Getallen. 1 Doel: getallen plaatsen op de getallenlijn. 2 Doel: getallen invullen op het 60-veld. 3 Doel: 5-structuur aangeven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Getallen. 1 Doel: getallen plaatsen op de getallenlijn. 2 Doel: getallen invullen op het 60-veld. 3 Doel: 5-structuur aangeven."

Transcriptie

1 1 Getallen Basisstof getallenstructuur t/m 60 Lesdoelen De kinderen: kunnen tellen/doortellen t/m 60; kunnen de getallen in het 60-veld schrijven; kunnen werken met de begrippen 2 en meer en 2 en minder tot aan 60; kunnen de getallen ordenen van klein naar groot. Materialen Klassikaal: getallenlijn t/m veld pen Per kind: leerwerkboek 4b, blz. 2-4 ICT-componenten Dr. Digi leerling-ict: deze week staat de getallenlijn t/m centraal 1 Doel: getallen plaatsen op de getallenlijn De kinderen vullen de getallen in op de getallenlijn. Laat eerst de bovenste helft invullen en controleer klassikaal of de kinderen de getallen op de juiste plek hebben geschreven. Vervolgens maken de kinderen de tweede rij. Klassikale instructie Oefenen met getallen op het 60-veld. Tel met de kinderen van 31 tot 60. Wijs daarbij de getallen op het 60-veld aan. Noem een getal en laat de kinderen het getal herhalen. Wijs het getal aan of laat het aanwijzen op het 60-veld. Haal vervolgens de getallen in het 60-veld weg. Wijs een hokje aan. Welk getal hoort hier? Herhaal deze werkwijze. Eerst met getallen die dicht bij elkaar liggen, vervolgens met getallen die verder van elkaar af liggen. Tel met de even en oneven getallen van 31 tot en met 60. Tellen op de kralenketting. We gaan na elke vijfde kraal een streepje zetten. Tel maar mee. Breng zo de -structuur aan op de kralenketting. Tel samen met rangtelwoorden tot : eerste, tweede, derde, enzovoort. Wijs hierbij steeds de betreffende kraal aan. Tel zo verder met de rangtelwoorden van 11 tot en met. Tel met de -structuur: e, e, e, enzovoort. Wijs een kraal op de ketting, dicht in de buurt van de - en -tallen De hoeveelste kraal is dit? Oefen zo nog verder met tellen van rangtelwoorden, ook met getallen die verder van de - en -tallen afliggen. 2 Doel: getallen invullen op het 60-veld De kinderen schrijven de getallen t/m 60 in het 60-veld. 3 Doel: -structuur aangeven De kinderen geven op de kralenketting de - en -tallen aan. Deze opdracht is een voorbereiding op de volgende les, waarin de tafel van wordt aangeboden. Vooruitblik zelfstandig werken Neem de opdrachten kort met de kinderen door. U kunt hierbij gebruikmaken van onderstaande instructies: Oefen het op volgorde van klein naar groot zetten van getallen met kaartjes van de getallenlijn. Neem lukraak een vijftal getallen van de getallenlijn weg, deel ze uit en laat de kinderen op volgorde van laag naar hoog gaan staan. U kunt van iedere opdracht naast het voorbeeld nog een som samen maken. 2 Blok 3 Week 1

2 1 Getallen /1 Streep elk getal door en zet het op de goede plaats Doel: rekenen met de begrippen 2 minder en meer De kinderen rekenen met de begrippen 2 meer en 2 minder. Wijs de kinderen op de hond: die biedt hulp. Doel: getallen op een getallentrap plaatsen De kinderen vullen de getallentrappen aan. Ze maken steeds stappen van één omhoog of omlaag Vul aan: van 1 tot In het 60-veld schrijven we de getallen van 1 tot en met Doel: getallen in volgorde zetten De kinderen plaatsen de getallen in de volgorde van klein naar groot. Tip: vraag de kinderen of ze een patroon ontdekken in de rijen (3, 4 en sprongen). 7 Doel: rekenen met de begrippen minder en meer (T) De kinderen rekenen met de begrippen 2 meer en 2 minder. 8 Doel: getallenrijen afmaken (N) De kinderen ontdekken het patroon in de getallenrijen. Vervolgens maken ze zelf een som in de getallenrij. Tip: laat de kinderen eerst zelf uitzoeken hoe ze de rij af moeten maken. Lukt dit niet, geef dan de aanwijzing dat ze de getallen bij elkaar op moeten tellen om het volgende getal te krijgen. Tip: laat de kinderen elkaars zelfbedachte sommen maken Vul de goede getallen in. 4 Vul in: 2 minder en 2 meer. Boek WB-AB_blok3 en 4.indb :39 Vul in. Steeds één stap erbij of eraf Weet je het niet? Kijk dan naar het 60-veld van opdracht 2. 2 minder 2 meer 2 minder 2 meer 2 minder 2 meer Speltip Leg uit dat er sprongen van twee moeten worden gemaakt. Neem een pen in uw hand en zeg: Nul. Geef de pen door aan een kind. Deze zegt: Twee en geeft de pen door. De pen reist door de klas. Stop de activiteit als de twintig is bereikt. Laat de pen nu terugreizen met sprongen van twee. De pen mag alleen worden doorgegeven aan een kind dat nog niet is geweest. Herhaal de opdracht met sprongen van 3 (t/m ) en 4 (t/m ). 6 Zet in de goede volgorde. Van klein naar groot Verlengde instructie Werk aan de instructietafel en neem de sommen stap voor stap door. Help kinderen die moeite hebben met het tempo van de lessen getallen door een deel van de opdrachten samen te maken. Bij de opdracht met meer en minder kunnen de kinderen eventueel gebruikmaken van de klassikale getallenlijn. Behandel een paar sommen samen: Bij welk getal moet je beginnen? Wat is 2 minder? Tel maar terug op de getallenlijn. Ga terug naar het begingetal. Wat is 2 meer? Tel verder op de getallenlijn. /7 Vul in: minder en meer. Boek WB-AB_blok3 en 4.indb :39 minder meer minder meer 4 4 /8 Maak de rijen af. Bedenk eerst wat de som is. Maak dan de rijen af Kies nu zelf de getallen. Ga zo ver als je kunt. 4 Noordhoff Uitgevers bv 3

3 2 Tafels Basisstof tafel van Lesdoelen De kinderen: kunnen de tafel van toepassen; kunnen groepjes maken met de tafel van ; tafelsommen van de tafel van 2, 3 en 4 maken. Materialen Klassikaal -veld Per kind: leerwerkboek 4b, blz. -7 MAB-materiaal ICT-componenten Dr. Digi leerling-ict: deze week staat de getallenlijn t/m centraal 1 Doel: getallen plaatsen op de getallenlijn De kinderen trekken lijnen tussen de getallen en de juiste plek op de getallenlijn t/m Doel: tafels automatiseren De kinderen maken tafelsommen van de tafels van 1 tot en met 4. Klassikale instructie Bij het aanbieden van de tafels van vermenigvuldiging volgt Reken zeker de volgende werkwijze: Stap 1: tafel verwoorden met concrete voorstelling. Stap 2: aan de hand van de voorstelling de tafel kunnen verwoorden. Stap 3: de tafel opzeggen (oefenen en automatiseren). Vandaag ga je de tafel van leren. Bekijk samen de tekening op bladzijde. Wie kan de dobbelstenen gemakkelijk tellen? Een keersom is hetzelfde als herhaald optellen. Laat dat zien aan de hand van de tekening van de dobbelstenen. Koppel er steeds een optelsom aan vast. Op een dobbelsteen staat een groepje met stippen. Op twee dobbelstenen staan twee groepjes met stippen = stippen + stippen = stippen. Op drie dobbelstenen staan drie groepjes met stippen = stippen + stippen + stippen = stippen, enzovoort. Het tekenen van groepjes dobbelstenen is erg veel werk. Wie kan vertellen hoe je deze sommen ook op kunt schrijven? Nieuw 1 = Welke keersommen passen bij de dobbelstenen in het leerwerkboek? Noteer de sommen steeds op het bord, totdat de hele tafel van is behandeld. Lees samen de hele tafel van hardop. Oefen met de tafel van in het -veld. Waar komt de te staan? En waar de, enzovoort? 3 Doel: tafel van oefenen De kinderen oefenen het herhaald optellen met de tafel van. 4 Doel: groepjes van maken De kinderen maken tafelsommen aan de hand van groepjes van. De keersom schrijven ze op. Vooruitblik zelfstandig werken Neem van iedere opdracht naast het voorbeeld nog een of meer sommen met de kinderen door. 4 Blok 3 Week 1

4 2 De tafel van /1 Maak de kaartjes vast aan de getallenlijn Doel: tafel van oefenen De kinderen maken sommen van de tafel van. Tip: leg nog een keer uit dat als er een 0 in een tafelsom staat, de uitkomst altijd 0 is. 4 /2 Reken uit. 4 3 = 6 2 = 2 3 = = = 3 3 = = = 18 2 = 3 = 4 = 1 = 6 Doel: tafel van oefenen De kinderen kleuren de sterren, waarvan het antwoord bij de tafel van hoort. 7 Doel: tafel van oefenen De kinderen schrijven antwoorden van de tafel van in het -veld. 8 Doel: groepjes van maken (T) De kinderen maken groepjes van. 9 Doel: som uit een context halen (N) In deze opdracht wordt gebruiktgemaakt van de -structuur bij handen/vingers en voeten/tenen. De kinderen tellen tenen/vingers en voeten en handen. Speltip Laat de kinderen groepjes van vijf vormen. De kinderen gaan rond een tafel zitten en nemen een potlood in hun hand. Het eerste kind zegt: Vijf. De volgende tikt op tafel met zijn potlood en zegt: Tien. Werk met de klok mee en laat op deze manier de hele tafel van vijf opzeggen. Laat de kinderen ook van plaats wisselen. Verlengde instructie Werk aan de instructietafel en neem de sommen stap voor stap door. Leg de werkwijze van het uitrekenen van de sommen wat vaker uit met behulp van MAB-materiaal. Laat de kinderen steeds verwoorden wat ze doen. Stap 1: leg 2 groepjes van. Welke som hoort daarbij? Enzovoort Stap 2: ik heb 2 groepjes van. Welke som past daarbij? Enzovoort. Bij de tafel van kunnen de kinderen ook gebruikmaken van hun handen. Oefen daarmee. Eén hand is vijf, twee handen zijn tien. Zo kun je met 3 kinderen al tot gaan. En met kinderen kan zo de hele tafel zichtbaar worden gemaakt. 3 Vul in. Hoeveel groepjes van zijn het? 4 Reken uit. Vijf groepjes van vijf is vijf keer vijf! groepjes van = = 4 groepjes van = 4 = 7 groepjes van = 7 = 2 groepjes van = 2 = 8 groepjes van = 8 = 1 groepje van = 1 = Reken uit. 2 = 4 = 1 = 6 Kleur de sterren geel die bij de tafel van horen. 6 7 Schrijf de getallen van de tafel van in het -veld. /8 Maak groepjes van. = 3 Hoeveel stippen zijn het samen? De lange som: = De korte som: 7 = 48 3 = 6 = = = 1 0 = 0 7 = 8 = 4 42 = 2 = = 3 = 6 = 2 = 1 = 9 Boek WB-AB_blok3 en 4.indb :39 27 = 9 = 4 11 = Boek WB-AB_blok3 en 4.indb : = = = 2 = 4 = 6 = 8 = 7 = 0 = 0 = /9 Vul in. Hoeveel kinderen zitten bij jou in het groepje? kinderen Hoeveel handen hebben jullie samen? = Hoeveel vingers zijn dat? = Hoeveel kinderen zitten er in je klas? kinderen Hoeveel voeten hebben die kinderen samen? = Hoeveel tenen zijn dat? = Er zijn meer goede antwoorden mogelijk. 7 Noordhoff Uitgevers bv

5 3 Optellen Basisstof optellen over het tiental Lesdoelen De kinderen: kunnen optellen met getallen van 0 t/m 60, over het tiental. Materialen Klassikaal: -veld/0-veld Per kind: leerwerkboek 4b, blz. 8- MAB-materiaal 0-veld ICT-componenten Dr. Digi leerling-ict: deze week staat de getallenlijn t/m centraal 1 Doel: optellen De kinderen maken optelsommen tot het volgende tiental. Klassikale instructie In deze les maken we de sprong over het tiental bij de optellingen tot en met 60 De werkwijze die wordt gehanteerd bevat de volgende stappen: Stap 1: voordoen met materiaal op het bord met de juiste verwoording. Stap 2: voordoen met materiaal op het bord, de kinderen verwoorden de handelingen. Stap 3: zelf sommen leggen en verwoorden. Stap 4: uitrekenen zonder materiaal. Het leggen van de som wordt vervangen door het noteren van de tussenstap. Introduceer het optellen over het tiental heen aan de hand van bovenstaande stappen. Gebruik hierbij alleen sommen van het type T + E. 6 + = = + 7 = = = = + 7 = = = + = = + = + = + = + = + = Nieuw Leg de eerst rij met sommen met stap 1 en 2. Hoeveel blokjes moeten erbij om het tiental vol te maken? Hoeveel blokjes moeten er dan nog bij? Hoeveel is het samen? Behandel de tweede rij sommen met stap 3. Behandel de derde rij sommen met stap 4. 2 Doel: optellen De kinderen maken optelsommen tot en over het tiental. Bij het optellen over het tiental gebruiken ze een tussenstap. De kinderen mogen MAB-materiaal gebruiken. Klare taal We zeggen de getallen van t/m 0 eigenlijk anders dan we ze opschrijven. We zeggen tweeënvijftig en we schrijven vijftigtwee. Veel kinderen gaan op de klank af en draaien de cijfers om. 3 Doel: optellen De kinderen rekenen over het tiental met tussenstap. Tip: doe het eerste rijtje samen. Laat de kinderen steeds een streepje zetten onder de twee eenheden die opgeteld een tiental vormen. Vooruitblik zelfstandig werken Neem de opdrachten kort met de kinderen door. U kunt hierbij gebruikmaken van onderstaande instructies: Leg de werking van het rekenwiel uit. De getallen in de buitenste ring moeten bij elkaar opgeteld zijn. U kunt van iedere opdracht naast het voorbeeld nog een som samen maken. 6 Blok 3 Week 1

6 3 Optellen /1 Tel op. + 8 = = + 4 = = = + = = + 2 = = = = = 4 Doel: optellen De kinderen maken optelsommen over het tiental met tussenstap. Deze sommen kunnen de kinderen met of zonder materiaal maken. Tip: doe het eerste rijtje samen. Laat de kinderen steeds een streepje zetten onder de twee eenheden die opgeteld samen een tiental vormen. 2 Reken uit. 3 + = + 4 = = + 3 = = + 1 = = + 1 = = + 1 = 11 Doel: aanvullen tot gewenste aantal De kinderen rekenen uit wat ze nodig hebben om de uitkomst te krijgen. 6 Doel: som uit een context halen De kinderen moeten uit een tekst een opstelsom halen. Werkwijze: Bekijk de tekening. Vraag de kinderen wat ze op de tekening zien. Kunnen ze al bedenken met welke getallen ze gaan rekenen? Lees de som door. Vraag de kinderen met welke getallen ze moeten rekenen. Gaan ze optellen of aftrekken? Welke som kunnen ze maken? 2 + = 7 + = 6 + = 3 Reken uit = = = = 34 4 Reken uit = = = = Maak het rekenwiel af. Vul steeds aan tot. Maak weer eerst het tiental vol = + 2 = = + 1 = = + 1 = = + 3 = = + 6 = 8 + = + 3 = = + = 18 + = + 3 = = + 3 = = + 2 = = + 1 = 31 Boek WB-AB_blok3 en 4.indb : Doel: optellen (T) De kinderen maken optelsommen over het tiental. 8 Doel: som uit een context halen (N) De kinderen moeten de poten en benen optellen van de dieren van Niels. Bespreek de opdracht na Zoek de som. Nordin heeft al sommen gemaakt. Hij moet er nog 6. Hoeveel sommen heeft Nordin gemaakt als hij klaar is? De som is: + 6 = 41 sommen Speltip Laat de kinderen groepjes van drie vormen. Samen moeten ze proberen om te vormen. Het eerste kind zegt bijvoorbeeld, het tweede kind zegt 3 en het derde kind maakt telkens de vol, door in dit geval te zeggen. De kinderen rekenen telkens samen na of de optelling juist is. 9 Verlengde instructie Werk aan de instructietafel en neem de sommen stap voor stap door. Oefen het leggen van optelsommen met de kinderen samen bij opdracht 2. Welke som moet je leggen? Wat is het eerste getal? Leg het met blokjes. Wat moet je daarbij optellen? Leg dat met blokjes. Vul aan tot het tiental. Wat moet er nog bij? Wat is de uitkomst? /7 Reken uit. Boek WB-AB_blok3 en 4.indb :39 + = = + = = 31 /8 Los het raadsel op = = = = 7 Niels heeft 1 paard, 2 katten, 1 hond, 2 kippen en 1 haan. Hoeveel benen en poten hebben de dieren samen? De som is: = = = = = 22 Noordhoff Uitgevers bv 7

7 4 Aftrekken Basisstof aftrekken t/m 60 over het tiental Lesdoelen De kinderen: kunnen werken met de begrippen 3 minder en 3 meer; kunnen aftrekken met getallen tussen de en 60 over het tiental, met en zonder tussenstap. Materialen Klassikaal: - Per kind: leerwerkboek 4b, blz. 11- MAB-materiaal. ICT-componenten Dr. Digi leerling-ict: deze week staat de getallenlijn t/m centraal 1 Doel: optellen De kinderen maken optelsommen over het tiental. Tip: laat kinderen die het nog nodig hebben met blokjes werken. 2 Doel: rekenen met de begrippen 3 minder of meer De kinderen rekenen met de getallen 3 minder en 3 meer. Klassikale instructie Bespreek de antwoorden van opdracht 1 en 2. In deze les leren de kinderen aftrekken met de sprong over het tiental tot en met 60. De werkwijze die wordt gehanteerd bevat de volgende stappen: Stap 1: voordoen met materiaal op het bord met de juiste verwoording. Stap 2: voordoen met materiaal op het bord, de kinderen verwoorden de handelingen. Stap 3: zelf sommen leggen en verwoorden. Stap 4: uitrekenen zonder materiaal. Het leggen van de som wordt vervang door het noteren van de tussenstap. Gebruik hierbij alleen sommen van het type T E. 6 = 7 = 3 = = 14 6 = = 3 = = 11 4 = = = = Nieuw Behandel het eerste rijtje sommen met stap 1 tot en met 3. Wijs de kinderen erop dat ze staafjes van kunnen inwisselen voor losse blokjes. Pas daarna kunnen de kinderen de aftreksommen maken. Behandel het tweede rijtje sommen aan de hand van stap 1 tot en met 4. Hoeveel blokjes moeten eraf tot het tiental? Hoeveel blokjes moeten er dan nog af? Wissel een staafje van in en haal de rest van de blokjes eraf. Hoeveel heb je dan over? 3 Doel: aftrekken De kinderen maken aftreksommen over het tiental. Ze mogen MAB-materiaal gebruiken. Vooruitblik zelfstandig werken Neem de opdrachten kort met de kinderen door. U kunt hierbij gebruikmaken van de volgende instructies: Behandel sommen van het type 32 2 = klassikaal. Laat de twee getallen die na aftrekking samen een tiental zijn onderstrepen: 32 2 =. 8 Blok 3 Week 1

8 4 Aftrekken U kunt van iedere opdracht naast het voorbeeld nog een som samen maken. /1 Reken uit. + 6 = + 1 = = + 3 = = + 3 = + 7 = + 2 = = + 4 = = + = + 8 = + 3 = = + = = + 7 = = + 4 = = + 6 = = + 8 = 18 /2 Vul in: 3 minder en 3 meer. 3 minder 3 meer 3 minder 3 meer 4 Doel: aftrekken De kinderen maken aftreksommen over het tiental Doel: aftrekken De kinderen maken aftreksommen over het tiental. 3 Reken uit. Aftrekken over het tiental doen we in stapjes. 6 Doel: som uit een context halen Werkwijze: Bekijk de tekening. Vraag de kinderen wat ze op de tekening zien. Kunnen ze al bedenken met welke getallen ze gaan rekenen? Lees de som door. Vraag de kinderen met welke getallen ze moeten rekenen. Gaan ze optellen of aftrekken? Welke som kunnen ze maken? 7 Doel: aftrekken De kinderen maken aftreksommen over het tiental. 8 Doel: aftreksommen (T) De kinderen maken de aftreksommen over het tiental in een rekentabel. Tip: leg de werkwijze uit. Vul eerst de antwoorden in de eerste rij in. 9 Doel: aftrekken (N) De kinderen moeten de letters vervangen door getallen. Op deze wijze maken ze lange aftreksommen. Speltip Noem een getal, bijvoorbeeld. Alle meisjes trekken hier in hun hoofd 3 af. Alle jongens tellen hier in hun hoofd 3 bij. Laat alle kinderen even nadenken en geef dan een jongen en een meisje de beurt. De kinderen moeten direct antwoord geven. Hiermee voorkomt u dat kinderen pas gaan nadenken als zij de beurt krijgen. Herhaal de opdracht met verschillende getallen. Verlengde instructie Werk aan de instructietafel en neem de sommen stap voor stap door. Oefen het leggen van aftreksommen met de kinderen samen bij opdracht 2 en 7. Welke som moet je leggen? Wat is het eerste getal? Leg het met blokjes. Wat moet je aftrekken? Pak eerst de blokjes weg tot het tiental. Wissel een staafje van in voor losse blokjes. Wat moet er nu nog af? Pak dat weg. Wat is de uitkomst? 4 = 26 4 = 3 = 17 2 = 38 4 Reken uit = = = 27 1 = 29 Reken uit = = = = 6 Zoek de som. Bij het sjoelen scoort Sanne punten. Jelmer scoort 7 punten minder. Hoeveel punten heeft Jelmer gehaald? De som is: 7 = 48 7 Reken uit. 6 = = 44 6 = = 48 /8 Vul in /9 Reken uit. 32 = 3 a 4 b 34 c 23 d 7 e 9 a d = 4 7 = 38 b d = 34 7 = 27 a e = 4 9 = b e = 34 9 = 3 = 1 = 9 = 3 = 7 4 = 1 = 9 14 = 1 = 9 23 = 2 = = 3 = = 1 = = 3 = = 1 = = 2 = = 1 = = 2 = = = = 22 6 = a f = 37 Hoeveel is f? 8 b g = Hoeveel is g? 6 b h = 18 Hoeveel is h? 9 = 4 9 = = 44 9 = a d e = = 29 b e d = = 18 c d e = = = 3 = = = 8 = = 9 = 7 = 3 32 = 3 = = 1 = = 2 = 31 3 = 2 = Boek WB-AB_blok3 en 4.indb : = 1 = 49 3 = 2 = = 2 = 48 4 = 1 = 49 Boek WB-AB_blok3 en 4.indb : 11 Noordhoff Uitgevers bv 9

9 basisstof les 1 t/m 4 tafel van 3 en 4 Lesdoelen De kinderen kunnen: vullen met liters; rekenen met de begrippen 1, 2 en 3 meer en minder; met groepjes van tafelsommen maken; de tafel van uitrekenen; optellen met eenheden over het tiental; aftrekken met eenheden over het tiental. Materialen Klassikaal: Per kind: leerwerkboek 4b, blz. 14- MAB-materiaal gelddoosjes (eventueel) tekenpapier ICT-componenten Dr. Digi leerling-ict: deze week staat de getallenlijn t/m centraal Rekendictee We beginnen de les met een rekendictee. Ik zeg de sommen op. Het antwoord schrijf je in je schrift. 1 Schrijf in cijfers: = 2 Schrijf in cijfers: = = = = meer dan 14 is = 18 7 minder dan 14 is 7 Kijk het rekendictee samen na en bespreek het. Besteed hierbij aandacht aan het schrijven van de getallen in cijfers: wat je het laatst hoort, schrijf je het eerst op. Vooruitblik zelfstandig werken Neem de opdrachten kort met de kinderen door. U kunt van iedere opdracht naast het voorbeeld nog een som samen maken. 1 Doel: meten met liters De kinderen geven aan hoeveel liter water er in de gieter kan. 2 Doel: werken met de begrippen 1, 2, 3 minder en meer De kinderen rekenen met 1, 2 en 3 meer en minder. 3 Doel: groepjes maken, tafel van De kinderen zetten groepjes van om in tafelsommen. 4 Doel: tafel van 3, 4 en oefenen De kinderen maken tafelsommen met de tafels van 3, 4 en. Doel: optellen en aftrekken De kinderen maken optel- en aftreksommen over het tiental. 6 Doel: optellen en aftrekken (T) De kinderen maken optel- en aftreksommen in een rekentabel. De kinderen rekenen over het tiental. 7 Doel: som uit een context halen (N) De kinderen halen een optelsom uit het verhaal met behulp van de tekening van de bloem. Speltip Laat de kinderen een bloem met bloemblaadjes tekenen. In het bloemhart schrijven ze een 2. In de bloemblaadjes schrijven de kinderen de uikomsten van de tafel van 2. De kinderen tekenen ook bloemen met de tafels van 3, 4 en. Tot slot kleuren ze de bloemen in. 1 Blok 3 Week 1

10 /1 Vul in. De gieter is leeg. Ik kan de gieter vullen met flessen water. Verlengde instructie Werk aan de instructietafel en neem de sommen stap voor stap door. In de herhalingstaak komen geen nieuwe gevallen aan de orde. De werkvorm wisselt van som tot som. Verlengde instructie inzetten zal dan ook voornamelijk de betekenis krijgen van tempo maken. Laat de kinderen de sommen met tussenstap eerst leggen met MAB-materiaal. Bij optellen moeten ze eerst aanvullen tot het tiental en dan de rest van de blokjes toevoegen. Bij aftrekken rekenen de kinderen eerst tot het tiental, daarna wisselen ze een staafje van in voor losse blokjes en trekken dan het restant af. Werk ernaar toe dat de kinderen de tussenstap alleen op papier kunnen maken. /2 Vul in: meer en minder. 1 minder 1 meer 2 minder 2 meer 3 minder 3 meer /3 Vul in. /4 Reken uit. 4 4 = 4 3 = 7 4 = 8 3 = De lange som: = De korte som: x = 4 = = 6 = 2 = / Tel op en trek af. Doe het met een tussenstap. Weet je het nog? Eerst vul je aan tot het tiental. 2 groepjes van = 2 = 7 groepjes van = 7 = 9 groepjes van = 9 = 4 3 groepjes van = 3 = 4 groepjes van = 4 = 3 = 8 = 7 = 9 = 4 Boek WB-AB_blok3 en 4.indb : = + 1 = = + 1 = = + 3 = 43 + = + 1 = = + 2 = = 1 = = 2 = = 2 = = 3 = 37 3 = 2 = 48 /6 Vul in /7 Zoek de som. Babet plukt de blaadjes van de tafel van 3. Daarna telt ze die blaadjes bij elkaar op. Wat is de uitkomst? De som is: = Boek WB-AB_blok3 en 4.indb : Noordhoff Uitgevers bv 111

Getallen. 1 Doel: doortellen en terugtellen. 2 Doel: getallen plaatsen op getallenlijn. 3 Doel: doortellen en terugtellen

Getallen. 1 Doel: doortellen en terugtellen. 2 Doel: getallen plaatsen op getallenlijn. 3 Doel: doortellen en terugtellen 1 Getallen Basisstof structuur van de getallen t/m 600 Lesdoelen De kinderen: kunnen getallen op een getallenlijn plaatsen; kunnen getallenreeksen tot 600 afmaken; kunnen getallen in woorden omzetten in

Nadere informatie

getallen Klassikale instructie Introductie getallenlijn tot en met 20. 1 Doel: de getallen op de getallenlijn t/m 20 plaatsen

getallen Klassikale instructie Introductie getallenlijn tot en met 20. 1 Doel: de getallen op de getallenlijn t/m 20 plaatsen getallen Basisstof getallenstructuur tot Lesdoelen De kinderen: kunnen een- en terugtellen van t/m ; kunnen de getallen van t/m plaatsen op de getallenlijn; kunnen doortellen en terugtellen vanaf een willekeurig

Nadere informatie

Getallen. 1 Doel: een getallenreeks afmaken De leerlingen maken de getallenreeks af met sprongen van 150 000.

Getallen. 1 Doel: een getallenreeks afmaken De leerlingen maken de getallenreeks af met sprongen van 150 000. Getallen Basisstof getallen Lesdoelen De leerlingen kunnen: een reeks afmaken; waarde van cijfers in een groot getal opschrijven; getallen op de getallenlijn plaatsen; afronden op miljarden; getallen in

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. 2 Instructie. 1 Start. Blok 4 Week 2 Les 1

Lesopbouw: instructie. 2 Instructie. 1 Start. Blok 4 Week 2 Les 1 Blok Week 2 Les 1 0 70 30 0 35 5 20 10 1 36 2 11 12 1 0 739 00 96 325 10 71 02 9 327 330 69 56 1 210 332 700 566 20 212 59 29 3 599 76 551 300 5 1 770 99 0 00 109 3 991 10 02 111 350 70 270 96 596 150

Nadere informatie

Optellen van twee getallen onder de 10

Optellen van twee getallen onder de 10 Splitsen tot 0 uit het hoofd 2 Optellen 2 7 6 2 5 3 4 Splitsen tot 20 3 2 8 7 2 6 3 5 4 4 4 3 2 2 9 8 2 7 3 6 4 5 5 4 2 3 0 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 5 2 4 3 3 Bij een aantal iets erbij doen heet optellen. Je

Nadere informatie

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1 Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok Legenda kleuren Getalbegrip Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Verhoudingen Meten Meten Tijd Meten Geld Meetkunde Verbanden Legenda

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1

Lesopbouw: instructie. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1 Blok 4 Week Les 1 40 40 70 80 0 70 0 40 5 1 4 3 33 3 73 4 8 9 7 37 17 57 47 34 4 3 1 17 5 4 5 35 37 43 8 33 57 81 4 55 39 3 4 74 8 4 44 41 31 34 74 4 47 37 Lesinhoud Bewerkingen: aftrekken vanaf een tiental

Nadere informatie

Overzicht rekenstrategieën

Overzicht rekenstrategieën Overzicht rekenstrategieën Groep 3 erbij tot tien Groep 3 eraf tot tien Groep 4 erbij tot twintigt Groep 4 eraf tot twintigt Groep 4 erbij tot honderd Groep 4 eraf tot honderd Groep 4 en 5 tafels tot tien

Nadere informatie

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling Groepsplan groep Vakgebied Rekenen Rekenzeker Tijdsvak Namen Evaluatie Niveau leerlijn 1 2 3 Functioneringsniveau

Nadere informatie

Tellen 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 1. Hoeveel blokjes tel je? 1 2 3 4 5 6 Wijs het juiste cijfer aan

Tellen 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 1. Hoeveel blokjes tel je? 1 2 3 4 5 6 Wijs het juiste cijfer aan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Tellen 1. Hoeveel blokjes tel je? 1 2 3 4 5 6 Wijs het juiste cijfer aan 2. Tel hardop de blauwe blokjes 3. Welk getal hoort daarbij en wijs dat aan. Meer, minder, evenveel 1. Tel

Nadere informatie

Diagnostisch rekenonderzoek

Diagnostisch rekenonderzoek Doel: Zicht krijgen op het niveau van tellen, kennis van cijfers en getalbegrip, vergelijken van hoeveelheden en bewerkingen tot 10 en tot 20 (splitsen, aanvullen, koppeling materiaal som en vv, sommen

Nadere informatie

I I. Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten

I I. Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten H A N D L E I D I N G 7 I I Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten H A N D L E I D I N G Lesbeschrijvingen Breuken en procenten Basisstof breuken procenten Lesdoelen De leerlingen kunnen: helen vermenigvuldigen

Nadere informatie

REKENEN OP MAAT GROEP 4

REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 RICHT ZICH OP DE BELANGRIJKSTE VAARDIGHEDEN DIE NODIG ZIJN VOOR HET REKEN-WISKUNDEONDERWIJS. ER WORDT NAUW AANGESLOTEN BIJ DE OEFENSTOF VAN DE VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Routeboekje. bij Pluspunt. Groep 4 Blok 1. Van...

Routeboekje. bij Pluspunt. Groep 4 Blok 1. Van... Routeboekje bij Pluspunt Groep 4 Blok 1 Van... Groep 4 Blok 1 Les 1 Leerkrachtgebonden KB 4 1 1 Reken uit. Kun je het snel? maken KB 4 1 2 Kleur je antwoorden in maken naar keuze LB 4 2 1 Getallen in de

Nadere informatie

Getallen en cijferen

Getallen en cijferen 1 Getallen en cijferen Basisstof structuur van de getallen cijferen Lesdoelen De leerlingen kunnen: getallen in cijfers schrijven; een getallenrij afmaken; getallen op een getallenlijn plaatsen; cijferend

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn breuken

Reken zeker: leerlijn breuken Reken zeker: leerlijn breuken B = breuk H = hele HB = hele plus breuk (1 1/4) Blauwe tekst is theorie uit het leerlingenboek. De breuknotatie in Reken zeker is - anders dan in deze handout - met horizontale

Nadere informatie

Reken doe-activiteiten en spelletjes

Reken doe-activiteiten en spelletjes SBZW 10-4-2016 1 Reken doe-activiteiten en spelletjes Drs. Martin Ooijevaar - Onderwijsadviseur M.ooijevaar@sbzw.nl 0299-783422 @mooijevaar @sbzwtweet SBZW 10-4-2016 2 Start Maak binnen 1 minuut zoveel

Nadere informatie

Leerstofoverzicht groep 3

Leerstofoverzicht groep 3 Leerstofoverzicht groep 3 Getallen en relaties Basisbewerkingen Verhoudingen Leerlijn Groep 3 uitspraak, schrijfwijze, kenmerken begrippen evenveel, minder/meer cijfer 1 t/m 10, groepjes aanvullen tot

Nadere informatie

LES: Snelle sommen. BENODIGDHEDEN Per leerling werkblad Snelle stappen (zie p. 5) potlood, 2 verschillende kleurpotloden, gum AFBEELDING SPELLETJE

LES: Snelle sommen. BENODIGDHEDEN Per leerling werkblad Snelle stappen (zie p. 5) potlood, 2 verschillende kleurpotloden, gum AFBEELDING SPELLETJE LES: Snelle sommen DOEL oefenen van het snel uitrekenen van keersommen die worden weergegeven door een aantal muntjes van gelijke waarde; bewust worden dat strategieën kunnen helpen om keersommen snel

Nadere informatie

Passende perspectieven met Maatwerk rekenen

Passende perspectieven met Maatwerk rekenen Maatwerk rekenen Passende perspectieven MALMBERG Passende perspectieven met Maatwerk rekenen Jiska van Hall en Bronja Versteeg 2013/2014 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 1 van 117 Maatwerk rekenen Passende

Nadere informatie

Handleiding Wenteltraprekenen

Handleiding Wenteltraprekenen Handleiding Wenteltraprekenen Inhoudsopgave Onderdelen van de Wenteltrap... 04 Inleiding... 05 Doel van de Wenteltrap... 05 Uitleg van de Wenteltrap... 06 - Vaste structuur... 06 - Kleuren... 07 - Tientallen

Nadere informatie

2 Reken uit. 3 Maak er rekentaal van. Probeer het in één sprong. Denk aan de getallenlijn = = = = = =

2 Reken uit. 3 Maak er rekentaal van. Probeer het in één sprong. Denk aan de getallenlijn = = = = = = 10 les 1 2 Reken uit Probeer het in één sprong. Denk aan de getallenlijn. +20 +7 60 80 +27 60 40 + 17 = 50 + 38 = 80 + 12 = 30 + 43 = 30 + 23 = 20 + 61 = 70 + 21 = 40 + 57 = 60 + 27 = 3 Maak er rekentaal

Nadere informatie

TOELICHTING REKENEN MET BREUKEN

TOELICHTING REKENEN MET BREUKEN TOELICHTING REKENEN MET BREUKEN 1 2 3 11628_rv_wb_breuken_bw.indd 2 13-11-12 23:2611628_rv_wb_breuken_bw.indd 3 13-11-12 23:27 4 5 6 Rekenvlinder Rekenen met breuken Toelichting Uitgeverij Zwijsen B.V.,

Nadere informatie

Zwijsen. jaargroep 4. naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs. rekentrainer. jij. Bezoek alle leuke dingen. Teken de weg.

Zwijsen. jaargroep 4. naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs. rekentrainer. jij. Bezoek alle leuke dingen. Teken de weg. Zwijsen jaargroep naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs! jij rekentrainer Bezoek alle leuke dingen. Teken de weg. Groep blad 1 Hoe komt de hond bij het bot? Teken. Kleur de tegels. Kleur

Nadere informatie

Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter.

Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter. 70 blok 5 les 23 C 1 Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 60 981 540 C 2 Welke maten horen erbij? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter.

Nadere informatie

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

Analyse van getallen tot (2)

Analyse van getallen tot (2) WERKBOEK 5 Les 7 Analyse van getallen tot 1 000 000 (2) Dit kan ik al! Ik kan getallen tot 1 000 000 lezen en schrijven. Ik kan getallen tot 1 000 000 op een getallenas plaatsen. Ik kan getallen tot 1

Nadere informatie

Omdat Elk Kind Telt! in Zuidoost

Omdat Elk Kind Telt! in Zuidoost Flaps die gemaakt werden door groep A4 tijdens de PLG Leerkrachten tijdens blokje VERDIEPEN op 25 november 2009 in het kader van het project Omdat Elk Kind Telt! in Zuidoost Problemen Rekeninzicht is niet

Nadere informatie

SPLITSEN handleiding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. het leren splitsen van de getallen: handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4

SPLITSEN handleiding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. het leren splitsen van de getallen: handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4 SPLITSEN handleiding het leren splitsen van de getallen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4 inleiding Dit is de handleiding bij vier oefenboeken voor het leren splitsen

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. Lesinhoud. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1. Vermenigvuldigen: rekenen met de factor 10, 100 en

Lesopbouw: instructie. Lesinhoud. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1. Vermenigvuldigen: rekenen met de factor 10, 100 en Blok Week Les 6 6 7 7 6 7 96 7 6 6 7 9 a 7 c 76 e 7 6 g 7 79 b d f h 7 7 9 9 () 6 7 6 6 6 9 7 7 6 799 9 6 6 77 6 6 79 7 6 66 6 6 6 7 9 6 Lesinhoud Vermenigvuldigen: rekenen met de factor, en Bewerkingen:

Nadere informatie

blok 8 Het konijnenhok

blok 8 Het konijnenhok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 handleiding groep 4 blok 7 en 8 blok 8 Het konijnenhok 1 11 6 8 3 Inleiding Het thema van dit blok is Het konijnenhok. Opa timmert met zijn kleindochter een konijnenhok. In de

Nadere informatie

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Het Land van Oct Marte Koning Frans Ballering Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Hoofdstuk 1 Inleiding Hoi, ik ben de Vertellende Teller, en die naam heb ik gekregen na mijn meest bekende reis, de reis

Nadere informatie

Routeboekje. bij Rekenrijk. Groep 4 Blok 1. Van...

Routeboekje. bij Rekenrijk. Groep 4 Blok 1. Van... Routeboekje bij Rekenrijk Groep 4 Blok 1 Van... Groep 4 Blok 1 Les 1 Leerkrachtgebonden HL Hoofdrekenen meedoen LB 4a 2 1 Aan het strand meedoen LB 4a 3 2 Onder en boven water meedoen LB 4a 3 3 Maak alle

Nadere informatie

handleiding groep 3 blok 8

handleiding groep 3 blok 8 handleiding groep blok en handleiding groep blok Inhoud Inleiding Les Les Les Les Les Les Les Les Les Les Les Les Les Les en Remediëring Remediëring Remediëring Remediëring Malmberg s-hertogenbosch blok

Nadere informatie

TVE TIEN VRAGEN EXTENSIE LVS - VCLB WISKUNDE Midden 1ste leerjaar INSTRUCTIE BIJ VRAGEN Wiskunde Midden 1 ste leerjaar

TVE TIEN VRAGEN EXTENSIE LVS - VCLB WISKUNDE Midden 1ste leerjaar INSTRUCTIE BIJ VRAGEN Wiskunde Midden 1 ste leerjaar TVE TIEN VRAGEN EXTENSIE LVS - VCLB WISKUNDE Midden 1ste leerjaar INSTRUCTIE BIJ VRAGEN Wiskunde Midden 1 ste leerjaar Vraag 1: (pg 64 oefening 2 - Basisboek LVS wiskunde toetsen 2) Het verschil tussen

Nadere informatie

Kijk naar de prenten van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Kan je bij elke afbeelding het juiste product en de keersom geven?

Kijk naar de prenten van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Kan je bij elke afbeelding het juiste product en de keersom geven? Kijk naar de prenten van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Kan je bij elke afbeelding het juiste product en de keersom geven? Teken een beeldtafel. Kijk naar het voorbeeld en gebruik je eigen fantasie.

Nadere informatie

Ideeën om spelenderwijs thuis de rekenvaardigheid te stimuleren

Ideeën om spelenderwijs thuis de rekenvaardigheid te stimuleren Ideeën om spelenderwijs thuis de rekenvaardigheid te stimuleren voor groep 3-4-5 Opgesteld door Marjolein Berkhout rekencoördinator obs Letterland November 2009 Tel en getalrij spelletjes Van klein naar

Nadere informatie

Voorbereidend Cijferend rekenen Informatie voor ouders van leerlingen in groep 3 t/m 8

Voorbereidend Cijferend rekenen Informatie voor ouders van leerlingen in groep 3 t/m 8 nummer 2 bijgesteld in nov. 2013 Voorbereidend Cijferend rekenen Informatie voor ouders van leerlingen in groep 3 t/m 8 Hoe cijferend rekenen wordt aangeleerd Deze uitgave van t Hinkelpad gaat over het

Nadere informatie

Speels oefenen. Relaties tussen vermenigvuldigsommen. Vermenigvuldigen

Speels oefenen. Relaties tussen vermenigvuldigsommen. Vermenigvuldigen Speels oefenen Relaties tussen vermenigvuldigsommen Vermenigvuldigen Speels oefenen Relaties tussen vermenigvuldigsommen Auteur Els van Herpen www.fi.uu.nl/speciaalrekenen Freudenthal Instituut, Utrecht

Nadere informatie

Uitgeverij Schoolsupport

Uitgeverij Schoolsupport [49] Tellen, 2009, Niveau **, Getallen Hieronder zie je een volledig dominospel van 28 stenen. Hoeveel ogen (stippen) staan er in totaal op alle domino-stenen tezamen? TIP: Tel eerst eens hoevaak elk aantal

Nadere informatie

Routeboekje. bij Alles telt. Groep 3 Blok 1. Van...

Routeboekje. bij Alles telt. Groep 3 Blok 1. Van... Routeboekje bij Alles telt Groep 3 Blok 1 Van... Groep 3 Blok 1 Les 1 Leerkrachtgebonden LB 3A 2 1 Weer naar school. meedoen JJ LB 3A 2 2 Kijk en vertel. meedoen JJ GM 3 3.1 GM 3 3.2 LB 3A 3 3 Hoeveel

Nadere informatie

Met sprongen vooruit!

Met sprongen vooruit! Een verkenning in het getallengebied tot 1000 4 6 rekenen en wiskunde & didactiek Met sprongen vooruit! Dr. Julie Menne Menne-instituut, Baarn In dit artikel wordt aan de hand van een aantal opeenvolgende,

Nadere informatie

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 4a: Blok 1 - week 1 - optellen en aftrekken t/m 10 (3 getallen, 4 sommen) 5 + 4 = / 4 + 5 = 9 5 = / 9 4 = - getallen tot 100 Telrij oefenen met kralenstang

Nadere informatie

W E R K B O E K 2 B L O K _Wiskanjers_Ljr2.indb :21

W E R K B O E K 2 B L O K _Wiskanjers_Ljr2.indb :21 WERKBOEK 2 BLOK 3 2-3-13_Wiskanjers_Ljr2.indb 1 15-02-16 14:21 De maal- en deeltafel van 2, 10 en 5 Les 13 Dit kan ik al! Ik kan het keer- of maalteken benoemen en correct gebruiken. Ik kan de maal- en

Nadere informatie

Negatieve getallen, docenteninformatie

Negatieve getallen, docenteninformatie Negatieve getallen, docenteninformatie Inleiding Met deze module leren de leerlingen rekenen met negatieve getallen. De leerlingen kunnen de opdrachten van de activiteiten zelfstandig maken. Op cruciale

Nadere informatie

LES: Snelle sommen 2. BENODIGDHEDEN Per leerling werkblad Snelle stappen (zie p. 5) potlood, 2 verschillende kleurpotloden, gum AFBEELDING SPELLETJE

LES: Snelle sommen 2. BENODIGDHEDEN Per leerling werkblad Snelle stappen (zie p. 5) potlood, 2 verschillende kleurpotloden, gum AFBEELDING SPELLETJE LES: Snelle sommen 2 DOEL oefenen van het snel uitrekenen van keersommen die worden weergegeven door een aantal muntjes van gelijke waarde; bewust worden dat strategieën kunnen helpen om keersommen snel

Nadere informatie

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 3a: Blok 1 - week 1 - tellen van hoeveelheden tot - introductie van de getallenlijn tot en met - tellen t/m (ook rangtelwoorden) - erbij- en erafsituaties

Nadere informatie

5.327 703 x 15.981 3.728.900 + 3.744.881. 2.160 3.007 x 15.120 6.480.000 + 6.495.120. 2.160 3.007 x 15.120 00.000 0 00.000 6.480.000 + 6.495.

5.327 703 x 15.981 3.728.900 + 3.744.881. 2.160 3.007 x 15.120 6.480.000 + 6.495.120. 2.160 3.007 x 15.120 00.000 0 00.000 6.480.000 + 6.495. Bij vermenigvuldigen van twee grote getallen onder elkaar staan de rijen onder de streep elk voor een tussenstap. De eerste rij staat voor het vermenigvuldigen met het cijfer dat de eenheden van het onderste

Nadere informatie

wwww.wijzeroverdebasisschool.nl

wwww.wijzeroverdebasisschool.nl 31 spelletjes voor in de auto 1. Bingo met nummerborden Voor dit spelletje heb je een speciale bingokaart nodig. Op de bingokaart staan de getallen t/m 100. voor de getallen t/m 9 staat een 0. Nu kan het

Nadere informatie

LES: Post. BENODIGDHEDEN Per leerling werkblad Postzegels (zie p. 5) potlood en gum AFBEELDING SPELLETJE

LES: Post. BENODIGDHEDEN Per leerling werkblad Postzegels (zie p. 5) potlood en gum AFBEELDING SPELLETJE LES: Post DOEL bewust worden dat bij een aantal postzegels met dezelfde waarde een keersom hoort; oefenen van keersommen; bewust worden dat gerelateerde keersommen gebruikt kunnen worden bij het uitrekenen

Nadere informatie

Takenoverzicht. De wereld in getallen v3 Groep 7. versie

Takenoverzicht. De wereld in getallen v3 Groep 7.  versie Takenoverzicht versie 20120702 De wereld in getallen v3 Groep 7 http://www.correctaleerhulp.nl WiG 7A, taak 1, les 1 WiG 7A, taak 1, les 2 WiG 7A, taak 2 WiG 7A, taak 3, les 1 WiG 7A, taak 3, les 2 WiG

Nadere informatie

Uitgeverij Schoolsupport

Uitgeverij Schoolsupport [1] Regelmaat, 2006, Niveau *, Volgorde Hermelien tekent poppetjes. Steeds dezelfde drie achter elkaar. Welk poppetje komt er op de plaats van het vraagteken? TIP: Kijk goed naar de armen. Welke poppetjes

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Verkennen en benoemen van verschillende betekenissen en functies van getallen t/m 1000. Het kind begrijpt nog niet dat er een verband bestaat

Nadere informatie

Omtrek en oppervlakte meten van vijvers

Omtrek en oppervlakte meten van vijvers toets maatschrift 6 Overzicht van de leerdoelen Leerlijn Leerdoelen Leeractiviteit toets Toets Getallen en getal relaties Auto mat i- se ren Getallen en getal relaties Basis vaardig heden Meten Telrij

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Zwijsen jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Waar staat deze paddenstoel ongeveer? Teken op de kaart. Welke afstand of welke route fietsen de kinderen? naam route afstand Janna

Nadere informatie

Lesdoelen De kinderen leren dat er woorden zijn die de (soort)naam voor mensen en dieren aanduiden en maken kennis met de term zelfstandig naamwoord.

Lesdoelen De kinderen leren dat er woorden zijn die de (soort)naam voor mensen en dieren aanduiden en maken kennis met de term zelfstandig naamwoord. groep 4 vakantie instaples 1 taal Lesdoelen De kinderen leren dat er woorden zijn die de (soort)naam voor mensen en dieren aanduiden en maken kennis met de term zelfstandig naamwoord. Materiaal Oefenblad

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Zwijsen jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Waar staat deze paddenstoel ongeveer? Teken op de kaart. Welke afstand of welke route fietsen de kinderen? naam route afstand Janna

Nadere informatie

Informatie groep 3 en 4

Informatie groep 3 en 4 Informatie groep 3 en 4 Hierbij even wat informatie over de dingen waar uw kind dit schooljaar mee te maken krijgt. Dit kan u helderheid verschaffen over wat de kinderen leren in groep 3 en 4. En ook hoe

Nadere informatie

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Groep 8 Les 1. Boeven in beeld Les 1. Boeven in beeld Nationaal Gevangenismuseum Groep 8 120 minuten Samenvatting van de les De les begint met een klassikaal

Nadere informatie

ACTIVITEITEN GROEP 5 en 6

ACTIVITEITEN GROEP 5 en 6 ACTIVITEITEN GROEP 5 en 6 De klas in beeld Voorafgaand aan de Grote Rekendag vullen de kinderen de drinklijst in. Die wordt tijdens de Grote Rekendag gebruikt. De indeling van de ochtend is als volgt:

Nadere informatie

Het onderzoeken van problemen met vermenigvuldigen en delen? Zo doe je dat!

Het onderzoeken van problemen met vermenigvuldigen en delen? Zo doe je dat! Het onderzoeken van problemen met vermenigvuldigen en delen? Zo doe je dat! Mariska van der Vliet-de Keizer 10 december 2014 Doel van de bijeenkomst Een direct inzetbaar document om het vermenigvuldigen

Nadere informatie

Dattiloritmica in de praktijk

Dattiloritmica in de praktijk Dattiloritmica in de praktijk Introductie van het apparaat: Verkennen van het apparaat. Uitleggen, dat een blokje van 4 eigenlijk een braillecel is. Voor cijfers heb je alleen de puntjes 1, 2, 4 en 5 nodig.

Nadere informatie

Routeboekje. bij De wereld in getallen. Groep 4A Blok 1. Van...

Routeboekje. bij De wereld in getallen. Groep 4A Blok 1. Van... Routeboekje bij De wereld in getallen Groep 4A Blok 1 Van... Groep 4 Blok 1 Taak 1 RB 4A 3 0 Vertelplaat. Feest op school. meedoen JJ HL 0 Klassikale honderdkralenstang meedoen JJ RB 4A 4 1 Hoeveel kralen

Nadere informatie

antwoorden jaargroep 4 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs blok werkboek Bedenk zelf maar sommen met poffertjes!

antwoorden jaargroep 4 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs blok werkboek Bedenk zelf maar sommen met poffertjes! jaargroep Zwijsen reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs blok 7 + 6 werkboek Bedenk zelf maar sommen met poffertjes! Les Overal getallen Wie heeft de meeste stenen? Kruis aan. Overal Vul de getallenlijnen

Nadere informatie

Blok 2 handleiding 5a

Blok 2 handleiding 5a Blok handleiding a Blok Inhoud Snel op weg met De wereld in getallen...................... Leerlijnen................................................................ Overzicht lessen.....................................................

Nadere informatie

Routeboekje. bij Alles telt. Groep 4 Blok 2. Van...

Routeboekje. bij Alles telt. Groep 4 Blok 2. Van... Routeboekje bij Alles telt Groep 4 Blok 2 Van... Groep 4 Blok 2 Les 1 Leerkrachtgebonden LB 4A 30 1 Pak de appels handig in. meedoen LB 4A 30 2 Hoeveel? meedoen LB 4A 30 3 Hoeveel? maken WS 4A 22 1 Maak

Nadere informatie

Rekenen op maat 3 is bedoeld voor groep 3 van het basisonderwijs en vergelijkbaar niveau van het speciaal basisonderwijs.

Rekenen op maat 3 is bedoeld voor groep 3 van het basisonderwijs en vergelijkbaar niveau van het speciaal basisonderwijs. REKENEN OP MAAT 3 Rekenen op maat 3 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

Hoera, een baby! Blok 4

Hoera, een baby! Blok 4 Blok Week Vertelplaat Hoera, een baby! Deze vertelplaat laat een gezin zien dat in de babykamer poseert voor een foto. Tijdens de start van de eerste les introduceert u deze vertelplaat. Pak de plaat er

Nadere informatie

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders,

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders, Lesbrief groep 5/6 Beste ouders, We starten met rekenen, taal en spelling weer met een nieuw blok. Hier dus weer een lesbrief om u op de hoogte te houden over wat uw kind de komende tijd zal leren/oefenen.

Nadere informatie

1 Rekenen met gehele getallen

1 Rekenen met gehele getallen 1 Inhoudsopgave 1 Rekenen met gehele getallen... 1.1 De gehele getallen... 1. Optellen... 1. Opgaven... 1. Aftrekken... 1. Opgaven... 1. Vermenigvuldigen... 1. Opgaven... 1.8 Delen... 9 1.9 Opgaven...9

Nadere informatie

Schattend rekenen Maatkennis over gewichten Gebruik van referentiematen. Per tweetal: kopieerblad Lift een groot vel papier

Schattend rekenen Maatkennis over gewichten Gebruik van referentiematen. Per tweetal: kopieerblad Lift een groot vel papier Lift Kopieerblad Lift Titel De lift waarin dit bordje hangt kan 1000 kilo vervoeren of dertien personen. In deze activiteit gaan de kinderen na of dertien personen 1000 kilo zouden kunnen wegen. Om dit

Nadere informatie

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Puzzelvierkanten Werkblad 1 Vierkant linksboven Zoek eerst uit hoeveel één hartje waard is. Daarna kun je ook berekenen hoeveel een rondje waard is. Vierkant

Nadere informatie

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 5a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - Getallen tot en met 1000 - Tafels 0 t/m 6 en 10 - Herhalen strategieën - Herhalen hele, halve uren en kwartieren

Nadere informatie

optel- en aftreksommen tot 10 en 20 met staafabakus 1 van 2 optel- en aftreksommen tussen 10 en 20 met staafabakus 2

optel- en aftreksommen tot 10 en 20 met staafabakus 1 van 2 optel- en aftreksommen tussen 10 en 20 met staafabakus 2 INHOUD DEEL 1 Handleiding optel- en aftreksommen tot 10 met staafabakus 1 van 2 DEEL 2 Handleiding optel- en aftreksommen tot 10 en 20 met staafabakus 1 van 2 DEEL 3 Handleiding optel- en aftreksommen

Nadere informatie

De wereld in getallen 4 Lessuggestie groep 8 Werkbladen

De wereld in getallen 4 Lessuggestie groep 8 Werkbladen Rekenspelletjes 1 Miljoenen! Speel samen met een klasgenoot. Schrijf getallen groter dan 1 miljoen in de vakken van veld 1. Let op: je schrijft deze getallen in letters. Bijvoorbeeld: Wissel van werkblad.

Nadere informatie

Rekenen met verhoudingen

Rekenen met verhoudingen Rekenen met verhoudingen Groep 6, 7 Achtergrond Leerlingen moeten niet alleen met de verhoudingstabel kunnen werken wanneer die al klaar staat in het rekenboek, ze moeten ook zelf een verhoudingstabel

Nadere informatie

antwoorden werkboek blok jaargroep 6 In welke maanden worden de minste auto s vervoerd? Reken ongeveer.

antwoorden werkboek blok jaargroep 6 In welke maanden worden de minste auto s vervoerd? Reken ongeveer. jaargroep Zwijsen reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs blok januari februari maart juli augustus april mei juni oktober november Transportbedrijf De Haas vervoert elke dag. werkboek september

Nadere informatie

REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS

REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS Schooljaar 008/009 Inhoud Uitleg bij het boekje Weektaak voor e week: optellen en aftrekken Weektaak voor e week: vermenigvuldigen Weektaak voor e week: delen en de staartdeling

Nadere informatie

Bij de volgende opgaven vragen we je een kleine opteltabel in te vullen. De eerste hebben we zelf ingevuld om je te laten zien hoe zoiets gaat. 1.

Bij de volgende opgaven vragen we je een kleine opteltabel in te vullen. De eerste hebben we zelf ingevuld om je te laten zien hoe zoiets gaat. 1. I Natuurlijke getallen Dit deel gaat over getallen waarmee je aantallen kunt weergeven: vijf vingers aan je hand, twaalf appels op een schaal, zestig minuten in een uur, zestien miljoen Nederlanders, nul

Nadere informatie

Elementaire rekenvaardigheden

Elementaire rekenvaardigheden Hoofdstuk 1 Elementaire rekenvaardigheden De dingen die je niet durft te vragen, maar toch echt moet weten Je moet kunnen optellen en aftrekken om de gegevens van de patiënt nauwkeurig bij te kunnen houden.

Nadere informatie

Memory tellen/cijferherkenning feest! Rekenmemory thema feest

Memory tellen/cijferherkenning feest! Rekenmemory thema feest Memory tellen/cijferherkenning feest! Rekenmemory thema feest Met deze rekenmemory oefen je het tellen en cijferherkenning. De rekenmemory is toegespitst op thema feest! Wat heb je nodig? schaar printer

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : REKENEN

Hoofdstuk 1 : REKENEN 1 / 6 H1 Rekenen Hoofdstuk 1 : REKENEN 1. Wat moet ik leren? (handboek p.3-34) 1.1 Het decimaal stelsel In verband met het decimaal stelsel: a) het grondtal van ons decimaal stelsel geven. b) benamingen

Nadere informatie

ARRANGEMENTKAART REKENEN SO- AFDELING

ARRANGEMENTKAART REKENEN SO- AFDELING ARRANGEMENTKAART REKENEN SO- AFDELING Standaarden Rafael Leeftijd 5 6 7 8 9 10 11 12 Gevorderd 25% 5 5 6 6 7 7 8 9 Voldoende 75% 3 3 4 4 5 5 6 6 Minimum 90% 1 2 2 2 2 2 3 3 Arrangementen Rafael Leerjaar

Nadere informatie

DIDACTISCH GROEPSPLAN

DIDACTISCH GROEPSPLAN SBO De Boei DIDACTISCH GROEPSPLAN GROEP: Kof LEERKRACHT(EN): Anke Heijs/Margriet Wouda VAKGEBIED: Rekenen PERIODE: Jan.-juni Samenstelling van de groep: Stimulerende factoren: Belemmerde factoren: Beginsituatie:

Nadere informatie

oefenbundel voor het eerste leerjaar

oefenbundel voor het eerste leerjaar oefenbundel voor het eerste leerjaar leerinhoud aard bron getallen tot ordenen optellen en aftrekken tot optellen en aftrekken tot optellen en aftrekken tot optellen en aftrekken tot automatiseren Rekensprong

Nadere informatie

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren?

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren? Checklist Rekenen Groep 3 1. Tellen tot 20 Als kleuters, in groep 1 en groep 2, zijn de kinderen bezig met de zogenaamde voorbereidende rekenvaardigheid. Onderdelen hiervan zijn ordenen en seriatie. Dit

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 6 Vul de maatbekers. Kleur. Zwijsen naam:

rekentrainer jaargroep 6 Vul de maatbekers. Kleur. Zwijsen naam: Zwijsen jaargroep naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs recept voor glazen bananenmilkshake bananen, l ijs, l melk,1 l limonadesiroop 1 cl ijs 1 liter Schil de bananen. Snijd ze in grote

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 2 Lesstof Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 4 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Werkblad De uitdaging

Werkblad De uitdaging Werkblad De uitdaging Omschrijving Werkblad voor groep 5. De kinderen oefenen: - Getalbegrip: handig en op de lege getallenlijn vanaf en vanaf willekeurige getallen, met sprongen van 1, 1 en 1. - Basisvaardigheden:

Nadere informatie

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Normgerichte doelen: De kinderen behalen op de methodegebonden toetsen Maatschrift een 60% score. Blok 1: De kinderen kennen/kunnen/beheersen:

Nadere informatie

werkboek groep 4 blok 7 en 8 naam

werkboek groep 4 blok 7 en 8 naam 1 2 3 4 5 6 werkboek groep 4 7 8 9 11 12 naam 10 blok 7 en 8 blok 8 x les xx 8 1 Hoeveel schroeven liggen hier? Vul in.... 2 34 Het konijnenhok x 4 schroeven is... schroeven. Reken uit. 2 groepjes van

Nadere informatie

Lesdoelen De kinderen kunnen aanhalingstekens gebruiken.

Lesdoelen De kinderen kunnen aanhalingstekens gebruiken. groep 8 vakantie instaples 1 taal Lesdoelen De kinderen kunnen aanhalingstekens gebruiken. Materiaal Oefenblad instaples 1 taal Antwoordblad instaples 1 taal Verlengde instructie: Per kind een blad met

Nadere informatie

DE GET ALLENLIJN. Van getallenlijn. naar. sommen langer opschrijven. Jacob Dijkstra Janneke van Oosten. Remedial Teaching

DE GET ALLENLIJN. Van getallenlijn. naar. sommen langer opschrijven. Jacob Dijkstra Janneke van Oosten. Remedial Teaching INFO BROCHURE DE GET ALLENLIJN Van getallenlijn naar sommen langer opschrijven Jacob Dijkstra Janneke van Oosten Remedial Teaching Mogelijkheden voor optel- en aftreksommen over het tiental deel 1, 2,

Nadere informatie

a a Leg 3 getallen van 2 cijfers en tel ze op. b d Bedenk sommen waar 180 uitkomt. Meer antwoorden. b Uit welke som komt 103?

a a Leg 3 getallen van 2 cijfers en tel ze op. b d Bedenk sommen waar 180 uitkomt. Meer antwoorden. b Uit welke som komt 103? les 4 blok 5 4 Hoeveel kilogram samen? Eerst schatten. a a 64 kg b 164 kg 3 2 k g 232 kg 1 5 k g 115 kg 1 1 1 k g 511 kg c 8 kg 32 kg 125 kg 244 kg b d 16 kg 185 kg 143 kg 495 kg CD2 Maak sommen met deze

Nadere informatie

LES: Toverboek 2. BENODIGDHEDEN Per leerling werkblad Tover een getal (zie p. 5) potlood en gum AFBEELDING SPELLETJE

LES: Toverboek 2. BENODIGDHEDEN Per leerling werkblad Tover een getal (zie p. 5) potlood en gum AFBEELDING SPELLETJE LES: Toverboek 2 DOEL oefenen van keersommen en combinatie met optellen en aftrekken; inzicht ontwikkelen in het gebruiken van getallen en bewerkingen om een bepaalde uitkomst te krijgen. BENODIGDHEDEN

Nadere informatie

Overstapprogramma 6-7

Overstapprogramma 6-7 Overstapprogramma - Cijferend optellen 9 Verdeel het getal. Het getal 8 kun je verdelen in: duizendtallen honderdtallen tientallen eenheden D H T E 8 D H T E 8 = 8 9 9 9 = = = = Zet de getallen goed onder

Nadere informatie

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2.

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Rekenrijk doelen groep 1 en 2 De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Aantallen kunnen tellen De kinderen kunnen kleine aantallen tellen. De kinderen kunnen eenvoudige

Nadere informatie

Rekentijger - Groep 4 Tips bij werkboekje A

Rekentijger - Groep 4 Tips bij werkboekje A Rekentijger - Groep 4 Tips bij werkboekje A Maak de getallen Werkblad 1 Werk van links naar rechts. Gebruik de uitkomst van elke som opnieuw. Kleursudoku Werkblad 2 Begin met de rij of kolom met de meeste

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 5 Timo loopt steeds verder weg. Teken Timo bij de kruisjes op de weg en maak de tekening af. Zwijsen naam:

rekentrainer jaargroep 5 Timo loopt steeds verder weg. Teken Timo bij de kruisjes op de weg en maak de tekening af. Zwijsen naam: Zwijsen jaargroep naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs rekentrainer Timo loopt steeds verder weg. Teken Timo bij de kruisjes op de weg en maak de tekening af. Groep blad Vul in. 0 0 7 70

Nadere informatie