NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende de ALV zijn vastgesteld. Het dient als verantwoording van het bestuur aan de leden van de NVRB. Pagina 1 van 12

2 2. Bestuurssamenstelling Het bestuur van de NVRB heeft in 2014 uit de volgende personen bestaan: Bert Knegtering (Voorzitter, vanaf maart 2011, bestuurslid maart 2009); Marit Zethof (Secretaris, vanaf september 2013); Leon de Jonge (Penningmeester, vanaf maart 2013); Joël Luyk (Programma Commissie, vanaf januari 2014); Ronny van den Heuvel (Public Relations, vanaf maart 2011); Raphaël Steenbergen (Algemeen Lid, vanaf mei 2012). Pagina 2 van 12

3 3. Programma Commissie 3.1 Samenstelling Programma Commissie 2014 De Programma Commissie (PC) heeft in 2014 bestaan uit de volgende personen: Joël Luyk (Voorzitter) Ben Rijneveld Paul Heimplaetzer Cees Smit Hoewel we op dit moment met een beperkter aantal leden de PC vormen, wordt dit niet als extra belastend ervaren door de PC leden. Integendeel zelfs, aangezien de betrokkenheid met de PC hierdoor als groter wordt ervaren en het vrijblijvende karakter juist minder is. Dit neemt niet weg dat er altijd plaats is voor nieuwe leden in de PC. Hiertoe is er tweemaal een oproep in de nieuwsbrief geplaatst, helaas zonder reactie. Ook in 2015 zullen we verder zoeken naar versterking, zowel binnen onze vereniging als daarbuiten. Voor meer informatie, stuur een mail naar of benader een van de commissie leden. 3.2 Uitgevoerde activiteiten Door de Programma Commissie zijn in 2014 de volgende activiteiten georganiseerd: 1. Lezingenavond Veiligheid in de procesindustrie (januari); 2. Lezing "De Onderzoeksraad voor Veiligheid in de praktijk" op de ALV (maart); 3. Excursie naar de Amsterdamse Beurs, inclusief een workshop Kennismaken met opties (mei) 4. Lezingenavond Windturbine veiligheid (oktober, te gast bij Arcadis in Amersfoort) 5. Lezingenavond Waterveiligheid in de Verenigde Staten De Nederlandse inbreng (november, te gast bij Royal HaskoningDHV in Rotterdam) Voor een inhoudelijk verslag van deze activiteiten wordt verwezen naar de verslagen in de nieuwsbrieven en op de website. Hier wordt volstaan met een organisatorisch verslag. 3.3 Evaluatie In 2014 zijn vier lezingenavonden en een excursie naar de Amsterdamse Beurs georganiseerd. De onderwerpen en de sprekers voor de lezingavonden zijn aangedragen door de Programma Commissie. Zoals altijd is er geprobeerd in te haken op de actualiteit, waarbij we tegelijkertijd streven naar een zo breed mogelijk aanbod aan onderwerpen binnen ons vakgebied van risicoanalyse en bedrijfszekerheid. Het feit dat al onze lezingenavonden weer goed bezocht zijn in 2014 is een teken van de waardering door onze leden. Deze waardering voor de onderwerpen blijkt ook uit de resultaten van de enquête over de NVRB lezingenavonden die in november 2014 is verspreid. Het doel van de enquête was om van onze leden te horen of zij de lezingenavonden in de traditionele opzet nog altijd waarderen (2 sprekers die elk een onderwerp van een andere kant belichten, veelal vanuit dezelfde locatie te weten Meeting Plaza) en hoe zij tegenover een aantal mogelijke verbeterpunten staan, zoals het vaker op locatie organiseren van activiteiten. De enquête is ingevuld door 25 leden (12% van het totale ledenbestand), waarbij men op een schaal van 1 (heel slecht) tot 5 (heel goed) antwoord kon geven op de volgende vragen: Pagina 3 van 12

4 Vraag 1: Wat vindt u van de inhoud van de onderwerpen van de lezingenavond? Gemiddelde score: 4,2 (5,0 maximum) Standaard deviatie: 0,54 Enkele reacties: - Goede mix maar wel veel waterbouw - Inspireren mij om verschillende toepassingen van risicomanagement te leren kennen. - Veel presentaties over veiligheid van uit overheidsperspectief. Ik mis beschikbaarheid vanuit de maak-industrie. Vraag 2: Wat vindt u van de frequentie van de activiteiten die de NVRB organiseert (nu 5x per jaar)? Gemiddelde score: 3,8 (5,0 maximum) Standaard deviatie: 0,61 Enkele reacties: - Niet te veel, niet te weinig - Er wordt al een groot beroep gedaan op de tijd door andere aan werk gerelateerde zaken en bijeenkomsten. - Mag iets frequenter, met name via doorleiden uitnodigingen verwante verenigingen/onderwerpen - Ik moet hier tijd voor vrijmaken en dat kan niet altijd bij een hogere frequentie zou ik er minder bezoeken. Vraag 3: Wat vindt u van een interactievere en meer netwerkgerichte opzet van NVRBactiviteiten? Gemiddelde score: 3,8 (5,0 maximum) Standaard deviatie: 0,92 Enkele reacties: - Tijdens de avond is de interactie prima. Daar buiten is er weinig uitwisseling tussen leden. - Presentatievorm prevaleert boven interactief/netwerken. - Meer interactie vanuit de inhoud is interessante optie. Netwerkborrel niet. - Zie vaak dezelfde gezichten, maar er is weinig tijd om met ze in gesprek te komen Vraag 4: Wat vindt u van het idee om vaker lezingenavonden te organiseren op kantoor bij de gastspreker in plaats van bij Meeting Plaza in Utrecht? Gemiddelde score: 3,8 (5,0 maximum) Standaard deviatie: 0,91 Enkele reacties: - Prima, zo lang ze maar wel goed bereikbaar zijn met OV. - Beetje centraal in het land is wel prettig, dus Meeting Plaza is goede optie maar op kantoor bij gastspreker ook als het maar centraal gelegen is. - Goed, zo wordt de NVRB toegankelijker voor meer verschillende leden, ook die niet in de buurt van Utrecht wonen - Op zich interessant, maar Utrecht is wel lekker centraal. het is afhankelijk van hoe bereikbaar de locatie is. - Met eventueel bedrijfsbezoek om het interessanter te maken. Bij gastspreker kan bij gelegenheid ook minder reisafstand opleveren. Pagina 4 van 12

5 Het algemene beeld naar aanleiding van de enquête is als volgt: Het inhoudelijke deel van de avonden wordt goed gewaardeerd; Interactie vanuit de inhoud heeft de voorkeur boven het traditionele netwerken en blijft een aandachtspunt tijdens de lezingenavonden; Meer dan vijf lezingenavonden per jaar is niet nodig, maar het doorsturen van uitnodigingen van aanverwante verenigingen wel; Samen komen op een andere locatie dan Meeting Plaza is prima, maar bereikbaarheid blijft essentieel. Ook moet het organiseren op locatie meerwaarde bieden, b.v. in de vorm van een bedrijfsbezoek. Naar aanleiding van de resultaten van deze enquête zijn er een aantal concrete acties voor 2015 bepaald. Deze zijn opgenomen in het werkplan 2015, waar ook een overzicht van de geplande activiteiten in 2015 is terug te vinden. 3.4 Gewijzigde opzet lezingenavonden Zoals aangegeven in het werkplan 2014 beogen wij in de komende jaren meer en meer te acteren en gezien te worden als dé vertegenwoordiger van het Risico- en Betrouwbaarheidsdenken in Nederland. Dit willen wij bereiken door te agenderen, kennisontwikkeling aan te jagen en deskundigen samen te brengen in een kennisnetwerk. De activiteiten die wij als vereniging organiseren dragen bij aan het realiseren van deze ambitie. Als Programma Commissie en bestuur hebben wij verschillende ideeën hoe wij hieraan verder invulling kunnen geven. Dit heeft in 2014 ertoe geleid dat er o.a. een tweetal lezingenavonden op locatie (Arcadis en Royal HaskoningDHV) zijn georganiseerd met een iets afwijkende opzet. Hoe wij hier als bestuur verder invulling aan wilen geven in 2015 is beschreven in het werkplan Pagina 5 van 12

6 4. Research Development & Onderwijs (RD&O) 4.1 Themacommissie onderhoudsoptimalisatie Sinds 1996 heeft de NVRB de een werkgroep Onderhoudsoptimalisatie. De groep bestaat momenteel uit 15 mensen die 3 à 4 maal per jaar bijeenkomen om over dit thema af te stemmen. Zij heeft als doel de theoretische kennis (over modellen en technieken) en praktische ervaring (t.a.v. toepassing en operationalisering) op het gebied van onderhoudsoptimalisatie onder de leden van de NVRB uit te wisselen. De themacommissie is momenteel bezig met de voorbereiding van een mini-symposium met als onderwerp van projectmanagement naar assetmanagement. Dit symposium staat gepland voor eind 2015 / begin Pagina 6 van 12

7 5. Public Relations 5.1 Nieuwsbrief De nieuwsbrief is 5 keer uitgekomen in Met de Pen, Wetenschapswaardigheden, de Risicozoeker en verslagen van diverse conferenties en bijeenkomsten kent de nieuwsbrief een aantal terugkerende rubrieken. Door onder andere de enthousiaste inzet van de hoofdredacteur (Peter Blanker), de programma commissie en diverse bijdragende leden waren alle rubrieken in 2014 veelal goed gevuld. Aandachtspunt hierbij is dat het vullen van enkele rubrieken en het verkrijgen van voldoende kopij op momenten moeizaam verloopt. Om die reden zullen in het werkplan van 2015 enkele concrete acties worden opgenomen om zowel bedrijfsleden als persoonlijke leden extra te stimuleren om een bijdrage aan de nieuwsbrief te blijven leveren. De artikelen voor de rubriek Wetenschapswaardigheden welke ook in het Engels worden aangeleverd komen ook in aanmerking voor plaatsing in de nieuwsbrief van de European Safety and Reliability Association (ESRA Newsletter). In 2014 is via de NVRB uiteindelijk 1 artikel geplaatst in de ESRA Newsletter. 5.2 Website De artikelen uit de vaste rubrieken van de nieuwsbrief worden ook altijd op de website geplaatst. De website is in 2014 periodiek vernieuwd met informatie over en presentaties van lezingenavonden en overige bijeenkomsten. Bovendien worden periodiek relevante links van nieuwsberichten uit het vakgebied op de website geplaatst. In 2014 is de website bezocht. Dit bezoekersaantal is een stuk lager dan in 2013 (3.032). 76% (1.800) van het totaal aantal bezoekers waren nieuwe bezoekers en 24% (569) waren terugkerende bezoekers. 400 bezoekers hebben de website via een mobiel of tablet bezocht. Het merendeel van de bezoekers is op de website terecht gekomen via een zoekprogramma (55,5%). De gemiddelde tijd die een bezoeker op de site doorbracht was 2 minuten. Om ervoor te zorgen dat de website goed bleef functioneren zijn kleine (niet zichtbare) onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Voor deze onderhoudswerkzaamheden is het contract met de technische ondersteuning (Yweb) voor de website verlengd. Daarnaast worden er jaarlijks kosten gemaakt voor de domeinnaamregistratie en het business hosting pakket via Byte. Door bovenstaande bezoekersaantallen van de website te vergelijken met de cijfers van voorgaande jaren is een neerwaartse trend in het aantal bezoekers van de website te ontdekken. Een van de oorzaken ligt wellicht in het feit dat de beschikbare informatie nog onvoldoende wordt ontsloten. In het werkplan van 2015 zullen daarom enkele concrete Pagina 7 van 12

8 acties worden opgenomen om de website beter te gaan benutten en de beschikbare informatie over lezingen, bijeenkomsten en overige activiteiten beter te ontsluiten. 5.3 Overige communicatiemiddelen Ter promotie van de NVRB zijn naast de nieuwsbrief en de website zijn ook overige communicatiemiddelen beschikbaar als de banner, vlaggen, folder en NVRB USB-sticks. Deze middelen zijn een aantal keer gebruikt bij de diverse NVRB bijeenkomsten. De huidige middelen voorzien nog voldoende in de communicatiebehoefte. Het ontwikkelen van extra communicatiemiddelen voor 2015 wordt op dit moment dan ook nog niet voorzien. 5.4 Ledenaantallen Er bestaan binnen de NVRB verschillende lidmaatschappen: bedrijfslidmaatschappen, individuele lidmaatschappen, studentenlidmaatschappen, niet-betalende lidmaatschappen en erelidmaatschappen. Voor een bedrijfslidmaatschap geldt dat vier personen mogen worden ingeschreven. De overige lidmaatschappen zijn persoonsgebonden; dat wil zeggen per lidmaatschap één persoon staat ingeschreven. Op 31 december 2014 is het aantal afgesloten lidmaatschappen met tien gekrompen ten opzichte van 31 december 2013: van 115 lidmaatschappen in 2013 naar 105 lidmaatschappen in Dit betekent een netto afname van 20 personen welke als NVRBlid staan ingeschreven. De onderstaande tabel presenteert een overzicht van het aantal afgesloten lidmaatschappen (lichtgrijze kolom) en het aantal personen dat als NVRB-lid staat ingeschreven (donkergrijze kolom) per 31 december 2013 (kolom 2 en 3); 31 december 2014 (kolom 4 en 5); aantal afgemeld in 2014 (kolom 6 en 7) en aantal aangemeld in 2014 (kolom 8 en 9). We constateren dat het aantal NVRB-leden daalt en dat is een onwenselijke trend. In het werkplan 2015 staat op welke wijze we actief het NVRB-ledenaantal gaan proberen te vergroten. Aantal per Aantal per Aantal afgemeld in 2014 Aantal aangemeld in 2014 Bedrijfslidmaatschappen Personen bij bedrijven Individuele lidmaatschappen Studentenlidmaatschappen Niet-betalende lidmaatschappen Erelidmaatschappen Totaal aantal lidmaatschappen Totaal aantal personen NVRB-lid Pagina 8 van 12

9 6. Financieel verslag 6.1 Boekjaar 2014 Om goed inzicht te geven in het boekjaar, worden in dit hoofdstuk de volgende zaken gepresenteerd: 1. De beginbalans van het boekjaar 2014, d.d ; 2. De resultatenrekening van het boekjaar 2014; 3. De eindbalans van het boekjaar 2014, de datum ; 6.2 Beginbalans, d.d Balans NVRB per 01 januari 2014 Activa Passiva NTO Contributies 3.375,- NTB BTW Contributies 575,- NTO BTW 1.187,- NTB BTW 0,- NTO Facturen 2.186,- NTB Facturen 647,- NTO rente 646,- Banksaldo ,- Reserveringen 7.624,- Eigen vermogen , , ,06 Toelichting op de beginbalans 2014 NTO = nog te ontvangen; NTB = nog te betalen; Er is gedurende de ALV van 2014 geopperd om een boekhoudpakket aan te schaffen. Na onderzoek van dergelijke pakketten is hier om meerdere redenen niet voor gekozen. Onderliggend argument om te kiezen voor een boekhoudpakket was om te borgen dat er minder fouten in de boekhouding gemaakt kunnen worden. Uit uitgevoerd onderzoek blijkt echter dat dit niet het geval is omdat ook dezelfde gemaakte fouten in het verleden dan nog steeds gemaakt kunnen worden. Daarom is door de penningmeester besloten om een nieuwe excel boekhoudingsheet te maken. Deze is opgesteld in samenspraak met twee financiële en boekhoudkundige experts om te borgen dat een juiste werking is ingebouwd. Deze sheet is in het boekjaar 2014 toegepast en gevalideerd; Er is gedurende de ALV van 2014 over het jaar 2013 feedback gekomen op de presentatiewijze van de cijfers. Tijdens deze ALV is een klein comité geformeerd dat als doel had om gezamenlijk met de penningmeester te komen tot een meer overzichtelijke wijze van presenteren van de cijfers. De gepresenteerde beginbalans is het resultaat hiervan; Pagina 9 van 12

10 Deze opgerolde beginbalans kan ook worden uitgerold, zodat precies inzichtelijk is uit welke zaken deze balansposten bestaan en op welke wijze deze bedragen tot stand komen; Er is gedurende het boekjaar getracht de post NTB BTW Contributies op nul te krijgen zodat deze van de balans af kan. Dit is nog niet gelukt. Deze post is het gevolg van boekhoudkundige fouten die gemaakt zijn voor het boekjaar Met het rechttrekken van deze fouten, zijn deze tijdelijke balansposten ontstaan. Het streven blijft om deze balansposten zo snel mogelijk op nul te krijgen zodat deze post van de balans af kan; De overige balansposten zullen blijven bestaan en zullen gecontinueerd worden voor de toekomst. Dit om het financiële beleid, en de bijbehorende resultaten, over de jaren heen vergelijkbaar te maken en de transparantie in het gevoerde financiële beleid per jaar te vergroten. 6.3 Resultatenrekening 2014 Operationele begroting NVRB 2015 Begroting Realisatie Baten Lasten Baten Lasten Contributies , ,- Advertenties 250,- 100,- Rente spaarrekening 1.000,- 487,- Totale opbrengsten , ,- Lidmaatschappen 235,- 595,- Bestuurskosten 2.000,- 649,- Nieuwsbrief + website 2.500, ,- Programmacommissie 7.500, ,- Commissie RD&O 1.000,- 0,- Onvoorzien 150,- 1,- Totale Kosten , ,- Operationeel resultaat 1.365, ,- Toelichting op de resultatenrekening 2014 Het boekjaar 2014 heeft geresulteerd in een operationeel resultaat van 6.372,-. Dit is behoorlijk hoger dan begroot; Aan de baten kant valt op dat de rente inkomsten behoorlijk lager zijn dan begroot. Dit komt doordat de rente gedurende dit jaar verder ingezakt is. Ondanks dat we naar een Vermogens-rekening zijn over gestapt, heeft dit niet geresulteerd in het behalen van de begrote rente inkomsten. Achteraf bleek dit gezien de markt ontwikkeling niet haalbaar; Aan de lasten kant valt op dat de lidmaatschappen meer dan 2 keer zo hoog zijn. Dit komt doordat we lid zijn geworden van de NNR om ons netwerk te vergroten; De bestuurskosten zijn significant lager uitgevallen doordat er relatief vaak bij bestuursleden op het werk is vergaderd en er ook geen vrijwilligers bedanketentje is Pagina 10 van 12

11 geweest. Ook is de gewenste bestuurlijke versterking nog niet gevonden. Gezien de rol die voor we voor deze persoon in gedachte hebben, was aan het begin van het jaar bewust meer bestuurskosten begroot om dit mogelijk te maken. Deze kosten zijn logischerwijs dus ook nog niet gemaakt; De nieuwsbrief en website is hoger uitgevallen door goede oplagen en niet voorziene werkzaamheden aan de website. Dit heeft geresulteerd in iets hogere kosten; De programma commissie heeft, met het op bedrijfslocatie verzorgen van activiteiten, behoorlijk minder geld uitgegeven aan huur van locatie. Dit heeft in een significante besparing geresulteerd. 6.4 Eindbalans, d.d Balans NVRB per 31 december 2014 Activa Passiva NTO Contributies 2.715,- NTB BTW Contributies 234,- NTO BTW 37,- NTB BTW 11,- NTO Facturen 714,- NTB Facturen 616,- NTO rente 122,- Banksaldo ,- Reserveringen 0,- Resultaat boekjaar ,- Eigen vermogen , , ,82 Toelichting op de eindbalans 2014 Gedurende het boekjaar, zijn de laatste kosten van het lustrum in 2013 geboekt (laat binnen gekomen facturen), hetgeen geresulteerd heeft in het liquideren van de lustrum reservering. Dit is ten bate gekomen van het eigen vermogen; Er is hard geprobeerd om de NTO Contributie alsnog te innen. Dit is erg goed gegaan. De post NTO contributies is naar beneden gegaan ten opzichte van de begin balans, terwijl hier wel de contributie debiteuren van 2014 aan toegevoegd zijn. Dit betekent dat de debiteuren van 2012 en 2013 behoorlijk naar beneden gegaan zijn. Pagina 11 van 12

12 In onderstaand overzicht is dit weergegeven: NTO Contributies , , , , , , , ,00 Totaal 3.375,00 Totaal 2.714,50 Er staat nog één NTO Facturen open die ook op de begin balans open stond. Dit is een factuur die bij de belastingdienst ligt ten aanzien van het corrigeren van eerder fout uitgevoerde BTW aangiften. Op het moment van schrijven is inmiddels gebleken dat de penningmeester deze correct zelf door mag voeren in de volgende BTW aangifte, hetgeen ook gebeurd is bij de BTW aangifte van kwartaal 4 over Op de datum was dit echter nog niet bekend, hetgeen resulteert in een hoge NTO Facturen; Voor de resultaatbesteding stelt het bestuur voor om een reservering aan te leggen voor een te houden mini symposium. Dit symposium zal in 2015 plaatsvinden en is begroot op ,-. Het restant van het resultaat komt dan ten bate van het Eigen Vermogen. Pagina 12 van 12

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2012

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2012 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2012 Datum: woensdag 8 maart 2012, Utrecht Verslag: Karolina Wojciechowska Aanwezigen: Van het bestuur: Bert Knegtering (Voorzitter), Karolina Wojciechowska (Secretaris),

Nadere informatie

Algemeen Werkplan 2015

Algemeen Werkplan 2015 Algemeen Werkplan 2015 1. Inleiding Het Algemeen Werkplan 2015 (AW) is opgesteld met als doelstellingen: Het aangeven van prioriteiten voor de korte termijn (lopende verenigingsjaar). Een leidraad te zijn

Nadere informatie

Algemeen Werkplan 2013

Algemeen Werkplan 2013 Algemeen Werkplan 2013 1 Inleiding Het Algemeen Werkplan 2013 (AW) is opgesteld met als doelstellingen: Het aangeven van prioriteiten voor de korte termijn (lopende verenigingsjaar). Een leidraad te zijn

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2011

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2011 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2011 Datum: woensdag 2 maart 2011, Utrecht Verslag: Karolina Wojciechowska Aanwezigen: Van het bestuur: Aarnout Brombacher (Voorzitter), Bert Knegtering (Algemene

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014 Datum: Verslag: dinsdag 11 maart 2014, Utrecht Marit Zethof Aanwezigen: Van het bestuur: Bert Knegtering (voorzitter), Marit Zethof (secretaris), Leon de Jonge

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2010 januari 2011

NVRB Jaarverslag 2010 januari 2011 Jaarverslag 2010 1 Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2010 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2010 gedurende

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering NVRB

Algemene Ledenvergadering NVRB Algemene Ledenvergadering NVRB Welkom! 3/4/2011 ALV 1 Agenda Opening Notulen ALV 2010 Jaarverslag 2010 en Werkplan 2011: Algemeen Programma Commissie Research Development & Onderwijs Public Relations Goedkeuren

Nadere informatie

Algemeen Werkplan 2012

Algemeen Werkplan 2012 Algemeen Werkplan 2012 1 Inleiding Het Algemeen Werkplan 2012 (AW) is opgesteld met als doelstellingen: Het aangeven van prioriteiten voor de korte termijn (lopende verenigingsjaar). Een leidraad te zijn

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015

Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015 Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Debiteuren 600 1725 Betaalrekening 902 526 Spaarrekening 38242 48418 Kas 5 Totaal 39744 50674 Passiva

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2011

NVR financieel jaarverslag 2011 Pagina 1 NVR financieel jaarverslag 2011 Begrotingen 2012, 2013 en 2014 Mei 2012 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR 1 Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN...

Nadere informatie

Algemeen Werkplan 2011

Algemeen Werkplan 2011 Algemeen Werkplan 2011 1 Inleiding Het Algemeen Werkplan 2011 (AW) is opgesteld met als doelstellingen: Het aangeven van prioriteiten voor de korte termijn (lopende verenigingsjaar). Een leidraad te zijn

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel Jaarverslag 2014 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel verslag 2014 en begroting 2015 Woord vooraf Het jaarverslag over 2014 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Pagina 2 Versie final

Datum 26 mei 2014 Pagina 2 Versie final Pagina 2 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE VERKOOP... 3 1.3 KAPITAAL... 4 1.4 FONDSEN... 4 1.5 VERGELIJKING VAN WINST EN VERLIES REKENINGEN 2012 EN 2013... 4 2 WINST EN VERLIESREKENING... 5 2.1

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

Vereniging Rijnsche Hout

Vereniging Rijnsche Hout FINANCIEEL JAARVERSLAG 2008 VAN DE VERENIGING RIJNSCHE HOUT GEVESTIGD IN DE GEMEENTE UTRECHT Inleiding In dit financieel jaarverslag wordt een overzicht gegeven van alle bezittingen, inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012 2012 Opgesteld op 28-3-2013 door penningmeester: Erik Borgonjen Gecontroleerd op 01-4-2013 door Kascommissaris: Hanneke Landman 1 Inhoudsopgave 2012...1 Inleiding...3 Toelichting op de cijfers van 2012...4

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2012

NVR financieel jaarverslag 2012 NVR financieel jaarverslag 2012 Begrotingen 2013, 2014 en 2015 Mei 2013 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie maart 2013 - november 2013 Enschedese Headbangers Organisatie Gronausevoetpad 165 7533 VG Enschede contact@enschedeseheadbangers.nl www.enschedeseheadbangers.nl

Nadere informatie

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Merwebolder / Lingebolder V i szorg- en dienstverlening van A tot Z r^ 1 I1* r i» Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Inhoud 1 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Financieel Jaarverslag 2006 JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Breda, 9 mei 2007 Geachte lezer, beste JWG er, Dit is het financieel jaarverslag van de JWG over het jaar 2006. Het is ook het laatste verslag

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015 Algemene ledenvergadering 7 mei 2014 Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Algemeen 2013 is in financieel opzicht een goed jaar geweest voor de NOSBO. Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Een zeer sterke financiële basis, maar een onzekere toekomst Inhoudsopgave I. Inleiding op exploitatierekening: uitzonderlijk hoog resultaat 2 II. Exploitatierekening 3 III.

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014/2015

JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014/2015 JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM Financieel jaarverslag 2014/2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Balans per 01/09/2015 en toelichting Hoofdstuk 3: Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015 Huurdersvereniging BRES

Financieel jaarverslag 2015 Huurdersvereniging BRES Financieel jaarverslag 2015 Huurdersvereniging BRES Huurdersvereniging BRES Hooigracht 12 2312 KS Leiden info@huurdersverenigingbres.nl 1 Inleiding In dit document treft u het financieel verslag over het

Nadere informatie

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Staat van Baten en Lasten 2014

Staat van Baten en Lasten 2014 Boekhouding IVN 2014 - Staat van Baten en Lasten Rubrieken Begroot Actueel Verschil Inkomsten 8 Omzetrekeningen / Verkoop 801 Ledenbijdragen Volwassenen 4.616,00 4.725,65 109,65 802 Ledenbijdragen Jeugd

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond Financieel jaarverslag 2014 Nederlandse Go Bond Balans Na voorgestelde resultaatbestemming. Bedragen in euro. ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2013 na bestemming resultaat na bestemming

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2014

NVR financieel jaarverslag 2014 NVR financieel jaarverslag 2014 Begrotingen 2015, 2016 en 2017 Mei 2015 Opgesteld door Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR NVR Bestuur: Gerard Blaauw Tanja Masson-Zwaan Barbara ten Berge Lex Meijer Voorzitter

Nadere informatie

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode JAARREKENING 2015 Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode Financiële jaarstukken 2015 a. Financiële toelichting door de penningmeester b. W&V Balans 2015 Vereniging Zorg coöperatie Rooi

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op 5 FEBRUARI 2015 over het boekjaar 2014

Algemene ledenvergadering op 5 FEBRUARI 2015 over het boekjaar 2014 Nederlandse Hydrologische Vereniging pagina 1 van 5 TOELICHTING JAARREKENING 2014 NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING Algemene ledenvergadering op 5 FEBRUARI 2015 over het boekjaar 2014 In 2014 zijn de

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling... 3 Balans... 4 Staat van baten en lasten... 5 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2015 2 Algemene resultatenrekening over 2015 en begroting over 2016 Samenvatting & toelichting 3 Algemene resultatenrekening over 2015 en

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers 1 1. Samenstelling Bestuur en commissies peildatum 31-12-2014 Bestuur Voorzitter: Martina Teichert. Penningmeester en

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2014 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2014 en Staat van Inkomsten en Lasten 2014 4. Toelichting Balans

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES Begroting 2013 Huurdersvereniging BRES 1 Inleiding op de begroting Het jaar 2013 zal voor BRES anders zijn dan voorgaande jaren. De grootste uitdaging voor komend jaar is vanzelfsprekend de fusie. Hiervoor

Nadere informatie

Staat van Baten en Lasten 2016

Staat van Baten en Lasten 2016 Boekhouding IVN 2016.xlsx - Staat van Baten en Lasten Rubrieken Begroot Actueel Verschil Inkomsten Staat van Baten en Lasten 2016 8 Omzetrekeningen / Verkoop 801 Ledenbijdragen Volwassenen 6.721,00 6.406,50-314,50

Nadere informatie

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten.

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 5 mei 2011 Betreft: Toelichting financiële stukken 2010 In bijlage ontvangt u: - Stufib Baten en Lasten 2010 - Stufib Balans

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven Fotografica

Inkomsten en uitgaven Fotografica Inkomsten en uitgaven Fotografica 2013 Totaal jaar Totaal jaar Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting +/- 2012 2013 Begr 2014 Contributie binnenland leden 27.736 Contributie buitenland leden 3.946 Contributie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres.

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres. Begroting Huurdersvereniging BRES Maart 2015 Huurdersvereniging BRES Pelikaanhof 136 2312 EH Leiden info@huurdersverenigingbres.nl 1 Inleiding In dit document treft u de begroting van 2014, de realisatie

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 Nederlandse Hydrologische Vereniging pagina 1 van 5 TOELICHTING JAARREKENING 2013 NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 In 2013 zijn de

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014-2015

Financieel jaarverslag 2014-2015 Financieel jaarverslag 2014-2015 Voor u ligt het financieel jaarverslag van het bestuursjaar 2014-2015. Dit verslag bestaat uit de begroting en de realisatie voor het afgelopen boekjaar, plus een korte

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Versie 27 augustus 2013, definitief

Financieel Jaarverslag 2012. Versie 27 augustus 2013, definitief Financieel Jaarverslag 2012 Versie 27 augustus 2013, definitief Inhoud VOORWOORD BALANS TOELICHTING OP DE BALANS RESULTATEN TOELICHTING RESULTATEN BESTUURSVERKLARING 3 4 5 6 7 8 Pagina 2 van 8 Voorwoord

Nadere informatie

Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 39.041

Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 39.041 Balans 2014 ACTIVA 2014 PASSIVA 2014 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 39.041 Vooruit Ontvangen Liquide Middelen Contributie 2015 1.645 Credit Agricole Betaalrekening 10.691 Sponsors 450 Credit

Nadere informatie

Stichting INFORMATICA-Actief. Jaarverslag

Stichting INFORMATICA-Actief. Jaarverslag Stichting INFORMATICA-Actief Jaarverslag 2014 Jaarverslag Het bestuur van de stichting INFORMATICA-Actief kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. De financiële positie van de stichting is gezond, en

Nadere informatie

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie.

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 24 april 2008 Betreft: Toelichting financiële stukken (aanpassing n.a.v. vaststelling jaarvergadering 24 april) In bijlage ontvangt

Nadere informatie

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013 Inhoud 1. Balans per 31 december 2012 2. Staat van en 2012 3. Toelichting op de Balans 4. Toelichting op de staat van en 5. Ondertekening door bestuurders huurdersvereniging 6. Verklaring inzake controle

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 15 oktober 2015, balans per 31-12-2015 Kolommenstaat: begroting 2015, exploitatie 2015 begroting 2016, voorlopige exploitatie 2016 per 15 oktober 2016 en begroting 2017 Toelichtingen

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 BALANS 4 TOELICHTING OP DE BALANS 5 RESULTATEN 6 TOELICHTING RESULTATEN 7 BESTUURSVERKLARING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. Pagina 2 van 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarrekening Lets Zwolle 2014

Jaarrekening Lets Zwolle 2014 Jaarrekening Lets Zwolle 2014 Inhoudsopgave Baten & Lasten 2014 Toelichting Balans 2014 (Aangepaste) Begroting 2014 (Oorspronkelijke) Begroting 2014 Begroting 2015 Verklaring van de kascontrolecommissie

Nadere informatie

Boslaan CH Zeist Jaarrekening 2016

Boslaan CH Zeist  Jaarrekening 2016 Boslaan 15 3701 CH Zeist www.antroposana.nl Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene toelichting 4 Waarderingsgrondslagen 4 Algemeen 4 Grondslagen van resultaatbepaling 4 Algemeen 4 Afschrijvingen

Nadere informatie

2. Toelichting op de inrichting van de financiële administratie op kantoor pagina 1

2. Toelichting op de inrichting van de financiële administratie op kantoor pagina 1 MEMO Aan : Bestuur Huurdersvereniging Salland Van : Tom van der Holst Datum : 1 juni 2016 Onderwerp : Jaarrekening 2015 1. Inleiding In opdracht van uw bestuur heb ik de jaarrekening over 2015 samengesteld.

Nadere informatie

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD ten opzichte van begroot Begroot Werkelijk Inkomsten Contributies (leden begroot 250/werkelijk 268) 2.500,00 2.790,00 Subsidie 6.200,00 6.229,40 Rente 0,00 72,67 Totaal inkomsten 8.700,00 9.092,07 Uitgaven

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2012... 4 Staat van baten en lasten over 2012... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2016-2017 door Inleiding Voor u ligt het financieel verslag van Stichting Rino. Het bestaat uit een realisatie van het boekjaar 2016-2017, inclusief de twee begrotingen die voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

ACTIVA 2013 PASSIVA 2013 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 26.400 Reservering Lustrum 2014 20.000

ACTIVA 2013 PASSIVA 2013 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 26.400 Reservering Lustrum 2014 20.000 Balans 2013 ACTIVA 2013 PASSIVA 2013 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 26.400 Reservering Lustrum 2014 20.000 Vooruit Ontvangen Liquide Middelen Contributie 2014 1.595 Credit Agricole Betaalrekening

Nadere informatie

Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012. van de Steunstichting NVBS

Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012. van de Steunstichting NVBS Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012 van de Steunstichting NVBS 1 Blz. Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 3. Beleid, werkwijze en activiteiten

Nadere informatie

Stichting De Keerkring Jaarverslag 2015

Stichting De Keerkring Jaarverslag 2015 Stichting De Keerkring Jaarverslag 2015 Stichting De Keerkring Postadres: Surinamestraat 23 9715 PP Groningen 06-50574973 keerkringgroningen@gmail.com www.dekeerkring-groningen.nl 1 Stichting De Keerkring

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 Voorwoord Voor u ligt het financiële halfjaarverslag van het XXIIe bestuur der SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen.

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

UITNODIGING. ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om uur

UITNODIGING. ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om uur UITNODIGING ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om 19.30 uur Alle ouders van kinderen op het Molenven zijn lid van de oudervereniging (OV). Het bestuur van de OV nodigt u daarom van harte uit voor

Nadere informatie

Fotografica. Financieel jaar overzicht 2015. Begroting 2016

Fotografica. Financieel jaar overzicht 2015. Begroting 2016 Fotografica Financieel jaar overzicht 2015 Begroting 2016 Balans Fotografica per 31 december 2015 ACTIVA Bankrekeningen 13.628 Spaarrekeningen 74.723 Totaal liquiditeiten 88.351 Debiteuren 6.137 Te ontvangen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Jaarverslag Vereniging Bewoners Belangen Dichterbij Verslagperiode 1 januari 2013-31 december 2013 Opgesteld door: Herman Goedman Gecontroleerd door Kascommissie: Balans specificatie

Nadere informatie

Jaarrekening en jaarverslag Stichting Alert

Jaarrekening en jaarverslag Stichting Alert Jaarrekening en jaarverslag Stichting Alert 2012-2013 - 2014 Inhoud Inleiding p. 2 Jaarverslag 2014 p. 3 Jaarplan 2015 p. 5 Resultaten p. 6 Balansmutaties 2012 p. 7 Balansmutaties 2013 p. 8 Balansmutaties

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie

Stichting Van Kleef Instituut. Jaarrekening 2011

Stichting Van Kleef Instituut. Jaarrekening 2011 Stichting Van Kleef Instituut Jaarrekening 2011 2 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Jaarverslag 4 2. Balans per 31 december 2011 5 3. Exploitatierekening over 2011 6 4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING AVIOSIM NEDERLAND

JAARREKENING STICHTING AVIOSIM NEDERLAND JAARREKENING STICHTING AVIOSIM NEDERLAND 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave: Pagina Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Balans per 31-12-2013 4 Winst en verlies rekening over 2013 5 Algemene grondslagen en toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond?

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? Welkom Voorstellen spreker Doel van deze workshop Introductie deelnemers

Nadere informatie

Balans per 31.12.2014. Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013

Balans per 31.12.2014. Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013 Jaarrekening Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium 2014 Balans per 31.12.2014 Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013 Saldo betaalrekening 2.676,02 5,11 Kapitaal 33.308,19 38.429,26 Saldo rentemeerrekening

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Balans per 31 december 2008 3 Staat van baten en lasten over 2008 4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2008 5 Overige

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2013 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest Jubileumjaar Theater 1938-2013 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2013 en Staat van Inkomsten en Lasten

Nadere informatie