NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende de ALV zijn vastgesteld. Het dient als verantwoording van het bestuur aan de leden van de NVRB. Pagina 1 van 12

2 2. Bestuurssamenstelling Het bestuur van de NVRB heeft in 2014 uit de volgende personen bestaan: Bert Knegtering (Voorzitter, vanaf maart 2011, bestuurslid maart 2009); Marit Zethof (Secretaris, vanaf september 2013); Leon de Jonge (Penningmeester, vanaf maart 2013); Joël Luyk (Programma Commissie, vanaf januari 2014); Ronny van den Heuvel (Public Relations, vanaf maart 2011); Raphaël Steenbergen (Algemeen Lid, vanaf mei 2012). Pagina 2 van 12

3 3. Programma Commissie 3.1 Samenstelling Programma Commissie 2014 De Programma Commissie (PC) heeft in 2014 bestaan uit de volgende personen: Joël Luyk (Voorzitter) Ben Rijneveld Paul Heimplaetzer Cees Smit Hoewel we op dit moment met een beperkter aantal leden de PC vormen, wordt dit niet als extra belastend ervaren door de PC leden. Integendeel zelfs, aangezien de betrokkenheid met de PC hierdoor als groter wordt ervaren en het vrijblijvende karakter juist minder is. Dit neemt niet weg dat er altijd plaats is voor nieuwe leden in de PC. Hiertoe is er tweemaal een oproep in de nieuwsbrief geplaatst, helaas zonder reactie. Ook in 2015 zullen we verder zoeken naar versterking, zowel binnen onze vereniging als daarbuiten. Voor meer informatie, stuur een mail naar of benader een van de commissie leden. 3.2 Uitgevoerde activiteiten Door de Programma Commissie zijn in 2014 de volgende activiteiten georganiseerd: 1. Lezingenavond Veiligheid in de procesindustrie (januari); 2. Lezing "De Onderzoeksraad voor Veiligheid in de praktijk" op de ALV (maart); 3. Excursie naar de Amsterdamse Beurs, inclusief een workshop Kennismaken met opties (mei) 4. Lezingenavond Windturbine veiligheid (oktober, te gast bij Arcadis in Amersfoort) 5. Lezingenavond Waterveiligheid in de Verenigde Staten De Nederlandse inbreng (november, te gast bij Royal HaskoningDHV in Rotterdam) Voor een inhoudelijk verslag van deze activiteiten wordt verwezen naar de verslagen in de nieuwsbrieven en op de website. Hier wordt volstaan met een organisatorisch verslag. 3.3 Evaluatie In 2014 zijn vier lezingenavonden en een excursie naar de Amsterdamse Beurs georganiseerd. De onderwerpen en de sprekers voor de lezingavonden zijn aangedragen door de Programma Commissie. Zoals altijd is er geprobeerd in te haken op de actualiteit, waarbij we tegelijkertijd streven naar een zo breed mogelijk aanbod aan onderwerpen binnen ons vakgebied van risicoanalyse en bedrijfszekerheid. Het feit dat al onze lezingenavonden weer goed bezocht zijn in 2014 is een teken van de waardering door onze leden. Deze waardering voor de onderwerpen blijkt ook uit de resultaten van de enquête over de NVRB lezingenavonden die in november 2014 is verspreid. Het doel van de enquête was om van onze leden te horen of zij de lezingenavonden in de traditionele opzet nog altijd waarderen (2 sprekers die elk een onderwerp van een andere kant belichten, veelal vanuit dezelfde locatie te weten Meeting Plaza) en hoe zij tegenover een aantal mogelijke verbeterpunten staan, zoals het vaker op locatie organiseren van activiteiten. De enquête is ingevuld door 25 leden (12% van het totale ledenbestand), waarbij men op een schaal van 1 (heel slecht) tot 5 (heel goed) antwoord kon geven op de volgende vragen: Pagina 3 van 12

4 Vraag 1: Wat vindt u van de inhoud van de onderwerpen van de lezingenavond? Gemiddelde score: 4,2 (5,0 maximum) Standaard deviatie: 0,54 Enkele reacties: - Goede mix maar wel veel waterbouw - Inspireren mij om verschillende toepassingen van risicomanagement te leren kennen. - Veel presentaties over veiligheid van uit overheidsperspectief. Ik mis beschikbaarheid vanuit de maak-industrie. Vraag 2: Wat vindt u van de frequentie van de activiteiten die de NVRB organiseert (nu 5x per jaar)? Gemiddelde score: 3,8 (5,0 maximum) Standaard deviatie: 0,61 Enkele reacties: - Niet te veel, niet te weinig - Er wordt al een groot beroep gedaan op de tijd door andere aan werk gerelateerde zaken en bijeenkomsten. - Mag iets frequenter, met name via doorleiden uitnodigingen verwante verenigingen/onderwerpen - Ik moet hier tijd voor vrijmaken en dat kan niet altijd bij een hogere frequentie zou ik er minder bezoeken. Vraag 3: Wat vindt u van een interactievere en meer netwerkgerichte opzet van NVRBactiviteiten? Gemiddelde score: 3,8 (5,0 maximum) Standaard deviatie: 0,92 Enkele reacties: - Tijdens de avond is de interactie prima. Daar buiten is er weinig uitwisseling tussen leden. - Presentatievorm prevaleert boven interactief/netwerken. - Meer interactie vanuit de inhoud is interessante optie. Netwerkborrel niet. - Zie vaak dezelfde gezichten, maar er is weinig tijd om met ze in gesprek te komen Vraag 4: Wat vindt u van het idee om vaker lezingenavonden te organiseren op kantoor bij de gastspreker in plaats van bij Meeting Plaza in Utrecht? Gemiddelde score: 3,8 (5,0 maximum) Standaard deviatie: 0,91 Enkele reacties: - Prima, zo lang ze maar wel goed bereikbaar zijn met OV. - Beetje centraal in het land is wel prettig, dus Meeting Plaza is goede optie maar op kantoor bij gastspreker ook als het maar centraal gelegen is. - Goed, zo wordt de NVRB toegankelijker voor meer verschillende leden, ook die niet in de buurt van Utrecht wonen - Op zich interessant, maar Utrecht is wel lekker centraal. het is afhankelijk van hoe bereikbaar de locatie is. - Met eventueel bedrijfsbezoek om het interessanter te maken. Bij gastspreker kan bij gelegenheid ook minder reisafstand opleveren. Pagina 4 van 12

5 Het algemene beeld naar aanleiding van de enquête is als volgt: Het inhoudelijke deel van de avonden wordt goed gewaardeerd; Interactie vanuit de inhoud heeft de voorkeur boven het traditionele netwerken en blijft een aandachtspunt tijdens de lezingenavonden; Meer dan vijf lezingenavonden per jaar is niet nodig, maar het doorsturen van uitnodigingen van aanverwante verenigingen wel; Samen komen op een andere locatie dan Meeting Plaza is prima, maar bereikbaarheid blijft essentieel. Ook moet het organiseren op locatie meerwaarde bieden, b.v. in de vorm van een bedrijfsbezoek. Naar aanleiding van de resultaten van deze enquête zijn er een aantal concrete acties voor 2015 bepaald. Deze zijn opgenomen in het werkplan 2015, waar ook een overzicht van de geplande activiteiten in 2015 is terug te vinden. 3.4 Gewijzigde opzet lezingenavonden Zoals aangegeven in het werkplan 2014 beogen wij in de komende jaren meer en meer te acteren en gezien te worden als dé vertegenwoordiger van het Risico- en Betrouwbaarheidsdenken in Nederland. Dit willen wij bereiken door te agenderen, kennisontwikkeling aan te jagen en deskundigen samen te brengen in een kennisnetwerk. De activiteiten die wij als vereniging organiseren dragen bij aan het realiseren van deze ambitie. Als Programma Commissie en bestuur hebben wij verschillende ideeën hoe wij hieraan verder invulling kunnen geven. Dit heeft in 2014 ertoe geleid dat er o.a. een tweetal lezingenavonden op locatie (Arcadis en Royal HaskoningDHV) zijn georganiseerd met een iets afwijkende opzet. Hoe wij hier als bestuur verder invulling aan wilen geven in 2015 is beschreven in het werkplan Pagina 5 van 12

6 4. Research Development & Onderwijs (RD&O) 4.1 Themacommissie onderhoudsoptimalisatie Sinds 1996 heeft de NVRB de een werkgroep Onderhoudsoptimalisatie. De groep bestaat momenteel uit 15 mensen die 3 à 4 maal per jaar bijeenkomen om over dit thema af te stemmen. Zij heeft als doel de theoretische kennis (over modellen en technieken) en praktische ervaring (t.a.v. toepassing en operationalisering) op het gebied van onderhoudsoptimalisatie onder de leden van de NVRB uit te wisselen. De themacommissie is momenteel bezig met de voorbereiding van een mini-symposium met als onderwerp van projectmanagement naar assetmanagement. Dit symposium staat gepland voor eind 2015 / begin Pagina 6 van 12

7 5. Public Relations 5.1 Nieuwsbrief De nieuwsbrief is 5 keer uitgekomen in Met de Pen, Wetenschapswaardigheden, de Risicozoeker en verslagen van diverse conferenties en bijeenkomsten kent de nieuwsbrief een aantal terugkerende rubrieken. Door onder andere de enthousiaste inzet van de hoofdredacteur (Peter Blanker), de programma commissie en diverse bijdragende leden waren alle rubrieken in 2014 veelal goed gevuld. Aandachtspunt hierbij is dat het vullen van enkele rubrieken en het verkrijgen van voldoende kopij op momenten moeizaam verloopt. Om die reden zullen in het werkplan van 2015 enkele concrete acties worden opgenomen om zowel bedrijfsleden als persoonlijke leden extra te stimuleren om een bijdrage aan de nieuwsbrief te blijven leveren. De artikelen voor de rubriek Wetenschapswaardigheden welke ook in het Engels worden aangeleverd komen ook in aanmerking voor plaatsing in de nieuwsbrief van de European Safety and Reliability Association (ESRA Newsletter). In 2014 is via de NVRB uiteindelijk 1 artikel geplaatst in de ESRA Newsletter. 5.2 Website De artikelen uit de vaste rubrieken van de nieuwsbrief worden ook altijd op de website geplaatst. De website is in 2014 periodiek vernieuwd met informatie over en presentaties van lezingenavonden en overige bijeenkomsten. Bovendien worden periodiek relevante links van nieuwsberichten uit het vakgebied op de website geplaatst. In 2014 is de website bezocht. Dit bezoekersaantal is een stuk lager dan in 2013 (3.032). 76% (1.800) van het totaal aantal bezoekers waren nieuwe bezoekers en 24% (569) waren terugkerende bezoekers. 400 bezoekers hebben de website via een mobiel of tablet bezocht. Het merendeel van de bezoekers is op de website terecht gekomen via een zoekprogramma (55,5%). De gemiddelde tijd die een bezoeker op de site doorbracht was 2 minuten. Om ervoor te zorgen dat de website goed bleef functioneren zijn kleine (niet zichtbare) onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Voor deze onderhoudswerkzaamheden is het contract met de technische ondersteuning (Yweb) voor de website verlengd. Daarnaast worden er jaarlijks kosten gemaakt voor de domeinnaamregistratie en het business hosting pakket via Byte. Door bovenstaande bezoekersaantallen van de website te vergelijken met de cijfers van voorgaande jaren is een neerwaartse trend in het aantal bezoekers van de website te ontdekken. Een van de oorzaken ligt wellicht in het feit dat de beschikbare informatie nog onvoldoende wordt ontsloten. In het werkplan van 2015 zullen daarom enkele concrete Pagina 7 van 12

8 acties worden opgenomen om de website beter te gaan benutten en de beschikbare informatie over lezingen, bijeenkomsten en overige activiteiten beter te ontsluiten. 5.3 Overige communicatiemiddelen Ter promotie van de NVRB zijn naast de nieuwsbrief en de website zijn ook overige communicatiemiddelen beschikbaar als de banner, vlaggen, folder en NVRB USB-sticks. Deze middelen zijn een aantal keer gebruikt bij de diverse NVRB bijeenkomsten. De huidige middelen voorzien nog voldoende in de communicatiebehoefte. Het ontwikkelen van extra communicatiemiddelen voor 2015 wordt op dit moment dan ook nog niet voorzien. 5.4 Ledenaantallen Er bestaan binnen de NVRB verschillende lidmaatschappen: bedrijfslidmaatschappen, individuele lidmaatschappen, studentenlidmaatschappen, niet-betalende lidmaatschappen en erelidmaatschappen. Voor een bedrijfslidmaatschap geldt dat vier personen mogen worden ingeschreven. De overige lidmaatschappen zijn persoonsgebonden; dat wil zeggen per lidmaatschap één persoon staat ingeschreven. Op 31 december 2014 is het aantal afgesloten lidmaatschappen met tien gekrompen ten opzichte van 31 december 2013: van 115 lidmaatschappen in 2013 naar 105 lidmaatschappen in Dit betekent een netto afname van 20 personen welke als NVRBlid staan ingeschreven. De onderstaande tabel presenteert een overzicht van het aantal afgesloten lidmaatschappen (lichtgrijze kolom) en het aantal personen dat als NVRB-lid staat ingeschreven (donkergrijze kolom) per 31 december 2013 (kolom 2 en 3); 31 december 2014 (kolom 4 en 5); aantal afgemeld in 2014 (kolom 6 en 7) en aantal aangemeld in 2014 (kolom 8 en 9). We constateren dat het aantal NVRB-leden daalt en dat is een onwenselijke trend. In het werkplan 2015 staat op welke wijze we actief het NVRB-ledenaantal gaan proberen te vergroten. Aantal per Aantal per Aantal afgemeld in 2014 Aantal aangemeld in 2014 Bedrijfslidmaatschappen Personen bij bedrijven Individuele lidmaatschappen Studentenlidmaatschappen Niet-betalende lidmaatschappen Erelidmaatschappen Totaal aantal lidmaatschappen Totaal aantal personen NVRB-lid Pagina 8 van 12

9 6. Financieel verslag 6.1 Boekjaar 2014 Om goed inzicht te geven in het boekjaar, worden in dit hoofdstuk de volgende zaken gepresenteerd: 1. De beginbalans van het boekjaar 2014, d.d ; 2. De resultatenrekening van het boekjaar 2014; 3. De eindbalans van het boekjaar 2014, de datum ; 6.2 Beginbalans, d.d Balans NVRB per 01 januari 2014 Activa Passiva NTO Contributies 3.375,- NTB BTW Contributies 575,- NTO BTW 1.187,- NTB BTW 0,- NTO Facturen 2.186,- NTB Facturen 647,- NTO rente 646,- Banksaldo ,- Reserveringen 7.624,- Eigen vermogen , , ,06 Toelichting op de beginbalans 2014 NTO = nog te ontvangen; NTB = nog te betalen; Er is gedurende de ALV van 2014 geopperd om een boekhoudpakket aan te schaffen. Na onderzoek van dergelijke pakketten is hier om meerdere redenen niet voor gekozen. Onderliggend argument om te kiezen voor een boekhoudpakket was om te borgen dat er minder fouten in de boekhouding gemaakt kunnen worden. Uit uitgevoerd onderzoek blijkt echter dat dit niet het geval is omdat ook dezelfde gemaakte fouten in het verleden dan nog steeds gemaakt kunnen worden. Daarom is door de penningmeester besloten om een nieuwe excel boekhoudingsheet te maken. Deze is opgesteld in samenspraak met twee financiële en boekhoudkundige experts om te borgen dat een juiste werking is ingebouwd. Deze sheet is in het boekjaar 2014 toegepast en gevalideerd; Er is gedurende de ALV van 2014 over het jaar 2013 feedback gekomen op de presentatiewijze van de cijfers. Tijdens deze ALV is een klein comité geformeerd dat als doel had om gezamenlijk met de penningmeester te komen tot een meer overzichtelijke wijze van presenteren van de cijfers. De gepresenteerde beginbalans is het resultaat hiervan; Pagina 9 van 12

10 Deze opgerolde beginbalans kan ook worden uitgerold, zodat precies inzichtelijk is uit welke zaken deze balansposten bestaan en op welke wijze deze bedragen tot stand komen; Er is gedurende het boekjaar getracht de post NTB BTW Contributies op nul te krijgen zodat deze van de balans af kan. Dit is nog niet gelukt. Deze post is het gevolg van boekhoudkundige fouten die gemaakt zijn voor het boekjaar Met het rechttrekken van deze fouten, zijn deze tijdelijke balansposten ontstaan. Het streven blijft om deze balansposten zo snel mogelijk op nul te krijgen zodat deze post van de balans af kan; De overige balansposten zullen blijven bestaan en zullen gecontinueerd worden voor de toekomst. Dit om het financiële beleid, en de bijbehorende resultaten, over de jaren heen vergelijkbaar te maken en de transparantie in het gevoerde financiële beleid per jaar te vergroten. 6.3 Resultatenrekening 2014 Operationele begroting NVRB 2015 Begroting Realisatie Baten Lasten Baten Lasten Contributies , ,- Advertenties 250,- 100,- Rente spaarrekening 1.000,- 487,- Totale opbrengsten , ,- Lidmaatschappen 235,- 595,- Bestuurskosten 2.000,- 649,- Nieuwsbrief + website 2.500, ,- Programmacommissie 7.500, ,- Commissie RD&O 1.000,- 0,- Onvoorzien 150,- 1,- Totale Kosten , ,- Operationeel resultaat 1.365, ,- Toelichting op de resultatenrekening 2014 Het boekjaar 2014 heeft geresulteerd in een operationeel resultaat van 6.372,-. Dit is behoorlijk hoger dan begroot; Aan de baten kant valt op dat de rente inkomsten behoorlijk lager zijn dan begroot. Dit komt doordat de rente gedurende dit jaar verder ingezakt is. Ondanks dat we naar een Vermogens-rekening zijn over gestapt, heeft dit niet geresulteerd in het behalen van de begrote rente inkomsten. Achteraf bleek dit gezien de markt ontwikkeling niet haalbaar; Aan de lasten kant valt op dat de lidmaatschappen meer dan 2 keer zo hoog zijn. Dit komt doordat we lid zijn geworden van de NNR om ons netwerk te vergroten; De bestuurskosten zijn significant lager uitgevallen doordat er relatief vaak bij bestuursleden op het werk is vergaderd en er ook geen vrijwilligers bedanketentje is Pagina 10 van 12

11 geweest. Ook is de gewenste bestuurlijke versterking nog niet gevonden. Gezien de rol die voor we voor deze persoon in gedachte hebben, was aan het begin van het jaar bewust meer bestuurskosten begroot om dit mogelijk te maken. Deze kosten zijn logischerwijs dus ook nog niet gemaakt; De nieuwsbrief en website is hoger uitgevallen door goede oplagen en niet voorziene werkzaamheden aan de website. Dit heeft geresulteerd in iets hogere kosten; De programma commissie heeft, met het op bedrijfslocatie verzorgen van activiteiten, behoorlijk minder geld uitgegeven aan huur van locatie. Dit heeft in een significante besparing geresulteerd. 6.4 Eindbalans, d.d Balans NVRB per 31 december 2014 Activa Passiva NTO Contributies 2.715,- NTB BTW Contributies 234,- NTO BTW 37,- NTB BTW 11,- NTO Facturen 714,- NTB Facturen 616,- NTO rente 122,- Banksaldo ,- Reserveringen 0,- Resultaat boekjaar ,- Eigen vermogen , , ,82 Toelichting op de eindbalans 2014 Gedurende het boekjaar, zijn de laatste kosten van het lustrum in 2013 geboekt (laat binnen gekomen facturen), hetgeen geresulteerd heeft in het liquideren van de lustrum reservering. Dit is ten bate gekomen van het eigen vermogen; Er is hard geprobeerd om de NTO Contributie alsnog te innen. Dit is erg goed gegaan. De post NTO contributies is naar beneden gegaan ten opzichte van de begin balans, terwijl hier wel de contributie debiteuren van 2014 aan toegevoegd zijn. Dit betekent dat de debiteuren van 2012 en 2013 behoorlijk naar beneden gegaan zijn. Pagina 11 van 12

12 In onderstaand overzicht is dit weergegeven: NTO Contributies , , , , , , , ,00 Totaal 3.375,00 Totaal 2.714,50 Er staat nog één NTO Facturen open die ook op de begin balans open stond. Dit is een factuur die bij de belastingdienst ligt ten aanzien van het corrigeren van eerder fout uitgevoerde BTW aangiften. Op het moment van schrijven is inmiddels gebleken dat de penningmeester deze correct zelf door mag voeren in de volgende BTW aangifte, hetgeen ook gebeurd is bij de BTW aangifte van kwartaal 4 over Op de datum was dit echter nog niet bekend, hetgeen resulteert in een hoge NTO Facturen; Voor de resultaatbesteding stelt het bestuur voor om een reservering aan te leggen voor een te houden mini symposium. Dit symposium zal in 2015 plaatsvinden en is begroot op ,-. Het restant van het resultaat komt dan ten bate van het Eigen Vermogen. Pagina 12 van 12

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Motivatie...9 Inzet en Betrokkenheid...20 Sociale Cohesie...

Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Motivatie...9 Inzet en Betrokkenheid...20 Sociale Cohesie... 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Reflectie uitkomsten...7 Motivatie...9 Hypotheses rondom motivatie...9 Overeenkomsten in motivaties...10 Interviews...11

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie