Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!"

Transcriptie

1 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv / 5 = g Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! Datum Eerlijkheid/openheid 1 Ik ben in staat contact te leggen met medewerkers volgens de visie van de drie ballonnen, waardoor open communicatie ontstaat 2 Ik ben open over eigen leerdoelen en maak ontwikkeling/stagnatie zichtbaar 3 Ik ben in staat op een prettige manier met teamleden te communiceren 4 Ik ben zelf een rolmodel in het open en eerlijk elkaar tegemoet treden 5 Ik ben in staat voor mijn eigen mening uit te komen 6 Ik ben in staat eerlijk voor gemaakte fouten uit te komen Professionaliteit 7 Ik ben in staat contact te maken met ouders/klanten volgens de visie van De Drie Ballonnen 8 Ik ben in staat contact te maken met kinderen volgens de visie van De Drie Ballonnen 9 Ik ben in staat integer om te gaan met privacygevoelige informatie 10 Ik ben in staat vragen van anderen te beantwoorden of hen door te verwijzen naar de afdeling in de organisatie waar deze hoort. 11 Ik ben in staat informatie in grote lijnen te analyseren 12 Ik ben in staat met alle medewerkers om te gaan en/of hen aan te sturen 13 Ik ben in staat tijdig hulp te vragen 14 Ik ben in staat aan de slag te gaan met leerdoelen uit beoordelingsgesprekken 15 Ik geef feedback op een constructieve manier 16 Ik ben in staat zelfstandig, gefundeerd en constructief mijn eigen mening tav de organisatie te geven 17 Ik ben in staat op een professionele manier om te gaan met social media

2 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 2 van 6 18 Ik toon betrokkenheid bij privéaangelegenheden van medewerkers/collega's (overlijden, trouwen, bevallen) Plannen en organiseren 19 Ik ben in staat prioriteiten te stellen in de werkzaamheden 20 Ik ben in staat opvolging door te voeren na gevoerde gesprekken 21 Ik ben in staat input vanuit de organisatie te analyseren en acties te formuleren 22 Ik ben in staat in samenspraak met anderen werkzaamheden te plannen en organiseren 23 Ik zorg voor goede voorbereiding van besprekingen Flexibiliteit 24 Ik ben in staat om samen te werken met allerlei type medewerkers 25 Ik stel mij flexibel op tav mijn werktijden 26 Ik ben in staat geplande werkzaamheden voor de dag aan te passen indien andere zaken prioriteit behoeven 27 Ik kan omgaan met werkdruk en ben in staat minder belangrijke zaken door te schuiven naar een later tijdstip 28 Ik kan flexibel omgaan met onverwachte gebeurtenissen en werkzaamheden Uitdrukkingsvaardigheid/communicatie 29 Ik ben in staat externen op correcte wijze te informeren (telefonisch, schriftelijk, per mail) Ik ben in staat contact met ouders/klanten te onderhouden volgens de visie van de drie ballonnen (niet voor functie huishoudelijk 30 medewerker) 31 Ik ben in staat zelfstandig en volgens de visie van de drie ballonnen klachten te behandelen 32 Ik ben in staat op een prettige manier met collega's en/of medewerkers te communiceren Verantwoordelijkheid 33 Ik ben in staat verantwoordelijkheid te nemen in het documenteren van eigen taken/werkzaamheden 34 Ik ben in staat effectief te rapporteren 35 Ik heb een actieve en constructieve houding tijdens vergaderingen/besprekingen 36 Ik geef het goede voorbeeld in kledingbeleid 37 Ik draag bij aan het onderhouden van het kwaliteitsstelsel 38 Ik neem de verantwoordelijkheid voor het goed onderhouden van de eigen accommodatie/werkplek/materialen 39 Ik draag bij aan een positief werkklimaat.

3 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 3 van 6 40 Ik neem verantwoordelijkheid voor het uitdragen van de visie van de drie ballonnen en spreek collega's hier zonodig op aan 41 Ik ben in staat verantwoordelijkheid te nemen voor het goed uitvoeren van mijn werkzaamheden 42 Ik heb kennis van mijn werkinstructies en pas ze toe 43 Ik draag bij aan de kwaliteit van de materialen op eigen locatie/werkplek Samenwerking 44 Ik ben in staat om op een prettige manier feedback te geven aan eigen leidinggevende 45 Ik ben in staat om op een prettige manier feedback te geven aan collega 46 Ik sta open voor feedback van medewerkers 47 Ik ben bereid een inspanning te leveren ten aanzien van gezamenlijke doelen 48 Ik ben bereid collega's te helpen 49 Ik heb een prettige manier van samenwerken waardoor collega's op mij kunnen rekenen 50 Ik bereid om minder populaire taken uit te voeren ter bevordering van de samenwerking Inhoudelijke kennis 51 Ik ben in staat mijn kennis op pijl te houden 52 Ik ben in staat gemis aan kennis te signaleren en te anticiperen 53 Ik ben in staat mijn kennis toe te passen 54 Ik ben in staat mijn behoefte aan kennisvermeerdering op beroepsrelevant gebied aan te geven 55 Ik neem serieus deel aan opleidingsmogelijkheden (niet voor functie huishoudelijk medewerkers) Reflectief vermogen 56 Ik ben in staat naar mijn eigen functioneren te kijken 57 Ik ben in staat feedback op mijn eigen functioneren te ontvangen en te aanvaarden 58 Ik ben in staat te onderkennen waar leerdoelen liggen 59 Ik ben in staat zaken die niet goed gaan te herstellen en/of hulp te vragen 60 Ik heb inzicht in mijn valkuilen en ben mij hiervan bewust 61 Ik ben in staat verbeteracties door te voeren op basis van wat collega's aangeven Overdracht van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten

4 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 4 van 6 62 Ik spreek collega's aan op omgangsvormen volgens de visie van de drieballonnen (gebruik social media) 63 Ik benader mijn collega's met respect 64 Ik uit me positief over de organisatie naar externen 65 Ik ben in staat mijn kennis op een duidelijke manier over te brengen 66 Ik ben in staat een band op te bouwen met nieuwe medewerkers binnen de organisatie Probleem oplossend vermogen 67 Ik ben in staat conflicten bij collega's te signaleren 68 Ik ben in staat conflicten bespreekbaar te maken met de betrokken partijen volgens de visie 69 Ik ben in staat doeltreffend actie te ondernemen op een gesignaleerd conflict bij collega's om samenwerking te verbeteren 70 Ik ben in staat behoeftes/klachten van ouders/klanten te signaleren (nvt voor functie huishoudelijk medewerker) 71 Ik ben in staat behoeftes/klachten van ouders/klanten te analyseren (nvt voor functie huishoudelijk medewerker) 72 Ik ben in staat effectieve acties te ondernemen bij klachten/behoeftes van ouders/klanten of ze te verwijzen 73 Ik ben in staat bij conflicten van collega's doelgericht bij te dragen aan een oplossing Ik ben in staat klachten van ouders/klanten doelgericht op te lossen volgens de visie of te verwijzen (nvt voor functie huishoudelijk 74 medewerker) 75 Ik ben staat om te gaan met de uitdagingen voortkomend uit mijn werkzaamheden, kansen te benutten en problemen op te lossen Aanvullende competenties functie Adjunct-directeur 76 Ik ben in staat medewerkers te coachen in het open en eerlijk met elkaar omgaan 77 Ik ben in staat op een rustige en professionele manier een slechtnieuwsgesprek te voeren (inzake mishandeling etc) 78 Ik ben in staat mijzelf te profileren als leidinggevende van de vestiging volgens de visie van DDB 79 Ik ben in staat gebruik te maken van de talenten van medewerkers 80 Ik ben in staat ziektebeleid uit te voeren volgens het beleid van DDB 81 Ik toon betrokkenheid bij privéaangelegenheden van medewerkers (overlijden, trouwen, geboorte) 82 Ik ben in staat om de POP-cyclus voor alle eigen medewerkers uit te voeren 83 Ik draag zorg voor goede voorbereiding van vergaderingen, houd de lijn vast en zorg voor verwerking/terugkoppeling 84 Ik ben in staat derden te informeren over nieuwe ontwikkelingen en beleidsveranderingen

5 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 5 van 6 85 Ik ben in staat medewerkers op een professionele manier aan te spreken op hun ziekteverzuim 86 Ik weet medewerkers te motiveren om zich extra in te zetten (extra werken, pers bel andere dag werken etc) Ik weet de informatie uit functioneringsgesprekken te analyseren en om te zetten in een gezamenlijk plan voor de ontwikkeling van het 87 team 88 Ik spreek mt-leden aan op hun verantwoordlijkheid tav het onderhouden van de groep en algemene ruimte 89 Ik stuur mtleden in het onderhoud van de locatie 90 Ik ben in staat een langdurig zieke te begeleiden en zorg te dragen voor het reïntegratieproces 91 Ik ben in staat ontevredenheid te signaleren en aan te sturen op het verbeteren van de sfeer 92 Ik ben in staat veranderingen tav personele bezetting te onderbouwen 93 Ik ben in staat in de praktijk medewerkers te trainen 94 Ik ben in staat een band op te bouwen met nieuwe medewerkers binnen De Drie Ballonnen 95 Ik ben in staat om op een opbouwende manier beoordelingsgesprekken te voeren 96 Ik ben in staat om op een opbouwende manier functioneringsgesprekken (POP) te voeren Aanvullende competenties functie Hoofd Administratie 97 Ik ben in staat medewerkers te coachen in het open en eerlijk met elkaar omgaan 98 Ik ben in staat op een rustige en professionele manier een slechtnieuwsgesprek te voeren? 99 Ik ben in staat mijzelf te profileren als leidinggevende van de afdeling volgens de visie van DDB 100 Ik ben in staat gebruik te maken van de talenten van medewerkers 101 Ik ben in staat ziektebeleid uit te voeren volgens het beleid van DDB 102 Ik ben in staat bij ziekte van werknemers een inschatting te maken of ziekte werk gerelateerd is of niet 103 Ik ben in staat om de POP-cyclus voor alle eigen medewerkers uit te voeren 104 Ik draag zorg voor goede administratieve verwerking van ziekmeldingen 105 Ik draag zorg voor goede voorbereiding van vergaderingen, houd de lijn vast en zorg voor verwerking/terugkoppeling 106 Ik ben in staat medewerkers op een professionele manier aan te spreken op hun ziekteverzuim 107 Ik weet medewerkers te motiveren om zich extra in te zetten (extra werken, pers bel andere dag werken etc)

6 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 6 van Ik weet de informatie uit functioneringsgesprekken te analyseren en om te zetten in een gezamenlijk plan voor de ontwikkeling van het team 109 Ik ben in staat een langdurig zieke te begeleiden en zorg te dragen voor het reïntegratieproces 110 Ik ben in staat ontevredenheid te signaleren en aan te sturen op het verbeteren van de sfeer 111 Ik ben in staat veranderingen tav personele bezetting te onderbouwen 112 Ik ben in staat in de praktijk medewerkers te trainen 113 Ik ben in staat een band op te bouwen met nieuwe medewerkers binnen De Drie Ballonnen 114 Ik ben in staat om op een opbouwende manier beoordelingsgesprekken te voeren 115 Ik ben in staat om op een opbouwende manier functioneringsgesprekken (POP) te voeren Aanvullende Competenties functie kwaliteitsmedewerker 116 Ik ben in staat medewerkers te coachen in het open en eerlijk met elkaar omgaan 117 Ik ben in staat op een rustige en professionele manier een slechtnieuwsgesprek te voeren (inzake mishandeling etc) 118 Ik ben in staat gebruik te maken van de talenten van medewerkers 119 Ik ben in staat om de POP-cyclus voor alle eigen medewerkers uit te voeren 120 Ik draag zorg voor goede voorbereiding van vergaderingen, houd de lijn vast en zorg voor verwerking/terugkoppeling 121 Ik ben in staat in de praktijk medewerkers te trainen 122 Ik ben in staat een band op te bouwen met nieuwe medewerkers binnen De Drie Ballonnen 123 Ik ben in staat om op een opbouwende manier beoordelingsgesprekken te voeren 124 Ik ben in staat om op een opbouwende manier functioneringsgesprekken (POP) te voeren Hieronder ruimte om opmerkingen te plaatsen:

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Medewerkertevredenheidsonderzoek Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf Medewerkertevredenheidsonderzoek Uit thema 4 (Binden & Boeien van medewerkers) van de Denktank Slimmer Scholen

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Pedagogisch Werker

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN 1 2 3 4 5 A Samen werken (spelen) Hierbij is het samenwerken nog vooral doel en nog geen middel. Er is nog geen sprake van taakdifferentiatie. De taak ligt vooraf

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Leidinggeven aan inzetbaarheid -

Leidinggeven aan inzetbaarheid - Md d voorjaar 2015 20 Francel Vos en Anneke Timmer Leidinggeven aan inzetbaarheid - het belang van richting, ruimte en ruggenspraak Direct leidinggevenden spelen een cruciale rol in de verduurzaming van

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken

De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken PRAKTIJKMANAGEMENT De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken Mr. M. Jongebreur- Ruskamp Praktijk- en personeelsadviseur P.P.M. Partner in Praktijkmanagement J.M. Vinke Trainer personeelsmanagement,

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Toelichting op de kwalificatiekaarten Teamleider/Leidinggevende bevers, welpen, scouts. Scouting Academy

Toelichting op de kwalificatiekaarten Teamleider/Leidinggevende bevers, welpen, scouts. Scouting Academy Toelichting op de kwalificatiekaarten Teamleider/Leidinggevende bevers, welpen, scouts Scouting Academy Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Toelichting op de kwalificatiekaart... 3 1.3

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie