Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen"

Transcriptie

1 Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op basis van beleggen 4 3. Beleggingsmogelijkheden Generali 6 4. Standaard Life Cycle Pensioen 7 5. Beleggen met de Generali Life Cycles Pensioen 8 6. Rendementskompassen Pensioen 9 7. Overige beleggingsmogelijkheden Meer informatie /15 1 van 14

2 ALGEMENE INFORMATIE OVER DIT DOCUMENT Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe uw pensioengelden (ook wel: premies) worden belegd. Uw werkgever heeft dat bepaald. In uw regeling kan sprake zijn van beleggingsvrijheid. Als dat zo is, dan heeft u de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe uw pensioengeld wordt belegd. U kunt uw werkgever vragen of en in welke mate u beleggingsvrijheid heeft. Eventueel kunt u dit ook nalezen in het reglement dat hoort bij uw pensioenregeling of in uw startbrief. Hoe gebruikt u dit document U krijgt met dit document inzicht in de beleggingsmogelijkheden bij Generali. U kunt het gebruiken om de verschillende beleggingsmogelijkheden van Generali en andere aanbieders te vergelijken en het geeft u meer informatie over ons beleggingsbeleid. De informatie in dit document is algemeen. Informatie die specifiek gaat over uw pensioen, staat in het pensioenreglement dat u kunt opvragen bij uw werkgever of in uw startbrief. Wie loopt risico? Welke beleggingsmogelijkheid u bij Generali kiest of heeft, de risico s blijven altijd voor uw rekening. Het risico van beleggen is dat uw ingelegde premies gedeeltelijk, of in extreme gevallen, zelfs helemaal verloren kunnen gaan. Risicowijzers In dit document vindt u risicowijzers. Dit zijn afbeeldingen waarin het risico staat dat hoort bij de verschillende beleggingsmogelijkheden. In de risicowijzer ziet u in een oogopslag of de beleggingsmogelijkheid een laag, gemiddeld of hoog risico heeft. De risicowijzer geeft alleen aan in welke mate er sprake is van koersschommelingen bij de gekozen beleggingsmogelijkheid. Beleggen heeft ook andere risico s. Daarom is het altijd van belang ook de overige informatie die hoort bij de beleggingsmogelijkheden goed door te nemen. Op onze website vindt u meer informatie over de risico s bij beleggen. 2 van 14

3 1. ZORGVULDIG BELEGGINGSBELEID 1.1 Uw geld in goede handen U vertrouwt uw pensioenpremie aan ons toe. En u vertrouwt erop dat wij later onze verplichtingen aan u nakomen. Daarom is het belangrijk dat wij met het beleggen van ons vermogen zorgen voor continuïteit en stabiliteit. Om dit te bereiken voeren wij een conservatief en zorgvuldig beleggingsbeleid. 1.2 Het beleggingsbeleid van Generali Waarom we beleggen, welke richtlijnen we hanteren en wat uw eigen rol kan zijn, vindt u in ons beleggingsbeleid op In dit document hebben we de belangrijkste elementen helder voor u opgeschreven. Hier vindt u ook informatie over de maatregelen die wij nemen om de risico s te beperken, zoals spreiding van beleggingen binnen de fondsen en een toelichting per fonds. 1.3 Verantwoord beleggen Generali wil op een verantwoorde manier beleggen. Daarom heeft Generali Group een lijst opgesteld met bedrijven waarin vanuit ethische overwegingen niet wordt belegd. De lijst met uitsluitingen is gebaseerd op de algemeen aanvaarde principes en uitgangspunten zoals genoemd in de Principles for Responsible Investments van de Verenigde Naties, de UN Global Compact. Ook beleggen wij niet in aandelen van bedrijven die voorkomen op de uitsluitingslijst gebaseerd op het Verbod op het beleggen in Cluster Munitie. We hanteren deze richtlijnen ook voor onze beleggingsfondsen die beleggen in een index (zoals bijvoorbeeld het Generali FinancieelFonds Europa). Neemt de index een aandeel of obligatie op van een bedrijf dat op onze ethische lijst staat? Dan beleggen wij daar niet in. We verdelen de beleggingen over de overige fondsen van de index. De ethische overwegingen voor de lijst met bedrijven waarin niet wordt belegd zijn: rechten van de mens rechten van het individu met name in conflictsituaties ernstige milieuverontreiniging corruptie andere fundamenteel ethische normen 1.4 Welke risico s horen bij beleggen Bij beleggen loopt u onder andere de volgende risico s: Kredietrisico: het risico dat andere partijen de afspraken die ze met ons hebben niet kunnen nakomen. Renterisico: de rente die wij ontvangen over ons vermogen stijgt of daalt, dit heeft een gunstige of minder gunstige invloed op de groei van ons vermogen. Valutarisico: als er wordt belegd in landen met een andere munteenheid dan de euro, dan kunt u valutarisico lopen. Omdat de andere munteenheid (valuta) steeds van waarde wisselt (fluctueert). Daardoor is vooraf niet bekend voor welk bedrag wij de aandelen of obligaties gekocht kunnen worden. Liquiditeitsrisico: het risico dat een beleggingsfonds niet genoeg geld heeft om de verplichtingen (betalingen) te doen. Waarderingsrisico: het risico dat de waardering van de beleggingen in een beleggingsportefeuille niet juist, niet volledig, niet tijdig of niet onafhankelijk is. Afname economische groei: voor aandelen geldt dat de waarde steeds wijzigt. Aandelen zijn daarom afhankelijk van de financiële prestaties van de onderneming. 3 van 14

4 2. ALGEMENE INFORMATIE OVER EEN PENSIOEN OP BASIS VAN BELEGGEN 2.1 Waarvan is de hoogte van uw pensioen afhankelijk Als u een pensioen heeft op basis van beleggen, dan bouwt u met uw beleggingen een kapitaal op. Met dat kapitaal koopt u op uw pensioendatum een pensioenuitkering aan. De hoogte van uw pensioenuitkering is afhankelijk van: 1. Hoeveel pensioenpremie is betaald. 2. Hoeveel kapitaal u op uw pensioendatum heeft opgebouwd met het beleggen van uw pensioenpremies. Let op, u loopt het risico dat de hoogte van uw pensioen tegenvalt omdat bijvoorbeeld de beleggingen van uw pensioenpremie minder waard zijn dan verwacht. Ondanks onze zorg voor uw beleggingen, is het resultaat van de beleggingen namelijk afhankelijk van ontwikkelingen op de beurs. En deze ontwikkelingen zijn op hun beurt weer afhankelijk van wereldwijde invloeden die niet te voorspellen zijn. 3. De rentestand Ook de rentestand is van invloed op de hoogte van uw aan te kopen pensioen. Een daling van de rentestand nét voor uw pensioendatum betekent over het algemeen dat als daar in de belegging geen rekening mee gehouden is dat u met uw opgebouwde kapitaal minder pensioen kunt aankopen. 4. Gemiddelde levensverwachting. Met het opgebouwde kapitaal koopt u op de pensioendatum uw levenslange pensioen aan. Let op, u loopt het risico dat uw pensioen onvoldoende is als op uw pensioendatum mensen gemiddeld langer leven dan tegenwoordig wordt verwacht. Mensen worden steeds ouder in Nederland. Wij kunnen niet voorspellen wat de levensverwachting in Nederland is op het moment dat u met pensioen gaat. Hoe hoger de levensverwachting, hoe minder pensioen u met het opgebouwde kapitaal kunt aankopen. 2.2 Zelf beleggingen kiezen of de keuze overlaten aan Generali Als u zelf wilt bepalen hoe u belegt, kiest u ervoor om zélf verantwoordelijk te zijn voor een zorgvuldige belegging van uw pensioenkapitaal en pensioenpremies. Dat betekent dat u alert moet zijn op alle ontwikkelingen die de koersen van uw universallifefondsen kunnen beïnvloeden. Heeft u weinig ervaring met beleggen of heeft u twijfels bij deze verantwoordelijkheid? Dan is onze beleggingsoplossing Lifecycle Pensioen Standaard die wij standaard gebruiken voor onze pensioenregelingen, wellicht een alternatief voor u. Generali bewaakt in dat geval uw beleggingen. Let op, Ongeacht uw keuze is Generali niet verantwoordelijk voor tegenvallende beleggingsresultaten. Deze blijven voor uw risico. Wat zijn uw beleggingsmogelijkheden? Lifecycle Pensioen Standaard (Offensief) Lifecycle Pensioen Zeer Defensief Lifecycle Pensioen Defensief Lifecycle Pensioen Zeer Offensief Eigen fondsverdeling (beleggen in zelf te bepalen losse Generali Universal Life-fondsen) Wie bewaakt uw beleggingen? Generali Uzelf Uzelf Uzelf Uzelf Een uitgebreide beschrijving van de afzonderlijke Generali-Universal Life-fondsen vindt u op 4 van 14

5 2.3 Hoe wij uw beleggingsprofiel bepalen Met een profielbepaler bepaalt u welk beleggingsprofiel u heeft. Voor elk beleggingsprofiel (zeer defensief, defensief, offensief of zeer offensief) heeft Generali een fondsprofiel (beleggingsmix) samengesteld, waarbij de pensioengelden worden belegd volgens een bijbehorend RendementsKompas Pensioen. Een RendementsKompas Pensioen zorgt ervoor dat, naarmate de pensioendatum nadert, er steeds meer wordt belegd in obligaties en steeds minder in aandelen. U kunt eventueel ook afwijken van de uitkomst van de Generali Profielbepaler Pensioen en kiezen voor een RendementsKompas Pensioen met een ander beleggingsprofiel. 5 van 14

6 3. BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN GENERALI In uw pensioenregeling staat of en in welke mate u beleggingsvrijheid heeft. Afhankelijk van de mate waarin u beleggingsvrijheid heeft, zijn er verschillende beleggingsmogelijkheden. In het schema hieronder ziet u welke dat zijn. Wat is uw beleggingsvrijheid? (door werkgever bepaald) Geen, beperkte of volledige beleggingsvrijheid Beperkte of volledige beleggingsvrijheid Volledige beleggingsvrijheid Wat zijn uw Generali beleggingsmogelijkheden? Standaard Life Cycle Pensioen Life Cycle Pensioen Zeer Defensief Life Cycle Pensioen Defensief Life Cycle Pensioen Standaard Life Cycle Pensioen Zeer Offensief Eigen fondsverdeling (beleggen in zelf te bepalen losse Generali Universal Life-fondsen) Wie bewaakt uw beleggingen? Generali Uzelf Uzelf In de volgende hoofdstukken vindt u een uitleg van de afzonderlijke beleggingsmogelijkheden. Bij iedere beleggingsmogelijkheid staan de risico s die u loopt. Wij hebben daarbij aangegeven of het een hoog, gemiddeld of laag risico is. 3.1 Kosten die in rekening worden gebracht Voor het beheer van de fondsen worden kosten gemaakt. De totale fondskosten, de zogenaamde Ongoing Charge Figure (OCF), worden jaarlijks verrekend met het rendement van het fonds. Dit betreft onder andere de kosten voor administratie van de beleggingen, bewaargeving van effecten, accountantscontrole. Deze kosten zijn afhankelijk van de gekozen fondsen, en bedragen tussen de 0,10% en 0,90% per jaar. Deze kosten kunnen wijzigen. 6 van 14

7 4. STANDAARD LIFE CYCLE PENSIOEN De Standaard Life Cycle Pensioen is een beleggingsoplossing die Generali standaard gebruikt voor haar pensioenregelingen (met én zonder beleggingsvrijheid). Dat betekent dat wij het opgebouwde pensioenkapitaal en pensioenpremies standaard beleggen volgens deze Standaard Life Cycle Pensioen. Generali maakt hierbij een zorgvuldige afweging tussen risico en rendement. De Standaard Life Cycle Pensioen zorgt ervoor dat het beleggingsrisico -in relatie tot het doel van de verzekering (pensioen)- automatisch in kleine stappen naarmate de pensioendatum nadert. Deze beleggingsoplossing belegt in dat geval steeds minder in aandelen en steeds meer in obligaties, in de laatste jaren zelfs 90%. De beleggingsrisico s en -resultaten blijven overigens altijd voor uw rekening. Fondsverdeling Standaard Life Cycle Pensioen: Uw leeftijd Bij leeftijd 25, 30, 35 Bij leeftijd 40, 45 Bij leeftijd 50 Bij leeftijd 55 Bij leeftijd 60 Bij leeftijd 65 Bij leeftijd 66 en 67 Fondsverdeling 85% AandelenFonds Wereld, 15% Long Duration InvestmentsFonds (LDI-Fonds) 80% AandelenFonds Wereld, 20% LDI-Fonds 70% AandelenFonds Wereld, 30% LDI-Fonds 45% AandelenFonds Wereld, 55% LDI-Fonds 20% AandelenFonds Wereld, 80% LDI-Fonds 12% AandelenFonds Wereld, 88% LDI-Fonds 10% AandelenFonds Wereld, 90% LDI-fonds De risicowijzers die horen bij het Standaard Life Cycle Pensioen Let op: Dit overzicht geeft de verdeling per 5 jaar. Wij bouwen de fondsverdeling in werkelijkheid in kleinere stappen af. De risicowijzers geven een goede indicatie van het risico per periode. Het gemiddelde risico voor u is afhankelijk van de duur van de verzekering. Fondsverdeling Standaard Life Cycle Pensioen: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leeftijd LDI Fonds AandelenFonds Wereld 7 van 14

8 5. BELEGGEN MET DE GENERALI LIFE CYCLES PENSIOEN Heeft u een pensioenregeling met (beperkte) beleggingsvrijheid? Dan kunt u ervoor kiezen om zelf verantwoordelijk te zijn voor het beleggen van uw opgebouwde pensioenkapitaal en pensioenpremies. Dit betekent dat u ervoor kiest om af te wijken van de standaard beleggingsoplossing van Generali (de Standaard Life Cycle Pensioen). In dat geval moet u de Generali Profielbepaler Pensioen invullen. Hiermee kunt u nagaan welk beleggingsprofiel het beste bij uw persoonlijke situatie past. De Profielbepaler Pensioen vindt u op Kiest u ervoor om te beleggen met een van de Generali Life Cycles Pensioen, dan bent u zélf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Generali zal u jaarlijks informeren over de gekozen beleggingsmix en deze vergelijken met het beleggingsprofiel dat aan de hand van de Generali Profielbepaler Pensioen is vastgesteld. De beleggingsrisico s en, resultaten blijven overigens altijd voor uw rekening. 8 van 14

9 6. RENDEMENTSKOMPASSEN PENSIOEN Generali heeft vier Rendementskompassen Pensioen, elk passend bij een ander beleggingsprofiel. Hieronder leest u meer over deze beleggingsoplossingen van Generali. 6.1 RendementsKompas Pensioen Zeer Defensief Dit RendementsKompas belegt gedurende de volledige looptijd van de pensioenverzekering volledig in het Generali Long Duration InvestmentFonds (LDI-Fonds). Dit fonds belegd in een breed samengestelde portefeuille van euroobligaties, uitgegeven door lidstaten en bedrijven uit de eurozone (landen van de Europese Unie die de euro als munt hebben). Het gaat hier voornamelijk om obligaties met een lange looptijd. Beleggingen in obligaties zijn meestal minder risicovol dan aandelen. Het levert echter meestal ook een lager rendement op. Risico s bij het RendementsKompas Pensioen Zeer Defensief (zie pagina 3 voor een beschrijving) Kredietrisico: laag risico Renterisico: hoog risico Valutarisico: geen risico Liquiditeitsrisico: laag risico Waarderingsrisico: geen risico Afname economische groei: geen risico Let op: de risicowijzers geven een goede indicatie van het risico per periode, het gemiddelde risico voor u is afhankelijk van de gekozen duur. 6.2 Life Cycle Pensioen Defensief Dit RendementsKompas belegt afhankelijk van de resterende looptijd tot aan de beoogde einddatum van de pensioenverzekering tot circa 35% in wereldwijde aandelen en het resterende geld in obligaties die voornamelijk een lange looptijd hebben (LDI-Fonds). Naarmate de beoogde einddatum van de verzekering nadert, zorgt het RendementsKompas ervoor dat het percentage van het opgebouwde kapitaal dat wordt belegd in aandelen wordt in kleine stappen verlaagd. Het percentage dat wordt belegd in obligaties wordt verhoogd. Uw leeftijd Bij leeftijd 25, 30, 35 Bij leeftijd 40, 45 Bij leeftijd 50 Bij leeftijd 55 Bij leeftijd 60 Bij leeftijd 65, 66 en 67 jaar Fondsverdeling 35 % AandelenFonds Wereld, 65 % Long Duration InvestmentsFonds (LDI-Fonds) 30% AandelenFonds Wereld, 70 % LDI-Fonds 20 % AandelenFonds Wereld, 80 % LDI-Fonds 15 % AandelenFonds Wereld, 85 % LDI-Fonds 5 % AandelenFonds Wereld, 95 % LDI-Fonds 0 % AandelenFonds Wereld, 100 % LDI-Fonds De risicowijzers die horen bij het Standaard Life Cycle Pensioen Let op: Dit overzicht geeft de verdeling per 5 jaar. Wij bouwen de fondsverdeling in werkelijkheid in kleinere stappen af. De risicowijzers geven een goede indicatie van het risico per periode. Het gemiddelde risico voor u is afhankelijk van de duur van de verzekering. 9 van 14

10 Fondsverdeling Life Cycle Pensioen Defensief: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leeftijd LDI Fonds AandelenFonds Wereld Risico s bij het Life Cycle Pensioen Defensief (zie pagina 3 voor een beschrijving) Kredietrisico: laag risico Liquiditeitsrisico: laag risico Renterisico: hoog risico Waarderingsrisico: laag risico Valutarisico: geen risico Afname economische groei: laag risico 6.3 Life Cycle Pensioen Offensief Deze Life Cycle belegt afhankelijk van de resterende looptijd tot aan de beoogde einddatum van de pensioenverzekering tot circa 70% in wereldwijde aandelen en het resterende geld in obligaties die voornamelijk een lange looptijd hebben (LDI-Fonds). Naarmate de beoogde einddatum van de verzekering nadert, zorgt dit RendementsKompas ervoor dat het percentage van het opgebouwde kapitaal dat wordt belegd in aandelen worden in kleine stappen verlaagd. Het percentage dat wordt belegd in obligaties wordt verhoogd. Uw leeftijd Bij leeftijd 25, 30, 35 Bij leeftijd 40, 45 Bij leeftijd 50 Bij leeftijd 55 Bij leeftijd 60 Bij leeftijd 65 Bij leeftijd 66 en 67 Fondsverdeling 85% AandelenFonds Wereld, 15% Long Duration InvestmentsFonds (LDI-Fonds) 80% AandelenFonds Wereld, 20% LDI-Fonds 70% AandelenFonds Wereld, 30% LDI-Fonds 45% AandelenFonds Wereld, 55% LDI-Fonds 20% AandelenFonds Wereld, 80% LDI-Fonds 12% AandelenFonds Wereld, 88% LDI-Fonds 10% AandelenFonds Wereld, 90% LDI-fonds De risicowijzers die horen bij het Standaard Life Cycle Pensioen Let op: Dit overzicht geeft de verdeling per 5 jaar. Wij bouwen de fondsverdeling in werkelijkheid in kleinere stappen af. De risicowijzers geven een goede indicatie van het risico per periode. Het gemiddelde risico voor u is afhankelijk van de duur van de verzekering. 10 van 14

11 Fondsverdeling Life Cycle Pensioen Offensief: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leeftijd LDI Fonds AandelenFonds Wereld Risico s bij het Life Cycle Pensioen Offensief (zie pagina 3 voor een beschrijving) Kredietrisico: laag risico Renterisico: gemiddeld risico Valutarisico: geen risico Liquiditeitsrisico: gemiddeld risico Waarderingsrisico: laag risico Afname economische groei: gemiddeld risico 11 van 14

12 6.4 Life Cycle Pensioen Zeer Offensief Dit RendementsKompas belegt afhankelijk van de resterende looptijd tot aan de beoogde einddatum van de pensioenverzekering tot circa 100% in wereldwijde aandelen en het resterende geld in obligaties die voornamelijk een lange looptijd hebben (LDI-Fonds). Naarmate de beoogde einddatum van de verzekering nadert, zorgt het Life Cycle ervoor dat het percentage van het opgebouwde kapitaal dat wordt belegd in aandelen wordt in kleine stappen verlaagd. Het percentage dat wordt belegd in obligaties wordt verhoogd. Fondsverdeling Life Cycle Pensioen Zeer Offensief: Uw leeftijd Bij leeftijd 25, 30, 35 Bij leeftijd 40, 45 Bij leeftijd 50 Bij leeftijd 55 Bij leeftijd 60 Bij leeftijd 65 Bij leeftijd 67 Fondsverdeling 100% AandelenFonds Wereld, 0% Long Duration InvestmentsFonds (LDI-Fonds) 90% AandelenFonds Wereld, 10% LDI-Fonds 80% AandelenFonds Wereld, 20% LDI-Fonds 60% AandelenFonds Wereld, 40% LDI-Fonds 35% AandelenFonds Wereld, 65% LDI-Fonds 18% AandelenFonds Wereld, 82% LDI-fonds 15% AandelenFonds Wereld 85% LDI-Fonds De risicowijzers die horen bij het Standaard Life Cycle Pensioen Let op: Dit overzicht geeft de verdeling per 5 jaar. Wij bouwen de fondsverdeling in werkelijkheid in kleinere stappen af. De risicowijzers geven een goede indicatie van het risico per periode. Het gemiddelde risico voor u is afhankelijk van de duur van de verzekering. Fondsverdeling Life Cycle Pensioen Zeer Offensief: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leeftijd LDI Fonds AandelenFonds Wereld 12 van 14

13 Risico s bij het Life Cycle Pensioen Zeer Offensief (zie pagina 3 voor een beschrijving) Kredietrisico: laag risico Renterisico: gemiddeld risico Valutarisico: geen risico Liquiditeitsrisico: gemiddeld risico Waarderingsrisico: laag risico Afname economische groei: gemiddeld risico 13 van 14

14 7. OVERIGE BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN Heeft u een pensioenregeling met volledige beleggingsvrijheid? Dan kunt u er ook voor kiezen om uw pensioengelden zelf te verdelen over de losse Generali Universal Life-fondsen. U bent hierbij zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Dit betekent dat u ervoor kiest om af te wijken van de standaard beleggingsoplossing van Generali (de Standaard Life Cycle Pensioen) en dat u geen gebruik maakt van één van de Generali Life Cycle Pensioen. 7.1 Generali Universal Life-fondsen U heeft de keuze uit de volgende Generali Universal Life-fondsen (onder voorbehoud van wijzigingen): Generali AandelenFonds Wereld Generali AandelenFonds Generali ObligatieFonds Generali GarantieFonds II Generali CombinatieFonds Generali DepositoFonds Generali AandelenFonds Nederland Generali AandelenFonds Europa Generali ICT-Fonds Europa Generali FarmacieFonds Europa Generali FinancieelFonds Europa Generali Long Duration InvestmentFonds 7.2 Beleggen in losse Generali Universal Life-fondsen Wilt u beleggen in losse Generali Universal Life-fondsen? Ook dan moet u de Generali Profielbepaler Pensioen volledig invullen en aan ons terugsturen. Generali informeert u dan jaarlijks over de gekozen fondsverdeling en vergelijkt deze met het beleggingsprofiel dat aan de hand van de Generali Profielbepaler Pensioen is vastgesteld. De beleggingsrisico s en -resultaten blijven overigens altijd voor uw rekening. Let op: zelf beleggen kan extra risico s met zich meebrengen. Generali adviseert daarom altijd gebruik te maken van een Generali RendementsKompas Pensioen. 7.3 Meer weten over de Generali Universal Life-fondsen? Meer informatie over de Generali Universal Life-fondsen en de actuele koersoverzichten vindt u op onder Fondsen. 8. MEER INFORMATIE 8.1 Meer weten over uw beleggingsmogelijkheden? Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over uw beleggingsmogelijkheden binnen uw Generali pensioenregeling? Neem dan contact op met uw werkgever of uw adviseur. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Generali verzekeringsgroep Diemerhof 42 Postbus CL Diemen T I E 14 van 14

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

6 TIPS OVER PENSIOEN REGELINGEN OP BASIS VAN BELEGGEN. Voor werkgevers die doorgaan tot het pensioen voor hun werknemers goed geregeld is

6 TIPS OVER PENSIOEN REGELINGEN OP BASIS VAN BELEGGEN. Voor werkgevers die doorgaan tot het pensioen voor hun werknemers goed geregeld is 6 TIPS OVER PENSIOEN REGELINGEN OP BASIS VAN BELEGGEN Voor werkgevers die doorgaan tot het pensioen voor hun werknemers goed geregeld is 6 TIPS OVER PENSIOENREGELINGEN OP BASIS VAN BELEGGEN De keuze van

Nadere informatie

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht : Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Ondersteun uw werknemers bij hun keuze 13 Wat is de Wet verbeterde

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Persoonlijk Pensioen Plan Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Met dit formulier stelt u uw risicoprofiel vast en past u aan in welke

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Pensioen Beleggen Welkom bij Allianz. Via uw werkgever neemt u deel aan een pensioenregeling bij

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Klant. De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen

Klant. De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen Klant De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen die deelnemers aan de collectieve pensioenregeling hebben op het pensioen en de risico s daarvan.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Allianz Pensioen Beleggen

Allianz Pensioen Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Allianz Pensioen Beleggen Uw beleggingsmogelijkheden via Lifecycles. Bouwen aan een goed pensioen

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd Rabo BedrijvenPensioen Een pensioen van deze tijd Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en kinderen

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen 1/16 Keuzemogelijkheden Uw pensioen is uw financiële zekerheid voor later. Er is veel geld mee gemoeid en u wilt natuurlijk dat uw pensioenpremies en het reeds

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

uw pensioen, onze zorg informatie voor de werknemer

uw pensioen, onze zorg informatie voor de werknemer uw pensioen, onze zorg informatie voor de werknemer inhoud De zorgplicht van de pensioenuitvoerder 4 Pensioenregeling met beleggingsvrijheid 4 De standaardoptie 6 Het opting-outrecht 7 De Avéro Achmea

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen Uw Pensioen Beleggen voor uw p ensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan de Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) een algemeen beeld te geven. We besteden

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

Lco-wg Systeem Beleggen december 2017

Lco-wg Systeem Beleggen december 2017 Lco-wg-1-201701 Systeem Beleggen december 2017 Lco-wg-1-201701 Systeem Beleggen algemeen: Systeem Beleggen is een volautomatisch systeem van beleggen. Binnen Systeem Beleggen wordt automatisch de mate

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

excedent Wilt u uw werknemers iets extra s bieden? In deze brochure

excedent Wilt u uw werknemers iets extra s bieden? In deze brochure excedent regelingen Wilt u uw werknemers iets extra s bieden? In deze brochure Excedent middelloonregeling 3 Excedent premieregeling 4 Premievoorbeeld 6 Meer weten? 7 extrapensioen voor uw werknemers Kies

Nadere informatie

*641244* Aanvraag Pensioen Generali ToekomstPlan. 1. Intermediair. 2. Werknemer (verzekerde) 3. Werkgever. 4. Karakter pensioenovereenkomst

*641244* Aanvraag Pensioen Generali ToekomstPlan. 1. Intermediair. 2. Werknemer (verzekerde) 3. Werkgever. 4. Karakter pensioenovereenkomst Aanvraag Pensioen Generali ToekomstPlan Offerte d.d.:... (offerte meezenden a.u.b.) 1. Intermediair Naam intermediair:... Intermediairnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:...

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Prestatie Pensioen. Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen

Prestatie Pensioen. Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen Prestatie Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer vrije tijd om te genieten en te ontspannen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA Ring P Oktober 2013, versie 2.3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate 2 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Vergelijking lijfrenteproducten ASR en Brand New Day

Vergelijking lijfrenteproducten ASR en Brand New Day Vergelijking lijfrenteproducten en Inleiding Op dit moment benadert haar klanten met een alternatief voor hun woekerpolis. U wordt gevraagd om voor uw klanten een objectieve vergelijking te maken: de huidige

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA augustus 2016, versie 2.5 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...2

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen

Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden in het Premiepensioen Keuzemogelijkheden Uw pensioen is uw financiële zekerheid voor later. Er is veel geld mee gemoeid en u wilt natuurlijk dat uw pensioenpremies en het reeds opgebouwde

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werknemer

Prisma Pensioen Informatie voor de werknemer Prisma Pensioen Informatie voor de werknemer Noor ten Have, 35 jaar Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot voor kort niet eens wist wat voor soort pensioen ik heb. Ik heb me er wel eens in verdiept maar de

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA februari 2015, versie 2.4 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Netto Pensioen Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.000,- verdienen Dé pensioenoplossing bij een salaris boven 100.000,- Pensioen opbouwen

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Na uw pensioendatum doorbeleggen Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Na uw pensioendatum doorbeleggen. Gaat u binnenkort

Nadere informatie