Gentsesteenweg 615 Gentsesteenweg Brussel 1080 Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gentsesteenweg 615 Gentsesteenweg 615 1080 Brussel 1080 Brussel"

Transcriptie

1 BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u TOUX-SAN CODEINE, codeïnefosfaat 1 mg/ml siroop zonder suiker zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig hebt. Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na 4 tot 5 dagen niet verbeteren. Inhoud van deze bijsluiter 1. Wat is TOUX-SAN CODEINE, codeïnefosfaat 1 mg/ml siroop zonder suiker en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat u TOUX-SAN CODEINE, codeïnefosfaat 1 mg/ml siroop zonder suiker inneemt. 3. Hoe wordt TOUX-SAN CODEINE, codeïnefosfaat 1 mg/ml siroop zonder suiker gebruikt? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u TOUX-SAN CODEINE, codeïnefosfaat 1 mg/ml siroop zonder suiker? 6. Aanvullende informatie TOUX-SAN CODEINE, codeïnefosfaat 1 mg/ml siroop zonder suiker De werkzame stof is codeïne. Iedere ml siroop bevat 0,78 mg codeïne base monohydraat. Dit is aanwezig in de vorm van codeïnefosfaat hemihydraat 1,02 mg, overeenkomend met 1,0 mg codeïnefosfaat. Andere bestanddelen zijn glycerol, ethanol 96 (alcohol), propylparahydroxybenzoaat (E 216), methylparahydroxybenzoaat (E 218), propyleenglycol, honing, honingaroma, caramel-vanille aroma, natrium saccharine, vloeibare sorbitol (E 420), water. Registratiehouder: Fabrikant: NYCOMED BELGIUM NYCOMED CHRISTIAENS Gentsesteenweg 615 Gentsesteenweg Brussel 1080 Brussel BELGIE BELGIE Registratienummer: BE WAT IS TOUX-SAN CODEINE, CODEÏNEFOSFAAT 1 MG/ML SIROOP ZONDER SUIKER EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? Farmaceutische vorm en inhoud Siroop Helder tot licht opaal gekleurd, geel-bruin siroop met een honing-caramel geur. De verpakking bevat een bruine glazen fles met 200ml siroop en een doseerdop in polypropyleen gegradueerd van 2,5ml tot 30ml. Geneesmiddelengroep TOUX-SAN CODEINE is een middel toegepast bij droge hoest (prikkelhoest). pl-market-nl-toux-san codeine-apprapr09.doc 1/5

2 Te gebruiken bij TOUX-SAN CODEINE is een geneesmiddel gebruikt bij niet productieve hoest zonder de onderliggende oorzaak te bestrijden (symptomatische behandeling). 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TOUX-SAN CODEINE, CODEÏNEFOSFAAT 1 MG/ML SIROOP ZONDER SUIKER INNEEMT Gebruik TOUX-SAN CODEINE niet Als u overgevoelig (allergisch) bent voor codeïnefosfaat hemihydraat of voor één van de andere bestanddelen van TOUX-SAN CODEINE Bij ademhalingsstoornissen Bij astmatische hoest Bij kinderen jonger dan 2 jaar Pas goed op met TOUX-SAN CODEINE Als de hoest langer dan 4 tot 5 dagen aanhoudt en/of bij koorts, raadpleeg dan uw arts. Als u nier- of leverfunctiestoornissen hebt, raadpleeg dan uw arts omdat de dosis verminderd moet worden. Bij een productieve hoest, die heel belangrijk is voor de verdediging van de luchtwegen, mag u geen antihoestmiddel innemen. Het eliminatieproces door hoesten dient dan gevrijwaard te worden. Het is weinig zinvol antihoestmiddelen samen in te nemen met middelen die het ophoesten bevorderen (expectorantia) en met middelen gebruikt bij vastzittende hoest door taai slijm (mucolytica). Alvorens een antihoestmiddel in te nemen, dient men zich ervan te vergewissen dat andere oorzaken van hoest, dewelke een specifieke behandeling vereisen, werden onderzocht door uw arts. Gedurende de behandeling is het gebruik van alcoholische dranken af te raden. Een verlengd gebruik in hoge dosis van preparaten op basis van codeïne kan aanleiding geven tot verslaving. Deze zal zwakker zijn dan bij andere geneesmiddelen van deze groep (opiaten); euforie en slaperigheid zijn minder uitgesproken dan bij morfine. Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek Gebruik van TOUX-SAN CODEINE in combinatie met andere geneesmiddelen te lezen. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Zwangerschap Aangezien er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, verdient het aanbeveling TOUX-SAN CODEINE niet te gebruiken tijdens te zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Borstvoeding Het geneesmiddel wordt bij voorkeur niet ingenomen tijdens de periode van borstvoeding omdat codeïne overgaat in de moedermelk. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. pl-market-nl-toux-san codeine-apprapr09.doc 2/5

3 Rijvaardigheid en het gebruik van machines Als u last heeft van slaperigheid, vooral in combinatie met alcohol, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van TOUX-SAN CODEINE Sorbitol kan een licht laxerende werking hebben. Calorische waarde 2,6 kcal/g sorbitol. Dit geneesmiddel bevat 17,22 g sorbitol (E 420) per maximale eenheidsdosis van 30 ml siroop. Indien uw arts u heeft medegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Dit geneesmiddel bevat 96 vol % ethanol (alcohol). De totale maximale dosis die per inname (30 ml) mag ingenomen worden, bevat 0,15 g alcohol. Dit kan schadelijk zijn bij alcoholisme. U moet dit geneesmiddel met voorzichtigheid gebruiken indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, bij kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie. Propyleenglycol kan vergelijkbare symptomen als alcohol veroorzaken. Methylparahydroxybenzoaat (E 218) en propylparahydroxybenzoaat (E 216) kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd). Gebruik van TOUX-SAN CODEINE in combinatie met andere geneesmiddelen Geneesmiddelen die een deprimerende werking hebben op het centrale zenuwstelsel versterken de werking van codeïne en hebben een uitgesproken sufheid, slaperigheid (sedatie) tot gevolg. Dit is het geval voor alcohol, pijnstillers, antihoestmiddelen met centrale werking, opiaten, barbituraten, middelen met rustgevende, slaapverwekkende en/of spierverslappende eigenschappen (benzodiazepinen) en andere rustgevende middelen (tranquillizers), bepaalde middelen tegen overgevoeligheidsreacties (antihistaminica), fenothiazines en mono-amino-oxidase-remmers. Dergelijke associaties zijn te vermijden. Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 3. HOE WORDT TOUX-SAN CODEINE, CODEÏNEFOSFAAT 1 MG/ML SIROOP ZONDER SUIKER GEBRUIKT? Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. De fles schudden vóór gebruik. pl-market-nl-toux-san codeine-apprapr09.doc 3/5

4 Kinderen van 2 tot 5 jaar Kinderen van 5 tot 10 jaar Kinderen van 10 tot 15 jaar Volwassenen 2,5 tot 5 ml (½ tot 1 koffielepel of zie doseerdop) per inname, maximum tot 3 keer per dag. Maximum 5 ml (1 koffielepel of zie doseerdop) per inname en 20 ml (4 koffielepels of zie doseerdop) per 24 uur 5 tot 10 ml (1 tot 2 koffielepels of zie doseerdop) per inname, maximum tot 3 keer per dag. Maximum 10 ml (2 koffielepels of zie doseerdop) per inname en 30 ml (6 koffielepels of zie doseerdop) per 24 uur 10 tot 20 ml (2 tot 4 koffielepels of zie doseerdop) per inname, maximum tot 3 keer per dag. Maximum 20 ml (4 koffielepels of zie doseerdop) per inname en 60 ml (12 koffielepels of zie doseerdop) per 24 uur 15 tot 30 ml (1 tot 2 soeplepels of zie doseerdop) per inname, 3 tot 4 keer per dag. Maximum 30 ml (2 soeplepels of zie doseerdop) per inname en 120 ml (8 soeplepels of zie doseerdop) per 24 uur Niet toedienen aan kinderen jonger dan 2 jaar. De werking begint na ongeveer 15 tot 30 minuten en houdt 3 tot 4 uur aan. TOUX-SAN CODEINE bevat geen suiker. Deze siroop kan door diabetici gebruikt worden. U mag het product niet langer dan 4 tot 5 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. Wat u moet doen wanneer u TOUX-SAN CODEINE vergeet te gebruiken Neem nooit een dubbele dosis van TOUX-SAN CODEINE om zo de vergeten dosis in te halen. Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met TOUX-SAN CODEINE wordt gestopt. Alleen te gebruiken bij klachten. Wat u moet doen als u meer van TOUX-SAN CODEINE heeft ingenomen dan u zou mogen. Wanneer u te veel van TOUX-SAN CODEINE heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan TOUX-SAN CODEINE bijwerkingen hebben. Maagdarmstoornissen: misselijkheid, braken, verstopping (constipatie), gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie) Duizeligheid, slaperigheid pl-market-nl-toux-san codeine-apprapr09.doc 4/5

5 Overgevoeligheidsreacties Bij hoge dosis: ademhalingsdepressie mogelijk, stuipen (convulsies) bij kleine kinderen In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U TOUX-SAN CODEINE, CODEÏNEFOSFAAT 1 MG/ML SIROOP ZONDER SUIKER? TOUX-SAN CODEINE buiten bereik en buiten het zicht van kinderen houden. Geen speciale voorzorgen voor de bewaring. Uiterste gebruiksdatum : Gebruik TOUX-SAN CODEINE niet meer na de datum achter "niet te gebruiken na" of exp op de fles en de buitenverpakking. De vervaldag is de laatste dag van de aangegeven maand. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is april pl-market-nl-toux-san codeine-apprapr09.doc 5/5

6 NOTICE Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Ce médicament peut être obtenu sans ordonnance. Si vous avez d autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d informations à votre médecin ou votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 4 ou 5 jours, consultez un médecin. Contenu de cette notice 1. Qu'est-ce que TOUX-SAN CODEINE, phosphate de codéine 1mg/ml sirop sans sucre et dans quel cas est-il utilisé? 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOUX-SAN CODEINE, phosphate de codéine 1mg/ml sirop sans sucre? 3. Comment prendre TOUX-SAN CODEINE, phosphate de codéine 1mg/ml sirop sans sucre? 4. Les effets indésirables éventuels. 5. Comment conserver TOUX-SAN CODEINE, phosphate de codéine 1mg/ml sirop sans sucre? 6. Informations Supplémentaires. TOUX-SAN CODEINE, phosphate de codéine 1 mg/ml sirop sans sucre La substance active est la codéine. Chaque ml de sirop contient 0,78 mg de codéine base monohydratée. Elle est présente sous la forme de codéine phosphate hémihydratée 1,02 mg, correspondant à 1,0 mg de phosphate de codéine. Les autres composants sont le glycérol, l'éthanol 96 (alcool), le parahydroxybenzoate de propyle (E 216), le parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), le propylèneglycol, le miel, l'arôme de miel, l'arôme de caramel-vanille, la saccharine de sodium, le sorbitol liquide (E 420), l'eau. Titulaire d enregistrement: Fabricant : NYCOMED BELGIUM NYCOMED CHRISTIAENS Chaussée de Gand 615 Chaussée de Gand Bruxelles 1080 Bruxelles BELGIQUE BELGIQUE Numéro de l'autorisation de mise sur le marché : BE QU'EST-CE QUE TOUX-SAN CODEINE, PHOSPHATE DE CODEINE 1 MG/ML SIROP SANS SUCRE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE? Forme pharmaceutique et contenu Sirop Sirop jaune-brun, clair, tirant sur l'opale, à l'odeur de miel et de caramel. Flacon en verre brun contenant 200 ml de sirop. Le conditionnement contient également une mesurette en polypropylene graduée de 2,5 ml à 30 ml. Groupe pharmacothérapeutique pl-market-fr-toux-san codeine-apprapr09.doc 1/5

7 TOUX-SAN CODEINE est un sirop utilisé pour une toux sèche (toux d'irritation). Indiqué dans TOUX-SAN CODEINE est un médicament utilisé en cas de toux non productive sans en combattre la cause sous-jacente (traitement symptomatique). 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TOUX-SAN CODEINE, PHOSPHATE DE CODEINE 1 MG/ML SIROP SANS SUCRE? N'utilisez pas TOUX-SAN CODEINE Si vous êtes hypersensible (allergique) à la codéine phosphate hémihydratée ou à l'un des autres composants de TOUX-SAN CODEINE En cas de troubles respiratoires En cas de toux asthmatique Chez les enfants de moins de 2 ans Faites attention avec TOUX-SAN CODEINE Si la toux persiste plus de 4 à 5 jours et/ou en cas de fièvre, consultez votre médecin. Si vous souffrez de troubles de la fonction hépatique ou rénale, consultez votre médecin parce que la dose doit être réduite. En cas de toux productive, très importante pour la protection des voies respiratoires, vous ne pouvez pas prendre d'antitussif. Le processus d'élimination par la toux doit être préservé. Il n'est guère sensé de prendre un antitussif conjointement avec des médicaments favorisant l'expectoration (expectorants) ou des médicaments utilisés en cas de toux persistante due à des sécrétions épaisses (mucolytiques). Avant de prendre un médicament antitussif, il faut s'assurer que les autres causes de la toux, qui nécessitent un traitement spécifique, ont été examinées par votre médecin. La consommation de boissons alcoolisées est déconseillée pendant le traitement. Une utilisation prolongée à haute dose de préparations à base de codéine peut entraîner une accoutumance. Cette dernière sera plus faible que pour les autres médicaments de ce groupe (opiacés) ; l'euphorie et la somnolence sont moins prononcées qu'avec la morphine. Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique "Utilisation de TOUX- SAN CODEINE en association avec d'autres médicaments". Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé. Grossesse Étant donné que les informations disponibles sont insuffisantes, il convient de ne pas utiliser TOUX- SAN CODEINE durant la grossesse. Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Allaitement De préférence, le médicament ne sera pas pris durant la période d'allaitement parce que la codéine passe dans le lait maternel. Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. pl-market-fr-toux-san codeine-apprapr09.doc 2/5

8 Conduite d'un véhicule et utilisation de machines Si vous souffrez de somnolence, surtout en combinaison avec l'alcool, ne conduisez pas de véhicule et/ou n'utilisez pas de machines. Informations importantes concernant certains composants de TOUX-SAN CODEINE Le sorbitol peut avoir un léger effet laxatif. Valeur calorique 2,6 kcal/g sorbitol. Ce médicament contient 17,22 g de sorbitol (E 420) par dose unitaire maximale de 30 ml de sirop. Si votre médecin vous a communiqué que vous ne supportiez pas certains sucres, prenez contact avec lui avant de prendre ce médicament. Ce médicament contient de l'éthanol à 96% vol. (alcool). La dose maximale totale qui peut être absorbée par prise (30 ml) comprend 0,15 g d'alcool. Cela peut être nocif en cas d'alcoolisme. Vous devez utiliser ce médicament avec précaution en cas de grossesse ou d'allaitement, chez les enfants et les groupes présentant un risque accru, comme les patients épileptiques ou souffrant d'une affection hépatique. Le propylène glycol peut provoquer des symptômes comparables à l'alcool. Le parahydroxybenzoate de méthyle (E 218) et le parahydroxybenzoate de propyle (E 216) peuvent provoquer des réactions allergiques (peut-être retardées). Utilisation de TOUX-SAN CODEINE en association avec d'autres médicaments Les médicaments ayant un effet déprimant sur le système nerveux central renforcent l'effet de la codéine et provoquent un abrutissement et une somnolence prononcés (sédation). C'est le cas de l'alcool, des calmants, des antitussifs à effet central, des opiacés, des barbituriques, des produits ayant des propriétés apaisantes, soporifiques et/ou relaxantes (benzodiazépines) et autres médicaments apaisants (tranquillisants), certains produits contre les réactions allergiques (antihistaminiques), des phénothiazines et des inhibiteurs de la mono-amino-oxidase. De telles associations doivent être évitées. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance. 3. COMMENT PRENDRE TOUX-SAN CODEINE, PHOSPHATE DE CODEINE 1 MG/ML SIROP SANS SUCRE? Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. Bien agiter le flacon avant l'emploi. Enfants de 2 à 5 ans 2,5 à 5 ml (½ à 1 cuillère à café ou voir mesurette) par prise, maximum 3 fois par jour. Maximum 5 ml (1 cuillère à café ou voir mesurette) par prise et 20 ml (4 cuillères à café ou voir mesurette) par 24 heures. pl-market-fr-toux-san codeine-apprapr09.doc 3/5

9 Enfants de 5 à 10 ans Enfants de 10 à 15 ans Adultes 5 à 10 ml (1 à 2 cuillères à café ou voir mesurette) par prise, maximum 3 fois par jour. Maximum 10 ml (2 cuillères à café ou voir mesurette) par prise et 30 ml (6 cuillères à café ou voir mesurette) par 24 heures. 10 à 20 ml (2 à 4 cuillères à café ou voir mesurette) par prise, maximum 3 fois par jour. Maximum 20 ml (4 cuillères à café ou voir mesurette) par prise et 60 ml (12 cuillères à café ou voir mesurette) par 24 heures. 15 à 30 ml (1 à 2 cuillères à soupe ou voir mesurette) par prise, 3 à 4 fois par jour. Maximum 30 ml (2 cuillères à soupe ou voir mesurette) par prise et 120 ml (8 cuillères à soupe ou voir mesurette) par 24 heures. Ne pas administrer aux enfants de moins de 2 ans. L'effet commence à se faire sentir après environ 15 à 30 minutes et persiste 3 à 4 heures. TOUX-SAN CODEINE ne contient pas de sucre. Ce sirop peut être pris par les personnes diabétiques. Vous ne pouvez pas utiliser le produit pendant plus de 4 à 5 jours sans consulter un médecin. Si vous oubliez de prendre TOUX-SAN CODEINE Ne prenez jamais une double dose de TOUX-SAN CODEINE pour compenser la dose que vous avez oubliée. Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par TOUX-SAN CODEINE est arrêté À utiliser uniquement en cas de symptômes. Si vous avez pris plus de TOUX-SAN CODEINE que vous n'auriez dû Si vous avez pris trop de TOUX-SAN CODEINE, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/ ). 4. EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS Comme tous les médicaments, TOUX-SAN CODEINE peut avoir des effets indésirables. Troubles gastro-intestinaux : nausées, vomissements, constipation, troubles digestifs avec apparition de sensation de ballonnement, des douleurs à l'estomac, des renvois, des nausées, des vomissements et de l acidité (dyspepsie) Vertiges, somnolence Réactions d'hypersensibilité En cas de fortes doses : possibilité de dépression respiratoire, convulsions chez les petits enfants Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. pl-market-fr-toux-san codeine-apprapr09.doc 4/5

10 5. COMMENT CONSERVER TOUX-SAN CODEINE, PHOSPHATE DE CODEINE 1 MG/ML SIROP SANS SUCRE? Tenir TOUX-SAN CODEINE hors de portée et de la vue des enfants. Pas de précautions particulières de conservation. Date de péremption : N'utilisez plus TOUX-SAN CODEINE après la date de péremption figurant sur le flacon et l'emballage extérieur après la mention "Ne pas utiliser après" ou "exp". La date de péremption est le dernier jour du mois indiqué. 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament. La dernière mise à jour de cette notice date d avril La date de l'approbation de la notice est avril pl-market-fr-toux-san codeine-apprapr09.doc 5/5

TOUX-SAN CODEINE SUIKERVRIJ 1 mg/ml siroop

TOUX-SAN CODEINE SUIKERVRIJ 1 mg/ml siroop BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u TOUX-SAN CODEINE SUIKERVRIJ

Nadere informatie

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 mg/ml siroop Toux-San Dextromethorphan met Honing 3 mg/ml siroop Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 3 mg/ml siroop Dextromethorfan

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten (Dextromethorfan hydrobromide) Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen, zonder suiker MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Bijsluiter voor het publiek BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Benaming EFALITH LIPOCREME Samenstelling Efalith Lipocrème : Lithii succin. 80 mg - Zinc. sulfas (hydr.) 0,5 mg Isolan GI 34 - Paraffin. solid. -

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-nl-market-toux-san dextro-nov09apprjan10 Page 1 of 6

BIJSLUITER. pl-nl-market-toux-san dextro-nov09apprjan10 Page 1 of 6 BIJSLUITER pl-nl-market-toux-san dextro-nov09apprjan10 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER TOUX-SAN met dextromethorfan, 1 mg/ml, siroop TOUX-SAN met dextromethorfan, 3 mg/ml, siroop

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Broncho-Pectoralis Pholcodine 15 mg/300mg siroop. Folcodine 15 mg/15 ml; Sulfogaiacol 300 mg/15 ml

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Broncho-Pectoralis Pholcodine 15 mg/300mg siroop. Folcodine 15 mg/15 ml; Sulfogaiacol 300 mg/15 ml BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Broncho-Pectoralis Pholcodine 15 mg/300mg siroop Folcodine 15 mg/15 ml; Sulfogaiacol 300 mg/15 ml Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER (27.10.2010)

BIJSLUITER (27.10.2010) BIJSLUITER (27.10.2010) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BISOLTUSSIN 2 mg/ml siroop volwassenen (Dextromethorfan hydrobromide) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Publieksbijsluiter Bronchosedal Codeïne

Publieksbijsluiter Bronchosedal Codeïne Publieksbijsluiter Bronchosedal Codeïne Lees deze bijsluiter zorgvuldig vóór u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Doe dit ook als u Bronchosedal Codeïne al vaker hebt gebruikt; er kan immers belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat.

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

ROTER NOSCAPECT 1 mg/ml, stroop noscapine

ROTER NOSCAPECT 1 mg/ml, stroop noscapine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ROTER NOSCAPECT 1 mg/ml, noscapine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank Chloorhexidinedigluconaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten (Dextromethorfan hydrobromide) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bronchosedal Dextromethorphan 2mg/ml siroop dextromethorfanhydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bronchosedal Dextromethorphan 2mg/ml siroop dextromethorfanhydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bronchosedal Dextromethorphan 2mg/ml siroop dextromethorfanhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL MUCUS Honing & Citroen 20 mg/ml siroop. Guaifenesine

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL MUCUS Honing & Citroen 20 mg/ml siroop. Guaifenesine BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BRONCHOSEDAL MUCUS Honing & Citroen 20 mg/ml siroop Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

FIBORAN, capsules 50 mg

FIBORAN, capsules 50 mg Blz. : 1/5 BIJSLUITERTEKST Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Pagina 1 van 6 SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

Boots Pharmaceuticals Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop noscapine

Boots Pharmaceuticals Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop noscapine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Boots Pharmaceuticals Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop noscapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 7,5 mg/1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Balsoclase Dextromethorphan 15 mg/5 ml, drank zonder suiker. Dextromethorfanhydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Balsoclase Dextromethorphan 15 mg/5 ml, drank zonder suiker. Dextromethorfanhydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Balsoclase Dextromethorphan 15 mg/5 ml, drank zonder suiker Dextromethorfanhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit

Nadere informatie

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride)

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) PB/ FLUNATOP.nl november 2008 BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten Blz. : 1/6 BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u STEOCAR

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT Product MUCO RHINATHIOL Farmaceutisch bedrijf (SANOFI BELGIUM) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen, zonder suiker MUCO RHINATHIOL

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. (Carbocisteïne)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. (Carbocisteïne) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen, zonder suiker MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. TINALOX, Druppels voor oraal gebruik, oplossing. Tilidine hydrochloride / Naloxone hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. TINALOX, Druppels voor oraal gebruik, oplossing. Tilidine hydrochloride / Naloxone hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER TINALOX, Druppels voor oraal gebruik, oplossing Tilidine hydrochloride / Naloxone hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met

Nadere informatie

PERDOLAN baby s 100 mg, zetpillen PERDOLAN kleuters 200 mg, zetpillen PERDOLAN kinderen 350 mg, zetpillen PERDOLAN kinderen 32 mg/ml, siroop

PERDOLAN baby s 100 mg, zetpillen PERDOLAN kleuters 200 mg, zetpillen PERDOLAN kinderen 350 mg, zetpillen PERDOLAN kinderen 32 mg/ml, siroop Patiëntenbijsluiter PERDOLAN - PEDIATRIE Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERDOLAN

Nadere informatie

In deze bijsluiter: 1. Wat is Leidapharm Hoestdrank Broomhexine HCl suikervrij en waarvoor wordt het gebruikt

In deze bijsluiter: 1. Wat is Leidapharm Hoestdrank Broomhexine HCl suikervrij en waarvoor wordt het gebruikt Module 1 ADMINISTRATIVE INFORMATION... Page: 1.3.1.3-1 of 6 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER LEIDAPHARM HOESTDRANK BROOMHEXINE HCl 4MG/5MLSUIKERVRIJ LEIDAPHARM

Nadere informatie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter PICOLAXINE 5mg, tabletten Bijsluiter - Page 1 sur 5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Sekin 3,54 mg/ml siroop Cloperastine fendizoaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Sekin 3,54 mg/ml siroop Cloperastine fendizoaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sekin 3,54 mg/ml siroop Cloperastine fendizoaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

MEDICA KEELSPRAY MENTHOL, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml, spray voor oromucosaal gebruik Chloorhexidine gluconaat - Lidocaïne hydrochloride

MEDICA KEELSPRAY MENTHOL, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml, spray voor oromucosaal gebruik Chloorhexidine gluconaat - Lidocaïne hydrochloride MEDICA KEELSPRAY MENTHOL, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml, spray voor oromucosaal gebruik Chloorhexidine gluconaat - Lidocaïne hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL MUCUS Honing & Citroen 20 mg/ml siroop. Guaifenesine

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL MUCUS Honing & Citroen 20 mg/ml siroop. Guaifenesine BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BRONCHOSEDAL MUCUS Honing & Citroen 20 mg/ml siroop Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

VOLTAREN EMULGEL 1% gel (diclofenac)

VOLTAREN EMULGEL 1% gel (diclofenac) BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie in verband met uw behandeling. Als u verder nog vragen heeft of twijfelt, moet

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Imodium 2 mg harde capsules Imodium 0,2 mg/ml drank

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Imodium 2 mg harde capsules Imodium 0,2 mg/ml drank BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 2 mg harde capsules 0,2 mg/ml drank Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK BIJ VERKOUDHEID, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne

BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne Bijsluiter: informatie voor de gebruiker BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Zetpillen volwassenen bevatten 500 mg paracetamol per zetpil.

Zetpillen volwassenen bevatten 500 mg paracetamol per zetpil. Publieksbijsluiter PERDOLAN VOLWASSENEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERDOLAN

Nadere informatie

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt? FERRICURE 100 mg /5 ml, drank Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 citroen 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het

Nadere informatie

Normacol 62% Granulaat

Normacol 62% Granulaat B p. 1/5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Normacol 62% Granulaat zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER. FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN Siroop is beschikbaar in zakjes van 15 ml (20 g). Dozen met 20 zakjes van 15 ml.

BIJSLUITER. FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN Siroop is beschikbaar in zakjes van 15 ml (20 g). Dozen met 20 zakjes van 15 ml. BIJSLUITER BENAMING DUPHALAC Fruit (lactulose) SAMENSTELLING DUPHALAC Fruit bevat vooral lactulose, een derivaat van melksuiker, een natuurlijk product dat ook in de voeding voorkomt. Eén zakjevan 1 bevat

Nadere informatie

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NEVRINE CODEINE 30mg Tabletten. Paracetamol 500 mg Coffeïne 50 mg Codeïnefosfaat 30 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NEVRINE CODEINE 30mg Tabletten. Paracetamol 500 mg Coffeïne 50 mg Codeïnefosfaat 30 mg BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER NEVRINE CODEINE 30mg Tabletten Paracetamol 500 mg Coffeïne 50 mg Codeïnefosfaat 30 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

DERMANOX 20 mg/g crème

DERMANOX 20 mg/g crème BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DERMANOX 20 mg/g crème Enoxolone Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder

Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder : informatie voor de gebruiker Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. (Carbocisteïne)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. (Carbocisteïne) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen, zonder suiker MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen,

Nadere informatie

ALOMIDE 1,78 mg/ml oogdruppels, oplossing Lodoxamide trometamol

ALOMIDE 1,78 mg/ml oogdruppels, oplossing Lodoxamide trometamol Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER. Het actief bestanddeel is zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème.

BIJSLUITER. Het actief bestanddeel is zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème. BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Flammazine 1% Crème zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER. Xylometazoline

BIJSLUITER. Xylometazoline BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens u het geneesmiddel gebruikt. Deze bijsluiter bevat belangrijke informatie betreffende uw behandeling. Indien u andere vragen of twijfels heeft,

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter ETOS PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

DOLPRONE 500 MG TABLET

DOLPRONE 500 MG TABLET Pagina 1 van 5 DOLPRONE 500 MG TABLET Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

Balsoclase Dextromethorphan 15 mg/5 ml, drank zonder suiker. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Balsoclase Dextromethorphan 15 mg/5 ml, drank zonder suiker. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker BALSOCLASE DEXTROMETHORPHAN 15 MG/5 ML, DRANK ZONDER SUIKER Dextromethorfanhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Acetylcysteïne Teva 600 mg poeder voor drank. acetylcysteïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Acetylcysteïne Teva 600 mg poeder voor drank. acetylcysteïne Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Acetylcysteïne Teva 600 mg poeder voor drank acetylcysteïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

Het werkzaam bestanddeel Het werkzaam bestanddeel is ketotifenwaterstoffumaraat. 5 ml siroop bevat 1 mg ketotifen.

Het werkzaam bestanddeel Het werkzaam bestanddeel is ketotifenwaterstoffumaraat. 5 ml siroop bevat 1 mg ketotifen. BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg dan uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DIFFERIN 0,1% Crème DIFFERIN 0,1% Gel Adapalene

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DIFFERIN 0,1% Crème DIFFERIN 0,1% Gel Adapalene BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DIFFERIN 0,1% Crème DIFFERIN 0,1% Gel Adapalene Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

1. WAT IS DAFALGAN FORTE 1 G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS DAFALGAN FORTE 1 G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

Boots Pharmaceuticals Laxeerdrank Lactulose 667 mg/ml, stroop lactulose

Boots Pharmaceuticals Laxeerdrank Lactulose 667 mg/ml, stroop lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Boots Pharmaceuticals Laxeerdrank Lactulose 667 mg/ml, stroop lactulose LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR U. Dit

Nadere informatie

Paracetamol Triangle Pharma 500 mg, dispergeerbare tabletten

Paracetamol Triangle Pharma 500 mg, dispergeerbare tabletten Paracetamol Triangle Pharma 500 mg, dispergeerbare tabletten Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift

Nadere informatie

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82185

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82185 Patiënteninformatie 063850 A2-07 Hemorrolite Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine 10 mg tabletten Claritine 10 mg bruistabletten Claritine Reditabs 10 mg lyophilisaten voor oraal gebruik Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing. Xylometazoline hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing. Xylometazoline hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing Xylometazoline hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench)

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Bijsluiter: informatie voor de patiënt Urgenin druppels Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER. PROMETHAZINE 1 mg/ml suikervrije stroop

BIJSLUITER. PROMETHAZINE 1 mg/ml suikervrije stroop BIJSLUITER PROMETHAZINE 1 mg/ml suikervrije stroop Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

VERMOX 100 mg tabletten VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik

VERMOX 100 mg tabletten VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik Publieksbijsluiter VERMOX Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u VERMOX zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. STUGERON tabletten STUGERON suspensie voor oraal gebruik. Cinnarizine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. STUGERON tabletten STUGERON suspensie voor oraal gebruik. Cinnarizine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER STUGERON tabletten STUGERON suspensie voor oraal gebruik Cinnarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 sinaasappel 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL MUCUS Menthol 20 mg/ml siroop Guaifenesine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL MUCUS Menthol 20 mg/ml siroop Guaifenesine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BRONCHOSEDAL MUCUS Menthol 20 mg/ml siroop Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Doc. Ref. : be-pl-102007approved03122007nl Page 1 sur 3 C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. NORMACOL granulaat. Sterculia urens Roxb., gom

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. NORMACOL granulaat. Sterculia urens Roxb., gom BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS NORMACOL granulaat Sterculia urens Roxb., gom Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lactulose EG 670 mg/ml, siroop Lactulose EG 10 g, poeder voor drank. lactulose

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lactulose EG 670 mg/ml, siroop Lactulose EG 10 g, poeder voor drank. lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lactulose EG 10 g, poeder voor drank lactulose Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Deel I B-2 Panadol Gladde tablet, filmomhulde tabletten Maart 2010 Blz.1/6 RVG 18550 NL

Deel I B-2 Panadol Gladde tablet, filmomhulde tabletten Maart 2010 Blz.1/6 RVG 18550 NL Blz.1/6 RVG 18550 NL Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een

Nadere informatie

BENAMING. LYSOTOSSIL, dragees Cloperastini HCl 10 mg LYSOTOSSIL, siroop Cloperastini fendizoas 3,54 mg/ml SAMENSTELLING

BENAMING. LYSOTOSSIL, dragees Cloperastini HCl 10 mg LYSOTOSSIL, siroop Cloperastini fendizoas 3,54 mg/ml SAMENSTELLING BIJSLUITER : LYSOTOSSIL BENAMING LYSOTOSSIL, dragees Cloperastini HCl 10 mg LYSOTOSSIL, siroop Cloperastini fendizoas 3,54 mg/ml SAMENSTELLING Dragees : cloperastin. hydrochlorid. 10 mg - cellulos. microcristallin.

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten Calcium/Vitamine D3 Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie