BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter"

Transcriptie

1 BIJSLUITER DOTAREM 1/4 Bijsluiter V 9-10/2005 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft. Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven, geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u. Inhoud van deze bijsluiter 1. Wat is DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat u DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie krijgt toegediend. 3. Hoe wordt DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie gebruikt? 4. Mogelijke bijwerkingen. 5. Hoe bewaart u DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie? 6. Aanvullende informatie. DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie Gadoteerzuur. De werkzame stof is gadoteerzuur. Dit is aanwezig in de vorm van megluminegadoteraat (0,5 mmol megluminegadoteraat/ml). Andere bestanddelen zijn meglumine en water voor injectie. Registratiehouder : n.v. CODALI - H. Dunantlaan Brussel. Fabrikant : GUERBET B.P F Roissy CdG Cedex - gelegen 16, rue J. Chaptal / F Aulnay. Registratienummers : Doos met 1 flacon van 5 ml : 74 IS 168 F 12 Doos met 1 flacon van 10 ml : 74 IS 34 F 12 Doos met 1 flacon van 15 ml : 74 IS 35 F 12 Doos met 1 flacon van 20 ml : 74 IS 36 F 12 Doos met 1 flacon van 60 ml : 74 IS 180 F 12 Doos met 1 voorgevulde spuit van 10 ml : 74 IS 182 F 12 Doos met 1 voorgevulde spuit van 15 ml : 74 IS 110 F 12 Doos met 1 voorgevulde spuit van 20 ml : 74 IS 111 F Wat is DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie en waarvoor wordt het gebruikt? Vorm : oplossing voor injectie Verpakking : - kleurloze glazen flacons van 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml en 60 ml, - voorgevulde spuiten van 10 ml, 15 ml en 20 ml. DOTAREM behoort tot de geneesmiddelengroep van de radiologische contrastproducten (met opacifiërende eigenschappen). DOTAREM is een paramagnetisch agens bestemd voor Beeldvormig via Magnetische Resonantie (MRI). Dit geneesmiddel wordt alleen voor diagnostische doeleinden gebruikt. Aangewezen bij : Bij de volwassene, het kind en de zuigeling : beeldvorming via magnetische resonantie. G:\A_R_GC\Notices\Notices validées\dotarem\dotarem BIJS doc - 08/03/06-16:03

2 DOTAREM 2/4 Bijsluiter V 9-10/2005 MRI van de hersenen en de ruggengraat waaronder: pathologie van de hersenen en de wervelkolom: hersentumoren, tumoren van de ruggengraat en de omhulsels, discus-hernia, infecties. MRI van het ganse lichaam waaronder : abdominale pathologieën : primaire en secundaire levertumoren, pancreastumoren, renale pathologieën : niertumoren en-kysten, opvolging van niertransplantaties, pathologieën van het bekken : tumoren van de baarmoeder en de eierstokken, cardiale pathologieën : opvolging van infarct en harttransplantaties, mammaire pathologieën : borsttumoren, opvolging van implantaten, osteo-articulaire pathologieën : tumoren van de beenderen en de weke delen. MRI voor angiografie 2. Wat u moet weten voordat u DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie krijgt toegediend Dien DOTAREM niet toe : als subarachnoïdale injectie, bij bekende overgevoeligheid voor het product, bij contra-indicaties eigen aan het magnetische veld: de patiënt is drager van een pacemaker en/of van een vasculaire klem. Pas goed op met DOTAREM indien u reeds eerder een reactie op de toediening van een contrastmiddel vertoonde, indien u neiging tot allergische reacties heeft, indien u in behandeling op basis van bètablokkers bent, indien u lijdt aan nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren), indien u reeds stuipen gehad heeft of in behandeling bent voor epilepsie. Enkel toe te dienen langs intraveneuze weg. In geval van extravasatie kan men plaatselijke intolerantiereacties waarnemen die een korte, lokale verzorging vereisen. Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Zwangerschap Alhoewel bij proeven op dieren na toediening van DOTAREM geen teratogene werking op de foetus aangetoond werd, is de onschadelijkheid van DOTAREM voor de zwangere vrouw niet bewezen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Borstvoeding Alhoewel dierproeven een verwaarloosbare excretie in de melk aantoonden, is het aan te raden de borstvoeding te onderbreken gedurende 24 tot 48 uur na toediening van DOTAREM. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Niet van toepassing. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van DOTAREM Niet van toepassing. Gebruik van DOTAREM in combinatie met andere geneesmiddelen Tot op heden bestaan er geen gegevens die duiden op een bijzonder risico voor geneesmiddeleninteracties. Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. G:\A_R_GC\Notices\Notices validées\dotarem\dotarem BIJS doc - 08/03/06-16:03

3 DOTAREM 3/4 Bijsluiter V 9-10/ Hoe wordt DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie gebruikt? De gebruikelijke aanbevolen dosis is 0,1 mmol/kg, hetzij 0,2 ml/kg, zowel bij de volwassene, het kind als de zuigeling. Bij neuroradiologie kan de dosis variëren van 0,1 tot 0,3 mmol/kg. In geval van diagnostische twijfel na injectie van de dosis van 0,1 mmol/kg, laat de bijkomende dosis van 0,2 mmol/kg toe om, na het onderzoek, het therapeutische schema richting te geven in geval van hersentumoren. Bij angiografie kan een tweede injectie van 0,1 mmol/kg gerechtvaardigd zijn voor bepaalde gebieden. Het product mag uitsluitend via intraveneuze injectie worden toegediend. Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. Wat u moet doen als u meer van DOTAREM heeft gebruikt dan u zou mogen : Wanneer u te veel DOTAREM heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). 4. Mogelijke bijwerkingen Zoals alle geneesmiddelen kan DOTAREM bijwerkingen hebben. U kan pijn voelen op de plaats van de injectie alsook een warmte- of koudegevoel rondom de plaats van de injectie. Hoofdpijn of paresthesie (kriebelig gevoel) kunnen na toediening van DOTAREM optreden. Deze bijwerkingen treden zeer vaak op. Misselijkheid, braken, alsook (rode) huiduitslag en jeuk kunnen na toediening van DOTAREM optreden. Deze bijwerkingen treden vaak op. Uitzonderlijk kunnen na toediening van DOTAREM allergische reacties optreden. Indien u één van onderstaande reacties vertoont, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of begeef u naar de urgentiedienst van het meest dichtbij gelegen ziekenhuis : - zwelling van het aangezicht, de mond, de handen, de voeten of de keel (bemoeilijkt het slikken of ademen), - flauwvallen, - ademhalingsmoeilijkheden, hoesten, niezen, loopneus, oogirritatie, - netelroos, jeuk, (rode) huiduitslag. Dit zijn ernstige nevenwerkingen waarvan sommige eventueel een voorteken zijn van een ernstige allergische reactie op DOTAREM. Dringende medische verzorging of hospitalisatie kunnen noodzakelijk zijn. Sommige van deze reacties kunnen pas meerdere dagen na injectie van DOTAREM optreden. Waarschuw onmiddellijk uw arts of ga naar de spoedafdeling van het meest dichtbij gelegen ziekenhuis indien u één van volgende symptomen vertoont : - pijn in de borst, - gevoel van ongemak, - bewustzijnsverlies, - stuipen. Deze reacties zijn mogelijk ernstig en medische verzorging kan noodzakelijk zijn. Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Licht uw arts in indien u één van volgende symptomen vertoont : - duizeligheid, - beven, - koudegevoel, - bovenmatig zweten, - buikpijn, - koorts, - pijn in de lenden, - eczeem, huiduitslag, - vermoeidheid, slaperigheid, - spierkramp, spierzwakte, - roodheid en zwelling op de plaats van injectie, G:\A_R_GC\Notices\Notices validées\dotarem\dotarem BIJS doc - 08/03/06-16:03

4 - pijn en aderverharding op de plaats van de contrastmiddelinjectie. Dit zijn lichte bijwerkingen van DOTAREM. DOTAREM 4/4 Bijsluiter V 9-10/2005 Bij accidentele injectie van de oplossing naast de ader, kan plaatselijk pijn ontstaan. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 5. Hoe bewaart u DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie? Buiten bereik en zicht van kinderen houden. Er zijn geen speciale bewaarinstructies voor de flacons. De spuiten mogen niet in de vriezer bewaard worden. Gebruik DOTAREM niet meer na de datum achter Exp., vermeld op de verpakking. 6. Aanvullende informatie Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. n.v. Codali H. Dunantlaan 31 B-1140 Brussel Telefoon : 02/ Op medisch voorschrift. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 10/2005 De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is : 12/12/2005 G:\A_R_GC\Notices\Notices validées\dotarem\dotarem BIJS doc - 08/03/06-16:03

5 NOTICE DOTAREM 1/4 Notice V 9-10/2005 Veuillez lire attentivement l intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu un d autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Contenu de cette notice: 1. Qu'est-ce que DOTAREM 0,50 mmol/ml, solution injectable et dans quel cas est-il utilisé? 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'administrer DOTAREM 0,50 mmol/ml, solution injectable? 3.Comment administrer DOTAREM 0,50 mmol/ml, solution injectable? 4.Les effets indésirables éventuels 5.Comment conserver DOTAREM 0,50 mmol/ml, solution injectable? 6.Informations supplémentaires DOTAREM 0,50 mmol/ml, solution injectable Acide gadotérique La substance active est l'acide gadotérique. Elle est présente sous forme de gadotérate de méglumine (0,5 mmoles de gadotérate de méglumine/ml). Les autres composants sont la méglumine et l'eau pour préparations injectables. Titulaire d'enregistrement : s.a. CODALI - 31 avenue H. Dunant Bruxelles Fabricant : Guerbet B.P F Roissy CdG Cedex - Situé 16, rue J. Chaptal / F Aulnay Numéro de l'autorisation de Mise sur le Marché : Boîte de 1 flacon de 5 ml : 74 IS 168 F 12 Boîte de 1 flacon de 10 ml: 74 IS 34 F 12 Boîte de 1 flacon de 15 ml: 74 IS 35 F 12 Boîte de 1 flacon de 20 ml: 74 IS 36 F 12 Boîte de 1 flacon de 60 ml: 74 IS 180 F 12 Boîte de 1 seringue pré-remplie de 10 ml : 74 IS 182 F 12 Boîte de 1 seringue pré-remplie de 15 ml : 74 IS 110 F 12 Boîte de 1 seringue pré-remplie de 20 ml : 74 IS 111 F QU EST-CE QUE DOTAREM 0,50 MMOL/ML, SOLUTION INJECTABLE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE? Forme : solution injectable Conditionnement : flacons de verre incolore de 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml et 60 ml et seringues pré-remplies de 10 ml, 15 ml et 20 ml. DOTAREM appartient à une classe de médicaments appelés produits de contraste radiologiques (propriétés opacifiantes). DOTAREM est un agent paramagnétique destiné à l'imagerie par résonance magnétique. Ce produit est à usage diagnostique uniquement. A utiliser en cas de : Chez l adulte, l enfant et le nourrisson : imagerie par résonance magnétique. IRM Cérébral et du rachis dont : Pathologies encéphaliques et rachidiennes : tumeurs cérébrales, tumeurs du rachis et des enveloppes, hernies \\be-bru-files-01\data\codali\regulatory\cockaerg\a_r_gc\notices\notices validées\dotarem\dotarem NOT doc - 08/03/06-16:03

6 discales, pathologie infectieuse. DOTAREM 2/4 Notice V 9-10/2005 IRM du Corps entier dont : Pathologies abdominales : tumeurs hépatiques primitives et secondaires, tumeurs pancréatiques. Pathologies rénales : tumeurs et kystes rénaux, suivi de transplantations rénales. Pathologies pelviennes : tumeurs de l utérus et des ovaires. Pathologies cardiaques : suivi d infarctus et de transplantations cardiaques. Pathologies mammaires : tumeurs du sein, suivi d implants. Pathologies ostéo-articulaires : tumeurs osseuses et des parties molles. IRM pour angiographie. 2. INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'ADMINISTRER DOTAREM 0,50 MMOL/ML, SOLUTION INJECTABLE N'administrez pas DOTAREM en cas de: Injection sous-arachnoïdienne. Hypersensibilité connue au produit. Contre-indications liées au champ magnétique : sujet porteur de pacemaker et/ou de clip vasculaire. Faites attention: Si vous avez déjà eu une réaction après injection d un produit de contraste Si vous présentez un terrain allergique Si vous suivez un traitement à base de bêtabloquants. Si vous souffrez d insuffisance rénale (mauvais fonctionnement des reins). Si vous avez déjà eu des convulsions ou si vous êtes traité(e) pour épilepsie. A administrer uniquement par voie intraveineuse stricte. En cas d extravasation, on peut observer des réactions d intolérance locale nécessitant des soins locaux courts. Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous ou si elle l'a été dans le passé. Grossesse : Bien que les essais menés sur les animaux n'aient pas permis de mettre en évidence une action tératogène pour le fœtus après administration du DOTAREM, l'innocuité de l'utilisation du DOTAREM chez la femme enceinte n'a pas été démontrée. Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Allaitement Bien que les essais menés sur les animaux aient mis en évidence une excrétion lactée négligeable, il est conseillé d'interrompre l'allaitement maternel pendant les 24 à 48 heures suivant l'administration du DOTAREM. Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Conduite de véhicules et utilisation de machines : Sans objet Informations importantes concernant certains composants de Dotarem : Sans objet Utilisation de Dotarem en association avec d'autres médicaments : A ce jour, il n'existe aucune donnée indiquant un risque particulier d'interactions médicamenteuses. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance. 3. COMMENT ADMINISTRER DOTAREM 0,50 MMOL/ML, SOLUTION INJECTABLE? Dans la plupart des cas, la dose recommandée est de 0,1 mmol/kg soit 0,2 ml/kg, chez l adulte, l enfant et le nourrisson. En neuroradiologie, la dose peut varier de 0,1 à 0,3 mmol/kg. En cas de doute diagnostique après injection de la dose de 0,1 mmol/kg, la dose supplémentaire de 0,2 mmol/kg permet d'orienter le schéma thérapeutique postexamen, dans le cas des tumeurs cérébrales. En angiographie, une deuxième injection de 0,1 mmol/kg peut être justifiée dans certains territoires. \\be-bru-files-01\data\codali\regulatory\cockaerg\a_r_gc\notices\notices validées\dotarem\dotarem NOT doc - 08/03/06-16:03

7 Le produit doit être administré en injection intraveineuse stricte. DOTAREM 3/4 Notice V 9-10/2005 Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. Si vous avez pris plus de DOTAREM que vous n'auriez dû : Si vous avez utilisé ou pris trop de DOTAREM, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/ ) 4. EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS Comme tous les médicaments, DOTAREM peut avoir des effets indésirables. Vous pouvez ressentir de la douleur au point d injection, ainsi qu une sensation de chaleur ou de froid dans la zone proche du site d injection. Vous pouvez ressentir des maux de tête ou une paresthésie (sensation de fourmillement) après administration de DOTAREM. Ces effets secondaires sont très communs. Des nausées, des vomissements, ainsi qu un érythème (rougeur de la peau) et des démangeaisons peuvent se produire après l administration de DOTAREM. Ces effets secondaires sont communs. L administration de DOTAREM peut, dans de rares cas, causer des réactions allergiques. Si vous ressentez l un des symptômes suivants, contactez immédiatement votre médecin ou rendez vous au service des urgences de l hôpital le plus proche : Gonflement du visage, de la bouche, des mains, des pieds ou de la gorge rendant difficile l action d avaler ou de respirer, évanouissement, difficultés à respirer, toux, éternuements, nez qui coule, irritation des yeux, urticaire, démangeaisons, rougeur de la peau, éruption. Il s agit d effets secondaires très graves, dont certains peuvent être les premiers signes d une réaction allergique sévère à Dotarem. Vous pouvez avoir besoin de soins médicaux urgents ou d une hospitalisation. Certaines de ces réactions peuvent survenir jusqu à plusieurs jours après l injection de Dotarem. Prévenez votre médecin immédiatement ou rendez vous au service des urgences de l hôpital le plus proche si vous ressentez l un des symptômes suivants : douleur dans la poitrine, sensation de malaise, syncope, convulsions. Ces effets sont graves ou potentiellement graves. Vous pouvez nécessiter des soins médicaux. Les effets secondaires graves sont très rares. Informez votre médecin si vous ressentez l un des symptômes suivants : étourdissements, tremblements, sensation de froid, sudation excessive, douleur abdominale, fièvre, douleur lombaire, eczéma, éruption, fatigue, somnolence, crampes musculaires, faiblesse musculaire, rougeur et gonflement au site d injection, douleur et induration de la veine où a été injecté le produit de contraste. Il s agit d effets secondaires légers de Dotarem. En cas d injection périvasculaire accidentelle de la solution, une douleur locale peut apparaître. Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 5. COMMENT CONSERVER DOTAREM 0,50 MMOL/ML, SOLUTION INJECTABLE? Tenir hors de portée et de la vue des enfants. Il n'y a pas de précautions particulières de conservation pour les flacons. Les seringues ne doivent pas être congelées. \\be-bru-files-01\data\codali\regulatory\cockaerg\a_r_gc\notices\notices validées\dotarem\dotarem NOT doc - 08/03/06-16:03

8 DOTAREM 4/4 Notice V 9-10/2005 N'utilisez plus DOTAREM après la date de péremption figurant sur l'emballage après la mention "exp". 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament. s.a. Codali av. H. Dunant, 31 B-1140 Bruxelles Téléphone : 02/ Sur prescription médicale La dernière mise à jour de cette notice date de 10/2005 La date de l approbation de la notice est 12/12/2005 \\be-bru-files-01\data\codali\regulatory\cockaerg\a_r_gc\notices\notices validées\dotarem\dotarem NOT doc - 08/03/06-16:03

CELLTOP Bijsluiter 1/8

CELLTOP Bijsluiter 1/8 Bijsluiter 1/8 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien hebt u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER. Version 0.2, 03/2008

BIJSLUITER. Version 0.2, 03/2008 BIJSLUITER Version 0.2, 03/2008 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pantomed 40 mg Maagsapresistente tabletten Pantoprazol (als natriumsesquihydraat) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Doc. Ref. : be-pl-102007approved03122007nl Page 1 sur 3 C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMARTIE VOOR DE GERBRUIKSTER. Mirelle 60 microgram /15 microgram, filmomhulde tabletten. Gestoden/Ethinylestradiol

BIJSLUITER : INFORMARTIE VOOR DE GERBRUIKSTER. Mirelle 60 microgram /15 microgram, filmomhulde tabletten. Gestoden/Ethinylestradiol Publieksbijsluiter BIJSLUITER : INFORMARTIE VOOR DE GERBRUIKSTER Mirelle 60 microgram /15 microgram, filmomhulde tabletten Gestoden/Ethinylestradiol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten rivaroxaban

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten rivaroxaban BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten rivaroxaban Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

1. WAT IS REDOMEX / REDOMEX DIFFUCAPS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT. Redomex behoort tot de groep der tricyclische antidepressieve geneesmiddelen.

1. WAT IS REDOMEX / REDOMEX DIFFUCAPS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT. Redomex behoort tot de groep der tricyclische antidepressieve geneesmiddelen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER REDOMEX 10 mg & 25 mg filmomhulde tabletten REDOMEX DIFFUCAPS 25 mg, 50 mg & 75 mg capsules met gereguleerde afgifte, hard (amitriptylinehydrochloride) Lees

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Extavia 250 microgram/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Interferon bèta-1b

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Extavia 250 microgram/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Interferon bèta-1b BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Extavia 250 microgram/ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Interferon bèta-1b Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met

Nadere informatie

1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear.

1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear. Publieksbijsluiter Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Baypress al eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe informatie in staan. Mocht u daarna nog

Nadere informatie

INFORMATION DESTINEE AU PATIENT

INFORMATION DESTINEE AU PATIENT INFORMATION DESTINEE AU PATIENT L utilisation d eltrombopag pour le traitement de patients atteints d Aplasie Médullaire dans le cadre d un Programme médical d urgence (MNP) Proposition de participation

Nadere informatie

Normacol 62% Granulaat

Normacol 62% Granulaat B p. 1/5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Normacol 62% Granulaat zorgvuldig

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE. -------- KONINKRIJK BELGIE ------- Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu --------

ROYAUME DE BELGIQUE. -------- KONINKRIJK BELGIE ------- Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu -------- 1 KONINKRIJK BELGIE ------- Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu -------- 25 MAART 1964 Wet op de geneesmiddelen (B.S. 17 april 1964). --------- Wijzigingen : - Errata B.S. 6 mei 1964. - Wet 16

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

VERMOX 100 mg tabletten VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik

VERMOX 100 mg tabletten VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik Publieksbijsluiter VERMOX Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u VERMOX zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Act-HIB 10 microgram/0,5 ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie (Geconjugeerd) Haemophilus influenzae type b vaccin Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Pagina 1 van 6 SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. colistimethaatnatrium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. colistimethaatnatrium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Tadim 1 miljoen internationale eenheden (IE), poeder voor oplossing voor infusie colistimethaatnatrium Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

1. Wat is Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg en waarvoor wordt het gebruikt? 1.3.4 Mock-up 1.3.4-1 PATIËNTENBIJSLUITER Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg, tabletten Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar

Nadere informatie

1. WAT IS CEFOTAXIME TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS CEFOTAXIME TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT CEFOTAXIME TEVA 500 mg POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE CEFOTAXIME TEVA 1000 mg POEDER VOOR OPLOSSING VOOR INJECTIE CEFOTAXIME TEVA 2000 mg POEDER VOOR OPLOSSING

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GYNO-DAKTARIN 20 mg/g crème voor vaginaal gebruik miconazolenitraat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GYNO-DAKTARIN 20 mg/g crème voor vaginaal gebruik miconazolenitraat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GYNO-DAKTARIN 20 mg/g crème voor vaginaal gebruik miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg Baclofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 54 COM 158 CRABV 54 COM 158 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER STAMARIL, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit Gelekoortsvaccin (levend). Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Registratiehouder: Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., Vonderweg 39a, 7468 DC Enter.

Registratiehouder: Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., Vonderweg 39a, 7468 DC Enter. 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 PATIËNTENBIJSLUITER Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept),

Nadere informatie

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Gyno-Daktarin 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht Gyno-Daktarin 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Sufenta oplossing voor injectie 0,005 mg/ml Sufenta forte oplossing voor injectie 0,05 mg/ml sufentanil

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Sufenta oplossing voor injectie 0,005 mg/ml Sufenta forte oplossing voor injectie 0,05 mg/ml sufentanil Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Sufenta oplossing voor injectie 0,005 mg/ml Sufenta forte oplossing voor injectie 0,05 mg/ml sufentanil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie