Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot"

Transcriptie

1 Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot Anne de huidige de Roos praktijk Themaconferentie medicatieveiligheid ziekenhuizen

2 Vermijdbare schade bij patiënten verminderen! verbindt stimuleert - activeert

3

4

5 2014 NVZ en NFU: Implementatie van dit thema blijkt lastig en vraagt nog extra aandacht

6 Wat is er nou zo lastig? Ca 350 apotheekmedewerkers uit 73 ziekenhuizen: Ca 90% doet opnamegesprekken Ca 40% doet ontslaggesprekken

7 Elke patiënt heeft een ander zorgnetwerk. Je moet samenwerken met zorgverleners die je niet kent of onbekend zijn. Iedere zorgverlener gebruikt andere ICT.

8 Samenwerken in een zorgketen: 1. Denken vanuit de patiënt 2. Denken vanuit de patiënt die naar de volgende zorgverlener gaat 3. Samen willen, kunnen en blijven werken 1. De juiste partijen aan tafel 2. Heldere afspraken - implementeerbare afspraken 3. ICT financiën - transparantie

9 Sleutelvragen ketensamenwerking Wat is de gedeelde ambitie? Waar gaan WE SAMEN voor? De goede stappen, in de goede volgorde, win-win, in dialoog 5 1 Wat zijn de belangen van elke partner? Welke gemeenschappelijke 2 winstpunten hebben we? Professionele borging Mandaat, besluitvorming 3 Is er een constructieve groep: Vertrouwen, 4 leiderschap, gelijkwaardig

10 Regio Zorg & Zekerheid: Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT en implementatieplan. Regio Haarlemmermeer: van visie, plan, proces, protocol, ICT, business case en implementatie tot in de huidige praktijk

11

12 Regio Zorg & Zekerheid Aanleiding 1. Richtlijn overdracht van medicatiegegevens geldt per 1/1/2011 voor hele keten: te abstract 2. Afspraken nodig in de regio tussen zorgverleners. 3. ZZ in voorjaar 2011 initiatief op basis van verzoek (ziekenhuis)apothekers 4. Wil afspraken faciliteren en deze als basis nemen voor contractering zorg.

13 Kernregio van Zorg en Zekerheid patienten, 218 zorginstellingen Vijf ziekenhuizen: Amstelland Ziekenhuis Diaconessenhuis Leiden LUMC Rijnland Ziekenhuis Spaarne Ziekenhuis (Apotheekhoudende) huisartsen Openbare apothekers Sleutelnet: regionale ICT Zorg en Zekerheid

14 Wat is de gedeelde ambitie? Waar gaan WE SAMEN voor? Ambitie 1 Regio Zorg & Zekerheid 1. Samen eenduidig, concrete en implementeerbare afspraken opstellen rondom de overdracht van medicatiegegevens 2. Gedragen en geïmplementeerd door (als eerste) apothekers, huisartsen en ziekenhuisapothekers. 3. De patiënt kent zijn verantwoordelijkheid en vraagt en draagt actief het medicatieoverzicht bij zich. 4. Regionale elektronische informatie-uitwisseling ondersteunt het proces 5. Partijen sluiten hiervoor een convenant 6. Afspraken basis voor andere overdrachtsmomenten (trombose, thuiszorg, verpleeghuis, psychiatrie).

15 Wat is de gedeelde ambitie? Waar gaan WE SAMEN voor? 1 Regio Zorg & Zekerheid Ambitie en uitgangspunten 1. De veiligheid van de patiënt wordt verbeterd door de procesinrichting. 2. De patiënt staat centraal 3. De afspraken betreffen het proces van overdracht van de ene naar de andere zorgverlener. 4. De wijze waarop een zorgverlener binnen de muren van zijn eigen praktijk werkt en overdracht binnen afdelingen regelt, staat buiten beschouwing. 5. Er worden minimale kwaliteitseisen gedefinieerd, aan het proces, de snelheid van uitvoering, de over te dragen informatie en de kwaliteit van de overgedragen informatie (geverifieerd of niet) 6. De afspraken zijn uitvoerbaar en implementeerbaar. 7. Er kan een fasering worden aangebracht in de implementatie, als gevolg van het ontbreken van essentiële hulpmiddelen, zoals ICT. 8. Centraal oppakken: procedure en uitrol toestemming regelen en communicatie naar patiënt

16 Wat zijn de belangen van elke partner? Welke gemeenschappelijke 2 winstpunten hebben we? Regio Zorg & Zekerheid Belangen Veilige basis voor zorg Een werkwijze Een elektronische oplossing Zeggenschap over en in eigen praktijk Betaald worden voor inspanning Verbetering samenwerking Onderling vertrouwen Spin-off op andere onderwerpen

17 Professionele borging Mandaat, besluitvorming 3 Regio Zorg & Zekerheid Structuur Vertegenwoordigers namens de zorgverleners (met draagvlak bij en communicatie naar achterban) Stuurgroep: ZZ, OA, ZAPO, Huisartsenkringen, Sleutelnet, onafhankelijk voorzitter Werkgroep: regionale afspraken, communicatie en coördinatie Achterbannen: implementeren ZZ: faciliteert, financiert ontwikkeling regionale afspraken Convenant: RvB s, voorzitters medische staf, besturen apothekers en huisartsen

18 Professionele borging Mandaat, besluitvorming 3 Regio Zorg & Zekerheid Afspraken voor: 1. thuis wonen in de eerste lijn 2. geplande opname in het ziekenhuis 3. spoedopname in het ziekenhuis 4. ontslag voor deze zorgpaden uit het ziekenhuis naar huis 5. poliklinisch consult

19 Is er een constructieve groep: Vertrouwen, leiderschap, 4 gelijkwaardig Regio Zorg & Zekerheid 13 Gouden regels 1. Elke patiënt die medicatie gebruikt (of diens vertegenwoordiger), is verantwoordelijk voor zijn eigen medicatieoverzicht. 2. Een patiënt die bezwaar heeft tegen registreren en/of opvragen van zijn medicatiegegevens door een zorgverlener draagt dit bezwaar duidelijk bij zich/maakt dit zelf actief kenbaar aan zijn zorgverleners. 3. Elke zorgverlener stimuleert en motiveert de patiënt om altijd een medicatieoverzicht te hebben en bij zich te dragen. 4. Elke zorgverlener stimuleert de patiënt bij een doorverwijzing naar specialist of voor opname in het ziekenhuis een actueel medicatieoverzicht op te halen bij de apotheek waar hij doorgaans komt. 5.

20 De goede stappen, in de goede volgorde, win-win, in dialoog 5 Regio Zorg & Zekerheid Intentieverklaring: LSP als medium

21 De goede stappen, in de goede volgorde, win-win, in dialoog 5 Regio Zorg & Zekerheid Maart 2011: klankbordgroep farmacie en ziekenhuisapotheek geeft aan ZZ faciliteer je een regionaal protocol medicatieoverdracht? Juli 2011: start werkgroep en stuurgroep 31 maart 2012: concept protocol af, toetsingsronde aan achterbannen 18 juni 2012; bijeenkomst over wel of niet verder met het LSP. Resulteert in de opzet van een programma onder regie van Sleutelnet om inzet van het LSP verder te bekijken. 16 oktober 2012: protocol in de laatste versie besproken en laatste wijzigingen aangegeven. Deze vervolgens verwerkt en in de stuurgroep weer besproken. 1 december: protocol door stuurgroep leden voorgelegd aan hun achterbannen. 1 januari 2013: ZZ heeft in haar contract 2013 een aanvullend inkoopbeleid voor de prestaties Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of polikliniekbezoek en Farmaceutische begeleiding bij ontslag. Zorgverleners kunnen hiervoor een business case inleveren waarbij het protocol de basis is. 28 februari: overleg met REOS over mogelijke implementatieondersteuning voor huisartsen en apothekers 4 maart: stuurgroep medicatieoverdracht ZZ geeft finale akkoord op protocol. 29 mei 2013: afronden van het protocol, door een feestelijke ondertekening van de verschillende partijen Vanaf 29 mei 2013: business cases, implementatie en LSP Vanaf 1 januari 2014: contractering ZZ: 0,06 per receptregel. Achmea 4,50 opname, 12 ontslag

22 Regio Zorg & Zekerheid Vervolg:

23 Regio Zorg & Zekerheid Implementatie bij en tussen 218 zorginstellingen Subregio s met eigen keten en belangen. Trekker? Elk ziekenhuis is een nieuwe zorgketen. Ziekenhuisapotheker trekker

24 Implementatie in een ziekenhuis 1. RvB verantwoordelijk! 2. Verwijsteam? 3. Bekijkt arts opname? 4. Ontslag: Inzet arts en verpleegkundige 5. Sluit aan op LSP 6. Contractering: regionaal protocol

25 ICT-Implementatie bij en met 218 zorginstellingen Haarlem mer meer 3 ICT regio s voor LSP Opt-in hulpmiddelen VZVZ 4 ZIS, 2 AIS, 2 HIS Landelijk format medicatieoverzicht Verschillend ingebouwd

26 Opt-in LSP

27 Regio Haarlemmermeer: van visie, plan, proces, protocol, ICT, business case en implementatie tot in de huidige praktijk Spaarne Ziekenhuis SAHZ, klinische en poliklinische apotheek 10 apotheken Opt-in hulpmiddelen Pharmacom cluster met huisartsen EPIC Landelijk format medicatieoverzicht

28 Wat is de gedeelde ambitie? Waar gaan WE SAMEN voor? 1 Regio Haarlemmermeer Aanleiding HAP verplaatst, vraagt om aanhaak poliklinische apotheek Ongenoegen bij openbaar apotheken Wens SAHZ om veilige farmaceutische zorg voor eens en al goed in te richten Spoed en medicatieoverdracht als eerste Stuurgroep met RvB-lid, SAHZ, openbaar apothekers, HAP en huisartsen

29 Wat is de gedeelde ambitie? Waar gaan WE SAMEN voor? 1 Regio Haarlemmermeer VISIE: SAMENWERKING Zorg in de keten, mét en door de keten EIGEN ZORG: HUISARTS APOTHEEK ZIEKENHUIS Eigen zorg Eigen zorg Eigen zorg Eigen zorg Eigen zorg Eigen zorg Eigen zorg Eigen zorg Eigen zorg Eigen Eigen zorg zorg Eigen zorg Eigen zorg Eigen zorg TRANSMURALE ZORG Spoed eisende zorg HAP - SEH Opname en ontslag ziekenhuis Poliklinisch consult / dagbehandeling (re)- substitutie Afspraken formularia ORGANISATIE ICT WET Afspraken over inhoud en leveren van de zorg Afspraken over beschikbaarheid van medicatiegegevens Geneesmiddelwet Richtlijn MO Landelijke formats VERTROUWELIJK Business case medicatieoverdracht Haarlemmermeer 26 juli 2013

30 De Samenwerking : gericht op het verhogen van de kwaliteit en de veiligheid van de farmaceutische dienstverlening in de regio Haarlemmermeer. Wat is de gedeelde ambitie? 8 december Waar 2014 gaan WE SAMEN voor? 1 Wat zijn de belangen van elke partner? Welke gemeenschappelijke 2 winstpunten hebben we?

31 Professionele borging Mandaat, besluitvorming Regio Haarlemmermeer 3 Is er een constructieve groep: 4 Vertrouwen, leiderschap, gelijkwaardig Aanpak Medicatieoverdracht Regionaal protocol Zorg en Zekerheid als basis Onderdeel van De Samenwerking farmaceutische zorg Openbare apothekers: Claus van der Jagt, Erik Evers SAHZ: Sjoerd Verweij, Rianne Lantink Spaarne Ziekenhuis: Trudy Huurdeman Onderdeel van thema jaar Spaarne 2013: medicatie Begeleiding: Aanpak: vanuit ZZ-protocol komen tot lokale afspraken 9 sessies, 16 maart juli 2013

32 Is er een constructieve groep: 4 Vertrouwen, leiderschap, gelijkwaardig Regio Haarlemmermeer farm begeleiding na ontslag ziekenhuis 4 Bron apotheker patiënt woont thuis zorg 1e lijn overdracht voor opname 1 Bron apotheker patiënt verblijft in het ziekenhuis farm begeleiding voor opname ingreep, zorg 2e lijn 2 Ziekenhuisapotheker overdracht voor ontslag 3 Specialist

33 Is er een constructieve groep: 4 Vertrouwen, leiderschap, gelijkwaardig Regio Haarlemmermeer BESLUIT OPNAME Arts besluit tot opname Motiveert patient medicatieoverzicht op te halen Informeert bronapotheek POS- /opnamedatum Start farmaceutische begeleiding bij opname: arts initieert VOOR- BEREIDING Bronapotheek stuurt medicatieoverzicht Bronapotheek stopt baxter Overdracht medicatiegegevens voor opname + stopzetten zorg 1 e lijn: apotheek Opname in ZIEKENHUIS Apothekersassistent (AA) verifieert medicatieoverzicht AA stelt medicatie in tbv behandeling AA registreert medicatieopdrach-ten voor in EPIC Verificatie en klaarzetten medicatie voor behandeling: ziekenhuisapotheek (SAHZ)

34 Is er een constructieve groep: 4 Vertrouwen, leiderschap, gelijkwaardig Regio Haarlemmermeer VERBLIJF Arts registreert wijzigingen in medicatie, allergieën Voorbereiden ONTSLAG ONTSLAG Arts bepaalt datum ontslag Arts bepaalt medicatiebeleid bij ontslag Verpleegkundige print medicatieoverzicht Verpleegkundige licht medicatiebeleid toe aan patient Stuurt altijd medicatieoverzicht naar bronapotheek Arts verantwoordelijk voor compleet medicatiebeleid bij ontslag. Ziekenhuisapotheek bewaakt medicatie tijdens verblijf Uitleg over medicatie op logisch moment in ontslagproces verpleegkundige. Zij geeft de patiënt een medicatieoverzicht en eventueel ontslagrecept mee. VERTROUWELIJK Business case medicatieoverdracht Haarlemmermeer 26 juli 2013

35 Is er een constructieve groep: 4 Vertrouwen, leiderschap, gelijkwaardig Regio Haarlemmermeer NAAR HUIS Stap 1 Stap 2 Bronapotheek ontvangt medicatieoverzicht Controleert gegevens voor en na opname Overlegt met arts bij vragen / fouten Instellen zorg en informeren zorgverleners Voorlichting patiënt: goed gebruik Gesprek patient: Controle goed gebruik AMO patient, huisarts Acties richting thuiszorg, verz.huis Farmaceutische begeleiding bij ontslag door bronapotheek: Stap 1: binnen 24 uur check op juistheid medicatiebeleid. Inregelen zorg en informeren huisarts en indien van toepassing verzorgingshuis, thuiszorg. Stap 2: binnen 7 werkdagen spreekt de bronapotheek de patient. Vragen over medicatiebeleid, over gebruik medicatie? Bijwerkingen? Eventuele acties bespreken met arts en eventueel thuiszorg/ verzorgingshuis. VERTROUWELIJK Business case medicatieoverdracht Haarlemmermeer 26 juli 2013

36 Is er een constructieve groep: 4 Vertrouwen, leiderschap, gelijkwaardig Regio ONDERSCHEIDEND Haarlemmermeer Toelichting service: Duidelijke taakverdeling: medicatieverificatie bij opname door het ziekenhuis, bij ontslag door de bronapotheek. Elke prestatie wordt slechts eenmaal gedeclareerd. Medicatieverificatie bij ontslag is een directe check op het door de arts gedefinieerde medicatiebeleid. Gevolgd door een check of de patiënt het goed begrepen heeft en of deze trouw zal zijn aan deze therapie. Mogelijk doordat de Haarlemmermeer een kleine regio is met nauw samenwerkende zorgverleners, die allemaal meedoen. Afspraken zijn geborgd in een formele samenwerkingsovereenkomst. Het medicatieoverzicht voldoet aan de eisen van de landelijk gedefinieerde standaard. Implementatie LSP inspanning van de overdracht zal afnemen. Ziekenhuis en apotheken streven naar elektronisch beschikbaar stellen van de medicatiegegevens van de patiënt. Elke zorgverlener is vrij om on top of deze afspraken aanvullende afspraken maken met andere partijen en zorgverzekeraars.

37 De goede stappen, in de goede volgorde, win-win, in dialoog 5 Regio Haarlemmermeer Implementatie, en borging Transmurale werkgroep (apotheken, SAHZ, Spaarne ziekenhuis) is verantwoordelijk voor overdracht 1 e en 2 e lijn. Afspraken geborgd binnen samenwerkingsverband van apotheken, SAHZ en Spaarne ziekenhuis. Borging naar medische staf middels Multidisciplinaire werkgroep Medicatie Spaarne ziekenhuis. Voorzitter: Yvonne Wilders, RvB-lid. In deze implementatie kunnen aanvullende wensen van ZZ betreffende doelmatigheid, transparantie op bepaalde (ZIZO) indicatoren en kwaliteitswinsten worden ingebracht. Na 2 jaar opruimen tijd voor het inregelen van de voor de vervolgbehandeling benodigde zorg. De implementatie bestaat dan ook uit twee fasen. Voor elke fase maken we aparte financiële afspraken met ZZ. Fase 1: opruimen. Fase twee: differentiatie in zorg voor risicopatiënten.

38 De goede stappen, in de goede volgorde, win-win, in dialoog 5 Regio OPZET Haarlemmermeer BUSINESS CASE Uitgangspunten business case 1. Regionaal protocol medicatieoverdracht kernregio ZZ als basis 2. ZZ contract 2013 aanvullende zorgafspraak, op declaratieregels 3. Elke prestatie wordt maar een keer gedeclareerd 4. Kostendekkend voor zorgverlener en voor ZZ 5. Implementeerbaar 6. Ketenproject: dus ook de keten voor de activiteiten betalen 7. Zorgverleners kunnen budget aanspreken obv prestaties 4 en 5

39 Wat is de gedeelde 1 ambitie? Waar gaan WE SAMEN voor? Wat zijn de belangen van elke 2 partner? Welke gemeenschappelijke winstpunten hebben we? Financiën niet gericht op keten Zorgverzekeraar stuurt op eigen visie en regels Zorgverzekeraar intramuraal of extramuraal budget ZZ: 0,06 per receptregel, niet voor medicatieopdracht Achmea: 4,50 voor Spaarne, 12 voor openbaar apotheek

40 Wat is de gedeelde 1 ambitie? Waar gaan WE SAMEN voor? Transparantie en handhaving niet gericht op keten Prestatie indicatoren per instelling IGZ start in 2015 project rationele farmacotherapie, toetsen op 4 items medicatieoverdracht, EVS, polyfarmacie en verantwoordelijkheidsverdeling over het hele zorgveld, ook op keten? Herziening richtlijn Wat zijn de belangen van elke 2 partner? Welke gemeenschappelijke winstpunten hebben we?

41 Wat is de gedeelde 1 ambitie? Waar gaan WE SAMEN voor? Het proces is succesvol. We hebben een visie, een samenwerkingsovereenkomst en concrete afspraken op medicatieoverdracht. Maar bovenal: we kennen elkaar, spreken elkaar en begrijpen elkaar. Samen passen we de afspraken gewoon aan.

42 Elke patiënt heeft een ander zorgnetwerk. Je moet samenwerken met zorgverleners die je niet kent of onbekend zijn. Eenduidigheid en landelijke power belangrijk: Gebruikersgroepen zetten samen in op format medicatieoverzicht ZIS, HIS, AIS Geen concurrentiebevordering op de basis voor zorg Vergoeding, handhaving en transparantie op keten

43 Last page Vragen?

Veilige zorg begint met een actueel medicatieoverzicht 29 mei 2013

Veilige zorg begint met een actueel medicatieoverzicht 29 mei 2013 Veilige zorg begint met een actueel medicatieoverzicht 29 mei 2013 Programma 17.00 uur Inloop en ontvangst met broodje 17.30 uur Welkomst woord, Jan Kroes, Divisiemanager Zorg, Zorg en Zekerheid. 17.35

Nadere informatie

Ketenafspraak SAGO en Tergooi

Ketenafspraak SAGO en Tergooi Ketenafspraak SAGO en Tergooi Farmaceutische begeleiding bij opname, ontslag of polikliniekbezoek/dagbehandeling Opgemaakt op 01-01-2015 Geldig tot 31-12-2015 Versie 2.2 Definities: - SAGO: vertegenwoordigt

Nadere informatie

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Definities: - SAGO: vertegenwoordigt alle openbare apothekers in de regio - Openbare :

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Regionaal protocol medicatieoverdracht voor de kernregio Zorg en Zekerheid Altijd de juiste medicatiegegevens beschikbaar

Regionaal protocol medicatieoverdracht voor de kernregio Zorg en Zekerheid Altijd de juiste medicatiegegevens beschikbaar Regionaal protocol medicatieoverdracht voor de kernregio Zorg en Zekerheid Altijd de juiste medicatiegegevens beschikbaar, definitief. Opstellers: Kees-Jan Smak, openbaar apotheker Noordwijkerhout Claus

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding Regio Amsterdam Amsterdam, 11 juni 2014 SIGRA sectie Ziekenhuizen Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en

Nadere informatie

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o.

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. 1 Disclosure belangen spreker Geen Scenario-analyse poliklinische medicatieoverdracht

Nadere informatie

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Altijd een actueel medicatieoverzicht, haalbaar? Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Anne de Roos Projectleider Medicatieoverdracht NVZA, KNMP ActiZ, FNT, GGZ Nederland,

Nadere informatie

HANDREIKINGEN VOOR ZES

HANDREIKINGEN VOOR ZES HANDREIKINGEN VOOR ZES OVERDRACHTSSITUATIES B I J L A G E B I J D E C O N C E P T R I C H T L I J N O V E R D R A C H T VAN M E D I C A T I E G E G E V E N S Handreikingen De invulling van de concept richtlijn

Nadere informatie

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Aanleiding herziening Richtlijn 2008 en nadere toelichting 2014 Geen werkend EPD of landelijk schakelsysteem

Nadere informatie

Medicatieoverdracht op de polikliniek

Medicatieoverdracht op de polikliniek Medicatieoverdracht op de polikliniek Themaconferentie Medicatieveiligheid, 26-11-15 Dr. S. Natsch, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Radboudumc Definitie en Doel Uiteindelijk doel Iedere zorgverlener

Nadere informatie

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Inleiding Dit protocol is opgesteld door de stuurgroep Medicatieoverdracht Groninger Apotheken

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz Medicatieoverzicht 2.0 Michael Tan Product manager Nictiz 3 juni 2013 Boodschap Het nieuwe Medicatieoverzicht 2.0 hoeft geen stip op de horizon te zijn. Wij kunnen meer concrete stappen ondernemen om vooruitgang

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht: uitdaging of vanzelfspekendheid? Medicatieveiligheid Institute of Medicine To Err is Human 44.000-98.000 doden a.g.v.

Nadere informatie

Medicatie overdracht

Medicatie overdracht Medicatie overdracht + Iedere zorgverlener heeft een rol in medicatie overdracht. In dit boekje staan de regionale afspraken over medicatie overdracht tussen huisartsen, apothekers en medisch specialisten!

Nadere informatie

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel,

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel, Artikel 1 Beloning van zorgprestaties Net als voorgaande jaren zal Zilveren Kruis in 2016 farmaceutische zorgprestaties separaat van de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel belonen. Voor 2016

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Documentbeheer Versie Aanpassingen Datum 1.0 Totstandkoming eerste versie 19 mei 2011 protocol

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan VUmc op 5 november 2015 locatie Amsterdam V

Rapportage van het inspectiebezoek aan VUmc op 5 november 2015 locatie Amsterdam V Rapportage van het inspectiebezoek aan VUmc op 5 november 2015 locatie Amsterdam V1006603 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten inspectiebezoek...4 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten Platform 12 november 2015 Hanneke van der Haar en Leo Jetten Doelstelling WeMOve Verhogen medicatieveiligheid door het tijdig delen van kwalitatief goede en betrouwbare medicatiegegevens (incl. ICA) m.b.v.

Nadere informatie

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief. - Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese! Deze

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Ommelander Ziekenhuis Groep op 10 september 2015 te Delfzijl & Winschoten V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Ommelander Ziekenhuis Groep op 10 september 2015 te Delfzijl & Winschoten V Rapportage van het inspectiebezoek aan Ommelander Ziekenhuis Groep op 10 september 2015 te Delfzijl & Winschoten V1006596 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten

Nadere informatie

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom St Antonius Apotheek 5 jaar RvC De Roerdomp Medisch Specialisten Klinische

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Een overzicht van de protocollen zoals gepresenteerd tijdens het symposium op 17 mei 2011 Colofon Juni 2011 Deze protocollen zijn mede tot stand gekomen met medewerking

Nadere informatie

Apotheek Service Punt

Apotheek Service Punt Apotheek Service Punt Inhoudsopgave Inleiding... 1 Vaststellen medicijngebruik... 2 Wat moet u doen als er na het gesprek iets wijzigt in uw medicijngebruik... 2 Hoe is de levering van medicijnen geregeld

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK MEDICATIEVERIFICATIE BIJ OPNAME EN ONTSLAG

PLAN VAN AANPAK MEDICATIEVERIFICATIE BIJ OPNAME EN ONTSLAG aan PLAN VAN AANPAK MEDICATIEVERIFICATIE BIJ OPNAME EN ONTSLAG Ziekenhuis Themawerkgroep Titel thema Opdrachtgever Begin- en einddatum Opgesteld op Ingevuld door TEAMSAMENSTELLING 1. Wat is de samenstelling

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland PATIËNTVEILIGHEID, MEDICATIEVEILIGHEID, MEDICATIEBEWAKING Datum 1 september 2014 Versienummer

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014 Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken December 2014 Werkgroep Medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland mevrouw M. van Werkhoven, directeur Stichting Ketenzorg Midden en Noord

Nadere informatie

Protocol Overdracht van medicatiegegevens

Protocol Overdracht van medicatiegegevens Protocol Overdracht van medicatiegegevens Voor een goede en veilige zorgverlening is het van belang dat iedere zorgverlener beschikt over een actueel medicatieoverzicht. Informatie met betrekking tot het

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Intra- en transmurale zorg

Intra- en transmurale zorg Keuzedeel mbo Intra- en transmurale zorg behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Penvoerder: calibris Ontwikkeld door: Calibris 2 van 6 1. Algemene informatie D1: Intra- en transmurale zorg niveau

Nadere informatie

De Polikliniekapotheek. van Tergooi. Zorg, kwaliteit, service en gemak

De Polikliniekapotheek. van Tergooi. Zorg, kwaliteit, service en gemak De Polikliniekapotheek van Tergooi Zorg, kwaliteit, service en gemak Welkom bij de Polikliniekapotheek van Tergooi Zorg, kwaliteit, service en gemak: daar staat de Polikliniekapotheek van Tergooi voor.

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan ziekenhuis Sint Lucas Andreas op 11 juni 2015 te Amsterdam V Utrecht, februari 2016

Rapportage van het inspectiebezoek aan ziekenhuis Sint Lucas Andreas op 11 juni 2015 te Amsterdam V Utrecht, februari 2016 Rapportage van het inspectiebezoek aan ziekenhuis Sint Lucas Andreas op 11 juni 2015 te Amsterdam V1005560 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten inspectiebezoek...4

Nadere informatie

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens 1 Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens Deel 1: inleiding, definities en verantwoordelijkheden 2 Inleiding Voor een veilige overdracht van medicatiegegevens is de landelijke Richtlijn

Nadere informatie

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Symposium Patiëntveiligheid maart 2014 1 Vragen Waarom naar deze workshop?

Nadere informatie

Milestone Meeting. Hanneke van der Haar en Leo Jetten, arts programmamanagers

Milestone Meeting. Hanneke van der Haar en Leo Jetten, arts programmamanagers Milestone Meeting Hanneke van der Haar en Leo Jetten, arts programmamanagers Agenda Milestone Meeting WeMOve Welkom (door programmamanagers) Het programma WeMOve in vogelvlucht (id) Patiëntgebonden informatie-uitwisseling

Nadere informatie

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan HL7 themamiddag medicatieveiligheid Niet stilstaan maar doorgaan Waarom deze middag? Medicatieveiligheid blijft domein met een enorme kans op winst door betere informatieuitwisseling. Veel ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding.

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Datum 27 november 2012 Versie V1.0 Uitvoering Nictiz Regionaal Architectuur Platform (RAP) Nictiz www.nictiz.nl Documenthistorie

Nadere informatie

Medicatieveiligheid, ervaringen in de praktijk

Medicatieveiligheid, ervaringen in de praktijk Medicatieveiligheid, ervaringen in de praktijk Themaconferentie medicatieveiligheid Carolien van der Linden klinisch geriater, klinisch farmacoloog Medicatie bij ouderen 3 miljoen65+ 700.000 80+ 2000 100+

Nadere informatie

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7 J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Gelre ziekenhuizen 1875-1925 Apeldoorn Zutphen Het Ziekenhuis Algemeen ziekenhuis St. Liduina St.

Nadere informatie

Informatie over het verpleegkundig en farmaceutisch opnamegesprek afdeling A5 Urologie

Informatie over het verpleegkundig en farmaceutisch opnamegesprek afdeling A5 Urologie Patiënteninformatie Informatie over het verpleegkundig en farmaceutisch opnamegesprek afdeling A5 Urologie rkz.nl Inleiding U heeft in overleg met uw specialist besloten tot een opname. Daarvoor wordt

Nadere informatie

Ontslag uit het Erasmus MC

Ontslag uit het Erasmus MC Ontslag uit het Erasmus MC Wanneer u in het Erasmus MC bent of wordt opgenomen, komt er een moment waarop u weer naar huis mag of wordt overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Voordat u het ziekenhuis

Nadere informatie

Weer naar huis - algemeen

Weer naar huis - algemeen Verpleegafdeling A1 Weer naar huis - algemeen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder

Nadere informatie

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 INSPIRE klantenevenement 14 november 2013 Inhoud Farmacie 2013 Workshop scenario analyse Toekomstbeeld VJA Praktijkvoorbeelden Visiedocument Jonge Zorgverleners

Nadere informatie

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens Intake Recept en begeleiding Vragen? zie www.knmp.nl/medicatieoverdracht of stuur uw een email naar: medicatieoverdracht@knmp.nl bij opname November 2012 bij

Nadere informatie

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar De koers Gert Koelewijn Programma Manager 23 augustus 2012 Boodschap U opent het dossier van uw patiënt en krijgt binnen enkele seconden zijn medicatieoverzicht

Nadere informatie

Apothekersassistent 2.0. In het Antonius Ziekenhuis Sneek

Apothekersassistent 2.0. In het Antonius Ziekenhuis Sneek Apothekersassistent 2.0 In het Antonius Ziekenhuis Sneek 8 december 2014 Wie zijn wij: Gea Latupella-Posthumus verpleegkundige AB2 Karin van Gulik-Konijnenbelt apothekersassistent 2.0 Simone Siemonsma

Nadere informatie

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020 Bart Benraad Wat is mijn baan? Ziekenhuisapotheker, Manager afdeling Farmacie Sint Maartenskliniek, Gespecialiseerde kliniek in Orthopedie,

Nadere informatie

High Risk Medicatie (een praktijkvoorbeeld)

High Risk Medicatie (een praktijkvoorbeeld) High Risk Medicatie (een praktijkvoorbeeld) Astrid Aben Knuist, leidinggevende Medische Oncologie Themaleider High Risk medicatie Remco de Jong, ziekenhuisapotheker Afdelingshoofd Apotheek, Proceseigenaar

Nadere informatie

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten Leidraad Overdracht Medicatiegegevens in de keten Mady Samuels Senior beleidsmedewerker Ministerie van VWS Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens

Nadere informatie

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37;

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie)

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) programma van Stichting Drechtzorg Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (1(( (

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Overdracht van medicatiegegevens in de keten

Overdracht van medicatiegegevens in de keten NIEUWSBRIEF- MEI - 2012 Overdracht van medicatiegegevens in de keten VWS faciliteert ook in 2012 kennisdeling tussen zorgverleners via deze landelijke nieuwsbrief en de website www.medicatieoverdracht.nl.

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Zaans Medisch Centrum op 23 juli 2015 te Zaandam V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Zaans Medisch Centrum op 23 juli 2015 te Zaandam V Rapportage van het inspectiebezoek aan Zaans Medisch Centrum op 23 juli 2015 te Zaandam V1006205 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten inspectiebezoek...4 2.1

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Aankondiging pilot programma Informatiestandaard Medicatieproces 1 Inleiding Binnen het programma Informatiestandaard Medicatieproces is in opdracht van het Informatieberaad en in samenwerking met verschillende

Nadere informatie

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Afspraken over samenwerking tussen huisarts en medisch specialist op het gebied van verantwoordelijkheid, communicatie, medicatiebeheer,

Nadere informatie

Rapportage Veilige medicatieoverdracht

Rapportage Veilige medicatieoverdracht Rapportage Veilige medicatieoverdracht - verkorte versie definitief Datum: 28 april 2015 Auteurs: P. Nijhof en S. van Vliet 1. Inleiding.. 1 2. Samenvatting.. 2 3. Mogelijke projecten 4 4. Werkgroepen

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Zuyderland ziekenhuis op 1 oktober 2015 locatie Heerlen V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Zuyderland ziekenhuis op 1 oktober 2015 locatie Heerlen V Rapportage van het inspectiebezoek aan Zuyderland ziekenhuis op 1 oktober 2015 locatie Heerlen V 1006598 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten inspectiebezoek...4

Nadere informatie

Diabetes Mellitus Zorgstandaarden

Diabetes Mellitus Zorgstandaarden Het duet internist-huisarts/poh Willy-Anne Nieuwlaat, endocrinoloog EZ Paul vd Broek, kaderhuisarts DM Diabetes Mellitus Zorgstandaarden 2003: NDF Zorgstandaard Diabetes Mellitus later NDF Zorgstandaard

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Poliklinische Apotheek. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Poliklinische Apotheek. rkz.nl Patiënteninformatie Poliklinische Apotheek rkz.nl Bij de Poliklinische Apotheek RKZ kunt u terecht voor medicijnen als u een recept van uw specialist heeft gekregen. Dit kan direct na uw bezoek aan de

Nadere informatie

Het elektronisch patientendossier zorgt voor zoveel administratieve rompslomp dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de patiënt.

Het elektronisch patientendossier zorgt voor zoveel administratieve rompslomp dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de patiënt. Het elektronisch patientendossier zorgt voor zoveel administratieve rompslomp dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de patiënt. Dankzij het elektronisch patientendossier is het (medicatie)veiliger

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

Richtinggevend voor het sectorplan zijn de zogenaamde outcomedoelen die in het Informatieberaad van 12 december 2016 zijn vastgesteld.

Richtinggevend voor het sectorplan zijn de zogenaamde outcomedoelen die in het Informatieberaad van 12 december 2016 zijn vastgesteld. Sectorplan Informatievoorziening VVT primaire (zorg)processen Eerste stappen plan van aanpak Dit plan is opgesteld om de VVT-sector handvatten te bieden bij het realiseren van een duurzaam informatiestelsel.

Nadere informatie

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Informatiedagen Zorgcommunicatie Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Programma woensdag 13 juni 09:30 10:00 Ontvangst en inschrijving met koffie en thee Dominique de Gast, Servicecentrum Zorgcommunicatie

Nadere informatie

Projectvoorstel. Project transmurale medicatieoverdracht. Documentbeheer. Organisatie Annevillegroep Datum 6 februari 2007

Projectvoorstel. Project transmurale medicatieoverdracht. Documentbeheer. Organisatie Annevillegroep Datum 6 februari 2007 Project: Transmurale medicatieoverdracht versie nummer 1 Status: concept 1 Auteur: I.Verkuylen Datum:6 februari 2007 Projectvoorstel Project transmurale medicatieoverdracht Documentbeheer Organisatie Annevillegroep

Nadere informatie

Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015

Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015 Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015 Vooraf Gezien de snel wijzigende omstandigheden op het gebied van de farmaceutische zorg, behoudt VGZ zich het recht voor om op enig moment dit inkoopbeleid aan te

Nadere informatie

Ketensamenwerking en gebruik van POINT

Ketensamenwerking en gebruik van POINT IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel tel. (010) 258 5000 www.ysl.nl Ketensamenwerking en gebruik van POINT Natasja van der Winden Presentatie Ketensamenwerking IJsselland Ziekenhuis in regio Rotterdam

Nadere informatie

Intermezzo. Ervaringen apotheker ouderenzorg Oplossingen labuitslagen apotheker

Intermezzo. Ervaringen apotheker ouderenzorg Oplossingen labuitslagen apotheker Intermezzo Ervaringen apotheker ouderenzorg Oplossingen labuitslagen apotheker 8 juni 2017 Situatie apotheker ouderenzorg Apotheker werkt als stadsapotheker én als instellingsapotheker in verpleeghuis.

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

Poliklinische farmacie heeft de toekomst: kwaliteits- en efficiencywinst voor de farmaceutische zorg

Poliklinische farmacie heeft de toekomst: kwaliteits- en efficiencywinst voor de farmaceutische zorg Poliklinische farmacie heeft de toekomst: kwaliteits- en efficiencywinst voor de farmaceutische zorg De visie van de NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Uw apotheek in VUmc 1

Uw apotheek in VUmc 1 Uw apotheek in VUmc 1 2 Heeft de specialist in de polikliniek medicijnen voorgeschreven? Heeft u in het ziekenhuis gelegen en gaat u weer naar huis? Of wilt u advies over uw medicatie? U kunt terecht in

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

Een veilig verblijf in het LUMC. Dat doen we samen!

Een veilig verblijf in het LUMC. Dat doen we samen! Een veilig verblijf in het LUMC. Dat doen we samen! Hoe kunt u uw verblijf in het LUMC veiliger maken? INFORMATIE OVER UW OPNAME Uw veiligheid is voor ons heel belangrijk. Onze medewerkers werken daar

Nadere informatie

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt.

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen LangeLand Ziekenhuis Raad van bestuur T.a.v. Postbus 3015 2700 KJ ZOETERMEER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten

Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten Voor wie? De Radboudumc Apotheek is er voor alle patiënten van het Radboudumc. De medicijnen die u gebruikt worden voorgeschreven door een specialist van het Radboudumc

Nadere informatie

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus DA Heerlen T F Datum 1 november 2016

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus DA Heerlen T F Datum 1 november 2016 Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Dossiernummer Documentnummer Verslag inspectiebezoek dagbehandeling

Nadere informatie

Verpleegafdeling N1. Patiënteninformatie. Weer naar huis na een angioseal. Slingeland Ziekenhuis

Verpleegafdeling N1. Patiënteninformatie. Weer naar huis na een angioseal. Slingeland Ziekenhuis Verpleegafdeling N1 Weer naar huis na een angioseal i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om

Nadere informatie

Het plaatsen van een hartmonitor

Het plaatsen van een hartmonitor Cardiologie Het plaatsen van een hartmonitor (Implanteerbare looprecorder ILR) Uw cardioloog heeft met u afgesproken om een implanteerbare looprecorder bij u te plaatsen. Dit noemen we ook wel ILR of hartmonitor.

Nadere informatie

Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname

Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten na een opname Na uw ziekenhuisopname weer naar huis checklist voor patiënten die het ziekenhuis gaan verlaten

Nadere informatie

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht!

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! 11 juni 2010 Masterclass Open ICT, NOiV Anne de Roos projectleider Overdracht van medicatiegegevens KNMP en

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht Rapportage IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht 1 Colofon Auteur Rob Essink, apotheker MPH Els Dik, apotheker Anke Lambooij, apotheker Met medewerking van Argoszorggroep

Nadere informatie

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1 ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Hoofdstuk 2 Huisarts... 1... 1... 1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen... 2... 2... 2 Hoofdstuk 5 Andere zorgverleners in

Nadere informatie

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken Effectief bureaucratie verminderen Rolien de Jong MSc, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. AWBZ en WMO SBO 28 maart 2013 Programma Introductie Context Den Haag Waarom afschaffen indicatiestelling?

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan IJsselland ziekenhuis op 4 mei 2015 te Capelle aan den IJssel. V Utrecht, februari 2016

Rapportage van het inspectiebezoek aan IJsselland ziekenhuis op 4 mei 2015 te Capelle aan den IJssel. V Utrecht, februari 2016 Rapportage van het inspectiebezoek aan IJsselland ziekenhuis op 4 mei 2015 te Capelle aan den IJssel V1005129 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten inspectiebezoek...4

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie