Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013"

Transcriptie

1 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft op maandag 13 oktober de financiën van de NVBT gecontroleerd. Dit vond plaats in Utrecht, te huize van Kim Schollema, secretaris en tevens waarnemend penningmeester in aanwezigheid van Jantien Mijwaart, projectorganisator. Tot op heden heeft de NVBT geen penningmeester maar is actief op zoek naar versterking van het bestuur team. Volgens het draaiboek van de VNBT-kascommissie (kcc)is het hoofddoel het controleren van de boekhouding van de vereniging. De kcc biedt daarmee zekerheid aan de leden van de vereniging dat het door het bestuur opgestelde financiële verslag een correcte weergave van de werkelijkheid is. De belangrijkste taak van de kcc is dan ook het controleren van de jaarrekening (financieel verslag). Daarnaast kan de kcc een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid en de bijgehouden administratie. Ook kan de kcc vooraf aan een periode de begroting controleren. Een penningmeester mag pas gedechargeerd worden wanneer de kascommissie tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) kenbaar heeft gemaakt de jaarrekening goed te keuren. De kcc adviseert de ALV wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur, en niet alleen aan de penningmeester. Het grootste deel van de financiële administratie van de NVBT (als lid vereniging van de FVB) wordt beheerd door accountantskantoor MOS. De FVB heeft een eigen kascommissie die bijvoorbeeld de facturen controleert. Afgesproken is dat door de lid-verenigingen de uitkomst van deze controle één op één wordt overgenomen. De kcc van de NVBT richt zich tijdens de één jaarlijkse controle vooral op het gevoerde beleid. Er hoeft dus niet gecontroleerd te worden of de facturen en declaraties juist zijn. Er moet gekeken worden naar de keuzes die op financieel beleid gemaakt worden en of deze conform de gemaakte afspraak en opgestelde beleid gedaan is. Ter voorbereiding heeft Kim Schollema de financiële stukken verstuurd naar de kcc-leden bestaande o.a. uit: Rapportage exploitatie 2013, Begroting NVBT 2013, toelichting begroting NVBT 2013, Toelichting jaarrekening Het is heel prettig om deze stukken, samen met toelichtingen en protocollen te ontvangen waardoor het voor de kcc goed te doen is om inzicht te krijgen. Samenvatting van de controle en de toelichting Jaarrekening NVBT: Over de Baten: N.a.v. de rapportage exploitatie 2013, Baten, bij post B 8230 studiedagen opbrengsten. Er is een groot verschil tussen de begroting ( 3700,00 en realisatie 2832,50). Dit wordt als volgt toegelicht: Er was een lagere opkomst van deelnemers dan verwacht.

2 Onder nr Rente spaarrekening is er niets begroot maar wel 955,55 gerealiseerd. De begrootte rente staat weer onder nr Dit roept wat verwarring op. Voorstel van de kcc is om de rente op één boeknummer te plaatsen. Over de lasten: Post H, kantoorkosten. We bespreken dat kantoorkosten voor een groot deel onder de FVB vallen waardoor een aantal posten voor de NVBT niet ingevuld zijn zoals 4250 Verzekeringen. Drukwerk in deze post is wel begroot voor 1500,00 maar de realisatie was slechts 273,46. Dit komt omdat er wel een nieuwe folder gepland stond om ontwikkeld te worden, maar dit is niet gerealiseerd. Het bestuur wil de nieuwe folder laten aansluiten bij de stijl van de folder zoals die door de FVB wordt ontwikkeld. De bestuursleden geven aan dat de realisatie van een nieuwe folder waarschijnlijk in 2015 zal plaatsvinden. Onder boeknummer 4280 automatiseringskosten zijn 338,99 aan kosten gerealiseerd. Dit was niet begroot. Dit bedrag is uitgegeven aan een I-pad die de voorzitter heeft ontvangen als omdat de uren die de voorzitter heeft gemaakt niet gecompenseerd konden worden zonder boven de toegestane vergoeding voor vrijwilligers uit te komen. Om hem te compenseren heeft het bestuur dit besluit genomen. De bevinding van de kcc is dat het wellicht beter dat een er een verdeling van taken in het bestuur gerealiseerd kan worden zodat er niet één van de bestuursleden extra zwaar in uren belast wordt. Onder H kantoorkosten 4290 Vakliteratuur is niets begroot. De FVB is geabonneerd op tijdschriften die door de bestuursleden van de NVBT gelezen kunnen worden dus hoeft er zelf geen vakliteratuur aangeschaft te worden. Advies van de kcc is om wel actief te blijven zoeken naar vakliteratuur en deze onder de aandacht van de leden te brengen. Post K, Bestuur. De toelichting Jaarrekening is duidelijk over de lagere uitkomst van de bestuurskosten. Omdat er één bestuurslid minder is zijn de kosten lager uitgevallen. Wel gaat er een dubbele vrijwilligersvergoeding naar de secretaris die ook de rol van waarnemend penningmeester vervuld. We hebben besproken dat nagekeken moet worden of de NVBT wel aan de verplichtingen naar de belastingdienst voldoet wanneer de jaarlijkse vergoeding boven de 1500,00 per jaar uitkomt. Irene Rentenaar heeft ons via Kim laten weten dat het bestuurslid een vrijwilligersvergoeding dat boven de vrijgestelde 1500,00 uitgaat dit bedrag moet opgeven als inkomen uit overige arbeid. Als kcc zijn we hierover voldoende geïnformeerd. L. Communicatie en Naamsbekendheid. De vraag van de kcc is waarom er kosten begroot zijn onder Naamsbekendheid FVB & Verenigingen maar niet zijn uitgegeven? Uitgelegd wordt dat de externe contacten die de FVB

3 onderhoudt, worden geboekt onder de post Externe contacten onder post P. Ook de andere activiteiten zoals de kosten voor reizen om boeken te overhandigen aan de verzekeraars worden op deze post geboekt, zo ook het maken van een promotiefilm. Post M, Belangenbehartiging. Er zijn minder onkosten gedeclareerd voor de post belangenbehartiging. We hebben besproken dat dat komt omdat de voorzitter is waargenomen door een ander bestuurslid die zijn/haar onkosten heeft gedeclareerd, en er dus 1 persoon minder die reiskosten declareert. Op de vraag of de voorzitter nu ook lid is van de commissie Financiën van de FVB vermeld het bestuur dat de voorzitter van de NVBT deel neemt in het algemeen bestuur en als belangenbehartiger. Post N. Kennisinnovatie: De kosten voor studiedagen van dit jaar waren fors hoger dan begroot door een lagere opkomst van leden dan verwacht. Op de studiedag die samen met de Stenden Hogeschool georganiseerd werden 245 leden verwacht volgens het jaarverslag, dit is niet gerealiseerd. Niet is vermeld hoeveel er wel aanwezig waren. Kennisinnovatie: begroot 700,00, de werkelijke kosten bedragen 28,00. We bespreken het feit dat deze lager is uitgevallen is omdat Engeline dit heeft uitgegeven aan werkveldgroepen, bestuurskosten en studiegroepen. Dit bracht geen hoge kosten met zich mee. P. Overige kosten Onder deze post zijn onder andere de kosten van het onderhouden van externe contacten ondergebracht zoals beschreven onder punt L. De vraag van de kcc is waarom de bijdrage van de NVBT aan de FVB zo hoog is. Er zijn vaste percentages die de afzonderlijke beroepsverenigingen per lid afdragen. Tevens is besloten om de algemene reserve van de FVB aan te vullen dat wanneer het slechter gaat met de FVB wel de salarissen en aan alle andere verplichtingen voldaan kan worden. Aanbevelingen: In de inleiding is het volgende te lezen: Het grootste deel van de financiële administratie van de NVBT (als lid vereniging van de FVB) wordt beheerd door accountantskantoor MOS. De FVB heeft een eigen kascommissie die bijvoorbeeld de facturen controleert. Afgesproken is dat door de lid-verenigingen de uitkomst van deze controle één op één wordt overgenomen. De kcc van de NVBT richt zich tijdens de één jaarlijkse controle vooral op het gevoerde beleid. Er hoeft dus niet gecontroleerd te worden of de facturen en declaraties juist zijn. Er moet gekeken worden naar de keuzes die op financieel beleid gemaakt worden en of deze conform de gemaakte afspraak en opgestelde beleid gedaan is. De lid verenigingen hebben deze afspraak met de FVB.Dit kan alleen als de onkosten en declaraties ook consequent op dezelfde posten geboekt worden en waaruit zou moeten blijken waarvoor de

4 kosten gemaakt zijn. Dit is lastig te controleren omdat declaraties op verschillende posten terecht komen, afhankelijk hoe de declarant ze aangeeft. Conclusie: De controle vond plaats in een coöperatieve sfeer. De waarnemend penningmeester heeft door haar goede voorbereiding al onze vragen naar tevredenheid kunnen beantwoorden. We hebben een redelijke indruk gekregen van de financiële zaken en van de uitvoering van het beleid. Om een conclusie te schrijven zoals gevraagd, er moet gekeken worden naar de keuzes die op financieel beleid gemaakt worden en of deze conform de gemaakte afspraak en opgestelde beleid gedaan is kan worden gesteld dat een aantal zaken wel en een aantal nog niet gerealiseerd zijn in het jaar 2013, (enkele zijn verschoven zijn naar een later tijdstip in 2014) De vernieuwing van de website Minder leden naar de kennisinnovatiedagen dan verwacht Leden aantal is niet gestegen Nieuwe brochures zijn niet gemaakt (worden samen ontwikkeld met de vernieuwing van de FVB brochures. Informatiemeetings met verzekeraars was begroot maar niet van de grond gekomen. Het volgende is wel gerealiseerd: Regiobijeenkomsten die redelijk bezocht worden Overhandigen van boeken aan de verzekeraars Organisatie van verschillende activiteiten voor de leden en niet-leden Externe Contacten zijn onderhouden FVB heeft een promotiefilm gemaakt Bureau Mos verwerkt de financiële administratie Er zijn verder geen onregelmatigheden naar voren gekomen en wij willen de waarnemend penningmeester dan ook hartelijk danken en complimenteren voor haar werkzaamheden. De kascontrolecommissie adviseert daarom ook de leden van de NVBT decharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur van de NVBT over het boekjaar Met vriendelijke groet, De kascontrolecommissie NVBT 2013, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen.

5

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015 Jaarverslag 2014 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende

Nadere informatie

De penningmeester en de statuten van ANBO

De penningmeester en de statuten van ANBO De penningmeester en de statuten van ANBO scholing voor penningmeesters besproken op regionale bijeenkomsten met penningmeesters van ANBO in het kader van het project POL penningmeesters online mei, juni

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo!

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Als VvE bent u niet verplicht om het beheer uit te besteden. Maar vaak is het wel makkelijk en verstandig. Alleen al om de continuïteit van de VvE te waarborgen.

Nadere informatie

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Eindrapportage 12 december 2011 SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Axent NabestaandenZorg N.V., gevestigd te Groningen, hierna te noemen Verzekeraar.

Axent NabestaandenZorg N.V., gevestigd te Groningen, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-231 d.d. 13 augustus 2015 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. W. Dullemond, leden en mr. R.A.F. Coenraad,

Nadere informatie

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4 Algemene ledenvergodering von de VvE 'woonqmbionce Jqn de Loulerhof' Dotum: dinsdog 24 opril2012 Tijd: 19.30 uur Locotie: "Multibox", Jon de Louïerstroot I5 Agendo L Opening en mededelinqen door de voorzitier

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD... 1 2014: HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN...

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen:

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen: Aanvulling /wijziging huishoudelijk reglement KansPlus-ledengroepen In de punten 1 t/m 7 onder artikel 14 van de statuten van de vereniging KansPlus staan zaken van de ledengroepen beschreven. Aanvullende

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage t Eendeëi.

Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage t Eendeëi. Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage t Eendeëi. Korperpad 25a 3084 NB Rotterdam Tijdens de cluburen bereikbaar op: 06-280 490 50 t Ei gaat verhuizen naar: Van Helmontstraat 11-13, 3029 AA

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Beste lezer, De tweede nieuwsbrief van NonProfit Support over 2013 is gereed.

NIEUWSBRIEF. Beste lezer, De tweede nieuwsbrief van NonProfit Support over 2013 is gereed. Oktober 2013 Jaargang 1 nummer 2 NIEUWSBRIEF Beste lezer, De tweede nieuwsbrief van NonProfit Support over 2013 is gereed. Hierin behandelen wij weer een aantal interessante onderwerpen. De afgelopen zomer

Nadere informatie