NVR financieel jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVR financieel jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 NVR financieel jaarverslag 2014 Begrotingen 2015, 2016 en 2017 Mei 2015 Opgesteld door Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR NVR Bestuur: Gerard Blaauw Tanja Masson-Zwaan Barbara ten Berge Lex Meijer Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Peter Buist Chris Verhoeven Len van der Wal Frederique van t Sybren de Jong Klooster Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

2 Pagina 2 1 INLEIDING LEDEN LOSSE VERKOOP KAPITAAL FONDSEN VERGELIJKING VAN WINST EN VERLIES REKENINGEN 2013 EN WINST EN VERLIESREKENING WVR VERGELIJKING WVR'S 2013 EN BALANS EIND BEGROTINGEN 2015, 2016 EN VERKLARING VAN BOEKHOUD POSTEN INKOMSTEN VOOR 2013 GENOTEN IN UITGAVEN VOOR 2013 GEDAAN IN VERMOGEN SPAARREKENING KOEPEL REKENING PENNINGMEESTER REKENING INKOMSTEN VOOR 2014 GENOTEN IN UITGAVEN VOOR 2014 GEDAAN IN INKOMSTEN VOOR 2014 GENOTEN IN UITGAVEN VOOR 2014 GEDAAN IN UITGAVEN KAPITAAL SOM VAN KRUISPOSTEN SOM VAN KRUISPOSTEN

3 Pagina 3 1 INLEIDING 1.1 Leden De NVR kent verschillende categorieën leden met bijbehorende verschillende categorieën contributie. In 2014 zijn de contributies voor alle individuele en bedrijfslidmaatschappen lidmaatschappen ten opzichte van 2013 ongewijzigd gebleven. Inspelend op de behoefte van een aantal startende ruimtevaart bedrijfjes aan een nieuwe categorie bedrijfslidmaatschap voor een beperkt aantal medewerkers, heeft het Bestuur op 30 juni 2014 een nieuw bedrijfslidmaatschap voor start-ups voorgesteld aan en dit voorstel is goedgekeurd door de ALV. De contributie voor het nieuwe Start-up bedrijfslidmaatschap is 300 per jaar. Bedrijfjes/start-ups komen in aanmerking voor het start-up bedrijfslidmaatschap indien zij voldoen aan de volgende criteria: Maximaal aantal werknemers in termen van voltijdsequivalenten: 5 Maximaal 2 jaar start-up bedrijfslidmaatschap (daarna automatisch NVR bedrijfslidmaatschap klein, tenzij afzegging voor het einde van het lopende jaar) Ruimtevaart gerelateerde werkzaamheden: o Technologie of diensten/toepassingen ontwikkeling o Consultancy o Engineering services De contributie structuur voor 2014 zag er als volgt uit: Categorie Tabel 1: NVR lidmaatschappen 2014 Contributie 2013 Lidmaatschap (incl. abonnement) 35 Lidmaatschap (incl. abonnement) buitenland / extra porto 1 42,50 Studenten lidmaatschap betalend (incl. abonnement) 25 Studenten lidmaatschap (incl. digitaal abonnement) Algemeen lid gratis (ereleden) Informatiekanalen gratis gratis gratis Bedrijfslidmaatschap groot/large (meer dan 50 medewerkers 2 ) 1800 Bedrijfslidmaatschap middel/medium (20-50 medewerkers 2 ) 900 Bedrijfslidmaatschap klein/small (tot 20 medewerkers 2 ) 600 Bedrijfslidmaatschap start-up (tot 5 medewerkers 2 ) per 1 juli van toepassing op leden in Nederland zonder adres 2 in termen van voltijdsequivalenten Sinds 2010 is voor studenten van ruimtevaart gelieerde studies (bijvoorbeeld Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, Internationaal Lucht- en Ruimterecht aan het IIASL in Leiden en de Space Minor studie aan de Hogeschool van Amsterdam) een gratis lidmaatschap ingesteld. Deze leden ontvangen uitsluitend digitale informatie omtrent de evenementen en een digitale versie van het blad. In 2014 is het aantal studentleden gegroeid van 118 naar 188 (peildatum: 31-dec-2014). 3

4 Pagina 4 Het totaal aantal leden is gestegen van 788 in 2012 tot 879 in 2014 (peildatum: 31-dec-2014). Het totaal aantal individuele contribuanten is in (626 in 2013), peildatum 31-dec Ook in 2014 kon de NVR rekenen op de steun van de bedrijfsleden. Er is in 2014 één nieuw bedrijfslid bijgekomen: Terma B.V. Er was echter per ook één opzegging: BioClear. Het totaal aantal NVR bedrijfsleden in 2014 is hierdoor onveranderd ten opzichte van 2013: Losse verkoop In 2014 zijn er in totaal 4 losse nummers van het blad Ruimtevaart verkocht. De kosten voor een proefnummer zijn per 1 juli 2014 gewijzigd van 1,50 naar 5,00. Een proefnummer kan eenmalig worden verkregen. 1.3 Kapitaal Het kapitaal van de NVR is van ,51 in 2013 toegenomen tot ,911 in Dit is een toename ,40. De NVR beschikt over voldoende kapitale reserves en heeft als uitgangspunt minimaal 1 jaarbegroting als reserve. 1.4 Fondsen De NVR beschikt over het Ruimtevaartfonds. Doel van dit fonds is het financieren van promotieactiviteiten ten gunste van de NVR en van de Nederlandse ruimtevaart in het algemeen. Ook kunnen promotieactiviteiten uit het Ruimtevaartfonds worden betaald, waarbij ledenwerving en profilering van de NVR centraal staan. Het Ruimtevaart fonds is een integraal onderdeel van het kapitaal van de NVR. De stand van het Ruimtevaartfonds is in 2014 afgenomen met 325,00 door de bijdrage van de NVR aan de stichting van Andre Kuipers tijdens het Solar Max event in het Omniversum. De eindstand van het Ruimtevaartfonds in 2014 is , Vergelijking van winst en verlies rekeningen 2013 en 2014 De vergelijking van winst en verlies rekeningen voor de jaren 2013 en 2014 wordt in paragraaf 2.2 gepresenteerd. Uit het overzicht kan het volgende geconcludeerd worden. De totale inkomsten door persoonlijke contributies zijn in 2014 ten opzichte van 2013 gestegen conform de verwachte aanwas in leden. De inkomsten door contributie van bedrijfsleden zijn tevens gestegen ten opzichte van 2013 vanwege de toetreding van 1 nieuw bedrijfslid in 2014 en verschuiving van twee bedrijfslidmaatschappen van klein naar medium. De rente inkomsten over 2014 waren minder dan 2013 aangezien een deel van de rente over 2013 tijdens de transitie van de zakelijke naar vermogen spaarrekening is geïnd (in 2013). Bovendien staat de rente laag 0.85% op Extra inkomsten zijn gerealiseerd door een bijdrage te vragen voor introducees bij de evenementen (bijv. voor de diverse lezingen en filmavonden) en door de losse verkoop van bladen. 4

5 Pagina 5 De drukkosten voor het blad Ruimtevaart waren in 2014 lager vanwege een viertal uitgaven met reguliere oplage, de ruimte voor een vijfde uitgave (e.g. thema nummer) is niet benut. De SpaceNed evenement bijdrage is minder dan begroot vanwege de meevallende kosten voor enkele gezamenlijke evenementen. De bijdrage in 2014 is hoger dan in De vergoedingen voor de redacties/commissies inspanningen zijn beperkt. De kosten voor evenementen zijn iets hoger dan begroot. De bestuurskosten zijn iets hoger dan in De kosten voor het NVR secretariaat zijn hoger dan in 2013 vanwege de vereiste extra uren ter voorbereidingen en afhandeling van de evenementen in De PR & promotie kosten zijn hoger dan begroot vanwege de aanschaffen van nieuw NVR promotie materiaal (folders en ansichtkaarten) voor de ESTEC open dag in oktober. Door de lager dan begrote uitgaven en meevallende inkomsten is een beperkte winst geboekt in 2014, die gebruikt wordt ter aanvulling van de reserve (beoogd 2000 euro). 5

6 Pagina 6 2 WINST EN VERLIESREKENING 2.1 WVR 2014 INKOMSTEN 2014 UITGAVEN 2014 Contr. Leden ,50 Drukkosten RV ,97 Contr. Bedrijfsleden ,00 Porti ,22 RV verkoop 166,50 Evenementen ,11 Rente 241,60 Bestuurskosten ,58 Diverse inkomsten (lezingen) SpaceNed bijdrage gezamenlijke evenementen PR inkomsten A4 advertenties blad 935,00 0,00 Vergoeding NVR secretariaat Redacties/commissies ,98-30,40 0,00 Onvoorzien -250,00 0, ,00 0,00 Website en ledenadministratie Uitgaven PR en NVR promotie Nieuwe Initiatieven , ,78 Subtotaal ,60 Subtotaal ,20 0,00 Winst / verlies (-/+) ,40 Totaal ,60 Totaal ,60 6

7 Pagina Vergelijking WVR's 2013 en 2014 Inkomsten Verslag 13 Begroting 14 Verslag 14 Contributies leden , , ,50 2 Contributies bedrijfsleden , , ,00 RV verkoop 9,00 0,00 166,50 Rente , ,00 241,60 Diverse inkomsten 4 542,00 0,00 935,00 PR inkomsten 400,00 0,00 0,00 SpaceNed bijdrage evenementen , , ,00 Totaal , , ,60 1 Contributie verhoging per 1 januari Eén nieuw bedrijfslid, twee bedrijfsleden van klein naar groot lidmaatschap 3 In 2013 bestond de rente uit de rente over 2012 en rente door overgang naar vermogens spaarrekening over 1-1 t/m Rente in 2014 bestaat uit rente over vermogen rekening Q en is beperkt. 4 Bijdrage Introducees op lezingen/filmavonden 5 SpaceNed evenement bijdrage: inclusief secretariële ondersteuning (de helft). 7

8 Pagina 8 Uitgaven Verslag 13 Begroting 14 Verslag 14 Druk- en opmaakkosten blad , , ,97 Porti 3.701, , ,22 Evenementen 6.341, , ,11 Bestuurskosten , , ,58 Vergoeding secretariaat , , ,98 PR en NVR promotie ,33 800, ,78 Redacties/commissies 342, ,00 30,40 Websitekosten en ledenadministratie 1.393, , ,16 Nieuwe initiatieven 0, ,00 0,00 Aanvulling reserve 6.128, , ,40 Onvoorzien 35,00 400,00 250,00 Totaal , , ,60 1 In 2014 vier uitgaven van het blad Ruimtevaart (begroot voor 5 uitgaven) 2 Bijdrage Stichting A. Kuipers onderdeel van Bestuurskosten 3 Secretariële ondersteuning hoger dan begroot vanwege benodigde extra ondersteuning rondom evenementen, groot aantal nieuwe leden en reiskosten vergoeding op basis van reisduur. 4 Extra kosten gemaakt voor promotie materiaal ESTEC open dag (oktober 2014) 8

9 Pagina 9 3 BALANS EIND 2014 Activa Passiva Penningmeester rekening 75,57 Kapitaal ,45 Spaarrekening ,46 Toename kapitaal ,40 Koepel rekening 1.491,22 Ruimtevaartfonds ,06 Debiteuren: Inkomsten in 2015 voor 2014 ( 5.6) Uitgaven in 2013 voor 2014 ( 5.9) 5.925,00 0,00 Toename RV fonds - 325,00 572,15 Crediteuren: Uitgaven in 2015 voor 2014 ( 5.7) Inkomsten in 2013 voor 2014 ( 5.8) 3.937,49 Totaal ,40 Totaal ,40 1 Totale toename kapitaal = 2.686,40 325,00 = 2.361,40 euro 0,0 9

10 Pagina 10 4 BEGROTINGEN 2015, 2016 en 2017 Inkomsten Begroting 2015 (ALV 30 juni 2014) Bijstelling begroting 2015 (ALV 22 juni 2015) Begroting 2016 Begroting 2017 Contributies leden , , , ,00 Contributies bedrijfsleden , , , ,00 Sponsor inkomsten 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Bijdrage SpaceNed Evenementen 4.500, , , ,00 Rente 1.000,00 500,00 500,00 500,00 Totaal , , , ,00 1 Inkomsten leden contributies gebaseerd op stijgingstrend leden in de afgelopen 7 jaar. 2 Inkomsten bedrijfsleden contributies 2015 bijgesteld na stopzetting 3 kleine bedrijfsleden per 31-dec Per 2015 per jaar 1 extra klein bedrijfslid verondersteld. 3 Geen sponsorinkomsten verondersteld voor 2015/2016/

11 Pagina 11 Uitgaven Begroting 2015 (ALV 30 juni 2014) Bijstelling begroting 2015 (ALV 22 juni 2015) Begroting 2016 Begroting 2017 Drukkosten RV , , , ,00 Porti 3.500, , , ,00 Evenementen , , , ,00 Bestuurskosten 2.000, , , ,00 Secretariaat NVR , , , ,00 Redacties/commissies 4 800,00 800,00 800,00 800,00 PR en NVR promotie 2.000, , , ,00 Ledenadmin. en website 1.300, , , ,00 Nieuwe initiatieven 3.400, , , ,00 Aanvulling reserve ,00 400,00 500,00 700,00 Onvoorzien 400,00 400,00 400,00 400,00 Totaal , , , ,00 1 Ruimte voor 5 uitgaven van het blad Ruimtevaart per jaar 2 Omvat de NVR en SpaceNed bijdragen voor de gezamenlijke evenementen/lezingen 3 Secretariële ondersteuning: uitgaande van 2014 met reiskosten vergoeding op basis van kilometers. 4 NVR kent een vijftal commissies: voor het tijdschrift Ruimtevaart, de website, de sociale media, de evenementen en de kascontrole 5 Uitganspunt: minimaal 1 jaarbegroting aan reserve Verwachte stand fondsen Realisatie Ultimo 2012 Realisatie Ultimo 2013 Realisatie Ultimo 2014 Begroot Ultimo 2015 Begroot Ultimo 2016 Begroot Ultimo 2017 Kapitaal , , , , , ,00 Ruimtevaart fonds , , , , , ,06 2 Totaal , , , , , ,06 1 Afname Ruimtevaartfonds 325 euro door bijdrage NVR aan Stichting A. Kuipers. 2 Afname RV fonds door Essay prijs (2 x 500 euro) 11

12 Pagina 12 5 VERKLARING VAN BOEKHOUD POSTEN 5.1 Inkomsten voor 2013 genoten in 2014 (debiteuren in balans 2013) X-post contributies 2013 geïnd in 2014 Koepel 260,00 X-post contributies 2012 geïnd in 2014 Koepel 90,00 X-post SpaceNed bijdrage gezamenlijke evenementen Q3+Q ,00 Totale inkomsten 723, Uitgaven voor 2013 gedaan in 2014 (crediteuren in balans 2013) X-post Etentje redactie dec-2013 tgv 50 jaar gezamenlijke bijdrage Berry, Frank -287,49 en Michel aan het blad + uitreiking certificaten. X-post Secretariaat december ,16 X-post Printkosten NVR nieuwsbrief ,89 X-post Wheelprinting NVR kerstkaart ,61 X-post Reiskosten P.Wesselius - evenementencie 6 juni ,40 X-post Overname SpaceNed laptop secretariaat NVR ,20 X-post restitutie contributie 2013 (lid had reeds betaald) -35,00 X-post afrekening betalingsverkeer Koepel uitgegeven in ,50 X-post afrekening betalingsverkeer Penning uitgegeven in ,94 Totale uitgaven ,19 12

13 Pagina Vermogen spaarrekening Inkomsten Transport naar vermogen rekening ,00 Rente vermogen spaarrekening 241,60 Uitgaven Transport NVR bijdrage Stichting Andre Kuipers uit RV fonds -325,00 Transport naar penningmeester van vermogen spaarrekening ,00 Saldo -583,40 Eindsaldo Saldo ultimo ,86 Saldo ultimo ,46 Verschil saldo ultimo 2013 en ultimo , Koepel rekening Inkomsten Leden ,50 Bedrijfsleden ,00 Verkoop RV 66,50 Lezing 65,00 Contributies ,00 Foute boekingen (2x) 240,0 X-post 2013 in 350,00 Totaal ,00 13

14 Pagina 14 Uitgaven Transport naar penningmeester rekening ,00 Bestuurskosten -104,66 Terugstorting foute boekingen (2x) -240,00 X-post 2013 uit -18,50 Totaal ,16 Verschil inkomsten en uitgaven: 1.400,84 Eindsaldo Saldo ultimo ,38 Saldo ultimo ,22 Verschil 1.400,84 14

15 Pagina Penningmeester rekening Inkomsten Transport in ,00 Evenementen inkomsten 525,00 Diversen in 0,00 X-posten 2013 in 373,00 Uitgaven ,00 Transport uit ,00 Drukkosten ,97 Evenementen ,89 Bestuurskosten (inc. bijdrage IAF) ,14 Portokosten ,09 Redactie -30,40 PR uit (nieuwsbrieven, folder, materiaal ESTEC open dag) ,29 Secretariaat ,56 Websitekosten en ledenadministratie ,71 X-posten 2013 uit ,69 Totaal ,74 Verschil inkomsten en uitgaven: ,74 Eindsaldo Saldo ultimo ,31 Saldo ultimo ,57 Verschil , Inkomsten voor 2014 genoten in 2015 (debiteuren in balans 2014) X-post contributies leden 2014 geïnd in 2015 Koepel 1.120,00 15

16 Pagina 16 X-post bedrijfslid groot 2014 geïnd in 2015 Koepel 1800,00 X-post bedrijfslid medium 2014 te innen in 2015 Koepel 900,00 X-post verkoop 20 stuks B. Sanders 2014 geïnd in 2015 Penning 100,00 X-post 2014 geïnd in 2015 SpaceNed bijdrage gezamenlijke evenementen 2014 Penning 2.005,00 Totale inkomsten 5.925, Uitgaven voor 2014 gedaan in 2015 (crediteuren in balans 2014) X-post Post NL Partijenpost kerstkaart/nieuwsbrief -111,21 X-post Postzegels december ,92 X-post Wijn sprekers Sterrrewacht evenement -38,10 X-post NVR bijdrage Rosetta Evenement bij Space Expo -998,25 X-post Wijn rondleiders Sterrewacht evenement -19,96 X-post Rondleidingen Leidse Sterrewacht (april en dec) met borrel -686,91 X-post Betalingsverkeer Q4 Penning -26,97 X-post Betalingsverkeer Koepel Q4-40,81 X-post Secretariaat december ,42 X-post 2014: terug storting te veel aan contributie 2014 Koepel -10,00 X-post 2014: betaling werkzaamheden website -54,45 X-post Wheelprinting nieuwsbrief en kerstkaart drukker -272,49 Totale uitgaven , Inkomsten voor 2014 genoten in 2013 (debiteuren in balans 2013 crediteuren in balans 2014) 0,0 Totale inkomsten 0, Uitgaven voor 2014 gedaan in 2013 (crediteuren in balans 2013 debiteuren in balans 2014) X-post Sponsoring GeoVusie planetary exploration symposium (feb 2014) -500,00 X-post NVR website maandelijks onderhoud (jan 2014) -72,15 Totale inkomsten - 572,15 16

17 Pagina Uitgaven kapitaal Afname kapitaal ,40 Totale afname , Som van kruisposten 2013 Crediteuren in balans 2013 som ,19 Debiteuren in balans 2013 som , ,19 X-posten koepelrekening in ,00 X-posten koepelrekening uit ,50 X-posten penningmeesterrekening in ,00 X-posten penningmeesterrekening uit , ,19 Verschil 0,00 17

18 Pagina Som van kruisposten 2014 Debiteuren in balans 2014 som ,00 Debiteuren in balans 2014 som ,15 Crediteuren in balans 2014 som 5.8 0,00 Crediteuren in balans 2014 som , ,36 X-post NVR website maandelijks onderhoud (uitgave in 2013 voor 2014) -72,15 X-post Sponsoring planetary exploration event (uitgave in 2013 voor 2014) -500,00 X-post contributies leden 2014 geïnd in 2015 Koepel 1.120,00 X-post bedrijfslid groot 2014 geïnd in 2015 Koepel 1800,00 X-post bedrijfslid medium 2014 te innen in 2015 Koepel 900,00 X-post verkoop 20 stuks B. Sanders 2014 geïnd in 2015 Penning 100,00 X-post 2014 geïnd in 2015 SpaceNed bijdrage gezamenlijke evenementen 2014 Penning 2.005,00 X-post Post NL Partijenpost kerstkaart/nieuwsbrief -111,21 X-post Postzegels december ,92 X-post Wijn sprekers Sterrrewacht evenement -38,10 X-post NVR bijdrage Rosetta Evenement bij Space Expo -998,25 X-post Wijn rondleiders Sterrewacht evenement -19,96 X-post Rondleidingen Leidse Sterrewacht (april en dec) met borrel -686,91 X-post Betalingsverkeer Q4 Penning -26,97 X-post Betalingsverkeer Koepel Q4-40,81 X-post Secretariaat december ,42 X-post 2014: terug storting te veel aan contributie 2014 Koepel -10,00 X-post 2014: betaling werkzaamheden website -54,45 X-post Wheelprinting nieuwsbrief en kerstkaart drukker -272, ,36 Verschil 0,00 18

Datum 26 mei 2014 Pagina 2 Versie final

Datum 26 mei 2014 Pagina 2 Versie final Pagina 2 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE VERKOOP... 3 1.3 KAPITAAL... 4 1.4 FONDSEN... 4 1.5 VERGELIJKING VAN WINST EN VERLIES REKENINGEN 2012 EN 2013... 4 2 WINST EN VERLIESREKENING... 5 2.1

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2012

NVR financieel jaarverslag 2012 NVR financieel jaarverslag 2012 Begrotingen 2013, 2014 en 2015 Mei 2013 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2011

NVR financieel jaarverslag 2011 Pagina 1 NVR financieel jaarverslag 2011 Begrotingen 2012, 2013 en 2014 Mei 2012 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR 1 Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN...

Nadere informatie

Gerard Blaauw Len van der Wal Barbara ten Berge Lex Meijer Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester

Gerard Blaauw Len van der Wal Barbara ten Berge Lex Meijer Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester NVR financieel jaarverslag 2016 Begrotingen 2017, 2018 en 2019 Mei 2017 NVR Bestuur: Gerard Blaauw Len van der Wal Barbara ten Berge Lex Meijer Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Peter

Nadere informatie

Secretarieel Jaarverslag 2014

Secretarieel Jaarverslag 2014 Secretarieel Jaarverslag 2014 1. Inleiding Het bestuur is verheugd het jaarverslag van 2014 aan u te presenteren. In 2014 heeft de NVR een leden enquête gehouden die veel positieve resultaten heeft opgeleverd.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Secretarieel Jaarverslag 2012

Secretarieel Jaarverslag 2012 Secretarieel Jaarverslag 2012 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart in 2012. De NVR heeft in

Nadere informatie

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2013

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2013 SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2013 1 Inleiding Het bestuur is verheugd om het jaarverslag van 2013 aan u te presenteren. 2013 was een jaar waarin we wederom een mooi aantal nieuwe leden mochten verwelkomen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten.

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 5 mei 2011 Betreft: Toelichting financiële stukken 2010 In bijlage ontvangt u: - Stufib Baten en Lasten 2010 - Stufib Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 20 juni 2013, 17.30 18.30 Jaarbeurs, Utrecht

Algemene Ledenvergadering 20 juni 2013, 17.30 18.30 Jaarbeurs, Utrecht Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 20 juni 2013, 17.30 18.30 Jaarbeurs, Utrecht Gerard Blaauw (Voorzitter), Tanja Masson (Vice-voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Barbara ten Berge

Nadere informatie

Secretariaat: Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg REKENING

Secretariaat: Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg REKENING Secretariaat: Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg REKENING 2014 Penningmeester: Rob Hubrechsen, Veerweg 39, 4493 AM Kamperland. HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN STAAT VAN BATEN

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 In het financieel boekjaar 2013 is er een behoorlijke aanslag gedaan op de kasreserves, echter minder groot dan in de begroting werd voorzien. Het negatief saldo bedraagt 13.621.

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven Fotografica

Inkomsten en uitgaven Fotografica Inkomsten en uitgaven Fotografica 2013 Totaal jaar Totaal jaar Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting +/- 2012 2013 Begr 2014 Contributie binnenland leden 27.736 Contributie buitenland leden 3.946 Contributie

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVVP 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVVP 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVVP 2013 Het financiële jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van 15.525,97. Het eindsaldo is gunstiger uitgevallen dan het begrote bedrag van 4.665,00. Het resultaat

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel Jaarverslag 2014 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel verslag 2014 en begroting 2015 Woord vooraf Het jaarverslag over 2014 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 22 juni 2015, Nationaal Ruimtevaart Museum, Lelystad

Algemene Ledenvergadering 22 juni 2015, Nationaal Ruimtevaart Museum, Lelystad Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 22 juni 2015, 19.00 20.30 Nationaal Ruimtevaart Museum, Lelystad Gerard Blaauw (Voorzitter), Tanja Masson (Vice-voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester),

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

etnos STAAT van BATEN en LASTEN

etnos STAAT van BATEN en LASTEN Pagina 1 van 5 FINANCIËLE JAARSTUKKEN Datum : 11 februari 2017 Ref. : 17 etnos 010 etnos STAAT van BATEN en LASTEN etnos staat van baten en lasten 2015 2016 2016 2017 2017 2018 11-2-2017 realisatie begr.

Nadere informatie

9 november 2013 Floor Wijnands, penningmeester

9 november 2013 Floor Wijnands, penningmeester Voorlopige balans per 6 oktober 2013, balans per 31 12-2012 Kolommenstaat: begroting 2012, exploitatie 2012, begroting 2013, voorlopige exploitatie 2013 per 6 oktober 2013 en begroting 2014 Toelichtingen

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 ACTIVA PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 Computers 391,55 783,15 Algemene reserve 1.212,22 1.212,22 Egalisatiereserve

Nadere informatie

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie.

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 24 april 2008 Betreft: Toelichting financiële stukken (aanpassing n.a.v. vaststelling jaarvergadering 24 april) In bijlage ontvangt

Nadere informatie

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën Traction Avant Nederland Verenigingsjaar 2010 De financiën Balans 2010 Vereniging Traction Avant Nederland Debet 2010 2009 Credit 2010 2009 Kantoorinventaris 0,00 0,00 Eigen vermogen 83.399,39 93.130,40

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

ACTIVA 2013 PASSIVA 2013 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 26.400 Reservering Lustrum 2014 20.000

ACTIVA 2013 PASSIVA 2013 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 26.400 Reservering Lustrum 2014 20.000 Balans 2013 ACTIVA 2013 PASSIVA 2013 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 26.400 Reservering Lustrum 2014 20.000 Vooruit Ontvangen Liquide Middelen Contributie 2014 1.595 Credit Agricole Betaalrekening

Nadere informatie

7 november 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

7 november 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 29 oktober 2015, balans per 31-12-2014 Kolommenstaat: begroting 2014, exploitatie 2014 begroting 2015, voorlopige exploitatie 2015 per 29 oktober 2015 en begroting 2016 Toelichtingen

Nadere informatie

Balans per 31.12.2013

Balans per 31.12.2013 Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van het Barlaeusgymnasium Balans per 31.12.2013 Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 Saldo betaalrekening 5 2 Kapitaal 38.429 44.829 Saldo spaarrekening 38.093 43.783

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Totaal inkomsten 145.558

Totaal inkomsten 145.558 Begroting NVBT 2011 NVBT 2011 GBrek Omschrijving Begroting Inkomsten 4490 BT Inkomsten lidmaatschap 143.858 4491 BT Inkomsten publicaties/advertenties 200 4492 BT Studiedagen opbrengsten 1.500 4492 BT

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Vereniging Rijnsche Hout

Vereniging Rijnsche Hout FINANCIEEL JAARVERSLAG 2008 VAN DE VERENIGING RIJNSCHE HOUT GEVESTIGD IN DE GEMEENTE UTRECHT Inleiding In dit financieel jaarverslag wordt een overzicht gegeven van alle bezittingen, inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

Balans Fotografica per 31 december 2014

Balans Fotografica per 31 december 2014 Balans Fotografica per 31 december 2014 ACTIVA Bankrekeningen 11.652 Spaarrekeningen 85.564 Kasgeld 0 Totaal liquiditeiten 97.217 Debiteuren 2.637 Te ontvangen bedragen 0 waarborgsom Post NL 314 Vooruitbetaalde

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Jaarrekening 2012 Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Arnhem, 2 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming 2. Rekening van baten en lasten over het jaar 2012 3.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Balans 3 Toelichting op de balans 4 Activa 4 Passiva 4 Exploitatierekening 5 Toelichting op de Exploitatierekening 6 Lasten 6 Baten 8 2 Balans Activa Omschrijving

Nadere informatie

Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 39.041

Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 39.041 Balans 2014 ACTIVA 2014 PASSIVA 2014 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 39.041 Vooruit Ontvangen Liquide Middelen Contributie 2015 1.645 Credit Agricole Betaalrekening 10.691 Sponsors 450 Credit

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

1. Financiële uitkomsten 2015

1. Financiële uitkomsten 2015 1. Financiële uitkomsten Vereniging Jonge Democraten, exclusief de afdelingen Het jaar sluit af met een positief resultaat van 52.784 tegenover een begroot positief resultaat van 6.500. Dit hogere resultaat

Nadere informatie

ACTIVA 2015 PASSIVA 2015 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 35.135

ACTIVA 2015 PASSIVA 2015 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 35.135 Balans 2015 ACTIVA 2015 PASSIVA 2015 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 35.135 Vooruit Ontvangen Liquide Middelen Contributie 2016 2.474 Credit Agricole Betaalrekening 3.715 Contributie 2017

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Financieel verslag 2015 Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Inhoud Blz. Balans per 31 december 2015 3 Exploitatierekening 2015

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015

Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015 Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Debiteuren 600 1725 Betaalrekening 902 526 Spaarrekening 38242 48418 Kas 5 Totaal 39744 50674 Passiva

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag USLAS ATLAS 2014

Financieel Jaarverslag USLAS ATLAS 2014 Financieel Jaarverslag USLAS ATLAS 2014 Opbouw Dit financieel jaarverslag van studievereniging USLAS Atlas bestaat uit een resultatenrekening en een balans. Op de resultatenrekening staan alle inkomsten

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van 't Gooi (bedragen in euro's) 31 12 2014

Vereniging Vrienden van 't Gooi (bedragen in euro's) 31 12 2014 Vereniging Vrienden van 't Gooi (bedragen in euro's) 31 12 2014 Balans ACTIVA PASSIVA 31 12 2014 31 12 2013 31 12 2014 31 12 2013 VLOTTENDE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Voorraad publicaties 1,00 1,00 Algemene

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014/2015

JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014/2015 JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM Financieel jaarverslag 2014/2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Balans per 01/09/2015 en toelichting Hoofdstuk 3: Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Balans... 2 3 Toelichting op de balans... 3 4 Winst- en verliesrekening... 4 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening... 5 6 Bestemming resultaat boekjaar 2008...

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Een zeer sterke financiële basis, maar een onzekere toekomst Inhoudsopgave I. Inleiding op exploitatierekening: uitzonderlijk hoog resultaat 2 II. Exploitatierekening 3 III.

Nadere informatie

NEDERLANDS KLASSIEK VERBOND te Utrecht. Jaarrekening 2012

NEDERLANDS KLASSIEK VERBOND te Utrecht. Jaarrekening 2012 NEDERLANDS KLASSIEK VERBOND te Utrecht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blz. JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3 Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Financieel overzicht Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 1999

Financieel overzicht Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 1999 Financieel overzicht Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 1999 Bedrag (fl) Saldo 1 januari 1999 661,59 Saldo 31 december 1999 889,72 Saldoverschil 228,13 Inkomsten - Uitgaven 228,13

Nadere informatie

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld.

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld. Administratiekantoor H.G.M. Verstappen Parklaan 18 3972 JZ Driebergen Tel. 0343-515621 Aan het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde p/a Zonnenburg 2 3512 NL UTRECHT

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 BALANS 4 TOELICHTING OP DE BALANS 5 RESULTATEN 6 TOELICHTING RESULTATEN 7 BESTUURSVERKLARING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. Pagina 2 van 8 Voorwoord

Nadere informatie

De Nederlandse Boksbond Realisatie 2014 en Begroting 2015. Staat van baten en lasten

De Nederlandse Boksbond Realisatie 2014 en Begroting 2015. Staat van baten en lasten Realisatie 2014 en Begroting 2015 Staat van baten en lasten Begroting Begroting Realisatie Realisatie 2015 2014 2014 2013 Baten Contributies en licenties 115.000 101.000 116.902 104.964 Subsidies 46.282

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Vereniging van Pastoraal Werkenden

Jaarrekening 2016 Vereniging van Pastoraal Werkenden Jaarrekening 2016 Vereniging van Pastoraal Werkenden Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW) goedgekeurd door de ALV 18 mei 2017 kascommissie Auke Poppen en Wim van Paassen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT Samenstellingsverklaring JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG JAARREKENING 2012 ALGEMEEN Voor onze Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen waren de inkomsten in 2012 als gevolg van de economische crisis wederom aanzienlijk lager dan in de afgelopen

Nadere informatie

Jaarrekening. Vereniging Basisinkomen

Jaarrekening. Vereniging Basisinkomen Jaarrekening 2015 9 maart 2016 J. van den Bosch Penningmeester 9 maart 2016 Pagina 1 Inhoud Balans per 31-december 2015 3 Toelichting op de balans 4 Resultatenrekening over 2015 5 Toelichting op de resultatenrekening

Nadere informatie

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV Amsterdam Centrum Jaarrekening 2014 Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV 1 Inleiding Voor u ligt de eerste versie van het financieel jaarverslag over 2014 van de afdeling Amsterdam Centrum van

Nadere informatie

Jaarrekening Neurofibromatose Vereniging Nederland

Jaarrekening Neurofibromatose Vereniging Nederland Jaarrekening 2014 Neurofibromatose Vereniging Nederland Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aanbieding jaarrekening... 4 1.2 DOELSTELLING... 4 1.3 Inschrijving Kamer van koophandel... 4 1.4 Vergelijkende

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010

Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010 Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010 Toelichting staat van baten en lasten 2009 Contributies Het aantal leden is in 2009 niet zo hard gestegen als verwacht. Als gevolg hebben we

Nadere informatie

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son ALV 29 maart 2012 Algemeen De analyse van de jaarcijfers 2011 met de begroting 2011 is slechts in beperkte mate mogelijk. De begroting 2011

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg

Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg Het Algemeen bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Spinozalaan 33 2273 XC Voorburg Voorburg, 4 maart 2014 Geacht

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond Financieel jaarverslag 2014 Nederlandse Go Bond Balans Na voorgestelde resultaatbestemming. Bedragen in euro. ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2013 na bestemming resultaat na bestemming

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 Voorwoord Voor u ligt het financiële halfjaarverslag van het XXIIe bestuur der SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen.

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2015 2 Algemene resultatenrekening over 2015 en begroting over 2016 Samenvatting & toelichting 3 Algemene resultatenrekening over 2015 en

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016

IPMA Nederland. DEFINITIEF Jaarrekening 2016 IPMA Nederland DEFINITIEF, 25 februari 2017 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Winst- en verliesrekening over 2016 4 Toelichting 5 Overige

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting Inzichts Meditatie

JAARREKENING 2012. Stichting Inzichts Meditatie JAARREKENING 2012 Stichting Inzichts Meditatie Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Rapport 1. OPDRACHT 3 2. ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 3. FINANCIERING 4 3.1 HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN 4. RESULTAAT

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015 Algemene ledenvergadering 7 mei 2014 Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Algemeen 2013 is in financieel opzicht een goed jaar geweest voor de NOSBO. Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK

JAARVERSLAG 2014. Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK JAARVERSLAG 214 Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK INHOUDSOPGAVE Omschrijving blz. ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring van de accountant 4 1. Algemeen 6 1.1. Administratie 6 1.2. Oprichting 6 1.3.

Nadere informatie

Jaarrekening Lets Zwolle 2014

Jaarrekening Lets Zwolle 2014 Jaarrekening Lets Zwolle 2014 Inhoudsopgave Baten & Lasten 2014 Toelichting Balans 2014 (Aangepaste) Begroting 2014 (Oorspronkelijke) Begroting 2014 Begroting 2015 Verklaring van de kascontrolecommissie

Nadere informatie

Aan het bestuur van Vereniging ICOM-Nederland te AMSTERDAM

Aan het bestuur van Vereniging ICOM-Nederland te AMSTERDAM Aan het bestuur van Vereniging ICOM-Nederland te AMSTERDAM Aan het bestuur van de Vereniging ICOM-Nederland te Amsterdam Amsterdam, 25 april 2014 Referentie: 77391/21116 Geachte bestuur, Hierbij bieden

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1 2003 2002 euro euro Saldo 1 januari 1143,00 636,26 Saldo 31 december 1117,82 1143 Verschil -25,18 506,74 Inkomsten - uitgaven (exploitatie overschot) 622,56 1275,52 Inkomsten Omschrijving euro euro Contributie

Nadere informatie

Elburger Volleybal Vereniging

Elburger Volleybal Vereniging EXPLOITATIE OVERZICHT 2013-2014 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 UITGAVEN exploitatie begroting exploitatie begroting ONTVANGSTEN exploitatie begroting exploitatie

Nadere informatie

Balans per 31.12.2012

Balans per 31.12.2012 Jaarrekening 2012 Stichting Vrienden van het Barlaeusgymnasium Balans per 31.12.2012 Activa 2012 2011 Passiva 2012 2011 Saldo betaalrekening 2 31 Kapitaal 44.829 46.155 Saldo spaarrekening 43.783 48.307

Nadere informatie

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD ten opzichte van begroot Begroot Werkelijk Inkomsten Contributies (leden begroot 250/werkelijk 268) 2.500,00 2.790,00 Subsidie 6.200,00 6.229,40 Rente 0,00 72,67 Totaal inkomsten 8.700,00 9.092,07 Uitgaven

Nadere informatie

Activa (bedragen in ) 2008 2009 2010 2011 Passiva (bedragen in ) 2008 2009 2010 2011

Activa (bedragen in ) 2008 2009 2010 2011 Passiva (bedragen in ) 2008 2009 2010 2011 Balans per 31 december 2011 Activa 2008 2009 2010 2011 Passiva 2008 2009 2010 2011 Vlottende activa Eigen vermogen Vorderingen en overlopende activa Saldo 1 januari 184 215 300 489 Overige vorderingen

Nadere informatie

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING Dwarslaesie Organisatie Nederland Begroting 2015 Rekening 2013 Begroting 2014 LOTGENOTENCONTACT Regiocoördinatie Reis-, verblijf en overlegkosten - 2.175 3.750 Algemene Leden- en platform vergaderingen

Nadere informatie

Elburger Volleybal Vereniging

Elburger Volleybal Vereniging EXPLOITATIE OVERZICHT 2015-2016 2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 exploitatie begroting exploitatie begroting UITGAVEN exploitatie begroting exploitatie begroting

Nadere informatie

Prader-Willi/ Angelman vereniging. te Utrecht. Jaarrekening over 2015

Prader-Willi/ Angelman vereniging. te Utrecht. Jaarrekening over 2015 Jaarrekening 2015 Prader-Willi/ Angelman vereniging te Utrecht Jaarrekening over 2015 Inhoud Balans 4 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting 7 Appendix 1 Splitsing eigen vermogen 8 Februari 2016 Opgesteld

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 Nederlandse Hydrologische Vereniging pagina 1 van 5 TOELICHTING JAARREKENING 2013 NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 In 2013 zijn de

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2013 RESP BEGROTING 2013, 2014 EN 2015

BALANS RESULTATENREKENING 2013 RESP BEGROTING 2013, 2014 EN 2015 BALANS & RESULTATENREKENING 2013 RESP. 2012 & BEGROTING 2013, 2014 EN 2015 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2013. De ALV van 2013 vond plaats in het gerestaureerde

Nadere informatie