Inhoud van deze bijsluiter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud van deze bijsluiter"

Transcriptie

1 PICOLAXINE 5mg, tabletten Bijsluiter - Page 1 sur 5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PICOLAXINE 5mg zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig hebt. - Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na 7 dagen niet verbeteren. Inhoud van deze bijsluiter 1. Wat is PICOLAXINE 5 mg, tabletten en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat u PICOLAXINE 5 mg, tabletten inneemt 3. Hoe wordt PICOLAXINE 5 mg, tabletten ingenomen? 4. Mogelijke bijwerkingen. 5. Hoe bewaart u PICOLAXINE 5 mg, tabletten? 6. Aanvullende informatie. Naam, dosering en farmaceutische vorm PICOLAXINE 5mg, tabletten De werkzame stof is Natriumpicosulfaat. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn microkristallijne Cellulose, Sorbitol, Aspartaam, Sicopharm Groenlak (E104, E132), Silarome appelaroma, Magnesiumstearaat q.s. 1 tablet. Registratiehouder : LABORATOIRES BELGES PHARMACOBEL NV Scheutlaan Brussel Fabrikant : WOLFS NV, Haantjeslei 70-74, B-2018 Antwerpen, Belgique Registratienummer : 67S648F3 1. Wat is PICOLAXINE 5 mg, tabletten en waarvoor wordt het gebruikt? Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte Tabletten. Doos met 30 tabletten in de vorm van blisterverpakking van 10 tabletten. Geneesmiddelengroep Laxeermiddel Therapeutische indicaties Behandeling van constipatiesymptomen.

2 PICOLAXINE 5mg, tabletten Bijsluiter - Page 2 sur 5 2. Wat u moet weten voordat u PICOLAXINE 5 mg, tabletten gebruikt? Gebruik PICOLAXINE 5mg, tabletten niet als u overgevoelig (allergisch) bent voor Natriumpicosulfaat of voor één van de andere bestanddelen van PICOLAXINE 5 mg, tabletten bij ontstekingen van de dikke darm bij buikpijnen zonder vastgestelde oorzaak bij een darmafsluiting bij kinderen jonger dan 3 jaar bij personen die behandeld worden met antibiotica, omdat deze laatste de darmflora kunnen vernietigen en PICOLAXINE inactief kunnen maken bij een mechanische afsluiting (ileus), acute abdominale chirurgie, waaronder een blindedarmoperatie bij overgevoeligheid voor Difenylmethaanderivaten bij ernstige uitdroging Raadpleeg bij twijfel uw apotheker. Pas goed op met PICOLAXINE 5 mg, tabletten Gebruik dit geneesmiddel niet langdurig zonder medisch advies. Gebruik dit geneesmiddel met enige terughoudendheid indien u diabetes, hartfalen, nierinsufficiëntie heeft of als u van oudere leeftijd bent. Elk PICOLAXINE tablet bevat 1,1 mg Aspartaam. Houd rekening met de aanwezigheid van 1,1 mg Aspartaam als u Fenylketonurieof Hyperfenylalaninemie heeft. De aangegeven dosis niet overschrijden. Net als bij alle laxeermiddelen wordt een langdurig gebruik afgeraden om afhankelijkheid te voorkomen. Laat de oorzaken van de constipatie onderzoeken als u dagelijks een laxeermiddel nodig heeft. De behandeling met geneesmiddelen tegen constipatie is slechts een aanvulling op de hygiëne-dieetregels (verrijking van de voeding in de vorm van plantenvezels en drinken, advies van fysieke activiteiten). Net als elk geneesmiddel, dient u de tabletten buiten het bereik van kinderen te bewaren. Voorzichtigheid is geboden bij het gelijktijdig innemen van geneesmiddelen die torsades de pointes (hartaandoening) kunnen veroorzaken. Een langdurig of overmatig gebruik kan leiden tot een verstoring in de elektrolytenhuishouding, een kaliumtekort (hypokaliëmie) en constipatie. PICOLAXINE 5 mg mag alleen op medisch advies aan kinderen worden gegeven. Het voorschrijven van stimulerende laxeermiddelen aan kinderen moet bij uitzondering plaatsvinden. Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek Gebruik van PICOLAXINE 5 mg, tabletten in combinatie met andere geneesmiddelen te lezen. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Gebruik van PICOLAXINE 5 mg, tabletten in combinatie met voeding en drank. Niet van toepassing. Zwangerschap Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

3 PICOLAXINE 5mg, tabletten Bijsluiter - Page 3 sur 5 Bij voorkeur niet innemen tijdens de zwangerschap. Borstvoeding Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Niet innemen tijdens de borstvoedingsperiode. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Niet van toepassing. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van PICOLAXINE 5 mg, tabletten Elke PICOLAXINE tablet bevat 1,1 mg aspartaam. Houdt rekening met de aanwezigheid van 1,1 mg Aspartaam als u Fenylketonurie of Hyperfenylalaninemie heeft. Gebruik van PICOLAXINE 5 mg, tabletten in combinatie met andere geneesmiddelen Personen die behandeld worden met digitalistherapie (dit zijn geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen), diuretica (bevorderen de uitdrijving van urine) of hormonen uit de cortisongroep moeten hun arts raadplegen voordat zij starten met een kuur van PICOLAXINE. De arts kan precies de in te nemen dosis aangeven. De werking van PICOLAXINE kan verminderd worden door het gelijktijdig innemen van breedspectrumantibiotica. Het innemen van elk laxeermiddel kan de absorptie beïnvloeden van geneesmiddelen die door de darm worden opgenomen. Door het verhoogde risico van torsade de pointe bij een kaliumtekort (Hypokaliëmie) moeten patiënten zeer voorzichtig zijn met het innemen van geneesmiddelen die torsade de pointe kunnen veroorzaken. Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 3. Hoe wordt PICOLAXINE 5 mg, tabletten gebruikt? De dosering moet worden nageleefd, behalve als de arts aangeeft hoe lang u PICOLAXINE 5 mg, tabletten moet innemen. Volwassenen: 1 tot 2 tabletten per dag. Kinderen vanaf 3 jaar:1/2 tot 1 tablet per dag tot herstel van de normale toestand, maar niet langer dan één week. Neem het product 's avonds in voor een werking in de morgen en 's morgens op de nuchtere maag voor een werking binnen 5 uur. Chronisch gebruik van laxeermiddelen moet worden vermeden. Een goede voeding en hygiëne kunnen chronische constipatie tegengaan. U mag dit geneesmiddel niet langer dan 7 dagen in te nemen zonder medisch advies. Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. Indien u bent vergeten een dosis PICOLAXINE 5 mg, tabletten in te nemen, heeft dit geen gevolgen voor uw gezondheid.

4 PICOLAXINE 5mg, tabletten Bijsluiter - Page 4 sur 5 Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met PICOLAXINE 5 mg, tabletten wordt gestopt De verschijnselen kunnen opnieuw optreden nadat u bent gestopt met de behandeling als u niets heeft gedaan om de oorzaak van de constipatie op te lossen. Een goede voeding en hygiëne kunnen chronische constipatie tegengaan. Wat u moet doen als u meer van PICOLAXINE 5 mg, tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen : Het volgende kan voorkomen (symptomen): Bij een ernstige vergiftiging: diarree, buikkrampen, waterverlies (uitdroging), sterke afname van elektrolyten en kalium. Er zijn gevallen gemeld van een verminderde doorbloeding (ischemie) van het dikkedarmslijmvlies bij inname van dosissen die veel hoger waren dan de aanbevolen dosis. Een chronische overdosering kan leiden tot chronische diarree, buikkrampen, kaliumtekort (hypokaliëmie), overmatige afscheiding van Aldosteron (secundair hyperaldosteronisme), evenals nierstenen. Bij een chronisch gebruik van een laxeermiddel werden ook nierletsel, metabole alkalose en een secundaire spierverslapping als gevolg van een kaliumtekort beschreven. Behandeling : Net na inname van PICOLAXINE kan de absorptie worden geminimaliseerd of zelfs worden belet door braken of maagspoeling. Het herstel van de vochtbalans en de elektrolytenbalans kan nodig blijken, vooral bij bejaarde patiënten en kinderen. Het innemen van krampstillende middelen kan nuttig blijken. Wanneer u te veel van PICOLAXINE 5 mg, tabletten heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). 4. Mogelijke bijwerkingen Zoals alle geneesmiddelen kan PICOLAXINE 5 mg, tabletten bijwerkingen hebben: - Buikkramp en diarree - Langdurig gebruik kan leiden tot irritatie en vervolgens tot trage darmfunctie - Het gebruik van laxeermiddelen gedurende langere perioden kan leiden tot een verstoring van de evenwicht der zouten in het bloed (hypokaliëmie) - Bij bejaarden kan uitdroging optreden - Langdurig gebruik van laxeermiddelen kan de darm beschadigen en blijvende stoornissen van de darmbeweging veroorzaken. - Te hoge dosissen, meer dan 10 mg bij volwassenen, kan leiden tot een karteldarmontsteking (colitis) door een verminderde doorbloeding (ischemie) Het kaliumtekort (hypokaliëmie) kan samengaan met hartritmestoornissen (aritmie) In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5 PICOLAXINE 5mg, tabletten Bijsluiter - Page 5 sur 5 5. Hoe bewaart u PICOLAXINE 5 mg, tabletten? PICOLAXINE 5 mg, tabletten buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren op kamertemperatuur (15 tot 25 C) en niet blootstellen aan licht en vocht. Bewaar de primaire verpakking in de oorspronkelijke buitenverpakking. Uiterste gebruiksdatum : Gebruik PICOLAXINE 5 mg, tabletten niet meer na de datum achter EXP op de buitenverpakking. De vervaldatum is de laatste dag van de aangegeven maand. 6. Aanvullende informatie Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. Vrije aflevering. A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in Februari B. De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 14/03/2005.

6 PICOLAXINE 5mg, comprimés Notice - Page 1 sur 4 17/02/2005 Veuillez lire attentivement l intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Si vous avez d autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d informations à votre médecin ou votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire Si vous avez besoin de plus d informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s aggravent ou persistent après 7 jours, consultez un médecin. Contenu de cette notice 1. Qu est ce que PICOLAXINE 5mg, comprimés et dans quel cas est-il utilisé? 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PICOLAXINE 5mg, comprimés? 3. Comment prendre PICOLAXINE 5mg, comprimés? 4. Les effets indésirables éventuels. 5. Comment conserver PICOLAXINE 5mg, comprimés? 6. Informations Supplémentaires. Nom, dosage et forme pharmaceutique PICOLAXINE 5mg, comprimés Substance active La substance active est le picosulfate de sodium.. Les autres composants (excipients) sont Cellulose microcristalline, Sorbitol, Aspartame, Sicopharm Groenlak (E 104, E 132), Arôme Silarome Apple, Stearate de magnesium q.s. 1 comprimé Titulaire de l Autorisation de Mise sur le Marché : LABORATOIRES BELGES PHARMACOBEL S.A. / N.V. Avenue de Scheut, B-1070 Bruxelles Fabricant : WOLFS NV, Haantjeslei 70-74, B-2018 Antwerpen, Belgique. Numéro de l Autorisation de Mise sur le Marché : 67S648F3 1. Qu est ce que PICOLAXINE 5mg, comprimés et dans quel cas est-il utilisé? La forme pharmaceutique et les autres présentations Comprimés. Boite de 30 comprimés sous forme de plaquettes thermoformées de 10 comprimés. Le groupe pharmacothérapeutique ou mode d action Laxatif Les indications thérapeutiques Le traitement des symptômes de la constipation. 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PICOLAXINE 5mg, comprimés? N utilisez pas PICOLAXINE 5mg, comprimés, - Si vous êtes hypersensible (allergique) au picosulfate de sodium ou à l un des autres composants de PI- COLAXINE 5mg, comprimés. - En cas de maladies inflammatoires du gros intestin. - En cas de douleurs de cause indéterminée au ventre. Picolaxine.NOT04.FR approuvée032005

7 Picolaxine.NOT04.FR approuvée PICOLAXINE 5mg, comprimés Notice - Page 2 sur 4 17/02/ En cas d obstruction de l intestin. - Chez les enfants de moins de 3 ans. - Chez les personnes traitées par antibiotiques car ces derniers peuvent détruire la flore intestinale et rendre PICOLAXINE inactif. - Obstruction (Iléus) mécanique, abdomen chirurgical aigu y compris l appendicite. - Hypersensibilité aux dérivés du diphénylméthane. - Etat de déshydratation sévère. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien. Faites attention, - N utilisez pas ce médicament longtemps sans avis médical. - Si vous êtes une personne atteinte de diabète, d'insuffisance cardiaque, d insuffisance rénale ou si vous êtes une personne âgée, utilisez ce médicament avec précaution. - Chaque comprimé de PICOLAXINE contient 1,1 mg d'aspartame. Chez les personnes atteintes d'une phénylcétonurie et chez les personnes atteintes d hyperphénylalaninémie, il convient de tenir compte de la présence de 1,1 mg d aspartame. - A ne pas dépasser la dose indiquée. Comme pour tous les laxatifs, une utilisation prolongée doit être déconseillée afin d éviter une situation de dépendance. Si le besoin de laxatif est quotidien, on recherchera les causes de la constipation. Le traitement médicamenteux de la constipation n est qu un adjuvant des règles hygiéno-diététiques (enrichissement de l alimentation en fibres végétales et en boissons, conseil d activité physique). - Comme pour tout médicament, conserver les comprimés hors de portée des enfants. - La prudence est de rigueur lors de la prise concomitante de médicaments pouvant donner des torsades de pointe (anomalie cardiaque). - Une utilisation prolongée ou excessive peut induire l apparition de troubles électrolytiques et d un manque de potassium (hypokaliémie), et entraîner une constipation. - On n administrera le PICOLAXINE 5mg aux enfants que sur avis médical. - La prescription de laxatifs stimulants chez l enfant doit être exceptionnelle. Si vous prenez déjà d autres médicaments, veuillez lire également la rubrique «Utilisation de PICOLAXINE 5mg, comprimés en association avec d autres médicaments». Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d application pour vous, ou si elle l a été dans le passé. Utilisation de PICOLAXINE 5mg, comprimés en association avec des aliments ou des boissons Sans objet Grossesse Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. De préférence ne pas administrer pendant la grossesse. Allaitement Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Ne pas administrer pendant l allaitement. Conduite d un véhicule et utilisation de machines Sans objet. Informations importantes concernant certains composants de PICOLAXINE 5mg, comprimés Chaque comprimé de PICOLAXINE contient 1,1 mg d'aspartame. Chez les personnes atteintes d'une phénylcétonurie et chez les personnes atteintes d hyperphénylalaninémie, il convient de tenir compte de la présence de 1,1 mg d aspartame. Utilisation de PICOLAXINE 5mg, comprimés en association avec d autres médicaments

8 PICOLAXINE 5mg, comprimés Notice - Page 3 sur 4 17/02/2005 Les personnes traitées par des digitaliques, des médicaments contre les troubles du rythme cardiaque, des diurétiques (favorisent l élimination de l urine) ou des hormones du groupe de la cortisone, doivent demander l avis de leur médecin, avant de commencer une cure de PICOLAXINE. Celui-ci pourra leur indiquer les doses à prendre. L action de PICOLAXINE peut être diminuée par l administration simultanée d antibiotiques à large spectre. La prise de tout laxatif peut interférer avec l absorption des médicaments qui sont résorbés par l intestin. Etant donné que le risque de torsade de pointe est augmenté en cas de manque de potassium (hypokaliémie), la prudence s impose chez les patients prenant des médicaments pouvant provoquer des torsades de pointe. Veuillez donc informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s il s agit de médicaments obtenus sans ordonnance. 3. Comment utiliser PICOLAXINE 5mg, comprimés? Posologie à respecter sauf avis contraire du médecin qui vous dira combien de temps vous devrez utiliser PICOLAXINE 5mg, comprimés. Adultes : 1 à 2 comprimés par jour. Enfants dès 3 ans : ½ à 1 comprimé par jour jusqu'au rétablissement de l'état normal mais pas plus longtemps qu'une semaine. Prendre le produit le soir si l'on désire un effet le matin, ou le matin à jeun si l'on désire un effet dans les 5 heures. L usage chronique des laxatifs doit être évité. Un régime alimentaire correct et une hygiène de vie appropriée peuvent venir à bout de la constipation chronique. Vous ne pouvez prendre ce médicament plus de 7 jours sans avis médical. Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d autres. En cas d incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. Si vous avez oublié d administrer une dose de PICOLAXINE 5mg, comprimés, cela ne constitue pas un risque pour votre santé. Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par PICOLAXINE 5mg, comprimés est arrêté. Les troubles peuvent réapparaître après l arrêt du traitement, si aucune mesure n est prise pour supprimer la cause de la constipation. Un régime alimentaire correct et une hygiène de vie appropriée peuvent venir à bout de la constipation chronique. Si vous avez utilisé plus de PICOLAXINE 5mg, comprimés que vous n auriez dû : il peut survenir (Symptômes) : Lors d une intoxication aiguë : diarrhée, crampes abdominales, perte d eau (déshydratation), perte massive en électrolytes et en potassium. Des cas de diminution de l irrigation sanguine (ischémie) de la muqueuse colique ont été rapportés lors de l administration de doses nettement supérieures aux doses recommandées. Un surdosage chronique peut provoquer une diarrhée chronique, des douleurs abdominales, un manque de potassium (hypokaliémie), un excès de sécrétion d aldostérone (hyperaldostéronisme secondaire), ainsi que des calculs rénaux. En cas d utilisation chronique de laxatif, des lésions des reins, une alcalose métabolique et une faiblesse musculaire secondaire à un manque de potassium ont également été décrits. Traitement : Juste après l ingestion de PICOLAXINE, son absorption peut être minimisée ou même empêchée par l induction de vomissements ou un lavage d estomac. La restauration hydrique et le rétablissement de la balance électrolytique peut s avérer nécessaire, spécialement chez les patients âgés et chez les enfants. L administration d antispasmodique peut s avérer utile. Picolaxine.NOT04.FR approuvée032005

9 PICOLAXINE 5mg, comprimés Notice - Page 4 sur 4 17/02/2005 Si vous avez administré trop de PICOLAXINE 5mg, comprimés, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/ ). 4. Les effets indésirables éventuels. Comme tous les médicaments, PICOLAXINE 5mg, comprimés peut avoir des effets indésirables. - Crampes abdominales et diarrhée. - Un usage prolongé peut entraîner une irritation puis une paresse de l intestin. - L'utilisation de laxatifs durant de longues périodes peut entraîner des troubles de la répartition des sels du sang (hypokaliémie). - Chez les personnes âgées, elle peut provoquer de la déshydratation. - Une utilisation prolongée de laxatifs peut abîmer l intestin et causer des troubles permanents des mouvements intestinaux - Des doses très élevées, dépassant 10 mg chez l adulte risquent de provoquer une colite par diminution de l irrigation sanguine (ischémique). Le manque de potassium (hypokaliémie) peut s accompagner de troubles du rythme du cœur (arythmies cardiaques). Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 5. Comment conserver PICOLAXINE 5mg, comprimés? Tenir hors de portée et de la vue des enfants. Conserver à température ambiante (15 à 25 C), à l abri de la lumière et de l humidité. Conserver le conditionnement primaire dans l emballage extérieur d origine. Date de péremption : N administrez plus PICOLAXINE 5mg, comprimés après la date de péremption figurant sur l emballage après la mention EXP. La date d expiration est le dernier jour du mois indiqué. 6. Informations Supplémentaires. Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament. Délivrance libre. A. La dernière mise à jour de cette notice date de février B. La date de l approbation de la notice est le 14/03/2005 Picolaxine.NOT04.FR approuvée032005

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. FRUCTINES 5mg Zuigtabletten FRUCTINES 7,5mg/ml Druppels voor oraal gebruik, oplossing.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. FRUCTINES 5mg Zuigtabletten FRUCTINES 7,5mg/ml Druppels voor oraal gebruik, oplossing. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER FRUCTINES 5mg Zuigtabletten Natriumpicosulfaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan

Nadere informatie

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat.

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Bijsluiter voor het publiek BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Benaming EFALITH LIPOCREME Samenstelling Efalith Lipocrème : Lithii succin. 80 mg - Zinc. sulfas (hydr.) 0,5 mg Isolan GI 34 - Paraffin. solid. -

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank Chloorhexidinedigluconaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt? FERRICURE 100 mg /5 ml, drank Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door

Nadere informatie

Normacol 62% Granulaat

Normacol 62% Granulaat B p. 1/5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Normacol 62% Granulaat zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER. FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN Siroop is beschikbaar in zakjes van 15 ml (20 g). Dozen met 20 zakjes van 15 ml.

BIJSLUITER. FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN Siroop is beschikbaar in zakjes van 15 ml (20 g). Dozen met 20 zakjes van 15 ml. BIJSLUITER BENAMING DUPHALAC Fruit (lactulose) SAMENSTELLING DUPHALAC Fruit bevat vooral lactulose, een derivaat van melksuiker, een natuurlijk product dat ook in de voeding voorkomt. Eén zakjevan 1 bevat

Nadere informatie

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten Blz. : 1/6 BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u STEOCAR

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Doc. Ref. : be-pl-102007approved03122007nl Page 1 sur 3 C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 citroen 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml, druppels voor oraal gebruik Natriumpicosulfaat monohydraat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml, druppels voor oraal gebruik Natriumpicosulfaat monohydraat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml, druppels voor oraal gebruik Natriumpicosulfaat monohydraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER. Het actief bestanddeel is zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème.

BIJSLUITER. Het actief bestanddeel is zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème. BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Flammazine 1% Crème zorgvuldig

Nadere informatie

1. Wat is Inderm Lotion 10 mg/g, oplossing voor cutaan gebruik en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is Inderm Lotion 10 mg/g, oplossing voor cutaan gebruik en waarvoor wordt het gebruikt? Bijsluiter Le e s de he le bijsluite r aandachtig door, omdat e r voor u be langrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Inderm Lotion zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Dulcolax bisacodyl 10 mg zetpillen (bisacodyl)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Dulcolax bisacodyl 10 mg zetpillen (bisacodyl) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Dulcolax bisacodyl 10 mg zetpillen (bisacodyl) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. NORMACOL granulaat. Sterculia urens Roxb., gom

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. NORMACOL granulaat. Sterculia urens Roxb., gom BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS NORMACOL granulaat Sterculia urens Roxb., gom Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK BIJ VERKOUDHEID, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Nadere informatie

Cremicort-H 1 % Crème

Cremicort-H 1 % Crème BIJSLUITER Le e s de he le bijsluite r aandachtig door, omdat e r voor u be langrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Cremicort-H 1 % Crème

Nadere informatie

Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder

Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder : informatie voor de gebruiker Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Boots Pharmaceuticals Laxeerdrank Lactulose 667 mg/ml, stroop lactulose

Boots Pharmaceuticals Laxeerdrank Lactulose 667 mg/ml, stroop lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Boots Pharmaceuticals Laxeerdrank Lactulose 667 mg/ml, stroop lactulose LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR U. Dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12. BENAMING: BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12 omhulde tabletten.

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12. BENAMING: BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12 omhulde tabletten. BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12 BENAMING: BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12 omhulde tabletten. SAMENSTELLING: Thiamini mononitras 250 mg - Riboflavinum 10 mg - Pyridoxini chloridum 250 mg

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS MIDRO 60 g / 80 g poeder voor oraal gebruik 60 g Sennae folium (sennablad) per 80 g Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er

Nadere informatie

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter ETOS PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride)

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) PB/ FLUNATOP.nl november 2008 BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten Calcium/Vitamine D3 Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITERBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dulcolax zetpillen 10 mg, zetpillen Bisacodyl

BIJSLUITERBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dulcolax zetpillen 10 mg, zetpillen Bisacodyl BIJSLUITERBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dulcolax zetpillen 10 mg, zetpillen Bisacodyl Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

TOUX-SAN CODEINE SUIKERVRIJ 1 mg/ml siroop

TOUX-SAN CODEINE SUIKERVRIJ 1 mg/ml siroop BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u TOUX-SAN CODEINE SUIKERVRIJ

Nadere informatie

BIJSLUITER. Xylometazoline

BIJSLUITER. Xylometazoline BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens u het geneesmiddel gebruikt. Deze bijsluiter bevat belangrijke informatie betreffende uw behandeling. Indien u andere vragen of twijfels heeft,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

PIL November 2009 BIJSLUITER

PIL November 2009 BIJSLUITER PIL November 2009 BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor U belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient U HEXTRIL

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 Laxeer HTP Bisacodyl 5 mg, maagsapresistente 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter Laxeer HTP Bisacodyl 5 mg, maagsapresistente. Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Trafloxal / Trafloxal EDO Oogzalf 0,3 % Oogdruppels 3 mg/ml Ofloxacine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Trafloxal / Trafloxal EDO Oogzalf 0,3 % Oogdruppels 3 mg/ml Ofloxacine B. BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Trafloxal / Trafloxal EDO Oogzalf 0,3 % Oogdruppels 3 mg/ml Ofloxacine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

1. WAT IS DAFALGAN FORTE 1 G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS DAFALGAN FORTE 1 G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NEVRINE CODEINE 30mg Tabletten. Paracetamol 500 mg Coffeïne 50 mg Codeïnefosfaat 30 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NEVRINE CODEINE 30mg Tabletten. Paracetamol 500 mg Coffeïne 50 mg Codeïnefosfaat 30 mg BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER NEVRINE CODEINE 30mg Tabletten Paracetamol 500 mg Coffeïne 50 mg Codeïnefosfaat 30 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Dulcopearls PIL 1502

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Dulcopearls PIL 1502 BIJSLUITER BIbv pagina 1 van 6 Dulcopearls PIL 1502 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dulcopearls, capsules 2,5 mg, capsules natriumpicosulfaat monohydraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank. calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank. calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat Bijsluiter: informatie voor de gebruiker SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of

Nadere informatie

VOLTAREN EMULGEL 1% gel (diclofenac)

VOLTAREN EMULGEL 1% gel (diclofenac) BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie in verband met uw behandeling. Als u verder nog vragen heeft of twijfelt, moet

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

WILLLONG 2,5 / 7,5 mg gélules 197S55F4 / 197S56F4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE 200803 NL P.1 of 4

WILLLONG 2,5 / 7,5 mg gélules 197S55F4 / 197S56F4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE 200803 NL P.1 of 4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE 200803 NL P.1 of 4 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Enterol 250 mg harde capsules Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie Saccharomyces boulardii Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml, druppels voor oraal gebruik Natriumpicosulfaat monohydraat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml, druppels voor oraal gebruik Natriumpicosulfaat monohydraat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml, druppels voor oraal gebruik Natriumpicosulfaat monohydraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

Zetpillen volwassenen bevatten 500 mg paracetamol per zetpil.

Zetpillen volwassenen bevatten 500 mg paracetamol per zetpil. Publieksbijsluiter PERDOLAN VOLWASSENEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERDOLAN

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lactulose EG 670 mg/ml, siroop Lactulose EG 10 g, poeder voor drank. lactulose

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lactulose EG 670 mg/ml, siroop Lactulose EG 10 g, poeder voor drank. lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lactulose EG 10 g, poeder voor drank lactulose Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten

BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten (Acetylcysteïne) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 sinaasappel 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Lactulose

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC DRY 10G POEDER VOOR ORAAL GEBRUIK Lactulose Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

MOTILIUM 10 mg filmomhulde tabletten (12,72 mg domperidonemaleaat = 10 mg

MOTILIUM 10 mg filmomhulde tabletten (12,72 mg domperidonemaleaat = 10 mg Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u MOTILIUM zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Domperidone EG 10 mg tabletten Domperidone maleaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten (Dextromethorfan hydrobromide) Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Gentsesteenweg 615 Gentsesteenweg 615 1080 Brussel 1080 Brussel

Gentsesteenweg 615 Gentsesteenweg 615 1080 Brussel 1080 Brussel BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u TOUX-SAN CODEINE, codeïnefosfaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Imodium 2 mg harde capsules Imodium 0,2 mg/ml drank

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Imodium 2 mg harde capsules Imodium 0,2 mg/ml drank BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 2 mg harde capsules 0,2 mg/ml drank Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

OTRIVINE MENTHOL ANTI-RHINITIS, neusspray, oplossing OTRIVINE MENTHOL ANTI-RHINITIS, neusdruppels, oplossing

OTRIVINE MENTHOL ANTI-RHINITIS, neusspray, oplossing OTRIVINE MENTHOL ANTI-RHINITIS, neusdruppels, oplossing BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens u het geneesmiddel gebruikt. Deze bijsluiter bevat belangrijke informatie betreffende uw behandeling. Indien u andere vragen of twijfels heeft,

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Deel I B-2 Panadol Plus Gladde tablet Maart 2010 Blz.1/6 RVG 22053 NL

Deel I B-2 Panadol Plus Gladde tablet Maart 2010 Blz.1/6 RVG 22053 NL Blz.1/6 RVG 22053 NL Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen, zonder suiker MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen,

Nadere informatie

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Dulcodruppels PIL 1502

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Dulcodruppels PIL 1502 BIJSLUITER BIbv pagina 1 van 6 Dulcodruppels PIL 1502 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml, druppels voor oraal gebruik natriumpicosulfaat monohydraat Lees

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 7,5 mg/1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

Het gebruik van DAFALGAN ODIS is beperkt tot volwassenen.

Het gebruik van DAFALGAN ODIS is beperkt tot volwassenen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFALGAN ODIS 500 mg, orodispergeerbare tablet Paracetamol Lees de hele bijsluiter aandachtig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.. Raadpleeg uw

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIbv pagina 1 van 6 Dulcopearls SPC 0912 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Dulcopearls, capsules 2,5 mg 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dulcopearls, capsules

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dulcolax bisacodyl 5 mg omhulde tabletten (bisacodyl)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dulcolax bisacodyl 5 mg omhulde tabletten (bisacodyl) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dulcolax bisacodyl 5 mg omhulde tabletten (bisacodyl) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Benzac Wash 5%, suspensie Benzoylperoxide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Benzac Wash 5%, suspensie Benzoylperoxide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Benzac Wash 5%, suspensie Benzoylperoxide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Cetamine 500 mg zuigtabletten

Cetamine 500 mg zuigtabletten Pagina 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Cetamine 500 mg zuigtabletten Ascorbinezuur (vitamine C) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Deel I B-2 Panadol Gladde tablet, filmomhulde tabletten Maart 2010 Blz.1/6 RVG 18550 NL

Deel I B-2 Panadol Gladde tablet, filmomhulde tabletten Maart 2010 Blz.1/6 RVG 18550 NL Blz.1/6 RVG 18550 NL Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een

Nadere informatie

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Pagina 1 van 6 SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sensidoz 13,7 g poeder voor drank, sachet Macrogol 3350,Natriumchloride,Natriumwaterstofcarbonaat,Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

SAMENSTELLING De werkzame stof in de tabletten is bumetanide. Eén tablet Bumetanide ratiopharm 2 mg, tabletten bevat 2 mg bumetanide.

SAMENSTELLING De werkzame stof in de tabletten is bumetanide. Eén tablet Bumetanide ratiopharm 2 mg, tabletten bevat 2 mg bumetanide. BUMETANIDE ratiopharm 2 mg, TABLETTEN Informatie voor de gebruiker Wij raden u aan deze bijsluiter goed te lezen, ook als u Bumetanide ratiopharm tabletten al eerder heeft gebruikt. Het is namelijk mogelijk

Nadere informatie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Version 3.1, 06/2015 BIJSLUITER

Version 3.1, 06/2015 BIJSLUITER Version 3.1, 06/2015 BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker PYRIDOXINE LABAZ 250 mg tabletten Pyridoxine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

DOLPRONE 500 MG TABLET

DOLPRONE 500 MG TABLET Pagina 1 van 5 DOLPRONE 500 MG TABLET Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan

Nadere informatie

Bisacodyl 5 PCH, 5 mg maagsapresistente tabletten bisacodyl

Bisacodyl 5 PCH, 5 mg maagsapresistente tabletten bisacodyl 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Bisacodyl 5 PCH, 5 mg bisacodyl Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie - Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie