start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering"

Transcriptie

1 start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

2 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen met een hoger en passief beleggen verantwoord beleggen zijn wij? 1: Efficient beleggen 2: Norm voor afwijkende 3: Wet Financieel Toezicht, De Reaal Vermogensverzekering is door Reaal in 2012 ontwikkeld en voldoet aan de eisen van deze tijd. Voor Reaal klanten kan deze verzekering geschikt zijn ter vervanging van de huidige Reaal beleggingsverzekering. Er zijn vijf en waar Reaal voor u in belegt. In deze brochure geven wij u informatie over de mogelijkheden van de Reaal Vermogensverzekering. Wilt u nog meer weten, dan kunt u extra informatie vinden in de bijlagen. Tip Sla dit document op, dan heeft u de informatie altijd snel en gemakkelijk bij de hand. Reaal ververst regelmatig de cijfers in dit document. Dit is versie De meest recente versie vindt u op reaal.nl/vermogensverzekering. Dit is de risicoindicator voor de Reaal Vermogensverzekering.

3 3 Met beleggen neemt u risico, Het nemen van risico en de uiteindelijke opbrengst uit de beleggingen zijn aan elkaar verbonden. Door meer risico te nemen kunt u een hoger bedrag opbouwen, maar daarmee neemt ook de kans toe dat het niet lukt om een gewenst bedrag op te bouwen. In het algemeen geldt: hoe hoger het rendement dat u wilt halen, hoe meer risico u neemt. Het blijft beleggen en u weet: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Een voorbeeld Met de keuze voor een zeer defensieve en een historisch rendement van bijvoorbeeld 3%, is de kans groter dat u aan het einde van de verzekering ook 3% rendement heeft gehaald. Kiest u voor een zeer offensieve met een historisch rendement van bijvoorbeeld 8%, dan is de kans groter dat u dit op de einddatum niet heeft gehaald. In beide situaties loopt u risico. Door te beleggen kunt u meer rendement maken. Er kan ook een negatief rendement ontstaan, dan krijgt u minder terug dan u over de jaren heeft betaald. Bepaal daarom altijd zorgvuldig en bij voorkeur in overleg met een adviseur welk risico u kunt en wilt nemen. Belangrijk daarbij is duidelijk te maken waar u het geld later voor nodig heeft. Wilt u uw hypotheek er mee aflossen? Of is het voor uw pensioen? Dan is beleggen nog steeds een goede mogelijkheid om geld op te bouwen, maar is het nemen van veel risico misschien geen goede keuze.

4 4 Zelf de Reaal Vermogensverzekering De Reaal Vermogensverzekering kent vijf en waar u uit kunt kiezen. Deze zijn door Reaal afgestemd op verschillende risico s. Van zeer offensief (hoog risico) tot zeer defensief (laag risico). Reaal belegt de door u betaalde premie volgens één van deze vijf en. Beleggingsmix Reaal Beleggen 5 - zeer offensieve. Reaal Beleggen 4 - offensieve. Reaal Beleggen 3 - neutrale. Reaal Beleggen 2 - defensieve. Reaal Beleggen 1 - zeer defensieve. Tussendoor meer of minder risico nemen Tijdens de looptijd van uw verzekering kunt u Reaal vragen om de tot dat moment opgebouwde waarde en de nog in de toekomst te betalen premie in één van de andere en te beleggen. U doet dit om uw beleggingsrisico te verlagen of te verhogen. Dit noemen wij switchen. Het veranderen van de kost bij Reaal niets.

5 5 Beleggingsmix afgestemd op risico Reaal zorgt er voor dat er per meer of minder risico wordt genomen door een vooraf bepaalde verdeling tussen beleggen in aandelen (hoger risico), obligaties (minder risicovol dan aandelen) en liquiditeiten (laag risico). Uw premie wordt volgens deze verdeling door Reaal belegd in bepaalde pools. Wij noemen het verdelen over aandelen, obligaties en liquiditeiten een. De basis ziet er als volgt uit. Beleggingsmix Reaal beleggen Aandelen Obligaties Liquiditeiten 5 Zeer offensief 100% 0% 0% 4 Offensief 75% 25% 0% 3 Neutraal 45% 55% 0% 2 Defensief 20% 65% 15% 1 Zeer defensief 8% 42% 50% Actiam is de vermogensbeheerder van de en. Zij hebben de vrijheid om, binnen bepaalde normen, van deze af te wijken om meer rendement te halen. Of er is afgeweken, staat in de speciale factsheets voor deze en. Factsheet Wat is een factsheet en waar vind ik die? Een factsheet is een feitelijke weergave in cijfers en/of grafieken van de resultaten van de beleggingen in een bepaalde periode. De factsheets voor de en van de Reaal Vermogensverzekering zijn te vinden op reaal.nl/koersen. Vul bij de zoekfunctie de naam van de mix in waar Reaal voor u in belegt. Elk kwartaal treft u daar een nieuwe factsheet aan.

6 6 Life Cycle: beginnen met een hoger risico, eindigen met een lager risico Bij de Reaal Vermogensverzekering kunt u kiezen voor Life Cycle beleggen. Life Cycle betekent dat uw Reaal Vermogensverzekering tijdens de looptijd automatisch over gaat naar een met minder risico. Dit gebeurt op vastgestelde momenten tijdens de looptijd van de verzekering. U hoeft hier zelf dus niets aan te doen en het kost niets extra. U kunt instappen op elk risiconiveau. In het overzicht ziet u welke overstapmomenten Reaal hanteert. Het gegeven voorbeeld is handig als uitleg bij het overzicht. Overzicht Life Cycle beleggen Voorbeeld U wilt de verzekering twintig jaar laten doorlopen en kiest voor Life Cycle beleggen. U stapt in Beleggen 3 (neutraal risico). Zeven jaar voor de einddatum is de eerste automatische overstap naar Beleggen 2 (defensief risico). Drie jaar voor de einddatum is de laatste automatische overstap naar Beleggen 1 (zeer defensief risico). Start met gekozen 15 jaar vóór 10 jaar vóór 7 jaar vóór 3 jaar vóór beleggingsprofiel de einddatum de einddatum de einddatum de einddatum 5 Zeer offensief 4 Offensief 3 Neutraal 2 Defensief 1 Zeer defensief 4 Offensief 4 Offensief 3 Neutraal 2 Defensief 1 Zeer defensief 3 Neutraal 3 Neutraal 3 Neutraal 2 Defensief 1 Zeer defensief 2 Defensief 2 Defensief 2 Defensief 2 Defensief 1 Zeer defensief 1 Zeer defensief Als u start met een zeer defensieve mix, dan kan het defensief risico niet verder worden verlaagd. Er is dan geen sprake van life cycle beleggen.

7 7 Actief en passief beleggen Elke kent een eigen verdeling over de categorieën: aandelen, obligaties en liquiditeiten. Hierbij vindt ook spreiding plaats over de Wereldwijde beleggingen en/of beleggingen binnen Europa. Reaal kiest voor actief of passief beheer. Bij passief beheer (ook wel indexbeleggen genoemd) volgt de vermogensbeheerder de voor de vastgestelde index bij het beleggen van uw premie. Bij actief beheer bepaalt de vermogensbeheerder zelf hoe er wordt belegd en wordt een index of andere benchmark slechts als basis gevolgd. Hieronder een overzicht van kenmerken van de beleggingscategorieën. Meer informatie vindt u in bijlage 1. Het beleggen in aandelen is wereldwijd gespreid en volgt de MSCI World Index. Omdat de index wordt gevolgd is hier sprake van passief beheer. De belegging in obligaties is gespreid over in Euro-munt genoteerde obligaties. Er wordt wel een index gevolgd (de iboxx Eur Overall Index), maar er is ook sprake van eigen keuzen door de vermogensbeheerder. Er wordt actief beheer toegepast. De belegging in liquiditeiten is gespreid over termijndeposito s en obligaties met een korte resterende looptijd. Er is sprake van actief beheer. Als basis voor het beleggen wordt Eonia gebruikt. Eonia is de afkorting van Euro OverNight Index Average. Dit is het tarief van leningen tussen banken met de looptijd van één dag. Dit wordt gebruikt als banken binnen de Europese Unie elkaar voor één dag geld uitlenen.

8 8 Maatschappelijk verantwoord beleggen Alle beslissingen over het te beleggen geld vinden plaats volgens het ESG-beleid van Reaal, waarin afspraken staan over wat maatschappelijk verantwoord beleggen is. ESG staat voor Environment, Social, Governance. Vertaald in het Nederlands gaat het hier om: betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor milieu, omgeving en maatschappij. Het ESG-beleid van Reaal stelt eisen aan investeringen op de volgende punten: Mensenrechten. Kinderarbeid en dwangarbeid. Corruptie. Milieuvervuiling. Controversiële wapenproductie en handel, bijvoorbeeld landmijnen. Ontoelaatbaar gedrag (niet vallend onder bovenstaande), bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie. Voor de controle en uitvoering van het ESG-beleid maakt Reaal gebruik van een team van ESG-analisten van Actiam. Dit team van specialisten toetst of landen en bedrijven zich houden aan het ESG-beleid. Is dat niet het geval, dan investeren we niet in deze landen of bedrijven. Zien de specialisten mogelijkheden om het maatschappelijk verantwoord ondernemen van een bedrijf te verbeteren, dan worden deze bedrijven actief benaderd om de mogelijkheden te bespreken.

9 9 Wie zijn wij? Wie is Reaal? Reaal is een handelsnaam van SRLEV N.V. SRLEV N.V. (in deze brochure aangeduid met Reaal) is de verzekeraar en juridisch eigenaar van de beleggingen. Reaal is een gekwalificeerde belegger en beheert de en. Voor het dagelijkse beheer van het vermogen maakt Reaal gebruik van Actiam. Reaal staat onder toezicht zoals opgenomen in de Wet Financieel Toezicht (WFT). Wie is Actiam? De administratie van de vijf en en de drie pools wordt uitgevoerd door Actiam. Actiam is een verantwoorde vermogensbeheerder. Zij beschikt over alle noodzakelijke vergunningen en is volledig gecertificeerd. (ISAE 3402 type II). Uw financieel adviseur Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft na het lezen van deze brochure. Uw financieel adviseur kan uw vragen beantwoorden en u adviseren. Indien nodig overlegt hij of zij met de contactpersoon bij Reaal.

10 10 Bijlage 1: Efficient beleggen (pool en ARIFE) De vijf en van de Reaal Vermogensverzekering maken voor de belegging gebruik van drie Reaal pools. Wij kiezen hiervoor omdat dit leidt tot voordelen (schaalvergroting en efficiëncy, lagere kosten). De drie pools zijn: Aandelen: Reaal Verantwoorde Wereld Index pool. Deze pool maakt weer gebruik van de indexfondsen van SNS, de zogenaamde ARIFE fondsen. Obligaties: Reaal Obligatiepool. Liquiditeiten: Reaal Depositopool 2. Wij hebben dit voor de duidelijkheid in een schema gezet. De genoemde percentages zijn gebaseerd op de basis. Beleggingsmix Reaal beleggen Aandelen Obligaties Liquiditeiten 5 Zeer offensief 100% 0% 0% 4 Offensief 75% 25% 0% 3 Neutraal 45% 55% 0% 2 Defensief 20% 65% 15% 1 Zeer defensief 8% 42% 50% Voor elke Reaal pool wordt een aparte administratie gevoerd om alle opbrengsten en kosten bij te houden. Zowel winst als verlies komt zo ten gunste of ten laste van de pool. Ook voor andere beleggingen van Reaal kan gebruik worden gemaakt van deze pools. Hierdoor kan het vermogen van de pools groter zijn dan de totale waarde van de vijf en. Zo behalen we schaalvoordeel. > Lees ARIFE fondsen ARIFE staat voor Actiam Responsible Index Funds Equity. De Reaal Verantwoorde Wereld Index pool belegt in drie ARIFE fondsen. Dit zijn de volgende fondsen: ARIFE Europe. ARIFE North America - B. ARIFE Pacific. De verdeling over deze drie fondsen wordt elke maand aangepast, zodat de verdeling weer overeenkomt met de index. verder op de volgende bladzijde.

11 11 Bijlage 1: Efficient beleggen Vervolg Rendement per pool zonder kosten Rendement 2013 Benchmark zonder kosten rendement Index/Benchmark naam Reaal Verantwoorde Wereld Index pool 20,44% 1 21,20% MSCI World Standard TR Daily NI Reaal Obligatiepool 1,53% 2,16% iboxx Eur Overall Reaal Depositopool 2 0,15% 0,55% Eonia Indicatief 1 rendement per met kosten 2 Rendement 2013 met kosten 2 Reaal Beleggen 5 19,60% Reaal Beleggen 4 14,94% Reaal Beleggen 3 9,54% Reaal Beleggen 2 5,29% Reaal Beleggen 1 2,37% Zie bijlage 3 voor meer informatie over de kosten. Voor actuele rendementen en factsheets van de fondsen gaat u naar U vult bij de zoekfunctie de in waarin Reaal voor u belegt. 1 Deze pools en en zijn nog te nieuw om een historisch rendement te geven. Wij geven u toch graag inzicht in de prestaties, dus hebben wij een indicatief rendement voor u uitgerekend over het jaar Met kosten wordt bedoeld de Lopende Kosten Factor (LKF). Voor het indicatief rendement met kosten is een LKF van 0,35% gebruikt.

12 12 Bijlage 2: Norm voor afwijkende Omschrijving van beleggingen van Reaal Beleggen 1 tot en met 5 De vijf en van de Reaal Vermogensverzekering beleggen volgens een eigen risicoprofiel. De vermogensbeheerder kan van deze basis afwijken om te proberen meer rendement te halen. Dit mag alleen binnen bepaalde normen. Hieronder vindt u deze terug. Reaal Beleggen 5 - Zeer offensief Minimum- Maximum Beleggen in Pool percentage Basis percentage Aandelen Reaal Verantwoorde Wereld Index pool 85% 100% 100% Obligaties Reaal Obligatiepool 0% 0% 10% Liquiditeiten Reaal Depositopool 2 0% 0% 5% Reaal Beleggen 4 - Offensief Minimum- Maximum Beleggen in Pool percentage Basis percentage Aandelen Reaal Verantwoorde Wereld Index pool 65% 75% 85% Obligaties Reaal Obligatiepool 15% 25% 35% Liquiditeiten Reaal Depositopool 2 0% 0% 5% > Lees verder op de volgende bladzijde.

13 13 Bijlage 2: Norm voor afwijkende Vervolg Reaal Beleggen 3 - Neutraal Minimum- Maximum Beleggen in Pool percentage Basis percentage Aandelen Reaal Verantwoorde Wereld Index pool 35% 45% 55% Obligaties Reaal Obligatiepool 45% 55% 65% Liquiditeiten Reaal Depositopool 2 0% 0% 5% Reaal Beleggen 2 - Defensief Minimum- Maximum Beleggen in Pool percentage Basis percentage Aandelen Reaal Verantwoorde Wereld index pool 10% 20% 30% Obligaties Reaal Obligatiepool 50% 65% 80% Liquiditeiten Reaal Depositopool 2 0% 15% 0% Reaal Beleggen 1 - Zeer defensief Minimum- Maximum Beleggen in Pool percentage Basis percentage Aandelen Reaal Verantwoorde Wereld Index pool 0% 8% 16% Obligaties Reaal Obligatiepool 27% 42% 57% Liquiditeiten Reaal Depositopool 2 35% 50% 65%

14 14 Bijlage 3: Wet Financieel Toezicht, Wet Financieel Toezicht Reaal als verzekeringsmaatschappij staat onder toezicht van diverse partijen, zoals is beschreven in de Wet Financieel Toezicht (WFT). De Reaal en (Beleggen 1 tot en met 5) en de drie onderliggende pools zijn geen fondsen in de zin van de WFT. Kosten Totale kostenvergoeding Precieze kosten voor dit product vindt u in de speciale productkaart van de Reaal Vermogensverzekering. In deze brochure gaat het erom u te informeren over wat er aan kosten zijn om de beleggingen te beheren. De totale vergoeding voor het beheren van de beleggingen is 0,35% per jaar. Dat dekt de kosten van het beheer van de vijf en, de drie pools en de ARIFE fondsen. Deze kosten worden dagelijks in de koers verwerkt. Ook de kosten voor de administratie en het toezicht houden worden vergoed uit deze 0,35%. De kosten voor het doen van transacties en interestkosten worden niet betaald uit uw jaarlijkse vergoeding van 0,35%. Transactiekosten Het aankopen en verkopen van beleggingen kost geld. U betaalt niet direct geld voor deze kosten, maar ze moeten natuurlijk wel worden betaald. Deze kosten worden verrekend met het vermogen van de of de pool. Reaal en Actiam verdienen geen geld aan het uitvoeren van transacties. Interestkosten Van interestkosten is sprake als de even rood staat bij een bank. Hierover moet rente worden betaald. Dit kan gebeuren als er een transactie is gedaan, maar deze nog niet is verrekend. Dat kan soms enkele dagen duren. Maar naast rood staan kan een ook in de plus staan en rente ontvangen. Is er in een bepaalde periode meer rente betaald dan ontvangen, dan blijven er kosten over, de interestkosten. Deze kosten worden verrekend met het vermogen van de of de pool, dus u betaalt er niet direct extra geld voor. De vermogensbeheerder van Reaal doet er alles aan om deze kosten niet te maken of tot een minimum te beperken. > Lees verder op de volgende bladzijde.

15 15 Bijlage 3: Wet Financieel Toezicht, Vervolg Koersen Beursdag Reaal streeft er naar om elke beursdag een koers te publiceren. Beursdagen zijn alle dagen, behalve weekenddagen (zaterdag en zondag). De volgende dagen zijn geen beursdag: Nieuwjaarsdag (1 januari), Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Dag van de Arbeid (1 mei), 1e en 2e Kerstdag (25 en 26 december). De koers wordt gepubliceerd op reaal.nl/koersen. Vaststellen van de koers van de Reaal en Voor elk van de vijf en binnen de Reaal Vermogensverzekering voert Reaal een aparte administratie. Alle opbrengsten, kosten en wijzigingen staan hier in. Ten minste één keer per beursdag stelt Reaal de totale waarde per participatie (in Euro) vast van het vermogen van elke afzonderlijke. Elke beursdag wordt de koers gepubliceerd op: reaal.nl/beleggen. Gaat u naar Koersen & Rendementen. Reaal kan een index niet altijd precies aanhouden Hoewel wij onze uiterste best doen om voor de Reaal Verantwoorde Wereld Index pool de index te volgen, kan dat niet altijd. Er kunnen bijvoorbeeld verschillen ontstaan door overnames of fusies van bedrijven. Of een verschil omdat in de index ook beleggingen zijn opgenomen die Reaal niet doet, omdat deze niet maatschappelijk verantwoord zijn. Het verschil kan in uw voordeel zijn, het rendement is dan hoger dan de index. Het verschil kan ook in uw nadeel zijn, het rendement is dan lager dan de index. Reaal blijft uiteraard zo dicht mogelijk bij de gekozen index in de buurt. Opschorten van het vaststellen van de koers Reaal mag in bijzondere omstandigheden de berekening van de koers per /per beursdag opschorten. U kunt dan denken aan situaties zoals het stilleggen van de handel op de beurs, bepaalde politieke, economische of militaire omstandigheden, of als er langere tijd geen adequate verbinding gemaakt kan worden tussen ICT-systemen. > Lees verder op de volgende bladzijde.

16 16 Bijlage 3: Wet Financieel Toezicht, Vervolg Rente en belastingen Het is mogelijk dat belasting wordt ingehouden op ontvangen rente en dividend. Dit wordt dividend- of bronbelasting genoemd. Reaal probeert deze belastingen voor u terug te krijgen door aangifte te doen in Nederland, of de belasting in het buitenland terug te vragen. Alle terug te ontvangen belastingen worden toegevoegd aan de waarde van de. Uitlenen van beleggingen Dit wordt in het engels securities lending genoemd. Het uitlenen van beleggingen is op dit moment niet toegestaan bij de Reaal Verantwoorde Wereld Index pool, Reaal Obligatiepool en Reaal Depositopool 2. Reaal kan in de toekomst beslissen om het uitlenen van beleggingen in deze pools toe te staan. Door het uitlenen van beleggingen kan het risico hoger worden. De extra inkomsten die door dit hogere risico ontstaan, vallen volledig in deze pools. Aankopen of verkopen Aankopen of verkopen van participaties gaan altijd via de Reaal. Het is niet mogelijk de participaties in een van de en aan een ander te verkopen.

Product. n Een Unit Linked beleggingsverzekering met een onzeker eindkapitaal.

Product. n Een Unit Linked beleggingsverzekering met een onzeker eindkapitaal. INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR REAAL VERMOGENSVERZEKERING ALLEEN VOOR BESTAANDE KLANTEN Wat is de REAAL Vermogensverzekering? De Reaal Vermogensverzekering is een beleggingsverzekering met een basis

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden hanteert 17 beleggingsprofielen verdeeld over de categorieën Defensief, Neutraal, Offensief en Liquide.

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Het Erasmus MultiLeven Index Plan. Voor een financieel gezonde toekomst.

Het Erasmus MultiLeven Index Plan. Voor een financieel gezonde toekomst. Het Erasmus MultiLeven Index Plan Voor een financieel gezonde toekomst. Het Erasmus MultiLeven Plan Een goede toekomst vraagt om financiële planning en zekerheden. Bijvoorbeeld om fijn te kunnen leven

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate 2 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES GEMAKKELIJK STARTEN MET BELEGGEN Powered by De beleggersinformatie in deze brochure dient uitdrukkelijk niet geïnterpreteerd te worden als individueel beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling.

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA Ring P Oktober 2013, versie 2.3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd 55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd Wat is ASR VermogenBelegd? Welk risico loopt u met dit product? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Allianz Pensioen Beleggen

Allianz Pensioen Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Allianz Pensioen Beleggen Uw beleggingsmogelijkheden via Lifecycles. Bouwen aan een goed pensioen

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Pensioen Beleggen Welkom bij Allianz. Via uw werkgever neemt u deel aan een pensioenregeling bij

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Beleggingsinformatie over

Beleggingsinformatie over Beleggingsinformatie over LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen Visie van vermogensopbouw met LifeCycle Beleggen Over het onderwerp pensioen bestaan veel misverstanden.

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Lco-wg Systeem Beleggen december 2017

Lco-wg Systeem Beleggen december 2017 Lco-wg-1-201701 Systeem Beleggen december 2017 Lco-wg-1-201701 Systeem Beleggen algemeen: Systeem Beleggen is een volautomatisch systeem van beleggen. Binnen Systeem Beleggen wordt automatisch de mate

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER Naam (man/vrouw).. Voornamen (Voluit).. Adres... Postcode Plaats Telefoon privé.... Telefoon zakelijk.... E- mail... BSnummer Mobiel.... Geboortedatum... Geboorteplaats

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN OPGESTELD DOOR HET VERBOND VAN VERZEKERAARS BELEGGINGSVERZEKERINGEN De algemene informatie over beleggingsverzekeringen is opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Beleggen E&Y

Wijzigingsformulier Beleggen E&Y AEGON PensioenEffect Wijzigingsformulier Beleggen E&Y Rekeningnummer : Naam Adres Postcode : Plaats Met dit formulier kunt u uw beleggingskeuzes veranderen. Hieronder ziet u op welke pagina het onderdeel

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Zelf Vermogensopbouw en servicefee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht voor

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 In juni 2013 introduceerde Achmea nieuwe mixfondsen voor beleggingsverzekeringen. Een deel van de houders van beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen. Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie

Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen. Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie 16-12-2016 1 Inhoud Algemeen 3 Beleggingskeuzes 3 Lifecycle beleggen 4 Werknemers Pensioen Mixfondsen 4 Onderliggende

Nadere informatie