Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek"

Transcriptie

1 Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010

2 DE patiënt bestaat niet Kanker, in ziekenhuis Veel medicijnen Etc etc Gehandicapt dagbesteding thuiszorg drugs onwillig allergisch methotrexaat viagra >65 jaar Ambulant In coma Hartpatient verpleeghui

3 Risicoreductie Iedereen kent wel EEN patiënt

4 Patiënt 2.0? De patiënt verwacht dat er al veel met ICT geregeld is... Wat weet de patiënt van EPD, toestemming geven en eigen rol?

5 Er komt een patiënt bij de apotheek Hoe ondersteunt ICT hun zorg voor de patiënt?

6 De richtlijn: 3 afspraken 1. Er is altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar bij elk contact van een patiënt met een voorschrijver. 2. En bij een spoedopname binnen 24 uur. 3. Een medicatieoverzicht is binnen 24 uur bij de volgende schakel. Vastgelegd in een ketenprotocol in het kwaliteitsysteem van betrokken zorgverleners

7 Wie is verantwoordelijk voor wat? patiënt geeft info geeft toestemming (ziekenhuis) apotheker heb ik een vraag/voorschrift Heb ik een actueel medicatieoverzicht? medicatiebewaking ter hand stellen registreren en doorgeven voorschrijver verpleegkundige heb ik een actueel medicatieoverzicht? voorschrijven (nieuw/wijzig/stop) bevestigen ICA registreren en doorgeven start behandeling heb ik een actuele toedien/aftekenlijst toedienen registreren en doorgeven

8 Medicatieoverzicht: alleen samen compleet 1. Patiëntkenmerken 2. Alle voorgeschreven, verstrekte, toegediende en gebruikte medicatie, sterkte en toedieningsvorm, gebruiksperiode, inclusief vermelding voortijdig stoppen of wijziging 3. Reden van starten/stoppen/wijzigen + initiator 4. 1 e en actuele voorschrijver 5. Verstrekkende apotheken 6. Gebruik van zelfzorg, drugs en alcohol 7. Contra-indicaties 8. Allergieën 9. Laboratoriumwaarden (indien nodig) 10. Indicatie, indien nodig om dosering te beoordelen Minimaal laatste 3 maanden

9 Naar wie gaat de patiënt?

10 De (ziekenhuis)apotheker heeft de volgende rol in de richtlijn: Hij organiseert de processen zodanig dat het medicatieoverzicht altijd actueel is bij elk overdrachtsmoment van een voorschrijver naar de volgende voorschrijver. = op ieder gewenst moment op een veilige manier beschikking over juiste, relevante en volledige informatie over de patiënt Dus: afhankelijk van informatie die robuust en integer is en een informatiesysteem dat betrouwbaar is.

11 Er wordt bij hen aangeklopt LSP eerst voor de 1 e lijn: apothekers, huisartsen en ziekenhuizen Maar. GGz, trombose, thuiszorg, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, gehandicapteninstellingen, nog een lange weg te gaan (ziekenhuis)apothekers leveren medicatieoverzichten en toedienlijsten

12 Van intake tot na ontslag Medicatieoverzicht + verificatie

13 (ziekenhuis)apothekers en ICT Apothekers hebben een enorme automatiseringsgraad. Bijna iedere apotheek maakt gebruik van een (Z)AIS Regionaal worden medicatiegegevens uitgewisseld middels OZIS (apothekers) Ruim 28% van de apotheken is reeds aangesloten op het LSP, meer dan 90% heeft aansluiting in gang gezet. Nu 13 ziekenhuizen op LSP

14 Dus: mag ik een medicatieoverzicht? 1. Wie vraagt het? 2. Welk doel dient het? 3. Wat mag er op staan? 4. Heb ik alle gegevens? 5. Kloppen alle gegevens nog? 6. Moet het op papier? Per fax? 7. Of kan ik het elektronisch uitwisselen? 8. Via OZIS, onze regionale oplossing of via het LSP? 9. Welk systeem gebruikt de ontvanger? 10. Hoe komt het dan over?

15

16

17 Naam: geneesmiddelpaspoort Wat ontbreekt? Historie 1 e voorschrijver Reden van voorschrijven, indicatie Toegediend, werkelijk gebruik Drugs, zelfzorg, alcohol Geverifieerd?

18 Apotheek vrager Toestemming? Naam: Medicatie-overzicht Wat ontbreekt? ICA Historie 1 e voorschrijver Reden van voorschrijven, indicatie Toegediend, werkelijk gebruik Drugs, zelfzorg, alcohol Geverifieerd?

19 Apotheek vrager Hoeveelheid null=reguliere pillen in zakjes Naam: Geneesmiddeloverzicht Wat ontbreekt? Historie 1 e voorschrijver Reden van voorschrijven, indicatie Moment van innemen Toegediend, werkelijk gebruik Drugs, zelfzorg, alcohol Start-stop Geverifieerd? Ook verkrijgbaar: Afleverpaspoort (historie in te stellen) patiënt en ziekenhuis Profielpaspoort apothekers en ziekenhuis Toedienlijst Op aanvraaglijst

20 Apotheek thuiszorg/verpleeghuis Naam: Toedienlijst 6 toedientijden 2 afwijkende rondetijden

21 Apotheek thuiszorg/verpleeghuis Naam: medicatieverantwoordingslijst Toediening registreren

22 Apotheek thuiszorg/verpleeghuis Naam: Toedienlijst -Andere veiligheidsstructuur Totaal aantal tabletten

23 In het ziekenhuis Naam: Medicatie overzicht Wat ontbreekt? ICA 1 e voorschrijver Reden van voorschrijven, indicatie Toegediend, werkelijk gebruik Drugs, zelfzorg, alcohol Geverifieerd? Toestemming?

24 Ziekenhuisapotheek afdeling/thuiszorg/ verpleeghuis Naam: geneesmiddeldeellijst In het ziekenhuis

25 Ziekenhuisapotheek afdeling/thuiszorg/ verpleeghuis Naam: medicatie statuslijst In het verpleeghuis vanuit ZAIS

26 Ziekenhuisapotheek specialist/apotheek/ huisarts Naam: ontslagrecept Wat ontbreekt? 1 e voorschrijver Reden van voorschrijven, indicatie Toegediend, werkelijk gebruik Drugs, zelfzorg, alcohol Geverifieerd?

27 OZIS Naam: thuismedicatie Wat ontbreekt? 1 e voorschrijver, voorschrijver Wijzigen Reden van voorschrijven, indicatie Toegediend, werkelijk gebruik Drugs, zelfzorg, alcohol Geverifieerd?

28 Praktijk: (Ziekenhuis)apotheek Veel keuzes te maken Standaard Maatwerk/crystal report Afspraken met klanten divers Goed gebruik systeem? Kunnen lezen en begrijpen van andere overzichten Hoe meer keuzes en varianten, hoe groter de kans op fouten

29 Wat kan het AIS registreren? t.o.v. de richtlijn

30 WAT KAN ER UITGEWISSELD? Beschikbaar Bron Huidige electr. uitwisseling MET DE HUIDIGE SYSTEMEN In project geraliseerd Medicatie gegevens (uitgebreid) Versnipperd Apotheek (afgeleverd, sterkte, dosering, vorm), huisarts / specialist (voorschrift), ziekenhuisapotheekj Ozis, LSP Farmacom-cluster Verstrekkingen in LSP Alcohol /drugs Nee of deels Huisarts, specialist Nee Onbekend Reden van start /stop Nee of deels Apotheek, huisarts, specialist, ziekenhuisapotheek 1e en actuele voorschrijver Ja Afhankelijk van wie 1 e voorschrijver is Huisartsapotheek, specialistziekenhuisapotheek Verstrekkende apotheek Ja Apotheek, ziekenhuisapotheek Nee Afgeleide Basale patiënt kenmerken Ja Apotheek, huisarts, specialist, ziekenhuisapotheek Contra-indicatie comorbiditeit Contra-indicatie allergieën / ADE Nee Ja Ozis, LSP Pharmacomcluster EMD+ voor drie indicaties In LSP beschikbaar In LSP aanwezig Ja Huisarts, specialist, Nee ICA in LSP Ja Huisarts, specialist, Nee ICA in LSP Labgegevens (op aanvraag) Ja Laboratorium Nee E-lab Indicaties (op aanvraag) Ja Huisarts, specialist Nee EMD+

31 Toolkit apothekers: verwerken ontslagrecept/medicatieoverzicht Allergie* Contra-indicatie* Medicatie die niet afgeleverd hoeft te worden (zie ontslagrecept: in kolom aantal staat 0) Gestaakte medicatie (zie ontslagrecept: kolom opmerkingen) Gewijzigde thuismedicatie (zie ontslagrecept: kolom opmerkingen) Zelfzorg Insulines, schema s Wijze van vastleggen Ga naar Medicatiedossier Bewakingsdossier Intolerantie Toevoegen stof/groep Ga naar Medicatiedossier Bewakingsdossier Contra-indicaties Toevoegen Leg het geneesmiddel vast als waarneemregel: Ga naar Recept Selecteer tabblad profiel Selecteer nieuw (onder elders afgeleverd) Schrijf geneesmiddel aan Vermeld voorschrijver Hoeveelheid: 1 stuks Duur: 100 dagen (voor de medicatiebewaking) A. Als medicatie gestopt is vanwege een BIJWERKING I. Voer het geneesmiddel in als allergie (zie stap 1) ÉN II. Leg de reden van staken vast als zorgregel. Vermeld: gestaakt i.v.m {reden } B. Als medicatie gestopt is vanwege andere redenen Leg het geneesmiddel vast als waarneemregel (zie stap 3). Vermeld in de gebruikscode: Gestaakt i.v.m {reden} Bijvoorbeeld dosiswijziging of wijziging van middel A naar B Leg de wijziging vast als zorgregel. Vermeld: - {geneesmiddel} dosis verhoogd/verlaagd # naar mg i.v.m {reden} - {geneesmiddel A} vervangen door {geneesmiddel B} i.v.m {indien reden bekend}. NB. Zie ook stap 4A als het oude geneesmiddel gestaakt is vanwege een bijwerking. Schrijf het geneesmiddel aan zoals elk receptgeneesmiddel Schrijf de volledige dosering aan (niet volgens schema als er een gebruik is vermeld)

32 Gebruikers: cie FPZ NVZA

33

34 Uit ronde langs 500 apothekers Landelijk standaard format voor: Medicatieoverzicht Toedienlijst/aftekenlijst Verbijzondering nodig? Eenduidigheid in begrip en interpretatie Actueel: wat is geactualiseerd, wanneer, door wie? Uitgeprint/overgedragen op verzoek van? Toestemming per behandeling registreren Leveren van deze zorg registreren Er moet teveel landelijke focus

35 Wens gebruikersraad ORIA 1. Goede en nauwe samenwerking tussen (ziekenhuis)apothekers, KNMP, NVZA en softwareleveranciers. 2. Registraties kunnen versturen en weer verwerken. Van AIS naar ZAIS naar AIS. 3. Zorg dat voorschrijvers daadwerkelijk gaan registreren. 4. Van logistieke informatie naar farmacotherapeutische informatie: 1. Kort en helder overzicht dat het farmacotherapeutisch beleid reflecteert, liefst op 1 A4 of in 1 scherm. 2. De layout dan wel verschijningsvorm kan divers zijn, maar elk middel heeft een regel, waaronder de deelleveringen, therapietrouw, uitkomstmaten, indicatie, mutaties, bijwerkingen en dergelijke via doorklikken op te vragen zijn. 3. Snel, overzichtelijk/inzichtelijk en biedt inzicht in het beleid.

36

37 KNMP en NVZA nodigen klanten en softwareleveranciers uit om samen de stappen te maken.

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis SM Labots-Vogelesang, IC Heijboer-Vinks, AMS van Aarnhem, H Folmer, AGM Giesen, K de Leest, ME Numans, P

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

CONVENANT medicatie proces in Midden Nederland in de thuissituatie van de patiënt/cliënt met de huisarts als hoofdbehandelaar in Midden Nederland

CONVENANT medicatie proces in Midden Nederland in de thuissituatie van de patiënt/cliënt met de huisarts als hoofdbehandelaar in Midden Nederland CONVENANT medicatie proces in Midden Nederland in de thuissituatie van de patiënt/cliënt met de huisarts als hoofdbehandelaar in Midden Nederland Convenant medicatie proces in Midden Nederland, juni 2014

Nadere informatie

IS DE SMARTPHONE HÉT RECEPT VOOR VERBETERD MEDICATIEGEBRUIK?

IS DE SMARTPHONE HÉT RECEPT VOOR VERBETERD MEDICATIEGEBRUIK? IS DE SMARTPHONE HÉT RECEPT VOOR VERBETERD MEDICATIEGEBRUIK? Datum Auteurs Begeleiding Review 14 oktober 2014 Nienke Beekers Barbara van Rest Johan Krijgsman Gert Koelewijn 2 IS DE SMARTPHONE HÉT RECEPT

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Richtlijn Elektronisch voorschrijven

Richtlijn Elektronisch voorschrijven Richtlijn Elektronisch voorschrijven Colofon Richtlijn Elektronisch voorschrijven Deze richtlijn is opgesteld door: GGD Nederland, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, KNOV, LHV, NHG, NPCF, NVAVG, NVZ, NVZA, OMS,

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in de thuiszorg

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in de thuiszorg in de thuiszorg PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG - IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN voor zorgmedewerkers WAAROM DEZE WAAIER? Jij als zorgmedewerker weet hoe belangrijk veilige medicatieverstrekking

Nadere informatie

HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG

HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG - Versie 4.1 - postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37; e-mail: info@nictiz.nl

Nadere informatie

Overheveling orale oncolytica en groeihormonen

Overheveling orale oncolytica en groeihormonen Handboek Overheveling orale oncolytica en groeihormonen per 1 januari 2013 26 september 2012 VOORWOORD 5 1. INLEIDING 6 1.1 Over te hevelen geneesmiddelen per 2013 6 1.2 Indicaties 7 1.3 Omzet en patiëntaantallen

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste

Nadere informatie

Van apothekers, voor apothekers

Van apothekers, voor apothekers UI-online Kenmerken UI-online Online platform voor (gepersonifieerde) patiëntenvoorlichting vanuit de apotheek Inhoud Wat is UI-online? P.1 Teksten UI-online P.2 Automatisering via AIS P.8 Kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Titel Kwaliteitshandboek, H0 Inhoudsopgave. Categorie Kwaliteitshandboek. Onderwerp Algemeen

Titel Kwaliteitshandboek, H0 Inhoudsopgave. Categorie Kwaliteitshandboek. Onderwerp Algemeen Titel Kwaliteitshandboek, H0 Inhoudsopgave Categorie Kwaliteitshandboek Onderwerp Algemeen Doel en toepassingsgebied Inhoudsopgave kwaliteitshandboek Inhoud 1. Algemene gegevens van het kwaliteitshandboek

Nadere informatie

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014 Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave Doel... 1 Te nemen verantwoordelijkheden ter voorkoming van doseringsfouten

Nadere informatie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Nulmeting in verschillende domeinen van de gezondheidszorg Dit onderzoek beschrijft het huidige farmacotherapeutische zorgproces voor

Nadere informatie

Handleiding SAMRT. Service Apotheek Medicatie Review Tool

Handleiding SAMRT. Service Apotheek Medicatie Review Tool Handleiding SAMRT Service Apotheek Medicatie Review Tool Inhoud Inleiding 3 Beschrijving van het proces 7 Algemeen 7 Selectie cliënten 7 Contractafspraken 7 Vrij selectie 8 NControldossier 8 Persoonlijke

Nadere informatie

Handboek Medicijnen en gezondheid

Handboek Medicijnen en gezondheid Handboek Medicijnen en gezondheid Handboek Medicijnen en gezondheid Handboek medicijnen en gezondheid 3 Dit handboek is ontwikkeld door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik voor en in samenwerking

Nadere informatie

Vervolgonderzoek dienstapotheken: medicatiebewaking nog verre van sluitend

Vervolgonderzoek dienstapotheken: medicatiebewaking nog verre van sluitend Vervolgonderzoek dienstapotheken: medicatiebewaking nog verre van sluitend Den Haag, april 2009 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hierbij zend ik u het inspectierapport Vervolgonderzoek

Nadere informatie

Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars

Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars stand per 1 januari 2012 Een rapport van: STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR LEGALE CANNABIS EN HAAR STOFFEN ALS MEDICATIE Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOORWOORD. Met vriendelijke groet, Renie Heerbaart Directeur IZIT

VOORWOORD. Met vriendelijke groet, Renie Heerbaart Directeur IZIT VOORWOORD oor u ligt het jaarverslag 2011 van IZIT. In dit jaarverslag willen we u informeren over onze activiteiten in het afgelopen jaar en alvast kort vooruitblikken naar 2012 en verder. In 2011 heeft

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1 1/10 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Elektronisch Voorschrijf systeem. academisch ziekenhuis Maastricht

Elektronisch Voorschrijf systeem. academisch ziekenhuis Maastricht Request For Information Elektronisch Voorschrijf systeem academisch ziekenhuis Maastricht RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief 14-8-2014 Pagina 1 van 19 VOORWOORD Geachte gegadigde, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Keten trombosezorg niet sluitend

Keten trombosezorg niet sluitend Keten trombosezorg niet sluitend Risico s door gebruik van antistollingsmedicatie versterkt door gebrek aan samenhang in de tromboseketen Den Haag, oktober 2010 Keten trombosezorg niet sluitend oktober

Nadere informatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie Binnen CGM-Herhaal heeft u de volgende keuzemogelijkheden: Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie handmatig te bestellen. (de apotheker controleert de bestelling binnen

Nadere informatie

Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg

Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg V&VN Leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg December 2014 V&VN leidraad bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg 1 Inhoud Pagina Inleiding 1 Doel 2 Afbakening 2 Definities

Nadere informatie

Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg

Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg V&VN Leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg December 2014 V&VN leidraad bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg 1 Inhoud Pagina Inleiding 1 Doel 2 Afbakening 2 Definities

Nadere informatie

Genomineerde FPZ-prijs 2010, Chronische Medicatie Service, Apotheek Flevowijk

Genomineerde FPZ-prijs 2010, Chronische Medicatie Service, Apotheek Flevowijk Genomineerde FPZ-prijs 2010, Chronische Medicatie Service, Apotheek Flevowijk Inleiding De directe aanleiding voor het starten met de Chronische Medicatie Service (CMS) dateert uit 2006. Aan het einde

Nadere informatie