IN SAMENWERKING MET VAN WERKSTRESS NAAR MENTALE VEERKRACHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN SAMENWERKING MET VAN WERKSTRESS NAAR MENTALE VEERKRACHT"

Transcriptie

1 IN SAMENWERKING MET VAN WERKSTRESS NAAR MENTALE VEERKRACHT

2 INHOUD 1. Inleiding 2. Werkstress en uitval 2.1 Wat is de impact van werkstress? 2.2 Wat zijn de concrete oorzaken? 3. Signalering van werkstress 3.1 Wie signaleert werkstress? 3.2 Hoe wordt werkstress vastgesteld? 3.3 Het belang van tijdige signalering 4. Preventie 4.1 Wie zijn bij preventie betrokken? 4.2 Met welke thema s van duurzame inzetbaarheid zijn organisaties actief aan de slag? 4.3 Het belang van preventie 4.4 Hoe beoordelen HR-professionals de preventie in de eigen organisatie? 5. Conclusies Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording en deelnemersprofiel 2

3 1. Inleiding Een derde van het ziekteverzuim in Nederland is het gevolg van werkgerelateerde psychische klachten. Dat is zowel zorgwekkend als verklaarbaar: De arbeidsmarkt van nu vraagt veel van werknemers. Ze moeten flexibel zijn en mee kunnen bewegen met snelle veranderingen. Bovendien moeten ze vaak een een veeleisende baan combineren met een druk privé-leven. Werkgevers die zich proactief inspannen om uitval als gevolg van werkstress te voorkomen, bewijzen uiteraard hun werknemers én zichzelf een goede dienst. Vanwege de urgentie van het onderwerp en de grote belangstelling voor met name de preventie van werkstress, namen HRPraktijk en Arbo Unie het initiatief om een onderzoek te doen onder HR-professionals. Hoe sterk wordt de relatie tussen uitval en stress ervaren? Wie is in de lead als het gaat om signaleren en interveniëren? En welke concrete inspanningen neemt men op het gebied van preventie? Op deze en andere vragen geeft dit rapport antwoord. Daarmee willen wij meer inzicht geven in de wijze waarop organisaties in Nederland met het voorkomen van - werkstress omgaan. 3

4 2. Werkstress en uitval 2.1 Wat is de impact van werkstress? We hebben de deelnemers aan het onderzoek gevraagd hoe groot naar hun idee de impact is van werkstress op uitval van medewerkers. Bijna 31 procent geeft aan dat werkstress in hun organisatie in ruime mate de oorzaak is van uitval van medewerkers. Bijna 61 procent vindt werkstress in geringe mate een reden voor uitval. Maar een heel klein deel van de ondervraagden 5,3 procent ziet geen enkele relatie tussen werkstress en uitval. In welke mate is werkstress een reden van uitval van medewerkers in uw organisatie? In geringe mate (60,6%) In ruime mate (30,9%) Speelt geen rol (5,3%) Weet niet (3,2%) 2.2 Wat zijn de concrete oorzaken? De impact van werkstress op uitval is dus groot, laten de HR-professionals weten. We vroegen ook welke concrete oorzaken zij zien voor verzuim dat gerelateerd is aan werkstress. Bijna driekwart van de HR-professionals 72,6 procent - ziet de relatie tussen werk en privé als belangrijke oorzaak voor werkstress. Dat percentage is in overeenstemming met uitkomsten van eerder onderzoek, waarin werd aangetoond dat een onbalans tussen werk en privé een zwaarwegende factor is bij het ontstaan van werkstress. Vooral mensen met kinderen onder 12 jaar blijken het lastig te vinden om een drukke baan en een groot aantal privé-activiteiten zonder te veel spanningen te combineren. Zaken die het risico op een onbalans tussen werk en privé vergroten zijn onder meer een zieke partner of familielid, mantelzorgverplichtingen en financiële problemen. En als die onbalans te lang aanhoudt en er onvoldoende mogelijkheden zijn om even bij te tanken kan niet alleen stress, maar ook verzuim het gevolg zijn. 4

5 Naast die combinatie tussen werk en privé worden ook Persoonlijke omstandigheden van de medewerker (67,4 procent) en Persoonskenmerken van de medewerker (64,2 procent) veel genoemd als oorzaken voor verzuim dat gerelateerd is aan stress. Minder vaak worden Organisatieveranderingen (37,9 procent) en Slechte onderlinge verhoudingen (27,4 procent) genoemd. Volgens de HR-professional zijn dus persoonlijke omstandigheden of de relatie tussen werk en privé belangrijkere aanjagers voor verzuim dan puur werkgerelateerde issues als een organisatieverandering of slechte verhoudingen op de werkvloer. Welke oorzaken ziet u voor ziekteverzuim dat gerelateerd is aan werkstress? Persoonskenmerken van de medewerker (64,2%) Organisatieverandering (37,9%) Combinatie werk - prive (72,6%) Persoonlijke omstandigheden medewerker (67,4%) Slechte onderlinge verhoudingen (27,4%) Hoeveelheid werk (42,1%) NB: op de hierboven gestelde vraag waren meerdere antwoorden mogelijk 5

6 3. Signalering van werkstress 3.1 Wie signaleert werkstress? De leidinggevende signaleert werkstress van een medewerker vaak eerder dan de medewerker zelf of de HR-professional, laten de ondervraagden weten. Een ruime meerderheid van de ondervraagden, namelijk ruim 62 procent, geeft aan dat de leidinggevende al vroeg het risico van werkstress bij een werknemer signaleert. Vaak nog voordat iemand zichtbare klachten ervaart. Volgens 50 procent is de werknemer zelf in staat om dat risico op stress in een vroeg stadium te herkennen. Voor de HR-professional ligt dat percentage op 31 procent. Ruim 41 procent van de deelnemers aan de enquête meldt overigens dat niemand in de organisatie op tijd die signalen opvangt. Wie signaleert in uw organisatie werkstress tijdig, dus voordat iemand zichtbare klachten ervaart? De leidinggevende (62,5%) De HR-professional (31,3%) De medewerker zelf (50,0%) (Vrijwel) niemand (41,3%) NB: op de hierboven gestelde vraag waren meerdere antwoorden mogelijk 3.2 Hoe wordt werkstress vastgesteld? Het onderzoek bevatte ook de vraag hoe werkstress wordt vastgesteld. Een ruime meerderheid 84 procent van de ondervraagden - meldt dat die vaststelling plaastvindt in een persoonlijk gesprek met de medewerker. 55,6 Procent geeft aan dat frequent verzuim een basis is voor de vaststelling van werkstress, en volgens 43,2 procent speelt de bedrijfsarts bij die vaststelling een belangrijke rol. Preventief Medisch Onderzoek is ook vrij vaak namelijk volgens 40,7 procent van de HR-professionals een middel om werkstress vast te stellen (NB: omdat een PMO eens in de vier jaar plaatsvindt kunnen we hier niet van tijdige signalering spreken). 6

7 3.3 Het belang van tijdige signalering Het herkennen van signalen van werkstress in een zo vroeg mogelijk stadium is erg belangrijk. Werkgevers die zich proactief inspannen om uitval als gevolg van werkstress te voorkomen, bewijzen uiteraard hun werknemers én zichzelf een goede dienst. Met betrekking tot de rol van de leidinggevende gelden de volgende aandachtspunten: Voldoende kennis van en ervaring met het (h)erkennen van stresssignalen en goede communicatieve vaardigheden helpen uitval voorkomen. Met training en voorlichting zijn hier grote stappen te maken. Persoonlijkheid en eigen normen en waarden van de leidinggevende beïnvloeden de communicatie. Iemand die moeite heeft met emoties, stelt andere vragen dan iemand die open is. Zelfreflectie en zelfinzicht waar ook met trainingen aan te werken is - kan waardevol zijn. De organisatiecultuur: voelen mensen zich veilig om lastige onderwerpen te delen met collega s? Is het geaccepteerd om hulp te vragen? Maak zaken bespreekbaar om veranderingen op gang te brengen. Zorg voor intervisie tussen collega s: Hoe ga jij om met problemen door werkdruk? Ook de eigen werkstress van de leidinggevende speelt een rol. Zorg daarom voor beleid waarin ook aan het welbevinden van leidinggevende is gedacht, bijvoorbeeld door het inzetten van coaching of onderlinge intervisies. 7

8 4 Preventie 4.1 Wie zijn bij preventie betrokken? Om te beginnen is er grote consensus over het feit dat het voorkomen van uitval door werkstress een gedeelde verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer. Op de vraag wie er verantwoordelijk is voor het voorkomen van werkstress antwoorden bijna alle ondervraagden namelijk 97,6 procent De werkgever en de werknemer samen. Slechts 2,4 procent vindt het voorkomen van werkstress volledig de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. Geen enkele ondervraagde laat weten dat het voorkomen van werkstress de volledige verantwoordelijkheid van de werkgever is. We hebben ook onderzocht welke functionarissen er naast HRM betrokken zijn bij het voorkomen van werkstress. 69,1 Procent van de ondervraagden meldt een actieve betrokkenheid van de directie, terwijl ruim de helft 54,3 procent laat weten dat de medewerkers zelf ook actief bijdragen aan die preventie. Ook de OR speelt bij 31,9 procent van de organisaties een rol in het voorkomen van werkstress. Een kleine groep HR-professionals 16 procent geeft aan dat het voorkomen van werkstress een pure HR-aangelegenheid is en dat er geen anderen bij betrokken zijn. Welke functionarissen zijn - naast HRM - betrokken bij het voorkomen van werkstress? De directie (69,1%) De OR (31,9%) De medewerkers (54,3%) Niemand (16,0%) Anders (16,0%) 8

9 4.2 Met welke thema s van duurzame inzetbaarheid zijn organisaties actief aan de slag? Meer dan de helft van de respondenten houdt zich al actief bezig met zowel de fysieke als de mentale gezondheid van de medewerkers. Die fysieke gezondheid denk aan thema s als vitaliteit en leefstijl staat op de agenda van 53,2 procent van de organisaties. De mentale gezondheid het gaat dan om balans vinden en houden wordt door 59,6 procent van de organisaties actief begeleid, aldus de deelnemers aan het onderzoek. Met het onderwerp Betrokkenheid en motivatie van medewerkers houdt de overgrote meerderheid zich bezig: 85,1 procent van de ondervraagden laat weten met dit thema actief bezig te zijn. Met welke thema's van duurzame inzetbaarheid bent u actief aan de slag? Fysieke gezondheid; vitaliteit, leefstijl (53,2%) Mentale gezondheid; balans vinden en houden (59,6%) Betrokkenheid en motivatie van medewerkers (85,1%) Anders (11,7%) 4.3 Het belang van preventie Veel organisaties zijn dus al actief bezig met preventieve activiteiten, zo toont het onderzoek aan. Toch is er op het gebied van preventie nog veel te winnen, vindt Marielle Companjen, Strategisch Arbeids- en Organisatie Adviseur bij Arbo Unie: Wij stellen vaak de vraag hoe het komt dat twee mensen die allebei even hard werken zo verschillend reageren. De ene zet het om in enorm veel werkplezier en bij de ander ontstaat stress. Dat heeft te maken met de manier waarop je met druk omgaat. Door inzicht te krijgen in wat stress met je doet en hoe het eruit ziet kun je mensen leren om het bij elkaar te herkennen. Vervolgens kun je er concreet mee aan de gang gaan. De praktijk toont aan dat mensen en teams vaak moeite hebben om tot handelen over te gaan, heeft Companjen ervaren: Het is geen onwil, maar het gedoe van alledag weerhoudt ze. Mensen zelf herkennen de signalen ook vaak niet. Maar met een goed programma, bestaande uit oefeningen, films en intervisie, kun je de mentale veerkracht van teams verhogen en mensen leren om op een andere manier met die stress om te gaan. Je ziet dat mensen na het volgen van zulke programma s aantoonbaar beter omgaan met stress. 9

10 De aandacht voor de mentale gezondheid van werknemers is eigenlijk niet meer weg te denken, vindt Rob de Leeuw, manager Interventies bij Arbo Unie: De arbeidsmarkt van nu vraagt om werknemers die zelfredzaam zijn, mee kunnen bewegen en daarbij hun eigen grenzen bewaken. Hoe groter de mentale veerkracht, hoe makkelijker ze om kunnen gaan met veranderingen op het werk en in hun leven. En die mentale veerkracht is op allerlei manieren positief te beïnvloeden. Arbo Unie is gespecialiseerd in het vergroten van de mentale veerkracht van werknemers, en ontwikkelde hiervoor een speciaal programma. Ook uit preventief oogpunt is zo n investering in de eigen mensen van groot belang, vindt De Leeuw: In organisaties is er vaak ook een groep medewerkers die weliswaar geen klachten heeft, maar wel risico loopt als je niks doet. Die groep is gebaat bij Gezondheidsmanagement. Denk aan persoonlijke trainingen in mentale veerkracht of een vitaliteitscoach die ze helpt gezonder te leven. En ook leidinggevenden en teams kunnen getraind worden om signalen van verminderde veerkracht tijdig te herkennen en zo ernstige klachten te helpen voorkomen. Dan zijn er ten slotte nog de medewerkers die al klachten ervaren, en die misschien zelfs al verzuimen. Zij kunnen veel profijt hebben van psychologische hulp of mental coaching om hun batterij weer op te laden. 4.4 Hoe beoordelen HR-professionals de preventie in de eigen organisatie Door middel van een aantal open vragen gaven we de deelnemers aan het onderzoek ook de gelegenheid om de wijze waarop de eigen organisatie bezig is met het voorkomen van uitval door werkstress toe te lichten. Sommigen werpen een positieve blik op de eigen werkomgeving, anderen benadrukken de problemen en weerstanden: Positief Wij doen veel aan preventie, onder andere door een Employee Assistance Program voor medewerkers en hun gezinsleden We doen het waar het kan. Bespreekbaar maken en houden is al heel zinvol In gesprek blijven met leidinggevenden en medewerkers is van essentieel belang: weten wat er speelt en hier tijdig op inspelen Het is een belangrijke waarde in ons bedrijf dat de medewerkers prettig kunnen werken en er is continu aandacht voor eventuele overbelasting Wij trainen ons management in stresspreventie en aanpak van psychisch verzuim We hebben een vitaliteitsprogramma opgezet We hebben diverse preventieprogramma s. Mocht iemand toch uitvallen, dan vindt er interventie op maat plaats op kosten van de werkgever, in eerste instantie via onze inhouse psycholoog Voor ons staat voorop dat mensen altijd beter presteren als ze met plezier werken. Flexibele werktijden, eigen tijdsindeling met betrekking tot taakstelling en doelstelling en thuiswerken zijn bij ons allemaal ingeburgerd Wij werken aan preventie door medewerkers proactief at risk te signaleren en door managers te trainen in het herkennen van symptomen en gespreksvoering We gaan bij de eerste signalen al in gesprek met onze medewerkers en proberen door goede afspraken te maken uitval te voorkomen 10

11 Negatief Het staat op de agenda, maar wordt door leidinggevenden niet serieus genomen Door een brede reorganisatie raakt dit thema ondergesneeuwd Hier is budget voor nodig en dat is er op dit moment helaas niet De directie onderkent het probleem onvoldoende en grijpt pas in nadat iemand door werkstress is uitgevallen We opereren ad hoc als zich een probleem voordoet, maar hebben geen duidelijk beleid We hebben helaas geen tijd en geen budget 11

12 5 Conclusies Een meerderheid van de respondenten lijkt zich actief bezig te houden met de preventie van werkstress. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste organisaties (ruim 85 procent) actief aandacht besteden aan de betrokkenheid en de motivatie van medewerkers. Ook op de mentale gezondheid (bijna 60 procent) en fysieke gezondheid (ruim 53 procent) van de medewerkers wordt door de meerderheid actief ingezet. Uiteraard kunnen we deze uitkomsten ook omdraaien. Bijvoorbeeld: 40 Procent van de werkgevers is nog niet actief bezig met de mentale gezondheid van de eigen mensen. Dat is zorgwekkend in het licht van de statistieken over verzuim door stress en van de veeleisendheid van veel banen op de huidige, snel veranderende arbeidsmarkt. En op de vraag wie in de organisatie werkstress signaleert voordat een werknemer zichtbare klachten ervaart, antwoordt 41 procent: (vrijwel) niemand. Resumerend: een deel van de organisaties zet actief in op preventie, een ander deel lijkt vooralsnog achter te blijven. In het licht van een letterlijk en figuurlijk gezonde en wendbare arbeidsmarkt is het een belangrijk streven om die inzet op preventie in de breedte te versterken. Bedrijven die het voorkomen van uitval door stress al actief op de agenda hebben staan kunnen worden ondersteund bij het zetten van nieuwe stappen. En organisaties die nog (ver) achter lopen als het gaat om het serieus aandacht besteden aan dit onderwerp, kunnen op allerlei manieren worden aangemoedigd om echt werk te gaan maken van het fysiek én mentaal gezond houden van hun werknemers. Die inzet getuigt immers niet alleen van een gezonde blik op het (zakelijk) eigenbelang, maar vooral ook van goed werkgeverschap. 12

13 Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording en deelnemersprofiel Dit onderzoek werd uitgevoerd door HRPraktijk/uitgeverij WEKA in samenwerking met Arbo Unie, landelijke dienstverlener in de bedrijfsgezondheidszorg. Via een online vragenlijst hebben in de periode maart mei 2015, 96 HR-professionals deelgenomen aan dit onderzoek. Het grootste deel van hen is werkzaam als HR-adviseur (38,2 procent) of HR-manager/HR-directeur (23,7 procent) Wat is uw functie? HR Manager / HR directeur (23,7%) HR Business partner (13,2%) HR-adviseur (38,2%) HR-administrateur (1,3%) Salarisadministrateur (1,3%) Financieel manager / financieel directeur (2,6%) Anders (19,7%) Wat is de omvang van uw organisatie? 0-24 medewerkers (14,5%) medewerkers (10,5%) medewerkers (11,8%) medewerkers (31,6%) medewerkers (10,5%) of meer medewerkers (21,1%) 13

14 Meer informatie? ARBO UNIE Kijk op arbounie.nl/mentale-veerkracht voor meer informatie. Neem contact op met de klantenservice via telefoon

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE?

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? IN SAMENWERKING MET Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verzuimbegeleiding... 4 2.1 Hoe is de verzuimbegeleiding georganiseerd?... 4 2.2 Wat willen organisaties verbeteren

Nadere informatie

Nederlandse werkgevers en duurzame inzetbaarheid

Nederlandse werkgevers en duurzame inzetbaarheid 1 Nederlandse werkgevers en duurzame inzetbaarheid Inleiding Het streven naar gezonde werknemers die zo weinig mogelijk ziek zijn is een streven van iedere werkgever. Het werken aan duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Preventieve interventies 2018

Preventieve interventies 2018 Snel. Beter. Preventieve interventies 2018 Voor mentale veerkracht van u en uw medewerkers HSK preventie HSK preventie Snel. Beter. De juiste interventie voor alle fasen van mentale veerkracht Voordat

Nadere informatie

Preventieve interventies 2019

Preventieve interventies 2019 Snel. Beter. Preventieve interventies 2019 Voor mentale veerkracht van u en uw medewerkers HSK preventie Voordat medewerkers uitvallen zijn in een eerder stadium vaak al signalen te zien van verminderde

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Stress op de werkvloer Wat zorgt voor stress en wat kunt u doen?

Stress op de werkvloer Wat zorgt voor stress en wat kunt u doen? Stress op de werkvloer Wat zorgt voor stress en wat kunt u doen? Stress is een van de grootste veroorzakers van ziekteverzuim. Jaarlijks kost dit het Nederlandse bedrijfsleven bijna 1 miljard. Al is dat

Nadere informatie

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling Optimaal Werken Gezondheid Werkomstandigheden Betrokkenheid Ontwikkeling 2 Optimaal Werken Arbo Unie helpt het werk in je organisatie zó vorm te geven dat werkenden zich een leven lang veilig, gezond en

Nadere informatie

INHOUD. 1) Aandacht voor duurzame inzetbaarheid

INHOUD. 1) Aandacht voor duurzame inzetbaarheid INHOUD Augustus 2017 1) Aandacht voor duurzame inzetbaarheid pagina 1 2) Wat is duurzame inzetbaarheid? pagina 2 3) Eigen verantwoordelijkheid medewerker pagina 4 4) Urgentie duurzame inzetbaarheid groeit

Nadere informatie

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers e-arbo HumanCapitalCare HumanCapitalCare wil werkgevers en werknemers ondersteunen en adviseren op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Omdat energieke en productieve medewerkers de motor zijn

Nadere informatie

DE BURN-OUT SPECIALIST

DE BURN-OUT SPECIALIST DE BURN-OUT SPECIALIST Naar de wortels van het probleem voor een snel en duurzaam herstel BROCHURE bestemd voor HR ADVISEURS De Burn-out Specialist Marne 55-1186 PC AMSTELVEEN E. info@deburnoutspecialist.nl

Nadere informatie

Arbocatalogus Grafimedia

Arbocatalogus Grafimedia Arbocatalogus Grafimedia Van werkdruk naar werkplezier Presentatie voor gebruik in eigen bedrijf Arbocatalogus Grafimedia Van Werkdruk naar Werkplezier Presentatie voor gebruik in het eigen bedrijf Deze

Nadere informatie

Welkom. Presentatie 100 Present Verzuimmanagement. #meetingeptp

Welkom. Presentatie 100 Present Verzuimmanagement. #meetingeptp Welkom Presentatie 100 Present Verzuimmanagement Even voorstellen! Start 1 januari 2016 Eigenrisicodragerschap (ERD) Ziektewet voor alle verzuimmeldingen van de flexibele medewerkers op de loonlijst van

Nadere informatie

Werkbeleving 21 maart Bea Voorbeeld

Werkbeleving 21 maart Bea Voorbeeld Werkbeleving 21 maart 2018 Bea Voorbeeld Hoe beleef je je werk? De meeste mensen functioneren het best en beleven het meeste plezier aan hun werk wanneer er evenwicht is tussen de eisen die aan hen gesteld

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers

Informatie voor werkgevers Informatie voor werkgevers Werk en verslaving Informatie voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid

Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid Communicatie & participatie Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid 16 14 10 6 4 2 HR OR Directie Leidinggevende 16 14 Communicatie & participatie 10 Communicatie & participatie 6 4 2 0 Eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid. 23 oktober 2018

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid. 23 oktober 2018 Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid 23 oktober 2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 De respondenten... 3 2.2 Aandacht voor duurzame inzetbaarheid... 4 2.3 Aanspreekpunt voor duurzame

Nadere informatie

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van SIGRA. 14 februari 2018

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van SIGRA. 14 februari 2018 Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van SIGRA 14 februari 2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Aandacht voor duurzame inzetbaarheid... 3 2.2 Directie is enthousiast over

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

OR en ziekteverzuim Wie is Maurice Buskens? Wat is ziekteverzuim?

OR en ziekteverzuim Wie is Maurice Buskens? Wat is ziekteverzuim? OR en ziekteverzuim Help, het ziekteverzuim loopt uit de hand! Maurice Buskens Wie is Maurice Buskens? Ruim 13 jaar ervaring in advisering en training OR-en Ervaring als HR manager met o.a. ziekteverzuim

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017 Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm 26 januari 2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 De respondenten... 3 2.2 Aandacht voor duurzame inzetbaarheid... 3 2.3

Nadere informatie

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD!

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing BEDRIJFSZORGPAKKET Belangrijk aandachtspunt Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijven voor werkgevers een belangrijk aandachtspunt.

Nadere informatie

Lage drempel voor bespreekbaar maken werk/privé balans

Lage drempel voor bespreekbaar maken werk/privé balans Lage drempel voor bespreekbaar maken werk/privé balans In dit interview lees je hoe Elver - als zorginstelling met ruim 1300 medewerkers - invulling geeft aan zorgvriendelijk werkgeverschap. Bespreekbaar

Nadere informatie

Werken met een chronische aandoening

Werken met een chronische aandoening Werken met een chronische aandoening Een kwantitatief onderzoek naar de arbeidsparticipatie van werknemers met een chronische aandoening in opdracht van Fit for Work Jacoline van Leeuwen & Peter Mulder

Nadere informatie

Gezond(er) werken in de zorg

Gezond(er) werken in de zorg Gezond(er) werken in de zorg 3 november 2016 StAZ Medezeggenschapsdag Marc Spoek Bart de Klerk Spoorboekje 1. Introductie 2. Hoe gezond werk je zelf? 3. Gezond en Veilig werken 4. Aanpak NWZ Stichting

Nadere informatie

Persoonlijke Energie op Peil

Persoonlijke Energie op Peil Persoonlijke Energie op Peil Stress? Volg PEP! een programma voor jonge ambitieuze medewerkers die een hoge werkdruk ervaren. Veel jonge medewerkers voelen zich gestrest door hun werk, met uitputtingsverschijnselen,

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

Welkom bij: Keuzedelen over vitaal werken, nu en in de toekomst

Welkom bij: Keuzedelen over vitaal werken, nu en in de toekomst Welkom bij: Keuzedelen over vitaal werken, nu en in de toekomst Workshop KD vitaal werken Voorstellen Heidy & ontspanning Doel van de workshop: bewustwording op wat vitaal werken is, wat vitaliteits-ontwikkelingen

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Juist in deze tijden moeten we samen beter zijn!

Juist in deze tijden moeten we samen beter zijn! Juist in deze tijden moeten we samen beter zijn! 1 Gezondheidsmanagement Een gezonde werksituatie geeft energie! Evert Ivens, bedrijfsarts Gezondheidsmanagement; zou je dat nou wel doen? 2 GZM? Wat is

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

Erik van Lenthe. Directeur Noordoost Nederland

Erik van Lenthe. Directeur Noordoost Nederland Erik van Lenthe Directeur Noordoost Nederland Gezonde werkvloer in de branche Gezonde werkvloer (vitaliteit en gezondheid op de agenda) De gevolgen van een onverantwoorde leefstijl, met als gevolg overgewicht,

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3042-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201311 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Advies Coaching Training

Advies Coaching Training Advies Coaching Training Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC Employability Scan & PAP Employability heeft veel definities met als kern dat iemand zijn brood kan verdienen. Nu en in de toekomst. Voor

Nadere informatie

BRAVO Company Check. 1. Algemeen gezondheidsmanagement

BRAVO Company Check. 1. Algemeen gezondheidsmanagement BRAVO Company Check Ter informatie Met deze vragenlijst kunt u nagaan aan welke leefstijl factoren aandacht besteedt kan worden voor uw bedrijf. Gezonde en vitale werknemers verzuimen minder en zijn productiever.

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

Gezond ondernemen 2017 Waar ziet ondernemend Nederland gezonde kansen? Samenvatting rapportage

Gezond ondernemen 2017 Waar ziet ondernemend Nederland gezonde kansen? Samenvatting rapportage Gezond ondernemen 2017 Waar ziet ondernemend Nederland gezonde kansen? Samenvatting rapportage Willemijn Bot Ester Koot Katrien Oomen 21-2-2018 B2253 Achtergrond Op verzoek van Zilveren Kruis Achmea, in

Nadere informatie

Zelf meer regie. Mentaal fit. Een training voor zorgprofessionals gericht op vitaliteit en energiemanagement

Zelf meer regie. Mentaal fit. Een training voor zorgprofessionals gericht op vitaliteit en energiemanagement Zelf meer regie Mentaal fit Een training voor zorgprofessionals gericht op vitaliteit en energiemanagement Mentaal fit Je bent enorm gedreven, je doet je werk met veel passie en bezieling en je hebt een

Nadere informatie

Vitaal Garantplan & De Werkwandeling. In 3 maanden een gezonde organisatie. Brochure

Vitaal Garantplan & De Werkwandeling. In 3 maanden een gezonde organisatie. Brochure Vitaal Garantplan & De Werkwandeling In 3 maanden een gezonde organisatie Brochure Vitaal Garantplan Met het Vitaal Garantplan van Aliantis laat u het verzuimcijfer op eenvoudige wijze dalen. Het Vitaal

Nadere informatie

Financiële fitheid. 22 november 2018

Financiële fitheid. 22 november 2018 Financiële fitheid 22 november 2018 Introductie Financieel Directeur Sazas Opgegroeid in West-Friesland Wiskunde Cijfers, cijfers en nog eens.. Verleidingen Oplossing? Medewerker Werkgever Wat u mag verwachten

Nadere informatie

Vitaal Garantplan & De Werkwandeling. In 3 maanden een gezonde organisatie. Brochure

Vitaal Garantplan & De Werkwandeling. In 3 maanden een gezonde organisatie. Brochure Vitaal Garantplan & De Werkwandeling In 3 maanden een gezonde organisatie Brochure Het Vitaal Garantplan Stress is de belangrijkste oorzaak van verzuim. Volgens TNO wordt 42% van het werkgerelateerde verzuim

Nadere informatie

Leiding geven aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Gertie Verreck & Ingrid Linders

Leiding geven aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Gertie Verreck & Ingrid Linders Leiding geven aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Gertie Verreck & Ingrid Linders Duurzame Inzetbaarheid is.. Duurzaam inzetbaar = Gezond, productief en met plezier huidig en toekomstig werk...willen

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

MASCHA MOOY VINDT JE HET BELANGRIJK OM INZICHT TE KRIJGEN IN DE WERKDRUK & STRESS OP JE AFDELING?

MASCHA MOOY VINDT JE HET BELANGRIJK OM INZICHT TE KRIJGEN IN DE WERKDRUK & STRESS OP JE AFDELING? DOWNLOADABLE BEDRIJFSAPK VINDT JE HET BELANGRIJK OM INZICHT TE KRIJGEN IN DE WERKDRUK & STRESS OP JE AFDELING? Met een korte scan krijgt zowel de medewerker als leidinggevende inzicht in de werkdruk MASCHA

Nadere informatie

De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Actief begeleiden van gezond werken

De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Actief begeleiden van gezond werken De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Actief begeleiden van gezond werken De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Een groot deel van ons leven besteden we aan werk. Werk is volgens de filosoof Achterhuis

Nadere informatie

Investeren in werkgeluk als business model

Investeren in werkgeluk als business model Investeren in werkgeluk als business model Zandvoort, 15 juni 2017 Visie op relatie medewerker - bedrijfsresultaat Gezondheid Succesvolle organisatie Bart van Opstal Client Consultant Health & Benefits

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl Top Fit voor top prestaties Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion www.hchealthpromotion.nl Top prestaties in werk en privé door fitte en energieke managers. Dat is de missie van

Nadere informatie

PRO Werk. Presteren Ontwikkelen - Werkplezier

PRO Werk. Presteren Ontwikkelen - Werkplezier PRO Werk Presteren Ontwikkelen - Werkplezier 1 Vitaliteit, preventie en duurzaamheid Van boven of van onderop? Modebegrippen? Van onderop Methodisch Dynamiek tussen werkgever en leidinggevende cultuur

Nadere informatie

Work Engagement Scan

Work Engagement Scan Voorbeeld Groepsoverzicht 1 Work Engagement Scan Organisatie Y PiCompany BV T 030 20 40 800 E info@picompany.nl Over de Work Engagement Scan 2 Weten hoe bevlogen mensen zijn Bevlogen werknemers presteren

Nadere informatie

Inzetbaarheid verbeteren door het activeren van werknemers.

Inzetbaarheid verbeteren door het activeren van werknemers. Wij zijn SistersChange. Ervaren veranderaars. Enthousiaste verbeteraars. Sociale zekerheidskenners. Wij helpen de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Inzetbaarheid verbeteren door het activeren

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid Iedere HR-professional weet dat het belangrijk is dat zowel jonge als oudere medewerkers gedurende hun loopbaan gezond en productief blijven werken. Daarom staat duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

Programma. De OR in beweging met Duurzame Inzetbaarheid. Wat is het profiel van een duurzaam inzetbare medewerker?

Programma. De OR in beweging met Duurzame Inzetbaarheid. Wat is het profiel van een duurzaam inzetbare medewerker? De OR in beweging met Duurzame Inzetbaarheid Jan Booij, tri-plus jan.booij@tri-plus.nl 0657-148149 Programma Wie ben ik Duurzame Inzetbaarheid? Wat speelt een rol? Aanpak Wat kun je als OR Afsluiting Wat

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid WAT EN HOE VOOR DE OR

Duurzame inzetbaarheid WAT EN HOE VOOR DE OR Duurzame inzetbaarheid WAT EN HOE VOOR DE OR Wat is duurzame inzetbaarheid? Medewerkers iets doen om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers. (reat hr Benchmark) Duurzame inzetbaarheid gaat over de toekomst

Nadere informatie

APQ-vragenlijst 28 maart Bea Voorbeeld

APQ-vragenlijst 28 maart Bea Voorbeeld APQ-vragenlijst 28 maart 2018 Bea Voorbeeld Inleiding In dit rapport bespreken we jouw inzetbaarheid wat je kunt doen om jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Om dit te bepalen hebben we de volgende

Nadere informatie

Online scan om inzicht te krijgen in je duurzame inzetbaarheid en zelf actie te ondernemen!

Online scan om inzicht te krijgen in je duurzame inzetbaarheid en zelf actie te ondernemen! Online scan om inzicht te krijgen in je duurzame inzetbaarheid en zelf actie te ondernemen! Welkom! Vandaag 1. Wat vooraf ging! 2. Toelichting scan 3. (S)ken jezelf! 4. Eerste ervaringen pilots interview

Nadere informatie

Peiling Duurzame Inzetbaarheid voor SIGRA Rapport

Peiling Duurzame Inzetbaarheid voor SIGRA Rapport Peiling Duurzame Inzetbaarheid voor SIGRA Rapport Peiling Duurzame inzetbaarheid onder leden van SIGRA Datum: april 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Functie... 4 2.2 Aandacht voor duurzame

Nadere informatie

Werken aan Werkvermogen. Verzuimkosten beheersen met duurzaam inzetbare werknemers

Werken aan Werkvermogen. Verzuimkosten beheersen met duurzaam inzetbare werknemers Werken aan Werkvermogen Verzuimkosten beheersen met duurzaam inzetbare werknemers De Nederlandse samenleving is erop gericht om burgers zo lang mogelijk te laten meewerken op de arbeidsmarkt. Om dat mogelijk

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

Vergroot de veerkracht van uw organisatie. Personal Coaching Service. Een employee benefit voor duurzaam HR-beleid

Vergroot de veerkracht van uw organisatie. Personal Coaching Service. Een employee benefit voor duurzaam HR-beleid Vergroot de veerkracht van uw organisatie Personal Coaching Service Een employee benefit voor duurzaam HR-beleid Vergroot de veerkracht van uw organisatie met de Personal Coaching Service van Resilians

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Bijna een of de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in uw organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers ten gevolge

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Bevlogen aan het werk!

Bevlogen aan het werk! Bevlogen aan het werk! Werkplezier binnen de zorgsector Scholingsdag CNV Utrecht, 16 november 2010 Mark van de Grift, MSc Ons werk is veranderd Van Naar Fysieke arbeid Mentale en emotionele arbeid Extern

Nadere informatie

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE Ziekteverzuimbeleid in het kort Van regels naar waarden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene waarden 3 3 Procedure afspraken 4 4 Rolverdeling 6 2 1 Inleiding EEM VALLEI Educatief wil in de komende

Nadere informatie

Enquête duurzame inzetbaarheid Bewustwording duurzame inzetbaarheid lijkt nu de grootste uitdaging Gezondheid, kennis en vaardigheden, motivatie en

Enquête duurzame inzetbaarheid Bewustwording duurzame inzetbaarheid lijkt nu de grootste uitdaging Gezondheid, kennis en vaardigheden, motivatie en Enquête duurzame inzetbaarheid Bewustwording duurzame inzetbaarheid lijkt nu de grootste uitdaging Gezondheid, kennis en vaardigheden, motivatie en werk-privébalans. Het zijn de vier thema s die ertoe

Nadere informatie

Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen

Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen Ten aanzien van de kenmerken van de gevolgen van werkstress werkplezier wordt een viertal categorieën onderscheiden, t.w. 1. emotionele

Nadere informatie

Stressbronnenonderzoek

Stressbronnenonderzoek Stressbronnenonderzoek Deze vragenlijst gebruik je om jouw stressbronnen uitgebreid te onderzoeken. Geef aan of je het wel of niet eens bent met de stellingen. Privé Eens Oneens 1 Ik kom thuis echt tot

Nadere informatie

Preventie en verzuimkosten

Preventie en verzuimkosten Preventie en verzuimkosten Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent (Warren Buffet) Pascalle Smit Strategisch adviseur duurzame inzetbaarheid Ervaring Goede hulp bij ontslag scheelt

Nadere informatie

Present. Gezond en vitaal aan het werk

Present. Gezond en vitaal aan het werk Present Gezond en vitaal aan het werk Uw werkgever heeft naast de collectieve zorgverzekering ook Present afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea. Present biedt een compleet pakket aan diensten en maatregelen

Nadere informatie

Samen aan de slag. Shared Ambition is specialist in arbeidsgerelateerde psychologische zorg

Samen aan de slag. Shared Ambition is specialist in arbeidsgerelateerde psychologische zorg Samen aan de slag Shared Ambition is specialist in arbeidsgerelateerde psychologische zorg Wij helpen medewerkers om hun mentale balans te behouden of terug te vinden! Shared Ambition is gespecialiseerd

Nadere informatie

Alles Goed? Workshop. Signaleren van stressklachten en burn-out bij werknemers de ideale werknemer het meest kwetsbaar?

Alles Goed? Workshop. Signaleren van stressklachten en burn-out bij werknemers de ideale werknemer het meest kwetsbaar? Alles Goed? Workshop Signaleren van stressklachten en burn-out bij werknemers de ideale werknemer het meest kwetsbaar? Alles Goed? Liesbeth Niessen Psycholoog Arbeid en Gezondheid N.I.P. www.competencecoaching.nl

Nadere informatie

Paul Zwama Instituut Voor Vitaal Ondernemen

Paul Zwama Instituut Voor Vitaal Ondernemen Paul Zwama Instituut Voor Vitaal Ondernemen Paul Zwama Partner IVVO Nederlands Kampioen Marathon Bewegen Energie Creativiteit Werken Topsport Vitaliteit Investering Voor wie Waarom Beweging Voeding

Nadere informatie

Samen aan de slag. Shared Ambition is specialist in arbeidsgerelateerde psychologische zorg

Samen aan de slag. Shared Ambition is specialist in arbeidsgerelateerde psychologische zorg Samen aan de slag Shared Ambition is specialist in arbeidsgerelateerde psychologische zorg Wij helpen medewerkers om hun mentale balans te behouden of terug te vinden! Shared Ambition is gespecialiseerd

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center Duurzame Inzetbaarheid Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center 1 Hoera! We worden steeds ouder Vergrijzing en ontgroening Ook op de arbeidsmarkt Gevolgen Uitstroom expertise,

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Welkom bij Diagnostiek voor U. Regionale Themabijeenkomst 9 mei 2017

Welkom bij Diagnostiek voor U. Regionale Themabijeenkomst 9 mei 2017 Welkom bij Diagnostiek voor U Regionale Themabijeenkomst 9 mei 2017 Programma 13.45 uur inloop & ontvangst 14.00 uur rondleiding laboratorium en kantoorgebouw 15.00 uur welkom Ilonka Sinkeldam (Baandomein)

Nadere informatie

AGENDA 2017 VITALITEIT

AGENDA 2017 VITALITEIT VITALITEIT Wat beweegt jou? Ga jij glimlachend naar huis aan het einde van de werkdag? Natuurlijk, het zit niet altijd mee, en iedereen heeft weleens een mindere dag. Maar je werk is een belangrijk deel

Nadere informatie

APQ-vragenlijst 30 januari Daan Demo

APQ-vragenlijst 30 januari Daan Demo APQ-vragenlijst 30 januari 2019 Daan Demo Inleiding In dit rapport bespreken we jouw inzetbaarheid en wat je kunt doen om jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Om dit te bepalen hebben we de volgende

Nadere informatie

Gezond ondernemen begint met vitale medewerkers

Gezond ondernemen begint met vitale medewerkers IQ EQ PQ SQ FQ Gezond ondernemen begint met vitale medewerkers www.markincompany.nl Algemene informatie Vakbekwaamheid alleen is niet voldoende om goed te kunnen presteren. Medewerkers die zowel fysiek,

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg. Informatie voor medewerkers

VGZ Bedrijfszorg. Informatie voor medewerkers VGZ Bedrijfszorg Informatie voor medewerkers Gezond en plezierig blijven werken met VGZ Bedrijfszorg Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg. VGZ Bedrijfszorg bestaat uit een pakket van diensten

Nadere informatie

Workshop Aandacht voor gewenst gedrag: hoe hoort het eigenlijk?

Workshop Aandacht voor gewenst gedrag: hoe hoort het eigenlijk? Workshop Aandacht voor gewenst gedrag: hoe hoort het eigenlijk? Donderdag 15 november 2018 Agenda en even voorstellen Onderwerpen workshop: Aandacht voor gewenst gedrag Belangrijke voorwaarden Preventie

Nadere informatie

Mentaalrijk voor medewerkers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor medewerkers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor medewerkers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Soms

Nadere informatie