Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente"

Transcriptie

1 Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer Woonplaats Gewijzigd bankrekeningnummer (IBAN) Aan- en verkoopkosten bij Switch Voor het switchen van fondsen worden 0,5% verkoopkosten en 0,5% aankoopkosten ingehouden. Switchen van mijn gehele of gedeeltelijke poliswaarde naar de volgende verdeling over de beleggingsfondsen* A. De gehele waarde van mijn polis dient als volgt over de volgende beleggingsfondsen te worden verdeeld. VvAA verzekerd obligatiefonds % VvAA verzekerd mix fund % VvAA verzekerd global fund % VvAA verzekerd liquiditeitenfonds % VvAA verzekerd aandelenindexfonds % Let op: het totaal dient op 100% uit te komen. B. Een gedeelte van de huidige waarde van mijn polis dient als volgt te worden verdeeld. Huidige situatie N nieuwe situatie VvAA verzekerd obligatiefonds % % VvAA verzekerd global fund % % VvAA verzekerd aandelenindexfonds % % VvAA verzekerd mix fund % % VvAA verzekerd liquiditeitenfonds % % Let op: het totaal dient op 100% uit te komen. Wijziging begunstiging De begunstiging op mijn polis moet als volgt worden gewijzigd Nieuwe begunstigde Naam Adres Postcode Geboortedatum BSN Woonplaats Telefoonnummer Gewijzigd bankrekeningnummer (IBAN) _01 Orteliuslaan 750, Postbus 8153, 3503 RD Utrecht, , 1

2 wijziging ingangsdatum De ingangsdatum van de verzekerde lijfrente moet worden gewijzigd in (dd-mm-jjj) Wijziging einddatum De einddatum van de uitkering moet worden gewijzigd in (dd-mm-jjj) De door u aangegeven wijziging(en) worden uitgevoerd zodra VvAA in het bezit is van deze opdracht. Wijzigingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden uitgevoerd. *Risicoprofiel Wanneer u een beleggingsverzekering afsluit of wijzigt, wordt er een persoonlijk risicoprofiel gemaakt. Met behulp van een aantal vragen (onder andere op het gebied van ervaring met beleggen, risicobereidheid en tijdshorizon) wordt vastgesteld welke beleggingsmix op dit moment het beste bij u past. ondertekening Datum Plaats Handtekening verzekeringnemer U kunt deze wijzigingsopdracht retourneren aan: VvAA Levensverzekeringen N.V., Antwoordnummer 1551, 3500 VP UTRECHT (een postzegel is niet nodig) **Risicoprofiel Wanneer u een beleggingsverzekering afsluit of wijzigt, wordt er een persoonlijk risicoprofiel opgesteld. Met behulp van een aantal vragen (onder andere op het gebied van ervaring met beleggen, risicobereidheid en tijdshorizon) wordt vastgesteld welke verdeling van de beleggingsfondsen op dit moment het beste bij u past. Switchen Voordat u kunt switchen, moet u het bijgevoegde risicoprofiel formulier invullen. Met de antwoorden op uw risicoprofiel formulier wordt gecontroleerd of de fondsverdeling in uw beleggingsverzekering na de voorgenomen switch overeenkomt met de bij uw risicoprofiel behorende fondsverdeling. Indien de fondsverdeling na de voorgenomen switch afwijkt van de bij uw risicoprofiel behorende fondsverdeling, wordt u hierover door VvAA geïnformeerd en vragen wij een schriftelijke bevestiging van deze afwijking. Zonder een volledig ingevuld wijzigingsformulier en risicoprofiel, kunnen wij uw switch niet in behandeling nemen. Let op: Indien de polis is verpand kunnen de voorgenomen wijzigingen pas worden doorgevoerd na toestemming van de bank (pandnemer). 2

3 Risicoprofiel Aan de hand van de vragenlijst kunt u uw beleggersprofiel bepalen en daarmee eenvoudig uw VvAA beleggingsportefeuille samenstellen. Doelstelling is hiermee een handvat te bieden bij uw beleggingskeuze. Het is dus geen voorschrift. Ons advies is; kies de beleggingsfondsen waar u zich prettig bij voelt. Vult u het formulier s.v.p. met blokletters in Naam Beroep Geboortedatum Relatienummer Polisnummer Maak uw antwoorden kenbaar door de betreffende hokjes aan te kruizen Uw persoonlijke omstandigheden In hoeverre bent u financieel afhankelijk van het eindkapitaal? (bijvoorbeeld in verband met aflossing van uw hypotheek, uw pensioen etc.) n Ik ben volledig afhankelijk van het eindkapitaal als aanvulling op mijn inkomen/pensioen/aflossing hypotheek/studieverzekering. 0 n Ik verwacht dat ik voor een groot gedeelte afhankelijk zal zijn van het eindkapitaal. 20 n Ik verwacht dat ik vanaf de einddatum pas na een aantal jaren afhankelijk zal zijn van het eindkapitaal. 60 n Ik verwacht dat ik vrijwel niet afhankelijk zal zijn van het eindkapitaal. 90 n Ik heb nog geen specifiek doel voor het eindkapitaal en ben er geheel niet van afhankelijk. 125 Vaststelling beleggingsattitude De ervaring leert dat een hoog rendement op lange termijn vrijwel altijd samengaat met sterke schommelingen op korte termijn. Kennis en ervaring Hoeveel kennis heeft u van de financiële markten. U volgt de financiële markten n nooit 0 n soms, tenminste 1 x per maand 20 n regelmatig, tenminste 1 x per week 35 n vaak (dagelijks) 65 Essentieel bij de vaststelling van uw beleggingsprofiel is de mate waarin u ervaring hebt met aandelenbeleggingen. Hoeveel jaren ervaring hebt u met het beleggen in aandelen? n 0 jaar 0 n 1-3 jaar 20 n 3-7 jaar 35 n 7-10 jaar 65 n langer dan 10 jaar 75 Orteliuslaan 750, Postbus 8153, 3503 RD Utrecht, , 3

4 Hoeveel beleggingstransacties (aankoop/verkoop) doet u gemiddeld per jaar? n geen 0 n n n n meer dan Houding ten opzichte van het risico De verschillende beleggingscategorieën hebben verschillende risicokenmerken. Zo zijn beleggingen in obligaties in het algemeen minder risicovol dan beleggingen in aandelen. Met name de houding ten opzichte van aandelen is van belang voor uw beleggingsprofiel. n u hebt niet eerder in aandelen belegd en het risico lijkt u te hoog. 0 n u hebt niet eerder in aandelen belegd maar het risico lijkt u acceptabel. 35 n u hebt eerder in aandelen belegd, maar u vindt het risico te hoog. 0 n u hebt eerder in aandelen belegd en u vindt het risico acceptabel. 75 Wat is uw beleggingshorizon Wanneer heeft u uw geld sowieso nodig. Oftewel, wat is de minimale duur dat u uw beleggingen kunt laten staan zonder dat u geheel of gedeeltelijk moet verkopen. n 0-5 jaar 0 n 5-10 jaar 20 n jaar 60 n jaar 90 n meer dan 20 jaar 125 Hoe belangrijk vindt u vermogensgroei n ik wil de zekerheid dat mijn belegging tussentijds nooit in waarde daalt. In feite wil ik sparen. 0 n vermogensgroei vind ik onbelangrijk. Ik wil wel minimaal een compensatie voor inflatie op mijn vermogen 20 n vermogensgroei bij een gemiddelde risico-rendement verhouding vind ik belangrijker dan een vermogensbehoud 60 n ik wil een behoorlijke vermogensgroei behalen. Ik realiseer mij dat dit voor de korte termijn grotere fluctuaties met zich mee kan brengen 90 n realiseren van een zo hoog mogelijke vermogensgroei staat voorop, ik realiseer mij dat dit voor de korte termijn grotere fluctuaties met zich mee kan brengen 120 Verwachte waardedaling in een slecht beleggingsjaar De waarde van beleggingen kan stijgen, maar ook dalen. Welk niveau van waardedaling van het belegde spaargeld bent u bereid in een slecht beleggingsjaar te accepteren? n 0-5% 0 n 5-10% 35 n 10-15% 60 n meer dan 15% 75 Totaalscore Vaststelling profielportefeuille Met behulp van onderstaande tabel kunt u uw beleggersprofiel bepalen. Het totaal aantal punten geeft uw profiel aan. AANTAL OF MEER Profiel

5 Profiel 1 * Ik ben zeer afhankelijk van het eindkapitaal. * Ik heb geen ervaring met beleggen en ervaar waardefluctuaties als onaangenaam. * Ik verwacht 4% rendement op lange termijn. * In goede jaren kan het rendement iets hoger uitvallen dan de lange termijnverwachting. Ik realiseer me dat in slecht beleggingsjaren een beperkt negatief rendement tot de mogelijkheden behoort. Profiel 2 * Ik ben tamelijk afhankelijk van het eindkapitaal. * Op de lange termijn is een substantieel deel van de eindkapitaal bestemd voor nu reeds onbekende doelen. * Ik heb weinig of geen ervaring met beleggen en ervaar waardefluctuaties als onaangenaam. * Ik verwacht ca 4,5% rendement op lange termijn. Profiel 3 * Ik ben op korte termijn dan wel middellange termijn afhankelijk van het eindkapitaal. * Ik heb weinig of geen ervaring met beleggen, maar beperkte waardefluctuaties zijn voor mij geen probleem. * Ik verwacht 5% rendement op lange termijn. * In goede jaren kan het rendement hoger uitvallen dan de lange termijnverachting. Ik realiseer me dat in slechte beleggingsjaren een verlies van circa 10% tot de mogelijkheden behoort. Profiel 4 * Ik ben op korte termijn dan wel middellange termijn niet of nauwelijks afhankelijk van het eindkapitaal. * Ik heb al geruime tijd beleggingservaring. * Ik heb weinig of geen ervaring met beleggen, maar sterke waardefluctuaties zijn voor mij geen probleem. * Mijn beleggingsdoelstellingen richten zich op groei op langere termijn, maar ik wil op korte termijn best eens switchen om extra winst te pakken. * Ik verwacht 6% rendement op lange termijn. * In goede jaren kan het rendement aanzienlijk hoger uitvallen dan de lange termijnverwachting. Ik realiseer me dat in slechte beleggingsjaren een verlies van 10% of meer tot de mogelijkheden behoort. Profiel 5 * Ik ben op middellange dan wel lange termijn niet afhankelijk van het eindkapitaal. * Mijn spaarverzekering richt zich puur op vermogensgroei en/of fiscaal aantrekkelijke overheveling van vermogen. * Ik heb weinig of geen ervaring met beleggen, maar sterke waardefluctuaties zijn voor mij geen probleem. * Ik heb zeer veel ervaring met beleggen in aandelen. * Ik verwacht 7% rendement op lange termijn. * In goede jaren kan het rendement zeer veel hoger uitvallen dan de lange termijnverwachting. Ik realiseer me dat in slechte beleggingsjaren een verlies van 15% of meer tot de mogelijkheden behoort. Profiel 6 * Ik ben op middellange dan wel lange termijn niet afhankelijk van het eindkapitaal. * Ik ben een aandelenbelegger pur sang. * Ik heb geen problemen met risico of met negatieve beleggingsresultaten. * Ik ben een alerte belegger. * Ik verwacht 8% rendement op lange termijn. * In sommige jaren kan het rendement fors lager uitvallen dan de lange termijnverwachting ik realiseer me dat. 5

6 PROFIEL VvAA verzekerd obligatiefonds 40-80% 30-60% 30-60% 20-60% 0-40% 0-0% VvAA verzekerd aandelenindexfonds/ VvAA verzekerd global fund 0-20% 10-30% 15-45% 40-60% % % VvAA Verzekerd liquiditeitenfonds 5-15% 0-15 % 0-15% 0-10% 0-10% 0-10% VvAA mix fund (een gelijk percentage aandelen/global en obligaties kunt u vervangen door dit mix fund) 0-40% 20-60% 30-90% % % % Prognoserendement 4% 4,5% 5% 6% 7% 8% 6

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres Klantprofiel inventarisatieformulier Partner Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Partner Cliënt Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien: CLIËNTPROFIEL Wij laten ons financieel advies graag naadloos aansluiten bij uw situatie. Uw persoonlijke en financiële gegevens worden opgenomen in het Persoonlijk Jaarverslag. Ter voorbereiding op het

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel?

Klantprofiel. Waarom een Klantprofiel? Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 In juni 2013 introduceerde Achmea nieuwe mixfondsen voor beleggingsverzekeringen. Een deel van de houders van beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement Beleggingsprincipes Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen De effecten van inflatie en looptijd Balans tussen risico en rendement De kracht van herbeleggen Risico neemt af naarmate de

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel Klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen uw huidige en gewenste situatie en uw mogelijkheden.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10 Klantprofiel 2011 Naam cliënt : Adviseur : Ton Netjes 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Doen wat bij je past

Doen wat bij je past Beleggen Doen wat bij je past Beleggen U bent op zoek naar een hoger rendement dan op een spaarrekening. Zoals in elke tak van sport heb je ook in de beleggingswereld amateurs en professionals. Wilt u

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie