start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering"

Transcriptie

1 start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

2 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen met een hoger en passief beleggen verantwoord beleggen zijn wij? 1: Efficient beleggen 2: Norm voor afwijkende 3: Wet Financieel Toezicht, De Reaal Vermogensverzekering is door Reaal in 2012 ontwikkeld en voldoet aan de eisen van deze tijd. Voor Reaal klanten kan deze verzekering geschikt zijn ter vervanging van de huidige Reaal beleggingsverzekering. Er zijn vijf en waar Reaal voor u in belegt. In deze brochure geven wij u informatie over de mogelijkheden van de Reaal Vermogensverzekering. Wilt u nog meer weten, dan kunt u extra informatie vinden in de bijlagen. Tip Sla dit document op, dan heeft u de informatie altijd snel en gemakkelijk bij de hand. Reaal ververst regelmatig de cijfers in dit document. Dit is versie De meest recente versie vindt u op reaal.nl/vermogensverzekering. Dit is de risicoindicator voor de Reaal Vermogensverzekering.

3 3 Met beleggen neemt u risico, Het nemen van risico en de uiteindelijke opbrengst uit de beleggingen zijn aan elkaar verbonden. Door meer risico te nemen kunt u een hoger bedrag opbouwen, maar daarmee neemt ook de kans toe dat het niet lukt om een gewenst bedrag op te bouwen. In het algemeen geldt: hoe hoger het rendement dat u wilt halen, hoe meer risico u neemt. Het blijft beleggen en u weet: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Een voorbeeld Met de keuze voor een zeer defensieve en een historisch rendement van bijvoorbeeld 3%, is de kans groter dat u aan het einde van de verzekering ook 3% rendement heeft gehaald. Kiest u voor een zeer offensieve met een historisch rendement van bijvoorbeeld 8%, dan is de kans groter dat u dit op de einddatum niet heeft gehaald. In beide situaties loopt u risico. Door te beleggen kunt u meer rendement maken. Er kan ook een negatief rendement ontstaan, dan krijgt u minder terug dan u over de jaren heeft betaald. Bepaal daarom altijd zorgvuldig en bij voorkeur in overleg met een adviseur welk risico u kunt en wilt nemen. Belangrijk daarbij is duidelijk te maken waar u het geld later voor nodig heeft. Wilt u uw hypotheek er mee aflossen? Of is het voor uw pensioen? Dan is beleggen nog steeds een goede mogelijkheid om geld op te bouwen, maar is het nemen van veel risico misschien geen goede keuze.

4 4 Zelf de Reaal Vermogensverzekering De Reaal Vermogensverzekering kent vijf en waar u uit kunt kiezen. Deze zijn door Reaal afgestemd op verschillende risico s. Van zeer offensief (hoog risico) tot zeer defensief (laag risico). Reaal belegt de door u betaalde premie volgens één van deze vijf en. Beleggingsmix Reaal Beleggen 5 - zeer offensieve. Reaal Beleggen 4 - offensieve. Reaal Beleggen 3 - neutrale. Reaal Beleggen 2 - defensieve. Reaal Beleggen 1 - zeer defensieve. Tussendoor meer of minder risico nemen Tijdens de looptijd van uw verzekering kunt u Reaal vragen om de tot dat moment opgebouwde waarde en de nog in de toekomst te betalen premie in één van de andere en te beleggen. U doet dit om uw beleggingsrisico te verlagen of te verhogen. Dit noemen wij switchen. Het veranderen van de kost bij Reaal niets.

5 5 Beleggingsmix afgestemd op risico Reaal zorgt er voor dat er per meer of minder risico wordt genomen door een vooraf bepaalde verdeling tussen beleggen in aandelen (hoger risico), obligaties (minder risicovol dan aandelen) en liquiditeiten (laag risico). Uw premie wordt volgens deze verdeling door Reaal belegd in bepaalde pools. Wij noemen het verdelen over aandelen, obligaties en liquiditeiten een. De basis ziet er als volgt uit. Beleggingsmix Reaal beleggen Aandelen Obligaties Liquiditeiten 5 Zeer offensief 100% 0% 0% 4 Offensief 75% 25% 0% 3 Neutraal 45% 55% 0% 2 Defensief 20% 65% 15% 1 Zeer defensief 8% 42% 50% Actiam is de vermogensbeheerder van de en. Zij hebben de vrijheid om, binnen bepaalde normen, van deze af te wijken om meer rendement te halen. Of er is afgeweken, staat in de speciale factsheets voor deze en. Factsheet Wat is een factsheet en waar vind ik die? Een factsheet is een feitelijke weergave in cijfers en/of grafieken van de resultaten van de beleggingen in een bepaalde periode. De factsheets voor de en van de Reaal Vermogensverzekering zijn te vinden op reaal.nl/koersen. Vul bij de zoekfunctie de naam van de mix in waar Reaal voor u in belegt. Elk kwartaal treft u daar een nieuwe factsheet aan.

6 6 Life Cycle: beginnen met een hoger risico, eindigen met een lager risico Bij de Reaal Vermogensverzekering kunt u kiezen voor Life Cycle beleggen. Life Cycle betekent dat uw Reaal Vermogensverzekering tijdens de looptijd automatisch over gaat naar een met minder risico. Dit gebeurt op vastgestelde momenten tijdens de looptijd van de verzekering. U hoeft hier zelf dus niets aan te doen en het kost niets extra. U kunt instappen op elk risiconiveau. In het overzicht ziet u welke overstapmomenten Reaal hanteert. Het gegeven voorbeeld is handig als uitleg bij het overzicht. Overzicht Life Cycle beleggen Voorbeeld U wilt de verzekering twintig jaar laten doorlopen en kiest voor Life Cycle beleggen. U stapt in Beleggen 3 (neutraal risico). Zeven jaar voor de einddatum is de eerste automatische overstap naar Beleggen 2 (defensief risico). Drie jaar voor de einddatum is de laatste automatische overstap naar Beleggen 1 (zeer defensief risico). Start met gekozen 15 jaar vóór 10 jaar vóór 7 jaar vóór 3 jaar vóór beleggingsprofiel de einddatum de einddatum de einddatum de einddatum 5 Zeer offensief 4 Offensief 3 Neutraal 2 Defensief 1 Zeer defensief 4 Offensief 4 Offensief 3 Neutraal 2 Defensief 1 Zeer defensief 3 Neutraal 3 Neutraal 3 Neutraal 2 Defensief 1 Zeer defensief 2 Defensief 2 Defensief 2 Defensief 2 Defensief 1 Zeer defensief 1 Zeer defensief Als u start met een zeer defensieve mix, dan kan het defensief risico niet verder worden verlaagd. Er is dan geen sprake van life cycle beleggen.

7 7 Actief en passief beleggen Elke kent een eigen verdeling over de categorieën: aandelen, obligaties en liquiditeiten. Hierbij vindt ook spreiding plaats over de Wereldwijde beleggingen en/of beleggingen binnen Europa. Reaal kiest voor actief of passief beheer. Bij passief beheer (ook wel indexbeleggen genoemd) volgt de vermogensbeheerder de voor de vastgestelde index bij het beleggen van uw premie. Bij actief beheer bepaalt de vermogensbeheerder zelf hoe er wordt belegd en wordt een index of andere benchmark slechts als basis gevolgd. Hieronder een overzicht van kenmerken van de beleggingscategorieën. Meer informatie vindt u in bijlage 1. Het beleggen in aandelen is wereldwijd gespreid en volgt de MSCI World Index. Omdat de index wordt gevolgd is hier sprake van passief beheer. De belegging in obligaties is gespreid over in Euro-munt genoteerde obligaties. Er wordt wel een index gevolgd (de iboxx Eur Overall Index), maar er is ook sprake van eigen keuzen door de vermogensbeheerder. Er wordt actief beheer toegepast. De belegging in liquiditeiten is gespreid over termijndeposito s en obligaties met een korte resterende looptijd. Er is sprake van actief beheer. Als basis voor het beleggen wordt Eonia gebruikt. Eonia is de afkorting van Euro OverNight Index Average. Dit is het tarief van leningen tussen banken met de looptijd van één dag. Dit wordt gebruikt als banken binnen de Europese Unie elkaar voor één dag geld uitlenen.

8 8 Maatschappelijk verantwoord beleggen Alle beslissingen over het te beleggen geld vinden plaats volgens het ESG-beleid van Reaal, waarin afspraken staan over wat maatschappelijk verantwoord beleggen is. ESG staat voor Environment, Social, Governance. Vertaald in het Nederlands gaat het hier om: betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor milieu, omgeving en maatschappij. Het ESG-beleid van Reaal stelt eisen aan investeringen op de volgende punten: Mensenrechten. Kinderarbeid en dwangarbeid. Corruptie. Milieuvervuiling. Controversiële wapenproductie en handel, bijvoorbeeld landmijnen. Ontoelaatbaar gedrag (niet vallend onder bovenstaande), bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie. Voor de controle en uitvoering van het ESG-beleid maakt Reaal gebruik van een team van ESG-analisten van Actiam. Dit team van specialisten toetst of landen en bedrijven zich houden aan het ESG-beleid. Is dat niet het geval, dan investeren we niet in deze landen of bedrijven. Zien de specialisten mogelijkheden om het maatschappelijk verantwoord ondernemen van een bedrijf te verbeteren, dan worden deze bedrijven actief benaderd om de mogelijkheden te bespreken.

9 9 Wie zijn wij? Wie is Reaal? Reaal is een handelsnaam van SRLEV N.V. SRLEV N.V. (in deze brochure aangeduid met Reaal) is de verzekeraar en juridisch eigenaar van de beleggingen. Reaal is een gekwalificeerde belegger en beheert de en. Voor het dagelijkse beheer van het vermogen maakt Reaal gebruik van Actiam. Reaal staat onder toezicht zoals opgenomen in de Wet Financieel Toezicht (WFT). Wie is Actiam? De administratie van de vijf en en de drie pools wordt uitgevoerd door Actiam. Actiam is een verantwoorde vermogensbeheerder. Zij beschikt over alle noodzakelijke vergunningen en is volledig gecertificeerd. (ISAE 3402 type II). Uw financieel adviseur Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft na het lezen van deze brochure. Uw financieel adviseur kan uw vragen beantwoorden en u adviseren. Indien nodig overlegt hij of zij met de contactpersoon bij Reaal.

10 10 Bijlage 1: Efficient beleggen (pool en ARIFE) De vijf en van de Reaal Vermogensverzekering maken voor de belegging gebruik van drie Reaal pools. Wij kiezen hiervoor omdat dit leidt tot voordelen (schaalvergroting en efficiëncy, lagere kosten). De drie pools zijn: Aandelen: Reaal Verantwoorde Wereld Index pool. Deze pool maakt weer gebruik van de indexfondsen van SNS, de zogenaamde ARIFE fondsen. Obligaties: Reaal Obligatiepool. Liquiditeiten: Reaal Depositopool 2. Wij hebben dit voor de duidelijkheid in een schema gezet. De genoemde percentages zijn gebaseerd op de basis. Beleggingsmix Reaal beleggen Aandelen Obligaties Liquiditeiten 5 Zeer offensief 100% 0% 0% 4 Offensief 75% 25% 0% 3 Neutraal 45% 55% 0% 2 Defensief 20% 65% 15% 1 Zeer defensief 8% 42% 50% Voor elke Reaal pool wordt een aparte administratie gevoerd om alle opbrengsten en kosten bij te houden. Zowel winst als verlies komt zo ten gunste of ten laste van de pool. Ook voor andere beleggingen van Reaal kan gebruik worden gemaakt van deze pools. Hierdoor kan het vermogen van de pools groter zijn dan de totale waarde van de vijf en. Zo behalen we schaalvoordeel. > Lees ARIFE fondsen ARIFE staat voor Actiam Responsible Index Funds Equity. De Reaal Verantwoorde Wereld Index pool belegt in drie ARIFE fondsen. Dit zijn de volgende fondsen: ARIFE Europe. ARIFE North America - B. ARIFE Pacific. De verdeling over deze drie fondsen wordt elke maand aangepast, zodat de verdeling weer overeenkomt met de index. verder op de volgende bladzijde.

11 11 Bijlage 1: Efficient beleggen Vervolg Rendement per pool zonder kosten Rendement 2013 Benchmark zonder kosten rendement Index/Benchmark naam Reaal Verantwoorde Wereld Index pool 20,44% 1 21,20% MSCI World Standard TR Daily NI Reaal Obligatiepool 1,53% 2,16% iboxx Eur Overall Reaal Depositopool 2 0,15% 0,55% Eonia Indicatief 1 rendement per met kosten 2 Rendement 2013 met kosten 2 Reaal Beleggen 5 19,60% Reaal Beleggen 4 14,94% Reaal Beleggen 3 9,54% Reaal Beleggen 2 5,29% Reaal Beleggen 1 2,37% Zie bijlage 3 voor meer informatie over de kosten. Voor actuele rendementen en factsheets van de fondsen gaat u naar U vult bij de zoekfunctie de in waarin Reaal voor u belegt. 1 Deze pools en en zijn nog te nieuw om een historisch rendement te geven. Wij geven u toch graag inzicht in de prestaties, dus hebben wij een indicatief rendement voor u uitgerekend over het jaar Met kosten wordt bedoeld de Lopende Kosten Factor (LKF). Voor het indicatief rendement met kosten is een LKF van 0,35% gebruikt.

12 12 Bijlage 2: Norm voor afwijkende Omschrijving van beleggingen van Reaal Beleggen 1 tot en met 5 De vijf en van de Reaal Vermogensverzekering beleggen volgens een eigen risicoprofiel. De vermogensbeheerder kan van deze basis afwijken om te proberen meer rendement te halen. Dit mag alleen binnen bepaalde normen. Hieronder vindt u deze terug. Reaal Beleggen 5 - Zeer offensief Minimum- Maximum Beleggen in Pool percentage Basis percentage Aandelen Reaal Verantwoorde Wereld Index pool 85% 100% 100% Obligaties Reaal Obligatiepool 0% 0% 10% Liquiditeiten Reaal Depositopool 2 0% 0% 5% Reaal Beleggen 4 - Offensief Minimum- Maximum Beleggen in Pool percentage Basis percentage Aandelen Reaal Verantwoorde Wereld Index pool 65% 75% 85% Obligaties Reaal Obligatiepool 15% 25% 35% Liquiditeiten Reaal Depositopool 2 0% 0% 5% > Lees verder op de volgende bladzijde.

13 13 Bijlage 2: Norm voor afwijkende Vervolg Reaal Beleggen 3 - Neutraal Minimum- Maximum Beleggen in Pool percentage Basis percentage Aandelen Reaal Verantwoorde Wereld Index pool 35% 45% 55% Obligaties Reaal Obligatiepool 45% 55% 65% Liquiditeiten Reaal Depositopool 2 0% 0% 5% Reaal Beleggen 2 - Defensief Minimum- Maximum Beleggen in Pool percentage Basis percentage Aandelen Reaal Verantwoorde Wereld index pool 10% 20% 30% Obligaties Reaal Obligatiepool 50% 65% 80% Liquiditeiten Reaal Depositopool 2 0% 15% 0% Reaal Beleggen 1 - Zeer defensief Minimum- Maximum Beleggen in Pool percentage Basis percentage Aandelen Reaal Verantwoorde Wereld Index pool 0% 8% 16% Obligaties Reaal Obligatiepool 27% 42% 57% Liquiditeiten Reaal Depositopool 2 35% 50% 65%

14 14 Bijlage 3: Wet Financieel Toezicht, Wet Financieel Toezicht Reaal als verzekeringsmaatschappij staat onder toezicht van diverse partijen, zoals is beschreven in de Wet Financieel Toezicht (WFT). De Reaal en (Beleggen 1 tot en met 5) en de drie onderliggende pools zijn geen fondsen in de zin van de WFT. Kosten Totale kostenvergoeding Precieze kosten voor dit product vindt u in de speciale productkaart van de Reaal Vermogensverzekering. In deze brochure gaat het erom u te informeren over wat er aan kosten zijn om de beleggingen te beheren. De totale vergoeding voor het beheren van de beleggingen is 0,35% per jaar. Dat dekt de kosten van het beheer van de vijf en, de drie pools en de ARIFE fondsen. Deze kosten worden dagelijks in de koers verwerkt. Ook de kosten voor de administratie en het toezicht houden worden vergoed uit deze 0,35%. De kosten voor het doen van transacties en interestkosten worden niet betaald uit uw jaarlijkse vergoeding van 0,35%. Transactiekosten Het aankopen en verkopen van beleggingen kost geld. U betaalt niet direct geld voor deze kosten, maar ze moeten natuurlijk wel worden betaald. Deze kosten worden verrekend met het vermogen van de of de pool. Reaal en Actiam verdienen geen geld aan het uitvoeren van transacties. Interestkosten Van interestkosten is sprake als de even rood staat bij een bank. Hierover moet rente worden betaald. Dit kan gebeuren als er een transactie is gedaan, maar deze nog niet is verrekend. Dat kan soms enkele dagen duren. Maar naast rood staan kan een ook in de plus staan en rente ontvangen. Is er in een bepaalde periode meer rente betaald dan ontvangen, dan blijven er kosten over, de interestkosten. Deze kosten worden verrekend met het vermogen van de of de pool, dus u betaalt er niet direct extra geld voor. De vermogensbeheerder van Reaal doet er alles aan om deze kosten niet te maken of tot een minimum te beperken. > Lees verder op de volgende bladzijde.

15 15 Bijlage 3: Wet Financieel Toezicht, Vervolg Koersen Beursdag Reaal streeft er naar om elke beursdag een koers te publiceren. Beursdagen zijn alle dagen, behalve weekenddagen (zaterdag en zondag). De volgende dagen zijn geen beursdag: Nieuwjaarsdag (1 januari), Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Dag van de Arbeid (1 mei), 1e en 2e Kerstdag (25 en 26 december). De koers wordt gepubliceerd op reaal.nl/koersen. Vaststellen van de koers van de Reaal en Voor elk van de vijf en binnen de Reaal Vermogensverzekering voert Reaal een aparte administratie. Alle opbrengsten, kosten en wijzigingen staan hier in. Ten minste één keer per beursdag stelt Reaal de totale waarde per participatie (in Euro) vast van het vermogen van elke afzonderlijke. Elke beursdag wordt de koers gepubliceerd op: reaal.nl/beleggen. Gaat u naar Koersen & Rendementen. Reaal kan een index niet altijd precies aanhouden Hoewel wij onze uiterste best doen om voor de Reaal Verantwoorde Wereld Index pool de index te volgen, kan dat niet altijd. Er kunnen bijvoorbeeld verschillen ontstaan door overnames of fusies van bedrijven. Of een verschil omdat in de index ook beleggingen zijn opgenomen die Reaal niet doet, omdat deze niet maatschappelijk verantwoord zijn. Het verschil kan in uw voordeel zijn, het rendement is dan hoger dan de index. Het verschil kan ook in uw nadeel zijn, het rendement is dan lager dan de index. Reaal blijft uiteraard zo dicht mogelijk bij de gekozen index in de buurt. Opschorten van het vaststellen van de koers Reaal mag in bijzondere omstandigheden de berekening van de koers per /per beursdag opschorten. U kunt dan denken aan situaties zoals het stilleggen van de handel op de beurs, bepaalde politieke, economische of militaire omstandigheden, of als er langere tijd geen adequate verbinding gemaakt kan worden tussen ICT-systemen. > Lees verder op de volgende bladzijde.

16 16 Bijlage 3: Wet Financieel Toezicht, Vervolg Rente en belastingen Het is mogelijk dat belasting wordt ingehouden op ontvangen rente en dividend. Dit wordt dividend- of bronbelasting genoemd. Reaal probeert deze belastingen voor u terug te krijgen door aangifte te doen in Nederland, of de belasting in het buitenland terug te vragen. Alle terug te ontvangen belastingen worden toegevoegd aan de waarde van de. Uitlenen van beleggingen Dit wordt in het engels securities lending genoemd. Het uitlenen van beleggingen is op dit moment niet toegestaan bij de Reaal Verantwoorde Wereld Index pool, Reaal Obligatiepool en Reaal Depositopool 2. Reaal kan in de toekomst beslissen om het uitlenen van beleggingen in deze pools toe te staan. Door het uitlenen van beleggingen kan het risico hoger worden. De extra inkomsten die door dit hogere risico ontstaan, vallen volledig in deze pools. Aankopen of verkopen Aankopen of verkopen van participaties gaan altijd via de Reaal. Het is niet mogelijk de participaties in een van de en aan een ander te verkopen.

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

verkorte handleiding vermogensbeheer van

verkorte handleiding vermogensbeheer van verkorte handleiding vermogensbeheer van Welkom bij Alex Vermogensbeheer 3 Met deze verkorte handleiding willen we u graag kort wegwijs maken in de werkwijze van Alex Vermogensbeheer en informeren over

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Producten. SynVest Beleggen

Producten. SynVest Beleggen Producten SynVest Beleggen Beleggen in aandelen, (index)fondsen en obligaties. Dat doet u met SynVest Beleggen op de manier die bij u past. Om uw vermogen te behouden of juist verder te laten groeien.

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie