Onderzoeksresultaten. ondersteuning samenwerking. specialisten. Mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksresultaten. ondersteuning samenwerking. specialisten. Mei 2015"

Transcriptie

1 Onderzoeksresultaten ondersteuning samenwerking medisch specialisten Mei 2015

2 2 Aanleiding onderzoek Movir heeft TNS NIPO opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden en oplossingen om arbeidsongeschiktheiddoor problemen binnen vakgroepen van medisch specialisten te voorkomen en/of te beperken. Bij 1 op de 2 medisch specialisten die arbeidsongeschikt zijn door psychische aandoeningen zijn samenwerkingsproblemen tussen medisch specialisten en/of binnen de vakgroep de oorzaak, of het gevolg van arbeidsongeschiktheid.

3 3 Centrale vraag Herkennen medisch specialisten samenwerkingsproblemen en/of problemen binnen de vakgroep? Staan medisch specialisten open voor ondersteuning? Zo ja, welke en door wie? Als aov-specialistwil Movir weten of en hoe Movir medisch specialisten kan ondersteunen bij het optimaliseren van de samenwerking.

4 4 Rapportage resultaten TNS NIPO geeft in de volgende sheets de belangrijkste resultaten van het onderzoek weer. Voor dit onderzoek zijn alle medisch specialisten die bij Movir verzekerd zijn persoonlijk uitgenodigd. Overige medisch specialisten zijn via Beroepsorganisaties uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben er n=470 medisch specialisten deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan waren n=354 werkzaam in een maatschap, en n=116 in loondienst.

5

6 Inzichten De belangrijkste inzichten Vrijwel alle medisch specialisten in dit onderzoek hebben ervaring (weliswaar in een verschillende mate) met samenwerkingsproblemen in hun vakgroep. Deze problemen leiden voornamelijk tot stress, spanning en een slechte werksfeer, maar volgens de medisch specialisten niet direct tot uitval. Medisch specialisten staan open voor individuele ondersteuning en ondersteuning voor de vakgroep in zijn geheel. Onafhankelijke (externe) en deskundige coaching lijkt hen het meest effectief. Een meerderheid van de medisch specialisten vindt Movir een logische partij om ondersteuning aan te bieden wanneer het individu en/of de vakgroep deze ondersteuning in anonimiteit kan ontvangen. Daarnaast is het essentieel dat de ondersteuning onafhankelijk, deskundig en met volledige discretie en vertrouwelijkheid wordt geboden. Vakgroepen met vaak/geregeld samenwerkingsproblemen blijken een eenduidig profiel te hebben. Dit profiel onderscheidt zich van vakgroepen die zelden/nooit samenwerkingsproblemen ervaren. 6

7 1 Herkenning samenwerkingsproblematiek

8 Ruim vier op de tien medisch specialisten vinden dat er meer aandacht aan samenwerking besteed mag worden In hoeverre ervaart u wel eens samenwerkingsproblemen binnen uw vakgroep? vaak 4% geregeld 15% af en toe 47% zelden 28% nooit 4% nooit, maar heb dit wel bij andere vakgroepen gezien % 2% In hoeverre vindt u dat er meer of minder aandacht besteed dient te worden aan de onderlinge samenwerking binnen uw vakgroep zodat dit in de toekomst goed/beter zal verlopen? Er zou minder aandacht besteed mogen worden aan de onderlinge samenwerking Er wordt momenteel genoeg aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking Er zou meer aandacht besteed mogen worden aan de onderlinge samenwerking % 1% 57% 43% Zoals uit de bovenstaande cijfers blijkt is er slechts een zeer kleine groep die aangeeft dat samenwerkingsproblemen nooit voorkomen in hun vakgroep, wat de relevantie van het probleemgebied aangeeft. Daarnaast geeft een groep medisch specialisten aan dat er in hun vakgroep meer aandacht besteed zou mogen worden aan de onderlinge samenwerking. De een werkt harder dan de ander. Dat is op zich niet erg maar het moet niet te scheef lopen, dan kan dat problemen geven. Dan moet je elkaar kunnen aanspreken en dat is echt niet makkelijk. 8

9 Medisch specialisten geven openlijk en concreet aan waar de samenwerkingsproblemen vandaan komen Waar gaan/gingen deze samenwerkingsproblemen over? Wat waren/zijn de oorzaken van deze samenwerkingsproblemen? * Betrokkenheid/inzet 53% Botsende persoonlijkheden 42% Niet vakinhoudelijke communicatie 42% Hoge werkdruk 39% Taak- en rolverdeling 34% Niet iedereen zet zich even hard in 33% Vakinhoudelijke communicatie 23% Gebrek aan gemeenschappelijke visie 26% Planning 23% Men spreekt elkaar niet aan op afspraken/gedrag 25% Gelijkwaardigheid 20% Solisten vs. teamspelers 24% Financiële zaken 19% Te weinig veranderingsbereidheid 22% Keuze en toetreding nieuwe maten 11% Werk-privé verhouding niet in balans 19% anders, namelijk... 12% Fusie van ziekenhuizen 19% weet niet 1% Elkaar weinig gunnen 12% Medisch specialisten hebben een concreet beeld bij de vraag waar de samenwerkingsproblemen over gaan/gingen. Ze weten voor zichzelf de vinger op de zere plek te leggen. We zijn allemaal heel verschillend, dit heeft een voordeel als groep. Want een patiënt voelt zich altijd wel bij iemand prettig, maar in de samenwerking weet ik het niet zo goed, is best lastig. Ik bots meestal met de mensen op wie ik lijk. *In de grafiek zijn enkel de antwoorden opgenomen die door >10% genoemd zijn. 9

10 Verhoogde stress & spanning en slechte werksfeer dé gevolgen van samenwerkingsproblemen Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van deze moeizame/slechte samenwerking? * Als u samenwerkingsproblemen ervaart in uw vakgroep ( ) met wie bespreekt u dit dan? * Verhoogde stress/spanning 70% Met een (bevriende) collega uit de vakgroep 71% Slechte werksfeer 37% Met mijn partner 70% Vertrouwensbreuk Ziekte/uitval individuele maten Negatieve publiciteit 24% 14% 14% Met een vriend/familielid Met een (bevriende) collega buiten de vakgroep Met een externe coach Met de medische staf 20% 18% 40% 37% De patiëntveiligheid kan in gevaar komen 13% Ik bespreek dit met niemand 0% anders, namelijk... 21% anders, namelijk... 10% Dat een moeizame/slechte samenwerking tot verhoogde spanning, stress en een slechte werksfeer (kan) leiden wordt door de medisch specialisten erkend. Wanneer zij met samenwerkingsproblemen in hun vakgroep te maken hebben wordt er nog relatief weinig gebruik gemaakt van professionele hulp, zoals een externe coach of de medisch staf. Onderlinge irritaties komen wel eens voor, dit kan leiden tot een slechte werksfeer. In een vakgroep werk je veel harder. Het is geen werkweek van 48 of 40 uur. *In de grafiek zijn enkel de antwoorden opgenomen die door >10% genoemd zijn. 10

11 Botsende persoonlijkheden meest genoemde oorzaak voor de drie meest genoemde gevolgen Meest genoemde gevolgen Verhoogde stress/spanning Slechte werksfeer Vertrouwensbreuk Meest genoemde oorzaken 1. Botsende persoonlijkheden 2. Hoge werkdruk 3. Niet iedereen zet zich even hard in 1. Botsende persoonlijkheden 2. Niet iedereen zet zich even hard in 3. Hoge werkdruk 1. Botsende persoonlijkheden 2. Gebrek aan gemeenschappelijke visie 3. Solisten vs. teamspelers Onderscheidende oorzaken(significant vaker voor dit gevolg genoemd dan voor andere gevolgen) Werk-privé verhouding niet in balans Solisten vs. Teamspelers Elkaar weinig gunnen Groot aantal parttimers Men spreekt elkaar niet aan op gemaakte afspraken en\of gewenst gedrag Solisten vs. Teamspelers Elkaar weinig gunnen Fusie van ziekenhuizen Gebrek aan gemeenschappelijke visie Te weinig veranderingsbereidheid Elkaar weinig gunnen Vraag 170. Waar gaan/gingen deze samenwerkingsproblemen over? Vraag 180. Wat waren/zijn de oorzaken van deze samenwerkingsproblemen? Vraag 190. Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van deze moeizame/slechte samenwerking? 11

12 2 Ondersteuningsbehoefte en wensen

13 Medisch specialisten staan open voor ondersteuning Wanneer medisch specialisten aangeven in hoeverre zij denken dat hun maten hiervoor open staan, is dit percentage beduidend lager. Het is een gebruikelijk gegeven dat men zichzelf eerder als bovengemiddeld ervaart in vergelijking met anderen, wat eveneens hier naar voren komt. Wanneer we de antwoorden van medisch specialisten met vaak/geregeld samenwerkingsproblemen afzetten ten opzichte van het totaal blijkt dit verschil nog explicieter aanwezig te zijn. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door de opvatting dat hun maten hier wel eveneens niet positief tegenover zullen staan, net zoals zij zich gedragen tijdens andere samenwerkingsmomenten. Tijdens problemen wordt er van de ander minder flexibiliteit en goede wil verwacht. Wanneer het ondersteuning van de maatschap in zijn geheel betreft staan medisch specialisten met een leeftijd van 45 t/m 55 jaar hier positiever tegenover, het tegendeel is waar voor medisch specialisten ouder dan 55 jaar. Medisch specialisten jonger dan 45 jaar, vrouwen en maatschappen met minder dan 5 maten denken minder vaak dat hun maten openstaan voor ondersteuning van de maatschap in zijn geheel. individuele ondersteuning ondersteuning voor de maatschap in zijn geheel 56% 68% 89% 89% Steeds meer medisch specialisten staan open voor dit soort ondersteuning, zeker de jongere generatie. Een maat van me van mijn leeftijd doet aan coaching voor zichzelf om te achterhalen of hij op de goede weg zit. Sommigen gaan naar een coach voor een paar sessies, zodat je wordt geconfronteerd met hoe je in beweging bent en of het anders moet. Ik sta grotendeels/volledig open voor Mijn maten staan grotendeels/volledig open voor Vraag 250. In hoeverre staat u open voor individuele ondersteuning en/of ondersteuning voor de vakgroep in zijn geheel wanneer er samenwerkingsproblemen binnen uw vakgroep zijn? Vraag 260. In hoeverre denkt u dat uw maten openstaan voor individuele ondersteuning en/of ondersteuning voor de vakgroep in zijn geheel wanneer er samenwerkingsproblemen binnen uw vakgroep zijn? 13

14 Onafhankelijke, externe coach(ing) meest geschikt Individuele ondersteuning Meest effectieve manieren 1. (Onafhankelijke/externe) Coaching 2. Mediation (interne of externe bemiddelaar) Meest geschikte partijen 1. Externe coach (67%) 2. Mediator (43%) 3. Ervaren/gepensioneerde collega (36%) Binnen onze vakgroep hebben we de afspraak een externe coach in te zetten. We hebben daar nog geen gebruik van gemaakt. We gaan dat overigens in de komende maanden voor het eerst wél doen, aangezien we toch dreigen vast te lopen. we hopen allemaal op een herstel van een goed evenwicht binnen de vakgroep. Door de verdergaande vorming van aandachtsgebieden binnen de chirurgie, lopen de belangen niet altijd meer parallel van de verschillende aandachtsgebieden. Ondersteuning voor de vakgroep in zijn geheel Meest effectieve manieren 1. (Onafhankelijke/externe) Coaching 2. Mediation (externe deskundige) Meest geschikte partijen 1. Externe coach (68%) 2. Mediator (51%) 3. Organisatieadviseur (29%) 4. Ervaren\gepensioneerde collega (23%) 5. Medische staf (19%) Inzet externe coach die kennis van zaken heeft van samenwerkingsproblemen en in staat is het belang van ieder vakgroep lid in het vizier te houden. Daarnaast moet hij feedback kunnen geven op gedragingen die ondoelmatig of negatief zijn (met eventuele adviezen voor individuele trajecten) zonder het proces te laten escaleren, gevolgd door hulp bij inzicht krijgen in waar een vakgroep heen wil (ontwikkeling visie) en met welke afspraken c.q. stappen daar te komen. Vraag 210 en 230. Wat lijkt u de meest effectieve manier om u bij samenwerkingsproblemen in de vakgroep te ondersteunen? Vraag 220 en 240. Welke partijen zijn volgens u het meest geschikt om persoonlijke ondersteuning/ondersteuning voor de vakgroep in zijn geheel te bieden? *In de grafiek zijn enkel de antwoorden opgenomen die door >18% genoemd zijn. 14

15 Onafhankelijkheid, anonimiteit en deskundigheid zeer belangrijk Een externe coach/mediator wordt het meest genoemd als de meest geschikte partij voor ondersteuning bij samenwerkingsproblematiek in een vakgroep. Uit de open antwoorden blijkt dat het hierbij belangrijk is dat deze coach/mediator onafhankelijk is. Dit is te waarborgen door een externe coach/mediator in te zetten. Daarnaast wensen de medisch specialisten een bepaalde deskundigheid ten aanzien van de normale gang van zaken binnen een vakgroep. Om het coaching- of mediationtraject effectief te laten verlopen, is onafhankelijkheid en deskundigheid van de uitvoerende partij dus essentieel. Ten slotte is het van belang dat de medisch specialisten dit in anonimiteit kunnen aanvragen en ondergaan. Coaching of mogelijkheid van coaching door een externe partij (probleem definiëren, sparren en kijken naar de mogelijke oplossingsstrategieën). Het probleem is dat veel specialisten al zo druk zijn met de dagelijkse praktijk dat problemen vooruit worden geschoven of op de tweede plaats komen. laagdrempelig een coach benaderen zou uitkomst kunnen bieden en problemen in een vroege fase kunnen oplossen. Meest effectieve manier Problemen voorkomen door bewust dingen ter sprake te brengen: positief of negatief als vast agendapunt. Heidedag voor vakgroep met communicatietrainer. Persoonlijke coach met volledige geheimhouding (volledige anonimiteit), wellicht mediation. Bemiddelaar die naar iedereen luistert en dan bemiddelt tot een oplossing. Wel iemand met gezag. 15

16 3 Ondersteuning door Movir

17 Meerderheid vindt Movir een logische partij Aan de medisch specialisten, die bekend zijn met Movir, is gevraagd of zij Movir een logische partij vinden om individuele ondersteuning en/of ondersteuning voor de vakgroep in zijn geheel te bieden. Hierbij werd wel expliciet vermeld dat de ondersteuning vanuit een onafhankelijke partij wordt aangeboden zonder dat Movir hiervan op de hoogte wordt gesteld. In hoeverre vindt u Movir een logische partij voor [ ] (Een mogelijk voorbeeld van ondersteuning is: het aanbieden van een onafhankelijke en deskundige coach om als klankbord te fungeren zonder dat Movir hierover wordt ingelicht)? (Zeker) Wel Neutraal (Zeker) Niet Individuele ondersteuning 71% 22% 7% Ondersteuning voor de vakgroep in zijn geheel 59% 32% 10% 17

18 Inspringen waar nodig en saamhorigheid belangrijke aspecten om goed samen te werken Welke van onderstaande aspecten vindt u van belang als het gaat om goed samenwerken binnen een vakgroep? Gezamenlijk streven naar kwaliteit, gedeelde inzet, vrijheid en autonomie. Collega's springen in/nemen elkaars werk waar 58% Er is sprake van saamhorigheid binnen de vakgroep 55% Collega's behandelen elkaar vanuit gelijkheid Er is een taak- en rolverdeling Er zijn afspraken over de rechten en plichten Overleg over patiënten/overdragen dossiers Het hebben van dezelfde visie Collega's spreken elkaar aan op gemaakte afspraken 31% 31% 25% 15% 14% 49% Wij willen als vakgroep uitdragen dat we goede zorg, opleiding en onderzoek willen leveren. De vakgroep geeft het benodigde saamhorigheidsgevoel hiervoor en de mogelijkheid om in te springen waar nodig Collega's spreken elkaar aan op gewenst gedrag 12% Er zijn afspraken over de onderlinge communicatie 4% Er zijn afspraken gemaakt over verzuim anders, namelijk... weet niet 3% 2% 0% Groepsgevoel, samen problemen oplossen en samen opleiden en het werk verdelen. 18

19 Verschil in persoonlijkheid en hoge werkdruk vermoeilijken de samenwerking Welke van onderstaande aspecten zorgen er volgens u voor dat de samenwerking binnen een vakgroep lastiger verloopt? Persoonlijkheid speelt een belangrijke rol. Samenwerking binnen vakgroepen kan verstoord worden door individuen en hierbij speelt persoonlijkheid belangrijke rol. Verschillende persoonlijkheden binnen de vakgroep 48% De werkdruk is hoog 47% Niet iedereen zet zich even hard in Men spreekt elkaar niet aan op afspraken/gedrag Er is discussie over financiële zaken Er is geen formeel leider binnen de vakgroep 19% 17% 42% 40% Verschillende persoonlijkheden leidt soms tot verschillende stijlen van communiceren, waardoor conflicten kunnen dreigen. Geen vaste momenten voor niet vakinhoudelijk overleg 11% Geen vaste momenten voor vakinhoudelijke overleg Er is (zijn) (een) collega('s) die langere tijd ziek is (zijn) Samenwerking tussen jongere en oudere collega's anders, namelijk... weet niet 9% 7% 7% 8% 1% De problematiek wordt wel bespreekbaar gemaakt maar vervolgens ontbreekt het aan het elkaar aanspreken in het dagelijks werk. Met andere woorden: de goede wil is er wel, maar onder de werkdruk zaken nakomen is moeilijker, en dat kan spanning geven op langere termijn. 19

20 4 De samenwerking optimaliseren

21 Frequentie (niet) vakinhoudelijke overleg belangrijkste voorspellers afname samenwerkingsproblemen Uit onderstaande tree-analysis kan worden opgemaakt dat wanneer medisch specialisten binnen de vakgroep frequent met elkaar zowel vakinhoudelijk als niet vakinhoudelijk overleggen, de kans op samenwerkingsproblemen afneemt. Frequent overleg met elkaar is dus zeer belangrijk voor een effectieve (probleemloze) samenwerking. In de tree-analyse hieronder ziet u allereerst op totaal niveau (alle medisch specialisten uit het onderzoek) hoeveel procent vaak/geregeld samenwerkingsproblemen in hun vakgroep ervaren (namelijk 20%). Vervolgens is er onderzocht wat de meest invloedrijke variabelen zijn op de frequentie van samenwerkingsproblemen. Hieruit blijkt dat dit percentage afneemt wanneer vakgroepen frequent vakinhoudelijk en niet vakinhoudelijk overleg hebben (zie de groene vlakken). Op totaal niveau geeft 20% aan dat in hun vakgroep samenwerkingsproblemen vaak/geregeld voorkomen. Totaal In mijn vakgroep komen samenwerkingsproblemen vaak/geregeld voor 20% Uit de analyse blijkt dat vakgroepen die 1 x per week of vaker vakinhoudelijk overleg hebben, minder vaak vaak/geregeld samenwerkingsproblemen hebben. 1 x per week of vaker vakinhoudelijk overleg In mijn vakgroep komen samenwerkingsproblemen vaak/geregeld voor 15% Minder dan 1 x per week vakinhoudelijk overleg In mijn vakgroep komen samenwerkingsproblemen vaak/geregeld voor 33% Wanneer een vakgroep dan tevens 1 x per week of vaker niet vakinhoudelijk overleg heeft, is de kans nog kleiner op vaak/geregeld samenwerkingsproblemen. 1 x per week of vaker niet vakinhoudelijk overleg In mijn vakgroep komen samenwerkingsproblemen vaak/geregeld voor 12% Minder dan 1 x per week niet vakinhoudelijk overleg In mijn vakgroep komen samenwerkingsproblemen vaak/geregeld voor 17% 21

22 Probleemloos samenwerken is gerelateerd aan meerdere omgangsaspecten Op welke manier werkt u met elkaar samen binnen uw vakgroep? (Percentage dat het met deze stelling (grotendeels) eens is) In mijn vakgroep hebben we een open cultuur 12% 88% In mijn vakgroep is onze samenwerking prettig 28% 99% In mijn vakgroep is onze samenwerking effectief In mijn vakgroep hebben we een vriendschappelijke relatie met elkaar 25% 21% 68% 93% vakgroepen met zelden of nooit samenwerkingsproblemen vakgroepen met vaak/geregeld samenwerkingsproblemen In mijn vakgroep geven we elkaar geregeld werkgerelateerde feedback 35% 81% In mijn vakgroep geven we elkaar geregeld persoonlijke feedback 26% 54% Er blijken grote verschillen te zijn in de evaluatie van de omgangsaspecten tussen medisch specialisten die zelden/nooit en vaak/geregeld samenwerkingsproblemen in hun vakgroep ervaren. Hieruit blijkt dat samenwerkingsproblemen samengaan met een verscheidenheid aan aspecten. 22

23 KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP MOVIR.NL OF BEL

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Rapportage 1-meting Juni 2017

Rapportage 1-meting Juni 2017 Rapportage 1-meting Juni 2017 Doel Doel van de evaluatie is meer inzicht te krijgen in hoe de medewerkers bij NS het output-gerelateerd werken ervaren en of deze beleving is veranderd in het afgelopen

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek

Formulier functioneringsgesprek Formulier functioneringsgesprek Naam medewerker : Datum voorgaand gesprek : Functie : Gespreksdatum : Naam leidinggevende : >1 Evaluatie werkafspraken vorige functioneringsgesprek > 2 Inzet & instelling

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK Bron: TNS NIPO Drs. R. Hoffius Drs. I.N. Hento november 2004 Bureau AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.: 071 512 49 03 Fax: 071

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Bronnen van stress Persoonlijkheidskenmerken en coping (= wijze van omgaan met of reageren op stress) Effecten van stress

Bronnen van stress Persoonlijkheidskenmerken en coping (= wijze van omgaan met of reageren op stress) Effecten van stress WORK EXPERIENCE SCAN VANDERHEK METHODOLOGISCH ADVIESBUREAU Voor elk bedrijf is het van belang de oorzaken van stresserende factoren zo snel mogelijk te herkennen om vervolgens het beleid hierop af te kunnen

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Zingeving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Zingeving (QZN) 2 Mens-zijn betekent verantwoordelijkheid nemen: het je ervan bewust zijn

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Inleiding Aandacht is een essentieel onderdeel in de zorg. Aandacht voor de patiënt en de zorgverlener vergroot de vitaliteit, de effectiviteit en de kwaliteit

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl. Geluk op de werkplek. Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016

Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl. Geluk op de werkplek. Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016 Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl Geluk op de werkplek Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016 Inleiding Mensen die gelukkig zijn in hun werk zijn gezonder, creatiever, innovatiever en

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat:

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: - tevreden cliënten - tevreden medewerkers - financieel gezond Gezond samen werken

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning LoopbaanIndicator Voor een duurzame loopbaanplanning 1. Inleiding LoopbaanIndicator wordt ingezet om alle relevante waarden rondom menselijke inzetbaarheid gestructureerd en genormeerd in kaart te brengen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer Stress uit de bouw Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress Informatie voor de werknemer In de bouw wordt hard gewerkt, geen project verloopt hetzelfde.

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

"50+ in Europe" Enquête onderzoek naar de leefsituatie van 50-plussers in Europa. Zelf in te vullen vragenlijst

50+ in Europe Enquête onderzoek naar de leefsituatie van 50-plussers in Europa. Zelf in te vullen vragenlijst Huishouden ID 1 4 0 0 Persoon ID Datum interview : Interviewer ID: Voornaam respondent: Volgnummer: "50+ in Europe" Enquête onderzoek naar de leefsituatie van 50-plussers in Europa 2006 Zelf in te vullen

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

Hoi Hans, Hieronder tref je de scores aan

Hoi Hans, Hieronder tref je de scores aan Hoi Hans, Zoals afgesproken tref je hieronder een verslag van mijn werkzaamheden in Z. Zoals bekend ben ik de eerste 4 keer ingegaan op: aspecten van het jongerenwerk op het gebied van visieontwikkeling,

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Toelichting werkklimaatonderzoek

Toelichting werkklimaatonderzoek Living Group Work Climate Inventory Toelichting werkklimaatonderzoek In het kader het leef- en werkklimaatonderzoek in uw instelling wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De resultaten kunnen

Nadere informatie

Oefenvragen - Human Resource Management A Module Advies, coaching en mediation

Oefenvragen - Human Resource Management A Module Advies, coaching en mediation 1. HR treedt doorgaans op als intern adviseur voor managers en medewerkers. Welke risico s loopt men hierbij? A. Dat men te maken krijgt met een situatie waarin manager en medewerker tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset Jeugdzorg 7 juni 2013 RAPPORTAGE totaalset Resultaten voordezorg.nl Zes jeugdzorgorganisaties hebben meegedaan aan voordezorg.nl. Medewerkers hebben antwoord gegeven op de vragen: Hoe denkt u over uw werk?

Nadere informatie

OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN

OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN Uitkomsten raadpleging KNMG Artsenpanel Onderzoek onder het KNMG Artsenpanel, uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 1 ONDERZOEK OPNEMEN GESPREKKEN + Soms willen patiënten

Nadere informatie

Hoe kan het dat mijn collega van dezelfde afdeling een ander OCAI-profiel van onze organisatie krijgt?

Hoe kan het dat mijn collega van dezelfde afdeling een ander OCAI-profiel van onze organisatie krijgt? Veelgestelde vragen Over de uitslag Hoe kan het dat mijn collega van dezelfde afdeling een ander OCAI-profiel van onze organisatie krijgt? De test meet hoe u de werkcultuur beoordeelt in uw organisatie.

Nadere informatie

CoachWijzer Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding

CoachWijzer Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding Naam: Datum: Bert van Rossum 9 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... De uitslag van Bert van Rossum... Toelichting coach- en begeleidingsvoorkeur...

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid Achtergrond informatie Quickscan Bevlogenheid Bezoek onze website op Twitter mee via @Activeliving93 Linken? Linkedin.com/company/active-living-b.v. Bezoekadres Delta 40 6825 NS Arnhem Altijd ~ Overal

Nadere informatie

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum:

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum: Werkbeleving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.07.2015 Bea Voorbeeld / 16.07.2015 / Werkbeleving (QWBN) 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Beste Wilma, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij hebt

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer Preventie van werkdruk in de bouwsector Werknemer Inhoud Wat is werkdruk/stress? Welke factoren bevorderen stress op het werk? Hoe herken ik stress-symptomen bij mezelf? Signalen van een te hoge werkdruk

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

Goed werkgeverschap en Goed werknemerschap

Goed werkgeverschap en Goed werknemerschap en Goed werknemerschap Presentatie Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, Opzet van de presentatie 1. Achterliggend onderzoek van TNO Onderzoek naar de stand van zaken Onderzoek naar determinanten

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

boeien stoeien groeien

boeien stoeien groeien Opgesteld door: S. van Rooijen STUDIEDAG 110915 - HIPPE JIPPE KINDERDAGVERBLIJF 1 SAMENWERKEN Werkplezier maak je voor een groot deel samen en voor een groot deel zelf. Een goed draaiend team en een prettige

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Medische Psychologie

Medische Psychologie Medische Psychologie Inleiding Deze brochure geeft u informatie over de afdeling Medische Psychologie van Zuyderland Medisch Centrum. Aan de orde komt onder meer: Met welke klachten en vragen kan iemand

Nadere informatie

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager 1 Executive Leadership Foundation - ELF 2005-2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits netjes de bron wordt vermeld Lastige dingen

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Informatie, werkwijze en de meest gestelde vragen over mediation.

Informatie, werkwijze en de meest gestelde vragen over mediation. Informatie, werkwijze en de meest gestelde vragen over mediation. 1. Wat is mediation? Mediation is een door een mediator begeleid gespreksproces, waarin de betrokken partijen zelf verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

ik wil een stap vooruit

ik wil een stap vooruit ik wil een stap vooruit wie we zijn > Elestia biedt hoogwaardige coaching & counselingdiensten aan Movir-verzekerden en hun inwonende gezinsleden. > Elestia is een samenwerkingsverband tussen arbeidsongeschiktheidsverzekeraar

Nadere informatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Orbis Revalidatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Orbis Revalidatie Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Orbis Revalidatie Inleiding U bent doorverwezen naar het Multidisciplinair aspecifiek rugpijnteam (MARS) bij Orbis Revalidatie. Binnen dit team wordt

Nadere informatie

Burn-out Traject begeleiding

Burn-out Traject begeleiding F o l d e r Burn-out Traject begeleiding Burn-out Aanpak en Preventie ter voorkoming van langdurige uitval Het leven stelt voortdurend bepaalde eisen aan de mens. Werk is in veel gevallen het levensgebied

Nadere informatie

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 De meeste

Nadere informatie

Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 2008 2010

Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 2008 2010 Whitepaper Evaluatie Preventieprogramma Dierenartsen 2008 2010 Het bevorderen van het welzijn van de dierenarts door middel van bewustwording en verandering van gedrag Movir nv Brugwal 1 3432 NZ Nieuwegein

Nadere informatie

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling 13 januari 2014 Uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu www.overheidinnederland.nl

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur Inleiding Sociaal Medisch Overleg (SMO) is een gestructureerd en multidisciplinair overleg over individuele casuïstiek tussen het management en diens adviseur(s) aangaande verzuim en re-integratie. Deelnemers

Nadere informatie

Vitaliteit voor de zorg

Vitaliteit voor de zorg Vitaliteit voor de zorg Wat kun je als professional doen? V&VN 2 oktober 2013 Anouk ten Arve, programma manager 1 Stichting IZZ van werknemers en werkgevers in de zorg Stichting IZZ Stichting met twee

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2006

BedrijfsGezondheidsIndex 2006 BedrijfsGezondheidsIndex 2006 Op het werk zijn mannen vitaler dan vrouwen Mannen zijn vitaler en beter inzetbaar dan vrouwen. Dit komt mede doordat mannen beter omgaan met stress. Dit blijkt uit de jaarlijkse

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Workshop verantwoordelijkheid Just Culture Symposium 8 maart 2013 HUFAG & VNV

Workshop verantwoordelijkheid Just Culture Symposium 8 maart 2013 HUFAG & VNV Workshop verantwoordelijkheid Just Culture Symposium 8 maart 2013 HUFAG & VNV Inleiding Bij de invoering van een Just Culture in een organisatie spelen verschillende aspecten een rol. De workshops die

Nadere informatie

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek artsenbezoek De rol van emotie bij een bezoek aan de medisch specialist in opdracht van Zilveren Kruis 1 Onderzoeksverantwoording Onderzoek Artsenbezoek Doel onderzoek TNS NIPO heeft in opdracht

Nadere informatie

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 ALGEMEEN 1 Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1 SOORTEN MEDIATION TRAJECTEN 2 Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 WERKWIJZE MEDIATION 3 Aanmelding 3 Intake 3 Eerste

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie