UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U?"

Transcriptie

1 UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? Uw beleggingsverzekering is verpand. Oftewel: uw beleggingsverzekering is gekoppeld aan uw hypotheeklening. Wij vinden het belangrijk dat u weet of u straks voldoende vermogen heeft om uw hypotheeklening af te lossen. En welke stappen u nu kunt ondernemen als u verwacht dat uw toekomstige opbrengst daarvoor niet voldoende is. Misschien denkt u erover om uw Reaal beleggingsverzekering om te zetten of aan te passen. Hiervoor kunt u verschillende redenen hebben. Misschien omdat er producten bestaan waarmee een bedrag opgebouwd kan worden tegen lagere kosten. Of omdat sparen beter bij uw wensen en situatie past dan beleggen. Het kan zijn dat u minder risico wilt nemen dan vroeger. Of dat het beleggingsresultaat van uw huidige verzekering tegenvalt door de slechte resultaten op de beurs in de afgelopen jaren. Het is goed als u zich bij het maken van een keuze laat adviseren door een financieel adviseur tijdens een hersteladvies gesprek

2 WAAROM KRIJGT U DEZE INFORMATIE? Omdat uw beleggingsverzekering is gekoppeld aan uw hypotheeklening, is het belangrijk dat u een paar dingen weet voordat u uw beleggingsverzekering onder de loep neemt en eventueel wijzigt. Daarom geven wij u informatie over onder andere de zaken waarmee u rekening moet houden, de gevolgen van uw keuze en een lijst met vragen die u aan uw adviseur kunt stellen. Zo kunt u - voordat u zelf beslissingen neemt - goed voorbereid het gesprek met uw financieel adviseur ingaan. Laat u zich bij het lezen van deze brochure niet afschrikken door vaktermen. Uw adviseur kent deze woorden en kan deze aan u uitleggen. UW VERZEKERING HOORT BIJ UW HYPOTHEEKLENING Uw huidige Reaal beleggingsverzekering is gekoppeld aan uw hypotheeklening. Dit is een eis geweest van uw bank of geldverstrekker toen u uw hypotheeklening afsloot. De bank heeft hiermee voor zichzelf meer zekerheid ingebouwd dat de hypotheeklening voor een deel of volledig wordt afgelost als deze afloopt. Waarschijnlijk heeft u in uw huidige Reaal beleggingsverzekering ook een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afgesloten. Door de ORV heeft de bank de zekerheid dat het verzekerde bedrag wordt gebruikt om de hypotheeklening te verlagen, op het moment dat de verzekerde overlijdt. DE BANK OF GELDVERSTREKKER OM TOESTEMMING VRAGEN Omdat uw verzekering is verpand, moet u met een aantal zaken rekening houden voordat u uw huidige verzekering kunt wijzigen. Verpanding betekent namelijk dat uw verzekering is gekoppeld aan uw hypotheeklening. De uitkering wordt dan rechtstreeks betaald aan de bank om uw hypotheeklening volledig of voor een deel af te lossen. Zelf beslissen of u de verzekering wijzigt is niet mogelijk. Uw bank of geldverstrekker moet hiermee akkoord gaan. Het blijkt dat niet alle geldverstrekkers akkoord gaan met het veranderen van uw huidige beleggingsverzekering. Of hieraan bepaalde voorwaarden stellen.

3 WAAR MOET U REKENING MEE HOUDEN? Natuurlijk hangt uw keuze om uw beleggingsverzekering te veranderen altijd af van uw persoonlijke situatie. Hierna leggen wij u uit met welke zaken u rekening moet houden. In het kader verderop ziet u hierover vragen staan. Stelt u deze aan uw adviseur. 1 BELANGRIJKSTE REDEN VOOR UW BANK OM NIET AKKOORD TE GAAN Een belangrijke reden voor de bank of geldverstrekker om niet akkoord te gaan met een verandering kan zijn dat het bedrag dat u nodig heeft om uw hypotheeklening af te lossen niet meer wordt gehaald. 2 U BETAALT KOSTEN VOOR EEN VERANDERING Gaat uw bank of geldverstrekker wél akkoord met de verandering van uw product, dan moet u hiervoor waarschijnlijk kosten betalen. Het kan gaan om enkele honderden euro s of zelfs meer. Dit betaalt u voor de administratieve kosten en soms ook voor het aanpassen van de hypotheekakte. 3 EEN NIEUWE REGEL: 50% AFLOSSINGSVRIJ Sinds 2011 bestaan er nieuwe regels waar banken en geldverstrekkers rekening mee moeten houden bij het geven van een nieuwe hypotheeklening. Het belangrijkste is dat u maximaal 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij mag lenen. Het gaat dus niet om 50% van de hoogte van de hypotheeklening. 4 ALS U EEN HYPOTHEEKLENING HEEFT MET NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE (NHG) NHG houdt zich strikt aan de regel dat maximaal 50% van de oorspronkelijke waarde van de woning (dus toen u de woning kocht) aflossingsvrij geleend mag worden (zie punt 2). In een voorbeeld geven wij aan wat er gebeurt als uw bank of geldverstrekker uw verzoek om uw verzekering aan te passen ook moet toetsen aan de regels van de NHG. VOORBEELD Situatie bij afsluiten van uw hypotheeklening De waarde van de woning op het moment van kopen was e U heeft een hypotheeklening van e Hiervan is e aflossingsvrij. De verwachting voor het opgebouwde eindbedrag van uw huidige verzekering was e (= e /- e ). U heeft afgesproken dat u dit bedrag na 30 jaar aflost. Nieuwe situatie Nu blijkt dat de beleggingsresultaten tegenvallen. Onder de huidige omstandigheden wordt uw eindbedrag opnieuw berekend en blijkt dat uw verzekering ongeveer e oplevert in plaats van e Als u via uw bank aan NHG toestemming vraagt om de verzekering te veranderen, zal NHG alleen akkoord gaan als uw nieuwe product op een waarde uitkomt van e (= uw hypotheeklening e /- 50% van de oorspronkelijke waarde van uw woning e = e ).

4 5 OVERSTAPPEN EN DE GEVOLGEN VOOR DE BELASTING: VIER MOGELIJKHEDEN A U heeft een beleggingsverzekering afgesloten vóór 15 september 1999 in box 3 Uw verzekering valt in box 3, maar u heeft de waarde van uw verzekering nooit of gedeeltelijk opgegeven in uw jaarlijkse belastingaangifte, omdat u daarvoor vrijstelling heeft. Uw verzekering heeft nog een extra fiscaal voordeel: als uw verzekering voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan wordt uw uitkering op de einddatum niet belast. Als u overstapt naar een nieuw product, dan moet u deze verzekering eerst stoppen (afkopen). Het nieuwe product moet dan aan fiscale voorwaarden voldoen om de vrijstelling in de inkomstenbelasting niet te verliezen. Zo mag u meestal niet meer premie gaan betalen dan u deed. En ook mag het nieuwe bedrag dat u betaalt niet hoger of lager worden dan tienmaal de premie die u in enig verzekeringsjaar heeft betaald. Wat het overstappen u kost en of u nog aan de voorwaarden voldoet, kan uw adviseur u vertellen. Op basis daarvan kunt u een keuze maken of u het wel of niet waard vindt om deze verzekering af te kopen. Term: Oud regime box 3 verzekering. B Uw verzekering is een kapitaalverzekering eigen woning in box 1 van de inkomstenbelasting Waar u goed op moet letten is dat de verzekering zonder verandering van de fiscale regels en zonder belastingheffing (= geruisloos ) overgaat in een ander product. Dit hoeft niet per se een kapitaalverzekering te zijn, maar mag ook een spaar- of beleggingsproduct zijn. Het is belangrijk dat u aan de belastingregels blijft voldoen om belastingheffing en verlies van het recht op de belastingvrijstelling te voorkomen. Zo mag u meestal niet meer premie gaan betalen dan u deed. En ook mag het nieuwe bedrag dat u betaalt niet hoger of lager worden dan tienmaal de premie die u in enig verzekeringsjaar heeft betaald. De waarde van uw verzekering wordt direct in box 1 van de inkomstenbelasting belast als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. Termen: KEW, SEW. C Uw verzekering is een kapitaalverzekering in box 3 van de inkomstenbelasting Uw verzekering valt in box 3. U heeft deze verzekering na 14 september 1999 afgesloten en er is ook geen sprake van voortzetting van een verzekering van vóór die datum. Mogelijk betaalt u ieder jaar geen belasting in box 3 voor deze verzekering, omdat de waarde van deze verzekering samen met uw andere box-3-bezittingen lager is dan de vrijstelling die u heeft in box 3. Of u betaalt wel belasting in box 3, voor zover de waarde van uw box-3-bezittingen meer bedraagt dan de vrijstelling. De uitkering uit deze verzekering is vaak niet belast. Term: box 3 verzekering. D Uw kapitaalverzekering voldeed voor 1 januari 2001 al niet meer aan de vrijstellingsvoorwaarden Uw verzekering is voor de inkomstenbelasting belast in box 1. U betaalt belasting over de uitkering voor zover de uitkering groter is dan de premie die u heeft betaald. 6 U WILT GEEN OVERLIJDENSRISICO MEER IN UW HUIDIGE VERZEKERING MEEVERZEKEREN U kunt de overlijdensrisicodekking uit uw huidige beleggingsverzekering halen en hiervoor in de plaats een losse overlijdensrisicoverzekering (ORV) afsluiten. Ook dit kan niet zonder toestemming van uw bank of geldverstrekker.

5 De ervaring leert dat als de losse ORV hetzelfde verzekerde bedrag en voorwaarden kent, dit in de regel niet tot afwijzing leidt. Deze wijziging kan fiscale gevolgen hebben. Uw adviseur moet bij deze keuze voor u bekijken of het recht op vrijstellingen behouden blijft. Ook hier geldt dat uw adviseur weet wat dit betekent. 7 PREMIEVRIJSTELLING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID, ZONDER NIEUWE MEDISCHE KEURING Mogelijk heeft u in uw huidige Reaal beleggingsverzekering Premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid (PVA) meeverzekerd. Dat betekent dat u (gedeeltelijk) geen premie meer hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. Niet alle producten hebben de mogelijkheid om dit mee te verzekeren en u kunt dit niet apart verzekeren. Als u dit wilt in een nieuw te kiezen product, dan biedt de nieuwe Reaal Vermogensverzekering deze mogelijkheid. U kunt dan de PVA-verzekering behouden en wij vragen u in de meeste gevallen niet opnieuw om medische gegevens. CHECKLIST: WELKE VRAGEN KUNT U AAN UW ADVISEUR STELLEN? 1 Is mijn verzekering verpand? 2 Valt mijn verzekering onder de fiscale vrijstelling van vóór of na 15 september 1999? En wat betekent dat? 3 Valt mijn verzekering in box 1 of box 3? En wat betekent dat? 4 Heb ik op mijn huidige verzekering een garantie? Zo ja, is het dan wel verstandig om deze verzekering te veranderen? 5 Heb ik een overlijdensrisicoverzekering in mijn beleggingsverzekering? Zo ja, is het financieel interessant om dit uit de beleggingsverzekering te halen en los af te sluiten? Overschrijd ik dan de 1:10 bandbreedte niet? 6 Heb ik premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA) meeverzekerd? Zo ja, kan ik zelf beslissen hiermee te stoppen als ik dit niet meer wil of moet ik daarvoor ook toestemming aan de bank vragen? 7 Heb ik een hypotheeklening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Voldoe ik bij aanpassing van mijn verzekering aan de eisen van de bank/geldvertrekker, maar ook aan die van de NHG? 8 Wat is mijn risicoprofiel, gebaseerd op mijn huidige situatie, wensen en persoonlijke omstandigheden? Wil ik het beleggingsrisico dat ik nu loop veranderen? 9 Heb ik de mogelijkheid om over te stappen naar een ander product? REAAL VERMOGENSVERZEKERING De Reaal Vermogensverzekering is een product dat geschikt kan zijn om uw huidige beleggingsverzekering te vervangen. Uiteraard moet dit product wel bij uw huidige wensen en situatie passen. Daarover kan uw adviseur u meer vertellen. Hij kent ook vergelijkbare producten van andere verzekeraars. Ook voor het overstappen naar deze nieuwe verzekering heeft u toestemming van de bank of geldverstrekker nodig. Omdat de Reaal Vermogensverzekering een beleggingsverzekering is, kunt u meestal uw huidige fiscale vrijstellingen behouden. Bij de keuze voor deze verzekering gaat u van een Reaal product naar een Reaal product. Daardoor is het vaak mogelijk om een ORV en PVA te blijven meeverzekeren, zonder opnieuw antwoord te hoeven geven op medische vragen.

6 MEER WETEN OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING? GA DAN NAAR REAAL.NL/VERPANDING HIER LEGGEN WE IN TWEE MINUTEN UIT WAT UW MOGELIJKHEDEN ZIJN OF NEEM GERUST CONTACT OP MET REAAL KLANTENSERVICE OP TELEFOONNUMMER

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie