BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter"

Transcriptie

1 BIJSLUITER DOTAREM 1/4 Bijsluiter V 9-10/2005 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft. Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven, geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u. Inhoud van deze bijsluiter 1. Wat is DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat u DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie krijgt toegediend. 3. Hoe wordt DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie gebruikt? 4. Mogelijke bijwerkingen. 5. Hoe bewaart u DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie? 6. Aanvullende informatie. DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie Gadoteerzuur. De werkzame stof is gadoteerzuur. Dit is aanwezig in de vorm van megluminegadoteraat (0,5 mmol megluminegadoteraat/ml). Andere bestanddelen zijn meglumine en water voor injectie. Registratiehouder : n.v. CODALI - H. Dunantlaan Brussel. Fabrikant : GUERBET B.P F Roissy CdG Cedex - gelegen 16, rue J. Chaptal / F Aulnay. Registratienummers : Doos met 1 flacon van 5 ml : 74 IS 168 F 12 Doos met 1 flacon van 10 ml : 74 IS 34 F 12 Doos met 1 flacon van 15 ml : 74 IS 35 F 12 Doos met 1 flacon van 20 ml : 74 IS 36 F 12 Doos met 1 flacon van 60 ml : 74 IS 180 F 12 Doos met 1 voorgevulde spuit van 10 ml : 74 IS 182 F 12 Doos met 1 voorgevulde spuit van 15 ml : 74 IS 110 F 12 Doos met 1 voorgevulde spuit van 20 ml : 74 IS 111 F Wat is DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie en waarvoor wordt het gebruikt? Vorm : oplossing voor injectie Verpakking : - kleurloze glazen flacons van 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml en 60 ml, - voorgevulde spuiten van 10 ml, 15 ml en 20 ml. DOTAREM behoort tot de geneesmiddelengroep van de radiologische contrastproducten (met opacifiërende eigenschappen). DOTAREM is een paramagnetisch agens bestemd voor Beeldvormig via Magnetische Resonantie (MRI). Dit geneesmiddel wordt alleen voor diagnostische doeleinden gebruikt. Aangewezen bij : Bij de volwassene, het kind en de zuigeling : beeldvorming via magnetische resonantie. G:\A_R_GC\Notices\Notices validées\dotarem\dotarem BIJS doc - 08/03/06-16:03

2 DOTAREM 2/4 Bijsluiter V 9-10/2005 MRI van de hersenen en de ruggengraat waaronder: pathologie van de hersenen en de wervelkolom: hersentumoren, tumoren van de ruggengraat en de omhulsels, discus-hernia, infecties. MRI van het ganse lichaam waaronder : abdominale pathologieën : primaire en secundaire levertumoren, pancreastumoren, renale pathologieën : niertumoren en-kysten, opvolging van niertransplantaties, pathologieën van het bekken : tumoren van de baarmoeder en de eierstokken, cardiale pathologieën : opvolging van infarct en harttransplantaties, mammaire pathologieën : borsttumoren, opvolging van implantaten, osteo-articulaire pathologieën : tumoren van de beenderen en de weke delen. MRI voor angiografie 2. Wat u moet weten voordat u DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie krijgt toegediend Dien DOTAREM niet toe : als subarachnoïdale injectie, bij bekende overgevoeligheid voor het product, bij contra-indicaties eigen aan het magnetische veld: de patiënt is drager van een pacemaker en/of van een vasculaire klem. Pas goed op met DOTAREM indien u reeds eerder een reactie op de toediening van een contrastmiddel vertoonde, indien u neiging tot allergische reacties heeft, indien u in behandeling op basis van bètablokkers bent, indien u lijdt aan nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren), indien u reeds stuipen gehad heeft of in behandeling bent voor epilepsie. Enkel toe te dienen langs intraveneuze weg. In geval van extravasatie kan men plaatselijke intolerantiereacties waarnemen die een korte, lokale verzorging vereisen. Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Zwangerschap Alhoewel bij proeven op dieren na toediening van DOTAREM geen teratogene werking op de foetus aangetoond werd, is de onschadelijkheid van DOTAREM voor de zwangere vrouw niet bewezen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Borstvoeding Alhoewel dierproeven een verwaarloosbare excretie in de melk aantoonden, is het aan te raden de borstvoeding te onderbreken gedurende 24 tot 48 uur na toediening van DOTAREM. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Niet van toepassing. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van DOTAREM Niet van toepassing. Gebruik van DOTAREM in combinatie met andere geneesmiddelen Tot op heden bestaan er geen gegevens die duiden op een bijzonder risico voor geneesmiddeleninteracties. Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. G:\A_R_GC\Notices\Notices validées\dotarem\dotarem BIJS doc - 08/03/06-16:03

3 DOTAREM 3/4 Bijsluiter V 9-10/ Hoe wordt DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie gebruikt? De gebruikelijke aanbevolen dosis is 0,1 mmol/kg, hetzij 0,2 ml/kg, zowel bij de volwassene, het kind als de zuigeling. Bij neuroradiologie kan de dosis variëren van 0,1 tot 0,3 mmol/kg. In geval van diagnostische twijfel na injectie van de dosis van 0,1 mmol/kg, laat de bijkomende dosis van 0,2 mmol/kg toe om, na het onderzoek, het therapeutische schema richting te geven in geval van hersentumoren. Bij angiografie kan een tweede injectie van 0,1 mmol/kg gerechtvaardigd zijn voor bepaalde gebieden. Het product mag uitsluitend via intraveneuze injectie worden toegediend. Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. Wat u moet doen als u meer van DOTAREM heeft gebruikt dan u zou mogen : Wanneer u te veel DOTAREM heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). 4. Mogelijke bijwerkingen Zoals alle geneesmiddelen kan DOTAREM bijwerkingen hebben. U kan pijn voelen op de plaats van de injectie alsook een warmte- of koudegevoel rondom de plaats van de injectie. Hoofdpijn of paresthesie (kriebelig gevoel) kunnen na toediening van DOTAREM optreden. Deze bijwerkingen treden zeer vaak op. Misselijkheid, braken, alsook (rode) huiduitslag en jeuk kunnen na toediening van DOTAREM optreden. Deze bijwerkingen treden vaak op. Uitzonderlijk kunnen na toediening van DOTAREM allergische reacties optreden. Indien u één van onderstaande reacties vertoont, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of begeef u naar de urgentiedienst van het meest dichtbij gelegen ziekenhuis : - zwelling van het aangezicht, de mond, de handen, de voeten of de keel (bemoeilijkt het slikken of ademen), - flauwvallen, - ademhalingsmoeilijkheden, hoesten, niezen, loopneus, oogirritatie, - netelroos, jeuk, (rode) huiduitslag. Dit zijn ernstige nevenwerkingen waarvan sommige eventueel een voorteken zijn van een ernstige allergische reactie op DOTAREM. Dringende medische verzorging of hospitalisatie kunnen noodzakelijk zijn. Sommige van deze reacties kunnen pas meerdere dagen na injectie van DOTAREM optreden. Waarschuw onmiddellijk uw arts of ga naar de spoedafdeling van het meest dichtbij gelegen ziekenhuis indien u één van volgende symptomen vertoont : - pijn in de borst, - gevoel van ongemak, - bewustzijnsverlies, - stuipen. Deze reacties zijn mogelijk ernstig en medische verzorging kan noodzakelijk zijn. Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Licht uw arts in indien u één van volgende symptomen vertoont : - duizeligheid, - beven, - koudegevoel, - bovenmatig zweten, - buikpijn, - koorts, - pijn in de lenden, - eczeem, huiduitslag, - vermoeidheid, slaperigheid, - spierkramp, spierzwakte, - roodheid en zwelling op de plaats van injectie, G:\A_R_GC\Notices\Notices validées\dotarem\dotarem BIJS doc - 08/03/06-16:03

4 - pijn en aderverharding op de plaats van de contrastmiddelinjectie. Dit zijn lichte bijwerkingen van DOTAREM. DOTAREM 4/4 Bijsluiter V 9-10/2005 Bij accidentele injectie van de oplossing naast de ader, kan plaatselijk pijn ontstaan. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 5. Hoe bewaart u DOTAREM 0,50 mmol/ml, oplossing voor injectie? Buiten bereik en zicht van kinderen houden. Er zijn geen speciale bewaarinstructies voor de flacons. De spuiten mogen niet in de vriezer bewaard worden. Gebruik DOTAREM niet meer na de datum achter Exp., vermeld op de verpakking. 6. Aanvullende informatie Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. n.v. Codali H. Dunantlaan 31 B-1140 Brussel Telefoon : 02/ Op medisch voorschrift. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 10/2005 De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is : 12/12/2005 G:\A_R_GC\Notices\Notices validées\dotarem\dotarem BIJS doc - 08/03/06-16:03

5 NOTICE DOTAREM 1/4 Notice V 9-10/2005 Veuillez lire attentivement l intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu un d autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Contenu de cette notice: 1. Qu'est-ce que DOTAREM 0,50 mmol/ml, solution injectable et dans quel cas est-il utilisé? 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'administrer DOTAREM 0,50 mmol/ml, solution injectable? 3.Comment administrer DOTAREM 0,50 mmol/ml, solution injectable? 4.Les effets indésirables éventuels 5.Comment conserver DOTAREM 0,50 mmol/ml, solution injectable? 6.Informations supplémentaires DOTAREM 0,50 mmol/ml, solution injectable Acide gadotérique La substance active est l'acide gadotérique. Elle est présente sous forme de gadotérate de méglumine (0,5 mmoles de gadotérate de méglumine/ml). Les autres composants sont la méglumine et l'eau pour préparations injectables. Titulaire d'enregistrement : s.a. CODALI - 31 avenue H. Dunant Bruxelles Fabricant : Guerbet B.P F Roissy CdG Cedex - Situé 16, rue J. Chaptal / F Aulnay Numéro de l'autorisation de Mise sur le Marché : Boîte de 1 flacon de 5 ml : 74 IS 168 F 12 Boîte de 1 flacon de 10 ml: 74 IS 34 F 12 Boîte de 1 flacon de 15 ml: 74 IS 35 F 12 Boîte de 1 flacon de 20 ml: 74 IS 36 F 12 Boîte de 1 flacon de 60 ml: 74 IS 180 F 12 Boîte de 1 seringue pré-remplie de 10 ml : 74 IS 182 F 12 Boîte de 1 seringue pré-remplie de 15 ml : 74 IS 110 F 12 Boîte de 1 seringue pré-remplie de 20 ml : 74 IS 111 F QU EST-CE QUE DOTAREM 0,50 MMOL/ML, SOLUTION INJECTABLE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE? Forme : solution injectable Conditionnement : flacons de verre incolore de 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml et 60 ml et seringues pré-remplies de 10 ml, 15 ml et 20 ml. DOTAREM appartient à une classe de médicaments appelés produits de contraste radiologiques (propriétés opacifiantes). DOTAREM est un agent paramagnétique destiné à l'imagerie par résonance magnétique. Ce produit est à usage diagnostique uniquement. A utiliser en cas de : Chez l adulte, l enfant et le nourrisson : imagerie par résonance magnétique. IRM Cérébral et du rachis dont : Pathologies encéphaliques et rachidiennes : tumeurs cérébrales, tumeurs du rachis et des enveloppes, hernies \\be-bru-files-01\data\codali\regulatory\cockaerg\a_r_gc\notices\notices validées\dotarem\dotarem NOT doc - 08/03/06-16:03

6 discales, pathologie infectieuse. DOTAREM 2/4 Notice V 9-10/2005 IRM du Corps entier dont : Pathologies abdominales : tumeurs hépatiques primitives et secondaires, tumeurs pancréatiques. Pathologies rénales : tumeurs et kystes rénaux, suivi de transplantations rénales. Pathologies pelviennes : tumeurs de l utérus et des ovaires. Pathologies cardiaques : suivi d infarctus et de transplantations cardiaques. Pathologies mammaires : tumeurs du sein, suivi d implants. Pathologies ostéo-articulaires : tumeurs osseuses et des parties molles. IRM pour angiographie. 2. INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'ADMINISTRER DOTAREM 0,50 MMOL/ML, SOLUTION INJECTABLE N'administrez pas DOTAREM en cas de: Injection sous-arachnoïdienne. Hypersensibilité connue au produit. Contre-indications liées au champ magnétique : sujet porteur de pacemaker et/ou de clip vasculaire. Faites attention: Si vous avez déjà eu une réaction après injection d un produit de contraste Si vous présentez un terrain allergique Si vous suivez un traitement à base de bêtabloquants. Si vous souffrez d insuffisance rénale (mauvais fonctionnement des reins). Si vous avez déjà eu des convulsions ou si vous êtes traité(e) pour épilepsie. A administrer uniquement par voie intraveineuse stricte. En cas d extravasation, on peut observer des réactions d intolérance locale nécessitant des soins locaux courts. Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous ou si elle l'a été dans le passé. Grossesse : Bien que les essais menés sur les animaux n'aient pas permis de mettre en évidence une action tératogène pour le fœtus après administration du DOTAREM, l'innocuité de l'utilisation du DOTAREM chez la femme enceinte n'a pas été démontrée. Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Allaitement Bien que les essais menés sur les animaux aient mis en évidence une excrétion lactée négligeable, il est conseillé d'interrompre l'allaitement maternel pendant les 24 à 48 heures suivant l'administration du DOTAREM. Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Conduite de véhicules et utilisation de machines : Sans objet Informations importantes concernant certains composants de Dotarem : Sans objet Utilisation de Dotarem en association avec d'autres médicaments : A ce jour, il n'existe aucune donnée indiquant un risque particulier d'interactions médicamenteuses. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance. 3. COMMENT ADMINISTRER DOTAREM 0,50 MMOL/ML, SOLUTION INJECTABLE? Dans la plupart des cas, la dose recommandée est de 0,1 mmol/kg soit 0,2 ml/kg, chez l adulte, l enfant et le nourrisson. En neuroradiologie, la dose peut varier de 0,1 à 0,3 mmol/kg. En cas de doute diagnostique après injection de la dose de 0,1 mmol/kg, la dose supplémentaire de 0,2 mmol/kg permet d'orienter le schéma thérapeutique postexamen, dans le cas des tumeurs cérébrales. En angiographie, une deuxième injection de 0,1 mmol/kg peut être justifiée dans certains territoires. \\be-bru-files-01\data\codali\regulatory\cockaerg\a_r_gc\notices\notices validées\dotarem\dotarem NOT doc - 08/03/06-16:03

7 Le produit doit être administré en injection intraveineuse stricte. DOTAREM 3/4 Notice V 9-10/2005 Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. Si vous avez pris plus de DOTAREM que vous n'auriez dû : Si vous avez utilisé ou pris trop de DOTAREM, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/ ) 4. EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS Comme tous les médicaments, DOTAREM peut avoir des effets indésirables. Vous pouvez ressentir de la douleur au point d injection, ainsi qu une sensation de chaleur ou de froid dans la zone proche du site d injection. Vous pouvez ressentir des maux de tête ou une paresthésie (sensation de fourmillement) après administration de DOTAREM. Ces effets secondaires sont très communs. Des nausées, des vomissements, ainsi qu un érythème (rougeur de la peau) et des démangeaisons peuvent se produire après l administration de DOTAREM. Ces effets secondaires sont communs. L administration de DOTAREM peut, dans de rares cas, causer des réactions allergiques. Si vous ressentez l un des symptômes suivants, contactez immédiatement votre médecin ou rendez vous au service des urgences de l hôpital le plus proche : Gonflement du visage, de la bouche, des mains, des pieds ou de la gorge rendant difficile l action d avaler ou de respirer, évanouissement, difficultés à respirer, toux, éternuements, nez qui coule, irritation des yeux, urticaire, démangeaisons, rougeur de la peau, éruption. Il s agit d effets secondaires très graves, dont certains peuvent être les premiers signes d une réaction allergique sévère à Dotarem. Vous pouvez avoir besoin de soins médicaux urgents ou d une hospitalisation. Certaines de ces réactions peuvent survenir jusqu à plusieurs jours après l injection de Dotarem. Prévenez votre médecin immédiatement ou rendez vous au service des urgences de l hôpital le plus proche si vous ressentez l un des symptômes suivants : douleur dans la poitrine, sensation de malaise, syncope, convulsions. Ces effets sont graves ou potentiellement graves. Vous pouvez nécessiter des soins médicaux. Les effets secondaires graves sont très rares. Informez votre médecin si vous ressentez l un des symptômes suivants : étourdissements, tremblements, sensation de froid, sudation excessive, douleur abdominale, fièvre, douleur lombaire, eczéma, éruption, fatigue, somnolence, crampes musculaires, faiblesse musculaire, rougeur et gonflement au site d injection, douleur et induration de la veine où a été injecté le produit de contraste. Il s agit d effets secondaires légers de Dotarem. En cas d injection périvasculaire accidentelle de la solution, une douleur locale peut apparaître. Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 5. COMMENT CONSERVER DOTAREM 0,50 MMOL/ML, SOLUTION INJECTABLE? Tenir hors de portée et de la vue des enfants. Il n'y a pas de précautions particulières de conservation pour les flacons. Les seringues ne doivent pas être congelées. \\be-bru-files-01\data\codali\regulatory\cockaerg\a_r_gc\notices\notices validées\dotarem\dotarem NOT doc - 08/03/06-16:03

8 DOTAREM 4/4 Notice V 9-10/2005 N'utilisez plus DOTAREM après la date de péremption figurant sur l'emballage après la mention "exp". 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament. s.a. Codali av. H. Dunant, 31 B-1140 Bruxelles Téléphone : 02/ Sur prescription médicale La dernière mise à jour de cette notice date de 10/2005 La date de l approbation de la notice est 12/12/2005 \\be-bru-files-01\data\codali\regulatory\cockaerg\a_r_gc\notices\notices validées\dotarem\dotarem NOT doc - 08/03/06-16:03

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

1. WAT IS DOTAREM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

1. WAT IS DOTAREM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Ultra-Mg, poeder voor drank

Ultra-Mg, poeder voor drank BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT, gadoteerzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt want er staat belangrijke informatie voor u in. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Bijsluiter ALGIPAN BALSEM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u ALGIPAN BALSEM,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u BROMEX 5mg/5ml, siroop zorgvuldig

Nadere informatie

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat.

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank Chloorhexidinedigluconaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dotarem 0,5 mmol/ml, oplossing voor injectie. Gadoteerzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dotarem 0,5 mmol/ml, oplossing voor injectie. Gadoteerzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dotarem 0,5 mmol/ml, oplossing voor injectie Gadoteerzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Bijsluiter voor het publiek BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Benaming EFALITH LIPOCREME Samenstelling Efalith Lipocrème : Lithii succin. 80 mg - Zinc. sulfas (hydr.) 0,5 mg Isolan GI 34 - Paraffin. solid. -

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Bijsluiter BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

Gentsesteenweg 615 Gentsesteenweg 615 1080 Brussel 1080 Brussel

Gentsesteenweg 615 Gentsesteenweg 615 1080 Brussel 1080 Brussel BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u TOUX-SAN CODEINE, codeïnefosfaat

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt? FERRICURE 100 mg /5 ml, drank Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MultiHance, 0,5 M oplossing voor injectie Gadobenaat-dimeglumine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u met het gebruik van dit geneesmiddel start.

Nadere informatie

BIJSLUITER. Het actief bestanddeel is zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème.

BIJSLUITER. Het actief bestanddeel is zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème. BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Flammazine 1% Crème zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

ALOMIDE 1,78 mg/ml oogdruppels, oplossing Lodoxamide trometamol

ALOMIDE 1,78 mg/ml oogdruppels, oplossing Lodoxamide trometamol Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

VOLTAREN EMULGEL 1% gel (diclofenac)

VOLTAREN EMULGEL 1% gel (diclofenac) BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie in verband met uw behandeling. Als u verder nog vragen heeft of twijfelt, moet

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u LORATADINE TEVA zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Lipiodol Ultra Fluide 480 mg I/ml Oplossing voor injectie Ethylesters van gejodeerde vetzuren van papaverzaadolie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

PROTOVIT, druppels voor oraal gebruik, oplossing

PROTOVIT, druppels voor oraal gebruik, oplossing Lees de hele bijsluiter aandachtig door omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Protovit zorgvuldig te gebruiken om

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

PIL November 2009 BIJSLUITER

PIL November 2009 BIJSLUITER PIL November 2009 BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor U belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient U HEXTRIL

Nadere informatie

TOUX-SAN CODEINE SUIKERVRIJ 1 mg/ml siroop

TOUX-SAN CODEINE SUIKERVRIJ 1 mg/ml siroop BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u TOUX-SAN CODEINE SUIKERVRIJ

Nadere informatie

IMPORTAL poeder voor oraal gebruik 10 g Lactitolum monohydricum

IMPORTAL poeder voor oraal gebruik 10 g Lactitolum monohydricum BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie in verband met uw behandeling. Als u verder nog vragen heeft of twijfelt, moet

Nadere informatie

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadine HCl ratiopharm 180 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadinehydrochloride Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DIFFERIN 0,1% Crème DIFFERIN 0,1% Gel Adapalene

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DIFFERIN 0,1% Crème DIFFERIN 0,1% Gel Adapalene BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DIFFERIN 0,1% Crème DIFFERIN 0,1% Gel Adapalene Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Trafloxal / Trafloxal EDO Oogzalf 0,3 % Oogdruppels 3 mg/ml Ofloxacine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Trafloxal / Trafloxal EDO Oogzalf 0,3 % Oogdruppels 3 mg/ml Ofloxacine B. BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Trafloxal / Trafloxal EDO Oogzalf 0,3 % Oogdruppels 3 mg/ml Ofloxacine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

GLYCOPHOS concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie. De werkzame bestanddelen van 1 ml Glycophos komen overeen met

GLYCOPHOS concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie. De werkzame bestanddelen van 1 ml Glycophos komen overeen met Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen / te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u nog

Nadere informatie

De werkzame stoffen zijn acetylsalicylzuur, paracetamol en codeïnefosfaat.

De werkzame stoffen zijn acetylsalicylzuur, paracetamol en codeïnefosfaat. Publieksbijsluiter PERDOLAN COMPOSITUM - PEDIATRIE Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-radikal-oct10-apprnov10.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-radikal-oct10-apprnov10.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-radikal-oct10-apprnov10.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RADIKAL oplossing voor cutaan gebruik (Anti-luizen haarlotion) Malathion Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Dormicum 5 mg/5 ml oplossing voor injectie Dormicum 15 mg/3 ml oplossing voor injectie Dormicum 50 mg/10 ml oplossing voor injectie

Dormicum 5 mg/5 ml oplossing voor injectie Dormicum 15 mg/3 ml oplossing voor injectie Dormicum 50 mg/10 ml oplossing voor injectie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormicum 5 mg/5 ml oplossing voor injectie Dormicum 15 mg/3 ml oplossing voor injectie Dormicum 50 mg/10 ml oplossing voor injectie Midazolam Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

SUSTANON 250, OPLOSSING VOOR INJECTIE

SUSTANON 250, OPLOSSING VOOR INJECTIE Bijsluiter SUSTANON 250, OPLOSSING VOOR INJECTIE (testosteronpropionaat, testosteronfenylpropionaat, testosteronisocaproaat, testosterondecanoaat) Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start

Nadere informatie

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride)

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) PB/ FLUNATOP.nl november 2008 BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol Pag. 1/5 18 juli 2005 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Hij bevat belangrijke informatie voor uw behandeling. Indien u andere vragen heeft, indien u twijfels

Nadere informatie

Cremicort-H 1 % Crème

Cremicort-H 1 % Crème BIJSLUITER Le e s de he le bijsluite r aandachtig door, omdat e r voor u be langrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Cremicort-H 1 % Crème

Nadere informatie

PARONAL I.E. PARONAL I.E.

PARONAL I.E. PARONAL I.E. P2-1/5 BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker,

Nadere informatie

Normacol 62% Granulaat

Normacol 62% Granulaat B p. 1/5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Normacol 62% Granulaat zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Liquifilm Tears 1,4 % w/v, oogdruppels, oplossing Polyvinylalcohol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Liquifilm Tears 1,4 % w/v, oogdruppels, oplossing Polyvinylalcohol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Liquifilm Tears 1,4 % w/v, oogdruppels, oplossing Polyvinylalcohol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts

Nadere informatie

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u MOTILIUM zorgvuldig

Nadere informatie

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen Publieksbijsluiter PERDOLAN COMPOSITUM VOLWASSENEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

Rhinofebryl, harde capsules

Rhinofebryl, harde capsules Pagina 1 van 6 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u "Rhinofebryl, harde

Nadere informatie

10H24 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dalacin Topical 1% oplossing voor cutaan gebruik Dalacin Topical 1% gel. Clindamycinefosfaat

10H24 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dalacin Topical 1% oplossing voor cutaan gebruik Dalacin Topical 1% gel. Clindamycinefosfaat Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dalacin Topical 1% oplossing voor cutaan gebruik Dalacin Topical 1% gel Clindamycinefosfaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten Calcium/Vitamine D3 Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende

Nadere informatie

Zetpillen volwassenen bevatten 500 mg paracetamol per zetpil.

Zetpillen volwassenen bevatten 500 mg paracetamol per zetpil. Publieksbijsluiter PERDOLAN VOLWASSENEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERDOLAN

Nadere informatie

Bijsluiter. Protectis O.R.S. Oral Rehydration Salts Lactobacillus reuteri Protectis EIGENSCHAPPEN

Bijsluiter. Protectis O.R.S. Oral Rehydration Salts Lactobacillus reuteri Protectis EIGENSCHAPPEN Bijsluiter NL Protectis O.R.S. Oral Rehydration Salts EIGENSCHAPPEN Glucose-zout preparaat (O.R.S.) met voor speciale medische doeleinden (FSMP): voor milde en acute diarree en braken bij zuigelingen,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Montelukast EG 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Montelukast EG 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Montelukast EG 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie Ustekinumab (Stelara) Dermatologie Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Hoe werkt Ustekinumab (Stelara) 4 2. Wat moet u weten voordat u Ustekinumab (Stelara) gebruikt 5 Gebruik Ustekinumab (Stelara) niet 5 Wees

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine 10 mg tabletten Claritine 10 mg bruistabletten Claritine Reditabs 10 mg lyophilisaten voor oraal gebruik Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Dotarem 0,5 mmol/ml Oplossing voor injectie in flacons. Gadoteerzuur

Dotarem 0,5 mmol/ml Oplossing voor injectie in flacons. Gadoteerzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Dotarem 0,5 mmol/ml Oplossing voor injectie in flacons Gadoteerzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

PERVIAM 200 mg, filmomhulde tabletten

PERVIAM 200 mg, filmomhulde tabletten Publieksbijsluiter PERVIAM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERVIAM zorgvuldig te

Nadere informatie

Lamisil 1% crème (terbinafinehydrochloride)

Lamisil 1% crème (terbinafinehydrochloride) Bijsluiter LAMcreme PIL NL-10E25 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lamisil 1% crème (terbinafinehydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter 1/5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door. Deze bevat belangrijke informatie over uw behandeling/ziekte. Wanneer u verdere vragen heeft of twijfelt, wendt u zich dan tot uw arts of apotheker voor meer

Nadere informatie

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen Publieksbijsluiter PERDOLAN COMPOSITUM VOLWASSENEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. FLUORESCEINE 10% Faure oplossing voor injectie natriumfluoresceïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. FLUORESCEINE 10% Faure oplossing voor injectie natriumfluoresceïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT FLUORESCEINE 10% Faure oplossing voor injectie natriumfluoresceïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

Het gebruik van DAFALGAN ODIS is beperkt tot volwassenen.

Het gebruik van DAFALGAN ODIS is beperkt tot volwassenen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFALGAN ODIS 500 mg, orodispergeerbare tablet Paracetamol Lees de hele bijsluiter aandachtig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.. Raadpleeg uw

Nadere informatie

GYNO-DAKTARIN 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht GYNO-DAKTARIN 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht

GYNO-DAKTARIN 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht GYNO-DAKTARIN 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht Publieksbijsluiter GYNO-DAKTARIN capsules voor vaginaal gebruik, zacht Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 citroen 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Voyage Santé. Santé - Urgences. Santé - Chez le médecin. Demander à être amené à l'hôpital. Demander une assistance médicale.

Voyage Santé. Santé - Urgences. Santé - Chez le médecin. Demander à être amené à l'hôpital. Demander une assistance médicale. - Urgences Ik moet naar het ziekenhuis Demander à être amené à l'hôpital Ik voel me niet lekker. Ik moet naar het ziekenhuis Ik voel me niet lekker. Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Demander une assistance

Nadere informatie

FIBORAN, capsules 50 mg

FIBORAN, capsules 50 mg Blz. : 1/5 BIJSLUITERTEKST Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER XENETIX 250 (250 mg I/ml) Oplossing voor injectie XENETIX 300 (300 mg I/ml) Oplossing voor injectie XENETIX 350 (350 mg I/ml) Oplossing voor injectie Iobitridol

Nadere informatie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u REFLEXSPRAY zorgvuldig te gebruiken

Nadere informatie

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service Distribution MT A votre service MS-verdeling Tot uw dienst Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) S1A5881401BE INDEX A3.DOC INSTRUCTIONS...

Nadere informatie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik volwassenen

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik volwassenen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u MOTILIUM zorgvuldig

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter PICOLAXINE 5mg, tabletten Bijsluiter - Page 1 sur 5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Doc. Ref. : be-pl-102007approved03122007nl Page 1 sur 3 C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref ) BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

SPORTFLEX 10 mg/g oplossing-huidspray

SPORTFLEX 10 mg/g oplossing-huidspray BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SPORTFLEX 10 mg/g oplossing-huidspray Indometacine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

OTRIVINE ANTI-RHINITIS SINE CONSERVANS 1 neusspray, oplossing OTRIVINE ANTI-RHINITIS SINE CONSERVANS 0,5 neusspray, oplossing

OTRIVINE ANTI-RHINITIS SINE CONSERVANS 1 neusspray, oplossing OTRIVINE ANTI-RHINITIS SINE CONSERVANS 0,5 neusspray, oplossing BIJSLUITER Lees Inhoud de van hele deze bijsluiter: aandachtig door alvorens u het geneesmiddel gebruikt. Deze bijsluiter bevat 1. Wat belangrijke is Otrivine Anti-Rhinitis informatie betreffende Sine

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS AVESSARON 4 mg filmomhulde tabletten AVESSARON 8 mg filmomhulde tabletten AVESSARON 4 mg/5 ml siroop AVESSARON 4 mg oplossing voor injectie AVESSARON 8 mg oplossing

Nadere informatie

1. WAT IS TYPHERIX EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS TYPHERIX EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER p. 1 / 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER TYPHERIX Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit Polysaccharide buiktyfusvaccin Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit vaccin

Nadere informatie

BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne

BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne Bijsluiter: informatie voor de gebruiker BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. WAT IS DAFALGAN PEDIATRIE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS DAFALGAN PEDIATRIE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten. Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten. Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

TAMOPLEX 10 mg tabletten TAMOPLEX 20 mg tabletten tamoxifen

TAMOPLEX 10 mg tabletten TAMOPLEX 20 mg tabletten tamoxifen BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

Nasa Rhinathiol 0,1 %, neusspray, oplossing Xylometazoline chloorhydraat

Nasa Rhinathiol 0,1 %, neusspray, oplossing Xylometazoline chloorhydraat Pag. 1/5 Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Als u nog andere vragen hebt of als u twijfels hebt,

Nadere informatie

Naam van het geneesmiddel HALDOL DECANOAS 50 mg/ml inspuitbare oplossing HALDOL DECANOAS 100 mg/ml inspuitbare oplossing

Naam van het geneesmiddel HALDOL DECANOAS 50 mg/ml inspuitbare oplossing HALDOL DECANOAS 100 mg/ml inspuitbare oplossing Bijsluiter voor het publiek HALDOL DECANOAS Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw

Nadere informatie

Natrium Chloride 0,9 %, oplossing voor infusie Natriumchloride

Natrium Chloride 0,9 %, oplossing voor infusie Natriumchloride Bijsluiter voor de patiënt Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Natrium

Nadere informatie