Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 2008 2010"

Transcriptie

1 Whitepaper Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Het bevorderen van het welzijn van de dierenarts door middel van bewustwording en verandering van gedrag Movir nv Brugwal NZ Nieuwegein T (030) F (030) E

2 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1. De opzet van het onderzoek Kenmerken van de deelnemende dierenartsen Motivatie deelnemers 5 Hoofdstuk 2. Beoordeling Preventieprogramma Dierenartsen De beoordeling in cijfers Hoogst gewaardeerde activiteiten 6 Hoofdstuk 3. Resultaat deelname Preventieprogramma Dierenartsen 7 Hoofdstuk 4. Programma s die de fysieke werkbelasting verbeteren Workshop Blijf bij de pinken De E-learning Rugpreventie 9 Hoofdstuk 5. Programma s gericht op het vergroten van werkplezier De samenwerkingsscan Timemanagement Assessment MBTI Het coachgesprek Lastige klanten Stress Preventie Scan 14 Hoofdstuk 6. Conclusie 15 Meer informatie 15 2 Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Whitepaper Movir

3 Voorwoord Geen enkele verzekering kan u beschermen tegen het risico om arbeidsongeschikt te worden. Naast het feit dat Movir specialist is op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor medici, waaronder de dierenartsen, rekent Movir preventie daarom tot één van haar kerntaken. Door goede preventie willen we voorkómen dat onze verzekerden arbeidsongeschikt raken. Daarbij richten we ons op alle aspecten rondom het werk, zoals de werk omgeving, werkhouding en samenwerking. Daarnaast besteden we ook aandacht aan het algehele gevoel van welzijn, de leefstijl, de privé-werkbalans en ontspanning. Het gaat om een gezonde verzekerde in een gezonde omgeving. Wij bieden onze verzekerden gerichte preventieprogramma s om het risico op arbeidsongeschiktheid te beperken. De risico s op arbeidsongeschiktheid kan in veel gevallen beperkt worden door het nemen van de juiste preventiemaatregelen. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van arbeidsongeschiktheid betrekking heeft op ergonomische- en psychische klachten. Deze zijn te beïnvloeden, mits ze tijdig worden onderkend. Het Preventieprogramma Dierenartsen is gericht op een aantal van die beïnvloedbare aandoeningen, zoals het beperken van de fysieke belasting en de werkdruk, de belangrijkste oorzaken van klachten bij dierenartsen. Naast het bevorderen van de gezondheid richt het preventieprogramma zich ook op het werkplezier van de dierenarts. Deze whitepaper gaat over ons driejarig Preventieprogramma Dierenartsen. De deelnemers kregen door het volgen van het programma inzicht in de belangrijkste knelpunten bij ergonomische en psyche aspecten van hun werk. Bovendien kregen zij ook individueel advies om klachten te helpen voorkómen. Zo heeft het preventieprogramma bijgedragen aan de bewustwording van de arbeidsongeschiktheidsrisico s en inzicht gegeven in het optimaal organiseren van het werk. Wanneer u als dierenarts zelf heeft deelgenomen aan het programma, heeft u tijdens het volgen van de verschillende onderdelen handvatten gekregen. Door alle activiteiten nog eens de revue te laten passeren, wordt u opnieuw geattendeerd op de risico s. De effecten van preventie zijn niet altijd direct meetbaar. De winst van het preventieprogramma zit vooral bij de bewustwording van de deelnemers. Vaak is het effect pas op langere termijn zichtbaar. Daarom hebben de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en Movir gekozen voor een meerjaren aanpak. Wel geven de deelnemers zelf al aan dat zij door het volgen van het preventieprogramma geestelijk en/of lichamelijk beter in hun vel zitten. En zelfs 34,2% van de deelnemende dierenartsen geeft aan dat zij door het volgen van het programma (gedeeltelijke) uitval hebben kunnen voorkomen. Een positief resultaat! Mogelijk verricht u al jaren uw werkzaamheden op een andere manier en ervaart u geen klachten. Toch dagen wij ook u uit op een andere manier te kijken naar uw werk. Dat levert bijzondere inzichten op. Inzichten die op korte en lange termijn bijdragen aan uw gezondheid en welzijn. Ik wens het u toe! Met vriendelijke groet, Ed van Diggelen manager Relatiebeheer, Preventie en Re-integratie Movir NV Whitepaper Movir Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 3

4 Inleiding Movir heeft geconstateerd dat de schadelast onder dierenartsen vanaf 2000 blijft toenemen. Uit een analyse van de schadecijfers bleek ondermeer dat de gemiddelde duur van arbeidsongeschiktheid maar liefst vijf jaar bedroeg. De toenmalige verzekeringspremies van Movir voor dierenartsen stonden niet in verhouding tot deze hoge schadelast. Een premieverhoging per 1 januari 2008 was noodzakelijk om de schadelast te kunnen blijven dragen. Daarnaast besloten de KNMvD en Movir een programma van drie jaar op te zetten voor het welzijn van de beroepsgroep. Door middel van gerichte preventie op die punten die door de dierenarts zélf te beïnvloeden zijn. De dierenartsen konden deelnemen aan dit preventieprogramma en daarmee de premieverhoging terugverdienen. Uiteraard op geheel vrijwillige basis. Een primeur voor Nederland waarbij het mes voor de dierenarts aan twee kanten sneed. Doelstelling van het Preventieprogramma Dierenartsen is tweeledig. Enerzijds het bevorderen van de gezondheid van de dierenarts, anderzijds het vergroten van het werkplezier en welzijn. Met als uiteindelijk doel het terugdringen van de grote mate van uitval door arbeidsongeschiktheid onder dierenartsen en zo het beroep weer gezonder en dus aantrekkelijker maken. Als afronding van het Preventieprogramma Dierenartsen heeft onderzoeksbureau Kien eind 2010 in opdracht van Movir een onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was te komen tot een evaluatie van het driejarige preventieprogramma. Het onderzoek richt zich op de persoonlijke ervaringen van dierenartsen met de preventieactiviteiten waaraan zij hebben deelgenomen. Deze whitepaper geeft aan wat de ervaringen zijn van de dierenartsen met de deelname aan het preventieprogramma. We bekijken of de deelname ook heeft geleid tot ander gedrag waardoor arbeidsongeschiktheid is voorkomen. Daarnaast wordt u door het lezen van deze whitepaper weer bewust van de risico s die u loopt tijdens het uitoefenen van het beroep dierenarts. Tijdens het volgen van het preventieprogramma heeft u handvatten gekregen voor specifieke gedragsveranderingen die u zelf kunt doorvoeren in uw dagelijkse praktijk. Graag wijzen wij u op deze handige tips. In hoofdstuk 1 geven we aan hoe het onderzoek heeft plaatsgevonden en wat de kenmerken van de deelnemers zijn. Ook bekijken we de initiële motivatie van de dierenartsen om deel te nemen aan het preventieprogramma. In hoofdstuk 2 bekijken we hoe de dierenarts de activiteiten heeft beoordeeld en aan welke activiteit hij of zij het meest heeft gehad. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven in welke mate deelname aan een activiteit daadwerkelijk van invloed is geweest op het verbeteren van het welzijn en het voorkomen van uitval. In hoofdstuk 4 zoemen we dieper in op de activiteiten die als doelstelling hadden de fysieke werkbelasting te verbeteren. In hoeverre worden de adviezen opgevolgd en in hoeverre hebben deze activiteiten impact op de huidige werkbelasting. In hoofdstuk 5 wordt het zelfde gedaan voor de activiteiten die als doelstelling hadden het werkplezier te vergroten. Tenslotte volgt in hoofdstuk 6 de conclusie. In hoeverre heeft het preventieprogramma bijgedragen aan het bevorderen van het welzijn van de dierenarts. 4 Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Whitepaper Movir

5 Hoofdstuk 1. De opzet van het onderzoek Als afronding van het Preventieprogramma Dierenartsen heeft onderzoeksbureau Kien eind 2010 in opdracht van Movir een onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was te komen tot een evaluatie van het driejarige preventieprogramma. Het onderzoek richt zich met name op de persoonlijke ervaringen van dierenartsen met de preventieactiviteiten waaraan zij hebben deelgenomen. Het betrof een online onderzoek waarvoor de geënquêteerden per brief een uitnodiging ontvingen Alle bij Movir verzekerde dierenartsen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. De enquête had een response van 63% Kenmerken van de deelnemende dierenartsen Geslacht Van de deelnemende dierenartsen is 54,2% man en 45,8% vrouw. Type praktijk waar men werkzaam is Het grootste gedeelte (ruim 62%) is werkzaam in een gezelschapsdierenpraktijk. Daarnaast werkt bijna 24% in een gemengde praktijk. Slechts 4% van de deelnemers is werkzaam in de intensieve veeteelt. De overige 10% is werkzaam in een paardenpraktijk, in de industrie of is door arbeidsongeschiktheid niet meer werkzaam. Eigen praktijk versus loondienst Ruim 85% heeft een eigen praktijk of is werkzaam binnen een maatschap. De overige 15% van de deelnemers aan het preventieprogramma werkt in loondienst. Mannelijke dierenartsen zijn vaker werkzaam in een eigen praktijk of maatschap (94% vs. 75%), vrouwen werken daarentegen vaker in loondienst (25% vs. 6%). Leeftijd 98% van de ondervraagde dierenartsen was bereid aan te geven wat zijn/haar leeftijd is. De leeftijden van de deelnemende dierenartsen lopen uiteen van 29 tot en met 64 jaar. De gemiddelde leeftijd komt uit op 47,7 jaar. 75% van de dierenartsen was tussen de 40 en 59 jaar oud Motivatie deelnemers Het eigen welzijn vergroten blijkt niet de belangrijkste motivatie van de dierenartsen om deel te nemen aan het preventieprogramma. De meeste dierenartsen geven aan dat het krijgen van de premierestitutie de belangrijkste reden is om deel te nemen. Negen op de tien dierenartsen heeft dit genoemd als verwachting waarmee zij aan de preventieactiviteiten begonnen zijn. Gelukkig wordt door bijna driekwart ook het verkrijgen van adviezen om het beroep beter uit te kunnen oefenen, waardoor de kans op arbeidsongeschiktheid kan worden verkleind, genoemd. Het verkrijgen van adviezen hoe men de praktijk beter kan laten functioneren en het verbeteren van de eigen klantenservice worden door respectievelijk 30% en 10% genoemd. Adviezen hoe ik mijn praktijk beter kan laten functioneren 29,9 Vanwege de premierestitutie 90,7 Om mijn klantenservice te verbeteren 10,1 Om mijn vakkennis te verbreden 5,4 Om in contact te komen met collega s 0,6 Adviezen om mijn beroep beter te kunnen uitoefenen, waardoor de kans op arbeidsongeschiktheid verkleint 72,7 Anders, namelijk: 7,0 Whitepaper Movir Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 5

6 Toch geeft het merendeel (64%) van de dierenartsen aan (waarschijnlijk) ook deelgenomen te hebben aan het preventieprogramma wanneer er geen premierestitutie zou zijn geboden, 20% geeft zelfs aan in dat geval zeker ook meegedaan te hebben. Voor drie op de tien heeft de premierestitutie wel degelijk een bepalende rol gespeeld bij de beslissing om deel te nemen aan een of meerdere onderdelen van het preventieprogramma, 6% geeft zelfs aan zeker niet meegedaan te hebben als er geen premierestitutie was geboden. Ruim acht op de tien deelnemende dierenartsen zegt (waarschijnlijk) wel opnieuw deel te nemen aan het preventieprogramma indien dit een vervolg zou krijgen. Hoofdstuk 2. Beoordeling Preventieprogramma Dierenartsen 2.1. De beoordeling in cijfers Activiteit Cijfer Samenwerkingsscan 6,8 Timemanagement 6,9 Workshop Blijf bij de Pinken 7,5 MBTI 7 Coachgesprek Lastige Klanten 6,9 E-Learning Rug 7,7 Stress Preventie Scan 6, Hoogst gewaardeerde activiteiten De deelnemers geven aan dat de E-learning Rugpreventie de meest relevante activiteit is (43%). Gevolgd door de workshop Blijf bij de pinken met 14%. 11% kiest voor de Stress Preventie Scan en de MBTI wordt door 10% gezien als de activiteit waaraan men het meeste heeft gehad. Samenwerkingsscan (2008) 5,4 Timemanagement (2008) 8,8 Workshop: Blijf bij de pinken (2008) 13,8 MBTI (2009) 9,9 Coachgesprek Lastige klanten (2009) 8,2 E-Learning Rugpreventie (2009) 42,7 Stress Preventie Scan (2010) 11,3 6 Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Whitepaper Movir

7 Hoofdstuk 3. Resultaat deelname Preventieprogramma Dierenartsen Hoewel premierestitutie voor de dierenarts een belangrijke motivatie is om deel te nemen aan het preventieprogramma, is de uiteindelijke doelstelling van Movir natuurlijk gericht op het bevorderen van de gezondheid en het verhogen van het welzijn van de dierenarts. In het onderzoek is de dierenartsen gevraagd naar hun persoonlijke ervaringen in hoeverre het preventieprogramma daaraan heeft kunnen bijdragen. Het blijkt dat deelname zeker effect heeft gehad op het welzijn van de dierenarts. Ervaart u lichamelijke en/of geestelijke verbetering ten opzichte van 2008 door deelname aan het preventieprogramma? Ruim de helft van de dierenartsen ervaart door hun deelname lichamelijke en/of geestelijke verbetering ten opzichte van Een op de drie dierenartsen heeft het idee dat tijdelijke of langdurige uitval (deels) voorkomen is door het volgen van een of meer activiteiten. De e-learning wordt het vaakst genoemd als activiteit waardoor men uitval heeft kunnen voorkomen (65%). Ruim een kwart noemt de workshop Blijf bij de pinken. De Samenwerkingsscan, de MBTI, de Stress Preventie Scan en het Timemanagement Assessment worden allen door ongeveer een op de zes genoemd. Ja, lichamelijke verbetering 15,8 Ja, geestelijke/mentale verbetering 13,8 Ja, zowel op lichamelijk als mentaal vlak 22,3 Nee, ik ervaar geen verbeteringen 48,0 Hebt u de indruk dat door het volgen van één of meer van de activiteiten, u tijdelijk of langdurig uitval hebt kunnen voorkomen? Ja 6,2 Deels Nee 28,0 65,8 Door welke activiteit(en) heeft de dierenarts uitval kunnen voorkomen? (Op deze vragen waren meerdere antwoorden mogelijk.) Samenwerkingsscan (2008) 16,5 Timemanagement (2008) 15,7 Workshop: Blijf bij de pinken (2008) 27,3 MBTI (2009) 16,5 Coachgesprek Lastige klanten (2009) 11,6 E-Learning Rugpreventie (2009) Stress Preventie Scan (2010) 16,5 64,5 Whitepaper Movir Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 7

8 Hoofdstuk 4. Programma s die de fysieke werkbelasting verbeteren Het preventieprogramma is opgedeeld in twee hoofdthema s. Aan de ene kant zijn er de programma s die tot doel hebben de fysieke werkbelasting te verbeteren. Aan de andere kant zijn er de programma s die tot doel hebben de werkplezier van de dierenarts te vergroten. In dit hoofdstuk nemen we de onderdelen van het Preventieprogramma door die ten doel hadden de fysieke werkbelasting van de dierenarts te verbeteren. Per onderdeel volgt een korte omschrijving en de waardering die uit de evaluatie kwam. Twee vragen staan hierbij centraal. Heeft de deelnemende dierenarts in de dagelijkse praktijk profijt bij hetgeen men in het programma heeft geleerd? En worden de geleerde technieken nog steeds toegepast? 4.1. Workshop Blijf bij de pinken Deelname: 40% Beoordeling: 7,5 De workshop Blijf bij de Pinken was een interactieve preventieworkshop over het houdings- en bewegingsapparaat. Tijdens de workshop stond de fysieke belasting als dierenarts centraal. Negen op de tien deelnemende dierenartsen geven aan in de dagelijkse praktijk profijt van de uitkomsten van de workshop te hebben. Bijna zeven op de tien deelnemers geven aan dat de eigen houdings- en bewegingstechnieken tijdens de werkzaamheden als dierenarts zijn verbeterd na het volgen van de workshop Blijf bij de Pinken, 6% geeft zelfs aan dat deze technieken veel beter zijn geworden. 31% ondervindt geen verandering in de eigen houdings- en bewegingstechnieken na deelname aan de workshop. De op- en aanmerkingen laten een gemengd beeld zien. Aan de ene kant zijn er dierenartsen die aangeven dat de workshop nuttig en/of leerzaam was. De praktische benadering en goede adviezen worden gewaardeerd. Wel is het volgens sommige dierenartsen moeilijk om vaste gewoonten af te leren, de aanwijzingen slijten snel. Herhaling zou hierin kunnen helpen. Tijdens de workshop heeft u een map ontvangen. Neemt u deze nog eens door en kijk of u uw werkhouding inmiddels heeft verbeterd. Hebt u in de dagelijkse praktijk profijt gehad van de uitkomsten van deze workshop? Altijd 5,5 Vaak Regelmatig Soms Nooit 11,0 21,4 31,9 30,2 Hoe zijn de houdings- en bewegingstechnieken tijdens de werkzaamheden na het volgen van deze workshop? Veel beter 6,0 Beter Hetzelfde Minder 0,0 Veel minder 0,5 31,3 62,1 8 Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Whitepaper Movir

9 4.2. De E-learning Rugpreventie Deelname: 44% Beoordeling: 7,7 Bij dierenartsen is vaak sprake van zwaar rugbelastend werk. Maar de meeste rugklachten kunnen worden voorkomen. Met de e-learning Veilig en Gezond Ruggedrag konden dierenartsen leren hoe zij de rug veilig kunnen gebruiken. Ruim negen op de tien deelnemende dierenartsen geven aan in de dagelijkse praktijk profijt te hebben van de opgedane kennis om rugklachten te voorkomen. Geen enkele deelnemende dierenarts is negatief over de veranderingen in de houding en het gebruik van de rug, tijdens de werkzaamheden als dierenarts, na het volgen van de e-learning. Driekwart geeft aan dat de houding en het gebruik van de rug na deelname zijn verbeterd, 13% vindt houding en gebruik zelfs veel beter. Een kwart ervaart geen veranderingen door het volgen van de e-learning. Voor het juiste gebruik van de rug is herhaling een essentieel punt. Wanneer u de opgedane kennis blijft toepassen, zult u op een gegeven moment automatisch, zonder erover na te denken, uw rug op de juiste manier gebruiken bij belasting. Hebt u in de dagelijkse praktijk profijt van de opgedane kennis om rugklachten te voorkomen? Altijd Vaak 10,2 Regelmatig Soms Nooit 7,2 19,6 26,4 36,6 Hoe zijn de houding en het gebruik van uw rug tijdens de werkzaamheden na het volgen van de e-learning? Veel beter 13,2 Beter Hetzelfde Minder 0,0 Veel minder 0,0 24,9 61,9 Whitepaper Movir Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 9

10 Hoofdstuk 5. Programma s gericht op het vergroten van werkplezier In dit hoofdstuk nemen we alle onderdelen van het Preventieprogramma door die zich richten op de mentale weerbaarheid en het vergroten van het werkplezier. Per onderdeel volgt een korte omschrijving en de waardering die uit de evaluatie kwam. Ook hier staan twee vragen centraal. Heeft de deelnemende dierenarts in de dagelijkse praktijk profijt bij hetgeen men in het programma heeft geleerd? En worden de geleerde technieken nog steeds toegepast? 5.1. De samenwerkingsscan Deelname: 59% Beoordeling: 6,8 Een uitgebreide vragenlijst, gericht op de samenwerking binnen een dierenartsenpraktijk en tussen praktijken onderling. In het daarop volgende counselinggesprek werden de belangrijkste verander- en ontwikkelpunten op het gebied van samenwerking geïnventariseerd en werd de dierenarts gecoacht bij het bepalen van concrete actiepunten. Acht op de tien deelnemende dierenartsen geven aan in de dagelijkse praktijk profijt van de uitkomsten van de scan te hebben. Een op de vijf dierenartsen geeft aan dat de samenwerking binnen de praktijk beter verloopt na de samenwerkingsscan. De grootste groep wordt echter gevormd door dierenartsen die aangeven dat er geen verandering in de samenwerking binnen de praktijk heeft plaatsgevonden. Bij slechts 4% is de samenwerking na deelname aan de samenwerkingsscan (veel) minder geworden. Een aantal dierenartsen gaf aan dat ze het goed vonden eens op deze manier na te denken over en bezig te zijn met het onderwerp samenwerking. Hebt u in de dagelijkse praktijk profijt van de uitkomsten van de samenwerkingsscan? Altijd 0,8 Vaak 3,8 Regelmatig Soms Nooit 20,3 19,5 55,6 Hoe verloopt de samenwerking binnen de praktijk na deze samenwerkingsscan? Veel beter 0,0 Beter Hetzelfde Minder 2,3 Veel minder 1,9 20,7 75,2 10 Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Whitepaper Movir

11 5.2. Timemanagement Assessment Deelname: 52% Beoordeling: 6,9 In het coach-/counselingsgesprek werden verbeterpunten op het gebied van timemanagement met de dierenarts geïnventariseerd en werd de dierenarts gecoacht bij het bepalen van concrete actiepunten. Acht op de tien deelnemende dierenartsen geven aan in de dagelijkse praktijk profijt van de uitkomsten van de het Timemanagement Assessment te hebben. Een op de drie dierenartsen geeft aan dat het eigen functioneren (met het oog op timemanagement) is verbeterd na het volgen van het assessment. De grootste groep wordt echter gevormd door dierenartsen die aangeven dat het eigen functioneren hetzelfde is gebleven. Een opmerking die vaak gemaakt wordt, is dat men al bekend is met de materie en dat het assessment voor hun dus geen toegevoegde waarde heeft gehad. Anderen geven aan voorafgaand aan de scan op dit gebied überhaupt al geen problemen te hebben gehad. Een aantal dierenartsen gaf ook aan dat het toch wel goed was eens wat bewuster met deze materie bezig te zijn. Heeft u nog steeds problemen met het indelen van uw tijd? Neemt u contact op met het onafhankelijke coaching- en counseling bedrijf waar Movir mee samenwerkt, voor advies. Movir verzekerden kunnen gratis gebruik maken van deze onafhankelijke telefonische counseling. Hebt u in de dagelijkse praktijk profijt gehad van de uitkomsten van Timemanagement? Altijd 1,1 Vaak 9,8 Regelmatig Soms Nooit 19,9 26,8 42,4 Hoe functioneert u (met het oog op timemanagement) na het volgen van deze assessment? Veel beter 0,7 Beter Hetzelfde Minder 0,4 Veel minder 0,4 34,4 64, MBTI Deelname: 45% Beoordeling: 7,0 De resultaten van de MBTI vragenlijst brengen waardevolle verschillen in gedragsvoorkeuren tussen normale, gezonde personen aan het licht, die de bron van heel wat misverstanden en communicatiestoornissen kunnen vormen. De persoonlijke gedragsvoorkeuren en unieke kwaliteiten van de dierenartsen kwamen door de vragenlijst naar boven. Deze informatie kunt u gebruiken om tot een beter begrip te komen van uzelf, uw motivaties, uw natuurlijke kwaliteiten en mogelijke groeidomeinen. Ook kunt u hierdoor meer begrip krijgen voor personen die van u verschillen. Het inzicht in uw eigen MBTI-type versterkt uw zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen. Driekwart van de deelnemende dierenartsen geeft aan in de dagelijkse praktijk profijt van de uitkomsten van de workshop te hebben. Door het toepassen van de opgedane kennis met MBTI functioneert het merendeel van de deelnemende dierenartsen hetzelfde als voor deelname. 31% ziet een verbetering in het functioneren en een enkeling zegt dat het eigen functioneren (veel) minder is geworden. Meerdere deelnemers geven aan dat zij niets nieuws hebben gehoord bij de MBTI, dat zij dergelijke activiteiten al eerder hebben gevolgd. Anderen geven juist aan over zichzelf en anderen te hebben geleerd. Bewustwording van hoe men zelf in elkaar zit en hoe anderen in elkaar Whitepaper Movir Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 11

12 zitten, worden als positieve punten genoemd. De uitkomsten zijn volgens sommigen echter moeilijk toepasbaar in de praktijk en blijvende gedragsverandering blijft vaak achterwege. Een vervolg zou volgens sommige deelnemers dan ook gewenst zijn. U kunt altijd contact opnemen met onze counselingpartner. Ook kunt u nog eens kijken naar uw eigen rapport over uw MBTI-profiel. Hebt u in de dagelijkse praktijk profijt gehad van de uitkomsten van de MBTI? Altijd 1,2 Vaak 13,9 Regelmatig Soms Nooit 21,6 24,1 39,2 Hoe functioneert u door het toepassen van de opgedane kennis met MBTI? Veel beter 0,8 Beter Hetzelfde Minder 0,4 Veel minder 0,4 30,2 68, Het coachgesprek Lastige klanten Deelname: 45% Beoordeling: 6,9 Doordat klanten mondiger worden en doordat de concurrentie toeneemt, kunnen sommige contacten een hele uitdaging zijn. In opdracht van Movir is een praktisch instrument ontwikkeld, dat dient als aanleiding voor een gesprek met een coach, over effectiever omgaan met lastige klanten. Met een vragenlijst hebt u geïnventariseerd welke situaties en welk gedrag van klanten u lastig vindt. Daarna heeft het Coachgesprek Lastige Klanten plaatsgevonden. Daarin hebt u met een coach besproken hoe u hier desgewenst anders mee om kunt gaan. Het doel was meer de regie te houden over lastige gesprekken en daardoor minder stress en meer werkplezier te ervaren. Bijna acht op de tien deelnemende dierenartsen geven aan in de dagelijkse praktijk profijt van de uitkomsten van de het Coachgesprek Lastige klanten te hebben. Tweederde van de deelnemers aan het coachgesprek merkt geen verandering in het omgaan met lastige klanten door het toepassen van de opgedane kennis. Voor een derde van de dierenartsen heeft het toepassen van deze kennis wel degelijk een positief effect op de omgang met lastige klanten. Tweederde van de deelnemers aan het Coachgesprek Lastige klanten heeft de whitepaper Lastige klanten bij de dierenarts gelezen. 89% vindt de informatie relevant voor de eigen werkzaamheden als dierenarts. Een deel van de dierenartsen noemt het coachgesprek nuttig, anderen geven aan (door ervaring) al goed bezig te zijn op dit gebied en niet veel nieuws geleerd te hebben. Ook zijn er dierenartsen die het nut van het coachgesprek voor anderen wel zien. De opgedane kennis wordt dan ook meer dan eens gedeeld met bijvoorbeeld collega s en assistenten. Verder is er een groep dierenartsen die aangeeft überhaupt geen problemen met lastige klanten te hebben. Ondervindt u nog problemen met het omgaan met lastige klanten, dan kunt u de whitepaper Lastige klanten bij de dierenarts nog eens nalezen. Hierin leest u over de ervaringen van collega dierenartsen, met handige do s en don ts. (op te vragen via Movir) 12 Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Whitepaper Movir

13 Hebt u in de dagelijkse praktijk profijt gehad van de uitkomsten van het Coachgesprek Lastige klanten? Altijd 0,0 Vaak 9,0 Regelmatig Soms Nooit 19,2 22,6 49,2 Hoe verloopt het omgaan met lastige klanten door het toepassen van de kennis uit het coachgesprek? Veel beter 0,4 Beter Hetzelfde Minder 0,4 Veel minder 0,4 32,3 66,5 Op basis van de ingevulde vragenlijsten en gevoerde gesprekken met dierenartsen is een whitepaper geschreven, die wij de deelnemende dierenartsen hebben toegestuurd. Hebt u de whitepaper Lastige klanten bij de dierenarts gelezen? Ja Nee 33,6 66,4 Vond u de informatie relevant voor uw werkzaamheden als dierenarts? Ja Nee 11,3 88,7 Whitepaper Movir Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 13

14 5.5. Stress Preventie Scan Deelname: 62% Beoordeling: 6,8 De online Stress Preventie Scan, op maat ontwikkeld door ervaren psychologen, had als doel u inzicht te verschaffen in uw persoonlijk stressniveau met daarnaast adviezen hoe hiermee om te gaan. Bijna driekwart van de deelnemende dierenartsen zegt in de dagelijkse praktijk profijt te hebben van de opgedane kennis om stressverschijnselen te herkennen en te voorkomen. De overgrote meerderheid (88%) van de deelnemers aan de Stress Preventie Scan ervaart geen verandering in het eigen stressniveau na het volgen van de scan. 9% meldt een verbetering in het stressniveau, 3% een verslechtering. De op- en aanmerkingen laten een wat gematigd beeld zien. Velen geven aan überhaupt geen stress te hebben, niets nieuws gehoord te hebben en/of slechts een bevestiging te hebben gekregen van wat al bekend was. Genoemde verbeterpunten zijn de implementatie van persoonlijk contact en het geven van tips voor de toekomst, ook als de situatie nu in orde is. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke counselingpartner. Hebt u in de dagelijkse praktijk profijt gehad van de opgedane kennis om stressverschijnselen te herkennen en te voorkomen? Altijd 0,3 Vaak 6,5 Regelmatig 15,2 Soms Nooit 27,9 50,2 Hoe is uw stressniveau na het volgen van de Stress Preventie Scan? Veel beter 0,6 Beter 8,7 Hetzelfde Minder 2,5 Veel minder 0,0 88,2 14 Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen Whitepaper Movir

15 Hoofdstuk 6. Conclusie Zowel de schaderesultaten voor dierenartsen binnen de portefeuille van Movir, alsook marktbreed, laten zien dat het beroep dierenarts zowel fysiek als mentaal zwaar is. De grootste schadelast ligt op het gebied van ergonomisch en psychische klachten. Dit zijn beïnvloedbare schades, die in bepaalde gevallen kunnen worden voorkomen door het tijdig nemen van de juiste preventiemaatregelen. Met behulp van het 3-jarige Preventieprogramma Dierenartsen heeft Movir niet alleen tot doel gehad de verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid onder de dierenartsen te verlagen, maar zeker ook om de bewustwording te vergroten. Of de schadelast daadwerkelijk is verlaagd, kan pas op langere termijn worden aangetoond. De deelnemers geven zelf al wel aan dat zij door het volgen van het preventieprogramma geestelijk en/of lichamelijk beter in hun vel zitten (52%). En zelfs 34,2% van de deelnemende dierenartsen geeft aan dat zij door het volgen van het programma (gedeeltelijke) uitval hebben kunnen voorkomen. Een positief resultaat! Vooral de programma s gericht op lichamelijke klachten, de workshop Blijf bij de Pinken en de E-learning Rug, spelen een rol in het voorkomen van uitval. Deze programma s hebben uiteindelijk ook de hoogste waarderingscijfers gekregen (respectievelijk een 7,5 en een 7,7). Daarnaast is de bewustwording bij de dierenarts zeker verbeterd. Het preventieprogramma heeft de dierenarts bewust gemaakt van de risico s die hij/zij loopt. Verschillende risicofactoren zijn aan bod gekomen binnen het preventieprogramma, zoals een juiste werkhouding, juist gebruik van de rug, het belang van samenwerken, het omgaan met lastige klanten, effectief omgaan met tijd en hoe om te gaan met stress. Door deze bewustwording kan de dierenarts zelf ook veel bijdragen aan zijn eigen mentale en fysieke gezondheid. Door in de dagelijkse werkzaamheden rekening te houden met deze risicofactoren en door hier op een goede manier mee om te gaan, kunnen veel problemen voorkomen worden. Ook in de toekomst wil Movir de dierenarts daar waar mogelijk helpen zijn beroep in goede gezondheid uit te oefenen. Wanneer de bij Movir verzekerde dierenarts worstelt met vraagstukken op het mentale vlak, kan hij/zij daarnaast 24/7 contact opnemen met het onafhankelijke counselingbureau waar Movir mee samenwerkt. Snel ingrijpen betekent vaak dat uitval voorkomen kan worden Natuurlijk is het van belang dat de dierenarts zo vroeg mogelijk leert wat de risico s zijn. Ook tijdens de studie wordt inmiddels aandacht besteed aan ergonomisch werken. Daarnaast worden ook vanuit de KNMvD verschillende activiteiten georganiseerd op het gebied van preventie. Meer informatie Wilt u meer weten over deze whitepaper? Of bent geïnteresseerd in andere preventieprogramma s van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir? Neem dan contact op met Movir, (030) , ga naar of mail naar Whitepaper Movir Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 15

16 De op deze whitepaper afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto s, illustraties en logo s, zijn eigendom van of in licentie bij Movir, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze whitepaper. De inhoud van deze whitepaper mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van deze whitepaper niet toegestaan de inhoud van de whitepaper te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Movir. Movir nv Brugwal NZ Nieuwegein T (030) F (030) E

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor zakelijke professionals een vrij beroep een zeker bestaan Movir en zakelijke professionals De meeste mensen kennen Movir als arbeidsongeschiktheidsspecialist voor

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor zakelijke professionals

De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor zakelijke professionals De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor zakelijke professionals Movir en zakelijke professionals De meeste mensen kennen Movir als arbeidsongeschiktheidsspecialist voor medici. En dat is ook niet zo

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor medici een vrij beroep een zeker bestaan Movir en medici (Para)medici zijn van oudsher belangrijk voor Movir. In de tijd dat we onderlinge verzekeraar waren, zijn

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers JA-Groep Arbo Verzuimmanagement Licentiehouder Blikopwerk.nl Het Ravelijn 1 (gebouw Kamer van Koophandel) 8233 BR Lelystad T 0320 286724 info@jonkmanassurantiegroep.nl

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor medici

De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor medici De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor medici uk Heerlijk die jungle Ieder moment is te geschikt Ik sleutel liever aan van Ik hou van maatwerk Ik heb liever positieve chemie Ik win graag z n mijn oldtimer

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Enquête leesvaardigheid maart 2015

Enquête leesvaardigheid maart 2015 Enquête leesvaardigheid maart 2015 In het voorjaar van 2015 heeft de kerngroep Engels een enquête gehouden onder de docenten Engels. 97 docenten hebben de enquête ingevuld. Het bevraagde onderwerp betrof

Nadere informatie

De verzekering aanvragen

De verzekering aanvragen De verzekering aanvragen 1 De verzekering aanvragen Inzicht in het acceptatieproces Met het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering neemt de verzekeraar uw financiële risico over voor het geval

Nadere informatie

Wil je een betaalde baan?

Wil je een betaalde baan? Ben je op zoek naar geschikt werk? Met de juiste belegeleiding weer snel aan de slag Wil je een betaalde baan? Individuele Plaatsing en Steun (IPS) Nadat ik zelf gestopt was met medicatie heb ik een terugval

Nadere informatie

HOE SLUIT U ONZE AOV?

HOE SLUIT U ONZE AOV? HOE SLUIT U ONZE AOV? Wij zijn Movir. Een inkomensverzekeraar met een eigen kijk op aov. Onze aandacht gaat vooral uit naar het voorkomen en oplossen van arbeidsongeschiktheid. DE VERZEKERING AANVRAGEN

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? 1 Wat u van ons mag verwachten bij arbeidsongeschiktheid Inleiding U hebt zich onlangs arbeidsongeschikt gemeld. Arbeidsongeschiktheid brengt zorgen met zich mee: in de eerste

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

HOE doen wij dat met uw aov?

HOE doen wij dat met uw aov? HOE doen wij dat met uw aov? medici zakelijk professionals ondernemers Anders denken over aov. Hoe doet u dat met uw aov? Wat is uw situatie? Speelt u op safe? Wat zijn uw risico s? Wat zijn uw ambities?

Nadere informatie

OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN

OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN Uitkomsten raadpleging KNMG Artsenpanel Onderzoek onder het KNMG Artsenpanel, uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 1 ONDERZOEK OPNEMEN GESPREKKEN + Soms willen patiënten

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

IN SAMENWERKING MET VAN WERKSTRESS NAAR MENTALE VEERKRACHT

IN SAMENWERKING MET VAN WERKSTRESS NAAR MENTALE VEERKRACHT IN SAMENWERKING MET VAN WERKSTRESS NAAR MENTALE VEERKRACHT INHOUD 1. Inleiding 2. Werkstress en uitval 2.1 Wat is de impact van werkstress? 2.2 Wat zijn de concrete oorzaken? 3. Signalering van werkstress

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. ondersteuning samenwerking. specialisten. Mei 2015

Onderzoeksresultaten. ondersteuning samenwerking. specialisten. Mei 2015 Onderzoeksresultaten ondersteuning samenwerking medisch specialisten Mei 2015 2 Aanleiding onderzoek Movir heeft TNS NIPO opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden en oplossingen om arbeidsongeschiktheiddoor

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Inleiding. En hoewel het er soms op lijkt dat je deze aspecten van het vak van nature hoort te beheersen, zijn er maar weinig docenten die dat kunnen.

Inleiding. En hoewel het er soms op lijkt dat je deze aspecten van het vak van nature hoort te beheersen, zijn er maar weinig docenten die dat kunnen. binnenwerk timemanagement:opmaak 1 24-07-2013 11:49 Pagina 3 Inleiding De werkdruk in het onderwijs is hoog. Er worden steeds nieuwe, vaak hogere, eisen gesteld. De administratieve druk is hoog en docenten

Nadere informatie

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen?

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Verslag van de resultaten van een enquête maart 2016 De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Enquête 5 3 Resultaten

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

ThermaCare: Onderzoek naar rug- en nekklachten bij werkende Nederlanders 2012.

ThermaCare: Onderzoek naar rug- en nekklachten bij werkende Nederlanders 2012. ThermaCare: Onderzoek naar rug en nekklachten bij werkende Nederlanders 2012. Samenvatting Ruim de helft van de werkende Nederlanders heeft regelmatig last van rug of nekpijn. Bijna een kwart zegt hierdoor

Nadere informatie

Presentatie Samenwerking Ergo Optima NN Inkomen

Presentatie Samenwerking Ergo Optima NN Inkomen Presentatie Samenwerking Ergo Optima NN Inkomen 1 Voorstellen Marja Opdam Willem Willems Joke Garos-Weekhout Hubert van der Planken Kenniscoordinator - Movir Arbeidsdeskundige - EMN Expertise Re-integratiebegeleider

Nadere informatie

Training Samen Zorgen voor (zorg)professionals

Training Samen Zorgen voor (zorg)professionals Het verhaal van Karin Bij een cliënt in de terminale fase kwam ik met mijn team steeds recht tegenover haar kinderen te staan. Wij deden er alles aan om het leven voor deze cliënt nog zo aangenaam mogelijk

Nadere informatie

ik wil een stap vooruit

ik wil een stap vooruit ik wil een stap vooruit wie we zijn > Elestia biedt hoogwaardige coaching & counselingdiensten aan Movir-verzekerden en hun inwonende gezinsleden. > Elestia is een samenwerkingsverband tussen arbeidsongeschiktheidsverzekeraar

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Present. Gezond en vitaal aan het werk

Present. Gezond en vitaal aan het werk Present Gezond en vitaal aan het werk Uw werkgever heeft naast de collectieve zorgverzekering ook Present afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea. Present biedt een compleet pakket aan diensten en maatregelen

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis VGZ Bedrijfszorgpakket Basis U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Snel aan de slag met talent!

Snel aan de slag met talent! Bent u op zoek naar een geschikte medewerker? Naar iemand die graag aan het werk wil? Snel aan de slag met talent! Laat Roads kosteloos de juiste match voor u vinden! Individuele Plaatsing en Steun (IPS):

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie

Inleiding. * Bron: DUO-onderzoek, 2012. Zie Bronnenlijst. TIMEMANAGEMENT VOOR LEERKRACHTEN 3

Inleiding. * Bron: DUO-onderzoek, 2012. Zie Bronnenlijst. TIMEMANAGEMENT VOOR LEERKRACHTEN 3 Inleiding De werkdruk in het onderwijs is hoog. Er worden steeds nieuwe, vaak hogere, eisen gesteld. De administratieve druk is hoog en leerkrachten hebben een veelheid aan taken buiten het lesgeven om.

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer De werkgever heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Leerplein055 doet onderzoek naar de wensen en behoeften van ouders over de inzet van online communicatie. Waarom dit onderzoek? Leerplein055 is de

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Emcart Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Korte samenvatting Over het algemeen zijn klanten tevreden over het leveren en het passen van de hulpmiddelden. Ook de deskundigheid en klantvriendelijkheid

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co

Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co 76 respondenten Cijfer algehele training 7 8 9 10 De deelnemers hadden beschikking over lesbrieven, hierin stond informatie over de bijeenkomsten

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 -

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 - Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs - 1 - Inhoudsopgave Inleiding Fys Optima, wie zijn we? Werkwijze Diensten en producten in leaflets Diensten en producten, korte omschrijving - 2 - Inleiding

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Nationale Enquête 'Werken in de Zorg' - de resultaten

Nationale Enquête 'Werken in de Zorg' - de resultaten Nationale Enquête 'Werken in de Zorg' - de resultaten Werknemers in de zorg geven hun mening over de zorg in Nederland. Nu en in de toekomst. Datum Auteur Status Versie Bestand 7 mei 2010 Concept 3.0 Nationale

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de vierde reeks SamenOud-dagen in Stadskanaal (15 april 2014), Veendam (17 april 2014) en Pekela (4 april 2014). De SamenOud-dagen zijn

Nadere informatie

Lifestyle coaching. Preventief uw leefstijl veranderen. - U staat er niet alleen voor. Waarom laten coachen? Wanneer laten coachen?

Lifestyle coaching. Preventief uw leefstijl veranderen. - U staat er niet alleen voor. Waarom laten coachen? Wanneer laten coachen? Lifestyle coaching Judith Jelsma - Pregenius Preventief uw leefstijl veranderen - U staat er niet alleen voor Waarom laten coachen? Leefstijl verandering of een aanpassing maken hierin is voor velen een

Nadere informatie

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc.

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support

INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support Beste meneer, mevrouw, Wij hebben uw partner gevraagd om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie Deze factsheet is geschreven door C. Leemrijse, I.C.S. Swinkels, en D. de Bakker van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt, NIVEL, februari 2007. Meerderheid van de Nederlanders

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen Projectnummer: 10126 In opdracht van: Het Parool ir. Hester Booi dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0474 Fax 020 251 0444 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL!

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! Aanleiding Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Alexander Concept

Aanmeldingsformulier Alexander Concept Voorkeur trainingsdatum: Stuurt u deze vragen geheel ingevuld en ondertekend aan ons terug. Wanneer wij dit formulier ontvangen hebben, nemen wij contact met u op om samen met u te bespreken of u klaar

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

Toestemming voor een onderzoek

Toestemming voor een onderzoek Toestemming voor een onderzoek Research Institute of Child Development and Education Universiteit van Amsterdam UvA minds Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind Universiteit van Amsterdam en Zilveren

Nadere informatie

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit!

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit! Fedecom Economische Barometer De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit! De Fedecom Economische Barometer over het 2 e kwartaal van 2015 laat een verslechtering zien van de orderportefeuille

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Taal & Rekenen ThiemeMeulenhoff

Taal & Rekenen ThiemeMeulenhoff Taal & Rekenen ThiemeMeulenhoff Aan: ThiemeMeulenhoff Door: MWM2 Onderzoek: Taal & Rekenen volgens MBO-respondenten Versie 1 Het auteursrecht van dit onderzoeksrapport berust bij ThiemeMeulenhoff. Het

Nadere informatie