Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland"

Transcriptie

1 Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland

2

3 Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland PATIËNTVEILIGHEID, MEDICATIEVEILIGHEID, MEDICATIEBEWAKING Datum 1 september 2014 Versienummer Versie 1.0 Auteur(s) Joris Arts (ziekenhuisapotheker Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord) Esther Bijma (projectapotheker FRAME, Stichting Gerrit) Margriet Sijtema van der Kooij (huisarts Koudum) Renée Weltevreden (openbaar apotheker Sneek) Reinout Poortman (huisarts Sneek) Gert Koelewijn (projectmanager Nictiz)

4 Inhoud Inleiding 5 H-1 Contact huisarts 7 H-2 Contact polikliniek 13 H-3 Contact trombosedienst 16 H-4 Contact poli GGZ 20 H-5 Contact opname in het ziekenhuis 23 H-6 Contact ontslag uit het ziekenhuis 26 H-7 Contact opname in verpleeghuis 28 H-8 Contact ontslag uit het verpleeghuis naar huis 30 4 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

5 Inleiding Patiënten en hun zorgverleners moeten altijd de beschikking hebben over een actueel medicatieoverzicht. De IGZ stelt deze voorwaarde voor medicatieveiligheid dan ook verplicht. De medicatiegegevens van patiënten zijn echter vaak verspreid over verschillende zorgdossiers van verschillende zorgverleners. Daarom is het zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt veel werk om bij een contactmoment dit medicatieoverzicht samen te stellen. Heldere afspraken tussen zorgverleners zorgen ervoor dat iedereen weet wie er betrokken is bij het totale medicatiedossier van de patiënt, en wat bijvoorbeeld zijn of haar verantwoordelijkheden zijn. Dit zorgt voor het sneller actueel krijgen van het medicatieoverzicht. De afspraken om tot één gedeeld medicatiebeeld te komen zijn vastgelegd in protocollen voor medicatieoverdracht. Medicatieoverzicht: één gedeeld medicatiebeeld Dit document beschrijft de nieuwe protocollen voor medicatieoverdracht van Zuidwest Friesland. Naar aanleiding van de transitie van het regionale netwerk naar het Landelijk Schakelpunt (LSP) van de VZVZ en de ervaringen uit de praktijk zijn in september 2014 de protocollen Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland (2011) aangepast. Het document biedt heldere handreikingen voor het uitwisselen van medicatiegegevens tussen verschillende zorgverleners ten behoeve van het verder verbeteren van de patiëntveiligheid. Het geeft de afspraken weer die huisartsen, apothekers, verpleeghuisartsen, de trombosedienst, GGZ Friesland en het Antonius Ziekenhuis Sneek en Emmeloord in Zuidwest Friesland hebben gemaakt over medicatieoverdracht. Dit document vervangt het protocol uit Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

6 De volgende vier van de acht contactmomenten met de patiënt zijn in de protocollen aangepast: Contact huisarts Contact polikliniek Opname ziekenhuis Ontslag ziekenhuis Voor de overige contactmomenten is nog geen LSP beschikbaar, daarom is een aanpassing van deze protocollen (nog) niet nodig. Dit zijn: Contact trombosedienst Contact poli GGZ Opname verpleeghuis Ontslag verpleeghuis Voor het contact van de patiënt met de is geen apart protocol opgesteld, omdat bij alle contactmomenten de verantwoordelijkheden van de zijn weergegeven. Nictiz is vanuit het regionale architectuurplatform (RAP) gevraagd om Zuidwest Friesland te begeleiden bij het samenstellen van de nieuwe protocollen. Kennisdeling staat hierbij centraal. Het gaat hierbij vooral om kennis rond de implementatie van de nieuwe protocollen. Ook andere regio s in Nederland kunnen deze protocollen gebruiken bij het maken van afspraken over medicatieoverdracht tussen verschillende zorgverleners. ICT draagt bij aan het verminderen van medicatiefouten Voor medicatieveiligheid is ICT erg belangrijk. Door elektronische gegevensuitwisseling kunnen zorgverleners beschikken over relevante medicatiegegevens van hun patiënt uit andere zorgsystemen. Hierdoor hebben zij een actueel medicatieoverzicht, zien zij op ieder moment de relevante medicatiegegevens (ook buiten praktijktijden en in acute situaties), werken ze beter samen in de keten én voldoen ze aan de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. Artsen en andere voorschrijvers mogen geneesmiddelen alleen nog elektronisch voorschrijven (richtlijn Elektronisch Voorschrijven ). Elektronische bewaking van interacties tussen geneesmiddelen en van contraindicaties bij het gebruik van geneesmiddelen is bij het voorschrijven essentieel. Hiervoor zijn wel de medicatiegegevens van de patiënt nodig. Deze staan vaak in andere zorgsystemen en moeten voor het uitvoeren van goede medicatiebewaking worden opgehaald uit deze systemen. Voor het (elektronisch) uitwisselen van gegevens is expliciete toestemming nodig van de patiënt. Deze opt-inregeling houdt in dat de patiënt alleen met toestemming mee doet, anders niet. Inmiddels wordt een deel van het medicatieoverzicht elektronisch uitgewisseld via het LSP. Het betreft hier inzage in verstrekkingen, contra-indicaties en geneesmiddelovergevoeligheden. In het convenant Gebruik landelijke zorginfrastructuur is afgesproken dat er nieuwe medicatiegegevens bijkomen, zoals inzage in voorschriften, overgevoeligheden en labwaarden. De informatiestandaard voor medicatieprocessen van Nictiz wordt gebruikt voor het uitwisselen van de medicatiegegevens. Deze standaard zorgt voor eenduidige communicatie tussen zorgverleners. Het bestaat uit gebruiksscenario s, datasets, terminologie- en codestelsels en communicatiestandaarden. In de volgende hoofdstukken staan de protocollen, zowel herschreven als onveranderd, zoals die zijn opgesteld voor de genoemde contactmomenten met de patiënt. 6 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

7 H-1 Contact huisarts Contact huisarts Versie: definitief 2014 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met de huisarts de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Patiënt Huisarts Apotheekhoudende (via recept) Thuiszorg (bij veranderingen in bestaande medicatie) Knelpunten: De huisarts heeft niet altijd een optimaal actueel medicatiedossier. De huisarts heeft niet altijd alle labwaarden in het systeem. Contra-indicaties en labwaarden worden niet doorgegeven aan de apotheek. Mogelijke Overdrachtssituatie: 1) Opstellen actueel medicatieoverzicht 2) Starten, stoppen of wijzigen medicatie 3) Herhalen medicatie 4) Bewaken allergische reactie op medicatie en intoleranties 5) Bewaken contra-indicaties, zoals verminderde nierfunctie of hartfalen 7 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

8 1) Opstellen actueel medicatieoverzicht Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - eventueel opvragen medicatieoverzicht bij - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten - doorgeven zelfzorgmiddelen en - meenemen actueel medicatieoverzicht actueel gebruik - doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik Huisarts - ontvangen en verwerken van recept-retourinformatie van - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - doornemen medicatieoverzicht met patiënt - aanpassen medicatieoverzicht indien afwijkend actuele situatie medicatieoverzicht in (eigen) dossier - doorgeven afwijkingen aan Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek patiënt - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek huisarts - verwerken afwijkingen van huisarts - het via recept-retourinformatie doorgeven van wijzigingen Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst - doornemen medicatieoverzicht met patiënt - aanpassen medicatieoverzicht indien afwijkend actuele situatie - geen - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst 8 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

9 2) Starten, stoppen of wijzigen medicatie Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - afleveren recept aan - afleveren recept aan Huisarts - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) of over reden stoppen of wijzigen - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) of over reden stoppen of wijzigen - uitschrijven start/stop/wijzig recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur - uitschrijven start/stop/wijzig recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur medicatieoverzicht in (eigen) dossier medicatieoverzicht in (eigen) dossier - versturen recept naar via fax of elektronisch - versturen recept naar - meegeven recept aan de patiënt via fax of elektronisch - in geval van voorbehouden handelingen bij medicatie een - meegeven recept aan de patiënt schriftelijke machtiging maken - in geval van voorbehouden handelingen bij medicatie een schriftelijke machtiging maken (BIG) (BIG) Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij uitgifte - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en informatieteksten van geneesmiddelen, indien van toepassing - verstrekken retourinformatie aan eigen huisarts bij afwijkende aflevering Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij uitgifte - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en informatieteksten van geneesmiddelen, indien van toepassing - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 9 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

10 3) Herhalen medicatie Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - spreekt receptenlijn in/ levert leeg doosje in/ vraagt evt. aan via of via apotheek - spreekt receptenlijn in/ levert leeg doosje in/ vraagt evt. aan via of via apotheek Huisarts - uitschrijven herhaalrecept met daarop indicatie en beoogde behandelduur medicatieoverzicht in (eigen) dossier - versturen recept naar via fax of elektronisch Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - uitvoeren medicatiebewaking - zorgen voor termijnbewaking, therapietrouw en medicatiebegeleiding. - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij uitgifte - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatieteksten indien van toepassing - verstrekken retourinformatie aan eigen huisarts bij afwijkende aflevering Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift - uitschrijven herhaalrecept met daarop indicatie en beoogde behandelduur medicatieoverzicht in (eigen) dossier - versturen recept naar via fax of elektronisch - uitvoeren medicatiebewaking - zorgen voor termijnbewaking, therapietrouw en medicatiebegeleiding. - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij uitgifte - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en geneesmiddelinformatieteksten indien van toepassing - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 10 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

11 4) Bewaken allergische reactie op medicatie en intoleranties Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - dragen altijd een actueel medicatie overzicht bij zich - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten aan huisarts - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten aan huisarts en en Huisarts - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - aanpassen medicatieoverzicht inclusief allergieën medicatieoverzicht in (eigen) dossier. - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten aan Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - aanpassen medicatieoverzicht inclusief allergieën medicatieoverzicht in (eigen) dossier. - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten aan huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht van medicatieoverzicht in (eigen) dossier. - vermelding reden/ klachten nog niet gerealiseerd medicatieoverzicht in (eigen) dossier. - vermelding reden/ klachten nog niet gerealiseerd - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht van 11 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

12 5) Bewaken contra-indicaties Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - dragen altijd een actueel medicatie - geen overzicht bij zich - doorgeven contra-indicatie aan apotheek Huisarts - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming medicatieoverzicht inclusief Contra-indicatie in (eigen) dossier. - aanpassen medicatieoverzicht inclusief Contra-indicatie medicatieoverzicht inclusief Contraindicatie in (eigen) dossier. - doorgeven contra-indicatie aan Apotheekhoudende medicatieoverzicht inclusief Contraindicatie in (eigen) dossier. medicatieoverzicht inclusief Contra-indicatie in (eigen) dossier. Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht van - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht van 12 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

13 H-2 Contact polikliniek Contact polikliniek Versie definitief 2014 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met de polikliniek de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Patiënt Medische specialist Huisarts Apotheekhoudende Thuiszorg Knelpunten: De specialist heeft geen goed overzicht/ geen actueel medicatieoverzicht. Er is geen geborgde terugkoppeling naar huisarts en. Mogelijke situaties: 1) Opstellen actueel medicatieoverzicht 2) Starten, stoppen of wijzigen medicatie 13 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

14 1) Opstellen actueel medicatieoverzicht Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - opvragen medicatieoverzicht bij - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten - meenemen actueel medicatieoverzicht - doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik - doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik Medisch specialist - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - doornemen medicatieoverzicht met patiënt - aanpassen medicatieoverzicht indien afwijkend actuele situatie medicatieoverzicht in (eigen) dossier - doorgeven afwijkingen aan huisarts en Huisarts - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - benadrukken patiënt medicatieoverzicht mee te nemen naar de poliklinische afspraak - toevoegen medicatie overzicht aan de verwijsbrief - verwerken afwijkingen van medisch specialist Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek patiënt - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek medisch specialist - verwerken afwijkingen van medisch specialist Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst - doornemen medicatieoverzicht met patiënt - aanpassen medicatieoverzicht indien afwijkend actuele situatie - geen - geen - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst 14 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

15 2) Starten, stoppen of wijzigen medicatie Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - afleveren recept aan - afleveren recept aan Medisch specialist - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) of over reden stoppen of wijzigen - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) of over reden stoppen of wijzigen - uitschrijven start/stop/wijzig recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur - uitschrijven start/stop/wijzig recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur medicatieoverzicht in (eigen) dossier medicatieoverzicht in (eigen) dossier - versturen recept naar via fax of elektronisch - versturen recept naar - meegeven recept aan de patiënt via fax of elektronisch - meegeven recept aan de patiënt Huisarts - ontvangen van retourinformatie van afleverende - geen Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij eerste en volgende uitgifte - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en informatieteksten van geneesmiddelen indien van toepassing - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij eerste en volgende uitgifte - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en informatieteksten van geneesmiddelen indien van toepassing - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 15 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

16 H-3 Contact trombosedienst Contact Trombosedienst Versie definitief 2011 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met de trombosedienst de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Voorschrijver Patiënt trombosedienst doseerarts Apotheekhoudende Thuiszorg Knelpunten: Apotheekhoudende huisarts faxt zelden de interfererende medicatie naar de trombosedienst Mogelijke situaties: 1) Starten cumarine 2) Starten nieuwe medicatie 3) Stoppen medicatie 4) Starten LMWH (low molecular weight heparin) 5) Stoppen LMWH 6) Starten vitamine K 7) Stoppen cumarine 16 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

17 1) Starten cumarine Betrokkene Verantwoordelijkheid Voorschrijver - aanleveren aanmeldformulier met een actueel medicatieoverzicht aan de trombosedienst - uitschrijven startrecept - registreren van medicatieoverzicht in eigen dossier Patiënt - afleveren recept bij Trombosedienst - inschrijven en plannen afspraak voor controle. Tijdens de eerste controle ontvangt de patiënt via een intake gesprek informatie en een folder over medicijngebruik tijdens de antistollingsbehandeling Doseerarts - aanleveren doseeradvies via de doseerkaart, deze wordt de volgende dag via de post bezorgd Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij uitgifte - afleveren voorgeschreven medicatie - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - bij wijziging van de dosering van de cumarine faxt de trombosedienst dezelfde dag nog naar het kantoor van de thuiszorg - zorgdragen voor de gewijzigde dosering - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 2) Starten nieuwe medicatie Betrokkene Verantwoordelijkheid Voorschrijver - geven van mondelinge uitleg aan de patiënt over geneesmiddelen - uitschrijven recept - eventueel faxen recept naar - registreren van medicatieoverzicht in eigen dossier Patiënt - meenemen recept naar - krijgt medicatie mee met uitleg Trombosedienst - registreren in eigen dossier - bij interfererende medicatie binnen 5-7 dagen laten prikken Doseerarts - neemt nog dezelfde dag kennis van de interferentie medicatie Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij uitgifte - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken retourinformatie aan de huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkte medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 17 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

18 3) Stoppen medicatie Betrokkene Verantwoordelijkheid Voorschrijver - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over reden van wijziging of stoppen geneesmiddel(en) - uitschrijven en versturen stoprecept en reden van stoppen naar - registreren in eigen medicatie overzicht Patient - afleveren recept aan - gestopte medicatie doorgeven aan de trombosedienst Trombosedienst - registreren in eigen dossier Doseerarts - neemt kennis van gestopte medicatie bij eerstvolgende controle Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkte medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 4) Starten LMWH Betrokkene Verantwoordelijkheid Voorschrijver - geven van mondelinge informatie over de reden en duur van starten LMWH (bijvoorbeeld DVT/longembolie stoppen LMWH bij INR 2 maal > 2.5) - uitschrijven van recept Patiënt - meenemen recept naar Trombosedienst - registreren in eigen dossier - zorgdragen dat de patiënt 2 maal per week geprikt wordt - faxen recept naar - overleggen met patiënt/assistente van de huisarts over toediening van de LMWH Doseerarts - uitschrijven recept LMWH bij patiënten (bijvoorbeeld kunstklep) die tijdelijk moeten stoppen in verband met een ingreep Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking - verstrekken LMWH - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkte medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 18 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

19 5) Stoppen LMWH Betrokkene Verantwoordelijkheid Voorschrijver Patient - stoppen LMWH Trombosedienst - doorbellen aan patiënt - faxen naar en huisarts - faxen naar thuiszorg Doseerarts - aangeven via bellijst dat patiënt mag stoppen met de LMWH Apotheekhoudende - uitvoeren medicatie bewaking - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 6) Starten vitamine K Betrokkene Verantwoordelijkheid Voorschrijver - aanleveren recept voor vitamine K aan de patiënt (eenmalig) Patient - afhalen bij Trombosedienst - faxen recept naar - doorbellen naar huisarts de hoge INR en het voorschrijven van de vitamine K - doorbellen aan patiënt - faxen naar thuiszorg Doseerarts - voorschrijven recept voor eenmalig gebruik vitamine K in verband met een hoge INR - voorschrijven recept bij patiënten (bijvoorbeeld kunstklep) die moeten stoppen in verband met een ingreep bij fenprocoumon gebruik. Apotheekhoudende - uitvoeren van de medicatie bewaking - verstrekken vitamine K en uitleg - verstrekken medicatie overzicht aan patiënt/thuiszorg - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - verstrekken vitamine K - ontvangen bijgewerkt medicatie overzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 7) Stoppen cumarine Betrokkene Verantwoordelijkheid Voorschrijver - aanleveren stopbrief cumarine aan patiënt/trombosedienst Patient - stopbrief afgeven bij trombosedienst Trombosedienst - registeren in eigen dossier - faxen naar en huisarts Doseerarts - laten stoppen indien de behandelperiode verstreken is Apotheekhoudende - registreren in eigen dossier - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt/thuiszorg - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 19 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

20 H-4 Contact poli GGZ Contact poli GGZ (of andere instantie geestelijke gezondheidszorg) Versie: definitief 2011 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met de GGZ of andere instantie geestelijke gezondheidszorg de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Patiënt Psychiater Huisarts Apotheekhoudende Thuiszorg Knelpunten: De psychiater heeft geen goed overzicht/ geen actueel medicatie overzicht Er is geen geborgde terugkoppeling naar huisarts en Mogelijke situaties: 1) Opstellen actueel medicatieoverzicht 2) Starten nieuwe medicatie 3) Wijzigen medicatievoorschrift 4) Stoppen medicatie 20 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

21 1) Opstellen actueel medicatieoverzicht Betrokkene Verantwoordelijkheid Patiënt - meenemen actueel medicatieoverzicht - eventueel opvragen medicatieoverzicht bij Psychiater - doornemen medicatieoverzicht met patiënt - aanpassen medicatieoverzicht indien afwijkend actuele situatie medicatieoverzicht in (eigen) dossier Huisarts - benadrukken patiënt medicatieoverzicht mee te nemen naar de afspraak bij GGZ/of andere instantie geestelijke gezondheidszorg - toevoegen medicatie overzicht aan de verwijsbrief Apotheekhoudende - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek patiënt - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek psychiater of medewerker GGZ of andere instantie geestelijke gezondheidszorg Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/toedienlijst 2) Starten nieuwe medicatie Betrokkene Verantwoordelijkheid Patiënt - afleveren recept aan. Psychiater - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) - uitschrijven recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur medicatieoverzicht in (eigen) dossier - versturen recept naar via fax of op elektronische wijze - meegeven recept aan de patiënt Huisarts - ontvangen van retourinformatie van afleverende Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij eerste en volgende uitgifte - afleveren voorgeschreven geneesmiddel(en) - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en geneesmiddel informatieteksten indien van toepassing - verstrekken retourinformatie aan huisarts Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 21 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

22 3) Wijzigen medicatievoorschrift Betrokkene Verantwoordelijkheid Patiënt - afleveren recept/ mondeling bericht (indien telefonisch consult) aan. Psychiater - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over reden van wijziging geneesmiddel(en) - uitschrijven recept met daarop wijziging en reden van wijziging en dit aangeven op het medicatieoverzicht medicatieoverzicht in (eigen) dossier - versturen recept naar via fax of elektronisch - meegeven recept aan de patiënt Huisarts - ontvangen van retourinformatie van afleverende (in afwachting van ICT) Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - informatie verstrekken aan patiënt bij eerste en volgende uitgifte - afleveren gewijzigde geneesmiddel(en) indien noodzakelijk - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en informatieteksten van geneesmiddelen, indien van toepassing - verstrekken retourinformatie aan huisarts (in afwachting van ICT) Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 4) Stoppen medicatie Betrokkene Verantwoordelijkheid Patiënt - afleveren recept/ mondeling bericht (indien telefonisch consult) aan. Psychiater - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over reden van stoppen geneesmiddel(en) - uitschrijven recept met daarop stopbericht en reden van stoppen en dit aangeven op het medicatieoverzicht medicatieoverzicht in (eigen) dossier - versturen recept naar via fax of elektronisch - meegeven stoprecept aan de patiënt Huisarts - ontvangen van retourinformatie van afleverende (in afwachting van ICT) Apotheekhoudende - uitvoeren medicatiebewaking - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en informatieteksten van geneesmiddelen, indien van toepassing - verstrekken retourinformatie aan huisarts (in afwachting van ICT) Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift 22 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

23 H-5 Contact opname in het ziekenhuis Contact Opname in het ziekenhuis Versie: definitief 2014 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met het ziekenhuis voor opname de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Patiënt Medische specialist Huisarts Apotheekhoudende Thuiszorg Apothekersassistente ziekenhuis Knelpunten: De specialist heeft geen goed overzicht/geen actueel medicatie overzicht. Mogelijke situaties: 1) Geplande opname 2) Spoedopname 23 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

24 1) Geplande opname Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - opvragen medicatieoverzicht bij - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/ klachten - meenemen actueel medicatieoverzicht - doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik - doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik Medisch specialist - autoriseren opgestelde medicatieoverzicht - autoriseren opgestelde medicatieoverzicht Huisarts - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - benadrukken patiënt medicatieoverzicht mee te nemen naar het ziekenhuis - toevoegen medicatie overzicht aan de verwijsbrief Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - aanleveren medicatieoverzicht, inclusief allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten op verzoek patiënt of apothekersassistente ziekenhuis via fax of OZIS Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst Apothekersassistente Ziekenhuis - doornemen medicatieoverzicht met patiënt medicatieoverzicht en voorleggen aan specialist ter autorisatie - noteren allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten - geen (vermelding reden/ klachten nog niet gerealiseerd) - geen (vermelding reden/ klachten nog niet gerealiseerd) - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst - doornemen medicatieoverzicht met patiënt medicatieoverzicht en voorleggen aan specialist ter autorisatie - noteren allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten 24 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

25 2) Spoedopname Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - meenemen actueel medicatieoverzicht - doorgeven allergie/ intolerantie met reden/klachten - doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik - doorgeven zelfzorgmiddelen en actueel gebruik Medisch specialist - autoriseren opgestelde medicatieoverzicht - autoriseren opgestelde medicatieoverzicht Huisarts - aanleveren medicatieoverzicht, inclusief allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten op verzoek apothekersassistente ziekenhuis via fax of OZIS Apotheekhoudende - aanleveren medicatieoverzicht, inclusief allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten op verzoek apothekersassistente ziekenhuis via fax of OZIS Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst Apothekersassistente Ziekenhuis - doornemen medicatieoverzicht met patiënt medicatieoverzicht en voorleggen aan specialist ter autorisatie - noteren allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten - geen (vermelding reden/ klachten nog niet gerealiseerd) - geen (vermelding reden/ klachten nog niet gerealiseerd) - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst - doornemen medicatieoverzicht met patiënt medicatieoverzicht en voorleggen aan specialist ter autorisatie - noteren allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten 25 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

26 H-6 Contact ontslag uit het ziekenhuis Ontslag uit het ziekenhuis Versie: definitief 2014 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met het ziekenhuis bij ontslag de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Patiënt Medische specialist Huisarts Apotheekhoudende Thuiszorg Apothekersassistente ziekenhuis Knelpunten: Er is geen geborgde terugkoppeling naar huisarts en Mogelijke situaties: 1) Ontslag uit het ziekenhuis 1) Ontslag uit het ziekenhuis Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Patiënt - afleveren ontslagrecept aan. - afleveren ontslagrecept aan. Medisch specialist medicatieoverzicht en uitschrijven recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur medicatieoverzicht en uitschrijven recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur - reden van wijziging en stoppen op recept - reden van wijziging en stoppen op recept - ondertekenen ontslagrecept Huisarts - draagt zorg voor overnemen van wijzigingen in medicatie in eigen dossier - geen 26 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

27 Betrokkene Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid met LSP Apotheekhoudende - patiënt informeren over het delen - uitvoeren medicatiebewaking van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - faxen trombosedienst bij eventuele interacties - uitvoeren medicatiebewaking - informatie verstrekken aan - faxen trombosedienst bij eventuele interacties patiënt met uitleg over wijzigingen en reden en start continue - informatie verstrekken aan medicatie patiënt met uitleg over wijzigingen en reden en start - afleveren alle voorgeschreven medicatie voor 15 dagen continue medicatie - verstrekken medicatieoverzicht - afleveren alle voorgeschreven aan patiënt of thuiszorg medicatie voor 15 dagen - verstrekken toedienlijst en - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg informatieteksten van geneesmiddelen, indien van - verstrekken toedienlijst en toepassing informatieteksten van geneesmiddelen, indien van toepassing - thuis/telefonisch consult enkele weken na ontslag - verstrekken retourinformatie aan huisarts - thuis/telefonisch consult enkele weken na ontslag Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift Apothekersassistente Ziekenhuis - patiënt informeren over het delen van gegevens via LSP en het vragen van toestemming - voeren ontslaggesprek: o geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) o doornemen medicatieoverzicht met patiënt o vragen voorschrijver naar noodzaak voortzetting incidentele niet vergoede receptuur o opstellen van het ontslagrecept en voorleggen aan specialist ter ondertekening - faxen ontslagrecept, inclusief actueel medicatieoverzicht, allergie/ intolerantie met reden/ klachten naar en huisarts - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift - voeren ontslaggesprek: o geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) o doornemen medicatieoverzicht met patiënt o vragen voorschrijver naar noodzaak voortzetting incidentele niet vergoede receptuur o opstellen van het ontslagrecept en voorleggen aan specialist ter ondertekening - vermelding reden/ klachten van allergie/ intolerantie nog niet gerealiseerd 27 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

28 H-7 Contact opname in verpleeghuis Opname in het verpleeghuis Versie: definitief 2011 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met het verpleeghuis voor opname de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Patiënt Specialist ouderengeneeskunde, verpleeghuis Huisarts Apotheekhoudende Thuiszorg Medisch specialist ziekenhuis Knelpunten: De specialist ouderengeneeskunde heeft geen goed overzicht/ geen actueel medicatie overzicht. Mogelijke situaties: 1) Opname in verpleeghuis 28 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

29 1) Opname in verpleeghuis Betrokkene Verantwoordelijkheid Patiënt / - opvragen medicatieoverzicht bij vertegenwoordiger - meenemen actueel medicatieoverzicht ofwel: indien mogelijk in tijdsplanning: verzoek aan het medicatieoverzicht te faxen aan verpleeghuis Medisch specialist Ziekenhuis Specialist ouderengeneeskunde - meegeven actueel medicatieoverzicht met patiënt bij overplaatsing naar verpleeghuis - (Het Antoniusziekenhuis Sneek geeft het actuele medicatieoverzicht rechtstreeks door aan de verpleeghuizen) - doornemen medicatieoverzicht met patiënt medicatieoverzicht - noteren allergie/intolerantie met vermelding reden/klachten Huisarts - Doorsturen medische gegevens op aanvraag verpleeghuis. (deze worden standaard opgevraagd bij de huisarts na opname) - Benadrukken patiënt medicatieoverzicht mee te nemen naar het verpleeghuis. Apotheekhoudende - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek patiënt - aanleveren medicatieoverzicht op verzoek assistente verpleeghuis via fax of OZIS - (expliciete toestemming van de patiënt niet nodig, bij overname van de behandeling mag de toestemming als logisch gevolg van de overname van deze behandeling worden gezien) Thuiszorg - meegeven medicatieoverzicht/ toedienlijst 29 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

30 H-8 Contact ontslag uit het verpleeghuis naar huis Ontslag uit het verpleeghuis naar huis Versie: definitief 2011 Voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht zijn bij het contact van de patiënt met het verpleeghuis bij ontslag naar huis de belangrijkste betrokkenen, knelpunten en mogelijke overdrachtsituaties gegeven. Betrokkenen: Patiënt / Vertegenwoordiger patiënt Specialist Ouderengeneeskunde, verpleeghuis Huisarts Apotheekhoudende Thuiszorg Knelpunten: Er is geen geborgde terugkoppeling naar huisarts en Mogelijke situaties: 1) Ontslag uit het verpleeghuis naar huis 30 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

31 1) Ontslag uit verpleeghuis naar huis Betrokkene Verantwoordelijkheid Patiënt / - afleveren ontslagrecept aan. Vertegenwoordiger Specialist Ouderengeneeskunde - uitschrijven recept met daarop indicatie en beoogde behandelduur periode, chronisch ja/nee - Hierbij rekening houden met de noodzaak van doorgebruiken van de medicatie thuis en evt. meesturen van machtiging of melding van recept voor eigen kosten. (bv: Sedativa, laxantia, verbandmateriaal) - geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en) bij ontslag? - maken van een wijzig- of stoprecept, reden van wijziging en stoppen op recept medicatieoverzicht in (eigen) dossier - faxen ontslagrecept naar en huisarts, op dag van ontslag - heraanmelding bij trombosedienst door verpleeghuis bij ontslag met medicatieoverzicht en gebruikslijst acenocoumarol. Apotheekhoudende - afleveren voorgeschreven medicatie - uitvoeren medicatiebewaking - Bij nog geen contact met trombosedienst hierover en interactie: faxen eventuele interacties aan trombosedienst - informatie verstrekken aan patiënt met uitleg over wijzigingen en reden en start continue medicatie - verstrekken medicatieoverzicht aan patiënt of thuiszorg - verstrekken toedienlijst en informatieteksten van geneesmiddelen, indien van toepassing - verstrekken retourinformatie aan huisarts - thuis/telefonisch consult enkele weken na ontslag Thuiszorg - ontvangen bijgewerkt medicatieoverzicht, bijsluiter en bijgewerkte toedienlijst van - zorgdragen voor adequate zorg conform voorschrift Huisarts - draagt zorg voor overnemen van wijzigingen in medicatie in eigen dossier 31 Protocollen medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Een overzicht van de protocollen zoals gepresenteerd tijdens het symposium op 17 mei 2011 Colofon Juni 2011 Deze protocollen zijn mede tot stand gekomen met medewerking

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar De koers Gert Koelewijn Programma Manager 23 augustus 2012 Boodschap U opent het dossier van uw patiënt en krijgt binnen enkele seconden zijn medicatieoverzicht

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens Intake Recept en begeleiding Vragen? zie www.knmp.nl/medicatieoverdracht of stuur uw een email naar: medicatieoverdracht@knmp.nl bij opname November 2012 bij

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding.

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Datum 27 november 2012 Versie V1.0 Uitvoering Nictiz Regionaal Architectuur Platform (RAP) Nictiz www.nictiz.nl Documenthistorie

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37;

Nadere informatie

St. Antonius Apotheek

St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek De St. Antonius Apotheek is de poliklinische apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis. Hier kunt u zeven dagen per week uw geneesmiddelen voor thuis afhalen,

Nadere informatie

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl Apotheek Catharina Apotheek www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waarvoor kunt u bij ons terecht?... 3 Deskundig en veilig... 3 Assortiment... 4 Uitwisselen van informatie... 4 Privacy... 4 Wie werken er?...

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht: uitdaging of vanzelfspekendheid? Medicatieveiligheid Institute of Medicine To Err is Human 44.000-98.000 doden a.g.v.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Reden van voorschrijven Waarom moet de arts de reden van voorschrijven op het recept vermelden? Om de patiënt nog betere

Nadere informatie

Poliklinische Apotheek Alkmaar

Poliklinische Apotheek Alkmaar Poliklinische Apotheek Alkmaar Medisch Centrum Alkmaar mca.nl Inhoudsopgave Wat is de Poliklinische Apotheek Alkmaar? 3 Veilig gebruik van uw medicijnen 4 Vergoeding en betaling 5 Uw privacy 5 Afhaalpunt

Nadere informatie

Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis.

Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis. Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis. Brigit van Soest, Programmamanager Medicatieveiligheid KNMP, 14/11/2012 Na de operatie en verblijf in het ziekenhuis krijgt ze

Nadere informatie

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht!

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! 11 juni 2010 Masterclass Open ICT, NOiV Anne de Roos projectleider Overdracht van medicatiegegevens KNMP en

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Apothekersassistent 2.0. In het Antonius Ziekenhuis Sneek

Apothekersassistent 2.0. In het Antonius Ziekenhuis Sneek Apothekersassistent 2.0 In het Antonius Ziekenhuis Sneek 8 december 2014 Wie zijn wij: Gea Latupella-Posthumus verpleegkundige AB2 Karin van Gulik-Konijnenbelt apothekersassistent 2.0 Simone Siemonsma

Nadere informatie

Welkom bij de Radboud Apotheek

Welkom bij de Radboud Apotheek Welkom bij de Radboud Apotheek Voor wie? De Radboud Apotheek is er voor: alle patiënten van het Radboudumc die niet (meer) zijn opgenomen bezoekers medewerkers inwoners van de regio Nijmegen U kunt er

Nadere informatie

Drs. Y.J.A. Visschers, apotheker Kijkakkers 24 6026 ER Maarheeze Tel. 0495-593600 KvK: 17061.654 Website: www.apotheekmaarheeze.nl

Drs. Y.J.A. Visschers, apotheker Kijkakkers 24 6026 ER Maarheeze Tel. 0495-593600 KvK: 17061.654 Website: www.apotheekmaarheeze.nl Drs. Y.J.A. Visschers, apotheker Kijkakkers 24 6026 ER Maarheeze Tel. 0495-593600 KvK: 17061.654 Website: www.apotheekmaarheeze.nl Geachte heer/mevrouw, Wij heten u van harte welkom in onze apotheek! Graag

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie)

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) programma van Stichting Drechtzorg Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (1(( (

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding Regio Amsterdam Amsterdam, 11 juni 2014 SIGRA sectie Ziekenhuizen Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en

Nadere informatie

Wat doet de trombosedienst? Hoe verloopt de communicatie? Ellen van Eekelen

Wat doet de trombosedienst? Hoe verloopt de communicatie? Ellen van Eekelen Wat doet de trombosedienst? en Hoe verloopt de communicatie? Ellen van Eekelen Laboratoria Bloedafnamediensten Patiënten Specialisten Thuiszorg Huisartsen Collegae TD TD Verpleeghuizen Tandartsen Mondhygiënisten

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen

Veilige principes in de medicatieketen ONDERDEEL: Algemeen deel (totaaloverzicht) ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg 6600.187-3-Brochure_Medicatieveiligheid-Algemeen.indd

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief. - Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese! Deze

Nadere informatie

Geneesmiddel Distributie Protocol

Geneesmiddel Distributie Protocol Geneesmiddel Distributie Protocol Werkwijze t.b.v. de geneesmiddelenvoorziening via weekdosering voor cliënten in de thuissituatie inclusief de medicatieoverdracht September 2011 Inhoudsopgave BEGRIPPENLIJST

Nadere informatie

Welkom bij De Centrale Apotheek Gelderlandplein Amsterdam

Welkom bij De Centrale Apotheek Gelderlandplein Amsterdam Welkom bij De Centrale Apotheek Gelderlandplein Amsterdam Informatieboekje 2012 www.dcagelderlandplein.nl Welkom bij De Centrale Apotheek! In dit boekje leest u alles over De Centrale Apotheek. Bewaar

Nadere informatie

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4).

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4). 1. Inleiding Het medicatiebeleid binnen Thuiszorg Groot Gelre en A&B TOM is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor cliënt en zorgverlener binnen de zorgvraag op het gebied van medicatie

Nadere informatie

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Behorende bij de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten Versie oktober 2010. Vastgesteld

Nadere informatie

Den Haag, november 2012

Den Haag, november 2012 Rapport van de toezichtbezoeken Medicatieveiligheid GGZ aan Lentis, locatie Zuidlaren, op 23 november 2011 te Zuidlaren en locatie Hereweg op 18 september 2012 te Groningen Den Haag, november 2012 Rapport

Nadere informatie

Verminderde nierfunctie en medicijnen

Verminderde nierfunctie en medicijnen Verminderde nierfunctie en medicijnen VERMINDERDE NIERFUNCTIE WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN ADVIES IN EEN PERSOONLIJK GESPREK VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL VERMINDERDE

Nadere informatie

Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM)

Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM) Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM) Uw medicijnen meteen mee naar huis nemen Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) / Apothekers Voorlichtingscentrum

Nadere informatie

Uw apotheek in VUmc 1

Uw apotheek in VUmc 1 Uw apotheek in VUmc 1 2 Heeft de specialist in de polikliniek medicijnen voorgeschreven? Heeft u in het ziekenhuis gelegen en gaat u weer naar huis? Of wilt u advies over uw medicatie? U kunt terecht in

Nadere informatie

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Onderwerpen Een stukje geschiedenis Wat is het LSP en hoe werkt het? Patiënttoestemming Hoe

Nadere informatie

Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot

Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot Anne de huidige de Roos praktijk Themaconferentie medicatieveiligheid ziekenhuizen Vermijdbare schade

Nadere informatie

TIM heeft Zin. Miriam Eliel Westfriesland/Jules ten Berg, Zwolle e.o

TIM heeft Zin. Miriam Eliel Westfriesland/Jules ten Berg, Zwolle e.o TIM heeft Zin Miriam Eliel Westfriesland/Jules ten Berg, Zwolle e.o Aanleiding TIM West Friesland Melding door huisarts aan Bestuur WFG Na pilot, start TIM ( 2009): Eerst enkele, later alle zorgverleners

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

)3= SULMV,PSOHPHQWHUHQ YDQ PHGLFDWLRQ UHFRQFLOLDWLRQ 6W /XFDV $QGUHDV =LHNHQKXLV

)3= SULMV,PSOHPHQWHUHQ YDQ PHGLFDWLRQ UHFRQFLOLDWLRQ 6W /XFDV $QGUHDV =LHNHQKXLV o o Bij opname: allergieën en contactpersoon achterhalen (verpleging en farmaceutisch consulent) De verpleging vult bij opname een formulier in. De farmaceutisch consulent voert de allergie (na verificatie

Nadere informatie

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Tom de Jong & Erwin van Malland Product manager EMD, Programma Manager 13

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw gegevens in veilige handen Algemeen De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens

Nadere informatie

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling. voor de eerste- en tweedelijnszorg

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling. voor de eerste- en tweedelijnszorg Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling voor de eerste- en tweedelijnszorg Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling voor de eerste- en tweedelijnszorg FNT, NVK, NIV, NMT, NHG, NVN, NVA, KNMP, NVZA,

Nadere informatie

Het ipmd. Intelligent Persoonlijk MedicatieDossier

Het ipmd. Intelligent Persoonlijk MedicatieDossier Het ipmd Intelligent Persoonlijk MedicatieDossier 10 maart 2016 Vandaag Demo inloggen VZVZ-portaal voor download medische gegevens Demo tool om medische gegevens in ipmd app te krijgen Demo eerste versie

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Informatiedagen Zorgcommunicatie Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Programma woensdag 13 juni 09:30 10:00 Ontvangst en inschrijving met koffie en thee Dominique de Gast, Servicecentrum Zorgcommunicatie

Nadere informatie

Projectvoorstel. Project transmurale medicatieoverdracht. Documentbeheer. Organisatie Annevillegroep Datum 6 februari 2007

Projectvoorstel. Project transmurale medicatieoverdracht. Documentbeheer. Organisatie Annevillegroep Datum 6 februari 2007 Project: Transmurale medicatieoverdracht versie nummer 1 Status: concept 1 Auteur: I.Verkuylen Datum:6 februari 2007 Projectvoorstel Project transmurale medicatieoverdracht Documentbeheer Organisatie Annevillegroep

Nadere informatie

Genomineerde FPZ-prijs 2010, medicatiebewaking bij intraveneuze chemotherapie, St. Antonius Apotheek

Genomineerde FPZ-prijs 2010, medicatiebewaking bij intraveneuze chemotherapie, St. Antonius Apotheek Genomineerde FPZ-prijs 2010, medicatiebewaking bij intraveneuze chemotherapie, Inleiding De is een poliklinische apotheek gevestigd in het St. Antonius Ziekenhuis (AZN) te Nieuwegein. De is een schakelpunt

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

De kunst van het ketens smeden. Ir. Monique Verdier, Raad van Bestuur GHZ 10 november 2011 'Ketenzorg' / EyeOn Eindhoven

De kunst van het ketens smeden. Ir. Monique Verdier, Raad van Bestuur GHZ 10 november 2011 'Ketenzorg' / EyeOn Eindhoven De kunst van het ketens smeden Ir. Monique Verdier, Raad van Bestuur GHZ 10 november 2011 'Ketenzorg' / EyeOn Eindhoven Regio Midden-Holland 11 gemeenten: 250.000 inwoners Gouda grootste stad (70.000 inw.)

Nadere informatie

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling. voor de eerste- en tweedelijnszorg

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling. voor de eerste- en tweedelijnszorg Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling voor de eerste- en tweedelijnszorg Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling voor de eerste- en tweedelijnszorg FNT, NVK, NIV, NMT, NHG, NVN, NVA, KNMP, NVZA,

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Het medicatieoverzicht in de context van het Elektronisch Medicatie Dossier. Tom de Jong Product Manager implementatie EMD

Het medicatieoverzicht in de context van het Elektronisch Medicatie Dossier. Tom de Jong Product Manager implementatie EMD Het medicatieoverzicht in de context van het Elektronisch Medicatie Dossier. Tom de Jong Product Manager implementatie EMD Inhoud 1. Wat is het Elektronisch Medicatie Dossier? 2. Wat is het (actueel) medicatieoverzicht?

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012 Cursus over geneesmiddelengebruik Zorgbelang academie Marion Reinartz Oktober 2012 Vier Hoofdstukken 1. Bij de arts: behandeling en voorschrijven recept 2. Van recept tot medicijn; welke informatie en

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICATIEVERSTREKKING VOOR

PROTOCOL MEDICATIEVERSTREKKING VOOR December 2011 BRABANTFARMA SAMEN IN ZORG PROTOCOL MEDICATIEVERSTREKKING VOOR VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG Rob Huisman, openbare apotheker, Commissie medicatieverstrekking aan zorgorganisaties BrabantFarma

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 MTX 822-1 Patiënte krijgt via de poliklinische apotheek 17.5 mg MTX injectie i.m.(?) Openbare apotheek stelt weekdosering van

Nadere informatie

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen 01/2015

Veelgestelde vragen 01/2015 Inleiding 3 1. Ik ben mijn antistollingstabletten gisteravond vergeten. 4 2. Ik weet niet zeker of ik mijn antistollingstabletten heb ingenomen. 4 3. Ik heb een verkeerde hoeveelheid antistollingstabletten

Nadere informatie

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen Inzage, notificaties en patiëntprofielen Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wouter Tesink ICT Architect 13 juni 2013 Transparantie voor de patiënt in 6 stappen 1. Instellen van wat er

Nadere informatie

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel,

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel, Artikel 1 Beloning van zorgprestaties Net als voorgaande jaren zal Zilveren Kruis in 2016 farmaceutische zorgprestaties separaat van de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel belonen. Voor 2016

Nadere informatie

CONCEPTRICHTLIJN MEDICATIEGEGEVENS

CONCEPTRICHTLIJN MEDICATIEGEGEVENS CONCEPTRICHTLIJN OVERDRACHT VAN MEDICATIEGEGEVENS Opgesteld door: ActiZ, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, Nictiz, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, Orde, V&VN en ZN. IGZ en VWS zijn initiatiefnemers

Nadere informatie

Trombosedienst Inleiding Hoe u bij de trombosedienst terecht komt Wat de trombosedienst voor u doet Het kiezen van een prikpost

Trombosedienst Inleiding Hoe u bij de trombosedienst terecht komt Wat de trombosedienst voor u doet Het kiezen van een prikpost Trombosedienst Inleiding Uw arts heeft u antistollingstabletten voorgeschreven. Bij het gebruik van dit soort medicijnen is het noodzakelijk dat uw bloed regelmatig wordt gecontroleerd. De trombosedienst

Nadere informatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Onderstaande beschrijving geeft weer op welke wijze patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis,

Nadere informatie

Overdracht van medicatiegegevens in de keten

Overdracht van medicatiegegevens in de keten NIEUWSBRIEF- MEI - 2012 Overdracht van medicatiegegevens in de keten VWS faciliteert ook in 2012 kennisdeling tussen zorgverleners via deze landelijke nieuwsbrief en de website www.medicatieoverdracht.nl.

Nadere informatie

Tijdelijk een andere bloedverdunner gebruiken rondom uw ingreep

Tijdelijk een andere bloedverdunner gebruiken rondom uw ingreep Tijdelijk een andere bloedverdunner gebruiken rondom uw ingreep Bridging Informatie voor patiënten F1107-2134 februari 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in de thuiszorg

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in de thuiszorg in de thuiszorg PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG - IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN voor zorgmedewerkers WAAROM DEZE WAAIER? Jij als zorgmedewerker weet hoe belangrijk veilige medicatieverstrekking

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care

Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care Augustus 2014 1. Wat is bedoeld met Veilige principes? De Veilige principes zijn

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van

Nadere informatie

Eerstelijns Samenwerkingsafspraak Specialist ouderengeneeskunde en Trombosedienst Deventer Winterswijk Doetinchem, locatie Winterswijk

Eerstelijns Samenwerkingsafspraak Specialist ouderengeneeskunde en Trombosedienst Deventer Winterswijk Doetinchem, locatie Winterswijk Eerstelijns Samenwerkingsafspraak Specialist ouderengeneeskunde en Trombosedienst Deventer Winterswijk Doetinchem, locatie Winterswijk Inhoud: 1 Inleiding 2 Algemene gegevens Trombosedienst 2.1 Gegevens

Nadere informatie

Herhaalmodule voor Pharmacom

Herhaalmodule voor Pharmacom Mediq Herhaalmodule voor Pharmacom Algemene werkinstructie 27-8-2013 Inhoud Inleiding... 2 Instructie instellen parameters herhaalmodule... 3 Activeren van de menukeuze herhaalservice per medewerker...

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014 Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave Doel... 1 Te nemen verantwoordelijkheden ter voorkoming van doseringsfouten

Nadere informatie

De plaats van de trombosedienst in de toekomst

De plaats van de trombosedienst in de toekomst De plaats van de trombosedienst in de toekomst Moderator Prof dr H.C.J. Eikenboom 1st author / speaker Felix van der Meer Trombosedienst Leiden en Omstreken LUMC, afdeling Trombose en Hemostase Belangenverklaring

Nadere informatie

Actueel Informatie over het belang van het actuele medicatieoverzicht uit Therapy

Actueel Informatie over het belang van het actuele medicatieoverzicht uit Therapy Patiënteninformatie Actueel medicatieoverzicht Dialyse Informatie over het belang van het actuele medicatieoverzicht uit Therapy Actueel medicatie-overzicht Dialyse Informatie over het belang van het

Nadere informatie

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling 2 Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling voor de eerste- en tweedelijnszorg versie 2 Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling voor de eerste- en tweedelijnszorg versie 2 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Symposium Patiëntveiligheid maart 2014 1 Vragen Waarom naar deze workshop?

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Aanvraag Trombosedienst

Hoofdstuk 4: Aanvraag Trombosedienst 4 Aanvraag trombosedienst 4.1 Identificatie trombosedienst Vraag naam en geboortedatum en controleer dit op het doserings- of (her)aanmeldingsformulier. Plak op de afgenomen buis van een trombosedienstpatiënt

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie.

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. Datum vaststelling : 17 december 2002 Vastgesteld door : MT Eigenaar : beleidsmedewerker

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in verpleeg- en verzorgingshuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in verpleeg- en verzorgingshuizen PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG - IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN voor zorgmedewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen WAAROM DEZE WAAIER? Jij als zorgmedewerker weet hoe belangrijk veilige

Nadere informatie