Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan"

Transcriptie

1 Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door zelf uw beleggingsfondsen te kiezen. Dit noemen wij Zelf Beleggen. Wilt u Zelf Beleggen? Dan kunt u op dit fondskeuzeformulier aangeven in welke beleggingsfondsen wij voor u gaan beleggen. Lees onderstaande toelichting goed door voordat u het formulier invult. Uw keuzemogelijkheden Volledige beleggingsvrijheid - Defensieve Lifecycle - Neutrale Lifecycle - Offensieve Lifecycle - Beleggingsfondsen binnen Zelf Beleggen Beleggingsvrijheid en het Pensioen Continu PLan Binnen het Pensioen Continu Plan heeft u veel beleggingsvrijheid. In dit formulier leest u hier meer over. Beleggingsvrijheid en verzekering voor oudedagsvoorziening Als u geen keuze hebt gemaakt zorgen wij ervoor dat het beleggingsrisico aanvaardbaar blijft. Standaard beleggen wij voor u in de Neutrale Lifecycle. Het gaat namelijk om uw oudedagsvoorziening. Beleggingsrisico Om het beleggingsrisico aanvaardbaar te houden voor uw pensioen of uw oudedagsvoorziening, hebben wij de Delta Lloyd Lifecycles ontwikkeld. In de lifecycles beleggen we steeds voorzichtiger naarmate uw pensioendatum nadert. Wij beleggen dan ook steeds meer in de Delta Lloyd Pensioenstabilisator. Daardoor heeft de marktrente veel minder invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering of uitkering van uw oudedagsvoorziening. De beleggingsrisico s zijn wel voor u. Standaard beleggen wij in de Neutrale Lifecycle. Zelf Beleggen en uw oudedagsvoorziening Bij Zelf Beleggen maakt u zelf een keuze uit de beleggingsfondsen van Delta Lloyd. U kiest dan niet voor een lifecycle die past bij uw risicoprofiel. De verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid ligt bij u. Kiest u voor Zelf Beleggen? Dan hebt u beleggingskennis en ervaring met beleggingen nodig. Bij Zelf Beleggen loopt u meer risico dat uw gewenste kapitaal op de einddatum niet wordt gehaald. Zelf Beleggen en beleggingskeuze Voor het opgeven van uw beleggingskeuze bepaalt u eerst uw risicoprofiel met het formulier de Profielbepaler. Uw risicoprofiel geeft aan welke beleggingswijze het beste bij u past. Kiest u voor Zelf Beleggen, dan kunt u vervolgens met het fondskeuzeformulier zelf uw fondskeuze aangeven. In de bijlage vindt u beleggingstabellen die u helpen een keuze te maken uit het fondsaanbod. Op basis van uw risicoprofiel en uw leeftijd geven wij met deze beleggingstabellen richtlijnen. U bent echter zelf verantwoordelijk voor uw beleggingskeuze in Zelf Beleggen. Zelf Beleggen en fondskosten Binnen Zelf Beleggen kunt u kiezen voor fondsen met een hoger risicoprofiel en rendementsverwachting. Dit brengt voor u hogere fondskosten met zich mee dan beleggen in de lifecycles. Voor het wisselen tussen beleggingsfondsen (switchen) worden aankoopkosten in rekening gebracht. Zelf Beleggen en beleggingsspreiding Houd bij uw fondskeuze rekening met risicospreiding. In niet-gespreide fondsen wordt niet wereldwijd of continentwijd belegd. Fondsen die zich concentreren op bepaalde sectoren zijn ook niet gespreid. Hierdoor zijn koersontwikkelingen sterk afhankelijk van ontwikkelingen binnen een beperkt aantal bedrijven en sectoren. Nietgespreide fondsen kennen meer risico dan gespreide fondsen. Als u kiest voor niet-gespreide beleggingsfondsen, dan raden wij u aan om uw beleggingen te spreiden over verschillende fondsen. Zelf Beleggen en garantie P Beleggen betekent risico s nemen. De fondsen waar in u kunt beleggen kennen geen garanties. Wilt u toch garantie? Dan kunt u binnen Zelf Beleggen beleggen in het Profiel Mixfonds 1 met inleggarantie. Wij zorgen dat dit fonds nooit minder waard wordt dan de waarde van de premies die u hiervoor hebt ingelegd. Hiervoor is geen garantiepremie verschuldigd. Let op: bij een switch kunt u de opgebouwde garantie verliezen! PAG. Postbus / BA Amsterdam

2 Bijlage Beleggingstabellen Richtlijnen risicoprofiel neutraal Aantal jaar tot uw pensioendatum Aandelen Onroerend goed Obligaties Pensioenstabilisator Meer dan 15 52% 13% 35% 0% 15 50% 12% 33% 5% 14 47% 12% 31% 10% 13 44% 11% 30% 15% 12 42% 10% 28% 20% 11 30% 8% 37% 25% 10 28% 7% 35% 30% 9 26% 7% 32% 35% 8 24% 6% 30% 40% 7 22% 6% 27% 45% 6 20% 5% 25% 50% 5 16% 4% 20% 60% 4 12% 3% 15% 70% 3 8% 2% 10% 80% 2 4% 1% 5% 90% Richtlijnen risicoprofiel offensief Aantal jaar tot uw pensioendatum Aandelen Onroerend goed Obligaties Pensioenstabilisator Meer dan 11 64% 16% 20% 0% 11 52% 13% 35% 0% 10 47% 12% 31% 10% 9 42% 10% 28% 20% 8 36% 9% 25% 30% 7 31% 8% 21% 40% 6 20% 5% 25% 50% 5 16% 4% 20% 60% 4 12% 3% 15% 70% 3 8% 2% 10% 80% 2 4% 1% 5% 90% 4 12% 3% 15% 70% 3 8% 2% 10% 80% 2 4% 1% 5% 90% 2/6 Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

3 Richtlijnen risicoprofiel defensief Aantal jaar tot uw pensioendatum Aandelen Onroerend goed Obligaties Pensioenstabilisator Meer dan 20 40% 10% 50% 0% 20 38% 9% 48% 5% 19 36% 9% 45% 10% 18 34% 8% 43% 15% 17 32% 8% 40% 20% 16 30% 7% 38% 25% 15 28% 7% 35% 30% 14 26% 6% 33% 35% 13 24% 6% 30% 40% 12 22% 5% 28% 45% 11 20% 5% 25% 50% 10 18% 4% 23% 55% 9 16% 4% 20% 60% 8 14% 4% 17% 65% 7 12% 3% 15% 70% 6 10% 2% 13% 75% 5 8% 2% 10% 80% 4 6% 2% 7% 85% 3 4% 1% 5% 90% 2 2% 1% 2% 95% 3/6 Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

4 Fondsen binnen Zelf Beleggen U hebt de keuze uit onderstaande beleggingsfondsen. In dit overzicht kunt u zien in welke beleggingscategorie wordt belegd. In deze tabellen geven wij u richtlijnen hoe u de beleggingen bij Zelf Beleggen kunt samenstellen. Deze richtlijnen houden rekening met uw risicoprofiel. Bepaal met de Profielbepaler uw risicoprofiel. Lees vervolgens bij uw risicoprofiel achter uw leeftijd wat voor u de passende beleggingsmix is. Deze beleggingsmix kunt u bereiken met het combineren van de mogelijke beleggingsfondsen uit onderstaande tabel. In deze tabel Fondsen binnen Zelf Beleggen wordt per fonds aangegeven hoe dit fonds is samengesteld. U moet zelf in de gaten houden of uw beleggingssamenstelling gewijzigd moet worden. Bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd of verandering in de gezinssituatie. Voor meer informatie over de beleggingsfondsen verwijzen wij u naar Fondsen binnen Zelf Beleggen Fonds Aandelen Obligaties Liquiditeiten Onroerend goed Gespreid Delta Lloyd IndexMixfonds 1* 40% 50% 10% Delta Lloyd IndexMixfonds 2* 52% 35% 13% Delta Lloyd IndexMixfonds 3* 64% 20% 16% Delta Lloyd Profiel Mixfonds 1* 6% 19% 66% 9% Delta Lloyd Mix Fonds* 40% 60% Triodos Sustainable Mixed Fund* 40% 60% Delta Lloyd Investment Fund 100% Delta Lloyd Select Dividend D 100% Delta Lloyd Deelnemingen Fonds B 100% Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds 100% Delta Lloyd (L) Cyrte Global B 100% Delta Lloyd (L) Global Fund B 100% Delta Lloyd Dollar Fonds 100% Delta Lloyd (L) Money Market Fund 0%-100% 0%-100% Delta Lloyd Deposito Fonds 100% Delta Lloyd (L) Global Property Fund B 100% * Bij de Index Mixfondsen 1 t/m 3, Delta Lloyd ProfielMix 1, het Delta Lloyd Mixfonds, en het Triodos Sustainable Mixed Fund ligt de beleggingsmix niet vast, maar beleggen wij binnen bepaalde bandbreedtes. In de tabel vindt u de gemiddelde beleggingsmix waarnaar gestreefd wordt. 4/6 Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

5 Polisnummer Naam werknemer Naam werkgever Wijzigingsdatum 2 dagen na ontvangst bij Delta Lloyd Levensverzekering NV latere datum: Soort wijziging Kruis één van onderstaande keuzes aan: Ik wil mijn fondskeuze voor mijn toekomstige premies opgeven. (Vul kolom A in) Ik wil mijn bestaande participaties geheel of gedeeltelijk verkopen en beleggen in andere fondsen. (Vul kolom B en C in) Ik wil mijn fondskeuze voor mijn toekomstige premies doorgeven én ik wil mijn bestaande beleggingen (participaties) geheel of gedeeltelijk verkopen en beleggen in ander beleggingsfondsen. (Vul kolom A, B en C in) Fondskeuze U kunt maximaal in 10 fondsen beleggen. Geef onder A aan hoe u uw toekomstige inleg over de fondsen wilt verdelen (totaal onder A is 100%). Geef onder B aan hoeveel procent u van de opgebouwde waarde in het betreffende fonds wilt verkopen voor aankoop van andere fondsen. Geef onder C aan hoe u de totale door B vrijvallende waarde over de andere fondsen wilt verdelen (totaal onder C is 100%). Categorie A. Inleg B. Verkoop C. Aankoop Mixfondsen Delta Lloyd Index Mixfonds 1 % % % Delta Lloyd Index Mixfonds 2 % % % Delta Lloyd Index Mixfonds 3 % % % Delta Lloyd Profiel Mixfonds 1* % % % Triodos Sustainable Mixed Fund % % % * Met inleggarantie Aandelenfondsen Delta Lloyd Investment Fund % % % Delta Lloyd Deelnemingen Fonds B % % % Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds ** % % % Delta Lloyd L Cyrte Global B ** % % % Delta Lloyd L Global Fund B % % % Delta Lloyd Select Dividend Fonds D % % % Obligatiefondsen Delta Lloyd Dollar Fonds % % % Liquiditeitfondsen % % % Delta Lloyd L Money Market Fund % % % Delta Lloyd Deposito Fonds % % % Onroerendgoedfondsen Delta Lloyd L Global Property Fund B % % % Totaal % % ** Deze fondsen kennen een performance fee die is verwerkt in de fondskosten. Een performence fee is een extra beloning voor de fondsbeheerder die die de fondsbeheerder krijgt wanneer het fonds goed heeft gepresteerd. Bij fondsen met een performance fee kunnen de kosten meer fluctueren. 5/6 Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

6 Ondertekening Ik ben bekend met de risico s die het Zelf Beleggen voor de pensioenopbouw met zich meebrengen. Ik ben mij ervan bewust dat ik daarbij een groter risico loop dat het gewenste eindkapitaal op de einddatum niet wordt gehaald. Datum Plaats Handtekening Dit formulier samen met de Profielbepaler volledig ingevuld en ondertekend per mail zenden aan: Of per post: Delta Lloyd Levensverzekering NV t.a.v. Pensioen Continu Plan Antwoordnummer WB Amsterdam 6/6 Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Offertenummer Beleggingsrekeningnummer 1 Gegevens tussenpersoon (eventueel stempel) 2 Gegevens aanvrager(s) Naam Voorletter(s) Adres Postcode

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie