Omtrek en oppervlakte meten van vijvers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omtrek en oppervlakte meten van vijvers"

Transcriptie

1 toets maatschrift 6 Overzicht van de leerdoelen Leerlijn Leerdoelen Leeractiviteit toets Toets Getallen en getal relaties Auto mat i- se ren Getallen en getal relaties Basis vaardig heden Meten Telrij tot 1000 beheersen Automati seren tafels Tellen, plaats en volgorde van getallen Optellen en aftrekken Voorwaarts en achterwaarts tellen, vanaf wisselende vertrekpunten. Met sprongen van 100, 10, 20, 50, 2 en 5 Gebruikmaken van geleerde strategieën Getalkaartjes aan de gestructureerde getallenlijn invullen en noteren in het DHTEschema Rekenen tot 100 met samengestelde getallen zonder en met overschrijding Optellen tot 1000 via verschillende strategieën Aftrekken tot 1000 via de verschillende strategieën mondeling opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Delen Eerlijk delen in context opgave 6 Omtrek en oppervlakte bepalen Omtrek en oppervlakte meten van vijvers Tijd Klokkijken Klokken met analoge tijden in uren en halve uren vastmaken aan digitale tijden opgave 7 opgave 8 Berekenen hoeveel geld er ligt opgave 9 (extra) Vermenigvuldigen met samengestelde getallen en tientallen in context opgave 10 (extra) Materiaal Toetsbladen maatschrift 6 (Kleur)potloden Liniaal Voorkennis De meeste kinderen beheersen de telrij tot 200. De meeste kinderen beheersen het optellen en aftrekken tot 100 binnen het tiental. De meeste kinderen beheersen het optellen en aftrekken tot 20. De meeste kinderen kunnen rekenen met geld. De meeste kinderen beheersen de eenvoudige tafels. Werkwijze De telrij tot 1000 toetst u zowel mondeling als schriftelijk. De kinderen moeten deze telrij inmiddels uit het hoofd kennen. Wanneer dit nog niet het geval is, kunt u hieraan tijdens het hoofdrekenen en de leerkrachtvrije momenten nog extra aandacht besteden. De schriftelijke toets neemt u de eerste dag af. De dagen daaropvolgend vult u in zoals uitgelegd staat bij Verder na de toets. Met de schriftelijke toets gaat u als volgt te werk: bespreek eerst de voorbeelden en geef duidelijk aan dat het bij opgave 1 om snelheid gaat. U leest de sommen van opgave 1 stuk voor stuk eenmaal voor en laat het antwoord meteen opschrijven (daarvoor geeft u 3 seconden de gelegenheid). Wijs de kinderen op het kladblaadje bij opgave 3, 4 en 5. De kinderen mogen hierop de sommen tekenen en uitrekenen op hun eigen manier. Het lijkt gewenst om eventueel na de toets mondeling na te gaan in hoeverre de kinderen het optellen en aftrekken tot 20 geautomatiseerd hebben. Neem deze aantekeningen mee alvorens de resultaten te scoren en te beoordelen. Observeer de kinderen tijdens de toets aan de hand van de aandachtspunten.

2 Instructie en aandachtspunten Opgave Instructie Aandachtspunten 1 U leest de sommen voor en laat alleen de antwoorden noteren, waarbij de kinderen een streepje zetten als ze het antwoord niet meteen weten. a b c De kinderen vullen zowel de getalkaartjes in als het D HTE-schema. 3 De kinderen maken de sommen. Attendeer de kinderen op de verschillende bewerkingstekens. Wijs de kinderen op het kladblaadje. 4 De kinderen maken de sommen. Wijs de kinderen op het kladblaadje. 5 De kinderen maken de sommen. Wijs de kinderen op het kladblaadje. Juiste bewerking Gebruik van steunpunten Tempo Parate kennis Kennis van de telrij Structuur van de getallen tot 2000 Notatie van de getallen. Toepassen rijgstrategie Springen met tienen Kennis en toepassen van de splitsingen Toepassen structurering Toepassen rijgstrategie Toepassen structurering Toepassen rijgstrategie 6 De kinderen maken de opdrachten. Kennis van de (deel)tafels Inwisselen van geld toepassen Relatie delen-vermenigvuldigen 7 De kinderen berekenen de omtrek en oppervlakte en vullen de tabel in. d De kinderen verbinden de klokken met de bijbehorende digitale tijden. Begrip omtrek en oppervlakte Afl ezen analoge kloktijden Digitale tijden in uren en halve uren Extra Opgave Instructie Aandachtspunten 9 De kinderen berekenen het totale bedrag. Toepassen tafels bij bedragen Meerdere bewerkingen toepassen 10 De kinderen berekenen de gewichten. Rekenen met tien-factor Kennis van tafels Vermenigvuldigen met samengestelde getallen

3 verder maatschrift Verder na de toets Werkwijze Aan de hand van de resultaten bepaalt u hoe u de toetsweek verder invult. Eerst geeft u de resultaten van de kinderen aan op het registratieformulier voor 6. Per opgave bekijkt u of een kind voldoet aan de norm. Als dat niet het geval is, omcirkel dan de desbetre ende score, zodat u in één oogopslag de mate van uitval kunt zien. Voor de kinderen die voldoen aan de norm of die hoger scoren, bestaat het vervolg uit herhalingsbladen. Zij kunnen deze zelfstandig maken. Kinderen die slechts op één enkele leeractiviteit uitvallen, maken in principe ook de herhalingsbladen. Tijdens het diagnostisch gesprek kunt u per leeractiviteit de kinderen erbij roepen die op dat onderdeel onvoldoende hebben gescoord. U voert de gesprekken (individueel of in groepjes) met de kinderen die (vrijwel) over de hele linie uitvallen. Aan de hand van eigen observaties en de resultaten van de toets bepaalt u de inhoud van het gesprek. Suggesties voor een dergelijk gesprek vindt u in het schema hieronder. Om meer zicht te krijgen in de manier waarop de kinderen de opgaven oplossen, is het zinvol regelmatig vragen te stellen die gericht zijn op de aanpak en op het denken van kinderen. Voorbeelden van dergelijke vragen: Materiaal Registratieformulier 6 Liniaal Klok Folder van de supermarkt met prijzen Kopieerbladen 5.19 Wat ga je nu eerst doen? Hoe weet je dat nou precies? Kun je mij dat uitleggen? Suggesties voor het diagnostisch gesprek Leerdoel/opgave Leeractiviteit Opgave Gespreksvragen, opdrachten en hulpactiviteiten Telrij tot 1000 beheersen Automatiseren Voorwaarts en achterwaarts tellen, vanaf wisselende vertrekpunten. Met sprongen van 100, 10, 20, 50, 2 en 5. Gebruikmaken van geleerde strategieën. Mondeling Begin met tellen eens bij 275 en tel verder met sprongen van 100. Begin bij 903 en tel terug met sprongen van 100. Tel met sprongen van 10 verder (20)en begin bij 280 (428) Begin bij 765 en tel terug met sprongen van 10 (20). Doe dit ook met sprongen van 5 en 50 vanaf mooie getallen. Doe vergelijkbare oefeningen met sprongen van 2 en 5. Herkent het kind het ritme in de telrij? Tel verder met sprongen van 2 en begin bij 380 (673). Tel terug met sprongen van 2 vanaf 450 (869). Doe vergelijkbare oefeningen vanaf wisselende getallen. 1 Neem kopieerblad 5.19 en gebruik de toetsresultaten als referentie. Ga na welke sommen geautomatiseerd zijn en welke nog niet. Zet een kruis door de gekende sommen. Ga na of de niet-geautomatiseerde sommen op verkorte wijze uitgerekend worden. Aan welke som denk je.? Hoe weet je? Vraag het kind welke tafelsom(men)hij/zij moeilijk vindt en noteer deze.

4 82 Tellen, plaats en volgorde van de getallen Optellen en aftrekken Getalkaartjes aan de gestructureerde getallenlijn invullen en noteren in het D HTE-schema. Rekenen tot 100 met samengestelde getallen zonder en met overschrijding. Optelsommen maken tot 1000, via verschillende strategieën. Aftreksommen maken tot 1000, via verschillende strategieën. 2 Is het mondeling tellen tot 1000 voldoende? Kan het kind de structuur van de telrij tot 1000 ook toepassen op getallen tot 2000? Is het noteren van getallen voldoende? Schrijf op: 241, 365, 243. Maak het getal 300 (20, 4) groter. Weet het kind op welke positie in het getal er dan iets verandert? Hoeveel duizendtallen (honderdtallen, tientallen, eenheden) zijn er in 1634, 1420, 1405? (spreek uit: duizendzeshonderdvierendertig). 3 Neem de toetsopgaven erbij en laat zowel een goede als foute som toelichten. Let op de uitwerking van de sommen op het kladblaadje. Heeft het kind de sommen op de getallenlijn uitgerekend? Voldoet hij aan de voorwaarden voor het rijgend rekenen? Kan het kind het 2 e getal splitsen en verder en terugtellen met sprongen van 10? Weet het kind welke splitsing het dient te gebruiken en kent hij de splitsingen? 4 Neem de toetsopgaven erbij en ga na bij welke sommen het kind moeilijkheden ervaart. Kan het kind de juiste som maken uit de gegevens van de context? Laat eens zien hoe je uitrekent en Let op of het kind gebruikmaakt van de structuur in de getallen (splitsaanpak) of op de juiste manier de rijgaanpak gebruikt (voorkeursstrategie). 5 Neem de toetsopgaven erbij en ga na bij welke sommen het kind moeilijkheden ervaart. Laat eens zien hoe je uitrekent en ? Let op of het kind gebruikmaakt van de structuur in de getallen (splitsaanpak) of kiest voor de rijgaanpak. (voorkeursstrategie). Delen Eerlijk delen in context. 6 Neem de toetsopgaven erbij. Ga na of kind de vaste groepjes heeft herkend. Welke deelsom kun je bij dit plaatje maken? Aan welke tafel denk je dan? Als het kind niet meteen aan een tafel en tafelproduct denkt, kan het dan via wisselen tot een oplossing komen? Omtrek en Oppervlakte meten Klokkijken Omtrek en oppervlakte meten van vijvers. Klokken met analoge tijden in uren en halve uren vastmaken aan digitale tijden. 7 Neem de toetsopgaven erbij. Vraag het kind de omtrek en de oppervlakte van de fi guren aan te wijzen. Hoe kun je de omtrek meten? Hoe meet je de oppervlakte? Leg eens uit. Vraag welke maateenheid gebruikt wordt bij zowel omtrek als oppervlakte. 8 Neem een klokje en zet de wijzers op 10 uur. Om deze tijd begint de pauze. Zeg eens hoe laat dat is (analoog) en laat eens zien hoe je dat opschrijft met getallen. Vraag het kind de wijzers te zetten op half 8 en de tijd te noteren met getallen.

5 hulp maatschrift 83 Algemene hulpsuggesties Veel kinderen moeten nog oefenen met het opzeggen van de telrij. Dit kunt u vooraf met de hele groep doen: regelmatig heen- en terugtellen, om en om tellen, ritmisch tellen, tellen met klappen, tellen bij het lopen, tellen met aanwijzen, tellen met opstaan/zitten zijn activiteiten om de telrij onder de knie te krijgen. Het achteruit- of terugtellen zal voor de zwakkere rekenaars extra tijd kosten. Materiaal Lege getalkaartjes Fiches Geld (euromunten en biljetten) Klok Kopieerbladen 5.5, 5.6, 5.14, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19 en 5.20 Individuele hulpsuggesties De activiteiten in het schema hieronder kunnen de kinderen zelfstandig of in kleine groepjes uitvoeren. Welke activiteiten u laat uitvoeren, hangt af van de moeilijkheden die de kinderen hebben met de toets en/of met de activiteiten erna. Met de hulpsuggesties en (onderdelen van)de herhalingsbladen kunt u differentiëren en variëren. Zo kunt u voor een kind een eigen leerweg bepalen. Leerdoel Moeilijkheid Hulpsuggesties Telrij tot 1000 beheersen (mondeling) Automatiseren van de tafels (opgave 1) Het kind blijft moeite houden met de telrij en het tellen met sprongen. Moeite met de automatisering. Laat het kind regelmatig verder tellen en terugtellen, waarbij de honderdtallen gepasseerd worden. Doe dit eerst met getallen tot 500 en daarna met grotere getallen. Geef de leerling biljetten van 100, 10, 20 en 50 euro om het tellen met sprongen te oefenen. Sprongen met 25 dienen ook zeker aan de orde te komen. Ga pas over op het tellen met sprongen van 20 en 50, als het tellen met sprongen van 10 goed gaat. Doe ook teloefeningen op de getallenlijn, zowel op het bord als op papier. Varieer daarbij in meer of minder gestructureerde getallenlijnen, zodat de kinderen zelf de getallen en hun afstanden leren bepalen en getallen leren plaatsen ten opzichte van elkaar. Activiteiten met één of meer klasgenootjes: Een kind noemt een getal en telt met sprongen van 100 verder en terug. Laat dit ook doen met sprongen van 10, 20 en 50, 5 en 2. Sprongen tekenen (verschillende groottes van sprongen) op gestructureerde getallenlijnen, waarbij de kinderen steeds een ander startgetal moeten invullen (kopieerblad 5.14) Geef het kind een kopie van het tafelbord (kopieerblad 5.20). Ga samen met het kind na welke tafelsommen hij in de toets nog niet vlot genoeg gemaakt heeft. Laat hem de steunsommen zoeken en spreek af wanneer ze gekend moeten zijn. Bespreek samen de positie, de kleur en de relatie van de sommen op de tabel. Maak kaartjes met de moeilijke sommen of geef het kind een hulpschrift. Spelletje met 2 kinderen (gebruik hiervoor kaartjes met aan de ene kant de som en aan de andere kant de uitkomst): Flitsen: Een kind laat een som zien, de ander geeft de uitkomst. Variant: Met meer kinderen, waarbij degene die de uitkomst het eerst weet, het kaartje mag houden. Wie heeft de grootste stapel? Denk ook het oefenen met de somkaartjes van tafels (Jegro).

6 84 Tellen, plaats en volgorde van de getallen (opgave 2) Optellen en aftrekken (opgave 3) Getallen invullen op de getallenlijn en in het D HTEschema. Rekenen tot 100 met samengestelde getallen zonder en met overschrijding. (opgave 4) Optelsommen maken tot 1000, via verschillende strategieën. Ga na of het mondeling tellen voldoende is. Dan weet u of de problemen met het tellen of met de structuur van de getallen te maken hebben. Neem de getallenlijnen van kopieerblad 5.17 en Noem enkele getallen en bespreek samen de manier van positioneren (een getal met honderdtallen, dus ligt het getal tussen en ). Vestig de aandacht daarbij op de structuur van de telrij en de positie van de getallen in het D HTE-schema (neem fi ches en getalkaartjes). Laat de getallen noteren in het schema. Als je het getal 30 groter maakt, waar moeten dan meer fi ches? Welk getal wordt het dan? De kennis van de telrij is natuurlijk heel belangrijk. Denk ook aan het springen op de getallenlijn. Spelletje voor één of meer kinderen: Met behulp van een groot D HTE-schema, getekend op een A4 tje geven de kinderen elkaar opdrachten: Leg 3 fi ches in het vak van de eenheden, 6 bij de honderdtallen enzovoort. De kinderen kunnen de getallen ordenen van klein naar groot. Met kopieerblad kunnen ze de getallen ook plaatsen. Getal raden: Een kind neemt een getal in gedachten en mag verder alleen ja en nee zeggen. De ander probeert met behulp van vragen het getal te raden.(is het groter dan 1500, kleiner dan 1750 enzovoort.) Het is belangrijk dat het tellen met sprongen van 10 en sommen over het tiental steeds beter gaan. De automatisering van splitsingen en van de sommen tot 20 zijn eveneens belangrijk. Laat in ieder geval bij het schriftelijk werk regelmatig een rijtje helemaal uittekenen, zodat u kunt zien welke sprongen en splitsingen het kind gebruikt. Dit is vaak een moeilijker onderdeel. Neem daarbij de gecombineerde getallenlijn als hulp (kopieerblad 5.16), of laat de som in stapjes uitvoeren op de honderdketting. Wanneer het kind rekent volgens de rijgmethode, oefent u het tellen met sprongen van 10 (of meer) voorwaarts en het aanvullen tot een volgend tiental. Oefen het splitsen van samengestelde getallen tot 100 en tot Laat samengestelde getallen splitsen in (honderden), tienen en enen. Gebruik hierbij het HTE-waardeschema (Kopieerblad 5.6 (met kaartjes van 100, 10 en 1)of geld. Schrijf op een A4 tje onder elkaar de sommen, en Doe dit ook met en Wat zie je voor bijzonders aan deze sommen? Leg eens uit. Leg in het schema 430. Kun je er nu snel 436 van maken? Op welke plek moet iets veranderen? (bij de enen) Breid de opgaven uit, via de aanpak van splitsend rekenen, wanneer de leerling structuurrijtjes voldoende beheerst. Reken uit Hoe splits je 235? Leg het en schrijf het ( ). Hoe splits je 132?( ). Hoeveel samen? ( = 367). Let op de wijze van samennemen en bespreek de notatie.

7 hulp maatschrift 85 (opgave 5) Aftreksommen maken tot 1000, via verschillende strategieën. Delen (opgave 6) Omtrek en oppervlakte bepalen (opgave 7) Klokkijken (opgave 8) Toepassen van deeltafels in context Omtrek en oppervlakte meten van vijvers. De relatie analoge tijden en digitale tijden verloopt nog moeizaam. Wanneer het kind rekent volgens de rijgmethode, oefent u het tellen met sprongen van 10 (of meer) achterwaarts en het terugspringen met sprongen kleiner dan 10 vanaf een willekeurig getal. Ook het separaat oefenen van de splitsingen (vooral die van 10) is heel belangrijk. Schrijf op een A4 tje onder elkaar de sommen en Doe dit ook bij en Wat zie je voor bijzonders aan deze sommen? Leg eens uit. Ga na of het kind de relatie legt met familiesommen. Neem het HTEschema (kopieerblad 5.5 en 5.6), fi ches en geld, als het kind niet meteen het verschil in de samenstelling van de getallen ziet. Kent het kind het verschil tussen de positie en de waarde? Breid de opgaven uit, via de aanpak van splitsend rekenen, wanneer de leerling structuurrijtjes voldoende beheerst. Reken uit Hoe splits je 235? Leg het en schrijf het ( ). Hoe splits je 124?( ). Hoeveel over? ( = 111). Let op de uitvoering, bij het wegnemen en overhouden. De voorkeursaanpak voor zwakkere kinderen is die van de rijgmethode. Neem geld (briefjes) Geef het kind 1 briefje van 20 en vraag dit bedrag eerlijk te verdelen in 2, 5 en 4 groepjes. Laat dit concreet uitvoeren, via inwisselen. U noteert het resultaat in een strokenmodel, waarbij u bovenin het bedrag noteert en de onderste strook verdeelt in het gevraagde aantal groepjes. Verwoord daarbij de bewerking. Geef het kind ruitjespapier van 1 cm x 1 cm en geef de maat van een vierkantje aan als oppervlakte maat. Laat fi guren tekenen, en de toetsopgaven nameten en natekenen, waarbij zowel de lengtematen in centimeters als ruitjes van 1 x 1 cm kunnen helpen om de oppervlakte te bepalen. Is het verschil tussen omtrek en oppervlakte duidelijk voor het kind? Als 1 cm in het echt 1 meter is, hoe groot is dan 1 vierkante cm in het echt? (een vierkante meter). Kan de leerling de gegevens op de juiste plaats in een tabel invullen, zoals bij de toetsopgave? Neem een klokje erbij. Hoeveel minuten zijn er in een uur? Zet de wijzers op 3 uur. Laat de tijd noteren of help het kind erbij. Maak duidelijk welk cijfer bedoeld is om de uren aan te geven en welke cijfers de minuten aangeven. Hoe laat is het over 1 uur? Zet de wijzers een halfuur later. Hoe laat is het dan? Hoe schrijf je die tijd in getallen? Bespreek met het kind de notatie. In digitale tijd noteren we alleen de uren, en daarnaast de minuten die al geweest zijn na het hele uur. In analoge tijd hebben we heel, kwart over, half en kwart voor. Denk als oefenmateriaal aan een klokkenkwartet met digitale tijden.

8 6 Registratieformulier maatschrift Leerdoel Automatiseren tafels Tellen, plaats en volgorde van getallen Optellen en aftrekken Delen Omtrek en Oppervlakte bepalen Klokkijken Extra Vervolg Leeractiviteit Gebruikmaken van geleerde strategieën Getalkaartjes aan de gestructureerde getallenlijn invullen en noteren in het DHTEschema Rekenen tot 100 met samengestelde getallen zonder en met met overschrijding Optellen tot 1000 via verschillende strategieën Aftrekken tot 1000 via verschillende strategieën Eerlijk delen in context Omtrek en oppervlakte meten van vijvers Klokken met analoge tijden in uren en halve uren vastmaken aan digitale tijden Berekenen hoeveel geld er ligt Vermenig - vuldigen met samengestelde getallen en tientallen in context H/D Opgave Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 Opgave 8 Opgave 9 Opgave 10 Aantal Norm Geen Geen Namen Alles telt Groep 5 ThiemeMeulenhoff

9 C C C toets maatschrift blad naam Schrijf het antwoord op. a b c d Welke getallen horen op de kaartjes? Vul in. Zet de getallen daarna in het schema a b c d e D H T E a D H T E b D H T E c D H T E d D H T E e D H T E Reken uit. a = = = = = b = = = = = c = = = = = Alles telt Groep 5 ThiemeMeulenhoff

10 C C toets maatschrift blad naam Reken uit. a = = = Hoeveel kg gaat er in de vrachtwagen? c Er is 354 kg fruit ingeladen. Er komt nog 40 kg bij. + = kg e Er is 256 kg witte kool ingeladen. Er komt nog 25 kg bij. + = + + = kg b = = = d Er is 170 kg mandarijnen ingeladen Er komt nog 65 kg bij. + = kg f Er is 245 kg peren ingeladen Er komt nog 76 kg bij. + = + + = kg Reken uit. a = = = Hoeveel kg zit er nog in? c In de vrachtwagen zat 368 kg aardappels. Er is 40 kg uitgehaald. = kg e In de vrachtwagen zat 278 kg appels Er is 120 kg uitgehaald. = = kg b = = = d In de vrachtwagen zat 385 kg rode kool Er is 62 kg uitgehaald. = = kg f In de vrachtwagen zat 310 kg peren Er is 54 kg uitgehaald. = = kg Alles telt Groep 5 ThiemeMeulenhoff

11 C toets maatschrift blad naam Hoeveel geld krijgt ieder? Eerlijk delen. Ik wissel het geld. a Ik wissel het geld. b Ik wissel het geld Ieder krijgt 20 : 2 = 10 Ieder krijgt : = Ieder krijgt : = c Ik denk aan de getallen uit de tafel van 3. d Ik denk aan de getallen uit de tafel van 5. e Ik denk aan de getallen uit de tafel van Ieder krijgt : = Ieder krijgt : = Ieder krijgt : = Alles telt Groep 5 ThiemeMeulenhoff

12 C C toets maatschrift blad naam Hoe groot zijn de vijvers? Vul de tabel in. 1 cm 1 cm 1 cm op de tekening is 1 m in het echt. stelt 1 vierkante meter voor vijver 1 vijver 2 vijver 3 vijver 4 vijver 5 vijver 6 omtrek 8 m m m m m oppervlakte 4 i rk t r vierkante meter vierkante meter vierkante meter vierkante meter vierkante meter Hoe laat is het? Maak de klok vast aan de goede tijd. a b c d e 7.00 uur uur 1.30 uur 4.30 uur 8.00 uur Alles telt Groep 5 ThiemeMeulenhoff

13 C C toets maatschrift extra naam Hoeveel geld ligt hier? a b Hier ligt: 3 x 2 = 6 Hier ligt: x = Hier ligt: x = c d e Hier ligt: Hier ligt: Hier ligt: + = + = + = Hoeveel weegt het samen? Reken handig en schrijf de som op. 20 kg 20 kg Het weegt samen: 3 20 = 60 kg 20 kg a Het weegt samen: x = x + x = + = kg b 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 18 zaken wegen: x = x + x = + = kg 6 kg c kg kg kg d kippenvoer kippenvoer kg kippenvoer kippenvoer kippenvoer 17 kg 17 kg 17 kg 17 kg 17 kg Het weegt samen: x = x + x = + = kg Het weegt samen: x = x + x = + = kg Alles telt Groep 5 ThiemeMeulenhoff

toets Leerlijn Leerdoelen Leeractiviteit toets Toets

toets Leerlijn Leerdoelen Leeractiviteit toets Toets toets blok 6 55 Overzicht van de leerdoelen Leerlijn Leerdoelen Leeractiviteit toets Toets Getalrelaties en getalbegrip Basisvaardigheden Getalrelaties en getalbegrip Betekenis, plaats, structuur en waarde

Nadere informatie

De vormgeving. Algemene inleiding

De vormgeving. Algemene inleiding !"#$%&'(#)*+,++-(./04-556669' 78$7!$9!7!66679:"7:87 6 Algemene inleiding De vormgeving Alles telt is een overzichtelijke methode. Dat blijkt ook uit de vormgeving. Daarom is gekozen voor een rustige vormgeving,

Nadere informatie

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Normgerichte doelen: De kinderen behalen op de methodegebonden toetsen Maatschrift een 60% score. Blok 1: De kinderen kennen/kunnen/beheersen:

Nadere informatie

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1 Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok Legenda kleuren Getalbegrip Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Verhoudingen Meten Meten Tijd Meten Geld Meetkunde Verbanden Legenda

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Verkennen en benoemen van verschillende betekenissen en functies van getallen t/m 1000. Het kind begrijpt nog niet dat er een verband bestaat

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. 2 Instructie. 1 Start. Blok 4 Week 2 Les 1

Lesopbouw: instructie. 2 Instructie. 1 Start. Blok 4 Week 2 Les 1 Blok Week 2 Les 1 0 70 30 0 35 5 20 10 1 36 2 11 12 1 0 739 00 96 325 10 71 02 9 327 330 69 56 1 210 332 700 566 20 212 59 29 3 599 76 551 300 5 1 770 99 0 00 109 3 991 10 02 111 350 70 270 96 596 150

Nadere informatie

Voorbereidend Cijferend rekenen Informatie voor ouders van leerlingen in groep 3 t/m 8

Voorbereidend Cijferend rekenen Informatie voor ouders van leerlingen in groep 3 t/m 8 nummer 2 bijgesteld in nov. 2013 Voorbereidend Cijferend rekenen Informatie voor ouders van leerlingen in groep 3 t/m 8 Hoe cijferend rekenen wordt aangeleerd Deze uitgave van t Hinkelpad gaat over het

Nadere informatie

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Blok 1A en 2A Telrij, uitspraak en notatie Getallenlijn en getalvolgorde Opbouw getallen tot 100 Sprongen van 1, 2 en 5 tussen 10 en 20 t/m

Nadere informatie

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 4a: Blok 1 - week 1 - optellen en aftrekken t/m 10 (3 getallen, 4 sommen) 5 + 4 = / 4 + 5 = 9 5 = / 9 4 = - getallen tot 100 Telrij oefenen met kralenstang

Nadere informatie

Optellen van twee getallen onder de 10

Optellen van twee getallen onder de 10 Splitsen tot 0 uit het hoofd 2 Optellen 2 7 6 2 5 3 4 Splitsen tot 20 3 2 8 7 2 6 3 5 4 4 4 3 2 2 9 8 2 7 3 6 4 5 5 4 2 3 0 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 5 2 4 3 3 Bij een aantal iets erbij doen heet optellen. Je

Nadere informatie

REKENEN OP MAAT GROEP 4

REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 RICHT ZICH OP DE BELANGRIJKSTE VAARDIGHEDEN DIE NODIG ZIJN VOOR HET REKEN-WISKUNDEONDERWIJS. ER WORDT NAUW AANGESLOTEN BIJ DE OEFENSTOF VAN DE VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Diagnostisch rekenonderzoek

Diagnostisch rekenonderzoek Doel: Zicht krijgen op het niveau van tellen, kennis van cijfers en getalbegrip, vergelijken van hoeveelheden en bewerkingen tot 10 en tot 20 (splitsen, aanvullen, koppeling materiaal som en vv, sommen

Nadere informatie

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2.

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Rekenrijk doelen groep 1 en 2 De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Aantallen kunnen tellen De kinderen kunnen kleine aantallen tellen. De kinderen kunnen eenvoudige

Nadere informatie

Handleiding. Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Katern 1S en 1F

Handleiding. Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Katern 1S en 1F I Handleiding Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs Katern 1S en 1F Handleiding bij de katernen 1F en 1S 1 In 2010 hebben de referentieniveaus een wettelijk kader gekregen. Basisscholen moeten

Nadere informatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 Doortellen en terugtellen onder 100. Het kind vergeet steeds getallen. Het kind hapert bij bepaalde getallen. Het kind heeft moeite met

Nadere informatie

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Leerlijnenpakket STAP incl. WIG Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Rekenen Rekenen 1.1 Getallen - Optellen en aftrekken tot 10 - Groep 3 BB/ KB GL + PRO 1.1.1 zegt de telrij

Nadere informatie

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3.

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Het rekenonderwijs van tegenwoordig ziet er anders uit dan vroeger. Dat komt omdat er nieuwe inzichten zijn over hoe kinderen het beste leren. Vroeger lag

Nadere informatie

Bij het cijferend optellen beginnen we bij de eenheden en werken we van rechts naar links:

Bij het cijferend optellen beginnen we bij de eenheden en werken we van rechts naar links: Cijferend optellen t/m 1000 Voor u ligt de verkorte leerlijn cijferend optellen groep 5 van Reken zeker. Deze verkorte leerlijn is bedoeld voor de leerlingen die nieuw instromen in groep 6 en voor de leerlingen

Nadere informatie

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 5a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - Getallen tot en met 1000 - Tafels 0 t/m 6 en 10 - Herhalen strategieën - Herhalen hele, halve uren en kwartieren

Nadere informatie

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden REKENEN Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties

Nadere informatie

Passende Perspectieven. Bij Rekenrijk 3 e editie

Passende Perspectieven. Bij Rekenrijk 3 e editie Passende Perspectieven Bij Rekenrijk 3 e editie 0 Dit document is de beschrijving van de Passende perspectieven Rekenen leerroutes van de SLO binnen de methode Rekenrijk 3 e editie. De uitwerking betreft

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 2 Lesstof Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 4 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Leerlijnen voor groep 3-8

Leerlijnen voor groep 3-8 Leerlijnen voor groep 3-8 Groep 3, eerste half jaar de begrippen meer, minder, evenveel juist toepassen de ontbrekende getallen op de getallenlijn t/m 12 invullen van hoeveelheden t/m 20 groepjes van 5

Nadere informatie

Leerstofoverzicht groep 3

Leerstofoverzicht groep 3 Leerstofoverzicht groep 3 Getallen en relaties Basisbewerkingen Verhoudingen Leerlijn Groep 3 uitspraak, schrijfwijze, kenmerken begrippen evenveel, minder/meer cijfer 1 t/m 10, groepjes aanvullen tot

Nadere informatie

Getallen. 1 Doel: getallen plaatsen op de getallenlijn. 2 Doel: getallen invullen op het 60-veld. 3 Doel: 5-structuur aangeven.

Getallen. 1 Doel: getallen plaatsen op de getallenlijn. 2 Doel: getallen invullen op het 60-veld. 3 Doel: 5-structuur aangeven. 1 Getallen Basisstof getallenstructuur t/m 60 Lesdoelen De kinderen: kunnen tellen/doortellen t/m 60; kunnen de getallen in het 60-veld schrijven; kunnen werken met de begrippen 2 en meer en 2 en minder

Nadere informatie

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren?

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren? Checklist Rekenen Groep 3 1. Tellen tot 20 Als kleuters, in groep 1 en groep 2, zijn de kinderen bezig met de zogenaamde voorbereidende rekenvaardigheid. Onderdelen hiervan zijn ordenen en seriatie. Dit

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen Jiska van Hall en Bronja Versteeg i ii Inhoudsopgave Algemene inleiding...iii Groep 3...1 Groep 4...17 Groep 5...35 Groep 6...51 Groep 7...69 Groep

Nadere informatie

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de ARRANGEMENTKAART REKENEN maart 2013 VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5 5 5 Arrangementen

Nadere informatie

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden REKENEN Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1

Lesopbouw: instructie. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1 Blok 4 Week Les 1 40 40 70 80 0 70 0 40 5 1 4 3 33 3 73 4 8 9 7 37 17 57 47 34 4 3 1 17 5 4 5 35 37 43 8 33 57 81 4 55 39 3 4 74 8 4 44 41 31 34 74 4 47 37 Lesinhoud Bewerkingen: aftrekken vanaf een tiental

Nadere informatie

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld Groep 3 Getalbegrip hele getallen De leerlingen werken de eerste periode in het getallengebied tot 20 en 40. De tweede helft van het jaar ook tot 100. De leerlingen leren het verder- en terugtellen, tellen

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. Lesinhoud. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1. Vermenigvuldigen: rekenen met de factor 10, 100 en

Lesopbouw: instructie. Lesinhoud. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1. Vermenigvuldigen: rekenen met de factor 10, 100 en Blok Week Les 6 6 7 7 6 7 96 7 6 6 7 9 a 7 c 76 e 7 6 g 7 79 b d f h 7 7 9 9 () 6 7 6 6 6 9 7 7 6 799 9 6 6 77 6 6 79 7 6 66 6 6 6 7 9 6 Lesinhoud Vermenigvuldigen: rekenen met de factor, en Bewerkingen:

Nadere informatie

Blok 2 handleiding 5a

Blok 2 handleiding 5a Blok handleiding a Blok Inhoud Snel op weg met De wereld in getallen...................... Leerlijnen................................................................ Overzicht lessen.....................................................

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6 Aandachtspunten 299 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 De telrij tot en met en boven 100 000. plaatsen van getallen op de getallenlijn. Het kind kan zich geen voorstelling maken van een hoeveelheid.

Nadere informatie

Getallen. Onderdeel 1: Optellen en aftrekken. Onderdeel 1 van Getallen sluit aan op de leerlijnen Rekenboog.zml bij de Kerndoelen 1 en 2

Getallen. Onderdeel 1: Optellen en aftrekken. Onderdeel 1 van Getallen sluit aan op de leerlijnen Rekenboog.zml bij de Kerndoelen 1 en 2 Doel document: De leerlijnen Rekenboog.ZML en Leerlijn Rekenen en Wiskunde VSO Arbeidsgericht, welke gekoppeld is aan de methodiek VOx, hanteren beide een eigen indeling. Rekenboog ZML gaat uit van de

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 2, les 1 blok 3, les 8. blok 1, les 3 blok 1, les 11 blok 3, les 1

Aandachtspunten. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 2, les 1 blok 3, les 8. blok 1, les 3 blok 1, les 11 blok 3, les 1 Aandachtspunten 313 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 De telrij tot en met en boven 10 000. Het kind kan geen getallen plaatsen op de getallenlijn met steunpunten. Het kind heeft weinig inzicht

Nadere informatie

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling Groepsplan groep Vakgebied Rekenen Rekenzeker Tijdsvak Namen Evaluatie Niveau leerlijn 1 2 3 Functioneringsniveau

Nadere informatie

Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter.

Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter. 70 blok 5 les 23 C 1 Wat betekenen de getallen? Samen bespreken. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 60 981 540 C 2 Welke maten horen erbij? Samen bespreken. Kies uit kilometer, meter, decimeter of centimeter.

Nadere informatie

Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5

Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5 Tafelkaart: tafel 1, 2, 3, 4, 5 1 2 3 4 5 1x1= 1 1x2= 2 1x3= 3 1x4= 4 1x5= 5 2x1= 2 2x2= 4 2x3= 6 2x4= 8 2x5=10 3x1= 3 3x2= 6 3x3= 9 3x4=12 3x5=15 4x1= 4 4x2= 8 4x3=12 4x4=16 4x5=20 5x1= 5 5x2=10 5x3=15

Nadere informatie

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken

Nadere informatie

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden REKENEN Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties

Nadere informatie

Inhoud kaartenbak groep 8

Inhoud kaartenbak groep 8 Inhoud kaartenbak groep 8 1 Getalbegrip 1.1 Ligging van getallen tussen duizendvouden 1.2 Plaatsen van getallen op de getallenlijn 1.3 Telrij t/m 100 000 1.4 Telrij t/m 100 000 1.5 Getallen splitsen en

Nadere informatie

optellen 1 Doel: plaats bepalen op de getallenlijn 2 Doel: optellen met de rekentekens + en 3 Doel: optellen van concreet naar abstract Herhalen

optellen 1 Doel: plaats bepalen op de getallenlijn 2 Doel: optellen met de rekentekens + en 3 Doel: optellen van concreet naar abstract Herhalen 1 Basisstof t/m 10 Lesdoelen De kinderen: kunnen hoeveelheden t/m ; kunnen een optelsom met voorwerpen t/m in de abstracte vorm noteren; kunnen werken met de rekentekens en. Materialen Klassikaal: Per

Nadere informatie

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 3a: Blok 1 - week 1 - tellen van hoeveelheden tot - introductie van de getallenlijn tot en met - tellen t/m (ook rangtelwoorden) - erbij- en erafsituaties

Nadere informatie

Groepsplan groep Vakgebied Rekenen Tijdsvak

Groepsplan groep Vakgebied Rekenen Tijdsvak Groepsplan groep Vakgebied Rekenen Tijdsvak Namen Evaluatie Niveau leerlijn 1 2 3 Functioneringsniveau

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 2 Lesstof Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 4 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de ARRANGEMENTKAART REKENEN maart 2013 VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5 5 5 Arrangementen

Nadere informatie

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3 Aanbod rekenstof augustus t/m februari Groep 3 Blok 1 Oriëntatie: tellen van hoeveelheden tot 10, introductie van de getallenlijn tot en met 10, tellen en terugtellen t/m 20, koppelen van getallen aan

Nadere informatie

Didactisch groepsoverzicht Rekenen

Didactisch groepsoverzicht Rekenen groepsoverzicht Rekenen Groep: 6a datum: oktober/november 2011 Rekendomein: vermenigvuldigen en getalbegrip tot 10.000 leerkracht: XXXXXXXX periode: sept. 2011/ febr. 2012 methode: Wereld in getallen Naam

Nadere informatie

Vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 april Kinderen vrij ivm met Pasen en studiedag team

Vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 april Kinderen vrij ivm met Pasen en studiedag team Algemeen De kinderen van groep 1-2 en 3 hebben deze week een lentewandeling gemaakt. De narcissen en krokussen lieten zich zien. Het voorjaar gaat beginnen! Vandaag (vrijdag 13 maart) hebben we tijdens

Nadere informatie

tussendoelen: Hoeveelheden & getallen: Koppelen van hoeveelheden aan getallen (tot en met 20) Hoeveelheden d.m.v. getallen (tot en met 20) noteren

tussendoelen: Hoeveelheden & getallen: Koppelen van hoeveelheden aan getallen (tot en met 20) Hoeveelheden d.m.v. getallen (tot en met 20) noteren Kerndoel: 1. De leerlingen leren hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen. 1.1. ze leren begrippen toepassen voor het aangeven van aantallen en het uitvoeren van bewerkingen. 1.2. ze leren hoeveelheden

Nadere informatie

Bij de volgende opgaven vragen we je een kleine opteltabel in te vullen. De eerste hebben we zelf ingevuld om je te laten zien hoe zoiets gaat. 1.

Bij de volgende opgaven vragen we je een kleine opteltabel in te vullen. De eerste hebben we zelf ingevuld om je te laten zien hoe zoiets gaat. 1. I Natuurlijke getallen Dit deel gaat over getallen waarmee je aantallen kunt weergeven: vijf vingers aan je hand, twaalf appels op een schaal, zestig minuten in een uur, zestien miljoen Nederlanders, nul

Nadere informatie

TOETS REKENEN / WISKUNDE. Naam:... School:...

TOETS REKENEN / WISKUNDE. Naam:... School:... TOETS REKENEN / WISKUNDE Naam:... School:... Datum:... Groep:... 1A. Hoofdrekenen: optellen en aftrekken Reken de sommen op je eigen manier uit. Gebruik het kladblaadje als je een tussenstap wilt noteren.

Nadere informatie

Overzicht rekenstrategieën

Overzicht rekenstrategieën Overzicht rekenstrategieën Groep 3 erbij tot tien Groep 3 eraf tot tien Groep 4 erbij tot twintigt Groep 4 eraf tot twintigt Groep 4 erbij tot honderd Groep 4 eraf tot honderd Groep 4 en 5 tafels tot tien

Nadere informatie

blok 8 Het konijnenhok

blok 8 Het konijnenhok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 handleiding groep 4 blok 7 en 8 blok 8 Het konijnenhok 1 11 6 8 3 Inleiding Het thema van dit blok is Het konijnenhok. Opa timmert met zijn kleindochter een konijnenhok. In de

Nadere informatie

ARRANGEMENTKAART REKENEN SO- AFDELING

ARRANGEMENTKAART REKENEN SO- AFDELING ARRANGEMENTKAART REKENEN SO- AFDELING Standaarden Rafael Leeftijd 5 6 7 8 9 10 11 12 Gevorderd 25% 5 5 6 6 7 7 8 9 Voldoende 75% 3 3 4 4 5 5 6 6 Minimum 90% 1 2 2 2 2 2 3 3 Arrangementen Rafael Leerjaar

Nadere informatie

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 4

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 4 Domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip beheerst de doelen van groep 2 en 3, ook op het niveau van groep 4 en HELE GETALLEN kan verder tellen en terugtellen tot ten minste 100 met sprongen van 2, 5 (de

Nadere informatie

kwartaaltoetsen groep 3 t/m 8

kwartaaltoetsen groep 3 t/m 8 kwartaaltoetsen groep 3 t/m 8 handleiding groep 4 kwartaaltoetsen handleiding groep 4 Kwartaaltoetsen bij Pluspunt Per jaargroep zijn er vier kwartaaltoetsen, iedere toets bestaat uit 2 delen. 1 Het eerste

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken

Deel A. Breuken vergelijken Deel A Breuken vergelijken - - 0 Breuken en brokken (). Kleur van elke figuur deel. Doe het zo nauwkeurig mogelijk.. Kleur van elke figuur deel. Doe het telkens anders.. Kleur steeds het deel dat is aangegeven.

Nadere informatie

Strategiekaarten. Deze strategiekaarten horen bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2

Strategiekaarten. Deze strategiekaarten horen bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2 Deze strategiekaarten horen bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Joep van Vugt Anneke Wösten Handig optellen; tribunesom* Bij optellen van bijna ronde getallen zoals 39, 198, 2993,..

Nadere informatie

Rekentaalkaart - toelichting

Rekentaalkaart - toelichting Rekentaalkaart - toelichting 1. Het rekendoel van de opgave In de handleiding van reken-wiskundemethodes beschrijft bij iedere opgave of taak wat het rekendoel voor leerlingen is. Een doel van een opgave

Nadere informatie

a a Hoe hoog is de kleinste toren op het plaatje? 97 m b d Hoe oud zijn de Martinitoren en de Eiffeltoren? De Martinitoren is meer dan

a a Hoe hoog is de kleinste toren op het plaatje? 97 m b d Hoe oud zijn de Martinitoren en de Eiffeltoren? De Martinitoren is meer dan les 14 59 Aan welke keersommen uit de tafels tot 10 denk je? b 9 70 = 630 6 80 = 480 9 7 en 6 8 a a 4 30 = 120 4 50 = 200 4 3 en 4 5 c 8 80 = 640 7 60 = 420 8 8 en 7 6 b d = 5600 = 7200 Meer antwoorden.

Nadere informatie

Afspraken hoofdrekenen eerste tot zesde leerjaar

Afspraken hoofdrekenen eerste tot zesde leerjaar 24/04/2013 Afspraken hoofdrekenen eerste tot zesde leerjaar Sint-Ursula-Instituut Rekenprocedures eerste leerjaar Rekenen, hoe doe ik dat? 1. E + E = E 2 + 5 = 7 Ik heb er 2. Er komen er 5 bij. Dat is

Nadere informatie

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a)

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra  Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a) Analysewijzer M3 versie 2.0 (20-10-17) 2017 W.Danhof / P.Bandstra www.bareka.nl Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a) Aanwijzingen Aanbod Bao M3-E3 (fase 1a) Bij afnamemoment M3

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016: Spelletjes in je taal- en rekenles

Schooljaar 2015-2016: Spelletjes in je taal- en rekenles Schooljaar 2015-2016: Spelletjes in je taal- en rekenles Workshop 2: Spelletjes in je rekenles 25 november 2015 14.45 17.00 uur Willeke Beuker Elselien Boekeloo Spelletjes in je taal- en rekenles 7 oktober

Nadere informatie

Takenoverzicht. Alles telt v2 Groep 5. versie

Takenoverzicht. Alles telt v2 Groep 5.  versie Takenoverzicht versie 20120702 Alles telt v2 Groep 5 http://www.correctaleerhulp.nl blok 1, les 2 blok 1, les 3 blok 1, les 4 blok 1, les 5 blok 1, les 6 blok 1, les 7 blok 1, les 8 blok 1, les 9 blok

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn breuken

Reken zeker: leerlijn breuken Reken zeker: leerlijn breuken B = breuk H = hele HB = hele plus breuk (1 1/4) Blauwe tekst is theorie uit het leerlingenboek. De breuknotatie in Reken zeker is - anders dan in deze handout - met horizontale

Nadere informatie

rekenboek 5a lessen

rekenboek 5a lessen rekenboek 5a lessen 507006 De stad in Blok 2 21 770 1000 500 400 Blok 2 Week 1 Les 1 1 Tellen. atel verder. 396 397 598 797 Tel terug. 402 401 903 101 bmaak sprongen van 10. Maak sprongen van 50. 480 490

Nadere informatie

Spellen Rekentuin Optellen Aftrekken Vermenigvuldigen

Spellen Rekentuin Optellen Aftrekken Vermenigvuldigen Spellen Rekentuin Bij alle spellen in de Rekentuin moeten de opgaven binnen een bepaalde tijd opgelost worden. Bij de meeste spellen is dat 20 seconden, maar soms hebben spelers meer of minder tijd. Alle

Nadere informatie

Reken doe-activiteiten en spelletjes

Reken doe-activiteiten en spelletjes SBZW 10-4-2016 1 Reken doe-activiteiten en spelletjes Drs. Martin Ooijevaar - Onderwijsadviseur M.ooijevaar@sbzw.nl 0299-783422 @mooijevaar @sbzwtweet SBZW 10-4-2016 2 Start Maak binnen 1 minuut zoveel

Nadere informatie

TVE TIEN VRAGEN EXTENSIE LVS - VCLB WISKUNDE Midden 1ste leerjaar INSTRUCTIE BIJ VRAGEN Wiskunde Midden 1 ste leerjaar

TVE TIEN VRAGEN EXTENSIE LVS - VCLB WISKUNDE Midden 1ste leerjaar INSTRUCTIE BIJ VRAGEN Wiskunde Midden 1 ste leerjaar TVE TIEN VRAGEN EXTENSIE LVS - VCLB WISKUNDE Midden 1ste leerjaar INSTRUCTIE BIJ VRAGEN Wiskunde Midden 1 ste leerjaar Vraag 1: (pg 64 oefening 2 - Basisboek LVS wiskunde toetsen 2) Het verschil tussen

Nadere informatie

Routeboekje. bij Pluspunt. Groep 4 Blok 1. Van...

Routeboekje. bij Pluspunt. Groep 4 Blok 1. Van... Routeboekje bij Pluspunt Groep 4 Blok 1 Van... Groep 4 Blok 1 Les 1 Leerkrachtgebonden KB 4 1 1 Reken uit. Kun je het snel? maken KB 4 1 2 Kleur je antwoorden in maken naar keuze LB 4 2 1 Getallen in de

Nadere informatie

handleiding leerjaar 3 blok 4

handleiding leerjaar 3 blok 4 blok 4 handleiding leerjaar 3 blok 4 Auteurs: Els van den Bosch-Ploegh Brugt Krol Jeannette Nijs-van Noort Ad Plomp Wim Sweers Anne Coos Vuurmans Reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Redactie:

Nadere informatie

tafels van 6,7,8 en 9 X

tafels van 6,7,8 en 9 X tafels van 6,7,8 en 9 X 6 7 8 9 6 36 42 48 54 7 42 49 56 63 8 48 56 64 72 9 54 63 72 81 1 alle tafels X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Nadere informatie

Toelichting bij de kaartjes van het opzoekboekje Rekenen

Toelichting bij de kaartjes van het opzoekboekje Rekenen Toelichting bij de kaartjes van het opzoekboekje Rekenen Algemene opmerkingen De volgorde van de toelichting bij van de kaartjes is willekeurig en heeft niets te maken met de volgorde waarop de kaartjes

Nadere informatie

Routeboekje. bij Alles telt. Groep 4 Blok 2. Van...

Routeboekje. bij Alles telt. Groep 4 Blok 2. Van... Routeboekje bij Alles telt Groep 4 Blok 2 Van... Groep 4 Blok 2 Les 1 Leerkrachtgebonden LB 4A 30 1 Pak de appels handig in. meedoen LB 4A 30 2 Hoeveel? meedoen LB 4A 30 3 Hoeveel? maken WS 4A 22 1 Maak

Nadere informatie

Passende perspectieven met Maatwerk rekenen

Passende perspectieven met Maatwerk rekenen Maatwerk rekenen Passende perspectieven MALMBERG Passende perspectieven met Maatwerk rekenen Jiska van Hall en Bronja Versteeg 2013/2014 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 1 van 117 Maatwerk rekenen Passende

Nadere informatie

T-shirts op een rij. Doel van de les - de telrij opzeggen tot en met 20 - terugtellen vanaf een willekeurig getal in het getallengebied

T-shirts op een rij. Doel van de les - de telrij opzeggen tot en met 20 - terugtellen vanaf een willekeurig getal in het getallengebied T-shirts op een rij Leeftijdsgroep Kerndoel 8-12 jaar Deze les levert een bijdrage aan het kerndoel: 2 De leerlingen leren rekenhandelingen uitvoeren voor het functioneren in dagelijkse situaties Leerstofonderdeel

Nadere informatie

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders,

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders, Lesbrief groep 5/6 Beste ouders, We starten met rekenen, taal en spelling weer met een nieuw blok. Hier dus weer een lesbrief om u op de hoogte te houden over wat uw kind de komende tijd zal leren/oefenen.

Nadere informatie

Takenoverzicht. Wis en Reken v1 Groep 5. versie

Takenoverzicht. Wis en Reken v1 Groep 5.  versie Takenoverzicht versie 20120702 Wis en Reken v1 Groep 5 http://www.correctaleerhulp.nl Wis en reken 5, blok 1, dag 1 Maak vandaag alleen: 2. Bij de bakker keersommen (geen plattegrond-opgaven) Sla de rest

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen met Pluspunt. Jiska van Hall en Bronja Versteeg

Passende perspectieven rekenen met Pluspunt. Jiska van Hall en Bronja Versteeg Passende perspectieven rekenen met Pluspunt Jiska van Hall en Bronja Versteeg i ii Inhoudsopgave Algemene inleiding...iv Groep 3...1 Groep 4...14 Groep 5...31 Groep 6...46 Groep 7...72 Groep 8...98 2014,

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 3, les 1 blok 3, les 3 blok 3, les 8. blok 1, les 1 blok 1, les 3 blok 1, les 6 blok 1, les 8 blok 1, les 11 blok 2, les 11

Aandachtspunten. blok 3, les 1 blok 3, les 3 blok 3, les 8. blok 1, les 1 blok 1, les 3 blok 1, les 6 blok 1, les 8 blok 1, les 11 blok 2, les 11 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Kommagetallen. Het kind kan geen steunpunten plaatsen op de getallenlijn. Het kind heeft weinig inzicht in de positiewaarde van cijfers

Nadere informatie

Schattend rekenen Maatkennis over gewichten Gebruik van referentiematen. Per tweetal: kopieerblad Lift een groot vel papier

Schattend rekenen Maatkennis over gewichten Gebruik van referentiematen. Per tweetal: kopieerblad Lift een groot vel papier Lift Kopieerblad Lift Titel De lift waarin dit bordje hangt kan 1000 kilo vervoeren of dertien personen. In deze activiteit gaan de kinderen na of dertien personen 1000 kilo zouden kunnen wegen. Om dit

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

64 (vierenzestig) Handelingswijzer Vak: rekenen, methode: De wereld in getallen, groep: 4

64 (vierenzestig) Handelingswijzer Vak: rekenen, methode: De wereld in getallen, groep: 4 Schrijfwijze van getallen groter dan 10 64 (vierenzestig) 10+2= 12-2= 2+10= 12-10= 10+2= zet 10 kralen op, doe er 2 bij 12-2= zet 12 kralen op, doe er 2 af tienen lossen schrijf: 40+20= 80-50= tafels 3x4=

Nadere informatie

Het zwembad. Leerlijn Leerdoel Materiaal Werkschrift thema 1. bedenken en. thema 1 vermenigvuldigen. uitrekenen. Oefenen:

Het zwembad. Leerlijn Leerdoel Materiaal Werkschrift thema 1. bedenken en. thema 1 vermenigvuldigen. uitrekenen. Oefenen: Het zwembad thema 1 leerkrachtendeel Leerlijn Leerdoel Materiaal Basisvaardigheden Nieuw stof: Werkschrift thema 1 optellen en aftrekken. Bewerkingen in context Leerkrachtendeel Basisvaardigheid bedenken

Nadere informatie

Takenoverzicht. Rekenrijk Groep 6.

Takenoverzicht. Rekenrijk Groep 6. 2011-2012 Takenoverzicht Rekenrijk Groep 6 http://www.correctaleerhulp.nl Rekenrijk 6A, blok 1, les 1 Rekenrijk 6A, blok 1, les 2 Rekenrijk 6A, blok 1, les 3 Rekenrijk 6A, blok 1, les 4 Rekenrijk 6A, blok

Nadere informatie

Leerjaar 4: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C

Leerjaar 4: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Leerjaar 4: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde, Verbanden GETALLEN Onderdeel 1 Optellen en aftrekken (inclusief getalverkenning en schatten)

Nadere informatie

Toets 4.1 Vermenigvuldigen en delen tot duizend (en hoger)

Toets 4.1 Vermenigvuldigen en delen tot duizend (en hoger) Toets 4.1 Vermenigvuldigen en delen tot duizend (en hoger) Deze toets hoort bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2 Joep van Vugt Anneke Wösten ThiemeMeulenhoff,

Nadere informatie

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen.

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Criterium voor het gebruik van dit formulier kan zijn, dat de scores van de citotoets rekenen&wiskunde bij een

Nadere informatie

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra Bandstra Speciaal Rekenadvies

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra  Bandstra Speciaal Rekenadvies Analysewijzer M3 versie 2.0 (28-3-17) 2017 W.Danhof / P.Bandstra www.bareka.nl Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a) Aanwijzingen Aanbod Bao M3-E3 (fase 1a) Belangrijke signalen

Nadere informatie

DE GET ALLENLIJN. Van getallenlijn. naar. sommen langer opschrijven. Jacob Dijkstra Janneke van Oosten. Remedial Teaching

DE GET ALLENLIJN. Van getallenlijn. naar. sommen langer opschrijven. Jacob Dijkstra Janneke van Oosten. Remedial Teaching INFO BROCHURE DE GET ALLENLIJN Van getallenlijn naar sommen langer opschrijven Jacob Dijkstra Janneke van Oosten Remedial Teaching Mogelijkheden voor optel- en aftreksommen over het tiental deel 1, 2,

Nadere informatie

Speels oefenen. Relaties tussen vermenigvuldigsommen. Vermenigvuldigen

Speels oefenen. Relaties tussen vermenigvuldigsommen. Vermenigvuldigen Speels oefenen Relaties tussen vermenigvuldigsommen Vermenigvuldigen Speels oefenen Relaties tussen vermenigvuldigsommen Auteur Els van Herpen www.fi.uu.nl/speciaalrekenen Freudenthal Instituut, Utrecht

Nadere informatie

ARRANGEMENTKAART REKENEN DEFINITIEF VSO- AFDELING Versie April 2013

ARRANGEMENTKAART REKENEN DEFINITIEF VSO- AFDELING Versie April 2013 ARRANGEMENTKAART REKENEN DEFINITIEF VSO- AFDELING Versie April 2013 Standaarden bij de arrangementen van de Koningin Emmaschool VSO Leeftijd 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende

Nadere informatie

NAAM: Dag jongens en meisjes,

NAAM: Dag jongens en meisjes, Dag jongens en meisjes, Leuk zeg! Je hebt het scheurblok Arithmos hoofdrekenen in je hand. Een blokje vol met rekenoefeningen uit het vierde leerjaar. Je kunt er zelf mee aan de slag, in de klas of thuis.

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 5

LESSTOF. Rekenen op maat 5 LESSTOF Rekenen op maat 5 2 Lesstof Rekenen op maat 5 Inhoud INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 5 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

getallen Klassikale instructie Introductie getallenlijn tot en met 20. 1 Doel: de getallen op de getallenlijn t/m 20 plaatsen

getallen Klassikale instructie Introductie getallenlijn tot en met 20. 1 Doel: de getallen op de getallenlijn t/m 20 plaatsen getallen Basisstof getallenstructuur tot Lesdoelen De kinderen: kunnen een- en terugtellen van t/m ; kunnen de getallen van t/m plaatsen op de getallenlijn; kunnen doortellen en terugtellen vanaf een willekeurig

Nadere informatie

2016 W. Danhof / P. Bandstra Bandstra Speciaal Rekenadvies

2016 W. Danhof / P. Bandstra  Bandstra Speciaal Rekenadvies Blad 1: Optellen Optellen Antwoord Tijd Overschr. IT1 Fase 1a M3 A. D. M. H. Voorbeeld: 3 + 5 = Check evt. getalbegrip tot 10 8 + 1 O Gebruik makend van omkering 3 + 5 >> 5 + 3 = 8 2 + 5 O Doortellend

Nadere informatie

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 6a: Blok 1 - week 1 - buurgetallen - oefenen op de getallenlijn Geld - optellen van geldbedragen - aanvullen tot 10 105 : 5 = 2 x 69 = - van digitaal

Nadere informatie