Getallen. 1 Doel: een getallenreeks afmaken De leerlingen maken de getallenreeks af met sprongen van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Getallen. 1 Doel: een getallenreeks afmaken De leerlingen maken de getallenreeks af met sprongen van 150 000."

Transcriptie

1 Getallen Basisstof getallen Lesdoelen De leerlingen kunnen: een reeks afmaken; waarde van cijfers in een groot getal opschrijven; getallen op de getallenlijn plaatsen; afronden op miljarden; getallen in cijfers schrijven; getallen met dezelfde waarde verbinden. Materialen Klassikaal: - Per leerling: leerlingenboek a, blz. 6 en 69 rekenschrift blok en 4, blz. en ICT-componenten Dr. Digi leerling-ict: deze week staat breuken schrijven als procenten en omgekeerd centraal Herhalen Doel: een getallenreeks afmaken De leerlingen maken de getallenreeks af met sprongen van Klassikale instructie Introductie van de getallenlijn tot miljard Bespreek de getallenlijn van 0 tot miljard. Leg uit dat de pijlpunten de 00 miljoenen aanwijzen en de lange streepjes halverwege de 50 miljoenen. Tel heen en terug met 50 miljoen. Let daarbij op de uitspraak: nul, 50 miljoen, 00 miljoen, 50 miljoen, 00 miljoen, enzovoort. Wijs de leerlingen erop dat 500 miljoen hetzelfde is als een half miljard. Laat daarna leerlingen bij toerbeurt getallen tussen 00 miljoen en miljard aanwijzen op de getallenlijn. U noemt de getallen, de leerlingen wijzen ze aan. Introductie van de schrijfwijze van getallen met miljarden en het afronden op miljarden Leg aan de hand van de eerste twee getallen op het bord uit hoe je de getallen met miljarden schrijft. Wijs de leerlingen op de witruimte tussen de miljarden, miljoenen en duizendtallen. Dat doen we om de getallen makkelijker te kunnen lezen. Oefen in het lezen van de afgeronde getallen en daarna van de ander getallen. Bespreek dan het afronden van de getallen op hele miljarden. Leg uit dat alle cijfers na de miljarden nullen worden. Voor het afronden kijk je alleen naar het cijfer direct na de miljarden. Is dat een 5 of meer, dan rond je af naar boven en komt er een miljard bij. Is dat lager dan 5, dan komt er geen miljard bij. Oefen samen met de andere getallen en bespreek indien nodig meer getallen. Nieuw Doel: de waarde van cijfers opschrijven De leerlingen schrijven de waarde op van de onderstreepte cijfers in de getallen tot 0 miljard. Doel: getallen op de getallenlijn plaatsen De leerlingen schrijven de waarde van de getallen tot 0 miljard op de getallenlijn achter de letters. 0 Blok Week

2 Getallen / Tel steeds verder met tot aan Doel: getallen afronden op miljarden De leerlingen ronden getallen tot 0 miljard af op miljarden door naar het cijfer na de miljarden te kijken. Vooruitblik zelfstandig werken Neem de opdrachten kort met de leerlingen door. U kunt van iedere opdracht naast het voorbeeld nog een som maken. 5 Doel: getallen in cijfers schrijven De leerlingen schrijven getallen tot en met miljard met cijfers op. 6 Doel: getallen met dezelfde waarde verbinden De leerlingen verbinden getallen in woorden met hetzelfde getal geschreven in cijfers. 7 Doel: handig rekenen met nullen (T) De leerlingen rekenen de sommen handig uit en kleuren de sommen met de uitkomsten volgens de aanwijzingen. Let op: sommen met de uitkomst in miljarden rood kleuren. Sommen met miljoenen in de uitkomst blauw kleuren. De sommen die overblijven wit (niet kleuren). Wat zijn de onderstreepte cijfers in de getallen waard? Op aarde wonen ongeveer zeven miljard mensen. miljard = miljard is hetzelfde als = = = 5 = = = = = 6 = = = = Schrijf de juiste getallen achter de letters A B C D E F G H A = 000 C = E = G = B = D = F = H = 4 Rond af op miljarden Bij het afronden op miljarden kijk je naar het cijfer direct na de miljarden. Is dat een 5, 6, 7,, of 9? Dan komt er miljard bij. De cijfers na de miljarden worden nullen. Je rondt af naar boven. Is dat een 0,,,, of 4? Dan komt er geen miljard bij. De cijfers na de miljarden worden nullen. Je rondt af naar beneden. 5 Schrijf in cijfers. drie miljard = zestig miljoen zevenduizend = LLB_A.indb :55 honderd tien miljoen = negenhonderd zestig miljoen = een half miljard = tweehonderd tien duizend = 6 Verbind de getallen met dezelfde waarde met elkaar. 4 miljard /7 Reken handig uit. miljard miljard miljoen miljard duizend miljard miljoen Kleur de sommen waar een miljard of meer uitkomt rood, kleur de sommen met miljoenen in de antwoorden blauw, de rest blijft wit (= niet gekleurd). 6 Doel: handig vermenigvuldigen met nullen (N) De leerlingen vermenigvuldigen de getallen op een handige manier door eerst de nullen weg te laten, daarna te vermenigvuldigen en dan de nullen weer toe te voegen. Verlengde instructie Werk aan de instructietafel en neem de sommen stap voor stap door. Bespreek het plaatsen van de getallen op de getallenlijn. Leg uit dat bij de eerste pijlpunt na de nul 00 miljoen komt te staan. Ieder klein streepje is dus Tel samen van 00 miljoen tot 00 miljoen. Oefen dan in het aanwijzen van getallen op de getallenlijn. Noem getallen op en laat de leerlingen ze aanwijzen. Doe het ook andersom. Bied hulp bij het afronden op miljarden. Laat de leerlingen steeds de getallen aanwijzen waarop je moet afronden. Komt er een miljard bij of niet? = = = = = = 00 5 = = = = = = / Rekenen handig met nullen = = = = = = = 0 5 = 7,5 000 = = = = LLB_A.indb :56 69 Noordhoff Uitgevers bv 0

3 Hoofdrekenen Basisstof hoofdrekenen Lesdoelen De leerlingen kunnen uit het hoofd: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen; sommen maken over geld, meten en tijd; rekenen met breuken, decimale getallen en procenten; breuken als procenten en decimale getallen schrijven. Materialen Klassikaal: - Per leerling: leerlingenboek a, blz. 70 rekenschrift blok en 4, blz. 4 ICT-componenten Dr. Digi leerling-ict: deze week staat breuken schrijven als procenten en omgekeerd centraal Rekenpatronen In deze hoofdrekenles kunt u aandacht besteden aan oefenen met en herkennen van rekenpatronen. U kunt dit doen voorafgaand aan het zelfstandig werk-deel van de les, zodat de leerlingen patronen herkennen en toepassen in de les. U kunt er ook voor kiezen om de les na te bespreken met de rekenpatronen. De leerlingen reflecteren dan hun eigen rekenhandelingen. Laat de leerlingen steeds eerst goed naar een som kijken, zodat ze zelf ontdekken met welk patroon ze de som uit kunnen rekenen In deze les kunnen de leerlingen gebruikmaken van de volgende rekenpatronen: Patronen met procenten, decimalen en breuken. % 5% 7 % 50% 6 % 75% 7 % 00% 0,5 0,5 0,75 0,5 0,65 0,75 0,75 = 4 4 = Bespreek de patronen in de tabel. Wat gebeurt er bij elke volgende stap? Oefen daarna met de patronen op het bord, waarbij alleen de voorste rij van de tabel is ingevuld, zodat de leerlingen de patronen in volgorde vlot kunnen opzeggen. Vooruitblik zelfstandig werken Laat de sommen allemaal uit het hoofd uitrekenen. De sommen zijn een herhaling van sommen die de leerlingen al eerder hebben gehad. Let op: de leerlingen mogen alleen een kladblaadje gebruiken als het echt niet lukt om een som uit het hoofd uit te rekenen. Neem de opdrachten kort met de leerlingen door. 5 Rekenpatronen 6 = 4 7 Doel: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen De leerlingen maken sommen met verschillende bewerkingen. Doel: sommen maken over geld, meten en tijd De leerlingen rekenen verschillende bewerkingen uit met geld, meten en tijd. Doel: sommen maken met breuken, decimale getallen en procenten De leerlingen rekenen verschillende bewerkingen uit met breuken, decimale getallen en procenten. 4 Doel: breuken als procenten en decimalen opschrijven De leerlingen schrijven de breuken op als procenten en decimalen. 04 Blok Week

4 Hoofdrekenen Optellen en aftrekken. Vermenigvuldigen en delen = : 0 =,9 = 40 (7, 5 6,5) = = 4,7 + 0,7 = : 0,7 = 9 ( 0,) = 00 5 = 0,7 4,77 = 7,5 + (5 0,) = (5,5) +,75 = Maak de sommen over geld, meten en tijd. lustrum is een periode van 5 jaar. 0 0, ,05 = cm = mm cm = mm 5 Doel: verschillende bewerkingen door elkaar uitrekenen (T) De leerlingen maken verschillende soorten sommen. XXIX = een halve eeuw = lustra Maak de sommen over breuken, decimale getallen en procenten = 0 : 9 = l = 0 cl l = 50 cl, + 0,79 = l = 0 cl 0 l = 50 cl 5% = deel 7:5 uur = 4 kg = g 4 kg = g 6 Doel: de som uit een context halen (N) De leerlingen rekenen de duur van alle optredens van de clown in seconden uit. 0 9 = 0 9 = =, 7 4 =, 5, = 50% van 4,00 = 4 Schrijf de breuken op als procenten en decimale getallen. = 50% = 0,5 4 = 4 = 5 = 5 = 5% = deel 5% = deel = Verlengde instructie Bied indien nodig individuele hulp. Help de leerlingen bij het rekenen met haakjes. Bespreek de stappen. Stap : reken uit wat tussen haakjes staat. Stap : reken de som verder uit. Bied hulp bij de opgaven met meten. Laat de leerlingen de stappen zoveel mogelijk uit het hoofd doen. Activeer zo nodig de volgorde van de maten en de regels van verspringen. Alleen de leerlingen die de opgaven niet zonder schema van het metrieke stelsel dat achterin het leerlingenboek staat kunnen maken, mogen daar gebruik van maken. /5 Reken uit. ( : 00) 5 = + 00 = 6 4 : = % van 50% van 600 = /6 Reken uit. 6, m = cm MMCCXXII = 4 + ( : ) = 7 4,99 = Een clown in het circus treedt tijdens een voorstelling 4 keer op. e keer: minuten en seconden. e keer: minuut en seconden. e keer: minuten en 57 seconden. 4e keer 4 minuten en seconden. Hoeveel seconden treedt hij in totaal op?. 6 : 4 = % = deel ( + 7) : ( + ) = = LLB_A.indb : Noordhoff Uitgevers bv 05

5 Decimale getallen, breuken en procenten Basisstof decimale getallen breuken procenten Lesdoelen De leerlingen kunnen: getallen schrijven als een verhouding, breuk en percentage; getallen in rekentaal schrijven als breuk en percentage; percentages schatten en uitrekenen; verhoudingen uitrekenen; percentages uitrekenen met de rekenmachine en afronden op decimaal. Materialen Klassikaal: - Per leerling: leerlingenboek a, blz. 7 en 7 rekenschrift blok en 4, blz. 5 en 6 ICT-componenten Dr. Digi leerling-ict: deze week staat breuken schrijven als procenten en omgekeerd centraal Herhalen Doel: getallen schrijven als een verhouding, breuk en percentage De leerlingen schrijven getallen op als een verhouding, breuk en percentage. Klassikale instructie Introductie van het schatten van percentages. getallen breuk / vereenvoudigen / percentage 5 van = 5 = 60% 6 van =.... =..% deel / totaal schatting berekening Nieuw 6 van = = 50% 6 : 00 = 5,6 % van =.... =...% : =...% 47 van =... =...% 47 : =...% van =... =...%... : =...% 5 van =... =...%... : =...% Herhaal de werkwijze van het uitdrukken van een getal in een percentage van het andere getal. Je schrijft de getallen als een breuk, vereenvoudigt de breuk als dat kan en schrijft dan de vereenvoudigde breuk als een percentage. Leg uit dat dit alleen lukt met passende getallen. Die hebben een gezamenlijke deler. Maak samen de twee bovenste opgaven op het bord. Bij niet passende getallen lukt dat niet meer. We gaan dan de getallen van de breuk zo aanpassen dat je werkbare getallen krijgt, waarmee je de breuk kunt vereenvoudigen en dan in een percentage kunt uitdrukken. We zoeken daarbij naar getallen in de buurt. Soms hoef je alleen de teller of de noemer een beetje aan te passen. Een andere keer alle twee. Maak samen de eerste som van de tweede tabel. Zie je hoe de teller 6 en de noemer zijn aangepast tot 5 en 0? Vereenvoudig en bereken het percentage. Om te kijken of de schatting klopt, maken we daarna de berekening op de gebruikelijke manier: teller : noemer 00%. Zie stap 4 van het stappenplan van opdracht. Het antwoord vergelijken we met de schatting. De schatting is goed, want het verschil is maar,6%. Oefen op dezelfde manier met de andere voorbeelden op het bord. 06 Blok Week

6 0 % 6 Decimale getallen, breuken en procenten / Schrijf de verhouding, breuk en percentage op. getallen verhouding breuk procent 75 en 00 : % 50 en 50 : % 5 en 5 : % 75 en 5 : % getallen verhouding breuk procent 6 en 40 : % 4 en 0 : % 4 en 60 : % en 96 : % Doel: verhoudingen in rekentaal schrijven als een breuk en een percentage De leerlingen schrijven de verhouding als een breuk en zetten die breuk na vereenvoudiging om in een percentage. Doel: een percentage schatten en uitrekenen De leerlingen schatten het percentage eerst en rekenen het daarna uit met behulp van de 4 stappen in de hulpfiguur. 4 Doel: verhoudingen uitrekenen De leerlingen vergelijken getallen en schrijven de verhouding zo eenvoudig mogelijk op. Vooruitblik zelfstandig werken Neem de opdrachten kort met de leerlingen door. U kunt van iedere opdracht naast het voorbeeld nog een som maken. 5 Doel: percentage uitrekenen en afronden De leerlingen rekenen het percentage met de rekenmachine uit door de getallen te delen en met 00 te vermenigvuldigen. Let op: rond af op decimaal. 6 Doel: getallen en percentages halveren en verdubbelen (T) De leerlingen halveren en verdubbelen de getallen en percentages in de richting van de pijlen. Let op: van links naar rechts werken betekent halveren. Van rechts naar links werken betekent verdubbelen. 7 Doel: getallen en percentages halveren en verdubbelen (N) De leerlingen halveren en verdubbelen de getallen en percentages in de richting van de pijlen. Verlengde instructie Werk aan de instructietafel en neem de sommen stap voor stap door. Help de leerlingen met het uitrekenen van de verhouding, breuk en percentage van twee getallen. Leg uit dat wanneer het eerste getal meer is dan het tweede getal, de breuk meer is dan en het percentage meer is dan 00%. Voorbeeld: 7 van de = = 50%. Help de leerlingen bij het uitdrukken van de decimale getallen in een verhouding. Kijk goed welk getal het grootste is. Is dat het tweede getal, dan moet bij de verhoudingsgetallen ook het tweede getal het grootste zijn. Andersom kan natuurlijk ook. Reken het percentage uit. Maak van de getallen een breuk en van de breuk een percentage. getallen 5 van de 6 van de 0 0 van 45 van breuk en percentage 5 = 6 % Reken het percentage uit. Eerst schatten, dan uitrekenen. Stap : maak van de breuk een deling. van de 4 = 4 Stap : maak een schatting met de deling = Stap : deel de teller door de noemer. Stap 4: reken het percentage uit door de uitkomst van de deling met 00 te vermenigvuldigen. deel / totaal schatting berekening van = = 50% : 4 00 = 47,9% 45 van 0 7 van van getallen 450 van van van van 0 4 Reken uit en vul in., is 4 keer zo groot als,. De getallen verhouden zich als... :..., is keer zo als 9,9. De getallen verhouden zich als 0,7 is keer zo als,. De getallen verhouden zich als 66,6 is keer zo als,. De getallen verhouden zich als 00, is keer zo als 5,. De getallen verhouden zich als 5 Reken het percentage uit. Rond af op één decimaal. breuk en percentage 45 0 = : 00 = % 7 44 = : 90 = : LLB_A.indb 7 Bij de uitkomst op een rekenmachine krijg je :56 meestal meer cijfers achter de komma. Die getallen achter de komma ronden we af. / Wanneer het eerste getal groter is dan het tweede, krijg je percentages van meer dan 00%. decimalenen getallen antwoord op vijf afgerond op één decimaal van de 707 : =,9700% % van de 97 : % 0 van de 47 : % 4 van de 970 : % 705 van de 45 : % getallen antwoord op vijf decimalenen afgerond op één decimaal 54 van de : = 70,6404% 70,7% 94 van de 5 : % 905 van de 647 : % 405 van de 940 : % 45 van de 705 : % /6 Steeds halveren of verdubbelen. = 00 % = 50 % = 00 % = % 5 = 500 % /7 Steeds halveren of verdubbelen. = 50 % = 50 % = 50 % 4 = 5 % 4 = % 4 = % = 75 % 4 = % = 75 % = % = 7 % 5 = % = % = 7 % 7 = % 6 = % = 4 % 7 6 = 4 4 % LLB_A.indb : Noordhoff Uitgevers bv 07

7 4 Ontdek de som Basisstof contextsommen Lesdoelen De leerlingen kunnen: sommen uit een context halen Materialen Klassikaal: klok Per leerling: leerlingenboek a, blz. 7 t/m 75 rekenschrift blok en 4, blz. 7 t/m 9 ICT-componenten Dr. Digi leerling-ict: deze week staat breuken schrijven als procenten en omgekeerd centraal Vanaf leerlingenboek a blok biedt Reken zeker in de Ontdek de som-lessen losse contextsommen aan. De sommen zijn compact geformuleerd en hebben geen onderling verband met elkaar. De leerlingen moeten proberen de contexten om te zetten in een som. Boven iedere les staat een stappenplan, waarvan de leerlingen gebruik kunnen maken bij het oplossen van de opdrachten. De lessen zijn zo opgebouwd dat aan het einde moeilijkere opdrachten aan bod komen. Vooruitblik zelfstandig werken Het doel van elke opdracht in deze les is de som uit de context halen. Loop de opdrachten kort met de leerlingen door. U kunt hierbij gebruik maken van de volgende aandachtspunten: Bespreek het stappenplan voor het oplossen van contextsommen. Het stappenplan staat aan het begin van de les in het leerlingenboek. De leerlingen mogen gebruikmaken van rekenpapier bij het uitrekenen van de opdrachten. Laat de leerlingen hierna de opdrachten zelfstandig verwerken. tot en met % Doel: som uit de context halen De leerlingen kiezen de juiste bewerking en schrijven de uitkomst op. ^ Doel: rekenen met procenten (T) De leerlingen berekenen het aantal wandelaars van jaar of ouder. & Doel: delen en percentages uitrekenen (T) De leerlingen berekenen het gekleurde deel van de figuren uit en zetten dat om in een percentage. * Doel: meten (N) De leerlingen rekenen de lengte van de vette lijn in de figuur uit. ( Doel: aantal vlakken berekenen (N) De leerlingen berekenen het aantal vlakken van een figuur. Evaluatie van de les Reserveer voldoende tijd voor het nabespreken van de opdrachten. U kijkt de les samen met de leerlingen na. Laat de leerlingen zoveel mogelijk de antwoorden geven. Bespreek de sommen uit de basisstof die door veel leerlingen fout zijn gemaakt of zijn overgeslagen het eerst. Zie hiervoor ook de verlengde instructie. Laat de leerlingen uitleggen hoe ze aan de antwoorden zijn gekomen. 0 Blok Week

8 LLB_A.indb :57 4 Ontdek de som Maak alle opdrachten van deze les. Je mag de sommen uitrekenen op een blaadje. Verlengde instructie 4 Vraag hoeveel bladzijden van het boek Carla in een week leest. Herhaal hoe de rekentaal met verhouding kan worden omgezet in een percentage. Je kunt de sommen met de volgende stappen maken: Stap : lees de som twee keer goed door. Stap : bedenk goed wat er precies gevraagd wordt. Stap : welke bewerking of bewerkingen moet je toepassen? Stap 4: voer de bewerkingen uit. Schrijf, indien nodig, de tussenantwoorden n op. Stap 5: controleer of je uitkomst goed is. Reken je antwoord na. Hoeveel hele getallen zitten er tussen,009 en 9,0? Zet de getallen in de volgorde van klein naar groot. De volgorde van klein naar groot is: 0, 0,0095 Welk getal moet bij de pijl staan? , 0, 0,09 # Bespreek de volgorde van bewerkingen. Stap : eerst uitrekenen wat tussen haakjes staat. Stap : dan vermenigvuldigen en delen. Stap : daarna optellen en aftrekken. Leg uit dat de grote streep hetzelfde is als een breukstreep of deelstreep. 4 Carla begint op zondag met het lezen van een boek van 70 bladzijden. Elke zondag leest zij 0 bladzijden en op alle andere dagen leest zij er 0. In hoeveel dagen leest zij het boek uit? 5 Welke breuken zijn evenveel waard als? $ Demonstreer met de klassikale klok wat voorlopen en achterlopen van een klok betekent. Wat doen we als een klok voorloopt? Wat doen we als een klok achterloopt? 6 Eén van de 6 kinderen op school heeft eft thuis een kat. Er zitten 00 kinderen op school. ol. LLB_A.indb :56 Hoeveel kinderen op deze school hebben thuis een kat? Extra Indien er tijd over is, kunt u de volgende mondelinge contextopgaven met de leerlingen bespreken. U kunt ervoor kiezen om de leerlingen alleen, in tweetallen of in groepjes te laten werken. Ik lees steeds gegevens voor. Jij bedenkt welke som(men) je met die gegevens kunt maken. In een klas zitten 5 leerlingen. 40% daarvan is meisje. Welke sommen kun je maken? Mogelijke uitwerkingen: het percentage jongens: 00% 40% = 60% het aantal jongens: 5 deel van 5 = het aantal meisjes: 5 = 4 de verhouding tussen het aantal jongens en meisjes: : 7 Op een school zitten 00 leerlingen. Bij 99% van de kinderen staat thuis een computer. Bij hoeveel leerlingen staat geen computer? Bij een politiecontrole op de snelweg reed van de auto s te hard. Hoeveel procent van de auto s reed te hard? 9 Op welke hoogte is het kantoor van meneer Hoogland? Een torenflat is 0 meter hoog. Op 0 deel van de hoogte is het kantoor van meneer Hoogland. ) Vorig jaar werd het museum door mensen bezocht. Hoeveel mensen waren dat gemiddeld per week?! Een school wordt bezocht door 60 leerlingen. 70 leerlingen zijn meisjes en 90 leerlingen zijn jongens. op de leerlingen is een meisje. Dat is %. op de leerlingen is een jongen. Dat is De familie De Vries heeft dit jaar 705,00 m gas verbruikt. Wat was de stand van vorige jaar? # Reken uit. (60 5) : ( ) : + = $ Een klok loopt een kwartier voor. Op de klok is het 5 minuten over. Hoe laat is het in werkelijkheid? Schrijf de tijd digitaal op. 74 Bij een parkeercontrole in de stad van 00 auto s kreeg van de 5 auto s een boete. Welke sommen kun je maken? Mogelijke uitwerkingen: het percentage met boete: 5 deel = 0% het percentage zonder boete: 4 5 deel = 0% het aantal auto s met boete: 5 deel van 00 = 60 % Welke gewichten moeten er nog bijgezet worden om een evenwicht te krijgen? LLB_A.indb :56 Er zijn gewichten van 500 gr, kg en kg. Het gemiddelde van getallen is 5. Welke getallen kunnen dat zijn? Mogelijke uitwerkingen: = = = 05 /^ Aan de wandelvierdaagse in Swifterbant doen dit jaar 750 mensen mee. 50% zijn kinderen van tot jaar. 0% is tot jaar oud. De rest is jaar of ouder. Hoeveel wandelaars zijn ouder dan jaar? /& Hoeveel procent van figuur is gekleurd? En hoeveel procent bij figuur? Figuur Figuur /* Reken uit. Een stuk vloer is betegeld met vierkante tegels. De tegels zijn niet allemaal even groot. De kleinste tegel heeft zijden van 0 cm. Hoeveel cm is de vette lijn lang? Kies het goede antwoord: A 0 B 400 C 40 D 440 E 60 /( Reken uit. Hoeveel vlakken heeft het voorwerp hiernaast? De voorkant en achterkant zien er hetzelfde uit. Kies het goede antwoord: A B 5 C 6 D E N Noordhoff Uitgevers bv 75 09

9 5 Herhalen Herhalen basisstof les t/m 4 Lesdoelen De leerlingen kunnen: een rekendictee maken; getallen in cijfers schrijven; getallen rangschikken; getallen afronden; percentages schatten en uitrekenen met een rekenmachine; breuken vermenigvuldigen en delen; percentages van geld uitrekenen; schatten en cijferen. Materialen Klassikaal: - Per leerling: leerlingenboek a, blz. 76 en 77 rekenschrift blok en 4, blz. 0 t/m ICT-componenten Dr. Digi leerling-ict: deze week staat breuken schrijven als procenten en omgekeerd centraal Rekendictee We beginnen de les met een rekendictee. Ik zeg de sommen op. Het antwoord schrijf je in je schrift. Schrijf in cijfers: één miljoen Schrijf in cijfers: een half miljoen ,0 = 99,99 4 0,99 + 0, =, 5 5 liter = 5 0 cl 6 Hoe lang is de zijde van een vierkant van 49 m? 7 m 7 De omtrek = 0 m; de lengte = 4 m. Wat is de breedte? m 0 = : = 0 0 5% = 0 7 deel Kijk het rekendictee samen na en bespreek het na. Besteed hierbij aandacht aan het schrijven van de getallen met miljoenen. Vooruitblik zelfstandig werken Neem de opdrachten kort met de leerlingen door. U kunt van iedere opdracht naast het voorbeeld nog een som maken. Doel: getallen met cijfers schrijven en optellen De leerlingen schrijven getallen tot en met miljard in cijfers en tellen ze vervolgens op. Doel: getallen rangschikken De leerlingen plaatsen de getallen in de volgorde van klein naar groot. Doel: getallen afronden De leerlingen ronden getallen af op miljoenen, honderdduizendtallen en tienduizendtallen. 4 Doel: percentages schatten en uitrekenen De leerlingen schatten de percentages en rekenen ze daarna uit met behulp van de rekenmachine. Let op: het antwoord afronden op decimaal. 5 Doel: breuken vermenigvuldigen en delen De leerlingen maken sommen van het type HB B; HB : B en HB : HB. Let op: maak eerst van helen breuken. 6 Doel: percentages van geld uitrekenen De leerlingen rekenen de sommen uit door de percentages om te zetten in een breuk. 7 Doel: schatten en cijferen De leerlingen schatten de uitkomst eerst en rekenen de sommen daarna uit. Doel: gewichten rangschikken (T) 0 Blok Week

10 5 Herhalen Schrijf de getallen in cijfers en tel ze bij elkaar. drie miljard = drie miljoen = zeshonderd miljoen = zeshonderdduizend = veertig miljoen = vijfduizend = zeven miljoen = negenhonderd = + + De leerlingen zetten de gewichten in de volgorde van licht naar zwaar. Tip: zet per som de gewichten eerst om naar de kleinste maat en ga ze dan in volgorde zetten. 9 Doel: decimale getallen en breuken vergelijken (N) De leerlingen vergelijken de getallen en breuken en plaatsen het goede rekenteken ertussen. Verlengde instructie Werk aan de instructietafel en neem de sommen stap voor stap door. Help de leerlingen bij het afronden van de getallen op miljoenen, honderdduizendtallen en tienduizendtallen. Herhaal het afronden met de verkorte manier. Kijk bij het afronden naar het cijfer wat volgt. Is dat een 5 of meer, rond dan af naar boven. Is dat minder dan 5, rond dan af naar beneden. Help de leerlingen bij de schatting en de berekening van percentages. Doe dit aan de hand van een voorbeeld en een stappenplan: deel/totaal: 5 van 4 schatting met breuk en percentage: = 0 = 5% Zet in de goede volgorde van klein naar groot , , ,5 6,45 Rond af op miljoenen, honderdduizendtallen en tienduizendtallen. getallen Reken het percentage uit. Eerst schatten, dan uitrekenen met de rekenmachine. deel / totaal afronden op miljoenen schatting afronden op honderdduizendtallen berekening en antwoord afgerond op decimaal 5 van = : 4 van = : 7 van = : 99 van = : afronden op tienduizendtallen 5 Reken uit. 4 5 = 7 : 7 = Maak eerst van de helen een breuk. LLB_A.indb :57 Dan kun je de = 4 : = 5 = 4 7 : 7 = breuken met elkaar vermenigvuldigen. Haal in het antwoord de helen weer uit de breuk. 6 Reken de sommen handig uit. %,00 = 5%,00 = % 64,00 = 5% 64,00 = %,00 = 5%,00 = %,00 = 5%,00 = 00%,00 = 00%,00 = 00% 64,00 = 00% 64,00 = 00%,00 = 00%,00 = 00%,00 = 00%,00 = 76 Stappenplan: Stap : schrijf de getallen met een breuk. Stap : pas de getallen aan zodat je de breuk gemakkelijk kunt vereenvoudigen. Stap : zet de (vereenvoudigde) breuk om in een percentage. Stap 4: maak daarna de berekening met de echte getallen: 5 : ,% Het verschil met de schatting is 0,%. Dat is weinig. De schatting klopt dus. Maak zo samen nog een aantal opgaven. 7 Eerst schatten en dan uitrekenen.,75 5,5 = 5,07 : 7,9 = 49, ,056 = 79,99 5,57 = 9 69 = 7 97 : 9 = = 5 00 : 56 = / Zet de gewichten in volgorde van licht naar zwaar. kwart kilogram / 0, kg / 00 gram / 0,5 kg 50 mg / 0,05 g / 0 mg / g 000 mg / 0,6 g /,5 g / 0,00 kg 0, g / 500 mg / 0,004 kg / 0 g /9 Vergelijk de getallen. Vul in: >, < of =. 5 0,4 4 5, ,9 4, 4 4,7 9 9, 7 0 7,, , ,65 LLB_A.indb :57 77 Noordhoff Uitgevers bv

Op aarde wonen ongeveer zeven miljard mensen. 1 miljard = miljard is hetzelfde als

Op aarde wonen ongeveer zeven miljard mensen. 1 miljard = miljard is hetzelfde als Getallen 9 0 2 / Tel steeds verder met 0 000 tot aan 2 00 000. 0 2 00 000 7 2 Wat zijn de onderstreepte cijfers in de getallen waard? Op aarde wonen ongeveer zeven miljard mensen. miljard = 000 000 000.

Nadere informatie

I I. Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten

I I. Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten H A N D L E I D I N G 7 I I Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten H A N D L E I D I N G Lesbeschrijvingen Breuken en procenten Basisstof breuken procenten Lesdoelen De leerlingen kunnen: helen vermenigvuldigen

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

Getallen. 1 Doel: getallen plaatsen op de getallenlijn. 2 Doel: getallen invullen op het 60-veld. 3 Doel: 5-structuur aangeven.

Getallen. 1 Doel: getallen plaatsen op de getallenlijn. 2 Doel: getallen invullen op het 60-veld. 3 Doel: 5-structuur aangeven. 1 Getallen Basisstof getallenstructuur t/m 60 Lesdoelen De kinderen: kunnen tellen/doortellen t/m 60; kunnen de getallen in het 60-veld schrijven; kunnen werken met de begrippen 2 en meer en 2 en minder

Nadere informatie

I I. Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten

I I. Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten H A N D L E I D I N G I I Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten H A N D L E I D I N G Lesbeschrijvingen Getallen en breuken Basisstof structuur van de getallen breuken Lesdoelen De leerlingen kunnen:

Nadere informatie

2 REKENEN MET BREUKEN 3. 2.3 Optellen van breuken 6. 2.5 Aftrekken van breuken 9. 2.7 Vermenigvuldigen van breuken 11. 2.9 Delen van breuken 13

2 REKENEN MET BREUKEN 3. 2.3 Optellen van breuken 6. 2.5 Aftrekken van breuken 9. 2.7 Vermenigvuldigen van breuken 11. 2.9 Delen van breuken 13 REKENEN MET BREUKEN. De breuk. Opgaven. Optellen van breuken 6. Opgaven 8. Aftrekken van breuken 9.6 Opgaven 9.7 Vermenigvuldigen van breuken.8 Opgaven.9 Delen van breuken.0 Opgaven. Een deel van een deel.

Nadere informatie

optellen 1 Doel: plaats bepalen op de getallenlijn 2 Doel: optellen met de rekentekens + en 3 Doel: optellen van concreet naar abstract Herhalen

optellen 1 Doel: plaats bepalen op de getallenlijn 2 Doel: optellen met de rekentekens + en 3 Doel: optellen van concreet naar abstract Herhalen 1 Basisstof t/m 10 Lesdoelen De kinderen: kunnen hoeveelheden t/m ; kunnen een optelsom met voorwerpen t/m in de abstracte vorm noteren; kunnen werken met de rekentekens en. Materialen Klassikaal: Per

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn breuken

Reken zeker: leerlijn breuken Reken zeker: leerlijn breuken B = breuk H = hele HB = hele plus breuk (1 1/4) Blauwe tekst is theorie uit het leerlingenboek. De breuknotatie in Reken zeker is - anders dan in deze handout - met horizontale

Nadere informatie

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen 1 2 REKENEN Boek 7a: Blok 1 - week 1 in geldcontext 2 x 2,95 = / 4 x 2,95 = Optellen en aftrekken tot 10.000 - ciferend; met 2 of 3 getallen 4232 + 3635 + 745 = 1600

Nadere informatie

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 2009 c Swier Garst - RGO Middelharnis 2 Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

1.Tijdsduur. maanden:

1.Tijdsduur. maanden: 1.Tijdsduur 1 etmaal = 24 uur 1 uur = 60 minuten 1 minuut = 60 seconden 1 uur = 3600 seconden 1 jaar = 12 maanden 1 jaar = 52 weken 1 jaar = 365 (of 366 in schrikkeljaar) dagen 1 jaar = 4 kwartalen 1 kwartaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde Getallen

Nadere informatie

Overstapprogramma 6-7

Overstapprogramma 6-7 Overstapprogramma - Cijferend optellen 9 Verdeel het getal. Het getal 8 kun je verdelen in: duizendtallen honderdtallen tientallen eenheden D H T E 8 D H T E 8 = 8 9 9 9 = = = = Zet de getallen goed onder

Nadere informatie

Rekentermen en tekens

Rekentermen en tekens Rekentermen en tekens Erbij de som is hetzelfde, is evenveel, is gelijk aan Eraf het verschil, korting is niet hetzelfde, is niet evenveel Keer het product kleiner dan, minder dan; wijst naar het kleinste

Nadere informatie

REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS

REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS Schooljaar 008/009 Inhoud Uitleg bij het boekje Weektaak voor e week: optellen en aftrekken Weektaak voor e week: vermenigvuldigen Weektaak voor e week: delen en de staartdeling

Nadere informatie

Deel C. Breuken. vermenigvuldigen en delen

Deel C. Breuken. vermenigvuldigen en delen Deel C Breuken vermenigvuldigen en delen - 0 Sprongen op de getallenlijn. De sprongen op de getallenlijn zijn even groot. Schrijf passende breuken of helen bij de deelstreepjes. 0 Welk eindpunt wordt bereikt

Nadere informatie

Getallen. 1 Doel: doortellen en terugtellen. 2 Doel: getallen plaatsen op getallenlijn. 3 Doel: doortellen en terugtellen

Getallen. 1 Doel: doortellen en terugtellen. 2 Doel: getallen plaatsen op getallenlijn. 3 Doel: doortellen en terugtellen 1 Getallen Basisstof structuur van de getallen t/m 600 Lesdoelen De kinderen: kunnen getallen op een getallenlijn plaatsen; kunnen getallenreeksen tot 600 afmaken; kunnen getallen in woorden omzetten in

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Zwijsen jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Waar staat deze paddenstoel ongeveer? Teken op de kaart. Welke afstand of welke route fietsen de kinderen? naam route afstand Janna

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Zwijsen jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Waar staat deze paddenstoel ongeveer? Teken op de kaart. Welke afstand of welke route fietsen de kinderen? naam route afstand Janna

Nadere informatie

Opdracht 2.1 a t/m c. Er zijn veel mogelijkheden. De vorm hoeft dus niet gelijk te zijn om toch een vierkant van dezelfde grootte te krijgen.

Opdracht 2.1 a t/m c. Er zijn veel mogelijkheden. De vorm hoeft dus niet gelijk te zijn om toch een vierkant van dezelfde grootte te krijgen. Uitwerkingen hoofdstuk Gebroken getallen. Kennismaken met breuken.. Deel van geheel Opdracht. a t/m c. Er zijn veel mogelijkheden. De vorm hoeft dus niet gelijk te zijn om toch een vierkant van dezelfde

Nadere informatie

Onthoudboekje rekenen

Onthoudboekje rekenen Onthoudboekje rekenen Inhoud 1. Hoofdrekenen: natuurlijke getallen tot 100 000 Optellen (p. 4) Aftrekken (p. 4) Vermenigvuldigen (p. 5) Delen (p. 5) Deling met rest (p. 6) 2. Hoofdrekenen: kommagetallen

Nadere informatie

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 6a: Blok 1 - week 1 - buurgetallen - oefenen op de getallenlijn Geld - optellen van geldbedragen - aanvullen tot 10 105 : 5 = 2 x 69 = - van digitaal

Nadere informatie

1 Rekenen met gehele getallen

1 Rekenen met gehele getallen 1 Inhoudsopgave 1 Rekenen met gehele getallen... 1.1 De gehele getallen... 1. Optellen... 1. Opgaven... 1. Aftrekken... 1. Opgaven... 1. Vermenigvuldigen... 1. Opgaven... 1.8 Delen... 9 1.9 Opgaven...9

Nadere informatie

Klok dag en nacht. Hulpkaart OPTELLEN/AFTREKKEN

Klok dag en nacht. Hulpkaart OPTELLEN/AFTREKKEN OPTELLEN/AFTREKKEN Zet de getallen onder elkaar in je schrift eerst zelf proberen uit te rekenen bij aftrekken: denk om lenen bij optellen: denk om doorschuiven geen vergissingen? bij lang nadenken: rekenmachine

Nadere informatie

Bij het cijferend optellen beginnen we bij de eenheden en werken we van rechts naar links:

Bij het cijferend optellen beginnen we bij de eenheden en werken we van rechts naar links: Cijferend optellen t/m 1000 Voor u ligt de verkorte leerlijn cijferend optellen groep 5 van Reken zeker. Deze verkorte leerlijn is bedoeld voor de leerlingen die nieuw instromen in groep 6 en voor de leerlingen

Nadere informatie

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling VMBO BB leerling Verbanden en Hoge -bewerkingen onder 100 -tafels t/m 10 (x:) -bewerkingen met eenvoudige grote en -makkelijk rekenen -vergelijken/ordenen op getallenlijn -makkelijke breuken omzetten -deel

Nadere informatie

Leerstofoverzicht groep 6

Leerstofoverzicht groep 6 Leerstofoverzicht groep 6 Getallen en relaties Basisbewerkingen Leerlijn Groep 6 Uitspraak, schrijfwijze, kenmerken getallen boven 10 000 in cijfers schrijven haakjesnotatie deler en deeltal breuknotatie

Nadere informatie

Getallen en cijferen

Getallen en cijferen 1 Getallen en cijferen Basisstof structuur van de getallen cijferen Lesdoelen De leerlingen kunnen: getallen in cijfers schrijven; een getallenrij afmaken; getallen op een getallenlijn plaatsen; cijferend

Nadere informatie

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2.

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Rekenrijk doelen groep 1 en 2 De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Aantallen kunnen tellen De kinderen kunnen kleine aantallen tellen. De kinderen kunnen eenvoudige

Nadere informatie

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 8a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - uitspreken en schrijven van getallen rond 1 miljoen - introductie miljard - helen uit een breuk halen 5/4 = -

Nadere informatie

Leerstofoverzicht groep 3

Leerstofoverzicht groep 3 Leerstofoverzicht groep 3 Getallen en relaties Basisbewerkingen Verhoudingen Leerlijn Groep 3 uitspraak, schrijfwijze, kenmerken begrippen evenveel, minder/meer cijfer 1 t/m 10, groepjes aanvullen tot

Nadere informatie

2. Optellen en aftrekken van gelijknamige breuken

2. Optellen en aftrekken van gelijknamige breuken 1. Wat is een breuk? Een breuk Een breuk is een verhoudingsgetal. Een breuk geeft aan hoe groot een deel is van een geheel. Stel een taart is verdeeld in stukken. Je neemt 2 stukken van de taart. Je hebt

Nadere informatie

1. Optellen en aftrekken

1. Optellen en aftrekken 1. Optellen en aftrekken Om breuken op te tellen of af te trekken maak je de breuken gelijknamig. Gelijknamig maken wil zeggen dat je zorgt voor 'gelijke noemers': Om de breuken met 'derden' en 'vijfden'

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. Lesinhoud. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1. Vermenigvuldigen: rekenen met de factor 10, 100 en

Lesopbouw: instructie. Lesinhoud. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1. Vermenigvuldigen: rekenen met de factor 10, 100 en Blok Week Les 6 6 7 7 6 7 96 7 6 6 7 9 a 7 c 76 e 7 6 g 7 79 b d f h 7 7 9 9 () 6 7 6 6 6 9 7 7 6 799 9 6 6 77 6 6 79 7 6 66 6 6 6 7 9 6 Lesinhoud Vermenigvuldigen: rekenen met de factor, en Bewerkingen:

Nadere informatie

Groep 6. Uitleg voor ouders (en kinderen) over de manieren waarop rekenen in groep 6 aan bod komt. Don Boscoschool groep 6 juf Kitty

Groep 6. Uitleg voor ouders (en kinderen) over de manieren waarop rekenen in groep 6 aan bod komt. Don Boscoschool groep 6 juf Kitty Groep 6 Uitleg voor ouders (en kinderen) over de manieren waarop rekenen in groep 6 aan bod komt. Getalbegrip Ging het in groep 5 om de hele getallen tot 1000, nu wordt de getallenwereld uitgebreid. Naast

Nadere informatie

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1 Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok Legenda kleuren Getalbegrip Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Verhoudingen Meten Meten Tijd Meten Geld Meetkunde Verbanden Legenda

Nadere informatie

SAMENVATTING BASIS & KADER

SAMENVATTING BASIS & KADER SAMENVATTING BASIS & KADER Afronden Hoe je moet afronden hangt af van de situatie. Geldbedragen rond je meestal af op twee decimalen, 15,375 wordt 15,38. Grote getallen rondje meestal af op duizendtallen,

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. 2 Instructie. 1 Start. Blok 4 Week 2 Les 1

Lesopbouw: instructie. 2 Instructie. 1 Start. Blok 4 Week 2 Les 1 Blok Week 2 Les 1 0 70 30 0 35 5 20 10 1 36 2 11 12 1 0 739 00 96 325 10 71 02 9 327 330 69 56 1 210 332 700 566 20 212 59 29 3 599 76 551 300 5 1 770 99 0 00 109 3 991 10 02 111 350 70 270 96 596 150

Nadere informatie

Handleiding. Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Katern 1S en 1F

Handleiding. Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Katern 1S en 1F I Handleiding Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs Katern 1S en 1F Handleiding bij de katernen 1F en 1S 1 In 2010 hebben de referentieniveaus een wettelijk kader gekregen. Basisscholen moeten

Nadere informatie

Breuken met letters WISNET-HBO. update juli 2013

Breuken met letters WISNET-HBO. update juli 2013 Breuken met letters WISNET-HBO update juli 2013 De bedoeling van deze les is het repeteren met pen en papier van het werken met breuken. Steeds wordt bij gebruik van letters verondersteld dat de noemers

Nadere informatie

Onderwijsassistent REKENEN BASISVAARDIGHEDEN

Onderwijsassistent REKENEN BASISVAARDIGHEDEN Onderwijsassistent REKENEN BASISVAARDIGHEDEN Verhoudingstabel Wat zijn verhoudingen Rekenen met de verhoudingstabel Kruisprodukten Wat zijn verhoudingen * * * 2 Aantal rollen 1 2 12 Aantal beschuiten 18

Nadere informatie

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 5a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - Getallen tot en met 1000 - Tafels 0 t/m 6 en 10 - Herhalen strategieën - Herhalen hele, halve uren en kwartieren

Nadere informatie

4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1]

4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] 4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] Voorbeeld 1: 5 x 3 = 15 (3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15) Voorbeeld 2: 5 x -3 = -15 (-3 +-3 +-3 +-3 +-3 = -3-3 -3-3 -3 = -15) Voorbeeld 3: -5 x 3 = -15 Afspraak: In plaats

Nadere informatie

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en.

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en. Scoreblad bewis naam cursist: datum: naam afnemer: inhoud vraag opmerkingen OK werkpunt niet goed tellen eieren tellen in dozen van 10 getallen verder aanvullen in kralenketting getalbegrip getallen ertussen

Nadere informatie

De teller geeft hoeveel stukken er zijn en de noemer zegt wat de 5. naam is van die stukken: 6 taart geeft dus aan dat de taart in 6

De teller geeft hoeveel stukken er zijn en de noemer zegt wat de 5. naam is van die stukken: 6 taart geeft dus aan dat de taart in 6 Breuken Breuk betekent dat er iets gebroken is. Het is niet meer heel. Als je een meloen doormidden snijdt, is die niet meer heel, maar verdeeld in twee stukken. Eén zo n stuk is dan een halve meloen,

Nadere informatie

Domeinbeschrijving rekenen

Domeinbeschrijving rekenen Domeinbeschrijving rekenen Discussiestuk ten dienste van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Rekenen en Taal auteur: Jan van de Craats 11 december 2007 Inleiding Dit document bevat een beschrijving van

Nadere informatie

Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter.

Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter. 70 blok 5 les 23 C 1 Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 60 981 540 C 2 Welke maten horen erbij? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter.

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 7, les 1 blok 7, les 3 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11 blok 9, les 1

Aandachtspunten. blok 7, les 1 blok 7, les 3 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11 blok 9, les 1 Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 Getalbegrip. Het kind ziet de structuur niet tussen getallen boven en beneden 1 miljoen. uitspreken en opschrijven van grote getallen boven

Nadere informatie

1.1 Rekenen met letters [1]

1.1 Rekenen met letters [1] 1.1 Rekenen met letters [1] Voorbeeld 1: Een kaars heeft een lengte van 30 centimeter. Per uur brand er 6 centimeter van de kaars op. Hieruit volgt de volgende woordformule: Lengte in cm = -6 aantal branduren

Nadere informatie

Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen

Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen Groep 7(eerste helft) Getalbegrip - Telrij tot en met 1 000 000 - Uitspraak en schrijfwijze van de getallen (800 000 en 0,8 miljoen) - De opbouw en positiewaarde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : REKENEN

Hoofdstuk 1 : REKENEN 1 / 6 H1 Rekenen Hoofdstuk 1 : REKENEN 1. Wat moet ik leren? (handboek p.3-34) 1.1 Het decimaal stelsel In verband met het decimaal stelsel: a) het grondtal van ons decimaal stelsel geven. b) benamingen

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. Start. Instructie. Blok 4. Lesinhoud Kommagetallen: vermenigvuldigen met kommagetallen Kommagetallen: delen met kommagetallen

Lesopbouw: instructie. Start. Instructie. Blok 4. Lesinhoud Kommagetallen: vermenigvuldigen met kommagetallen Kommagetallen: delen met kommagetallen Week Blok Bijwerkboek 0 Les Rekenboek Lessen 0 0, 0 0, 0, keer 0, 0,, flesjes 0,, 0, 0 0 plankjes stukjes 0 0 Lesinhoud Kommagetallen: vermenigvuldigen met kommagetallen Kommagetallen: delen met kommagetallen

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3.

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Het rekenonderwijs van tegenwoordig ziet er anders uit dan vroeger. Dat komt omdat er nieuwe inzichten zijn over hoe kinderen het beste leren. Vroeger lag

Nadere informatie

Getallen 1F Doelen Voorbeelden 2F Doelen Voorbeelden

Getallen 1F Doelen Voorbeelden 2F Doelen Voorbeelden A Notatie en betekenis - Uitspraak, schrijfwijze en betekenis van, symbolen en relaties - Wiskundetaal gebruiken - de relaties groter/kleiner dan - breuknotatie met horizontale streep - teller, noemer,

Nadere informatie

1.3 Rekenen met pijlen

1.3 Rekenen met pijlen 14 Getallen 1.3 Rekenen met pijlen 1.3.1 Het optellen van pijlen Jeweetnuwatdegetallenlijnisendat0nochpositiefnochnegatiefis. Wezullen nu een soort rekenen met pijlen gaan invoeren. We spreken af dat bij

Nadere informatie

Download gratis de PowerPoint rekenen domein getallen:

Download gratis de PowerPoint rekenen domein getallen: Getallen Bron: Examenbladmbo.nl, SYLLABUS REKENEN 2F en 3F vo en mbo, Versie mei 2015 Download gratis de PowerPoint rekenen domein getallen: http://nielspicard.nl/download/powerpoint-rekenen-domein-getallen/

Nadere informatie

Optellen van twee getallen onder de 10

Optellen van twee getallen onder de 10 Splitsen tot 0 uit het hoofd 2 Optellen 2 7 6 2 5 3 4 Splitsen tot 20 3 2 8 7 2 6 3 5 4 4 4 3 2 2 9 8 2 7 3 6 4 5 5 4 2 3 0 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 5 2 4 3 3 Bij een aantal iets erbij doen heet optellen. Je

Nadere informatie

Verdiepingsmodule Getallen Tweede bijeenkomst maandag 8 april 2013 monica wijers en vincent jonker

Verdiepingsmodule Getallen Tweede bijeenkomst maandag 8 april 2013 monica wijers en vincent jonker Verdiepingsmodule Getallen Tweede bijeenkomst maandag 8 april 2013 monica wijers en vincent jonker Programma Breuken PPON Leerlijn Didactiek van bewerkingen Breuken en kommagetallen in het echt Kommagetallen

Nadere informatie

Derde domein: gebroken getallen. 1 Kennismaking met breuken. 1.1 De breuk als deel van een geheel. Opdracht 1. Opdracht 2. blaadje 1.

Derde domein: gebroken getallen. 1 Kennismaking met breuken. 1.1 De breuk als deel van een geheel. Opdracht 1. Opdracht 2. blaadje 1. Derde domein: gebroken getallen 1 Kennismaking met breuken 1.1 De breuk als deel van een geheel Opdracht 2 blaadje 1 blaadje 2 blaadje 3 blaadje 4 Een blaadje in twee delen vouwen geeft de helft van een

Nadere informatie

Derde domein: gebroken getallen. 1 Kennismaking met breuken. 1.1 De breuk als deel van een geheel. Opdracht 1. Opdracht 2. blaadje 1.

Derde domein: gebroken getallen. 1 Kennismaking met breuken. 1.1 De breuk als deel van een geheel. Opdracht 1. Opdracht 2. blaadje 1. Derde domein: gebroken getallen 1 Kennismaking met breuken 1.1 De breuk als deel van een geheel blaadje 1 blaadje 2 blaadje 3 blaadje 4 Een blaadje in twee delen vouwen geeft de helft van een heel blaadje.

Nadere informatie

Cursus voor Rekenondersteuners rekenen de 3 e slag. Bijeenkomst 3 28 februari 2012 Ceciel Borghouts & Monica Wijers Freudenthal Instituut

Cursus voor Rekenondersteuners rekenen de 3 e slag. Bijeenkomst 3 28 februari 2012 Ceciel Borghouts & Monica Wijers Freudenthal Instituut Cursus voor Rekenondersteuners rekenen de 3 e slag Bijeenkomst 3 28 februari 2012 Ceciel Borghouts & Monica Wijers Freudenthal Instituut deel 0 EVEN DE KRANT 1. Huiswerk Programma 16 februari doen

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken

Deel A. Breuken vergelijken Deel A Breuken vergelijken - - 0 Breuken en brokken (). Kleur van elke figuur deel. Doe het zo nauwkeurig mogelijk.. Kleur van elke figuur deel. Doe het telkens anders.. Kleur steeds het deel dat is aangegeven.

Nadere informatie

1 Basisrekenen en letterrekenen.

1 Basisrekenen en letterrekenen. Uitwerkingen versie 0 Basisrekenen en letterrekenen. Opgave. Opbouw van getallen. a 605 6 00 + 5 b 3.78 3 000+ 00+ 7 0+ 8 c 56.890 56 000+ 8 00+ 9 0+ 0 d 900.30 900 000+ 00+ 0+ 0 e 3.56.675 3.000.000+

Nadere informatie

De waarde van een plaats in een getal.

De waarde van een plaats in een getal. Komma getallen. Toen je net op school leerde rekenen, wist je niet beter dan dat getallen heel waren. Dus een taart was een taart, een appel een appel en een peer een peer. Langzaam maar zeker werd dit

Nadere informatie

tafels van 6,7,8 en 9 X

tafels van 6,7,8 en 9 X tafels van 6,7,8 en 9 X 6 7 8 9 6 36 42 48 54 7 42 49 56 63 8 48 56 64 72 9 54 63 72 81 1 alle tafels X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Nadere informatie

REKENEN OP MAAT GROEP 4

REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 RICHT ZICH OP DE BELANGRIJKSTE VAARDIGHEDEN DIE NODIG ZIJN VOOR HET REKEN-WISKUNDEONDERWIJS. ER WORDT NAUW AANGESLOTEN BIJ DE OEFENSTOF VAN DE VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Rekentijger - Groep 7 Tips bij werkboekje A

Rekentijger - Groep 7 Tips bij werkboekje A Rekentijger - Groep 7 Tips bij werkboekje A Omtrek en oppervlakte (1) Werkblad 1 Van een rechthoek die mooi in het rooster past zijn lengte en breedte hele getallen. Lengte en breedte zijn samen gelijk

Nadere informatie

Toets gecijferdheid augustus 2005

Toets gecijferdheid augustus 2005 Toets gecijferdheid augustus 2005 Naam: Klas: score: Datum: Algemene aanwijzingen: - Noteer alle berekeningen en oplossingen in dit boekje - Blijf niet te lang zoeken naar een oplossing - Denk aan de tijd

Nadere informatie

Het weetjesschrift. Weetjesschrift Galamaschool

Het weetjesschrift. Weetjesschrift Galamaschool Het weetjesschrift Dit is het weetjesschrift. In dit schrift vind je heel veel weetjes over taal, rekenen en andere onderwerpen. Sommige weetjes zal je misschien al wel kennen en anderen leer je nog! Uiteindelijk

Nadere informatie

Bij de volgende opgaven vragen we je een kleine opteltabel in te vullen. De eerste hebben we zelf ingevuld om je te laten zien hoe zoiets gaat. 1.

Bij de volgende opgaven vragen we je een kleine opteltabel in te vullen. De eerste hebben we zelf ingevuld om je te laten zien hoe zoiets gaat. 1. I Natuurlijke getallen Dit deel gaat over getallen waarmee je aantallen kunt weergeven: vijf vingers aan je hand, twaalf appels op een schaal, zestig minuten in een uur, zestien miljoen Nederlanders, nul

Nadere informatie

Deel 1. het complete zakboek voor groep 7 & 8 deel 1 hele getallen, kommagetallen en breuken

Deel 1. het complete zakboek voor groep 7 & 8 deel 1 hele getallen, kommagetallen en breuken Deel 1 78 & het complete zakboek voor groep 7 & 8 deel 1 hele getallen, kommagetallen en breuken 2 DIT IS HET DiKiBO-BOEK VAN TIP PAS OP 2 HOE? hoi, ik ben DiKiBO samen met mijn vrienden help ik jou bij

Nadere informatie

Routeboekje. bij Rekenrijk. Groep 7 Blok 6. Van...

Routeboekje. bij Rekenrijk. Groep 7 Blok 6. Van... Routeboekje bij Rekenrijk Groep 7 Blok 6 Van... Groep 7 Blok 6 Les 1 Leerkrachtgebonden LB 7a 142 1 Hoeveel bussen? meedoen LB 7a 142 2 Reken uit - LB 7a 142 3 Reken uit maken LB 7a 143 4 Schat eerst,

Nadere informatie

2.1 Kennismaken met breuken. 2.1.1 Deel van geheel. Opdracht 1 Welk deel van deze cirkel is zwart ingekleurd?

2.1 Kennismaken met breuken. 2.1.1 Deel van geheel. Opdracht 1 Welk deel van deze cirkel is zwart ingekleurd? Oefenopdrachten hoofdstuk Gebroken getallen RekenWijzer, oefenopdrachten hoofdstuk Gebroken getallen. Kennismaken met breuken.. eel van geheel Opdracht Welk deel van deze cirkel is zwart ingekleurd? deel

Nadere informatie

Kies uit: 10,25 11,5 11,125 10,875 11,875 10,125 10,50 11,001 10,99 11,75

Kies uit: 10,25 11,5 11,125 10,875 11,875 10,125 10,50 11,001 10,99 11,75 Blok les. Hoeveel kilometer is er gefietst? Wat stond er bij vertrek op de teller van Murat?. Zet in volgorde van klein naar groot. a,8 m b 0,7 km c, kg d, g,8 m 7 km kg, g 8 m 7, km 0,0 kg 0, g 0,8 m

Nadere informatie

Overzicht rekenstrategieën

Overzicht rekenstrategieën Overzicht rekenstrategieën Groep 3 erbij tot tien Groep 3 eraf tot tien Groep 4 erbij tot twintigt Groep 4 eraf tot twintigt Groep 4 erbij tot honderd Groep 4 eraf tot honderd Groep 4 en 5 tafels tot tien

Nadere informatie

Blok 1 GB les 2 K1: cijfers 2 en 3 overtrekken en zelf schrijven

Blok 1 GB les 2 K1: cijfers 2 en 3 overtrekken en zelf schrijven Blok GB les 2 K: cijfers 2 en 3 overtrekken en zelf schrijven Cijfers 2 en 3 overtrekken en zelf schrijven 2 3 Start Van richting veranderen Stop Start Van richting veranderen Stop Overtrek de cijfers.

Nadere informatie

spiekboek De beste basis voor het rekenen groep

spiekboek De beste basis voor het rekenen groep spiekboek De beste basis voor het rekenen groep 3 COLOFON 3 DiKiBO presenteert het spiekboek complete reken-zakboek rekenen voor groep voor 5 groep 5 & 6 (een uittreksel van DiKiBO Rekenen Compleet groep

Nadere informatie

Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7

Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7 Rekenen op maat 7 Rekenen op maat 7 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

5.327 703 x 15.981 3.728.900 + 3.744.881. 2.160 3.007 x 15.120 6.480.000 + 6.495.120. 2.160 3.007 x 15.120 00.000 0 00.000 6.480.000 + 6.495.

5.327 703 x 15.981 3.728.900 + 3.744.881. 2.160 3.007 x 15.120 6.480.000 + 6.495.120. 2.160 3.007 x 15.120 00.000 0 00.000 6.480.000 + 6.495. Bij vermenigvuldigen van twee grote getallen onder elkaar staan de rijen onder de streep elk voor een tussenstap. De eerste rij staat voor het vermenigvuldigen met het cijfer dat de eenheden van het onderste

Nadere informatie

Procenten 75% 33% 10% 50% 40% 25% 50% 100%

Procenten 75% 33% 10% 50% 40% 25% 50% 100% Procenten 50% 75% 25% 100% 10% 40% 50% 33% Uitleg procenten & Hoofdstuk 1A: hele procenten Uitleg : Procent betekent: 1/100 deel Bij procentrekenen werken we met HOEVEELHEDEN Bij een hoeveelheid van iets

Nadere informatie

Rekentaalkaart - toelichting

Rekentaalkaart - toelichting Rekentaalkaart - toelichting 1. Het rekendoel van de opgave In de handleiding van reken-wiskundemethodes beschrijft bij iedere opgave of taak wat het rekendoel voor leerlingen is. Een doel van een opgave

Nadere informatie

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Blok 1A en 2A Telrij, uitspraak en notatie Getallenlijn en getalvolgorde Opbouw getallen tot 100 Sprongen van 1, 2 en 5 tussen 10 en 20 t/m

Nadere informatie

2.1 Bewerkingen [1] Video Geschiedenis van het rekenen (http://www.youtube.com/watch?v=cceqwwj6vrs) 15 x 3 = 45

2.1 Bewerkingen [1] Video Geschiedenis van het rekenen (http://www.youtube.com/watch?v=cceqwwj6vrs) 15 x 3 = 45 15 x 3 = 45 2.1 Bewerkingen [1] Video Geschiedenis van het rekenen (http://www.youtube.com/watch?v=cceqwwj6vrs) 15 x 3 is een product. 15 en 3 zijn de factoren van het product. 15 : 3 = 5 15 : 3 is een

Nadere informatie

Deel B. Breuken. optellen en aftrekken

Deel B. Breuken. optellen en aftrekken Deel B Breuken optellen en aftrekken - 0 0 Parten optellen 0 tablet chocola klok. Vul in: tablet tablet... stukjes uur uur... minuten - tablet - uur Vul passende breuken in. Schrijf de breuken op zijn

Nadere informatie

Bloemlezing uit 36 bladzijden voor een eerste indruk. inzicht in het complete metriek stelsel. Op een eenduidige

Bloemlezing uit 36 bladzijden voor een eerste indruk. inzicht in het complete metriek stelsel. Op een eenduidige Meten is weten Bloemlezing uit 36 bladzijden voor een eerste indruk Leer- Meten en is oefenboek weten Bloemlezing metriek uit stelsel 36 bladzijden voor ISBN: een 978-90-821249-1-0 eerste indruk Auteur

Nadere informatie

Duizend 3 getallen achter de komma 230 duizend 230 000 46 duizend 46 000 Andersom 345 600 345,6 duizend 24 500 24,5 duizend

Duizend 3 getallen achter de komma 230 duizend 230 000 46 duizend 46 000 Andersom 345 600 345,6 duizend 24 500 24,5 duizend Hoofdstuk 5 5A Grote getallen Duizend 3 getallen achter de komma 230 duizend 230 000 46 duizend 46 000 Andersom 345 600 345,6 duizend 24 500 24,5 duizend Miljoen 6 getallen achter de komma 230 miljoen

Nadere informatie

Vervolgcursus Proeftuin Rekenen Tweede bijeenkomst 3 februari 2016 vincent jonker & monica wijers

Vervolgcursus Proeftuin Rekenen Tweede bijeenkomst 3 februari 2016 vincent jonker & monica wijers Vervolgcursus Proeftuin Rekenen Tweede bijeenkomst 3 februari 2016 vincent jonker & monica wijers 1 league is. miles 1 mile is.. furlongs 1 furlong is. chains 1 foot is.. inches 1 yard is inches 1 league

Nadere informatie

Decimale getallen (1)

Decimale getallen (1) Decimale getallen (1) Rekenkundige achtergrond In dit blok leren de leerlingen decimale getallen herkennen, vergelijken en afronden op 1 of 2 decimale plaatsen. Ook zal het uitdrukken van een breuk, waarvan

Nadere informatie

TVE TIEN VRAGEN EXTENSIE LVS - VCLB WISKUNDE Midden 1ste leerjaar INSTRUCTIE BIJ VRAGEN Wiskunde Midden 1 ste leerjaar

TVE TIEN VRAGEN EXTENSIE LVS - VCLB WISKUNDE Midden 1ste leerjaar INSTRUCTIE BIJ VRAGEN Wiskunde Midden 1 ste leerjaar TVE TIEN VRAGEN EXTENSIE LVS - VCLB WISKUNDE Midden 1ste leerjaar INSTRUCTIE BIJ VRAGEN Wiskunde Midden 1 ste leerjaar Vraag 1: (pg 64 oefening 2 - Basisboek LVS wiskunde toetsen 2) Het verschil tussen

Nadere informatie

Verkorte versie van de SYLLABUS REKENEN 2F EN 3F (VO en MBO, versie mei 2015) Aanpassing van product van CvTE

Verkorte versie van de SYLLABUS REKENEN 2F EN 3F (VO en MBO, versie mei 2015) Aanpassing van product van CvTE Verkorte versie van de SYLLABUS REKENEN 2F EN 3F (VO en MBO, versie mei 2015) Aanpassing van product van CvTE 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 gelden nieuwe afspraken omtrent het rekenexamen 3F. De exameneisen

Nadere informatie

Strategiekaarten. Deze strategiekaarten horen bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2

Strategiekaarten. Deze strategiekaarten horen bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2 Deze strategiekaarten horen bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Joep van Vugt Anneke Wösten Handig optellen; tribunesom* Bij optellen van bijna ronde getallen zoals 39, 198, 2993,..

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. Start. Instructie. Blok 4

Lesopbouw: instructie. Start. Instructie. Blok 4 Week Les Bijwerkboek Rekenboek Lessen 0 6900 640 709 3308 37 690 80 407 730 30 300 4 76 9 7 800 60 3 737 40 0 0 3 87 40 70 8 0 30 3 67 800 400 30 70 8 400 40 6 34 800 0 30 90 9 600 60 7 33 600 0 40 90

Nadere informatie

TOELICHTING REKENEN MET BREUKEN

TOELICHTING REKENEN MET BREUKEN TOELICHTING REKENEN MET BREUKEN 1 2 3 11628_rv_wb_breuken_bw.indd 2 13-11-12 23:2611628_rv_wb_breuken_bw.indd 3 13-11-12 23:27 4 5 6 Rekenvlinder Rekenen met breuken Toelichting Uitgeverij Zwijsen B.V.,

Nadere informatie

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld Groep 3 Getalbegrip hele getallen De leerlingen werken de eerste periode in het getallengebied tot 20 en 40. De tweede helft van het jaar ook tot 100. De leerlingen leren het verder- en terugtellen, tellen

Nadere informatie

De laatste loodjes...

De laatste loodjes... De laatste loodjes... Hieronder vindt je een uittreksel van alles dat we met rekenen hebben geoefend. En nog een paar herhaalsommetjes. Om als laatste nog even door te lezen om te zien of je alles nog

Nadere informatie

Welkom. Het rekenexamen als kader. Consequenties voor het onderwijs. Presentatie door: Karin Snoodijk

Welkom. Het rekenexamen als kader. Consequenties voor het onderwijs. Presentatie door: Karin Snoodijk Welkom Het rekenexamen als kader Consequenties voor het onderwijs Presentatie door: Karin Snoodijk Resultaten mbo 2014: cijferverdeling Verdeling cijfers rekenen over de drie afnameperiodes in 2013-2014

Nadere informatie

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 4a: Blok 1 - week 1 - optellen en aftrekken t/m 10 (3 getallen, 4 sommen) 5 + 4 = / 4 + 5 = 9 5 = / 9 4 = - getallen tot 100 Telrij oefenen met kralenstang

Nadere informatie

PG blok 4 werkboek bijeenkomst 4 en 5

PG blok 4 werkboek bijeenkomst 4 en 5 2015-2015 PG blok 4 werkboek bijeenkomst 4 en 5 Inhoud Kenmerken van deelbaarheid (herhaling)...1 Ontbinden in factoren...1 Priemgetallen (herhaling)...2 Ontbinden in priemfactoren...2 KGV (Kleinste Gemene

Nadere informatie