BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd may10-apprmay10 1/6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6"

Transcriptie

1 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd may10-apprmay10 1/6

2 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten Calcium/Vitamine D3 Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. - Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inhoud van deze bijsluiter 1. Waarvoor wordt Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. gebruikt? 2. Wanneer mag u Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe gebruikt u Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E.? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E.? 6. Aanvullende informatie 1. WAARVOOR WORDT STEOVIT D 3 SINAASAPPEL 1000 mg/880 I.E. GEBRUIKT? Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. zijn bruistabletten, die calcium en vitamine D 3 bevatten. Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. wordt gebruikt bij de preventie en behandeling van vitamine D- en calciumtekort bij bejaarden, en als supplement in combinatie met een specifieke behandeling van botontkalking (osteoporose) bij patiënten die een risico lopen op een vitamine D- en calciumtekort. 2. WANNEER MAG U STEOVIT D 3 SINAASAPPEL 1000 mg/880 I.E. NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN? Wanneer mag u Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. niet gebruiken? - U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten (zie Stoffen in Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. waarmee u rekening moet houden ). Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. - U heeft aandoeningen die leiden tot te grote hoeveelheden calcium in het bloed of in de urine. - U heeft nierstenen. - U heeft te hoge hoeveelheden vitamine D in het bloed. - U bent allergisch (overgevoelig) bent voor soja of pindanoten. Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bevat soja-olie. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E.? - Wanneer u lang behandeld wordt met Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E., in het bijzonder als u ook hartglycosiden (geneesmiddelen voor het hart) of diuretica (plasmiddelen) inneemt. - Wanneer u een verminderde nierfunctie heeft of een neiging tot niersteenvorming. - Wanneer u lijdt aan sarcoïdose (langdurige systeemziekte). - Wanneer u een gebrek aan beweging heeft en u lijdt aan botontkalking (osteoporose). pl-market-nl-steovitd may10-apprmay10 2/6

3 - Wanneer u andere producten op basis van vitamine D inneemt, omdat Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. vitamine D bevat. De inname van bijkomende hoeveelheden calcium of vitamine D mag uitsluitend onder medisch toezicht gebeuren. - Wanneer uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet kan verdragen. Steovit D 3 sinaasappel 1000mg/880I.E. bevat lactose en sucrose. - Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. is niet bestemd voor gebruik bij kinderen. Als een van de bovenstaande aandoeningen op u van toepassing is, praat dan met uw arts voor u Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E begint in te nemen. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Als u tetracyclines (een soort antibioticum) neemt, zou u deze tenminse 2 uur vóór of 4 tot 6 uur na de inname van Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. moeten innemen. Calciumcarbonaat kan de opname van tetracycline preparaten beïnvloeden wanneer ze gelijktijdig ingenomen worden. Geneesmiddelen die bifosfonaten (gebruikt bij de behandeling van osteoporose) of natriumfluoride (gebruikt ter versterking van het tandglazuur) bevatten, moeten ten minste 1 uur vóór de inname van Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. ingenomen worden. Gelijktijdige inname van Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. met levothyroxine (geneesmiddel gebruikt bij schildklierproblemen) kan de werking van levothyroxine verminderen. Daarom moet tussen de inname van beide geneesmiddelen ten minste 4 uur liggen. Chinolonen (bepaalde antibiotica) kunnen een verminderde werking hebben bij gelijktijdige inname met Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. Daarom moeten deze chinolonen 2 uur voor of 6 uur na de inname van Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. worden ingenomen. Andere geneesmiddelen die Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. kunnen beïnvloeden of door Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. beïnvloed kunnen worden zijn : - thiazide diuretica (gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk of oedeem) - corticosteroïden (gebruikt bij de behandeling van ontstekingen, of als immunosuppressiva) - ionenuitwisselaars zoals cholestyramine (gebruikt bij de behandeling van hoge cholesterol gehaltes in het bloed) - laxeermiddelen zoals paraffineolie - hartglycosiden (gebruikt bij de behandeling van hartstoornissen) Als u een van bovenstaande geneesmiddelen inneemt, zal uw arts u verdere instructies geven. Waarop moet u letten met eten en drinken? De opname van calcium kan verminderen als u voedsel inneemt dat oxaalzuur (komt voor in rabarber en spinazie) en fytinezuur (komt voor in volkoren granen) bevat. Er wordt aangeraden om de producten die calcium bevatten twee uur na het eten van deze voedingsmiddelen in te nemen. Zwangerschap en borstvoeding Tijdens de zwangerschap mag de dagelijkse inname niet hoger zijn dan mg calcium en 600 I.E. vitamine D en daarom is Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten niet aangewezen tijdens de zwangerschap. Bij zwangere vrouwen moeten te grote hoeveelheden calcium en vitamine D vermeden worden omdat hoge hoeveelheden calcium in het bloed in verband gebracht werd met negatieve effecten op de ontwikkelende vrucht. Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding. Calcium en vitamine D 3 gaan over in de moedermelk. Dit moet in acht genomen worden als bijkomend vitamine D wordt toegediend aan het kind. pl-market-nl-steovitd may10-apprmay10 3/6

4 Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen gegevens over het effect van Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. op het vermogen om voertuigen te besturen. Een effect is echter onwaarschijnlijk. Stoffen in Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. waarmee u rekening moet houden Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bevat lactose en sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bevat soja-olie. Dit geneesmiddel niet innemen indien u allergisch bent voor pindanoten of soja. 3. HOE GEBRUIKT U STEOVIT D 3 SINAASAPPEL 1000 mg/880 I.E.? Gebruik Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering voor volwassenen en bejaarden is één bruistablet per dag. De tablet oplossen in een glas water en opdrinken zodra er geen gasbelletjes meer ontstaan. Dosering bij leverstoornissen Er is geen dosisaanpassing vereist. Dosering bij nierstoornissen Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. mag niet gebruikt worden bij patiënten met ernstige nierstoornissen. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. moet gebruiken. Heeft u te veel Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. ingenomen? Wanneer u te veel Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). Als u te veel hebt ingenomen, kan dit leiden tot te hoge hoeveelheden vitamine D en calcium in het bloed. De symptomen van te hoge hoeveelheden calcium in het bloed zijn : anorexie, dorst, misselijkheid, braken, verstopping, buikpijn, spierzwakte, vermoeidheid, psychische stoornissen, verhoogd gevoel van dorst, verhoogde hoeveelheid urine, botpijn, nierstenen en in ernstige gevallen, hartritmestoornissen. Constant hoge calciumspiegels kunnen leiden tot onherstelbare nierschade en verharding van de weke weefsels. Het melkalkalisyndroom als gevolg van te hoge hoeveelheden calcium in het bloed kan eveneens optreden. Te nemen maatregelen bij te hoge hoeveelheden calcium in het bloed : De behandeling met calcium en vitamine D stopzetten. De behandeling met thiazide diuretica (plasmiddelen) en hartglycosiden (geneesmiddelen voor het hart) moet ook stopgezet worden. Bent u vergeten Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. in te nemen? Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. pl-market-nl-steovitd may10-apprmay10 4/6

5 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals elk geneesmiddel kan Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De nevenwerkingen zijn hieronder vermeld, per orgaansysteem en frequentie. De frequenties worden uitgedrukt als : soms (treedt op bij minder dan 1 op 100 patiënten), zelden (treedt op bij minder dan 1 op 1000 patiënten) of zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op patiënten). Soms : te hoge hoeveelheden calcium in het bloed en in de urine Zelden : verstopping, verstoorde spijsvertering, winderigheid, misselijkheid, buikpijn, diarree, jeuk, huiduitslag en netelroos. Zeer zelden : Melk-alkalisyndroom (wordt doorgaans alleen vastgesteld als overmatige hoeveelheden calcium werden ingenomen), de symptomen zijn: frequente aandrang om te plassen, hoofdpijn, verlies van eetlust, misselijkheid of braken, ongewone vermoeidheid of zwakte, samen met verhoogde calciumconcentraties in het bloed en nierfalen. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U STEOVIT D 3 SINAASAPPEL 1000 mg/880 I.E.? Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25 C. De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen licht en vocht. Gebruik Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Welke stoffen zitten er in Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E.? - De werkzame stoffen in Steovit D3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. zijn 1000 mg calcium (als calciumcarbonaat) en 880 I.E. vitamine D3 (overeenkomend met 20 µg cholecalciferol) - De andere stoffen in Steovit D3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. zijn: Tocoferol, olie van sojabonen, gehydrogeneerd, gelatine, sucrose, maïszetmeel, lactose monohydraat, natriumwaterstofcarbonaat, povidone, watervrij citroenzuur, natriumcyclamaat, natriumsaccharinaat, smaakstof (sinaasappel), magrocol 6000, simethicone emulsie (dimethicone, colloidaal anhydrisch silicium, methylcellulose 25, methylcellulose 400). Hoe ziet Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. zijn bruistabletten. De bruistabletten zijn verpakt in een polypropyleen tablettencontainer met LDPE (lage densiteit polyethyleen)-dop en droogmiddel. Verpakking met : 2 x 15 bruistabletten en 6 x 15 bruistabletten pl-market-nl-steovitd may10-apprmay10 5/6

6 Afleveringswijze Geneesmiddel niet op medisch voorschrift. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Nycomed Belgium Gentsesteenweg Brussel Fabrikant Losan Pharma GmbH Otto-Hahn-Strasse 13 D Neuenburg Duitsland Registratienummer BE Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in mei 2010 pl-market-nl-steovitd may10-apprmay10 6/6

7 NOTICE pl-market-fr-steovitd dec09-apprmay10 1/6

8 NOTICE : INFORMATION DE L UTILISATEUR Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. comprimés effervescents Calcium/Vitamine D3 Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Si vous avez d autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d informations à votre médecin ou à votre pharmacien. - Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. - Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. - Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant sérieux, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Dans cette notice: 1. Qu'est-ce que Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. et dans quel cas est-il utilisé 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. 3. Comment prendre Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. 4. Quels sont les effets indésirables éventuels 5. Comment conserver Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. 6. Informations supplémentaires 1. QU'EST-CE QUE STEOVIT D 3 ORANGE 1000 mg/880 U.I. ET DANS QUEL CAS EST- IL UTILISE Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. sont des comprimés effervescents qui contiennent du calcium et de la vitamine D 3. Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. est utilisé dans la prévention et le traitement de la carence en calcium et vitamine D chez les personnes âgées, et comme supplément en association avec un traitement spécifique de la décalcification osseuse (ostéoporose) chez les patients présentant un risque de carence en vitamine D et en calcium. 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STEOVIT D 3 ORANGE 1000 mg/880 U.I. Ne prenez jamais Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. - si vous avez des affections entraînant de trop grandes quantités de calcium dans le sang ou les urines. - si vous avez des lithiases rénales. - si vous avez de trop grandes quantités de vitamine D dans le sang. - si vous êtes allergique (hypersensible) au soja ou aux cacahuètes. Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. contient de l huile de soja. - si vous êtes allergique (hypersensible) au calcium, à la vitamine D ou à l un des autres composants contenus dans Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. (voyez Informations importantes concernant certains composants de Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. ). Faites attention avec Steovit D 3 orange 1000mg/880U.I. - Si vous êtes traité longtemps avec Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I., en particulier si vous prenez aussi des glycosides cardiotoniques (médicaments pour le cœur) ou des diurétiques (médicaments qui font uriner). - Si vous avez une fonction rénale diminuée ou une tendance à la formation de lithiase rénale. - Si vous souffrez de sarcoïdose (maladie systémique chronique). - Si vous souffrez d un manque de mouvement et de décalcification osseuse (ostéoporose). pl-market-fr-steovitd dec09-apprmay10 2/6

9 - Si vous prenez d'autres produits qui contiennent de la vitamine D parce que Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. contient de la vitamine D. La prise de quantités complémentaires de calcium ou de vitamine D ne peut s effectuer que sous surveillance médicale. - Si votre médecin vous a informé que vous ne pouvez pas supporter certains sucres. Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. contient du lactose et du sucrose. - Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. n est pas indiqué chez l enfant. Si l'une des conditions mentionnées ci-dessus s'applique à votre cas, veuillez en parler à votre médecin avant de commencer à prendre Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. Prise d'autres médicaments Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Si vous prenez également des tétracyclines (un certain type d'antibiotiques), vous devez les prendre au moins 2 heures avant la prise ou 4 à 6 heures après la prise de Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. Le carbonate de calcium peut influencer la résorption des préparations de tétracycline quand ils sont pris simultanément. Les médicaments qui contiennent des diphosphonates (utilisés pour traiter l'ostéoporose) ou du fluorure de sodium (utilisé pour renforcer l'émail des dents), doivent être pris au moins 1 heure avant la prise de Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. La prise simultanée de Steovit D3 orange 1000 mg/880 U.I. et de lévothyroxine (un médicament utilisé en cas de problèmes thyroïdiens) peut réduire l'activité de la lévothyroxine. Dès lors, il faut respecter au moins 4 heures entre la prise des deux médicaments. Les quinolones (certains antibiotiques) peuvent avoir leur activité diminuée lors de prise simultanée de Steovit D3 orange 1000 mg/880 U.I. Dès lors, ces quinolones doivent être prises 2 heures avant ou 6 heures après la prise de Steovit D3 orange 1000 mg/880 U.I. Les autres médicaments qui peuvent influencer Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. ou peuvent être influencés par Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. sont : - diurétiques thiazidés (utilisés dans le traitement de l'hypertension ou des oedèmes) - corticostéroïdes (utilisés pour traiter les inflammations, ou comme immunosuppresseurs) - échangeurs d ions comme la cholestyramine (utilisée pour traiter des taux sanguins élevés de cholestérol) - les laxatifs comme l'huile de paraffine - les glycosides cardiotoniques (utilisés pour traiter des troubles cardiaques) Si vous prenez l'un des médicaments mentionnés ci-dessus, votre médecin vous donnera des instructions complémentaires. Aliments et boissons L'absorption de calcium peut être diminuée en cas de prise d'aliments contenant de l'acide oxalique (rhubarbe ou épinards) ou de l'acide phytique (blé complet). Il est recommandé de prendre les produits contenant du calcium deux heures après la prise de tels aliments. Grossesse et allaitement Pendant la grossesse, la dose journalière ne peut dépasser mg de calcium et 600 U.I. de vitamine D. C est pourquoi Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. n est pas indiqué pendant la grossesse. Durant la grossesse, de trop grandes quantités de calcium et de vitamine D doivent être évitées étant donné que des taux élevés de calcium dans le sang ont été mis en relation avec des effets négatifs sur l embryon. Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I.peut être utilisé pendant l'allaitement. Le calcium et la vitamine D 3 sont éliminés dans le lait maternel. On en tiendra compte si des suppléments de vitamine D sont administrés à l'enfant. pl-market-fr-steovitd dec09-apprmay10 3/6

10 Veuillez demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Conduite de véhicules et utilisation de machines Il n'existe pas de données relatives à l effet de Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. sur la capacité de conduire un véhicule. Un effet est cependant improbable. Informations importantes concernant certains composants de Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. contient du lactose et du sucrose. Si votre médecin vous a informé que vous ne pouvez pas supporter certains sucres, consultez en premier lieu votre médecin avant de prendre ce médicament. Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. comprend de l huile de soja. Si vous êtes allergique aux cacahuètes ou au soja, ne prenez pas ce médicament. 3. COMMENT PRENDRE STEOVIT D 3 ORANGE 1000 mg/880 U.I. Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas d incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien. La dose habituelle pour les adultes et les personnes âgées est 1 comprimé effervescent par jour. Dissoudre le comprimé dans un verre d eau et boire dès qu il n y a plus de bulles gazeuses. Posologie en cas de troubles du foie Une adaptation des doses n est pas nécessaire. Posologie en cas de troubles rénaux Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. ne peut être employé en cas de troubles rénaux graves. Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez utiliser Steovit D3 orange 1000 mg/880 U.I. Si vous avez pris plus de Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. que vous n auriez dû Si vous avez pris trop de Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I., prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/ ). Si vous en avez pris trop, il peut se produire une élévation trop importante de calcium et de vitamine dans le sang. Les symptômes d'un excès de calcium dans le sang sont: manque d'appétit, soif, nausées, vomissements, constipation, douleurs abdominales, faiblesse musculaire, fatigue, troubles psychiques, sensation de soif accrue, volume urinaire augmenté, douleurs osseuses, calculs rénaux et, dans les cas graves, troubles du rythme cardiaque. Un excès prolongé de calcium dans le sang peut conduire à des lésions rénales irréversibles et à une calcification des tissus mous. Le syndrome de Burnett résultant de la présence de quantités trop élevées de calcium dans le sang peut aussi se produire. Mesures à prendre en cas d'élévation du calcium sanguin: Interrompre les prises de calcium et vitamine D. Il faut aussi interrompre les traitements par diurétiques thiazidiques (médicaments qui font uriner) et glycosides cardiaques (médicaments pour le cœur). Si vous oubliez de prendre Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS pl-market-fr-steovitd dec09-apprmay10 4/6

11 Comme tous les médicaments, Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. peut avoir des effets indésirables bien que tous n y soient pas sujets. Ils sont mentionnés ci-dessous par organes atteints et par fréquences. Les fréquences sont définies comme : peu fréquent (se produisant chez moins de 1 patient sur 100), rare (se produisant chez moins de 1 patient sur 1.000) ou très rare (se produisant chez moins de 1 patient sur ). Peu fréquents : taux excessif de calcium dans le sang ou les urines. Rares: constipation, trouble de la digestion, flatulence, nausées, douleurs abdominales, diarrhée, démangeaisons, éruption cutanée, urticaire. Très rares : Les symptômes du syndrome de Burnett (que l on voit habituellement lorsqu une quantité trop importante de calcium a été ingérée) sont : un besoin fréquent d uriner, des maux de tête, une perte d appétit, des nausées ou vomissements, une fatigue inhabituelle ou une sensation de faiblesse ainsi qu un taux élevé de calcium dans le sang et une insuffisance rénale. Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 5. COMMENT CONSERVER STEOVIT D 3 ORANGE 1000 mg/880 U.I. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Conserver à une température ne dépassant pas 25 C. Conserver l emballage soigneusement fermé, à l abri de la lumière et de l humidité. Ne pas utiliser Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. après la date de péremption mentionnée sur l emballage après EXP. La date d expiration fait référence au dernier jour du mois. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l environnement. 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Que contient Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. - Les substances actives sont 1000 mg de calcium (sous forme de carbonate de calcium) et 880 U.I. de vitamine D 3 (correspondant à 22 µg de cholécalciférol). - Les autres composants sont : Tocophérol, huile de graines de soja, hydrogénée, gélatine, sucrose, amidon de maïs, lactose monohydraté, bicarbonate de sodium, acide citrique anhydre, povidone K25, cyclamate de sodium, saccharine sodique, arôme (orange), macrogol 6000, emulsion de siméticone (diméticone, dioxyde de silice anhydre, méthylcellulose 25, méthylcellulose 400). Qu est-ce que Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. et contenu de l emballage extérieur Steovit D 3 orange 1000 mg/880 U.I. sont des comprimés effervescents. Les comprimés effervescents sont conditionnés dans un pilulier en polypropylène avec un bouchon avec capsules desséchantes en LDPE (polyéthylène de basse densité). Emballages de : 2 x 15 comprimés effervescents et 6 x 15 comprimés effervescents Mode de délivrance Médicament non soumis à prescription médicale. Titulaire de l Autorisation de mise sur le marché pl-market-fr-steovitd dec09-apprmay10 5/6

12 Nycomed Belgium Chaussée de Gand Bruxelles Fabricant Losan Pharma GmbH Otto-Hahn-Strasse 13 D Neuenburg Allemagne Numéro d enregistrement BE La dernière date à laquelle cette notice a été revue est mai 2010 pl-market-fr-steovitd dec09-apprmay10 6/6

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten Calcium/Vitamine D3 Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Steovit Forte sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten. Calcium/Vitamine D3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Steovit Forte sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten. Calcium/Vitamine D3 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Steovit Forte sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten Calcium/Vitamine D3 Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. STEOCAR 500 mg bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg bruistabletten. Calcium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. STEOCAR 500 mg bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg bruistabletten. Calcium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER STEOCAR 500 mg bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg bruistabletten Calcium Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Steovit Forte sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten. Calcium/Vitamine D3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Steovit Forte sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten. Calcium/Vitamine D3 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Steovit Forte sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten Calcium/Vitamine D3 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER STEOCAR 250 mg capsules STEOCAR 500 mg SINAASAPPEL kauwtabletten Calcium Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten Blz. : 1/6 BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u STEOCAR

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Calcium/Vitamine D3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Calcium/Vitamine D3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 citroen 1000 mg/800 I.E. kauwtabletten Calcium/Vitamine D3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

CALCI-CHEW D 3 500 mg/200 I.E., kauwtabletten

CALCI-CHEW D 3 500 mg/200 I.E., kauwtabletten Blz. : 1/6 BIJSLUITERTEKST Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Steovit D 3 citroen 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 sinaasappel 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Calci-Chew 500 mg kauwtabletten. calcium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Calci-Chew 500 mg kauwtabletten. calcium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Calci-Chew 500 mg kauwtabletten calcium Lees goed de hele bijsluiter voordat u Calci-Chew gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cacit 500 mg, bruistabletten Cacit 1000 mg, bruistabletten calciumcarbonaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cacit 500 mg, bruistabletten Cacit 1000 mg, bruistabletten calciumcarbonaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cacit 500 mg, bruistabletten Cacit 1000 mg, bruistabletten calciumcarbonaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd3500-200-oct15-apprnov15.docx 1/6

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd3500-200-oct15-apprnov15.docx 1/6 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd3500-200-oct15-apprnov15.docx 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 sinaasappel 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / cholecalciferol (vitamine

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 sinaasappel 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Steovit Forte citroen 1000 mg/800 I.E. kauwtabletten. Calcium/Vitamine D3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Steovit Forte citroen 1000 mg/800 I.E. kauwtabletten. Calcium/Vitamine D3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Steovit Forte citroen 1000 mg/800 I.E. kauwtabletten Calcium/Vitamine D3 Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank. calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank. calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat Bijsluiter: informatie voor de gebruiker SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. calcium/cholecalciferol (vitamine D 3 )

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. calcium/cholecalciferol (vitamine D 3 ) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Calci-Chew D 3 500 mg/800 I.E., kauwtabletten calcium/cholecalciferol (vitamine D 3 ) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Calci-Chew 500 mg kauwtabletten Calci-Chew 1000 mg kauwtabletten calcium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Calci-Chew 500 mg kauwtabletten Calci-Chew 1000 mg kauwtabletten calcium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Calci-Chew 500 mg kauwtabletten Calci-Chew 1000 mg kauwtabletten calcium Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 citroen 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd3500-400-oct15-apprnov15.docx 1/7

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd3500-400-oct15-apprnov15.docx 1/7 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd3500-400-oct15-apprnov15.docx 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Steovit D 3 citroen 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / cholecalciferol (vitamine D 3 ) Lees

Nadere informatie

CHOLECALCIFEROL MYLAN 800 IE, TABLETTEN

CHOLECALCIFEROL MYLAN 800 IE, TABLETTEN BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cholecalciferol Mylan 800 IE, tabletten cholecalciferol (vitamine D 3 ) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd3500-400filmomhuldetab-jan15-approct15.docx 1/6

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd3500-400filmomhuldetab-jan15-approct15.docx 1/6 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd3500-400filmomhuldetab-jan15-approct15.docx 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Steovit D 3 500 mg/400 I.E. filmomhulde tabletten Calcium/Cholecalciferol (Vitamine

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd3500-400filmomhuldetab-dec14-apprapr15.docx 1/6

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd3500-400filmomhuldetab-dec14-apprapr15.docx 1/6 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd3500-400filmomhuldetab-dec14-apprapr15.docx 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Steovit D 3 500 mg/400 I.E. filmomhulde tabletten Calcium/Cholecalciferol (Vitamine

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Calci-BoneD3 1000 mg/880 I.E. orange, kauwtabletten. Calcium en Cholecalciferol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Calci-BoneD3 1000 mg/880 I.E. orange, kauwtabletten. Calcium en Cholecalciferol BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Calci-BoneD3 1000 mg/880 I.E. orange, kauwtabletten Calcium en Cholecalciferol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 citroen 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Calci-Chew D3 1000 mg/800 I.E., kauwtabletten. calcium/cholecalciferol (vitamine D3)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Calci-Chew D3 1000 mg/800 I.E., kauwtabletten. calcium/cholecalciferol (vitamine D3) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Calci-Chew D3 1000 mg/800 I.E., kauwtabletten calcium/cholecalciferol (vitamine D3) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Calcium/Cholecalciferol (Vitamine D 3 )

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Calcium/Cholecalciferol (Vitamine D 3 ) BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Steovit D 3 500 mg/400 I.E. filmomhulde tabletten Calcium/Cholecalciferol (Vitamine D 3 ) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Calcium Sandoz bruis 500/1000 mg, bruistabletten Calciumcarbonaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Calcium Sandoz bruis 500/1000 mg, bruistabletten Calciumcarbonaat Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Calcium Sandoz bruis 500/1000 mg, bruistabletten Calciumcarbonaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

Ultra-Mg, poeder voor drank

Ultra-Mg, poeder voor drank BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Devaron 400 IE, tabletten Per tablet 400 I.E. colecalciferol (is vitamine D3)

Devaron 400 IE, tabletten Per tablet 400 I.E. colecalciferol (is vitamine D3) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Devaron 400 IE, tabletten Per tablet 400 I.E. colecalciferol (is vitamine D3) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie - Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide EG 2 mg capsules, hard Loperamidehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. NORMACOL granulaat. Sterculia urens Roxb., gom

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. NORMACOL granulaat. Sterculia urens Roxb., gom BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS NORMACOL granulaat Sterculia urens Roxb., gom Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Calcium/Vitamine D 3 Sandoz 500 mg/440 IE, kauwtabletten calcium en cholecalciferol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Calcium/Vitamine D 3 Sandoz 500 mg/440 IE, kauwtabletten calcium en cholecalciferol Sandoz B.V. Page 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Calcium/Vitamine D 3 Sandoz 500 mg/440 IE, calcium en cholecalciferol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten Agni casti extractum siccum Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sandoz Calcium D3 1000 mg/880 IE kauwtabletten. Calcium en Cholecalciferol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sandoz Calcium D3 1000 mg/880 IE kauwtabletten. Calcium en Cholecalciferol BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sandoz Calcium D3 1000 mg/880 IE kauwtabletten Calcium en Cholecalciferol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rhini-San 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Sandoz Ca-D 600 mg / 400 IE bruistabletten. Calciumcarbonaat + cholecalciferol

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Sandoz Ca-D 600 mg / 400 IE bruistabletten. Calciumcarbonaat + cholecalciferol Bijsluiter: informatie voor de patiënt Sandoz Ca-D 600 mg / 400 IE bruistabletten Calciumcarbonaat + cholecalciferol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dynavit D3 800 I.E., capsule, zacht. Cholecalciferol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dynavit D3 800 I.E., capsule, zacht. Cholecalciferol BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dynavit D3 800 I.E., capsule, zacht Cholecalciferol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder

Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder : informatie voor de gebruiker Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

GRAINS DE VALS SENNA, 16 mg, omhulde tabletten Cassiae sennae L., vrucht, droog hydroalcoholisch (60 % V/V) extract [7-12:1]

GRAINS DE VALS SENNA, 16 mg, omhulde tabletten Cassiae sennae L., vrucht, droog hydroalcoholisch (60 % V/V) extract [7-12:1] BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER GRAINS DE VALS SENNA, 16 mg, omhulde tabletten Cassiae sennae L., vrucht, droog hydroalcoholisch (60 % V/V) extract [7-12:1] Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

calcium/colecalciferol

calcium/colecalciferol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER D-vital orange 500 mg/440 IE, bruisgranulaat D-vital forte orange 1000 mg/880 IE, bruisgranulaat D-vital forte citron 1000 mg/880 IE, bruisgranulaat calcium/colecalciferol

Nadere informatie

CTD Module 1, Section 1.3.1. Product Information BIJSLUITER. November 2013 1

CTD Module 1, Section 1.3.1. Product Information BIJSLUITER. November 2013 1 BIJSLUITER November 2013 1 Bijsluiter: informatie voor de patiënt LACTEOL 170 mg, capsule Lactobacillus acidophilus, geïnactiveerd in gefermenteerd kweekmilieu Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ben 400 IE zachte capsules. colecalciferol (vitamine D3)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ben 400 IE zachte capsules. colecalciferol (vitamine D3) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ben 400 IE zachte capsules colecalciferol (vitamine D3) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Loratadine 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BISACODYL 5 MG MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN SAMENWERKENDE APOTHEKERS (Bisacodyl)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BISACODYL 5 MG MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN SAMENWERKENDE APOTHEKERS (Bisacodyl) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BISACODYL 5 MG MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN SAMENWERKENDE APOTHEKERS (Bisacodyl) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Sandoz Calcium 500 mg, bruistabletten. Calcium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Sandoz Calcium 500 mg, bruistabletten. Calcium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Sandoz Calcium 500 mg, bruistabletten Calcium Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 citroen 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

DOLPRONE 500 MG TABLET

DOLPRONE 500 MG TABLET Pagina 1 van 5 DOLPRONE 500 MG TABLET Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan

Nadere informatie

BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER RENNIE MINT 680 mg / 80 mg, kauwtabletten RENNIE MINT ZONDER SUIKER 680 mg / 80 mg, kauwtabletten RENNIE COOL MINT 680 mg / 80 mg, kauwtabletten Calciumcarbonaat

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref ) (CCDS PRAC)

BIJSLUITER (Ref ) (CCDS PRAC) BIJSLUITER (Ref. 11.03.2016) (CCDS 0052-02 + PRAC) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bisolvon 8 mg tabletten broomhexinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals

Nadere informatie

BIJSLUITER

BIJSLUITER BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Calci-BoneD3 1000 mg/880 I.E., orange, kauwtabletten Calcium en Cholecalciferol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie -

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GAVISCON BABY suspensie voor oraal gebruik. natriumalginaat en natriumbicarbonaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GAVISCON BABY suspensie voor oraal gebruik. natriumalginaat en natriumbicarbonaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GAVISCON BABY suspensie voor oraal gebruik natriumalginaat en natriumbicarbonaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref ) BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruikers

Bijsluiter: informatie voor de gebruikers Bijsluiter: informatie voor de gebruikers Venoplant 50 mg omhulde tabletten met vertraagde afgifte droog extract van Aesculus hippocastanum L. zaad Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

NORMACOL Bijsluiter p.1 /5 NORGINE B.V. Mei 2011 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. NORMACOL 620 mg/g granules

NORMACOL Bijsluiter p.1 /5 NORGINE B.V. Mei 2011 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. NORMACOL 620 mg/g granules Bijsluiter p.1 /5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS NORMACOL 620 mg/g granules Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar

Nadere informatie

OMEGA PHARMA NEDERLAND B.V.

OMEGA PHARMA NEDERLAND B.V. Module 1 ADMINISTRATIVE INFORMATION Part: 1.3.1.3-1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Nourilax laxeermiddel, maagsapresistente tabletten 5 mg (bisacodyl) Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench)

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Bijsluiter: informatie voor de patiënt Urgenin druppels Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

GAVISCON AARDBEI 250 MG kauwtabletten

GAVISCON AARDBEI 250 MG kauwtabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GAVISCON AARDBEI 250 MG kauwtabletten Natriumalginaat + natriumbicarbonaat + calciumcarbonaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Sandoz Calcium D3 1000 mg/880 IE kauwtabletten. Calcium en Cholecalciferol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Sandoz Calcium D3 1000 mg/880 IE kauwtabletten. Calcium en Cholecalciferol BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Sandoz Calcium D3 1000 mg/880 IE kauwtabletten Calcium en Cholecalciferol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Domperidone EG 10 mg tabletten Domperidone maleaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Bijsluiter (Ref )

Bijsluiter (Ref ) Bijsluiter (Ref. 14.03.2014) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Antistax Forte filmomhulde tabletten droog extract van rode wijnstokbladeren Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Duspatalin 135 mg omhulde tabletten mebeverinehydrochloride

Duspatalin 135 mg omhulde tabletten mebeverinehydrochloride Versie 5.1 a MSP+MKT -032011 072013 012014-082014 Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER omhulde tabletten mebeverinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bijsluiter: Normacol Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER NORMACOL 620 mg/g granules Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana 1 mg/2 mg zuigtabletten. Tyrothricine - Lidocaïne hydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Tyrothricine Lidocaïne Citroen Melisana 1 mg/2 mg zuigtabletten. Tyrothricine - Lidocaïne hydrochloride Variatie C.I.z Pagina 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Tyrothricine - Lidocaïne hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Donnafyta Meno Filmohulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Donnafyta Meno Filmohulde tabletten 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Donnafyta Meno Filmohulde tabletten Cimicifugae racemosae rhizoma extractum siccum droog extract van zilverkaarswortel Lees goed de hele bijsluiter voordat u

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref MAT) Goedgekeurde variatie (ID )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref MAT) Goedgekeurde variatie (ID ) BIJSLUITER (CCDS 0110-06-07) (Ref. 24.03.2017 - MAT) Goedgekeurde variatie (ID 216576) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS D-vital 500 mg/ 880 IE, bruisgranulaat Calcium / Vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS D-vital 500 mg/ 880 IE, bruisgranulaat Calcium / Vitamine D 3 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS D-vital 500 mg/ 880 IE, bruisgranulaat Calcium / Vitamine D 3 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Calcium bruis 500 PCH, bruistabletten 500 mg Calcium bruis 1000 PCH, bruistabletten 1000 mg calciumcarbonaat

Calcium bruis 500 PCH, bruistabletten 500 mg Calcium bruis 1000 PCH, bruistabletten 1000 mg calciumcarbonaat 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Calcium bruis 500 PCH, bruistabletten 500 mg Calcium bruis 1000 PCH, bruistabletten 1000 mg calciumcarbonaat Lees goed de hele

Nadere informatie

Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten Natriumalginaat + natriumbicarbonaat + calciumcarbonaat

Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten Natriumalginaat + natriumbicarbonaat + calciumcarbonaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten Natriumalginaat + natriumbicarbonaat + calciumcarbonaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Cacit Vitamine D mg /880 IE bruisgranulaat voor drank calcium/cholecalciferolconcentraat

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Cacit Vitamine D mg /880 IE bruisgranulaat voor drank calcium/cholecalciferolconcentraat Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Cacit Vitamine D3 1000 mg /880 IE bruisgranulaat voor drank calcium/cholecalciferolconcentraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Molaxole, poeder voor drank. Macrogol 3350 Natriumchloride Natriumwaterstofcarbonaat Kaliumchloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Molaxole, poeder voor drank. Macrogol 3350 Natriumchloride Natriumwaterstofcarbonaat Kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Molaxole, poeder voor drank Macrogol 3350 Natriumchloride Natriumwaterstofcarbonaat Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine 10 mg tabletten Claritine 10 mg bruistabletten Claritine Reditabs 10 mg lyophilisaten voor oraal gebruik Loratadine Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Herbesan, kruidenthee. Sennablad

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Herbesan, kruidenthee. Sennablad BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Herbesan, kruidenthee Sennablad Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS CaD 500/880 orange, bruisgranulaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Calcium/Vitamine D 3 Sandoz 500 mg/800 IE, kauwtabletten calcium/cholecalciferol (vitamine D 3 )

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Calcium/Vitamine D 3 Sandoz 500 mg/800 IE, kauwtabletten calcium/cholecalciferol (vitamine D 3 ) Sandoz B.V. Page 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Calcium/Vitamine D 3 Sandoz 500 mg/800 IE, calcium/cholecalciferol (vitamine D 3 ) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Tiorfix 100 mg harde capsules Racecadotril Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Pagina 1 van 6 SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Urispas 200 mg omhulde tabletten. Flavoxaat hydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Urispas 200 mg omhulde tabletten. Flavoxaat hydrochloride BIJSLUITER 1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urispas 200 mg omhulde tabletten Flavoxaat hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. UPSA-C 1000 mg, bruistabletten. Ascorbinezuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. UPSA-C 1000 mg, bruistabletten. Ascorbinezuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS UPSA-C 1000 mg, bruistabletten Ascorbinezuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

Thiamine HCl Teva 25 mg, tabletten Thiamine HCl Teva 50 mg, tabletten Thiamine HCl Teva 100 mg, tabletten thiaminehydrochloride

Thiamine HCl Teva 25 mg, tabletten Thiamine HCl Teva 50 mg, tabletten Thiamine HCl Teva 100 mg, tabletten thiaminehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Thiamine HCl Teva 25 mg, Thiamine HCl Teva 50 mg, Thiamine HCl Teva 100 mg, thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie