Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland"

Transcriptie

1 Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland

2

3 Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland PATIËNTVEILIGHEID, MEDICATIEVEILIGHEID, MEDICATIEBEWAKING Datum 1 september 2014 Versienummer Versie 1.0 Auteur(s) Joris Arts (ziekenhuisapotheker Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord) Esther Bijma (projectapotheker FRAME, Stichting Gerrit) Margriet Sijtema van der Kooij (huisarts Koudum) Renée Weltevreden (openbaar apotheker Sneek) Reinout Poortman (huisarts Sneek) Gert Koelewijn (projectmanager Nictiz)

4 Inhoud Inleiding 5 H-1 Contact huisarts 7 H-2 Contact polikliniek 13 H-3 Contact trombosedienst 16 H-4 Contact poli GGZ 20 H-5 Contact opname in het ziekenhuis 23 H-6 Contact ontslag uit het ziekenhuis 26 H-7 Contact opname in verpleeghuis 28 H-8 Contact ontslag uit het verpleeghuis naar huis 30 4 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

5 Inleiding Patiënten en hun zorgverleners moeten altijd de beschikking hebben over een actueel medicatieoverzicht. De IGZ stelt deze voorwaarde voor medicatieveiligheid dan ook verplicht. De medicatiegegevens van patiënten zijn echter vaak verspreid over verschillende zorgdossiers van verschillende zorgverleners. Daarom is het zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt veel werk om bij een contactmoment dit medicatieoverzicht samen te stellen. Heldere afspraken tussen zorgverleners zorgen ervoor dat iedereen weet wie er betrokken is bij het totale medicatiedossier van de patiënt, en wat bijvoorbeeld zijn of haar verantwoordelijkheden zijn. Dit zorgt voor het sneller actueel krijgen van het medicatieoverzicht. De afspraken om tot één gedeeld medicatiebeeld te komen zijn vastgelegd in protocollen voor medicatieoverdracht. Medicatieoverzicht: één gedeeld medicatiebeeld Dit document beschrijft de nieuwe protocollen voor medicatieoverdracht van Zuidwest Friesland. Naar aanleiding van de transitie van het regionale netwerk naar het Landelijk Schakelpunt (LSP) van de VZVZ en de ervaringen uit de praktijk zijn in september 2014 de protocollen Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland (2011) aangepast. Het document biedt heldere handreikingen voor het uitwisselen van medicatiegegevens tussen verschillende zorgverleners ten behoeve van het verder verbeteren van de patiëntveiligheid. Het geeft de afspraken weer die huisartsen, apothekers, verpleeghuisartsen, de trombosedienst, GGZ Friesland en het Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord in Zuidwest Friesland hebben gemaakt over medicatieoverdracht. Dit document vervangt het protocol uit Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

6 De volgende vier van de acht contactmomenten met de patiënt zijn in de protocollen aangepast: Contact huisarts Contact polikliniek Opname ziekenhuis Ontslag ziekenhuis Voor de overige contactmomenten is nog geen LSP beschikbaar, daarom is een aanpassing van deze protocollen (nog) niet nodig. Dit zijn: Contact trombosedienst Contact poli GGZ Opname verpleeghuis Ontslag verpleeghuis Voor het contact van de patiënt met de is geen apart protocol opgesteld, omdat bij alle contactmomenten de verantwoordelijkheden van de zijn weergegeven. Nictiz is vanuit het regionale architectuurplatform (RAP) gevraagd om Zuidwest Friesland te begeleiden bij het samenstellen van de nieuwe protocollen. Kennisdeling staat hierbij centraal. Het gaat hierbij vooral om kennis rond de implementatie van de nieuwe protocollen. Ook andere regio s in Nederland kunnen deze protocollen gebruiken bij het maken van afspraken over medicatieoverdracht tussen verschillende zorgverleners. ICT draagt bij aan het verminderen van medicatiefouten Voor medicatieveiligheid is ICT erg belangrijk. Door elektronische gegevensuitwisseling kunnen zorgverleners beschikken over relevante medicatiegegevens van hun patiënt uit andere zorgsystemen. Hierdoor hebben zij een actueel medicatieoverzicht, zien zij op ieder moment de relevante medicatiegegevens (ook buiten praktijktijden en in acute situaties), werken ze beter samen in de keten én voldoen ze aan de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Artsen en andere voorschrijvers mogen geneesmiddelen alleen nog elektronisch voorschrijven (richtlijn Elektronisch Voorschrijven ). Elektronische bewaking van interacties tussen geneesmiddelen en van contraindicaties bij het gebruik van geneesmiddelen is bij het voorschrijven essentieel. Hiervoor zijn wel de medicatiegegevens van de patiënt nodig. Deze staan vaak in andere zorgsystemen en moeten voor het uitvoeren van goede medicatiebewaking worden opgehaald uit deze systemen. Voor het (elektronisch) uitwisselen van gegevens is expliciete toestemming nodig van de patiënt. Deze opt-inregeling houdt in dat de patiënt alleen met toestemming mee doet, anders niet. Inmiddels wordt een deel van het medicatieoverzicht elektronisch uitgewisseld via het LSP. Het betreft hier inzage in verstrekkingen, contra-indicaties en geneesmiddelovergevoeligheden. In het convenant Gebruik landelijke zorginfrastructuur is afgesproken dat er nieuwe medicatiegegevens bijkomen, zoals inzage in voorschriften, overgevoeligheden en labwaarden. De informatiestandaard voor medicatieprocessen van Nictiz wordt gebruikt voor het uitwisselen van de medicatiegegevens. Deze standaard zorgt voor eenduidige communicatie tussen zorgverleners. Het bestaat uit gebruiksscenario s, datasets, terminologie- en codestelsels en communicatiestandaarden. In de volgende hoofdstukken staan de protocollen, zowel herschreven als onveranderd, zoals die zijn opgesteld voor de genoemde contactmomenten met de patiënt. 6 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

7 H-1 Contact huisarts Contact huisarts Versie: definitief 2014 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met de huisarts de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Patiënt Huisarts Apotheekhoudende (via recept) Thuiszorg (bij veranderingen in bestaande medicatie) Knelpunten: De huisarts heeft niet altijd een optimaal actueel medicatiedossier. De huisarts heeft niet altijd alle labwaarden in het systeem. Contra-indicaties en labwaarden worden niet doorgegeven aan de apotheek. Mogelijke Overdrachtssituatie: 1) Opstellen actueel medicatieoverzicht 2) Starten, stoppen of wijzigen medicatie 3) Herhalen medicatie 4) Bewaken allergische reactie op medicatie en intoleranties 5) Bewaken contra-indicaties, zoals verminderde nierfunctie of hartfalen 7 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

8 1) Opstellen actueel medicatieoverzicht Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - eventueel opvragen medicatieoverzicht bij - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten - doorgeven zelfzorgmiddelen en - meenemen actueel medicatieoverzicht actueel gebruik - doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik Huisarts - ontvangen en verwerken van recept-retourinformatie van - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - doornemen medicatieoverzicht met patiënt - aanpassen medicatieoverzicht indien afwijkend actuele situatie medicatieoverzicht in (eigen) dossier - doorgeven afwijkingen aan Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek patiënt - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek huisarts - verwerken afwijkingen van huisarts - het via recept-retourinformatie doorgeven van wijzigingen Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst - doornemen medicatieoverzicht met patiënt - aanpassen medicatieoverzicht indien afwijkend actuele situatie - geen - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst 8 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

9 2) Starten, stoppen of wijzigen medicatie Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - afleveren recept aan - afleveren recept aan Huisarts - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) of over reden stoppen of wijzigen - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) of over reden stoppen of wijzigen - uitschrijven start/stop/wijzig recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur - uitschrijven start/stop/wijzig recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur medicatieoverzicht in (eigen) dossier medicatieoverzicht in (eigen) dossier - versturen recept naar via fax of elektronisch - versturen recept naar - meegeven recept aan de patiënt via fax of elektronisch - in geval van voorbehouden handelingen bij medicatie een - meegeven recept aan de patiënt schriftelijke machtiging maken - in geval van voorbehouden handelingen bij medicatie een schriftelijke machtiging maken (BIG) (BIG) Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij uitgifte - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en informatieteksten van geneesmiddelen, indien van toepassing - verstrekken retourinformatie aan eigen huisarts bij afwijkende aflevering Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij uitgifte - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en informatieteksten van geneesmiddelen, indien van toepassing - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 9 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

10 3) Herhalen medicatie Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - spreekt receptenlijn in/ levert leeg doosje in/ vraagt evt. aan via of via apotheek - spreekt receptenlijn in/ levert leeg doosje in/ vraagt evt. aan via of via apotheek Huisarts - uitschrijven herhaalrecept met daarop indicatie en beoogde behandelduur medicatieoverzicht in (eigen) dossier - versturen recept naar via fax of elektronisch Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - uitvoeren medicatiebewaking - zorgen voor termijnbewaking, therapietrouw en medicatiebegeleiding. - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij uitgifte - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatieteksten indien van toepassing - verstrekken retourinformatie aan eigen huisarts bij afwijkende aflevering Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift - uitschrijven herhaalrecept met daarop indicatie en beoogde behandelduur medicatieoverzicht in (eigen) dossier - versturen recept naar via fax of elektronisch - uitvoeren medicatiebewaking - zorgen voor termijnbewaking, therapietrouw en medicatiebegeleiding. - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij uitgifte - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatieteksten indien van toepassing - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 10 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

11 4) Bewaken allergische reactie op medicatie en intoleranties Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - dragen altijd een actueel medicatie overzicht bij zich - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten aan huisarts - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten aan huisarts en en Huisarts - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - aanpassen medicatieoverzicht inclusief allergieën medicatieoverzicht in (eigen) dossier. - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten aan Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - aanpassen medicatieoverzicht inclusief allergieën medicatieoverzicht in (eigen) dossier. - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten aan huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht van medicatieoverzicht in (eigen) dossier. - vermelding reden/ klachten nog niet gerealiseerd medicatieoverzicht in (eigen) dossier. - vermelding reden/ klachten nog niet gerealiseerd - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht van 11 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

12 5) Bewaken contra-indicaties Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - dragen altijd een actueel medicatie - geen overzicht bij zich - doorgeven contra-indicatie aan apotheek Huisarts - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming medicatieoverzicht inclusief Contra-indicatie in (eigen) dossier. - aanpassen medicatieoverzicht inclusief Contra-indicatie medicatieoverzicht inclusief Contraindicatie in (eigen) dossier. - doorgeven contra-indicatie aan Apotheekhoudende medicatieoverzicht inclusief Contraindicatie in (eigen) dossier. medicatieoverzicht inclusief Contra-indicatie in (eigen) dossier. Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht van - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht van 12 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

13 H-2 Contact polikliniek Contact polikliniek Versie definitief 2014 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met de polikliniek de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Patiënt Medische specialist Huisarts Apotheekhoudende Thuiszorg Knelpunten: De specialist heeft geen goed overzicht/ geen actueel medicatieoverzicht. Er is geen geborgde terugkoppeling naar huisarts en. Mogelijke situaties: 1) Opstellen actueel medicatieoverzicht 2) Starten, stoppen of wijzigen medicatie 13 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

14 1) Opstellen actueel medicatieoverzicht Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - opvragen medicatieoverzicht bij - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten - meenemen actueel medicatieoverzicht - doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik - doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik Medisch specialist - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - doornemen medicatieoverzicht met patiënt - aanpassen medicatieoverzicht indien afwijkend actuele situatie medicatieoverzicht in (eigen) dossier - doorgeven afwijkingen aan huisarts en Huisarts - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - benadrukken patiënt medicatieoverzicht mee te nemen naar de poliklinische afspraak - toevoegen medicatie overzicht aan de verwijsbrief - verwerken afwijkingen van medisch specialist Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek patiënt - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek medisch specialist - verwerken afwijkingen van medisch specialist Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst - doornemen medicatieoverzicht met patiënt - aanpassen medicatieoverzicht indien afwijkend actuele situatie - geen - geen - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst 14 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

15 2) Starten, stoppen of wijzigen medicatie Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - afleveren recept aan - afleveren recept aan Medisch specialist - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) of over reden stoppen of wijzigen - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) of over reden stoppen of wijzigen - uitschrijven start/stop/wijzig recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur - uitschrijven start/stop/wijzig recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur medicatieoverzicht in (eigen) dossier medicatieoverzicht in (eigen) dossier - versturen recept naar via fax of elektronisch - versturen recept naar - meegeven recept aan de patiënt via fax of elektronisch - meegeven recept aan de patiënt Huisarts - ontvangen van retourinformatie van afleverende - geen Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij eerste en volgende uitgifte - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en informatieteksten van geneesmiddelen indien van toepassing - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij eerste en volgende uitgifte - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en informatieteksten van geneesmiddelen indien van toepassing - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 15 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

16 H-3 Contact trombosedienst Contact Trombosedienst Versie definitief 2011 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met de trombosedienst de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Voorschrijver Patiënt trombosedienst doseerarts Apotheekhoudende Thuiszorg Knelpunten: Apotheekhoudende huisarts faxt zelden de interfererende medicatie naar de trombosedienst Mogelijke situaties: 1) Starten cumarine 2) Starten nieuwe medicatie 3) Stoppen medicatie 4) Starten LMWH (low molecular weight heparin) 5) Stoppen LMWH 6) Starten vitamine K 7) Stoppen cumarine 16 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

17 1) Starten cumarine Betrokkene Verantwoordelijkheid Voorschrijver - aanleveren aanmeldformulier met een actueel medicatieoverzicht aan de trombosedienst - uitschrijven startrecept - registreren van medicatieoverzicht in eigen dossier Patiënt - afleveren recept bij Trombosedienst - inschrijven en plannen afspraak voor controle. Tijdens de eerste controle ontvangt de patiënt via een intake gesprek informatie en een folder over medicijngebruik tijdens de antistollingsbehandeling Doseerarts - aanleveren doseeradvies via de doseerkaart, deze wordt de volgende dag via de post bezorgd Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij uitgifte - afleveren voorgeschreven medicatie - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - bij wijziging van de dosering van de cumarine faxt de trombosedienst dezelfde dag nog naar het kantoor van de thuiszorg - zorgdragen voor de gewijzigde dosering - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 2) Starten nieuwe medicatie Betrokkene Verantwoordelijkheid Voorschrijver - geven van mondelinge uitleg aan de patiënt over geneesmiddelen - uitschrijven recept - eventueel faxen recept naar - registreren van medicatieoverzicht in eigen dossier Patiënt - meenemen recept naar - krijgt medicatie mee met uitleg Trombosedienst - registreren in eigen dossier - bij interfererende medicatie binnen 5-7 dagen laten prikken Doseerarts - neemt nog dezelfde dag kennis van de interferentie medicatie Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij uitgifte - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken retourinformatie aan de huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkte medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 17 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

18 3) Stoppen medicatie Betrokkene Verantwoordelijkheid Voorschrijver - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over reden van wijziging of stoppen geneesmiddel(en) - uitschrijven en versturen stoprecept en reden van stoppen naar - registreren in eigen medicatie overzicht Patient - afleveren recept aan - gestopte medicatie doorgeven aan de trombosedienst Trombosedienst - registreren in eigen dossier Doseerarts - neemt kennis van gestopte medicatie bij eerstvolgende controle Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkte medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 4) Starten LMWH Betrokkene Verantwoordelijkheid Voorschrijver - geven van mondelinge informatie over de reden en duur van starten LMWH (bijvoorbeeld DVT/longembolie stoppen LMWH bij INR 2 maal > 2.5) - uitschrijven van recept Patiënt - meenemen recept naar Trombosedienst - registreren in eigen dossier - zorgdragen dat de patiënt 2 maal per week geprikt wordt - faxen recept naar - overleggen met patiënt/assistente van de huisarts over toediening van de LMWH Doseerarts - uitschrijven recept LMWH bij patiënten (bijvoorbeeld kunstklep) die tijdelijk moeten stoppen in verband met een ingreep Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking - verstrekken LMWH - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkte medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 18 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

19 5) Stoppen LMWH Betrokkene Verantwoordelijkheid Voorschrijver Patient - stoppen LMWH Trombosedienst - doorbellen aan patiënt - faxen naar en huisarts - faxen naar thuiszorg Doseerarts - aangeven via bellijst dat patiënt mag stoppen met de LMWH Apotheekhoudende - uitvoeren medicatie bewaking - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 6) Starten vitamine K Betrokkene Verantwoordelijkheid Voorschrijver - aanleveren recept voor vitamine K aan de patiënt (eenmalig) Patient - afhalen bij Trombosedienst - faxen recept naar - doorbellen naar huisarts de hoge INR en het voorschrijven van de vitamine K - doorbellen aan patiënt - faxen naar thuiszorg Doseerarts - voorschrijven recept voor eenmalig gebruik vitamine K in verband met een hoge INR - voorschrijven recept bij patiënten (bijvoorbeeld kunstklep) die moeten stoppen in verband met een ingreep bij fenprocoumon gebruik. Apotheekhoudende - uitvoeren van de medicatie bewaking - verstrekken vitamine K en uitleg - verstrekken medicatie overzicht aan patiënt/thuiszorg - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - verstrekken vitamine K - ontvangen bijgewerkt medicatie overzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 7) Stoppen cumarine Betrokkene Verantwoordelijkheid Voorschrijver - aanleveren stopbrief cumarine aan patiënt/trombosedienst Patient - stopbrief afgeven bij trombosedienst Trombosedienst - registeren in eigen dossier - faxen naar en huisarts Doseerarts - laten stoppen indien de behandelperiode verstreken is Apotheekhoudende - registreren in eigen dossier - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt/thuiszorg - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 19 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

20 H-4 Contact poli GGZ Contact poli GGZ (of andere instantie geestelijke gezondheidszorg) Versie: definitief 2011 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met de GGZ of andere instantie geestelijke gezondheidszorg de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Patiënt Psychiater Huisarts Apotheekhoudende Thuiszorg Knelpunten: De psychiater heeft geen goed overzicht/ geen actueel medicatie overzicht Er is geen geborgde terugkoppeling naar huisarts en Mogelijke situaties: 1) Opstellen actueel medicatieoverzicht 2) Starten nieuwe medicatie 3) Wijzigen medicatievoorschrift 4) Stoppen medicatie 20 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

21 1) Opstellen actueel medicatieoverzicht Betrokkene Verantwoordelijkheid Patiënt - meenemen actueel medicatieoverzicht - eventueel opvragen medicatieoverzicht bij Psychiater - doornemen medicatieoverzicht met patiënt - aanpassen medicatieoverzicht indien afwijkend actuele situatie medicatieoverzicht in (eigen) dossier Huisarts - benadrukken patiënt medicatieoverzicht mee te nemen naar de afspraak bij GGZ/of andere instantie geestelijke gezondheidszorg - toevoegen medicatie overzicht aan de verwijsbrief Apotheekhoudende - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek patiënt - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek psychiater of medewerker GGZ of andere instantie geestelijke gezondheidszorg Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/toedienlijst 2) Starten nieuwe medicatie Betrokkene Verantwoordelijkheid Patiënt - afleveren recept aan. Psychiater - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) - uitschrijven recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur medicatieoverzicht in (eigen) dossier - versturen recept naar via fax of op elektronische wijze - meegeven recept aan de patiënt Huisarts - ontvangen van retourinformatie van afleverende Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij eerste en volgende uitgifte - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en geneesmiddel informatieteksten indien van toepassing - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 21 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

22 3) Wijzigen medicatievoorschrift Betrokkene Verantwoordelijkheid Patiënt - afleveren recept/ mondeling bericht (indien telefonisch consult) aan. Psychiater - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over reden van wijziging geneesmiddel(en) - uitschrijven recept met daarop wijziging en reden van wijziging en dit aangeven op het medicatieoverzicht medicatieoverzicht in (eigen) dossier - versturen recept naar via fax of elektronisch - meegeven recept aan de patiënt Huisarts - ontvangen van retourinformatie van afleverende (in afwachting van ICT) Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij eerste en volgende uitgifte - afleveren gewijzigde geneesmiddel(en) indien noodzakelijk - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en informatieteksten van geneesmiddelen, indien van toepassing - verstrekken retourinformatie aan huisarts (in afwachting van ICT) Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 4) Stoppen medicatie Betrokkene Verantwoordelijkheid Patiënt - afleveren recept/ mondeling bericht (indien telefonisch consult) aan. Psychiater - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over reden van stoppen geneesmiddel(en) - uitschrijven recept met daarop stopbericht en reden van stoppen en dit aangeven op het medicatieoverzicht medicatieoverzicht in (eigen) dossier - versturen recept naar via fax of elektronisch - meegeven stoprecept aan de patiënt Huisarts - ontvangen van retourinformatie van afleverende (in afwachting van ICT) Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en informatieteksten van geneesmiddelen, indien van toepassing - verstrekken retourinformatie aan huisarts (in afwachting van ICT) Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 22 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

23 H-5 Contact opname in het ziekenhuis Contact Opname in het ziekenhuis Versie: definitief 2014 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met het ziekenhuis voor opname de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Patiënt Medische specialist Huisarts Apotheekhoudende Thuiszorg Apothekersassistente ziekenhuis Knelpunten: De specialist heeft geen goed overzicht/geen actueel medicatie overzicht. Mogelijke situaties: 1) Geplande opname 2) Spoedopname 23 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

24 1) Geplande opname Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - opvragen medicatieoverzicht bij - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten - meenemen actueel medicatieoverzicht - doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik - doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik Medisch specialist - autoriseren opgestelde medicatieoverzicht - autoriseren opgestelde medicatieoverzicht Huisarts - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - benadrukken patiënt medicatieoverzicht mee te nemen naar het ziekenhuis - toevoegen medicatie overzicht aan de verwijsbrief Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - aanleveren medicatieoverzicht, inclusief allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten op verzoek patiënt of apothekersassistente ziekenhuis via fax of OZIS Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst Apothekersassistente Ziekenhuis - doornemen medicatieoverzicht met patiënt medicatieoverzicht en voorleggen aan specialist ter autorisatie - noteren allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten - geen (vermelding reden/ klachten nog niet gerealiseerd) - geen (vermelding reden/ klachten nog niet gerealiseerd) - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst - doornemen medicatieoverzicht met patiënt medicatieoverzicht en voorleggen aan specialist ter autorisatie - noteren allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten 24 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

25 2) Spoedopname Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - meenemen actueel medicatieoverzicht - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/klachten - doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik - doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik Medisch specialist - autoriseren opgestelde medicatieoverzicht - autoriseren opgestelde medicatieoverzicht Huisarts - aanleveren medicatieoverzicht, inclusief allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten op verzoek apothekersassistente ziekenhuis via fax of OZIS Apotheekhoudende - aanleveren medicatieoverzicht, inclusief allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten op verzoek apothekersassistente ziekenhuis via fax of OZIS Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst Apothekersassistente Ziekenhuis - doornemen medicatieoverzicht met patiënt medicatieoverzicht en voorleggen aan specialist ter autorisatie - noteren allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten - geen (vermelding reden/ klachten nog niet gerealiseerd) - geen (vermelding reden/ klachten nog niet gerealiseerd) - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst - doornemen medicatieoverzicht met patiënt medicatieoverzicht en voorleggen aan specialist ter autorisatie - noteren allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten 25 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

26 H-6 Contact ontslag uit het ziekenhuis Ontslag uit het ziekenhuis Versie: definitief 2014 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met het ziekenhuis bij ontslag de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Patiënt Medische specialist Huisarts Apotheekhoudende Thuiszorg Apothekersassistente ziekenhuis Knelpunten: Er is geen geborgde terugkoppeling naar huisarts en Mogelijke situaties: 1) Ontslag uit het ziekenhuis 1) Ontslag uit het ziekenhuis Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - afleveren ontslagrecept aan. - afleveren ontslagrecept aan. Medisch specialist medicatieoverzicht en uitschrijven recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur medicatieoverzicht en uitschrijven recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur - reden van wijziging en stoppen op recept - reden van wijziging en stoppen op recept - ondertekenen ontslagrecept Huisarts - draagt zorg voor overnemen van wijzigingen in medicatie in eigen dossier - geen 26 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

27 Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen - uitvoeren medicatiebewaking van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - uitvoeren medicatiebewaking - informatie verstrekken aan - faxen trombosedienst bij eventuele interacties patiënt met uitleg over wijzigingen en reden en start continue - informatie verstrekken aan medicatie patiënt met uitleg over wijzigingen en reden en start - afleveren alle voorgeschreven medicatie voor 15 dagen continue medicatie - verstrekken medicatieoverzicht - afleveren alle voorgeschreven aan patiënt of thuiszorg medicatie voor 15 dagen - verstrekken toedienlijst en - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg informatieteksten van geneesmiddelen, indien van - verstrekken toedienlijst en toepassing informatieteksten van geneesmiddelen, indien van toepassing - thuis/telefonisch consult enkele weken na ontslag - verstrekken retourinformatie aan huisarts - thuis/telefonisch consult enkele weken na ontslag Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift Apothekersassistente Ziekenhuis - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - voeren ontslaggesprek: o geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) o doornemen medicatieoverzicht met patiënt o vragen voorschrijver naar noodzaak voortzetting incidentele niet vergoede receptuur o opstellen van het ontslagrecept en voorleggen aan specialist ter ondertekening - faxen ontslagrecept, inclusief actueel medicatieoverzicht, allergie/ intolerantie met reden/ klachten naar en huisarts - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift - voeren ontslaggesprek: o geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) o doornemen medicatieoverzicht met patiënt o vragen voorschrijver naar noodzaak voortzetting incidentele niet vergoede receptuur o opstellen van het ontslagrecept en voorleggen aan specialist ter ondertekening - vermelding reden/ klachten van allergie/ intolerantie nog niet gerealiseerd 27 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

28 H-7 Contact opname in verpleeghuis Opname in het verpleeghuis Versie: definitief 2011 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met het verpleeghuis voor opname de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Patiënt Specialist ouderengeneeskunde, verpleeghuis Huisarts Apotheekhoudende Thuiszorg Medisch specialist ziekenhuis Knelpunten: De specialist ouderengeneeskunde heeft geen goed overzicht/ geen actueel medicatie overzicht. Mogelijke situaties: 1) Opname in verpleeghuis 28 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

29 1) Opname in verpleeghuis Betrokkene Verantwoordelijkheid Patiënt / - opvragen medicatieoverzicht bij vertegenwoordiger - meenemen actueel medicatieoverzicht ofwel: indien mogelijk in tijdsplanning: verzoek aan het medicatieoverzicht te faxen aan verpleeghuis Medisch specialist Ziekenhuis Specialist ouderengeneeskunde - meegeven actueel medicatieoverzicht met patiënt bij overplaatsing naar verpleeghuis - (Het Antoniusziekenhuis Sneek geeft het actuele medicatieoverzicht rechtstreeks door aan de verpleeghuizen) - doornemen medicatieoverzicht met patiënt medicatieoverzicht - noteren allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten Huisarts - Doorsturen medische gegevens op aanvraag verpleeghuis. (deze worden standaard opgevraagd bij de huisarts na opname) - Benadrukken patiënt medicatieoverzicht mee te nemen naar het verpleeghuis. Apotheekhoudende - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek patiënt - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek assistente verpleeghuis via fax of OZIS - (expliciete toestemming van de patiënt niet nodig, bij overname van de behandeling mag de toestemming als logisch gevolg van de overname van deze behandeling worden gezien) Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst 29 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

30 H-8 Contact ontslag uit het verpleeghuis naar huis Ontslag uit het verpleeghuis naar huis Versie: definitief 2011 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met het verpleeghuis bij ontslag naar huis de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Patiënt / Vertegenwoordiger patiënt Specialist Ouderengeneeskunde, verpleeghuis Huisarts Apotheekhoudende Thuiszorg Knelpunten: Er is geen geborgde terugkoppeling naar huisarts en Mogelijke situaties: 1) Ontslag uit het verpleeghuis naar huis 30 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

31 1) Ontslag uit verpleeghuis naar huis Betrokkene Verantwoordelijkheid Patiënt / - afleveren ontslagrecept aan. Vertegenwoordiger Specialist Ouderengeneeskunde - uitschrijven recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur periode, chronisch ja/nee - Hierbij rekening houden met de noodzaak van doorgebruiken van de medicatie thuis en evt. meesturen van machtiging of melding van recept voor eigen kosten. (bv: Sedativa, laxantia, verbandmateriaal) - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) bij ontslag? - maken van een wijzig- of stoprecept, reden van wijziging en stoppen op recept medicatieoverzicht in (eigen) dossier - faxen ontslagrecept naar en huisarts, op dag van ontslag - heraanmelding bij trombosedienst door verpleeghuis bij ontslag met medicatieoverzicht en gebruikslijst acenocoumarol. Apotheekhoudende - afleveren voorgeschreven medicatie - uitvoeren medicatiebewaking - Bij nog geen contact met trombosedienst hierover en interactie: faxen eventuele interacties aan trombosedienst - informatie verstrekken aan patiënt met uitleg over wijzigingen en reden en start continue medicatie - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en informatieteksten van geneesmiddelen, indien van toepassing - verstrekken retourinformatie aan huisarts - thuis/telefonisch consult enkele weken na ontslag Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift Huisarts - draagt zorg voor overnemen van wijzigingen in medicatie in eigen dossier 31 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Een overzicht van de protocollen zoals gepresenteerd tijdens het symposium op 17 mei 2011 Colofon Juni 2011 Deze protocollen zijn mede tot stand gekomen met medewerking

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014 Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken December 2014 Werkgroep Medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland mevrouw M. van Werkhoven, directeur Stichting Ketenzorg Midden en Noord

Nadere informatie

MEDICATIEOVERDRACHT. Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND

MEDICATIEOVERDRACHT. Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND MEDICATIEOVERDRACHT Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND 19 december 2012 Authored by: Regionale werkgroep medicatieoverdracht Versie: definitief MEDICATIEOVERDRACHT Regionale afspraken

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Medicatie overdracht

Medicatie overdracht Medicatie overdracht + Iedere zorgverlener heeft een rol in medicatie overdracht. In dit boekje staan de regionale afspraken over medicatie overdracht tussen huisartsen, apothekers en medisch specialisten!

Nadere informatie

Medicatieproces in de thuissituatie, 11 februari 2015

Medicatieproces in de thuissituatie, 11 februari 2015 Medicatieproces in de thuissituatie, 11 februari 2015 De praktijk? Waar loopt u tegenaan? Biedt t Convenant antwoord? Zijn er wettelijke belemmeringen? Is het uitvoerbaar? 1 Waarom gebruikt U de baxter

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO S OSS UDEN VEGHEL

WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO S OSS UDEN VEGHEL WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO S OSS UDEN VEGHEL DEFINITIEVE VERSIE JANUARI 2012 Werkgroep 1 e lijn Oss Uden Veghel Brahm Thio, openbaar apotheker, namens BrabantFarma Eric Jan van Grunsven,

Nadere informatie

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar De koers Gert Koelewijn Programma Manager 23 augustus 2012 Boodschap U opent het dossier van uw patiënt en krijgt binnen enkele seconden zijn medicatieoverzicht

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Apotheek Service Punt

Apotheek Service Punt Apotheek Service Punt Inhoudsopgave Inleiding... 1 Vaststellen medicijngebruik... 2 Wat moet u doen als er na het gesprek iets wijzigt in uw medicijngebruik... 2 Hoe is de levering van medicijnen geregeld

Nadere informatie

HANDREIKINGEN VOOR ZES

HANDREIKINGEN VOOR ZES HANDREIKINGEN VOOR ZES OVERDRACHTSSITUATIES B I J L A G E B I J D E C O N C E P T R I C H T L I J N O V E R D R A C H T VAN M E D I C A T I E G E G E V E N S Handreikingen De invulling van de concept richtlijn

Nadere informatie

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Altijd een actueel medicatieoverzicht, haalbaar? Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Anne de Roos Projectleider Medicatieoverdracht NVZA, KNMP ActiZ, FNT, GGZ Nederland,

Nadere informatie

De apotheek. Zo werkt dat in het Prinses Máxima Centrum

De apotheek. Zo werkt dat in het Prinses Máxima Centrum De apotheek Zo werkt dat in het Prinses Máxima Centrum De apotheek van het Prinses Máxima Centrum In het Prinses Máxima Centrum wordt alle zorg met betrekking tot geneesmiddelen voor thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

UITWISSELING VAN GEGEVENS

UITWISSELING VAN GEGEVENS UITWISSELING VAN GEGEVENS IN DE MEDICATIEKETEN Disclosure In loondienst bij Als zzp er werkzaam voor www.artsenapotheker.nl Redacteur bij vakblad voor apothekersassistente 1 Met welke vragen bent u gekomen?

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA)

Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) Huisartsendeel Versie november 2016 Christèle Warmerdam, SIGRA Yvonne Groenstege, FBA Inhoudsopgave Inleiding... 3 Landelijke Standaard, leidraad en

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO DEN BOSCH E.O. EN DE BOMMELERWAARD

WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO DEN BOSCH E.O. EN DE BOMMELERWAARD WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO DEN BOSCH E.O. EN DE BOMMELERWAARD DEFINITIEVE VERSIE FEBRUARI 2012 Werkgroep 1 e lijn Oss Uden Veghel Brahm Thio, openbaar apotheker, namens BrabantFarma Eric

Nadere informatie

Medicatieoverdracht tussen ziekenhuis en 1 e lijn Anne de Roos

Medicatieoverdracht tussen ziekenhuis en 1 e lijn Anne de Roos Medicatieoverdracht tussen ziekenhuis en 1 e lijn Anne de Roos Medicatieoverdracht vanuit het ziekenhuis. Blijven stimuleren totdat het werkt! SIGRA, 19 september 2016 35 ziekenhuizen 90% ervaart op dit

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Inleiding Dit protocol is opgesteld door de stuurgroep Medicatieoverdracht Groninger Apotheken

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Poliklinische Apotheek. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Poliklinische Apotheek. rkz.nl Patiënteninformatie Poliklinische Apotheek rkz.nl Bij de Poliklinische Apotheek RKZ kunt u terecht voor medicijnen als u een recept van uw specialist heeft gekregen. Dit kan direct na uw bezoek aan de

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

BF: Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Apothekers en Trombosedienst SKB Winterswijk

BF: Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Apothekers en Trombosedienst SKB Winterswijk Inhoud: 1. Inleiding 2. Algemene gegevens Trombosedienst 2.1 Gegevens Trombosedienst 2.2 Medisch leider Trombosedienst 2.3 Voor welke vragen neemt u contact op met wie? 2.4 Lijst van afkortingen 3. Behandeling

Nadere informatie

PERSOONSGEGEVENS, MEDICIJNEN EN UW PRIVACY

PERSOONSGEGEVENS, MEDICIJNEN EN UW PRIVACY PERSOONSGEGEVENS, MEDICIJNEN EN UW PRIVACY GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

De Polikliniekapotheek. van Tergooi. Zorg, kwaliteit, service en gemak

De Polikliniekapotheek. van Tergooi. Zorg, kwaliteit, service en gemak De Polikliniekapotheek van Tergooi Zorg, kwaliteit, service en gemak Welkom bij de Polikliniekapotheek van Tergooi Zorg, kwaliteit, service en gemak: daar staat de Polikliniekapotheek van Tergooi voor.

Nadere informatie

Ketenafspraak SAGO en Tergooi

Ketenafspraak SAGO en Tergooi Ketenafspraak SAGO en Tergooi Farmaceutische begeleiding bij opname, ontslag of polikliniekbezoek/dagbehandeling Opgemaakt op 01-01-2015 Geldig tot 31-12-2015 Versie 2.2 Definities: - SAGO: vertegenwoordigt

Nadere informatie

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Aanleiding herziening Richtlijn 2008 en nadere toelichting 2014 Geen werkend EPD of landelijk schakelsysteem

Nadere informatie

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2 Zuyderland Apotheek Inhoud Inleiding... 3 Voor wie is de Zuyderland Apotheek?... 3 Werkwijze... 3 Medicatiebewaking... 3 Inzicht in uw medicijngebruik... 3 Zorgvuldige controle... 4 Eigen apotheekkeuze...

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens Intake Recept en begeleiding Vragen? zie www.knmp.nl/medicatieoverdracht of stuur uw een email naar: medicatieoverdracht@knmp.nl bij opname November 2012 bij

Nadere informatie

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl Apotheek Catharina Apotheek www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waarvoor kunt u bij ons terecht?... 3 Deskundig en veilig... 3 Assortiment... 4 Uitwisselen van informatie... 4 Privacy... 4 Wie werken er?...

Nadere informatie

Gij zult elektronisch voorschrijven!

Gij zult elektronisch voorschrijven! Gij zult elektronisch voorschrijven! Richtlijn Elektronisch Voorschrijven Mr.dr. Sjaak Nouwt Juridisch adviseur KNMG Agenda 1. Elektronisch voorschrijven = 2. Aanleiding 3. Praktijk 4. Aanpak 5. Hoofdregel

Nadere informatie

Protocol Overdracht van medicatiegegevens

Protocol Overdracht van medicatiegegevens Protocol Overdracht van medicatiegegevens Voor een goede en veilige zorgverlening is het van belang dat iedere zorgverlener beschikt over een actueel medicatieoverzicht. Informatie met betrekking tot het

Nadere informatie

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7 J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Gelre ziekenhuizen 1875-1925 Apeldoorn Zutphen Het Ziekenhuis Algemeen ziekenhuis St. Liduina St.

Nadere informatie

St. Antonius Apotheek

St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek De St. Antonius Apotheek is de poliklinische apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis. Hier kunt u zeven dagen per week uw geneesmiddelen voor thuis afhalen,

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging,

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN MEER INFORMATIE U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg

Nadere informatie

Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten

Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten Voor wie? De Radboudumc Apotheek is er voor alle patiënten van het Radboudumc. De medicijnen die u gebruikt worden voorgeschreven door een specialist van het Radboudumc

Nadere informatie

Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA)

Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) Huisartsendeel Versie mei 2016 Christèle Warmerdam, SIGRA Yvonne Groenstege, FBA Inhoudsopgave Inleiding... 3 Landelijke Standaard, leidraad en Amsterdamse

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Q&A Medicatieproces Algemeen 1 Wat is de Zorgverleners hebben actuele medicatiegegevens nodig om patiënten en cliënten goede zorg te bieden. Informatie over medicatie is opgeslagen in systemen van verschillende

Nadere informatie

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37;

Nadere informatie

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding.

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Datum 27 november 2012 Versie V1.0 Uitvoering Nictiz Regionaal Architectuur Platform (RAP) Nictiz www.nictiz.nl Documenthistorie

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Poliklinische Apotheek Alkmaar

Poliklinische Apotheek Alkmaar Poliklinische Apotheek Alkmaar Medisch Centrum Alkmaar mca.nl Inhoudsopgave Wat is de Poliklinische Apotheek Alkmaar? 3 Veilig gebruik van uw medicijnen 4 Vergoeding en betaling 5 Uw privacy 5 Afhaalpunt

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht: uitdaging of vanzelfspekendheid? Medicatieveiligheid Institute of Medicine To Err is Human 44.000-98.000 doden a.g.v.

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk de Boekhorst

Privacyreglement Huisartsenpraktijk de Boekhorst Privacyreglement Huisartsenpraktijk de Boekhorst Algemeen De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt

Nadere informatie

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Reden van voorschrijven Waarom moet de arts de reden van voorschrijven op het recept vermelden? Om de patiënt nog betere

Nadere informatie

Welkom bij de Radboud Apotheek

Welkom bij de Radboud Apotheek Welkom bij de Radboud Apotheek Voor wie? De Radboud Apotheek is er voor: alle patiënten van het Radboudumc die niet (meer) zijn opgenomen bezoekers medewerkers inwoners van de regio Nijmegen U kunt er

Nadere informatie

Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis.

Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis. Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis. Brigit van Soest, Programmamanager Medicatieveiligheid KNMP, 14/11/2012 Na de operatie en verblijf in het ziekenhuis krijgt ze

Nadere informatie

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o.

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. 1 Disclosure belangen spreker Geen Scenario-analyse poliklinische medicatieoverdracht

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens 1 Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens Deel 1: inleiding, definities en verantwoordelijkheden 2 Inleiding Voor een veilige overdracht van medicatiegegevens is de landelijke Richtlijn

Nadere informatie

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Definities: - SAGO: vertegenwoordigt alle openbare apothekers in de regio - Openbare :

Nadere informatie

Oncolytica via Rijnstate Poli-apotheken

Oncolytica via Rijnstate Poli-apotheken Oncolytica via Rijnstate Poli-apotheken Uw medisch specialist heeft in overleg met u een medicijn ter behandeling van kanker voorgeschreven (een oncolyticum). Deze medicatie kunt u alleen in de Rijnstate

Nadere informatie

KLINISCH CHEMISCH EN HEMATOLOGISCH LABORATORIUM

KLINISCH CHEMISCH EN HEMATOLOGISCH LABORATORIUM Inhoud: 1. Inleiding 2. Algemene gegevens Trombosedienst 2.1 Gegevens Trombosedienst 2.2 Medisch leider Trombosedienst 2.3 Voor welke vragen neemt u contact op met wie? 2.4 Lijst met afkortingen 3. Behandeling

Nadere informatie

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Afspraken over samenwerking tussen huisarts en medisch specialist op het gebied van verantwoordelijkheid, communicatie, medicatiebeheer,

Nadere informatie

Apothekersassistent 2.0. In het Antonius Ziekenhuis Sneek

Apothekersassistent 2.0. In het Antonius Ziekenhuis Sneek Apothekersassistent 2.0 In het Antonius Ziekenhuis Sneek 8 december 2014 Wie zijn wij: Gea Latupella-Posthumus verpleegkundige AB2 Karin van Gulik-Konijnenbelt apothekersassistent 2.0 Simone Siemonsma

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan VUmc op 5 november 2015 locatie Amsterdam V

Rapportage van het inspectiebezoek aan VUmc op 5 november 2015 locatie Amsterdam V Rapportage van het inspectiebezoek aan VUmc op 5 november 2015 locatie Amsterdam V1006603 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten inspectiebezoek...4 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

Privacyreglement van onze praktijk

Privacyreglement van onze praktijk Privacyreglement van onze praktijk Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Algemeen De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft

Nadere informatie

Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA)

Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) Specialisten Ouderengeneeskundedeel Versie november 2016 Christèle Warmerdam, SIGRA Yvonne Groenstege, FBA Inhoudsopgave Inleiding... 3 Landelijke Standaard,

Nadere informatie

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Casus Arts schrijft bij nieuwe opname voor Novarapid 30IE s ochtends, 70IE s avonds Wordt toegediend na pakken uit werkvoorraad

Nadere informatie

Welkom bij de Radboudumc Apotheek

Welkom bij de Radboudumc Apotheek Welkom bij de Radboudumc Apotheek Voor wie? De Radboudumc Apotheek is er voor: alle patiënten van het Radboudumc; bezoekers; medewerkers; inwoners van de regio Nijmegen. U kunt er terecht voor medicijnen

Nadere informatie

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht Rapportage IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht 1 Colofon Auteur Rob Essink, apotheker MPH Els Dik, apotheker Anke Lambooij, apotheker Met medewerking van Argoszorggroep

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Privacyverklaring van onze praktijk mei 2018 Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Privacyverklaring van onze praktijk mei 2018 Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Privacyverklaring van onze praktijk mei 2018 Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Algemeen Om u goed te kunnen behandelen, leggen wij gegevens over u vast. Hierbij houden we ons

Nadere informatie

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Openbare apotheken (OA) Algemeen

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Openbare apotheken (OA) Algemeen Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Openbare apotheken (OA) 2011 Algemeen April 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aantal incidenten op basis van melddatum openbare apotheken

Nadere informatie

RTA Antistolling 2017

RTA Antistolling 2017 RTA Antistolling 2017 Highlights Veldhoven, 5 oktober 2017 Uitgangspunten Verschillende modaliteiten antistolling Vitamine K antagonisten thrombosediensten Thrombocytenaggregatieremmers (TAR), LMWH s en

Nadere informatie

Van Via Inhoud Van Via Inhoud

Van Via Inhoud Van Via Inhoud Bijlage: Apothekers Inkomende Informatiestromen In deze paragraaf worden de inkomende informatiestromen van de apothekers beschreven die in de inventarisatie zijn benoemd. We bekijken in deze paragraaf

Nadere informatie

AVG Privacy Verklaring

AVG Privacy Verklaring AVG Privacy Verklaring Uw toestemming Door u in te schrijven bij de apotheek, gaat u akkoord met de manier waarop de apotheek uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de

Nadere informatie

Privacyreglement van onze praktijk Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Privacyreglement van onze praktijk Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Privacyreglement van onze praktijk Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Algemeen De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Apotheek Casa Cura. Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat!

Apotheek Casa Cura. Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat! Apotheek Casa Cura Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat! www.apotheekcasacura.nl Apotheek Casa Cura Apotheek Casa Cura is een cliëntgerichte en kwaliteitsbewuste organisatie die het als haar taak

Nadere informatie

Integrale Medicatiezorg

Integrale Medicatiezorg Wat doen we vanuit SIGRA - Marcel Kooij Huisarts Thuiszorg Patiënt GGZ/VVT intramuraal/... Poliklinische apotheek Afsprakenbalie/ Afdeling Openbare apotheek Integrale Medicatiezorg Resultaten project Verbetering

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Integrale Medicatiezorg. Resultaten project Verbetering Medicatieoverdracht in de Amsterdamse zorgketen, Dr. Marcel J. Kooij

Integrale Medicatiezorg. Resultaten project Verbetering Medicatieoverdracht in de Amsterdamse zorgketen, Dr. Marcel J. Kooij Integrale Medicatiezorg Resultaten project Verbetering Medicatieoverdracht in de Amsterdamse zorgketen, Dr. Marcel J. Kooij Congres Integrale Medicatiezorg, 31 oktober 2017 Knelpunten medicatieoverdracht

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Medicatie overdracht, klopt er iets van?

Medicatie overdracht, klopt er iets van? Medicatie overdracht, klopt er iets van? Karen Keijsers, aios geriatrie, klinisch farmacoloog Namens: dr PAF Jansen, klinisch geriater, klinisch farmacoloog Kenmerken van de oudere patiënt Multimorbiditeit

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Ommelander Ziekenhuis Groep op 10 september 2015 te Delfzijl & Winschoten V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Ommelander Ziekenhuis Groep op 10 september 2015 te Delfzijl & Winschoten V Rapportage van het inspectiebezoek aan Ommelander Ziekenhuis Groep op 10 september 2015 te Delfzijl & Winschoten V1006596 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie)

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) programma van Stichting Drechtzorg Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (1(( (

Nadere informatie

Medicatieoverdracht op de polikliniek

Medicatieoverdracht op de polikliniek Medicatieoverdracht op de polikliniek Themaconferentie Medicatieveiligheid, 26-11-15 Dr. S. Natsch, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Radboudumc Definitie en Doel Uiteindelijk doel Iedere zorgverlener

Nadere informatie

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht!

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! 11 juni 2010 Masterclass Open ICT, NOiV Anne de Roos projectleider Overdracht van medicatiegegevens KNMP en

Nadere informatie

LSKA 2.0: afspraken tussen 1e en 2e lijn VERSIE ANTISTOLLINGSCOMMISSIE FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND I.S.M.

LSKA 2.0: afspraken tussen 1e en 2e lijn VERSIE ANTISTOLLINGSCOMMISSIE FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND I.S.M. LSKA 2.0: afspraken tussen 1e en 2e lijn VERSIE 01.04.2018 ANTISTOLLINGSCOMMISSIE FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND I.S.M. KETENPARTNERS 2/22 Inhoudsopgave LSKA 2.0: Afspraken 1e-2e lijn (versie 01-04-2018)...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Wilhelmina Ziekenhuis op 24 september 2015 te Assen V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Wilhelmina Ziekenhuis op 24 september 2015 te Assen V Rapportage van het inspectiebezoek aan Wilhelmina Ziekenhuis op 24 september 2015 te Assen V1006597 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten inspectiebezoek...4

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan het Flevoziekenhuis op 15 oktober 2015 te Almere V

Rapportage van het inspectiebezoek aan het Flevoziekenhuis op 15 oktober 2015 te Almere V Rapportage van het inspectiebezoek aan het Flevoziekenhuis op 15 oktober 2015 te Almere V1006600 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten inspectiebezoek...4 2.1

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader medicatieveiligheid Utrecht, oktober 2018 Begrip Verklaring Bekwaam en bevoegd Bekwaam zijn houdt in het beschikken over kennis en vaardigheid: kennis over de

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie