SUSTANON 250, OPLOSSING VOOR INJECTIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUSTANON 250, OPLOSSING VOOR INJECTIE"

Transcriptie

1 Bijsluiter SUSTANON 250, OPLOSSING VOOR INJECTIE (testosteronpropionaat, testosteronfenylpropionaat, testosteronisocaproaat, testosterondecanoaat) Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter 1. Wat is Sustanon 250, oplossing voor injectie en waarvoor wordt het gebruikt 2. Wat u moet weten voordat u Sustanon 250 injectie, oplossing voor injectie krijgt toegediend 3. Hoe wordt Sustanon 250, oplossing voor injectie toegediend 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u Sustanon 250, oplossing voor injectie 6. Aanvullende informatie 1. Wat is Sustanon 250, oplossing voor injectie en waarvoor wordt het gebruikt De naam van uw geneesmiddel is Sustanon 250, oplossing voor injectie. Sustanon 250 behoort tot een groep geneesmiddelen die androgenen (mannelijke geslachtshormonen) genoemd wordt. Elke ml van de oplossing voor injectie bevat 30 mg testosteronpropionaat, 60 mg testosteronfenylpropionaat, 60 mg testosteronisocaproaat en 100 mg testosterondecanoaat. De werkzame bestanddelen van Sustanon 250 worden in uw lichaam omgezet in testosteron. Testosteron is het natuurlijke, mannelijke hormoon dat door de testes geproduceerd wordt en dat noodzakelijk is voor de normale groei, de ontwikkeling en het functioneren van de mannelijke geslachtsorganen en voor de secundaire mannelijke geslachtskenmerken. Het is nodig voor de groei van het lichaamshaar, de ontwikkeling van beenderen en spieren, en het stimuleert de productie van rode bloedcellen. Het verlaagt ook de stem van de man. Preparaten die testosteron bevatten, worden gebruikt om testosteron te vervangen bij mannen die te weinig of geen natuurlijk testosteron hebben (een aandoening bekend als hypogonadisme). RA 1440 BE P2 (REF 2.0) 1/ T-bp-n-JD/mvdh-01/2008

2 Bijsluiter 2. Wat u moet weten voordat u Sustanon 250, oplossing voor injectie, krijgt toegediend Gebruik Sustanon 250 niet als u prostaatkanker of borstkanker hebt of hebt gehad; als u allergisch bent voor de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van het product; als u jonger bent dan 3 jaar. Wees extra voorzichtig met Sustanon 250 Extra toezicht door een arts is noodzakelijk bij de behandeling van jongens die nog niet volgroeid zijn aangezien de toediening van testosteron aanleiding kan geven tot een voortijdige geslachtelijke ontwikkeling en groeistoornissen. Extra toezicht door een arts is ook nodig bij bejaarde mannen, aangezien de mannelijke hormonen de grootte van de prostaatklier kunnen doen toenemen. Bovendien zullen er regelmatig bloedonderzoeken uitgevoerd worden om de zuurstofdragende stof in uw rode bloedcellen (hemoglobine) te controleren. In zeer zeldzame gevallen zal het aantal rode bloedcellen te veel stijgen, wat aanleiding geeft tot complicaties. Bij sommige andere aandoeningen kunnen er ook medische controles nodig zijn. Verwittig bijgevolg uw arts als u één van de volgende aandoeningen hebt of ooit hebt gehad: hartaandoening; nieraandoening; leveraandoening; hoge bloeddruk; prostaatklachten, zoals problemen bij het urineren. Als u slaapapnoe hebt (tijdelijk stoppen van uw ademhaling tijdens uw slaap), kan deze aandoening verergeren als u testosteronbevattende producten gebruikt. Verwittig uw arts als u hierover ongerust bent. Misbruik van androgenen om sportprestaties te verbeteren, houdt ernstige gezondheidsrisico s in en wordt sterk afgeraden. Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek Gebruik van Sustanon 250 met andere geneesmiddelen te lezen. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Gebruik van Sustanon 250 met andere geneesmiddelen Andere geneesmiddelen kunnen de effecten van Sustanon 250 beïnvloeden of Sustanon 250 kan andere geneesmiddelen beïnvloeden. Hiertoe behoren de bloedverdunnende middelen (tegen trombose) en de bloedsuikerverlagende middelen (anti-diabetica). Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Gebruik van Sustanon 250 met voedsel en drank Niet van toepassing. RA 1440 BE P2 (REF 2.0) 2/ T-bp-n-JD/mvdh-01/2008

3 Bijsluiter Zwangerschap en borstvoeding Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Als u zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, mag u Sustanon 250 niet gebruiken. Als u borstvoeding geeft, mag u Sustanon 250 niet gebruiken. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Sustanon 250 heeft voor zover bekend geen negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Sustanon 250 Sustanon 250 bevat benzylalcohol en mag bijgevolg niet toegediend worden aan kinderen jonger dan 3 jaar. 3. Hoe wordt Sustanon 250, oplossing voor injectie toegediend Volg bij het gebruik van Sustanon 250 nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Sustanon 250 moet worden toegediend door een arts of verpleegkundige. De gebruikelijke dosering voor Sustanon 250 is een injectie (van 1 ml) per 3 weken. De injecties worden diep toegediend in het spierweefsel (bijvoorbeeld in bil, bovenbeen of bovenarm). In geval u bemerkt dat Sustanon 250 te sterk of te weinig werkt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of apotheker. Wat u moet doen als u meer van Sustanon 250 is toegediend dan zou mogen Wanneer aan u te veel van Sustanon 250 is toegediend, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). Verschijnselen die kunnen optreden zijn in rubriek 4 Mogelijke bijwerkingen beschreven. Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Sustanon 250 te gebruiken Niet van toepassing. Als u stopt met het gebruik van Sustanon 250 De effecten van Sustanon 250 verdwijnen niet onmiddellijk na stopzetting, maar geleidelijk. 4. Mogelijke bijwerkingen Zoals alle geneesmiddelen, kan Sustanon 250 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt RA 1440 BE P2 (REF 2.0) 3/ T-bp-n-JD/mvdh-01/2008

4 Bijsluiter De bijwerkingen die over het algemeen gerapporteerd worden bij een testosteronbehandeling zijn: jeuk (pruritus); acne; misselijkheid; veranderingen in de leverfunctietesten; veranderingen van de cholesterolspiegels (veranderingen in het lipidenmetabolisme); depressie, zenuwachtigheid, stemmingsstoornissen; spierpijn (myalgie); vochtretentie in de weefsels, die zich gewoonlijk uit door zwelling van de enkels of de voeten; hoge bloeddruk (hypertensie); stijging van het aantal rode bloedcellen (cellen die zuurstof transporteren in uw bloed); veranderingen in de seksuele libido; verlengde abnormale, pijnlijke erectie van de penis; verstoorde spermavorming; feminisatie (gynaecomastie); prostaatgroei tot een grootte die representatief is voor de betrokken leeftijdsgroep; gestegen spiegels van een bloedmarker die in verband gebracht is met prostaatkanker (gestegen PSA); toegenomen groei van een kleine prostaattumor die nog niet werd ontdekt (progressie van subklinische prostaatkanker). Als gevolg van de aard van Sustanon 250, kunnen de bijwerkingen niet snel opgeheven worden door de medicatie stop te zetten. Injecteerbare bereidingen in het algemeen kunnen een lokale reactie op de injectieplaats veroorzaken. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 5. Hoe bewaart u Sustanon 250, oplossing voor injectie Houd de ampullen buiten het bereik en het zicht van kinderen. Bewaar ze in de oorspronkelijke verpakking op de daarop aangegeven manier, nl. in het donker, tussen + 8 C en + 30 C. Gebruik Sustanon 250 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na vervaldatum of exp. en na exp. op het ampuletiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 6. Aanvullende informatie Wat bevat Sustanon 250 De werkzame bestanddelen zijn: testosteronpropionaat, testosteronfenylpropionaat, testosteronisocaproaat en testosterondecanoaat. De andere bestanddelen zijn: arachisolie en benzylalkohol. RA 1440 BE P2 (REF 2.0) 4/ T-bp-n-JD/mvdh-01/2008

5 Bijsluiter Hoe ziet Sustanon 250 er uit en wat is de inhoud van de verpakking Sustanon 250 is een olieoplossing. De verpakking bevat 6 ampullen van 1 ml à 250 mg. Afleveringswijze Sustanon 250 is aan een medisch voorschrift onderworpen. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss Nederland. Verdeler: Schering-Plough N.V., Stallestraat, 73, 1180 Brussel. Fabrikant: N.V.Organon, Postbus 20, 5340 BH Oss Nederland. Registratienummer BE RA 1440 BE P2 (REF 2.0) 5/ T-bp-n-JD/mvdh-01/2008

6 SUSTANON 250, SOLUTION INJECTABLE (propionate de testostérone, phénylpropionate de testostérone, isocaproate de testostérone, décanoate de testostérone) Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d utiliser ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu un d autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si l un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Dans cette notice: 1. Qu'est-ce que Sustanon 250', solution injectable et dans quel cas est-il utilisé 2. Quelles sont les informations à connaître avant de vous faire administrer Sustanon 250', solution injectable 3. Comment administrer Sustanon 250', solution injectable 4. Quels sont les effets indésirables éventuels 5. Comment conserver Sustanon 250', solution injectable 6. Informations supplémentaires 1. Qu est-ce que Sustanon 250, solution injectable et dans quel cas est-il utilisé Le nom de votre médicament est Sustanon 250, solution injectable. Sustanon 250 appartient à un groupe de médicaments appelés androgènes (hormones sexuelles masculines). Chaque ml de solution injectable contient 30 mg de propionate de testostérone, 60 mg de phénylpropionate de testostérone, 60 mg d isocaproate de testostérone et 100 mg de décanoate de testostérone. Les substances actives de Sustanon 250 sont transformées en testostérone dans le corps. La testostérone est l hormone masculine naturelle produite par les testicules et nécessaire à la croissance normale, au développement et au fonctionnement des organes sexuels masculins et à l apparition des caractères sexuels secondaires masculins. Elle est nécessaire à la croissance des poils et au développement des os et des muscles. Elle stimule également la production de globules rouges. Elle rend aussi la voix de l homme grave. On utilise les préparations à base de testostérone chez les hommes ayant un déficit ou une absence de testostérone naturelle (une affection connue sous le nom d hypogonadisme). RA 1440 BE P2 (REF 2.0) 1/5

7 2. Quelles sont les informations à connaître avant de vous faire administrer Sustanon 250, solution injectable N utilisez jamais Sustanon 250 si vous avez ou avez eu un cancer de la prostate ou du sein; si vous êtes allergique aux substances actives ou à l un des autres composants contenus dans le produit; si vous avez moins de 3 ans. Faites attention avec Sustanon 250 Lors du traitement des garçons dont la croissance n est pas encore terminée, un contrôle médical supplémentaire est nécessaire, car l administration de testostérone peut donner lieu à un développement sexuel précoce et à des troubles de la croissance. Chez les hommes âgés, un contrôle médical supplémentaire s avère également nécessaire, car les hormones masculines peuvent faire augmenter la taille de la prostate. De plus, il faut réaliser des examens sanguins réguliers afin de contrôler la substance portant l oxygène dans vos globules rouges (hémoglobine). Dans de très rares cas, le nombre de globules rouges augmentera de manière trop importante, ce qui peut donner lieu à des complications. En cas de certaines autres affections, des contrôles médicaux peuvent également s avérer nécessaires. Par conséquent, veuillez avertir votre médecin si vous avez ou avez déjà eu l une des affections suivantes: affection du cœur; affection des reins; affection du foie; tension sanguine élevée; plaintes au niveau de la prostate, telles que des problèmes pour uriner. Si vous avez des apnées du sommeil (arrêts temporaires de votre respiration pendant votre sommeil), cette affection peut s aggraver si vous utilisez des produits contenant de la testostérone. Veuillez avertir votre médecin en cas d inquiétude à ce sujet. L abus d androgènes pour améliorer les prestations sportives comporte des risques sévères pour la santé et est fortement déconseillé. Si vous prenez déjà d autres médicaments, veuillez lire également la rubrique Utilisation de Sustanon 250 avec d autres médicaments. Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d application pour vous, ou si elle l a été dans le passé. Utilisation de Sustanon 250 avec d autres médicaments D autres médicaments peuvent influencer les effets de Sustanon 250 ou Sustanon 250 peut influencer d autres médicaments. Les médicaments concernés sont les médicaments diluant le sang (médicaments contre les thromboses) et les médicaments abaissant les taux sanguins de sucre (anti-diabétiques). Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Aliments et boissons Sans objet. RA 1440 BE P2 (REF 2.0) 2/5

8 Grossesse et allaitement Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l être, vous ne pouvez pas utiliser Sustanon 250. Si vous allaitez, vous ne pouvez pas utiliser Sustanon 250. Conduite de véhicules et utilisation de machines Pour autant que l on sache, Sustanon 250 n exerce aucun effet négatif sur les capacités de réaction et de concentration. Informations importantes concernant certains composants de Sustanon 250 Sustanon 250 contient de l alcool benzylique. Par conséquent, il ne peut pas être administré aux enfants de moins de 3 ans. 3. Comment administrer Sustanon 250, solution injectable Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Sustanon 250 doit être administré par un médecin ou un(e) infirmier (-ère). La posologie habituelle de Sustanon 250 est d une injection (de 1 ml) toutes les 3 semaines. Les injections s administrent profondément dans le tissu musculaire (par exemple, dans la fesse, la cuisse ou le bras). Si vous remarquez que Sustanon 250 agit trop fort ou trop peu, veuillez consulter immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. Si on vous a administré plus de Sustanon 250 qu il n aurait fallu Si on vous a administré trop de Sustanon 250, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poisons (070/ ). Les symptômes pouvant survenir sont décrits dans la rubrique 4 Quels sont les effets indésirables éventuels. Si vous oubliez d utiliser Sustanon 250 Sans objet. Si vous arrêtez d utiliser Sustanon 250 Les effets de Sustanon 250 ne disparaissent pas immédiatement après l arrêt du traitement, mais de manière progressive. 4. Quels sont les effets indésirables éventuels Comme tous les médicaments, Sustanon 250 peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables généralement rapportés lors d un traitement par testostérone sont: démangeaisons (prurit); RA 1440 BE P2 (REF 2.0) 3/5

9 acné; nausées; modification des tests de fonction du foie; modifications des taux de cholestérol (modifications du métabolisme lipidique); dépression, nervosité, troubles de l humeur; douleurs musculaires (myalgies); rétention de liquide dans les tissus, se manifestant généralement par un gonflement des chevilles ou des pieds; tension sanguine élevée (hypertension); élévation du nombre de globules rouges (cellules transportant l oxygène dans votre sang); modifications de la libido (désir sexuel); érection anormalement prolongée et douloureuse du pénis; troubles au niveau de la formation de sperme; féminisation (gynécomastie); augmentation du volume de la prostate, jusqu à un volume représentatif pour le groupe d âge impliqué; élévation des taux d un marqueur sanguin associé au cancer de la prostate (élévation des taux de PSA); croissance accrue d une petite tumeur de la prostate encore non diagnostiquée (progression d un cancer infraclinique de la prostate). Vu la nature de Sustanon 250, les effets indésirables ne peuvent pas être supprimés rapidement après l arrêt de la médication. Les préparations injectables en général peuvent causer une réaction locale à l endroit d injection. Si vous ressentez un des effets mentionnés comme graves ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 5. Comment conserver Sustanon 250, solution injectable Tenez les ampoules hors de portée et de la vue des enfants. Conservez les dans l emballage d origine, selon la manière décrite sur cet emballage, à savoir à l abri de la lumière et à une température comprise entre + 8 C et + 30 C. N utilisez plus Sustanon 250 après la date de péremption mentionnée sur l emballage après Date de pérempt. ou exp., et sur l étiquette de l ampoule après exp.. La date d expiration fait référence au dernier jour du mois. 6. Informations supplémentaires Que contient Sustanon 250 Les substances actives sont: propionate de testostérone, phénylpropionate de testostérone, isocaproate de testostérone et décanoate de testostérone. Les autres composants sont: huile d arachide et alcool benzylique. Qu est-ce que Sustanon 250 et contenu de l emballage extérieur Sustanon 250 est une solution huileuse. L emballage contient 6 ampoules de 1 ml à 250 mg. RA 1440 BE P2 (REF 2.0) 4/5

10 RA 1440 BE P2 (REF 2.0) 5/5

11 Mode de délivrance Sustanon 250 est un médicament soumis à prescription médicale. Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant Titulaire de l autorisation de mise sur le marché: N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss Pays-Bas. Distributeur: Schering-Plough S.A., Rue de Stalle, 73, 1180 Bruxelles. Fabricant: N.V.Organon, Postbus 20, 5340 BH Oss Pays-Bas. Numéro de l autorisation de mise sur le marché BE RA 1440 BE P2 (REF 2.0) 6/5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sustanon 250, oplossing voor injectie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sustanon 250, oplossing voor injectie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sustanon 250, oplossing voor injectie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

Ultra-Mg, poeder voor drank

Ultra-Mg, poeder voor drank BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u BROMEX 5mg/5ml, siroop zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Bijsluiter ALGIPAN BALSEM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u ALGIPAN BALSEM,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank Chloorhexidinedigluconaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

Het werkzame bestanddeel is nandrolondecanoaat. Andere bestandsdelen (hulpstoffen) zijn: arachisolie (pinda-olie) en benzylalcohol (0,1 ml per ml).

Het werkzame bestanddeel is nandrolondecanoaat. Andere bestandsdelen (hulpstoffen) zijn: arachisolie (pinda-olie) en benzylalcohol (0,1 ml per ml). 1 Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Sustanon 250, oplossing voor injectie (testosteronesters)

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Sustanon 250, oplossing voor injectie (testosteronesters) Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Sustanon 250, oplossing voor injectie (testosteronesters) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat.

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Bijsluiter BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt? FERRICURE 100 mg /5 ml, drank Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door

Nadere informatie

Deca-Durabolin 25 mg/ml, oplossing voor injectie Deca-Durabolin 50 mg/ml, oplossing voor injectie Nandrolondecanoaat

Deca-Durabolin 25 mg/ml, oplossing voor injectie Deca-Durabolin 50 mg/ml, oplossing voor injectie Nandrolondecanoaat Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er Deca-Durabolin 25 mg/ml, oplossing voor injectie Deca-Durabolin 50 mg/ml, oplossing voor injectie Nandrolondecanoaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Sustanon 250 mg/ml, oplossing voor injectie. testosteronesters

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Sustanon 250 mg/ml, oplossing voor injectie. testosteronesters Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Sustanon 250 mg/ml, oplossing voor injectie testosteronesters Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Nadere informatie

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont.

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SIBELIUM 10 mg tabletten flunarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Trafloxal / Trafloxal EDO Oogzalf 0,3 % Oogdruppels 3 mg/ml Ofloxacine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Trafloxal / Trafloxal EDO Oogzalf 0,3 % Oogdruppels 3 mg/ml Ofloxacine B. BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Trafloxal / Trafloxal EDO Oogzalf 0,3 % Oogdruppels 3 mg/ml Ofloxacine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Liquifilm Tears 1,4 % w/v, oogdruppels, oplossing Polyvinylalcohol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Liquifilm Tears 1,4 % w/v, oogdruppels, oplossing Polyvinylalcohol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Liquifilm Tears 1,4 % w/v, oogdruppels, oplossing Polyvinylalcohol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Andriol Testocaps, capsules 40 mg. testosteronundecanoaat

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Andriol Testocaps, capsules 40 mg. testosteronundecanoaat Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Andriol Testocaps, capsules 40 mg testosteronundecanoaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Deca-Durabolin 25 mg/ml, oplossing voor injectie Nandrolondecanoaat

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Deca-Durabolin 25 mg/ml, oplossing voor injectie Nandrolondecanoaat Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Deca-Durabolin 25 mg/ml, oplossing voor injectie Nandrolondecanoaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Doc. Ref. : be-pl-102007approved03122007nl Page 1 sur 3 C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

Lamisil 1% crème (terbinafinehydrochloride)

Lamisil 1% crème (terbinafinehydrochloride) Bijsluiter LAMcreme PIL NL-10E25 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lamisil 1% crème (terbinafinehydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DIFFERIN 0,1% Crème DIFFERIN 0,1% Gel Adapalene

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DIFFERIN 0,1% Crème DIFFERIN 0,1% Gel Adapalene BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DIFFERIN 0,1% Crème DIFFERIN 0,1% Gel Adapalene Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

10H24 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dalacin Topical 1% oplossing voor cutaan gebruik Dalacin Topical 1% gel. Clindamycinefosfaat

10H24 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dalacin Topical 1% oplossing voor cutaan gebruik Dalacin Topical 1% gel. Clindamycinefosfaat Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dalacin Topical 1% oplossing voor cutaan gebruik Dalacin Topical 1% gel Clindamycinefosfaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 7,5 mg/1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 citroen 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten. Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten. Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

SPORTFLEX 10 mg/g oplossing-huidspray

SPORTFLEX 10 mg/g oplossing-huidspray BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SPORTFLEX 10 mg/g oplossing-huidspray Indometacine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CORVATON 2 mg tabletten. Molsidomine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CORVATON 2 mg tabletten. Molsidomine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER CORVATON 2 mg tabletten Molsidomine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Bijsluiter voor het publiek BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Benaming EFALITH LIPOCREME Samenstelling Efalith Lipocrème : Lithii succin. 80 mg - Zinc. sulfas (hydr.) 0,5 mg Isolan GI 34 - Paraffin. solid. -

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Andriol Testocaps, capsules 40 mg. testosteronundecanoaat

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Andriol Testocaps, capsules 40 mg. testosteronundecanoaat Bijsluiter Pagina 1/6 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Andriol Testocaps, capsules 40 mg testosteronundecanoaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen, zonder suiker MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen,

Nadere informatie

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Pagina 1 van 6 SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine 10 mg tabletten Claritine 10 mg bruistabletten Claritine Reditabs 10 mg lyophilisaten voor oraal gebruik Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor gebruikers. PREGNYL 1500, 5000 IE poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Humaan choriongonadotrofine

Bijsluiter: informatie voor gebruikers. PREGNYL 1500, 5000 IE poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Humaan choriongonadotrofine Bijsluiter: informatie voor gebruikers PREGNYL 1500, 5000 IE poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Humaan choriongonadotrofine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Montelukast EG 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Montelukast EG 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Montelukast EG 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

NUCLEAIR RISICO? BEREID JE VOOR! Meer tips op Informeer je op

NUCLEAIR RISICO? BEREID JE VOOR! Meer tips op  Informeer je op NUCLEAIR RISICO? BEREID JE VOOR! Informeer je op www.nucleairrisico.be. Schrijf je in op BE-Alert. Zo ben je meteen verwittigd in een noodsituatie. Maak een noodplan op maat op www.mijnnoodplan.be. 4 Haal

Nadere informatie

BIJSLUITER. Het actief bestanddeel is zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème.

BIJSLUITER. Het actief bestanddeel is zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème. BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Flammazine 1% Crème zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER. vs

BIJSLUITER. vs BIJSLUITER vs. 2016.01 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ANGINOL LIDOCAINE zuigtabletten Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Dicynone 250 mg, Tabletten Dicynone 250 mg/2 ml, Oplossing voor injectie (Etamsylaat) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Paragraaf Paragraphe

Paragraaf Paragraphe Paragraaf 6260000 Paragraphe 6260000 a) De specialiteit wordt vergoed indien ze wordt toegediend bij een mannelijke patiënt met een primaire of secundaire gonadeninsufficiëntie voor zover het gaat om één

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

SPORTFLEX 10 mg/g oplossing-huidspray

SPORTFLEX 10 mg/g oplossing-huidspray BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SPORTFLEX 10 mg/g oplossing-huidspray Indometacine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Proviron 25 mg tabletten mesterolon

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Proviron 25 mg tabletten mesterolon BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Proviron 25 mg tabletten mesterolon Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. VISINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing. Tetryzolinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. VISINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing. Tetryzolinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VISINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing Tetryzolinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Bijsluiter BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Diprosalic 0,5 mg/g 20 mg/g oplossing voor cutaan gebruik Diprosalic 0,5 mg/g 30 mg/g zalf Betamethasondipropionaat en salicylzuur Lees de hele

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride)

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) PB/ FLUNATOP.nl november 2008 BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

PROTOVIT, druppels voor oraal gebruik, oplossing

PROTOVIT, druppels voor oraal gebruik, oplossing Lees de hele bijsluiter aandachtig door omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Protovit zorgvuldig te gebruiken om

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS LERIVON 10, 30, 60 mg tabletten (mianserinehydrochloride)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS LERIVON 10, 30, 60 mg tabletten (mianserinehydrochloride) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS LERIVON 10, 30, 60 mg tabletten (mianserinehydrochloride) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter.misschien

Nadere informatie

Package Leaflet / 1 van 5

Package Leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Hydroxocobalamine HCl CF 0,5 mg/ml, oplossing voor injectie hydroxocobalamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. RAPIFEN 0,5 mg/ml oplossing voor injectie Alfentanil hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. RAPIFEN 0,5 mg/ml oplossing voor injectie Alfentanil hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RAPIFEN 0,5 mg/ml oplossing voor injectie Alfentanil hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. PROGESTOGEL 1% gel. Progesteron

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. PROGESTOGEL 1% gel. Progesteron BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PROGESTOGEL 1% gel Progesteron Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het kan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SEDISTRESS Omhulde tabletten. Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SEDISTRESS Omhulde tabletten. Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SEDISTRESS Omhulde tabletten Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Andriol capsules 40 mg testosteronundecanoaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Andriol capsules 40 mg testosteronundecanoaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Andriol capsules 40 mg testosteronundecanoaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

PIL November 2009 BIJSLUITER

PIL November 2009 BIJSLUITER PIL November 2009 BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor U belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient U HEXTRIL

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-radikal-oct10-apprnov10.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-radikal-oct10-apprnov10.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-radikal-oct10-apprnov10.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RADIKAL oplossing voor cutaan gebruik (Anti-luizen haarlotion) Malathion Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER. De werkzame stof is anetholtrithion (= trithioparamethoxyphenylpropen.).

BIJSLUITER. De werkzame stof is anetholtrithion (= trithioparamethoxyphenylpropen.). Sulfarlem tabletten PBF- Page 1/5 BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

TOULARYNX THYM 5 g/100 g, siroop

TOULARYNX THYM 5 g/100 g, siroop Bijsluiter TOULARYNX THYM 5 g/100 g, siroop Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench)

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Bijsluiter: informatie voor de patiënt Urgenin druppels Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter PICOLAXINE 5mg, tabletten Bijsluiter - Page 1 sur 5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Benzac Wash 5%, suspensie Benzoylperoxide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Benzac Wash 5%, suspensie Benzoylperoxide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Benzac Wash 5%, suspensie Benzoylperoxide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruikers

Bijsluiter: informatie voor de gebruikers Bijsluiter: informatie voor de gebruikers Venoplant 50 mg omhulde tabletten met vertraagde afgifte droog extract van Aesculus hippocastanum L. zaad Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

trianal 0,50 mg / 50 mg zetpillen

trianal 0,50 mg / 50 mg zetpillen PL NL SUP V8-042016 Pagina 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER trianal 0,50 mg / 50 mg zetpillen Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. PRANOX 0,1 % - oogdruppels, oplossing. pranoprofen

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. PRANOX 0,1 % - oogdruppels, oplossing. pranoprofen Bijsluiter: informatie voor de gebruiker PRANOX 0,1 % - oogdruppels, oplossing pranoprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard Clindamycine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten Calcium/Vitamine D3 Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

1. Wat is Inderm Lotion 10 mg/g, oplossing voor cutaan gebruik en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is Inderm Lotion 10 mg/g, oplossing voor cutaan gebruik en waarvoor wordt het gebruikt? Bijsluiter Le e s de he le bijsluite r aandachtig door, omdat e r voor u be langrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Inderm Lotion zorgvuldig

Nadere informatie

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals

Nadere informatie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie Ustekinumab (Stelara) Dermatologie Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Hoe werkt Ustekinumab (Stelara) 4 2. Wat moet u weten voordat u Ustekinumab (Stelara) gebruikt 5 Gebruik Ustekinumab (Stelara) niet 5 Wees

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MultiHance, 0,5 M oplossing voor injectie Gadobenaat-dimeglumine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u met het gebruik van dit geneesmiddel start.

Nadere informatie

BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten

BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten (Acetylcysteïne) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BENZAC 5% Gel BENZAC 10% Gel Benzoylperoxide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BENZAC 5% Gel BENZAC 10% Gel Benzoylperoxide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BENZAC 5% Gel BENZAC 10% Gel Benzoylperoxide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Testocaps 40 mg capsules, zacht testosteronundecanoaat

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Testocaps 40 mg capsules, zacht testosteronundecanoaat Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Testocaps 40 mg capsules, zacht testosteronundecanoaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Bijsluiter. Protectis O.R.S. Oral Rehydration Salts Lactobacillus reuteri Protectis EIGENSCHAPPEN

Bijsluiter. Protectis O.R.S. Oral Rehydration Salts Lactobacillus reuteri Protectis EIGENSCHAPPEN Bijsluiter NL Protectis O.R.S. Oral Rehydration Salts EIGENSCHAPPEN Glucose-zout preparaat (O.R.S.) met voor speciale medische doeleinden (FSMP): voor milde en acute diarree en braken bij zuigelingen,

Nadere informatie

Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide

Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide PIL (NL) Yomesan tabletten 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame steel without topper rim Flat moss Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Frame Aluminium with topper rim Round moss/flat moss

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie