Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer"

Transcriptie

1 Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op basis van beleggen 4 3. Beleggingsmogelijkheden Generali 5 4. Standaard Life Cycle Pensioen 6 5. Beleggen met de Generali RendementsKompassen Pensioen 7 6. Rendementskompassen Pensioen 7 7. Overige beleggingsmogelijkheden Meer informatie 12

2 Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe uw pensioengelden (ook wel: premies) worden belegd. Uw werkgever heeft dat bepaald. In uw regeling kan sprake zijn van beleggingsvrijheid. Als dat zo is, dan heeft u de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe uw pensioengeld wordt belegd. U kunt uw werkgever vragen of en in welke mate u beleggingsvrijheid heeft. Eventueel kunt u dit ook nalezen in het reglement dat hoort bij uw pensioenregeling of in uw startbrief. Hoe gebruikt u dit document U krijgt met dit document inzicht in de beleggingsmogelijkheden bij Generali. U kunt het gebruiken om de verschillende beleggingsmogelijkheden van Generali en andere aanbieders te vergelijken en het geeft u meer informatie over ons beleggingsbeleid. De informatie in dit document is algemeen. Informatie die specifiek gaat over uw pensioen, staat in het pensioenreglement dat u kunt opvragen bij uw werkgever of in uw startbrief. Wie loopt risico? Welke beleggingsmogelijkheid u bij Generali kiest of heeft, de risico s blijven altijd voor uw rekening. Het risico van beleggen is dat uw ingelegde premies gedeeltelijk, of in extreme gevallen, zelfs helemaal verloren kunnen gaan. Risicowijzers In dit document vindt u risicowijzers. Dit zijn afbeeldingen waarin het risico staat dat hoort bij de verschillende beleggingsmogelijkheden. In de risicowijzer ziet u in een oogopslag of de beleggingsmogelijkheid een laag, gemiddeld of hoog risico heeft. De risicowijzer geeft alleen aan in welke mate er sprake is van koersschommelingen bij de gekozen beleggingsmogelijkheid. Beleggen heeft ook andere risico s. Daarom is het altijd van belang ook de overige informatie die hoort bij de beleggingsmogelijkheden goed door te nemen. Op onze website vindt u meer informatie over de risico s bij beleggen. 2 van 12

3 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 1.1 Uw geld in goede handen U vertrouwt uw pensioenpremie aan ons toe. En u vertrouwt erop dat wij later onze verplichtingen aan u nakomen. Daarom is het belangrijk dat wij met het beleggen van ons vermogen zorgen voor continuïteit en stabiliteit. Om dit te bereiken voeren wij een conservatief en zorgvuldig beleggingsbeleid. 1.2 Het beleggingsbeleid van Generali Waarom we beleggen, welke richtlijnen we hanteren en wat uw eigen rol kan zijn, vindt u in ons beleggingsbeleid op In dit document hebben we de belangrijkste elementen helder voor u opgeschreven. Hier vindt u ook informatie over de maatregelen die wij nemen om de risico s te beperken, zoals spreiding van beleggingen binnen de fondsen en een toelichting per fonds. 1.3 Verantwoord beleggen Generali wil op een verantwoorde manier beleggen. Daarom heeft Generali Group een lijst opgesteld met bedrijven waarin vanuit ethische overwegingen niet wordt belegd. De lijst met uitsluitingen is gebaseerd op de algemeen aanvaarde principes en uitgangspunten zoals genoemd in de Principles for Responsible Investments van de Verenigde Naties, de UN Global Compact. Ook beleggen wij niet in aandelen van bedrijven die voorkomen op de uitsluitingslijst gebaseerd op het Verbod op het beleggen in Cluster Munitie. We hanteren deze richtlijnen ook voor onze beleggingsfondsen die beleggen in een index (zoals bijvoorbeeld het Generali FinancieelFonds Europa). Neemt de index een aandeel of obligatie op van een bedrijf dat op onze ethische lijst staat? Dan beleggen wij daar niet in. We verdelen de beleggingen over de overige fondsen van de index. De ethische overwegingen voor de lijst met bedrijven waarin niet wordt belegd zijn: rechten van de mens rechten van het individu met name in conflictsituaties ernstige milieuverontreiniging corruptie andere fundamenteel ethische normen 1.4 Welke risico s horen bij beleggen Bij beleggen loopt u onder andere de volgende risico s: Kredietrisico: het risico dat andere partijen de afspraken die ze met ons hebben niet kunnen nakomen. Renterisico: de rente die wij ontvangen over ons vermogen stijgt of daalt, dit heeft een gunstige of minder gunstige invloed op de groei van ons vermogen. Valutarisico: als er wordt belegd in landen met een andere munteenheid dan de euro, dan kunt u valutarisico lopen. Omdat de andere munteenheid (valuta) steeds van waarde wisselt (fluctueert). Daardoor is vooraf niet bekend voor welk bedrag wij de aandelen of obligaties gekocht kunnen worden. Liquiditeitsrisico: het risico dat een beleggingsfonds niet genoeg geld heeft om de verplichtingen (betalingen) te doen. Waarderingsrisico: het risico dat de waardering van de beleggingen in een beleggingsportefeuille niet juist, niet volledig, niet tijdig of niet onafhankelijk is. Afname economische groei: voor aandelen geldt dat de waarde steeds wijzigt. Aandelen zijn daarom afhankelijk van de financiële prestaties van de onderneming. 3 van 12

4 2. Algemene informatie over een pensioen op basis van beleggen 2.1 Waarvan is de hoogte van uw pensioen afhankelijk Als u een pensioen heeft op basis van beleggen, dan bouwt u met uw beleggingen een kapitaal op. Met dat kapitaal koopt u op uw pensioendatum een pensioen aan. De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van: 1. Hoeveel pensioenpremie is betaald. 2. Hoeveel kapitaal u op uw pensioendatum heeft opgebouwd met het beleggen van uw pensioenpremies. Let op, u loopt het risico dat de hoogte van uw pensioen tegenvalt omdat bijvoorbeeld de beleggingen van uw pensioenpremie minder waard zijn dan verwacht. Ondanks onze zorg voor uw beleggingen, is het resultaat van de beleggingen namelijk afhankelijk van ontwikkelingen op de beurs. En deze ontwikkelingen zijn op hun beurt weer afhankelijk van wereldwijde invloeden die niet altijd te voorspellen zijn. Zo zal bijvoorbeeld een stijging van de marktrente kunnen leiden tot daling van de koersen van obligaties. 3. De rentestand Ook de rentestand is van invloed op de hoogte van uw aan te kopen pensioen. Een daling van de rentestand nét voor uw pensioendatum betekent over het algemeen dat u met uw opgebouwde kapitaal minder pensioen kunt aankopen. 4. Hoeveel pensioen u met uw opgebouwde kapitaal kunt kopen. Met het opgebouwde kapitaal, koopt u op de pensioendatum uw levenslange pensioen aan. Let op, u loopt het risico dat uw pensioen onvoldoende is als mensen gemiddeld langer leven dan tegenwoordig wordt verwacht. Mensen worden steeds ouder in Nederland. Wij kunnen niet voorspellen wat de levensverwachting in Nederland is op het moment dat u met pensioen gaat. Hoe hoger de levensverwachting, hoe minder jaarlijks pensioen u met het opgebouwde kapitaal kunt aankopen. 2.2 Zelf beleggen of Generali laten beleggen Generali regelt een zorgvuldige belegging van uw pensioengelden. Tenzij u aangeeft dat u die verantwoordelijkheid van Generali wilt overnemen. Waar kiest u voor? Laat u Generali uw beleggingen bewaken óf wilt u zelf bepalen hoe u belegt? Als u zelf wilt bepalen hoe u belegt, kiest u ervoor om zélf verantwoordelijk te zijn voor een zorgvuldige belegging van uw pensioenkapitaal en pensioenpremies. Dat betekent dat u alert moet zijn op koerswijzigingen die de hoogte van uw pensioen kunnen beïnvloeden. Heeft u weinig ervaring met beleggen of heeft u twijfels bij deze verantwoordelijkheid? Dan is onze beleggingsoplossing Standaard Life Cycle Pensioen die wij standaard gebruiken voor onze pensioenregelingen, wellicht een alternatief voor u. Generali bewaakt in dat geval uw beleggingen. Let op, Generali is niet verantwoordelijk voor tegenvallende beleggingsresultaten. Deze blijven voor uw risico. Een uitgebreide beschrijving van de afzonderlijke Generali-Universal Life-fondsen vindt u op 2.3 Hoe wij uw beleggingsprofiel bepalen Met een profielbepaler bepaalt u welk beleggingsprofiel u heeft. Voor elk beleggingsprofiel (zeer defensief, defensief, offensief of zeer offensief) heeft Generali een fondsprofiel (beleggingsmix) samengesteld, waarbij de pensioengelden worden belegd volgens een bijbehorend RendementsKompas Pensioen. Een RendementsKompas Pensioen zorgt ervoor dat, naarmate de pensioendatum nadert, er steeds meer wordt belegd in obligaties en steeds minder in aandelen. U kunt eventueel ook afwijken van de uitkomst van de Generali Profielbepaler Pensioen en kiezen voor een RendementsKompas Pensioen met een ander beleggingsprofiel. 4 van 12

5 3. Beleggingsmogelijkheden Generali In uw pensioenregeling staat of en in welke mate u beleggingsvrijheid heeft. Afhankelijk van de mate waarin u beleggingsvrijheid heeft, zijn er verschillende beleggingsmogelijkheden. In het schema hieronder ziet u welke dat zijn. Wat is uw beleggingsvrijheid? (door werkgever bepaald) Geen, beperkte of volledige beleggingsvrijheid Beperkte of volledige beleggingsvrijheid Volledige beleggingsvrijheid Wat zijn uw Generali beleggingsmogelijkheden? Standaard Life Cycle Pensioen RendementsKompas Pensioen Zeer Defensief RendementsKompas Pensioen Defensief RendementsKompas Pensioen Offensief RendementsKompas Pensioen Zeer Offensief Eigen fondsverdeling (beleggen in zelf te bepalen losse Generali Universal Life-fondsen) Wie bewaakt uw beleggingen? Generali Uzelf Uzelf In de volgende hoofdstukken vindt u een uitleg van de afzonderlijke beleggingsmogelijkheden. Bij iedere beleggingsmogelijkheid staan de risico s die u loopt. Wij hebben daarbij aangegeven of het een hoog, gemiddeld of laag risico is. 3.1 Kosten die in rekening worden gebracht Voor het beheer van de fondsen worden kosten gemaakt. De totale fondskosten, de zogenaamde Total Expense Ratio (TER), worden jaarlijks verrekend met het rendement van het fonds. Dit betreft onder andere de kosten voor administratie van de beleggingen, bewaargeving van effecten, accountantscontrole. Deze kosten zijn afhankelijk van de gekozen fondsen, en bedragen tussen de 0,10% en 0,90% per jaar. Deze kosten kunnen wijzigen. 5 van 12

6 4. Standaard Life Cycle Pensioen De Standaard Life Cycle Pensioen is een beleggingsoplossing die Generali standaard gebruikt voor haar pensioenregelingen (met én zonder beleggingsvrijheid). Dat betekent dat wij het opgebouwde pensioenkapitaal en pensioenpremies standaard beleggen volgens deze Standaard Life Cycle Pensioen. Generali maakt hierbij een zorgvuldige afweging tussen risico en rendement. De Standaard Life Cycle Pensioen zorgt ervoor dat het beleggingsrisico -in relatie tot het doel van de verzekering (pensioen)- automatisch in kleine stappen naarmate de pensioendatum nadert. Deze beleggingsoplossing belegt in dat geval steeds minder in aandelen en steeds meer in obligaties, in de laatste jaren zelfs meer dan 90%. De beleggingsrisico s en -resultaten blijven overigens altijd voor uw rekening. Fondsverdeling Standaard Life Cycle Pensioen: Uw leeftijd Bij leeftijd 25, 30,35,40 Bij leeftijd 45 Bij leeftijd 50 Bij leeftijd 55 Bij leeftijd 60 Bij leeftijd 65 Bij leeftijd 66 en 67 Fondsverdeling 70% AandelenFonds Wereld, 30% Long Duration InvestmentsFonds (LDI-Fonds) 60% AandelenFonds Wereld, 40% LDI-Fonds 45% AandelenFonds Wereld, 55% LDI-Fonds 25% AandelenFonds Wereld, 75% LDI-Fonds 16% AandelenFonds Wereld, 84% LDI-Fonds 12% AandelenFonds Wereld, 88% LDI-Fonds 10% AandelenFonds Wereld, 90% LDI-fonds De risicowijzers die horen bij het Standaard Life Cycle Pensioen Let op: Dit overzicht geeft de verdeling per 5 jaar. Wij bouwen de fondsverdeling in werkelijkheid in kleinere stappen af. De risicowijzers geven een goede indicatie van het risico per periode. Het gemiddelde risico voor u is afhankelijk van de duur van de verzekering. Fondsverdeling Standaard Life Cycle Pensioen: LDI Fonds AandelenFonds Wereld 6 van 12

7 5. Beleggen met de Generali RendementsKompassen Pensioen Heeft u een pensioenregeling met (beperkte) beleggingsvrijheid? Dan kunt u ervoor kiezen om zelf verantwoordelijk te zijn voor het beleggen van uw opgebouwde pensioenkapitaal en pensioenpremies. Dit betekent dat u ervoor kiest om af te wijken van de standaard beleggingsoplossing van Generali (de Standaard Life Cycle Pensioen). In dat geval moet u een vragenlijst (de Generali Profielbepaler Pensioen) invullen. Hiermee kunt u nagaan welk beleggingsprofiel het beste bij uw persoonlijke situatie past. De Profielbepaler Pensioen vindt u op > onderneming > collectief pensioen > downloads. Kiest u ervoor om te beleggen met een van de Generali RendementsKompassen Pensioen, dan bent u zélf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Generali zal u jaarlijks informeren over de gekozen beleggingsmix en deze vergelijken met het beleggingsprofiel dat aan de hand van de Generali Profielbepaler Pensioen is vastgesteld. De beleggingsrisico s en, resultaten blijven overigens altijd voor uw rekening. 6. Rendementskompassen Pensioen Generali heeft vier Rendementskompassen Pensioen, elk passend bij een ander beleggingsprofiel. Hieronder leest u meer over deze beleggingsoplossingen van Generali. 6.1 RendementsKompas Pensioen Zeer Defensief Dit RendementsKompas belegt gedurende de volledige looptijd van de pensioenverzekering volledig in het Generali Long Duration InvestmentFonds (LDI-Fonds). Dit fonds belegd in een breed samengestelde portefeuille van euro-obligaties, uitgegeven door lidstaten en bedrijven uit de eurozone (landen van de Europese Unie die de euro als munt hebben). Het gaat hier voornamelijk om obligaties met een lange looptijd. Beleggingen in obligaties zijn meestal minder risicovol dan aandelen. Het levert echter meestal ook een lager rendement op. Risico s bij het RendementsKompas Pensioen Zeer Defensief (zie pagina 3 voor een beschrijving) Kredietrisico: laag risico Renterisico: hoog risico Valutarisico: geen risico Liquiditeitsrisico: laag risico Waarderingsrisico: geen risico Afname economische groei: geen risico Let op: de risicowijzers geven een goede indicatie van het risico per periode, het gemiddelde risico voor u is afhankelijk van de gekozen duur. 7 van 12

8 6.2 RendementsKompas Pensioen Defensief Dit RendementsKompas belegt afhankelijk van de resterende looptijd tot aan de beoogde einddatum van de pensioenverzekering tot circa 25% in wereldwijde aandelen en het resterende geld in obligaties die voornamelijk een lange looptijd hebben (LDI-Fonds). Naarmate de beoogde einddatum van de verzekering nadert, zorgt het RendementsKompas ervoor dat het percentage van het opgebouwde kapitaal dat wordt belegd in aandelen wordt in kleine stappen verlaagd. Het percentage dat wordt belegd in obligaties wordt verhoogd. Uw leeftijd Bij leeftijd 25, 30, 35,40, 45 Bij leeftijd 50 Bij leeftijd 55 Bij leeftijd 60 Bij leeftijd 65, 66 en 67 jaar Fondsverdeling 25 % AandelenFonds Wereld, 75 % Long Duration InvestmentsFonds (LDI-Fonds) 20% AandelenFonds Wereld, 80 % LDI-Fonds 10 % AandelenFonds Wereld, 90 % LDI-Fonds 5 % AandelenFonds Wereld, 95 % LDI-Fonds 0 % AandelenFonds Wereld, 100 % LDI-Fonds De risicowijzers die horen bij het Standaard Life Cycle Pensioen Let op: Dit overzicht geeft de verdeling per 5 jaar. Wij bouwen de fondsverdeling in werkelijkheid in kleinere stappen af. De risicowijzers geven een goede indicatie van het risico per periode. Het gemiddelde risico voor u is afhankelijk van de duur van de verzekering. Fondsverdeling RendementsKompas Pensioen Defensief: LDI Fonds AandelenFonds Wereld Risico s bij het RendementsKompas Pensioen Defensief (zie pagina 3 voor een beschrijving) Kredietrisico: laag risico Renterisico: hoog risico Valutarisico: geen risico Liquiditeitsrisico: laag risico Waarderingsrisico: laag risico Afname economische groei: laag risico 8 van 12

9 6.3 RendementsKompas Pensioen Offensief Dit RendementsKompas belegt afhankelijk van de resterende looptijd tot aan de beoogde einddatum van de pensioenverzekering tot circa 70% in wereldwijde aandelen en het resterende geld in obligaties die voornamelijk een lange looptijd hebben (LDI-Fonds). Naarmate de beoogde einddatum van de verzekering nadert, zorgt dit RendementsKompas ervoor dat het percentage van het opgebouwde kapitaal dat wordt belegd in aandelen worden in kleine stappen verlaagd. Het percentage dat wordt belegd in obligaties wordt verhoogd. Uw leeftijd Bij leeftijd 25, 30, 35, 40 Bij leeftijd 45 Bij leeftijd 50 Bij leeftijd 55 Bij leeftijd 60 Bij leeftijd 65 Bij leeftijd 66 en 67 Fondsverdeling 70% AandelenFonds Wereld, 30% Long Duration InvestmentsFonds (LDI-Fonds) 60% AandelenFonds Wereld, 40% LDI-Fonds 45% AandelenFonds Wereld, 55% LDI-Fonds 25% AandelenFonds Wereld, 75% LDI-Fonds 16% AandelenFonds Wereld, 84% LDI-Fonds 12% AandelenFonds Wereld, 88% LDI-Fonds 10% AandelenFonds Wereld, 90% LDI-fonds De risicowijzers die horen bij het Standaard Life Cycle Pensioen Let op: Dit overzicht geeft de verdeling per 5 jaar. Wij bouwen de fondsverdeling in werkelijkheid in kleinere stappen af. De risicowijzers geven een goede indicatie van het risico per periode. Het gemiddelde risico voor u is afhankelijk van de duur van de verzekering. Fondsverdeling RendementsKompas Pensioen Offensief: LDI Fonds AandelenFonds Wereld 9 van 12

10 Risico s bij het RendementsKompas Pensioen Offensief (zie pagina 3 voor een beschrijving) Kredietrisico: laag risico Renterisico: gemiddeld risico Valutarisico: geen risico Liquiditeitsrisico: gemiddeld risico Waarderingsrisico: laag risico Afname economische groei: gemiddeld risico 6.4 RendementsKompas Pensioen Zeer Offensief Dit RendementsKompas belegt afhankelijk van de resterende looptijd tot aan de beoogde einddatum van de pensioenverzekering tot circa 80% in wereldwijde aandelen en het resterende geld in obligaties die voornamelijk een lange looptijd hebben (LDI-Fonds). Naarmate de beoogde einddatum van de verzekering nadert, zorgt het RendementsKompas ervoor dat het percentage van het opgebouwde kapitaal dat wordt belegd in aandelen wordt in kleine stappen verlaagd. Het percentage dat wordt belegd in obligaties wordt verhoogd. Fondsverdeling RendementsKompas Pensioen Zeer Offensief: Uw leeftijd Bij leeftijd 25, 30, 35, 40, 45 Bij leeftijd 50 Bij leeftijd 55 Bij leeftijd 60 Bij leeftijd 65 en 66 Bij leeftijd 67 Fondsverdeling 80% AandelenFonds Wereld, 20% Long Duration InvestmentsFonds (LDI-Fonds) 65 % AandelenFonds Wereld, 35% LDI-Fonds 45 % AandelenFonds Wereld, 55% LDI-Fonds 25 % AandelenFonds Wereld, 75 % LDI-Fonds 17 % AandelenFonds Wereld, 83 % LDI-Fonds 15 % AandelenFonds Wereld, 85 % LDI-fonds De risicowijzers die horen bij het Standaard Life Cycle Pensioen Let op: Dit overzicht geeft de verdeling per 5 jaar. Wij bouwen de fondsverdeling in werkelijkheid in kleinere stappen af. De risicowijzers geven een goede indicatie van het risico per periode. Het gemiddelde risico voor u is afhankelijk van de duur van de verzekering. Fondsverdeling RendementsKompas Pensioen Zeer Offensief: LDI Fonds AandelenFonds Wereld 10 van 12

11 Risico s bij het RendementsKompas Pensioen Zeer Offensief (zie pagina 3 voor een beschrijving) Kredietrisico: laag risico Renterisico: gemiddeld risico Valutarisico: geen risico Liquiditeitsrisico: gemiddeld risico Waarderingsrisico: laag risico Afname economische groei: gemiddeld risico 11 van 12

12 7. Overige beleggingsmogelijkheden Heeft u een pensioenregeling met volledige beleggingsvrijheid? Dan kunt u er ook voor kiezen om uw pensioengelden zelf te verdelen over de losse Generali Universal Life-fondsen. U bent hierbij zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Dit betekent dat u ervoor kiest om af te wijken van de standaard beleggingsoplossing van Generali (de Standaard Life Cycle Pensioen) en dat u geen gebruik maakt van één van de Generali RendementsKompassen Pensioen. 7.1 Generali Universal Life-fondsen U heeft de keuze uit de volgende Generali Universal Life-fondsen (onder voorbehoud van wijzigingen): Generali AandelenFonds Wereld Generali AandelenFonds Generali ObligatieFonds Generali GarantieFonds II Generali CombinatieFonds Generali DepositoFonds Generali AandelenFonds Nederland Generali AandelenFonds Europa Generali ICT-Fonds Europa Generali FarmacieFonds Europa Generali FinancieelFonds Europa Generali Long Duration InvestmentFonds 7.2 Beleggen in losse Generali Universal Life-fondsen Wilt u beleggen in losse Generali Universal Life-fondsen? Ook dan moet u de Generali Profielbepaler Pensioen volledig invullen en aan ons terugsturen. Generali informeert u dan jaarlijks over de gekozen fondsverdeling en vergelijkt deze met het beleggingsprofiel dat aan de hand van de Generali Profielbepaler Pensioen is vastgesteld. De beleggingsrisico s en -resultaten blijven overigens altijd voor uw rekening. Let op: zelf beleggen kan extra risico s met zich meebrengen. Generali adviseert daarom altijd gebruik te maken van een Generali RendementsKompas Pensioen. 7.3 Meer weten over de Generali Universal Life-fondsen? Meer informatie over de Generali Universal Life-fondsen en de actuele koersoverzichten vindt u op onder Fondsen. 8. Meer informatie 8.1 Meer weten over uw beleggingsmogelijkheden? Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over uw beleggingsmogelijkheden binnen uw Generali pensioenregeling? Neem dan contact op met uw werkgever of uw adviseur. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 12 van 12 Uw Generali. De pensioen- en inkomensverzekeraar. Generali verzekeringsgroep Diemerhof 42 Postbus CL Diemen T I E /14

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie