GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken"

Transcriptie

1 GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken

2 2

3 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt werknemers én werkgevers uitdagingen, kansen en mogelijkheden. Helaas ervaren veel mensen stress door werkdruk. Ook levert de combinatie van werk en privé vaak spanning op. Dit kan resulteren in gezondheidsklachten met uitval als gevolg. Voor werkgevers heeft uitval van medewerkers een negatief effect op de productiviteit en werksfeer. Ervaring en recent onderzoek leren dat terugkerend kort ziekteverzuim vaak leidt tot langdurige uitval. Investeren in het voorkomen van stress draagt bij aan het verlagen van ziekteverzuim, het behoud van tevreden én vitale werknemers. Wat wij doen Gezond Werken Indigo Brabant richt zich op het tijdig signaleren en hanteren van stressklachten waardoor korte of langdurige uitval ten gevolge van stress voorkomen kan worden. We doen dit door een totaalpakket aan trainingen en coaching. Het product wordt altijd op-maat aangebodent. Samen met onze opdrachtgevers stellen we een passend traject op. Naast de bestaande modulen worden er ook brancheof bedrijfsspecifieke modulen ontwikkeld. Bijvoorbeeld gericht op veranderingen, klantcontact of zorg- en dienstverlening. Via een online leefstijlportaal kan men gebruik maken van o.a. testen, oefeningen of persoonlijke coaching. Aanvullend kunnen trainingen of workshops worden ingezet. Gezond Werken is er voor alle bedrijven en organisaties. Onze opdrachtgevers zijn werkgevers, managers en HRM afdelingen. Daarnaast werken wij samen met enkele verzuimverzekeraars, die onze producten in hun pakket hebben opgenomen. 3

4 Praktische informatie Organisaties kunnen gebruik maken van ons aanbod aan trainingen, cursussen of ondersteuning voor individuele medewerkers. Ook kan een pakket van producten worden samengesteld afgestemd op de behoefte van de organisatie. Onze trajecten starten uiteraard altijd met een verkennend gesprek met de opdrachtgever over welke aanbod het meest passend zouden zijn. Gedurende lange trajecten is er regelmatig contact en altijd volgt een evaluatie na afsluiting. Trainers Trainers, coaches en begeleiders werken allen als hulpverlener en hebben daarnaast ervaring in het geven van trainingen, voorlichting of groepswerk. Bij verschillende cursussen worden naast de trainers ook acteurs ingezet, die allen ervaring hebben in de hulpverlening én een aanvullende opleiding op acteergebied. Locatie Cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en adviesgesprekken kunnen op locatie bij uw eigen organisatie plaatsvinden. Ook kunnen bijeenkomsten verzorgd worden op een van onze de locaties. Kosten en financiering De kosten zijn afhankelijk van de vraag en het daarbij passende aanbod. Hierover vindt altijd van tevoren overleg plaats. Met sommige verzuimverzekeraars hebben wij afspraken. Collectiviteiten van ziektekostenverzekeraars kunnen tegemoet komen in de kosten, daarnaast biedt de aanvullende verzekering van medewerkers vaak een vergoeding voor preventieve activiteiten. Nadat in gezamenlijk overleg een aanbod is samengesteld en financieringsmogelijkheden zijn onderzocht maken wij een offerte op. 4

5 Gezond werken Basistrainingen ter voorkoming van ongezonde werkstress Incompany training voor werknemers gericht op het tijdig signaleren en hanteren van stressklachten waardoor korte of langdurige uitval ten gevolge van stress voorkomen kan worden. De trainingen zijn een eerste stap om geestelijk fit aan het werk te blijven. Een werkgever is opdrachtgever. Samen met de opdrachtgever wordt een training samengesteld die past bij de vraag, de cultuur en de mogelijkheden van de organisatie. Werkwijze In overleg worden de thema s bepaald en wordt een training samengesteld van één of meer bijeenkomsten. Thema s kunnen zijn: - basis stress voorkomen; oorzaken, signalen, aanpak; - assertiviteit en gesprektechniek; - time management en prioriteiten stellen; - anders denken over werk. De training is altijd afgestemd op de praktijk. Deelnemers gaan aan de slag met oefeningen die gericht zijn op hun dagelijkse werkzaamheden en leven. Aan de hand van voorbeelden en invullen van tests of planningen leren deelnemers klachten herkennen en leren ze wat hieraan te doen valt. Het kan zijn dat deelnemers gevraagd wordt vooraf informatie door te lezen en vragenlijsten in te vullen. Bij de trainingen wordt gebruik gemaakt van een reader met (achtergrond) informatie over het betreffende onderwerp. Ook kunnen acteurs worden ingezet om situaties zo goed mogelijk te kunnen oefenen. Duur: afhankelijk van de afgesproken training met een minimum van 3 uur Groepsgrootte: 6 tot 15 deelnemers 5

6 Geef jezelf gezond de tijd Training in timemanagement Een goede tijdsplanning en een goede controle op uw tijdsbesteding zijn belangrijke middelen om uw werk efficiënter te doen. In de training geef jezelf gezond de tijd leren deelnemers in minder uren meer te doen én bovendien een plezieriger en energieker werkbestaan te leiden. Deze training is geschikt voor mensen die zelf de planning van hun werk kunnen en moeten bepalen. Maar ook voor medewerkers in beroepen waarin plannen onmogelijk lijkt, is deze training zinvol. Zowel voor uitvoerende als voor leidinggevende medewerkers. Werkwijze In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod: - tijdbeheersing en tijdrovers - doelen en prioriteiten stellen - het leren maken van een efficiënte planning - gebruik maken van de eigen energiebalans - tips, smoezen en valkuilen Deelnemers gaan actief aan de slag om tijdrovers op te sporen en deze aan te pakken. In de training maakt men een effectieve en efficiënte planning én een plan van aanpak om anders om te gaan met tijd. Dit plan van aanpak kan de deelnemer desgewenst verder vormgeven met zijn of haar leidinggevende. Duur: afhankelijk van de afgesproken training met een minimum van 3 uur Groepsgrootte: 6 tot 15 deelnemers 6

7 Mindfulness Werken Deelnemers leren opmerkzaam te zijn op wat er in hen omgaat. En zich bewust te worden van de eigen gedachten en gevoelens. Om zo automatische gedachten te herkennen en ze niet zonder meer te geloven. Bovendien is de training er op gericht een houding aan te leren die helpt om onprettige gevoelens en gedachten die er zijn te accepteren. De nadruk ligt op het zijn, niet op het doen. Negatieve denkpatronen spelen een rol in het ontstaan van problemen. In de training leert men zich minder te vereenzelvigen met negatieve gedachten en gevoelens, zoals stress. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze methode werkzaam is bij verschillende psychische en lichamelijke klachten. Voorwaarden voor deelname zijn doorzettingsvermogen en de bereidheid om dagelijks 45 minuten aan de oefeningen te besteden. Oefeningen en voorbeelden worden aangepast een de werksituatie van de deelnemers. De training wordt begeleidt door twee ervaren, erkende mindfulness trainers. Duur 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en een kwartier Groepsgrootte: 6 tot 15 deelnemers Gezonde aandacht Kennismaken met mindfulness op het werk In deze workshop maken deelnemers kennis met aandachtgericht werken. Deelnemers leren korte, eenvoudige technieken om in dagelijkse bezigheden met meer aandacht te doen. Ook leert men pauzes en rustmomenten te gebruiken om met aandacht te ontspannen en het hoofd leeg maken. Duur: 1 tot 2 uur Groepsgrootte: in overleg 7

8 Gezonde werknemers? Vroeg gezien is goed gewerkt!; vroeg signaleren van stress voor leidinggevenden. Incompany training in vroegtijdige herkenning van stress -en burn-out klachten door de leidinggevende, waardoor ziekteverzuim en uitval bij werknemers voorkomen kan worden. Training geeft antwoord op vragen als: "Hoe herken ik stress bij mijn medewerkers? Kan ik iets doen om stress bij mijn medewerkers te voor- komen? Hoe zorg ik ervoor dat stress klachten bespreekbaar worden? Hoe help ik medewerkers omgaan met stress? Vaak merken leidinggevenden wel dat er iets aan de hand is met een medewerker. Vroegtijdig signaleren van patronen die kunnen duiden op ongezonde stress, kan voorkomen dat een medewerker uitvalt. Doelgroep Leidinggevenden en werkgevers Werkwijze Naast de benodigde theorieoverdracht is deze training vooral praktijkgericht. Door oefeningen worden de verschillende onderwerpen behandeld. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van praktijksimulatie met acteurs. De training leert deelnemers een werksfeer te creëren waarin het mogelijk is om vroegtijdig klachten of werkbelasting bespreekbaar te maken. Na de training hebben deelnemers: - Meer kennis van gespreksmethoden om stressklachten met medewerkers te bespreken - Vaardigheden om stress te herkennen bij medewerkers - Gesprekstechnieken geleerd om medewerkers te helpen in het omgaan met stress - Kennis van het maken van stappenplan samen met de medewerker. Bij de training wordt gebruik gemaakt van een reader Vroeg gezien is goed gewerkt. Duur: 4 uur Groepsgrootte: 6 tot 15 deelnemers 8

9 Workshops ter voorkoming van ongezonde werkstress Workshops geven werknemers praktische handvatten in het voorkomen ongezonde werkstress. De workshops bieden een korte indruk van de diverse onderwerpen en zijn goed toepasbaar in teamdagen, thema dagen etc. Werkwijze Een workshop is gericht op de praktijk van de deelnemers en kan gaan over: - Gezond werken - Ontspanning & Aandacht - Balans Werk & Privé - Tijd & Prioriteit - Durf & Assertiviteit Workshops vragen actieve deelname van de deelnemers. Duur: 1 tot 2 uur Groepsgrootte: in overleg 9

10 Kortdurende behandeling gericht op voorkomen of verkorten van verzuim Psychische problemen, ingrijpende levensgebeurtenissen kunnen maken dat medewerkers dreigen uit te vallen of minder goed functioneren in de werksituatie en/of privésituatie. Door kortdurende behandeling leert een medewerker hoe hij ondanks problemen of gebeurtenissen wel goed kan blijven functioneren. Behandeling van problematiek kan daarnaast of daarna noodzakelijk zijn. Werkwijze In maximaal 5 persoonlijke gesprekken analyseert de medewerker welke knelpunten er in de werksituatie voorkomen. De gesprekken zijn praktisch van aard en gericht op zaken waar men dagelijks tegenaan loopt. Voor de gesprekken wordt gebruik gemaakt van het KOP model. Duur maximaal 5 gesprekken Hulpverleners zijn SPV of preventiemedewerker Financieringsmogelijkheden: - Via aanvullende verzekering cliënt - Verzuimverzekering organisatie - Werkgever Dit aanbod kan in combinatie met andere producten deel uitmaken van een totaalpakket voor bedrijven 10

11 Fitinmind Fitinmind is digitaal leefstijlportaal om de mentale vitaliteit van medewerkers te stimuleren. Fitinmind geeft handvatten om mentale vitaliteit te spiegelen. Het handelt over alledaagse toepassingen van vitaliteit in relatie tot persoonlijke en professionele relaties. Fitinmind is niet zwaar op de hand, wel prikkelend. Het daagt bezoekers uit om daadwerkelijk in actie te komen. Werkwijze Deelnemers kunnen gebruik maken van het online leefstijlportaal wat bestaat uit: Specials, oefeningen, veel gestelde vragen en tests over: Werk & privé Identiteit & kracht Durf en assertiviteit Tijd & prioriteit Ontspanning en aandacht Lichaam en leefstijl Fitinmind kan een onderdeel zijn van een totaalpakket aan training en ondersteuning. 11

12 Interesse? Bent u geïnteresseerd in het aanbod, wilt u weten wat wij voor u of voor uw organisatie kunnen betekenen of vindt u het onderwerp waarover u informatie wilt niet in de brochure? Neem dan contact met ons op en leg uw vragen aan ons voor. Wij kijken samen met u hoe wij een passend en kwalitatief aanbod kunnen doen. Ook werken wij samen met andere organisaties waarnaar wij u kunnen verwijzen. Gezond Werken Indigo Brabant Telefoon: Websites: 12

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Minder Werkstress met de Werkplezier Weken

Minder Werkstress met de Werkplezier Weken Minder Werkstress met de Werkplezier Weken 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft er last van. Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten.

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Werkdruk en werkstress

Werkdruk en werkstress Werkdruk en werkstress Praktijkgids 3. Hulpmiddelen bij aanpak werkdruk Werkdruk en werkstress Praktijkgids 3. Hulpmiddelen bij aanpak werkdruk Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Richtlijnen voor de leidinggevende...

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

ONDERWIJSNIEUWSBRIEF Jaargang 10, nummer 3, juni 2014

ONDERWIJSNIEUWSBRIEF Jaargang 10, nummer 3, juni 2014 ONDERWIJSNIEUWSBRIEF Jaargang 10, nummer 3, juni 2014 IN DEZE UITGAVE: 1. Ziek door werkstress 2. Uit de praktijk: Workshop Betere sportprestaties door gezonde voeding 3. School mag speeltoestellen zelf

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie

file:///m /e-zines/email/wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei%202007.htm

file:///m /e-zines/email/wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei%202007.htm Vooraf Wanneer is reïntegratie geslaagd? Emancipatie in de werksituatie op haar weg terug? De bril van de reïntegratieconsulent. Aandachttraining, mindfulness, zen. Ziektewetuitkering via UWV? Voorschakeltraject

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken Bijlagen Werken aan morgen in de agrarische en groene sector Leren van koplopers over langer doorwerken november 2013 Gezondheidsonderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen Veilingdreef 29 4614 RX Bergen op Zoom T. 0164 27 38 04 info@dcenc.nl www.dcenc.nl Trainingsbrochure voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap Gratis Diverse moderne

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie