BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem"

Transcriptie

1 BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft. - Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u. Inhoud van deze bijsluiter 1. Wat is METFORMAX 850 en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat u METFORMAX 850 inneemt 3. Hoe wordt METFORMAX 850 ingenomen? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u METFORMAX 850? 6. Aanvullende informatie METFORMAX 850 mg - omhulde tabletten Metformine - De werkzame stof is metformine. Elke tablet bevat 850 mg metformine hydrochloride. - Andere bestanddelen zijn colloïdaal siliciumdioxide, povidon, macrogol 4000, magnesiumstearaat, cellulose acetoftalaat, diëthylftalaat. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem Fabrikant: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, D Berlijn Registratienummers : 357 IS 43 F3 (120 tabletten) en 276 S 788 F3 (40 tabletten en eenheidsverpakking) 1. Wat is METFORMAX 850 en waarvoor wordt het gebruikt? METFORMAX 850 mg tabletten zijn omhulde deelbare tabletten. De tabletten worden geleverd in verpakkingen met 40 of 120 omhulde tabletten en in eenheidsverpakking. METFORMAX 850 is een oraal antidiabeticum van de groep van de biguaniden. METFORMAX 850 wordt gebruikt bij de behandeling van volwassenen met type 2 diabetes, met name bij patiënten met overgewicht. METFORMAX 850 wordt gebruikt wanneer de bloedsuikerspiegel met dieet en lichaamsbeweging alleen onvoldoende kan worden geregeld. METFORMAX 850 kan ook worden voorgeschreven in combinatie met andere bloedsuikerverlagende middelen of insuline. 2. Wat u moet weten voordat u METFORMAX 850 inneemt Neem METFORMAX 850 niet in als u allergisch bent voor metformine of voor één van de andere bestanddelen van METFORMAX 850. bij ernstige ontregeling van de diabetes. Als u aan ernstige suikerziekte lijdt en er bij u, door een tekort aan insuline, een bepaalde toestand van verzuring in het bloed is ontstaan (keto-acidose). als u aan ernstige suikerziekte lijdt en er bij u, door verzuring in het bloed, een bewustzijnsvermindering voorafgaand aan bewusteloosheid optreedt (precoma diabeticum). 1

2 als u een verminderde nierfunctie of aandoeningen heeft waarbij de werking van de nier kan veranderen, zoals uitdroging door diarree en/of braken, hoge koorts, ernstige infecties en shock. Dit geldt ook als u een onderzoek van bloedvaten en nieren moet ondergaan waarbij gebruik wordt gemaakt van bepaalde (jodiumhoudende) contrastmiddelen. als u ernstig hart- of ademhalingslijden heeft of recent een hartinfarct heeft gehad. als u ernstig leverlijden heeft of overmatig alcohol gebruikt. als u borstvoeding geeft. Pas goed op met METFORMAX 850 wanneer u last heeft van braken, buikpijn, spierkrampen samen met een gevoel van onbehagen of vermoeidheid. Deze tekenen wijzen op een ontregeling van de diabetes; de behandeling moet dan worden stopgezet en u moet de arts raadplegen. wanneer u METFORMAX 850 inneemt, moet dit samengaan met het volgen van de gepaste voedingsmaatregelen : tijdens het gebruik van METFORMAX 850 is het belangrijk dat u op regelmatige tijdstippen eet; obese personen moeten een caloriearm dieet volgen. u moet de dosis van METFORMAX 850, die door de arts werd voorgeschreven, goed in acht nemen. Uw arts zal regelmatig een bloedonderzoek laten uitvoeren om de nierfunctie te controleren. METFORMAX 850 wordt immers vooral door de nieren uitgescheiden, daarom moet u minstens 1,5 liter vloeistof per dag drinken. als u een patiënt met suikerziekte én een verminderde nierfunctie bent. Door het gebruik van METFORMAX 850 kan in zeer zeldzame gevallen een ernstige verzuring van het bloed optreden. Deze verzuring ontstaat door een verhoogde melkzuurproductie als gevolg van zuurstoftekort in de lichaamsweefsels (melkzuuracidose). Risicofactoren voor het ontstaan van melkzuuracidose zijn : slecht geregelde suikerziekte, verzuring in het bloed, langdurig vasten, overmatig alcoholgebruik, verminderde leverfunctie en omstandigheden waarbij zuurstoftekort in de weefsels kan optreden. want ook in situaties waarin een kans op een vermindering van de nierfunctie bestaat, moet u extra voorzichtig zijn met het gebruik van METFORMAX 850. Bijvoorbeeld bij het begin van een behandeling voor hoge bloeddruk; bij het begin van het gebruik van waterafdrijvende geneesmiddelen (diuretica) of bij het gebruik van bepaalde pijnstillende middelen die ook een ontstekingsremmende en koortsverlagende werking hebben (NSAIDs). wanneer bij u een onderzoek met jodiumhoudende contrastmiddelen moet worden uitgevoerd. Omdat jodiumhoudende contrastmiddelen de nierfunctie kunnen verminderen, zal uw arts u aanraden om vóór een onderzoek waarbij deze contrastmiddelen gebruikt worden, te stoppen met het innemen van METFORMAX 850. Over het algemeen mag u METFORMAX uur na een onderzoek weer innemen nadat de nierfunctie is gecontroleerd en normaal bevonden. als u in het ziekenhuis wordt opgenomen. U moet aan uw arts melden dat u een antidiabetische behandeling met METFORMAX 850 volgt. als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek Inname van METFORMAX 850 in combinatie met andere geneesmiddelen te lezen. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Inname van METFORMAX 850 in combinatie met voedsel en drank Suiker en alcohol kunnen de bloedsuikerspiegel verhogen of verlagen, vermijd daarom suiker- of alcoholhoudende dranken. Zwangerschap METFORMAX 850 mag niet ingenomen worden tijdens de zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 2

3 Borstvoeding Veiligheidshalve mag men geen borstvoeding geven tijdens behandeling met METFORMAX 850. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Indien u enkel met METFORMAX 850 wordt behandeld, heeft dit geen invloed op het vermogen om een voertuig te besturen of machines te bedienen. Indien u met METFORMAX 850 wordt behandeld in combinatie met een ander oraal antidiabeticum of met insuline, kan uw bloedsuikergehalte te laag zijn. Hierdoor kan uw concentratievermogen verminderen, zodat het gevaarlijk kan zijn om een voertuig te besturen of machines te bedienen. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van METFORMAX 850 Niet van toepassing. Inname van METFORMAX 850 in combinatie met andere geneesmiddelen Sommige geneesmiddelen (zoals corticoïden, ß2-agonisten, diuretica, ACE-remmers) kunnen de bloedsuikerspiegel verhogen of verlagen. Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. U moet uw arts inlichten vóór elk radiologisch onderzoek. In sommige gevallen (bijv. urografie of angiografie) moet de behandeling met METFORMAX 850 vóór of op het moment van het onderzoek worden onderbroken en mag pas 48 uur later worden hervat (zie rubriek Pas goed op met METFORMAX 850 ). 3. Hoe wordt METFORMAX 850 ingenomen? Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. De dosis van METFORMAX 850 wordt door de arts individueel bepaald volgens de laboratoriumresultaten (suikergehalte in het bloed en de urine). U dient zich hieraan nauwgezet te houden. De gebruikelijke dosis van METFORMAX 850 is 1 tablet 2 tot 3 keer per dag, in te nemen tijdens of na de maaltijd. Uw arts zal de dosis zonodig verhogen. De maximale aanbevolen dosis is 3 g METFORMAX 850 per dag. De tabletten moeten worden doorgeslikt zonder erop te kauwen, bij voorkeur tijdens of na de maaltijd. Wat u moet doen wanneer u METFORMAX 850 vergeet te gebruiken Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen. Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met METFORMAX 850 wordt gestopt Stop niet op eigen initiatief met het gebruik van METFORMAX 850, want u kan dan last krijgen van een te hoge bloedsuikerspiegel. Wat u moet doen als u meer van METFORMAX 850 heeft ingenomen dan u zou mogen Wanneer u te veel van METFORMAX 850 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). Als de patiënt toevallig te veel METFORMAX 850 tabletten zou hebben ingenomen, moet men hem doen braken, de arts raadplegen en de patiënt in het ziekenhuis laten opnemen. 4. Mogelijke bijwerkingen Zoals alle geneesmiddelen kan METFORMAX 850 bijwerkingen hebben. 3

4 In de gebruikelijke dosis wordt METFORMAX 850 over het algemeen goed verdragen. Maagdarmklachten (misselijkheid, braken, buikloop, buikpijn en verlies van eetlust) kunnen voorkomen, meestal in het begin van de behandeling. Ze nemen meestal spontaan af. Ze kunnen worden vermeden door METFORMAX 850 in te nemen tijdens of na de maaltijd en worden verlicht door tijdelijk een geneesmiddel tegen spasmen of maagpijn aan de behandeling toe te voegen. Een langzame verhoging van de dosering kan de verdraagbaarheid van METFORMAX 850 verbeteren. Metaalsmaak kan voorkomen. In zeldzame gevallen kan bij sommige overgevoelige patiënten matige roodheid van de huid voorkomen. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 5. Hoe bewaart u METFORMAX 850? METFORMAX 850 buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25 C). Uiterste gebruiksdatum: Gebruik METFORMAX 850 niet meer na de datum na EX op de verpakking. De eerste twee cijfers geven de maand aan en de laatste twee het jaar. 6. Aanvullende informatie Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. Op medisch voorschrift. A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april B. De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 06/2004. METF_22.doc

5 NOTICE Veuillez lire attentivement l intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. - Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. - Si vous avez d autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d informations à votre médecin ou votre pharmacien. - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu un d autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Contenu de cette notice 1. Qu est-ce que METFORMAX 850 et dans quel cas est-il utilisé? 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METFORMAX 850? 3. Comment prendre METFORMAX 850? 4. Quels sont les effets indésirables éventuels? 5. Comment conserver METFORMAX 850? 6. Informations supplémentaires METFORMAX 850 mg comprimés enrobés Metformine - La substance active est la metformine. Chaque comprimé contient 850 mg de chlorhydrate de metformine. - Les autres composants sont silice colloïdale, povidone, macrogol 4000, stéarate de magnésium, cellulose acétophthalate, diéthylphthalate. Titulaire de l autorisation de mise sur le marché: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem Fabricant: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, D Berlin Numéros de l autorisation de mise sur le marché : 357 IS 43 F3 (120 comprimés) et 276 S 788 F3 (40 comprimés et présentation unidose) 1. Qu est-ce que METFORMAX 850 et dans quel cas est-il utilisé? METFORMAX 850 mg comprimés sont des comprimés enrobés sécables. Les comprimés sont disponibles en emballages de 40 ou 120 comprimés enrobés et en présentation unidose. METFORMAX 850 est un antidiabétique oral appartenant à la classe des biguanides. METFORMAX 850 est utilisé dans le traitement des adultes atteints de diabète de type 2, notamment les patients en excès de poids. METFORMAX 850 est utilisé lorsque le régime et l exercice physique seuls ne sont pas suffisants pour contrôler le taux sanguin de sucre (glycémie). METFORMAX 850 peut également être prescrit en association avec d autres antidiabétiques ou l insuline. 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METFORMAX 850? Ne prenez pas METFORMAX 850 si vous êtes allergique à la metformine ou à l un des autres composants de METFORMAX 850.

6 en cas de sévère dérèglement du diabète. Si vous souffrez de diabète sévère et si vous présentez, à cause d un déficit en insuline, une certaine acidification du sang (acidocétose). si vous souffrez de diabète sévère et si l acidification du sang a provoqué chez vous une diminution de l état de conscience précédant une perte de conscience (précoma diabétique). si vous souffrez d une diminution de la fonction rénale ou d affections susceptibles de modifier la fonction rénale, telles que déshydratation par diarrhée et/ou vomissements, fièvre élevée, infections sévères et choc. Ceci vaut également si vous devez subir un examen des vaisseaux sanguins et des reins nécessitant l utilisation de certains produits de contraste (contenant de l iode). si vous souffrez d une pathologie cardiaque ou respiratoire sévère ou si vous avez récemment eu un infarctus du myocarde. si vous souffrez d une affection hépatique sévère ou consommez une quantité excessive d alcool. si vous allaitez. Faites attention si vous souffrez de vomissements, douleurs abdominales et crampes musculaires s accompagnant d une sensation de malaise ou de fatigue. Ces symptômes indiquent un dérèglement du diabète; il faut alors arrêter le traitement et vous devez consulter le médecin. lorsque vous prenez METFORMAX 850, il convient d observer les mesures alimentaires adéquates: durant le traitement par METFORMAX 850, il importe de manger à heures régulières; les personnes obèses doivent suivre un régime pauvre en calories. vous devez bien respecter la dose de METFORMAX 850 qui vous a été prescrite par le médecin. Votre médecin demandera régulièrement un examen sanguin pour contrôler la fonction rénale. METFORMAX 850 étant principalement éliminé par les reins, il faut boire au moins 1,5 litres de liquide par jour. si vous êtes un patient diabétique présentant une diminution de la fonction rénale. L utilisation de METFORMAX 850 peut, dans de très rares cas, provoquer une sévère acidification du sang. Cette acidification est due à une augmentation de la production d acide lactique résultant d un manque d oxygène dans les tissus organiques (acidose lactique). Les facteurs de risque d acidose lactique sont: diabète mal contrôlé, acidification du sang, jeûne prolongé, consommation excessive d alcool, diminution de la fonction hépatique et circonstances favorisant l apparition d un manque d oxygène dans les tissus. car, aussi dans les circonstances comportant un risque de diminution de la fonction rénale, la plus grande prudence s impose lorsque vous utilisez METFORMAX 850. Par exemple, au début d un traitement antihypertenseur, au début d un traitement par des médicaments favorisant l élimination de l eau (diurétiques) ou lorsque vous utilisez certains médicaments analgésiques qui ont également un effet anti-inflammatoire et antipyrétique (AINS). lorsque vous devez subir un examen avec des produits de contraste iodés. Comme les produits de contraste iodés peuvent diminuer la fonction rénale, votre médecin vous conseillera de ne pas prendre METFORMAX 850 avant un examen nécessitant l administration de semblables produits. En général, vous pourrez recommencer à prendre METFORMAX heures après un examen, à condition que la fonction rénale ait été contrôlée et jugée normale. si vous êtes hospitalisé. Vous devez signaler à votre médecin que vous suivez un traitement antidiabétique par METFORMAX 850. si vous prenez déjà d autres médicaments, veuillez lire également la rubrique Utilisation de METFORMAX 850 en association avec d autres médicaments.

7 Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d application pour vous, ou si elle l a été dans le passé. Prise de METFORMAX 850 en association avec des aliments ou des boissons Comme le sucre et l alcool peuvent augmenter ou diminuer le taux sanguin de sucre, évitez les boissons sucrées ou alcoolisées. Grossesse Ne pas prendre METFORMAX 850 pendant la grossesse. Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Allaitement Par prudence, ne pas allaiter pendant le traitement par METFORMAX 850. Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Conduite d un véhicule et utilisation de machines Le traitement par METFORMAX 850 uniquement n influence pas l aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines. Si, par contre, METFORMAX 850 est associé à un autre antidiabétique oral ou à l insuline, votre taux sanguin de sucre peut être trop bas; votre capacité de concentration peut alors diminuer et rendre dangereuse la conduite d un véhicule ou l utilisation de machines. Informations importantes concernant certains composants de METFORMAX 850 Non applicable. Utilisation de METFORMAX 850 en association avec d autres médicaments Certains médicaments (tels que corticoïdes, bêta 2 -mimétiques, diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion [IEC]) peuvent augmenter ou diminuer le taux sanguin de sucre. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s il s agit de médicaments obtenus sans ordonnance. Vous devez avertir votre médecin avant chaque examen radiographique. Dans certains cas (par ex. urographie ou angiographie), le traitement par METFORMAX 850 doit être suspendu avant ou au moment de l examen et ne peut être repris que 48 heures plus tard (voir Faites attention ). 3. Comment prendre METFORMAX 850? Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d autres. En cas d incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. La dose de METFORMAX 850 est fixée individuellement par le médecin en fonction des résultats de laboratoire (taux de sucre dans le sang et dans l urine). Vous devez la respecter scrupuleusement. La dose habituelle de METFORMAX 850 est d un comprimé 2 à 3 fois par jour, à prendre au cours ou à la fin des repas. Si nécessaire, votre médecin augmentera la dose. La dose maximale recommandée est de 3 g de METFORMAX 850 par jour. Les comprimés doivent être avalés entiers, sans mâcher, de préférence pendant ou après le repas. Si vous oubliez de prendre METFORMAX 850 Ne prenez jamais une double dose pour compenser la dose oubliée.

8 Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par METFORMAX est arrêté N arrêtez pas METFORMAX 850 de votre propre initiative, car vous pourriez être incommodé par un taux sanguin de sucre trop élevé. Si vous avez pris plus de METFORMAX 850 que vous n auriez dû Si vous avez pris trop de METFORMAX 850, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Anti-poison (070/ ). En cas de prise accidentelle d une trop forte quantité de comprimés de METFORMAX 850, faire vomir le patient, consulter le médecin et faire hospitaliser le patient. 4. Effets indésirables éventuels Comme tous les médicaments, METFORMAX 850 peut avoir des effets indésirables. A la dose habituelle, METFORMAX 850 est généralement bien toléré. Des troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales et perte d appétit) sont possibles, généralement au début du traitement. Ils disparaissent en général spontanément. Ils peuvent être évités en prenant METFORMAX 850 pendant ou après les repas et être atténués en ajoutant temporairement au traitement un médicament contre les spasmes ou les douleurs gastriques. Une lente augmentation de la dose peut améliorer la tolérance de METFORMAX 850. Un goût métallique est possible. Dans de rares cas, certains patients hypersensibles peuvent présenter une rougeur modérée de la peau. Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 5. Comment conserver METFORMAX 850? Tenir hors de portée et de la vue des enfants. Conserver à température ambiante (15-25 C). Date de péremption: N utilisez plus METFORMAX 850 après la date de péremption figurant sur l emballage après EX. Les deux premiers chiffres représentant le mois et les deux derniers l année. 6. Informations supplémentaires Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament. Sur prescription médicale. A. La dernière mise à jour de cette notice date d avril B. La date d approbation de la notice est 06/2004. METF_22F.doc

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500, omhulde tabletten 500 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850, omhulde tabletten 850 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

Metformine HCl Jelfa 1000 mg, filmomhulde tabletten (Version 04)

Metformine HCl Jelfa 1000 mg, filmomhulde tabletten (Version 04) Metformine HCl Jelfa 1000 mg, filmomhulde tabletten (Version 04) Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Ultra-Mg, poeder voor drank

Ultra-Mg, poeder voor drank BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Metformine HCl Teva 500 mg, filmomhulde tabletten Metformine HCl Teva 850 mg, filmomhulde tabletten Metformine HCl Teva 1000 mg, filmomhulde tabletten

Metformine HCl Teva 500 mg, filmomhulde tabletten Metformine HCl Teva 850 mg, filmomhulde tabletten Metformine HCl Teva 1000 mg, filmomhulde tabletten 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Metformine HCl Teva 500 mg, Metformine HCl Teva 850 mg, Metformine HCl Teva 1000 mg, Metforminehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

METFORMINE HCl RATIOPHARM MG filmomhulde tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum 16 oktober : Bijsluiter Bladzijde : 1

METFORMINE HCl RATIOPHARM MG filmomhulde tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum 16 oktober : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Metformine HCl ratiopharm 500 mg, Metformine HCl ratiopharm 850 mg, Metformine HCl ratiopharm 1000 mg, metforminehydrochloride

Nadere informatie

RVG 25611 / 25612. Version 2011_09 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

RVG 25611 / 25612. Version 2011_09 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Version 2011_09 Page 1 of 6 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS METFORMINE HCl APOTEX 500 mg, omhulde tabletten METFORMINE HCl APOTEX 850 mg, omhulde tabletten metformine

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u BROMEX 5mg/5ml, siroop zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Bijsluiter ALGIPAN BALSEM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u ALGIPAN BALSEM,

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

METFORMINE HCl RATIOPHARM MG filmomhulde tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum 22 maart : Bijsluiter Bladzijde : 1

METFORMINE HCl RATIOPHARM MG filmomhulde tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum 22 maart : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Metformine HCl ratiopharm 500 mg, Metformine HCl ratiopharm 850 mg, Metformine HCl ratiopharm 1000 mg, metforminehydrochloride

Nadere informatie

Package Leaflet / 1 van 7

Package Leaflet / 1 van 7 Administrative 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Metforminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er

Nadere informatie

METFORMINE HCl TEVA MG filmomhulde tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 22 maart : Bijsluiter Bladzijde : 1

METFORMINE HCl TEVA MG filmomhulde tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 22 maart : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Metformine HCl Teva 500 mg, Metformine HCl Teva 850 mg, Metformine HCl Teva 1000 mg, Metforminehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK BIJ VERKOUDHEID, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter ETOS PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Bijsluiter BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt? FERRICURE 100 mg /5 ml, drank Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Nadere informatie

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat.

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

PERVIAM 200 mg, filmomhulde tabletten

PERVIAM 200 mg, filmomhulde tabletten Publieksbijsluiter PERVIAM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERVIAM zorgvuldig te

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glurenorm 30 mg tabletten. Gliquidone

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glurenorm 30 mg tabletten. Gliquidone BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Glurenorm 30 mg tabletten Gliquidone Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

RVG / Version 2017_02 Page 1 of 7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

RVG / Version 2017_02 Page 1 of 7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Version 2017_02 Page 1 of 7 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS METFORMINE HCl APOTEX 500 mg, omhulde tabletten METFORMINE HCl APOTEX 850 mg, omhulde tabletten metformine

Nadere informatie

Rhinofebryl, harde capsules

Rhinofebryl, harde capsules Pagina 1 van 6 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u "Rhinofebryl, harde

Nadere informatie

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen Publieksbijsluiter PERDOLAN COMPOSITUM VOLWASSENEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals

Nadere informatie

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u LORATADINE TEVA zorgvuldig

Nadere informatie

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten Blz. : 1/6 BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u STEOCAR

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter 1/5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door. Deze bevat belangrijke informatie over uw behandeling/ziekte. Wanneer u verdere vragen heeft of twijfelt, wendt u zich dan tot uw arts of apotheker voor meer

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter PICOLAXINE 5mg, tabletten Bijsluiter - Page 1 sur 5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

PROTOVIT, druppels voor oraal gebruik, oplossing

PROTOVIT, druppels voor oraal gebruik, oplossing Lees de hele bijsluiter aandachtig door omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Protovit zorgvuldig te gebruiken om

Nadere informatie

Zetpillen volwassenen bevatten 500 mg paracetamol per zetpil.

Zetpillen volwassenen bevatten 500 mg paracetamol per zetpil. Publieksbijsluiter PERDOLAN VOLWASSENEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERDOLAN

Nadere informatie

Glucovance 500/2,5 bijsluiter 11-03-2002 blz. 1 / 7

Glucovance 500/2,5 bijsluiter 11-03-2002 blz. 1 / 7 Glucovance 500/2,5 bijsluiter 11-03-2002 blz. 1 / 7 Glucovance 500/2,5, filmomhulde tabletten 500/2,5 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER. De werkzame stof is anetholtrithion (= trithioparamethoxyphenylpropen.).

BIJSLUITER. De werkzame stof is anetholtrithion (= trithioparamethoxyphenylpropen.). Sulfarlem tabletten PBF- Page 1/5 BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen Publieksbijsluiter PERDOLAN COMPOSITUM VOLWASSENEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Bijsluiter voor het publiek BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Benaming EFALITH LIPOCREME Samenstelling Efalith Lipocrème : Lithii succin. 80 mg - Zinc. sulfas (hydr.) 0,5 mg Isolan GI 34 - Paraffin. solid. -

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank Chloorhexidinedigluconaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Inhoud van deze bijsluiter: 1. Waarvoor wordt

Nadere informatie

RELAXINE omhulde tabletten BIJSLUITER

RELAXINE omhulde tabletten BIJSLUITER RELAXINE omhulde tabletten BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen/te gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie voor uw behandeling/uw ziekte. Vraag uw

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Enterol 250 mg harde capsules Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie Saccharomyces boulardii Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER. HYDROCHLOORTHIAZIDE 6,25 mg tablet

BIJSLUITER. HYDROCHLOORTHIAZIDE 6,25 mg tablet BIJSLUITER HYDROCHLOORTHIAZIDE 6,25 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts

Nadere informatie

IMPORTAL poeder voor oraal gebruik 10 g Lactitolum monohydricum

IMPORTAL poeder voor oraal gebruik 10 g Lactitolum monohydricum BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie in verband met uw behandeling. Als u verder nog vragen heeft of twijfelt, moet

Nadere informatie

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol Pag. 1/5 18 juli 2005 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Hij bevat belangrijke informatie voor uw behandeling. Indien u andere vragen heeft, indien u twijfels

Nadere informatie

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride)

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) PB/ FLUNATOP.nl november 2008 BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CORVATON 2 mg tabletten. Molsidomine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CORVATON 2 mg tabletten. Molsidomine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER CORVATON 2 mg tabletten Molsidomine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Normacol 62% Granulaat

Normacol 62% Granulaat B p. 1/5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Normacol 62% Granulaat zorgvuldig

Nadere informatie

FIBORAN, capsules 50 mg

FIBORAN, capsules 50 mg Blz. : 1/5 BIJSLUITERTEKST Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u

Nadere informatie

GRAINS DE VALS SENNA, 16 mg, omhulde tabletten Cassiae sennae L., vrucht, droog hydroalcoholisch (60 % V/V) extract [7-12:1]

GRAINS DE VALS SENNA, 16 mg, omhulde tabletten Cassiae sennae L., vrucht, droog hydroalcoholisch (60 % V/V) extract [7-12:1] BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER GRAINS DE VALS SENNA, 16 mg, omhulde tabletten Cassiae sennae L., vrucht, droog hydroalcoholisch (60 % V/V) extract [7-12:1] Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Loratadine 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Trafloxal / Trafloxal EDO Oogzalf 0,3 % Oogdruppels 3 mg/ml Ofloxacine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Trafloxal / Trafloxal EDO Oogzalf 0,3 % Oogdruppels 3 mg/ml Ofloxacine B. BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Trafloxal / Trafloxal EDO Oogzalf 0,3 % Oogdruppels 3 mg/ml Ofloxacine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het

Nadere informatie

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont.

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SIBELIUM 10 mg tabletten flunarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Package leaflet

Package leaflet 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER paracetamol en vitamine C Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN 500 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN 500 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

FINIMAL, tabletten. Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht

FINIMAL, tabletten. Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij

Nadere informatie

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. ALGIPAN BALSEM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u ALGIPAN BALSEM, zalf

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Paludrine Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

GYNO-DAKTARIN 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht GYNO-DAKTARIN 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht

GYNO-DAKTARIN 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht GYNO-DAKTARIN 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht Publieksbijsluiter GYNO-DAKTARIN capsules voor vaginaal gebruik, zacht Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog

Nadere informatie

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u MOTILIUM zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE PATIENT

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE PATIENT BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE PATIENT Metformax 850 mg omhulde tabletten Voor gebruik bij kinderen vanaf 10 jaar en volwassenen Metforminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

GLIBENCLAMIDE 5 PCH tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 27 september 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1

GLIBENCLAMIDE 5 PCH tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 27 september 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Glibenclamide 5 PCH, 5 mg Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

DOLPRONE 500 MG TABLET

DOLPRONE 500 MG TABLET Pagina 1 van 5 DOLPRONE 500 MG TABLET Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

THYREOIDUM T3/T4 9 microg/23,7 microg TABLETTEN

THYREOIDUM T3/T4 9 microg/23,7 microg TABLETTEN THYREOIDUM T3/T4 9 microg/23,7 microg TABLETTEN Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Gliclazide Mylan 80 mg tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Gliclazide Mylan 80 mg tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Gliclazide Mylan 80 mg tabletten Gliclazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Metnova 500 mg, filmomhulde tabletten Metnova 850 mg, filmomhulde tabletten Metnova 1000 mg, filmomhulde tabletten (metforminehydrochloride) Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

1. WAT IS DAFALGAN FORTE 1 G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS DAFALGAN FORTE 1 G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende

Nadere informatie

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

mediaven 10 mg tabletten mediaven forte 30 mg filmomhulde tabletten (Naftazon)

mediaven 10 mg tabletten mediaven forte 30 mg filmomhulde tabletten (Naftazon) NOTICE NL Réf. : Leaflet (NL) Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de patient mediaven 10 mg tabletten mediaven forte 30 mg filmomhulde tabletten (Naftazon) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

1. WAT IS HISTIMED 10 mg filmomhulde tabletten EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS HISTIMED 10 mg filmomhulde tabletten EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Histimed zorgvuldig te gebruiken

Nadere informatie

Gentsesteenweg 615 Gentsesteenweg 615 1080 Brussel 1080 Brussel

Gentsesteenweg 615 Gentsesteenweg 615 1080 Brussel 1080 Brussel BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u TOUX-SAN CODEINE, codeïnefosfaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref ) BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Laburide 200 mg TABLETTEN Feneturide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie