DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel"

Transcriptie

1 DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

2 Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde van de ondervraagde ondernemers is zelfstandige, zonder personeel. Ruim een kwart runt een micro-onderneming met 1-9 werknemers. 7% heeft 10 of meer werknemers in dienst. Kleine onderneming (10-49 werknemers) 5,5 Middelgrote onderneming ( werknemers) Grote onderneming (250 of meer werknemers) 1,0 0,5 N 854 In welke hoofdsector bent u actief? Landbouw Bouw Industrie 3,4 3,6 9,4 - Bijna vier op de tien ondervraagde ondernemers is actief in de zakelijke dienstverlening. De bouw (9%), detailhandel (8%), vervoer/opslag/ict (7%), groothandel (5%), industrie (4%) en landbouw (3%) zijn minder vaak vertegenwoordigd. Een kwart schaart zijn/haar bedrijf onder een andere dan de genoemde categorieën. Groothandel 4,7 Detailhandel 8,4 Vervoer, opslag en ICT 7,1 Zakelijke dienstverlening 37,8 Anders 25,5 N 852

3 Doet u zaken met/in andere landen van de Europese Unie? Ja Nee 28,8 71,2 Bedrijfsgrootte Ja 26,0 35,2 40,3 Nee 74,0 64,8 59,7 N Bijna drie op de tien ondernemers doen zaken met en/of in andere landen van de Europese Unie. - Bedrijven met minimaal 2 werknemers doen dit vaker dan eenmanszaken. N 852 In hoeverre vindt u dat Nederland geprofiteerd heeft van de interne markt? Zeer veel 8,7 Vestigingsdatum voor Zeer veel 8,6 10,5 8,1 Veel 32,2 18,5 14,1 - Bijna drie op de tien internationaal opererende ondernemers kunnen niet aangeven of Nederland al dan niet geprofiteerd heeft van de interne markt. Veel Niet veel en niet weinig Weinig Zeer weinig 1,7 Weet niet/geen mening N ,5 18,9 28,3 28,9 Niet veel en niet weinig 16,6 37,3 19,6 Weinig 12,6 6,9 22,0 Zeer weinig 2,3 0,0 0,0 Weet niet/geen mening 27,7 26,8 36,2 N Bedrijfsoverdracht Ja Nee Zeer veel 26,6 8,4 Veel 11,1 29,0 Niet veel en niet weinig 10,9 17,9 Weinig 40,7 12,6 Zeer weinig 5,8 1,8 Weet niet/geen mening 4,9 30,4 N Van de ondernemers die hierover wel een mening hebben, denkt meer dan de helft (52%) dat ons land (zeer) veel heeft geprofiteerd van de interne markt. Twee op de tien (21%) denken juist dat Nederland hier (zeer) weinig van heeft geprofiteerd. - Internationaal actieve ondernemers gestart voor 2007 zien vaker (veel) winst van de interne markt. Internationale ondernemers die een bedrijfsoverdracht overwegen zien juist vaker (zeer) weinig profijt van de interne markt.

4 Top 3 successen en prestaties interne markt Vermindering van administratieve lasten bij grensoverschrijdende handel Makkelijker en goedkoper reizen in de Europese Unie 11,4 23,8 14,3 22,1 14,1 10,5 - Ongeveer vijf op de zes internationale ondernemers zien minimaal 1 van de genoemde punten als een succes of prestatie van de interne markt over de afgelopen 20 jaar. Een grotere potentiële markt (marktvergroting, schaalvoordelen) Wegneming van handelsbelemmeringen m.b.t. de handel in diensten Ruimere keuze aan producten en diensten Lagere telecommunicatiekosten in Europa Toegenomen welvaart 18,2 9,9 12,8 11,8 5,8 3,0 7,6 10,8 6,1 7,8 7,1 8,9 5,5 5,3 10,8 - Meer dan de helft van deze groep ondernemers noemt vermindering van administratieve lasten bij grensoverschrijdende handel in de top 3 van successen en prestaties. Makkelijker en goedkoper reizen wordt door vier op de tien in de top 3 genoemd en een even grote groep noemt een grotere potentiële markt als een succes van de interne markt in de top 3. Harmonisering van productvoorschriften Toegenomen product- en voedselveiligheid in de EU Beter gereguleerde financiële markten 7,1 3,2 2,3 8,3 3,6 6,5 1e keus 2e keus 3e keus - De vermindering van administratieve lasten bij grensoverschrijdende handel wordt vaker door ondernemers met minimaal 2 werkplekken dan door eigenaren van eenmanszaken in de top 3 van successen genoemd (68% vs. 50%). Meer banen Verlaging van de kosten om een bedrijf op te richten in een ander EU-land Een sterk en effectief concurrentiebeleid Openbreken van nationale energiemarkten en daarmee gepaard gaande lagere kosten De mogelijkheid om in te schrijven op openbare aanbestedingen in andere EU-landen Makkelijkere toegang tot financiering Bescherming van intellectuele eigendom N=210

5 Top 3 uitdagingen en problemen interne markt Terugkrijgen van BTW betaald in een andere lidstaat Verschillen in productvoorschriften tussen EU-landen Grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen 6,7 9,8 13,8 7,3 8,2 8,3 15,3 5,0 5,1 - Ongeveer driekwart van de internationale ondernemers ziet minimaal 1 van de genoemde punten als een uitdaging of probleem van de interne markt over de afgelopen 20 jaar. Het afdwingen van nakoming van contracten Online verkoop van goederen en/of diensten Verschillen in beoordeling producten tussen EU-lidstaten van door overheid aangewezen instanties Belemmeringen met betrekking tot belastingen Informatievoorziening over mijn rechten op de interne markt Aannemen van personeel uit een ander EU-land Beveiligde en ongehinderde grensoverschrijdende elektronische interactie Bescherming van innovatie: intellectuele eigendomsrechten in de hele EU 10,3 6,0 15,2 4,6 5,1 8,0 7,2 6,3 2,7 1,8 11,3 2,4 3,9 4,3 7,2 2,9 6,2 3,2 4,0 1,2 6,5 5,3 4,9 1e keus 2e keus 3e keus - Een derde van deze groep ondernemers noemt het terugkrijgen van BTW betaald in een andere lidstaat in de top 3 van uitdagingen en problemen. Verschillen in productvoorschriften, grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen, het afdwingen van nakoming van contracten en de online verkoop van goederen en/of diensten worden allen door ongeveer één op de vijf in de top 3 genoemd. Hoge energiekosten 4,5 4,2 2,2 Het oprichten van een bedrijf in een andere lidstaat 3,9 2,3 3,8 Verkrijgen van erkenning beroepskwalificaties personeel uit ander EU-land 3,0 3,0 3,9 Het krijgen van vergunningen in een ander EU-land 2,3 4,4 Deelname aan buitenlandse openbare aanbestedingen 2,1 3,3 2,3 Het opheffen of herstarten van een bedrijf na een faillissement Het verkrijgen van schuldfinanciering/eigen vermogen in een ander EU-land 3,6 2,4 N=187

6 Met welke van onderstaande onderwerpen heeft u als ondernemer wel eens te maken gehad? Patenten en auteursrecht 27,3 - Acht op de tien internationaal opererende ondernemers hebben wel eens met één of meer van de getoonde onderwerpen te maken gehad. Elektronische handtekeningen Personeel uit een ander EU-land 17,9 26,6 - Betalingen en vorderingen/toegang tot financiering, online en offline koop en verkoop van goederen en/of diensten uit/aan een ander EU-land zijn zaken waar ruim een derde van de internationale ondernemers wel eens mee te maken heeft gehad. Betalingen en vorderingen/toegang tot financiering Online koop en verkoop van goederen en/of diensten uit/aan een ander EU-land Offline koop/verkoop van goederen en/of diensten uit/aan een ander EU-land 36,6 36,1 36,6 - Ruim een kwart heeft ervaring met patenten en auteursrecht en/of elektronische handtekeningen. Het oprichten en runnen van een bedrijf/filiaal in een ander EU-land 9,5 Het participeren in openbare aanbestedingen 8,6 Het verkrijgen van informatie over uw EU rechten 15,6 Geen van bovenstaande 18,5 N 261

7 Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van patenten en auteursrecht? Actie ondernemen tegen piraterij (N=39) Actie ondernemen tegen namaak van uw producten (N=48) 33,7 29,6 46,2 45,7 2,04,6 8,0 3,6 14,1 12,6 - Acht van de tien ondernemers die ervaring hebben met het ondernemen van actie tegen piraterij, omschrijven deze ervaringen als (heel) moeilijk. Voor het ondernemen van actie tegen namaak van de eigen producten ligt dit percentage op 76%. Bescherming van auteursrecht (N=61) Aanvragen van een patent in een ander EU-land (N=41) 15,8 18,0 32,9 44,3 13,7 16,3 18,5 15,3 5,9 7,1 11,0 - Ook op het gebied van het beschermen van auteursrecht (60%) en het aanvragen van een patent in een ander EU-land (51%) omschrijft een meerderheid de ervaringen als (heel) moeilijk. Aanvragen van een patent in uw eigen land (N=48) 13,3 26,2 29,4 22,7 4,83,6 - Alleen met het aanvragen van een patent in eigen land heeft een minderheid (40%) negatieve ervaring, 28% omschrijft de ervaringen op dit punt als (heel) makkelijk. Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van elektronische handtekeningen? Een elektronische identiteit / handtekening gebruiken bij een grensoverschrijdende transactie (N=54) Een elektronische identiteit / handtekening gebruiken in Nederland (N=69) 8,2 19,1 19,7 32,4 34,3 24,8 19,3 10,0 3,4 13,0 10,4 5,5 - Een meerderheid (52%) van de ondernemers omschrijft de ervaringen met het gebruiken van een elektronische identiteit/handtekening bij een grensoverschrijdende transactie als (heel) moeilijk. 13% omschrijft de ervaringen als (heel) makkelijk. - Voor gebruik binnen Nederland liggen deze percentages op respectievelijk 28% ([heel] moeilijk) en 32% ([heel] makkelijk).

8 Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van het in dienst nemen van personeel? Het verkrijgen van erkenning van beroepskwalificaties voor personeel uit een ander EU-land (N=35) 14,8 49,0 22,7 5,9 7,7 - Bijna twee derde (64%) van de ondernemers die ervaring hebben met het verkrijgen van erkenning van beroepskwalificaties voor personeel uit een ander EU-land, noemt de ervaringen op dit punt (heel) moeilijk. Het aannemen van personeel uit een ander EU-land (N=46) 15,5 22,7 33,6 19,4 7,7 - Voor het aannemen van personeel uit een ander EU-land is dit 38%, terwijl 27% de ervaringen hiermee juist als (heel) makkelijk omschrijft. Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van grensoverschrijdende betalingen en vorderingen/toegang tot financiering? Het Europese BTW-stelsel (N=78) Het terugkrijgen van BTW uit een ander EU-land (N=71) Het verkrijgen van financiering in een ander EU-land (N=43) Het verkrijgen van financiering in Nederland (N=61) 19,4 15,0 34,1 33,6 37,9 45,8 41,0 47,0 18,9 21,4 7,2 8,3 14,0 5,6 11,3 16,6 12,3 4,9 - De grote meerderheid van ondernemers die ervaringen hebben met het verkrijgen van financiering in Nederland (81%), het verkrijgen van financiering in een ander EU-land (75%) of grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen (75%) heeft dit ervaren als (heel) moeilijk. - Ook over de ervaringen met het Europese BTW-stelsel en het terugkrijgen van BTW uit een ander EUland zijn zes op de tien ondernemers niet positief. Grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen (N=69) Betalen van een factuur uit een ander EU-land (N=85) 7,3 20,6 23,0 54,3 51,8 12,2 7,4 3,0 17,9 - Met het betalen van een factuur uit een ander EU-land zijn duidelijk minder problemen: zeven op de tien ondernemers omschrijven hun ervaringen op dit gebied als (heel) makkelijk.

9 Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van online (ver)koop van goederen en/of diensten? Leveren van diensten aan een ander EU-land (N=56) 3,6 6,0 22,9 29,3 25,4 12,9 - Over het algemeen zijn de ervaringen van de ondernemers die online goederen en/of diensten (ver)kopen positief. Verwerven van diensten uit een ander EU-land (N=52) Verkopen van goederen aan een ander EU-land (N=77) 8,0 7,1 22,6 19,9 27,4 31,4 27,0 39,0 14,0 - Bijna negen op de tien hebben goede ervaringen met het kopen van goederen uit een ander EU-land en zeven op de tien zijn positief over hun ervaringen met het verkopen van goederen aan een ander EU-land. Kopen van goederen uit een ander EU-land (N=88) 11,2 51,3 36,0 - Ook de ervaringen met het leveren van diensten aan (55%) en verwerven van diensten uit (54%) een ander EU-land zijn in het merendeel van de gevallen positief. Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van offline (ver)koop van goederen en/of diensten? Leveren van diensten aan een ander EU-land (N=60) 8,5 37,8 29,9 17,1 4,2 - Ook de ervaringen op het gebied van offline koop en verkoop zijn overwegend positief, met name als het gaat om goederen. Verwerven van diensten uit een ander EU-land (N=53) Verkopen van goederen aan een ander EU-land (N=63) Kopen van goederen uit een ander EU-land (N=74) 9,8 11,2 16,6 32,6 24,5 53,0 26,6 41,9 26,4 17,1 26,8 4,6 4,1 - Acht op de tien ondernemers noemen de ervaringen met het kopen van goederen uit een ander EU-land (heel) makkelijk. Voor het verkopen van goederen zijn dit er zes op de tien. - De ervaringen met het leveren van diensten aan en het verwerven van diensten uit een ander EU-land worden door ongeveer de helft omschreven als (zeer) makkelijk.

10 Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van het oprichten en runnen van een bedrijf/filiaal in een ander EU-land? Het afdwingen van de nakoming van contracten (N=18) 20,7 59,1 17,5 - Het oprichten en runnen van een bedrijf/filiaal in een ander EU-land is iets waar relatief weinig internationale ondernemers ervaring mee hebben. Het verkrijgen van vergunningen in een ander EU-land (N=20) Het oprichten van een bedrijf in een ander EUland (N=24) 6,8 5,9 31,4 57,1 50,2 20,4 8,8 8,2 6,9 4,4 - Over het algemeen zijn de ervaringen op het gebied van het afdwingen van de nakoming van contracten, het verkrijgen van vergunningen in een ander EU-land en het oprichten van een bedrijf in een ander EU-land negatief tot neutraal. Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van het participeren in openbare aanbestedingen? Participeren in een openbare aanbesteding in een ander EU-land (N=22) Participeren in een openbare aanbesteding in Nederland (N=28) 17,6 15,0 36,9 53,0 43,5 27,8 4,6 - Ook met het participeren in openbare bestedingen hebben relatief weinig internationale ondernemers ervaring. - Zowel op het gebied van participeren in een openbare besteding in een ander EU-land als in eigen land zijn de ervaringen over het algemeen negatief tot neutraal.

11 Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van het verkrijgen van informatie? Het verkrijgen van informatie over mijn EU rechten (N=38) 13,3 65,1 19,9 - Acht op de tien internationale ondernemers die ervaring hebben met het verkrijgen van informatie over de eigen EU rechten, hebben deze als (heel) moeilijk ervaren. Bent u bekend met SOLVIT? Ja, ik weet precies wat SOLVIT is Ja, ik weet ongeveer wat SOLVIT is 0,6 1,4 - SOLVIT is een grote onbekende voor internationaal opererende ondernemers: 85% heeft er nog nooit van gehoord. Nog eens één op de acht heeft er wel eens van gehoord, maar weet er verder niets van. Ja, ik heb wel eens van SOLVIT gehoord, maar weet er verder niets van 12,6 Nee, ik heb nog nooit van SOLVIT gehoord 85,4 N 259

12 Ondernemerspanel KvK Ondernemerspanel Het Ondernemerspanel is het instrument van de Kamer van Koophandel om de doelstellingen van het Onderzoekshuis mede te realiseren. Hiermee willen wij zicht krijgen op wat er bij ondernemingen speelt, zodat wij ondernemers beter kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun zakelijke ambities. Inzien onderzoeksresultaten Voor hun deelname krijgen panelleden inzicht in de belangrijkste resultaten van de onderzoeken waaraan ze hebben meegedaan. En ze kunnen zien hoe andere ondernemers over de betreffende onderwerpen denken. Dit kan een inspiratiebron voor ze zijn in hun strategische beslissingen. Aanpak In het panel zitten circa ondernemers op uitnodiging van de Kamer van Koophandel. We vragen ze 6 tot 10 keer per jaar in een online vragenlijst om hun mening over wetswijzigingen, belastingen, de invloed van de economische crisis en vele andere voor ondernemers relevante onderwerpen. Een deel van de vragen is standaard waarmee we de dienstverlening van de Kamer van Koophandel op kernindicatoren kunnen monitoren. Een deel van de vragen wordt per onderzoek vastgesteld obv input van alle Kamers van Koophandel. Interne rapportage De panelleden zijn obv hun profiel verdeeld naar assortimentsgroepen, grootteklasse, levensduur en regio van de onderneming, zodat we over deze kenmerken kunnen rapporteren. Over actuele thema s wordt maandelijks gerapporteerd in een DNA-ps. Enkele punten zullen er worden uitgelicht in een reguliere DNA. Specifieke thema s worden per kwartaal gerapporteerd en daarnaast nog ad hoc over spoedeisende zaken. Proces Je kunt onderwerpen, die wij aan ondernemers kunnen voorleggen in het KvK Ondernemerspanel, aanleveren via de Manager Marketing/ Communicatie van je kamer. De deadline is standaard de eerste woensdag van de maand. Vragen die later binnenkomen nemen we waar mogelijk mee in het volgende onderzoek. Zorg dus dat je onderwerpen de laatste week van de maand binnen zijn bij de Manager Marketing/ Communicatie van je kamer. Je krijgt bericht of je onderwerpen wordt opgenomen in een onderzoek. Na afloop krijg je rechtstreeks een rapportage van je onderwerp. Voor informatie kan je contact opnemen met Hans de Beer of Ivo de Jong via

Panelonderzoek Europese interne markt

Panelonderzoek Europese interne markt Panelonderzoek Europese interne markt Highlights resultaten onderzoek KvK-ondernemerspanel naar de Europese interne markt juni 2016 In december 2015 /januari 2016 is via het KvK online ondernemerspanel

Nadere informatie

Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek. Februari 2012 Onderzoek 1

Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek. Februari 2012 Onderzoek 1 Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek Februari 2012 Onderzoek 1 1 Het eerste onderzoek In januari 2012 hebben wij u uitgenodigd voor een eerste onderzoek binnen Mijn ondernemerspanel.

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Peiling over Europa en EDIC

Peiling over Europa en EDIC Peiling over Europa en EDIC Peiling over Europa en EDIC Datum: september 2013 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Ad Manders tel.: (024) 329 98 89 emailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Nipo

Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Nipo Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Growth Map Achtergrond De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft zich tot doel gesteld bedrijven in de regio internationaal meer actief te krijgen om zo

Nadere informatie

8 maart Onderzoek: Faillissement V&D

8 maart Onderzoek: Faillissement V&D 8 maart 2016 Onderzoek: Faillissement V&D Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De

Nadere informatie

Panelonderzoek Sluiting & Overdracht

Panelonderzoek Sluiting & Overdracht Panelonderzoek Sluiting & Overdracht Geacht panellid, In oktober 2014 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een onderzoek over Sluiting & Overdracht. Nogmaals hartelijk dank voor

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011 Fact sheet november 211 Ondernemerschap in is het haven-, industrie- en kantorengebied aan de westkant van. Hoewel er in weinig ondernemingen te vinden zijn, zijn er veel personen werkzaam. Daarnaast kennen

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

M Bedrijfsoverdrachten in het MKB

M Bedrijfsoverdrachten in het MKB M200316 Bedrijfsoverdrachten in het MKB dr. J. Meijaard drs. B.J. Diephuis Zoetermeer, 17 februari 2004 Op dit moment zijn meer bedrijven dan ooit bezig met een bedrijfsoverdracht. Een flink deel van de

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

Smart Industry Oktober 2015

Smart Industry Oktober 2015 Panelonderzoek Smart Industry 2015 Kamer van Koophandel Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Oktober 2015 In dit document worden de belangrijkste resultaten gedeeld. Het betreft een samenvatting zonder

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is het kloppende hart van. Het is een dynamisch stadsdeel met veel kleine bedrijven. In veel opzichten is het in het klein. Ondernemerschap in In deze

Nadere informatie

De economische crisis en Oud-West

De economische crisis en Oud-West De economische crisis en Oud-West Van 30 juni tot en met 7 juli 2009 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over de economische crisis. Hebben de panelleden het idee dat ze de gevolgen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht circa zeven op de tien

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers 11 november 2015 Rapportage enquête jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers In opdracht van Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Resultaten ondernemers Werktop-aanpak

Resultaten ondernemers Werktop-aanpak Bijlage I Resultaten ondernemers Werktopaanpak Tabel 1. Achtergrondkenmerken ondernemers Gemeente 1= Doetinchem 2= Groesbeek/ Ubbergen/ Millingen a/d Rijn 3= Hilversum 4= Lansingerland 5= Zaanstand Sector

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek MKB en ZZP. Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017

Rapportage Onderzoek MKB en ZZP. Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017 Rapportage Onderzoek MKB en ZZP Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017 1 Achtergrond DirectResearch heeft in opdracht van Betaalme.nu een onderzoek uitgevoerd onder mensen

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Administratieve lasten merkbaar gereduceerd?

Administratieve lasten merkbaar gereduceerd? M201020 Administratieve lasten merkbaar gereduceerd? Beleving van overheidsregels en verplichtingen in het MKB drs. J. Snoei drs. B. van der Linden Zoetermeer, december 2010 Administratieve lasten merkbaar

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over subsidieregelingen

Nadere informatie

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc september 2009/ 19-10-2009 / P.1 / 19-10-2009 / P.1 Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld Fact sheet november 11 Ondernemerschap in telt veel kleine bedrijven. Daarnaast heeft dit stadsdeel het hoogste aantal zzp ers. Ook kent geen ander stadsdeel jaarlijks meer starters dan. Het is een stadsdeel

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Noord. In stadsdeel Noord zijn er in ves gekeken of de gemiddelde bedrijfsgrootte van

Fact sheet. Ondernemerschap in Noord. In stadsdeel Noord zijn er in ves gekeken of de gemiddelde bedrijfsgrootte van Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is van oudsher een woongebied (voor arbeiders) met aan de oevers grote industriële bedrijven. Na de de-industrialisatie in de jaren zeventig en tachtig

Nadere informatie

De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven

De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven M200805 De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven drs. N.G.L. Timmermans Zoetermeer, juli 2008 Administratieve lasten grootste knelpunt van MKB-bedrijven Veel overheidsbeleid ter stimulering

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net februari 2017 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Duurzame innovaties in het MKB

Duurzame innovaties in het MKB M201117 Duurzame innovaties in het MKB Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, november 2011 Duurzame innovaties in het MKB Eerder onderzoek van EIM liet al zien dat MKB'ers duur ondernemen als een blijver

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Corporate Venturing in het MKB

Corporate Venturing in het MKB M200920 Corporate Venturing in het MKB Ruimte voor vernieuwing, durf en kansen C. van Essen MSc Zoetermeer, 10 december 2009 Corporate venturing in het MKB Corporate venturing is onder grote, multinationale

Nadere informatie

18 juli 2015. Onderzoek: Toekomst van Europa

18 juli 2015. Onderzoek: Toekomst van Europa 18 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt Fact sheet november 11 Ondernemerschap in is een samenvoeging van de vroegere stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Het stadsdeel is vooral een woongebied en heeft dan ook een relatief

Nadere informatie

Presentatie Europese CVO Barometer 2012. Oud-Zuilen 12 juni 2012

Presentatie Europese CVO Barometer 2012. Oud-Zuilen 12 juni 2012 Presentatie Europese CVO Barometer 2012 Oud-Zuilen 12 juni 2012 wat is CVO? CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt een instrument om alle actoren

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Voor veel ondernemers geldt dat het op dit moment moeilijke economische tijden zijn. In de derde editie van het Bedrijvenpanel vragen wij

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche?

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche? Landbouw, bosbouw en visserij Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Handel Vervoer & opslag Horeca Informatie en communicatie (ICT / media) Financiële dienstverlening Verhuur en handel

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: Maart 2015

Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: Maart 2015 Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: 20024 Maart 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Bedrijfsleven zijn aandeel laten

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Ondernemersklimaat gemeente Bloemendaal

Ondernemersklimaat gemeente Bloemendaal Ondernemersklimaat gemeente Bloemendaal Resultaten van een kwantitatief online onderzoek onder Bloemendaalse ondernemers januari 2015 Qi-iQ, Jorien Schaap Kantoor Haarlem: Nieuwe gracht 3, 2011 NB Haarlem,

Nadere informatie

Burgerpanel. voor uw gemeente

Burgerpanel. voor uw gemeente Burgerpanel Burgerpanel voor uw gemeente Gebruik maken van de ideeën en denkkracht van de inwoners van uw gemeente Exclusief voor uw gemeente Kostenbesparend Waarom een Burgerpanel? Welke voordelen biedt

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in In is relatief veel werkgelegenheid maar er zijn wat minder bedrijven. Dit komt door de aanwezigheid van meerdere grote bedrijven op en rond het bedrijven terrein

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Kennismakingsgesprek StartSmart

Kennismakingsgesprek StartSmart StartSmart Startpunten bij de Kamer van Koophandel Centraal gelderland Kennismakingsgesprek StartSmart Deelnamenummer Startsmart Datum Tijdstip Plaats Contactpersoon KvK Naam bedrijf HR-nummer (evt.) Naam

Nadere informatie

Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012

Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012 Van 10 t/m 23 september 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Het onderzoek SBR in Bedrijf

Het onderzoek SBR in Bedrijf Het onderzoek SBR in Bedrijf Conferentie SBR, the next step 20 juni 2013 Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) j.weltevreden@hva.nl 1

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan?

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Rapportage 26 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 18.557 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 18 februari

Nadere informatie

Enquête: 10 vragen voor de BV

Enquête: 10 vragen voor de BV Enquête: 10 vragen voor de BV Het Ministerie van Economische Zaken heeft, in samenwerking met Jong Management en het Platform Zelfstandige Ondernemers, een enquête gehouden onder een aantal leden van deze

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie