Product. n Een Unit Linked beleggingsverzekering met een onzeker eindkapitaal.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Product. n Een Unit Linked beleggingsverzekering met een onzeker eindkapitaal."

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR REAAL VERMOGENSVERZEKERING ALLEEN VOOR BESTAANDE KLANTEN Wat is de REAAL Vermogensverzekering? De Reaal Vermogensverzekering is een beleggingsverzekering met een basis overlijdensuitkering en mogelijkheden voor aanvullende dekkingen. Een begrijpelijke verzekering met kosten, die duidelijk staan vermeld in de informatie over het product. De Reaal Vermogensverzekering is een alternatief voor de oude beleggingsverzekering bij Reaal, als de klant het vermogen wil blijven opbouwen door het beleggen van premie. De Reaal Vermogensverzekering wordt alleen aangeboden aan klanten die hun huidige beleggingsverzekering bij Reaal willen omzetten. Dit product is niet beschikbaar voor nieuwe klanten. DOELGROEP Het is belangrijk goed te kijken naar de juiste doelgroep voor dit product. Het is goed om de klant te vragen of hij wil blijven beleggen of niet. Voor veel klanten is een bancair product een betere oplossing. De keuze voor de Reaal Vermogensverzekering komt daarom pas aan de orde als een bancair product niet een betere oplossing is. Vooral voor klanten die willen sparen is het goed om een bancaire oplossing als alternatief in het adviesgesprek mee te nemen. De kosten van bancaire producten zijn vaak lager dan de kosten van de Vermogensverzekering. De kenmerken van een bancair product zijn: n Bij sparen zekerheid dat het saldo groeit. n Gunstige vaste of variabele spaarrente. n Spaargeld is direct opneembaar of kan voor langere tijd weggezet worden met een hogere rente. n Te combineren met een verzekering voor uitkering bij overlijden. Voor de volgende klanten kan de Reaal Vermogensverzekering een interessant product zijn: n Klanten die willen blijven beleggen. n Klanten die een verzekering hebben afgesloten onder een oud fiscaal regime en hun rechten niet willen verspelen bij het overstappen naar een bancair product. n Klanten met een verpande beleggingsverzekering, waarbij de wijziging van de verpanding naar een bancaire aflossingsvorm hoge kosten met zich meebrengt, of door de geldverstrekker wordt geweigerd. n Klanten met verzekeringselementen in hun huidige verzekering, vooral vrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid (PVA), die zij niet willen verliezen. Wat gebeurt er met de oude beleggingsverzekering? De Reaal Vermogensverzekering komt fiscaal geruisloos in de plaats van de beleggingsverzekering die de klant nu heeft. De waarde van de oude verzekering en de eventueel uit te keren compensatie voegen we toe aan de Reaal Vermogensverzekering. De oude beleggingsverzekering wordt beëindigd. Kosteloos omzetten is altijd mogelijk, ook als uw klant geen compensatie krijgt voor de oude beleggingsverzekering. ALGEMENE Productkenmerken Product n Een Unit Linked beleggingsverzekering met een onzeker eindkapitaal. n Géén Universal Life! n Alleen beschikbaar voor klanten die hun huidige beleggingsverzekering willen omzetten. n Er kan een Aanvullende overlijdensrisicoverzekering (ORV) in het product worden afgesloten voor volwassenen en/of kind(eren). n Er kan gekozen worden voor PVA. n Een deel van de totale premie is bestemd voor de kosten en de eventuele Aanvullende ORV of de PVA. Met de rest van de totale premie wordt belegd. Beleggingsrisico n De Reaal Vermogensverzekering is geschikt voor de klant die bereid is om beleggingsrisico te lopen. n De klant kan kiezen voor Life Cycle waardoor gedurende de looptijd van de verzekering steeds minder risicovol wordt belegd. n Door het beleggingsrisico is er kans op het niet halen van de verwachte uitkering bij overlijden. Dit risico kan worden opgevangen door het afsluiten van een Aanvullende overlijdensrisicoverzekering met een voldoende hoog verzekerd kapitaal bij overlijden. Fiscale kaders Dit product komt in de plaats van een bestaande Reaal beleggingsverzekering. Het product kan worden gebruikt voor het aflossen van een hypotheek, als opbouw van een lijfrente of box 3. Aantal verzekeringnemers Maximaal twee verzekeringnemers Reaal Levensverzekeringen is een handelsnaam van SRLEV N.V., gevestigd te Alkmaar, K.v.K

2 Informatie over de afgesloten verzekering De klant ontvangt jaarlijks een persoonlijk waardeoverzicht. Verpanding Verpanding is mogelijk. Transparantie n Aanvullende ORV en PVA worden op de totale premie ingehouden. n De kosten en premies voor deze verzekeringen worden niet onttrokken aan de beleggingswaarde van de verzekering. Dekkingen Aantal verzekerden Maximaal twee verzekerden. Basis uitkering bij overlijden Als er geen Aanvullende ORV is meeverzekerd: n Dan keert deze verzekering de opgebouwde waarde uit plus 10% van de opgebouwde waarde in het geval de verzekerde overlijdt in de eerste helft van de looptijd plus één maand. n Dan wordt de opgebouwde waarde uitgekeerd als de verzekerde in de tweede helft van de looptijd overlijdt. Aanvullende Overlijdensrisicoverzekering (ORV) Mogelijkheid om Aanvullende ORV mee te verzekeren in het product, op basis van gelijkblijvend of annuïtair dalend. Uitkering bij overlijden als aanvullende ORV is verzekerd Bij overlijden wordt uitgekeerd: n De opgebouwde waarde plus n het overlijdensrisicokapitaal. Hoogte uitkering bij overlijden als aanvullende ORV is verzekerd De hoogte van het overlijdensrisicokapitaal van de Aanvullende ORV wordt niet beïnvloed door de opgebouwde waarde van de verzekering, dus er is géén hefboomeffect. Overlijdensrisicoverzekering kind(eren) (Kinderverzekering) Mogelijkheid om het overlijdensrisico van kinderen mee te verzekeren in het product. Het verzekerd bedrag is e per kind. Alle kinderen tot 18 jaar zijn verzekerd. Arbeidsongeschiktheid (PVA) Mogelijkheid om vrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren in het product. Eigenschappen van de PVA n Wachttijd twee jaar. n WIA volgend (en dus gangbare arbeid). n Geen onderscheid in beroepsklassen. n Bij een arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80% is de polis voor 50% premievrij. n Vanaf 80% arbeidsongeschiktheid is de polis volledig premievrij. n Vrij te stellen premie uiterlijk uit te keren tot 75 jaar. n Eindleeftijd dekking tot maximaal 65 jaar. n betaling tot maximaal 63 jaar. Totale premie De totale premie bestaat uit de volgende onderdelen: n Beleggingspremie. n Kostenpremie (zie blok Kosten ). voor verzekeringen die mogelijk zijn: n Aanvullende ORV en/of premie Kinderverzekering. n PVA. Beleggingspremie De premie voor opbouw van de beleggingswaarde - de beleggingspremie - wordt in een door de verzekeringnemer gekozen beleggingsmix gestort. De beleggingspremie staat bij aanvang van de verzekering vast en blijft gelijk gedurende de looptijd van premiebetaling. De looptijd van premiebetaling kan korter zijn dan de looptijd van de verzekering. AANVULLENDE overlijdensrisicoverzekering Gekozen kan worden voor: n Een gelijkblijvende dekking. De premie voor de Aanvullende ORV staat bij aanvang vast en blijft gelijk gedurende de looptijd van premiebetaling. n Een annuïtair dalende dekking. De duur van premiebetaling voor de ORV is ingekort. Daardoor daalt in de premievrijeperiode de totale premie. kinderverzekering De premie voor de Kinderverzekering staat bij aanvang van de verzekering vast en blijft gelijk zolang de dekking van kracht is. De premie is e 2,45 per maand, ongeacht het aantal kinderen. voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid De premie voor de PVA staat bij aanvang verzekering vast en blijft gelijk gedurende de looptijd van premiebetaling. De premiebetaling stopt twee jaar voor de einddatum van de PVA dekking. De premie is een percentage van de totale premie. Totale premie De totale premie die door de klant wordt betaald wordt in de offerte gespecificeerd en is daardoor transparant voor de klant. Kosten Kosten voor de beleggingsmix 0,35% van de beleggingen op jaarbasis. Dit zijn kosten voor het beheer van de beleggingsmix waarin de beleggingspremie wordt belegd. De beheerder brengt deze kosten in rekening als percentage op de totale waarde in de beleggingsmix. Kosten voor de verzekering n e 5 per maand bij premiebetaling. n e 2,50 per maand als de verzekering premievrij is. Dit wordt onttrokken aan de kostenrekening. n e 3 minimaal per maand extra als een aanvullende overlijdensrisicoverzekering is meeverzekerd. De exacte kosten staan vermeld in de offerte van de verzekering. n Geen kosten voor wijzigingen of beëindiging van de verzekering, ook niet bij switchen van beleggingsmix.

3 Kostenrekening n Voor verzekeringen die premievrij zijn of door mutatie premievrij worden, wordt een kostenrekening gebruikt waaruit elke maand de kosten van e 2,50 worden betaald. n De kostenrekening bevat de contante waarde van de toekomstige kosten. Over het saldo van de kostenrekening wordt een vaste rente van 2,5% vergoed. n Is de verzekering vanaf het begin premievrij, dan worden deze kosten bij aanvang in één keer van de beleggingswaarde gehaald en op de kostenrekening gestort. n Kent de verzekering een periode van premiebetaling en later een premievrije periode, dan worden deze kosten gedurende de looptijd van premiebetaling opgebouwd en op de kostenrekening gestort. n De kostenrekening is dus een reservering voor toekomstige kosten en blijft onderdeel van de waarde van de verzekering. Hoogte TOTALE kosten De hoogte van de totale kosten van een verzekering is afhankelijk van de premiehoogte en de looptijd. In de offerte zijn de premiehoogte en de looptijd vrij in te vullen. Om de klant te beschermen tegen een te hoog kostenpercentage, hebben we een signaal in het offerteprogramma gebouwd: n Boven 1,25% totale kosten geeft het offerteprogramma een signaal dat de kosten boven deze norm uitkomen. n Vanaf 2% totale kosten kan geen offerte geprint worden. Beleggen Beleggingsmixen De klant heeft de keuze om uit vijf beleggingsmixen één beleggingsmix te kiezen. Deze beleggingsmixen hebben elk een eigen risicoprofiel. Van zeer offensief (hoog risico) tot zeer (laag risico). Met de beleggingsmixmeter bepaalt u het risicoprofiel van de klant. U vindt de beleggingsmixmeter op reaal.nl/partners/particulier/leven/ vermogensverzekering. n Reaal Beleggen 5 - zeer offensief. n Reaal Beleggen 4 - offensief. n Reaal Beleggen 3 - neutraal. n Reaal Beleggen 2 -. n Reaal Beleggen 1 - zeer. Beleggingsmix REAAL Beleggen Aandelen Obligaties Liquiditeiten 5 Zeer offensief 100% 0% 0% 4 Offensief 75% 25% 0% 3 Neutraal 45% 55% 0% 2 Defensief 20% 65% 15% 1 Zeer 8% 42% 50% De beheerder heeft de vrijheid om iets van deze beleggingsmix af te wijken om zo meer rendement te behalen. Op de factsheet is de actuele beleggingsmix weergeven. Uitleg bij de beleggingsmix n De belegging in aandelen is wereldwijd gespreid en volgt de MSCI World Index. Dit is een zogenaamde indexbelegging, ook wel index-tracker genoemd. n De belegging in obligaties is gespreid over in Euro genoteerde obligaties en heeft de iboxx e overall index als basis. Er is hier sprake van actief beheer en niet van indexbeleggen. n De belegging in liquiditeiten is gespreid over in Euro genoteerde leningen, obligaties, deposito s en dergelijke en heeft de rente van de Europese Centrale Bank 1 als basis. Ook hier is sprake van actief beheer. 1 Minimum Bid Rate of the Main Refinancing Operation of the European Central Bank. Meer informatie U vindt de actuele koersen, de factsheets en de beleggingsbrochure voor uw klant op Kies Koersen en rendementen en vul bij zoekterm het woord beleggen in. Mogelijkheid Life Cycle BELEGGEN De klant kan kiezen voor Life Cycle waarbij er gedurende de looptijd van de verzekering automatisch in een beleggingsmix met een steeds minder risicovol beleggingsprofiel wordt belegd op de momenten in de tabel hiernaast. Overstapmomenten binnen Life Cycle Reaal past de volgende overstapmomenten automatisch toe binnen Life Cycle Beleggen. Start met 15 jaar 10 jaar 7 jaar 3 jaar gekozen vóór vóór vóór vóór beleggings- eind- eind- eind- eindprofiel datum datum datum datum 5 Zeer offensief 4 Offensief 3 Neutraal 2 Defensief 1 Zeer 4 Offensief 4 Offensief 3 Neutraal 2 Defensief 1 Zeer 3 Neutraal 3 Neutraal 3 Neutraal 2 Defensief 1 Zeer 2 Defensief 2 Defensief 2 Defensief 2 Defensief 1 Zeer 1 Zeer 1 Zeer 1 Zeer 1 Zeer 1 Zeer HET EFFECT VAN LIFE CYCLE BELEGGEN Het doel van Life Cycle Beleggen is om het beleggingsrisico geleidelijk te verminderen naarmate de einddatum nadert. Voordat de klant een keuze maakt, is het goed om de verschillen tussen beleggen met én zonder Life Cycle te bekijken. Als zonder Life Cycle wordt belegd, is de kans op een hoger rendement groter dan wanneer met Life Cycle wordt belegd. Maar ook geldt dat als zonder Life Cycle wordt belegd, de kans groter is dat het rendement lager is dan wanneer met Life Cycle wordt belegd. We laten u dat zien in een aantal grafieken. Deze zijn gemaakt op basis van voorbeeldberekeningen. Het zijn voorbeelden voor een offensieve belegger. Voor een offensieve belegger zijn de verschillen tussen beleggen met én zonder Life Cycle namelijk het grootst.

4 Uit de grafieken blijkt het effect van Life Cycle Beleggen n Bij Life Cycle Beleggen is het gemiddelde voorbeeldkapitaal merkbaar lager dan bij beleggen zonder Life Cycle. n Bij Life Cycle Beleggen is de kans dat de eindwaarde sterk verschilt van de gemiddelde uitkomst een stuk kleiner dan bij beleggen zonder Life Cycle. n Dit betekent dat Life Cycle Beleggen: n vaak een lager eindkapitaal oplevert, n een lager risico geeft op een teleurstellend eindkapitaal, n maar óók een veel lagere kans heeft op een hoger eindkapitaal dan gemiddeld. Op basis van voorbeeldberekeningen De grafieken laten de uitkomst zien van voorbeeldberekeningen. Bij elke berekening is een willekeurige koersontwikkeling toegepast. Uitgangspunten voor de voorbeeldberekening n Bij elke berekening is een willekeurige koersontwikkeling toegepast op de opgebouwde waarde. n Het basisrendement per beleggingsvorm is ontleend aan de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (NRgfo). n Bij elke berekening blijft de koersontwikkeling binnen een vastgestelde maximale spreiding. n Aanvangswaarde (= voortzettingswaarde oude verzekering). n per maand 150 tot einddatum. n Resterende looptijd Vermogensverzekering 25 jaar. n Standaard kosten die bij Vermogensverzekering in rekening worden gebracht. n Geen premies voor aanvullende overlijdensrisicodekking. n Offensief beleggen. WAARDEOPBOUW OFFENSIEF BELEGGEN ZONDER LIFE CYCLE op basis van voorbeeldberekeningen C 95% A 68% Uitkomsten als er met Life Cycle wordt belegd n De totaal ingelegde beleggingspremies, zie rode lijn. n De gemiddelde waarde is de gemiddelde uitkomst van alle berekeningen samen, zie blauwe lijn. n 68% van alle uitkomsten valt tussen de gemiddelde uitkomst plus 3,6% en minus 3,6%. n 95% van alle uitkomsten valt tussen de gemiddelde uitkomst plus 7,2% en minus 7,2%. n 99,5% van alle uitkomsten valt tussen de gemiddelde uitkomst plus 10,8% en minus 10,8% (waarden liggen tussen E en F). Als bovenstaande grafieken worden samengevoegd, ontstaat het volgende beeld: WAARDEOPBOUW OFFENSIEF BELEGGEN MET LIFE CYCLE op basis van voorbeeldberekeningen WAARDEOPBOUW OFFENSIEF BELEGGEN MET LIFE CYCLE (BLAUW) EN ZONDER LIFE CYCLE (GROEN) op basis van voorbeeldberekeningen B 68% D 95% Uitkomsten als er zonder Life Cycle wordt belegd n De totaal ingelegde beleggingspremies, zie rode lijn. n De gemiddelde waarde is de gemiddelde uitkomst van alle berekeningen samen, zie groene lijn. n 68% van alle uitkomsten valt tussen de gemiddelde uitkomst plus 25,5% en minus 25,5% (waarden liggen tussen A en B). n 95% van alle uitkomsten valt tussen de gemiddelde uitkomst plus 51% en minus 51% (waarden liggen tussen C en D). n 99,5% van alle uitkomsten valt tussen de gemiddelde uitkomst plus 76,5% en minus 76,5% (waarden liggen tussen E en F). Reaal kan niet voorspellen of klanten hogere of lagere rendementen ontvangen dan in de grafieken worden getoond. Het beleggingsresultaat is afhankelijk van de koersontwikkelingen. De eindwaarde van de beleggingen kan onder de ingelegde premies uitkomen. Reaal geeft geen garanties voor beleggingsresultaten.

5 Medische waarborgen Uw klant kan een ORV in een bestaande Reaal beleggingsverzekering zonder gezondheidswaarborgen oversluiten naar een ORV in de Vermogensverzekering. De klant moet aan de volgende voorwaarden voldoen: n De verzekerde wijzigt niet. n De dekking van de nieuwe ORV is gelijkblijvend of dalend. n Het overlijdenskapitaal van de nieuwe ORV is niet hoger dan het risicokapitaal in de oude beleggingsverzekering. n De looptijd van de nieuwe ORV is niet langer dan de resterende looptijd van de oude beleggingsverzekering. Provisie Er is geen provisie mogelijk op dit product. Offerte en aanvraag Offerte n Via Mijn Reaal Offerte. n Eén overzichtelijke offerte met alle informatie. n Duidelijk overzicht van de kosten in het product. n Duidelijke vermelding van de premie van de aanvullende verzekeringen. n Duidelijke vermelding van de premie die na aftrek van kosten wordt belegd. Aanvraag Aanvragen van de Reaal Vermogensverzekering kan via een ondertekende offerte. Code Rendement en Risico Reaal onderschrijft de Code Rendement en Risico. Deze code bestaat uit een aantal afspraken die verzekeraars met elkaar hebben gemaakt over de informatie aan consumenten en de manier waarop zij deze informatie geven. Tot slot Deze informatie is met zorg samengesteld. Echter, aan de inhoud van deze productkaart kunnen geen rechten worden ontleend. MEER WETEN? U kunt documenten over de Vermogensverzekering vinden op reaal.nl/partners/ondersteuning/bestellen-downloaden/leven. Uw klant kan alle informatie vinden op vermogensverzekering. Productrisico s Lagere uitkering op einddatum dan beoogd De opgebouwde beleggingswaarde van de verzekering kan hoger of lager zijn dan de betaalde premies. Lagere uitkering bij overlijden dan beoogd Omdat de beleggingswaarde door koersontwikkeling fluctueert, is er kans dat de uitkering bij overlijden op een bepaald moment lager is dan beoogd. Dit risico kan worden verkleind of weggenomen door het verzekeren van een annuïtair dalend verzekerd bedrag met hoog annuïteitenpercentage. Of door een gelijkblijvend verzekerd bedrag te verzekeren. Financiële Bijsluiter Voor de Reaal Vermogensverzekering is een Financiële Bijsluiter beschikbaar met meer informatie over deze verzekering, de kosten en de risico s. De Financiële Bijsluiter is beschikbaar op Loop geen onnodig risico. Lees de Financiële Bijsluiter voordat u het product adviseert. MEER WETEN? GA NAAR reaal.nl/partners

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U?

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? Uw beleggingsverzekering is verpand. Oftewel: uw beleggingsverzekering is gekoppeld aan uw hypotheeklening. Wij vinden het belangrijk dat

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven AEGON Variabele Lijfrente AEGON Variabele Lijfrente is een product van AEGON Ireland plc (AEGON) Een inkomensoplossing die ook op úw lijf geschreven is? Straks

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

Pensioengids Variabel Inkomen

Pensioengids Variabel Inkomen Pensioengids Variabel Inkomen Versie: 5 november 2010 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Inhoudsopgave 1 Uw pensioen bij Unisys... 3 1.1 Aan welke regeling neemt u deel?... 3 1.2 Wat moet u doen?...

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen augustus 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening informatie voor

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie AEGON Lijfrenterekening Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken

AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Die wil verandert met de jaren. Ontwikkelt zich. Net als het leven

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Fondsenmix Hypotheek Omdat u niet van standaard houdt

Fondsenmix Hypotheek Omdat u niet van standaard houdt Fondsenmix Hypotheek Omdat u niet van standaard houdt PB codenr. 225696 0808 Kleurgebr. fc+165 Datum 16-09-2008 Bureau sowieso Ordernr 03515 Versie 05 Fondsenmix Hypotheek Inhoud U heeft een Fondsenmix

Nadere informatie