Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente"

Transcriptie

1 Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering Wat is een Lijfrenteverzekering Bij overlijden Verschillende vormen van lijfrente Wat zijn de mogelijkheden voor uw Lijfrenteverzekering september PGGM Productwijzer Lijfrente-1.indd :39

2 Algemeen Wat leest u in deze productwijzer In deze productwijzer vindt u algemene informatie over beleggingsverzekeringen als ook informatie over de beleggingsverzekering, die u bij PGGM Verzekeringen heeft afgesloten. Beleggingsverzekeringen zijn er in verschillende soorten en maten, bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente-, stamrecht- of kapitaalverzekering. In deze productwijzer leest u meer over de productkenmerken en mogelijkheden van een Lijfrenteverzekering. Wat is een beleggingsverzekering Een beleggingsverzekering is een combinatie van een belegging en een (levens)verzekering. Met een beleggingsverzekering kunt u vermogen opbouwen door te beleggen. Daarvoor legt u periodiek (bijvoorbeeld elke maand) een vast bedrag in. Of u legt aan het begin van de looptijd in één keer het hele bedrag in: een zogenoemde koopsom. Dit geld wordt belegd in een of meerdere beleggingsfondsen. Voor uw PGGM beleggingsverzekering betekent dit dat uw geld wordt belegd in de PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) beleggingsmix na inhouding van kosten Meer informatie hierover vindt u op onze website en op uw jaarlijkse waarde opgave van uw beleggingsverzekering. De waarde van een beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd staat niet vast, omdat deze o.a. afhankelijk is van het effectieve rendement van de beleggingen. Risico s Andere factoren die invloed hebben op uw beleggingsverzekering zijn bijvoorbeeld een wijziging in uw persoonlijke (financiële) situatie of als belastingregels door de overheid worden veranderd. PFZW Beleggingsmix De waarde ontwikkeling van uw verzekering bij PGGM Verzekeringen is afhankelijk van de samenstelling van de PFZW beleggingsmix en het daarmee behaalde effectieve rendement. De samenstelling van de beleggingsmix wordt jaarlijks aangepast aan de marktomstandigheden. Informatie over de samenstelling van de PFZW beleggingsmix vindt u op onze website Maak een bewuste keuze Bent u tevreden over uw beleggingsverzekering, dan kunt u deze uiteraard ongewijzigd voortzetten. Geeft u dit dan aan op het bijgevoegde Keuzeformulier bij Polis ongewijzigd voortzetten. Het is echter wel belangrijk voor u om uw beleggingsverzekering regelmatig tegen het licht te houden. Ga voor u zelf na met welk doel u deze beleggingsverzekering destijds heeft afgesloten. Houdt u goed in de gaten of u uw einddoel nog wel haalt. Wilt u minder risico lopen, niet meer of minder beleggen en/of wilt u uw verzekering wijzigen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden, die in het volgende hoofdstuk worden toegelicht. NB Is de looptijd van uw beleggingsverzekering nog relatief kort (bijvoorbeeld minder dan twee jaar) of is uw polis reeds premievrij gemaakt, houdt u er dan rekening mee dat sommige mogelijkheden weinig tot geen effect (meer) zullen hebben op het behalen van uw einddoel. U neemt altijd een risico als uw geld wordt belegd, omdat u vooraf nooit zeker weet hoeveel uw beleggingen waard zijn op de einddatum van uw beleggingsverzekering. Met name het rendement van grote invloed op het resultaat van uw beleggingsverzekering. De waarde van uw verzekering kan dalen als het slecht gaat met de economie. Beleggingsfondsen beleggen geld in veel verschillende bedrijven. Als het slecht gaat met de economie in de wereld, dan kan het ook slecht gaan met beleggingsfondsen. Hierdoor verdient u heel weinig of niets met uw beleggingsverzekering, waardoor de waarde van de beleggingsverzekering op de einddatum niet genoeg is om bijvoorbeeld uw pensioen aan te vullen PGGM Productwijzer Lijfrente-1.indd :39

3 Welk product heeft u Wat is een Lijfrenteverzekering? Een lijfrente is een levensverzekering waarvoor u periodiek of éénmalig (koopsom) een premie betaalt, waardoor u verzekerd bent van extra inkomen op een door u zelf bepaald moment in de toekomst. De premie die u betaalt voor uw lijfrente is aftrekbaar voor de belasting binnen de fiscale kaders die daarvoor gelden. Omdat de premie aftrekbaar is, wordt op de toekomstige periodieke uitkering altijd belasting ingehouden. Bij overlijden Bij een lijfrenteverzekering kan ook een uitkering bij overlijden zijn meeverzekerd (overlijdensdekking). Let op: de waardeontwikkeling van uw verzekering en eventuele wijzigingen hebben invloed op de hoogte van uw overlijdensuitkering. Verschillende vormen van lijfrente Eindigt uw verzekering voordat u 65 jaar wordt of voor u uw AOW-leeftijd bereikt, dan kunt u kiezen voor een overbruggingslijfrente of levenslange oudedagslijfrente. Eindigt uw verzekering op of na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar of uw AOW-leeftijd, dan kunt u kiezen voor een tijdelijke oudedagslijfrente of een levenslange oudedagslijfrente. De levenslange oudedagslijfrente U bepaalt zelf wanneer de lijfrente-uitkering ingaat. De uitkering start uiterlijk in het vijfde jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd. De looptijd van uw uitkering is levenslang en eindigt als u overlijdt. De tijdelijke oudedagslijfrente U bepaalt zelf wanneer de lijfrente-uitkering ingaat. Heeft u een lijfrentekapitaal opgebouwd tot 1 januari 2014? Dan kunt u voor dit deel van uw kapitaal nog kiezen voor een tijdelijke oudedagslijfrente vanaf het jaar waarin u 65 wordt. Heeft u lijfrentekapitaal opgebouwd ná 1 januari 2014? Dit deel van uw kapitaal kunt u periodiek laten uitkeren vanaf het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen uw totale lijfrentekapitaal te gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente vanaf het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. De uitkering start uiterlijk in het vijfde jaar na het jaar, waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De looptijd van de uitkering is altijd minimaal vijf jaar en stopt op de door u afgesproken datum. Voor de hoogte van de jaarlijkse uitkeringen gelden fiscale maxima. De maximale jaaruitkering van een tijdelijke oudedagslijfrente bedraagt ,- (2014). De overbruggingslijfrente U bepaalt zelf wanneer de lijfrente-uitkering ingaat. Een overbruggingslijfrente is een lijfrente die wordt uitgekeerd om een bepaalde periode te overbruggen, waarin u bijvoorbeeld (nog) geen pensioenuitkering of AOW ontvangt. De uitkering moet uiterlijk eindigen in het jaar waarin u 65 jaar wordt of in het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt (als deze ligt na het jaar waarin u 65 wordt) of in het jaar waarin uw pensioen ingaat. U kunt zelf kiezen op welke van deze drie momenten de uitkeringen eindigen. U kunt alleen een overbruggingslijfrente aankopen met het kapitaal dat u vóór 1 januari 2006 heeft opgebouwd in uw beleggingsverzekering. Voor de hoogte van de jaarlijkse uitkeringen gelden fiscale maxima. De maximale jaaruitkering van een overbruggingslijfrente bedraagt (2014). Let op: De ingangsdatum en looptijd van uw levenslange (of tijdelijke) oudedagslijfrente kunt u vrij kiezen indien: U uw Lijfrenteverzekering heeft gefinancierd door middel van een eenmalige storting (koopsom) en deze heeft betaald voor 1 januari 1992; of De ingangsdatum van uw Lijfrenteverzekering ligt voor 16 oktober 1990 en u hiervoor periodiek premie heeft betaald tot uiterlijk 31 december NB: een dergelijke oud-regime verzekering kunt u niet rechtstreeks bij PGGM Verzekeringen hebben afgesloten. Het is wel mogelijk dat u een dergelijke verzekering na 1992 via waardeoverdracht bij ons heeft ondergebracht PGGM Productwijzer Lijfrente-1.indd :39

4 Wat zijn de mogelijkheden voor uw Lijfrenteverzekering Afhankelijk van de specifieke productkenmerken van uw Lijfrenteverzekering heeft u verschillende mogelijkheden om uw verzekering te wijzigen naar een vorm die het beste bij u past. 1. Ongewijzigd voortzetten Bent u tevreden over uw Lijfrenteverzekering, dan kunt u deze verzekering uiteraard ongewijzigd voort te zetten. U heeft de informatie gelezen en u bent zich bewust van de risico s van beleggen. Juist omdat uw lijfrente in de vorm is van een beleggingsverzekering, is het wel raadzaam om deze verzekering regelmatig onder de loep te nemen. 2. Polis wijzigen a. Afkopen Het afkopen van de verzekering betekent dat u deze beëindigt. Dit betekent ook dat er bij overlijden geen uitkering uit de verzekering meer volgt. In beginsel mag een Lijfrenteverzekering niet worden afgekocht. Wordt hier toch voor gekozen dan gelden er fiscale sancties; er wordt 52% loonheffing ingehouden door de verzekeraar en met de fiscus rekent u een extra fiscale boete (revisierente) af, die kan oplopen tot 20%. In praktijk zou dit kunnen betekenen dat op het afkoopbedrag maximaal 72% aan loonheffing is verschuldigd. Afkoop kleine lijfrente bij afkoopwaarde kleiner of gelijk aan De overheid heeft het mogelijk gemaakt om kleine Lijfrenteverzekeringen zonder fiscale sanctie (dus zonder revisierente) in één keer, volledig af te kopen. Dit kan fiscaal voordelig zijn, maar dat hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Weegt u de voor- en nadelen van afkoop van tevoren dus goed af. Om voor afkoop kleine Lijfrente in aanmerking te komen moet de totale afkoopwaarde van al uw Lijfrenteverzekeringen bij één verzekeraar gelijk zijn aan of minder bedragen dan (2014). Voor de vaststelling van dit bedrag tellen saldo lijfrentes en oud-regime lijfrentes niet mee. In de bijlage Polis overzicht vindt u achter afkoopwaarde per de waarde per polis van uw meetellende Lijfrenteverzekeringen bij PGGM Verzekeringen. Achter Totale afkoopwaarde op uw Polis overzicht vindt u de (totale) afkoopwaarde van alle meetellende polissen bij elkaar opgeteld. Bij afkoop wordt over het totale afkoop bedrag door PGGM Verzekeringen volgens de geldende tarieven loonheffing ingehouden en afgedragen. b. Overdragen U kunt het kapitaal van uw Lijfrenteverzekering naar een andere aanbieder overdragen om daar een nieuw verzekerings- of bankspaarproduct af te sluiten. Informeer naar de mogelijkheden bij een nieuwe aanbieder van verzekerings- of bankspaarproducten. PGGM Verzekeringen biedt deze producten niet meer aan. Door deze zogenaamde kapitaaloverdracht eindigt de verzekering bij PGGM Verzekeringen en kunt u hieraan geen rechten meer ontlenen. Voor meer informatie over kapitaaloverdracht kijkt u op onze website Hier kunt u lezen hoe u de overdracht van uw lijfrentekapitaal in gang kunt zetten volgens het daarop van toepassing zijnde Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Overdragen kan zonder fiscale gevolgen. c. Premie verhogen Alleen als u op dit moment nog premie betaalt, bestaat de mogelijkheid om uw premie te verhogen. Of u (nog) premie betaalt voor uw polis kunt u vinden op de bijlage Polis overzicht. Hier vindt u achter premie op jaarbasis het bedrag dat u betaalt aan premies en de frequentie van deze betaling (achter frequentie premiebetaling ). Uw huidige premie kunt u verhogen mits u jaarruimte (of reserveringsruimte) heeft. De jaarruimte kunt u bepalen met behulp van de Rekenhulp Lijfrentepremie op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Als u uw premie verhoogt, betaalt u maandelijks een hoger bedrag. Op uw premie-inleg worden kosten ingehouden door PGGM Verzekeringen voordat wordt belegd. De ingehouden kosten bedragen 9,8% van de premie-inleg aan eerste kosten. Daarnaast worden kosten ingehouden op het behaalde beleggingsrendement. Deze kosten staan beschreven op de rendementsopgave, die u jaarlijks van PGGM Verzekeringen ontvangt. Betaalt u geen premie (meer)? Heeft u een Lijfrenteverzekering waar u geen periodieke premie (meer) voor betaalt. Dan is het voor deze polis niet mogelijk om bij PGGM Verzekeringen de optie premie verhogen te kiezen PGGM Productwijzer Lijfrente-1.indd :39

5 d. Premie verlagen Alleen als u op dit moment nog premie betaalt, bestaat de mogelijkheid om uw premie te verlagen. Of u (nog) premie betaalt voor uw polis, kunt u vinden op de bijlage Polis overzicht. Hier vindt u achter premie op jaarbasis het bedrag dat u betaalt aan premies en de frequentie van deze betaling. Bij het verlagen van uw premie hanteert PGGM Verzekeringen een minimumpremie bedrag van 21,69 per maand of 260,28 op jaarbasis. Als u uw premie verlaagt betekent dit, dat u minder geld inlegt in uw beleggingsverzekering. Het risico dat beleggen met zich mee brengt blijft bestaan. U loopt dus met minder geld hetzelfde beleggingsrisico. Betaalt u geen premie (meer)? Heeft u een lijfrenteverzekering waar u geen periodieke premie (meer) voor betaalt, dan is het voor deze polis niet mogelijk om bij PGGM Verzekeringen de optie premie verlagen te kiezen. e. Premievrij maken Alleen als u op dit moment nog premie betaalt, bestaat de mogelijkheid om uw polis premievrij te maken. Of u premie betaalt voor uw polis kunt u vinden op de bijlage Polis overzicht. Hier vindt u achter premie op jaarbasis het bedrag dat u op jaarbasis betaalt en de frequentie van deze betaling (achter frequentie premiebetaling ). Het premievrij maken van een Lijfrenteverzekering houdt in dat u ophoudt met het betalen van premie. Hierdoor kunt u uw maandlasten verlagen, maar het betekent ook dat uw kapitaal niet meer kan groeien door premie inleg. Het kapitaal verandert alleen nog in omvang door het effectief rendement op uw polis. Dit kan dus zowel in positieve als negatieve zin zijn. De verzekering blijft tot de oorspronkelijke einddatum doorlopen. Betaalt u geen premie (meer)? U kunt ook een Lijfrenteverzekering hebben waar u geen periodieke premie (meer) voor betaalt. In dit geval is uw polis reeds premievrij. f. Einddatum wijzigen U kunt ervoor kiezen om de einddatum van uw Lijfrenteverzekering te veranderen (uitstellen of vervroegen). Dat betekent dat uw lijfrente-uitkeringen betaald worden vanaf de nieuwe einddatum. Let op: leest u de hiervoor genoemde informatie over de verschillende lijfrentevormen goed door. Heeft u (ook) een bedrag verzekerd bij overlijden (overlijdensdekking), dan stopt deze dekking op de nieuwe einddatum. Wat de huidige einddatum van uw polis is, kunt u vinden in het Polis overzicht. Heeft een keuze gemaakt met betrekking tot uw PGGM beleggingsverzekering? Vult u dan het Keuzeformulier in en stuur dit volledig ingevuld en ondertekend terug naar PGGM Verzekeringen. Zodra wij uw formulier hebben ontvangen ontvangt u hierover van ons een bevestiging. Voor meer informatie ga naar onze website Trefwoordenlijst Waarde opgave Wij sturen u jaarlijks in het eerste kwartaal een overzicht waarin de waardeontwikkeling in het voorgaande jaar van uw beleggingsverzekering staat. Ook laten we u in dit overzicht voorbeeldkapitalen zien die u op de einddatum van de verzekering kunt verwachten. Jaarruimte Jaarruimte ontstaat wanneer u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen hebt opgebouwd. Jaarruimte is het maximum bedrag aan Lijfrentepremies dat u in een jaar kunt aftrekken van de belasting. Daarnaast kan er sprake zijn van reserveringsruimte. Voor meer informatie over jaarruimte en reserveringsruimte en de berekening daarvan verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst. Hier treft u een rekenhulp aan waarmee u eenvoudig uw kunt berekenen. De link hiervoor staat ook op onze website. Effectief rendement Jaarlijks wordt het bruto fondsrendement vastgesteld. Daarop worden beheerkosten beleggingen in mindering gebracht en dit resulteert in het netto fondsrendement. Op het netto fondsrendement worden door PGGM Verzekeringen administratie kosten in mindering gebracht. Dit resulteert in het effectieve rendement PGGM Productwijzer Lijfrente-1.indd :39

6 PGGM Verzekeringen Postbus AC Zeist (030) september PGGM Productwijzer Lijfrente-1.indd :39

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven AEGON Variabele Lijfrente AEGON Variabele Lijfrente is een product van AEGON Ireland plc (AEGON) Een inkomensoplossing die ook op úw lijf geschreven is? Straks

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming

Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming Aanvraag wijziging Garantieverzekering Beleggingsverzekering ABC Kidsplan Contractnummer / certificaatnummer Uitvaart geldverzekering NKV Fortis ASR Levensverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht,

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie