Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Nipo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Nipo"

Transcriptie

1 Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!?

2 TNS Growth Map Achtergrond De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft zich tot doel gesteld bedrijven in de regio internationaal meer actief te krijgen om zo meer economische groei voor de regio te realiseren. Dit wil zij bewerkstellen door middel van de volgende groeistrategieën: (Groeistap 1) Bedrijven die al aan internationale handel doen te helpen deze handel te vergroten en de kennis van die bedrijven via netwerken in te zetten om groei bij andere bedrijven te realiseren (Groeistap 2) Bedrijven met ambitie in de internationale handel te helpen hun ambities te verwezenlijken. Dus meer bedrijven internationaal actief te krijgen. (Groeistap 2 en mogelijk 3): Samen met bedrijven die nog geen internationale ambitie hebben, maar wel open staan voor een eerste internationale stap, te kijken naar internationale mogelijkheden. Hier kan mogelijk behoefte zijn aan nieuwe diensten en producten. 2

3 Samenvatting

4 Samenvatting Internationaal actief: Algemeen In en in Zuid-Kennemerland is een kwart van de ondernemers internationaal actief. Daarnaast heeft ongeveer een achtste ambitie om internationaal zaken te gaan doen. Hoe groter het bedrijf (aantal werknemers), hoe vaker er sprake is van internationale handel. De ambitie verschilt nauwelijks. De meeste internationale handel zien we in de branches: Groothandel, Industrie en Detailhandel. Export Een op de zeven bedrijven exporteert goederen of diensten. Dit geldt in sterkere mate voor de Industrie en de Groothandel. Een op de twintig bedrijven zou graag exporteren. Import Ondernemers doen iets vaker aan import dan aan export: een op de zes bedrijven doet dit. Een enkel bedrijf (3%) doet het nog niet, maar zou het wel willen. Met name in de Groothandel wordt vaak aan import gedaan. Overige handel Ruim een op de twintig bedrijven (6%) doet aan een derde vorm van internationale handel. Dit geldt voornamelijk voor de branches Industrie en Vervoer. 4

5 Samenvatting Internationaal actief: Verdieping De mate waarin men internationale handel voert, neemt toe met het aantal werknemers dat werkzaam is in een bedrijf. Bij middelgrote bedrijven (2 t/m 19 werknemers) doet een kwart aan export, drie tiende aan import en een tiende aan een derde vorm van internationale handel. De meeste bedrijven zijn al drie jaar of langer actief. Vooral in de branches waar veel aan internationale handel wordt gedaan (Industrie, Groothandel) is men vaak al 3 jaar of langer actief. Meestal gaat het om de handel in goederen. Bij Zuid-Kennemerland gaat het in vergelijking met relatief vaak om diensten. Bij de meeste bedrijven die iets aan internationale handel doen, komt tot 50% van de omzet uit het buitenland. De diensten van Schiphol worden door ruim een op de drie ondernemers die internationaal actief zijn, gebruikt: vaker door ondernemers in Zuid-Kennemerland dan in. Het gaat in Zuid- Kennemerland voornamelijk om het in en uitvliegen van kennis en mensen, in meestal om de transport van goederen. Van de diensten van de Amsterdamse Zeehaven wordt nauwelijks gebruik gemaakt (6%). Handel verschillende landen Men exporteert vooral naar de buurlanden: België, Duitsland en Groot-Britannië. De voornaamste reden om te exporteren naar een bepaald land, is de gunstige afzetmarkt. Import komt naast België ook vaker van verre landen zoals China en de Verenigde Staten. De meestgenoemde reden om te importeren uit de betreffende landen is het feit dat het product of de dienst niet verkrijgbaar is in eigen land. Daarnaast noemt men vaak de lage productie-/arbeidskosten.voor overige handelsactiviteiten worden zowel de buurlanden (België, Duitsland, Groot-Britannië) als verre landen genoemd (VS, China). Reden om juist in deze landen handelsinvesteringen te doen is de gunstige afzetmarkt en de aanwezige technische kennis. 5

6 Doelstelling en onderzoeksverantwoording

7 Internationaal Succesvol, ook voor u dichtbij!? Door middel van onderzoek wil de Kamer van Koophandel Amsterdam voor twee regio s de volgende onderzoeksdoelstelling realiseren: Verkennend marktonderzoek naar de internationale activiteiten, ambities en ondersteuningsbehoefte van alle ondernemers in de regio Zuid-Kennemerland, eventueel aangevuld met. De Kamer van Koophandel gebruikt de uitkomsten van het onderzoek voor het optimaliseren van producten en diensten. En wil daarmee bijdragen aan het internationale succes van ondernemers in de regio en Zuid-Kennemerland. De ondernemers in de regio Zuid-Kennemerland en zijn benaderd met het verzoek om online een vragenlijst over internationale handel in te vullen. Vervolgens is een deel van de bedrijven die nog niet hadden deelgenomen aan het onderzoek gebeld om het onderzoek alsnog telefonisch of online in te vullen. 7

8 Onderzoeksverantwoording De vragenlijst duurde gemiddeld 6 minuten. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode eind maart tot en met eind mei In hebben bedrijven deelgenomen aan het onderzoek. 411 in de regio en 727 in de regio Zuid-Kennemerland. De resultaten zijn herwogen op de variabelen bedrijfsgrootte, branche en regio. In deze rapportage wordt gekeken naar de resultaten voor de hele regio en de resultaten voor de afzonderlijke regio s. Tevens wordt er ingezoomd op de opvallende verschillen naar bedrijfsomvang en branche. 8

9 1 Resultaten onderzoek Internationaal actief Algemeen

10 Een kwart van ondernemers is internationaal actief Zowel in als in Zuid-Kennermerland is ongeveer een kwart van de ondernemers internationaal actief. Daarnaast bedrijft ongeveer een op de acht ondernemers geen internationale handel, maar heeft wel ambitie hiervoor. wel/geen handel geen handel- geen ambitie geen handel- wel ambitie wel handel (n=1.138) (n=421) Zuid-Kennemerland (n=717) Q1100_1, Q1100_2, Q1100_3: Wat is op uw bedrijf van toepassing als het gaat om export van goederen of diensten? 10

11 Meer werknemers, vaker internationaal actief Bij middelgrote bedrijven (2 t/m 19 werknemers) en grote bedrijven (meer dan 20 werknemers) is er vaker sprake van internationale handel dan bij zelfstandigen zonder personeel. De ambitie verschilt echter nauwelijks. wel/geen handel geen handel- geen ambitie geen handel- wel ambitie wel handel eenmanszaken (n=630) 2 t/m 19 werknemers (n=436) 20 of meer werknemers (n=72) Q1100_1, Q1100_2, Q1100_3: Wat is op uw bedrijf van toepassing als het gaat om export van goederen of diensten? 11

12 Meeste internationale handel in Groothandel, Industrie en Detailhandel Vooral in de branches Groothandel (77%), Industrie (55%) en Detailhandel (41%) komt internationale handel vaak voor. Ook heeft men binnen deze laatste twee branches vaker ambitie om internationaal handel te bedrijven. Lanbouw/visserij (n=21) Industrie (n=87) Bouw (n=130) Groothandel (n=90) Detailhandel (n=172) Horeca (n=39) Vervoer (n=44) Financiën (n=68) Adviesdienst (n=330) Facilitaire dienst (n=140) Persoonlijke diensten (n=146) wel handel geen handel, wel ambitie geen handel, geen ambitie Q1100_1, Q1100_2, Q1100_3: Wat is op uw bedrijf van toepassing als het gaat om export van goederen of diensten? 12

13 Een op de zeven bedrijven exporteert goederen en diensten Een op de zeven bedrijven exporteert goederen of diensten (14%). Een op de twintig bedrijven doet het nog niet, maar wil het wel gaan doen (5%). We zien geen verschillen tussen de beide regio s. Uw bedrijf niet van toepassing exporteert nog niet, maar wil dit wel gaan doen exporteert en heeft serieuze plannen om naar meer landen te exporteren exporteert goederen of diensten Branche Vooral in de Industrie en de Groothandel doet men vaak aan export van goederen en diensten (beide 45%). In de Groothandel is de ambitie om te exporteren relatief ook groot (16%). In de Bouw, Horeca en Financiën is dit nauwelijks van toepassing (respectievelijk 96%, 98% en 92% exporteert niet en heeft geen plannen te exporteren). (n=1.138) (n=421) Zuid-Kennemerland (n=717) Q1100_1: Wat is op uw bedrijf van toepassing als het gaat om export van goederen of diensten? 13

14 Een op de zes bedrijven importeert goederen en diensten Een op de zes bedrijven importeert goederen of diensten (17%). 3% van de bedrijven doet het nog niet, maar wil het wel gaan doen. We zien geen significante verschillen tussen de beide regio s. Uw bedrijf (n=1.138) (n=421) Zuid-Kennemerland (n=717) niet van toepassing importeert nog niet, maar wil dit wel gaan doen importeert en heeft serieuze plannen om vanuit meer landen te importeren importeert goederen of diensten Branche Met name in de Groothandel wordt vaak aan Import gedaan (69%). Daarnaast wordt er in de Industrie (45%) en in de Detailhandel vaak geïmporteerd (37%). In de Groothandel en in de Detailhandel is ook de ambitie relatief groot (respectievelijk: 13% en 14%). Bij Persoonlijke diensten (7%), in de Bouw (7%), Financiën (8%), Adviesdiensten (8%) en Facilitaire Diensten (14%) is er relatief weinig sprake van import of ambitie hiervoor. Q1100_2: Wat is op uw bedrijf van toepassing als het gaat om import van goederen of diensten? 14

15 Ruim een op de twintig bedrijven doet aan derde soort handel Ruim een op de twintig bedrijven (6%) doet aan een andere vorm van internationale handel (anders dan import of export van goederen of diensten). 6% doet dit nog niet, maar is het wel van plan. Uw bedrijf (n=1.138) (n=421) Zuid-Kennemerland (n=717) niet van toepassing doet nog niet aan andere vormen van internationale handel, maar wil dit wel gaan doen doet al aan andere vormen van internationale handel en heeft serieuze plannen om deze activiteiten uit te breiden met nog meer landen doet al aan andere vormen van internationale handel Branche Vooral in de branches Industrie en Vervoer wordt aan een derde vorm van internationale handel gedaan (resp. 13% en 15%).In de Industrie is ook vaak ambitie om dit te gaan doen (17%). In de Groothandel ligt het aandeel dat aan een derde vorm van handel doet of deze ambitie heeft ook hoger dan gemiddeld (19%). Q1100_3: Wat is op uw bedrijf van toepassing als het gaat om andere vormen van internationale handel, zoals bijvoorbeeld directe investeringen in het buitenland of het samenwerken met partners in het buitenland om kennis uit te wisselen. Dus andere vormen van internationale handel zonder dat er sprake is van daadwerkelijke export of import van goederen of diensten? 15

16 2 Resultaten onderzoek Internationaal actief Verdieping

17 Internationale handel neemt toe met aantal werknemers Hoe groter de omvang van het bedrijf, hoe vaker er export, import of een andere vorm van internationale handel wordt gedreven. Bij bedrijven met 2 t/m 19 werknemers doet een kwart aan export, drie tiende aan import en een tiende aan een andere vorm van internationale handel. Bij bedrijven met 20 of meer werknemers liggen die gemiddelden op respectievelijk ruim een derde export, vier tiende import en een zesde een overige vorm van internationale handel*. Het bedrijf doet aan eenmanszaken 2 t/m 19 werknemers 20 of meer werknemers* export import andere vorm van internationale handel * resultaten van deze groep zijn indicatief vanwege de lage basis, n=16 Q1100_1, Q1100_2 en Q1100_3, Basis:,, n= 1.138, eenmanszaken (n=875, 2 t/m 19 werknemers: n=247, 20 of meer werknemers: n=16) * Vanwege de lage basis in de groep 20 of meer werknemers (n=16) zijn deze resultaten indicatief. 17

18 Zes op de tien bedrijven 3 jaar of langer actief, meestal betreft het goederen In zowel als in Zuid-Kennemerland zijn de meeste bedrijven die aan internationale handel doen al 3 jaar of langer actief. Vooral in de Industrie en de de Groothandel is men vaak al 3 jaar of langer actief (89% en 79%). Bij Adviesdiensten en Persoonlijke Diensten is dit vaker relatief kort (0 tot 3 jaar: 57% en 61%) In Zuid-Kennemerland gaat het vaker dan in om diensten (39% versus 20%). In gaat het vaker om zowel diensten als goederen (24% versus 11%). In de Groothandel en de Detailhandel gaat het meestal om Goederen (88% en 85%). Bij de branches Vervoer (76%) en uiteraard de Adviesdiensten (83%), Persoonlijke Diensten (63%) en Facilitaire Diensten (51%) vaker om diensten. aantal jaren internationaal actief goederen of diensten weet niet 3 jaar of langer 1 tot 3 jaar 0 tot 1 jaar beide diensten goederen (n=347) (n=124) Zuid-Kennemerland (n=223) (n=347) (n=124) Zuid-Kennemerland (n=223) Q1200: U heeft aangegeven internationaal zaken te doen. Hoe lang is uw bedrijf nu internationaal actief? Basis: bedrijven die aan internationale handel doen, n= 347 Q1300: Gaat het daarbij om goederen of diensten of allebei? Basis: bedrijven die aan internationale handel doen, n=

19 In de meeste gevallen komt tot 50% van de omzet uit het buitenland Nagenoeg zes op de tien bedrijven geven aan dat 1% tot 50% van de omzet in het buitenland wordt behaald (58%). Voor een kwart is dit 51% tot 100%. In gaat het iets vaker om 1-50% dan in Zuid-Kennemerland (66% versus 55%). aandeel omzet dat in buitenland wordt behaald procent 1-50 procent 0 procent Branche Vooral in de Industrie wordt een groot aandeel van de omzet (51-100%) uit het buitenland gehaald (44%). Omvang Zelfstandigen zonder personeel geven vaker dan gemiddeld aan geen omzet uit het buitenland te behalen (21%) (n=347) (n=124) Zuid-Kennemerland (n=223) Q1400: Kunt u aangeven welk percentage van uw omzet in het buitenland wordt behaald? Basis: bedrijven die aan internationale handel doen, n=

20 Gebruik diensten Schiphol Ruim een derde van de ondernemers die internationaal actief zijn, maakt bij zijn activiteiten gebruik van de diensten van Schiphol (35%). Ondernemers in Zuid-Kennemerland maken vaker dan ondernemers in gebruik van de diensten van Schiphol. Bedrijven in Zuid-Kennemerland die gebruik maken van de diensten van Schiphol, maken vooral gebruik van het in en uitvliegen van kennis en mensen. Ondernemers in juist vaker van de transport van goederen. Met name de Industrie en de Adviesdiensten maken vaak gebruik van de diensten van Schiphol (49% en 46%). In de Detailhandel en Vervoer wordt hier minder vaak gebruik van gemaakt (17% en 12%). Bij ZZP ers gaat het vaker dan gemiddeld om het in- en uitvliegen van kennis en mensen (61%). Bij middelgrote en grote bedrijven vaker om zowel transport van goederen als het in- en uitvliegen van kennis en mensen (respectievelijk 28% en 52%). gebruik diensten Schiphol soort diensten van Schiphol nee ja beide 50+ de transport van goederen het in en uitvliegen van kennis en mensen (n=347) (n=124) Zuid-Kennemerland (n=223) (n=128) (n=38) Zuid-Kennemerland (n=90) Q1500: Maakt u bij uw activiteiten gebruik van de diensten van Schiphol? Basis: bedrijven die aan internationale handel doen, n= 347 Q1510: Gaat het daarbij om... Basis: bedrijven die aan internationale handel doen en gebruik maken van de diensten van Schiphol, n=

21 Redenen geen gebruik diensten van Schiphol De voornaamste reden om geen gebruik te maken van de diensten van Schiphol, is dat het goedkoper is het op een andere manier te realiseren (43%). Met name in de Groothandel is dit vaak een reden (66%). (n=219) (n=86) Zuid- Kennemerland (n=133) goedkoper op andere manier te realiseren geen goede verbinding met gewenste landen regelgeving op gebied van keuring, douaneafhandeling etc. fysieke bereikbaarheid is onvoldoende diversen Q1550: Wat is de reden om geen gebruik van Schiphol te maken? Basis: bedrijven die aan internationale handel doen en geen gebruik maken van de diensten van Schiphol, n=

22 Nauwelijks gebruik diensten Amsterdamse Zeehavens Slechts 6% maakt bij zijn internationale activiteiten gebruik van de diensten van de Amsterdamse Zeehavens. De voornaamste reden om er geen gebruik van te maken, is dat het goedkoper is om het op een andere manier te realiseren (29%). gebruik diensten Amsterdamse Zeehaven nee ja (n=347) (n=124) Zuid-Kennemerland (n=223) Q1500: Maakt u bij uw activiteiten gebruik van de diensten van de Amsterdamse Zeehavensl? Basis: bedrijven die aan internationale handel doen, n=

23 3 Resultaten onderzoek Export verschillende landen

24 Export vooral naar buurlanden Ruim een op de vijf ondernemers die exporteren, exporteert het meest naar België. Daarnaast exporteert bijna een vijfde vooral naar Duitsland (18%). Onder de exporterende ondernemers in is dit zelfs ruim een kwart (27%). Ruim een op de acht exporteerders exporteert het meest naar Groot-Britannië (12%). (n=201) (n=79) Zuid- Kennemerland (n=122) België Duitsland Groot-Britannië/UK Verenigde Staten Australië 3-5 Frankrijk Italië Polen Spanje 2-3 China Q2100_1: Naar welk land exporteert u op dit moment het meest? (door minimaal 2% genoemd) Basis: bedrijven die exporteren, n=201 24

25 Vooral vanwege gunstige afzetmarkt Als reden om naar landen te exporteren, noemt twee vijfde van de ondernemers de gunstige afzetmarkt. Op de tweede plaats noemt men de marktomvang (20%). Taal en cultuur komen op de derde plaats (18%). Q2150: waarom exporteert u naar dit land/ deze landen? Basis: bedrijven die exporteren, n=192 (n=192) (n=77) Zuid- Kennemerland (n=115) gunstige afzetmarkt marktomvang taal en cultuur gunstig ivm logistiek/ distributie geografische ligging weinig knelpunten bij markttoegang aanwezigheid technische kennis gunstige vestigingsfactoren aanwezigheid geschoold personeel diversen weet niet

26 Overige landen Als het gaat om de ambitie om te exporteren (in landen waar men nog niet naar exporteert) staat Duitsland met 12% bovenaan de lijst. Daarnaast worden België, Engeland en Frankrijk vaker genoemd. Opvallend is dat ook Iran, Zwitserland, Suriname en Brazilië in deze lijst met hoogste ambitie voorkomen. (n=91) (n=35) Zuid- Kennemerland (n=56) Duitsland België Engeland Frankrijk Iran Zwitserland China Polen Suriname Brazilië Q2200_2: Voor welk (ander) land heeft u (nog meer) exportplannen of ambities om te gaan exporteren, maar exporteert uw bedrijf nog niet? Basis: bedrijven die ambitie hebben te exporteren, n=91 26

27 Redenen en belemmeringen Redenen om erover te denken naar deze landen de exporteren zijn, dezelfde als bij de al exporterende landen: een gunstige afzetmarkt (43%), de marktomvang (32%) en de taal en cultuur (31%). Belemmeringen om naar deze landen te exporteren zijn vaak te weinig menskracht, geen lokale partners, te weinig kennis van de lokale markt en te weinig financiële middelen. (n=69) (n=25) Zuid- Kennemerland (n=44) te weinig tijd en menskracht geen lokale agenten of partners te weinig kennis van overige aspecten van de lokale markt te weinig financiële middelen te weinig exportvaardigheden binnen het eigen bedrijf Bureaucratie, wet- en regelgeving fysieke afstand cultuur van het zakendoen taalverschillen Q2400: Kunt u aangeven wat u nog belemmert om naar dit land/ deze landen te gaan exporteren? Basis: bedrijven die ambitie hebben te exporteren en een land hebben genoemd, n=69 27

28 4 Resultaten onderzoek Import verschillende landen

29 Import ook van ver Ruim een op de vijf ondernemers die importeren, importeert het meest uit Duitsland. Daarnaast importeert ruim een op de acht ondernemers vooral uit China en een op de tien het meest uit de VS. We zien geen sigificante verschillen tussen importeurs uit en importeurs uit Zuid- Kennemerland. (n=229) (n=86) Zuid-Kennemerland (n=143) Duitsland China Verenigde Staten België Groot-Britannië/UK Italië Frankrijk Q3100: Vanuit welk land importeert u op dit moment het meest? (door minimaal 2% genoemd) 29

30 Import vooral omdat product of dienst niet verkrijgbaar is in eigen land Als reden om uit deze landen te importeren, noemt 63% dat het product of dienst niet verkrijgbaar is in eigen land. Daarnaast noemt een vijfde de lage productiekosten als reden. (n=222) (n=84) Zuid-Kennemerland (n=138) product of dienst niet verkrijgbaar in eigen land lage productiekosten/arbeidskosten gunstig ivm logistiek/distributie de prijs/kwaliteitsverhouding is daar het beste/ goede kwaliteit lage invoerrechten politieke stabiliteit geografische ligging diversen Q3150: Waarom importeert u uit dit land/ deze landen? Basis: bedrijven die importeren, n=222 30

31 Overige landen Als het gaat om de ambitie om te importeren (in landen waar men nog niet importeert) staat China met 15% bovenaan de lijst. Daarnaast worden Italië, India, Groot-Britannië en de Verenigde Staten vaker genoemd. (n=60) (n=26) Zuid-Kennemerland (n=34) China Italië India Groot Britannië/ UK Verenigde Staten Frankrijk Myanmar/ Voormalig Burma Engeland Q3200_2: Voor welk (ander) land heeft u (nog meer) exportplannen of ambities om te gaan importeren, maar importeert uw bedrijf nog niet? Basis: bedrijven die ambitie hebben te gaan importeren, n=60 31

32 Redenen en belemmeringen (n=46) (n=19) Q3400: Kunt u aangeven wat u nog belemmert bij de import van dit land? Basis: bedrijven die ambitie hebben te importeren De meestgenoemde redenen om erover te denken uit deze landen de importeren, zijn de lage productiekosten (45%) en het feit dat het product niet te krijgen is in eigen land (45%). Veelgenoemde belemmeringen zijn beperkte financiële middelen, bureaucratie en te weinig importvaardigheden binnen het bedrijf. laat zich vaker dan Zuid-Kennemerland tegenhouden door bureaucratie en wetgeving (45% versus 5%) en Zuid- Kennermerland vaker door een gebrek aan tijd en menskracht (28% versus 4%). Zuid- Kennemerland (n=27) te weinig financiële middelen bureaucratie, wet- en regelgeving te weinig importvaardigheden binnen het eigen bedrijf te weinig tijd en menskracht geen lokale agenten of partners kunnen vinden fysieke afstand cultuur van het zakendoen taalverschillen te weinig kennis van overige aspecten van lokale markt betaal- en valutarisico s aanpasssing lokale producten aan eigen markt markt wordt overheersd door concurrenten diversen

33 5 Resultaten onderzoek Overige handelsactiviteiten verschillende landen

34 Overige handelsactiviteiten ook vooral België Onder de ondernemers die (ook) andere internationale handelsactiviteiten hebben, geeft een tiende aan dat het vooral om België gaat. Daarnaast noemt 7% Duitsland, Groot-Britannië en de Verenigde Staten. Ondernemers uit noemen ook opvallend vaak China. (n=99) (n=34) Zuid-Kennemerland (n=65) België Duitsland Groot-Britannië/UK Verenigde Staten China Italië Frankrijk Polen Spanje Q4100: U heeft aangegeven (ook) andere internationale handelsactiviteiten te hebben, activiteiten buiten daadwerkelijke import of export van goederen of diensten om. Om welk land gaat het in uw geval? (minimaal door 4% genoemd) Basis: bedrijven die (ook) andere internationale handelsactiviteiten hebben, n=99 34

35 Handelsinvesteringen vanwege gunstige afzetmarkt & technische kennis Als reden om juist in deze landen deze handelsinvesteringen te doen, noemt men het meest de gunstige afzetmarkt (23%) en de aanwezige technische kennis (18%). (n=81) (n=21) Zuid-Kennemerland (n=60) gunstige afzetmarkt aanwezigheid technische kennis lage productiekosten/distributiekosten minder stringende regelgeving, b.v. milieu of arbeidsregelgeving strategische toegang tot regio aanwezigheid geschoold personeel gunstig ivm logistiek/ distributie diversen weet niet Q4300: Kunt u aangeven waarom u deze handelsinvesteringen doet in dit land/deze landen? Basis: bedrijven die (ook) andere handelsactiviteiten hebben en een land hebben genoemd, n= 81 35

36 6 Resultaten onderzoek Kansen KVK: bedrijven die internationaal actief zijn of internationale ambities hebben

37 Steun vooral in vorm van informatie over subsidies en wet- en regelgeving De helft van de ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben dit te gaan doen, geeft aan geen behoefte te hebben aan ondersteuning (49%). Een kwart zou wel informatie over de financiële tegemoetkomingen willen ontvangen (24%) en ruim twee tiende zou informatie over wet- en regelgeving willen ontvangen (22%). Ondernemers uit ontvangen opvallen vaak informatie over mogelijke handelspartners of afnemers (18%). (n=358) (n=125) Zuid- Kennemerland (n=233) informatie over financiële tegemoetkoming informatie over wet- en regelgeving ondersteuning bij inzicht in EU-regelgeving en EU-subsidies informatie over mogelijke handelpartners of afnemers informatie over internationale contracten ondersteuning bij het vormen van een netwerk informatie over lokale markten ondersteuning bij bekendheid geven aan mijn sector/ cluster in het buitenland informatie over cultuur en gewoonten bij zakendoen in bepaalde landen informatie over exportdocumenten informatie over expeditieproces informatie over deelname aan handelsmissies niet van toepassing, wil geen informatie Q5100: Heeft uw bedrijf behoefte aan extra informatie of ondersteuning bij het succesvol uitvoeren van uw internationale activiteiten? Basis: ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben om dit te gaan doen, n=

38 Eenmanszaken en ondernemers in Adviesdiensten grotere informatiebehoefte Branche en omvang In de Groothandel heeft men minder vaak behoefte aan informatie en ondersteuning (geen behoefte: 61%). Ondernemers in de branche Adviesdiensten hebben vaker dan gemiddeld behoefte aan ondersteuning (64%), vooral aan informatie over wet- en regelgeving (35%). In de Industrie en de Detailhandel geeft men vaker dan gemiddeld aan behoefte te hebben aan informatie over exportdocumenten (respectievelijk 26% en 15%). Ondernemers in de Facilitaire Dienstverlening hebben vaker dan gemiddeld behoefte aan ondersteuning bij het geven van bekendheid aan hun cluster/sector in het buitenland (23%). In de Persoonlijke Dienstverlening heeft men voornamelijk behoefte aan informatie over subsidies (39%). Omvang Kleine bedrijven (minder dan 20 werknemers) hebben meer behoefte aan informatie dan grote bedrijven (minimaal 20 werknemers), dit geldt vooral voor eenmanszaken. Zij geven vaker aan behoefte te hebben aan informatie over subsidies (27%), informatie over wet- en regelgeving (26%) en informatie over internationale contacten (15%). 38

39 Meerderheid behoefte aan informatie KVK over internationaal zakendoen Acht op de tien ondernemers die behoefte hebben aan ondersteuning of informatie bij het uitvoeren van internationale activiteiten, geven aan geïnteresseerd te zijn in de informatie die de KVK biedt over internationaal zakendoen. In ligt dit aandeel iets hoger dan in ZuidKennermerland (87% versus 75%). Hier geeft zelfs 38% aan zeker behoefte te hebben aan deze informatie. Omvang Bedrijven van middelgrote interesse in informatievoorziening KVK omvang (2 t/m 19 werknemers) zijn vaker dan gemiddeld zeker geïnteresseerd in de informatie over internationaal zaken doen die KVK aanbiedt (39%). weet niet nee, geen interesse ja, waarschijnlijk wel ja, zeker wel (n=210) (n=66) 25 Zuid-Kennemerland (n=144) Q5200: Bent u geïnteresseerd in de informatie over internationaal zakendoen die de Kamers van Koophandel voor uw organisatie heeft? Basis: Basis: ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben om dit te gaan doen en behoefte hebben aan ondersteuning of informatie bij het uitvoeren van internationale activteiten, n=210 39

40 Ongeveer de helft behoefte aan samenwerking Bijna de helft van de ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben dit te gaan doen (46%) heeft behoefte om met andere bedrijven samen te werken om zijn/haar kansen in het buitenland te vergroten. Onder ondernemers werkzaam in de branche Adviesdiensten is dit zelfs nagenoeg zes op de tien (58%). In de Detailhandel ligt dit aandeel lager dan gemiddeld (27%). Omvang Bedrijven van middelgrote behoefte om met andere bedrijven samen te werken omvang (2 t/m 19 werknemers) die aan internationale handel doen of ambitie hebben, zijn er 50 vaker dan gemiddeld van weet niet overtuigd dat ze samenwerking nee, geen interesse zouden willen om de kansen in ja, waarschijnlijk wel het buitenland te vergroten 35 ja, zeker wel (20% zeker wel ) (n=418) (n=150) Zuid-Kennemerland (n=268) Q5500: Wilt u de samenwerking met andere bedrijven uitbreiden om uw kansen in het buitenland te vergroten? Basis: ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben om dit te gaan doen, n=

41 Samenwerking vooral om gebruik te maken van elkaars internationale contacten Twee derde van de ondernemers die internationaal zakendoen of ambitie hebben hiervoor en aangeven (waarschijnlijk) wel te willen samenwerken met andere bedrijven om de kansen in het buitenland te vergroten, zou hierbij gebruik maken van elkaars internationale contacten (66%). Een op de tien ervaren internationale ondernemers zou minder ervaren ondernemers zeker willen steunen. Ruim een kwart zou dit waarschijnlijk wel willen en 63% ziet dit niet zitten. Middelgrote bedrijven geven vaker dan gemiddeld aan samen orders en subsidies binnen te willen halen (50% en 28%). gebruik maken van elkaars internationale contacten (n=164) (n=65) Zuid- Kennemerland (n=99) samen binnenhalen van orders ondersteuning minder ervaren collega's ja, zeker wel 10 uitwisselen van marktinformatie gezamenlijk profileren in het buitenland nee 27 ja, waarschijnlijk wel samen binnenhalen van subsidies niet van toepassing diversen weet niet 2-3 Q5600: Op welke manier zou u met andere Nederlandse bedrijven internationaal samen willen werken? Basis: ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben om dit te gaan doen en aangeven (warschijnlijk) wel te willen samenwerken met andere bedrijven om kansen te vergroten, n= 164 Q5700: wilt u als ervaren internationale ondernemer minder ervaren collega's ondersteunen? (Basis= aantal ondernemers die internationaal zaken doen, n=285). 41

42 Vooral exporterende bedrijven interesse in informatie KVK Onder exporterende bedrijven is de informatiebehoefte het grootst. Nagenoeg vier tiende geeft aan zeker interesse te hebben in de informatievoorziening die het KVK kan bieden. Vooral bedrijven actief in een andere vorm van internationale handel, geven aan zeker wel samen te willen werken met andere bedrijven om hun kansen in het buitenland te vergroten (28%). Exporterende bedrijven hebben meer behoefte aan samenwerking dan importerende bedrijven. Zij zouden vooral gebruik willen maken van elkaars internationale contacten (70%). Met name de bedrijven actief in een derde vorm van internationale handel, zijn bereid een minder ervaren collega te ondersteunen (51% zeker wel/ waarschijnlijk wel). interesse in informatievoorziening KVK behoefte om met andere bedrijven samen te werken export (n=97) 57+ weet niet nee, geen interesse 41 nee, geen interesse 37 ja, waarschijnlijk wel ja, zeker wel weet niet import (n=92) derde soort handel (n=55) export (n=165) Q5200: Bent u geïnteresseerd in de informatie over internationaal zakendoen die de Kamers van Koophandel voor uw organisatie heeft? Basis: ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben om dit te gaan doen en behoefte hebben aan ondersteuning of informatie bij het uitvoeren van internationale activteiten. ja, waarschijnlijk wel ja, zeker wel import (n=188) derde soort handel (n=72) Q5500: Wilt u de samenwerking met andere bedrijven uitbreiden om uw kansen in het buitenland te vergroten? Basis: ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben om dit te gaan doen. 42

43 Bedrijven met ambitie grotere informatiebehoefte dan bedrijven die al internationaal actief zijn Bedrijven die geen internationale handel drijven, maar wel deze ambitie hebben, geven vaker dan bedrijven die al internationaal actief zijn aan behoefte te hebben aan informatie of ondersteuning (85% versus 77%). Zij hebben vooral behoefte aan informatie over informatie over wet- en regelgeving (42%) en financiële tegemoetkoming (41%). Ook zijn zij vaker dan ondernemers die al internationaal actief zijn, geïnteresseerd in informatie van de KVK (85% waarschijnlijk of zeker geïnteresseerd) en hebben zij meer behoefte aan samenwerking (63% versus 44% waarschijnlijk/zeker wel behoefte). interesse in informatievoorziening KVK weet niet nee, geen interesse ja, waarschijnlijk wel ja, zeker wel wel handel (n=128) geen handel, wel ambitie (n=103) Q5200: Bent u geïnteresseerd in de informatie over internationaal zakendoen die de Kamers van Koophandel voor uw organisatie heeft? Basis: ondernemers die internationaal zaken doen of ambitie hebben om dit te gaan doen en behoefte hebben aan ondersteuning of informatie bij het uitvoeren van internationale activteiten 43

44 7 Resultaten onderzoek Kansen KVK: bedrijven die (nog) niet internationaal actief zijn en (nog) geen internationale ambities hebben

45 Reden om geen internationale handel te voeren Ondernemers die geen internationale handel voeren, doen dit vaak omdat het bedrijf regionaal gericht is of gebonden (38%), omdat het bedrijf te klein zou zijn (23%), omdat de Nederlandse markt groot genoeg is (20%) of omdat het product of de dienst hier niet voor geschikt is (19%). (n=720) (n=271) ZuidKennemerland (n=449) bedrijf is regionaal gericht of gebonden bedrijf is te klein de Nederlandse markt is groot genoeg product of dienst is niet geschikt gewoonweg geen behoefte aan benodigde financiën moeilijk of niet te krijgen onvoldoende kennis en vaardigheden in eigen bedrijf Branche Vooral in de Bouw wordt vaak als reden gegeven dat het bedrijf te regionaal gebonden is (55%). In de Detailhandel wordt vaker dan gemiddeld aangegeven dat het bedrijf te klein is om internationaal te gaan (35%). Dit geldt ook voor bedrijven in Financiën (39%). Zij geven ook aan dat het product of de dienst niet geschikt is voor internationale handel (46%). Onder ondernemers werkzaam in de branche Persoonlijke Diensten wordt ook vaker dan gemiddeld aangegeven dat het product niet geschkt is voor internationale handel (28%). Q1700: Wat is de reden dat u geen internationale handel voert? Basis: bedrijven die niet aan internationale handel doen, n=

46 Middelgrote bedrijven vaak als reden geen handel regionaal gericht of regionaal gebonden De helft van de ondernemers binnen middelgrote bedrijven die geen internationale handel voeren, geeft als reden aan dat het bedrijf te regionaal gericht of gebonden is. 0 t/m 1 2 t/m of meer Werknemer werknemers Werknemers (n=451) (n=237) (n=32) bedrijf is regionaal gericht of gebonden bedrijf is te klein de Nederlandse markt is groot genoeg Product of dienst is niet geschikt gewoonweg geen behoefte aan benodigde financiën moeilijk of niet te krijgen onvoldoende kennis en vaardigheden in eigen bedrijf Q1700: Wat is de reden dat u geen internationale handel voert? Uitgesplitst naar omvang bedrijf (aantal werknemers). Basis: bedrijven die niet aan internationale handel doen, n=

47 Een op de twaalf zou met ondersteuning (waarschijnlijk) overwegen internationaal actief te worden Het merendeel van de ondernemers die geen ervaring hebben met internationaal zakendoen en ook geen ambitie hebben op dit gebied, zal, wanneer zij ondersteuning krijgen op het gebied van internationaal zakendoen, nog steeds niet overwegen internationaal actief te worden. Een op de twaalf zou het (waarschijnlijk) wel doen (8%). Middelgrote bedrijven staan minder vaak dan gemiddeld open voor internationaal zaken doen (4%). ja, ja, weet zeker waarschijnlijk wel niet wel nee, waarschijnlijk niet informatie/ ondersteuning over financiële tegemoetkomingen over mogelijke handelpartners of afnemers 42 over wet- en regelgeving bij het vormen van een netwerk 27 over lokale markten 24 bekendheid geven aan sector/cluster in 23 over cultuur en gewoonten bij zakendoen nee, zeker niet 22 bij inzicht in EU-regelgeving en EU-subsidies 21 over internationale contracten over deelname aan handelsmissies 6 over exportdocumenten over expeditieproces 4 15 niet van toepassing, wil geen informatie weet niet Q6100: Als u ondersteuning kan krijgen op het gebied van internationaal zaken doen, overweegt u dan om wel internationaal actief te worden? Basis: ondernemers die niet aan internationale handel doen en geen ambitie hebben (n=53) 3 Q6200: Om welke ondersteuning of informatie gaat het dan? Basis: ondernemers die niet aan internationale handel doen en geen ambitie hebben en (waarschijnlijk) wel zou overwegen internationaal actief te worden wanneer zij informatie/steun zouden ontvangen 47

48 In meer animo om internationaal actief te worden indien men ondersteuning kan krijgen In zou een tiende van de bedrijven die geen internationale handel voeren, het waarschijnlijk wel doen wanneer zij ondersteuning krijgen op het gebied van internationaal zakendoen (10%). In Zuid-Kennemerland ligt dit aandeel met 7% iets lager. Voor ondernemers in gaat het dan vooral om informatie over financiële tegemoetkomingen (48%), mogelijke handelspartners of afnemers (30%) en over wet- en regelgeving (30%). In Zuid-Kennemerland zou men naast deze drie aspecten ook behoefte aan ondersteuning bij het vormen van een netwerk (48%). overweging internationaal actief te worden het gaat dan om informatie/ ondersteuning over financiële tegemoetkomingen 5 6 over mogelijke handelpartners of afnemers 30 over wet- en regelgeving nee, zeker niet ja, waarschijnlijk wel ja, zeker wel over cultuur en gewoonten bij zakendoen bij inzicht in EU-regelgeving en EU-subsidies Zuid-Kennemerland (n=385) (n=233) over internationale contracten over deelname aan handelsmissies ja, waarschijnlijk/ zeker wel over exportdocumenten over expeditieproces (n=21) 8 niet van toepassing, wil geen informatie weet niet Q6100: Als u ondersteuning kan krijgen op het gebied van internationaal zaken doen, overweegt u dan om wel internationaal actief te worden? Basis: ondernemers die niet aan internationale handel doen en geen ambitie hebben bekendheid geven aan sector/cluster in nee, waarschijnlijk niet over lokale markten weet niet bij het vormen van een netwerk Zuid-Kennemerland (n=22) Q6200: Om welke ondersteuning of informatie gaat het dan? Basis: ondernemers die niet aan internationale handel doen en geen ambitie hebben en (waarschijnlijk) wel zou overwegen internationaal actief te worden wanneer zij informatie/steun zouden ontvangen 48

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Resultaten onderzoek KvK-Ondernemerspanel over Vernieuwing en Internationalisering In december 2014 is onder alle 6000 deelnemers van het KvK-Ondernemerspanel

Nadere informatie

Exporteren naar en kopen in het buitenland. Prof. Dr. José Bloemer

Exporteren naar en kopen in het buitenland. Prof. Dr. José Bloemer Exporteren naar en kopen in het buitenland Prof. Dr. José Bloemer Relatiemanagement Dé strategie naar succesvol ondernemerschap in een internationale context Relatiemanagement Het ontwikkelen en verstevigen

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Workshop Internationaal Ondernemen Micha van Lin, Hoofd Internationaal Ondernemen Patrick Walison, Adviseur Internationaal Ondernemen 6-12-2011 1 FME-CWM Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

China: Kansen en Knelpunten voor de Technologische Industrie

China: Kansen en Knelpunten voor de Technologische Industrie China: Kansen en Knelpunten voor de Technologische Industrie Aanleiding China is een land met veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ondanks de mogelijkheden is het een lastige markt om in te

Nadere informatie

Onderzoek Internationaal Ondernemen

Onderzoek Internationaal Ondernemen Onderzoek Internationaal Ondernemen 2012 augustus 2012 In samenwerking met: Inhoudsopgave Introductie... 2 Achtergrondinformatie... 3 Export... 6 Uitbesteding... 8 Knelpunten & Barrières... 9 Ondersteuning...

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven

M200719. Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen. Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven M200719 Een 'directe buitenlandse investering' is méér dan investeren alleen Buitenlandse investeringen door MKB-bedrijven drs. R.M. Braaksma dr. J. Meijaard Zoetermeer, november 2007 Een 'directe buitenlandse

Nadere informatie

Internationale Kansen & Knelpunten

Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport van- en voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector Versie 2015 Mede mogelijk gemaakt door: www.tfhc.nl Task Force Health Care

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011

Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011 Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011 Auteurs: P. M. Walison MSc, Trainee Internationaal Ondernemen Dhr. P. van Kuijen, Sectormanager Zoetermeer, 24 januari 2011 Hoewel aan de

Nadere informatie

Duurzame innovaties in het MKB

Duurzame innovaties in het MKB M201117 Duurzame innovaties in het MKB Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, november 2011 Duurzame innovaties in het MKB Eerder onderzoek van EIM liet al zien dat MKB'ers duur ondernemen als een blijver

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

M MKB heeft internationale handelsgeest

M MKB heeft internationale handelsgeest M201019 MKB heeft internationale handelsgeest Arjan Ruis Petra Gibcus Zoetermeer, november 2010 MKB heeft internationale handelsgeest Ruim één op de drie MKB-bedrijven is op enige wijze actief op de internationale

Nadere informatie

ABN AMRO Wereldweken 2004. ABN AMRO Groeiquotiënt: Groeien over Grenzen. Het begint met ambitie

ABN AMRO Wereldweken 2004. ABN AMRO Groeiquotiënt: Groeien over Grenzen. Het begint met ambitie ABN AMRO Wereldweken 2004 ABN AMRO Groeiquotiënt: Groeien over Grenzen Het begint met ambitie Colofon Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Segment Zakelijke Relaties van ABN AMRO. De publicatie

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam Monitor Krachtwijken 2010 maart 2011 Inhoud Inhoud: pagina Programma wijkeconomie 3 Inleiding 4 Stand van zaken 2010 5 Vestigingen 5 Starters 6 Opheffingen 7 Sectorverdeling 8 Gemiddelde leeftijd ondernemingen

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013

SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013 SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013 Samenvatting Ondernemersenquête Purmerend, Beemster en Waterland 2013 Colofon In opdracht van: de gemeenten Purmerend, Beemster en

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek. Februari 2012 Onderzoek 1

Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek. Februari 2012 Onderzoek 1 Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek Februari 2012 Onderzoek 1 1 Het eerste onderzoek In januari 2012 hebben wij u uitgenodigd voor een eerste onderzoek binnen Mijn ondernemerspanel.

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

De IMVO-thermometer. Een onderzoek naar de handelsrelaties tussen Nederlandse MKB ers en ontwikkelingslanden en opkomende markten

De IMVO-thermometer. Een onderzoek naar de handelsrelaties tussen Nederlandse MKB ers en ontwikkelingslanden en opkomende markten De IMVO-thermometer Een onderzoek naar de handelsrelaties tussen Nederlandse MKB ers en ontwikkelingslanden en opkomende markten Juni 2013 Ontwikkelingslanden en opkomende markten domineren de lijst van

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Ondernemerschap & Ondernemendheid. In de beroepssector handel & de bedrijfstak MITT 2010

Ondernemerschap & Ondernemendheid. In de beroepssector handel & de bedrijfstak MITT 2010 Ondernemerschap & Ondernemendheid In de beroepssector handel & de bedrijfstak 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Samenvatting... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 1. Ondernemers in Nederland...

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016 Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers Toplines rapport voor SIDN P-3981, D1 september 2016 > Inleiding Amsterdam, september 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Topsectoren in beeld. Internationale oriëntatie topsectoren. drs. Bram van der Linden drs. Nicolette Tiggeloove drs. Paul van der Zeijden

Topsectoren in beeld. Internationale oriëntatie topsectoren. drs. Bram van der Linden drs. Nicolette Tiggeloove drs. Paul van der Zeijden Topsectoren in beeld Internationale oriëntatie topsectoren drs. Bram van der Linden drs. Nicolette Tiggeloove drs. Paul van der Zeijden Zoetermeer, juli 2013 ISBN : 978-90-371-1074-6 Rapportnummer : A201333

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief M201208 Ondernemerschap in in perspectief Ondernemerschap in vergeleken met en de rest van Ro Braaksma Nicolette Tiggeloove Zoetermeer, februari 2012 Ondernemerschap in in perspectief In zijn er meer nieuwe

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Internationaal Ondernemen. juni 2013

Rapport Onderzoek Internationaal Ondernemen. juni 2013 Rapport Onderzoek Internationaal Ondernemen juni 2013 Auteur / Onderzoeker: Dhr. P.M. Walison MSc Beleidsadviseur Internationaal Ondernemen Zoetermeer, juni 2013 Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

E-commerce in de industrie 1

E-commerce in de industrie 1 E-commerce in de industrie 1 Vincent Fructuoso van der Veen en Kees van den Berg 2 Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door industriële bedrijven ligt in vergelijking met andere

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van. Kamer v an Koophandel Nederland. Startersprofiel 2013. Datum uitgave Januari 2014. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2013 van Kamer van Koophandel Nederland Datum uitgave Januari 2014 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 v an 13 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Kerncijfers startende

Nadere informatie

M201218. Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland

M201218. Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland M201218 Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, november 2012 Relatief veel snelgroeiende bedrijven in Nederland In deze rapportage

Nadere informatie

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa De economische omgeving Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa Inhoud Wereldeconomie Traag herstel Verengde Staten Europa Nederland Ook 2017 een conjunctureel goed jaar Ons land staat er heel goed

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

management centrum bedrijfsadviseurs Marktomvang 2015 UNETO-VNI 1

management centrum bedrijfsadviseurs Marktomvang 2015 UNETO-VNI 1 Marktomvang 2015 UNETO-VNI De techniek achter Nederland management centrum bedrijfsadviseurs Marktomvang 2015 UNETO-VNI 1 2017 UNETO-VNI. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014 Onderzoek over zaken doen in Duitsland Januari 2014 Samenvatting - Nederlands middenbedrijf wil meer groei halen uit Duitse markt Middelgrote Nederlandse bedrijven willen meer groei realiseren in Duitsland.

Nadere informatie

Rapporteigenschappen. Netto respons

Rapporteigenschappen. Netto respons Rapporteigenschappen Dit is de POK rapportage van het jaar: 2016 De laatste meting voor Terneuzen ging over het jaar: Aantal organisaties in de totale benchmark 20 Gekozen selectiegroep in dit rapport

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Onderzoek wijst uit dat 86 procent van de Nederlandse ondernemers

Nadere informatie

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik

Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Schenken door vermogenden 2014 TNS 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 3

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014 Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen NVL Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 31 maart 2015 Versie 1.0 (Leden) Productievolume Productievolume

Nadere informatie

Nederland en de BRIC s: oorzaken van de beperkte aansluiting van Nederlandse bedrijven

Nederland en de BRIC s: oorzaken van de beperkte aansluiting van Nederlandse bedrijven 15-910 Nederland en de BRIC s: oorzaken van de beperkte aansluiting van Nederlandse bedrijven Onderzoek voor het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Philip de Jong Reinier van Winden

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

CHINA DESK RAPPORTAGE EN VOORTGANG 1 e kwartaal 2014

CHINA DESK RAPPORTAGE EN VOORTGANG 1 e kwartaal 2014 CHINA DESK RAPPORTAGE EN VOORTGANG 1 e kwartaal 2014 Algemeen Zoals al aangekondigd in de evaluatie van december 2013 zijn in het 1 e kwartaal van 2014 de bestaande contacten verder uitgebouwd en zijn

Nadere informatie

Valentijnsdag 2011 succesvol verlopen voor bloemisten

Valentijnsdag 2011 succesvol verlopen voor bloemisten Valentijnsdag 2011 succesvol verlopen voor bloemisten Onderzoeksresultaten uit het bloemistenpanel PT 2011-20 Maart 2011 Iris van Santen, projectleider marktonderzoek Het bloemistenpanel Het bloemistenpanel

Nadere informatie

Panelonderzoek Sluiting & Overdracht

Panelonderzoek Sluiting & Overdracht Panelonderzoek Sluiting & Overdracht Geacht panellid, In oktober 2014 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een onderzoek over Sluiting & Overdracht. Nogmaals hartelijk dank voor

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011 Fact sheet november 211 Ondernemerschap in is het haven-, industrie- en kantorengebied aan de westkant van. Hoewel er in weinig ondernemingen te vinden zijn, zijn er veel personen werkzaam. Daarnaast kennen

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013 De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Crisis kost meer

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

Internationaliseringsdesk regio Zwolle

Internationaliseringsdesk regio Zwolle Internationaliseringsdesk regio Zwolle Rapportage over de mogelijke behoefte aan een internationaliseringsdesk/duitslanddesk voor de regio Zwolle Lectoraat International Business Kenniscentrum Strategisch

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

FACTSHEET FRESH VEGETABLES

FACTSHEET FRESH VEGETABLES miljoen dollar cq. 1000 ton Factsheet verse groenten januari 2016 FACTSHEET FRESH VEGETABLES Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL VERSE GROENTEN IN 2015

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Partners for International Business Overheid als strategische

Nadere informatie

Nationaal Ondernemers Onderzoek 2016

Nationaal Ondernemers Onderzoek 2016 Nationaal Ondernemers Onderzoek 2016 Merel Hendriks & Davy Zwegers Datum: november 2016 Voorwoord De Week van de Ondernemer: al jarenlang het grootste en meest gewaardeerde ondernemersevent van Nederland.

Nadere informatie

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 1 Over de terugkeer bij de werkgever na een burn-out De hoofdoorzaak van een burn-out is een disbalans

Nadere informatie

E-mail database 10. Thuis of op kantoor? 11. Internationale activiteiten 12. Inkomsten 13. Inkomsten per branche 14. Inkomsten 2013 vs.

E-mail database 10. Thuis of op kantoor? 11. Internationale activiteiten 12. Inkomsten 13. Inkomsten per branche 14. Inkomsten 2013 vs. 2 Inhoud Inleiding 3 Samenvatting 4 Algemeen profiel 6 Actief sinds 7 Tijdsbesteding per week 8 Aantal websites 9 E-mail database 10 Thuis of op kantoor? 11 Internationale activiteiten 12 Inkomsten 13

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-13 April 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Gezonde

Nadere informatie

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

WK-2006 Duitsland. Prijzen:

WK-2006 Duitsland. Prijzen: WK-2006 Duitsland Naam : Chris den Arend Adres : Postcode + Woonplaats : Telefoon : E-mail : chrisdenarend@hotmail.com Stand via E-mail ontvangen : Ja Nee Reglement: 1) Deelname kost 7 euro. 2) 3 Punten

Nadere informatie

M200614. Exporterende starters: starters met meer ambities en betere prestaties

M200614. Exporterende starters: starters met meer ambities en betere prestaties M200614 Exporterende starters: starters met meer ambities en betere prestaties Jolanda Hessels Dick Snel Zoetermeer, november 2006 Exporterende starters: starters met meer ambities en betere prestaties

Nadere informatie

Wat vinden bedrijven?

Wat vinden bedrijven? Wat vinden bedrijven? Een peiling onder HRM ers en P&O ers over het in dienst nemen van een Wajongere Juni 2009 * Kenniscentrum CrossOver * Nieuwegein COLOFON Uitgave: Kenniscentrum CrossOver Schouwstede

Nadere informatie

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. Analyse 3 3. Inzicht in Noord-Nederlandse

Nadere informatie

M Bedrijfsoverdrachten in het MKB

M Bedrijfsoverdrachten in het MKB M200316 Bedrijfsoverdrachten in het MKB dr. J. Meijaard drs. B.J. Diephuis Zoetermeer, 17 februari 2004 Op dit moment zijn meer bedrijven dan ooit bezig met een bedrijfsoverdracht. Een flink deel van de

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Samenvatting Internationaliseringsmonitor 2010

Samenvatting Internationaliseringsmonitor 2010 Samenvatting Internationaliseringsmonitor 2010 1. Inleiding Globalisering is een onderwerp dat regelmatig in het maatschappelijke debat opduikt. Het gaat dan om de gevolgen van de internationale economische

Nadere informatie