e r d o v e r : - het Sociaal A k k o o r d w a a r i n s p r a k e is v a n r e g i o n a l e w e r k b e d r i j v e n die gelieerd zijn aan de a r b e i d s m a r k t r e g i o ' s ; - het t e r u g l o p e n v a n w e r k en m e d e als g e v o l g d a a r v a n de o p l o p e n d e f i n a n c i ë l e t e k o r t e n ; - v e r k e n n e n d e g e s p r e k k e n m e t V e b e g o o v e r een m o g e l i j k e v e r d e r g a a n d e s a m e n w e r k i n g ; - v a c a t u r e s ( b e d r i j f s a r t s en 2 p r o d u c t i e a s s i s t e n t e n p o s t ) die e x t e r n g e w o r v e n m o e t e n worden; - de e i n d r a p p o r t a g e b e s t u u r s o p d r a c h t a r b e i d s o n t w i k k e l i n g S W ; in a u g u s t u s w o r d t d o o r 4 w e r k g r o e p e n g e s t a r t m e t de u i t w e r k i n g v a n deze r a p p o r t a g e. D a a r n a a s t zijn d i v e r s e r a p p o r t a g e s v a n de a r b e i d s i n s p e c t i e b e s p r o k e n o.a. het s t i l l e g g e n v a n s c h i l d e r w e r k in Roosendaal en Etten Leur en de r a p p o r t a g e s v a n de h e r c o n t r ô l e in het i n d u s t r i e e l b e d r i j f Bergen op Z o o m. O o k is de 1 k w a r t a a l r a p p o r t a g e v a n de v e i l i g h e i d s k u n d i g e b e s p r o k e n. Aan de h a n d v a n d i t o v e r z i c h t w o r d t s c h a p s b r e e d i n z i c h t e l i j k w e l k e t e k o r t k o m i n g e n w a n n e e r o p g e l o s t d i e n e n te z i j n. Er hebben drie O R - v e r g a d e r i n g e n p l a a t s g e v o n d e n, w a a r v a n één op locatie ('t Klein Loo in H a l s t e r e n ). De OR h e e f t een v e r z o e k t e r i n s t e m m i n g g e k r e g e n o m te b e z u i n i g e n op de p e r s o n e l e kosten v a n SW p e r s o n e e l. Een a f v a a r d i g i n g v a n de OR g a a t d e e l n e m e n aan een t e c h n i s c h o v e r l e g w a a r i n m o g e l i j k e b e z u i n i g i n g e n b e s p r o k e n zullen gaan w o r d e n. Op i n i t i a t i e f v a n de OR v i n d t het MTO ( m e d e w e r k e r s t e v r e d e n h e i d s o n d e r z o e k ) - g e l e t op de v e r a n d e r i n g e n in w e t - en r e g e l g e v i n g en de f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n W V S - g r o e p - in het n a j a a r v a n geen d o o r g a n g. De a f d e l i n g a r b e i d s o n t w i k k e l i n g heeft een p r e s e n t a t i e g e g e v e n v a n de a f d e l i n g en w a t er a l l e m a a l m o g e l i j k is op het g e b i e d v a n arbeidsontwikkeling. V o o r b e l a n g s t e l l e n d e n is er een O R - B r o c h u r e g e m a a k t. Met de C l i ë n t e n r a a d is a f g e s p r o k e n d a t d a a r w a a r m o g e l i j k s a m e n g e w e r k t w o r d t m e t b e h o u d v a n ieders eigen v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d. Er is een k e n n i s m a k i n g s g e s p r e k g e w e e s t m e t het d a g e l i j k s b e s t u u r v a n de OR v a n ATEA-Groep ( B r e d a ) en m e t de heer G. O b b i n k, p r o j e c t l e i d e r b e s t u u r s o p d r a c h t a r b e i d s o n t w i k k e l i n g SW. e e 3.4 Ziekteverzuim Training verzuimbegeleiding leidinggevenden De v e r z u i m t r a i n i n g, als o n d e r d e e l v a n de c a m p a g n e ' G e z o n d W e r k e n ', w a a r b i j alle l e i d i n g g e v e n d e n v a n W V S - g r o e p z i j n b i j g e s c h o o l d is a f g e r o n d. De n i e u w e visie is aan alle w e r k n e m e r s en a n d e r e b e l a n g h e b b e n d e n v e r s t r e k t en is b e s p r o k e n t i j d e n s het reguliere w e r k o v e r l e g. Het v e r z u i m r e g l e m e n t is hierop a a n g e p a s t en beleid en processen w o r d e n h e r s c h r e v e n. Er zijn d o e l s t e l l i n g e n a f g e s p r o k e n m e t b e t r e k k i n g t o t het v e r z u i m p e r c e n t a g e en het n i e u w e v e r z u i m b e l e i d is v a s t a g e n d a p u n t bij v e r s c h i l l e n d e o v e r l e g s t r u c t u r e n. In het k a d e r v a n de n i e u w e v e r z u i m v i s i e is besloten de h u i s b e z o e k e n a l s m e d e de z o g e n a a m d e Eigen V e r k l a r i n g e n v a n u i t de a r b o d i e n s t af te s c h a f f e n. -19-

20 Gezond Werken In het kader van de campagne 'Gezond Werken' is het onderwerp 'bewegen' onder de aandacht gebracht. De onderwerpen 'voeding' en 'verslaving' worden momenteel voorbereid. De quick scan naar gezondheidsaspecten waaraan alle medewerkers van WVS groep konden deelnemen, is uitgevoerd en teruggekoppeld naar de medewerkers middels een persoonlijk gezondheidsadvies. Er is daarnaast ook op groepsniveau geanalyseerd. Vervolgens komen in de campagne nog aan de orde: hygiëne, leeftijdsbewust personeelsbeleid, gezonde werkplek, voorkomen bedrijfsongevallen, conflicten en stresshantering. Certificering arbodienstverlening Op 8 april jl. is door Lloyd's een audit uitgevoerd met betrekking tot de normeisen ISO 91:28 en het Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten. Eén en ander is zeer goed verlopen. Cijfermatig overzicht Het ziekteverzuim in het 2 e kwartaal van 213 vertoont het navolgende beeld: - Wsw-medewerkers 1,86 O/o (2e kwartaal 212: 11,93 O/o); - Regulier personeel 5,38 O (2e kwartaal 212: 4,55 O). De verdeling van het aantal ziektegevallen over kort- en langdurend verzuim is als volgt: Kort = 1-7 dagen Middellang = 8-42 dagen Lang = dagen. Kort Middellang Lang ^65 Regulier dagen 1 O 57 O 16 O 23 O 4 O Wsw O 48 O 24 O 23 O 5 O De verdeling van het aantal ziektedagen over kort- en langdurend verzuim is als volgt: Kort = 1-7 dagen Middellang = 8-42 dagen Lang = dagen. Kort Middellang Lang ^65 dagen Regulier O 7 O 12 O 66 O 15 O Wsw O 6 O 16 O 62 O 16 O -2-

21 4. Financiële kengetallen en informatie 4.1 Exploita tierekening De resultaten tot en met het 2 e kwartaal 213 zijn als volgt: in C x 1. t/m juni werkelijk t/m juni budget verschil jaar budget netto omzet derden netto omzet deelnemende gemeenten +A- mutatie onderhanden werken - grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk Toegevoegde waarde in 9 van de omzet , , , ,2 rijkssubsidie overige subsidies overheid bijdrage overheden Overige bedrijfsopbrengsten baten loonkosten SW - overige personeelskosten SW - verstrekte loonkostensubsidies personeelskosten SW kosten regulier personeel - afschrijvingen - overige bedrijfskosten - financieringskosten bedrijfslasten Resultaat voor gem. bijdrage en dividend Gemeentelijke bijdrage Dividend Propeople Holding BV exploitatie resultaat Het exploitatieresultaat tot en met juni is C ,- nadeliger dan het budget. Dit nadeel wordt voor een deel veroorzaakt door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip. Deze maatregel, die is ingevoerd onder noemer 'administratieve lastenvermindering' heeft een zeer nadelig effect op de loonkosten van bedrijven waar veel werknemers werken met lage lonen. Het nadelige effect tot en met het 2 e kwartaal 213 bedraagt C 311.,-. Daarnaast is in februari de eenmalige uitkering ad C 17 per fte aan het SW-personeel uitgekeerd (C 475.,-) en de cao SW-verhoging van 1/b vanaf 1 januari 213 toegepast. Alle bovenstaande cao SW verplichtingen waren niet voorzien in het budget. Een hoger aantal fte SW veroorzaakt een verhoging van de loonkosten, maar zal over het jaar heen uitkomen op het budget i.v.m. de te realiseren taakstelling. Tevens is in het 1 e kwartaal afscheid genomen van een ambtelijk medewerker. De moeizame economische ontwikkelingen hebben hun weerslag op alle activiteiten van WVS-groep. Door bezuinigingen bij zowel bedrijfsleven als gemeenten blijven de omzetten achter op budget. -21-

22 4.2 Kosten Loonkosten SW De loonkosten SW zijn tot en met juni C 855.,- hoger dan budget. Dit wordt veroorzaakt door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip en de eenmalige uitkering aan het SW-personeel (zie hiervoor onder 4.1). Daarnaast was er tot ne met het 2 e kwartaal 213 sprake van een hoger aantal fte SW (3 fte, C 46.,-), is een cao verhoging van 1 O per 1 januari 213 toegepast (C 352.,- kosten) en is per 1 januari 213 de pensioenpremie Wsw verlaagd (C 33.,- besparing). Overige personeelskosten SW De overige personeelskosten SW zijn C 18.,- (1,9 O) hoger dan budget. Dit wordt verklaard door: - meer kosten voor woon/werk vervoer (structureel) - C 8. - lagere kosten georganiseerd vervoer (structureel) C 5. - lagere studiekosten (structureel) C 3. - meer overige personeelskosten SW (structureel) - C C 18. De budgetoverschrijding op de overige personeelskosten SW heeft betrekking op de uitgifte van werkkleding en veiligheidsmiddelen, verstrekkingen onder de WKR en gratificaties. Deze kosten zijn gedeeltelijk gecompenseerd door andere kostenposten. Kosten regulier personeel De personeelskosten regulier personeel zijn C 161.,- (2,9 O) hoger dan budget. Dit wordt als volgt verklaard: - hogere salariskosten ambtelijk personeel (structureel) - C minder inhuur via Flexkompaan BV (structureel) C meer inhuur WBW (incidenteel) - C meer indirecte uitzendkrachten (incidenteel) - C minder overige personeelskosten regulier personeel (structureel) C C 161. Er zijn gemiddeld 4 fte minder vacatures Flexkompaan ingevuld. In het budget is een uitstroom van drie ambtenaren voorzien, maar deze zijn nog niet uitgestroomd. De hogere kosten inhuur WBW betreffende de inhuur ten behoeve van een werkgelegenheidsproject. Deze loonkosten worden volledig doorbelast aan de opdrachtgever (gemeente). De opbrengsten worden onder 'overige opbrengsten' verantwoord. De hogere kosten indirecte uitzendkrachten heeft te maken met de tijdelijke inhuur van een bedrijfsarts. In het budget is een invulling voorzien van de vacature bedrijfsarts. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn C 4.,- (,5 O) hoger dan budget. -22-

WVS-groep. Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2014. wvs/1

WVS-groep. Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2014. wvs/1 WVS-groep Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 214 wvs/1 m G R O E P w v s/li Gemeente Steenbergen H i ľ l 1 Ü T l WVS-groep Informatieset 1e kwartaal 214 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemene

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 2014

Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen Informatieset 2e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 2e kwartaal 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 3e kwartaal 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2012

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 3e kwartaal 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2011

Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2011 Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2011 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 4e kwartaal 2011 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Algemene informatie...4 1.1 Ontwikkelingen...4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 1e kwartaal 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Algemene informatie...4 1.1 Ontwikkelingen...4 2. Informatie

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2012

Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen Informatieset 4e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 4e kwartaal 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

De leden van het algemeen bestuur van WVS-groep i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden van de 9 aangesloten gemeenten

De leden van het algemeen bestuur van WVS-groep i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden van de 9 aangesloten gemeenten De leden van het algemeen bestuur van WVS-groep i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden van de 9 aangesloten gemeenten Onderwerp Uw brief van Ons kenmerk rapportage 2 e kwartaal 2016 WVS-groep Bestsecr-16/49

Nadere informatie

Hoofdkantoor Postbus BC Roosendaal

Hoofdkantoor Postbus BC Roosendaal wvs GROEP Hoofdkantoor Postbus 11 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail algemeen@wvsgroep.nl De leden van het algemeen bestuur van WVSgroep i.a.a. de colleges van B&W en de

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom Informatieset 1e kwartaal 2017

Gemeente Bergen op Zoom Informatieset 1e kwartaal 2017 Gemeente Bergen op Zoom Informatieset 1e kwartaal 2017 Gemeente Bergen op Zoom & WVS-groep Informatieset 1e kwartaal 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Bestuurlijke ontwikkeling...

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Citeertitel Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Wettelijke

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Presentatie Participatiewet en dergelijke Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Agenda 1. WerkgeversServicepunt 2. Participatiewet 3. Sociaal akkoord en baanafspraken 4. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer

Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer GR Wvs oordoost-brabant 1 e halfjaar 2007 UO-nummer 10080 Maart 2008 B3256 VOORWOORD Voor de Wsw-statistiek worden elk halfjaar gegevens verzameld van alle personen

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 e Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 Gemeente Stadskanaal Afdeling Werk & Inkomen 10-12-2013 Afdeling Werk en Inkomen Historische jaarcijfers en actuele stand 2013 Deel 1: Inkomensverstrekking Aantallen

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 2e kwartaal 2012 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren A Algemeen A1 Indien het onderzoeksteam naar aanleiding van de geretourneerde enquête vragen heeft of toelichting en/of aanvullingen behoeft, nemen wij contact met u op Naam contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

\ 3 NOV. E008 Annette Baart

\ 3 NOV. E008 Annette Baart Gemeente fj Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam verordening wachtlijstbeheer

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

Gemeente Mill & St. Hubert in beeld bij IBN

Gemeente Mill & St. Hubert in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 4e kwartaal 2012 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG t/m juni 2016

FINANCIEEL VERSLAG t/m juni 2016 FINANCIEEL VERSLAG t/m juni 2016 Raad van Advies Halfjaarrapportage exploitatie NV 2016 Overwegingen en advies Raad van Advies Niet corresponderende cijfers Er wordt geconstateerd dat cijfers niet altijd

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 23 mei Toelichting 1 e kwartaal. Algemeen Het eerste kwartaal van vorig liet een

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal juni 2014

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal juni 2014 Gemeente en IBN in kwartaal 2 2014 juni 2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 5 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever... 5 2.1.1. Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15294 25 juli 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2012, nr. R&P/AV/2012/11423,

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 2e kwartaal 2011 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

t ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^

t  ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^ R16.00060 B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus 109 9300 AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t www.gi ^ nl T E L E F

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

Vacatures West-Brabant 2009

Vacatures West-Brabant 2009 Vacatures West-Brabant 2009 Publicatienummer: 1569 Datum: Oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1218 Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Stuurcijfers Pastiel. Periode 13. Boekjaar Inhoud

Stuurcijfers Pastiel. Periode 13. Boekjaar Inhoud Stuurcijfers Pastiel Periode Boekjaar 2014 Inhoud 1 Financiële exploitatie 2 Personele kengetallen (totaal) 3 Personele kengetallen per gemeente 3a. De Friese Meren i.o. 3b. Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân

Nadere informatie

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016 EMCO^GROEP D O O R W E R K N A A R W E R K * 1 6. O 3 4-6 7 INK d.d. 8/2/216 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

IMIIİII1HI1I1İIIDIII I

IMIIİII1HI1I1İIIDIII I i i IMIIİII1HI1I1İIIDIII I RM013-0015 Motie vreemd aan de orde van de dag SW-bedrijven De Gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op donderdag 27 juni 2013, Overwegende dat: «de VNG niet

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

Afwijking Prognose vs Begroting

Afwijking Prognose vs Begroting Halfjaarbericht 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Paragraaf financieel Samenvatting - belangrijkste ontwikkelingen Puntsgewijs wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen...

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 4 Meerjarenbegroting 2017-2020... 6 Vaststelling algemeen bestuur... 7 Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... 8 Bijlage 2 : Overzicht gemeente... 9 Bijlage

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL

GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL GROEPSDETACHERINGSVOORWAARDEN WEENER XL INHOUDSOPGAVE 1 Definities 2 Leiding en begeleiding 3 CAO en arbeidsvoorwaarden 4 Functie 5 Beoordeling functioneren en ontwikkeling 6 Arbeidsomstandigheden 7 Treffen

Nadere informatie

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005 Reïntegratieplan werk en bijstand 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding. Op 1 januari 2004 trad de Wet werk en bijstand (WWB) in werking. Deze wet verving de Algemene bijstandswet, en legt nog

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Begroting 2017 NV Empatec

Begroting 2017 NV Empatec Begroting 2017 NV Empatec Inhoudsopgave Inleiding 4 Aansluiting tussen NV Empatec en de Gemeenschappelijke 6 Regeling Fryslân-West DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 7 Begroting 2017

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio West-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In West-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

WERKVOORZIENINGSCHAP Noordoost-Brabant

WERKVOORZIENINGSCHAP Noordoost-Brabant I-SZ/2013/222 I-SZ 12-3-2013 22-4-2013 WERKVOORZIENINGSCHAP Noordoost-Brabant Wethouder van Eschstraat 50 De raden vari de aan het Werkvoorzieningschap Noordoost- Brabant deelnemende gemeenten. Oss, 11

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2016 ev

Meerjarenbegroting 2016 ev Meerjarenbegroting 2016 ev Inhoudsopgave Inleiding begroting 2016 3 Uitgangspunten 5 Paragraaf: 6 - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Verbonden partijen - Risicoparagraaf Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening Provincie Noord-Brabant Versie: 2.2 Status: Definitief Inleiding Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben te kennen gegeven dat de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken 23-2-2016 CONTEXT: Volume-ontwikkeling Doelstelling nieuw beschut Doelstelling: ook mensen met

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Herziene begroting 2016

Herziene begroting 2016 Herziene begroting 2016 Bij het publiceren van de eerste versie van de begroting van Permar waren de rapporten Berenschot en Langedijk SWO nog niet gepubliceerd en was er nog geen sprake van het opheffen

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal september 2013

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal september 2013 Gemeente en IBN in kwartaal 3 2013 september 2013 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 5 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever... 5 2.1.1. Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren November 2015 Auteur: H. Kerkdijk MMO Transitie Wsw BWR gemeente Haren 1 Inhoud 1. Actuele situatie... 3 1.1. Liquidatie GR BWR... 3 1.2. Harense Wsw medewerkers... 3

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf 1 INHOUD Omschrijving pagina 1 Toelichting op de begrotingswijziging 3 2. Programmabegroting 4 3 Programmabegroting gewijzigd

Nadere informatie