Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers"

Transcriptie

1 NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr het werk? He ga ik als werkgever daarmee m? Wat mag ik wel en niet vragen aan een medewerker met kanker? En he zit het met werkhervatting? Vragen die werkgevers 1 als geen ander herkennen als ze te maken krijgen met een medewerker met kanker. We gingen er ver in gesprek met 8 werkgevers en vregen naar hun ervaringen, de dilemma s die ze ervaren en wat vlgens hen ged werkt in de praktijk met als resultaat tips, adviezen en suggesties vr cllega-werkgevers. U vindt ze in dit verslag. Kanker p de werkvler De werkgeversinterviews maakten nderdeel uit van het NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers met als resultaat een algemene werkgeversbrchure Kanker en werk. En 6 kankerspecifieke werkgeversflders ver brstkanker, dikkedarmkanker, lngkanker, lymfklierkanker, melanm, prstaatkanker en werk. Infrmatie die werkgevers, direct leidinggevenden, HR managers en andere prfessinals kan ndersteunen in het begeleiden van een medewerker met kanker. De brchure, de flders en aanvullende infrmatie zijn te vinden p Kenmerken van de betrkken rganisaties Het verslag beschrijft de ervaringen binnen 8 rganisaties: variërend van een grte zrgverzekeraar (circa medewerkers), een universiteit (circa medewerkers, studenten), een adviseurs- en ingenieursbureau (circa medewerkers), een zrginstelling (met circa 1000 werknemers en 500 vrijwilligers), lechemische industrie (circa 500 werknemers), een middelgrt installatietechniekbedrijf en rganisatie gespecialiseerd in nn fd (beide circa 300 mensen) en een gemeente (met circa 180 werknemers). De ervaringen zijn verkregen via interviewgesprekken met managers, HR managers, persneeladviseurs en een gezndheidsmanager. Uit de gesprekken kmt vrt dat de rganisaties vlden aan de minimale wettelijke verplichtingen vlgend uit de Arbeidsmstandighedenwet en de Wet verbetering prtwachter. In de meeste rganisaties krijgen leidinggevenden k training in verzuimbegeleiding. Een enkele 1 Onder de nemer vallen k direct leidinggevenden, managers, HR managers, persneelszaken en andere NFK werkgevers ervaringen kanker en werk Pagina 1 van 8

2 rganisatie biedt k trainingen in gespreksvering, het geven van feedback en specifieke trainingen vr het mgaan met medewerkers met psychische prblemen en met klachten aan het bewegingsapparaat aan. In alle gesprekken kwam naar vren dat de binnen de rganisaties de medewerkers met kanker pen waren ver hun ziekte. Wettelijk gezien heft dat niet. Vanuit de situatie dat het bekend is dat een medewerker kanker heeft, zijn de ervaringen in dit verslag beschreven. 1. Werkgeversdilemma s Zrgzaam versus zakelijk Kanker det het ndige met iemand. Als werkgever wil je er zijn vr je medewerker en het z ged mgelijk regelen vanuit het werk. Met respect vr de gevelens van de medewerker, en hem 2 de ruimte geven vr herstel. Én het werk gaat dr. He ga je dat regelen als iemand (grtendeels) uitvalt vr veelal langere tijd. Daarbij kmen k de prcedures vlgend uit de Wet verbetering prtwachter: he hud ik daarin de juiste menselijke maat. Een HR manager bemerkte dat in zijn rganisatie leidinggevenden meite hebben m de begeleiding van zieke medewerkers in te passen in een vl takenpakket. De grte span f cntrl maakt het lastig m empathie te blijven hebben vr de medewerker f m p zek te gaan naar passend werk. Ziekte kent k financiële aspecten zals ksten gemeid met verzuim en vervanging. Dit kan er te leiden dat na twee jaar afwezigheid dr ziekte ntslag vlgt. Of dat mensen die binnen een jaarcntract langdurig ziek wrden, geen verlenging krijgen. Het sciale gezicht van het bedrijf wrdt dr rerganisaties en bezuinigingen steeds zakelijker,was de mening van een van de respndenten. Andere werkgevers gaan bven de wettelijk vastgestelde minima 3 uit, met 100% lndrbetaling gedurende de eerste 6 maanden van ziekte gevlgd dr 18 maanden met 90% lndrbetaling. In geval van terminale kanker betalen deze werkgevers het ln 100% dr. Praktijkvrbeeld Een van de geïnterviewde werkgevers: Eerlijk durven cmmuniceren ver wat er aan de hand is, dat past bij nze nrmen en waarden. We kennen een zakelijke,maar zrgzame cultuur. Waarin we stimuleren dat medewerkers pen zijn ver wat er speelt. Dit creëert ruimte en tijd vr de medewerker die hij ndig heeft m te herstellen en m het werk te kunnen herpakken. Ok mdat wij als werkgever de medewerker beter kunnen ndersteunen, drdat de leidinggevende meer weet ver de situatie en betere aanknpingspunten heeft vr werkhervatting. De zrgzame kant, kent k de zakelijke kant. We zijn als rganisatie eigen risicdrager en willen vrkmen dat k m financiële redenen te veel mensen uitvallen dr ziekte en verzuim. Maar k bij ns kan het vrkmen dat niet lukt m na 2,5 jaar ziekte iemand weer 100% weer vlledig aan het werk te hebben. 2 Vr de leesbaarheid gebruiken we de mannelijke vrm. 3 Wettelijk gezien betaalt een werkgever minimaal 70% van het ln gedurende 2 jaar ziekte NFK werkgevers ervaringen kanker en werk Pagina 2 van 8

3 Druk p de relatie Er kan druk p de relatie ntstaan. Vral als een medewerker geen cntact met het werk wil tijdens de ziekte f niet ver het werk wil praten. Of een leidinggevende die het lastig vindt m het ver het werk te hebben met de medewerker, f juist teveel druk uitefent p snelle terugkeer naar het werk als daar een medewerker daarte ng niet in staat is. Bij het pen kunnen zijn ver de ziekte speelt vertruwen een rl: is het veilig m in de rganisatie het hierver te kunnen hebben, is er een vertruwensband tussen werkgever/leidinggevende, en wrdt de infrmatie niet gebruikt in ntslagrndes bij rerganisaties bijvrbeeld. De relatie en het functineren vrdat iemand ziek werd, spelen eveneens een rl. Zals een van de werkgevers het verwrdde: Het gaat ged met een gewaardeerde kracht. Makkelijker, vanzelfsprekender. Dit is niet altijd rechtvaardig, maar wel menselijk dat het gebeurt. Ok de betekenis van werk vr de medewerker kmt hierbij naar vren: als iemand gemtiveerd vr het werk is, is de kans grter dat iemand terugkeert p het werk. Een van de werkgevers vat het als vlgt samen: Het is de taak van de leidinggevende m functineren en ziekte uit elkaar te halen en dit apart te benemen. Dit vergt wel iets extra s van leidinggevenden. Verkeerde verwachtingen Als het cntact stref is en daardr zaken nbesprken blijven, kunnen er ver en weer verkeerde verwachtingen ntstaan. Zals het willen en kunnen blijven werken tijdens de behandeling en daarna, en wat er mgelijk is aan werkaanpassingen vanuit het werk. Maar k nduidelijkheid ver financiële zaken: niet iedere medewerker is bekend met de minimale lndrbetaling van 70% bij ziekte, mgelijke stpzetting van vergedingen zals reisksten en dat na twee jaar ziekte ntslag kan vlgen. Praktisch: invulling van het werk Bij de praktische kant, zijn nder meer genemd dat de bedrijfsvering vraagt dat taken snel vergenmen wrden, terwijl dit het lastiger maakt dat iemand na ziekte terugkeert in het eigen werk: Het systeem heeft de lege plek ingevuld. Ok kwam aan bd dat het bedrijf weinig mgelijkheden kent vr aangepast f vervangend werk. Om die reden is een werknemer sms langer ziek dan ndig en wenselijk. Kanker: net als iedere andere ziekte? Besprken dilemma s zijn bij kanker niet veel anders dan bij andere langdurige ziekte. Mede m die reden staat bij geen van de geïnterviewde werkgevers speciaal beleid rndm kanker en werk p papier. Drgevraagd naar wat dan het specifieke is in de begeleiding van medewerkers met kanker, is een van de antwrden: Het wrd kanker zelf maakt emties ls. Bij de getrffen medewerker, bij de directe cllega s maar k bij jezelf als leidinggevende. NFK werkgevers ervaringen kanker en werk Pagina 3 van 8

4 Een ander specifiek punt is de grilligheid van de ziekte: de diagnse en behandeling van kanker pakken vr iedereen anders uit. De een werkt tt de dag van de chemkuur, neemt dan ziekteverlf p en is binnen 7 maanden terug p het werk. Een ander is vanaf dag 1 thuis en heeft na 2,5 jaar ng meite m het werk weer aan te kunnen. Een andere werkgever gaf precht te: Bij kanker die vrtdurend dreigt [zals in een erfelijke vrm] f bij kanker die niet meer te genezen is, is het lastig m de aandacht vl te huden. Hierbij speelt mee dat een medewerker in een dergelijke situatie vaak langer tijd nder zijn niveau werkt, znder dat er een idee is f iemand vlledig terugkmt. Daarver het gesprek veren is lastig. Als werknemer wrd je in z n situatie twee keer gestraft. Het is van belang hier met de grtst mgelijke zrg mee m te gaan. 2. Gede praktijkervaringen Tijdens de gesprekken is gevraagd naar wat ged werkt in de praktijk in de begeleiding van een medewerker met kanker. Rl en huding van de leidinggevende - Stimuleer dat medewerker pen ver ziekte kan vertellen. Vraag k wat medewerker wil en kan. He meer u weet, he beter u het werk kunt afstemmen p de situatie van uw medewerker. - Of zals iemand het p een ander manier samenvatte: Gissen is missen. Hud alles bespreekbaar, k als medewerker het meilijk heeft. Wees respectvl en betrkken p gepaste afstand en hud het cntact. - Bied z vreg mgelijk helderheid ver geldende prcedures zals verzuimbeleid, Wet prtwachter én ver wat mgelijk is vanuit het werk wat betreft aangepast werk, ndersteuning in herstel, (vergeding van) psychsciale begeleiding en dergelijke - Bij afwezigheid: blijf drlpend cntact huden met uw medewerker, k ver het werk. En stimuleer dat de medewerker bij het werk betrkken blijft en hierte k initiatief neemt. Al is het maar vr dat kpje kffie, kwam als teveging daarbij. - Zrgzaam en zakelijk, z mschreef een geïnterviewde de gewenste huding van de werkgever. Rl en huding van medewerker Het betreft hier de eerdergenemde zaken als: penheid ver de ziekte, aangeven wat iemand wil en kan richting het werk, he iemand in het werk staat, in welke mate iemand initiatief neemt richting het werk en werkt aan het eigen (werkgerichte) herstel. NFK werkgevers ervaringen kanker en werk Pagina 4 van 8

5 Geleidelijke pbuw van het werk Het is van belang dat iemand vldende hersteld en gemtiveerd terugkmt. Als je teveel pusht, duurt het herstel langer, is de ervaring van een van de geïnterviewden. Anderen met je juist afremmen. Het is van belang dat de werkgever hierver het gesprek vert met de medewerker en tt werkafspraken kmt waarbij de medewerker zijn grenzen aangeeft, de werkgever duidelijk maakt wat mgelijk is vanuit het werk en waarbij gezamenlijk het temp bepaald wrdt. Hierbij viel de term werkbare afspraken maken : de werkzaamheden stapje vr stapje pbuwen, met realistische werkdelen rekening hudend met de veranderde belastbaarheid van de medewerker. Een werkgever gaf k aan dat het in deze situatie van belang blijft m zaken te benemen, bijvrbeeld als je merkt dat iemand anders in het werk staat dr f na de ziekte. Maatwerk en werkaanpassingen Veelvuldig kwam k de mschrijving maatwerk terug. De gevlgen vr het werk zijn nder meer afhankelijk van de behandeling, de medicatie en he iemand daarp reageert. Een werkgever: Ik wist niet dat het ziektebeeld z verschillend kan zijn bij kanker. Om die reden is k aangegeven dat er geen specifiek beleid p gemaakt is: je gaat als werkgever en medewerker samen het prces in. Bij ged cntact en penheid van zaken, kan via de medewerker gevraagd wrden naar deze effecten van de behandeling p zijn inzetbaarheid. Eén rganisatie heeft gede ervaringen met een driegesprek tussen leidinggevende, medewerker en bedrijfsarts c.q. bedrijfsverpleegkundige waarbij deze zaken direct besprken wrden. Dit vrkmt miscmmunicatie, misinterpretatie van de infrmatie en het zrgt er vr dat we het direct ver mgelijke cncrete werkzaamheden kunnen hebben, aldus de respndent van de rganisatie. Deze licht wel te wel dat er binnen hun rganisatie een mensgerichte en pen cultuur is, waar het nrmaal is dat medewerkers penlijk ver hun ziekte praten. Anderen hebben wisselende ervaringen met de rl van de bedrijfsarts. Bij gede ervaringen met hun bedrijfsarts schakelt de werkgever deze in m cntact p te nemen met de specialist vr meer infrmatie ver de behandeling en de mgelijke gevlgen vr het werk. Allen benadrukten met klem dat daarvr de medewerker testemming verleent. En dat het ged uitpakt als de bedrijfsarts kennis heeft ver de behandeling en gevlgen van kanker f bereid is zich hierin te verdiepen. En deze kan vertalen naar het werk en aangepaste werkzaamheden. Als mgelijke werkaanpassingen zijn genemd: tijdelijk een kamer alleen f een afgebakende taak znder tijdsdruk (beide in geval van cncentratieprblemen als gevlg van behandeling), geen buitenlandse reizen (in verband met vermeidheid), het meerijden met een andere cllega bij de buitendienst zdat het werk met z n tweeën gedaan kan wrden (bij fysieke beperkingen) f tijdelijk geen plegendienst draaien. Ok minder uren, meer thuis f flexibel werken kmen NFK werkgevers ervaringen kanker en werk Pagina 5 van 8

6 regelmatig vr. Liever 6 uur prductief, dan iemands energie besteden aan reistijd, was hierbij een krachtige mtivatie. Het maatwerk slaat niet alleen p het (fysiek) kunnen werken, maar k p het willen : he gaat iemand met het werk m tijdens de ziekte en daarna. Of zals een van de gesprekspartners het frmuleerde: Stimuleer z lang als mgelijk dat iemand blijft werken, maar niet tegen heug en meug. Tn respect vr eventuele andere keuzes van de medewerker. Dit speelt zeker in de situatie wanneer er geen uitzicht p herstel f genezing is. Een vervregde WIA-uitkering aanvragen is dan een mgelijkheid. Prtwachter biedt huvast Herhaaldelijk is naar vren gekmen dat de Wet verbetering prtwachter als een huvast ervaren wrdt. Het geeft bijvrbeeld een cncreet handvat vr het nderhuden van het cntact met de medewerker die zich terugtrekt van het werk. Hierbij is wel pgemerkt dat men met geznd verstand de invulling ter hand neemt en dat niet de nadruk gaat liggen p het afhandelen van frmele prcedure en het invullen van de ndige frmulieren. Afhankelijk van de situatie van de medewerker is er bijvrbeeld eerder f juist later cntact dan de bepaalde termijnen en wrdt er pas ver werkhervatting gesprken als de (fysieke) mgelijkheden van de medewerker dat telaten. Tevens is pgemerkt dat het plan van aanpak en het vastleggen van de gesprekken niet alleen handig zijn vr de werkgever en de mgelijke UWV prcedures, maar k dient als leidraad vr het samen met de medewerker p een gede manier invulling kunnen geven aan het werk. De ntities zijn vaak k letterlijk- een geheugensteun vr de medewerker. Ondersteuning bieden, k f juist gericht p terugkeer naar werk Het helpt, blijkt uit de gesprekken, m ndersteuning vanuit de rganisatie aan te bieden. Zals laagdrempelige tegang tt bedrijfsmaatschappelijk werk, de bedrijfsarts, een bedrijfsverpleegkundige f een psychlg. Ok het stimuleren van het lichamelijk actief blijven, deelname aan Herstel & balans f de nline cursus minder me bij kanker zijn genemd. De stimulans bestnd nder andere uit vergeding f een financiële bijdrage vanuit de rganisatie en f de mgelijkheid tt het vlgen van de prgramma s nder werktijd. Eén van de werkgevers die k zelf kanker heeft gehad, geeft aan dat de ndersteuning vral gericht dient te zijn p terugkeer naar werk en zelfredzaamheid van de medewerker. Vreg werken aan terugkeer naar het werk, bewijst de eigen prtemnnee een dienst, is daarbij de veelzeggende teveging. De eigen ervaringen van 5 maanden afwezigheid, waarbij na terugkeer p het werk de managementfunctie pnieuw herverd mest wrden mdat de lege plek was pgevuld dr een andere cllega die prmtie maakte, maken dat deze werkgever ng meer dan vrheen bij de medewerker hamert p het belang van z snel als mgelijk terugkeren naar het werk. Mijn bedrijfsarts zei: Blijf maar thuis. Mijn radilg zei: Ga aan het werk, en z spedig mgelijk. Je raakt werkls als je thuisblijft. Het laatste was het beste advies. NFK werkgevers ervaringen kanker en werk Pagina 6 van 8

7 Een andere werkgever benadrukt het belang van gede pvang k na de behandeling. Over een medewerker die na de behandeling in een depressie belandde: Ik had er geen idee van dat het z n terugslag kan geven. 3.Tips, suggesties en adviezen Wees zakelijk en zrgzaam, met aandacht en zrg maar p een gepaste afstand: respecteer de gevelens van de medewerker getrffen dr kanker Openheid en cmmunicatie: Zrg er vr dat u vanuit uw rl als werkgever het cntact nderhudt, juist k ver werkgerelateerde zaken. Benadruk dat penheid en cntact met het werk blijven huden, de terugkeer naar het werk bespedigt. Ok in het (financieel) belang van de medewerker Veelal ntstaat er rganisch een netwerkje van directe cllega s die het cntact met de zieke medewerker nderhudt. Mcht dit niet het geval zijn, bespreek dan met uw medewerker he de cllega s p de hgte wrden gehuden en wie dat det. Dit vrkmt dat er indianenverhalen ver de zieke medewerker ntstaan zals dat de medewerker dr sensatiebeluste cllega s al het graf is ingepraat mschreef een werkgever uit eigen ervaring maar k dat teveel de nadruk blijft liggen p de ziekte en de relatie met het werk uit beeld verdwijnt. Zrg k vr ndersteuning van direct leidinggevenden zelf: Vaardigheden rnd peplemanagement en het kunnen veren van lastige, sms emtinele gesprekken: Het managen van mensen, de natuurlijke rl van leidinggevenden raakt vaak uit beeld in rganisaties dr de fcus p prcedures, targets en een grte span f cntrl, frmuleerde een van de managers het. Met duidelijkheid ver waar leidinggevenden terecht kunnen met vragen, vr tips vr het bewaken van de eigen grenzen, en het mgaan met de eigen emties Heb een herkenbaar en duidelijk beleid bij ziekte en terugkeer naar het werk: Zdat het iedereen helder is welke zaken er spelen: wettelijke rechten en plichten, financiële gevlgen van ziekte, maar k de mgelijkheden rnd werkaanpassingen en ndersteuning vanuit het werk Het biedt direct leidinggevenden en medewerkers een handreiking in een situatie zals kanker die de ndige impact heeft Verdiep je als werkgever in kanker als ziekte: NFK werkgevers ervaringen kanker en werk Pagina 7 van 8

8 Het maakt dat er meer begrip ntstaat ver mgelijke gevlgen, k p de lange termijn zals een terugslag na behandeling, vermeidheid, cncentratie- f geheugenprblemen. De cnfrntatie met kanker kan iemand kwetsbaar maken. Wees er bedacht p dat bij veel mensen na de behandeling de zrg uit het ziekenhuis wegvalt, terwijl dan juist prblemen kunnen ntstaan dr de cmbinatie van weer (meer) aan het werk, de zrgtaken thuis en het weer ppakken van sciale activiteiten. Bedenk wel dat de algemene infrmatie ver kanker u inzicht biedt in wat mgelijke gevlgen kunnen zijn, maar dat deze vr uw medewerker anders kunnen uitpakken. Met dank aan We bedanken de geïnterviewde werkgevers vr het delen van hun ervaringen. Deze ervaringen vrmden een belangrijke bijdrage aan de ttstandkming van de flders kanker en werk en de website NFK werkgevers ervaringen kanker en werk Pagina 8 van 8

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft?

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft? depressie raakt iedereen wat kun je den als iemand in je mgeving een depressie heeft? INHOUD Inleiding 4 De Depressie Vereniging 5 Tips vr naasten van mensen met een depressie 6 Het prbleem erkennen 6

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. jaarlijks circa 40.000 werknemers. kans op overleving steeds groter. steeds meer mensen met kanker werken

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. jaarlijks circa 40.000 werknemers. kans op overleving steeds groter. steeds meer mensen met kanker werken KANKER EN WERK informatie voor werkgevers Deze brochure biedt u als werkgever een handreiking voor het begeleiden van medewerkers met kanker. Met als doel dat uw medewerker aan het werk kan blijven. De

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

OCA. Cliëntaudit Blik Op Werk Rapport. Scope: Gezond blijven werken- Inzetbaarheid bevorderen- Werk verkrijgen. Datum: 17 t/m 22 december 2012

OCA. Cliëntaudit Blik Op Werk Rapport. Scope: Gezond blijven werken- Inzetbaarheid bevorderen- Werk verkrijgen. Datum: 17 t/m 22 december 2012 Cliëntaudit Blik Op Werk Rapprt Scpe: Geznd blijven werken- Inzetbaarheid bevrderen- Werk verkrijgen Datum: 17 t/m 22 december 2012 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de Vries MBA Cliënten

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

ct tussen AO-afspraak. ichting

ct tussen AO-afspraak. ichting Handvat VerZUimprOtOCOl Bijlage 4 bij VNG-brief CvA/2i 02004415 Leeswijzer: vetgedrukte tekst is verplicht vr de sectr gemeenten p grnd van wetgeving f De verige tekst kan als handvat gebruikt wrden vr

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Studeren zonder belemmeringen

Studeren zonder belemmeringen Studeren znder belemmeringen Bepalende factr: de dcent Eén p de tien Nederlandse studenten heeft dr een beperking last van belemmeringen tijdens zijn pleiding. Ze maken het zichzelf en hun dcenten sms

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen 2-daagse training rnd feedback geven en ntvangen Wat is de kern van deze training? Tijdens deze intensieve praktijkpleiding zmen we in p een van de belangrijkste (én meilijkste) cmmunicatievaardigheden:

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. Jaarlijks circa werknemers. Kans op overleving steeds groter. Steeds meer mensen met kanker werken

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. Jaarlijks circa werknemers. Kans op overleving steeds groter. Steeds meer mensen met kanker werken Jaarlijks circa 40.000 werknemers Kans op overleving steeds groter Steeds meer mensen met kanker werken Zelden volledige arbeidsongeschiktheid Voorwaarden: begeleiding op maat In gesprek blijven Doorlopende

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Metacognitieve Therapie

Metacognitieve Therapie Metacgnitieve Therapie MODULE 10: TERUGVALPREVENTIE 10.1 terugvalpreventie 10.2 Psychse/schizfrenie: diagnse f stigma? Het begrip psychse, respectievelijk schizfrenie, wekt bij veel mensen een verkeerde

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Hoe zet ik een tent op?

Hoe zet ik een tent op? He zet ik een tent p? 1. Een Gede plek vinden en vrbereiden Zek een plek die hger ligt dan de rest Ga als het mgelijk is niet nder lfbmen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na. Hud rekening

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt!

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Baan in Beeld Lpbaanadvies Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Het lpbaanadvies van Baan in Beeld is bestemd vr: 1) Medewerkers

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

Bureau-ergonomie. Werkhouding: een ergonomische werkomgeving

Bureau-ergonomie. Werkhouding: een ergonomische werkomgeving Bart Van Keymlen & Sfie Lagrin Bureau-ergnmie Werkhuding: een ergnmische werkmgeving Langdurig zitten is een belangrijke rzaak van rugklachten. We ntwaken, we zitten aan de ntbijttafel, p de trein f in

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

draaiboek suïcidepreventie

draaiboek suïcidepreventie draaibek suïcidepreventie Algemeen Een draaibek is een handleiding f stappenplan waarin stap vr stap wrdt behandeld wat er p je af kan kmen mcht er zich een bepaalde gebeurtenis f crisis vrden. Elke gebeurtenis

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Inleiding. Het gipsverband

Inleiding. Het gipsverband Gipsverbanden 2 Inleiding U heeft p de afdeling Spedeisende Hulp f p de gipskamer een (kunststf) gipsverband gekregen. Deze flder infrmeert u he u hiermee m met gaan; waar u rekening mee met huden bij

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen)

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen) Licht traumatisch hersenletsel (vlwassenen) 2 Inleiding U heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen uw hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie ver de mgelijke

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN JAARVERSLAG 2014 Adviesraad Wm Terneuzen Inhudspgave 1. Vrwrd 3 2. Inleiding 4 3. Taak van de adviesraad 4 4. Samenstelling van de adviesraad 4 5. Werkwijze van de adviesraad 4

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Dieren & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Wereldriëntatie Natuur Levende

Nadere informatie

Een profiel maken voor [onderwerp]

Een profiel maken voor [onderwerp] MPA MindSnar Een prfiel maken vr [nderwerp] Wat det MPA, de denkstijltest? MPA legt u vragen en keuzes vr. Z zekt het naar patrnen in he u denkt. Van die patrnen maakt het grafieken en rapprten. Bvendien

Nadere informatie