pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans"

Transcriptie

1 pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

2 In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor hen en in hoeverre zijn ze hier tevreden over? Welke factoren beïnvloeden de persoonlijke balans? Hoe staan leden tegenover het leveren van een maatschappelijke bijdrage? En wat betekent gezond ouder worden voor hen? Om inzicht hierin te krijgen heeft PGGM een anonieme online enquête ontwikkeld PGGM-leden hebben aan deze enquête meegedaan. In deze brochure lees je de resultaten. Inhoudsopgave Voorwoord Else Bos 3 Samenvatting & conclusies 4 Persoonlijke balans in het algemeen 6 Tijdsbesteding 7 Balans werk-privé 8 Vitaliteit 9 Persoonlijke ontwikkeling 10 Een maatschappelijke bijdrage leveren en gezond ouder worden 11 Onderzoeksopzet 12 2 Enquête De Persoonlijke Balans

3 Voorwoord Else Bos Als PGGM willen wij onze leden helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Het ervaren van een goede persoonlijke balans nu, vergroot de kans op leven in een goede balans straks. Door bezuinigingen in de zorg en welzijn neemt de druk op de professionele zorg toe. Dit brengt onrust en onzekerheid met zich mee, vooral voor mensen werkzaam in zorg en welzijn. En dat terwijl er door de vergrijzing steeds meer vraag is naar formele en informele zorg. Het is daarom van belang dat iedereen werkend in deze sector persoonlijk in balans blijft en ook in de toekomst inzetbaar is op de arbeidsmarkt. Om beter te kunnen inspelen op wat er leeft, houden wij enquêtes onder onze leden. Dit voorjaar staat in het teken van de persoonlijke balans; evenwicht vinden tussen tijd voor werk, vrijetijdsbesteding, familie, vrienden en jezelf. Vitaliteit, balans werk-privé en tijd voor jezelf blijken het meest van invloed te zijn op de persoonlijke balans. Door hierin een evenwicht te vinden en hierover tevreden te zijn, voelen leden zich beter in balans en hebben zij een positiever beeld over de toekomst. Deze en andere bevindingen delen wij graag met onze leden via deze brochure en ons ledenblad PGGM&CO. Daarnaast nodigen wij leden uit om met elkaar ervaringen te delen op ons ledenforum op pggm.nl/leden. Ook gebruiken we de inzichten om onze leden van handige informatie en tips te voorzien om hen zo te helpen zich beter persoonlijk in balans te voelen. Zodat meer leden in de toekomst een nóg betere persoonlijke balans ervaren! Else Bos CEO PGGM 3 Enquête De Persoonlijke Balans

4 Samenvatting & Conclusies Tussen 13 en 30 maart 2014 hebben wij onze leden gevraagd naar de beleving van hun persoonlijke balans. Aan de hand van een anonieme enquête hebben we geleerd wat er speelt bij onze leden en hoe zij hun persoonlijke balans ervaren. In deze brochure lees je de uitkomsten. Waar wij spreken over leden in relatie tot de onderzoeksresultaten, bedoelen wij de leden die hebben meegedaan aan dit onderzoek. Deze brochure geeft inzicht in hoe onze leden hun persoonlijke balans ervaren en welke aspecten invloed hierop hebben. Daarnaast hebben we in de enquête vragen opgenomen over balans werk-privé, vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling, leveren van maatschappelijke bijdragen tijdens (deeltijd-) pensioen en gezond ouder worden. Van de responderende leden zijn de volgende groepen het sterkst vertegenwoordigd: werkenden (86%); vrouwelijke leden (84%); leden met de leeftijd tussen 51 en 65 jaar (70%); leden die mantelzorg verlenen (46%). In deze samenvatting lees je de belangrijkste resultaten op hoofdlijnen. In de volgende paragrafen vind je een toelichting op elk onderdeel. 6 op de 10 leden maken zich wel zorgen over hun persoonlijke balans, ook al zijn ze nu tevreden Persoonlijke balans betekent voor leden: goed in je vel zitten, zowel fysiek als mentaal, en evenwicht vinden tussen werk, gezin, vrienden en familie. 54% geeft aan (zeer) tevreden te zijn met de persoonlijke balans. Echter: een kwart is vooral ontevreden over de hoeveelheid tijd voor zichzelf. Over de balans werk-prive is 23% niet tevreden en over vitaliteit heeft 21% bedenkingen. 60% heeft behoefte aan meer tijd voor zichzelf Werk, het draaiende houden van het gezin en slapen vergt van onze leden de meeste tijd. 6 Op de 10 leden geven aan behoefte te hebben aan meer tijd voor zichzelf. Dit is voornamelijk de groep die ontevreden is over hun persoonlijke balans. Daarnaast wil de helft meer tijd besteden aan vrienden en 4 op de 10 besteedt graag meer tijd aan familie en sport. Ook werkende leden geven vaker aan meer behoefte te hebben aan tijd voor zichzelf en tijd met hun vrienden. Minder tijd besteden aan: werk, huishouden, mantelzorg en vrijwilligerswerk 39% wil minder tijd besteden aan werk. En ongeveer een kwart van de leden zou minder tijd willen besteden aan huishoudelijke taken, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Balans werk-privé De helft van de leden is positief over de balans tussen werk en privé. 67% vindt het werk goed te combineren met de thuissituatie. Maar leden jonger dan 35 jaar ervaren regelmatig stress en geven vaker aan zich moeilijk te kunnen ontspannen na het werk. Vitaliteit speelt een grote rol Vitaliteit, zowel je geestelijke als lichamelijke balans, speelt bij de helft van de leden een grote rol in het dagelijks leven. Leden voelen zich met name vitaal door gezond te eten en genoeg te slapen (59%). Daarnaast geven 4 op de 10 leden aan zich vitaal te voelen door bewust te bewegen, genoeg te ontspannen en voldoende tijd voor te maken voor zichzelf. Juist leden die aangeven niet tevreden te zijn met hun persoonlijke balans zijn veel bezig met vitaliteit (68%). 6 op de 10 leden houden zich bezig met persoonlijke ontwikkeling Ruim de helft van de leden die bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling houden zich hier zowel privé als in hun werksituatie mee bezig. Een zelfde aandeel geeft aan meer tijd te willen besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Voor 4 op de 10 van deze leden speelt geld een belangrijke rol in het wel of niet werken aan persoonlijke ontwikkeling. Leden die tevreden zijn over hun persoonlijke balans besteden vaker voldoende tijd aan hun persoonlijke ontwikkeling. 4 Enquête De Persoonlijke Balans

5 Leveren van een maatschappelijke bijdrage 7 op de 10 leden willen zich inzetten voor de maatschappij. Mits het aansluit bij hun interesse en dichtbij huis is. De helft van de leden vindt het een logische gedachte een maatschappelijke bijdrage te leveren en ziet het zelfs als haar taak. 2 op de 10 leden vinden echter dat ze al genoeg in de zorg hebben gewerkt tijdens hun werkende leven. Voor mij betekent persoonlijke balans: na je werk energie overhouden voor thuis en met energie naar je werk gaan en je daar voldoende kunnen ontplooien... Gezond ouder worden Gezond ouder worden is voor onze leden vooral zelf je tijd indelen, zelfstandig blijven en kunnen genieten. Leden die zich zorgen maken over hun persoonlijke balans verwachten vaker eerder te stoppen met werken en niet door te werken tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. Conclusies Persoonlijke balans betekent evenwicht tussen werk, gezin, vrienden en familie en jezelf. Meer dan de helft van de leden is tevreden over de persoonlijke balans, maar een kwart is hier ontevreden over en is er niet gerust op. Persoonlijke balans wordt het meeste beïnvloed door vitaliteit, balans werk-privé en de hoeveelheid tijd die leden voor zichzelf hebben. Vooral de groep jonger dan 35 jaar is minder in balans. In gesprek over persoonlijke balans Op het forum op kunnen leden tips voor en ervaringen met hun persoonlijke balans met elkaar uitwisselen. Kijk voor meer informatie op 5 Enquête De Persoonlijke Balans

6 Persoonlijke balans in het algemeen Ruim de helft (54%) van de leden geeft aan tevreden te zijn met zijn of haar persoonlijke balans. Met name 65-plussers zijn vaker tevreden over de persoonlijke balans. Over het algemeen zijn leden het meest tevreden over hun woonsituatie (87%) en huwelijk/gezin (70%). En het minst tevreden met de hoeveelheid tijd die ze voor zichzelf hebben, balans tussen werk en privé en vitaliteit. Vrouwen zijn vaker ontevreden over tijd voor jezelf en vrijetijdsbesteding dan mannen. Daarnaast geeft toch een kwart van de leden aan niet tevreden of zelfs zeer ontevreden te zijn met de persoonlijke balans. Jongere leden geven meer aan geleefd te worden. Zij hebben minder grip op hun vrije tijd en minder tijd die ze kunnen besteden aan zichzelf. Persoonlijke balans betekent voor mij: gezond zijn en voldoende tijd hebben voor de dingen die ik moet en wil doen In balans en toch zorgen Ruim 6 op de 10 leden maken zich zorgen over de persoonlijke balans, ook onder het deel van de groep dat aangeeft tevreden te zijn met hun persoonlijke balans. Leden die zich vaak zorgen maken over hun persoonlijke balans, verwachten vaker eerder te stoppen met werken en dus niet door te werken tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. De 65-plussers maken zich vaker geen zorgen om de persoonlijke balans. Ook geven mannen vaker aan zich geen zorgen te maken over hun persoonlijke balans. Wat betekent persoonlijke balans? Leden denken bij persoonlijke balans vooral aan vitaliteit, gezond ouder worden en vrije tijd. Thema s als gezond ouder worden en mantelzorg leven minder bij leden onder de 35 jaar. Verder zijn leden jonger dan 50 jaar vaker bezig met persoonlijke ontwikkeling dan leden ouder dan 50 jaar. Daarnaast denken 7 op de 10 leden in relatie tot persoonlijke balans ook na over gebeurtenissen, zoals verhuizen of een nieuwe baan. Persoonlijke balans betekent voor onze leden: fysiek en mentaal goed in je vel zitten en evenwicht vinden tussen werk, gezin, vrienden, familie en tijd voor jezelf. 6 Enquête De Persoonlijke Balans

7 Tijdsbesteding Wanneer het gaat om tijdsbesteding, geven onze leden aan dat werken, het draaiende houden van het gezin en slapen de meeste tijd vergen. Overige tijd besteden leden met name aan zichzelf, familie en vrienden. Tijdsbesteding beïnvloedt tevredenheid met persoonlijke balans Ruim 60% wil meer tijd voor zichzelf 4 op de 10 leden zeggen meer tijd te willen besteden aan sport en tijd met familie. Ongeveer een kwart van de leden zou minder tijd willen besteden aan huishoudelijke taken, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Werkende leden hebben met name behoefte aan meer tijd voor zichzelf (62%) en meer tijd met vrienden (52%) dan leden die niet werken. Leden die tevreden zijn met hun persoonlijke balans besteden gemiddeld meer tijd aan zichzelf. 65-Plussers besteden gemiddeld meer tijd aan zichzelf, vrienden, familie en vrijwilligers werk. Terwijl leden die ontevreden zijn met hun persoonlijke balans gemiddeld meer tijd besteden aan mantelzorg en/of werk. Als er sprake is van mantelzorg en zorg voor ouders, dan vergt dit relatief veel tijd, ten opzichte van tijd die besteed wordt aan familie of vrienden. Waaraan wil ik meer/minder/dezelfde tijd besteden dan nu gebeurt? Werk Huishoudelijke taken Mantelzorg Vrijwilligerswerk Zorg voor ouders Overig Zorg voor gezin Slapen Tijd met familie Sport Tijd met vrienden Tijd voor jezelf meer tijd zelfde tijd minder tijd 7 Enquête De Persoonlijke Balans

8 Balans werk-privé Ongeveer driekwart van de leden vindt dat werk bijdraagt aan wat zij belangrijk vinden. Verder vindt 62% van de leden dat het werk goed te combineren is met de thuissituatie. Toch kan een kwart het werk moeilijk loslaten wanneer ze thuis zijn en ervaart bijna de helft van de leden regelmatig stress. 65-plussers zijn het vaker oneens met de stelling in het dagelijks leven ervaar ik regelmatig stress, terwijl de groep jonger dan 50 jaar het vaker eens is met deze stelling. Verder heeft vooral de groep jonger dan 35 jaar niet voldoende puf om na het werk nog iets te ondernemen (30%). Leden die tevreden zijn over hun persoonlijke balans, zijn het vaker eens met stellingen als: ik kan mijn ideeën altijd wel bij iemand kwijt, ik heb na werk nog voldoende puf om iets te ondernemen en ik kan me na werk goed ontspannen. Persoonlijke balans betekent voor mij: de juiste balans vinden tussen werken en vrije tijd. En dat ik de tijd kan nemen voor quality time met familie, vrienden en voor mezelf Wie heeft de grootste invloed op de balans werk-privé? Wanneer we dieper ingaan op wie invloed heeft op je persoonlijke balans, zegt 73% zelf de meeste invloed te hebben. Daarnaast hebben de partner (60%) en de gezinsleden (49%) relatief veel invloed op de persoonlijke balans. Meer dan een kwart van de leden geeft aan dat iemand anders de meeste invloed heeft op hun persoonlijke balans. 3 op de 10 leden noemt dat collega s, leidinggevende en patiënten (zeer) veel invloed hebben op hun persoonlijke balans. Verder zijn leden jonger dan 35 jaar het vaker erover eens dat vrienden (41%) en familie (52%) veel invloed hebben op de persoonlijke balans. En mannen zeggen vaker dan vrouwen dat de persoonlijke balans wordt beïnvloed door hun partner (80%). 8 Enquête De Persoonlijke Balans

9 Vitaliteit Vitaliteit speelt bij de helft van de leden een grote rol in het dagelijks leven. De onderwerpen die door leden het meeste worden gekoppeld aan vitaliteit zijn gezond eten (59%) en genoeg slapen (59%). Verder geven 4 op de 10 leden aan zich vitaal te voelen door: Persoonlijke balans betekent voor mij dat ik goed in mijn vel zit en gelukkig ben met de mensen om mij heen Bewust bewegen Genoeg ontspannen Genoeg tijd voor jezelf vrijmaken Het creëren van een veilige thuishaven Contact met vrienden en familie De aspecten tijdsindeling en drukte spelen een relatief kleine rol bij vitaliteit, terwijl deze aspecten wel een belangrijke rol spelen bij persoonlijke balans. Leden die niet tevreden zijn met hun persoonlijke balans geven vaker aan veel bezig te zijn met vitaliteit (68%). Verder geven 65-plussers vaker aan bezig te zijn met gezond eten. Leden die zich vaak zorgen maken over hun persoonlijke balans, vinden het vaker belangrijk dat ze het niet te druk hebben. Ik voel me vitaal door... Genoeg te slapen Gezond te eten Bewust te bewegen/sporten Een veilige thuishaven creëren Genoeg tijd voor mezelf vrij te maken Genoeg te ontspannen Contact te hebben met vrienden en familie Een prettige werksfeer te creëren Geestelijk gezond te blijven Altijd bij iemand terecht kunnen als er wat is Flexibel met tijd om te kunnen gaan Het niet te druk hebben Voor anderen zorgen 43% 42% 42% 42% 40% 35% 35% 22% 22% 19% 18% 59% 59% 9 Enquête De Persoonlijke Balans

10 Persoonlijke ontwikkeling In de enquête zeggen 6 op de 10 leden zich bezig te houden met persoonlijke ontwikkeling. 50% houdt zich hier op het werk en thuis mee bezig. 43% besteedt geen aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en 39% daarvan wil zich hier in de toekomst ook niet meer bezighouden. Vooral 65-plussers die niet bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, geven vaker aan dit in de toekomst ook niet te willen doen (80%). Leden jonger dan 35 jaar zijn meer bezig met persoonlijke ontwikkeling dan leden boven de 35 jaar. Als ik stop met werken wil ik vitaal blijven, zowel lichamelijk als geestelijk. Daarom ben ik bewust bezig met gezonde voeding, beweging en maatschappelijke interesses Meer tijd voor persoonlijke ontwikkeling Ruim de helft van de leden bezig met persoonlijke ontwikkeling wil in de toekomst ook meer tijd hieraan besteden. Tevens geven leden aan dat ze vanuit hun omgeving gestimuleerd worden en nemen ze voldoende tijd om zich op persoonlijk vlak te ontwikkelen. 25%, voornamelijk vrouwen, wil graag begeleiding bij de persoonlijke ontwikkeling. Leden die minder tevreden zijn met hun persoonlijke balans en leden die zich zorgen hierover maken, zeggen meer tijd te willen besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Invloed van geld Geld speelt voor 4 op de 10 leden een belangrijke rol in het wel of niet werken aan persoonlijke ontwikkeling. 10 Enquête De Persoonlijke Balans

11 Een maatschappelijke bijdrage leveren en gezond ouder worden 7 op de 10 leden willen zich inzetten voor de maatschappij in de vorm van mantelzorg of vrijwilligerswerk. Mits het aansluit bij hun interesse en mits het dichtbij huis is. 31% geeft aan dat ze aan dit idee moeten wennen. De helft van de leden vindt het een logische gedachte om een maatschappelijke bijdrage te leveren en ziet dit als hun taak. Ook de zorg voor de eigen ouders wordt door 62% gezien als hun taak tijdens (deeltijd-) pensionering. Persoonlijke balans betekent voor mij: met een glimlach in het leven kunnen staan... Maar 20% vindt dat ze tijdens hun werkende leven al voldoende in de zorg hebben gewerkt en zien de combinatie (deeltijd-) pensioen en het leveren van een maatschappelijke bijdrage niet meer als taak. Dit zijn voornamelijk de leden die ontevreden zijn met hun persoonlijke balans. Leden die arbeidsongeschikt zijn verwachten vaker niet fysiek in staat te zijn een maatschappelijke bijdrage te leveren tijdens hun pensioen. Drempels om maatschappelijke bijdrage te leveren Uit de enquête blijkt dat een ruime meerderheid niet verwacht dat het fysieke gestel of de financiële situatie een belemmering zal vormen voor het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Juist 65-plussers verwachten geen fysieke of financiële drempels. Leden die niet tevreden zijn met hun persoonlijke balans, zijn het vaker eens met de stelling dat ze in hun werkende leven al genoeg in de zorg gewerkt hebben en het niet meer hun taak vinden een maatschappelijke bijdrage te leveren (32%). Wat is gezond ouder worden? Gezond ouder worden is voor onze leden voornamelijk: zelf tijd kunnen indelen, zelfstandig en gezond zijn en blijven genieten. Lichamelijk en fysiek nog kunnen doen wat je wilt. 11 Enquête De Persoonlijke Balans

12 Onderzoeksopzet De online enquête De Persoonlijke Balans is uitgevoerd door het onderzoeksbureau MWM2. Aan deze enquête namen 3260 leden deel; 84% vrouwen en 16% mannen. De meeste PGGM-leden die meewerkten aan dit onderzoek zijn tussen de 51 en 65 jaar en 86% van de responderende leden is op dit moment werkzaam. De leden zijn in de e-nieuwsbrief van 13 maart uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête De Persoonlijke Balans. De responderende leden hebben de vragenlijst tussen 13 maart en 30 maart 2014 ingevuld. De vragen in de enquête zijn onderverdeeld in 7 categorieën: 1. Persoonlijke balans in het algemeen 2. Tijdsbesteding 3. Balans tussen werk en privé 4. Vitaliteit 5. Persoonlijke ontwikkeling 6. Maatschappelijke bijdrage leveren en gezond ouder worden NB: het is niet mogelijk om te zeggen of de steekproef representatief is voor alle leden, omdat de steekproef niet gewogen is naar de achtergrondkenmerken van de PGGM-leden. Meer informatie Voor meer informatie over de opzet van het onderzoek en de resultaten kunt u contact opnemen met Susan Bruningvan der Werf van PGGM. Discussiëren over het onderwerp persoonlijke balans? Ga naar Diensten voor financiële en persoonlijke balans PGGM wil leden helpen financieel en persoonlijk in balans te blijven. Hiervoor bieden wij onder andere de Geld voor Later Wijzer, de UitgavenWijzer, het Toekomstbudget en de Informatie Wijzer Fit werken en leven. Ook met het ledenblad PGGM&CO, e-nieuwsbrieven, pggm.nl/leden en ledenavonden informeren en ondersteunen wij onze leden. De enquête De Persoonlijke Balans past eveneens in dit streven. Over PGGM PGGM is een vooraanstaande pensioendienstverlener. PGGM biedt haar institutionele klanten: pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer, bestuursondersteuning en beleidsadvisering. Momenteel beheert PGGM, voor zes pensioenfondsen ruim 120 miljard pensioenvermogen van 2,5 miljoen mensen. Als coöperatie met leden helpt PGGM bij het realiseren van een Waardevolle Toekomst. PGGM ontwikkelt zelf of met strategische partners innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werk met elkaar te verbinden. PGGM Noordweg Noord 150 Postbus 117, 3700 AC Zeist Telefoon (030) mei

pggm.nl Financiële balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De financiële balans

pggm.nl Financiële balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De financiële balans pggm.nl Financiële balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De financiële balans In september 2013 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun financiële situatie: hoe hebben zij hun geldzaken geregeld?

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

pggm.nl Een Waardevolle Toekomst volgens de PGGM-leden Enquête Waardevolle Toekomst

pggm.nl Een Waardevolle Toekomst volgens de PGGM-leden Enquête Waardevolle Toekomst pggm.nl Een Waardevolle Toekomst volgens de PGGM-leden Enquête Waardevolle Toekomst In 2010 hebben wij onze leden gevraagd naar hun ideeën over de Waardevolle Toekomst. Dit heeft ons veel belangrijke informatie

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie In juni 2013 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun ervaringen met mantelzorg en dementie. Hiervoor hebben PGGM

Nadere informatie

Mantelzorg in de beleving van PGGM&CO-leden. Met speciale aandacht voor mantelzorg voor mensen met dementie. pggm.nl/enquete

Mantelzorg in de beleving van PGGM&CO-leden. Met speciale aandacht voor mantelzorg voor mensen met dementie. pggm.nl/enquete Mantelzorg in de beleving van PGGM&CO-leden Met speciale aandacht voor mantelzorg voor mensen met dementie pggm.nl/enquete Voorwoord Bart Blanken 3 Samenvatting, onderzoeksopzet, conclusie 4 Mantelzorg

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A. 1 mei 2015

PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A. 1 mei 2015 PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A. 1 mei 2015 Inhoudsopgave PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A.... 1 1. Kenschets ledenraad coöperatie: van ons, voor ons, door ons.... 3

Nadere informatie

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Inleiding In april 2016 vroegen we leden van PGGM&CO naar hun ervaringen met huishoudelijke hulp. En hoe zij de toekomst van de huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Een compliment; wie wil dat nou niet?

Een compliment; wie wil dat nou niet? Een compliment; wie wil dat nou niet? Mensen die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn werken hard, hebben hart voor de zorg en doen enorm belangrijk werk. Maar krijgen ze daarvoor ook genoeg waardering?

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken. Werknemers. Wat zijn voor mij als vrouwelijke deeltijder de argumenten voor en tegen meer uren per week werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken. Werknemers. Wat zijn voor mij als vrouwelijke deeltijder de argumenten voor en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke deeler de argumenten en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke deeler de argumenten en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Inge Test

Inge Test Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Werkbeleving 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is ingegaan op je ervaringen in het werk en

Nadere informatie

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum:

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum: Werkbeleving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.07.2015 Bea Voorbeeld / 16.07.2015 / Werkbeleving (QWBN) 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Vrijwilligerstevredenheid

Vrijwilligerstevredenheid Vrijwilligerstevredenheid Algemeen 1. Wat zijn de afgesproken inzetbare uren per week? * uur 2. Ik vind dit: * te veel goed te weinig Bijdrage aan kwaliteit van leven van de cliënt 3. Stelling: Ik stem

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Rapport Kor-relatie- monitor

Rapport Kor-relatie- monitor Rapport Kor-relatie- monitor Voor: Door: Publicatie: mei 2009 Project: 81595 Korrelatie, Leida van den Berg, Directeur Marianne Bank, Mirjam Hooghuis Klantlogo Synovate 2009 Voorwoord Gedurende een lange

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Samenvatting Van de Leidenaren geeft 22% aan op dit moment aan vrijwilligerswerk te doen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Het percentage vrijwilligers dat (meer) vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg

Klanttevredenheidsonderzoek. Particulier 2012, Zorg Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Zorg Rapportcijfer Per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? Rapportcijfer

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Zingeving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Zingeving (QZN) 2 Mens-zijn betekent verantwoordelijkheid nemen: het je ervan bewust zijn

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Onderzoek Summerproof

Onderzoek Summerproof Onderzoek Summerproof Publicatiedatum: 12-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 4 t/m 24 juni 2013, deden 2737 jongeren mee (onder wie 1704 meiden en 1031 jongens). De uitslag

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 verschillende gebieden. Met deze vragenlijst krijg je inzicht

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage levensverzekeringen 2011 Rapportcijfer: per klantgroep 2010-2011 Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16 Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg januari 16 1 Maatschappelijke ontwikkelingen Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Note Interne. Press Release. Onderzoek naar work-life balance bij Belgen Mannen willen dat hun vrouw deeltijds gaat werken maar durven het niet vragen

Note Interne. Press Release. Onderzoek naar work-life balance bij Belgen Mannen willen dat hun vrouw deeltijds gaat werken maar durven het niet vragen 1 Brussel, 27/10/2014 Onderzoek naar work-life balance bij Belgen Mannen willen dat hun vrouw deeltijds gaat werken maar durven het niet vragen Het traditionele rollenpatroon bestaat nog steeds, maar is

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland heidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland Mei 2015 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A. 24 juni 2011

PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A. 24 juni 2011 PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A. 24 juni 2011 Inhoudsopgave PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A.... 1 1. Kenschets ledenraad coöperatie: van ons, voor ons, door ons....

Nadere informatie

Succescirkel van Werkgeluk

Succescirkel van Werkgeluk Succescirkel van Werkgeluk Ken jezelf en je succesfactoren! Zodat je je eigen werkgeluk en dat van anderen positief kunt beïnvloeden www.kristadewolff.nl Over Goed dat je het ebook hebt gedownload. Wat

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor Onderzoek Meer grip op pensioen Rapportage Pensioenmodule Publieksmonitor September 2012 Samenvatting (1/4) 1. Kennis over het eigen pensioen De helft van de mensen die via werkgever pensioen opbouwen

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 gebieden: Lichamelijk, mentaal, emotioneel, werk en privé. Het

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 1 Over de terugkeer bij de werkgever na een burn-out De hoofdoorzaak van een burn-out is een disbalans

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheid Medewerkerstevredenheid Algemeen 1. Wat is je contractsomvang in uren per week? * uur 2. Ik vind dit: * te veel goed te weinig Bijdrage aan kwaliteit van leven van de cliënt 3. Stelling: Ik stem de zorg

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016 Mantelzorgers en werk Samenvattend rapport Kenmerk: 20450 November 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Mantelzorg, werk en belasting 7 Ondersteuning mantelzorgers 13

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een NIEUWE baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2. U heeft al

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Resultaten Connectivity Onderzoek. 3 maart 2009 Marketing Intelligence

Resultaten Connectivity Onderzoek. 3 maart 2009 Marketing Intelligence Resultaten Connectivity Onderzoek 3 maart 2009 Marketing Intelligence Resultaten TIJDSBESTEDING Connectivity onderzoek Wave 1 / Tijdsbesteding Voorkeur tijdsbesteding doordeweeks -> uitgesplitst naar landen

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Vitaliteit voor de zorg

Vitaliteit voor de zorg Vitaliteit voor de zorg Wat kun je als professional doen? V&VN 2 oktober 2013 Anouk ten Arve, programma manager 1 Stichting IZZ van werknemers en werkgevers in de zorg Stichting IZZ Stichting met twee

Nadere informatie

Sociaal programma. aandacht voor elk lid

Sociaal programma. aandacht voor elk lid Sociaal programma aandacht voor elk lid De ZLTO is een vereniging, een club van en voor boeren en tuinders en hun families. Ooit ontstaan als een beweging van boeren die elkaar hielpen en samen activiteiten

Nadere informatie

Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017

Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017 Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017 S OPHIE ABERSON, CONSULENT VIAZORG Inhoud workshop 1. Wat is duurzame inzetbaarheid? 2. Ontwikkelingen loopbaan en zorg en welzijn 3. Wat kan je doen om duurzaam

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project Evenwicht, werk en privé in balans dat

Nadere informatie