Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen"

Transcriptie

1 Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel Beschrijving Verantwoordelijkheden Instructie Procedure Situatie 1: Geplande opname in verpleeghuis: longstay vanuit huis Situatie 2: Geplande opname cliënt in verpleeghuis: longstay vanuit ziekenhuis Situatie 3: Geplande opname cliënt in verpleeghuis: longstay vanuit verzorgingshuis Situatie 4: Geplande opname cliënt in verpleeghuis: shortstay vanuit huis Situatie 5: Geplande opname cliënt in verpleeghuis: shortstay vanuit ziekenhuis Situatie 6: Ontslag cliënt vanuit verpleeghuis naar huis Situatie 7. Opname cliënt vanuit verpleeghuis in ziekenhuis Situatie 8: Bezoek cliënt vanuit verpleeghuis aan polikliniek Algemene randvoorwaarden voor een veilige overdracht Begrippenlijst Doel protocol In het medicatieoverdracht protocol verpleeghuizen worden de verantwoordelijkheden en taken van apotheken en verpleeghuizen m.b.t. de medicatieoverdracht beschreven. Dit protocol is van toepassing op de cliënten van de verpleeghuizen in de regio Gooi en Omstreken (Hilverzorg, Amaris, Vivium Zorggroep en Inovum). 2. Beschrijving In dit protocol staat beschreven hoe de overdracht van medicatiegegevens voor cliënten in verpleeghuizen wordt verzorgd. Bij de overdracht van medicatiegegevens worden verschillende overdrachtsituaties onderscheiden: Situatie 1: Situatie 2: Situatie 3: Situatie 4: Situatie 5: Situatie 6: Situatie 7. Situatie 8: Geplande opname cliënt in verpleeghuis: longstay vanuit huis Geplande opname cliënt in verpleeghuis: longstay vanuit ziekenhuis Geplande opname cliënt in verpleeghuis: longstay vanuit verzorgingshuis Geplande opname cliënt in verpleeghuis: shortstay vanuit huis Geplande opname cliënt in verpleeghuis: shortstay vanuit ziekenhuis Ontslag cliënt vanuit verpleeghuis naar huis Opname cliënt vanuit verpleeghuis in ziekenhuis Bezoek cliënt vanuit verpleeghuis aan polikliniek In iedere situatie zijn er specifieke verantwoordelijkheden en taken bij de overdracht van medicatiegegevens. Hieronder worden eerst de verantwoordelijkheden van de betrokken apotheken en de verpleeghuizen bij de overdracht van medicatiegegevens benoemd. Vervolgens is per situatie aangegeven de taken van de apotheek, het verpleeghuis en evt. andere zorgverleners (trombosedienst, behandelend arts). Medicatieoverdracht protocol verpleeghuizen 1

2 3. Verantwoordelijkheden Verantwoordelijkheden huisapotheek: - Aanleggen of bijwerken van het medicatiedossier. - Regelen van toestemming van de cliënt om in voorkomende gevallen medicatiegegevens over te dragen naar opvragende zorgverleners. - Het (op verzoek) zorg dragen voor het (tijdelijk ) uitschrijven van de cliënt als vaste cliënt en het overdragen van de medicatiegegevens aan de - Het (op verzoek van de instellingsapotheek) herinschrijven van de cliënt als vaste cliënt. Verantwoordelijkheden instellingsapotheek verpleeghuis: - Aanleggen of bijwerken van het medicatiedossier. - Regelen van toestemming van de cliënt om in voorkomende gevallen medicatiegegevens over te dragen naar opvragende zorgverleners. - Uitvoeren van medicatiebewaking. - Opvragen van het medicatieoverzicht bij huisapotheek en doorsturen naar het verpleeghuis. - Bij ontslag uit het verpleeghuis de cliënt uitschrijven als vaste cliënt en de medicatiegegevens overdragen aan de huisapotheek. - Registreren van wijzigingen in het medicatieoverzicht (als gevolg van een bezoek aan een zorgverlener, gesprek met de cliënt of door eigen levering) en leveren van actueel medicatieoverzicht. - Beoordelen recept en uitvoeren van medicatiebewaking. - Zorgdragen dat het verpleeghuis bij iedere uitgifte kan beschikken over een medicatieoverzicht en bij levering voorziet van een toedienlijst en evt. een innameschema. Verantwoordelijkheden verpleeghuis: - Toestemming vragen van de cliënt om medische en medicatiegegevens op te vragen bij en over te dragen aan andere zorgverleners. - De Thuiszorg op de hoogte stellen van opname van de cliënt in het verpleeghuis. - Toestemming vragen aan cliënt voor uitschrijving bij huisapotheek. - Zorgdragen dat er bij elke cliënt een toedienlijst van de apotheek aanwezig is. - Medicatieverantwoordingslijst. - Het meegeven van een RMF met de bewoner bij een consult met een andere voorschrijver dan de SO (bijvoorbeeld in de polikliniek of bij de GGZ), bij opname in het ziekenhuis en bij een interne overdracht binnen het verpleeghuis. - Signaleren van hiaten of problemen in het medicatieproces (bijv. als de medicatie anders dan voorgeschreven wordt gebruikt) en de verantwoordelijke zorgverlener daarover informeren. - Het beschikbaar hebben van het actuele doseringsschema voor de OAC's (indien van toepassing) Verantwoordelijkheden Specialist Ouderengeneeskunde (SO): - Het opvragen van de medische gegevens bij de huisarts. - Checken bij het opnamegesprek of de cliënt een actueel medicatieoverzicht heeft en het doornemen van het medicatiegebruik met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger (ook op zelfzorgmedicatie, drugs- en alcoholgebruik). - Bespreken samen met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger iedere wijziging die zij wil doorvoeren. - Doorgeven van alle door haar geïnitieerde wijzigingen van de medicatie en de reden daarvan aan de apotheker. 4. Instructie Procedure bij de verschillende overdrachtsituaties Uitgangspunt bij ieder overdrachtsituatie is: De apotheek van inschrijving draagt het medicatiedossier (tijdelijk) over aan de leverende apotheek van de zorginstelling. Na eventueel ontslag uit het verpleeghuis wordt het medicatiedossier weer overgedragen aan de huisapotheek van inschrijving, tenzij de cliënt een andere wens kenbaar maakt of vertrekt naar een andere instelling. Medicatieoverdracht protocol verpleeghuizen 2

3 4.1. Situatie 1: Geplande opname in verpleeghuis: longstay vanuit huis 1. Verpleeghuis stuurt bericht naar instellingsapotheek met een verzoek tot inschrijving/levering en (indien bekend) de naam van de huisapotheek. 2. Indien baxtering in de thuissituatie: verpleeghuis stuurt een bericht naar de Thuiszorg dat de cliënt is opgenomen. 3. Instellingsapotheek stuurt bericht naar de huisapotheek met verzoek tot uitschrijving en het overdragen van medicatiegegevens aan 4. Instellingsapotheek haalt cliëntgegevens binnen via OZIS en schrijft op basis van deze gegevens cliënt in als vaste cliënt. Hierdoor blijft het dossier van de cliënt compleet. Er wordt tevens vastgelegd wat de huisapotheek was. 5. A. Bericht van instellingsapotheek naar SO met medicatieoverzicht huisapotheek. B. Indien cliënt van buiten de regio wordt opgenomen: bericht van huisapotheek naar SO met medicatieoverzicht. 6. In geval van baxtering in de thuissituatie: de Thuiszorg/mantelzorg draagt de toedienlijst en deellijst (of RMF) over aan SO. 7. In geval cliënt OAC s gebruikt: A. Indien TD OAC s blijft regelen: SO vraagt doseringsschema op bij TD. B. Indien verpleeghuis behandeling met OAC s overneemt: SO vraagt bij TD doseringsschema en historisch overzicht op. 8. SO controleert het medicatieoverzicht bij de cliënt of diens vertegenwoordiger en beoordeelt de 9. SO schrijft recepten uit en stuurt deze samen met alle wijzigingen ( incl. reden van wijziging) in de medicatie naar de 10. Instellingsapotheek verwerkt gegevens in Apotheek Informatie Systeem (AIS) Situatie 2: Geplande opname cliënt in verpleeghuis: longstay vanuit ziekenhuis 1. Verpleeghuis stuurt bericht naar instellingsapotheek met verzoek tot inschrijving/levering en indien bekend, de naam van de huisapotheek. 2. Indien baxtering in de thuissituatie: verpleeghuis stuurt een bericht naar de Thuiszorg dat de cliënt is opgenomen. 2. Instellingsapotheek stuurt bericht naar huisapotheek met verzoek tot uitschrijving. 3. Instellingsapotheek haalt cliëntgegevens binnen via OZIS en schrijft op basis van deze gegevens cliënt in als vaste cliënt. Hierdoor blijft het dossier van de cliënt compleet. Er wordt tevens vastgelegd wat de huisapotheek was (instellingsapotheek wordt apotheek van inschrijving). 4. Ziekenhuis stuurt een actuele toedienlijst (incl. labwaarden, nierfunctie en evt. doseringsschema OAC s) naar SO. 5. In geval cliënt OAC s gebruikt: A. Indien TD OAC s blijft regelen: SO verifieert of cliënt opnieuw is aangemeld bij TD. B. Indien verpleeghuis behandeling met OAC s overneemt: SO vraagt bij TD doseringsschema en historisch overzicht op. 6. SO controleert het medicatiegebruik bij de cliënt en/of dienst vertegenwoordiger en beoordeelt de 7. SO schrijft recepten uit en stuurt alle wijzigingen (incl. reden van wijziging) van de medicatie, inclusief relevante labwaarden en nierfunctie door naar de 8. Instellingsapotheek verwerkt gegevens in Apotheek Informatie Systeem (AIS) Situatie 3: Geplande opname van cliënt in verpleeghuis: longstay vanuit verzorgingshuis 1. Verpleeghuis stuurt bericht naar de eigen instellingsapotheek met een verzoek tot inschrijving/levering en, indien bekend, de naam van de huisapotheek van de cliënt of de instellingsapotheek van het verzorgingshuis (indien dit niet de instellingsapotheek van het verpleeghuis betreft). Medicatieoverdracht protocol verpleeghuizen 3

4 2. Instellingsapotheek stuurt bericht naar de huisapotheek of instellingsapotheek verzorgingshuis met verzoek tot uitschrijving en het overdragen van medicatiegegevens aan 3. Instellingsapotheek haalt cliëntgegevens binnen via OZIS en schrijft op basis van deze gegevens cliënt in als vaste cliënt. Hierdoor blijft het dossier van de cliënt compleet. Er wordt tevens vastgelegd wat de huisapotheek/instellingsapotheek verzorgingshuis was. 4. A. Bericht van instellingsapotheek naar SO met medicatieoverzicht huisapotheek. B. Indien cliënt van buiten de regio wordt opgenomen: bericht van huisapotheek/instellingsapotheek verzorgingshuis naar SO met medicatieoverzicht. 5. In geval cliënt OAC s gebruikt: A. Indien TD OAC s blijft regelen: SO vraagt doseringsschema op bij TD. B. Indien verpleeghuis behandeling met OAC s overneemt: SO vraagt bij TD doseringsschema en historisch overzicht op. 6. SO controleert het medicatieoverzicht bij de cliënt of diens vertegenwoordiger en beoordeelt de 7. SO schrijft recepten uit en stuurt deze samen met alle wijzigingen (incl. reden van wijziging) in de medicatie naar de 8. Instellingsapotheek verwerkt gegevens in Apotheek Informatie Systeem (AIS) Situatie 4: Geplande opname cliënt in verpleeghuis: shortstay vanuit huis 1. Verpleeghuis stuurt bericht naar instellingsapotheek met een verzoek tot tijdelijke inschrijving/levering en, indien bekend, de naam van de huisapotheek. 2. In geval van baxtering in de thuissituatie: verpleeghuis stuurt een bericht naar de Thuiszorg dat de cliënt tijdelijk is opgenomen. 3. Instellingsapotheek stuurt bericht naar de huisapotheek met verzoek tot tijdelijke uitschrijving en het (tijdelijk) overdragen van medicatiegegevens aan 4. Instellingsapotheek haalt cliëntgegevens binnen via OZIS en schrijft op basis van deze gegevens cliënt in als tijdelijke cliënt. 5. A. Bericht van instellingsapotheek naar SO met medicatieoverzicht huisapotheek óf B. Indien cliënt van buiten de regio wordt opgenomen: bericht van huisapotheek naar SO. 6. In geval van baxtering in de thuissituatie: de Thuiszorg/mantelzorg draagt de toedienlijst en deellijst (of RMF) over aan SO. 7. In geval cliënt OAC s gebruikt: A. Indien verpleeghuis behandeling met OAC s overneemt: SO informeert TD over tijdelijke opname en vraagt doseringsschema en historisch overzicht op. B. Indien TD OAC s blijft regelen: SO informeert TD over tijdelijke opname en vraagt doseringsschema op. 8. SO controleert het medicatiegebruik bij de cliënt of diens vertegenwoordiger en beoordeelt de apotheek. 9. SO schrijft recepten uit en stuurt alle wijzigingen (incl. reden van wijziging) in de medicatie door naar de 10. Instellingsapotheek verwerkt gegevens in Apotheek Informatie Systeem (AIS) Situatie 5: Geplande opname cliënt in verpleeghuis: shortstay vanuit ziekenhuis 1. Verpleeghuis stuurt bericht naar instellingsapotheek met een verzoek tot tijdelijke inschrijving/levering en, indien bekend, de naam van de huisapotheek. 2. In geval van baxtering in de thuissituatie: verpleeghuis stuurt een bericht naar de Thuiszorg dat de cliënt tijdelijk vanuit het ziekenhuis is opgenomen. 3. Instellingsapotheek stuurt bericht naar de huisapotheek met verzoek tot tijdelijke uitschrijving en het (tijdelijk) overdragen van medicatiegegevens aan 4. Instellingsapotheek haalt cliëntgegevens binnen via OZIS en schrijft op basis van deze gegevens cliënt in als tijdelijke cliënt. 5. Ziekenhuis stuurt z.s.m. een actueel medicatieoverzicht (incl. labwaarden, nierfunctie en evt. doseringsschema antistollingsmedicatie) naar SO. 6. In geval cliënt OAC s gebruikt: Medicatieoverdracht protocol verpleeghuizen 4

5 A. Indien verpleeghuis behandeling met OAC s overneemt: SO informeert TD over tijdelijke opname en vraagt doseringsschema en historisch overzicht op. B. Indien TD OAC s blijft regelen: SO informeert TD over tijdelijke opname en verifieert of cliënt opnieuw is aangemeld bij TD. 7. SO controleert het medicatiegebruik bij de cliënt en/of dienst vertegenwoordiger en beoordeelt de 8. SO schrijft recepten uit en stuurt alle wijzigingen in de medicatie (incl. reden), inclusief labwaarden en nierfunctie door naar de 9. Instellingsapotheek verwerkt gegevens in Apotheek Informatie Systeem (AIS) Situatie 6: Ontslag cliënt vanuit verpleeghuis naar huis 1. Verpleeghuis stuurt bericht naar instellingsapotheek met verzoek tot uitschrijving/stopzetting levering. 2. Instellingsapotheek stuurt bericht naar huisapotheek met verzoek tot (her)inschrijving. 3. Huisapotheek haalt cliëntgegevens binnen via OZIS (LSP) en schrijft op basis van deze gegevens cliënt (opnieuw) in als vaste cliënt. Hierdoor blijft het dossier van de cliënt compleet. 4. SO schrijft evt. ontslagrecepten uit en stuurt ze samen met een actueel gemaakt medicatieoverzicht naar de huisapotheek en huisarts. SO geeft huisapotheker en huisarts een advies over de mate van zelfstandigheid bij het medicijngebruik (wel/niet baxterrol). 5. In geval cliënt OAC s gebruikt: A. SO meldt de cliënt opnieuw aan bij TD. B. TD vraagt bij huisapotheek medicatieoverzicht op. 6. Huisapotheek verwerkt ontslaggegevens in AIS en voert evt. wijzigingen SO door. 7. Indien baxtering in thuissituatie: huisapotheek stuurt een medicatieoverzicht/toedienregistratie en evt. innameschema naar de Thuiszorg Situatie 7: Opname cliënt vanuit verpleeghuis in ziekenhuis 1. Verpleeghuis stuurt bericht naar instellingsapotheek (verzoek tot tijdelijke stopzetting i.v.m. ziekenhuisopname). 2. SO draagt zorg direct voor het aanleveren van een actueel medicatieoverzicht en toedienlijst aan de behandelende arts. 3. Indien nodig vraagt het ziekenhuis bij de TD een doseerschema op. 4. Behandelend arts controleert medicatiegebruik bij de cliënt of diens vertegenwoordiger. 5. Behandelend arts verwerkt evt. onjuistheden in de medicatieverantwoordingslijst Situatie 8: Bezoek cliënt vanuit verpleeghuis aan polikliniek 1. Verpleeghuis zorgt dat de cliënt een actuele toedienlijst meeneemt naar de poliklinische afspraak. 2. Behandelend arts op de polikliniek controleert medicatiegebruik bij de cliënt of diens vertegenwoordiger op juistheid. 3. Behandelend arts op de polikliniek stuurt een recept naar de SO. 4. SO schrijft recept(en) uit en stuurt alle wijzigingen (incl. reden van wijziging) in de medicatie door naar de 5. Instellingsapotheek verwerkt de gewijzigde gegevens in het AIS. 6. Instellingsapotheek draagt een actuele toedienlijst over aan de SO. 5. Algemene randvoorwaarden voor een veilige overdracht Om een veilige overdracht conform de hierboven beschreven werkwijze te kunnen realiseren moet aan de onderstaande randvoorwaarden worden voldaan: Huisapotheek van de cliënt moet bekend zijn. Toestemming cliënt voor de overdracht van medicatiegegevens moet geregeld zijn. Medicatieoverdracht protocol verpleeghuizen 5

6 Bij een onjuiste, onduidelijke of onvolledige overdracht van medicatiegegevens moeten zorgverleners dit altijd terugkoppelen aan de verantwoordelijke apotheker. Om het medicatieoverzicht actueel te houden moet de apotheker de noodzakelijke informatie krijgen van voorschrijvers of andere betrokken zorgverleners. Medicatiegegevens worden niet met de hand overgeschreven door medewerkers van verpleeghuizen. 6. Begrippenlijst AIS Gestopte medicatie Huisapotheek Innameschema = gebruikschema Instellingsapotheek Medicatiehistorie Medicatieoverzicht Medicatiegebruik Medicatieverantwoordingslijst OAC s OZIS RMF SO TD Toedienlijst = Deellijst = medicatieverantwoordingslijst Zelfzorg medicatie = Receptvrije medicatie Apotheek Informatie Systeem Medicatie die op basis van een actief stopvoorschrift is beëindigd. Er staat een einddatum ingevuld. Openbare apotheek waar cliënt ingeschreven is als cliënt zelfstandig thuis of in een verzorgingshuis woont, al dan niet met hulp bij medicatie. Het innameschema is het medicatieoverzicht, zodanig geordend dat het voor cliënt en/of zorgverlener een adequate leidraad is voor toediening en gebruik van alle relevante medicatie. Apotheek die verantwoordelijk is voor de farmaceutische dienstverlening in de instelling Dit is een medicatieoverzicht over minimaal 3 maanden terug in de tijd. De registratie per cliënt van alle geneesmiddelen (al dan niet op recept) en relevante gegevens over het gebruik daarvan in een periode van tenminste drie maanden voorafgaand aan het moment van aanmaak. Hierop staat ook de reden van voorschrijven en de allergieën, intoleranties en contra-indicaties van de cliënt. De medicatie die de cliënt op voorschrift van een behandelend arts moet innemen. Een lijst waarop elke inname, toediening of reden van niet-inname afgetekend wordt. Het bevat dus ruimte om tijd, toediener en paraaf te noteren evenals eventuele bijzonderheden. Het betreft een verantwoording van de toegediende medicatie. Orale anticoagulantia Orale antistolling met coumarine derivaten Open Zorg Informatie Systeem OZIS zorgt voor elektronische gegevensuitwisseling tussen apotheken en apotheekhoudende huisartsen in de regio. Recept Mutatie Formulier. Op een RMF staan de naam van de bewoner, het adres, medicatie, frequentie en toedientijden. Specialist ouderengeneeskunde Trombosedienst Een lijst per patiënt waarop staat welk geneesmiddel op welk moment moet worden toegediend. Op het moment dat de toedienlijst gedeeltelijk is afgetekend betreft het een medicatieverantwoordingslijst. Medicatie die vrij verkrijgbaar is, dus zonder voorschrift van een voorschrijver. Deze medicatie kan wel worden voorgeschreven. Medicatieoverdracht protocol verpleeghuizen 6

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland PATIËNTVEILIGHEID, MEDICATIEVEILIGHEID, MEDICATIEBEWAKING Datum 1 september 2014 Versienummer

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Een overzicht van de protocollen zoals gepresenteerd tijdens het symposium op 17 mei 2011 Colofon Juni 2011 Deze protocollen zijn mede tot stand gekomen met medewerking

Nadere informatie

HANDREIKINGEN VOOR ZES

HANDREIKINGEN VOOR ZES HANDREIKINGEN VOOR ZES OVERDRACHTSSITUATIES B I J L A G E B I J D E C O N C E P T R I C H T L I J N O V E R D R A C H T VAN M E D I C A T I E G E G E V E N S Handreikingen De invulling van de concept richtlijn

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

Ketenafspraak SAGO en Tergooi

Ketenafspraak SAGO en Tergooi Ketenafspraak SAGO en Tergooi Farmaceutische begeleiding bij opname, ontslag of polikliniekbezoek/dagbehandeling Opgemaakt op 01-01-2015 Geldig tot 31-12-2015 Versie 2.2 Definities: - SAGO: vertegenwoordigt

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014 Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken December 2014 Werkgroep Medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland mevrouw M. van Werkhoven, directeur Stichting Ketenzorg Midden en Noord

Nadere informatie

Geneesmiddel Distributie Protocol Verzorgingshuizen

Geneesmiddel Distributie Protocol Verzorgingshuizen Geneesmiddel Distributie Protocol Verzorgingshuizen Werkwijze t.b.v. de geneesmiddelenvoorziening via weekdosering voor cliënten in verzorgingshuizen, inclusief de medicatieoverdracht Juli 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging,

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

Apotheek Service Punt

Apotheek Service Punt Apotheek Service Punt Inhoudsopgave Inleiding... 1 Vaststellen medicijngebruik... 2 Wat moet u doen als er na het gesprek iets wijzigt in uw medicijngebruik... 2 Hoe is de levering van medicijnen geregeld

Nadere informatie

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Definities: - SAGO: vertegenwoordigt alle openbare apothekers in de regio - Openbare :

Nadere informatie

Checklist Stappen Veilige principes

Checklist Stappen Veilige principes Checklist Stappen Veilige principes NB betreft situaties waarin de cliënt het medicatiebeheer deels of geheel heeft overgedragen aan zorgorganisatie (thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis). Toelichting:

Nadere informatie

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht Rapportage IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht 1 Colofon Auteur Rob Essink, apotheker MPH Els Dik, apotheker Anke Lambooij, apotheker Met medewerking van Argoszorggroep

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

Medicatie overdracht

Medicatie overdracht Medicatie overdracht + Iedere zorgverlener heeft een rol in medicatie overdracht. In dit boekje staan de regionale afspraken over medicatie overdracht tussen huisartsen, apothekers en medisch specialisten!

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens Intake Recept en begeleiding Vragen? zie www.knmp.nl/medicatieoverdracht of stuur uw een email naar: medicatieoverdracht@knmp.nl bij opname November 2012 bij

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

MEDICATIEOVERDRACHT. Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND

MEDICATIEOVERDRACHT. Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND MEDICATIEOVERDRACHT Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND 19 december 2012 Authored by: Regionale werkgroep medicatieoverdracht Versie: definitief MEDICATIEOVERDRACHT Regionale afspraken

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen

Veilige principes in de medicatieketen ONDERDEEL: Algemeen deel (totaaloverzicht) ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg 6600.187-3-Brochure_Medicatieveiligheid-Algemeen.indd

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Altijd een actueel medicatieoverzicht, haalbaar? Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Anne de Roos Projectleider Medicatieoverdracht NVZA, KNMP ActiZ, FNT, GGZ Nederland,

Nadere informatie

Geneesmiddel Distributie Protocol

Geneesmiddel Distributie Protocol Geneesmiddel Distributie Protocol Werkwijze t.b.v. de geneesmiddelenvoorziening via weekdosering voor cliënten in de thuissituatie inclusief de medicatieoverdracht September 2011 Inhoudsopgave BEGRIPPENLIJST

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie)

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) programma van Stichting Drechtzorg Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (1(( (

Nadere informatie

Zorgmedewerker thuiszorg

Zorgmedewerker thuiszorg Veilige principes in de medicatieketen Zorgmedewerker thuiszorg ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN zorgmedewerker thuiszorg Veilige principes in de medicatieketen 19 6600.187-8-Brochure_Medicatieveiligheid-Thuiszorg.indd

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van

Nadere informatie

Protocol Overdracht van medicatiegegevens

Protocol Overdracht van medicatiegegevens Protocol Overdracht van medicatiegegevens Voor een goede en veilige zorgverlening is het van belang dat iedere zorgverlener beschikt over een actueel medicatieoverzicht. Informatie met betrekking tot het

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding Regio Amsterdam Amsterdam, 11 juni 2014 SIGRA sectie Ziekenhuizen Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en

Nadere informatie

Medicatiebeleid Mariendael Doetinchem

Medicatiebeleid Mariendael Doetinchem Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Algemene voorwaarden 2. De verantwoordelijkheid van de thuissituatie 2.1 Aanleveren van het medicatieoverzicht 2.2 Aanleveren van de medicatie 3. Afspraken

Nadere informatie

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Aanleiding herziening Richtlijn 2008 en nadere toelichting 2014 Geen werkend EPD of landelijk schakelsysteem

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO S OSS UDEN VEGHEL

WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO S OSS UDEN VEGHEL WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO S OSS UDEN VEGHEL DEFINITIEVE VERSIE JANUARI 2012 Werkgroep 1 e lijn Oss Uden Veghel Brahm Thio, openbaar apotheker, namens BrabantFarma Eric Jan van Grunsven,

Nadere informatie

St. Antonius Apotheek

St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek De St. Antonius Apotheek is de poliklinische apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis. Hier kunt u zeven dagen per week uw geneesmiddelen voor thuis afhalen,

Nadere informatie

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Casus Arts schrijft bij nieuwe opname voor Novarapid 30IE s ochtends, 70IE s avonds Wordt toegediend na pakken uit werkvoorraad

Nadere informatie

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Inleiding Dit protocol is opgesteld door de stuurgroep Medicatieoverdracht Groninger Apotheken

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste

Nadere informatie

Medicatiezorg. 1. Doel van de werkinstructie. 2. Toepassingsgebied

Medicatiezorg. 1. Doel van de werkinstructie. 2. Toepassingsgebied Medicatiezorg 1. Doel van de werkinstructie Het op de juiste wijze coördineren van het medicijnbeleid bij de cliënt thuis. Betreft onder andere het toedienen, het beheer, het bestellen en de coördinatie

Nadere informatie

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg NCARE Voor een optimaal medicatieproces in zorginstelling en thuiszorg NCARE De werkdruk in de zorg neemt steeds verder toe. Daardoor staat het medicatieproces steeds vaker onder druk. Tegelijkertijd stellen

Nadere informatie

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding.

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Datum 27 november 2012 Versie V1.0 Uitvoering Nictiz Regionaal Architectuur Platform (RAP) Nictiz www.nictiz.nl Documenthistorie

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN MEER INFORMATIE U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg

Nadere informatie

Geneesmiddel Distributie Protocol

Geneesmiddel Distributie Protocol Geneesmiddel Distributie Protocol Werkwijze t.b.v. de geneesmiddelenvoorziening via weekdosering voor cliënten in de thuissituatie inclusief de medicatieoverdracht Oktober 2015 1 Inhoudsopgave BEGRIPPENLIJST

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4).

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4). 1. Inleiding Het medicatiebeleid binnen Thuiszorg Groot Gelre en A&B TOM is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor cliënt en zorgverlener binnen de zorgvraag op het gebied van medicatie

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen

Veilige principes in de medicatieketen ONDERDEEL: Huisarts ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg 6600.187-5-Brochure_Medicatieveiligheid-Huisarts.indd 1 27/03/2012

Nadere informatie

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 MTX 822-1 Patiënte krijgt via de poliklinische apotheek 17.5 mg MTX injectie i.m.(?) Openbare apotheek stelt weekdosering van

Nadere informatie

Zorg rond Medicatie NivoZorg

Zorg rond Medicatie NivoZorg Zorg rond Medicatie NivoZorg Vastgesteld op 1-7-2016 Voor:verzorgenden en verpleegkundigen van NivoZorg Datum invoering 1-1-2016 Document verantwoordelijk: C. Favier Evaluatie/herziening: 2-1-2017 Documentnummer:

Nadere informatie

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar De koers Gert Koelewijn Programma Manager 23 augustus 2012 Boodschap U opent het dossier van uw patiënt en krijgt binnen enkele seconden zijn medicatieoverzicht

Nadere informatie

De Polikliniekapotheek. van Tergooi. Zorg, kwaliteit, service en gemak

De Polikliniekapotheek. van Tergooi. Zorg, kwaliteit, service en gemak De Polikliniekapotheek van Tergooi Zorg, kwaliteit, service en gemak Welkom bij de Polikliniekapotheek van Tergooi Zorg, kwaliteit, service en gemak: daar staat de Polikliniekapotheek van Tergooi voor.

Nadere informatie

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel,

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel, Artikel 1 Beloning van zorgprestaties Net als voorgaande jaren zal Zilveren Kruis in 2016 farmaceutische zorgprestaties separaat van de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel belonen. Voor 2016

Nadere informatie

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) Algemeen

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) Algemeen Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2011 Algemeen April 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aantal incidenten op basis van melddatum ziekenhuizen in 2011 per

Nadere informatie

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37;

Nadere informatie

Gebruik van het LSP in het ziekenhuis

Gebruik van het LSP in het ziekenhuis Gebruik van het LSP in het ziekenhuis Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Gea Olsder Ziekenhuisapotheker UMCG Medicatieoverdracht Gebruik van LSP in een ziekenhuis Gea Olsder, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2 Zuyderland Apotheek Inhoud Inleiding... 3 Voor wie is de Zuyderland Apotheek?... 3 Werkwijze... 3 Medicatiebewaking... 3 Inzicht in uw medicijngebruik... 3 Zorgvuldige controle... 4 Eigen apotheekkeuze...

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens 1 Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens Deel 1: inleiding, definities en verantwoordelijkheden 2 Inleiding Voor een veilige overdracht van medicatiegegevens is de landelijke Richtlijn

Nadere informatie

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o.

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. 1 Disclosure belangen spreker Geen Scenario-analyse poliklinische medicatieoverdracht

Nadere informatie

STAPPENPLAN. Ter implementatie van de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten en de LESA Actueel medicatieoverzicht eerste lijn

STAPPENPLAN. Ter implementatie van de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten en de LESA Actueel medicatieoverzicht eerste lijn STAPPENPLAN Ter implementatie van de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten en de LESA Actueel medicatieoverzicht eerste lijn Waarom een actueel medicatieoverzicht? Tandartsen en hun medewerkers

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Deel II: Verbeterpuntenlijst voor de Thuiszorg en de Centra voor wonen en zorg

Deel II: Verbeterpuntenlijst voor de Thuiszorg en de Centra voor wonen en zorg Deel II: Verbeterpuntenlijst voor de Thuiszorg en de Centra voor wonen en zorg Datum Afdeling Auditor (en) Auditee Aandachtspunt Bevindingen OK? (groen) Bij start van zorg / Opnameproces 1 Bij opname worden

Nadere informatie

BF: Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Apothekers en Trombosedienst SKB Winterswijk

BF: Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Apothekers en Trombosedienst SKB Winterswijk Inhoud: 1. Inleiding 2. Algemene gegevens Trombosedienst 2.1 Gegevens Trombosedienst 2.2 Medisch leider Trombosedienst 2.3 Voor welke vragen neemt u contact op met wie? 2.4 Lijst van afkortingen 3. Behandeling

Nadere informatie

Medicatieoverdracht op de polikliniek

Medicatieoverdracht op de polikliniek Medicatieoverdracht op de polikliniek Themaconferentie Medicatieveiligheid, 26-11-15 Dr. S. Natsch, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Radboudumc Definitie en Doel Uiteindelijk doel Iedere zorgverlener

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Behorende bij de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten Versie oktober 2010. Vastgesteld

Nadere informatie

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Afspraken over samenwerking tussen huisarts en medisch specialist op het gebied van verantwoordelijkheid, communicatie, medicatiebeheer,

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA 1-leerlen T 088 120 50

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Poliklinische Apotheek. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Poliklinische Apotheek. rkz.nl Patiënteninformatie Poliklinische Apotheek rkz.nl Bij de Poliklinische Apotheek RKZ kunt u terecht voor medicijnen als u een recept van uw specialist heeft gekregen. Dit kan direct na uw bezoek aan de

Nadere informatie

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7 J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Gelre ziekenhuizen 1875-1925 Apeldoorn Zutphen Het Ziekenhuis Algemeen ziekenhuis St. Liduina St.

Nadere informatie

Het ipmd. Intelligent Persoonlijk MedicatieDossier

Het ipmd. Intelligent Persoonlijk MedicatieDossier Het ipmd Intelligent Persoonlijk MedicatieDossier 10 maart 2016 Vandaag Demo inloggen VZVZ-portaal voor download medische gegevens Demo tool om medische gegevens in ipmd app te krijgen Demo eerste versie

Nadere informatie

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is.

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is. Medicatie beleid Zorgt in Zorg B.V. Uitgangspunten: U beheert uw medicatie als cliënt zelf, zo mogelijk met ondersteuning van uw mantelzorger, vrijwilliger of ondersteuning van een systeem als Baxter of

Nadere informatie

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief. - Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese! Deze

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Poliklinische Apotheek Lievensberg op 12 november 2013 te Bergen op Zoom

Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Poliklinische Apotheek Lievensberg op 12 november 2013 te Bergen op Zoom Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Poliklinische Apotheek Lievensberg op 12 november 2013 te Bergen op Zoom Den Haag, December 2013 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in de thuiszorg

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in de thuiszorg in de thuiszorg PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG - IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN voor zorgmedewerkers WAAROM DEZE WAAIER? Jij als zorgmedewerker weet hoe belangrijk veilige medicatieverstrekking

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen

Veilige principes in de medicatieketen ONDERDEEL: Apotheker ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg 6600.187-7-Brochure_Medicatieveiligheid-Apotheker.indd 1 27/03/2012

Nadere informatie

Apotheek Casa Cura. Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat!

Apotheek Casa Cura. Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat! Apotheek Casa Cura Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat! www.apotheekcasacura.nl Apotheek Casa Cura Apotheek Casa Cura is een cliëntgerichte en kwaliteitsbewuste organisatie die het als haar taak

Nadere informatie

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten Leidraad Overdracht Medicatiegegevens in de keten Mady Samuels Senior beleidsmedewerker Ministerie van VWS Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens

Nadere informatie

Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot

Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot Anne de huidige de Roos praktijk Themaconferentie medicatieveiligheid ziekenhuizen Vermijdbare schade

Nadere informatie

Geneesmiddel Distributie Protocol

Geneesmiddel Distributie Protocol Geneesmiddel Distributie Protocol Werkwijze t.b.v. de geneesmiddelenvoorziening via weekdosering voor cliënten in de thuissituatie inclusief de medicatieoverdracht november 2011 Bijgesteld in april 2013

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in verpleeg- en verzorgingshuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in verpleeg- en verzorgingshuizen PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG - IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN voor zorgmedewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen WAAROM DEZE WAAIER? Jij als zorgmedewerker weet hoe belangrijk veilige

Nadere informatie

RICHTLIJN MEDICATIEVERSTREKKING VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG GRAAFSCHAP COLLEGE DOETINCHEM SECTOR ZORG EN WELZIJN

RICHTLIJN MEDICATIEVERSTREKKING VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG GRAAFSCHAP COLLEGE DOETINCHEM SECTOR ZORG EN WELZIJN RICHTLIJN MEDICATIEVERSTREKKING VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG GRAAFSCHAP COLLEGE DOETINCHEM SECTOR ZORG EN WELZIJN pag. 1 Baxtermedicatie Sandra Bouwmeester MEDICATIEVERSTREKKING VERZORGINGSHUIZEN/VERPLEEGHUIZEN/THUISZORG

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Ommelander Ziekenhuis Groep op 10 september 2015 te Delfzijl & Winschoten V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Ommelander Ziekenhuis Groep op 10 september 2015 te Delfzijl & Winschoten V Rapportage van het inspectiebezoek aan Ommelander Ziekenhuis Groep op 10 september 2015 te Delfzijl & Winschoten V1006596 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten

Nadere informatie

Uw apotheek in VUmc 1

Uw apotheek in VUmc 1 Uw apotheek in VUmc 1 2 Heeft de specialist in de polikliniek medicijnen voorgeschreven? Heeft u in het ziekenhuis gelegen en gaat u weer naar huis? Of wilt u advies over uw medicatie? U kunt terecht in

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Apothekersassistent 2.0. In het Antonius Ziekenhuis Sneek

Apothekersassistent 2.0. In het Antonius Ziekenhuis Sneek Apothekersassistent 2.0 In het Antonius Ziekenhuis Sneek 8 december 2014 Wie zijn wij: Gea Latupella-Posthumus verpleegkundige AB2 Karin van Gulik-Konijnenbelt apothekersassistent 2.0 Simone Siemonsma

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Apotheek Westwijk op 23 april 2014 te Amstelveen. Den Haag, Mei, 2014

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Apotheek Westwijk op 23 april 2014 te Amstelveen. Den Haag, Mei, 2014 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Apotheek Westwijk op 23 april 2014 te Amstelveen Den Haag, Mei, 2014 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode 4 1.3 Toetsingskader

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

thuiszorgorganisatie

thuiszorgorganisatie Veilige principes in de medicatieketen Thuiszorgorganisatie ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN 9 6600.187-8-Brochure_Medicatieveiligheid-Thuiszorg.indd 9 27/03/2012 10:38 Thuiszorgorganisatie

Nadere informatie

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014 Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave Doel... 1 Te nemen verantwoordelijkheden ter voorkoming van doseringsfouten

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Uitwisseling labwaarden

Uitwisseling labwaarden Uitwisseling labwaarden Stads-apotheker is spin in het web o patiënt beweegt tussen huisarts en specialist o patiënt beweegt tussen specialist A en specialist B o patiënt beweegt tussen ziekenhuis X en

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie