De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus AR Uden T F E I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn."

Transcriptie

1 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus AR Uden T F Hoe werkt IBN? E I oktober 2012

2 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De werkschijf van 5 IBN brengt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Maar hoe doen we dat en waar moeten we allemaal rekening mee houden voordat iemand werkelijk geplaatst is? In dit document geven we antwoord op die vragen. Van thuis tot werk met een Wsw-indicatie Voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking is werken in een gewone baan soms niet mogelijk. Terwijl zij wel willen werken. Werken in de Sociale werkvoorziening (SW) kan dan een oplossing zijn. Daarvoor hebben ze wel een zogenoemde indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) nodig. Deze kunnen ze via het UWV vrijwillig aanvragen. Met een Wsw-indicatie is het mogelijk hulp te krijgen bij het zoeken naar werk. Er zijn grofweg drie manieren om vervolgens aan het werk te gaan: - Zij kunnen bij IBN (het SW-bedrijf) gaan werken. Zij gaan dan aan de slag bij één van de IBN-bedrijven IBN Productie, IBN Kwekerijen of IBN Facilitair. - Ze worden via het IBN-bedrijf IBN Arbeidsintegratie gedetacheerd bij een reguliere werkgever. - Of ze krijgen een contract bij een reguliere werkgever (geen arbeidsovereenkomst via IBN) en ze gaan via Begeleid werken aan de slag. Ze worden begeleid door consulenten (jobcoaches van IBN). Voordat ze werkelijk gaan werken, zijn er verschillende stappen binnen IBN waar iedere medewerker mee te maken krijgt. Ook moet IBN rekening houden met een aantal (administratieve) procedures. P&ATC Re- integra:eladder Wachtlijstbeheer en MID Werkvoorziening- schap Rijkstaakstelling De werkwijze van IBN kunnen we verdelen in de zogenoemde IBN werkschijf van 5. In deze werkschijf onderscheiden we de volgende stappen: - Werkvoorzieningschap - Rijkstaakstelling - Wachtlijstbeheer en MID - Re-integratieladder - P&ATC Inleiding werkschijf van 5

3 200 mm 210 mm 1. Opdracht Werkvoorzieningschap Elke gemeente in Nederland is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening. Dit houdt in dat zij mensen met een SW-indicatie naar werk moeten begeleiden. In de regio van IBN zijn 12 gemeenten de samenwerking aangegaan. Zij hebben de opdracht in een zogeheten gemeenschappelijke regeling vastgelegd en ondergebracht bij het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. In het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap zit van elke gemeente een vertegenwoordiger (wethouder/portefeuillehouder sociale zaken). Het Werkvoorzieningschap heeft vervolgens IBN de opdracht gegeven om de Wet uit te voeren en bepaalt voor IBN in grote lijnen hoe zij de Wsw moet uitvoeren. Dit wordt beschreven in de verordening uitvoering Wsw. Hierin is onder andere vastgelegd hoe IBN haar plaatsingbeleid (=hoe moeten we mensen plaatsen) moet uitvoeren. 2. Rijkstaakstelling IBN krijgt elk jaar vanuit de Rijksoverheid een taakstelling. In deze taakstelling is opgenomen hoeveel SE wij naar werk moeten begeleiden. Voor 2012 was dit 2661 SE. Deze totale taakstelling is een optelsom van de taakstellingen van de 12 gemeenten waar IBN voor werkt. Elke gemeente heeft dus zo zijn eigen taakstelling. Een SE staat voor Subsidiabele eenheden. Dit is iets anders dan een persoon of fte (=fulltime functie). Een SE is een SW-arbeidsplaats van 36 uur die gekoppeld wordt aan de handicapcode van de medewerker. Deze handicapcode is door het UWV bepaald bij de Wsw-indicatie van de medewerker. Er zijn twee handicapcodes: ernstig en matig. Een medewerker die een handicapcode ernstig heeft, vertegenwoordigt 1,25 SE. Een medewerker met een handicapcode matig vertegenwoordigt 1 SE. Hoe tellen plaatsingen mee bij het halen van de Rijkstaakstelling? De Rijkstaakstelling wordt per kalenderjaar vastgesteld. Wanneer iemand gedurende het kalenderjaar geplaatst wordt, is dat van invloed op de Rijkstaakstelling. Het is namelijk een gemiddelde over het hele jaar. Een medewerker die in januari geplaatst wordt, telt voor het volledige aantal van 12 maanden mee. Een persoon die in februari wordt geplaatst, telt voor de resterende 11 maanden mee. En een medewerker die in juni wordt geplaatst, telt voor 7 van de 12 maanden mee. Plaatsen we bijvoorbeeld iemand in juli, dan moeten we minimaal 2 mensen plaatsen, om 1 SE te halen. Ze tellen immers beiden maar voor 6 maanden mee (als ze allebei een fulltime dienstverband hebben, vaak is dit minder dus moeten we zelfs meer dan 2 mensen plaatsen om 1 SE te halen). Dus hoe later in het jaar medewerkers worden geplaatst, hoe meer mensen er geplaatst moeten worden om de Rijkstaakstelling te halen. Daarom is het van belang om in de eerste helft van het jaar al zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke Rijkstaakstelling uit te komen. Subsidies IBN krijgt subsidies van de Rijksoverheid voor het aantal SE dat we in dienst hebben genomen. Deze subsidie wordt voor een klein deel gebruikt om mensen naar werk te begeleiden. Het grootste deel van de subsidie is echter loonkostensubsidie. Dit is een financiële vergoeding voor de verminderde inzetbaarheid van de medewerker. We krijgen alleen subsidie voor het aantal SE dat in de Rijkstaakstelling is vastgesteld. Als we dus meer mensen plaatsen, komt er niet meer subsidie beschikbaar. Wat gebeurt er als we de Rijkstaakstelling niet halen? Wanneer wij minder SE in dienst hebben dan in de Rijkstaakstelling is vastgesteld, dan heeft er een onderrealisatie plaatsgevonden. Voor elke SE die we minder plaatsen, moet het subsidiebedrag worden terugbetaald. Dit gebeurt via de gemeenten waar de onderrealisatie heeft plaatsgevonden. Er zijn dan natuurlijk ook geen personeelskosten gemaakt, we hebben immers ook niemand in dienst genomen. De gemeenten vinden het uiteraard van het grootste belang dat we de Rijkstaakstelling wel halen. Zij willen immers zoveel mogelijk mensen in de gemeenten naar werk te helpen. Hierdoor hoeven zij namelijk geen of minder uitkeringen te betalen (=schadelastbeperking). Naast het feit dat we misschien de subsidies moeten terugbetalen, is er nog een reden waarom het belangrijk is dat IBN haar taakstelling haalt. Juist door het halen van de Rijkstaakstelling laten we zien dat we de taak kunnen uitvoeren die onze opdrachtgevers (de 12 gemeenten) bij ons neer hebben gelegd. IBN kán mensen met een afstand naar werk begeleiden. Wat is overheveling van taakstelling tussen gemeenten? Tot nu toe hebben we het gehad over de totale Rijkstaakstelling. Dit is een optelsom van de taakstelling van onze 12 gemeenten. Tot 1 september van elk nieuw kalenderjaar is er een zogenaamd bovenregionaal plaatsingsbeleid vanaf de wachtlijst. Dit houdt het volgende in: als we in de ene gemeente meer mensen plaatsen dan voor die gemeente de bedoeling is, dan kunnen we dat administratief aan een andere gemeente toewijzen. We kunnen de taakstelling overhevelen. Dit doen we om onderrealisatie bij bepaalde gemeenten te voorkomen. Na 1 september van elk kalenderjaar mag dit niet meer. Het is dan ook belangrijk om vanaf augustus zeer goed in de gaten te houden of de taakstelling per gemeente gehaald gaat worden. Voorbeeld Oss heeft een taakstelling van het Rijk opgelegd gekregen van 799 SE. De verwachting is dat we 774 SE kunnen plaatsen. Dit zou betekenen dat we te weinig mensen plaatsen en we een onderrealisatie hebben van 25 SE. Echter Cuijk heeft een taakstelling van 266 SE. De verwachting bij deze gemeente is dat we 282 SE kunnen plaatsen. Dit betekent dat we meer mensen plaatsen en een overrealisatie van 16 SE hebben. Met de overheveling van taakstelling kunnen we de 16 SE die we in Oss niet kunnen invullen, overhevelen naar Cuijk. Oss heeft daardoor geen onderrealisatie van 25 SE maar 9 SE (25 SE - 16 SE = 9 SE). Dit kan per jaar maar eenmalig en moet voor 1 september worden gedaan. Daarom wordt er vanaf augustus sterk gestuurd op het behalen van taakstelling per gemeente. 1. Opdracht Werkvoorzieningschap 2. Rijkstaakstelling

4 210 mm 220 mm 3. Wachtlijstbeheer Mensen kunnen zich via het UWV aanmelden voor een SW-indicatie. Als deze is toegewezen komen ze op de wachtlijst van IBN. Op deze wachtlijst staan personen die willen werken. Als we van de Rijksoverheid voor 2661 SE subsidie krijgen, kunnen we ook maar 2661 SE naar werk begeleiden. Zonder een subsidie hebben we immers geen geld om hen naar werk te begeleiden en geen financiële compensatie voor de verminderde inzetbaarheid van de medewerker. Dit houdt concreet in dat mensen op de wachtlijst komen en moeten wachten tot we hen naar werk kunnen begeleiden. IBN Arbeidsintegratie is verantwoordelijk voor de wachtlijst, het beheer daarvan en het plaatsen van personen vanaf de wachtlijst naar werk. Wat gebeurt er als mensen op de wachtlijst staan? Van de kandidaten die op de wachtlijst staan willen we weten waar hun mogelijkheden liggen. Voor elke persoon op de wachtlijst wordt dan ook gekeken aan welke onderdelen van het assessmenttraject bij het P&ATC (onderdeel van IBN Arbeidsintegratie) zij moeten deelnemen. Het totale assessmenttraject bestaat uit de onderdelen: IBN Portfoliovragenlijst, de IBN Jobscan en de training Arbeidsmarktbewerking. Mogelijk dat hierna een periode volgt van werkervaring opdoen op één of meerdere leerwerkplekken. Een traject kan enkele weken tot enkele maanden duren. Tijdens het traject wordt gekeken wat iemand wel kan, maar ook welke ervaring hij al heeft en waar zijn interesses liggen. Afhankelijk van de vraag op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden van de persoon, gaan de consulenten van IBN Arbeidsintegratie mensen naar werk bemiddelen. Kun je na einde dienstverband terug op de wachtlijst? Wanneer iemand uitstroomt uit een Wsw-dienstverband komt hij niet automatisch terug op de wachtlijst. Bij het einde van een dienstverband kan een (ex)medewerker aangeven of hij weer teruggeplaatst wil worden op de wachtlijst. De voormalige medewerker moet hier dan een formulier voor invullen dat bij het exitgesprek aan de medewerker wordt gegeven en moet nog aan de eisen van de Wsw voldoen. Hoe houden we de gemeenten op de hoogte? IBN Arbeidsintegratie zorgt elke maand voor een rapportage waarin de 12 gemeenten geïnformeerd worden over de wachtlijst. Specifiek over de beschikbaarheid van de personen naar werk en wanneer wij inschatten dat ze geplaatst kunnen worden. In juli 2012 stonden er 412 personen op de wachtlijst. MID MID staat voor meetinstrument doeltreffendheid. Met het MID zorgen we ervoor dat we zo gelijkmatig mogelijk plaatsen. Als we iemand die kort op de wachtlijst staat snel plaatsen, moeten we daar iemand tegenover plaatsen die al langer op de wachtlijst staat en (om welke reden dan ook ) moeilijker plaatsbaar is. Voor VSO schoolverlaters (=leerlingen van het Voortgezet speciaal onderwijs) hebben we een voorrangsbeleid. Zij hebben recht op eerdere bemiddeling en plaatsing naar werk. Vanuit de overheid zijn er geen subsidies beschikbaar voor de acties die ondernomen worden om mensen op werk voor te bereiden tijdens de wachtlijstperiode. De subsidie gaat pas in wanneer iemand aan het werk is en een arbeidsovereenkomst heeft. Kan iedereen van de wachtlijst naar werk worden begeleid? Niet iedereen van de wachtlijst wordt ook daadwerkelijk geplaatst in een dienstverband. Regelmatig komt het voor dat de klachten van personen erger worden en zij zich ziek melden. Of dat personen tijdens gesprekken met de consulent toch besluiten om niet in de Wsw te gaan werken. Hierbij kan het salaris dat zij gaan krijgen, in eerste instantie vaak het wettelijk minimumloon, een rol spelen. Er zijn mensen die daarom afzien van de wachtlijst. Werk 3. Wachtlijstbeheer en MID

5 220 mm 230 mm 4. Re-integratieladder Voor iedere kandidaat die van de wachtlijst komt geldt: Begeleid werken tenzij Het hoogst haalbare voor een kandidaat met een Wsw-indicatie is uitstroom naar reguliere arbeid. Daarna is dat Begeleid werken. Medewerkers krijgen dan een contract bij een externe werkgever, zijn daar in dienst en worden betaald volgens de daar geldende CAO. IBN compenseert de werkgever met een loonkostensubsidie. Als Begeleid werken niet mogelijk is binnen 5 jaar nadat iemand volgens werk begeleid is, dan wordt gekeken naar het volgende hoogst haalbare voor de kandidaat. Op de re-integratieladder staan de verschillende vormen van werk gerangschikt naar de zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt: 1. Regulier dienstverband 2. Begeleid werken bij een externe werkgever of één van de IBN-bedrijven 3. Detachering (=contract bij IBN en werkzaam bij een externe werkgever) 4. Werkzaam buiten de muren van IBN (bv groepsdetacheringen of werken bij IBN Facilitair) 5. Werkzaam binnen de muren van IBN (werkzaam bij bijvoorbeeld IBN Productie of DoQument Services van IBN Facilitair) Is de re-integratieladder leidend tijdens het ontwikkeltraject? Iedere medewerker krijgt de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Tijdens dit ontwikkeltraject blijft de re-integratieladder leidend. IBN zet zich in voor een zo goed mogelijke instroom vanaf de wachtlijst, maar ook voor doorstroom qua ontwikkeling en een hogere stap op de re-integratieladder. En natuurlijk mogelijke uitstroom uit de Wsw. Daarnaast heeft IBN vanuit het Werkvoorzieningschap ook de opdracht gekregen om schadelastbeperking voor de gemeenten te realiseren. Als immers meer mensen werken, gaan er meer mensen gedeeltelijk of volledig uit een uitkering. Door te streven naar het hoogst haalbare op de re-integratieladder worden er kosten voor uitkeringen voor de gemeenten bespaard. Dit noemen we schadelastbeperking. 4. Re-integratieladder

6 230 mm 240 mm 5. Participatie & Arbeidstrainingscentrum (P&ATC) Binnen Arbeidsintegratie zijn twee bedrijfsonderdelen: Detaflex en P&ATC. Het P&ATC zorgt ervoor dat IBN zicht heeft op de kandidaten die op de wachtlijst staan. Ook bereiden zij kandidaten, met onder andere trainingen, voor op werk. Binnen het P&ATC wordt in 4 hoofdclusters gewerkt: Observatiewerkplekken In het P&ATC zijn ook de observatiewerkplekken/leerwerkplekken ingericht met werk dat een lage productiedruk kent. Samen met de experts uit de bovengenoemde clusters brengt de praktijkbegeleider de kandidaten die deelnemen aan de observatiewerkplekken, goed in kaart. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de mogelijkheden van iedere kandidaat. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat mensen zo goed en zo snel mogelijk naar de juiste werkplek worden geholpen. Intake, Diagnose en Plaatsing (IDP) Binnen dit cluster werken IDP-consulenten, een psycholoog, trainers en een testassistent. Zij zorgen voor wachtlijstbeheer en brengen de kandidaten van de wachtlijst in kaart. Vervolgens wordt bekeken welke richting de kandidaat het beste kan volgen: de training Arbeidsmarktbewerking, het Assessmentprogramma (Voorwerk) of directe bemiddeling. Herindicaties en monitoren ontwikkeltrajecten (H&O) Hier zijn H&O-consulenten en een kwaliteitscontroleur werkzaam. Zij schrijven herindicaties en handelen deze tijdig af. Ook volgen deze consulenten de ontwikkeltrajecten van SW-medewerkers tijdens de trajectperiode. Zij bewaken dat het ontwikkeltraject volgens de (CAO) afspraken wordt uitgevoerd en voldoet aan de eisen die in een herindicatierapport moeten staan. Je kunt hierbij denken aan stijging van de loonwaarde en/of werksterkte en hoe IBN de medewerker heeft begeleid en gestimuleerd om zijn loonwaarde te verhogen. Traject Plus Dit cluster bestaat uit consulenten Traject Plus en een Multidisciplinair Team (jurist/arts, kwaliteitscontroleur, Wet verbetering poortwachter specialist en een psycholoog). Onder Traject Plus vallen de trajecten die doorgaans meer energie en tijd kosten in begeleiding en aanpak. Het betreft trajecten voor: - Sociale Plaatsingen (=medewerkers die via IBN blijven werken, maar van wie hun niveau voor werk eigenlijk niet meer volledig voldoet) - Medewerkers voor wie een ondergrensaanvraag wordt gedaan (=medewerkers die geen werk meer kunnen verrichten binnen de eisen van de Wsw en meer tot hun recht komen in dagopvang) - Medewerkers die extra begeleiding nodig hebben. De Traject Plus consulenten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van deze groep medewerkers. Een aanvraag voor toelating van een medewerker tot de Traject Plus groep gaat via het manager mens overleg. In dit overleg bespreken de managers mens van de bedrijven IBN Facilitair en IBN Productie de betreffende medewerker met de manager van het P&ATC. Zij vragen over het algemeen advies van het bovengenoemde Multidisciplinair Team. Vragen? Voor vragen kun je terecht bij het secretariaat van IBN Arbeidsintegratie. Zij zorgen ervoor dat jouw vraag zo snel mogelijk beantwoord wordt. 5. Participatie & Arbeidstrainingscentrum (P&ATC)

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

immens werkend aan jouw ontwikkeling

immens werkend aan jouw ontwikkeling immens werkend aan jouw ontwikkeling Ergon Pagina 1 Arbeidstrajecten Wil je graag werken, maar heb je er moeite mee om zelf aan een baan te komen? Bijvoorbeeld omdat je een lichamelijke, psychische of

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal juni 2014

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal juni 2014 Gemeente en IBN in kwartaal 2 2014 juni 2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 5 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever... 5 2.1.1. Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal september 2013

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal september 2013 Gemeente en IBN in kwartaal 3 2013 september 2013 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 5 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever... 5 2.1.1. Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad Documentnummer: z Datum: 26 oktober 2017 Participatievoorziening beschut werk

College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad Documentnummer: z Datum: 26 oktober 2017 Participatievoorziening beschut werk Van: Aan: College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad Documentnummer: z170052070 Datum: 26 oktober 2017 Onderwerp: Participatievoorziening beschut werk Memo Zeewolde Dit memo geeft een toelichting

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Naast bovenstaande meerkosten voert IBN extra activiteiten uit die gericht zijn op:

Naast bovenstaande meerkosten voert IBN extra activiteiten uit die gericht zijn op: Voorstel voorwaarden Pilot Participatiewet IBN - Gemeenten 2016 Inleiding In 2014 zijn afspraken gemaakt tussen IBN en de gemeenten met betrekking tot de Pilot Participatiewet. Eén van de afspraken betrof

Nadere informatie

Notitie beschut werk. Aanleiding. Indicatiestelling beschut werk UWV

Notitie beschut werk. Aanleiding. Indicatiestelling beschut werk UWV Notitie beschut werk Aanleiding Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is per 1 januari 2015 de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom en kunnen personen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Realisatie en actuele ontwikkelingen afspraakbanen Steller S.J. Ros De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 70 86 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6934597 Datum

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

op grond van het bepaalde in artikel 10:4 Awb instemming benodigd is met het mandaat. Wet sociale werkvoorziening

op grond van het bepaalde in artikel 10:4 Awb instemming benodigd is met het mandaat. Wet sociale werkvoorziening Sociaal-economisch convenant 2014 De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Hellevoetsluis, ingevolge artikel 160 lid 1 sub e en artikel 171 van de wet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 2e kwartaal 2012 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Wat adviseert het college te besluiten? De raad voor te stellen: 1. Als gemeente Oss een partnership met IBN

Nadere informatie

Gemeente Mill & St. Hubert in beeld bij IBN

Gemeente Mill & St. Hubert in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 4e kwartaal 2012 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken 23-2-2016 CONTEXT: Volume-ontwikkeling Doelstelling nieuw beschut Doelstelling: ook mensen met

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 4 2. Inleiding 5 3. Beschut werk nieuw 6 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 7 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

IBN, hoe en wat? Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 1

IBN, hoe en wat? Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 1 IBN, hoe en wat? Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 1 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 BESCHUT WERK

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 BESCHUT WERK Corsanummer: 17-0091433 Het college van burgemeester en wethouders gemeente Westland; gelet op artikel 10, lid 1, aanhef en onderdeel j van de re-integratieverordening Participatiewet 2017; besluit: vast

Nadere informatie

Opinienota. Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW

Opinienota. Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW Opinienota Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen heeft in oktober 2015

Nadere informatie

Bijlage 1 : Beschut werk

Bijlage 1 : Beschut werk Bijlage 1 : Beschut werk Inleiding Met de inwerkingtreding van de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 is instroom in Wet sociale werkvoorziening (Wsw) niet meer mogelijk. Doordat er geen nieuwe instroom

Nadere informatie

Uitkeringswijzer. Aanvullende informatie Doelgroepenregister WSW

Uitkeringswijzer. Aanvullende informatie Doelgroepenregister WSW Aanvullende informatie enregister Het doelgroepenregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepenregister

Nadere informatie

BEGELEID WERKEN MET EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

BEGELEID WERKEN MET EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN MET EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN MET EEN PERSOONS- GEBONDEN BUDGET Heb je een indicatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en wil je graag (begeleid) werken bij een gewone

Nadere informatie

Gemeente Raalte Beleidsregels re-integratie en loonkostensubsidie

Gemeente Raalte Beleidsregels re-integratie en loonkostensubsidie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 83232 31 december 2014 Gemeente Raalte Beleidsregels re-integratie en loonkostensubsidie Het college van de gemeente Raalte, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

Uitnodiging. Vragenlijst. Selectiegesprek. IBN ziet mogelijkheden voor jou. Je bent door naar de 2e ronde.

Uitnodiging. Vragenlijst. Selectiegesprek. IBN ziet mogelijkheden voor jou. Je bent door naar de 2e ronde. Werken bij IBN IBN heeft vacatures Je bent door jouw contactpersoon van de gemeente aangemeld voor de vacatures bij IBN omdat: 1. Je graag aan het werk wilt; 2. Je ondersteuning kan gebruiken bij het

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen

voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen 1 Strategisch plan 2010-2015 de basis voor groei IBN staat voor marktgericht ondernemen met een passie voor mens en maatschappij. Dagelijks brengen wij mensen

Nadere informatie

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw.

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2015/2095 Raadsvergadering : 20 oktober 2016 Agendapunt : Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Aanleiding Voor de uitvoering van de Participatiewet en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Zoek je werk? En kun je daarbij wat hulp gebruiken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij begeleiden namelijk al jarenlang mensen die door

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten 17.0002203 gemeenschappelijke regeling DE BEVELANDEN Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten Onderwerp Notitie beschut werk Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN

Gemeente Boxmeer in beeld bij IBN Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 2e kwartaal 2011 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 4 2.1 DIENSTVERBANDEN 4 2.1.1 Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage Toelichting Artikelgewijs Artikel 1 Begripsomschrijvingen Geen nadere toelichting Artikel 2 Vrijwilligerswerk Het doel van vrijwilligerswerk is de belanghebbende met behoud van uitkering te laten wennen

Nadere informatie

Bijlage 5, behorende bij de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken

Bijlage 5, behorende bij de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken Bijlage 5, behorende bij de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken Statistiek Wsw 2013 Administratieve gegevens 1. Statistiekjaar en halfjaarsperiode [jjjjh] 2. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT TOEKOMST IN BEELD in cijfers. bestuur

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT TOEKOMST IN BEELD in cijfers. bestuur FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT TOEKOMST IN BEELD 2017 in cijfers bestuur 1 2 TOEKOMST IN BEELD Het GRWRE-bestuur heeft vanaf 2018 de verantwoordelijkheid voor een bredere doelgroep binnen de Participatiewet.

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal maart 2015

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal maart 2015 Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal 1 2015 maart 2015 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 6 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever (Wsw en Participatiewet)...

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

De aanpak van Inclusief Groep werkt! Werken leer je door te werken. We brengen mensen in bedrijf

De aanpak van Inclusief Groep werkt! Werken leer je door te werken. We brengen mensen in bedrijf Werken leer je door te werken De aanpak van Inclusief Groep werkt! Als toeleider van de arbeidsmarkt hebben we veel aandacht voor onze kandidaten. Door af te stemmen met werkgevers verlagen we drempels

Nadere informatie

Uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling. Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 2

Uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling. Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 2 Uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 2 Marion Maassen Manager Arbeidsintegratie IBN email: mmaassen@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282112 IBN

Nadere informatie

Inhoud. Participatiewet & Participatiebudget. Indicatie aantallen (bijstand en nieuw instrumentarium) Aanleiding en opdracht werkgroep

Inhoud. Participatiewet & Participatiebudget. Indicatie aantallen (bijstand en nieuw instrumentarium) Aanleiding en opdracht werkgroep Inhoud Participatiewet & Participatiebudget Indicatie aantallen (bijstand en nieuw instrumentarium) Aanleiding en opdracht werkgroep Resultaten doorrekeningen 4 scenario s Conclusies en adviezen - 1 -

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag:

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: 20 14 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

immens samen werkend aan ontwikkeling

immens samen werkend aan ontwikkeling immens samen werkend aan ontwikkeling Ergon Pagina 1 Arbeidstrajecten Ergon is een bedrijf waar mensen gewoon werken, optimaal presteren, verantwoordelijkheid dragen, zich aan afspraken houden Maar Ergon

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 No. 11858-1 Emmeloord, 31 juli 2012. Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 Voorgenomen besluit De verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Visiedocument van de ondernemingsraad van WVS

Visiedocument van de ondernemingsraad van WVS Visiedocument van de ondernemingsraad van WVS 2 7.000 mensen aan de zijlijn 7.000 mensen aan de zijlijn 3 De situatie in een notendop De inzet van WVS voor nieuwe doelgroepen Groeiende groep mensen door

Nadere informatie

Instructies voor bijzondere situaties

Instructies voor bijzondere situaties Instructies voor bijzondere situaties In het algemeen zal een sw-geïndiceerde drie stadia doorlopen, in chronologische volgorde: men wordt geïndiceerd, komt - in geval van een positieve indicatie - op

Nadere informatie

BELEIDSARTIKEL 4 AANGEPAST WERKEN. 4.1 Algemene doelstelling

BELEIDSARTIKEL 4 AANGEPAST WERKEN. 4.1 Algemene doelstelling BELEIDSARTIKEL 4 AANGEPAST WERKEN 4.1 Algemene doelstelling Het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen, door hen op zo kort mogelijke

Nadere informatie

Eerste Kwartaal verslag

Eerste Kwartaal verslag Eerste Kwartaal verslag 2018 Inhoudsopgave 1 Voorwoord directie 2 2 Kengetallen personeel 3 3 Resultaten re-integratie 2017 5 4 Kengetallen ziekteverzuim 7 5 Financiën 9 Roermond, 30 april 2018 1 1 Voorwoord

Nadere informatie

Whitepaper Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Whitepaper Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Whitepaper Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten VeReFi Whitepaper 14 Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten - 1 - Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De banenafspraak... 4 2.1 Om welke mensen gaat

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Aanleiding Achtergrond

Aanleiding Achtergrond aan: de raad Vergadering 17 december 2015, punt 9 van: het college datum: 1 december 2015 onderwerp: Vragen Grien Links over de banenafspraak stuknummer: S2015-27259 dossiernummer: Z2015-10237 toezegging.:

Nadere informatie

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183275 23 december 2016 Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal De gemeenteraad

Nadere informatie

Individuele rapportage bedrijfsvergelijkend onderzoek Cedris 2013

Individuele rapportage bedrijfsvergelijkend onderzoek Cedris 2013 Rapport WEDEO Inleiding In de rapportage die nu voor u ligt is worden de resultaten getoond van de gegevens die u, samen met de andere deelnemers aan de benchmark, heeft aangeleverd. De gegevens zijn omgezet

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer

Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer GR Wvs oordoost-brabant 1 e halfjaar 2007 UO-nummer 10080 Maart 2008 B3256 VOORWOORD Voor de Wsw-statistiek worden elk halfjaar gegevens verzameld van alle personen

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

WERKFIT-TRAJECTEN. SBCM Congres De professional centraal 15 november 2017

WERKFIT-TRAJECTEN. SBCM Congres De professional centraal 15 november 2017 WERKFIT-TRAJECTEN EEN EERSTE INVENTARISATIE SBCM Congres De professional centraal 15 november 2017 AANLEIDING Participatiewet: meer nadruk op doorstroom SER verkenning 2016: Belang van werkfit maken Praktijk

Nadere informatie

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren A Algemeen A1 Indien het onderzoeksteam naar aanleiding van de geretourneerde enquête vragen heeft of toelichting en/of aanvullingen behoeft, nemen wij contact met u op Naam contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie