Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen"

Transcriptie

1 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe uw pensioengelden (ook wel: premies) worden belegd. Uw werkgever heeft dat bepaald. In uw regeling kan sprake zijn van beleggingsvrijheid. Als dat zo is, dan heeft u de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe uw pensioengeld wordt belegd. U kunt uw werkgever vragen of en in welke mate u beleggingsvrijheid heeft. Eventueel kunt u dit ook nalezen in het reglement dat hoort bij uw pensioenregeling of in uw startbrief. Hoe gebruikt u dit document U krijgt met dit document inzicht in de beleggingsmogelijkheden bij Generali. U kunt het gebruiken om de verschillende beleggingsmogelijkheden van Generali en andere aanbieders te vergelijken en het geeft u meer informatie over ons beleggingsbeleid. De informatie in dit document is algemeen. Informatie die specifiek gaat over uw pensioen, staat in het pensioenreglement dat u kunt opvragen bij uw werkgever of in uw startbrief. Wie loopt risico Welke beleggingsmogelijkheid u bij Generali kiest of heeft, de risico s blijven altijd voor uw rekening. Het risico van beleggen is dat uw ingelegde premies gedeeltelijk, of in extreme gevallen, zelfs helemaal verloren kunnen gaan. Risicowijzers In dit document vindt u risicowijzers. Dit zijn afbeeldingen waarin het risico staat dat hoort bij de verschillende beleggingsmogelijkheden. In de risicowijzer ziet u in een oogopslag of de beleggingsmogelijkheid een laag, gemiddeld of hoog risico heeft. De risicowijzer geeft alleen aan in welke mate er sprake is van koersschommelingen bij de gekozen beleggingsmogelijkheid. Beleggen heeft ook andere risico s. Daarom is het altijd van belang ook de overige informatie die hoort bij de beleggingsmogelijkheden goed door te nemen. Op onze website > over Generali > Klantgericht verzekeren > Zorgvuldig beleggingsbeleid, vindt u meer informatie over de risico s bij beleggen. 2. Zorgvuldig beleggingsbeleid 2.1 UW GELD IN GOEDE HANDEN U vertrouwt uw pensioenpremie aan ons toe. En u vertrouwt erop dat wij later onze verplichtingen aan u nakomen. Daarom is het belangrijk dat wij met het beleggen van ons vermogen zorgen voor continuïteit en stabiliteit. Om dit te bereiken voeren wij een conservatief en zorgvuldig beleggingsbeleid. 2.2 HET BELEGGINGSBELEID VAN GENERALI Waarom we beleggen, welke richtlijnen we hanteren en wat uw eigen rol kan zijn, vindt u in ons beleggingsbeleid op de pagina In dit document hebben we de belangrijkste elementen helder voor u opgeschreven: Onze ethische richtlijnen: Generali wil op een verantwoorde manier beleggen. Daarom heeft Generali Group 1

2 een lijst opgesteld met bedrijven waarin vanuit ethische overwegingen niet wordt belegd. De lijst met uitsluitingen is gebaseerd op de algemeen aanvaarde principes en uitgangspunten zoals genoemd in de Principles for Responsible Investments van de Verenigde Naties, de UN Global Compact. Ook beleggen wij niet in aandelen van bedrijven die voorkomen op de uitsluitingslijst gebaseerd op het Verbod op het beleggen in Cluster Munitie. We hanteren deze richtlijnen ook voor onze beleggingsfondsen die beleggen in een index (zoals bijvoorbeeld het Generali FinancieelFonds Europa). Neemt de index een aandeel of obligatie op van een bedrijf dat op onze ethische lijst staat? Dan beleggen wij daar niet in. We verdelen de beleggingen over de overige fondsen van de index. Uw beleggingsverzekering: u belegt zelf (een deel) van uw premie voor uw uitkering. In ons beleidsdocument leest u over de risico s van beleggen. Meer informatie over ons beleggingsbeleid en onze Universal Life-fondsen, vindt u op onze website Hier vindt u ook informatie over de maatregelen die wij nemen om de risico s te beperken, zoals spreiding van beleggingen binnen de fondsen en een toelichting per fonds. 2.3 WAARIN WORDT NIET BELEGD Generali heeft een lijst opgesteld met bedrijven waarin niet wordt belegd vanuit ethische overwegingen. De ethische overwegingen zijn: rechten van de mens rechten van het individu met name in conflictsituaties ernstige milieuverontreiniging corruptie andere fundamenteel ethische normen 2.4 WELKE RISICO S HOREN BIJ BELEGGEN Bij beleggen loopt u onder andere de volgende risico s: kredietrisico: het risico dat andere partijen de afspraken die ze met ons hebben niet kunnen nakomen. Renterisico: de rente die wij ontvangen over ons vermogen stijgt of daalt, dit heeft een gunstige of minder gunstige invloed op de groei van ons vermogen Valutarisico: als er wordt belegd in landen met een andere munteenheid dan de euro, dan kunt u valutarisico lopen. Omdat de andere munteenheid (valuta) steeds van waarde wisselt (fluctueert). Daardoor is vooraf niet bekend voor welk bedrag wij de aandelen of obligaties gekocht kunnen worden. Liquiditeitsrisico: het risico dat een beleggingsfonds niet genoeg geld heeft om de verplichtingen (betalingen) te doen. Waarderingsrisico: het risico dat de waardering van de beleggingen in een beleggingsportefeuille niet juist, niet volledig, niet tijdig of niet onafhankelijk is. Afname economische groei: voor aandelen geldt dat de waarde steeds wijzigt. Aandelen zijn daarom afhankelijk van de financiële prestaties van de onderneming. 2

3 3. Algemene informatie over een pensioen op basis van beleggen 3.1 WAARVAN IS DE HOOGTE VAN UW PENSIOEN AFHANKELIJK Als u een pensioen heeft op basis van beleggen, dan bouwt u met uw beleggingen een kapitaal op. Met dat kapitaal koopt u op uw pensioendatum een pensioen aan. De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van: 1. Hoeveel pensioenpremie is betaald. 2. Hoeveel kapitaal u op uw pensioendatum heeft opgebouwd met het beleggen van uw pensioenpremies. Let op, u loopt het risico dat de hoogte van uw pensioen tegenvalt omdat bijvoorbeeld de beleggingen van uw pensioenpremie minder waard zijn dan verwacht. Ondanks onze zorg voor uw beleggingen, is het resultaat van de beleggingen namelijk afhankelijk van ontwikkelingen op de beurs. En deze ontwikkelingen zijn op hun beurt weer afhankelijk van wereldwijde invloeden die niet altijd te voorspellen zijn. Zo zal bijvoorbeeld een stijging van de marktrente kunnen leiden tot daling van de koersen van obligaties. 3. De rentestand Ook de rentestand is van invloed op de hoogte van uw aan te kopen pensioen. Een daling van de rentestand nét voor uw pensioendatum betekent over het algemeen dat u met uw opgebouwde kapitaal minder pensioen kunt aankopen. 4. Hoeveel pensioen u met uw opgebouwde kapitaal kunt kopen. Met het opgebouwde kapitaal, koopt u op de pensioendatum uw levenslange pensioen aan. Let op, u loopt het risico dat uw pensioen onvoldoende is als mensen gemiddeld langer leven dan tegenwoordig wordt verwacht. Mensen worden steeds ouder in Nederland. Wij kunnen niet voorspellen wat de levensverwachting in Nederland is op het moment dat u met pensioen gaat. Hoe hoger de levensverwachting, hoe minder jaarlijks pensioen u met het opgebouwde kapitaal kunt aankopen. 3.2 ZELF BELEGGEN OF GENERALI LATEN BELEGGEN Bij pensioenregelingen met beleggingsvrijheid geldt dat Generali verantwoordelijk is voor een zorgvuldige belegging van uw pensioengelden. Tenzij u aangeeft dat u die verantwoordelijkheid van Generali wilt overnemen. Waar kiest u voor? Laat u de verantwoordelijkheid voor uw beleggingen over aan Generali óf wilt u zelf bepalen hoe u belegt? Als u zelf wilt bepalen hoe u belegt, kiest u ervoor om zélf verantwoordelijk te zijn voor een zorgvuldige belegging van uw pensioenkapitaal en pensioenpremies. Dat betekent dat u alert moet zijn op koerswijzigingen die de hoogte van uw pensioen kunnen beïnvloeden. Heeft u weinig ervaring met beleggen of heeft u twijfels bij deze verantwoordelijkheid? Dan is onze beleggingsoplossing Standaard Life Cycle Pensioen die wij standaard gebruiken voor onze pensioenregelingen, wellicht een alternatief voor u. Generali regelt in dat geval uw beleggingen. Let op, Generali is niet verantwoordelijk voor tegenvallende beleggingsresultaten. Deze blijven voor uw risico. Een uitgebreide beschrijving van de afzonderlijke Generali-Universal Life-fondsen vindt u op 3.3 HOE WIJ UW BELEGGINGSPROFIEL BEPALEN Aan de hand van de profielbepaler stelt Generali een beleggingsprofiel vast dat het beste bij uw persoonlijke situatie past. Voor elk beleggingsprofiel (zeer defensief, defensief, offensief of zeer offensief) heeft Generali een 3

4 fondsprofiel (beleggingsmix) samengesteld, waarbij de pensioengelden worden belegd volgens een bijbehorend RendementsKompas Pensioen. Een RendementsKompas Pensioen zorgt ervoor dat, naarmate de pensioendatum nadert, er steeds meer wordt belegd in obligaties en steeds minder in aandelen. U kunt eventueel ook afwijken van de uitkomst van de Generali Profielbepaler Pensioen en kiezen voor een RendementsKompas Pensioen met een ander beleggingsprofiel. 4. Beleggingsmogelijkheden Generali In uw pensioenregeling staat of en in welke mate u beleggingsvrijheid heeft. Afhankelijk van de mate waarin u beleggingsvrijheid heeft, zijn er verschillende beleggingsmogelijkheden. In het schema hieronder ziet u welke dat zijn. Wat is uw beleggingsvrijheid? (door werkgever bepaald) Wat zijn uw Generali beleggingsmogelijkheden? Wie regelt uw beleggingen? Geen, beperkte of volledige beleggingsvrijheid Standaard Life Cycle Pensioen Generali Beperkte of volledige beleggingsvrijheid Volledige beleggingsvrijheid RendementsKompas Pensioen Zeer Defensief RendementsKompas Pensioen Defensief RendementsKompas Pensioen Offensief RendementsKompas Pensioen Zeer Offensief Eigen fondsverdeling (beleggen in zelf te bepalen losse Generali Universal Life-fondsen) Uzelf Uzelf In de volgende hoofdstukken vindt u een uitleg van de afzonderlijke beleggingsmogelijkheden. Bij iedere beleggingsmogelijkheid staan de risico s die u loopt. Wij hebben daarbij aangegeven of het een hoog, gemiddeld of laag risico is. 4.1 KOSTEN DIE IN REKENING WORDEN GEBRACHT Voor het beheer van de fondsen worden kosten gemaakt. De totale fondskosten, de zogenaamde Total Expense Ratio (TER), worden jaarlijks verrekend met het rendement van het fonds. Dit betreft onder andere de kosten voor administratie van de beleggingen, bewaargeving van effecten, accountantscontrole. Deze kosten zijn afhankelijk van de gekozen fondsen, en bedragen tussen de 0,10% en 0,90% per jaar. Deze kosten kunnen wijzigen. 4

5 5. Standaard Life Cycle Pensioen De Standaard Life Cycle Pensioen is een beleggingsoplossing die Generali standaard gebruikt voor haar pensioenregelingen (met én zonder beleggingsvrijheid). Dat betekent dat wij het opgebouwde pensioenkapitaal en pensioenpremies standaard beleggen volgens deze Standaard Life Cycle Pensioen. Generali maakt hierbij een zorgvuldige afweging tussen risico en rendement. De Standaard Life Cycle Pensioen zorgt ervoor dat het beleggingsrisico -in relatie tot het doel van de verzekering (pensioen)- automatisch in kleine stappen afneemt naarmate de pensioendatum nadert. Deze beleggingsoplossing belegt in dat geval steeds minder in aandelen en steeds meer in obligaties, in de laatste jaren zelfs meer dan 90. De beleggingsrisico s en -resultaten blijven overigens altijd voor uw rekening. Uw leeftijd Bij leeftijd 25, 30, 35 en 40 jaar Bij leeftijd 45 Bij 50 jaar Bij 55 jaar Bij 60 jaar Bij 65 jaar Bij 67 jaar Fondsverdeling 70,% AandelenFonds Europa, 30% Long Duration InvestmentsFonds (LDI-Fonds) 60% AandelenFonds Europa, 40% LDI-Fonds 45% AandelenFonds Europa, 55% LDI-Fonds 25% AandelenFonds Europa, 75% LDI-Fonds 16% AandelenFonds Europa, 84% LDI-Fonds 12 % AandelenFonds Europa, 78% LDI-Fonds 10% AandelenFonds Europa, 90% LDI-fonds De risicowijzers die horen bij het Standaard Life Cycle Pensioen Let op: de risicowijzers geven een goede indicatie van het risico per periode, het gemiddelde risico voor u is afhankelijk van de duur van de verzekering. 6. Beleggen met de Generali RendementsKompassen Pensioen Heeft u een pensioenregeling met (beperkte) beleggingsvrijheid? Dan kunt u ervoor kiezen om zelf verantwoordelijk te zijn voor het beleggen van uw opgebouwde pensioenkapitaal en pensioenpremies. Dit betekent dat u ervoor kiest om af te wijken van de standaard beleggingsoplossing van Generali (de Standaard Life Cycle Pensioen). In dat geval moet u een vragenlijst (de Generali Profielbepaler Pensioen) invullen. Hiermee kunt u nagaan welk beleggingsprofiel het beste bij uw persoonlijke situatie past. De Profielbepaler Pensioen vindt u op 5

6 Kiest u ervoor om te beleggen met een van de Generali RendementsKompassen Pensioen, dan bent u zélf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Generali zal u jaarlijks informeren over de gekozen beleggingsmix en deze vergelijken met het beleggingsprofiel dat aan de hand van de Generali Profielbepaler Pensioen is vastgesteld. De beleggingsrisico s en, resultaten blijven overigens altijd voor uw rekening. 7. Rendementskompassen Pensioen Generali heeft vier Rendementskompassen Pensioen, elk passend bij een ander beleggingsprofiel. Hieronder leest u meer over deze beleggingsoplossingen van Generali. 7.1 RENDEMENTSKOMPAS PENSIOEN ZEER DEFENSIEF Dit RendementsKompas belegt gedurende de volledige looptijd van de pensioenverzekering volledig in het Generali Long Duration InvestmentFonds (LDI-Fonds). Dit fonds belegd in een breed samengestelde portefeuille van euroobligaties, uitgegeven door over- heden en bedrijven uit de eurozone (landen van de Europese Unie die de euro als munt hebben). Het gaat hier voornamelijk om obligaties met een lange looptijd. Beleggingen in obligaties zijn meestal minder risicovol dan aandelen. Het levert echter meestal ook een lager rendement op. Risico s bij het RendementsKompas Pensioen Zeer Defensief Kredietrisico: laag risico Renterisico: hoog risico Valutarisico: geen risico Liquiditeitsrisico: laag risico Waarderingsrisico: geen risico Afname economische groei: geen risico 6

7 7.2 RENDEMENTSKOMPAS PENSIOEN DEFENSIEF Dit RendementsKompas belegt afhankelijk van de resterende looptijd tot aan de beoogde einddatum van de pensioenverzekering tot circa 25% in aandelen van grotere, solide, beursgenoteerde bedrijven uit de eurozone en het resterende geld in obligaties die voornamelijk een lange looptijd hebben (LDI-Fonds). Naarmate de beoogde einddatum van de verzekering nadert, zorgt het RendementsKompas ervoor dat het percentage van het opgebouwde kapitaal dat wordt belegd in aandelen wordt geleidelijk verlaagd. Het percentage dat wordt belegd in obligaties wordt verhoogd. Resterende tijd tot pensioendatum Fondsverdeling > 13 jaar 15% AandelenFonds, 10% AandelenFonds Europa, De risicowijzers die horen bij het RendementsKompas Pensioen Defensief 13-8 jaar 5% AandelenFonds, 5% AandelenFonds Europa, Laatste 8 jaar 100% LDI-Fonds Risico s bij het RendementsKompas Pensioen Defensief Kredietrisico: laag risico Renterisico: hoog risico Valutarisico: geen risico Liquiditeitsrisico: laag risico Waarderingsrisico: laag risico Afname economische groei: laag risico Let op: De risicometers geven een goede indicatie van het risico per periode, het gemiddelde risico voor u is afhankelijk van de gekozen duur van de verzekering. 7

8 7.3 RENDEMENTSKOMPAS PENSIOEN OFFENSIEF Dit RendementsKompas belegt afhankelijk van de resterende looptijd tot aan de beoogde einddatum van de pensioenverzekering tot circa 70% in aandelen van grotere, solide, beursgenoteerde bedrijven uit de eurozone en het resterende geld in obligaties die voornamelijk een lange looptijd hebben (LDI-Fonds). Naarmate de beoogde einddatum van de verzekering nadert, zorgt dit RendementsKompas ervoor dat het percentage van het opgebouwde kapitaal dat wordt belegd in aandelen worden geleidelijk verlaagd. Het percentage dat wordt belegd in obligaties wordt verhoogd. Resterende tijd tot pensioendatum > 23 jaar jaar jaar 13-8 jaar Fondsverdeling 40% AandelenFonds, 30% AandelenFonds Europa, 30% Long Duration InvestmentsFonds (LDI-Fonds) 30% AandelenFonds, 20% AandelenFonds Europa, 50% LDI-Fonds 25% AandelenFonds, 15% AandelenFonds Europa, 60% LDI-Fonds 15% AandelenFonds, 5% AandelenFonds Europa, 80% LDI-Fonds De risicowijzers die horen bij het RendementsKompas Pensioen Offensief Laatste 8 jaar 100% LDI-fonds Risico s bij het RendementsKompas Pensioen Offensief (zie pagina 3 voor een beschrijving) Kredietrisico: laag risico Renterisico: gemiddeld risico Valutarisico: geen risico Liquiditeitsrisico: gemiddeld risico Waarderingsrisico: laag risico Afname economische groei: gemiddeld risico 8

9 7.4 RENDEMENTSKOMPAS PENSIOEN ZEER OFFENSIEF Dit RendementsKompas belegt afhankelijk van de resterende looptijd tot aan de beoogde einddatum van de pensioenverzekering tot circa 80% in aandelen van grotere, solide, beursgenoteerde bedrijven uit de eurozone en het resterende geld in obligaties die voornamelijk een lange looptijd hebben (LDI-Fonds). Naarmate de beoogde einddatum van de verzekering nadert, zorgt het RendementsKompas ervoor dat het percentage van het opgebouwde kapitaal dat wordt belegd in aandelen wordt geleidelijk verlaagd. Het percentage dat wordt belegd in obligaties wordt verhoogd. Resterende tijd tot pensioendatum Fondsverdeling De risicowijzers die horen bij het RendementsKompas Pensioen Zeer Offensief > 18 jaar: 40% AandelenFonds, 40% AandelenFonds Europa, jaar 30% AandelenFonds, 30% AandelenFonds Europa, 13-8 jaar 20% AandelenFonds, 10% AandelenFonds Europa, Laatste 8 jaar 100% LDI-Fonds Risico s bij het RendementsKompas Pensioen Zeer Offensief Kredietrisico: laag risico Renterisico: gemiddeld risico Valutarisico: geen risico Liquiditeitsrisico: gemiddeld risico Waarderingsrisico: laag risico Afname economische groei: gemiddeld risico 9

10 8. Overige beleggingsmogelijkheden Heeft u een pensioenregeling met volledige beleggingsvrijheid? Dan kunt u er ook voor kiezen om uw pensioengelden zelf te verdelen over de losse Generali Universal Life-fondsen. U bent hierbij zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Dit betekent dat u ervoor kiest om af te wijken van de standaard beleggingsoplossing van Generali (de Standaard Life Cycle Pensioen) en dat u geen gebruik maakt van één van de Generali RendementsKompassen Pensioen. 8.1 GENERALI UNIVERSAL LIFE-FONDSEN U heeft de keuze uit de volgende Generali Universal Life-fondsen (onder voorbehoud van wijzigingen): Generali AandelenFonds Generali ObligatieFonds Generali GarantieFonds II Generali CombinatieFonds Generali DepositoFonds Generali AandelenFonds Nederland Generali AandelenFonds Europa Generali ICT-Fonds Europa Generali FarmacieFonds Europa Generali FinancieelFonds Europa Generali Long Duration InvestmentFonds 8.2 BELEGGEN IN LOSSE GENERALI UNIVERSAL LIFE-FONDSEN Wilt u beleggen in losse Generali Universal Life-fondsen? Ook dan moet u de Generali Profielbepaler Pensioen volledig invullen en aan ons terugsturen. Generali informeert u dan jaarlijks over de gekozen fondsverdeling en vergelijkt deze met het beleggingsprofiel dat aan de hand van de Generali Profielbepaler Pensioen is vastgesteld. De beleggingsrisico s en -resultaten blijven overigens altijd voor uw rekening. Let op: zelf beleggen kan extra risico s met zich meebrengen. Generali adviseert daarom altijd gebruik te maken van een Generali RendementsKompas Pensioen. 8.3 MEER WETEN OVER DE GENERALI UNIVERSAL LIFE-FONDSEN? Meer informatie over de Generali Universal Life-fondsen en de actuele koersoverzichten vindt u op onder Fondsen. 10

11 9. Meer informatie 9.1 MEER WETEN OVER UW BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN? Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over uw beleggingsmogelijkheden binnen uw Generali pensioenregeling? Neem dan contact op met uw werkgever of uw adviseur. Beleggen in losse Generali Universal Life-fondsen Heeft u een pensioenregeling met volledige beleggingsvrijheid? Dan kunt u er ook voor kiezen om uw pensioengelden zelf te verdelen over de losse Generali Universal Life-fondsen. U bent hierbij zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Dit betekent dat u ervoor kiest om af te wijken van de standaard beleggingsoplossing van Generali (de Standaard Life Cycle Pensioen) en dat u geen gebruik maakt van één van een Generali RendementsKompas Pensioen. U heeft de keuze uit de volgende Generali Universal Life-fondsen: Generali AandelenFonds, Generali ObligatieFonds, Generali GarantieFonds II, Generali CombinatieFonds, Generali DepositoFonds, Generali AandelenFonds Nederland, Generali AandelenFonds Europa, Generali ICT-Fonds Europa, Generali FarmacieFonds Europa, Generali FinancieelFonds Europa, Generali Long Duration InvestmentFonds. Wilt u beleggen in losse Generali Universal Life-fondsen? Ook dan moet u de Generali Profielbepaler Pensioen volledig invullen en aan ons terugsturen. Generali zal u jaarlijks informeren over de gekozen fondsverdeling en deze vergelijken met het beleggingsprofiel dat aan de hand van de Generali Profielbepaler Pensioen is vastgesteld. De beleggingsrisico s en -resultaten blijven overigens altijd voor uw rekening. Let op: zelf beleggen kan extra risico s met zich meebrengen. Generali adviseert daarom altijd gebruik te maken van een Generali RendementsKompas Pensioen. Meer weten over de Generali Universal Life-fondsen? Meer informatie over de Generali Universal Life-fondsen en de actuele koersoverzichten vindt u op 11